Sunteți pe pagina 1din 5

APUR ADRIAN STEFAN , LZ 980049, Specializarea Marketing, An 4

PROIECTE DE CERCETARE EXPLORATORIE


Identificator: PN-II-ID-PCE-2008-2
PREZENTARE
Scop:
Proiectele de cercetare exploratorie urmaresc dezvoltarea cunoasterii in orice domeniu de
cercetare, inclusiv stiintele socio-umane, atat prin cercetare fundamentala cat si prin cercetari
avansate pentru dezvoltarea unor probleme complexe, de frontiera prin dobandirea de cunostinte
noi cu privire la fenomene si procese, formularea si validarea de ipoteze originale, modele
conceptuale si teorii.

Obiective derivate:
1 1. promovarea cercetarilor originale si cresterea capacitatii de cercetare, cu implicatii
favorabile asupra competitivitatii internationale a cercetarii romanesti
2.cresterea numarului de cercetatori cu norma intreaga finantati prin proiecte de
cercetare, precum si finantarea unor pozitii de doctorat, incurajand formarea cercetatorilor intr-un
mediu de inalta calitate stiintifica
3.cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in plan international, in particular in cel
european, prin cresterea calitatii si mai buna valorificare a rezultatelor cercetarii

Criterii de eligibilitate:
1 1.directorul de proiect este doctor in stiinte
2.directorul de proiect are contract de munca norma intreaga , pe toata perioada derularii
proiectului, intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare, neexistand constrangeri de
varsta;
3.costul activitatilor de cercetare aplicativa (daca exista) nu depasesc 10% din bugetul
total al propunerii de proiect;
4.institutia gazda a proiectului se gaseste si este validata in Registrul Potentialilor
Contractori;
5.un director de proiect poate beneficia, la un moment dat, de un singur proiect de acest
tip.
Durata:
Durata proiectului este de 3 ani.
Buget:
Sprijinul financiar acordat pentru un proiect de acest tip, pe toata durata acestuia, este de
max. 1.000.000 lei.
Cheltuieli eligibile:
? cheltuieli de personal in acord cu legislatia in vigoare la datele la care se fac platile (inclusiv
cheltuieli de angajator) – max. 60% din bugetul proiectului
? cheltuieli indirecte (regie)
In situatia in care propunerea de proiect este acceptata la finantare, capitolul de buget
“cheltuieli indirecte” nu poate fi modificat, in plus, fata de propunerea initiala, la
contractare sau pe perioada derularii proiectului. Nerespectarea acestei prevederi poate
atrage necontractarea/ sistarea proiectului.
? cheltuieli de logistica necesare pentru derularea proiectului (echipamente, consumabile de
laborator, cheltuieli materiale, diseminare, informare-documentare, acces infrastructura de
cercetare a tertilor etc.)
? cheltuieli de mobilitati (stagii de documentare – cercetare in tara si strainatate, participari la
manifestari stiintifice nationale si internationale)

1
APUR ADRIAN STEFAN , LZ 980049, Specializarea Marketing, An 4

Structura de cheltuieli pentru proiect, defalcata pe activitati, destinatii si categorii, trebuie


sa respecte prevederile H.G. nr.1579/2002.

Structura echipei de cercetare:


Echipa de cercetare a proiectului poate include un numar de maximum 6 persoane
(inclusiv directorul de proiect), fiind formata astfel:
- un cercetator coordonator (“principal investigator”), doctor in stiinte, avand o
activitate stiintifica cu vizibilitate internationala;
- cercetatori cu experienta, de preferat post-doctoranzi;
- cercetatori in formare, de preferat tineri doctoranzi.
La momentul depunerii propunerii de proiect poate fi prezentata intreaga echipa de cercetare sau
pozitiile pentru cercetatorii in formare pot fi libere, dar se evidentiaza rolul lor in echipa de
cercetare.

Procedura de depunere, evaluare si selectie a propunerilor de proiecte:


Depunerea propunerilor de proiecte se face intr-o singura etapa si se scriu conform cererii
de finantare (formularul de aplicatie in limba romana si in limba engleza).
Etapele procesului de evaluare:
1 1.Verificarea eligibilitatii: Propunerile de proiecte primite sunt verificate, pentru a se
asigura ca toate criteriile de eligibilitate administrativa sunt indeplinite, de catre personalul
UEFISCSU.
1 2.Evaluarea Peer-Review : Fiecare propunere de proiect declarata eligibila este
evaluata, din punct de vedere al calitatii, de 3 experti independenti, experti validati de CNCSIS,
care acorda note conform fisei de evaluare. Notele acordate sunt justificate prin comentarii
sumative, cu evidentierea punctelor slabe si a punctelor tari. In situatia in care, intre cele 3
evaluari individuale exista o diferenta mai mare de 10 puncte, are loc faza evaluarii in panel la
care participa toti cei 3 evaluatori. Acestia reexamineaza in comun evaluarile facute initial
stabilind punctajul pe fiecare criteriu de evaluare si punctajul final. In conditiile in care, panelul
initial nu ajunge la consens, propunerea de proiect este data spre evaluare unui alt panel de
evaluatori.
Daca intre cele 3 evaluari individuale nu se inregistreaza o diferenta mai mare de 10
puncte, atunci nota finala este stabilita de media celor 3 note acordate.
3. Feedback: Aplicantii sunt informati de rezultatul evaluarii propunerilor de proiecte,
fiecare aplicant primind, prin email, raportul final de evaluare (daca propunerea de evaluare a
necesitat stabilirea consensului) sau fisa de evaluare concatenata cu notele si comentariile
acordate de toti cei 3 evaluatori, daca intre cele 3 evaluari individuale nu a existat diferenta de
punctaj mai mare de 10 puncte.
4.Sesizari: Aplicantii pot depune sesizari cu privire la existenta unor vicii de procedura.
5. Finantarea: Pentru fiecare domeniu de specialitate (ex. matematica-informatica,
fizica, medicina dentara etc.) in functie de punctajele obtinute, se realizeaza un clasament al
domeniului. Lista propunerilor de proiecte acceptate la finantare se stabileste tinandu-se cont de
punctajele obtinute, de bugetul alocat si de rata de succes.
Evaluarile au caracter anonim, asigurandu-se confidentialitatea si impartialitatea
expertilor evaluatori.
In cazul in care directorul de proiect a depus mai multe propuneri de proiect, in cadrul acestui
instrument de finantare, la aceiasi competitie, iar acestea intrunesc punctajul stabilit pentru
acordarea finantarii, directorul de proiect trebuie sa opteze pentru finantarea unei singure
propuneri de proiect.

http://www.cncsis.ro/PN2_idei_2008_explor.php

2
APUR ADRIAN STEFAN , LZ 980049, Specializarea Marketing, An 4

Schiţa lucrării de licenţă

1. Titlul lucrării de licenţă


“Relaţiile cu intermediarii”

2. Scopul realizării lucrării de licenţă


Urmăreşte studierea impactului intermediarilor în domeniul bancar –
Raiffeisen Bank

3. Obiectivele lucrării de licenţă


Să se afle factorii ce influenţează alegerea produselor bancare
Să se afle ce caracteristici influenţează alegerea
Să se afle proporţia celor care ar apela la intermediari pentru accesare de
produse bancare

4. Ipotezele de cercetare
Consumatorii sunt influenţaţi de referinţele celor apropiaţi în alegerea
produselor bancare
Consumatorii sunt influenţaţi de notorietatea băncii
Consumatorii acceptă greu colaborarea cu intermdiari

5. Metodologia cercetării
6.1. Metoda cercetării
Pentru această cercetare se foloseşte Ancheta prin sondaj.

6.2. Populaţia şi eşantionul


Populaţia cercetată este alcătuită din consumatori cu vârsta cuprinsă între
21 şi 35 ani din municipiul Iasi care sunt şi cel mai greu de fidelizat
Eşantionul extras va cuprinde 200 de persoane

6.3. Instrumentul de cercetare

Chestionarul

7. Rezultate aşteptate

Consumatorii sunt influenţaţi de referinţele celor apropiaţi în alegerea


produselor bancare în procent de 60%
Consumatorii sunt influenţaţi de notorietatea bancii în procent de 75%
Consumatorii acceptă colaborarea cu intermdiari în procent de 30%

8. Operaţionalizarea anchetei

Se vor completa câte 50 de chestionare pe zona

3
APUR ADRIAN STEFAN , LZ 980049, Specializarea Marketing, An 4

¬ Zona B: Strada Gării, Şoseaua Moara de Foc, B-dul Ştefan cel Mare şi
Sfânt, B-ul Independeţei, Strada Cuza Vodă;
¬ Zona B: Stada Cucu, Elena Doamna, Tudor Vladimirescu, Vasile Lupu,
C.A. Rosetti;
¬ Zona A: Strada Păcurari, Strada Moara de Foc, Strada Străpungerii
Silvestru, B-dul Carol I, Şoseaua Sărărie;
¬ Zona C: Şoseaua Naţională, B-dul Nicolae Iorga, Nicolina, Sfântu Lazăr,
B-dul Ţuţora, Calea Galata, B-dul Socola, Piaţa Podu Roşu.

9. Activităţi
Activitatea Perioada
Alegerea profesorului îndrumător 15 octombrie 2006 – 31
octombrie 2007
Contactarea profesorului ales 01 Februarie 2007
Cererea aprobării colaborării 01 Februarie 2007
Stabilirea temei de licenţă 01-08 Februarie 2007
Stabilirea temei de cercetare 01-08 Februarie 2007
Întocmirea unui cuprins general al licenţei 1 octombrie 2007 – 31
octombrie 2007
Prezentarea cuprinsului general profesorului îndrumător 01 noiembrie 2007
Prezentarea capitolelor teoretice 30 noiembrie 2007
Refacerea capitolelor teoretice 30 noiembrie 2007 – 01
martie 2008
Cumpărarea materialelor pentru derularea cercetării 02 martie 2008
Realizare chestionar 10 martie 208
Pretestarea chestionarului si eventual refacere intrebari 12 martie
Listarea 200 chestionare 14 martie 2008
Derularea cercetării 15 martie 2008 – 15 aprilie
2008
Centralizarea datelor cercetării şi analiza acestora 25 aprilie 2008 – 05 mai 2008
Redactarea capitolului de cercetare din lucrarea de 07 mai 2008 – 15 mai 2008
licenţă
Prezentarea capitolelor teoretice refăcute 16 mai 2008
Prezentarea capitolului de cercetare 20 mai 2008
Realizare de schimbari a lucrării de licenţă 21 mai 2008 – 27 mai 2008
Prezentarea variantei finale a lucrării de licenţă 28 mai 2008
Listarea lucrării de licenţă 30 mai 2008
Legarea lucrării de licenţă 5 iunie 2008
Predare lucrării de licenţă la secretariat 9 iunie 2008
Pregătirea prezentării lucrării de licenţă 12 iunie 2008
Prezentarea lucrării de licenţă 16 iunie 2008->

4
APUR ADRIAN STEFAN , LZ 980049, Specializarea Marketing, An 4

10. Bugetul

Nr.
crt. Tipuri de cheltuieli Costuri Total costuri (lei)
Cheltuieli materiale
1 top de hârtie 14 lei / top 14
1 buc. * 10 lei /
2 clipboard-uri buc. 10
3 pixuri 2buc. * 1 lei /buc. 2
4 cartuş imprimantă-negru 40 lei/buc. 40
5 Protocol(apa, cafea, etc) 10 lei/zi * 20 zile 200
6 ecusoane 1 buc. * 2 lei/buc 2
Cheltuieli resurse umane
2 lei / chestionar
7 operare chestionare * 200 chestionare 400

Cheltuieli operaţionalizare
20 bilete cu 2
călătorii/zi * 2.5
8 transport lei/ bilet (20 zile) 50
9 cheltuieli telefonice 200
Cheltuieli procesare
1 persoana * 10
chestionare/oră =
20 ore * 10 lei /
10 introducere date oră 200
Listarea lucrării de licenţă 50
Legarea lucrării de licenţă 30
TOTAL 1.198 lei