Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI ŞTIINŢEI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


CATEDRA "FINANŢE ŞI ASIGURĂRI"

PROGRAMĂ ANALITICĂ
LA DISCIPLINA UNIVERSITARĂ

"POLITICI FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII"

Elaborat:
A. Gumovschi
A.
Baurciulu

Chişinău, 2000
Programa а fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei "Finanţe şi Asigurări"

Procesul verbal Nr. 1

" 28 " "august" 2000

Şef catedră
"Finanţe şi Asigurări"
Ludmila Cobzari
Notă introductivă

“Politici financiare ale întreprinderii”, ca temă de studiu, a fost şi este parte componentă
a disciplinei “Finanţele întreprinderii”, însă, în ultima perioada s-a pus problema lărgirii şi a
dezvoltării acestei teme şi, în ultimă instanţă, conceperea disciplinei.
În cadrul cursului se pune accent pe cele trei mari categorii de politici financiare şi
anume: politica de investiţii, de finanţare şi de dividende, care la rândul său compun trei
compartimente de studiu al obiectului. Toate compartimentele, respectiv temele, cuprind diferite
metode, tehnici, instrumente şi indicatori cu ajutorul cărora se poate lua o decizie privind o
variantă optimă de investiţii, o sursă de finanţare cu cel mai mic cost pentru întreprindere, o
politică optimă de dividend (distribuire şi /sau reinvestire de dividende). Însuşirea acestora
constituie scopul principal al acestei discipline, deoarece, politica financiară este expresia unui
comportament al conducătorilor întreprinderii, a unei alegeri, a unei decizii tactice sau
strategice, ce vizează atingerea al obiectivului de maximizare a valorii.
Ultimul capitol al acestei discipline cuprinde metode moderne de evaluare a
întreprinderii. În baza elementelor furnizate de analiza şi politica financiară se face o evaluare a
patrimoniului de active şi de pasive întreprinderii, o evaluare a fluxurilor viitoare de venituri
sau o evaluare mixtă a capacităţii, prezente şi viitoare, de remunerare a investiţiilor de capital.
Însuşirea cunoştinţelor se asigură prin lecţii teoretice şi seminare.

FONDUL DE TIMP

Nr. DENUMIREA TEMELOR Durata în ore


crt. CURS SEMINAR
1 Politici financiare ale întreprinderii: obiectul şi metoda de 2 2
studiu. Instrumentele de realizare a politicii financiare.
2 Politica de investiţii. 4 4
3 Întreprinderea ca un portofoliu de investiţii. 2 1
4 Politica de finanţare. 4 4
5 Politica de dividend. 2 2
6 Evaluarea întreprinderii. 4 3
TOTAL 18 16

3
PLANUL TEMATIC SI CONŢINUTUL
LECŢIILOR ŞI SEMINARELOR

Tema 1: Politici financiare ale întreprinderii: obiectul şi metoda de studiu. Instrumentele


de realizare a politicii financiare.
(prelegeri 2 ore, seminar 2 ore)

Prelegerea 1.(2 ore)


1.1. Politici financiare ale întreprinderii: obiectul şi metoda de studiu.
1.2. Instrumenele de realizare a politicii financiare a întreprinderii.

Seminarul 1. (2 ore)
1. Politici financiare ale întreprinderii: obiectul şi metoda de studiu.
2. Instrumenele de realizare a politicii financiare a întreprinderii.

Bibliografie:
• I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996, pag. 37-40.
• G.Manolescu, Politici economice, Editura economică, Bucureşti 1997, pag. 481-505.
• P.Bran, Finanţele întreprinderii, Logos, Chişinău 1995, pag. 10-48.
• В. Ковалёв, Финансовый анализ, «Финансы и статистика», Москва 1999, pag. 26-35.

Tema 2: Politica de investiţii.


(prelegeri 4 ore, seminare 4 ore)

Prelegerea 1. (2 ore)
2.1. Politica de investiţii. Decizia de investiţii.
2.2. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert.

Prelegerea 2. (2 ore)
2.3. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediul economic probabilistic.
2.4. Indicatorii folosiţi la selecţia investiţiilor

Seminarul 1. (2 ore).
1. Politica de investiţii. Decizia de investiţii.
2. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu cert.
Aplicaţii practice.

Seminarul 2. (2 ore)
1. Fundamentarea deciziei de investiţii în mediu probabilistic.
2. Indicatorii folosiţi la selecţia investiţiilor.
Aplicaţii practice.

Bibliografie:
• I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996, pag. 189-205, 227-247.
• I.Purcaru, Matematici financiare, Ed. Economică, Bucureşti 1992, pag. 397-410, 472-537.

4
• M. Toma, F. Alexandru, Finanţe şi gestiune financiară a întreprinderii, Ed. Economică,
Bucureşti 1998, pag. 70-85.
• P.Bran, Finanţele întreprinderii, Logos, Chişinău 1995, pag. 90-115..
• Л.Н.Павлова, Финансы предприятий, Юнити, Москва 1998, pag. 262-264.
• А.Шеремет, Р. Сайфулин, Финансы предприятий, Инфра-М, Москва 1999, pag. 53-77.
• В. Ковалёв, Финансовый анализ, «Финансы и статистика», Москва 1999, pag. 260- 289.

Tema 3: Întreprinderea ca un portofoliu de investiţii.


(prelegeri 2 ore, seminar 1 oră)

Prelegerea 1. (2 ore)
3.1. Calculul VAN al unui portofoliu de investiţii.
3.2. Elemente financiare de calcul al unui portofoliu de investiţii.

Seminarul 1. (1 oră).
1. Calculul VAN al unui portofoliu de investiţii.
2. Elementele financiare de calcul al unui portofoliu de investiţii.
Aplicaţii practice.

Bibliografie:
• I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996, pag. 216-225.
• Management financiar-bancar, cursul pr. N.Sichigea, Craiova 1995.

Tema 4: Politica de finanţare.


(prelegeri 4 ore, seminare 4 ore)

Prelegerea 1. (2 ore)
4.1. Politica de finanţare, conţinutul ei. Decizia de finanţare.
4.2. Autofinanţarea.

Prelegerea 2. (2 ore)
4.3. Costul capitalului.
4.4. Indicatorii folosiţi pentru fundamentarea deciziei de finanţare.

Seminarul 1. (2 ore)
1. Politica de finanţare, conţinutul ei. Decizia de finanţare.
2. Autofinanţarea.
Aplicaţii practice.

Seminarul 2. (2 ore)
1. Costul capitalului propriu.
2. Costul capitalului împrumutat.
3. Costul mediu ponderat al capitalului.
Aplicaţii practice.

5
Bibliografie:
• I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996, pag. 249-264.
• I.Purcaru, Matematici financiare, Ed. Economică, Bucureşti 1992, pag. 374-382.
• P.Bran, Finanţele întreprinderii, Logos, Chişinău 1995, pag. 301-307.
• M. Toma, F. Alexandru, Finanţe şi gestiune financiară a întreprinderii, Ed. Economică,
Bucureşti 1998, pag. 104-113.
• Metodologii de diagnosticare financiar-bancară a întreprinderilor, Buletin economic
legislativ, nr. 9/1996, Bucureşti, pag. 65-95
• Fundamentals of Financial Management, Brigham Eugene F., 6-th, The Dryden Press, Fort
Wort, 1992, pag. 295-337, 443-495..
• В. Ковалёв, Финансовый анализ, «Финансы и статистика», Москва 1999, pag. 290-311,
379-417.
• Л.Н.Павлова, Финансы предприятий, Юнити, Москва 1998, pag. 38-41, 358-405.
• А.Шеремет, Р. Сайфулин, Финансы предприятий, Инфра-М, Москва 1999, pag. 38-41.

Tema 5: Politica de dividend.


(prelegeri 2 ore, seminar 1 oră)

Prelegerea 1. (2 ore)
5.1. Politica de dividend, conţinutul ei.
5.2. Elemente financiare ale politicii de dividend.

Seminarul 1. (2 ore).
1. Politica de dividend, conţinutul ei.
2. Influenţa fiscalităţii asupra politicii de dividend.
3. Tipuri de politici de dividend.
4. Elemente financiare ale politicii de dividend.

Bibliografie:
• I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996. Pag. 265-272.
• I.Purcaru, Matematici financiare, Ed. Economică, Bucureşti 1992, pag. 374-382.
• Finanţe şi gestiune financiară a întreprinderii, M. Toma, F. Alexandru, Ed. Economică,
Bucureşti 1998, pag. 114-131.
• Brigham Eugene F., Fundamentals of Financial Management, 6-th, The Dryden Press, Fort
Wort, 1992, pag. 495-531.
• В. Ковалёв, Финансовый анализ, «Финансы и статистика», Москва 1999, pag. 315-329.

Tema 6: Evaluarea întreprinderii.


(prelegeri 4 ore, seminare 4 ore)

Prelegerea 1. (2 ore)
6.1. Problematica evaluării. Fluxurile băneşti care determină valoarea întreprinderii.
6.2. Evaluarea financiară a întreprinderii.
6.3. Evaluarea patrimonială a întreprinderii.

6
Prelegerea 2. (2 ore)
6.4. Evaluarea mixtă a întreprinderii.
6.5. Noţiunea de GOODWILL.

Seminarul 1. (o oră)
1. Problematica evaluării. Fluxurile băneşti care determină valoarea întreprinderii.
2. Evaluarea financiară a întreprinderii.
3. Evaluarea patrimonială a întreprinderii.

Seminarul 2. (2 ore)
6.4. Evaluarea mixtă a întreprinderii.
6.5. Noţiunea de GOODWILL. Metode de evaluare a GOODWILL-ului.

Bibliografie:
• I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996, pag. 291-300, 301-308.
• D. Mărgulescu, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ed. Tribuna economică,
Bucureşti 1994, pag. 370-387.
• M. Toma, F. Alexandru, Finanţe şi gestiune financiară a întreprinderii, Ed. Economică,
Bucureşti 1998, pag. 55-70.
• A. Işfănescu, A. Tuţu, Practica evaluării economice a întreprinderii, Buletin economic
legislativ nr. 2/1995, Bucureşti, pag. 7-48, 49-86.
• В. Ковалёв, Финансовый анализ, «Финансы и статистика», Москва 1999, pag. 86-126.
• А.Шеремет, Р.Сайфулин, Финансы предприятий, Инфра-М, Москва 1999, pag. 123-
147.

7
BIBLIOGRAFIE

1. I. Stancu, Finanţe, Editura economică, Bucureşti 1996.


2. I.Purcaru, Matematici financiare, Ed. Economică, Bucureşti 1992.
3. D. Mărgulescu, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Ed. Tribuna economică,
Bucureşti 1994.
4. M. Toma, F. Alexandru, Finanţe şi gestiune financiară a întreprinderii, Ed. Economică,
Bucureşti 1998.
5. A. Işfănescu, A. Tuţu, Practica evaluării economice a întreprinderii, Buletin economic
legislativ nr. 2/1995, Bucureşti.
6. Metodologii de diagnosticare financiar-bancară a întreprinderilor, Buletin economic
legislativ, nr. 9/1996, Bucureşti.
7. G.Manolescu, Politici economice, Editura economică, Bucureşti 1997.
8. P.Bran, Finanţele întreprinderii, Logos, Chişinău 1995.
9. Brigham Eugene F., Fundamentals of Financial Management, 6-th, The Dryden Press, Fort
Wort, 1992.
10. Л.Н.Павлова, Финансы предприятий, Юнити, Москва 1998.
11. В. Ковалёв, Финансовый анализ, «Финансы и статистика», Москва 1999.
12. А.Шеремет, Р. Сайфулин, Финансы предприятий, Инфра-М, Москва 1999.
13. И. Глущенко, В. Глущенко, Финансы, ТОО «Крылья», Москва 1988.
14. Legea cu privire la fondul de investiţii: legea R.M., nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997,
Monitorul Oficial al R.M., 1997, iulie, nr.45.
15. Legea R.M. privind restructurarea întreprinderilor, nr. 958 din 19.07.1996.
16. Legea privind Societăţile pe acţiuni, nr. 11134 din 02.04.1997.

Biblioteca A.S.E.M.

Autorii Denumirea Cota nr. de inventar


I. Stancu “Finanţe”, Bucureşti 1996 336 (075,8),
S-81
I. Purcaru “Matematici financiare”, Bucureşti 1992 336, P 97
M. Toma, “Finanţe şi gestiunea financiară a întreprinderii”, 336, T 72
F. Alexandru Bucureşti 1998.
E. Brigham Fundamentals of Financial Management, 1992 336, B-86
P.Bran Finanţele întreprinderii, Logos, Chişinău 1995.

8
Subiecte de examinare la disciplina
“Politici financiare ale întreprinderii”

Subiecte Sursa:
Nr. sursei, pagini
1. Politici financiare ale întreprinderii: obiectul Nr.1: 37-40; nr.8: 10-48; nr.11: 26-
şi metoda de studiu. 35;
2. Instrumenele de realizare a politicii Nr. 7: 481-505;
financiare a întreprinderii.
3. Politica de investiţii. Decizia de investiţii. Nr. 1: 189-205; nr. 4: 70-85; nr.11:
260-289;
4. Fundamentarea deciziei de investiţii în Nr. 1: 189-205; nr. 2: 397-410; nr.
mediu cert. 4: 70-85; nr.8: 90-115; nr.11: 260-
289;
5. Fundamentarea deciziei de investiţii în Nr.1: 227-247; nr.2: 472-537, nr.8:
mediu probabilistic. 90-115;
6. Indicatorii folosiţi la selecţia investiţiilor. Nr.1: 227-247; nr.2: 472-537; nr.4:
70-85; nr.8: 90-115; nr. 12: 55-77;
7. Calculul VAN al unui portofoliu de Nr.1: 216-225;
investiţii.
8. Elemente financiare de calcul al unui Nr-1: 216-225;
portofoliu de investiţii.
9. Politica de finanţare, conţinutul ei. Nr. 1: 249-264, nr.4: 104-113; nr.
6: 65-95;
10 Decizia de finanţare. Nr. 1: 249-264, nr.4: 104-113; nr.8:
. 301-307; nr.11: 290-311, 379-417;
11 Costul capitalului propriu Nr. 1: 249-264, nr.4: 104-113; nr.6:
. 65-95; nr.11: 290-311, 379-417;
nr.12: 358-405.
12 Costul capitalului împrumutat Nr. 1: 249-264, nr.4: 104-113; nr.6:
. 65-95; nr.11: 290-311, 379-417;
nr.12: 358-405
13 Costul mediu ponderat. Nr. 1: 249-264, nr.4: 104-113; nr.6:
. 65-95; nr.11: 290-311, 379-417;
nr.12: 358-405
14 Indicatorii folosiţi pentru fundamentarea Nr. 1: 249-264, nr.4: 104-113; nr.6:
. deciziei de finanţare. 65-95;
15 Politica de dividend, conţinutul ei. Nr.1: 265-272; nr.2: 374-382;
. nr.4:114-131; nr.11: 315-329;
16 Tipuri de politici de dividend. Nr.1: 265-272; nr.4:114-131;

9
nr.11: 315-329;
17 Elemente financiare ale politicii de Nr.1: 265-272; nr.4: 114-131;
. dividend. nr.11: 315-329;
18 Evaluarea patrimonială a întreprinderii. Nr.1: 291-300; nr.3: 370-387; nr.4:
. Fluxurile băneşti care determină valoarea 55-70, nr.5: 7-48; nr.11: 86-126; nr.
întreprinderii. 12: 123-147;
19 Evaluarea financiară a întreprinderii. Nr.1: 291-300; nr.3: 370-387; nr.4:
. 55-70, nr.5: 7-48;
20 Indicatorii financiari folosiţi pentru Nr.1: 291-300; nr.11: 86-126; nr.
. evaluarea financiară a întreprinderii. 12: 123-147;
21 Evaluarea mixtă a întreprinderii. Nr.1: 301-308; nr.4: 55-70, nr.5:
. 49-86; nr.11:86-126;
22 Noţiunea de GOODWILL. Nr.1: 301-308; nr.4: 55-70, nr.5:
. 49-86;

10
Tematica referatului

1. Politica financiară a întreprinderii ca formă de manifestare a finanţelor


private.
2. Asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii prin realizarea politicii
financiare.
3. Investiţiile ca factor esenţial al dezvoltării întreprinderii.
4. Politica de investiţii – parte integrantă a politicii economice generale a
întreprinderii.
5. Elementele financiare ale investiţiilor.
6. Procesul de decizie privind alegerea unui proiect de investiţii.
7. Metode moderne de evaluare a proiectului de investiţii.
8. Decizia de finanţare privind proiecte de investiţii.
9. Metode de calcul utilizate pentru adoptarea deciziei de finanţare.
10. Influenţa politicii de dividend asupra creşterii autonomiei financiare a
întreprinderii.
11. Impactul deciziilor financiare asupra valorii economice a întreprinderii.

11