Sunteți pe pagina 1din 39

ADMITEREADMITEREA

LA FACULTATEA DE
GEOGRAFIE
A UNIVERSITATII DIN
BUCURESTI
2
3
Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Geografie
Tel. +40-21-314 35 08 int 189
+40-21-315 30 74
Fax +40-21-315 30 74
Http://geo.unibuc.ro
B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1
70 111 Bucuresti, Sector 1
Romania
Elaborarea testelor a fost efectuata de Prof. dr. Mihai IELENICZ si Conf. dr. Marian
ENE
Tehnoredactare: Florin Bîrjovanu si Elena Grigore
4
5
TESTE DE ADMITERE
A. REZOLVATI ÎNTREBARILE CU VARIANTE DE RASPUNS
1. România se desfasoara în spatiul:
a. Carpato-danubiano-panonic;
b. Carpato-danubiano-pontic;
c. Carpato-danubiano-balcanic.
2. Lungimea tarmurilor continentului european depaseste:
a. 80.000 km;
b. 70.000 km;
c. 90.000 km.
3. Din punct de vedere demografic, cu cei peste 700 mil. locuitori, Europa, la nivelul
continentelor, se situeaza pe pozitia:
a. A treia;
b. A patra;
c. A doua.
4. Ce paralela, care trece prin România, are un rol distinct în pozitionarea acesteia în cadrul
emisferei nordice?
a. 350;
b. 250;
c. 450.
5. Altitudinea medie a continentului european este de cca.:
a. 300 m;
b. 200 m;
c. 250 m.
6. Începând cu anul 2004, România a devenit tara membra a:
a. U.E.;
b. O.S.C.E.;
c. N.A.T.O.
7. Începând cu anul 2007, România a devenit tara membra a:
a. U.E.;
b. O.S.C.E.;
c. N.A.T.O.
8. Europa avea în componenta sa la finele anului 2007
a. 27 state;
b. 46 state;
c. 35 state.
9. Densitatea medie a populatiei la nivelul continentului european este de:
a. 96 loc./km2;
b. 71 loc./km2;
c. 67 loc./km2.
10. Altitudinea de 4807 m este atinsa la nivelul continentului european în:
6
a. Vf. Elbrus;
b. Vf. Moldoveanu;
c. Vf. Mont Blanc.
11. Altitudinea de 2544 m este atinsa la nivelul României în:
a. Vf. Moldoveanu;
b. Vf. Omu;
c. Vf. Negoiu.
12. Din punct de vedere tectonic (structural) continentul în care se încadreaza si România
apartine:
a. Placii Euroasiatice;
b. Placii Europene;
c. Placii Euroatlantice.
13. De la finele mezozoicului (acum circa 70 mil. ani) si pâna în prezent s-au format muntii
Pirinei, Carpati si Caucaz care apartin sistemelor:
a. Hercinice;
b. Alpine;
c. Caledonice.
14. Aproape 85% din relieful european este reprezentat de:
a. Dealuri înalte si munti;
b. Câmpii si podisuri joase;
c. Podisuri joase si dealuri înalte.
15. Circa 15% din relieful european este de:
a. Dealuri înalte si munti;
b. Câmpii si podisuri joase;
c. Podisuri joase si dealuri înalte.
16. Din punct de vedere altimetric, pe teritoriul României, relieful se desfasoara între:
a. 0 metri si 2535 metri;
b. 0 metri si 2445 metri;
c. 0 metri si 2544 metri.
17. Urmatoarele unitati de relief sunt unitati de orogen:
a. Carpatii si Podisul Moldovei;
b. Câmpia Româna si Carpatii;
c. Subcarpatii si Podisul Mehedinti.
18. Pe teritoriul Europei, în prezent, exista ghetari în masivele care depasesc altitudinea de:
a. 3000 m;
b. 1000 m;
c. 2000 m.
19. Sistemul montan european care are o lungime de circa 1200 km apartine muntilor:
a. Carpati;
b. Alpi;
c. Pirinei.
20. La est de Bazinul Vienei, cu altitudini ce depasesc 2500 m, se desfasoara:
a. Muntii Alpi;
b. Muntii Carpati;
c. Muntii Balcani.
7
21. În urmatoarele masive din Carpatii Românesti se afla relief glaciar:
a. Fagaras, Godeanu, Rodnei;
b. Fagaras, Ceahlau, Bucegi;
c. Fagaras, Cozia, Parâng.
22. Urmatoarele fluvii europene formeaza la varsare delte:
a. Elba, Tamisa, Volga;
b. Tamisa, Dunarea, Volga;
c. Volga, Dunarea, Pad.
23. Urmatoarele fluvii europene formeaza la varsare estuare:
a. Elba, Volga, Dunarea;
b. Elba, Tamisa, Sena;
c. Tamisa, Dunarea, Volga.
24. Câmpurile de dune din sud-vestul Frantei si Câmpia Marii Caspice sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Litoral;
c. Vulcanic.
25. Masele de nisip din sudul Olteniei si din Câmpia Carei sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Carstic;
c. Ruiniform.
26. Mai putin de 3 terase fluviatile se gasesc pe râurile principale în:
a. Câmpii;
b. Dealuri joase;
c. Podisuri.
27. Circurile, morenele si custurile din Fagaras, Parâng si Retezat sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Carstic;
c. Glaciar.
28. Între formele de relief carstic reprezentate în Europa pot fi enumerate:
a. Pesterile, dolinele, cheile;
b. Pesterile, alunecarile, deltele;
c. Dolinele, ravenele, pesterile.
29. Care sunt vulcanii activi din Europa:
a. Vezuviu, Camerun;
b. Etna, Stromboli;
c. Vulcano, Pinatubo.
30. Precizati numele lantului muntos cu o lungime de peste 2000 km, desfasurat de la nord la
sud si care este situat în extremitatea estica a Europei:
a. Muntii Caucaz;
b. Muntii Ural;
c. Muntii Taurus.
31. Care este unitatea montana desfasurata în România de la granita cu Ucraina si pâna la
Valea Prahovei si care are o latime de peste 100 km:
a. Carpatii Orientali;
b. Carpatii Occidentali;
8
c. Carpatii Meridionali.
32. Precizati numele lantului carpatic care se desfasoara între Valea Prahovei si culoarul
depresionar Timis-Cerna:
a. Carpatii Occidentali;
b. Carpatii Orientali;
c. Carpatii Meridionali.
33. Sistemul muntos cu o lungime de peste 600 km si care se desfasoara pe teritoriul Frantei,
Elvetiei si Germaniei este:
a. Renan;
b. Alpi;
c. Jura.
34. Cea mai extinsa câmpie de pe glob, cu o suprafata de cca. 4 mil. km2, situata în Europa
este:
a. Câmpia Germano-Poloneza;
b. Câmpia Est-Europeana;
c. Câmpia Panonica.
35. Lantul muntos care se desfasoara de la Valea Somesului (nord) la Valea Dunarii (sud)
poarta numele de:
a. Carpatii Occidentali;
b. Carpatii Meridionali;
c. Carpatii Orientali.
36. Ce peninsula din Europa este formata din podisuri, platouri valurite si cordiliere?
a. Peninsula Italica;
b. Peninsula Bretagne;
c. Peninsula Iberica.
37. Ce depresiune are peste 10% din suprafata României si este încadrata în cea mai mare
parte de Carpati (est, sud, nord si partial vest):
a. Depresiunea Brasov;
b. Depresiunea colinara a Transilvaniei;
c. Depresiunea Târnavelor.
38. În cadrul Carpatilor Occidentali, la nord de râul Mures, se desfasoara:
a. Muntii Banatului;
b. Muntii Apuseni;
c. Muntii Poiana Rusca.
39. Ce grupa montana din Carpatii Meridionali se desfasoara între Valea Dâmbovitei (est) si
Valea Oltului (vest):
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Fagaras.
40. Ce grupa montana din Carpatii Meridionali se afla între Valea Prahovei (est) si Valea
Dâmbovitei (vest):
a. Bucegi;
b. Fagaras;
c. Parâng.
9
41. Ce grupa montana din Carpatii Meridionali se desfasoara între Valea Oltului (est) si
Valea Jiului (vest):
a. Fagaras;
b. Retezat;
c. Parâng.
42. Ce grupa montana din Carpatii Meridionali se afla între Valea Jiului (est) si Culoarul
Timis-Cerna (vest):
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Poiana Rusca.
43. Urmatoarele sectoare de chei – Argesului, Oltetului, Jalesului sunt localizate în:
a. Carpatii Orientali;
b. Carpatii Meridionali;
c. Carpatii Occidentali.
44. Depresiunea Brasov este o depresiune:
a. Intracolinara;
b. Submontana;
c. Intramontana.
45. Depresiunea Brasov este o depresiune situata în:
a. Carpatii Orientali;
b. Carpatii Occidentali;
c. Carpatii Meridionali.
46. Podisul Valdai este localizat în:
a. Europa de Vest;
b. Europa de Est;
c. Europa Centrala.
47. Cel mai lung lant muntos de pe teritoriul Europei este:
a. Pirinei;
b. Alpi;
c. Ural.
48. Peninsula Iberica se afla în:
a. Europa Vestica;
b. Europa Sudica;
c. Europa Centrala.
49. Tarile baltice fac parte din:
a. Europa Nordica;
b. Europa Centrala;
c. Europa Vestica.
50. Arhipelagul Britanic face parte din:
a. Europa Insulara;
b. Europa Nordica;
c. Europa Vestica.
51. Câmpia colinara a Transilvaniei (Câmpia Transilvaniei) este localizata, în cadrul
Depresiunii colinare a Transilvaniei:
a. În centru;
10
b. În sud;
c. În nord-vest.
52. Subcarpatii, ce au o suprafata de 16.400 km2, se desfasoara la:
a. Exteriorul Carpatiilor Occidentali;
b. Exteriorul Carpatiilor Meridionali;
c. Exteriorul Carpatiilor.
53. Subcarpatii se desfasoara la exteriorul Carpatilor, între vaile:
a. Moldova si Jiu;
b. Moldova si Motru;
c. Bistrita si Jiu.
54. Câmpia Boianu este o câmpie:
a. De subsidenta;
b. De terase;
c. Tabulara.
55. În categoria câmpiilor piemontane si de glacis din România este inclusa:
a. Câmpia Baraganului;
b. Câmpia Râmnicului;
c. Câmpia Olteniei.
56. Câmpia Vlasiei este o câmpie:
a. Tabulara;
b. De subsidenta;
c. De terase.
57. Câmpia Moldovei este o unitate de:
a. Munte;
b. Câmpie;
c. Podis.
58. Subcarpatii Moldovei prezinta:
a. Un sir de dealuri si doua de depresiuni;
b. Un sir de depresiuni si unul de dealuri;
c. Doua siruri de dealuri si unul de depresiuni.
59. În Podisul Mehedinti predomina:
a. Relieful carstic;
b. Relieful structural;
c. Relieful de tip „bad lands”.
60. Europa se desfasoara în:
a. Zona de clima calda si zona de clima temperat-oceanica;
b. Zona de clima calda si zona de clima temperata;
c. Zona de clima temperata si zona de clima rece.
61. În Muntii Apuseni este specific climatul temperat-continental:
a. Cu influente vestice;
b. Cu influente continentale;
c. Cu influente submediteraneene.
62. Câmpia Româna de la est de Arges se afla sub influenta climatului temperat:
a. Oceanic;
b. Continental;
11
c. Baltic.
63. Fluviile care se varsa în Oceanul Arctic se caracterizeaza în sezonul rece printr-o
scurgere:
a. Redusa;
b. Complexa;
c. Bogata.
64. Unul din fluviile europene cu scurgere bogata tot timpul anului este:
a. Peciora;
b. Sena;
c. Nipru.
65. Rhonul se varsa în:
a. Marea Mânecii;
b. Marea Mediterana;
c. Marea Nordului.
66. Vistula formeaza la varsare:
a. Liman;
b. Estuar;
c. Delta.
67. Ce fluviu izvoraste din Muntii Padurea Neagra si este legat de fluviul Rhin printr-un
canal?
a. Dunarea;
b. Rhon;
c. Elba.
68. Al doilea fluviu al Europei, cu o lungime de 2860 km si o suprafata a bazinului
hidrografic de 805.300 km2 este:
a. Volga;
b. Dunarea:
c. Nipru.
69. Cel mai important fluviu european, cu o lungime de 3696 km si o suprafata a bazinului
hidrografic de 1,36 mil. km2 este:
a. Dunarea;
b. Volga;
c. Peciora.
70. Câte lacuri sunt în România:
a. Peste 4000 de lacuri;
b. Peste 6000 de lacuri;
c. Circa 7000 de lacuri.
71. Cel mai extins lac glaciar din România este:
a. Zanoaga;
b. Bâlea;
c. Bucura.
72. Cel mai adânc lac glaciar din România:
12
a. Gâlcescu;
b. Bucura;
c. Zanoaga.
73. Cel mai mare lac al Europei este:
a. Marea Caspica;
b. Lacul Ladoga;
c. Lacul Onega.
74. Din punct de vedere biopedogeografic insulele arctice si nordul continentului european
sunt incluse în:
a. Zona de taiga;
b. Zona de tundra;
c. Zona nemorala.
75. Sudul Europei se înscrie din punct de vedere biopedogeografic în:
a. Zona mediteraneana;
b. Zona nemorala:
c. Zona de silvostepa.
76. Din punct de vedere biopedogeografic, din zona stepei face parte:
a. Cea mai mare parte a Dobrogei;
b. Câmpia Somesului;
c. Câmpia de la vest de Arges.
77. Din punct de vedere biopedogeografic, în zona silvostepei se înscrie:
a. O buna parte din Dobrogea;
b. Câmpia Crisurilor;
c. Dealurile de Vest.
78. România, ca forma de stat, este o:
a. Republica;
b. Monarhie;
c. Dictatura.
79. Cele mai multe tari europene, ca forma de stat, sunt:
a. Monarhii;
b. Republici;
c. Dictaturi.
80. Între tarile europene, cu regim monarhic, sunt:
a. Olanda, Norvegia, Monaco;
b. Olanda, Italia, Marea Britanie;
c. Marea Britanie, Norvegia, Portugalia.
81. Populatia Europei depasea în anul 2005:
a. 750 mil. locuitori;
b. 800 mil. locuitori;
c. 700 mil. locuitori.
82. Sporul natural al populatiei la nivel european este preponderent:
a. Negativ;
b. Pozitiv;
c. Stagnant.
83. Principala religie pe continentul Europei este:
13
a. Crestinismul;
b. Iudaismul;
c. Islamismul.
84. În România, principalul cult crestin practicat este:
a. Catolicismul;
b. Ortodoxismul;
c. Protestantismul.
85. Tendinta dinamicii numarului de locuitori în România, în ultimii ani, este:
a. Stagnanta;
b. Pozitiva;
c. Negativa.
86. Densitatea medie a populatiei României este de:
a. Cca. 90 loc./km2;
b. Cca. 70 loc./km2;
c. Cca. 110 loc./km2.
87. Oficial minoritatea nationala cea mai numeroasa din România este reprezentata de:
a. Germani;
b. Rromi;
c. Maghiari.
88. Care sunt cele trei tari europene unde populatia rurala o depaseste pe cea urbana?
a. Albania, Bosnia-Hertegovina si Republica Moldova;
b. Albania, Bosnia-Hertegovina si Macedonia;
c. Albania, Bosnia-Hertegovina si Muntenegru.
89. Cea mai mare aglomeratie urbana din Europa este:
a. Londra;
b. Paris;
c. Moscova.
90. Al doilea mare centru universitar si cultural-stiintific al României, dupa Bucuresti, este:
a. Cluj-Napoca;
b. Iasi;
c. Timisoara.
91. Carui oras – capitala din Europa i s-a atribuit epitetul de „Cetatea Eterna”:
a. Paris;
b. Roma;
c. Atena.
92. Carui oras european i s-a atribuit epitetul de „Orasul de pe sapte coline”?
a. Roma;
b. Atena;
c. Madrid.
93. Ce mare capitala europeana gazduieste Universitatea Sorbona:
a. Roma;
b. Paris;
14
c. Amsterdam.
94. Cel mai mare centru urban din vestul României este:
a. Arad;
b. Timisoara;
c. Oradea.
95. Care este municipiul din România în care se afla Universitatea „Babes Bolyai”?
a. Oradea;
b. Timisoara;
c. Cluj-Napoca.
96. Care este cel mai mare centru urban al României situat în regiunea montana?
a. Brasov;
b. Cluj-Napoca;
c. Baia Mare.
97. Care este orasul aflat în centrul României, declarat „Capitala europeana a culturii” în
2007:
a. Alba Iulia;
b. Brasov;
c. Sibiu.
98. Între activitatile economice în Europa, pe primul loc, se afla:
a. Serviciile;
b. Industrie;
c. Transporturile.
99. Precizati care sunt tarile europene unde se exploateaza carbuni:
a. Rusia, Olanda, Islanda;
b. Germania, Portugalia, Ucraina;
c. Germania, Rusia, Polonia.
100. Precizati în care din tarile europene indicate se exploateaza petrol:
a. Rusia, Marea Britanie, Norvegia;
b. Rusia, Islanda, Portugalia;
c. Norvegia, Elvetia, Olanda.
101. Precizati în care state europene se exploateaza minereuri de fier:
a. Rusia, Albania, Olanda;
b. Ucraina, Islanda, Rusia;
c. Ucraina, Portugalia, Malta.
102. Care sunt marile porturi europene?
a. Marsilia, Rotterdam, Londra;
b. Rotterdam, Tirana, Riga;
c. Le Havre, Poznan, Gdinya.
103. Care tari sunt principalele cultivatoare de cereale în Europa:
a. Rusia, Franta, România;
b. Rusia, Turcia, Malta;
c. Franta, Marea Britanie, Islanda.
15
104. Precizati care sunt principalele tari europene cultivatoare de cartofi:
a. Polonia, Olanda, Germania;
b. Polonia, Suedia, Islanda;
c. Rusia, Spania, Italia.
105. Cele mai mari efective de bovine la nivel european le detine:
a. Marea Britanie;
b. Germania;
c. Rusia.
106. Cele mai mari efective de ovine la nivel european le detine:
a. Marea Britanie;
b. Franta;
c. Rusia.
107. Cele mai mari efective de porcine la nivel european le detine:
a. Franta;
b. Rusia;
c. Germania.
108. În România, pomicultura este practicata predominant în:
a. Regiunile de podis si de deal;
b. Regiunile de câmpie;
c. Regiunile de munte.
109. În România, grâul se cultiva predominant în:
a. Podisul Getic;
b. Câmpia Transilvaniei;
c. Câmpia Româna.
110. În România, porumbul se cultiva predominant în:
a. Podisul Dobrogei;
b. Depresiunea colinara a Transilvaniei;
c. Câmpia Româna.
111. Ovinele se cresc predominant, pe teritoriul României, în:
a. Depresiunea colinara a Transilvaniei;
b. Dobrogea;
c. Delta Dunarii.
112. Bovinele se cresc predominant, pe teritoriul României, în:
a. Podisul Sucevei;
b. Delta Dunarii;
c. Câmpia Olteniei.
113. Cel mai mare producator de petrol din Europa este:
a. Rusia;
b. Norvegia;
c. Marea Britanie.
114. Dintre tarile europene, cel mai mare producator de gaze naturale este:
a. Norvegia;
b. Olanda;
16
c. Rusia.
115. Dintre tarile europene, cel mai mare producator de carbuni este:
a. Polonia;
b. Rusia;
c. România.
116. Dintre tarile europene cel mai mare producator de autoturisme este:
a. Franta;
b. Germania;
c. Marea Britanie.
117. În România, principalul producator de aluminiu se afla la:
a. Oradea;
b. Tulcea;
c. Slatina.
118. În România, autoturisme se construiesc la:
a. Timisoara;
b. Brasov;
c. Pitesti.
119. În România, combinate petrochimice sunt la:
a. Pitesti si Midia-Navodari;
b. Midia-Navodari si Buzau;
c. Ploiesti si Galati.
120. Hidrocentrala Dniepr se afla în Ucraina, pe fluviul:
a. Nistru;
b. Nipru;
c. Don.
121. La Odeillo, în Franta, functioneaza o centrala:
a. Nucleara;
b. Hidroelectrica;
c. Solara.
122. La Rance, în Franta, functioneaza o centrala:
a. Hidroenergetica;
b. Solara;
c. Mareomotrica.
123. Importante surse de energie geotermala sunt localizate în:
a. Spania;
b. Grecia;
c. Islanda.
124. Surse importante de energie mareomotrica sunt localizate în:
a. Marea Nordului;
b. Marea Mediterana;
c. Marea Baltica.
125. La nivel european, în structura productiei de energie electrica predomina:
17
a. Atomoenergia;
b. Termoenergia;
c. Hidroenergia.
126. Tara europeana care-si produce în proportie de aproape 100% energia necesara prin
hidrocentrale este:
a. Elvetia;
b. Norvegia;
c. Austria.
127. Printre tarile care-si obtin cea mai mare parte a necesarului de energie prin
atomocentrale, mentionam:
a. Germania;
b. Italia;
c. Franta.
128. Principalele centre de exploatare a petrolului în România sunt localizate în:
a. Estul Câmpiei Române;
b. Depresiunea colinara a Transilvaniei;
c. Subcarpatii Getici.
129. Principalele centre de exploatare a gazului metan în România sunt localizate în:
a. Podisul Transilvaniei;
b. Subcarpatii Moldovei;
c. Podisul Getic.
130. Cel mai important bazin huilifer din România este:
a. Rovinari;
b. Petrosani;
c. Berbesti-Alunu.
131. Cea mai mare termocentrala din România, cu o putere instalata de peste 2500 MW
este:
a. Rogojelu;
b. Isalnita;
c. Turceni.
132. Cea mai mare hidrocentrala de pe râurile interioare din România, cu o putere
instalata de 550 MW este:
a. Lotru-Ciunget;
b. Vidraru;
c. Stejaru-Bicaz.
133. Râul din România cu cele mai multe hidrocentrale este:
a. Oltul;
b. Argesul;
c. Somesul.
134. Cel mai mare exportator din Europa si din lume (1/10 din totalul comertului
mondial) este:
a. Marea Britanie;
b. Rusia;
c. Germania.
18
135. Dintre tarile europene cu o balanta comerciala deficitara(valoarea importurilor
depaseste pe cea a exporturilor) amintim:
a. Grecia si Spania;
b. Germania si Portugalia;
c. Irlanda si Marea Britanie.
136. Dintre tarile europene cu o balanta excedentara (valoarea exporturilor depaseste pe
cea a importurilor) amintim:
a. Germania si Spania;
b. Germania si Danemarca;
c. Germania si Marea Britanie.
137. România întretine relatii comerciale cu:
a. Circa 50 de tari;
b. Peste 100 de tari;
c. Peste 150 de tari.
138. Statiunile Nisa, Marbella si San Remo se afla pe litoralul:
a. Marii Negre;
b. Oceanului Atlantic;
c. Marii Mediterane.
139. Statiunile Whitby, Biarritz si Estoril se afla pe litoralul:
a. Oceanului Atlantic;
b. Marii Mediterane;
c. Marii Negre.
140. Statiunile Ialta, Soci si Varna sunt pe litoralul:
a. Marii Negre;
b. Marii Tireniene;
c. Marii Egee.
141. Statiunile Chammonix si Davos sunt situate în:
a. Muntii Alpi;
b. Muntii Apenini;
c. Munti Carpati.
142. Statiunea Zakopane se afla în:
a. Muntii Alpi;
b. Muntii Carpati;
c. Muntii Jura.
143. În România, turism balneomaritim se practica la:
a. Eforie, Mamaia, Mangalia;
b. Ocna Sibiului, Mamaia, Navodari;
c. Amara, Mangalia, Navodari.
144. În România se practica turism balneoclimateric în statiunile:
a. Baile Felix, Baile Olanesti, Paltinis;
b. Baile Govora, Baile Felix, Busteni;
c. Sovata, Calimanesti, Baile Felix.
145. În care dintre statiunile din România enumerate se practica turism montan si de
sporturi de iarna:
19
a. Calimanesti, Sovata, Borsa;
b. Borsa, Poiana Brasov, Govora;
c. Sinaia, Paltinis, Semenic.
146. Poiana Brasov este o statiune unde se practica:
a. Turism balnear;
b. Turism montan si de sporturi de iarna;
c. Turism cultural-istoric.
147. Sovata este o statiune unde se practica:
a. Turism balneoclimateric;
b. Turism heliomarin;
c. Turism cultural-istoric.
148. Mamaia este o statiune unde se practica:
a. Turism balneoclimateric;
b. Turism heliomarin;
c. Turism cultural-istoric.
149. Cel mai lung tunel rutier din lume, Laerdal (peste 24 km) este localizat în:
a. Norvegia;
b. Elvetia;
c. Italia.
150. Cel mai lung tunel feroviar din lume (aproape 20 km) face legatura între:
a. Elvetia si Italia;
b. Franta si Elvetia;
c. Franta si Italia.
151. Podul Øresund, cel mai lung din lume(aproape 8 km), face legatura între:
a. Danemarca si Norvegia;
b. Danemarca si Germania;
c. Danemarca si Suedia.
152. Cel mai înalt pod din lume Millau (343 m) este localizat în:
a. Franta;
b. Germania;
c. Elvetia.
153. Unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob este:
a. Varsovia;
b. Londra;
c. Lyon.
154. Cu un trafic de peste 300 mil. tone/an (ocupa , de regula, locul 1 pe Glob) este
portul:
a. Marsilia;
b. Rotterdam;
c. Hamburg.
155. Fluviul european pe care se realizeaza cel mai mare trafic anual (peste 300 mil. tone)
este:
a. Dunarea;
20
b. Rhonul;
c. Rhinul.
156. Cel mai mare port fluvial al Europei, dar si de pe Glob (trafic anual de 100 mil. tone)
este:
a. Duisburg;
b. Anvers;
c. Lyon.
157. Capitala europeana cu cele mai multe aeroporturi, (24 dintre care 4 internationale)
este:
a. Moscova;
b. Londra;
c. Paris.
158. Din Bucuresti, principalul nod de comunicatii al României, pornesc:
a. 9 trasee majore aeriene;
b. 9 magistrale feroviare;
c. 9 magistrale rutiere.
159. Cel mai mare aeroport românesc, situat în Bucuresti, este:
a. Mihail Kogalniceanu;
b. Aurel Vlaicu;
c. Henri Coanda.
160. Dintre coridoarele principale de transport continental, cel care tranziteaza si
România, este:
a. IV;
b. VIII;
c. VI.
161. Peisajul insular din Oceanul Arctic se caracterizeaza prin:
a. Ghetari, vulcani activi, gheizere, taiga;
b. Ghetari si vegetatie de taiga pe platouri înalte, fiorduri;
c. Ghetari, vegetatie de tundra si stâncarie.
162. Peisajul islandez se caracterizeaza prin:
a. Ghetari, vulcani activi, gheizere, tundra;
b. Munti cu ghetari, vegetatie de taiga si stâncarie;
c. Lacuri glaciare, mlastini, paduri de conifere.
163. Peisajul polderelor olandeze se caracterizeaza prin:
a. Mlastini, terenuri de cultura, câmpii înalte;
b. Complex deltaic, lacuri si mlastini;
c. Complex de diguri, lacuri si terenuri de cultura.
164. Mediul temperat-rece în Europa corespunde:
a. Padurilor de foioase;
b. Padurilor de conifere;
c. Vegetatiei de tundra.
21
165. Mediul cu extindere la nivelul Europei sub forma unei fâsii înguste, ce cuprinde
Islanda, nordul Peninsulei Scandinava, Peninsula Kola si nordul Câmpiei Est-Europene
este cel :
a. Al tundrei;
b. Temperat-rece;
c. Temperat-oceanic.
166. Mediul ce cuprinde Europa de Vest si Centrala, având o clima blânda, cu veri
racoroase si ierni placute, este cel:
a. Temperat-oceanic;
b. Temperat-continental;
c. Mediteranean.
167. Mediul ce ocupa un spatiu întins, ce se extinde din estul României pâna în Câmpia
Precaspica, este cel:
a. Temperat-continental;
b. Mediteranean;
c. Temperat-rece.
168. În România, mediul ce corespunde reliefului cu altitudini cuprinse între 800 si 2544
m, caracterizat prin etajarea vegetatiei, este cel:
a. De dealuri si paduri;
b. Montan si alpin;
c. De paduri si munti.
169. În România, mediul ce corespunde prin regimul inundatiilor, prin adâncimea mica la
care se gasesc apele freatice si prin umiditatea relativ mare a solului este cel:
a. Al câmpiilor;
b. Al regiunilor deluroase si de podis;
c. Al luncilor si al Deltei Dunarii.
170. În România, mediul specific subcarpatilor si podisurilor cu înaltimi cuprinse între
300 si 1000 m este cel:
a. Montan si alpin;
b. Al câmpiilor;
c. Al regiunilor deluroase si de podis.
171. Grupa carpatica, ce se desfasoara între Biala si culoarul Rika-Sviea este cea:
a. Nord-vestica;
b. Centrala;
c. Sud-estica.
172. Grupa carpatica, ce se desfasoara între Dunare (Bratislava) si Biala este cea:
a. Nord-vestica;
b. Centrala;
c. Sud-estica.
173. Grupa carpatica, ce se desfasoara între culoarele Rika-Sviea, la nord si Timok la sud
este cea:
a. Centrala;
b. Sud-estica;
c. Nord-vestica.
174. Ce grupa carpatica include, pe teritoriul României, cele trei sectoare: Carpatii
Orientali, Carpatii Meridionali si Carpatii Occidentali:
22
a. Centrala;
b. Nord-vestica;
c. Sud-estica.
175. Principala activitate agricola practicata în Carpati este legata de:
a. Cresterea animalelor;
b. Pomicultura;
c. Cultura plantelor tehnice.
176. Potentialul hidroenergetic al României, Slovaciei si Poloniei este:
a. Ridicat;
b. Scazut;
c. Mediu.
177. Peisajul crestelor si vârfurilor din etajul alpin din Carpati se remarca prin:
a. Platouri si vai cu terase acoperite de arbusti si ierburi;
b. Creste, circuri glaciare, grohotisuri, vegetatie de licheni, muschi si diverse ierburi;
c. Platouri acoperite cu tufarisuri si paduri de conifere, grohotis si culoare de avalanse.
178. Peisajul subalpin din Carpati se remarca prin:
a. Relief de creste, circuri glaciare, vegetatie de licheni, muschi;
b. Culmi, vai si platouri cu arbusti si ierburi, forme de relief glaciar;
c. Culmi rotunjite si vai cu vegetatie forestiera în alternanta cu pasuni si fânete.
179. Peisajul depresiunilor si culoarelor de vale din Carpati se remarca prin:
a. Relief domol, culmi alungite, vegetatie predominant forestiera;
b. Culmi, vai si platouri acoperite de vegetatie subalpina, grohotisuri, culoare de avalanse;
c. Sesuri, râuri cu lunci si terase, contact cu versantii marcat de glacisuri si piemonturi, o
vegetatie naturala limitata în defavoarea culturilor agricole si asezarilor umane.
180. Care este al doilea stat european ca suprafata si al saselea ca populatie:
a. Ucraina;
b. Germania;
c. Franta.
181. Care este principalul curs de apa al Ucrainei, supranumit „râul national”?
a. Don;
b. Nistru;
c. Nipru.
182. Ce stat european are capitala la Kiev?
a. Belarus;
b. Ucraina;
c. Polonia.
183. Orasele Harkov, Odessa si Donetsk sunt localizate în:
a. Belarus;
b. Ucraina;
c. Polonia.
184. Orasele Tiraspol, Tighina si Balti sunt localizate în:
a. Ucraina;
b. Republica Moldova;
c. România.
23
185. Ce stat european are capitala la Chisinau?
a. Bulgaria;
b. Ucraina;
c. Republica Moldova.
186. Care este cel mai mic vecin al României?
a. Republica Moldova;
b. Ucraina;
c. Ungaria.
187. Ce stat european, situat la sud de Dunare, are un relief predominant înalt (Muntii
Rila-Rodopi, Stara Planina, Pirin si Podisul Prebalcanic)?
a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Turcia.
188. Ce stat european are capitala la Sofia?
a. Serbia;
b. Ungaria;
c. Bulgaria.
189. Orasele Plovdiv, Ruse si Burgas sunt localizate în:
a. Ucraina;
b. Bulgaria;
c. Serbia.
190. Care stat european detine locul 1 pe Glob la productia de ulei de trandafir?
a. Albania;
b. Turcia;
c. Bulgaria.
191. În ce capitala europeana se gaseste catedrala „Aleksandr Nevski”?
a. Sofia;
b. Belgrad;
c. Kiev.
192. Râurile Marita, Struma si Com curg pe teritoriul:
a. Ucrainei;
b. Bulgariei;
c. Serbiei.
193. În Bulgaria, energia nucleara este obtinuta în centrale de la:
a. Belene;
b. Cernobâl;
c. Koslodui.
194. Statiunile Varna, Albena si Zlatni se gasesc pe litoralul:
a. Bulgaresc;
b. Ucrainean;
c. Turc.
195. Cea mai mare parte a teritoriului Moldovei este situat între râurile:
a. Prut si Nistru;
24
b. Prut si Nipru;
c. Siret si Nistru.
196. Prutul si Nistrul sunt principalele râuri ale:
a. României;
b. Ucrainei;
c. Republicii Moldova.
197. România se învecineaza în sud-vest cu:
a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Muntenegru.
198. Ce stat european are capitala la Belgrad?
a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Muntenegru.
199. Câmpia Voivodinei si Câmpia Moraviei se gasesc pe teritoriul:
a. Serbiei;
b. Ungariei;
c. Bulgariei.
200. Orasele Novisad, Pancevo si Niš sunt pe teritoriul:
a. Serbiei;
b. Croatiei;
c. Bulgariei.
201. Ce stat european are capitala la Budapesta?
a. Ungaria;
b. Ucraina;
c. Bulgaria.
202. Orasele Debrecen, Pecs si Sopron sunt pe teritoriul:
a. Slovaciei;
b. Ucrainei;
c. Ungariei.
203. România se învecineaza în nord-vest cu:
a. Serbia;
b. Ungaria;
c. Ucraina.
204. Granita României cu Ungaria este:
a. O granita terestra;
b. O granita terestra si fluviala;
c. O granita fluviala.
205. Câmpia Balatonului se afla pe teritoriul:
a. Ucrainei;
b. Ungariei;
c. Serbiei.
206. În anul 1951, 6 tari europene (Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si
Olanda) înfiinteaza:
25
a. Comunitatea Economica Europeana;
b. Consiliul Economic European;
c. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului.
207. În anul 1957, prin tratatele de la Roma, se hotareste înfiintarea:
a. Comunitatii Economice Europene;
b. Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului;
c. Consiliul Europei.
208. La 2 februarie 1992, tratatul de transformare a Comunitatii Economice Europene în
Uniunea Europeana a fost semnat la:
a. Roma;
b. Maastrich;
c. Bruxelles.
209. Primul presedinte al Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (C.E.C.O.) a
fost:
a. Konrad Adenauer;
b. Robert Schuman;
c. Jean Monnet.
210. În urma semnarii tratatelor de la Roma, alaturi de Comunitatea Economica
Europeana a mai fost înfiintata si:
a. U.E.;
b. EURATOM;
c. Consiliul Europei Unite.
211. Potrivit Tratatului de la Maastrich a avut loc transformarea:
a. Comunitatii Economice Europene în Uniunea Europeana;
b. Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului în Uniunea Europeana;
c. Consiliului Economic European în Uniunea Europeana.
212. Cele 6 state fondatoare ale Uniunii Europene sunt:
a. Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franta, Germania si Italia;
b. Belgia, Olanda, Franta, Germania, Italia si Danemarca;
c. Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda.
213. Ultimul val de integrare în Uniunea Europeana, în urma caruia au fost primite
Bulgaria si România a avut loc în anul:
a. 2004;
b. 2006;
c. 2007.
214. Dintre Austria, Elvetia, Italia, Cipru, Grecia si Spania, o singura tara nu este membra
a U.E.:
a. Austria;
b. Elvetia;
c. Cipru.
215. Dintre Franta, Danemarca, Finlanda, Suedia, Norvegia si Marea Britanie, o singura
tara nu este membra a U.E.:
26
a. Finlanda;
b. Norvegia;
c. Suedia.
216. Care sunt cele 4 state membre ale U.E. incluse în grupul G 8?
a. Franta, Germania, Marea Britanie, Olanda;
b. Franta, Germania, Marea Britanie, Spania;
c. Franta, Germania, Marea Britanie, Italia.
217. Uniunea Europeana ocupa o zona aproape compacta în:
a. Europa de Vest si Europa Centrala;
b. Europa de Vest si Europa Nordica;
c. Europa Centrala si Europa Mediteraneana.
218. Care stat european are capitala la Berlin?
a. Germania;
b. Franta;
c. Austria.
219. Cel mai mare stat situat în Europa Centrala este:
a. Franta;
b. Germania;
c. Polonia.
220. Podisul Bavariei este o unitate de relief ce apartine:
a. Elvetiei;
b. Austriei;
c. Germaniei.
221. Masivul Harz este o unitate de relief ce apartine:
a. Germaniei;
b. Austriei;
c. Frantei.
222. Cel mai mare stat al Uniunii Europene din punct de vedere al numarului de locuitori
este:
a. Franta;
b. Marea Britanie;
c. Germania.
223. Tara cu cea mai puternica economie la nivelul Uniunii Europene este:
a. Germania;
b. Franta;
c. Marea Britanie.
224. În P.I.B.-ul Germaniei circa 70% este dat de:
a. Industrie;
b. Servicii;
c. Agricultura.
225. Pe teritoriul Germaniei curg urmatoarele fluvii:
a. Dunarea, Rhin si Elba;
b. Dunarea, Rhin si Rhon;
27
c. Dunarea, Rhin si Vistula.
226. Reteaua feroviara are extinderea cea mai mare în U.E. în:
a. Franta;
b. Germania;
c. Italia.
227. Reteaua de autostrazi cea mai dezvoltata se afla în statele din U.E.:
a. Germania;
b. Franta;
c. Marea Britanie.
228. Porturile Hamburg, Bremen si Duisburg se afla pe teritoriul:
a. Olandei;
b. Frantei;
c. Germaniei.
229. Unul dintre cele mai mari aeroporturi ale Germaniei este cel de la:
a. Frankfurt am Main;
b. Rotterdam;
c. Strasbourg.
230. Urmatoarele orase se gasesc pe teritoriul Germaniei:
a. Hamburg, Bremen, Lienz;
b. Bremen, Bonn, Salzburg;
c. Dusseldorf, Lubeck, Duisburg.
231. Care este canalul ce uneste Marea Baltica cu Marea Nordului (lungime de circa 100
km) si care strabate sudul Peninsulei Yutlanda:
a. Canalul Main;
b. Canalul Rhin;
c. Canalul Kiel.
232. Cel mai mare port fluvial al lumii, situat pe teritoriul Germaniei este:
a. Düsseldorf;
b. Lubeck;
c. Duisburg.
233. Care este tara cu iesire la Marea Mânecii, Oceanul Atlantic si Marea Mediterana?
a. Germania;
b. Franta;
c. Spania.
234. Franta este situata în:
a. Europa Vestica;
b. Europa Centrala;
c. Europa Mediteraneana.
235. Care stat european are capitala la Paris?
a. Franta;
b. Spania;
c. Italia.
28
236. Masivul Central este o unitate de relief ce apartine:
a. Spaniei;
b. Germaniei;
c. Frantei.
237. Pe teritoriul Frantei curg urmatoarele fluvii:
a. Rhon, Rhin, Oder;
b. Rhon, Sena si Loara;
c. Rhon, Loara si Elba.
238. Tara cu cea mai dezvoltata retea T.G.V. de pe Glob este:
a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franta.
239. Urmatoarele porturi se regasesc pe teritoriul Frantei:
a. Marsilia, Le Havre, Dunkerque;
b. Marsilia, Bremen, Bordeaux;
c. Le Havre, Nantes, Bremen.
240. Colinele Normandiei se regasesc pe teritoriul:
a. Frantei;
b. Germaniei;
c. Olandei.
241. Podisul Lorenei este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Germaniei;
b. Spaniei;
c. Frantei.
242. Urmatoarele orase se gasesc pe teritoriul Frantei:
a. Rennes, Marsilia, Lucerna;
b. Strasbourg, Lille, Dijon;
c. Nantes, Toulouse, Charleroi.
243. Care este cel mai mare stat ca suprafata al U.E.?
a. Germania;
b. Franta;
c. Polonia.
244. Care este cel mai mare stat insular al Europei?
a. Marea Britanie;
b. Grecia;
c. Islanda.
245. Muntii Grampiani reprezinta o unitate de relief pe teritoriul:
a. Germaniei;
b. Spaniei;
c. Marii Britanii.
246. Ce strâmtoare separa insula Marea Britanie de continentul european?
a. Dover;
b. Kiel;
c. Gibraltar.
29
247. Muntii Penini reprezinta o unitate de relief pe teritoriul:
a. Marii Britanii;
b. Frantei;
c. Italiei.
248. Cel mai important râu al Marii Britanii este:
a. Sena;
b. Odra;
c. Tamisa.
249. Cea mai mare altitudine (1343 m) de pe teritoriul Marii Britanii se afla în vârful:
a. Loch Lomond;
b. Ben Nevis;
c. Glen Coe.
250. Ce stat are capitala la Londra?
a. Scotia;
b. Marea Britanie (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord);
c. Irlanda.
251. Cea mai mare pondere în P.I.B.-ul Marii Britanii (circa 75%) este data de:
a. Industrie;
b. Servicii;
c. Agricultura.
252. Urmatoarele orase se gasesc pe teritoriul Marii Britanii:
a. Liverpool, Cardiff, Dublin;
b. Liverpool, Manchester, Kiel;
c. Edinburgh, Leeds si Portsmouth.
253. Principalul loc de atractie turistica al Marii Britanii este:
a. Loch Ness;
b. Londra;
c. Ben Nevis.
254. Ce stat membru al U.E. a avut în trecut cel mai mare imperiu colonial cunoscut
vreodata?
a. Marea Britanie;
b. Franta;
c. Italia.
255. În ce capitala europeana functioneaza cel mai vechi metrou din Europa?
a. Berlin;
b. Paris;
c. Londra.
256. În ce tara europeana a fost construita prima cale ferata din lume?
a. Marea Britanie;
b. Franta;
c. Germania.
257. Aeroportul Heathrow, unul din cele mai mari ale U.E., este localizat în:
a. Franta;
b. Marea Britanie;
30
c. Olanda.
258. Câmpia Padului este o unitate de relief de pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Greciei.
259. Muntii Apenini se desfasoara de la nord-vest la sud-est pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Frantei;
c. Italiei.
260. Muntii Apenini se desfasoara în lungul:
a. Peninsulei Italice;
b. Peninsulei Iberice;
c. Insulei Marii Britanii.
261. Care este tara membra a Uniunii Europene cu cea mai mare productie de petrol anuala
(peste 80 mil.tone)?
a. Norvegia;
b. Marea Britanie;
c. Franta.
262. Care este tara membra a Uniunii Europene cu cea mai mare productie anuala de gaze
naturale (cca. 100 mld.m3)?
a. Norvegia;
b. Franta;
c. Marea Britanie.
263. Ce stat european are capitala la Roma?
a. Spania;
b. Italia;
c. Grecia.
264. Râurile Tibru si Arne curg pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Frantei;
c. Italiei.
265. Shanon, Severn si Tamisa curg pe teritoriul:
a. Irlandei;
b. Marii Britanii;
c. Belgiei.
266. Ce râu strabate Londra si se varsa în Marea Nordului?
a. Tamisa;
b. Sena;
c. Elba.
267. Care este tara membra a Uniunii Europene cu cea mai mare productie de struguri de pe
Glob?
a. Spania;
b. Franta;
c. Italia.
31
268. Aeroportul Fiumicino deserveste orasul:
a. Roma;
b. Milano;
c. Torino.
269. Fluviul Pad curge pe teritoriul:
a. Frantei;
b. Spaniei;
c. Italiei.
270. Lacurile glaciare Como si Garda se gasesc în:
a. Elvetia;
b. Italia;
c. Austria.
271. Orasele Torino, Milano si Venetia se afla în:
a. nordul Italiei;
b. sudul Italiei;
c. centrul Italiei.
272. Statul cu cea mai mare extindere în Peninsula Iberica este:
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Italia.
273. Spania ocupa cea mai mare parte a:
a. Peninsulei Italice;
b. Peninsulei Iberice;
c. Peninsulei Bretagne.
274. Muntii Iberici reprezinta o unitate de relief pe teritoriul:
a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.
275. Cordiliera Betica reprezinta o unitate de relief pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.
276. Statul situat în Peninsula Iberica cu deschidere la Marea Mediterana si Oceanul Atlantic
este:
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Franta.
277. Cel mai mare oras-muzeu în aer liber din lume este:
a. Roma;
b. Madrid;
c. Paris.
32
278. Ce stat membru al Uniunii Europene detine cca. 50% din bogatia artistica a lumii aflata
în patrimoniul U.N.E.S.C.O.?
a. Spania;
b. Franta;
c. Italia.
279. Muntii Pirinei se desfasoara de la vest la est, fiind la granita dintre:
a. Spania, Franta si Andorra;
b. Spania si Portugalia;
c. Franta si Italia.
280. Muntii Cantabrici reprezinta o unitate de relief pe teritoriul :
a. Marii Britanii;
b. Spaniei;
c. Frantei.
281. Râurile Ebro, Tejo si Duero curg pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Portugaliei.
282. Costa de Sol, Costa Blanca si Costa Brava sunt zone turistice pe litoralul:
a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.
283. Care este tara europeana cu capitala la Madrid?
a. Italia;
b. Spania;
c. Portugalia.
284. Ce stat membru al Uniunii Europene este cel mai mare producator mondial de masline?
a. Grecia;
b. Italia;
c. Spania.
285. Cel mai mare port al Spaniei, cu un trafic anual de marfuri de cca. 60 mil. tone este:
a. Algeciras;
b. Barcelona;
c. Bilbao.
286. Cel mai mare producator de ulei de masline din lume este:
a. Grecia;
b. Spania;
c. Italia.
287. Zaragosa, Bilbao si Valencia sunt orase pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.
288. În partea vestica a Peninsulei Iberice se gaseste:
a. Portugalia;
b. Spania;
33
c. Andorra
289. Podisul Estramadura este o unitate de relief pe teritoriul :
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.
290. Fluviile Tejo (Taho) si Guadiano curg pe teritoriul:
a. Italiei si Frantei;
b. Frantei si Spaniei;
c. Portugaliei si Spaniei.
291. Ce stat european are capitala la Lisabona?
a. Andorra;
b. Spania;
c. Portugalia.
292. Ce stat de mici dimensiuni se extinde pe teritoriul Muntilor Pirinei între Franta si
Spania?
a. San Marino;
b. Liechtenstein;
c. Andorra.
293. Ce stat membru al Uniunii Europene detine suprematia mondiala la productia de pluta?
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Italia.
294. Orasul Porto se afla pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.
295. Care a fost prima tara ortodoxa primita în N.A.T.O. (1952) si U.E. (1981)?
a. Italia;
b. Grecia;
c. Cipru.
296. Muntele Olimp este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Greciei;
b. Italiei;
c. Spaniei
297. Arhipelagul Canare apartine?
a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.
298. Insulele Baleare apartin:
a. Frantei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.
299. Cea mai mare insula ce apartine Greciei este:
a. Creta;
b. Cipru;
34
c. Rodhos.
300. Muntii Pindului reprezinta o unitate de relief pe teritoriul:
a. Bulgariei;
b. Greciei;
c. Italiei.
301. Ce stat european are capitala la Atena?
a. Cipru;
b. Grecia;
c. Italia.
302. Râurile Aliakmon, Nestos si Erros curg pe teritoriul:
a. Greciei;
b. Bulgariei;
c. Italiei.
303. Câmpia Macedoniei este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Albaniei;
b. Bulgariei;
c. Greciei.
304. Câmpia Thesaliei este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Italiei;
b. Ciprului;
c. Greciei.
305. Ce mare eveniment sportiv are loc odata la 4 ani, ale carei origini se regasesc în Grecia
antica?
a. Jocurile Olimpice;
b. Campionatul european de fotbal;
c. Universiada.
306. Parthenonul reprezinta un important obiectiv turistic al:
a. Romei;
b. Atenei;
c. Olympiei.
307. Muntele Athos este o republica monastica pe teritoriul:
a. Italiei;
b. Greciei;
c. Spaniei.
308. În afara Atenei, alte orase importante ale Greciei sunt:
a. Salonic, Pireu, Skodra;
b. Pireu, Patros, Nicosia;
c. Pireu, Salonic, Larisa.
309. Vestigii ale civilizatiei antice grecesti se regasesc la:
a. Cnossos si Delfi;
b. Cnossos si Pompei;
c. Delfi si Pompei.
310. Ce mare oras grecesc se afla în insula Creta?
a. Iraklion;
b. Piure;
35
c. Larisa.
311. Ce mare oras grecesc se afla în Peninsula Pelopones?
a. Iraklion;
b. Patras;
c. Salonic.
312. Fontana di Trevi este obiectiv turistic în:
a. Venetia;
b. Pisa;
c. Roma.
313. Grecia este situata în:
a. Vestul Europei;
b. Centrul Europei;
c. Sudul Europei.
314. Grecia a devenit membra a Uniunii Europene în anul:
a. 1951;
b. 1981;
c. 1992.
315. Italia a devenit membra a Uniunii Europene în anul:
a. 1951;
b. 1981;
c. 1992.
316. Germania a devenit membra a Uniunii Europene în anul:
a. 1951;
b. 1981;
c. 1973.
317. Marea Britanie a devenit membra a Uniunii Europene în anul:
a. 1981;
b. 1973;
c. 1951
318. Austria a devenit membra a Uniunii Europene în anul:
a. 1973;
b. 1981;
c. 1994.
319. Suedia si Finlanda au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 1994;
b. 1981;
c. 1973.
320. Ungaria si Slovacia au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 2004;
b. 2007;
c. 1994.
321. Portugalia si Spania au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 1973;
b. 1981;
36
c. 1986.
322. Danemarca si Irlanda au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 1981;
b. 1973;
c. 1986.
323. Bulgaria si România au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 2004;
b. 1994;
c. 2007.
324. Estonia, Letonia si Lituania au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 2007;
b. 2004;
c. 1994.
325. Austria este situata:
a. Europa Centrala;
b. Europa Vestica;
c. Europa Sudica.
326. Ce stat european are capitala la Viena?
a. Austria;
b. Germania;
c. Elvetia.
327. Râurile Inn si Enns curg pe teritoriul:
a. Italiei;
b. Elvetiei;
c. Austriei.
328. Vârful Grossglockner, cu altitudinea de 3801 m se afla în:
a. Alpii Dolomitici;
b. Alpii Elvetieni;
c. Alpii Austrieci.
329. Cea mai importanta zona turistica a Austriei este:
a. Tirolul;
b. Viena;
c. Linz.
330. Ce mare fluviu european curge pe teritoriul Austriei?
a. Dunarea;
b. Rhin;
c. Elba.
331. Ce mare fluviu european strabate Viena?
a. Rhin;
b. Dunarea;
c. Rhon.
332. Suedia este un stat european localizat în:
a. Peninsula Iutlanda;
b. Peninsula Bretagne;
37
c. Peninsula Scandinavia.
333. Podisul Karelo-Finic se suprapune peste:
a. Peninsula Scandinavia;
b. Peninsula Iutlanda;
c. Peninsula Kola.
334. Finlanda este situata în:
a. Europa Nordica;
b. Europa Vestica;
c. Europa Centrala.
335. Norvegia este situata în:
a. Europa Estica;
b. Europa Vestica;
c. Europa Nordica.
336. Orasele Göteborg, Uppsala si Lulea se gasesc în:
a. Suedia;
b. Norvegia;
c. Finlanda.
337. Ce stat european are capitala la Stockholm:
a. Finlanda;
b. Norvegia;
c. Suedia.
338. Ce stat european se întinde si pe cea mai mare parte a Peninsulei Iutlanda?
a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Finlanda.
339. Ce stat european are capitala la Copenhaga?
a. Suedia;
b. Danemarca;
c. Norvegia.
340. Ce stat european are capitala al Helsinki?
a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Finlanda.
341. Ce stat scandinav nu este membru al Uniunii Europene?
a. Finlanda;
b. Suedia;
c. Norvegia.
342. Care este statul european cu cea mai mare pondere a teritoriului împadurita (de
cca.70% din suprafata tarii):
a. Norvegia;
b. Germania;
c. Finlanda.
343. Podisul Sm_land este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Finlandei;
38
b. Suediei;
c. Danemarcei.
344. Rovaniemi, Oulu si Tusku sunt orase pe teritoriul:
a. Finlandei;
b. Suediei;
c. Danemarcei.
345. Cel mai mare producator de telefoane mobile din lume, Nokia, are sediul în:
a. Finlanda;
b. Suedia;
c. Danemarca.
346. Ce stat european are capitala la Tallinn?
a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.
347. Ce stat european are capitala la Riga?
a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.
348. Ce stat european are capitala la Vilnius?
a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.
349. Ce stat european are capitala la Dublin?
a. Irlanda;
b. Danemarca;
c. Islanda.
350. Statuia ce reprezinta Mica Sirena este un obiectiv turistic important al orasului:
a. Amsterdam;
b. Haga;
c. Copenhaga.
351. Irlanda este un stat:
a. insular;
b. peninsular;
c. continental.
352. Ce stat european are capitala la Reykjavik?
a. Islanda;
b. Irlanda;
c. Finlanda.
353. Portul Antwerpen, al doilea mare port al Europei, se afla pe teritoriul:
a. Olandei;
b. Germaniei;
c. Belgiei.
354. Ce stat european are capitala la Bruxelles?
a. Olanda;
39
b. Belgia;
c. Elvetia.
355. Ce stat european are capitala la Amsterdam?
a. Belgia;
b. Olanda;
c. Elvetia.
356. Ce stat european are sediul guvernului la Haga?
a. Belgia;
b. Olanda;
c. Elvetia.
357. Ce stat european are capitala la Luxemburg?
a. Olanda;
b. Belgia;
c. Luxemburg.
358. Portul Rotterdam, este cel mai mare din Europa si se afla pe teritoriul:
a. Olandei;
b. Germaniei;
c. Belgiei .
359. Orasele Groningen, Breda si Arnhem se gasesc pe teritoriul:
a. Belgiei;
b. Olandei;
c. Germaniei.
360. Orasele Gent, Antwerpen si Brugge se gasesc pe teritoriul:
a. Germaniei;
b. Olandei;
c. Belgiei.
361. Orasele Bruge si Charleroi se gasesc pe teritoriul?
a. Belgiei;
b. Frantei;
c. Olandei.
362. Podisul Ardeni este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Belgiei;
b. Olandei;
c. Elvetiei.
363. Estonia, Letonia si Lituania au deschidere la:
a. Marea Nordului;
b. Marea Baltica;
c. Marea Alba.
364. Olanda si Belgia au deschidere la:
a. Marea Nordului;
b. Marea Mânecii;
c. Marea Baltica.
365. În anul 1947, Belgia, Olanda si Luxemburg au format o uniune economica numita:
a. Uniunea Europeana;
b. Tarile de Sus;
40
c. Benelux.
366. Ce stat european are capitala la Varsovia?
a. Estonia;
b. Polonia;
c. Slovacia.
367. Ce stat european are capitala la Praga?
a. Slovacia;
b. Polonia;
c. Cehia.
368. Ce stat european are capitala la Bratislava?
a. Slovacia;
b. Cehia;
c. Polonia.
369. Ce stat european are capitala la Ljubliana?
a. Slovenia;
b. Slovacia;
c. Croatia.
370. Ce stat european are capitala la La Valletta?
a. Malta;
b. Cipru;
c. Andorra.
371. Ce stat european are capitala la Nicosia?
a. Grecia;
b. Malta;
c. Cipru.
372. Ce tara situata în peninsula Iberica are iesire numai la Oceanul Atlantic?
a. Spania;
b. Portugalia;
c. Malta.
373. Ce stat baltic obtine 80% din necesarul de energie prin atomocentrale?
a. Letonia;
b. Lituania;
c. Estonia.
374. Ce stat baltic obtine aproape în totalitate necesarul de energie prin termocentrale?
a. Letonia;
b. Lituania;
c. Estonia.
375. Slovenia, prin cele trei porturi importante ale sale, are iesire la:
a. Marea Adriatica;
b. Marea Egee;
c. Marea Ionica.
376. Cipru este o tara:
a. insulara;
b. peninsulara;
41
c. continentala.
377. Malta este o tara:
a. peninsulara;
b. continentala;
c. insulara.
378. Spania este o tara:
a. insulara;
b. peninsulara;
c. continentala.
379. Portugalia este o tara:
a. insulara;
b. continentala;
c. peninsulara.
380. Italia este o tara:
a. insulara
b. peninsulara
c. continentala.
381. Austria este o tara:
a. insulara;
b. continentala;
c. peninsulara.
382. Ungaria este o tara:
a. insulara;
b. continentala;
c. peninsulara.
383. Bulgaria este o tara:
a. peninsulara;
b. continentala;
c. insulara.
384. Slovacia este o tara:
a. peninsulara;
b. insulara;
c. continentala.
385. Slovenia este o tara:
a. insulara;
b. peninsulara;
c. continentala.
386. Germania, prin porturile maritime, are deschidere la:
a. Marea Nordului si Marea Norvegiei;
b. Marea Baltica si Marea Nordului;
c. Marea Nordului si Marea Mânecii.
387. Polonia, prin porturile maritime, are deschidere la:
42
a. Marea Baltica;
b. Marea Nordului;
c. Marea Caspica.
388. Malta este un stat insular situat în:
a. Marea Egee;
b. Marea Mediterana;
c. Marea Baltica.
389. Prin aderarea în anul 2007 a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, numarul
tarilor membre ajunge la:
a. 21;
b. 27;
c. 25.
390. Parlamentul European are sediul la:
a. Strasbourg;
b. Bruxelles;
c. Haga.
391. Drapelul U.E. este format dintr-un un cerc pe fond albastru cu:
a. 26 stele;
b. 16 stele;
c. 12 stele.
392. Imnul U.E. este extras din simfonia a IX-a de L.Van Beethoven care se numeste:
a. Corul Vânatorilor;
b. Marsul triumfal;
c. Oda Bucuriei.
393. Carpatii reprezinta o ramura a lantului muntos:
a. alpino-himalayan;
b. andino – caucazo- himalayan;
c. alpino-uralian.
394. Ce fluviu european strabate 10 tari si patru capitale de la izvor pâna la varsare:
a. Rhin;
b. Volga;
c. Dunarea.
395. Care sunt tarile riverane Marii Negre:
a. Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria, România;
b. România, Rusia, Armenia, Turcia, Bulgaria, Ucraina;
c. România, Rusia, Ucraina, Rep. Moldova, Turcia, Bulgaria.
396. Care sunt cele patru capitale europene strabatute de fluviul Dunarea:
a. Praga, Viena, Budapesta si Belgrad;
b. Viena, Bratislava, Budapesta si Belgrad;
c. Viena, Budapesta, Belgrad si Bucuresti.
397. Care sunt statele membre ale Uniunii Europene cu iesire la Marea Neagra:
a. România si Bulgaria;
b. România, Bulgaria si Turcia;
c. România, Bulgaria si Ucraina.
43
398. Din punct de vedere demografic, România se înscrie ca dinamica în evolutia generala a
populatiei europene, prin:
a. deficit natural de populatie;
b. crestere naturala a populatiei;
c. stagnare a numarului de locuitori.
399. Din punct de vedere demografic, România se înscrie ca dinamica în evolutia generala a
populatiei europene, prin:
a. crestere demografica;
b. întinerire demografica;
c. îmbatrânire demografica.
400. Între tarile membre ale Uniunii Europene, cu cei 238.391 km2, România ocupa locul:
a. 8;
b. 7;
c. 11.
401. Din punct de vedere confesional, România se afla în partea continentului european cu
populatie majoritara:
a. catolica;
b. ortodoxa;
c. musulmana.
402. Tarile care au semnat, în anul 2007, proiectul privind constructia conductei (1.400 km
lungime) de transport a petrolului între Constanta si Trieste, sunt:
a. România, Serbia, Muntenegru, Croatia si Italia;
b. România, Serbia, Croatia, Slovacia si Italia;
c. România, Serbia, Croatia, Slovenia si Italia.
403. Proiectul NABUCCO de transport a petrolului caspic spre Europa, are printre semnatare
tari ca:
a. România, Rusia, Ucraina, Turcia si Bulgaria;
b. România, Ucraina, Rep. Moldova, Bulgaria si Serbia;
c. România, Georgia, Turcia si Bulgaria.
404. Tendinta de migratiune a fortei de munca în interiorul Uniunii Europene este:
a. dinspre noii membrii din Europa de Est catre tarile membre din Europa Centrala si
Occidentala;
b. dinspre membrii vechi din Europa Occidentala catre membrii noi din estul continentului;
c. dinspre tarile Uniunii Europene din sudul continentului catre cele din nordul continentului.
405. În Spania si Franta, cea mai mare parte a imigrantilor sunt:
a. maghrebieni;
b. turci;
c. asiatici.
406. Cei mai multi imigrantilor în Olanda sunt:
a. maghrebieni;
b. turci;
c. indonezieni.
44
407. În Marea Britanie, cea mai multi imigrantilor sunt:
a. maghrebieni si indieni;
b. indieni si pakistanezi;
c. indieni si afgani.
408. În Germania, cei mai multi imigranti sunt:
a. turci;
b. polonezi;
c. maghrebieni .
409. În România, energia geotermica este utilizata preponderent în:
a. Subcarpatii Getici;
b. Câmpia Româna;
c. Câmpia de Vest.
410. Rezervele de huila ale României, estimate la cca. 2 mld. tone, sunt localizate
preponderent în:
a. Depresiunea Petrosani;
b. Subcarpatii Getici;
c. Muntii Aninei.
411. Cea mai mare parte a rezervelor de carbuni din România este reprezentata de:
a. huila;
b. lignit;
c. antracit.
412. În Europa, la latitudini mai mari de 60o, ponderea cea mai mare în modelul de utilizare
a terenurilor revine:
a. pajistilor si padurilor;
b. terenurilor arabile si padurilor;
c. livezilor si pajistilor.
413. Cea mai mica pondere a populatiei ocupata în agricultura (15% din totalul populatiei
active) o are:
a. Olanda;
b. Belgia;
c. Germania.
414. Cea mai mare pondere a populatiei ocupata în agricultura (30% din totalul populatiei
active) o are:
a. România;
b. Bulgaria;
c. Slovacia.
415. Cea mai mare producatoare de grâu din Uniunea Europeana (cca. 40 mil. tone / an) este:
a. Germania;
b. Franta;
c. Marea Britanie.
416. Cea mai mare producatoare de porumb din Uniunea Europeana este:
a. Germania;
45
b. Marea Britanie;
c. Franta.
417. Statele cu cea mai mare productie de cartofi din Uniunea Europeana sunt:
a. Italia si Polonia;
b. Germania si Slovenia;
c. Polonia si Germania.
418. Statele cu cea mai mare productie de sfecla de zahar din Uniunea Europeana sunt:
a. Franta si Germania;
b. Franta si Grecia;
c. Polonia si Suedia.
419. Franta si Germania, la nivelul Uniunii Europene, sunt cei mai mari producatoari de:
a. masline;
b. sfecla de zahar;
c. citrice.
420. Care tari membre U.E. au cele mai mari productii viticole:
a. Italia si Franta;
b. Italia si Polonia;
c. Franta si Marea Britanie.
421. Agricultura Finlandei este specializata în:
a. cultivarea sfeclei de zahar;
b. cultivarea cartofului;
c. cresterea animalelor.
422. Agricultura tarilor baltice, membre ale U.E., este specializata în:
a. cultivarea cartofului;
b. cresterea animalelor;
c. pomicultura.
423. Agricultura extensiva se practica, în U.E., cu precadere în:
a. Europa Vestica;
b. Europa Centrala;
c. Europa Nordica.
424. Agricultura intensiva se practica în U.E. cu precadere în:
a. Europa Estica;
b. Europa Meridionala;
c. Europa Vestica.
425. Practica vânatului si a pescuitului de subzistenta este caracteristica:
a. zonei subpolare;
b. zonei temperate;
c. zonei polare.
426. Care este tara membra a U.E., unde, din totalul celor 470.000 locuitori, doar 1000 au ca
ocupatie principala agricultura:
a. Cipru;
b. Malta;
c. Luxemburg.
46
427. Ce sector economic genereaza 80% din emisiile de gaze cu efect de sera din U.E.:
a. industrial;
b. energetic;
c. agricol.
428. În ce stat membru al U.E., energia eoliana acopera aproximativ 20% din necesarul de
electricitate:
a. Olanda;
b. Danemarca;
c. Norvegia.
429. Care sunt tarile membre ale U.E. cu o pondere de 25% din totalul populatiei de peste 60
ani:
a. Italia si Grecia;
b. Franta si Germania;
c. Italia si Germania.
430. Frecventa cea mai mare ca utilizare în comunicare la nivelul U.E. o are alfabetul:
a. latin;
b. chirilic;
c. ebraic.
431. Cea mai reprezentativa organizatie politico-militara la nivel mondial este:
a. Tratatul de la Varsovia;
b. Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord;
c. Organizatia pentru Cooperare si Securitate în Europa.
432. În anul 1995, C.S.C.E. (Conferinta pentru Cooperare si Securitate în Europa) este
înlocuita cu:
a. Uniunea Europeana;
b. Comunitatea Statelor Europene;
c. Organizatia pentru Cooperare si Securitate în Europa.
433. Sediul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord este la:
a. Strasbourg;
b. Bruxelles;
c. Haga.
434. Agricultura cerealiera, desfasurata pe câmpuri deschise ("open-field") este specifica
unor zone precum:
a. Bretania si Normandia;
b. Bazinul Londrei si Bretania;
c. Bazinul Parisului si Câmpia Dunarii.
435. Agricultura desfasurata în câmpuri închise ("bocage") este specifica unor zone precum:
a. Iutlanda si Normandia;
b. Bretania si Bazinul Padului;
c. Normandia si Câmpia Tisei.
436. Arii rurale cu intensa influenta urbana si interventie umana sunt localizate în:
a. Belgia, Olanda si nordul Italiei;
b. Anglia, Olanda si Ungaria;
c. Olanda, Luxemburg si Scotia.
47
437. Arii rurale cu redusa influenta urbana si interventie antropica sunt localizate în:
a. estul Cehiei, Elvetiei si sudul Italiei;
b. Slovenia, Scotia si nordul Spaniei;
c. Norvegia, Suedia si Anglia.
438. Arii rurale cu redusa influenta urbana si intensa interventie antropica sunt localizate în:
a. Ungaria, Cehia si Slovenia;
b. Ungaria, Slovacia si Cehia;
c. România, Bulgaria si Ungaria.
439. Comunitatile de tip hanseatic sunt localizate în:
a. Austria, Germania si Ungaria;
b. Germania de Nord, Danemarca si Polonia;
c. Lituania, Letonia si Estonia.
440. Comunitatile de tip mediteraneean sunt localizate în:
a. Franta, Austria si Cipru;
b. Franta, Spania si Bulgaria;
c. Spania, Italia si Grecia.
441. Comunitatile de tip baltic sunt localizate în:
a. Estonia si Norvegia;
b. Lituania si Letonia;
c. Germania si Polonia.
442. Comunitatile de tip balcanic sunt localizate în:
a. Macedonia si Bulgaria;
b. Serbia si România;
c. Grecia si Macedonia.
443. Comunitatile de tip central-europene sunt localizate în:
a. Austria si Polonia;
b. Austria si Ungaria;
c. Austria si Bulgaria.
444. Comunitatile occidentale sunt localizate în:
a. Spania, Portugalia si Franta;
b. Franta, Marea Britanie si Austria;
c. Franta, Olanda si Belgia.
445. Între tarile europene proponderent catolice sunt:
a. Spania si Italia;
b. Spania si Danemarca;
c. Italia si Franta.
446. Între tarile europene preponderent protestante sunt::
a. Suedia si Portugalia;
b. Norvegia si Spania;
c. Norvegia si Suedia.
447. Dintre tarile europene preponderent ortodoxe sunt:
a. România si Ungaria;
b. România si Albania;
c. Bulgaria si România.
48
448. Majoritatea musulmanilor din România sunt în:
a. Moldova;
b. Dobrogea;
c. Oltenia.
449. Majoritatea protestantilor din România sunt în:
a. Transilvania;
b. Oltenia;
c. Muntena.
450. Majoritatea catolicilor din România sunt în:
a. Dobrogea;
b. Transilvania;
c. Muntenia.
451. Majoritatea greco-catolicilor din România sunt în:
a. Moldova;
b. Muntenia;
c. Transilvania.
452. Majoritatea neo-protestantilor din România sunt în:
a. Transilvania;
b. Oltenia;
c. Muntenia .
453. Cea mai numeroasa minoritate din România este:
a. rroma;
b. maghiara;
c. germana.
454. Minoritatea maghiara pe teritoriul României este localizata cu precadere în:
a. Transilvania;
b. Muntenia;
c. Moldova.
455. Minoritatea germana pe teritoriul României este localizata cu precadere în:
a. Dobrogea si Transilvania sudica;
b. Muntenia si Banat;
c. Banat si sudul Transilvaniei.
456. Turcii si tatarii sunt în România în:
a. Oltenia;
b. Muntenia;
c. Dobrogea.
457. Care sunt metropolele din U.E. cu peste 5 mil. locuitori:
a. Londra si Praga;
b. Londra si Paris;
c. Paris si Stockholm.
458. Dintre metropolele europene, importante centre nodale mondiale, pot fi enumerate:
a. Londra si Berlin;
b. Londra si Paris;
c. Paris si Roma.
49
459. Dintre metropolele europene în curs de constituire, pot fi enumerate:
a. Bucuresti si Helsinki;
b. Bucuresti si Atena;
c. Sofia si Oslo.
460. În rândul oraselor din România, care se disting prin caracterul de centre nodale sau poli
de crestere pot fi incluse:
a. Constanta, Galati si Bacau;
b. Pitesti, Timisoara si Baia Mare;
c. Arad, Oradea si Cluj Napoca.
461. Care din orasele de rangul 0 din România, are caracter metropolitan în curs de
constituire:
a. Craiova;
b. Cluj-Napoca;
c. Bucuresti.
462. În rândul oraselor de rangul II, cu o marime demografica medie si mare, o baza
economica diversificata si rol de centru regional de echilibru pot fi incluse:
a. Arad si Sibiu;
b. Arad si Timisoara;
c. Sibiu si Ploiesti.
463. Cea mai mare densitate de autostrazi la nivelul tarilor europene este în:
a. Germania si Belgia;
b. Germania si Spania;
c. Franta si Grecia.
464. Pe teritoriul României, prima cale ferata a fost inaugurata pe traseul:
a. Oravita – Caransebes;
b. Oravita – Bazias;
c. Caransebes – Lugoj.
465. Podul de cale ferata de la Cernavoda – Fetesti traverseaza:
a. Prutul;
b. Oltul;
c. Dunarea.
466. Tarile cu cele mai lungi retele navigabile fluviale din Europa:
a. Franta, Olanda, Germania, Polonia si Austria;
b. Franta, Olanda, Germania, Polonia si Ucraina;
c. Franta, Olanda, Germania, Polonia si Italia.
467. Primul canal navigabil construit în Europa a fost:
a. Riel;
b. Briare;
c. Korintos.
468. Cele mai mari încasari din turism, în anul 2004, dintre tarile europene, le are:
a. Spania;
b. Franta;
c. Italia.
50
469. Tara europeana cu cel mai mare aflux de turisti în anul 2004 este:
a. Italia;
b. Franta;
c. Spania .
470. Tara europeana care a cheltuit cel mai mult pe activitati turistice în anul 2004 a fost:
a. Marea Britanie;
b. Franta;
c. Germania.
471. Cel mai important centru turistic la nivel european este:
a. Roma;
b. Paris;
c. Atena.
472. Côte d'Azur cu statiunile Nisa, Cannes si Monte Carlo se gasesc pe litoralul francez la:
a. Marea Mediterana;
b. Oceanul Atlantic;
c. Marea Mânecii.
473. Statiunea de sporturi de iarna Chamonix se afla în:
a. Alpii Elvetieni;
b. Alpii Italieni;
c. Alpii Francezi.
474. Statiunea de sporturi de iarna Davos se afla în:
a. Elvetia;
b. Franta;
c. Italia.
475. Centrul turistic Salzburg se afla în:
a. Elvetia;
b. Austria;
c. Germania.
476. Statiunea de sporturi de iarna Courmayeur se afla în:
a. Franta;
b. Italia;
c. Elvetia .
477. Dintre statiunile balneoclimaterice din România aflate pe litoralul românesc al Marii
Negre sunt:
a. Mamaia, Mangalia si Eforie;
b. Mamaia, Mangalia si Amara;
c. Mamaia, Eforie si Moldova Veche.
478. În categoria statelor europene unitare, descentralizate administrativ, intra:
a. Franta si Austria;
b. România si Belarus;
c. Franta si România.
479. În categoria statelor europene unitare, centralizate administrativ, intra:
a. Belarus si Germania;
b. Rusia si România;
c. Belarus si Rep. Moldova.
51
480. În categoria statelor europene federale intra:
a. Austria si Elvetia;
b. Germania si Franta;
c. Elvetia si Belarus.
481. Ce tara europeana este alcatuita administrativ din 13 landuri si 3 orase stat:
a. Elvetia;
b. Austria;
c. Germania.
482. Ce tara europeana are 8 regiuni de dezvoltare?
a. Ungaria;
b. România;
c. Cehia.
483. Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde judetele:
a. Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vaslui;
b. Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Galati;
c. Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau si Vrancea.
484. Regiunea de dezvoltare Sud-Est cuprinde judetele:
a. Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta;
b. Galati, Braila, Ialomita, Calarasi, Tulcea si Constanta;
c. Buzau, Braila, Vrancea, Galati, Tulcea si Constanta.
485. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest cuprinde judetele:
a. Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Bihor, Arad si Satu Mare;
b. Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Bihor, Satu Mare si Salaj;
c. Cluj, Maramures, Bihor, Arad, Satu Mare si Salaj.
486. Regiunea de dezvoltare Vest cuprinde judetele:
a. Arad, Timis, Hunedoara si Caras-Severin;
b. Arad, Timis, Bihor si Caras-Severin;
c. Arad, Timis, Bihor si Hunedoara.
487. Regiunea de dezvoltare Centru cuprinde judetele?
a. Alba, Sibiu, Cluj, Hargita, Covasna si Brasov;
b. Alba, Sibiu, Mures, Hargita, Covasna si Brasov;
c. Hunedoara, Sibiu, Mures, Hargita, Covasna si Brasov.
488. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest cuprinde judetele:
a. Caras-Severin, Gorj, Dolj, Vâlcea si Olt;
b. Mehedinti, Gorj, Dolj, Vâlcea si Arges;
c. Mehedinti, Gorj, Dolj, Vâlcea si Olt.
489. Regiunea de dezvoltare Sud cuprinde judetele:
a. Arges, Dâmbovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si
Ialomita;
b. Arges, Olt, Dâmbovita, Prahova, Teleorman si Girgiu;
c. Arges, Vâlcea, Olt, Dâmbovita, Prahova, Teleorman si Girgiu.
490. Ce strâmtoare asigura iesirea din Marea Mediterana si accesul în Oceanul Atlantic:
a. Bosfor;
b. Gibraltar;
c. Calais.
52
491. Ce strâmtori asigura iesirea din Marea Neagra spre Marea Mediterana:
a. Bosfor si Dover;
b. Bosfor si Dardanele;
c. Bosfor si Gibraltar.
492. Trenul de mare viteza "Eurostar" circula pe traseul:
a. Paris – Bruxelles – Köln;
b. Londra – Paris – Marsilia;
c. Londra – Paris – Bruxelles.
493. Trenul de mare viteza "Thalys" circula pe traseul
a. Paris – Bruxelles – Köln;
b. Londra – Paris – Marsilia;
c. Paris – Lyon – Bruxelles.
494. A doua retea de metrou, ca marime, din Europa este cea:
a. moscovita;
b. londoneza;
c. pariziana.
495. Cel mai mare port la Marea Neagra:
a. Constanta;
b. Trabzon;
c. Burgas.
496. Cel mai mare aeroport european (trafic de cca. 65 mil. Pasageri anual) este:
a. Schiphol – Amsterdam;
b. Heathrow – Londra;
c. Charles de Gaulle – Paris.
497. Cel mai mare exportator european si unul din cei mai importanti la nivel mondial este:
a. Franta;
b. Germania;
c. Marea Britanie.
498. Turnul Eiffel simbol al turismului mondial, se gaseste la
a. Paris;
b. Londra;
c. Roma.
499. Statiunea balneoclimaterica Karlovy-Vary se gaseste în:
a. Cehia;
b. Slovacia;
c. Ungaria.
500. Structura megalitica de la Carnac se gaseste în:
a. Marea Britanie;
b. Malta;
c. Franta.
501. Muzeul Ermitaj se gaseste în orasul:
a. Madrid;
b. Sankt-Petersburg;
c. Paris.
53
502. Muzeul Luvru se gaseste în orasul:
a. Roma;
b. Londra;
c. Paris.
503. Muzeul Prado se gaseste în orasul:
a. Madrid;
b. Paris;
c. Roma.
504. Pestera Lascaux renumita pentru picturile rupestre se gaseste în
a. Franta;
b. Italia;
c. Spania.
505. Pestera Postojna cea mai spectaculoasa din Europa se gaseste în
a. Croatia;
b. Slovenia;
c. Slovacia.
506. Bulgaria este organizata administrativ teritorial în:
a. prefecturi;
b. voievodate;
c. judete.
507. Franta este organizata administrativ teritorial în:
a. prefecturi;
b. departamente;
c. districte.
508. Polonia este organizata administrativ teritorial în:
a. comitate;
b. judete;
c. voievodate.
509. Austria este organizata administrativ teritorial în:
a. landuri;
b. cantoane;
c. regiuni.
510. Ungaria este organizata administrativ teritorial în:
a. comitate;
b. voievodate;
c. judete.
511. Marea Britanie este organizata administrativ teritorial în:
a. departamente;
b. regiuni;
c. districte.
512. Judetul din România cu cea mai mare suprafata (8.697 kmp) este:
a) Prahova;
b) Timis;
54
c) Constanta.
513. Judetul din România cu cea mai mica suprafata (1.583 kmp) este:
a. Ilfov;
b. Girgiu;
c. Calarasi.
514. Judetul din România cu cel mai mare numar de sate este:
a. Timis;
b. Alba;
c. Gorj.
515. Unitatea teritorial-administrativa de baza din România este:
a. judetul;
b. satul;
c. comuna.
55
REZOLVARI TESTE ADMITERE
1 b 51 a 101 b 151 c 201 a 251 b 301 b 351 a 401 b 451 c
2 a 52 c 102 a 152 a 202 c 252 c 302 a 352 a 402 c 452 a
3 a 53 b 103 a 153 b 203 b 253 b 303 c 353 c 403 c 453 b
4 c 54 b 104 a 154 b 204 a 254 a 304 c 354 b 404 a 454 a
5 a 55 b 105 c 155 c 205 b 255 c 305 a 355 b 405 a 455 c
6 c 56 a 106 a 156 a 206 c 256 a 306 b 356 b 406 c 456 c
7 a 57 c 107 c 157 a 207 a 257 b 307 b 357 c 407 b 457 b
8 b 58 b 108 a 158 b 208 b 258 b 308 c 358 a 408 a 458 b
9 b 59 a 109 c 159 c 209 c 259 c 309 a 359 b 409 c 459 a
10 c 60 c 110 b 160 a 210 b 260 a 310 a 360 c 410 a 460 a
11 a 61 a 111 b 161 c 211 a 261 b 311 b 361 a 411 b 461 c
12 a 62 b 112 a 162 a 212 c 262 c 312 c 362 a 412 a 462 a
13 b 63 a 113 a 163 c 213 c 263 b 313 c 363 b 413 b 463 a
14 b 64 b 114 c 164 b 214 b 264 c 314 b 364 a 414 a 464 b
15 a 65 b 115 b 165 a 215 b 265 b 315 a 365 c 415 b 465 c
16 c 66 c 116 b 166 a 216 c 266 a 316 a 366 b 416 c 466 b
17 c 67 a 117 c 167 a 217 a 267 c 317 b 367 c 417 c 467 b
18 a 68 b 118 c 168 b 218 a 268 a 318 c 368 a 418 a 468 a
19 b 69 b 119 a 169 c 219 b 269 c 319 a 369 a 419 b 469 b
20 b 70 a 120 b 170 c 220 c 270 b 320 a 370 a 420 a 470 c
21 a 71 c 121 c 171 b 221 a 271 a 321 c 371 c 421 c 471 b
22 c 72 c 122 c 172 a 222 c 272 b 322 b 372 b 422 b 472 a
23 b 73 a 123 c 173 b 223 a 273 b 323 c 373 b 423 b 473 c
24 a 74 b 124 a 174 c 224 b 274 c 324 b 374 c 424 c 474 a
25 a 75 a 125 b 175 a 225 a 275 a 325 a 375 a 425 a 475 b
26 a 76 a 126 b 176 a 226 b 276 b 326 a 376 a 426 c 476 b
27 c 77 b 127 c 177 b 227 a 277 a 327 c 377 c 427 b 477 a
28 a 78 a 128 a 178 b 228 c 278 c 328 c 378 b 428 b 478 c
29 b 79 b 129 a 179 c 229 a 279 a 329 a 379 c 429 a 479 c
30 b 80 a 130 b 180 a 230 c 280 b 330 a 380 b 430 a 480 a
31 a 81 c 131 c 181 c 231 c 281 a 331 b 381 b 431 b 481 c
32 c 82 a 132 a 182 b 232 c 282 c 332 c 382 b 432 c 482 b
33 c 83 a 133 a 183 b 233 b 283 b 333 a 383 a 433 b 483 a
34 b 84 b 134 c 184 b 234 a 284 c 334 a 384 c 434 c 484 c
35 a 85 c 135 a 185 c 235 a 285 a 335 c 385 b 435 a 485 b
36 c 86 a 136 b 186 a 236 c 286 b 336 a 386 b 436 a 486 a
37 b 87 c 137 b 187 a 237 b 287 a 337 c 387 a 437 b 487 b
38 b 88 a 138 c 188 c 238 c 288 a 338 a 388 b 438 c 488 c
39 c 89 c 139 a 189 b 239 a 289 b 339 b 389 b 439 b 489 a
40 a 90 b 140 a 190 c 240 a 290 c 340 c 390 a 440 c 490 b
41 c 91 b 141 a 191 a 241 c 291 c 341 c 391 c 441 b 491 b
42 a 92 a 142 b 192 b 242 b 292 c 342 c 392 c 442 a 492 c
43 b 93 b 143 a 193 c 243 b 293 a 343 b 393 a 443 b 493 a
44 c 94 b 144 c 194 a 244 a 294 b 344 a 394 c 444 c 494 c
45 a 95 c 145 c 195 a 245 c 295 b 345 a 395 a 445 a 495 a
46 b 96 a 146 b 196 c 246 a 296 a 346 a 396 b 446 c 496 b
47 c 97 c 147 a 197 b 247 a 297 c 347 b 397 a 447 c 497 b
48 b 98 a 148 b 198 b 248 c 298 c 348 c 398 a 448 b 498 a
49 a 99 c 149 a 199 a 249 b 299 a 349 a 399 c 449 a 499 a
50 a 100 a 150 a 200 a 250 b 300 b 350 c 400 a 450 b 500 c
501 b 506 c 511 c
502 c 507 b 512 b
503 a 508 c 513 a
504 a 509 a 514 b
505 b 510 a 515 c