Sunteți pe pagina 1din 33
JOACHIM SCHONHERR JUCARI| DIN HIRTIE O colectie de lucriri din hirtie indoita In romaneste de Magdalena Popa Ilustrafii si prezentare grafic de Hans Greschek EDITURA ION CREANGA, BUCURESTI~ RUDOLF ARNOLD VERLAG, LEIPZIG 1979 Dragi baiegi $i fete! Dupa ce vom risfo! aceasta carte, voti fi Limit ce multe lucruri puteti face dintr-o foaie de hit, Toate lurarile prezentate au importanta lor. Mai inti, vor invapa formele de baz, care vor serv la ‘lustrarea unor notiuni invajate la scoalé sau ivite in cadrul activitailor extra iar, Apoi, vom face singuri obiecte din hinie, pe care le vom darui color dragl. Cind @ unit lard, ocupativl timpul liber facing jc din iit Indoitul este 0 tehnics cu vechi tradi. In Luttimir ani se foloseste termenul de ,,faltuire Cind este vorba de obtineroa unei muchit aseu: tite prin prosare cu unghia Toate lucraile cor © executio tohnic’ ford de greg, Trebuie deci 3b lucrim eurat gi exact cu gr i chibeuiala, controlind mere ce am flout, Dacérespectim aceste requli cu contin Ciozitate, lcrarile ne vor face plicere ait nous cit 51 altora, Hinia trebuie folosita cu economies fra risip8, De aceea, cel mal bine © $8 tacem ‘mai inti exercifile gi modelele mai compli cu hitia de cir, Lacele mai multe luerdti ne putem descurea doar cu degetele. La unele lueran, insa, vor invafa #8 folosim foarfeea, rigla do metal, linia ‘magina de capsat gi gabloane gradate sau tipare Ca materie prima vor utiliza hire sau carton subjire. Exist hirti gi cartoane de aiferite ‘rosimi, cu suprafete netede sau aspre, albe sau olorate, sugative sau veline. Nu le putem utiliza pe toate la luerile noastre, Pentru lucra file descrise in prima parte @ bine s& luam hirt tar, dar nus prea groasa. In comer se gaseste hirtiocolorata s lacuita pe o parte, Daca privim coala de hirtio sau do carton, observam c& are fati gi dos, margini gi col{ur, care joacd un ro! in sfrsit, incb un cuvint despre culos, adicd despre coloratul obiectolor. Din picate, uni) ‘opi le coloreazé cu acuarele, Nu ebine! Pe noi ne intereseaza forma gi nu culoarea obiectelor! Numai in anumite cazuri - obiecte decoratve penta masa, camera, coifuri, case obtinute prin indoire ~ putem lip! forme decupate din hire colorata, dar nu prea muttel Vi urim succes! (i ©