Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003


 0 2 2 1
1. Se consideră matricele A =   şi B =  1 2  .
 −2 0   
5p a) Să se calculeze det ( A2 + B 2 ) .
5p b) Să se justifice că, ∀ X , Y ∈ M 2 ( ^ ) , det ( X ⋅ Y ) = det ( X ) ⋅ det (Y ) .
5p c) Să se arate că, dacă X , Y ∈ M 2 ( \ ) şi X ⋅ Y = Y ⋅ X , atunci det ( X 2 + Y 2 ) ≥ 0 .
2. Se consideră cunoscut că ( ], ∗, D ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi
x D y = x ⋅ y − 3x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ ] .
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.
5p b) Să se determine a, b ∈] astfel încât între inelele ( ], ∗, D ) şi ( ], +, ⋅ ) să existe un izomorfism
de forma f : ] → ] , f ( x) = a ⋅ x + b .
5p x D x
c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia  D ... D
x = 22008 + 3 .
de 2008 ori x