Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUTUL MILITAR ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ

AL FORŢELOR ВООРУЖЕННЫХ
ARMATE СИЛ

«_____»___________ 2010 №_____


ORDIN
_
ПРИКАЗ

Chişinău

Cu privire la eliberarea armamentului


companiei a 2-a de învăţămînt de la
depozitul de armament şi muniţii al
Institutului Militar al Forţelor Armate şi
amenajarea lui în camera pentru păstrarea
armamentui
În scopul menţinerii permanente a capacităţii de luptă, pazei şi integrităţii
armamentului în subunităţi, precum şi instruirii calitative a efectivului Institutului
Militar al Forţelor Armate

ORDON:

1. Şef serviciu armament şi muniţii:


- să elibereze de la depozitul de armament şi muniţii al Institutului Militar al
Forţelor Armate către data de 22.11.2010 armament companiei a 2-a de învăţămînt,
cu întocmirea documentelor necesare pentru eliberarea şi distribuirea
armamentului de la depozitul de armament şi muniţii;

2. Comandant batalion de învăţămînt:


- să organizeze primirea armamentului de la depozitul de armament şi muniţii
al Institutului Militar al Forţelor Armate de către compania a 2-a de învăţămînt;

3. Comandant compania a 2-a de învăţămînt:


- să primească de la depozitul de armament şi muniţii al Institutului Militar al
Forţelor Armate armamentul companiei şi să-l ia la evidenţă după subunitate
conform registrului de evidenţă a bunurilor materiale pe serviciul armament şi
muniţii;
- să organizeze deservirea armamentului înainte de amenajarea lui în camera
pentru păstrare a armamentului;
- să ţină la control strict evidenţa, păstrarea şi distribuirea armamentului în
subunitate;
- să organizeze paza, păstrarea, evidenţa, eliberarea şi întreţinerea
armamentului în subunitate în conformitate cu documentele de directivă în vigoare;
- să întărească armamentul după efectiv şi să elaboreze tabelele de încredinţare
a armamentului;
4. Controlul executării prezentului ordin să se încredinţeze locţiitorului
comandant institut lucru administrativ (prorector).

5. Ordinul să se aducă la cunoştinţa persoanelor la care se referă.

Comandant (rector) institut


colonel Mihail BUCLIŞ

Locţiitor comandant institut lucru administrativ (prorector)


locotenent-colonel Sergiu TIMERCAN
Adus la cunoştinţă:
căpitan T. ARABADJI
locotenent major D. BRAŞOVEANU
locotenent major D. ORGHIAN

Vizează:
locotenent major de justiţie V.ZAPOROJAN
Executant:
căpitan T. ARABADJI