Sunteți pe pagina 1din 2

Chimie

Chimie Organica - Manual pentru clasa a XI-a


Autori
Elena Alexandrescu
Viorica Zaharia
Mariana Nedelcu
Editura Crepuscul 2006, 2007, 2008

Chimie organica - Teste pentru admiterea in invatamantul superior, 2009


Editura Universitara "Carol Davila", Editia a XI - a, revizuita si adaugita, 2009

Chimie clasa a X-a

Cap. 1 Introducere in studiul chimiei organice. Pg. 5 - 16


Legaturi chimice.
Tipuri de catene de atomi de carbon.
Structura compusilor organici.
Clasificarea compusilor organici.
Exercitii si probleme. Teste.

Cap. 2 Hidrocarburi. Pg. 17 - 86


Alcani (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice si
chimice, actiunea alcanilor asupra mediului, aplicatii practice. Exercitii si probleme,
teste.)
Alchene (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice si
chimice, importanta practica a alchenelor, mase plastice. Exercitii si probleme, teste.)
Alchine (definitie, serie omoloaga, denumire, izomerie, structura, proprietati fizice, etina
(acetilena), metode de obtinere, proprietati chimice, importanta practica a acetilenei.
Exercitii si probleme, teste.)
Alcadiene (definitie, serie omoloaga, denumire, proprietati chimice ale alcadienelor cu
duble legaturi conjugate, cauciucul natural si sintetic, reactii de copolimerizare. Exercitii
si probleme, teste.)
Arene (structura benzenului, clasificarea hidrocarburilor aromatice, proprietati chimice,
reactii la nucleu, reactii la catena laterala, aplicatii practice ale unor hidrocarburi
aromatice. Exercitii si probleme, teste.)
Cap. 3 Compusi organici monofunctionali. Pg. 91 - 115
Alcooli (denumire, structura, proprietati fizice, alcooli cu importanta practica si
biologica, metanolul, etanolul, glicerina. Exercitii si probleme, teste.)
Acizi carboxilici (acidul acetic, fermentatia acetica, proprietati fizice, acizi grasi,
sapunuri si detergenti, grasimi saturate si nesaturate. Exercitii si probleme, teste.)
Cap. 4 Compusi organici cu importanta practica. Pg. 117 - 124
Compusi organici cu importanta biologica.
Zaharide (glucoza, zaharoza, celuloza, amidonul)
Proteine (clasificarea proteinelor si denaturarea lor)
Chimie clasa a XI-a
Cap. 1 Compusi organici cu grupe functionale. Pg. 6 - 38
Clasificarea compusilor organici
Compusi halogenati
Alcooli
Fenoli
Amine
Compusi carbonilici
Compusi carboxilici
Derivati functionali ai acizilor carboxilici
Cap. 2 Reactii chimice ale compusilor organici. Pg. 40 - 110
Reactii ale compusilor organici
Conversie si randament
Reactii de halogenare
Reactii de alchilare
Reactii de nitrare si sulfonare
Reactii de hidrogenare si reducere
Reactii de polimerizare si copolimerizare
Reactii de esterificare
Reactii de hidroliza
Reactii de condensare si policondensare
Reactii de diazotare
Reactii de oxidare
Cap. 3 Caracterul acido-bazic al unor compusi organici. Pg. 112 - 128
Caracter acid, caracter bazic
Compusi organici cu caracter acid
Compusi organici cu caracter bazic
Cap. 4 Izomerie optica. Pg. 130 - 138

Cap. 5 Compusi organici cu importanta biologica. Pg. 140 - 148; Pg. 156 - 174
Aminoacizi
Monozaharide
Produsi de condensare ai monozaharidelor