Sunteți pe pagina 1din 30

Prof. A.

Muraru
Antrenor Emerit
8 DAN
PRIMUL JUDOKA
ROMAN CARE IN 1928 A
PREDAT “JU-JITSU” LUI
JIGORO KANO IN
ROMANIA LA ONEF, IN
POLITIE SI IN
JANDARMERIE.
PRIMUL ROMAN AUTOR
AL UNEI CARTI DE JUDO
SI AL PRIMULUI
REGULAMENT DE
ARBITRAJ APARUTE IN
ANUL 1935 IN ROMANIA
SI IN EUROPA !
Ing. URMA LIVIU Secretarul
Comisiei Municipale de JUDO
BUCURESTI.
A depus eforturi intense
pentru infiintarea
Federatiei Romana de Judo
Echipa IOR a organizat in
perioada
1963 - 1968
peste 300 de demonstratii
de popularizare a JUDOULUI
in toata tara
BIROUL C.O.Bucuresti
al U.C.F.S.
Semnaturi Comisie :
Ing. Liviu Urma,
Prof. Vasile Gotelet
Pentru Biroul UCFS
Prof. Anton Murau

PRIMUL EXAMEN DE
ACORDARE SI ECHIVALARE :
CENTURI COLORATE =
CATEGORIE SPORT
3 IX 1963
PRIM U L AN TREN O R EM ERIT
JU D O – 1973

Membru al Biroului F.R.Judo


1968
Antrenor al lotului de Juniori
1969
PRESDINTELE COMISIEI CENTURILOR NEGRE
1969 – 1984 – Centura neagra 7 dan
CAMPION SI MEDALIAT C.M. VETERANI
Antrenor care a descoperit ,
Selectionat pe primul campion
international al Romaniei Ionel Lazar
si pe primii campioni Balcanici
fratii Ionel si Lazar Loghin
A promovat in loturile Romanie
peste 15 JUDOKA
UN
PRIM PAS SPRE
OFICIALZAREA
JUDOULUI
Dupa 5 ani de încercări
Cupa Tirnava prin
mediatizarea sa
a forţat
şi
determinat
oficializarea
JUDO-ULUI
AU P AR TIC IP AT :
2 EC H IP E- E - B U C U R ES TI – LIVIU U RM A SI
ILIE M ARINESCU
M ED IAS - O VIDIU B UCUR
TIM IS O AR A - C ONSTANTIN B OGDAN
TG .M U R ES - FRANCISC G HERM ATI
O R G AN IZATO R I :
A.S.EM AILU L M ED IAS S I C O M IS IA
M U N IC IP AL A D E JU D O B U C U R ES TI
P L AC H ETA P EN TR U
P R O F. A.M U R AR U - O RGANIZATORUL C UPEI
SI P L AC H ETE P EN TR U
TO TI P AR TIC IP AN TII
Deschiderea cursurilor de catre viitorul Presedinte al F.R.J.
General mr. dr.Paul Marinescu – comandantul U.M. 710
Prof. Anton Muraru – sef sectie Sport COB UTM viitor Secretar General
Antrenor Ilie Marinescu Sef departamentului sport Maior Ovidiu Moteteanu
Viitorul super greu al lotului de Judo
PRIMA CENTURA GALBENA acordata in cadrul cursurilor
M.I. 1967 - Lct. Maj. DORIN LEPADAT – U.M. 0710
Bucuresti
Prima traducere JUDO a maestrului KAWAISHI – editata
pentru uzul instructorilor din ministerul de interne
l967 si multiplicata in 1969 pentru antrenorii loturilor
ROMANIEI
12 MAI 1968
Se naste
F.R.JUDO,
oficial sunt
recunoascute
eforturile
depuse
timp de peste
9 ani
de citeva zeci
de entuziasti.

PRESEDINTE – General Dr Marinescu PAUL


SECRETAR GENERAL – Prof.Muraru Anton
SECRETAR C.N.E.F.S – Prof.Ghisoiu Gheorghe
Pr. Colegiul de antrenori – Prof.Avram Ioan
Primirea pe Aeroportul Otopeni a primilor judoka
japonezi

Muraru Anton
Secretar general

Avram Ioan
Presedinte Colegiul Antrenori

Donciu Gheorghe
Antrenor lot seniori

Botez Mihai
Presdintele comisiei centurilor
colorate.
Primul curs de formare a antrenorilor de Judo organizat de Prof. Anton
M uraru cu sprijinul Ambasadei Japoniei -1968-

Dl. H. IENOUE
( secretar II)
la am basada JAPONIEI
Col.(r) Em ilian Teaca
Prof. Florian Frazei
Prof. Anton M uraru-
secretar general FRJU DO
Sala Floreasca
40 DE ANI DE LA
INTRODUCEREA JUDOULUI IN
ROMANIA

Colonelul Emilian Teaca


primul ROMAN care a
practicat si predat Judo
in ROMANIA 1928.
Felicitat de Prof. Anton Muraru
Secretar General al Federatiei
Romane de Judo.
In plan secund General MR.
Dr.Paul Marinescu primul
Presedinte al F.R.Judo.
AUTOCARUL
FEDERATIEI ROMANE DE JUDO
Judoka Csep Deszo
si
Mircea Petrescu
repeta tehnicile Judoului
pe platforma autocarului care
a deschis coloana
sportivilor
judoka
la defilarea de la
23 August
1968

Foto. D. Csep in incinta


UM 710 Buc.
Gheorghe Boscu – As. Sp.Straja Bucuresti
primul dublu campion la seniori (categoria grea si
oppen )
Prof. Anton Muraru Prof. Nicolae Bucur
2 dan KDK 2 dan KDK

ANTRENORII LOTULUI DE JUNIORI


Bucuresti 1969
Primul cantonament al lotului de Judo Juniori – 1968
Secretarul general A. Muraru
Antrenorii lotului :
-Urma Liviu
-Bucur Nicolae
Antrenori :
Gheorghe Donciu
Constanton Bogdan
Consfatuire Romano- Jugoslava cu presedintele
Federatieie Judo Eduard Besak
1968
Antrenorul
†Nicolae Bucur
urmareste evolutia
judoka C. Niculae.
in planul secund
antrenorul
Alex. Vasile
coordoneeaza
pregatirea
in Ne - Waza
Prima competitie 1969 – martie
Cuvantul de deschidere al Secretarului General al F.R.J.
Camp. Internationale 1969
Secretarul general Presedintele FRJ
Prof. A.Muraru General mr.
Dr. Paul Marinescu
1970
I.E.F.S. CAMPIONANA ROMANIEI

CAT : 63KG. LUCEA SABIN, STAN MARIAN,70KG. VODA STEFAN,


STEFAN, TATARESCU BASIL,
80KG. NEGOITA ANDREI, HANTAU IOAN, 93KG. HERMAN IOAN, +93KG.BOSCU
+93KG.BOSCU GHEOERGHE

S-ar putea să vă placă și