Sunteți pe pagina 1din 20

STUDIU

privind structura etnică a populaţiei din


TRANSILVANIA
conform celui mai recent recensământ efectuat
în anul 2002

Pavel Pascu

Octombrie 2010
1
SITUAŢIA
NAŢIONALITĂŢILOR
din Europa centrală în ultimele
două secole, prezentate în atlase
istorice de prestigiu din Europa

2
3
4
5
O scurtă prezentare a situaţiei din Transilvania
Moto :
Până la admiterea Ungariei în NATO, lucrurile mergeau relativ bine în
Transilvania, dar de la acea dată, încet-încet, în această provincie s-a instaurat o
atmosferă tensionată, pe fondul unor cereri tot mai insistente ale elementelor radicale
maghiare, pentru ,,o autonomie substanţială”, pe criterii etnice(…).Aceste tendinţe
naţionaliste şi separatiste ale maghiarilor din Transilvania au fost încurajate şi de
declaraţiile unor oficiali de la Budapesta. (…)
Pe de altă parte şi comunitatea românilor din Transilvania are motive să fie
neliniştită. că în localiţătile unde maghiarii sunt majoritari, se practică o politică
discriminatorie, românii văzându-se prigoniţi în propria lor ţară.
Extrase din ziarul “Le Monde” din 23-24 mai 1999)

De peste 90 de ani, cu o perseverenţă ieşită din comun, cercurile revizioniste


maghiare din Ungaria şi din diaspora maghiară din Occident, au intoxicat opinia publică
internaţională cu date false privind structura etnică a populaţiei din Transilvania cu scopul
de a justifica aşa zisa “nedreptate” făcută Ungariei la Trianon. În această acţiune s-a
scontat pe ignoranţa şi credulitatea opiniei publice internaţionale şi pe lipsa de reacţie din
partea autorităţilor române competente, care au considerat, în mod eronat, că un adevăr
atât de evident al realităţilor etnice din Transilvania se impune de la sine şi nu trebuie
repetat la nesfârşit.
Astăzi constatăm cu surprindere că în conştiinţa opiniei publice internaţionale este
adânc întipărit falsul că în Transilvania populaţia maghiară este majoritară şi însumează
peste 4,0 milioane locuitori, fiind cea mai mare minoritate etnică din Europa.
Iată câteva dovezi ale acestor falsuri şi efectele lor:

1) Primul ministru al Franţei, aflat în vizită în România, în anul 1991, a recomandat


comisiei pentru redactarea noii constituţii, ca aceasta ,,să reflecte în mod corespunzător
prezenţa celor 4,0 milioane de maghiari din Transilvania”.

2.)Victor Orban fostul şi actualul prim ministru al Ungariei este citat de ziarul
francez Le Figaro că ,,pomeneşte mereu de durerosul Tratat de la Trianon Cele 3,5
milioane de maghiari trăiesc în România unde se află cea mai numeroasă comunitate, în
Slovacia, Serbia, Austria, Croaţia, Ucraina şi Slovenia.
Conform Centrului de Doc. şi Informare asupra Minorităţilor (CEDIME-SE),cifra reală a
maghiarilor din ţările menţionate mai sus,este de 2.585.434 maghiari, sensibil mai mică
decât cea avansată mai sus. cu ,,doar” 915.000 persoane!
În acest caz nu mai poate fi vorba de lipsă de informare !

3) Celebrul Samuel Huntington, în cartea sa “Ciocnirea civilizaţiilor”, împarte în


mod arbitrar Europa de la nord la sud, după o linie care separă ţările catolice şi
protestante,de ţările ortodoxe şi islamice, de-a lungul căreia se vor produce conflictele
viitoare. Conform autorului, ,,această linie trece prin România, separând Transilvania cu
populaţia ei maghiară catolică,de restul ţării!
Într-o singură frază s-au făcut două afirmaţii false :
6
- Populaţia maghiară reprezintă abia 19,6% din totalul populaţiei şi:
- Peste 75% din populaţie este de etnie română şi de religie ortodoxă sau greco-
catolică şi nu de religie romano-catolică.
Este evident că informaţiile despre Transilvania au fost furnizate de elemente
revizioniste din diaspora maghiară din Occident.

4) Cu ocazia declarării unilaterale a independenţei provinciei Kosovo, din Serbia, la


data de 17.02.2008, personalităţi politice de prim rang din Rusia, au avertizat Occidentul,
că precedentul Kosovo, se poate aplica oricând şi în alte zone ale lumii, inclusiv în
Transilvania. A compara provincia Kosovo, unde populaţia albaneză este majoritară în
proporţie de peste 90%, cu Transilvania unde populaţia maghiară reprezintă abia 19,6%,
iar populaţia de etnie română este de 4 ori mai numeroasă, denotă că şi politicienii din
Rusia au fost intoxicaţi cu cifrele false răspândite de revizioniştii maghiari.

5) Pastorul Laszlo Tokes, devenit între timp episcop reformat, a afirmat într-un
recent discurs, că vorbeşte în numele a 3,0 milioane de maghiari, care n-au de ales decât
între asimilare sau emigrare ! Din respect pentru calitatea d-sale de episcop se poate spune
fie că a exagerat cam mult, fie că a dezinformat

6) În revista LUMEA nr. 4/2010, este prezentat proiectul cu ,,Noua Ordine


Europeană” conform căreia Transilvania va fi alipită la Ungaria, evident în baza aceloraşi
date false furnizate de revizioniştii maghiari.
Şi astfel se va repara aşa-zisa nedreptate de la Trianon, prin revenirea la patria-
mamă Ungaria, a 1,42 milioane maghiari, plus 5,40 milioane români, a căror voinţă nu va
conta , aşa cum nu a contat nici când a fost impus Dictatul de la Viena în anul 1940.!

Din fericire, realitatea etnică din Transilvania, constitue un argument convingător în


favoarea apartenenţei Transilvaniei la România, iar datele statistice etnice infirmă toate
falsurile cu care a fost intoxicată opinia publică internaţională timp atât de îndelungat .
Aceste date există la Institutul Naţional de Statistică, din Bucureşti, dar ele trebuie
să fie cunoscute şi difuzate ori de câte ori se discută problemele etnice din ţară şi în
particular din Transilvania.

7.) Atât înainte de anul 1989 dar mai ales după 1990 s-a produs o adevărată avalanşă
de studii despre Transilvania. În mod ciudat marea lor majoritate se referă la prezenţa
populaţiei maghiare in Transilvania,cu toate comentariile de rigoare, subliniindu-se apăsat,
majoritatea maghiară din judeţele Harghita şi Covasna. Acolo unde populaţia maghiară
este în minoritate se folosesc expresii ca,,o largă prezenţă maghiară în judeţul X sau Y ”
Deşi Transilvania este o provincie multietnică, din aceste studii lipsesc orice referiri la
populaţia de etnie română, de parcă în Transilvania n-ar exista decât maghiari!
Pentru a prezenta cât mai real compoziţia etnică a populaţiei din Transilvania a fost
întocmit acest studiu care cuprinde datele statistice ale ultimului recensământ efectuat în
anul 2002 din care au fost extrase datele referitoare la Transilvania,
Toate tabelele cuprind în paralel date referitoare la populaţia română şi maghiară, diferenţa
până la procentul de 100% o reprezintă celelalte etnii.

SITUAŢIA REALĂ LA NIVELUL ANULUI 2002 SE PREZINTĂ ASTFEL :


7
8
9
10
11
TABEL COMPARATIV SINTETIC

Total populaţie Români Maghiari


Judeţul Nr.
% Nr. locuitori % Nr. locuitori %
locuitori

1.) Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 90-100%:


a.) Populaţie română:
Alba 382.747 100 346.059 90,4 20.684 5,4
Bistriţa-Năsăud 311.657 100 281.273 90,3 18.349 5,9
Hunedoara 485.712 100 450.302 92,7 25.388 5,2
Sibiu 421.724 100 382.061 90,6 15.344 3,6
Total 1.601.840 100 1.459.695 91,1 79.765 5,0
b.)Populaţie maghiară:
Nu există judeţe cu o asemenea pondere a populaţiei maghiare

2.)Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 80-89%


a.) Populaţie română
Arad 461.791 100 379.451 82,2 49.291 10,7
Braşov 589.028 100 514.161 87,3 50.956 8,7
Caraş-Severin 333.219 100 294.051 88,2 5.824 1,8
Maramureş 510.110 100 418.405 82,0 46.300 9,1
Timiş 677.926 100 565..639 83,4 50.556 7,5
Total 2.572.074 100 2.171.707 84,4 202.927 7,9
b.) Populaţie maghiară:
Harghita 326.222 100 45.870 14,1 276.038 84,6

3.)Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 70-79%:


a.)Populaţie română
Sălaj 248.015 100 176.671 71,2 57.167 23,1
Cluj 702.755 100 557.891 79,4 22.301 17,4
Total 950.770 100 734.562 77,3 179.468 18,9
b.)Populaţie maghiară
Covasna 222.449 100 51.790 23,3 164.158 73,8

4.) Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 60-69 %


a.) Populaţie română
Bihor 600.246 100 404.468 67,4 155.829 26,0
b.)Populaţie maghiară:
Nu există judeţe cu o asemenea pondere a populaţiei maghiare!

5.) Judeţe cu populaţie majoritară cuprinsă între 50-59%:


a.) Populaţie română:
Mureş 580.851 100 309.375 53,3 228.275 39,3
Satu Mare 367.281 100 216.085 58,8 129.258 35,2
Total 948.132 100 525.460 55,4 357.533 37,7
a.) Populaţie maghiară
Nu există judeţe cu o asemenea pondere a populaţiei maghiare

12
13
GRADUL DE INSTRUCŢIE DUPĂ ETNIE CONFORM
RECENSĂMÂNTULUI DIN ANUL 2002

NIVELUL ROMÂNI MAGHIARI


Nr. INSTITUŢIEI
Crt. DE ÎNVĂŢĂMÂNT TOTAL % TOTAL %
ABSOLVIT
1. Total populaţie de 17.435.353 100,00% 1.305.699 100,00%
10 ani şi peste:
2. Învăţământ superior de 1.209.502 6,94% 58.257 4,46%
lungă durată absolvit
3. Învăţământ superior de 70.615 0,40% 5.913 0,45%
scurtă durată
4. Învăţământ postliceal şi 531.520 3,05% 37.834 2,90%
de maiştri
5. Învăţământ liceal 3.812.277 21,90% 281.552 21,56%
absolvit
6. Învăţământ profesional 2.686.823 15,41% 230.909 17,68%
şi de ucenici
7. Învăţământ inferior 4.772.179 27,37% 413.182 31,65%
(gimnazial)
8. Învăţământ primar 3.467.246 19,90% 230.123 17,62%
9. Fără şcoală absolvită 874.938 5,02% 47.260 3,62%
10. Nedeclarat 10.253 0,06% 663 0,05%

RECAPITULAŢIE: persoane cu studii 5.623.914 32,3% 383.556 29,4%


superioare şi liceale absolvite:

COMENTARIU:
• Cifrele de mai sus ,infirmă pretinsa superioritate culturală a maghiarilor, trâmbiţată
de şoviniştii maghiari pe întreg mapamondul.
• Aceste cifre mai dovedesc că populaţia maghiară a avut acces neîngrădit la toate
formele de învăţământ şi au profitat din plin de acest lucru,în mult contestata
Românie

14
Cum au fost ,,asimilaţi”maghiarii din Transilvania
după anul 1920!

Total maghiari
Judeţul
anul 1930 anul 2002
România 1.423.459 1.431.807
Transilvania 1.349.563 1.415.718

Covasna* 116.961 164.158


Harghita* 216.615 276.038
Mureş* 176.990 228.275
Satu Mare* 95.104 129.258

*Primele 4 judeţe unde populaţia maghiară are o pondere de peste 35% din
totalul populaţiei.

Observaţie:
Oare câţi români şi alte minorităţi naţionale au existat în Ungaria în anul 1920
şi câţi mai există astăzi!.

Populaţia maghiară din Transilvania după religie:

Total: 1.415.718
Religie romano-catolică 587.033
Religie reformată 665.343
Religie baptistă 12.963
Religie unitariană 64.984
Religie ortodoxă 28.287 *
Religie greco-catolică 19.645.* 47.932*

*Români maghiarizaţi

15
CONCLUZII :

Din datele statistice etnice prezentate, rezultă că trei sferturi din populaţia Transilvaniei
este de etnie română, iar o cincime este de etnie maghiară!

- Cele peste 4,0 milioane de maghiari din Transilvania, sunt în realitate doar, 1,415
milioane, reprezentând 19,6% din populaţia totală a Transilvaniei1 !
N-au fost nici asimilaţi, pentru că, între anii 1930 şi 2002 totalul populaţiei maghiare din
Transilvania a crescut, inclusiv în primele patru judeţe, unde populaţia maghiară este
majoritară, sau are o pondere importantă.

- Populaţia maghiară este majoritară în numai două judeţe (Covasna şi Harghita), cele mai
puţin populate judeţe din Transilvania, reprezentând doar 7,6% din totalul populaţiei
Transilvaniei şi care împreună totalizează cca. o treime din totalul populaţiei maghiare.

- Restul de 975.522 maghiari sunt dispersaţi în celelalte 14 judeţe, în procente medii, mici
şi foarte mici, aşa cum rezultă din tabelele prezentate.

- Spre regretul revizioniştilor maghiari, enclava maghiară din Covasna şi Harghita este
situată în sud-estul Transilvaniei la peste 400 km. de patria- mamă Ungaria.

16
- Bazându-se pe necunoaşterea realităţilor etnice din Transilvania, de către opinia publică,
inclusiv de către mulţi politicieni români, liderii maghiari din Transilvania,ce reprezintă o
minoritate etnică de abia 6,6% din populaţia României, pretind, nici mai mult, nici mai
puţin, decât următoarele revendicări :

1) Modificarea constituţiei, nefiind de acord cu definirea României ca stat naţional unitar


şi indivizibil!

2) Contestă actuala împărţire administrativă a României în judeţe,sub pretextul că ea


reprezintă o moştenire a regimului Ceauşescu, când de fapt, acesta a desfiinţat
regiunile de inspiraţie stalinistă, revenindu-se la împărţirea ţării în judeţe, existentă
înainte de anul 1945.

3) Contestă actuala împărţire administrativă a României în 8 regiuni de dezvoltare,


adoptată recent, în anul 2001, pentru o mai bună accesare a fondurilor europene, unde
aşa zisul ,,Ţinut Secuiesc” face parte din regiunea de dezvoltare Centru cu sediul în
Municipiul Alba-Iulia.

4) Acum au constatat că regiunile sunt prea mari şi cer, printr-o iniţiativă legislativă
depusă în parlament, la începutul anului 2010,o nouă împărţire administrativă a ţării,de
această dată, în 16 regiuni de dezvoltare, din care, deloc întâmplător,,Ţinutul Secuiesc”
apare ca o regiune de dezvoltare distinctă. Şi de această dată se dovedeşte că liderii
UDMR urmăresc consecvent, separarea, adică izolarea.

5) Această iniţiativă legislativă mai propune gruparea regiunilor de dezvoltare în


,,macroregiuni de dezvoltare”, Transilvania urmând a fi împărţită în două
macroregiuni, pe criterii etnice nedeclarate, după cum urmează:
a. Macroregiunea 4: cuprinde judeţele din sud-vestul Transilvaniei (Braşov,
Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Arad)
b. Macroregiunea 5: cuprinde judeţele din nord-vestul Transilvaniei (Covasna,
Harghita, Mureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj, Bihor, Satu Mare)
c. Structura etnică a populaţiei din aceste macroregiuni se prezintă astfel:

Macroregiunea români maghiari


Macroregiunea 4: 2.931.724 (87,46%) 218.043 (6,50%)
Macroregiunea 5: 2.461.828 (63,62%) 1.197.675 (30,95%)

Macroregiunea 5 are o importanţă deosebită pentru UDMR, deoarece:


ƒ cuprinde 84,6% din totalul populaţiei maghiare din Transilvania.
ƒ constituie o entitate administrativă oficială, pe teritoriul căreia se poate cere
,,autonomia întregii naţiuni maghiare”
ƒ are legătură directă cu Ungaria şi coincide în mod suspect cu teritoriul cedat
Ungariei în urma Dictatului de la Viena.
ƒ Faptul că 2/3 din populaţia macroregiunii 5 este de etnie română, nu
constituie un impediment pentru UDMR! Se va proceda ca în cazul
proclamării autonomiei ,,Ţinutului Secuiesc”, adică populaţia românească nu
va fi consultată, pur şi simplu!
17
6) Au proclamat în mod unilateral ,,autonomia Tinutului Secuiesc” pe teritoriul judeţelor
Covasna, Harghita şi Mureş în baza unui ,,referendum intern” în rândul populaţiei
maghiare, fără consultarea restului populaţiei nemaghiare.
Cazul judeţului Mureş este flagrant, căci în acest judeţ populaţia maghiară este
minoritară (39,6%) iar populaţia românească depăşeşte 50% din totalul populaţiei.
În aceiaşi situaţie se află Municipiul Tg. Mureş, ales drept capitală a ,,Ţinutului
Secuiesc”, unde de asemenea populaţia românească este majoritară.

7) UDMR militează pe faţă pentru: divizarea şi federalizarea României, între provinciile


sale istorice, autonomia Transilvaniei, iar ca plan de viitor pentru următorii 20 de ani,
demontarea totală a Statului român! Este declaraţia liderului UDMR d-l Marko Bela,
având şi calitatea de vicepremier, făcută la întrunirea de la Tuşnad, ce a avut loc între
15-20 iulie 2009.
Pentru asemenea declaraţii, dar şi pentru acţiunile sale din trecutul mai apropiat sau
mai îndepărtat, acest partid constituit pe criterii etnice, întruneşte toate caracteristicile
unui partid extremist, care ar trebui scos în afara legii.
În loc de aceasta, a fost cooptat la guvernare de către un partid dispus la orice
compromis numai să se menţină la guvernare!

8) D-l Laszlo Tokes, ales recent vicepreşedinte al Parlamentului european îşi arogă
dreptul de a negocia cu Statul român ,,autonomie contra teritoriu” după teoria conform
căreia naţiunea maghiară a pierdut teritoriul Transilvaniei şi trebuie să i se ofere la
schimb,,autonomie.” D-l Tokes este cetăţean român şi se presupune că vorbeşte în
numele populaţiei maghiare din România,care n-a pierdut decât cetăţenia statului ungar
şi nimic altceva. Dar d-l Tokes se deconspiră vorbind în numele Ungariei ca stat,care a
pierdut într-adevăr teritorii, dar acestea au fost locuite,în trecut ca şi în prezent de
populaţii nemaghiare.
Oare populaţia românească din Transilvania, majoritară de secole nu are dreptul să aibă
propriile aspiraţii de libertate după secole de suferinţe îndurate ca naţiune tolerată?.

9) Sub pretextul păstrării identităţii naţionale, liderii maghiari au cerut şi obţinut în baza
sintagmei ,,discriminare pozitivă”, drepturi suplimentare pentru populaţia maghiară,
adică privilegii în raport cu restul populaţiei! Şi astfel 19,4 milioane de contribuabili
de etnie română, plătesc din buzunar pentru menţinerea nobilei identităţi a populaţiei
maghiare din Transilvania.
În schimb nu există fonduri pentru menţinerea identităţii populaţiei de etnie română din
judeţele Harghita şi Covasna, aflată în plin proces de maghiarizare, sub privirile
indiferente şi cu complicitatea tuturor guvernelor postdecembriste!
Practic, sub o formă mascată, se menţin privilegiile pe care le-a avut naţiunea maghiară
înainte de anul 1918, ca naţiune dominantă şi se menţine statutul de naţiune tolerată
pentru populaţia română, unde ea este minoritară,de această dată în propria ei tară, care
se numeşte România.

Contenciosul româno-maghiar cuprinde o listă lungă de probleme şi acţiuni care nu pot


decât să îngrijoreze şi să ofenseze demnitatea României şi a poporului român.
Câteva exemple:

18
a.) În fiecare an, de ziua naţională a României (1 dec. 1918), parlamentarii maghiari se
prezintă la şedinţa solemnă cu o banderolă neagră, în semn de doliu, pentru că după
cum se ştie, la 1 Dec.1918, s-a proclamat Unirea Transilvaniei cu România.

b.) De asemenea, în fiecare an, de ziua naţională a Ungariei, personalităţi politice de prim
rang din Ungaria (preşedinţi, prim-miniştri, miniştri, oameni de cultură, etc.) inclusiv
numeroase grupuri de turişti, sau de agitatori, se deplasează în Transilvania, unde
omagiază personalităţi din trecutul Ungariei dualiste, care au comis crime împotriva
populaţiei româneşti, atât la 1848 cât şi în vremurile mai recente.
Este un caz fără precedent în lume, ca un stat să-şi sărbătorească ziua naţională pe
teritoriul altui stat, iar acesta să accepte situaţia, fără să reacţioneze în vreun fel
Ar accepta Ungaria ca ziua naţională a României să fie sărbătorită în Ungaria?

c.) D-l Marko Bela a cerut funcţionarilor de etnie română din administraţia locală a
judeţelor Harghita şi Covasna, ,,să vorbească limba maghiară, iar dacă nu o cunosc să
o înveţe, pentru că mănâncă pâine secuiască”. Dacă aplicăm acest raţionament la
celelalte 14 judeţe, unde populatia maghiară este minoritară, înseamnă că această
populaţie mănâncă pâine românească! Probabil că acesta este adevărul, dacă aşa spune
d-l Marko Bela, dar în acest caz liderii maghiari ar trebui să fie mai ponderaţi în
pretenţiile lor, pentru că există o limită în toate.
În schimb, în nicio apariţie publică, liderii maghiari nu şi-au îndemnat conaţionalii să
înveţe şi să vorbească limba română care este limba oficială a statului în care trăiesc.
Tot timpul au cerut dreptul pentru cetăţenii maghiari de a folosi limba maghiară, în
toate ocaziile, în administraţie, în justiţie, în scoli, etc. etc.

d.) Cu ocazia discutării în Parlament a noii legi a învăţământului parlamentarii maghiari


au cerut ultimativ ca în şcolile maghiare toate materiile inclusiv limba şi literatura
română să fie predate în limba maghiară.
Pentru comparaţie,la singurul liceu românesc din oraşul Gyula-Ungaria,toate materiile
se predau în limba maghiară cu excepţia a două materii: limba şi literatura română şi
elemente de civilizaţie românească .

e.) Considerându-se coproprietară a Transilvaniei, Ungaria, prin editura Dimap din


Budapesta a editat şi difuzat în toate librăriile din Transilvania, hărţi rutiere şi ghiduri
turistice bilingve pentru toate judeţele şi oraşele din Transilvania cu denumirea actuală
a localităţilor în limba română şi cu denumirea avută înainte de anul 1918, în limba
maghiară.
În realitate aceste hărţi rutiere şi ghiduri turistice sunt hărţi istorice şi au menirea să
sugereze turiştilor, că aceste meleaguri sunt maghiare şi au aparţinut Ungariei.

f.) Grupuri de tineri maghiari instigaţi de elemente revizoniste, cutreieră şoselele din
Transilvania si scriu cu vopsea lozinci ca:,,Trianon, Nu! Nu! Niciodată!”,,Ungaria
celor 64 comitate”,,Ardealul pământ unguresc”, ,,Ţinutul Secuiesc-da, România-nu”!,
etc.etc.

g.) Autorităţile locale , preponderent maghiare din judeţele Harghita şi Covasna practică o
epurare etnică pe faţă, constatată şi condamnată chiar de către preşedintele României.
19
Dar în aceste judeţe se produce un fenomen mult mai grav şi anume maghiarizarea
populaţiei româneşti, fapt evidenţiat statistic prin apariţia ,,maghiarilor de religie
ortodoxă şi greco-catolică”. La nivelul anului 2002 au fost recenzaţi 47.932 maghiari
care nu mai cunosc limba română, dar nu au renunţat la religia părinţilor lor.

h.) În luna mai a.c. mai multe ziare au relatat pe larg, campania începută de autorităţile
locale maghiare din oraşul Sf. Gheorghe, care au decis schimbarea denumirii a zeci de
străzi cu denumiri româneşti în străzi cu denumiri în limba maghiară, iar indicatoarele
de străzi sunt inscripţionate întâi în limba maghiară şi apoi în limba română, contrar
prevederilor legale.
Oare consilierii care au votat aceste schimbări nu s-au gândit şi la consecinţele şi
costurile acestor operaţii de amploare, ce necesită printre altele, schimbarea codurilor
poştale ale străzilor, precum şi actele de identitate ale tuturor cetăţenilor afectaţi de
aceste schimbări. Se pare că pentru asemenea acţiuni, ca şi pentru organizarea
mitingurilor, taberelor de vară, sau de iarnă, a întrunirilor de tot felul, există fonduri
din belşug, chiar în condiţiile actuale de criză economică acută.
Are grijă UDMR-ul aflat la guvernare să procure aceste fonduri.

i.) În final, trebuie amintite - fie şi în treacăt - jignirile aduse poporului român, în care au
fost folosite toate epitetele posibile, afişându-se o superioritate culturală a maghiarilor
nejustificată şi infirmată de datele statistice prezentate în acest material.
Un singur exemplu:
La festivalul de film de la Cannes, din anul 2006, un regizor american a prezentat un
film intitulat ,,Transilvania” în care se arată că această provincie este locuită mai ales
de ţigani şi de maghiari, în care românii ies la cerşit în devălmăşie cu ţiganii!
Este evident că acest film a fost comandat de către……ghiciţi d-vs!

j.) Cu toate acestea, în încheiere, trebuie evidenţiat faptul că populaţia maghiară


convieţuieşte în mod paşnic cu populaţia românească şi singurii care tulbură apele
sunt liderii maghiari, împărţiţi de formă în ,,moderaţi” şi ,,radicali”, dar care urmăresc
aceleaşi ţeluri, aşa cum a fost prezentat în acest studiu, în mod succint şi incomplet.

În plină criză economică, singura ofertă a UDMR către propriul electorat este
,,AUTONOMIA”, de toate felurile:
-Autonomia Transilvaniei!
-Autonomia întregii naţiuni maghiare!
-Autoconducerea naţiunii maghiare!
-Autonomia Ţinutului Secuiesc!.....şi ce vor mai inventa în viitor!

FINAL

A consemnat:
Pavel Pascu

Octombrie 2010

20