Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

,1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

 
   

=

a b

b a

   , cu a, b

   

1.

Se consideră matricea

A

şi b 0 .

5p

a)

Să se arate că dacă matricea

X

M

2

( ) verifică relaţia AX = XA , atunci există u, v , astfel

încât

X

=

u v

v u

  .

 

5p

b) Să se arate că

n

*

,

Ax ==     , unde

n

x

n

y

n

y

n

x

n

n

(

a

+

b

)(

n

+−

ab

)

n

=

(

+

ab

nn

)(

−−

ab

)

 
 

2

,

y

n

 

2

.

5p

c)

Să se rezolve în mulţimea

M

2

( ) ecuaţia

X

3

=

2 1

1 2

  .

 
   

ˆ

]

 

2.

Se consideră

a

7

şi polinomul

f

= X

6

+ aX5+∈

7

[

X

.

   

ˆ

b

6

ˆ

5p

a) Să se verifice că pentru orice

b

7

,

b 0 , are loc relaţia

=1.

   

6

ˆ

ˆ

33

 

5p

b) Să se arate că

x

+ 5 = (xx4)(

+ 4), ˆ ∀∈x

7

.

5p

c) Să se demonstreze că pentru orice

a , polinomul f este reductibil în

7

7

[

X

]

.