Sunteți pe pagina 1din 4

Centrale electrice

Energia electrică se produce la scară industrială în


instalaţii numite centrale electrice. În funcţie de tipul de
energie transformată în energie electrică, cele mai
importante pot fi:
-termocentrale
-hidrocentrale
-atomocentrale
şi altele.

Termocentrale
În termocentrale se transformă energie termică, rezultată
prin arderea combustibililor. În România, energie termică
este produsă în proporţie de cca. 77% de termocentrale,
care folosesc licnit, petrol şi gaz. Termocentrala de la
Turceni este una din cele mai mari termocentrale din
Europa, ca putere instalată (mai există una asemănătoare în
China). Funcţioneaza pe bază de combustibil solid (cărbune
extras din bazinul carbonifer al Olteniei) şi are 7 grupuri de
câte 330 MW putere instalată.
După anul 1990 uzinele electrice Turceni şi Rovinari au
fost retehnologizate, o importanţă deosebită fiind acordată
protecţiei mediului înconjurător.

Hidrocentrale
Cea mai mare hidrocentrală din România este Porţile de
Fier I, cu o putere instalată de 1080 MW , Porţile de Fier II
având o puterea instalată de 250 MW.
Ambele hidrocentrale sunt exploatate in parteneriat cu
partea yugoslava, centralele române şi yugoslave de la
Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II cumulează 2160 MW,
respectiv 500 MW.
Centralele Porţile de Fier I şi II pot turbina un debit
instalat de 8700 mc/s.

Atomocentrale
Centrala nuclearoelectrică este un ansamblu de
instalaţii şi construcţii reunite în scopul producerii energiei
electrice pe baza folosirii energiei nucleare.
Obţinerea energiei nucleare se bazează pe reacţia
de fisiune (descompunere) nucleară în lanţ. Instalaţia care
asigură condiţiile de obţinere şi menţinere a reacţiei în lanţ
este reactorul nuclear. În principiu, reactorul se compune
dintr-o parte centrală numită zonă activă, în care are loc
reacţia de fisiune şi se dezvoltă căldura de reacţie.
În România, a intrat în funcţiune, pe 2 decembrie
1996, centrala nucleară de la Cernavodă, care funcţionează
cu apă grea ca moderator, foloseşte uraniu îmbogăţit şi
produce cu un singur reactor, aproximativ 10% din totalul
energiei electrice produse în ţară.
Centrala de la Cernavodă se bazează pe sistemul
canadian CANDU şi are o putere instalată de 706 MW în
prezent. Structura unui reactor CANDU constă într-un
recipient cilindric orizontal, cu tuburi pentru barele de
combustibil şi pentru lichidul de răcire (apă grea) plasate
orizontal.
În jurul acestor tuburi se află apă grea, care acţionează
ca moderator. Apa grea conţine doi atomi de deuteriu (un
izotop neradioactiv al hidrogenului) şi un atom de oxigen.
Apa grea este mult mai eficientă ca moderator decăt apa
obişnuită şi permite folosirea uraniului natural drept
combustibil. Ea se obţine în întreprinderi specializate, prin
separarea sa din apa naturală (există o astfel de
întreprindere la Drobeta Turnu-Severin).
Energia eoliană
Este una din cele mai vechi surse de energie
nepoluantă. Ele au inceput sa fie folosite pe scară largă abia
prin anii '70-'80, când SUA a adoptat mai multe programe
destinate să încurajeze folosirea lor. În California, la sfârşitul
lui 1984, funcţionau deja 8469 de turbine eoliene.
Capacitatea totală ale acestor unităţi era de aproximativ 550
MW. Ele erau construite în locuri cu vânt puternic, grupate in
aşa-numitele "wind farms".

Energia solară
Energia solară se referă la o sursă de energie
reînnoibila care este direct produsă prin lumina şi radiaţia
solară. Aceasta poate fi folosită să:

-genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice)


- genereze electricitate prin centrale electrice termale
- genereze electricitate prin turnuri solare

Deşi energia solară este reînnoibila şi uşor de produs,


problema principalş este cş soarele nu oferş energie
constantş în nici un loc de pe Pamânt. Adicş, deoarece
soarele apune noaptea, lumina de soare nu poate sş
genereze electricitate decât pentru un timp limitat în fiecare
zi. În plus, pe zile noroase, potenţialul de energie este redus,
limitând aplicaţiile acestei forme de energie reînnoibila.

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate