Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 1 Introducere în studiul istoriei moderne.

Marile descoperiri
geografice si rezultatele lor
Spaţiul Europa, America

Cronologie:
Cadrul general  sf. sec. XV- 1918
Cadrul cronologic  sec. XV-sec XVI
propriu-zis al temei

Noţiuni istorice Epoca modernă-

Descoperiri geografice-

Imperiul colonial-

Personalităţi !!! Puneti personalităţile toate din temă),indicaând fie anii de viaţă, fie anii de
domnie, în dependenţă de necessitate , indicaţi domeniul în care a activat. La
alegere, scriţi 5 argumente despre rolul unei personalităţii nominaliyate mai sus în
istorie
Repere 1. Cauzele descoperirilor geografice
esenţiale din 2. Imperiul colonial portughez
temă 3. Descoperirea Americii
4. Domeniul colonial spaniol. Prima călătorie ăn juru pământului
5. Urmările descoperirilor geografice

Legătura Determinaţi cauzele şi urmările descoperirilor geografice


cauză-efect

Sarcini
Auxiliare

Problema cu
calculele
Spaţiul (Aici puteţi pune informaţii personale, curiozităţi, imagini)
personal