Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTA


Str. Berzei 29, Bucuresti 70759, Romania
Tel:40-1-638 4400, Fax:40-1-638 4400, E-mail:BBTS@fx.ro

PROGRAME PENTRU: DEFINITIVAREA ÎN ÎNVATAMÂNT

Disciplina ISTORIA NOULUI TESTAMENT


Prezentare generala

Disciplina Istoria Noului Testament prezinta procesul scrierii si canonizarii cartilor Noului
Testament, elementele de baza ale continutului cartilor NT, elementele de baza ale vietii si
lucrarii lui Isus si a principalele caracteristici ale bisericii crestine din primul veac, asa cum
acestea reies din analiza NT.

Teme pentru studiu individual:


Învatatura etica a lui Isus Hristos în predica de pe munte
Rolul pildelor în comunicarea adevarului despre Împaratia lui Dumnezeu
Formarea si dezvoltarea Bisericii Crestine în cartea Faptele Apostolilor

Bibliografie generala:
Biblia, Societatea Biblica Britanica, Introducere în Noul Testament, Merrill Tenney, Editura
Cartea Crestina, Oradea,

Analitica temelor

Tema I: Învatatura etica a lui Isus Hristos în predica de pe munte.


Predica de pe munte reprezinta o redefinire a moralitatii de catre Isus Hristos. Acesta ofera atât
elemente de continuitate cu Legea din Vechiul Testament cât si interpretari radicale potrivit
valorilor Împaratiei lui Dumnezeu.

• Fericirile
• Învatatura despre retributie
• Învatatura despre divort

Tema II: Rolul pildelor în comunicarea adevarurilor despre Împaratia lui Dumnezeu
Folosind elemente din cotidian Mântuirtorul prezinta audientei sale valorile Împaratiei lui
Dumnezeu într-un discurs accesibil ascultatorului.

• Pilda robului nemilostiv


• Pilda fiului risipitor
• Pilda samariteanulu milostiv

Tema III: Formarea si dezvoltarea Bisericii Crestine în cartea Faptele Apostolilor


Din studiul cartii Faptele Apostolilor se evidentiaza provocarile si oportunitatile pe care nasterea
Bisericii Crestine le-a pus în fata ucenicilor lui Isus Hristos. Paradigmele de dezvoltare care sunt
prezentate pot fi o sursa de inspiratie pentru Biserica Crestina contemporana.

• Rusaliile, actul de nasterii a Bisericii


• Raspândirea Crestinismului între neamuri
• Primul Conciliu al Bisericii la Ierusalim

Disciplina ISTORIA VECHIULUI TESTAMENT


Prezentare generala

Disciplina Istoria Vechiului Testament cuprinde introducerea generala si introducerea speciala a


fiecarei carti în parte din sectiunile: legislativa (Pentateuhul lui Moise) istorica si scrierile poetice
ale Vechiului Testament

Teme pentru studiu individual:


Principii etice si sociale în cele 10 porunci
Semnificatia legamintelor lui Dumnezeu cu omul (în Vechiul Testament)
Prefigurarea lui Isus Hristos în sistemul jertfelor mozaice

Bibliografie generala:
Biblia, Societatea Biblica Britanica, Studiul introductiv în Legea, Istoria si Poezia Vechiului
Testament, Editura didactica si pedagogica, prof.dr. Vasile Talpos, Calatorie prin Vechiul
Testament, Samuel Schultz, Editura Cartea Crestina, Oradea.

Analitica temelor

Tema I Principii etice si sociale în cele 10 porunci


Cele zece porunci constituie o capodopera juridica superioara oricarei prevederi constitutionale.

• Principii morale fundamentale în cele zece porunci


• Legi moral – religioase
• Legi civile

Tema II Semnificatia legamintelor lui Dumnezeu cu omul (în Vechiul Testament)


Legamintele încheiate de Dumnezeu cu omul care se gasesc în Vechiul Testament reprezinta un
preludiu si un cadru pentru Legamântul cel Nou în Isus Hristos.

• Legamântul cu Avram
• Legamântul cu Moise
• Legamântul cu David
Tema III Prefigurarea lui Isus Hristos în sistemul jertfelor mozaice
Sistemul jertfelor prezentat în Vechiul Testament are ca scop prezentarea gravitatii pacatului în
viata omului si îndica spre jertfa suprema a lui Isus Hristos.

• Jertfa arderii de tot


• Jertfa de ispasire
• Jertfa de multumire

Disciplina METODICA PREDARII SPECIALITATII


Prezentare generala

Disciplina Metodica predarii atrage atentia asupra importantei abordarii metodologice în procesul
de instruire. Pornind de la viziunea paradigmei „Curriculum-ului” scolar, se urmareste punerea în
practica a unui parcurs instructional care articuleaza coerent, obiectivele, continuturile, strategiile,
contextul si evaluarea rezultatelor.

Teme pentru studiu individual:


Rolul educatiei intelectuale în formarea personlitatii (din perspectiva educatiei religioase)
Elemente de continut ale educatiei morale
Metode de educatie morala

Bibliografie generala:
Metode de învatamânt, Ioan Cerghit, Editura didactica si pedagogica, 1997, Predarea cu succes,
Studii Biblice, Editura Cartea Crestina, Fundamentarea Pedagogica a Educatiei Religioase
Crestine în Scoala Româneasca, Eugenia Popescu, Editura Didactica si pedagogica, 1999.

Analitica temelor

Tema I Rolul educatiei intelectuale în formarea personlitatii (din perspectiva educatiei religioase)

• Asimilarea de cunostinte si formarea notiunilor religioase


• Competenta de comunicare a termenilor religiosi
• Formarea bazelor conceptiei despre lume si viata

Tema II Elemente de continut ale educatiei morale

• Specificul educatiei morale pe etape de vârsta


• Obiectivele educatiei morale
• Teze fundamentale
Tema III Metode de educatie morala

• Metode de formare a constiintei


• Metode de formare a conduitei
• Initierea în practica morala

Conf. Univ. dr. Otniel Ioan Bunaciu Lector univ. drd Daniel Maris

PROGRAME PENTRU: ACORDAREA GRADULUI II

Disciplina TEOLOGIA BIBLICA A VECHIULUI SI NOULUI TESTAMENT


Prezentare generala

Disciplina Istoria Noului Testament prezinta procesul scrierii si canonizarii cartilor Noului
Testament, elementele de baza ale continutului cartilor NT, elementele de baza ale vietii si
lucrarii lui Iisus si a principalele caracteristici ale bisericii crestine din primul veac, asa cum
acestea reies din analiza NT.

Teme pentru studiu individual:


Învatatura etica a Apostolului Pavel în Epistola I si II catre Corinteni
Psaltirea si importanta ei în închinarea crestina
Semnificatia profetiei în istoria poporului Israel

Bibliografie generala:
Biblia, Societatea Biblica Britanica, Introducere în Noul Testament, Merrill Tenney, Editura
Cartea Crestina, Oradea, Studiul introductiv în Legea, Istoria si Poezia Vechiului Testament,
Editura didactica si pedagogica, prof.dr. Vasile Talpos, Calatorie prin Vechiul Testament, Samuel
Schultz, Editura Cartea Crestina, Oradea,

Analitica temelor

Tema I Învatatura etica a Apostolului Pavel în Epistola I si II catre Corinteni


Etica lui Pavel aduce provocarea de a trai în mod autentic mesajul Evangheliei.

• Dragostea, standardul vietii crestine


• Importanta disciplinarii în cadrul relatiilor Crestine
• Atitudinea crestinului fata de lumea în care traieste

Tema II Psaltirea si importanta ei în închinarea crestina


Cartea psalmilor a fost apreciata în mod deosebit în toate traditiile crestine datorita valorii
spirituale inestimabile

• Psalmii mesianici
• Conceptul de lauda în psalmi
• Psalmii experientelor religioase

Tema III Semnificatia profetiei în istoria poporului Israel


Prin mesajul adresat contemporanilor profetii au îndeplinit un rol esential în constientizarea
înstrainarii de Dumnezeu si nevoia de redescoperire a vointei Divine

• Rolul social al profetilor


• Profetii mesianice în Isaia
• Profetii exilici

Disciplina TEOLOGIE SISTEMATICA


Prezentare generala

Cursul Teologie Sistematica doreste sa îl ajute pe student sa înteleaga mai bine principalele
doctrine ale credintei crestine si relatiile dintre acestea si Scriptura si traditia de interpretare a
acesteia.

Teme pentru studiu individual:


Atributele lui Dumnezeu
Rolul Bisericii Crestine în societatea moderna
Mântuirea prin credinta

Bibliografie generala:
Biblia, Societatea Biblica Britanica, Teologie Crestina, Millard Erickson, Editura Cartea Crestina,
Oradea,

Analitica temelor

Tema I Atributele lui Dumnezeu


Prezentarea atributelor lui Dumnezeu reprezinta încercarea de a reflecta asupra Fiintei Divine
asa cum experimentam prezenta sa în Scriptura, viata de închinare si în reflectia teologica.

• Atribute absolute si relative


• Dragostea lui Dumnezeu
• Sfintenia lui Dumnezeu

Tema II Rolul Bisericii Crestine în societatea moderna


Pentru cultura Apuseana, Biserica Crestina a functionat ca un factor formator de cultura si al
societatii. Care este relevanta Bisericii în lumea moderna cu tendinte accentuate de secularizare?
• Importanta bisericii locale în cadrul comunitatii
• Forme de organizare ale Bisericii
• Colaborarea cu alte Biserici.

Tema III Mântuirea prin credinta


Traditia Crestina Protestanta a accentuat importanta mântuirii prin credinta si impactul pe care
aceasta o are asupra vietii individului.

• Relatia dintre mântuirie si sfintire


• Mântuirea si suverantitatea lui Dumnezeu
• Teorii ale ispasirii

Disciplina METODICA PREDARII SPECIALITATII


Prezentare generala

Teme pentru studiu individual:


Educatia ca actiune sociala
Procesul formarii personalitatii
Atributele definitorii ale educatiei

Bibliografie generala:
Metode de învatamânt, Ioan Cerghit, Editura didactica si pedagogica, 1997, Predarea cu succes,
Studii Biblice, Editura Cartea Crestina, Fundamentarea Pedagogica a Educatiei Religioase
Crestine în Scoala Româneasca, Eugenia Popescu, Editura Didactica si pedagogica, 1999.

Analitica temelor

Tema I Educatia ca actiune sociala

• Educatia, proces de transmisie sociala


• Educatia ca ansamblu de influente
• Tiauri de influente ale educatiei

Tema II Procesul formarii personalitatii

• Personalitatea umana
• Ereditatea
• Educatia
Tema III Atributele definitorii ale educatiei

• Determinarea social istorica a educatiei


• Caracterul permanent al educatiei
• Educatia, proces deschis

Conf. Univ. dr. Otniel Ioan Bunaciu Lector univ. drd Daniel Maris