Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL ,

Încheiat astăzi, ................. , în cadrul şedinţei cu părinţii prescolarilor


grupei ……………………………………………………………………………….. .
Ordinea de zi cuprinde :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr
de ....... lipsind motivat , iar restul de ............ nemotivat .

Discuţii :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .
Întocmit,
Participanţii la şedinţa cu părinţii grupei ……………………………………………
din data de ......................

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.