Sunteți pe pagina 1din 1

Elemente de trigonometrie

Fie α un unghi ascuţit al unui triunghi dreptunghic.


1. Raportul dintre cateta opusă unghiului α şi ipotenuza triunghiului dreptunghic depinde
doar de măsura unghiului α şi se numeşte sinusul unghiului α .
cateta opusă unghiului α
sin α = .
ipotenuză
2. Raportul dintre cateta alăturată unghiului α şi ipotenuza triunghiului dreptunghic
depinde doar de măsura unghiului α şi se numeşte cosinusul unghiului α .
cateta alăturată unghiului α
cos α =
ipotenuză
3. Într-un triunghi dreptunghic, raportul dintre cateta opusă unghiului α şi cateta alăturată
unghiului α depinde doar de măsura unghiului α şi se numeşte tangenta unghiului α .
cateta opusă unghiului α
tg α =
cateta alăturată unghiului α
4. Într-un triunghi dreptunghic, raportul dintre cateta alăturată unghiului α şi cateta opusă
unghiului α depinde doar de măsura unghiului α şi se numeşte cotangenta unghiului α .
cateta alăturată unghiului α
ctg α =
cateta opusă unghiului α
Exemplu:
 AC AB AC AB
sin B = , cos B = , tg B = , ctg B =
∆ABC   BC BC AB AC
⇒ 
m(S A) = 900   AB AC AB AC
sin C = , cos C = , tg C = , ctg C =
 BC BC AC AB
Formule trigonometrice
sin α 1
sin α = cos (90°-α ) tg α = ctg (90°-α ) tg α = tg α =
cos α ctgα

cos α 1
cos α = sin (90°-α ) ctg α = tg (90°-α ) ctg α = ctg α =
sin α tgα
Identitatea fundamentală a trigonometriei: sin 2 α + cos2 α = 1

Tabelul valorilor funcţiilor trigonometrice ale unghiurilor cu măsurile de 30°, 45°, 60°.

30° 45° 60°

1 2 3
sin
2 2 2
3 2 1
cos
2 2 2
3
tg 1 3
3
3
ctg 3 1
3