Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN METODIC DE LUCRU PENTRU ORDONAREA SI

INVENTARIEREA COLECTIEI DE STARE CIVILA....

Aparitia registrelor de stare civila in spatiul extracarpatic a fost


determinata de noile cerinte pragmatice aparute in societatea romaneasca
aflata in tranzitie spre epoca moderna.
Registrele de stare civila au fost fara intrerupere in atentia
autoritatilor care au cautat sa perfectioneze intocmirea lor.Acesta este
probabil considerentul pentru care sarcina redactarii acestor registre a trecut
de la preotii parohi la primarii comunelor.
La 10 august 1863, Al. I. Cuza decreteaza unificarea serviciilor pentru
intocmirea actelor de stare civila din cele doua Principate si trecerea la
Oficiul Statistic de pe langa Ministerul Interior.
Adoptarea Codului Civil la 4/16 decembrie 1864, aplicarea prevederilor pe
care le cuprinde acesta, cu incepere de la 1 decembrie 1865, au completat
continutul Legii comunale din 31 martie 1864. Prevederile legilor
mentionate au constituit baza juridica care a reglementat intocmirea,
circulatia, pastrarea si eliberarea actelor de stare civila.
Legea din 8 martie 1875, Regulamentul din 1911, reglementarile din 1928,
1930, 1931, 1935, 1936 au adus de asemenea modificari referitoare la
intocmirea si pastrarea actelor de stare civila.
Crearea Colectiei de stare civila de la Arhivele Statului........a avut loc
in anul 1958, cand Serviciul Regional al Arhivelor Statului........a depus aici
mitrice si registre de stare civila din perioada anilor ............... Denumirea
completa a Colectiei este: Colectia de registre de stare civila........., cu nr. de
fond.....
In momentul de fata, Colectia cuprinde ........ m.l. din perioada
anilor ................
Starea de conservare a documentelor este satisfacatoare cu exceptia unor
registre care necesita restaurare, fapt constatat pe parcursul cercetarii
documentelor in scopul rezolvarii cererilor adresate institutiei noastre.
In ceea ce priveste instrumentele de evidenta ale Colectiei trebuie
precizat faptul ca pentru perioada anilor........ aceste instrumente sunt
incomplete si deficitare.
Urmeaza sa fie efectuate operatiunile de ordonare si inventariere
pentru cantitatea de …... m.l din perioada anilor .........
Registrele urmeaza sa fie ordonate – conform prevederilor Normelor
Tehnice – pe localitati, alfabetic si in cadrul acestora cronologic, dupa felul
lor (nascuti, casatoriti, morti) si vor fi inventariate pe model anexa nr. 3 din
Normele Tehnice, la denumirea actuala a localitatii dupa care se vor
mentiona in paranteza denumirile anterioare.
In cazul in care localitatea a avut mai multe denumiri, in inventar vor fi
inscrise denumirile vechi la literele corespunzatoare, iar in paranteza
denumirea actuala.
In cazul localitatilor disparute sau inglobate in alte
localitati,inventarierea registrelor se va face dupa vechea denumire.
In ceea ce priveste modul de completare al inventarului,se va face in
conformitate cu prevederile Normelor Tehnice.Astfel:
• La nr. de inventar-se va trece nr. de inventariere al u.a.
• La nr.vechi al u.a.-se va completa cand u.a.are un asemenea nr.
• La cuprinsul u.a.-se va inscrie la inceput denumirea localitatii si
apoi registrele pe randuri separate dupa felul lor.
• La datele extreme-se vor trece anii cuprinsi in u.a.
• Nr.filelor va fi completat ulterior,in cadrul operatiunii de pregatire
pentru microfilmare.
Vor fi ordonate si inventariate separat atat exemplarul 1,cat si
exemplarul 2 al registrelor de stare civila,urmand ca nr.ex.sa fie mentionat
pe fiecare coperta a registrelor,alaturi de cota acestuia.
De asemenea vor fi intocmite liste separate care vor cuprinde starea
de conservare a registrelor ordonate si inventariate,mentionandu-se registrele
care necesita legare,restaurare si restaurare urgenta.
Ordonarea si inventarierea reg.de stare civila din perioada
anilor.......,va fi executata de catre arhivistii.........,cu termen de finalizare in
data de........... .
Pe parcursul efectuarii operatiunilor,prezentul plan metodic poate fi
completat cu datele noi rezultate.

DATA: SEMNATURA: