Sunteți pe pagina 1din 9

IROZII

ROLURI: prezentatori, copii, trei păstori, trei magi, Irod, îngeri

(Copiii-păstori şi copiii-magi sunt costumaţi cu pelerine lungi decorate adecvat,


pe cap au turbane. Copiii-îngeri au pelerine albe de satin şi aripioare prinse în
spate. În fundal se vede ieslea cu pruncul născut, iar pe perete sunt lipite steluţe
mai mici din staniol şi o stea mare. Prezentatorii intră cu o lumânare aprinsă în
mână.)

PREZENTATORI:
Este lumină-n miez de noapte,
Să spunem cu adevărat,
Tot ce credem şi ce ştim
Că atunci s-a întâmplat,
Cum Mesia s-a născut,
Cum în lume-a apărut,
Domnul cel veşnic şi sfânt,
A venit pe-acest pământ.
PREZENTATOR II:
Când Hristos Domnul era să se nască,
Ieşit-a în ţară poruncă regească,
Ca toţi să purceadă şi să se înscrie,
În cetatea în care-i a lor obârşie.
Şi din Galileea, de la Nazaret
Mergea şi Maria cu Iosif cel drept
Şi-au mers până la Bethleem, oraşul vestit,
Unde-şi căutară loc pentru dormit.
- Iată, că şi steaua pe ceruri luceşte,
Şi din răsărituri la toţi povesteşte
Că aici în lume sub un cer frumos
S-a născut Domnul Iisus Hristos.
COLINDA „Steaua sus răsare”
UN COPIL:
- În noaptea-n care
Te-ai născut,
Iisuse, pentru mine,
Cu ploi de Îngeri s-au umplut
‘nălţimile senine,
Ca flori de tei
Cădeau de sus,
Visare şi lumină
Îngerii pentru Iisus
Aduc cântare lină.
UN COPIL:
- Când s-a născut pruncuţul drag,
În ieslea de lemn de brad
Bucurie s-a făcut
Şi în cer şi pe pământ!
Îngerii au coborât
La păstori de i-au trezit,
Îndemnându-i să purceadă
Pe Hristos şi ei să-l vază.
Îngerul Domnului Sfânt
La păstori în Viflaim a coborât
Să le dea de veste că pe la cântători, târziu,
Maica Sfântă a născut fiu
L-a născut pe fân uscat
Şi-i al lumii împărat.
ÎNGER:
-Păstorilor, nu mai dormiţi,
Şi mergeţi în Bethleem degrabă,
O, păstorilor, de treabă
Şi acolo veţi afla,
Că s-a născut Mesia!
- Nu aveţi de ce vă teme,
Păstoraşilor iubiţi,
Vestea mea o să vă facă fericiţi!
ÎNGER:
Păstoraşii vin cu grăbire
La această veste
Să-l preamărească pe Pruncuşorul
Care domn le este,
Vin cu iubire de departe să-l caute
Pe acela care ne este Rege, dar şi frate.
PĂSTORUL I:
-Ciudat vis am mai visat,
Îndată ce m-am culcat,
Să mergem la Bethleem,
Pe Mesia să-l vedem,
Pe Fiul Celui Veşnic
Al slavei Prinţ Ceresc,
Tot ceru-i cântă slavă
Şi toţi îl preamăresc.
PĂSTORUL II:
Nu ştiu ce poate să fie,
Un glas necunoscut mie
Auzii acum prin somn
Zău, parcă nu e de om,
Parcă cerul s-a deschis
Să mergem, că nu e vis.
ÎNGER:
V-aduc o veste bună:
Azi s-a născut Iisus,
El este Mântuirea
E Darul Sfânt de Sus.
PĂSTRUL III:
- Fraţilor să ne grăbim,
Pe Mesia să-l găsim
Cu daruri să ne închinăm
Bucurie să aflăm !
Şi-n cor cu mii de îngeri
Să-l slăvim ne-încetat,
Să-l lăudăm pe Mesia
Pe-al nostru împărat.

(Păstorii ies din scenă.)

COLINDA: „Trei păstori”


ÎNGER:
Trei magi atunci porniră,
Căutând spre răsărit,
Cu smirnă şi tămâie
Pe Mesia cel vestit.
PREZENTATOR III :
Privesc în albul nesfârşit
Şi văd lumini de soare,
Trei crai vin de la răsărit
Punându-ţi la picioare
Simbolul-mpărăţiei firi
Şi dragostea cerească
Şi fluvii pline de iubiri
În lume-ncep să crească.
Magii după stea călătoresc,
Să găsească prunc regesc
Şi să facă închinare
Pruncului cel sfânt şi care,
S-a născut în lume jos,
Pentru omul păcătos.
UN COPIL:
- Trei crai de la răsărit
Cu steaua au călătorit
Şi-au mers după cum citim,
Până la Ierusalim.
Acolo, dacă-au ajuns,
Steaua lor li s-a ascuns
Prin oraş au căutat
Şi pe toţi i-au întrebat,
Unde s-a născut, zicând
Un crai mare de curând.
-Steaua, steaua lui Hristos,
Străluceşte prea frumos,
De la stea s-a cunoscut
Că Mesia s-a născut.
Iară, Irod împărat,
Auzind s-a tulburat,
Pe crai în grabă a chemat
Şi în taină i-a întrebat,
Ispitindu-i mânios
Să afle despre Hristos.
COLINDA: “Viflaime,Viflaime”
IROD: Stratioate,
STRATIOT: Poruncă, prea înalte împărate!
IROD:
Ce veşti, de rău ori de bine
Pot să aflu de la tine?
STRATIOT:
Puternice împărate,
S-a lăţit faima-n cetate,
Că pe aici ar fi venit
Trei crai de la răsărit.
Şi întreabă şi opresc
Pe oricine întâlnesc:
“Nu ştiţi unde s-a născut
Un crai domn fără-nceput ?
Dar la astă întrebare,
Nimeni nu este în stare
Să răspundă şi să dea
Lămurirea ce-o avea.
IROD:
Mergi de-i caută şi-i cheamă,
Ca să dea aicea seamă,
Să-i aduci pe câteşi trei
Să vorbesc şi eu cu ei,
Şi să aflu de-îndată
Cine-mi calcă împărăţia
Şi ar vrea să-mi ia domnia.
MAGII INTRĂ LA IROD:
Suntem trei magi călători,
Crai ca fraţii iubitori,
Pretutindenea călcăm
Şi de împărat întrebăm.
IROD :Care de unde veniţi,
Pe nume cum vă numiţi?
MELCHIOR:
Melchior e al meu nume,
Vin din răsărit de lume
BALTAZAR:
Eu sunt craiul Baltazar,
De la Persida am pornit
Cu o stea ce s-a ivit.
GAŞPAR:
Craiul Gaşpar mă numesc
Şi ca un crai vorbesc,
Dar tu nu binevoieşti
Să spui ce crai mare eşti?
IROD (spune într-o parte, ferindu-se de magi):
Eu sunt Irod Împărat,
Pe cal voi încăleca,
Paloşul în mâini îl voi lua
Pe Hristos l-oi nimici
Iar pe voi vă voi pustii!
MELCHOIR:
Astronoame Baltazar,
Varsă din cer foc şi jar,
Pe acest tiran să-l arză
În Hristos şi el să crează
Să-l vedem că se botează.
BALTAZAR:
Facem la tine întrebare
Să ne faci cunoscut
Unde Iisus s-a născut?
IROD:
- Ce făptură dumnezeiască
Poate să se nască
Din viaţă cerească ?
Ce crai, ce împărat
Poate să fie
Să-mi ia a mea împărăţie?
GAŞPAR:
De n-a fost acuma, este
Şi-ţi vestesc această veste!
IROD:
- Stratioate, nu ştii unde
S-a născut Hristos?
STARTIOT:
Ba eu ştiu foaia şi locul
Precum a spus Varlaam proorocul.
IROD:
Mergeţi şi cercetaţi bine,
Să vă întoarceţi iar la mine
Că şi eu cu plecăciune
O să-i fac o închinăciune.
MELCHIOR:
O, Iroade, viclean tare
Tu zici că vei da închinare,
Atunci de ce vorbeşti mânios
Când vorbeşti despre Hristos?
BALTAZAR:
O, Iroade, ce gândeşti
De cele dumnezeieşti,
Că noi le ştim destul de bine,
Că tu eşti la maţe câine.

GAŞPAR:
Auzi numai cum vorbeşte
Acum ne vicleneşte.
IROD:
Vai, lună, stele şi soare
Fie-mi mie ajutoare
Uite, soare şi mi-l vezi
Până capul i-l retez
Hai sabie, oleacă
Să mai ieşi puţin din teacă,
Hai puţin mai lângă mine
Să-ţi arăt eu cine-i câine.
MELCHIOR:
O, frate, eu am înţepenit
Când tiranul a vorbit
GAŞPAR:
Dar ce te ţii tu, împărate
Tu te lauzi că ne vei bate?
IROD:
Să te ferească Dumnezeu,
Să nu scot sabia eu.
GAŞPAR:
Atâta tu să mai trăieşti,
Iroade, tiran, ce eşti
Căci acuma nu mi-e frică,
Deşi am o armă mică,
Eu şi cu aceşti crai
Suntem gata de război
Acuma cu-n cuvânt
Te ştergem de pe pământ!
IROD:
Sabia dacă ai scoate,
Pe loc vei plăti toate
O, că slugile nu mai vin
Să-mi astâmpăr al meu chin.
BALTAZAR:
O, tu, pe Iisus huleşti
Şi pe el îl cleveteşti!
Să ştii tu de le mine,
Că el va fi domn peste tine.
IROD:
Stratioate, mă ascultă
C-am să-ţi dau poruncă cruntă,
Porunceşte la ostaşi,
Să facă la mine paşi,
Să facă o vitejie,
Tăind prunci peste o mie,
Că şi Iisus să se taie
În această rea bătaie.

MELCHIOR:
Ho, Ho, că nu merge aşa
După socoteala ta,
Pe Iisus vrei să-l omori
Ba mai bine tu să mori!
GAŞPAR:
Vai, Iroade, ce-ai gândit
Iroade, tiran cumplit,
Tu, câine şi om rău
Duşmanul lui Dumnezeu
Fulgerul din cer pogoare,
Pe tine să te omoare
Acum, tu să plezneşti
Să nu te mai pomeneşti !
BALTAZAR:
Mergem, fraţilor, să aflăm
Pe cel ce-l căutăm.
ÎNGER:
O, Iroade, Împărate
Te-ai umplut de răutate
Şi pruncii ai omorât
Pe Hristos nu l-ai găsit.
Şi-a rămas să crească
Pe noi să ne mântuiască
Lumea să ne înveselească.
Craii dacă au plecat,
Steaua iar s-a arătat
Şi-au mers până au stătut
Unde era pruncul născut
În sălaşul lui Crăciun
S-a născut Fiul cel bun.
Cu toţii s-au bucurat
Pe Hristos dacă l-au aflat
Cu daruri s-au închinat
Ca unui mare împărat.
CRAII:
O, Doamne, Împărate Sfinte
Primeşte a noastră cinste,
Te rugăm ca să primeşti
De la noi daruri cereşti:
Aur, smirnă şi tămâie
De pomenire să fie.
PREZENTATOR:
S-a spus că cerul s-a-nnoit
Şi lângă el, pământul
Că îngerii cântă în cer
Şi aici la noi colindul!
S-a spus că plouă pe pământ
Visare şi lumină,
S-a spus că leagănul cel sfânt
E dragoste divină!
S-a spus, dar, nu uita, copile,
Cum s-a născut Iisus
Acolo jos, în frig, pe paie
Doar magii, daruri i-au adus!
În ieslea din Viflaem
S-a născut, precum vedem
Prigonit de oameni răi
Dar slăvit prin sfinţii săi.
Craii cu daruri au venit
Steaua i-a călăuzit.
PREZENTATOR:
Iisus se naşte astăzi
În peşterile lumii,
În ochii noştri limpezi,
În raza blândă a lumii,
În fiecare casă
Cu licăriri de soare.
În pâinea de pe masă,
În fulgerul de ninsoare,
Iisus se naşte astăzi.
Sǎ-i punem la picioare
Lumina rugăciunii
Şi-o limpede cântare.
COLINDA: “Astăzi s-a născut Hristos”
PREZENTATOR:
Am spus că astăzi s-a născut,
Iisus în ieslea sfântă,
Că acolo-n ceruri, heruvimii
În cor de slavă, cântă.
Răsună blând spre seară
Al clopotelor cânt
Că vine, vine iară,
Hristos pe acest pământ.
El vine-n leagăn verde
De iepuraşi purtat,
Să spele lumea-ntreagă
De rău şi de păcat.
De atunci în fiecare an
Se aud colindători
Colinda lor frumoasă
Răsună până-n zori.
Colindul Te coboară sfânt
În casa mea, Iisuse,
În cor de îngeri pe pământ
Din vremurile apuse.
Colindul ne aduce-n zări
Visare şi lumină,
Păstorii aduc din depărtǎri
Din albe flori cunună.
Colindul ne ridică iar,
În faţa ta Iisuse,
Cununi de dragoste în dar
În visele ascunse.
Această zi mărită
Şi sărbătoare sfinţită
Noi dorim ca să vă fie
La mulţi ani cu bucurie.

S-ar putea să vă placă și