P. 1
Licenta

Licenta

|Views: 1,990|Likes:

More info:

Published by: Anda Alexandra Cosmescu on Nov 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Bran Florina Absolvent: Cosmescu Anda Alexandra

Bucureşti 2010
1

Riscuri economice, riscuri ecologice generate de presiunea umană asupra mediului urban în Râmnicu Vâlcea

Coordonator: Prof. Univ. Dr. Bran Florina Absolvent: Cosmescu Anda Alexandra

Bucureşti 2010
2

Cuprins:
Cuprins:......................................................................................................................3 INTRODUCERE............................................................................................................4 Capitolul 1 - Caracteristicile spaţiului urban...............................................................6 Mediul urban naţional..............................................................................................6 1.2 Mediul urban din Râmnicu Vâlcea...................................................................11 Se incearcă gasirea unor soluţii viabile pentru păstrarea şi conservarea celor existente şi extinderea suprafeţelor, acolo unde este posibil. O mare parte din ele au dispărut prin retrocedarea terenurilor către proprietari......................................15 Capitolul 2 - Strategia de dezvoltare durabilă..........................................................16 2.1 Aspecte economice şi ecologice în Râmnicu Vâlcea........................................17 2.2 Strategia de dezvoltare durabilă a mediului urban din Râmnicu Vâlcea.........26 Capitolul 3 - Presiunea asupra mediului urban. Dezechilibre, riscuri şi cerinţe ecologice.................................................................................................................. 31 CONCLUZII ŞI PROPUNERI.........................................................................................38 Bibliografie:.............................................................................................................. 39

3

INTRODUCERE

Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Ţinând cont că un mediu sănătos este esenţial pentru asigurarea prosperităţii şi calităţii vieţii şi de realitatea că daunele şi costurile produse de poluare şi schimbări climatice sunt considerabile, Râmnicu Vâlcea, promovează conceptul de decuplare a impactului şi degradării mediului de creşterea economică, prin promovarea ecoeficienţei şi prin interpretarea standardelor ridicate de protecţia mediului ca o provocare spre inovaţie, crearea de noi pieţe şi oportunităţi de afaceri. Râmnicu Vâlcea dispune, pe lângă capitalul economic şi de un capital natural şi cultural deosebit de valoros în context naţional şi european, care este relativ bine conservat, neexistând intervenţii umane majore. Ecoturismul, turismul în natura şi turismul rural sunt alternative de dezvoltare a turismului de masă sau a turismului de tip case de vacanţă, aducând pe langa conservarea capitalului natural şi cultural şi resurse financiare mai mari şi pe teremen mai lung. Prezenta lucrare îşi propune să prezinte şi să analizeze aspectele economice şi ecologice ce caracterizează oraşul Rm. Vâlcea, precum şi riscurile la care este supus acesta din cauza presiunii umane. Necesitatea unei asemenea abordări este primordială, deoarece trebuie indentificate corect problemele înainte de a cauta soluţii eficiente. Astfel în continuare vor fi prezentate strategiile şi planurile locale de acţiune, precum şi

4

Se aplică conceptul “este mai important să previi decât să tratezi”. Astfel. şi apoi tratarea problemelor existente. 5 . Vâlcea. aceasta lucrare îşi propune sa devina suportul necesar pentru identificarea unor soluţii viabile şi eficiente în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană durabilă a oraşului Rm. Se va avea în vedere în primul rând prevenirea posibilelor ameninţări.obiectivele pe termen mediu şi lung elaborate pentru dezvoltarea urbană durabilă a oraşului.

cu un mediu ambiental puternic antropizat”. Bucuresti. Melinda Cândea. caracterizându-se printr-o mare densitate a populaţiei şi a construcţiilor. generarea de deşeuri şi ape uzate. zone nesistematizate. împreuna cu spaţiul rural. 10. precum cele legate de calitatea aerului. creşterea numărului de gospodării individuale. trafic intens. o poziţie aparte în procesul schimburilor de valori. amenajarea si dezvoltarea durabila a spatiului geografic” – Florina Bran. emisii de gaze cu efect de seră. Mediul Urban National. să ia în calcul aspecte legate de prevenirea riscurilor. este necesar să definim spaţiul urban ca entitate componentă a spaţiului geografic.Capitolul 1 . compune spaţiul geografic naţional. 223 6 . pag 285 2 ANMP-Starea Privind Mediul 2008-Cap. modificările demografice. pag. Universitara. anticiparea schimbărilor climatice sau reducerea progresivă a dependenţei de combustibilii fosili.2 1 “Organizarea. nivelul crescut de zgomot. 2006. terenuri abandonate. Irina Cimpoieru. asigurarea serviciilor publice către populaţie. Printre cauzele acestor probleme sunt creşterea utilizării resurselor pe locuitor. “Spaţiul urban este conceput ca o entitate care. cu funcţii de concentrare. creşterea numărului de maşini proprietate personală. trransformare şi redistribuire a bunurilor spirituale şi materiale. construcţii de calitate scăzută.Caracteristicile spaţiului urban Mediul urban naţional Pentru a înţelege caracteristicile mediului urban . Soluţiile trebuie să fie orientate spre viitor. Ed.1 Cele mai multe oraşe se confruntă cu un set comun de probleme de bază.

sociale. ştiinţifice. de aceea. astfel încât să se reducă la minim impactul asupra mediului. administrative. s-a definit ideea de amenajarea teritoriului. ştiinţifice. construcţiile de locuinţe se executau cu preponderenţă pe verticală. electricitate. s-au extins liniile de transport în comun concomitent cu racordările la apă. ecologice şi culturale. având căi de comunicaţie interne şi externe complexe. apare. de creştere a suprafeţei zonelor verzi şi luciului de apă pe locuitor. culturale. având căi de comunicaţie interne şi externe complex 3 M. industriale. zonele urbane sunt zone complexe: rezidenţiale. cu conceptele de participare ale societăţii civile la dezvoltarea durabilă şi echilibrată a propriilor aşezări. Constantinescu.2007 se caracterizează printr-o expansiune accelerată asupra extravilanului şi zonelor limitrofe ale oraşelor prin construcţia de noi cartiere cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. la nivelul întregului teritoriu. Dragan. gaze. Stahl. precum şi creşterea gradului de siguranţă a clădirilor şi locuitorilor acestora. Procesul de urbanizare “Urbanizarea este o luptă care se dă nu numai între medii sociale diferite.de învăţământ. comerciale. a politicilor economice.Amenajarea teritorială Activităţile din mediul urban constituie surse de poluare pentru toţi factorii de mediu. stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării. culturale. Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea.de învăţământ. administrative. Astăzi. H. S-au impus construcţii de locuinţe cu unul sau două etaje pentru a se îmbunătăţi indicatorii de confort ai populaţiei. Până în anul 1990. zonele urbane sunt zone complexe: rezidenţiale. comerciale. Perioada cuprinsă între anii 1990 . ci înăuntrul fiecărui mediu şi chiar înlâuntrul fiecărui om”. acestea trebuie controlate şi dirijate. industriale. 1974 7 . cu conceptul de organizare din ţările Uniunii Europene. având drept scop menţinerea cu orice preţ a suprafeţelor delimitate prin planurile de sistematizare aprobate. În concordanţă cu cerinţele evoluţiei fireşti ale dezvoltării. I.3 Astăzi.

938 locuitori (la 1 iulie 2006) şi la 11. prezentata din punct de vedere statistic in “Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului”( Anexa nr.3% dintre acestea au între 10.659 (la 1 iulie 2007). situaţii prezentate în tabelele 10.4%.1. extinderea ecosistemelor urbane produce impact asupra mediului. 2).919 mai mult decât în anul 2006. sociale. ajungând. culturale. numărul celor plecaţi din mediul urban în anul 2007 este de 213. arată că 6.243.11.925 persoane în anul 2006. serviciilor şi turismului). locuinţe adecvate. În ceea ce priveşte migraţia populaţiei. 1 a prezentei lucrari. ecologice sunt armonizate).744 populaţie urbană). la 1 iulie 2007” care se regaseste in anexa nr.49. hrana.2% au o populaţie între 5.1. ea este foarte dinamică. În mediul rural. 8 . de la 12.540.494) .3. care au o pondere de 14. asistenţa sanitară.999 locuitori. când s-au înregistrat 176. cu aproape 18.668 persoane.1.354.1.999 locuitori. astfel populaţia sosită în mediul urban a fost de 175.9.370.2001(12.913. îşi pot dinamiza sectoarele construcţiilor. Analiza numărului de locuitori din municipiile şi oraşele ţării. Concentrările urbane Zonele metropolitane bine conduse ajung rapid la competitivitate economică (politicile economice.608.000 19. evoluţie ascendentă în perioada 1986 (11. în anul 2007.2 şi 10.999 locuitori.092 populaţie rurală şi 11. evoluţie descendentă. datorită faptului că cea mai mare parte a populaţiei trăieşte în zone care nu au asigurate serviciile de bază (apa potabilă. 11. cele două procente au fost egale (50% în mediul urban şi 50% în mediul rural. pot atrage în mod eficient fonduri şi investitori. Aceste aspecte au fost deduse din „Gruparea judeţelor şi localităţilor după numărul locuitorilor.877.748). situaţia nu s-a schimbat foarte mult faţă de anul precedent: 198.000 . la 11. urmate de cele cu o populaţie cuprinsă între 20. colectarea şi tratarea deşeurilor.000 . transportul şi energia).666 persoane. iar dezvoltarea lor viitoare este una durabilă (politicile economice. sisteme de canalizare. În România. Creşte continuu procentul populaţiei urbane în raport cu populaţia din mediul rural creştere relevată de tabelul 10.La nivelul anului 2008. faţă de anul 2006.100 persoane. s-au înregistrat fluctuaţii ale numărului populaţiei urbane în raport numărul populaţiei din mediul rural astfel: • • • la nivelul anului 1985.490 persoane sosite în anul 2007 şi 157.844 locuitori (la 1 iulie 1990).

administrativ.96% din totalul populaţiei şi 16.4 Densitatea medie a populaţiei pe ţară este de 90. 1994. Covasna. Caraş . economic. Brăila (215. Bacău.688). în raport cu numărul de locuitori sunt: Bucureşti (1.Severin. armonizează ansambluri arhitecturale urbanistice.26% din populaţia urbană. Capitala are o suprafaţă de 238 km2.316).214). o populaţie de 1. Satu Mare (113.pdf Muja S. accesarea fondurilor europene destinate dezvoltării regionale şi. iar 15 oraşe au peste 100.243).945).838). Cea mai mare densitate se înregistrează în municipiul Bucureşti.870). Bacău (178. Braşov. Dâmboviţa.5 Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor sau aferentă acestora. iar cea mai mică densitate (cuprinsă între 29.. ceea ce reprezintă 8.ro/Files/MEDIUL%20URBAN_200910165543968. 4 oraşe au peste 300.077). financiar. Ploieşti (230.117 locuitori/km2. Suceava (106. Oradea (205. Constanţa cu densitatea cuprinsă între 101. 56 9 . Bistriţa Năsăud.943). Urmează judeţele: Ilfov.279).5 locuitori/km2 şi 60. prin aceasta.Un astfel de proiect urmăreşte decongestionarea marilor oraşe.085). Iaşi. Principalele oraşe. spaţiul verde intraurbanvalorifică potenţialul biologic şi estetic al vegetaţiei. 8.523). Piatra Neamţ (108. Craiova (299.000 locuitori: Arad (167. Braşov (277. Sibiu (154. igienizează şi înfrumuseţează mediul urban. Constanţa (304.3 locuitori/km2) se înregistrează în judeţele Tulcea.838 locuitori. Baia Mare (139. Mehedinţi.8 locuitori/km2. Bucureşti.6 şi 185.931.458). Buzău (134.958). Arad. Cluj-Napoca (310. Târgu Mureş (145. în primul rând. Drobeta-Turnu Severin (107. Galaţi (293.931. Timişoara (307. dezvoltarea arhitecturală unitară. Galaţi.000 locuitori. bancar.203). Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement Element esenţial al habitatului uman. Prahova. Iaşi (315.347). Râmnicu Vâlcea (111. Harghita. pag.429). Piteşti (168. crearea unor condiţii civilizate de viaţă pentru toţi locuitorii zonelor metropolitane. Cluj.739). capitala ţării este cel mai mare oraş şi principalul centru politic.619). ştiinţific şi cultural din România.397). Alba. al cărei specific este determinat. reducându-i astfel agresiunea asupra locuitorii oraşului.342).240). educaţional.238).3 locuitori/km2 conform tabelului “Densitatea locuitorilor pe macroregiuni în municipii şi judeţe pentru anul 2007” prezentat in anexele prezentei lucrari.anpm. Botoşani (115. de vegetaţie şi în al doilea rând de 4 5 http://www.882).

în majoritatea oraşelor. 231 ANMP-Starea Privind Mediul 2008-Cap. este nesatisfăcătoare.24 km2. al dotării şi echipării în cartierele de locuinţe). cât şi suprafeţe nenormabile (spaţii plantate aferente dotărilor.232 10 . de unde rezultă că. Mediul Urban National.000 100. 5). 10. în perioada 1980 -1990. în anul 2007 la 207. ajungând. 6 a prezentei lucrări. grădini de cartier. Importanţa spaţiilor verzi în ansamblul localităţilor este determinată şi de ponderea mare a acestora în totalul suprafeţei cuprinse în perimetrele construibile. între anii 1990 .000 locuitori) şi între 17 . Începând cu anul 2000. suprafaţa spaţiilor verzi a crescut de la 169.6 Se poate considera că în ultimii ani nu este asigurat necesarul de spaţii verzi.).2006 constatându-se o fluctuaţie continuă (tabelul “Evoluţia suprafeţelor spaţiilor verzi în România în perioada 1999 .000 locuitori).2007 (ha)” – Anexa nr. Mediul Urban National. cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţii cultural-educative. 10. s-a accentuat fenomenul de degradare a spaţiilor verzi (în special raportul normelor globale. creşterea suprafeţei spaţiilor verzi este fluctuantă. Situaţia existentǎ a spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement.000 locuitori). iar pe de altă parte. care variază între 9 . Acest aspect a fost determinat pe de o parte. în municipii şi judeţe pentru anii 2006 şi 2007” din Anexa nr. Aceşti indici cuprind. de intensificarea activităţii în domeniul construcţiilor. situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement se prezintă în tabelul ” Evoluţia suprafeţelor spaţiilor verzi pe macroregiuni pentru anul 2007”( Anexa nr.8 km2. atât suprafeţe normabile (parcuri şi grădini orăşeneşti. pag. la nivel naţional. situându-se sub nivelul necesarului şi al prevederilor din normative.20 m² (pentru oraşele mijlocii cu 20.13 m² pentru oraşele mici (până la 20. de atitudinea populaţiei. Aceste suprafeţe sunt determinate folosind indicele suprafaţă spaţii verzi pe locuitor.cadrul construit. de neimplicarea autorităţilor administrative locale.26 m² pentru oraşele mari (peste 100. 4). Se observă că. între 12 . Situaţia spaţiilor verzi la nivel de judeţ este prezentată în tabelul “Situaţia comparativă a spaţiilor verzi pe macroregiuni. grădini în complexe de locuit).7 La nivel de macroregiune . iar suprafaţa acestora a scăzut. suprafeţele cu spaţii verzi se 6 7 ANMP-Starea Privind Mediul 2008-Cap. fâşii plantate etc. sportive sau recreative a populaţiei. Evoluţia suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi nu a fost tot timpul ascendentă.6 km2 la 220. pag.

091 loc.7 loc. şi in mediu rural 242 479 loc.40 m²/ locuitor.570 locuitori./km2.2 Mediul urban din Râmnicu Vâlcea Judeţul Vâlcea are o suprafaţă de 5765 km2. 1.situează sub nivelul necesarului şi al prevederilor din normative şi mult sub norma europeană care prevede o suprafaţă echivalentă de 30 . Vâlcea a crescut uşor până în anul 2002 când a fost de 121. din care în mediu urban 171.401 locuitori. Populaţia judeţului este de 413. dupa care apare un trend de descreştere lentă dar constantă. în 2007 a fost 11 .Impărţirea administrativă a judeţului: • • • • Număr municipii : 2 Număr oraşe: 9 Număr comune: 78 Număr sate: 564 Structura şi dinamica populaţiei este reprezentata in urmatorul grafic: Num ărul populaţiei 129497 122000 120000 118000 116000 114000 112000 110000 108000 106000 1992 1996 2000 2005 2007 111701 111342 Num arul populatiei 116914 119434 Populaţia Municipiului Rm.densitatea:71.

7%.148 locuitori din care bărbaţi 53. Sporul natural al populaţiei este pozitiv în ultimii ani: + 4. 2008 12 .249 reprezentând 51. 8 După Mediu Total Urban Rural 413. Valcea”. E voluţiapopulaţiei 122000 120000 118000 116000 114000 112000 110000 108000 106000 1992 1996 111701 Num arul populatiei 116914 129497 119434 111342 2000 2005 2007 Posibil ca scăderea populaţiei să fie pe seama fenomenului de migraţie a populaţiei şi puţin pe seama fenomenelor naturale (natalitate şi mortalitate generală). Din punct de vedere al suprafeţei. Oraşele şi municipiile sunt amplasate în luncile unor cursuri de apă şi situate în marea lor majoritate în jumatatea de nord a judeţului. iar din punct de vedere al locuitorilor.570 171 091 242 479 Vâlcea 8 “Mediul Urban in Rm.75%o în 2007 . indicele de urbanizare este de 13.11%.899 reprezentând 48.94 %.06% şi femei 58. indicele de urbanizare este de 39.5 %o în anul 2007 contrastând cu restul judeţului unde înregistrează valori negative : – 2. Vali Butanescu.112.

în scopul creşterii calităţii vieţii la nivelul orasului Rm. care. dar extrem de eficiente. modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. la rândul lor. creşterea nivelului de educaţie. calitatea vieţii este strict condiţionată în primul rând de calitatea serviciilor publice. de păstrare a unui mediu ambiental corespunzător. condiţiile de viaţă în mediul urban sunt mult mai bune faţă de mediul rural. a gradului de civilizaţie a populaţiei reprezintă căi necostisitoare. conduc la modificări ale habitatului uman şi deci a vieţii umane.Amenajarea teritorială Variaţia numărului populaţiei are influenţă asupra cerinţelor de locuinţe. Valcea. de utilizare raţională a resurselor comunităţilor şi de menţinere în bună stare a infrastructurii publice. 13 . alături de calitatea mediului ambiental. datorită în primul rând sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare. principalele lucrări de investiţii realizate în ultimii ani au vizat în principal domenii ca:  reabilitarea. Pentru locuitorii oraşelor şi municipiilor. de asigurare a infrastructurii şi a serviciilor. Totodată. În domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. În general.

întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi podurilor. A fost finalizat marele mall River Plaza care a adus o cu totul altă imagine arhitecturală oraşului. 14 . Dezvoltarea urbană este determinată şi de redefinirea design-ului. conform tradiţiilor culturale urbane specifice. a arhitecturii urbane. care să ia în considerare valorile arhitecturale clasice. fiind un fenomen care se manifestă în ultimul timp şi în România. Execuţia lucrării de anvergura a obiectivului de investiţie şi anume extinderea şi modernizarea clădirii cinematografului Modern pentru realizarea spaţiului în care să poată fi cuprins şi Teatrul Anton Pann a continuat până în 2009 în Rm.Vâlcea. executarea de locuinţe sociale. De asemenea s-a demarat realizarea obiectivului de investiţii “ Parc Industrial Baraj Sud“. Parcările auto reamanajate în anul 2007 totalizeaza o suprafaţă de 62146 mp. la traseele de canalizare . 7. Aceasta deoarece urbanizarea aduce o serie de facilităţi pentru desfăşurarea mai comodă a vieţii . Procesul de urbanizare Urbanizarea prezintă o tendinţă generală de creştere în prezent. specifice zonei.   extinderea reţelelor de gaze naturale. În ceea ce priveşte modificările efectuate la sistemele de alimentare cu apă. asfaltări sau reparare şosele . devenind un loc atât practic pentru efectuarea de cumpărătuturi cât şi un loc pentru desfaşurarea unor evenimente culturale iar deasupra clădirii a fost amenajat un patinoar care conferă un loc plăcut de relaxare celor care practică acest sport. conform raportarilor Primariilor din judet” prezentat în Anexa nr. mai accentuată în ţările dezvoltate.in anul 2007. reabilitarea şi modernizarea reţelelor de utilităţi publice ( km). sau cele de referinţă de tip occidental. drumuri sau poduri acestea s-au evidenţiat în tabelul “Extinderea. ce a fost finalizat în anul 2008. când au fost finalizate.

Se incearcă gasirea unor soluţii viabile pentru păstrarea şi conservarea celor existente şi extinderea suprafeţelor. de asemenea s-au efectuat schimbări de utilităţi.Valcea se regasesc in anexa nr. 9 lucrările finalizate au fost efectuate la reabilitarea infrastructurii “Mediul Urban in Rm. grădiniţe . Principalele surse de poluare fonică în municipiul şi judeţul Vâlcea care afectează viaţa oamenilor sunt: zgomotul rezultat din circulaţia rutieră. construcţii noi la : săli de clasa . centrului de recreere şi agrement Zăvoi . Valcea”. Vali Butanescu. în funcţie de solicitările efectuate de fiecare Consiliu local. O mare parte din ele au dispărut prin retrocedarea terenurilor către proprietari. consolidări. se incearcă gasirea unor soluţii viabile pentru păstrarea şi conservarea celor existente şi extinderea suprafeţelor. cămine culturale . 8. laboratoare . De asemenea. pentru a păstra imaginea placută a oraşului. de instalaţii de ventilare. acolo unde este posibil. Spatiile verzi s-au reamenajat continuu. feroviară. In prezent. centrale termice. zgomotul şi vibraţiile provocate de construcţii.Fondurile alocate de Guvernul României.9 O aspect important ar fi că habitatul modern poate fi considerat ca fiind caracterizat şi prin deteriorarea continuă a mediului sonor. discoteci. asfel s-au putut efectua renovări. s-au distribuit prin Consiliile locale şi Inspectoratele şcolare pentru cele 215 unitati de învăţământ din judeţ. O mare parte din ele au dispărut prin retrocedarea terenurilor către proprietari. acolo unde este posibil. 2008 15 . biblioteci. spaţiile verzi îndeplinesc un rol de primǎ importanţǎ în crearea unui microclimat corespunzător în municipiul Rm. Asftel au fost efectuate amenajările la terenul de sport al Colegiului Mircea cel Bătrân şi al Colegiului Lahovari . baruri şi unele zone de agrement. Date statistice referitoare la Situatia spatiilor verzi si a zonelor de agrement in Rm. Pentru optimizarea condiţiilor de mediu în centrele populate.Vâlcea. aşa încât suprafaţa lor s-a redus drastic în ultimii 15 ani. mai ales în intravilanul localităţilor. care au fost finalizate în 2008. aceste zone fiind primele sacrificate pentru realizarea diverselor proiecte de amenajare urbana sau investiţiilor. de condiţionarea aerului. Situaţia spaţiilor verzi şi a zonelor de agrement Spaţiile verzi au fost o veşnica problemă a primăriilor.

la amenajarea spaţiilor administrative şi de cazare al stadionului municipal.stadionului municipal Zăvoi. În ceea ce priveşte restul localitǎţilor ubane. locuri de joacǎ pentru copii şi alei betonate. fiind la randul sau reamenajat.9 .Parcul Mircea cel Bǎtrân din zona centralǎ a oraşului completeazǎ centrul civic al oraşului.Ocnele Mari-1 bazin.stejar. dotare şi exploatare conform Ordinului MSF 536/97.Strategia de dezvoltare durabilă 10 “Mediul Urban in Rm. amenajarea a două terenuri de joacă în B-dul Pandurilor şi Grădiniţa din Sud. utilizând apa potabilǎ din reţeaua publicǎ (Rm -Vâlcea .2 bazine. Govora -1 bazin). care an de an este reamenajatǎ şi înfrumuseţatǎ.cât şi permanent -2 piscine. suprafaţa de spaţiu verde ce revine unui locuitor diferǎ mult. . Toate bazinele sunt autorizate sanitar îndeplinind condiţiile de amenajare. Vâlcea sunt douǎ parcuri mari: . prin punerea in valoare a acestei zone şi cresterea posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi recreere. ape iodate din Govora -1 bazin şi clorurate . În partea de sud a oraşului se aflǎ zona de agrement Ştrand Ostroveni. În afară de acestea mai există 10 locuri de agrement unde populaţia oraşului se poate distra. funcţie şi de constrângerilor de relief. dar şi ape geotermale sulfurate din: Olǎneşti -1 bazin.10 În municipiul Rm. efectuându-se lucrări de întreţinere şi reamenajare a suprafeţelor existente .. Ocniţa -1 bazin. Valcea”. Capitolul 2 .paltin ) . de asemenea s-au plantat 110 arbori (frasin. Vali Butanescu.la realizarea utilităţilor şi a sitematizării verticale a Sălii de sport al Scolii nr. Rm. Bazinele de înot şi piscinele funcţioneazǎ atât sezonier -10 bazine. Râureni -1 bazin. 2008 16 . a avut loc un amplu proces de reamenajare. Cǎlimǎneşti -4 bazine. Oraşul Cǎlimǎneşti: s-au semnalat modificări de suprafeţe verzi.Vâlcea -1 bazin. la amenajarea ştrandului din Ostroveni .Parcul Zǎvoi care dispune de dotǎri de alimentaţie publicǎ.

fabricarea produselor de morărit SC Boromir Ind SRL). In Rm Valcea se afla specializari remarcate in regiunea Sud Vest Oltenia a industriei textile si a produselor chimice. Investiţii străine sunt la parteneri de top SC VILMAR (Franţa). cultura cerealelor şi a viţei de vie în sud.19 17 . pag. Prin fondul funciar de care dispune. pomicultura şi silvicultura în zona nordică. Repartizarea activităţilor economice pe teritoriul judeţului scoate în evidenţă dezvoltarea industriei în municipiul Râmnicu Vâlcea. Valcea 2008-2013.9 %.11 Agricultura Dezvoltarea şi modernizarea agriculturii este o sarcină de prim ordin pentru asigurarea securităţii alimentare a cetăţenilor oricărei localităţi. transportul şi distribuţia aburului şi apei calde( SC CET Govora SA). Ponderea întreprinderilor mari din Vâlcea în regiune este de 19. Magneto Wheels Romania SA.agrar.2. 11 Strategia de Dezvoltare Durabila a Municiupiului Rm. în producţia majorităţii întreprinderilor de top din judeţ şi majoritatea din Rm Vâlcea: fabricarea produselor chimice de baza (SC OLTCHIM SA).1 Aspecte economice şi ecologice în Râmnicu Vâlcea Economia judeţului Vâlcea are un profil industrial . energie electrică (Filiala pentru reparaţii şi Servicii Hidroserv Rm Valcea).

Suprafață arabilă 2008 Arabil Livezi și pepiniere pom icole Pășuni Fânețe Viță de vie Important este ca pe aceste suprafeţe să fie structurată o producţie agricolă care să satisfacă prioritar nevoile populaţiei oraşului cu legume şi fructe proaspete sau conservate. Impactul produs de apariţia şi dezvoltarea sectorului privat nu s-a reflectat firesc în creşterea producţiilor şi aceasta datorită. în primul rând. lapte şi ouă. · Alimente şi băuturi. · Întreţinere şi reparaţii transport.Municipiul Râmnicu Vâlcea poate să-şi asigure independenţa alimentară la o serie de produse. Industria Sectorul industrial din Râmnicu Vâlcea este vast şi include: · Produse chimice şi similare. şi să permit dezvoltarea unui puternic sector zootehnic pentru acoperirea nevoilor de carne. · Textile. unor cauze de natură financiară şi funciară. · Cherestea şi produse forestiere. inclusiv anumite cantităţi pentru export. · Produse petrochimice. 18 .

este prezentata in Anexa nr. se pot face aprecieri cu privire la structura şi starea lor economică (Anexa Nr. care au vizat rezolvarea unor priorităţi. extindere reţea gaze naturale etc). a făcut ca activităţile de construcţii să înregistreze o scădere continuă într-o perioadă lungă de timp. Activitatea de constructii.12 Construcţiile Modificarea structurală a surselor de finanţare şi reducerea potenţialului investiţional in zona industriala. care include marele complex de industrie chimică ce include Oltchim. investiţiile în general. Totodată s-au constituit noi operatori economici cu capital privat care au compensat în parte urmările negative generate de inconsecvenţele din acest interval de tranziţie la economia de piaţă. în general fondurile alocate investiţiilor având un parcurs greoi de la finanţator la constructor. la care se adăugă cadrul legislativ instabil şi incoerent care nu a stimulat investiţiile străine şi autohtone. infrastructuri edilitare (extindere reţele distribuţie apă potabilă şi canalizare. sunt de natură financiară. modernizări de clădiri. Industria oraşului a cunoscut în ultimii ani un proces de restructurare . · Producţia de energie electrică şi termică.· Materiale de construcţie. zona de agrement Nord. Valcea 2008-2013. pag. O pondere importantă şi cu caracter de continuitate (la un nivel relativ stabil) au prezentat-o lucrările de construcţii finanţate din fondurile Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea. Din datele bilanţurilor pentru anul 2007 depuse de cele 5641 societăţi comerciale ce functioneaza in municipiu (93% din totalul societăţilor existente la nivel judet). prin prisma datelor de bilanţ de la finele anului 2007. · Platforma sudică. 9). Cele mai mari probleme legate de construcţii. · Fabricarea produselor metalice. 10. reabilitare reţele termice. precum: locuinţe sociale. Unităţile industriale din Râmnicu Vâlcea sunt grupate în esenţă în trei zone: · Platforma Nordică. trebuie să reprezinte în viitor o principal modalitate de 12 Strategia de Dezvoltare Durabila a Municiupiului Rm. · Platforma nord-centrală. 20 19 . cămin de bătrâni. Activitatea de construcţii. · Galvanizare şi fabricarea metalului.

în plină zonă temperată. de staţiunile balneoclimaterice Olăneşti. Călimăneşti – Căciulata . Lucrarile finantate de municipalitate sunt cele pentru modernizarea si reabilitarea scolilor. Astfel trebuie regândită şi redefinită oferta turistică a oraşului. staţiuni montane în plin proces de afirmare. lucrarile de modernizare a salilor de sport de la scoli (ex. La numai 180 km de Bucureşti. Municipiul Râmnicu Vâlcea este aşezat pe una din principalele rute internaţionale ce leagă Europa Centrală de Peninsula Balcanică (E 81. Turismul Situat la intersecţia paralelei 45°07’ latitudine nordică cu meridianul 24°22’21’’ longitudine estică. Râmnicu Vâlcea deţine importante vestigii istorice care au fost puse în valoare doar parţial. oraşe cu un bogat trecut istoric. a serviciilor complexe şi atractive pentru turiştii din ţară şi din afara ei. cu cele mai favorabile condiţii de dezvoltare a vieţii omeneşti. avantaje la care se adaugă accesul deosebit de comod către zona Voineasa – Vidra. condiţiile noi create prin amenajările hidroenergetice de pe râul Olt care au „înzestrat” oraşul cu două mari lacuri de acumulare cât şi apropierea. sala de sport de la Scoala generala nr 9). iar Vâlcea contrabalanseaza acest deficit prin practicarea „turismului social” care reprezintă numărul de turişti ce tranziteraza zona cu subvenţii de la bugetul de stat. În acest context al judeţului şi municipiului Vâlcea pentru care acesta se situează pe locul 3 din punct de vedere al capacităţii de cazare şi pe locul 3 al numărului de înoptări din regiune. la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. la numai 18-20 km. Govora. DN 7). 20 . în perspectivă. înregistrându-se o discrepanţă între potentialul turistic şi capacitatea de exploatare. care trebuie sa permită dezvoltarea dotării materiale. fiind caracterizat de cheltuieli reduse. construirea graninitelor noi (ex: Gradinita Ostroveni 6) si modernizarea celor vechi. şi nu în ultimul rând atragerea investitorilor străini.Cozia. capitala României. Cadrul natural. principala activitate economică.aplicare a atribuţiilor suplimentare ce revin administraţiei locale în urma procesului de descentralizare. 105 km faţă de Sibiu şi 40 km faţă de Curtea de Argeş. fac din municipiul Râmnicu Vâlcea una din localităţile României în care turismul poate să devină.

39.2% desfăşoară activităţi de comerţ (inclusiv alimentaţia publică).63% din cifra de afaceri. în timp ce la cei 1472 agenţi economici din comerţul cu amănuntul (66.91% din numărul angajaţilor realizează 56.6% lucrează în construcţii. Valcea 2008-2013. observăm că grupa societăţilor comerciale cu rata ridicata (ce este reprezentată de 740 agenţi economici.0% au ca profil activitatea de transporturi şi 0.7% au activitate industrială. pag. Evaluarea activităţilor din Râmnicu Vâlcea Com erț Prestatori de servicii Construcții Industrie Transport Agricultura si Silviculrură În ceea ce priveşte activitatea ecologică la nivelul oraşului Râmnicu Vâlcea putem spune că măsurile în acest domeniu sunt numeroase şi constituie o prioritate pentru edilii municipiului. 11. 8. deşi este reprezentată de 2212 agenţi economici (peste 39% din numărul acestora pe municipiu) concentrează numai 13.9% se ocupă de agricultură şi silvicultură.09% din numărul angajaţilor se înregistrează numai 43.37% din cifra de afaceri .64% din numărul mediu de salariaţi din oraş şi participă cu aproximativ 23% la cifra de afaceri. adică 33. 9. 13 Strategia de Dezvoltare Durabila a Municiupiului Rm.56% din total) cu 66.Comerţul Activitatea de comerţ. 25 21 .45%). 10. Dezvoltând analiza de comert prezentata in cadrul Anexei nr.13 Din totalul agenţilor economici existenţi. aproape 31. În ultima perioadă au avut loc diferite iniţiative în ceea ce priveste transformarea oraşului într-unul cât mai ecologic.6% sunt prestatori de servicii. deşi concentrează 33.

din care 2600 de tone oţel.indicator de performanţa (Rv / Ri x 100) b) Depozite ecologice pentru deşeuri 22 . unde populaţia şi agenţii economici pot depune deşeurile refolosibile contra cost. sunt: a) Reciclarea deşeurilor În cursul anului 2006 la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile. carton. hârtie. printr-o unitate specializată.000 minipubele pentru deşeurile biodegradabile rezultate din activităţi casnice. fier) se recuperează direct de la producătorii de deşeuri sau indirect prin intermediul întreprinzătorilor particulari. PET-uri şi deşeuri organice biodegradabile. Această unitate are pe teritoriul oraşului mai multe puncte de precolectare. cantităţile de materiale refolosibile colectate de REMAT Vâlcea au fost de 3356 tone. Ri . REMAT. sticlă. măsurile implementate pana la ora actuală în ceea ce priveşte aspectul ecologic. In anul 1999. Având în vedere că în 1999 au fost depozitate 114850 tone deşeuri.Astfel. rezultă un procent de doar 3% de recuperare a materialelor refolosibile din deşeuri solide. având 4 componente : sticla (alba şi colorata). Au fost amplasaţi pe teritoriul municipiului recipienţi pentru fiecare tip de deşeu şi au fost distribuite la populaţie 33. O parte din materialele refolosibile (hârtie.reciclabile valorificate Ip .reciclabile intrate Rv . ceea ce situează Municipiul Râmnicu Vâlcea sub media pe ţară.

Din aceasta sumă.ro 23 . unde se vor construi şi două staţii: una de compost şi una de sortare. 15 14 http://www. Râmnicul va fi iluminat de la soare. şi are o capacitate de depozitare de aproximativ 1.5 milioane de euro au fost asiguraţi de la bugetul de stat. iar proiectul urmează a fi finanţat de Programul Operaţional Sectorial de Mediu. 11.1 milioane de euro au fost contribuţia bugetului local. c) Iluminat stradal cu becuri ecologice Grija edililor pentru natura seacă bugetul local. iar 1.ro/ramnicu-valcea-inca-un-depozit-ecologic-pentru-deseuri-va-fideschis-in-comuna-roesti/ 15 www. Primul bec ecologic experimental "pâlpâie" în faţa primăriei. Valoarea totală a investiţiei este de 42 milioane de euro.130. 2.primariavl. cu o valoare de aproximativ 80 de milioane euro.000 m.000 m.p. dar autorităţile spun că investiţia se recuperează. organizată în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea. cu un timp de funcţionare de 25 de ani. Oraşul a fost primul municipiu din ţară căruia i s-a aprobat. Dacă va fi rentabil. destinate deşeurilor solide nepericuloase din municipiul Râmnicu Vâlcea şi construite cu fonduri europene.14 Valoarea proiectului este de aproximativ 16 milioane de euro. 1.c. pe noua proiecte. Studiul de fezabilitate pentru construirea unei noi gropi de gunoi a fost aprobat în unanimitate la sfârşitul lunii ianuarie 2010.Un depozit ecologic construit cu fonduri europene a fost inaugurat la Râmnicu Vâlcea în octombrie 2009: depozitul ecologic Feţeni şi Staţia de Compostare. ocupă o suprafaţă activă de circa 73.ecomagazin. Conform declaraţiei primarului municipiului. Primăria Râmnicu Vâlcea va continua să atragă fonduri externe. Locaţia optimă aleasă a fost în localitatea Roeşti. în anul 2009.04 milioane reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.36 milioane de euro au fost asiguraţi conform OUG 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor exISPA. Planul Integral de Dezvoltare. în şedinţă ordinară. Depozitul este amplasat la cinci kilometri de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea. care vor fi integral duse la finalizare. prin Masura ISPA.

o parte din iluminatul stradal ar putea trece pe energie solară. promit edilii oraşului pentru anul 2010. pe care oficialităţile îl vor plăti din bugetul local. Până la instalarea efectiva nu mai e decât un pas. şcolilor şi grădiniţelor cu energie solară. surse din primărie spun că este vorba de un experiment pentru a se observa dacă iluminatul public alimentat gratuit de la soare ar putea fi fezabil. consilierii locali au aprobat achiziţionarea unei suprafeţe de 18. În acest mod vor fi iluminate mai multe instituţii din oraş: producţia de energie electrică a centralei va fi 24 . intrucât studiul de fezabilitate a fost deja aprobat de Consiliul Local în şedinţa din luna martie a anului 2010.1 milioane de euro.o instalaţie uzată care nu mai corespunde standardelor. Administraţia locală din Râmnicu Vâlcea va beneficia in viitorul apropiat de propria centrală de producere a energiei electrice pe baza de celule fotovoltaice. costul investitiei se ridica la 1. Noua şi costisitoarea instalaţie de iluminat public se va intinde de la un capăt la altul al Bulevardului Calea lui Traian. În momentul de faţă pe Calea lui Traian sistemul de iluminat public este format din echipamente vechi şi noi reabilitate sau modernizate . Deşi nu este oficial. iar 2% de Primăria Râmnicului. unde va incepe amenajarea pentru construirea unei centrale fotovoltaice. Pe acest lucru au mizat edilii. pe strada Stolniceni. Experţii care au intocmit studiul de fezabilitate susţin că lampile LED au o durată de viaţă de aproximativ 20 de ani. Ca să fie eco până la capăt primăria a instalat şi primul bec alimentat de energie solară chiar in sensul giratoriu din faţa instituţiei. În cazul în care experimentul dă rezultate. Astfel. Proiectul este in valoare de 10 milioane de euro.400 metri pătraţi situată in zona industrială a oraşului. iar energia electrică pe care acestea o consumă este extrem de redusă. care afirma ca investiţia se va recupera prin cheltuielile mici cu energia electrică. finanţarea fiind asigurată 98% de către Ministerul Economiei. Un nou proiect in acest sens desfăşurat in Râmnicu Vâlcea este iluminarea străzilor.Energie curată şi becuri pe tehnologie LED pe toată Calea lui Traian. iar toate lampile vor beneficia de tehnologie LED. Având în vedere faptul ca tehnologia de ultima generaţie nu se vinde ieftin. de-a lungul anilor următori.

Brezoi şi Horezu. autorităţile locale din zonele cu potenţial trebuie să facă proiecte şi să atragă fonduri europene pe Axa 4. va fi utilizat pe traseul de microbuze A. Autorităţile trebuie să găsească o firmă de consultanţă pe energie verde ca să facă proiectul. 16 d) Energie verde – energie eoliană Conform studiilor efectuate de reprezentanţii prefecturii. numai că trebuie să existe şi voinţa. Acestea sunt la Voineasa. grădiniţe şi alte obiective ale administraţiei locale. Pentru astfel de proiecte există finanţare europeană. şcoli.html 17 www. proprietarii de terenuri vor beneficia de subvenţii de la UE dacă vor fi amplasate pe proprietăţile lor câmpurile eoliene. putând obţine finanţare de 98% din valoarea investiţiei. Vâlcea e specializată în energie verde şi se găsesc specialişti. Proiectele au inceput să se depună de la 1 august 2009. pentru elaborarea lui. Înălţimea eoliană optimă este de 1. Autobuzul.500 de metri. în acest fel fiind asigurate şi locuri de muncă. vor fi suportate de firma importatoare. e) Transport ecologic Operatorul de transport public din Râmnicu Vâlcea.adevarul. bani sunt. SC ETA SA. Au baza. Administraţia publică locală are 2% cofinanţare şi acest procent este plătit de stat.2. judeţul Vâlcea are potenţial eolian – există 12 amplasamente unde se poate produce energie verde. străbătând 16 http://www. a primit pentru o perioadă de 2 săptamâni. în zona Vidra şi Obârşia Lotrului. SC Anadolu Automobil Rom SRL. numit in limbaj curent “midibuz”. in mod gratuit pentru probe şi teste. un nou model de autobuz urban marca “Isuzu Citimark”. astfel incât Vâlcea s-ar putea transforma intr-o zonă a energiei verzi.9 m). Când va fi avizat.primariavl.ro 25 . in luna noiembrie a anului 2009. rămâne ca autorităţile locale să facă proiecte. dar şi pentru creşe. De asemenea. la Malaia. Pentru a produce energie verde. Complex Hermes .Muzeul Satului Bujoreni.folosită pentru iluminatul primăriei.ro/locale/ramnicuvalcea/Orasul_iluminat_cu_becuri_ecologice_de_un_milion_de_euro_0_205179524. va fi platită şi firma de consultanţă din cei 2%. datorită capacităţii şi dimensiunilor sale (23 locuri pe scaune .17 Toate cheltuielile ocazionate de exploatarea autobuzului. iluminatul stradal. mai puţin cele cu combustibilul.

este produs de cel mai mare constructor de motoare Diesel. coerenţa şi continuitatea demersului. Calea lui Traian. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci cînd fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Isuzu Motors Ltd şi dezvoltă 210 CP. Tranzit şi Cargo. implicarea comunităţii. 26 .astfel cea mai aglomerată arteră a municipiului. obiectivitatea. 2. rezultatele testelor vor fi publicate in două reviste de specialitate. uşi mari şi fiind prevăzut cu podea joasă in dreptul celei de-a doua uşi pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilităţi. cu niveluri de zgomot şi de emisii de dioxid de carbon foarte reduse. în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Acest model de autobuz urban reduce semnificativ costurile operaţionale datorită noului tip de motor amplasat in spate şi care funcţionează cu un consum redus de combustibil. Citimark oferă un confort sporit pasagerilor. Motorul. La sfârşitul perioadei. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică. analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic. Procesul de planificare strategică a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5 ani. Principiile care au stat la baza procesului de planificare strategică au fost asigurarea validităţii ştiinţifice. stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii. Etapele metodologice principale ale procesului de planificare strategică au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare. transparenţa. Autobuzul poate transporta până la 72 de pasageri in funcţie de modul de dispunere a scaunelor. Acesta este rezultatul investiţiilor şi angajamentelor administraţiei locale a Râmnicului de a promova un transport la standarde europene. cu reducerea semnificativă a poluării. având interiorul foarte spaţios.2 Strategia de dezvoltare durabilă a mediului urban din Râmnicu Vâlcea Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare.

iluminatul public şi altele necesare bunei funcţionari a serviciilor de sănătate. drumurilor publice. protecţia şi imbunătăţirea calităţii mediului. Acest lucru se va indrepta atunci când administraţia centrală va dezvolta acele politici care să conducă 27 . invăţământ. 12). dezvoltarea turismului şi a patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice. cultură etc). dezvoltarea resurselor umane in sprijinul ocupării durabile şi imbunatăţirea serviciilor sociale. Analiza SWOT (Anexa nr. subliniază punctele tari şi pe cele slabe. transportului local. Câteva priorităţi stabilite sunt: modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii. dezvoltarea infrastructurii şi calificarea resurselor umane.Evaluarea prealabilă a sistemului socio-economic reprezentat de municipiul Râmnicu Vâlcea a scos în evidenţă toate vulnerabilităţile ce se manifestă la nivelul capitalului natural. Un veritabil instrument in acest sens ar putea fi cooperarea descentralizată ca urmare a evaluării importanţei crescânde privind cooperarea descentralizată ca un veritabil instrument de muncă şi de dezvoltare a politicilor locale intr-un context european. cât şi oportunităţile de care dispune administraţia. Pornind de la diagnoza prezentului. economic şi social. salubrizare. · dezvoltarea durabilă a regiunii prin imbunătăţirea infrastructurii . O data cu descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice sporeşte influenţa administraţiei publice locale. cât şi in mediul economic şi ambiental. Concluzia ce se desprinde din această analiză este că obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare durabilă şi să fie definite ca repere fundamentale ale Planului Local de Acţiune reactualizat sunt: · crearea de noi locuri de muncă având in vedere scaderea numărului de lucrători in agricultura şi alte câteva sectoare industriale. ce creează multiple disfuncţionalităţi şi presiuni atât în planul calităţii vieţii individuale şi comunitare. pentru a combate ameninţările potenţiale. au fost identificate căteva probleme cu care se confruntă comunitatea locală legate de condiţiile minime de viaţă (pentru domeniul apei: reţea. realizată cu ocazia evaluării stării sistemului mai sus amintit. canalizare. valorificarea zonelor urbane şi a potenţialului turistic creşterea atractivităţii locale. Influenţa administraţiei centrale asupra administraţiei publice locale este slabă. · creşterea competitivităţii regionale prin sprijinirea intreprinderilor. epurare.

Situaţia actuală este ca autoritatea publică locală este mai bogată in active. autorizaţiile. Se pot aplica diferite tipuri de scheme. Realizarea unui proiect ce nu poate fi finanţat integral poate fi combinat cu un alt proiect. Cele părţi trebuie să fie intr-o poziţie de echilibru. Un motiv important pentru autorităţile publice este să aibă la dispoziţie mai mulţi bani şi un altul să asigure o bună valoare a banilor investiţi. Este un criteriu foarte bun de apreciere şi în UE. concretă în crearea veniturilor proprii ale autorităţilor publice locale. calitatea – (de ex a lucrărilor. Atunci cînd se face un proiect intotdeauna există un partener privat. când după un timp se defectează). Aici există câteva aspecte practice pentru instrumentul Parteneriat Public Privat (PPP). Sistemul de realizare a unor obiective în sistemul parteneriatelor public-privat este soluţia practică. veniturile. însă trebuie să se facă în conformitate cu legislaţia în vigoare. De asemenea există activităţi care nu pot fi private (de exemplu. ceea ce face ca ambele proiecte să poată fi finanţate mai usor.la asigurarea stabilităţii macroeconomice la reglementarea cadrului legal naţional şi la distribuirea veniturilor. riscurile în realizarea unui PPP sunt: avizele. Un alt aspect sunt proiectele de sute de milioane de euro pe care le avem active. Acest lucru a dus la încetineală în acesarea fondurilor din finanţările deschise (elaborarea ghidurilor). Acesta trebuie să fie în legătură cu reglementările europene. Astfel o primă soluţie. de înţelegere a noilor principii. Există unele sectoare care sunt foarte sensibile. 28 . În schema PPP cei doi parteneri trebuie să lucreze impreună pentru realizarea unui obiectiv. iar finalul este realizarea şi finalizarea unui serviciu. marketingul (credem că avem cui să vindem produsul). În acest cadru ameninţările. Într-o astfel de situaţie de acest gen ambele părti sunt câştigatoare. imobiliare şi mai sărace in lichidităţi pentru a fi in măsură să se finanţeze alte proiecte. reguli. un prim pas pentru dezvoltarea locală este realizarea de parteneriate împreuna cu partenerii săi europeni. iar oamenii se indreaptă către sectorul privat. poliţia nu poate fi privată). seriozitatea sectorului privat. dificultatea pentru asigurarea cofinanţării şi a intcmirii documentaţiei necesare. costurile de exploatare. riscurile instituţionale.

sport. Valcea 2008-2013. insă se pot combina cu altele (magazine. moşteniri culturale. 18 Strategia de Dezvoltare Durabila a Municiupiului Rm. Reabilitarea unor zone urbane (zone verzi. Dezvoltarea şi promovarea turismului. Pentru unele proiecte publice există costuri care depăşesc timpul planificat. ce pot genera profit. Crearea infrastructurii energetice şi valorificarea energiilor regenerabile. activităţi recreative. dezvoltarea marketing-ului municipal. urmăreşte anumite priorităţi. Vâlcea stabileşte. Dezvoltarea resurselor umane în sprijinul unei ocupări durabile şi imbunatăţirea  serviciilor sociale: • Dezvoltarea sistemului educaţiei. Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Rm. pag. De exemplu . zone pietonale.se poate incheia un PPP cu un investitor pentru un proiect ce nu aduce bani (bază sportivă). PPP este un mod simplu şi comercial de a gândi lucrurile. este un mod simplu de a transpune ideile in practică. 107 29 . Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. educaţionale. La nivelul oraşului Râmnicu Vâlcea au fost stabilite următoarele priorităţi şi măsuri:18  • •  • • • • • • Sprijin pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul privat: Sprijin pentru dezvoltarea (inclusiv in cadrul administraţiei publice locale) capacităţii de cercetare/inovare/dezvoltare. meşteşugăreşti. parcuri). culturii şi istoricului zonei: •  Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii în turism. formare profesională. tehnologice. iar realizarea acestora necesită stabilirea unor măsuri concrete de acţiune. facilitarea tranzacţiei de la şcoală la piaţa muncii. parcări. Realizarea unor situri industriale. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii: Imbunătăţirea unui transport modern.În orice proiect trebuie să găsim o metodă de a găsi bani lichizi. comerciale. Sprijin pentru dezvoltarea capitalului privat. restaurante). control trafic. Crearea infrastructurii pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică pentru sectorul privat şi autoritatea publică locală.

15. sociale şi de voluntariat. 13 şi respectiv Anexa nr. creşterea accesului şi participarea la formare profesională continuă pe tot parcursul vieţii. Măsuri pentru reducerea zgomotului ambiental. 17. ci şi Planul local de acţiune şi Planul de acţiune 2008-2013 prezentate în Anexa nr. gaze naturale şi termoficare). În vederea prognozării financiare a autorităţii locale. Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de centralele de energie electrică. 16. 30 . 18. Vâlcea nu conţine doar priorităţile mai sus menţionate.  Nivelul taxelor/impozitelor încasate pentru perioada 2005-2007 în Județul Vâlcea – Anexa Nr. grupuri dezavantajate. Sisteme de tratare a apelor uzate.  Nivelul veniturilor persoanelor juridice pentru intervalul 2002-2007 la nivelul municipiului Râmnicu Vîlcea – Anexa Nr. Dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului şi intervenţie rapidă. Modernizarea sistemelor de gestionarea deşeurilor. 14. Măsuri de instruire pentru şomeri. Dezvoltarea serviciilor medicale. Protecţia şi imbunătăţirea calităţii mediului:  • Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu apă. • • • • • • Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Rm.• • • Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă . canalizare. Reabilitarea siturilor industriale poluante. în sprijinul cetăţenilor.  Nivelul veniturilor persoanelor fizice pentru perioada 2005-2007 la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea – Anexa Nr. a fost utilizată următoarea structură a bugetului:  Evoluția nivelului veniturilor persoanelor juridice pentru perioada 2005-2007 în Municipiul Rîmnicu Vîlcea – Anexa Nr.

fără să ne dăm seama ca unele consecinţe sunt 19 “Elemente de economia si managementul mediului”. Bucuresti. pag. 37 20 Elemente de economia si managementul mediului”. Odată cu perfecţionarea acestor mijloace. ce reflectă.19 Cel care a folosit pentru prima oară sintagma de “dezvoltare durabilă” a fost premierul Norvegiei. într-o manieră sintetică.Presiunea asupra mediului urban. în anul 1987[…]. riscuri şi cerinţe ecologice. 19. Capitolul 3 . pag 63 31 . indicatori ai cheltuielilor şi indicatori care reflectă capacitatea de investire. când acestea îi conferă omului o uriaşă forţă de transformare. el generează. profunzime şi rapiditate excepţionale. acţionăm asupra acestuia. modificări de o amploare. Practic. Gro Harlem Brundtland. Vladimir Rojanschi. fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a şi satisface propriile necesităţi”. modificările produse nu se caracterizau printr-o amploare şi gravitate deosebită.Florina Bran. schimbările declanşate de el în mediul natural au fost lente şi ele îi permiteau acestuia să se readapteze. de a produce în natură modifcări mai mult sau mai puţin profunde. la rându-i. atâta timp cât mijloacele de care a dispus omul au fost modeste . Economica. proporţiile schimbărilor au evoluat şi ele. El a prezentat raportul “Viitorul nostru comun”. el dispune treptat de o capacitate tot mai mare de a se adapta şi transforma obiectele şi forţele naturii. prin dorinţa dezvoltării durabile a mediului urban. Bucuresti.20 Motivul pentru care am definit dezvoltarea durabilă mai sus este că în esenţă aceasta determină presiunea antropică asupra mediului urban. Vladimir Rojanschi. Însă. Ed. 2004. Economica. În condiţiile contemporane. Datorită faptului că omul ajunge să-şi creeze şi să utilizeze uneltele care îi sporesc continuu forţa şi raza de acţiune. Dezechilibre. Florian Grigore.Florina Bran.Pe baza acestor informaţii au fost determinaţi următorii indicatori. 2004. Ed. Florian Grigore. solvabilitatea financiară şi bugetară şi eficienţa managementului financiar: indicatori ai veniturilor sau care reflectă capacitatea de a genera venituri. prezentaţi în Anexa nr. în care definea dezvoltarea durabilă ca fiind ”dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului.

32 .980 de locuitori.5 % per an. aproximativ 111. Municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de o suprafaţă totală de 8952 ha cu un P. sunt asigurate atât de capitalul natural existent în zonă. Băile Olăneşti. în perioada 2010 . Deci. în limitele oraşului. dar abordarea ecosistemică impune reconsiderarea solului şi subsolului ca pe o resursă naturală ce trebuie gestionată în manieră durabilă. necesare funcţionării şi îndeplinirii cerinţelor minimale de vieţuire şi muncă a locuitorilor săi. economia s-a îmbunătăţit în ultimii câţiva ani. există planuri de dezvoltare a noi zone. În afara imenselor pierderi cauzate de urbanizare.O. în majoritate de etnie română. atît antropică cât şi naturală. iar declinul populaţiei s-a stopat – de ex. de existenţa lor. aderarea României la UE în 2007 va tinde să încetinească migraţia către alte ţări UE pe măsură ce oportunităţile de angajare vor creşte. cât şi de capitalul antropic.000 de locuitori va fi atins. Drept urmare.  Resursele municipiului. Băile Govora – Râmnicu Vâlcea numără.Vest Oltenia care are o populaţie cu pondere mare în mediul rural. apa şi solul sunt esenţiale pentru creşterea prezentă şi viitoare a municipiului. de aprox 55%. Prognoza populaţiei pentru oraşul Râmnicu Vâlcea a luat în calcul că tendinţa negativă a creşterii populaţiei din Râmnicu Vâlcea va continua până în 2010 când minimul de 105.ireversibile. solul municipiului Râmnicu Vâlcea a suferit o degradare generală a terenurilor şi habitatelor. Solul este cel care a avut de suferit cel mai mult la nivelul oraşului. la această dată.  Vâlcea se află printre judeţele fruntaşe din regiunea Sud. Dintre ele. în cantitatea şi calitatea necesară. care îşi manifestă efectele prin imposibilitatea utilizării terenurilor la categoria de folosinţă iniţială. numărul de utilizatori de servicii de apă şi apă uzată va creşte în viitor cu o tendinţă modestă dar permanentă. Multă vreme pământul a fost tratat ca o resursă nelimitată la dispoziţia tuturor.T (procent de ocupare a terenului) de 21%. Aflat în centrul unei zone de staţiuni balneo-climaterice renumite – Călimăneşti.2025 o creştere a populaţiei este scontă ca urmare a unei rate medii de cca 6. construit şi realizat de agenţii economici care fiinţează pe teritoriul acestui centru urban. depinzând durabilitatea dezvoltării. prin acţionarea asupra mediului urban ajungem la riscuri si dezechilibre greu de rezolvat. mărimea familiei va tinde să crească. Discuţiile cu Municipalitatea indică faptul că populaţia din oraş este acum stabilă.

Se preconizează că şi o parte a oraşului Olăneşti să fie incălzită în următorii ani folosindu-se ca sursă de energie apă geotermală. Impactul energiei asupra mediului a atras atenţia in ultimii ani datoritã efectelor negative ce se manifestã la nivel mondial. este primul producător independent de energie din ţară. Dispeceratul energetic naţional asigură.C. municipiul îşi asigură producerea energiei necesare desfăşurării tuturor activităţilor umane. Alternativa folosirii resurselor regenerabile (energie solarã.A – care asigură producerea şi furnizarea agentului termic pentru industrie şi încălzirea locuinţelor. ambele datorate arderii pe scarã largã a combustibililor fosili. prin două societăţi (cu capital majoritar de stat) şi anume: • S. cât şi de tehnologiile utilizate pentru producerea ei sau eficienţa controlului poluãrii.A – care produc şi furnizează energie electrică. 33 . precum şi a energiei electrice (generată prin arderea combustibililor convenţionali). combustie şi depozitare steril (deşeuri).5 barr. transport. Oricum. gaz. în toate stadiile ciclurilor de producţie si consum. la cerere necesarul de consum pentru municipiul Râmnicu Vâlcea. • Electrocentrale Râmnicu Vâlcea S. în reţeaua naţională. biomasã si energie geotermalã) este puţin utilizatã. Toate tipurile de energie au un potenţial impact asupra mediului. Producerea de energie în judeţul Vâlcea utilizeazã două tipuri majore de resurse naturale : apã şi zãcãmintele neregenerabile (cãrbune. Variaţia impactului depinde atât de tipul de energie. aşa cum sunt ploile acide sau incãlzirea globalã. Un prim pas în acest sens este sistemului de încãlzire centralizat în oraşul Cãlimãneşti. prin uzinele hidroelectrice Râmnicu Vâlcea.673 mc apă geotermală la o temperatură medie de 196 grade Celsius şi presiune 0. procesare. implicã pentru producerea lor costuri foarte mari (determinate de exemplu de construirea panourilor solare sau a generatoarelor de « vânt ». pe întreg lanţul ciclului: extracţie minereuri. pe plan local. cel mai mare impact sesizat pânã acum aparţine producerii de energie prin utilizarea combustibililor fosili. Râureni şi Govora. Din punct de vedere energetic. CET Govora S. ţiţei). eolianã. Celelalte tipuri de energie. biogaz. prin utilizarea zãcãmântului geotermal existent în zonã. În anul 2007 s-a forat pentru incălzirea oraşului Calimăneşti o cantitate de 214.

datorita pretului in continua crestere la gazul natural si la pacura. un segment extrem de important al energeticii. 34 . De aceea. Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot şi fosfor a provocat eutrofizarea apelor de suprafaţă şi poluarea cu nitraţi a apelor freatice şi de suprafaţă. iar atâta timp cãt producerea energiei termice. în condiţiile în care majoritatea termocentralelor din ţarã folosesc drept combustibili cãrbunele. deteriorarea mediului construit şi producerea de efecte adverse asupra sãnãtãţii umane. emisiile în aer de NOx. producţia şi consumul de energie exercitã presiuni considerabile asupra mediului. respectiv la cel mult 20-30 km distanţă. SO2 şi pulberi precum şi depozitele de cenuşã şi zgurã ce rezultã în urma activitãţii vor avea deci un impact semnificativ asupra mediului. Practicarea în anii trecuţi a unei agriculturi intensive a dus inevitabil la poluarea solului şi a apei prin utilizarea in exces a ingrăşamintelor şi pesticidelor. iar pe cele de achiziţie în imediata vecinătate a acestuia. Tendinţa clarã în ultimii ani este de creştere a consumului de energie electricã şi termicã.  Din punct de vedere alimentar. grâul fiind cultivată şi produsă in cantităţi suficiente în zonele limitrofe. În ceea ce priveşte restul vegetalelor (legume şi fructe). pieţele fiind aprovizionate din alte surse decât cele locale. deteriorarea ecosistemelor naturale. lapte şi ouă. Energia oferã confort şi mobilitate şi este esenţialã pentru bunul mers al majoritãţii activitãţilor industriale şi comerciale. municipiul Râmnicu Vâlcea este asigurat prin producţia de carne. materia prima. Cu toate acestea. gazul si pãcurã. suprafeţele cultivate în acest scop nu asigură o producţie suficientă întregii populaţii a oraşului. Agricultura a devenit un generator de agenţi poluanţi pentru mediu contribuind la degradarea şi chiar la distrugerea unor resurse materiale regenerabile. De asemenea. Depozitarea necorespunzatoare a dejecţiilor animaliere a condus de asemenea la impurificarea apelor cu nitraţi.Energia este esenţialã pentru bunãstarea economicã şi socialã. producerea făinii şi a pâinii se face prin unităţi specializate care fiinţează pe raza municipiului. care includ contribuţii la schimbãrile climatice. majoritatea societăţilor cu profil alimentar având centrele de tăiere (abatoare) şi prelucrare pe teritoriul oraşului. impactul consumului de energie asupra mediului derivã în mod direct din impactul producerii de energie. va avea la bazã arderea cãrbunelui.

În partea de sud a oraşului se aflǎ zona de agrement Ştrand Ostroveni.În judeţul Vâlcea. prin creşterea concentraţiilor indicatorilor de calitate ai aerului în zone protejate. au scăzut cantitativ emisiile de noxe şi s-a imbunătăţit calitatea aerului în zonele protejate. care s-au finalizat în 2008 . mai ales în intravilanul localităţilor. generarea de disconfort locuitorilor. reculul resimţit în economie a avut ca efect diminuarea presiunii impactului antropic asupra mediului. 35 . datorată instalaţiilor de încălzire centralizată şi mijloacelor de transport. datorată în principal de instalaţiile tehnologice cu profil chimic sau de producere a energiei termice şi electrice. Prin urmare. În ultimul deceniu. s-a făcut simţită în decursul timpului. ce s-au dezvoltat după retrocedarea terenurilor la începutul anilor 90. se incearcă găsirea unor soluţii viabile pentru păstrarea şi conservarea celor existente şi extinderea suprafeţelor. nevoia de reducere a poluării provocate de agricultura şi adoptarea unei politici agricole astfel încât aceasta să ţină cont de mediu. centrului de recreere şi agrement Zăvoi. O mare parte din ele au dispărut prin retrocedarea terenurilor către proprietari. În prezent. aceste zone fiind primele sacrificate pentru realizarea diverselor proiecte de amenajare urbană sau investiţiilor.  Poluarea industrială.  Spaţiile verzi au fost o veşnică problemă a primăriilor. pentru a păstra imaginea plăcută a oraşului. Lipsa unei strategii viabile de susţinere a micilor producători agricoli a plasat sectorul agricol în categoria « agriculturii de subzistenţă ». deteriorarea elementelor de urbanism (faţade clădiri) sau prin favorizarea creşterii sensibilităţii la diferite boli ale aparatului respirator. acolo unde este posibil. care an de an este reamenajatǎ şi înfrumuseţatǎ. Apare ca necesitate creşterea contribuţiei pozitive a agriculturii faţă de mediul încojurător. particulare. Spaţiile verzi s-au reamenajat continuu. precum şi poluarea urbană. agricultura este practicată în cea mai mare parte în ferme mici. amenajându-se spaţiile administrative şi de cazare ale stadionului municipal etc. s-au efectuat lucrări de reabilitare a infrastructurii stadionului municipal Zăvoi. aşa în cât suprafaţa lor s-a redus drastic în ultimii 15 ani. Astfel au fost incepute amenajările la terenul de sport al Colegiului Mircea cel Bătrân şi al Colegiului Lahovari.

nu se poate afirma cu certitudine că fenomenul respectiv se datorează exclusiv poluării locale. care pot condiţiona dezvoltarea vegetaţiei.). forţa de muncă tinde să devină înalt calificată şi să se orienteze către întreprinderi de prestări servicii. Deşi. fără a lua în calcul problemele economice. mai puţin către exploatări de resurse naturale şi activităţi de producţie primară. fără precedent.2012. pe de-o parte nu toate apele uzate generate din activităţile productive şi menajere sunt deversate in canalizare.A. nu fără destule convulsii sociale generate de şomaj. au suferit un declin rapid odată cu progresul tehnologiilor moderne şi robotizarea dezvoltate cu precădere în a doua jumătate a secolului XX.  Nu se poate vorbi de o protecţie responsabilă a mediului şi de dezvoltare durabilă. degradarea mediului antrenând implicit evoluţia economică a unui areal.01. iar investiţiile şi activităţile productive s-au orientat către zone în care există mână de lucru şi resurse ieftine. suprafaţa de spaţiu verde/cap de locuitor nu atinge valoarea minimă necesară conform cerinţelor Uniunii Europene (de 26 mp/cap locuitor). este mai puţin evidentă. înainte de a fi redate circuitului natural.  Poluarea solului şi vegetaţiei. Există mulţi alţi factori de stres.Cu toate acestea. trebuie să suporte o reconstrucţie ecologică îndelungată.  În ceea ce priveşte volumul apelor uzate menajere şi industriale. dezvoltarea s-a axat pe servicii şi consum sau pe sisteme de producţie avansate din punct de vedere tehnic şi puţin poluante. (exploatat şi întreţinut de această societate). Al V-lea 36 . din cauze antropice locale. Presiunile concurenţiale ce se manifestă la scară mondială au constrâns comunităţile locale la restructurări economice profunde. drept pentru care sunt necesare eforturi susţinute pentru conformarea cu aceste cerinţe până la 1. iar pe de altă parte reţeaua de canalizare nu acoperă în întregime suprafaţa municipiului. Pe ansamblu. În zonele rămase. pe care sunt amenajate depozitele (construite fără respectarea criteriilor ecologice). infloritoare în secolul XIX. multe dintre ele ajungând direct în emisarul natural (în special în râul Olăneşti). Industriile manufacturiere. Aceste suprafeţe. pe teritoriul localităţilor din municipiu sunt zone unde s-au constatat uscări în diferite stadii ale vegetaţiei (îndeosebi forestiere). se remarcă faptul că. cu excepţia zonelor unde sunt amplasate depozitele de deşeuri urbane şi industriale ( batalele de slam ale USG şi batalul de rezidii organice al Oltchim S. Între activitatea economică şi durabilitatea fizică a mediului există o legatură intrinsecă. nemijlocită. colectate de pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea prin sistemul de canalizare.

şi « producţia » de deşeuri. În consecinţă. Conform acestui studiu. Trebuie să se găsească un model economic în care să fie armonizate toate aspectele ce vizează funcţionarea şi dezvoltarea unei societăţi : creştere venituri. ferestre – sau clădirilor). echitate sociala. energie. cât şi riscurilor antropice. să se adopte modalităţi de exploatare şi producţie curate şi să se respecte nivelul de sustenabilitate al planetei. locuri de muncă. cel mai important fiind riscul chimic.  Municipiul Râmnicu Vâlcea este expus atât riscurilor naturale.A Bucureşti în anul 1996. să se gasească un model de economie durabilă. alunecărilor de teren şi accidentelor complementare". 37 . agricultură şi turism. subliniind că există 5 domenii – ţintă in care trebuie să se producă această schimbare : industrie. au fost analizate zonele supuse "hazardului seismic şi al alunecărilor de teren".Program « MEDIU » al Uniunii Europene recunoaşte necesitatea schimbării de atitudine şi de comportament economic. întocmindu-se totodată şi un "Plan de protecţie – intervenţie împotriva seismelor. bunăstare materială şi spirituală. transport. teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea se află situat din punct de vedere al zonării seismice în zona cu gradul VII de seismicitate (seisme ce încep să dea fisuri la colţurile deschiderilor – uşi. Modelele economice clasice nu oferă suficiente elemente pentru a fundamenta o echitate socială reală şi nu conduc la diminuarea polarizării societăţii în săraci şi bogaţi. Acest program fundamentează principiile conform cărora este absolut necesar să se reducă consumul de materii prime (obţinute din resurse naturale). Într-un studiu realizat de PRODOMUS S. categorie din care fac parte cutremurele. alunecările de teren şi secetă. politicile economice au început să se concentreze pe menţinerea creşterii economice în acord cu aceste principii şi să găsească soluţii menite a aplatiza diferenţele dintre categoriile sociale. mediu curat. Cu alte cuvinte.

atât de către factorii de decizie. a societăţii civile.CONCLUZII ŞI PROPUNERI Rm. cât şi de către cetăţeni va accelera găsirea soluţiilor optime necesare atingerii obiectivelor dezvoltării durabile. şi a sectorului privat. Râmnicu Vâlcea a înregistrat succese în domeniul protecţiei mediului. Conştientizarea problemelor cu care se confruntă comunitatea. Municipalitatea a învăţat că este imposibil să separi protecţia mediului. Ţelul autorităţilor locale nu se realizează intr-o zi ci este un proces care va continua neincetat pentru a asigura generaţiilor următoare o calitate mai bună a vieţii. pentru că reprezintă expresia voinţei majorităţii membrilor comunităţii. politic. sau dezvoltării economice. ci pe toate: civil. Eforturile primăriei nu se axează doar pe asigurarea protecţiei mediului. ci pe realizarea unor schimbări eficiente în fiecare sector în acelaşi timp. dezvoltarea unui program intr-un domeniu având influenţe pozitive şi în alte domenii. Vâlcea este un pol de dezvoltare urbană . administraţia locală şi sectorul privat. evaluarea şi declararea progreselor înregistrate pe calea dezvoltării durabile. cu implicarea autorităţilor locale. prin consultarea şi atragerea participării lor la realizarea măsurilor. al protecţiei sociale şi al dezvoltării economice prin implementarea eficientă a unor programe locale. Orice proces de elaborare a strategiilor şi planurilor de acţiune trebuie să fie supus consultării tuturor categoriilor sociale. 38 . iar municipalitatea se află intr-o luptă continuă pentru cresterea nivelului de dezvoltare a orasului. Acest lucru se poate realiza prin : sensibilizarea şi educarea oamenilor. ca astfel rezultatele să fie eficiente. a protecţiei sociale. protecţia socială şi dezvoltarea economică atunci când este vorba de a asigura un viitor durabil. Dezvoltarea durabilă presupune elaborarea de strategii şi planuri de acţiune adecvate caracteristicului oraşului. prin crearea de parteneriate şi prin măsurarea. Aceste eforturi implică nu doar un sector al societăţii. pentru a avea siguranţa ca odată adoptate ele vor fi puse în practică. supravegherea.

Constantinescu. Universitara. . M. 1982. Ed. Economica. I. Bran F. 1996. Bucureşti. ASE. Daduianu. – Ştiinta economică şi interesul public..Organizarea. 1997. Cândea. – Creşterea Economică şi mediul înconjurător. Bran F. Universitară. . J. Galbraith. Bucureşti. 1984. Iancu. Dragan.. Ed. Bucureşti. R.. – Economic Development and Environmental Policy. G. Politică. 2004. M. Rojanschi V. A. A. Bucureşti. – Probleme ecologice şi riscuri economice. F.Elemente de economia şi managementul mediului. I. .. Ledec. 1974. Bucureşti. Ed.. Ed. 2000.Urban Growth Processes in Romania. H. Politică.Bibliografie:  Androniceanu. Ed. . Ed. 2004. ASE. amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic. 2002. Grigore F. Goodland. V. Cimpoieru. I. . – Environmental management in Sustainable Economic Development. Meridiana. Bran F. Ed. 2006.Noutăţi în managementul public.Componenta ecologică a deciziilor de dezvoltare economicî : studiu de caz (silvicultura şi turism). 1987. Ed. International Association of Impact Assesment. Stahl. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bran. Bucureşti.           39 . – Mediul şi Economia.. Bucureşti.. Barret S. K. Ed. Bucureşti. FAO.

. . 1999. Muja.. 2003. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municiupiului Rm. Profiroiu. Vali Butanescu. 2006.Politici europene .Contribuţii la elaborarea strategiei de dezvoltare la nivelul colectivităţilor teritoriale.   Bucureşti. ASE. A. 1994.condiţie a modernizării serviciilor publice. I. . Plumb. Bucureşti.ecomoagazin.ro. Bucureşti. F.Judeţul Vâlcea.primariavl. ASE. Vâlcea 2008-2013. M.Îmbunataţirea calităţii . Raport ANMP privind starea mediului la nivel naţional pe 2008. Androniceanu. 1993. A. World Bank Environment Paper 3. Mediul Urban Naţional. .ro. Economie şi administraţie locală v. V. . 2002. Economică. Bucureşti. I.ro.Managementul serviciilor publice . 2008. The World Bank Washington DC. . – Politici şi Strategii de Mediu. S. Munaginghe. Bran. Raport privind starea mediului în Judeţul Vâlcea pe 2009. – Dezvoltarea spaţiilor verzi.  Profiroiu. nr.ro. Ed. www. Profiroiu. 2003. Ed. în sprijinul conservării mediului înconjurător în România. ANMP-Starea Privind Mediul 2008-Cap.        40 . Popescu. – Environmental Economics and Sustainable Development. Editura    Rojanschi. . Bucureşti. Profiroiu. Economică. 11. Ed. Bucureşti. M.adevarul. Barbulescu. Ed. M. www. M. “Mediul Urban în Rm. 10.    România în Mediul European . . C.anmp. Ceres. www. 11-13. p. www. 4. Vâlcea”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->