Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENT

CURS 1

I. Introducere in managementul organizatiei- management microeconomic


1. Delimitari conceptuale
2. Procesele si relatiile manageriale
3. Conceptele de eco management(management bazat pe cunostinte) si dezvoltare
sustenata
4. Principiile generale ale managementului organizatiei
II. Organizatia si mediul ambiant
1. Organizatia. Definire si tipologie
2. Coordonate definitorii ale organizatiei
3. Mediul intern al organizatiei
4. Mediul extern al organizatiei
a. Micromediul
b. Macromediul
III. Functiile manageriale ale organizatiei
1. Functia de previziune
2. Functia de organizare
3. Functia de coordonare
4. Functia de antrenare
5. Functia de control de valoare
IV. Subsistemul organizatoric
1. Organizarea formala si organizarea informala
2. Functiunile organizatiei
3. Structura organizatorica
4. Tipuri de structuri organizatorice
V. Subsistemul decizional
1. Decizia manageriala. Concept si cerinte de rationalitate .
2. Tipuri de decizii adoptate in organizatie
3. Procesul decizional. Continut si structura.
VI. Subsistemul informational
1. Definirea si continutul subsistemului informational
2. Functii ale subsistemului informational
3. Principii de proiectare a subsistemului informational
VII. Subsistemul metodologico-managerial
1. Subsistemul metodologico-managerial. Definire si functii.
2. Sisteme si metode generale de management
3. Metode si tehnici specifice de management
VIII. Strategie si managementul strategic
1. Strategia (definire si sectiuni)
2. Tipuri de strategii adoptate in organizatii
3. Procesul de management strategic in cadrul unei organizatii
IX. Tendinte actuale in managementul organizatiei

Suport de curs:

Ovidiu Nicolescu si Ion Verboncu- “Managementul organizatiei”; editura Universitara, Bucuresti, 2008

Viorel Cornescu, Ioan Mihailescu , Sica Stanciu- “Managementul organizatiei” editura All Beck,
Bucuresti 2004

“Fundamentele Managementului organizatiei”- Eugen Burduș