Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI


ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

STRATEGIA DE RELAŢII PUBLICE A


ORGANIZAŢIILOR

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
PROF.DR. NARIŢA IONEL

CANDIDAT:
TAMAS CRISTINA-ADINA

Timişoara 2010
CUPRINS

Capitolul 1: Relaţiile publice şi organizaţiile


Capitolul 2: Factorii care influenţează strategia de
relaţii publice a organizaţilor
Capitolul 3: Elaborarea strategiei de relaţii publice
pentru organizaţiile non-guvernamentale
Capitolul 4:( Studiul de caz) Prezentarea asociaţiei
pentru promovarea femeii in România
Capitolul 5: Strategia de relaţii publice a asociaţie
pentru promovarea femeii din România
Relaţiile publice şi organizaţiile

Relațiile publice

disciplină ştiinţifică
 relaţii stabilite între oameni prin comunicare
 activitate de constituire, menţinere şi
dezvoltare a activităţiilor
activitatea de relaţii publice depinde de tipul
de organizaţie

 
Factorii care influenţează strategia de relaţii
publice

 Modul de organizare şi desfăşurare a


managementului organizaţiei
 Cultura organizaţională prin elementele ce o
caracterizează
 Imaginea din perspectivă publicului
 Relaţia de comunicare ce există între organizaţie
şi public
 
Elaborarea strategiei de relaţii publice pentru organizaţiile
non-guvernamentale

Strategia de relaţii publice-ceea ce este, ceea ce


face şi de ce face o organizaţie non-guvernamentală
Analiza SWOT a organizaţiei
Obiectivele organizaţiei
Elaborarea proiectelor
Evaluarea
  Prezentarea Asociaţiei pentru Promovarea femeii din
România
APFR=ONG
Fondată în 1997 la Galaţi
În 1999 la Timişoara
Cuprinde 3 centre:
 Centrul de Cercetare Legislatvă şi Apărare a Drepturilor
Femeii
Centrul de Consiliere, Asistență Socială şi Intervenţie în
Criză
Centrul de Educaţie şi Advocacy şi Sprijin Economic pentru
femei
Educarea întregii societăţi prin
promovarea unei politici afirmative şi non-
discrimatorii pentru creşterea calităţii
vieţii femeii din România.
Public ţintă femeile care au fost sau
sunt victime ale violenţei domestice.
STRATEGIA DE RELAŢII PUBLICE A ASOCIAŢIEI
PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMÂNIA

 Mentalitatea privind
inferioritatea genului
feminin
 Problema creşterii
numărului de cazuri ale
violenţei domestice
 Înfinţarea “Telefonului
Albastru”
 Numărul redus de voluntari

 Lipsa resurselor materiale


Conştientizarea societăţii asupra violenţei în
familie prin programe educaţionale.
Încurajarea femeilor victime ale violenţei.

Cazuri de violenţă:

În 2007-385 cazuri
În 2008-430 cazuri
În 2009-557 cazuri
Centru de Consilere, Asistenţă socială
şi Intervenţie în Criză
Telefonul Albastru
Consilere psiho-socială
Serviciul de asistenţă socială
Consilere psihologică
Consiliere juridică
Intermediere de locuri de muncă
2001-2003- Premiul pentru proiect
transnaţional
2002-Premiul pentru Telefonul
Albastru
2003-Premiul român de Public
Relations
2008-Nominalizată la Festivalul
Cannes Lions