Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE LECŢIE

DATA: 4. XII. 2007


CLASA: a VII-a
OBIECT: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECT: „Florin scrie un roman” de Mircea Cărtărescu ( 4 ore )
TIPUL LECŢIEI: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

OBIECTIV – CADRU: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A. COGNITIVE:
• să motiveze apartenenţa textului la genul epic;
• să sesizeze în structura textului cele trei planuri narative;
• să formuleze ideile corespunzătoare celor trei planuri narative;
• să motiveze apartenenţa la specia „povestire în ramă”;
• să identifice procedeele de legare a secvenţelor din text;
• să caracterizeze sumar personaje care apar în text.

B. AFECTIVE:
• să manifeste dragoste faţă de lectură;
• să-şi dezvolte gândirea creatoare şi sensibilitatea prin receptarea operei
literare;
• să fie dispuşi a integra noile cunoştinţe în propriul sistem de valori estetice.

RESURSE:
• procedurale: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire,
munca în echipă;
• materiale: manualul, fişe, coli de hârtie;
• organizatorice: activitate frontală, activitate pe grupe şi individuală.

BIBLIOGAFIE:
1. „Limba română” – manual pentru clasa aVII-a, Editura Humanitas;
2. Popa I., Popa M. – „Literatura română” – manual preparator pentru clasa
aVII-a, Editura Niculescu .
I. DESCIFRAREA TEXTULUI

• Mircea Cărtărescu ( date sumare despre autor şi operă)


• Lectura textului
( Rezolvarea exerciţiilor de vocabular de la pg.76. )
• Lectura pe fragmente corespunzătoare celor trei planuri narative
( Delimitarea fragmentelor corespunzătoare celor trei planuri narative:
A - Romanul haiducesc
B - Florin şi „gaşca”
C - Florescu scrie un text )

II – III. INTERPRETAREA TEXTULUI

• Încadrarea textului în genul epic – argumentarea apartenenţei la opera epică.


( Fişa nr. 1 )
• Secvenţele textului
( Fişa nr. 2 )
• Argumentarea apartenenţei la specia „povestire în ramă”
( Fişa nr. 3 )
• Procedee de legare a secvenţelor din text - înlănţuirea.
( Exerciţiile: 2 – pg.76, ex.3 şi 4 pg. - 77, ex. 2 - pg. 77 )

IV. CARACTERIZAREA UNOR PERSONAJE

• Haiducul Florea
• Căpitanul Gealatu
• Aniţa
• Florin
( Fişa nr. 4)

V. ASEMĂNĂRI ÎNTRE „ROMANUL HAIDUCESC” ŞI „IAPA LUI VODĂ”


( Fişa nr. 5 )
FIŞA NR. 1
„FLORIN SCRIE UN ROMAN” - text epic - exprimă în mod indirect idei,
gânduri, sentimente.
Există:
NARATOR

N1  FLORIN - relatează - fapte, întâmplări legate de haiducul Florea;


- persoana a III-a.
N2  FLORESCU, scriitorul - relatează - despre Florin şi „gaşca” acestuia;
- persoana a III-a.
N3 ( = N2 )  FLORESCU, scriitorul  narator - personaj - mărturiseşte
că scrie un text pentru un manual;
- persoana I.

ACŢIUNE
Faptele şi întâmplările se petrec pe trei planuri narative:
A. Romanul haiducesc (  N1 ):
• locul: hanul Aniţei;
• timpul: Evul Mediu.
• atmosfera creată - legendară: tensiune accentuată,
întâmplări ieşite din comun, animale năzdrăvane -
calul Bălan;
• lexicul folosit: cuvinte populare, regionalisme,
arhaisme.
B. Florin şi „gaşca” (  N2 ):
• locul: camera lui Florin, la computer, apoi pe stradă;
• timpul: zilele noastre;
• atmosfera creată - specifică copilăriei ,
contemporană, reală, concretă;
• limbajul - potrivit mediului şi vârstei ( şcolare ).
C. Florescu scrie un text (  N3 ):
• locul: acasă la Florescu;
• timpul: zilele noastre

PERSONAJE

Prezente în A: Prezente în B: Prezente în C:


- haiducul Florea - Florin - Florescu
- căpitanul Gealatu - gaşca, fetele - poştăriţa
- hangiţa Aniţa - „călăul”

MODURI DE EXPUNERE

NARAŢIUNEA - modul de expunere dominant - relatează faptele şi


întâmplările;
- pe parcursul ei găsim: descriere, dialog.
FIŞA NR. 2
SECVENŢELE TEXTULUI - DELIMITARE PE PLANURI NARATIVE

A. ROMANUL HAIDUCESC :
• Scăpând dintr-o nouă primejdie, haiducul Florea se opreşte la hanul Aniţei.
• Se bucură să găsească veselie la han, căci viaţa sa e mai tristă, e plină de
primejdii, din cauza căpitanului Gealatu şi a poterei sale.
• Hangiţa îi pune somnoroasă în vin, haiducul adoarme şi e prins de Gealatu.
• Cu ajutorul lui Bălan, calul său năzdrăvan care-l ucide pe căpitan, reuşeşte să
scape.
• Florea îi ucide pe poteraşi, dă foc hanului, pedepsind-o astfel pe Aniţa pentru
viclenia ei, apoi pleacă prin văi şi lunci, gata să înfăptuiască alte fapte vitejeşti.

B. FLORIN ŞI „GAŞCA”:
• Florin reciteşte ultimele pagini ale romanului său ( naraţiunea anterioară ) şi
este mulţumit, crede că le va plăcea şi celor din gaşcă.
• Consideră că romanul său este mai reuşit decât SF-ul prietenilor săi.
• Fericit, se aşează la computer şi joacă „Duke”.
• Plictisindu-se, îşi ia rolele şi caietul cu romanul şi iese în stradă, dar nu
întâlneşte nici un băiat, doar pe fete.
• Încearcă să le impresioneze cu diferite figuri, dar nereuşind îşi propune s-o
pedepsească pe Ana, în roman, căci povestirea nu s-a terminat încă.
• În final îşi cumpără o îngheţată şi mai alunecă pe role prin faţa vitrinelor.

C. FLORESCU SCRIE UN TEXT:


• Florin este, în realitate, un personaj creat de scriitorul Florescu, care scrie un
text pentru un manual.
• Florescu mărturiseşte că Florin este opera sa şi că îi poate atribui oricând noi
însuşiri, noi acţiuni.
• În timp ce Florescu îşi revede povestirea pe ecranul computerului, sună
poştăriţa care-i aduce o telegramă; descoperim astfel că el este singurul
personaj real creat de autor.
FIŞA NR. 3
POVESTIREA ÎN RAMĂ

C.
• Locul: acasă la scriitorul Florescu
• Timpul: zilele noastre

B.
• Locul: camera lui Florin, la computer; pe stradă
• Timpul : zilele noastre

A.
• Locul: hanul Aniţei
• Timpul: Evul Mediu

• Personaje: haiducul Florea


căpitanul Gealatu
hangiţa Aniţa
• Narator: Florin  N1, pers. a III-a

• Personaje: Florin
gaşca
fetele - Ana, ...
„călăul”
• Narator: Florescu, scriitorul N2, pers. aIII-a

• Personaje: Florescu
poştăriţa
• Narator: Florescu, scriitorul  N3, narator - personaj, pers. I

A. Imaginea ( povestire inclusă în B. )


B. Rama interioară ( povestire inclusă în C.)
C. Rama exterioară
FIŞA NR. 4
CARACTERIZAREA PERSONAJELOR

A. ROMANUL HAIDUCESC

FLOREA:
• personaj principal;
• haiduc, duce o viaţă de fugar, mereu pe drumuri;
• apreciază veselia şi petrecerile;
• revoltat împotriva boierilor asupritori, însetat de dreptate;
• îşi asumă cu responsabilitate primejdiile, iubeşte aventura;
• este urmărit în permanenţă de Gealatu, căruia îi desfigurase obrazul, dar nu-şi
pierde firea;
• curajos, viteaz;
• are puteri ieşite din comun;
• prezentat - direct - de autor / de el însuşi;
- indirect - prin comportament, fapte, relaţia cu ceilalţi;
- în antiteză cu Gealatu.
GEALATU:
• personaj secundar;
• căpitanul poterei;
• desfigurat fizic;
• incorect, necinstit, prefăcut, viclean;
• violent, crud, laş;
• prezentat - direct - de autor / de Florea;
- indirect - prin comportament, fapte, relaţia cu ceilalţi;
- opus haiducului.
ANIŢA:
• stăpâna hanului, hangiţa;
• tânără, frumoasă, mereu bine dispusă;
• ipocrită, vicleană, trufaşă, răzbunătoare, complicea căpitanului;
• prezentată - direct - de autor / de Gealatu;
- indirect - prin vorbire, prin faptele sale.

B. FLORIN ŞI „GAŞCA”

FLORIN:
• personajul principal;
• un copil de 13 ani, sensibil, cu o imaginaţie bogată;
• talentat, orgolios - mândru de creaţia, de romanul sau de aventuri;
• curios, îi place să ştie cât mai mult, îi plac jocurile pe calculator, dar se
plictiseşte repede, vrea mereu ceva nou;
• îi place să atragă atenţia, să-şi impresioneze prietenii, se grozăveşte în faţa lor;
• nu ştie să piardă, suferă când nu e luat în seamă, devine răzbunător;
• prezentat - direct - de autor / de el însuşi;
- indirect - prin comportament, gândire.
FIŞA NR. 5
ASEMĂNĂRI - între personaje:
• personajele celor trei secvenţe „se înrudesc” onomastic: Florea - Florin -
Florescu;
• aceste personaje sunt concepute ca ipostaze imaginare ale autorului: haiducul
- copilul - scriitorul;
• Aniţa - Ana, Ana este modelul personajului Aniţa, din cauza trădării ei va fi
pedepsită Aniţa, ambele întruchipează ipocrizia, infidelitatea;
• Gealatu - „Călăul”( termenii sunt sinonimi ), chiar dacă al doilea este o
poreclă, ambii reprezintă răutatea, violenţa.

Posibilă temă de casă  exemplificarea asemănărilor dintre personaje:

Aniţa: Ana:

Gealatu: „Călăul”:

ASEMĂNĂRI şi DEOSEBIRI între „ROMANUL HAIDUCESC” şi „IAPA LUI


VODĂ”:

Posibilă temă de casă  exemplificarea asemănărilor şi deosebirilor:

• Acţiunile se petrec la un han,


cândva în Evul Mediu.

• Există câte un cal cu însuşiri ieşite


din comun.

• Există un singur personaj feminin


- acelaşi nume, acelaşi statut;
unele trăsături fizice sau morale -
asemănătoare, dar majoritatea
însuşirilor morale - deosebite.

• Atmosferă legendară.
Altă posibilă temă de casă  exerciţiul 10 - pagina 80.