Sunteți pe pagina 1din 1

Schimbare obiect activitate

COMPARTIMENTUL JURIDIC ROCT


Nr.intrare:………………...
Data:………………………

CERERE
de schimbare a obiectului de activitate al firmei de exercitiu

Subsemnatul..........................................................domiciliat in ..............................….….,
strada............................................., nr........., bl......, scara......., judetul...............……..,
carte de identitate seria......., nr..............., in calitate de ............................................…..…
al firmei de exercitiu.....................................................,cod unic de inregistrare......……...,
obiect de activitate................................…………………………………………...…...,
Cod CAEN ............, va solicit sa dispuneti inregistrarea in Registrul firmelor de exercitiu
a modificarii obiectului de activitate a firmei.
Firma de exercitiu …………….…………………… va avea ca nou obiect de activitate:

…………………………….……..…………………………………………………………

Cod CAEN …………………..…………………………………………………………...

……………………………………………………………………………….

Prezenta cerere este insotita de Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor.

Data,

Semnatura,

Catre Compartimentul juridic al ROCT - Timisoara