Sunteți pe pagina 1din 9

ITATEA HYPERION

Universitat
ea Hyperion
ECONOMIA COMERTULUI,
TURISMULUI SI SERVICIILOR

Managementul Productiei

Anul II – I.D.
MANAGEMENTUL PRODUCTIEI
1.Prezentarea generala a unitatii industriale

Societatea comerciala se numeste SC RIM TEX PRINT SRL Societatea


comerciala functioneaza cu sediul in Str. Simetriei, nr. 90, sect. 2, Bucuresti.
Societatea are in proprietate terenurile si cladirile in care isi desfasoara
activitatea.

1.1 Modul de constituire. Patrimoniul agentului economic

Societatea comerciala SC RIM TEX PRINT SRL Bucuresti a fost infiintata


prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 2003.
In toate actele, facturile, anunturile emanand de la societate ,denumirea
societatii va fi precedata sau urmata de initialele "SRL", sediul societatii, capitalul
social si numarul de inregistrare din Registrul Comertului.
Patrimoniul unei unitati economice reprezinta totalitatea drepturilor si
obligatiilor exprimate in bani apartinand unei persoane fizice sau juridice ale
carei nevoi sunt destinate sa le satisfaca,precum si bunurile la care se refera
aceste drepturi si obligatii.

1.2 Profilul de fabricatie. Gradul de specializare si cooperare.


Principalii furnizori,beneficiari si concurenti

Scopul societatii este producerea si comercializarea de confectii textile,


prestari servicii, utilizarea terenurilor si a cladirilor din patrimoniu.
Obiectul de activitate al societatii este:
1821 -fabricarea de articole de imbracaminte
5141 -comert cu ridicata de textile
5242 -comert cu amanuntul de imbracaminte
7020 -inchirierea bunurilor imobiliare proprii
6025 -transporturi rutiere de marfuri
9305 -alte activitati de servicii
1822 -fabricarea altor articole de imbracaminte
5241 -vanzari cu amanuntul de textile
5275 -importul de materii prime,materii auxiliare si alte accesorii destinate
producerii de confectii textile
-importul de masini,prese si alte utilaje si a pieselor de schimb aferente
specifice domeniului de activitate
-exportul de confectii
7121 -inchirierea mijloacelor de transport terestru
7134 -inchirirea altor masini si echipamente
7413 -activitati de studiu al pietei (interne si externe) si de sondaj (marketing)

In cadrul SC RIM TEX PRINT SRL materia prima parcurge toate


fazele procesului tehnologic pana la obtinerea produsului finit ,neexistand relatii
de cooperare cu alte intreprinderi,datorita tehnologiei de fabricatie specifica
intreprinderilor textile.
Avand in vedere caracteristicile LOHN-ului,furnizorii SC RIM TEX PRINT
SRL sunt in totalitate externi,acestia asigurand toate materiile prime necesare
confectionarii produsului comandat.

Principalii furnizori,care sunt de fapt si principalii parteneri de afaceri sunt:


SC. TRICOTON SRL, SC. ROMTEXTIL SRL…….SC. INCIROM SRL..etc
Productia este destinata atat pietii interne cat si celei externe. Principalii
clienti in ordinea procentului total vanzari sunt: SC. PROSPERO SRL, SC.
BELCAROM SRL, SC. BARTEX SRL, SC. …etc.
Principalii concurenti interni sunt: SC ANDRE PRODUCTION SRL SI SC
KIKO SPORT SRL.

1.3. Descrierea generala a fluxului tehnologic si localizarea


fazelor pe subunitatile de productie

Tinand cont de faptul ca SC RIM TEX PRINT SRL este o


intreprindere de confectii,procesul tehnologic difera in functie de felul produsului
confectionat: pantaloni barbati, pantaloni femei, sacouri, veste.
In continuare,vom incerca o generalizare a procesului tehnologic care
are loc incadrul SC RIM TEX PRINT SRL si apoi o detaliere
a procesului tehnologic pentru producerea produsului sacou barbati pentru firma
SC. PROSPERO SRL.

– preluarea orderelor/comisioanelor intrate in fabrica pe baza facturii de import


(order/comision, cantitate) de catre magazia de materii prime si auxiliare;
– preluarea orderelor/comisioanelor de catre sala de croitorie, pe fiecare client in
parte, pe baza unei specificatii cu metrajul aferent fiecarui order/comision, de la
magazia de materii prime.
– croirea produselor pe firme, ordere/comisioane, cantitati, cu plusuri sau
minusuri;
– predarea produselor croite, pe pachete, de la sala de croitorie spre formatiile de
lucru cu bonuri de predare, pe ordere/comisioane, model, cantitate;
– alimentarea productiei pe fiecare banda in parte, inregistrarea bonurilor de la
sala de croi in caietul de la alimentat si derularea productiei in confectionat;
– iesirea productiei din confectionat catre finisaj se face pe baza bonurilor de
predare;
– iesirea productiei din finisaj se face pe baza notelor de predare catre gestiunea
de finite si cuprinde: banda care a lucrat produsul, denumirea produsului,
orderul/comisionul, modelul, clientul, cantitatea;
– magazia de produse finite intocmeste dispozitia de livrare catre biroul export,
in vedrea intocmirii facturii fiscale pe firme, produse, ordere/comisioane,
cantitate.

1.4. Planul general de organizare a unitatii industriale

1.4.1. Zonarea teritoriului incintei

SC RIM TEX PRINT SRL isi desfasoara activitatea in cadrul unei


singure unitati situate in Str. Fantanica, nr. 76, sect. 2, Bucuresti.
Aceasta unitate este formata din cladiri industriale, magazii de
materii prime si materiale, cladiri administrative si pentru activitatea de
aprovizionare.

1.4.2. Felul cladirilor si constructiilor

SC RIM TEX PRINT SRL este proprietara pe teren si cladiri,si anume:


-cladiri industriale
-magazii de materii prime si materiale
-cladiri administrative si pentru activitatea de aprovizionare
-unitatea dispune de bazin de apa industriala
-centrala termica proprie
-centrala telefonica cu acces international

1.4.3. Retele de transport

In cadrul unitatii transportul se face in cea mai mare parte prin


intermediul unor benzi de transport care asigura o mai mare productivitate a
muncii si cu ajutorul carora se realizeaza si incarcarea camioanelor.
Parcul de autovehicule este format din:

- Volkswagen transporter
- Renault Trafic 1.9 DCI
- Mercedes 613 D
2. Determinarea tipului de productie

2.1. Alegerea si prezentarea tehnologiei de fabricatie pentru


un produs (semifabricat) in cadrul unei subunitati de
productie(sectie,atelier)

In cadrul SC RIM TEX PRINT SRL in sectiile de productie


semifabricatele se prelucreaza la o singura operatie ,pe un singur tip de masina,
toate tipurile de masini fiind specializate pe operatia care se realizeaza in sectia
respectiva.

-produsul ales: pantalon dama


-subunitatea de productie: atelier confectii dama

2.2. Culegerea si sistematizarea informatiilor necesare


determinarii tipului de productie la atelierul….

-cantitatea lansata in fabricatie din articolul »pantalon de dama » este de 40


buc

NT=8h/NP = 8/40 = 0.4


Nr.utilaje = 3
Td-21 zile lucratoare
-1 schimb a 8h
Td = 21*8 = 168h
Gi=(Q*NT)/(Nu*Td)= (40*0.4)/(3*168) = 8/504 = 0.02

3.3. Stabilirea tipului de productie la nivelul atelierului de


confectii dama

-folosim metoda gradului de incarcare:

Gi = 0.95 ar fi situat in intervalul (0,85;1),ar rezulta ca in atelierul confectii dama


avem productie de masa
3 Dimensionarea elementelor tehnice de capacitate din
cadrul unei subunitati de productie pe baza programului de
fabricatie al lunii iulie

3.1. Prezentarea generala a fluxului tehnologic si


identificarea elementelor tehnice de capacitate

Datorita diversitatii produselor fabricxate in SC RIM TEX PRINT SRL ,


fiecare sectie are un proces tehnologic specific,nefiind posibila identificarea unui
flux tehnologic comun tuturor sectiilor de productie.De aceea,vom analiza
procesul tehnologic din sectia sacouri,cu operatiile realizate in sala de croit
pentru produsul sacou barbati cu destinatia firma SC. PROSPERO SRL.

3.2. Culegerea,prelucrarea si sistematizarea informatiilor


necesare

-subunitatea studiata este atelierul confectii barbati


In cadrul acestui atelier operatiile se executa pe urmatoarele masini:
culis, masina liniara, triplok, uberdeg, masina de nasturi,butoniera

Productia pentru luna iulie este Q=420 buc,la care se aduga 60 buc
reprezentand stocuri de semifabricate existente intre sectii si rezulta Q=480 buc.

3.3 Evidentierea rezervelor de capacitate disponibile

Productia se realizeaza pe un numar de 16 de masini. Masinile ramase


nefolosite sunt 8
Rezerva totala de capacitate este urmatoarea:
R=Nu*NP*nr.sch.*nr.zile = 24*420*2*21 = 423.360
4. Calculul duratei ciclului de productie pentru un lot (set)
de produse (piese) in cadrul unei subunitati de productie

4.1.Prezentarea tehnologiei si a elementelor tehnice de


capacitate

Subunitatea aleasa este sectia sacouri,cu operatiile realizate in sala de


croit pentru produsul sacou barbati cu destinatia firma SC PROSPERO SRL.In
cadrul acestei subunitati produsele se realizeaza pe tipurile de masini prezentate
la punctul anterior.

4.2. Determinarea duratei ciclului operativ

Lotul lansat in fabricatie este de 20 buc.Acest lot se realizeaza pe


masinile prezentate la punctul 3.2. Timpul de executie va da durata ciclului
operativ.Formula de calcul este: Ti=(n/Nui)*NT,unde: (20/7)*0.4= 1.14

4.3. Calculul duratei celorlalte componente ale ciclului de


productie

1. Operatii auxiliare:

- transportul semifabricatelor de la locurile de munca la magazia de


semifabricate se face pe benzi automate de transport si se suprapune peste
activitatea sectiei, neluandu-se astfel in calcul.

2. Intreruperile tehnico-organizatorice de asteptare sau completare

Aceste intreruperi sunt determinate de succesiunea de lansare in


fabricatie a sarcinilor ce compun ciclul operativ.
Timpii de asteptare-completare pentru formarea lotului de transport
sunt in medie de 20 minute/zi

3.Intreruperi in timp de neregim

Knr = 365/(zl*nr.schimb*durata schimb) = 365/(245*2*8) = O.O93

Zl = 365-(104+6+10)=245 zile
unde:- 6 – sarbatori legale
-10 – zile intreruperi reparatii,care cuprind pe langa reparatiile efective si
curatarea masinilor

nr.schimburi=2
dur.sch.=8h
Knr=365/(245*2*8)=0,093
Ka=0,17
Dcp=Knr[Dcop*(1+Ka)+Da]=0,093*[318,99*(1+0,17)+8]=35,45=36 zile

5. Determinarea duratei de executiae a programului


operativ al unei subunitati de productie

5.1. Caracterizarea tehnologiei de fabricatie si gruparea


sarcinilor in functie de asemanarea gamelor de operatii

Subunitatea de referinta este sectia sacouri, cu operatiile realizate in


sala de croit pentru produsul sacou barbati cu destinatia firma SC. PROSPERO
SRL. Produsele se realizeaza pe urmatoarele tipuri de masini grupate in functie
de caracteristicile necesare executarii lor,astfel:
- croire : culis
- asamblare : masina liniara, triplok, uberdeg
- finisare : butoniera, masina de nasturi

5.2. Stabilirea succesiunii de lansare in fabricatie

Pentru stabilirea succesiunii de lansare in fabricatie trebuie tinut cont


de anumite aspecte,si anume:
- durata de executie a produselor,luata in ordine descrescatoare
- termenul de livrare care determina o ordine descrescatoare
- rezerva de timp disponibila,care la randul ei determina o ordine
descrescatoare
- durata executiei operatiei
Pot exista sarcini de productie de mare prioritate si sarcini pentru
care nu s-au stabilit prioritati deosebite.Deoarece operatiile executate asupra
produselor sunt identice,iar costul este aproximativ acelasi,singurul criteriu in
functie de care poate fi luata decizia privind succesiunea de lansare in fabricatie
este termenul de livrare.

5.3. Determinarea duratei totale de executie

Durata totala de executie a programului operativ al sectiei sacouri


este:
T=(Q*Nt)/Nui=(840*1.14)/7 = 136.8 h