P. 1
Gal Eva Conceptia Uniunii Europene Privind Organizarea Si Function Area Op

Gal Eva Conceptia Uniunii Europene Privind Organizarea Si Function Area Op

|Views: 519|Likes:
Published by viorik_mo

More info:

Published by: viorik_mo on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2011

pdf

text

original

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE ACADEMIA DE POLIȚIE „ ALEXANDRU IOAN CUZA “ FACULTATEA DE DREPT

TEZĂ DE DOCTORAT

REZUMAT CONCEPȚIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ

Conducător de doctorat Prof. univ.dr. COMAN FLORIAN

Doctorand GAL EVA BUCUREȘTI 2010

1

„ Numai când dreptul va străluci la fel precum soarele luminează sufletul oamenilor ca un spirit călăuzitor, ca o cerinţă imperativă, ca o obligaţie autoimpusă, care este una şi aceeaşi cu libertatea organizată, numai atunci lumea va fi în siguranţă. Nu de revizuirea tratatelor are nevoie omenirea, ci de revizuirea propriilor ei judecăţi... ceea ce trebuie făcut pentru a asigura pacea este ca popoarele în plină sinceritate şi fără gânduri ascunse să lucreze împreună pentru a spiritualiza frontiera, prin acorduri economice în interesul comun... Bunul cel mai de preţios al unei ţări este pacea prelungită, care singură îngăduie unei naţiuni să-şi găsească drumul, care singură îngăduie să se aducă civilizaţiei generale binefacerile creatoare ale geniului naţional.”

NICOLAE TITULESCU ( 1882- 1941)

2

CUPRINS Abrevieri si acronime.........................................................................................6 ARGUMENT ........................................................................................................7
CAP.I. COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ – EVOLUȚIE ȘI PERSPECTIVE............................17 1.1. Scurt istoric al cooperării poliţeneşti internaţionale .. .................................................17 1.1.1.Organizarea cooperării poliţieneşti...............................................................................19 1.1.2.Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene ................................................22 1.1.3.Cooperarea forțelor care participă la asigurarea ordinii publice..................................23 1.2.Cooperarea judiciară versus cooperarea poliţienească. Instrumente de evaluare a cooperării internaţionale poliţieneşti ..............................................................30

CAP.II. CONCEPȚIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND FUNCȚIONAREA ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ .............37 2.1.Uniunea europeană- evoluție și perspective .......................................................................37 2.2.Politica Externă de Securitate Comună ( PESC) - pilon de bază a Uniunii Europene........................................................................................................................39 2.2.1.Organele și instrumentele PESC.......................................................................................54 2.2.1.1.Instrumentele PESC.................................................................................................55 2.2.1.2.Obiectivele PESC....................................................................................................56 2.2.2. Politica Europeană de Securitate și Apărare....................................................................57 2.2.2.1 Misiunile și obiectivele PESA...............................................................................59 2.2.2.2 Instrumentele gestionării civile și militare a crizelor.............................................61 2.2.3.Rolul României în cadrul PESC......................................................................................69 2.2.4. Participarea României la misiunile PESA......................................................................70 2.2.5.Contribuția României la dezvoltarea capabilităților civile și militare..............................71 2.2.6. Politica de Securitate și Apărare Comună privind implementarea prevederilor Tratatului de la Lisabona...........................................................................................................72 2.3.Conceptul de securitate şi dimensiunile sale.......................................................................73 2.3.1. Securitatea și apărarea .................................................................................................78 3

...........10 CAP........125 3.. Prioritatea dreptului comunitar faţă de legislaţiile naţionale..4.......................3........................2...............................................................................Unitățile naționale..........................................................2..........................138 3..Aspecte generale şi noi influenţe contemporane.....................................2............1.....4...................................................140 3...................C...........132 3.2. Prevenirea şi combaterea terorismului prin înfiinţarea Oficiului European de Poliţie....................4.....Trafic de stupefiante........ Aspecte ale cooperării în domeniul formelor grave de criminalitate.2...III FORME DE MANIFESTARE A ÎNCĂLCĂRII ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 3........................2........1........2...............................4.........................................................100 2...........2........... Înfiinţarea Oficiului Europol şi sarcina acestei instituţii.....2..........1............................................... Activitatea de relaţii internaţionale a României în domeniul ordinii şi siguranţei publice....................117 3.....................141 3.............2.....Ordinea publică şi siguranţa naţională – preocupări ale uniunii Europene ..........98 2.........2.....157 3.............2.......................................................... Rolul şi scopul instituţiilor Uniunii Europene privind ordinea publică şi siguranţa naţională..........................5......2..S............2........... Rolul Parlamentului European.................Trafic de persoane....178 4 ............................Contextul terorismului în Uniunea Europeană...................................................7........................................3.... Aderarea României la Europol................... 138 3.........2........................155 3.........................161 3.............4...............Ofițerii de legătură..82 2......................128 3.......6. Rolul Comisiei Europene...1............116 3............................3.............Aspecte privind domeniile de interes care pot afecta ordinea şi siguranţa publică ........127 3........................................................................5......E.........1.....................4. Aspecte generale privind Consiliul Uniunii Europene.............................................1................92 2..9...........................4.................1.129 3....................................3..........................................85 2..............2..............................2............................................... Modelul de securitate al O........2 Forme de terorism care acţionează în Europa...... Aplicarea normelor dreptului internaţional umanitar în activitatea organelor de ordine publică .....2.....................8......4.........................160 3....................Alte forme de infracţionalitate gravă care pot intra în sfera de competenţă a Oficiului Europol...

.4.........CAP IV......242 5.242 5.................1..................................Sistemul computerizat al Europol-ului ( TECS)..........245 5......... Aspecte de drept comparat specific statelor membre ale Uniunii Europene..................3...........1..3..1....1....1...... Aspecte generale referitoare la evoluția mediului de securitate....Oficiul European de Poliție .................4.....3.........1.......................203 4....1...1...1.....196 4..............................................228 4...4.................... Fizionomia mediului de securitate în epoca globalizării şi impactul său asupra dinamicii structurilor de ordine publică... Mediul european de securitate...................1.............1........................1..... Structuri europene şi internaţionale de cooperare poliţienească..............................2................2................. Rolul Europol...............1...................222 4....1..................247 5............180 4........247 5......................................2...................................... Misiune și istoric……………………………………………………….224 4.1............................................1..1........258 5 .......... V MANAGEMENTUL COOPERĂRII INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ..179 4.......228 4... 238 CAP....................................Obiectivele strategice și direcțiile securității europene....................Frontex – Agenția Europeană pentru Managementul Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States) ........2......1..................1.......................Legislația statelor noncomunitare.1.............................. Uniunea Europeană și mediul internațional de securitate.................................1....1...............2.........2..........242 5......3........Integrarea Acordului Schengen în Uniunea Europeană.............Europol ……………. 242 5............................ Sistemul Informatic Schengen...1.........179 4... Analiza elementelor de drept comparat privind măsurile luate de state pentru menținerea ordinii publice și siguranța națională..........................................243 5.249 5...........Caracteristicile mediului de securitate..1...................2...........................2............................2........................4...........2.............2.........244 5...................... Prevederi legale selective privind Acordul Schengen.....Managementul și controlul Europolului……………………………….....1..............1.....1....... ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND MĂSURILE LUATE DE STATE PENTRU MENȚINEREA ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ...........................1.....Cooperarea Schengen ...............253 5............2..Istoria și dezvoltarea Acordului Schengen....251 5..................

.....2....................P.........1..............Biroul Național Interpol ....1.....3........2.304 BIBLIOGRAFIE.....1........3.2..300 CAPITOLUL VI CONCLUZII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA ÎN MATERIA PERFECȚIONĂRII REGLEMENTĂRILOR JURIDICE ȘI A STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ .................... Cooperarea cu ofițerii de legătură ai M..........................................................5...2... Interpolul în Europa...................................................276 5...274 5.......C..............................260 5..................273 5...........................................3..................5..........2......2..........................1.............4.........................I......Instrumentele de cooperare ale Interpolului.......... Înființarea și atribuțiile Biroului Național Interpol.......269 5.............................298 5.........................5...............................................1..........5.............................E..266 5....Punctul Național Focal ..............3........4............262 5.....C...........................2.....265 5............4.263 5...I..........2............................... Biroul SIRENE.................................................C............................................3..........................269 5.....291 5........ – INTERPOL) ....I.............272 5.....2........... Interferenţa cooperării internaţionale poliţieneşti cu cea naţională........................ Etapele de dezvoltare ale O............ Cooperarea interinstituțională....................2......................... Instituții implicate în activitatea Biroului SIRENE..................................Colegiul European de Poliție – CEPOL ....289 5......5............................5..........3....A.....................Rolul Interpolului.........................5..........................1............... Structura Interpolului........3.....Organizarea și competențele Centrului de Cooperare Polițienească Internațională ................Organizația Internațională a Poliției Criminale – INTERPOL (O..2...................2...1........ 282 5.Aspecte privind eficientizarea cooperării.............................3.....2.......................1..................... Cooperarea cu Europol prin intermediul Unității Naționale Europol........1............277 5.P..............1.................1... Structuri de cooperare internaţională la nivel intern....... Cooperarea cu țările membre din spațiul Schengen prin intermediul serviciului SIRENE.....2...................2.........1........ acreditați în alte state și cu ofițerii de legătură străini acreditați în România.......... Activitățile Interpolului......................2............ 279 5..328 ANEXE 6 ...3..3....................2............... Cooperarea cu Centrul Regional S......................................................3.......271 5..............5............I................................ .......................1...3..268 5...............................................................4..262 5............................................................................287 5.......

Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa Convenţia PIF.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord OLAF. –articol CEE.Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene COREPER – Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi DAU – Documentul Administrativ Unic DLAF – Departamentul pentru Lupta Antifraudă DNA – Dirrecţia Naţională Anticorupţie DIICOT – Direcţia de investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi terorism EMUE – Statul Major al Uniunii Europene EUROJUST – Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară EUROPOL – Oficiul European de Poliţie FECOM – Fondul European de Cooperare Monetară FED – Fondul European de Dezvoltare FEDER – Fondul European de Dezvoltare Regională FEP – Fondul European al Pescuitului FSE – Fondul Social European GATT – Acordul General pentru Tarife şi Comerţ GMES.Oficiul European de Luptă Antifraudă din cadrul Comisiei Europene 7 .(EURATOM) – Comunitatea Europeană a Energiei Atomice CECO.Monitorizarea Globală pentru Securitate şi Mediu IFOP – Instrumental Financiar pentru Orientarea Pescuitului ISAF.ABREVIERI ȘI ACRONIME Art.Forţa Internaţională de Asistenţă privind Securitatea JAI – Justiţie şi Afaceri Interne JOCE – Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene JOUCE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene MPE.Comunitatea Economică Europeană CEEA.Comunitatea Europeană a Cărbunelor şi Oţelului CEDO – Convenţia Europeană a Drepturilor Omului CEDHO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului CJCE – Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene CSCE.Ministerul Public European NATO.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa PAC – Politica Agricolă Comună PESA.Comitetul de Conducere pentru Răspunsul Umanitar SPG – Sistem de Preferinţă Generalizat UCLAF – Unitate de Coordonare a Luptei Antifraudă din cadrul Comisiei Europene TCE – Tratatul privind Comunităţile Europene TUE – Tratatul Uniunii Europene TRUE – Tratatul de Reformă al Uniunii Europene TFUE – Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene UE – Uniunea Europeană UEO.Politica Europeană de Securitate şi Apărare PESC – Politica Externă şi Securitate Comună PND – Planul Naţional de Dezvoltare RSC – Revue de science criminelle et de droit penal compare RAS.Uniunea Europei Occidentale UNEF.Sisteme de Acţiune Rapidă SCHR.Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ONU.Organizaţia Naţiunilor Unite OSCE.Operaţiunile Naţiunilor Unite de Menţinere a Păcii 8 .Forţa Naţiunilor Unite de Primă Urgenţă UNPO.OMC – Organizarea Mondială a Comerţului ONPCSB.

în baza concluziilor desprinse am identificat unele neajunsuri în plan legislativ şi organizatorie motiv pentru care mi-am permis să prezint mai multe propuneri de lege ferenda în materie. Lucrarea este concepută într-o structură care să permită clarificarea în mare măsură a temei propuse. organizatoric şi în planul perfecţionării cooperării internaţionale în interiorul şi în afara Uniunii Europene. În acest mod cred că lucrarea de faţă răspunde la ceea ce tema a impus şi militează cu fermitate pentru perfecţionarea instrumentelor juridice internaţionale în materia analizată precum şi a structurilor care sunt chemate să le aplice pe aceasta. 9 .Argument Lucrarea de faţă îşi propune ca în noile condiţii de dezvoltare a UNIUNII EUROPENE la 27 de ţări şi o populaţie de cca. Aceste propuneri se referă la perfecţionarea cadrului normativ. Aceste cerinţe sunt foarte complexe deoarece au în vedere atât problematica organizaţiei internaţionale dar mai ales cea existentă în interiorul statelor pe care o compun.500 de milioane să prezinte modul în care această mare organizaţie internaţională a conceput şi a organizat normele dreptului poliţienesc de aşa manieră încât aceasta să răspundă la cerinţele reale pe care le impune viaţa. Literatura juridică. astfel ea abordează în primul rând problematica de fond apoi. Urmează apoi într. Lucrarea îşi propune să abordeze într-o formă inedită problematica dreptului poliţienesc în toată complexitatea lui trimiţându-ne la spaţiul Uniunii Europene atât în plan internaţional dar şi în interiorul statelor membre. Studiind această problemă m-am gândit şi la viitor astfel că.o altă abordare prezentarea concepţiei la nivelul Uniunii Europene şi a statelor membre privind funcţionarea organizaţiilor şi organismelor de ordine publică şi siguranţa naţională. care nu de puţine ori are puncte de vedere controversate în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa dreptului poliţienesc ca ramură autonomă. Tratarea acestor probleme este dificilă deoarece încă nu există norme uniforme în materie în toate statele Uniunii Europene. a tratat în mică măsură sau chiar deloc această problemă la nivelul Uniunii Europene.instrumentele juridice internaţionale care au fost elaborate sub auspiciile Uniunii Europene în materia dreptului poliţienesc referindu-se la ordinea publică şi siguranţa naţională. aşa că am fost nevoită să analizez şi să prezint problematica dreptului comparat în materie propusă.

Gh. În orice societate şi în orice perioadă istorică impactul cel mai puternic asupra oricărui individ. mai ales în condiţiile existenţei reale a statului de drept este o problemă fundamentală ce trebuie soluţionată atât printr-un cadru legislativ corespunzător cât şi prin măsuri de organizare a activităţii la nivelul diverselor organe ce pun în aplicare dreptul de poliţie al statului. Art. problema punându-se doar în legătură cu ponderea şi structura sa. în special ale poliţiei. Idem. 2. 4 _________________ 1. un rol deosebit de important îl are Poliţia Română. Măsurile întreprinse de forţele publice poliţieneşti şi organele din componenţa acestora. pag. Printre organele cu atribuţii poliţieneşti în stat. care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei. precum şi în sprijinul instituţiilor statului.9 3. 10 . 5. cu toate consecinţele ce decurg. a fost şi este o problemă capitală de care depinde caracterul democratic sau totalitar al unui stat. trebuie să acceptăm ideea că acesta a existat şi va continua să existe. pag. fie că apare în postura de victimă sau doar ca spectator. Bucuresti. 2. 4. 1991. Editura Sitech. ea find instituţia specializată a statului.1 Profundele schimbări democratice produse după decembrie 1989. respectarea ordinii şi liniştii publice. îl reprezintă săvârşirea unei fapte ilicite. în contextul realizării actului de justiţie. a proprietăţii private şi publice. Funcţionarea democratică a statului de drept nu poate fi concepută în afara unui cadru normativ care să coordoneze comportamentul indivizilor conform conduitei tip statornicite în societate. Ciprian Constantin. au deschis calea spre instaurarea unui stat de drept.Statutul juridic al organelor cu atribuţii poliţieneşti în stat. mergând de la urmările socialmente periculoase ce se produc până la sancţiunile ce sunt aplicate de organele abilitate ale statului. la nivelul întregii societăţi. Craiova. în condiţiile legii. prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. 1 din Legea 218/2002 privind organizarea şi fncţionarea Poliţiei Române. Editura Ministerului de Interne. Cristina Voinic—Drept poliţienesc. 3 Activitatea acestei instituţii constituie serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei. exclusiv pe baza şi în executarea legii. democratizare şi profesionalizare a organelor respective. 2 Protecţia socială pe care trebuie să o asigure statul prin organele sale cu atribuţii poliţieneşti. art. Pornind de la premisa conform căreia fenomenul infracţional este anormal din punct de vedere moral şi totuşi normal din punct de vedere sociologic. funcţiile specifice statului de drept au determinat iniţierea unui amplu proces de restructurare. al comunităţii. 2008. Adrian Iacob. Constantin Drăghici.Nistoreanu — Prevenirea infracţiunilor prin măsuri de siguranţă.

pentru a-şi îndeplini menirea sa de armonizare a nevoilor individuale şi colective. Editura Sitech. A. trebuie să fie călăuzit de politica ordinii şi autorităţii. Iacob. 8 Pe parcursul evoluţiei sociale s-a ajuns la asigurarea ordinii publice înăuntrul fiecărui stat. 360/2002 privind statutul poliţiştului înscriu o pagină nouă în istoria poliţiei române. nr.10 8. poliţiştii provin din rândul absolvenților instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. S.116 9. Cristina Voinic. modificat prin O. 6 Eliberată de presiuni şi influenţe politice poliţia se supune doar legii şi adevărului.10 7. 5 Profesia de poliţist poate fi exercitată numai de către persoana care a dobândit în condiţiile legii această calitate. Ciprian Constantin. tradiţiile). Ignat. obiceiurile (ordinea cutumiară. pag.Şerb. Drept poliţienesc. 2008. a însemnat un pas înainte în lupta contra infracţionalităţii. ordine publică şi siguranță naţională. ca forma cea mai înaltă de organizare a societăţii. Ciprian Constantin. Ciprian Constantin. Drept poliţienesc. morale (ordinea etică sau morală) şi rânduielile dreptului impuse de stat. C-tin Drăghici.Iamandi Luca. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române actualizată prin Legea nr. Adrian Iacob. Constantin Draghici. La această realizare au concurat de-a lungul veacurilor. Adrian Iacob. Constantin Drăghici.9 _________________ 5. pag. Editura Sitech.Demilitarizarea poliţiei. Bucureşti.10 6. A. îndatoririle şi restricţiile pe care le au poliţiştii în îndeplinirea atribuţiilor conferite de legea de organizare a poliţiei. ci înseamnă o creştere a competenţei profesionale şi a responsabilităţii poliţiştilor faţă de lege şi comunitate. 89/2003 s-au stabilit drepturile. preceptele religioase.G. Craiova. Mara Ion.11 11 . Statul. pag. Drept poliţienesc. De regulă. Statutul juridic al profesiei de poliţist. 7 Prin adoptarea Legii nr. Astfel Legea nr. 2008. Drept poliţienesc şi contravenţional. Cristina Voinic. pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare.360/2002 privind statutul poliţistului. Constantin Drăghici. Adrian Iacob. o activitate mai calificată şi mai responsabilă a poliţiştilor la toate nivelele. 60/2009 împreună cu Legea nr. Craiova. specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. pag. Cristina Voinic. iar ca excepţie pentru unele funcţii. 2008. Editura Pro Universitaria. 2003. de asigurare a convieţuirii sociale. Trecerea poliţiştilor din structura militară în cea civilă nu înseamnă doar dispariţia gradelor militare. Editura Sitech. adică normele juridice. poliţistul neavând alt judecător decât legea şi conştiinţa sa. Bucureşti. 2008. Editura Triton. ridicând această instituţie la starea juridică a unui serviciu public fundamental ce funcţionează pe baza unor principii de drept unanim recunoscute în toate statele. pag. Craiova.

pag. apatrizi) şi faţă de diversele grupuri sociale. inclusiv a celei fizice.I. Acest drept al statului a fost consacrat şi este cunoscut în literatura juridică sub denumirea de drept de poliţie11 Dreptul de poliţie este o parte a dreptului ce îl are statul de a interveni pentru respectarea de către cetăţeni a îndatoririlor ce le revin. sanitar-veterinară. 15. iar pe de altă parte.În timpurile moderne. 13 _______________________________ 10 Eugen Bianu — Ordinea obstească.Acest drept de poliţie constituie o funcţie a statului de supraveghere. Constantin Drăghici. Bucuresti. care este un stat de drept. cu ceilalţi indivizi (cetaţeni străini. de prevenire şi combatere a încălcării legilor de către persoanele fizice juridice şi în acelaşi timp un drept al statului în virtutea suveranităţii sale de a folosi forţa de constrângere pentru apărarea fiinţei şi intereselor sale. pag. este un drept al fiecărui individ de a cere sprijinul organelor poliţieneşti pentru apărarea drepturilor ce le sunt conferite de stat şi înlăturarea piedicilor ce li s-ar pune în exercitarea acestor drepturi recunoscute de lege. Cu alte cuvinte.12 Dreptul de poliţie al statului.Gen. fără lezarea drepturilor şi intereselor membrilor societăţii este scopul sacru şi în acelaşi timp sublim al normelor juridice al legilor in general. Iuliu Pascu — Drept polițienesc roman. Deci dreptul de poliţie este dreptul suveran al fiecărui stat de a-şi apăra existenţa legală şi materială. Tipografia Reforma social. Bucureşti.17 12 . silvică etc. de paşapoarte. iar sub al doilea aspect ca un drept represiv. Ciprian Constantin. normele create de autoritatea suverană obligă nu numai pe cetăţeni. ordinea publică şi privată. proprietatea şi drepturile cetăţenilor prin acţiuni poliţieneşti. administrativă. cît şi a celor individuale. 2008 pag. Tipografia Inspect. de ocrotire. Drept poliţienesc. ci dimpotriva şi pe stat.7. Sub primul aspect dreptul de poliţie al statului se manifestă ca un drept de pază. De dreptul de poliţie statul se poate folosi atât în scop preventiv cât şi eventual represiv. vol. Predescu Valeriu si altii Profesia de politist. Adrian Iacob. normele juridice în sistemul lor.alPolitiei Bucuresti. 1938. 2008. de frontieră.10 Unul din atributele esenţiale ale suveranităţii statului în general. Cristina Voinic. Voicu Viorel. este exercitat de către organele executive ale statului (centrale sau locale) abilitate să pună în aplicare legile şi celelalte acte de putere.24. Ediţie tipărită sub egida Asociaţiei Române de Drept Umanitar. Astfel există o poliţie militară. Editura Sitech. 11 12 13. pag. preventive sau punitive. de ordine. inclusiv faţă de persoanele juridice. Craiova. 1929. statul a ajuns la un înalt grad de organizare. conducându-se prin norme prestabilite şi puse în aplicare de organele sale abilitate. Caracteristic este că în statul modern. de aplicare a constrângerii. de siguranţă. 1997. sunt sancţionate ori substituite de stat în vederea ocrotirii atât a intereselor colective. Convieţuirea paşnică şi cooperarea armonioasă. îI constituie consacrarea dreptului de constrângere pe care statul îI are în raport cu cetăţenii săi. Bucuresti. în diverse domenii de activitate.

Serb. ordinelor etc. regulamentelor.In aceste cazuri organele statului. a ordonanţelor. este organizată de către legiuitor şi se pune în aplicare de puterea executivă.Ignat — Drept poliţienesc şi contravenţional. C-tin Drăghici. ori repararea prejudiciului cauzat numai apelând la organele competente ale statului.12. fără recunoaşterea şi respectarea demnităţii umane. op.Iacob. o parte din suveranitatea statului din acel „imperium ad potestas" care constituie elementul dinamic coercitiv şi vizibil al puterii sale. Principalele funcţii ale poliţiei constau în:15 .16. însă. Editura Tritonic.14 Forţa de constrângere. Rezulta că dreptul de poliţie al statului exclude justiţia privată (legea talionului) ori alte acţiuni necontrolate ale indivizilor care doresc să-şi facă singuri dreptate când le sunt lezate drepturile şi interesele legitime.prevenire ceea ce este fundamental în statul de drept.Numai legea.Persoanele fizice sau juridice lezate îşi pot revendica drepturile lor şi cere restabilirea situaţiei juridice anterioare.cit. 15 S. A.Serb. şi eventual în represiune pentru restabilirea situaţiei anterioare. respectării legii şi ordinii publice. hotărârilor. poate îndeplini pe lângă activitatea preventive şi o acţiune de poliţie represivă pe care şi-a rezervat-o numai lui cu drept de exclusivitate. Bucuresti. în general. deţin prin delegare. ca element al puterii publice. tactică şi metodică a convingerii şi constrângerii poliţieneşti. pag. atribute fundamentale ale oricărei comunităţi omeneşti. A.În acest sens organele statului au atribuţii pe linia asigurării.Forţele publice abilitate acţionează în baza dreptului de poliţie generală a statului. 2003. Existenţa şi evoluţia societăţii nu poate fi concepută fără asigurarea menţinerii ordinii şi liniştii publice. ca parte constitutivă a forţei publice.S. statutelor. în necesitatea satisfacerii unor cerinţe ale vieţii sociale şi în reprimarea unor manifestări şi tendinţe deviante de ordin individual sau colectiv. înţeleasă ca act normativ. decretelor. C-tin Drăghici si colaboratori. întrucât statul trebuie să asigure chiar cu forţa ordinea şi liniştea în societate. drept izvorât din nevoia de apărare a fiinţei sale. este aceea care stabileşte condiţiile şi formele în care organele statului îşi desfaşoară activitatea de punere în aplicare a acestui drept de poliţie. sintetizată prin forţa de constrângere. 13 . pag. precum situaţiile în care persoanele fizice îşi pot exercita drepturile în conduita lor publică. dispun de mijloace adecvate şi operează cu elemente de tehnică.Voinţa statului se manifestă prin intermediul organelor sale sub forma legilor. _______________________ 14.. îşi găseşte justificarea în existenţa şi manifestarea contradicţiilor sociale. Rolul şi necesitatea existenţei forţelor de poliţie.Statul în virtutea acestui drept.

. 2008. Drept poliţienesc. Într-adevăr poliţia nu îşi poate desfăşura activitatea decât în cadrul legii. pag. . acestea determină limitele puterii poliţieneşti. Adrian Iacob. cele impuse de normele sociale şi de stat. inclusiv informarea opiniei publice şi a puterilor din stat.activitatea de orientare. . . Eugen Bianu observă că ea ni se prezinta pe de o parte ca o funcţie regulatoare şi coercitivă. iar pe de altă parte ca o funcţiune auxiliară şi proteguitoare. prin care se urmăreşte salvarea interesului general. Totodată şi prin apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor poliţia serveşte tot interesul general. Expresia desemnează toate acţiunile preventive şi represive ale poliţiei.activitatea de informare (culegerea de informaţii). ________________ 16. . Analizând structura activităţii poliţiei. unde domneşte dreptul şi ordinea de drept. Constantin Draghici. de sancţionare. Acest lucru rezultă. Craiova. Ea nu poate încălca dispoziţiile legii care a creat-o şi pe care se întemeiază. Prin activitatea sa directă poliţia contribuie la menţinerea şi consolidarea echilibrului social naţional şi indirect cooperează la realizarea echilibrului general al armoniei universale. 16 Aceste directive predominante ale profesiei de poliţist se pot rezum a la a domina şi a servi.activitatea de prevenire. din îndatorirea generală a poliţiei de asigurare a menţinerii şi restabilirii ordinii şi liniştii publice. se evidenţiază foarte clar caracterul social al funcţiei poliţiei. îndrumare. denotă cu prisosinţă acelaşi caracter social al activităţii poliţiei. Funcţiile sociale ale poliţiei se rezumă la următoarele activităţi: .activitatea de ordine şi pază. Si activitatea poliţiei are limite.activitatea represivă de coerciţie. constituţional.24 14 . Editura Sitech. direcţionare. respectul legii. Rezultă că măsurile preventive de preîntămpinare a perturbării ordinii şi liniştii publice ca şi măsurile represive de restabilire a acesteia pentru împiedicarea continuării comportamentului antisocial.activitatea de restabilire a situaţiei juridice anterioare (restitutio in integrum ).Dacă analizăm varietatea atribuţiilor generale şi specifice ce revin poliţiei moderne. Activitatea poliţiei se desfăşoară în beneficiul convieţuirii umane şi împotriva indivizilor cu manifestări antisociale. Ciprian Constantin. în primul rând. Cristina Voinic. libertăţii indivizilor. Într-un stat de drept.

în esenţa ei. p. iar de cealaltă parte se află tradiţionaliştii. individuale şi colective.. în consecinţă. univ. pe zi ce trece. 2008. Craiova. se opreşte evoluţia civilizaţiei. bazată pe un sistem de relaţii democratice. structurilor armatei și a celor de informaţii ȋn gestionarea crizelor din mediul de securitate intern si internațional.Cornel Darmasco-Dincă.În opera de realizare a acestei stări de ordine şi pace cât mai prielnică unei convieţuiri rodnice. tot mai îngreunată. să se opună acestui proces care. sub îngrijirea prof. ― După încheierea „ Războiului Rece‖. omenirea a intrat într-un nou tip de confruntare care. publicat în anul 1938 şi retipărită în anul 2008 sub egida Asociaţiei Române de drept umanitar cu cuvânt înainte.Construcţia securităţii naţionale a Romaniei prin angajarea forţelor de ordine publică. de a asigura ordinea şi liniştea publică apărând societatea de orice convulsii ce pot surveni în viaţa socială să prevină şi să combată criminalitatea. în anul 2008. este asimetrică. cei ce consideră că entităţile civilizaţionale naţionale sunt mult mai puternice şi mult mai îndreptăţite să se afirme. vor da roade mai fecunde pentru prosperarea obştească. Între aceste două mari tabere se postează o mulţime de alte grupări de forţe. adică un nou mod de a împărţi lumea şi puterea. acolo unde nu este ordine şi pace. sub îngrijirea prof. în mod firesc.Într-un stat de drept poliţia este investită cu autoritatea statului având menirea de a servi comunitatea. deoarece acolo unde lipsesc aceşti factori de bază. care au interese diferite. dr. sociale şi economice şi pe de altă parte faţă de progresele continue ale infracţiunii de toate soiurile. nu înseamnă altceva decât o nouă ierarhizare.11 18. să se echilibreze raporturile dintre ele şi. 18 ________________ 17. în concepţia lor. la care trebuie să concure în mod corespunzător atât elementele individuale şi sociale. cât şi toţi factorii administraţiei generale. p. dr. univ. cu întreaga ei sferă de activitate prototipică de salvgardare a ordinii obşteşti.. să se confrunte. rolul covârşitor şi special îl are funcţiunea poliţienească. Editura Universitaria. ai noii ordini mondiale. dr. pe creşterea rolului forţelor transnaţionale. numai într-o atmosferă de ordine şi pace. dominată din ce în ce de o pulsaţie mai agitată a frământărilor naţionale. se stânjeneşte progresul social şi naţional. General locotenent ( r) ION SUCEAVĂ astfel: ― Propăşirea omenirii şi a naţiunilor se poate realiza. Eugen Bianu. Eugen Bianu publicat în anul 1938 şi retipărită 17 sub egida Asociaţiei Române de Drept Umanitar cu cuvânt înainte. Cu cât această ambianţă de orânduire va fi mai prielnică cu atât eforturile constructive. Ordinea obstească. De o parte se situează adepţii globalizării.3 15 . sarcina multiplă a funcţiunii poliţieneşti devine. General locotenent ( r) ION SUCEAVĂ. În ritmul tot mai nervos al vieţii zilnice de azi. Sunt de mare actualitate şi astăzi cele arătate în prefaţa lucrării intitulată „ Ordinea obştească „ de către dr.

2008. structurilor armatei și a celor de informaţii ȋn gestionarea crizelor din mediul de securitate intern si internațional. 2008. p. 19 În spaţiul european. de comunicaţii. complexă.24 16 . Craiova. Editura Universitaria. funcţionale. p. cultura specifică. confruntările viitorului nu vor mai semăna cu cele din secolul trecut. structurilor armatei și a celor de informaţii ȋn gestionarea crizelor din mediul de securitate intern si internațional. definirea unei identităţi de securitate.Construcţia securităţii naţionale a Romaniei prin angajarea forţelor de ordine publică.Trecerea de la societăţile de tip industrial la cele de tip informaţional. statele se vor afirma ca actori importanţi ai unui mediu de securitate diferit de cele precedente şi depinde în mare măsură. caracteristică specifică procesului de mondializării. în cea mai mare măsură. tehnologia. de reţele informaţionale. normative şi operaţionale proprii constituie preocuparea de bază a statelor. infrastructurile.‖ 21 ________________ 19. unipolară. Editura Militară. cât şi în cadrul celui global. Bucuresti. Sporirea vitezei de reacţie la stimuli interni şi externi se datorează interconectării tot mai accentuate a economiilor naţionale atât în sistemele economice regionale. entităţile hegemonice schimbându-şi locurile. ci vor depinde.3 21. percepţia diferită asupra evoluţiei sociale. în acelaşi timp cu combinarea nevoii de integrare în spiritul păstrării identităţii fiecăruia. opinia publică şi mass. de felul în care oamenii de rând. generează noi tipuri de crize şi conflicte. de tehnologie şi de infrastructura specifică. nu se vor mai baza pe sacrificii imense. Craiova. în cadrul căruia să se realizeze reconcilierea inamicilor ereditari. lumea bipolară devenind. vor crea acele instituţii în măsură să apere şi. Acest fenomen generează modificări importante în planul perceperii stării de securitate la nivel naţional şi internaţional de către liderii politici. „ Este tot mi evident că în lumea de mâine. promovarea securităţii prin cooperare şi crearea unui spaţiu comun de securitate. mai ales să promoveze aceste valori.Stan Petrescu. harta geopoliticii cunoaşte transformări mari. Este un spirit care vizează consolidarea încrederii în domeniul militar. Cornel Darmasco-Dincă. conceperea şi implementarea unui model ce garantează stabilitatea relaţiilor dintre statele membre.media.4 20. actorii internaţionali fiind preocupaţi de ameninţările şi riscurile la adresa securităţii lor. Editura Universitaria. în care un rol foarte important îl au informaţiile. lumea şi relaţiile internaţionale sunt într-o dinamică intensă. cel puţin deocamdată.Construcţia securităţii naţionale a Romaniei prin angajarea forţelor de ordine publică. 20 Prin urmare. popoarele şi liderii politici ai lumii vor adera la idealuri şi la valori comune. pag. şi în acelaşi timp. Mediul de securitate global si euroatlantic. 2005. bazată pe elemente geopolitice. De aceea.Cornel Darmasco-Dincă.

22 Trăim într-un câmp informaţional incisiv şi expansionist. importante mutaţii în modul de a gândi securitatea naţională a statelor. existând riscul intensificării ameninţărilor venite mai ales din sfera reţelelor teroriste internaţionale şi a celor aparţinând crimei organizate.25 23. să creeze structuri adecvate şi să formeze personal specializat în acest sens. cât şi controlul asupra aparatului de stat. 17 . Drept urmare provocările şi fenomenele imprevizibile invită la reflexii şi atitudini cu urmări concrete în plan acţional. ca evoluţie şi fidelitate. determinând şi impunând activităţi de informaţii pentru siguranţa naţională un profund şi cuprinzător caracater anticipativ. care nu se mai concentrează atât de mult pe informaţii despre parametrii militari ai unor terţe ţări. sociale şi politice a căror logică de acţiuni răspunde mult mai puţin unor modele a priori definite şi sunt mult mai impredictibile decât în trecut. Mediul actual de securitate cunoaște un amplu proces de remodelare şi restructurare determinat de evoluţia globalizării şi de ritmul rapid de modificare a raporturilor de securitate statale şi interstatale. a creşterii gradului de interdependenţă şi interacţiuni între state. pag. ________________ 22. ne preocupă continua perfecţionare a sistemelor de selectare.naţiune. aflate sub influenţa concepţiei pentru gestionarea la nivel regional şi global a resurselor strategice a căilor de acces la acestea. 23 În societăţile aflate în tranziţie instabilitatea internă este prezentă mai ales din cauza dezechilibrelor şi a disfuncţionalităţilor provocate de trecerea. Astfel. care să realizeze o apreciere pertinentă şi corectă a tipurilor de ameninţări existente. Bucuresti. care trebuie să reprezinte una dintre dimensiunile funcţionării sistemului de ordine publică. să desfăşoare o activitate preponderent analitică. Această evoluţie modifică şi obiectivele serviciilor de informaţii. suntem permanent bombardaţi cu informaţii. regimurile democratice le sunt proprii. se poate spune că. relativ anevoioasă.În contextul internaţional actual. de la sistemul economico-social şi politic bazat pe centralizare excesivă la democraţie. accentul punându-se pe reducerea riscurilor. preventiv. fenomene sau diverse circumstanţe ale existenţei noastre. pentru a cunoaşte şi stăpâni situaţii. s-au produs în mod firesc.Stan Petrescu. deteminat de evoluţia geopolitică şi geostrategică. cât mai ales pe aspecte şi fenomenele economice. fiind tot mai evidente tendinţele de globalizare a conceptului. Idem.pag. Mediul de securitate global si euroatlantic. 2005. societatea democratică prin organizaţiile şi organismele democratice planifică şi îşi construieşte adevăratele sisteme şi doctrine de prevenire şi combatere a factorilor care –i periclitează stabilitatea internă.26. analizare și prelucrare eficientă a acestora. Editura Militară. atât formele avansate ale drepturilor politice ale cetăţenilor în statul. esenţial fiind faptul că.

dovedeşte că. desigur de altă natură. Editura UNAp. în regimurile democratice structurile de siguranţă şi ordine publică sunt emanaţii ale voinţei naţionale încadrate cu personal profesionalizat.26 26.24 18 . nesiguranţa şi insecuritatea fiind direct proporţionale cu treptele pe care le urcăm sau pe care suntem dirijaţi. toate domeniile de activitate. 2005. practic. ci doar că. Ele apar şi se dezvoltă într-un sistem care ţine.25 25. adică de împrejurări. pag. Printre măsurile pe care statul democratic este obligat să le adopte în cazuri extreme sunt şi cele referitoare la instituirea stărilor excepţionale. 24 Crizele fac parte din ceea ce putem numi nonlinearitatea lumii. se pare că spaţiile care au generat în trecut crize şi conflictualitate vor genera şi în continuare astfel de fenomene.Aurel Tabacu. consecinţă a globalizării.‘ 26 ______________ 24. p. pe măsură ce suntem mai puternici şi chiar mai înţelepţi. în care structurile de siguranţă şi cele de ordine publică au un rol deosebit în prevenirea şi limitarea manifestărilor violente. că nu trebuie să mai dezvoltăm.În statul democratic. Aspecte militare ale managementului crizelor ȋn noile condiţii apărute după evenimentele din 1989. acestea fiind imediat exploatate. în asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 2005. Idem. pe măsura ce societatea se dezvoltă. cresc şi vulnerabilităţile ei. p.Stan. 25 În acest context. Nonlinearitatea şi complexitatea sunt caracteristici importante ale societăţii omeneşti. Viaţa. a cărei evoluţie are mai degrabă tendinţe de natură haotică. de caracteristicile concrete ale situaţiei. Bucuresti. prevenirea şi combaterea acţiunilor destabilizatoare şi extremiste trebuie să devină un fel de drept politic al cetăţenilor responsabili. dar de aici nu rezultă că nu trebuie să mai urcăm. Asta înseamnă că. care înţeleg şi se angajează din proprie iniţiativă în protecţia valorilor lor fundamentale. de variaţia condiţiilor iniţiale şi. „ devenim mai ameninţaţi şi mai vulnerabili. Bucureşti. care se manifestă sub forma unor crize ce pot cuprinde. pe de o parte. Editura Militară. precum şi în restabilirea ordinii constituţionale. pe de altă parte. Aceste structuri îşi au temeiul în natura democratică a societăţii iar eficienţa lor se măsoară în raport cu prestaţia pe care o materializează în funcţionarea normală a instituţiilor statului. Petrescu. Pe de altă parte. opera citată. nici chiar sociatăţile cele mai dezvoltate şi mai democratrice nu sunt scutite de traversarea unor stări anomice mai mult sau mai puţin conflictuale. din Europa si din lume. conştient de complexitatea misiunilor ce le revin. Mediul de securitate global şi euroatlantic.

Uniunea a fost special creată pentru instituirea unor sisteme de schimb de informaţii între membri cu ajutorul unor formulare sau în cadrul întâlnirilor poliţieneşti. practica cooperării poliţieneşti apare după mijlocul secolului al XIX-lea şi privea scopuri politice legate de protecţia regimurilor conservatoriste de activităţi subversive. Routledge. anarhiste. COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ – EVOLUȚIE ȘI PERSPECTIVE 1. pentru a schimba concepte cu privire la dezvoltarea şi controlul criminalităţii internaţionale. În secolul XX. p. op. constituite politic într-o formă federală. formele de cooperare poliţienească.Idem.35 19 . caracterizat prin realizarea unor obiective asociate cu sclavia.1. Dimensiunea internaţională a cooperării poliţiilor americane se rezuma la contextul politic. vor conduce la constituirea. Organizaţiile de poliţie cu reprezentare la nivel internaţional nu au fost formate până când instituţiile de poliţie naţionale nu au devenit suficient de autonome de centrele politice ale statelor naţionale şi nu au avut propria lor birocraţie. Primele forme de cooperare poliţienească sunt atestate la începutul secolului al XIX-lea şi au avut caracter politic. imigrarea şi formarea graniţelor statelor din America de Nord. declanşarea ostilităţilor între Prusia şi Austria a însemnat şi sfârşitul Uniunii Poliţieneşti a Statelor Germane29. lipsindu-le organizarea internaţională a acestui tip de cooperare.CAPITOLUL I. Scurt istoric al cooperării polițienești internaționale Activitatea poliţienească internaţională nu este o invenţie a lumii contemporane. instituţiile naţionale de poliţie au început să colaboreze cu alte instituţii similare din alte state. p. distinct de realizarea unor obiective privind criminalitatea şi au fost limitate în timp. care pe durata secolului al XIX-lea au fost orientate către protecţia regimurilor politice autocratice constituite. pentru a suprima opoziţia politică a anarhiştilor. În Europa. o organizaţie poliţienească internaţională care a activat din 1851 până în 1866. Mitchell Miller. ci datează din timpul formării statelor moderne. democraţilor şi socialiştilor. cit. Deoarece organizarea poliţienească a fost strâns legată de dimensiunea politică a statului. Internaţional Police Cooperation. Atunci când condiţia structurală a autonomiei instituţionale a fost realizată27. 29. Cel mai bun exemplu îl constituie cazul Uniunii Poliţieneşti a Statelor Germane. _______________ 27. organizaţie cunoscută astăzi ca Interpol 28. Deflem Mathieu. în special pe continentul european. Însă Uniunea nu a reuşit decât atragerea unui număr de şapte poliţii ce reprezentau state vorbitoare de limba germană. birocraţia dezvoltată de o instituţie este considerată ca fiind condiţie necesară creării autonomiei respectivei instituţii ȋntr-un stat. editată de Richard Wright si J. 28. In teoria weberiană. în 1923.2005.History of The Encyclopedia of Criminology.32. Astfel. instituţiile poliţieneşti americane nu au jucat un rol deosebit în dezvoltarea unor modele de cooperare interstatale semnificative. a Comisiei Internaţionale de Poliţie Criminală. New York.

au aplicat prevederile ei. anarhismul a fost definit ca fiind orice act care foloseşte mijloace violente pentru a distruge organizarea societăţii. ce are la bază măsurarea diferitelor părţi ale corpului. fapt ce a determinat creşterea îngrijorărilor claselor politice cu privire la activităţile anarhiste. Prima conferinţă internaţională cu privire la sclavia albă a fost organizată de către autorităţile franceze la Paris. în 15 iulie 1902. Statele Unite. Petersburg a doua conferinţă antianarhistă. 20 . incidentele violente susţinute de ideile politice radicale au determinat regimurile autocratice din Europa să accelereze activitatea de cooperare poliţienească internaţională. Cu privire la activitatea specifică poliţiei. este o tehnică dezvoltată de Alphonse Bertillon. La 4 mai 1910. Înţelegerea Internaţională pentru Eliminarea Traficului de Sclavie Albă a fost semnată de 12 guverne ale statelor europene. Metoda portretului vorbit.portrait parle. foarte puţine ţări au introdus în legislaţia naţională prevederi referitoare la anarhism. invocându-se asasinarea preşedintelui american McKenley. ________________ 30. din septembrie 1901. Tot cu această ocazie a fost adoptată metoda de identificare a portretului vorbit30 şi au fost stipulate prevederi referitoare la extrădarea persoanelor implicate în crime şi răpiri ale unor personalităţi politice. unde peste zece ţări au fost de acord cu semnarea Protocolului Secret pentru Războiul Internaţional asupra Anarhismului. Cu atât mai puţin se putea crea contextul politic internaţional pentru realizarea unei structuri internaţionale pentru schimbul de informaţii cu privire la anarhişti.de identificare criminalistică. Deşi la nivel internaţional se semnaseră două protocoale. adoptată prin protocol. de către un anarhist. deşi nu au semnat înţelegerea. Regina Elisabeta a Austriei a fost ucisă de un anarhist italian pe nume Luigi Lucheni. În martie 1904. înţelegerea a fost resemnată de 13 ţări europene. La 10 septembrie 1898. Conferinţa Internaţională de la Roma pentru Apărarea Socială Împotriva Anarhiştilor a fost organizată în perioada 24 noiembrie – 21 decembrie 1898 şi au participat peste 54 de delegaţi din 21 de ţări europene. autorităţile din Rusia au organizat la St.La sfârşitul secolului al XIX-lea. În mai puţin de trei săptămâni. atenţia lumii internaţionale a fost atrasă şi de ―sclavia albă‖. În protocolul final al Conferinţei. Alături de anarhism. protocolul de la Roma a inclus planuri de încurajare a forţelor de poliţie de a supraveghea anarhiştii şi de a schimba informaţii între poliţiile naţionale. termen folosit în acea perioadă pentru a denigra prostituţia. în 1904. Urmare a întâlnirii de la Paris. guvernul italian a organizat o conferinţă internaţională la Roma pentru a organiza lupta antianarhistă. la 29 septembrie 1898.

autonomia organelor poliţieneşti faţă de clasa politică se realizează prin intrarea în vigoare a primei legi organice privind organizarea poliţienească. legea preciza atribuţiile şi stabilea competenţele personalului poliţiei şi instituia principiul stabilităţii organelor poliţieneşti şi scoaterea lor în afara luptelor politice33. pag.Idem. Elaborată de ministrul de interne Vasile Lascăr . respectiv Legea organizării Poliţiei Generale a statului din 1 aprilie 1903. cu atât este mai mare şansa ca aceste instituţii să poată dezvolta cooperarea internaţională32‖. 35. 1. 2002. Historical founda‘ions of international police cooperation. NJ: Pearson Pretice Hall. Vasile Lascăr afirma: „Noi voim ca agenţii de poliţie să fie la ordinele legii. prin dezvoltarea propriei birocraţii instituţionale. ________________ 31. Deşi multe încercări de internaţionalizare nu au fost reuşite. pag. Ed. Upper Saddle River. 32. Interpol and the Policing of International Terrorism: Developments and Dynamics since September 11.21. care devin din ce în ce mai autonome de clasa politică. pag. Istoria Poliției Române de la origini până în 1949. să facă nu ceea ce le poruncim noi.1. Referitor la acest fapt. editată de Lynne L. organizarea poliţienească internaţională este un rezultat al creşterii autonomiei structurale în cadrul statului naţional. prin desprinderea scopurilor activităţii poliţieneşti de interesele clasei politice şi prin apariţia temelor cu caracter internaţional pentru facilitarea dialogului de specialitate31. 2005. Readings. 21 . 34.17. În România. 35.180. Claredon Studies in Criminology. Maybin. 175-191 ȋn Terrorism: Research. Policing world society. București. Vestela. ―Cu cât este mai mare distanţa pe care instituţiile naţionale de poliţie au câştigat-o în poziţionarea independenţei faţă de centrele lor politice. Snowden si Brad WHITSEL. cert este că dimensiunea internaţională a criminalităţii se manifesta. Începutul secolului XX oferă premisele necesare dezvoltării cooperării poliţieneşti internaţionale.Deflem Mathieu. Deflem Mathieu and Lindsay C.Vasile Lascăr este cunoscut posteriorităţii și ca părintele și organizatorul Poliţiei din România. p. 2000. & Realities.Cârjan Lazăr. Oxford. abordarea la nivel internaţional a unei probleme nonpolitice a oferit un cadru de cooperare al forţelor poliţieneşti naţionale.New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS. iar necesitatea de reacţie era afirmată.1. 33. ci ceea ce legea le ordonă‖ 34.Deşi eficienţa în lupta împotriva sclaviei albe nu a avut rezultate semnificative.Organizarea cooperării polițienești Conform argumentării susţinute de sociologul Deflem Mathieu.

Article 2. este un fapt de domeniul evidenței că activitatea criminală nu poate fi asociată cu o zonă geografică sau alta. Editura Meronia. Astfel. Din acel moment. dar de data aceasta. Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a însemnat şi reforma Comisiei care. Franţa. București. pag.Constituția Interpol 39. de siguranța publică și de luptă hotărâtă împotriva criminalității. după anexarea Austriei din 1938 şi instituirea regimului nazist. Last modified on 8 dec. se datorează în principal caracterului pur poliţienesc al activităţilor desfăşurate sub egida sa şi a dimensiunii internaţionale a criminalităţii care devenea din ce în ce mai conştientă pentru instituţiile statului. Constitution. Ion Suceavă. Belgia şi-a mutat sediul la Lion. General Provision. ―39 Totodată. ale cărei principii și obiective corespund aspirațiilor universale de respectare a drepturilor omului. Interpol la început de mileniu. Interpol Library. Legal Materials. urmare a deciziei reuniunii poliţieneşti din Bruxelles. 2007. 22 .413. precum cel din prima jumătate a secolului al XX-lea. 40.Existenţa unei organizaţii profesionale poliţieneşti la nivel internaţional. Așa cum se stipulează în Articolul 2 al Constituției Interpol. existența Organizației se bazează pe atributul esențial al acesteia‖ de a asigura și promova o cât mai largă întrajutorare reciprocă între autoritățile de poliție criminală din diferite tări ale lumii. în limitele legislației existente în fiecare țară și în spiritul respectării Declarației Universale a Drepturilor Omului. Încă de la înființarea sa. 40 _______________________ 38. ca mecanism de control al regimurilor politice. sub controlul structurilor SS.2005. Interpol s-a extins ajungând în prezent la peste 180 de membri. Natura apolitică a Comisiei Internaţionale a Poliţiei Criminale a fost readusă în discuţie odată cu expansiunea nazistă în Europa. preşedinţia Comisiei a fost luată de un oficial german care a mutat sediul la Berlin. cum este Comisia Internaţională de Poliţie Criminală într-un mediu politic eterogen. începând din 1946. Interpol a fost percepută de către țările de pe întreg mapamondul drept o organizație cu vocație internațională.

– mai 1999: se aplică Tratatul de la Amsterdam. Directorate-general Justice.1.Historic Stages.1. cu scopul de a asigura cooperarea în lupta împotriva terorismului. Această iniţiativă nu a reuşit să ofere premisele creării unei instituţii de cooperare internaţionale datorită opoziţiei Olandei. În anul 1975 a fost iniţiat un grup informal denumit Grupul TREVI. Giscard d‘Estaing propune crearea „spaţiului judiciar european în materie penală‖.februarie 2001: semnarea Tratatului de la Nice şi adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. De fapt. care considera necesară menţinerea monopolului de către Consiliul Europei. – decembrie 2000: proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale. B. – martie 1995: aplicarea Convenţiei Schengen în şase State Membre. cooperarea vamală şi cea judiciară în materie civilă se dezvoltă începând cu anii ‘60. pentru statele membre ale Comunităţii Europene. – iunie 1985: semnarea primului acord Schengen de către cinci State Membre. – octombrie 1999: Consiliul European de la Tampere. 23 . security and justice EU. Această idee urmărea să intensifice cooperarea judiciară în materie penală. Cadru: CRONOLOGIE – iunie 1976: prima întâlnire a Gruplui Trevi.1049. În acest context. preşedintele francez. – februarie 1992: semnarea Tratatului Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht). în materie de cooperare judiciară. Freedom and security. respectiv cel al Consiliului Europei. Brussels. însă a facilitat dialogul şi a creat premisele unor forme de cooperare. November 2004. tocmai prin crearea unui spaţiu economic comun. urmare a conştientizării ameninţărilor euroterorismului se intensifică şi cooperarea în materie penală precum şi cea poliţienească.Information and communication Unit. An area of freedom. . _____________________ 41. care deja exista într-un cadru mai larg. – octombrie 1997: semnarea Tratatului de la Amsterdam.2. – iunie 1990: semnarea Convenţiei Schengen. Tratatul de la Roma din 25 martie 1957 a pus bazele Comunităţii Economice Europene şi mai puţin a avut în vedere cooperarea judiciară şi în special cea poliţienească.Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Cooperarea poliţienească în cadrul Comunităţii Europene nu are acelaşi parcurs istoric ca şi instituţiile europene (cadrul Cronologie)41. iar în anii ‘70.

– iunie 2002 Consiliul adoptă decizia cadru pentru mandatul de arestare european. din 2004.octombrie 2004 : semnarea Constituției Europene . în Europa Centrală. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunea Europeană. se impun delimitări conceptuale în ceea ce privește domeniul securității naționale și raportul acestuia. oferă oportunitatea perfecționării mecanismelor comune de evaluare a mediului strategic.cu apărarea și siguranța națională precum și cu apărarea militară. Stategia de Securitate Națională a României. materializată în esența unui număr mare de organizații de profil. – iunie 2004: adoptarea Constituţiei Europene de şefii statelor sau de guverne. – februarie 2002: a fost înfinţat Eurojust. cu sediul la Haga.dec. 29 43. care a presupus eliminarea controalelor de la frontierele interne. Cooperarea forțelor care participă la asigurarea ordinii publice Pe planul studiilor și cercetărilor internaționale privind ordinea publică și siguranța națională pe de o parte precum și securitatea pe de altă parte . Idem. – ianuarie 2003: baza de date Eurodac a devenit operaţională – februarie 2003: se aplică Tratatul de la Nice. . ce au realizat pasul către Constituţia Europei. 2007 semnarea Tratatului de la Lisabona Necesitatea realizării cooperării internaţionale apare odată cu intensificarea ameninţărilor privind creşterea criminalităţii şi a riscurilor.3. – iulie 2003: concluziile Convenţiei cu privire la viitorul Europei. 1. 43 ____________________ 42. datorită creării pieţei europene.Jandarmeria Europeană .1.septembrie 2001: Consiliul aprobă planul de acţiune european de luptă împotriva terorismului. În calitate de stat aflat înr-o arie geopolitică de importanță strategică.ianuarie 2006. p. de identificare a unei agende comune a riscurilor și a unor instrumente adecvate gestionării crizelor. România urmărește să joace un rol substanțial în procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare.. care va fi revizuit după atacurile de la Madrid. 42 Cooperarea regională în domeniul securității.30 24 . de Est și Sud-Est. p.

Politica Comună de Securitate şi Externe şi cooperare în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne. Consiliul Uniunii Europene. – imigrarea. cooperarea judiciară în materie civilă au devenit comunitare. – cooperarea poliţienească şi vamală.Sistemul Schengen a introdus ofiţerii de legătură între statele semnatare. Politica de azil şi migraţie. – lupta împotriva drogurilor şi a consumului de droguri. – cooperarea judiciară în materie penală. p.Comunicare. JAI încorporează şi organizează cooperarea interguvernamentală ce a fost dezvoltată din anii ‗70 şi este reglementată în Titlul VI al Tratatului de la Maastricht. care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999. Deşi în cinci ani au fost adoptate peste 500 de decizii privind politica europeană în materie de justiţie şi afaceri interne. – trecerea frontierelor externe. statutul naţionalilor din ţările terţe. Living in an Area of Freedom. Tratatul de la Amsterdam – 1997 împarte cel de-al treilea pilon constituit prin tratatul de la Maastricht. – cooperarea judiciară în materie civilă. cel mai important rezultat obţinut prin politica JAI a fost semnarea Convenţiei Europol. 1 ianuarie 2005. Pentru JAI. în două părţi şi transferă aproape toată problematica către primul pilon. cunoscute ca piloni: Comunităţile Europene. Security and Justice. ____________________ 44. Semnat la 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993. – politica privind naţionalii din celelalte ţări. Secretariatul General. trecerea graniţelor externe. în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Direcția F. A fost introdus dreptul de a urmări persoanele suspecte şi pe teritoriul statelor membre. inclusiv crearea Europol-ului44. Cooperarea are la bază nouă probleme de interes comun: – azilul.9 25 . care să coordoneze schimbul de informaţii cu privire la migraţia ilegală. în 1995. principiile conlucrării şi al cooperării. Prin această convenţie a fost constituit Oficiul de Poliţie European ce a promovat. – lupta împotriva fraudelor internaţionale. traficul de droguri şi terorismul. criminalitatea organizată. Tratatul de la Maastricht a creat Uniunea Europeană ce avea propriul corp instituţional şi trei mari direcţii de acţiune. Tratatul a prevăzut crearea unui Comitet de Coordonare în cadrul Consiliului European. în schimbul de informaţii între instituţiile de aplicare a legii din Statele Membre.

Aceste activităţi au fost susţinute prin implementarea unor definiţii comune a infracţiunilor. cooperarea. Cooperarea judiciară versus cooperarea poliţienească. Deşi cele două merg în paralel. a deciziilor de confiscare. în special cele transnaţionale şi prevederi similare referitoare la nivelul minim de sancţionare a infracţiunilor în legislaţia penală a Statelor Membre. internaţională. Primii paşi sunt realizaţi în contextul Schengen. iar subiecte precum combaterea crimei organizate sau a terorismului au intrat cu prioritate pe agenda politică a liderilor internaţionali şi au determinat crearea unor organisme care să asigure spaţiul de comunicare internaţional. Recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare presupune ca o decizie luată într-unul din Statele Membre să fie recunoscută şi implementată în toate celelalte State Membre. subiectul este nou şi apare ca necesitate a eliminării graniţelor. Instrumente de cooperare Starea de maturitate pe care societatea internaţională o atinge pe diferitele sale paliere de existenţă a dus la crearea organismelor internaţionale de cooperare. ca decizie naţională. în special european şi să ofere instrumente legale de cooperare care să respecte statul de drept şi suveranitatea tuturor reprezentanţilor naţionali. cazierul judiciar etc. ___________________ 45. Cooperarea poliţienească46 presupune asigurarea schimbului de informaţii. implicit. termeni ce se circumscriu la două mari capitole: justiţie şi securitate. deciziile cadru cu privire la recunoaşterea reciprocă a penalităţilor financiare. Încă de la început.Idem 26 . www.) pentru realizarea unui spaţiu de justiţie (legalitate).1. Pentru Uniunea Europeană. primele îmbunătăţiri sunt efectuate odată cu Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam. iar în 2005 a fost adoptat un plan de acţiune în vederea asigurării implementării conceptului.2. executarea sentinţelor în închisoare. Cooperarea judiciară45 are ca scop recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare. EJN – European Judicial Network etc.gov. trebuie făcută diferenţa între cooperarea judiciară şi cea poliţienească. ambele se determină una pe cealaltă şi se asigură reciproc. În anul 2000 a fost adoptat Programul european pentru recunoaşterea reciprocă în materie penală. Principalele activităţi în acest domeniu au vizat: mandatul de arest european. conlucrarea şi colaborarea pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii şi asigurarea unui spaţiu de securitate naţională şi.dae.ro 46. Internaţionalizarea fenomenelor criminale a determinat un răspuns de aceeaşi natură din partea statelor afectate. armonizarea legislativă şi dezvoltarea unor mecanisme de cooperare operaţională (Eurojust.

programe. Centrul Regional SECI. agenţii de aplicare a legii şi structuri departamentale iniţiind şi dezvoltând proiecte de colaborare pe baza şi în executarea dispoziţiilor legii. Centrul SECI.ro 27 . Biroul S. în raport de competenţe. www. care vizează obţinerea. care vizează obţinerea.E. Ele reflectă principalele instituţii de cooperare poliţienească internaţională de la diferite nivele:     regional – Europol. în raport de competenţe. ONU (convenţii.E. susţinerea şi realizarea în comun. schimbul de informaţii şi alte nevoi de cooperare se realizează prin protocoale.Cooperarea. multilateral – Task Force-uri. coordonarea.Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională . Colaborarea se realizează pentru necesităţile de angajare a competenţelor altor autorităţi sau instituţii publice/organizaţii de drept privat. limitate în timp şi spaţiu. _____________________ 47. a unor acţiuni specifice. global – OIPC Interpol. programe).N. Unitatea Naţională Europol. Biroul Naţional Interpol. – în stadiu de dezvoltare şi implementare. cât şi de dreptul public internaţional. verificarea şi valorificarea informaţiilor şi produselor informaţionale cu relevanţă pentru combaterea infracţionalităţii.mai. 47 Instituţiile de cooperare poliţienească la nivelul României sunt: Punctul Naţional Focal. Cooperarea poliţienească internaţională se realizează prin instrumente specifice. care au rolul de a asigura cadrul legal oferit atât de dreptul naţional. proiecte ori operaţiuni informative. bilateral – instituţia ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerilor de legătură. Conlucrarea defineşte modalităţile concrete de organizare şi desfăşurare de către personal sau compartimente specializate. a unor acţiuni specifice.R. Instituţia ataşaţilor de afaceri interne/ofiţerilor de legătură.I. pe baza unor programe specializate sau planuri de măsuri.componentă modernă în lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere. de care să beneficieze toţi participanţii. Cooperarea semnifică organizarea. Coordonarea eforturilor informative.gov. conlucrarea şi colaborarea exprimă modalităţile concrete prin care agenţiile de aplicare a legii acţionează în vederea realizării unor obiective comune. în beneficiul autorităţilor. de către structurile privind schimbul de date şi informaţii. verificarea şi valorificarea informaţiilor şi produselor informaţionale cu relevanţă operativă. material de prezentare.

Germania. CONCEPŢIA UNIUNII EUROPENE PRIVIND FUNCŢIONAREA ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ 2. Italia. Franţa. care cuprindea şase state. Finlanda şi Suedia. p. p. Uniunea Europeană – Evoluţie şi perspectivă Uniunea Europeană a fost construită printr-un proces care a debutat în 1950. „Pour l’Europe‖. Daloz. Robert Schuman. În 1950 erau şase membri fondatori: Belgia. Integrarea europeană s-a făcut prin crearea unui cadru instituţional sectorial. Prima extindere s-a făcut în 1973 cu Danemarca. A doua extindere a avut loc în 1981 cu Grecia. Negel. A şasea şi ultima extindere a avut loc în 2007 şi a cuprins România şi Bulgaria. „Communautes europeennes‖. care cuprindea şase state şi viza sfera economică şi care s-a extins succesiv în şase etape. care numără peste 490 de milioane de locuitori şi o suprafaţă care se întinde de la Oceanul Atlantic la Marea Neagră. în 1986 cu Portugalia şi Spania. Cehia. II. pe baza unui sistem instituţional unic în lume. Este vorba de Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CEO) creată prin Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951. Malta. Estonia. a treia extindere. Lituania. Luxemburg şi Olanda. 32.CAP. Paris. Integrarea europeană a debutat în 1950 prin crearea unui cadru instituţional sectorial. Letonia. 1963. 1991. Slovenia şi Ungaria.1. Ea a pornit de la şase state şi a ajuns în prezent la 27 de state.48 ____________________________________ 48. Slovacia. Precis. Polonia. 202 28 . Paris. Irlanda şi Marea Britanie. A cincea extindere a fost cea mai cuprinzătoare: Cipru. statele membre au delegat o parte din atribuţiile lor suverane unor instituţii independente.Pentru detalii vezi Louis Carton. iar a patra extindere în 1996 şi a cuprins trei state care au făcut parte din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) – Austria.

precum libera circulaţie a persoanelor. şi instituirea unei înalte autorităţi care să ia decizii în noua federaţie europeană – care urma să cuprindă Franţa. Refuzul Franţei de a intra în această comunitate a dus la eşuarea acestei iniţiative. Ed. la 30 mai 1952. 52. 1994. transport şi concurenţă. Astfel. Negel. considerate materii de bază. aleasă prin vot universal direct. 1963. organ cu caracter interguvernamental.50 Imediat după înfiinţarea CECO. prin eliminarea tuturor barierelor existente în calea liberei circulaţii a bunurilor şi stabilirea unei taxe vamale unice. Paris. 18. Aceste două comunităţi aveau o structură instituţională identică celei a CECO. Adunarea comună. Germania de Vest şi alte ţări vest-europene ce se vor asocia – se aprecia că vor avea un rol important în asigurarea păcii în această regiune‖. intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. respectiv: Înalta autoritate. p. la Roma.52 51 şi Tratatul de creare a Comunităţii _________________________________________________ 49.La 8 aprilie 1965 a fost adoptat Tratatul de la Bruxelles privind fuziunea instituţiilor comunitare – Comisia şi Consiliul 29 . 51. la 25 martie 1957 două tratate – Tratatul instituind Comunitatea Economică Europeană (CEE) Economice a Energiei Atomice (Euratom). care avea sarcina să asigure respectarea normelor juridice instituite în cadrul comunităţii. Nera. „Drept internaţional comunitar‖. aprecia Robert Schuman. Consiliul Special de Miniştri. p. 202. precum şi liberalizarea altor sectoare. care se ocupa de cadrul democratic şi Curtea de justiţie. Statele participante la CECO au semnat.„Producţia în comun a cărbunelui şi oţelului. serviciilor şi a capitalurilor. stabilirea unei politici comune în domenii strategice – agricultură. 49 Deşi era vorba de o piaţă comună sectorială (limitată la cărbune şi oţel) ea crea un precedent instituţional de o deosebită importanţă.Robert Schuman. a fost semnat la Paris Tratatul de creare a Comunităţii Europene de Apărare (CEA). „Pour l’Europe‖.Obiectul Tratatului de la Roma. cele 6 state au prezentat un proiect de creare a Comunităţii Europene de Apărare. organ internaţional menit să reprezinte interesele preponderent comunitare. era crearea unei pieţe comune.Viorel Marcu. 50. comerţ.

op. Luxemburg.E. 53 2. Tratatul de la Amsterdam.pilon de bază a Uniunii Europene Primul deceniu post-război rece a marcat adâncirea integrării europene. cit. al protecţiei mediului. el înlătură ultimele bariere în calea realizării pieţei unice.). Noul mediu european şi mondial de securitate găseşte şi OSCE implicată în conflictele din fosta Iugoslavie.202 54. compusă din 12 state ale comunităţii europene: Belgia. Portugalia şi Spania. Danemarca. semnat la 7 februarie 1992 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993. Politica Externă de securitate comună(P. aprecia prof. procesul CSCE era mai ales un cadru de dezbateri finalizate cu precădere în luări de poziţie politice. Marea Britanie.S. Actul Unic European a fost cel mai important document adoptat după tratatele de la Roma. procesul de adâncire a integrării a continuat cu Actul Unic European. Italia. ________________________ 53. de către nouă state membre şi 28 februarie 1986. Constantin Vlad. „Dacă în timpul războiului rece. Tratatul de la Maastricht. După căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est şi încheierea războiului rece. semnat în două etape la 17 februarie 1986. în soluţionarea manifestaţiilor de naţionalism agresiv şi xenofob. a urmat un proces de regândire a structurilor comunitare europene în direcţia unei uniuni politice şi a unei uniuni economice şi monetare. extinzând câmpul de acţiune comunitar în domeniile social. Irlanda. Grecia. Germania. Olanda. de celelalte trei. Franţa. Actul Unic European a constituit suportul juridic pentru realizarea în 1992 a Uniunii Europene. după depăşirea confruntării est-vest el dobândea violenţe aplicative tot mai pronunţate. din spaţiul ex-sovietic. al cercetării şi dezvoltării tehnologice. CSCE se manifesta ca un forum pan-european şi euro-atlantic de securitate interesat de cooperare‖.C. semnat la 26 februarie 2001 şi intrat în vigoare la 1 februarie 2003 Prin Tratatul de la Maastricht54 a fost instituită Uniunea Europeană.După Tratatele de la Roma. semnat la 2 octombrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 mai 1999 şi Tratatul de la Nisa. 30 . Momentele cheie lea marcat trei tratate fundamentale: Tratatul de la Maastricht. Constantin Vlad.2.p.

56 Declaraţia comună de la Stuttgard din iunie 1983 a şefilor de stat sau de guvern ai Europei care enunţa o serie de măsuri referitoare la politica externă. ca atribut al cooperării politice europene.Potrivit Tratatului de la Maastricht. cultură. Printre acestea se numără reguli de trecere a frontierei externe a comunităţii şi întărirea controlului la această frontieră. politica industrială ş. ___________________________________________ 55.. Construcţia juridică pe care o realizează era clădită pe unele elemente anterioare. sănătate publică. semnat în 1986. în special în negocierile internaţionale. creată de la 1 ianuarie 1993.55 În domeniile afacerilor interne şi justiţiei. tratatul a prevăzut o serie de măsuri menite să faciliteze libera circulaţie a persoanelor pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene. Domeniile justiţiei şi al afacerilor interne. Politica externă şi de securitate comună şi 3. 2. care a luat locul Comunităţii Economice Europene (CEE) sau Piaţa Comună. el cuprindea o clauză privind introducerea de la 1 ianuarie 1999 a monedei unice. intensificarea luptei contra terorismului. Pe lângă faptul că tratatul a extins competenţele comunitare la noi domenii – educaţie. lupta împotriva imigraţiei ilegale şi elaborarea unei poliţii comune referitoare la azil. cooperarea în materie de justiţie. protecţia consumatorilor. Acesta era obiectivul final al integrării economice şi militare pe piaţa unică. civilă şi penală. prin Actul Unic European.Este vorba de: cel de-al doilea Raport Davignon asupra cooperării politice din 1973 menţiona că Europa trebuie să-şi stabilească o poziţie proprie în lume ca o entitate distinctă. 56.a. între care consultări intensificate care să permită o acţiune comună în timp adecvat în orice probleme de politică externă. 31 . crearea Oficiului European al Poliţiei (Europol). Comunitatea europeană. consultări prealabile cu alte state membre. cu un sistem de schimb de informaţii menite să promoveze cooperarea poliţiilor naţionale. pregătire profesională. Inovaţia fundamentală o înregistrează Tratatul de la Maastricht în domeniul politicii externe şi de securitate – PESC. Uniunea Europeană se baza pe următorii trei piloni: 1.

un rol sporit în edificarea unei arhitecturi europene de securitate.235. Ţările UE au statut de membru al UEO. membru asociat. care erau şi membre ale UEO. precum şi Cartei de la Paris. _______________________ 57. reuniţi în iunie 1992 la Bonn. La Conferinţa de la Maastricht statele membre ale UE. observator şi partener asociat. arhitecţii PESC au decis să implice direct UEO în politica de apărare. Danemarcei. să menţină pacea şi să întărească securitatea internaţională. care au stat de observator (România este membru asociat). democraţia. 58 O altă inovaţie importantă a tratatului o constituie prevederea potrivit căreia politica externă şi de securitate comună trebuie să acopere toate chestiunile privitoare la securitatea Uniunii Europene. care nu erau membre ale sale. au adoptat Declaraţia de la Petersberg care sublinia că UEO este gata să îndeplinească. 2009. interesele fundamentale şi independenţa Uniunii. 234 58. București. O asemenea politică trebuia să atingă următoarele obiective: să salvgardeze valorile comune. Statele membre ale UEO îşi exprimau. precum şi respectul pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Irlandei şi Suediei.Idem. având patru statute diferite: membru.Tănase Bogdan Peter. cu scopul cooperării în domeniul problemelor de apărare şi securitate. să consolideze şi să dezvolte statul de drept. 57 Tratatul de la Maastricht a fost primul document european care a formulat ideea unei politici externe şi de apărare comună.Dinamica deciziilor de securitate și siguranță națională în contextul accelerării procesului de globalizare. prin Tratatul de la Bruxelles. În ce constă similitudinea între cele două organizaţii europene? Uniunea Europeană Occidentală a fost înfiinţată în 1948. Teza de doctorat. inclusiv trasarea finală a unei politici comune de apărare care să ducă în timp la apărarea comună. să dobândească această calitate sau să participe la activităţile sale ca observator. UEO are 28 de ţări membre. 32 . acordul asupra creării unei identităţi europene de securitate şi apărare efective şi a unei mai mari responsabilităţi a Europei în domeniul apărării. p.Totodată. constatând similitudinea dintre obiectivele Uniunii Europei Occidentale şi ale UE în ceea ce priveşte sistemul de apărare. potrivit Cartei ONU şi Actului Final de la Helsinki din 1975 al CSCE. au adoptat o Declaraţie comună asupra UEO şi relaţiilor acesteia cu UE şi NATO. pag. împreună cu UE. miniştri de externe şi ai apărării ai statelor membre ale UEO. să consolideze securitatea Uniunii şi a statelor membre. să promoveze cooperarea internaţională. Finlandei. potrivit Declaraţiei. Summitul UEO de la Maastricht din decembrie 1991 declara că aceasta se dezvoltă ca o componentă de apărare a UE şi ca mijloc de întărire a pilonului european al NATO. cu excepţia Austriei. Ca atare. UEO a invitat statele membre ale Uniunii Europene.

Ele fixează obiectivele importanţei lor. Tănase Bogdan Peter. 2009. Reluând prevederile din Tratatul de la Maastricht.Paragraful respectiv este astfel formulat: „Chestiunile vizate la prezentul articol includ misiunile umanitare şi de evacuare. întărind cooperarea sistematică între statele membre pentru conduita politicii lor‖. adoptând poziţii comune. Acestea privesc anumite situaţii în care acţiunea operaţională a Uniunii este considerată ca necesară. 235 60.Dinamica deciziilor de securitate și siguranță națională în contextul accelerării procesului de globalizare. Tratatul de la Amsterdam asupra Uniunii Europene a revizuit reglementările privind organizarea şi funcţionarea UE. dând acesteia accesul la o capacitate operaţională. mijloacele de punere la dispoziţia Uniunii. în cadrul UEO şi al Alianţei. 33 . 59 O importanţă deosebită pentru tema noastră o reprezintă Titlul V din tratat. intitulat „Dispoziţii privind o politică externă şi de securitate comună‖. 61 O prevedere specială din tratat se referă la relaţiile cu Alianţa Nord-Atlantică. 60 Articolul J4 aduce noi precizări în acest domeniu. dacă este necesar. condiţiile relative la punerea lor în practică şi.Cf. introducând capitole distincte. pag. mai ales în cadrul paragrafului 2‖. Teza de doctorat. misiunile de menţinere a păcii.Încă de la Maastricht se convenise ca tratatul din 1992 să fie revizuit la o altă conferinţă. _______________________ 59. Dispoziţiile tratatului nu sunt un obstacol în dezvoltarea unei cooperări mai strânse între două sau mai multe state membre la nivel bilateral. Locul UE în sistemul securităţii europene în articolul J7 din tratat este astfel definit „Uniunea Europei Occidentale face parte integrantă din dezvoltarea Uniunii. inclusiv misiunile de restabilire a păcii‖. Conferinţa respectivă a debutat la Torino la 29 martie 1996 şi s-a încheiat la Amsterdam la 17 iunie 1997 printr-un acord politic privind un nou tratat. J2 din Tratat 61. București. misiunile forţelor de luptă pentru gestionarea crizelor. astfel: Consiliul hotărăşte acţiuni comune. hotărând strategii comune. durata lor. adoptând acţiuni comune. el precizează că obiectivele PESC „se realizează definind principiile şi orientările generale în politica externă şi de securitate comună. în măsura în care această cooperare nu contravine celor prevăzute în prezentul titlu şi nici nu o împiedică. art.

Cu toate acestea. misiuni ale forţelor de luptă. În realizarea unuia dintre obiectivele esenţiale ale UE – crearea forţei rapide de reacţie – există serioase întârzieri din motive logistice în cele mai multe state membre. Pe parcursul construcţiei europene. expresia „politică externă comună‖ nu şi-a găsit locul în tratatele semnate de către statele europene. care prevedea dezvoltarea UEO drept componentă a UE şi ca mijloc de întărire a pilonului european al NATO. 63. în restabilirea păcii. În 1986. Din octombrie 1970. fără a schimba natura sau modalităţile ei de exercitare. misiuni de menţinere a păcii.E. încheiat în baza Declaraţiei de la Petersberg (19 iunie 1992) 62. intrat în vigoare la 1 februarie 2003. După Tratatul de la Roma.Tratatul de la Roma 34 . 63 construcţia europeană s-a concentrat pe aspectele economice. Actul Unic European a oficializat această cooperare interguvernamentală. în cadrul „cooperării politice europene‖. statele membre ale Comunităţii europene cooperau şi se străduiau să se concentreze asupra marilor probleme politice internaţionale. unităţile militare ale statelor membre ale UEO pot fi folosite şi pentru misiuni umanitare şi de salvare. în administrarea crizelor. precum şi datorită unei opoziţii a Statelor Unite care vedeau în crearea unei structuri militare europene independente o rivală a puterii militare a NATO. Dar aceasta se făcea la nivel interguvernamental. chiar dacă exista deja ideea unei cooperări în domeniul politicii internaţionale. UE este din în ce mai implicată în operaţiuni de menţinere a păcii şi crearea stabilităţii în statele vecine. Politica Externă şi de Securitate Comună reprezintă unul dintre pilonii U. Într-o formă concisă de exprimare.Prin Declaraţia de la Petersberg au fost definite diferite tipuri de misiuni militare pe care UEO le-ar întreprinde în afară de participarea la apărarea comunitară în conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Washington din 1948 care a creat NATO şi articolul 5 din Tratatul de la Nisa.La 26 februarie 2001 a fost semnat Tratatul de la Nisa. ____________________ 62. adică pe crearea unei pieţe comune.

C.2. care reuneşte reprezentanţii militari ai statelor membre şi este însărcinat cu expertiza militară a 25 de direcţii ale C.. Preşedinţia este asigurată prin preşedintele în exerciţiu al Uniunii Europene. non-proliferare.U. prin urmare că Secretarul General al Consiliului va asigura.M. După intrarea în vigoare a T.E. funcţia de Înalt Reprezentant pentru P.) tematică (politico-militară.S.).P. Această nouă funcţie a fost replică la ideea franceză de a destina un Domn sau o Doamnă P. Acesta supraveghează aplicarea politicilor convenite.Organele şi instrumentele P. care să fie vocea şi înfăţişarea pentru Europa.P.O. Balcanii.C. să fie un animator al lucrărilor P.S. Mediterana.E.O..S.. care are un rol de planificare şi de expertiză în domeniului militar. şi se pot reuni în formatul directorilor politici (în medie. dincolo de rotirea semestrială a preşedinţiei.S.E. O. şi Consiliul Europei ). protocoale.P.O.: La Amsterdam s-a decis. II.N. O serie de organe militare şi politico militare ale Uniunii Europene au luat fiinţă din anul 2001 : Comitetul militar al Uniunii Europene (C. în acelaşi timp.2.E. III. În general. Statul Major al Uniunii Europene (E.E.S. dar. el se reuneşte de două ori pe săptămână la nivelul ambasadorilor reprezentanţi în C.S. Asia.C.S. Fără a prejudicia Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER). dezarmare.U.U. grupurile de lucru au devenit grupurile Consiliului 35 . Grupurile de lucru 64 sunt în număr de 30. de două la trei ori pe săptămână).1.E.C.C. ____________________ 64.S. a unor organizaţii internaţionale (O.). Comitetul Politic şi de Securitate (C. şi un garant al continuităţii acţiunilor sale.S. Orientul Apropiat. şi Consiliului de miniştrii al Afacerilor externe. afaceri consulare) sau vizează coordonarea politică a Uniunii.M.C.Grupurile de lucru reunesc reprezentanţii din fiecare ţară membră şi din Comisie.S.U. Ele au competenţă geografică (Africa.S.E.E.E. ele reunind experţi în domeniul capitalului şi pregătesc recomandări C.O. fără a prejudicia atribuţiile preşedinţiei şi ale comisiei. sub conducerea Înaltului Reprezentant pentru P. I.) deţine un rol cheie în pregătirea şi urmărirea lucrărilor P.E.C.P. el urmăreşte situaţia internaţională şi contribuie la definirea politicilor în materie de recomandări cu privire la intenţiile Consiliului. dar ea poate fi încredinţata şi Înaltului Reprezentant în situaţii de criză.

fr. permiţând statelor membre ale Comunităţii să pună în aplicare mijloacele materiale şi financiare în cadrul unei acţiuni conjugate.P. pe timpul situaţiei de criză (Somalia. susţinerea Curţii Penale Internaţionale). Instrumentele P.S.C.C.S. în aspectele lor politice şi bugetare. cu o celulă de cercetare. acţiunile comune.P.gouv. au fost de asemenea adoptate de Consiliu. Grupul experţilor cu relaţiile externe (Relex).E.) sau Unitatea politică (U. Acţiunile comune angajează statele membre în luările lor de poziţii şi în conduita acţiunii lor.S. Reţeaua de corespondenţi europeni.S. 65astfel: a) hotărăşte poziţii comune: Poziţiile adoptate de către statele membre pot fi oficializate în deciziile Consiliului.S. Pentru a acţiona pe scena internaţională.html 36 .P. Uniunea Europeană poate lua un anume număr de iniţiative politice sau juridice. Acesta este însărcinat cu pregătirea deciziilor P.R. se pot reuni în orice moment la Bruxelles. înfiinţată în timpul C. VI.S.www. V. VII. b) angajarea de acţiuni comune: Introduse prin Tratatul de la Maastricht. în special. Unitatea de planificare şi reacţie rapidă (U.C.C. de informare în legătură cu P.P. Birmania) sau asupra unor teme conexe (nonproliferare. prevăzut. VIII. formate de consilierii reprezentanţilor permanenţi.E.A..C. Ei sprijină directorii politici şi constituie puncte de contact între capitolele statelor membre.C.6 anexă la Tratatul de la Amsterdam.E.E. permite Uniunii Europene să dispună permanent de un instrument de supraveghere. şi a declaraţiilor Uniunii în mod confidenţial. transmiterea deciziilor P.)a fost creată prin Declaraţia nr. prevenirea conflictelor.E.IV. ai statelor membre. Transmisiunile se fac numai în limbile engleză şi franceză. este alcătuită din şefii de serviciu din P. Acesta permite difuzarea corespondenţei Uniunii între capitale. Reţeaua de transmisiuni cifrate (CORTESY) acoperă Ministerele Afacerilor Externe. Comisia şi Secretariatul General. în mod special..europe/pesc/guide. în scopul întăriri P.diplomatie. Un centru operaţional de situaţie.E. Ele pot să contribuie la definirea politicii europene în raport cu mai multe ţări sau regiuni ale lumii. analiză şi reacţie. ___________________ 65.E.

S.E. Orientul Apropiat.S.c) adoptarea unei strategii comune: Strategiile comune au adus o dublă inovaţie: mai întâi. se poate efectua un demers oficial care va fi sau nu făcut public. a intereselor fundamentale şi a independenţei Uniunii.S. sunt reprezentate de către şeful misiunii ţării care asigură preşedinţia şi îi revine rolul de a întreprinde demersurile necesare către preşedintele Uniunii. figurează într-un segment segment specific. precum şi cu alte 15 organizaţii. Strategia comună are menirea de a întări transparenţa şi coerenţa acţiunilor Uniunii cu privire la o ţară sau zonă geografică sau asupra unei teme date. Macedonia. în ciuda eforturilor depuse in ultimii ani. în principiu condus de preşedinţie.E. Obiectivele P.C. g) mobilizează mijloacele financiare în sprijinul diplomaţiei sale: În bugetul general al Comunităţii. Tratatul de la Amsterdam a dispus că dialogul politic cu ţările terţe este.C. Uniunea dispune astăzi de şase reprezentanţi regionali: în regiunea Marilor Lacuri.html 37 .E.fr europe/ pesc/ guide. -consolidarea securităţii Uniunii şi a statelor membre. miniştrii) sunt decise de la caz la caz. sunt hotărâte cu majoritatea calificată) şi cea de-a doua. Obiectivele P.E.www.S.gouv.C.E. creditele pentru P.66 Sumele înscrise în P. d) efectuarea demersurilor asupra guvernelor străine: Pentru a veni în sprijinul gravităţii unei decizii a Uniunii sau din contră pentru a interveni public discret asupra unui guvern.C. ________________ 66. Afganistan. asistat de Înaltul Reprezentant activând în numele Consiliului şi la cererea preşedinţiei. directori politici. de către statele membre.S. sub toate formele. demers colectiv al tuturor şefilor de misiune) şi nivelul său (ambasadori. diplomatie. modul de a vota (măsurile de aplicare mai importante ale P. f) acţionează intens pe teren: Acţiunile Uniunii Europene pe teren în cadrul P.S. se referă la caracterul interpilonic. Bosnia Herţegovina şi Caucazul de Sud. e) întreţinerea unui dialog politic cu celelalte state sau grupări regionale: Uniunea Europeană menţine un dialog regulat cu un număr de 50 de ţări. sunt următoarele: -salvgardarea valorilor comune. Forma sa (preşedinţia singură sau Troica.C. rămân mici.C.E.

. a trupelor americane şi a armelor nucleare cu efect descurajator.2.A. în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite.S.Petre Duţu.N.Politica europeană de securitate şi apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională. 180.2. precum şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale67. în cadrul U. ci ea evoluează de o manieră compatibilă şi coordonată cu Organizaţia Atlanticului de Nord.. în mare parte pe prezenţa.Tratatul privind Uniunea Europeană‖. . de slăbiciunea structurilor existente şi a complexităţii rolului lor. 182 68. adică pe măsura forţei sale economice şi demografice68. încă. De asemenea. contribuţia sa la menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale.. -dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de drept. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖. 2007 38 . Iaşi. cu privire la aspectele strategice.E.U. potrivit Cartei O..-menţinerea păcii şi întărirea securităţii internaţionale. 2. nu implică crearea unei armate europene.. în principal. Apărarea Europei se sprijină astăzi. ____________________ 67. precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki şi obiectivele Cartei de la Paris. ar trebui sporită considerabil.. Astfel. Mihai-Ştefan Dinu. p. din motive politice. Polirom. Bucureşti. strategice şi economice 69. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖. din anii ‗50. .S.Petre Duţu. -promovarea cooperării internaţionale. Dar această situaţie pare anacronică şi nu se poate pereniza.A.Politica europeană de securitate şi apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională. De la început trebuie menţionat că P. Consensul apărut în jurul voinţei de a „europeniza‖ apărarea a disimulat în realitate numeroase contradicţii şi discordii. Ideea unei apărări europene autonome a suscitat. o absenţă a armonizării concepţiei statelor membre asupra finalităţilor şi modalităţilor unei apărări europene a făcut multă vreme ca instituţiile create în acest scop să se dovedească puţin eficace. discuţii controversate. Bucureşti.Politica Europeană de Securitate şi Apărare Politica Europeană de Securitate şi Apărare (P. legate.E. militare şi instituţionale ale unei astfel de securităţi. 1999. Mihai-Ştefan Dinu. 2007 69.) are drept obiectiv să permită Uniunii dezvoltarea capacităţilor sale civile şi militare de gestionare a crizelor şi prevenire a conflictelor la nivel internaţional. pe continent. în Documente de bază ale Comunităţilor şiUniunii Europene.E. dar şi de angajamentul american în Europa.

cu 600.E. 39 .000 de oameni furnizaţi de statele membre (corespunzând la un corp de armată). dacă decide.U..000 de oameni. cât şi civile. „Obiectivul global‖ al UE consta în punerea la dispoziţie. Capacităţile necesare îndeplinirii obiectivelor Politicii Europene de Securitate şi Apărare72 sunt atât militare. Strategia europeană de securitate 72.S. auto-suficiente.T. ele pot fi sprijinite prin mijloace logistice. aceste forţe trebuie să fie în măsură să îndeplinească misiunile Petersberg şi trebuie să fie.2..S. în 1999. Atunci când P. Se cuvine amintit. Este vorba mai mult de unităţi naţionale. aflată în stadiu de formare. care era prezentă în Bosnia în 1999. reprezintă o provocare majoră pentru U.S. din punct de vedere militar. Consiliul European fixase un obiectiv pe care ea se angaja să-l atingă în 2003. Totuşi. putând fi desfăşurat într-un interval de timp de 60 de zile şi pentru o perioadă de un an pe un teatru îndepărtat (în realitate.A. . 2( 60).A.E. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖.Misiunea de poliție a UE 70 ‖ reprezintă debutul Uniunii Europene în aria operațiunilor internaționale și este considerată ca un test cheie pentru forța de reacție rapidă. punerea în practică a „Obiectivului global‖ se caracterizează prin numeroase dificultăţi. Procesul de identificare şi punere la dispoziţie a capacităţilor militare ale P.000-60. în formularea sa vagă. „Vulcanul Kosovo a erupt ―. ________________ 70.A.E. dacă se ia în calcul necesitatea garantării a trei rotaţii pe an).Idem. 73 Potrivit obiectivului global.A. Strategia Europeană de Securitate lasă poarta deschisă la eventuale misiuni preventive. la care Consiliul European poate recurge. că „Obiectivul global” nu-l constituie crearea unei armate europene. totuşi. menită să îndeplinească misiuni umanitare și de menținere a păcii atât în interiorul cât și în afara Europei.Politica europeană de securitate şi apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională. a unei forţe de 50. 2008. a impus necesitatea identificării mijloacelor civile şi militare pe care Uniunea Europeană le pune în aplicare atunci când lansează o misiune de gestionare a crizelor. Bucureşti.Revista Română de Drept Umanitar. a) Capacităţile militare ale P. în unanimitate.2. nr. „ De altfel..N.Instrumentele gestionării civile şi militare a crizelor Crearea P. 71. 2007 73. în materie de capacităţi militare: Obiectivul global de la Helsinki.1.A.000. aeriene şi navale necesare.S.E. Mihai-Ştefan Dinu. a fost lansată.Petre Duţu. la sfârşitul anului 2003. fără a preciza modul în care acestea se raportează la O. Ion Suceavă.O.E.dr.. Acest obiectiv se inspiră de la N. 71 2. În această calitate. numărul necesar pentru atingerea acestui obiectiv este de 180. să intervină într-o regiune a lumii.

S.E. întărirea statului de drept. statele membre şi-au dat repede seama că gestionarea crizelor nu ar putea fi doar militară.E.E. Întărirea statului de drept.A.A.p120. (primul pilon). în ansamblul său.E.E. 75. în timpul Consiliului European de la Feira. lacune în materie de capacităţi (mai ales în sectorul personalului de justiţie în domeniul financiar şi al logisticii). un „Obiectiv global civil‖ a fost identificat. U. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖. Bucureşti. se constată.A. U. În afara domeniului militar.A. Idem.Politica europeană de securitate şi apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională. Acesta privea patru sectoare: poliţia. 200 de judecători. intervine pe baza a două politici distincte şi separate între ele: P.S.A. gestionată de Comisia Europeană în cadrul competenţelor supranaţionale şi comunitare ale U. În plus. pun totuşi o problemă de coordonare cu politica de cooperare în dezvoltare. În mod concret.E. 75 _____________________ 74. Politica de cooperare europeană.121.S. de asemenea prerogativă a Comisiei şi a primului pilon).S.74 Misiunile de gestionare civilă au fost integrate P.S.E.E. al democraţiei şi al reconstrucţiei după conflict. În sectorul civil.E. mai ales crearea unei poliţii oneste şi a unui sistem judiciar eficace. atunci când ea face faţă conflictelor. totuşi. Sudan).. Identificarea şi punerea la dispoziţie a capacităţilor civile utilizabile de P. intervenind în multe ţări (Balcani. După lansarea procesului de creare a P. a fost relativ rapidă. Palestina. în anul 2000.S. Misiunile civile ale P. administraţia civilă şi protecţia civilă.A. p. . Pe frontul civil.A. într-adevăr. 2007.E. pentru a întări capacităţile civile în 2008. mai mult de 2000 experţi în diverse domenii civile şi. în 1999. ajutorul de dezvoltare este perceput ca un preţios instrument susceptibil de a contribui la înlăturarea tensiunilor sociale şi structurale ale ţărilor din sud. începe să fie percepută ca o componentă esenţială a oricărei acţiuni de restabilire a păcii. a dobândit o oarecare pricepere în domeniu. statele membre se angajează să pună la dispoziţia misiunilor civile ale P. cuprinde numeroase programe ce intervin în domeniile statului de drept. Mihai-Ştefan Dinu. şi cooperarea în dezvoltare (la care trebuie adăugat ajutorul umanitar. 40 . în fine. o rezervă de 5000 de poliţişti. Petre Duţu. Congo.b) Capacităţile civile ale P. echipe de evaluatori ce pot fi desfăşurate pe teren în cel mai scurt timp.S. Georgia. Ea este considerată ca un instrument de prevenire a conflictului în sine.. Irak.

P.A.A. desigur. şi N. De la crearea sa.127.O.A.U. 2007. şi bugetele naţionale pentru apărare.R. . de exemplu. -problema capacităţilor militare a U.T. 41 .S. în raport cu N. În acest context.Idem.. p. o miză mai importantă. politice a U. O autonomie ce ar putea modifica statutul Europei în lume şi antrena o oarecare rivalitate strategică între cele două continente.A.. Astăzi.O. statele europene se divizează între atlantişti şi europenişti.T. riscul creării funcţiilor duble a împins U.A.T.T.O. comportă numeroase mize. aceste mize revin la o chestiune de fond care este.E..A. în 1999.E.A.A. şi N.A.S. Relaţia dintre P.E. 77.A.126.S.A. în scopul clarificării relaţiei între cele două organizaţii.E. şi N. problema relaţiei sale cu N. -relaţia dintre P. şi problema capacităţilor militare şi civile ale Uniunii.. totuşi.p. în raport cu S.76 În realitate.S. care este cea a autonomiei militare şi.E. Drumul de parcurs rămâne totuşi lung şi întortocheat. printre care se pot cita: -problema coerenţei între mijloacele civile şi mijloacele militare.Politica europeană de securitate şi apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională. s-a pus deosebit de acut dintr-o serie de motive.E.F.S.T.A.S. ale N.S.T. 77 Preluarea operaţiunilor S. Deosebit de semnificative pentru redefinirea fizionomiei viitoare a Uniunii Europene sunt relaţiile P. -stabilirea riguroasă a valorii adăugate de P.O. Acordul „Berlin plus‖ a definit maniera în care U.A.A. Pe acest plan. în Bosnia de P.O. a făcut progrese importante şi neaşteptate. poate să folosească capacităţile N. deci.A.E. Bucureşti.E. nu poate fi redusă la o simplă problemă de coordonare.A.E..E.A.T. în materie de planificare şi comandament în cadrul propriilor misiuni. să conceapă un acord „Berlin plus‖ (decembrie 2002).O.E. sau în afara Alianţei Nord-Atlantice.A.E.O. -problema controlului democratic din partea Parlamentului european.S. creată.O.E.Petre Duţu. destul de simplă şi care priveşte calitatea integrării europene în domeniul apărării şi al politicii externe.A. Odată P. Printre acestea din urmă se numără: -definirea clară a cadrului intervenţiei statelor europene şi anume sub egida N.S. cu N.A.E. în sine.T.O.S.T. ___________________ 76. Mihai-Ştefan Dinu.O. impunânduse ca o realitate de netăgăduit a procesului de integrare europeană. -chestiunea finanţării P. Ea priveşte. s-a făcut în termenii dispoziţiilor Acordului „Berlin plus‖. dezbaterea privind dezvoltarea viitoare a P. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖..c)Viitorul P.

Declaraţiilor şi demersurilor UE.S. Desigur. statele membre vor trebui să respecte criteriile de convergenţă ce vor comporta o creştere a cheltuielilor militare.E. 78 2. România contribuie la formularea Poziţiilor. în vederea asigurării compatibilităţii cu provocările ____________________________ 78. Ca stat membru al UE. Importantele progrese înregistrate de P.2. inclusiv în cadrul reuniunilor tip Gymnich şi Euro-Med. caracterizat de schimbări în natura şi complexitatea ameninţărilor.E. subsumat PESC – pentru a asigura o prezenţă activă a UE la nivel global. 79. România a demonstrat că este şi a rămas un participant activ la dialogul politic din cadrul UE şi a jucat un rol constructiv în cadrul PESC. Pentru a participa la aceasta. cooperarea întărită. fiecare stat va avea mai puţină nevoie de celălalt pentru a fi influent în lume. Europa ar putea. De asemenea. între care şi România. Strategia de Securitate a României. Astfel. dacă statele membre se găsesc mai înarmate fără a fi în paralel mai bine integrate. probabil. fie prin creşterea bugetelor militare naţionale. Ori. în decembrie 2008.ro 42 .3. ele vor fi inevitabil mai puţin interdependente. eforturile României au urmărit convergenţa propriei politici externe cu Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) a UE. în viitor.A. până în prezent rămân strict circumscrise unei dimensiuni pur interguvernamentale. statele membre UE. ţara noastră participă la reuniunile tuturor structurilor de lucru ale Consiliului pe tema PESC/PESA. România respectă sancţiunile internaţionale şi măsurile restrictive impuse de UE. adoptată în decembrie 2003 şi al cărei stadiu al nivelului de implementare a făcut obiectul unui Raport. În mediul de securitate actual. să crească bugetele militare ale fiecărui stat membru fără ca să existe o integrare europeană efectivă în termeni calitativi.presidency. ONU şi OSCE. Rolul României în cadrul PESC În cadrul procesului de aderare la UE. www. nu se exclude nicio variantă. Uniunea Europeană în materie de apărare şi securitate poate evolua fie printr-o aprofundare a integrării europene.Odată instituită. 79 La baza acţiunilor UE pe acest plan se află Strategia Europeană de Securitate. Altfel spus. şi le aplică. se va impune ca un veritabil motor al politicii externe a U. utilizează acest instrument specific de acţiune interguvernamentală în domeniu – PESA.

punând accentul atât pe latura militară a implicării sale.europa. începând cu anul 2003. precum şi în alte domenii conexe.actuale şi cu ambiţiile de actor global în domeniul asigurării securităţii şi stabilităţii în lume.eu 82 cu aportul Agenţiei Europene de Apărare. pp.Griffin. precum consolidarea activităţilor de avertizare timpurie şi de răspuns rapid la crize. Angajamentul solid al ţării noastre este confirmat de situarea între primele cinci ţări din punct de vedere al experţilor detaşaţi şi al echipamentelor furnizate. adecvarea bugetului PESC. 82. S.. a respectului pentru drepturile omului şi bunei guvernări. dar şi prin valoarea adăugată la elaborarea deciziilor din domeniul PESA. securitatea şi stabilitatea în lume. E..consilium. p.2..4. cit. o constituie numeroasele misiuni de gestionare a crizelor. cât şi pe cea civilă. La 17 noiembrie 2009. conştientizând importanţa şi anvergura pe care acestea o vor căpăta în contextul demersurilor UE de promovare a statului de drept funcţional.Adler. În timp. mai ales în domeniul statului de drept. op. Consiliul UE a aprobat declaraţia „PESA 10 ani – Provocări şi oportunităţi‖. 80 O contribuţie importantă în sprijinul acestei viziuni. dezvoltarea capabilităţilor naţionale şi multinaţionale necesare.www. Uniunea şi-a construit reputaţia unui actor capabil de o abordare cuprinzătoare în materie de gestionare a crizelor. Documentul se doreşte a fi un bilanţ al realizărilor în ceea ce priveşte abordarea cuprinzătoare în domeniul gestionării crizelor şi aportul UE la pacea şi securitatea internaţională. ___________________ 80. Participarea României la misiunile PESA România s-a implicat activ în numeroase misiuni PESA. adaptarea structurilor de coordonare şi conducere a misiunilor. 119-121. dar şi un document programatic. 211 81. asumat tot mai eficient în ultimul timp de Uniunea Europeană. coordonarea civil-militară şi 43 ..E. op. 81 Declaraţia precizează direcţiile de acţiune vizate pe mai departe. toate acestea având incidenţă directă asupra stabilităţii şi securităţii internaţionale.ifado. 22 în numai 6 ani. explorarea posibilităţilor oferite de Cooperarea Permanentă Structurată. cit. privind necesitatea sporirii resurselor care pot asigura creşterea capacităţii noastre colective de a promova pacea. 2.

2004 85. sau Agenţia Europeană de Apărare (European Defence Agency/EDA) care îşi are sediul la Bruxelles. EUMM Georgia (misiune de monitorizare) şi EUNAVFOR ATALANTA (misiune navală de combatere a pirateriei în Golful Aden).07. pus la dispoziţia UE în primul semestru al anului 2009.Capability Development Plan 44 .2. 85 Pe linia contribuţiei în plan militar. 84. EULEX Kosovo (misiune în domeniul supremaţiei legii în Kosovo). şi în cadrul unui Grup Tactic de Luptă ce va fi activat în al doilea semestru din 2010. dedicate acestui scop. Bulgaria şi Cipru.5. statele membre au convenit asupra necesităţii construirii unor capacităţi. European Defence Agency-înființat prin Decizia Consiliului Uniunii Europene la data 12. Strategia de Securitate a României. România este prezentă în numeroase misiuni desfăşurate sub egida PESA. prin facilitarea de programe de colaborare întreprinse de statele membre sub ‘umbrela‘ sa. cum ar fi Centrul Satelitar al UE (EUSC) de la Torrejon (Spania). 2. Institutul de Studii de Securitate al UE (ISS) din Paris (Franţa). EUFOR Althea (misiune militară în Bosnia şi Herţegovina). România. Planul de Dezvoltare a Capacităţilor (Capability Development Plan) reprezintă principalul element de sprijin în procesul de planificare a apărării statelor membre. precum şi în ce priveşte limitarea fragmentării la nivel european în acest domeniu de importanţă strategică. EUPOL Afganistan (misiune civilă în Afganistan). alcătuit din Grecia. derulate pe trei continente: EUPM (misiune civilă în Bosnia şi Herţegovina). în funcţie de necesităţile şi interesele în materie de echipamente se implică la rândul său. acoperă atât palierul civil cât şi cel militar. alături de partenerii din cadrul UE. alături de Italia şi Turcia. într-o serie de programe de dezvoltare a unor capacităţi de vârf pentru a obţine o cât mai mare valoare adăugată din aceste eforturi. România. România a confirmat participarea în cadrul a două Grupuri Tactice de Luptă (EU Battle Groups/BGs).Contribuţia României la dezvoltarea capabilităţilor civile şi militare România este de asemenea membru al unor organisme importante pentru PESA. contribuţiile ţării noastre au fost incluse în cadrul Grupului Tactic de Luptă HELBROC. Agenţia Europeană de Apărare (EDA) 84 are un rol central în procesul de dezvoltare a capacităţilor militare. creând astfel premisele unui răspuns cât mai eficace la situaţiile de criză cărora Uniunea va trebui să le facă faţă în viitor.Contribuţia naţională a României. civile şi militare. Astfel. Astfel. EUJUST LEX (misiune integrată în domeniul statului de drept pentru Irak). ______________________ 83. 83 Pentru acţiunea eficientă a UE în domeniul PESA. alături de a celorlalte state membre.

Strategia de Securitate a României 88. 86 2. un element de noutate. Sunt aduse o serie de modificări care vor schimba modul de desfăşurare al PESA (prevăzută a deveni o politică comună de securitate şi apărare . de asemenea. de asemenea. realizat de European Council on Foreign Relations şi dat publicităţii la 15 octombrie 2009. . Rolul şi locul special al Înaltului Reprezentant pentru Afacerile Externe şi Politica de Securitate şi Serviciul de Acţiune Externă reprezintă. România a fost menţionată la capitolul Silitori (a doua categorie din cinci. va permite statelor membre care doresc.Politica de Securitate şi Apărare Comună privind implementarea prevederilor Tratatului de la Lisabona Tratatul de la Lisabona (TL) inovează considerabil în domeniul PESA. având în stadiu avansat de adoptare. fondul iniţial de gestionare a operaţiilor şi o îmbunătăţire a capacităţilor cu sprijinul Agenţiei Europene pentru Apărare. Tratatul va introduce. îndeplinesc criteriile şi au realizat angajamentele privind capacităţile militare stabilite prin protocolul anexat la TL. dar conceptul de Cooperare Permanentă Structurată (Permanent Structured Cooperation / PSC). au făcut obiectul unui raport integrat la nivelul UE. România se situează într-o onorabilă poziţie. România îşi pregăteşte contribuţia aferentă Obiectivului Global Civil 2010 (Civilian Headline Goal 2010).2. ele putând fi oferite ca resurse în defăşurarea operaţiilor PSAC. pe bază de voluntariat. Franţa ş. 88 Capabilităţile militare vor rămâne. Progresele naţionale în direcţia facilitării procesului de generare a forţei şi detaşării experţilor în misiunile PESA civile. Conform studiului „Este UE în măsură să reconstruiască state în derivă ? O trecere în revistă a capacităţilor civile ale Europei‖.În plan civil.Capability Development Plan 87. 12-15. o strategie naţională în domeniul capacităţilor civile. o integrare militară superioară.defence aspects.6. _______________________ 86. după Profesionişti). în ceea ce priveşte dezvoltarea de capacităţi pentru PSAC.A European strategic concept. p. dar care vor păstra caracterul său interguvernamental şi principiul unanimităţii.a. 45 .Common Security and Defence Policy / PSAC). în continuare. 87 O parte dintre modificările în planul concret vor fi mai clare în momentul definitivării elementelor legate de arhitectura instituţională a PESC/PSAC. urmărind obiectivul de a întări dimensiunea de securitate a UE. la dispoziţia statelor membre. alături de Italia.

Bucuresti. Diclionar de Relatii Internationale. furnizarea de asistenţă şi consiliere militară. 89 2. se poate ajunge la o paranoia sistematică"90 2. prin includerea operaţiilor comune de dezarmare.defence aspects.Graham.Politica europeană de securitate şi apărare – Cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate naţională. Securitatea poate fi absolută. îl reprezintă extinderea ariei de acţiune a misiunilor. le favorizează.1. creându-le câmp larg de manifestare. dar şi negative. Securitatea şi apărarea – deziderate majore ale umanităţii Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor. Jeffrey. p. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I‖. într -un sistem de relații de amenințare totală. 12-15. Newnham. politice. Mihai-Ştefan Dinu. militare. într-o anumită măsură. într-un sistem de ostilitate implacabilă. . dincolo de cele existente. fenomen complex.Petre Duţu.46 46 . economice..p. 2001. menţinere a păcii şi de management al crizelor. 90. combaterea terorismului.p62 91.3. generează efecte pozitive. 2007. ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale. reprezintă un asemenea exemplu. care. combinate cu ameninţările de securitate.91 ________________________________ 89. demografice şi ecologice din lume. inclusiv impunerea păcii (cunoscute ca sarcini de tip „Petersberg‖). cu alte cuvinte este echivalentă cu securitatea completă și invers. Editura Universal Dalsi. De asemenea.Conceptul de securitate și dimensiunile sale Din multitudinea de definiții date securității se evidențiază câteva care ilustrează puncte de vedere dintre cele mai diverse.Un aspect deosebit de important pentru creşterea eficienţei misiunilor UE de gestionare a crizelor. de tip umanitar şi de salvare..A European strategic concept. multidimensional şi omniprezent. Globalizarea. Bucureşti. îndeosebi cele asimetrice. întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare. elemente de noutate sunt clauza de solidaritate şi cea de asistenţă şi sprijin reciproc în caz de agresiune.3. Evans. pe care. Astfel în Dicționarul de relatii internaționale" securitatea înseamnă absența amenințărilor împotriva unor valori importante. conform Tratatului de la Lisabona.

ţărilor membre să-şi integreze politica naţională de securitate şi apărare în cea a Uniunii Europene.14 decembrie 1973 47 . Se propunea. într-o manieră colectivă. Astfel miniştrii apărării din ţările membre urmau să facă parte din Consiliul U. contribuţia Europei la întărirea Alianţei Nord-Atlantice şi implicaţiile europene ale crizelor din alte regiuni ale lumii. I. S. pe de o parte.O. European Security and Defence Identity. controlul armamentelor şi dezarmarea. care continuă să existe şi să fie de competenţa fiecărui stat membru.A. entitate politico-economică interguvernamentală internaţională care dispune de o politică proprie de securitate şi apărare. şi. Uniunii să acţioneze consecvent şi sistematic pentru realizarea securităţii şi apărării comune. Declaraţia de la Roma confirma statelor membre ale U. efectele dezvoltării relaţiilor Est-Vest asupra securităţii europene.În acest sens. materiale.E. Pe de altă parte.O.O. Aceasta permite. Aceasta nu-şi propune. financiare şi informaţionale de care dispune fiecare. revigorarea activităţii Secretariatului General şi dezvoltarea legăturilor dintre Consiliu şi Adunarea Parlamentară. folosind resursele umane. o soluţie viabilă împotriva riscurilor şi ameninţărilor de securitate pare a fi integrarea regională.) a apărut şi s-a dezvoltat în cadrul N. _____________________ 92. Având în vedere prerogativele N. Conceptul de Identitate Europeană de Securitate şi Apărare 92 (E.O. totodată. de la Roma. statele membre au decis să orienteze organizaţia într-o direcţie mai mult politică decât militară. conducerile acestora caută soluţii adecvate pentru a le depăşi. în a doua jumătate a anilor ‘80. Desigur. De aici.E.A. Într-un fel. existenţa politicii europene de securitate şi apărare nu înseamnă că apărarea şi securitatea statelor membre revine în totalitate UE. cât şi a celei naţionale. şi momentan nici nu are cum. de a coopera în interiorul organizaţiei prin armonizarea punctelor de vedere asupra problemelor specifice legate de securitatea europeană. În urma Declaraţiei Summitului U.E. D. care să conducă la armonizarea punctelor lor de vedere în domenii precum apărarea comună..T. În cadrul acesteia din urmă.Deoarece globalizarea şi riscurile şi ameninţările de securitate pun probleme tuturor ţărilor. pe de altă parte. globalizarea îşi poate găsi răspunsul în promovarea unei politici de dezvoltare durabilă a tuturor ţărilor lumii..O. un exemplu îl reprezintă Uniunea Europeană. rezultă o amplificare atât a eficacităţii politicii de securitate şi apărare comună promovată de Uniune. să se substituie politicii de apărare şi securitate naţionale. statele adoptă o politică de securitate şi apărare comună.T. a Uniunii Europei Occidentale.

S. Declaraţia care a urmat la Summit-ul de la Lisabona din 1996. Securitatea sistemelor informațional-decizionale. 94 Între astfel de organizaţii şi instituţii.E. menită să consolideze securitatea şi stabilitatea în regiune şi să amelioreze capacităţile operaţionale ale O. Cătălin Zisu. luând in considerare dezbaterile pe această temă care aveau loc la nivelul statelor participante. au lansat o dezbatere amplă asupra tuturor aspectelor securităţii. p. 2007. 93 2.ch/osce/structure/osce_bodies_Fstructure_french. apreciat în întreaga sa complexitate. 94.2.E. cu scopul de a găsi un model de securitate pentru secolul XXI.E.S.E. ai căror membri.htm 48 . Declaraţia exprimă.S.Modelul de securitate al O. drept forumul cel mai potrivit pentru relansarea cooperării şi complementarităţii. aderă la principiile şi angajamentele O. La Summit-ul de la Budapesta. cerințelor de securitate. de asemenea.C.3.C.isn.C. individual sau colectiv. asupra unui Model de Securitate comun şi global pentru Europa secolului XXI.S. intenţia O. Alexandru Mihalcea.C. care poate acționa cu eficiența crescută numai dacă sistemele informațional-decizionale încorporate corespund.E. _____________________ 93. Editura Tritonic.C. reafirma că securitatea europeană necesită o mai largă cooperare şi coordonare între statele participante şi organizaţiile europene şi transatlantice şi califica O. dovedesc transparenţă în acţiunile lor. Summit-ul a lansat dezvoltarea unei Carte a securităţii europene. la rândul lor.S. București.S.Securitatea și protecția informațiilor au devenit o componentă importantă a securității sistemului militar.264. de a întări cooperarea şi cu alte organizaţii similare de securitate.ethz.E. din 5-6 decembrie 1994.www. şefii de stat şi de guvern ai statelor membre C. şi a căror calitate de membru este bazată pe un angajament voluntar şi deschis.C.

la 7 februarie 1992. privit în primul rând ca fiinţă umană şi apoi ca membru al unei comunităţi europene în continuă formare.. București. Instituţiile cooperează unele cu altele în mod loial. „ Cum va arăta oare o societate care nu ar mai avea ţări aparte (. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. condiţiile şi scopurile prevăzute de acestea. Bruylant. VIGNES. ale cetăţenilor săi şi ale statelor membre. Comisia Europeană (denumită în continuare «Comisia»). 96 __________________________ 95. ştiinţele. et Jweyland.4.) Ce consecinţe ar rezulta pentru inteligenţa. Anii tinereții. urmărirea obiectivelor sale.Francois Rene de Chateaubriand. Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate. susţinerea intereselor sale. Memorii de dincolo de mormânt. O fază decisivă a progresului integrării europene a început odată cu semnarea de către cele 12 state membre ale Comunităţilor europene. D. genese. analyse. în conformitate cu procedurile. REINESH. a se vedea J. Rolul și scopul instituțiilor Uniunii Europene privind ordinea publică și siguranța națională Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea valorilor sale. Consiliul European. Instituţiile Uniunii sunt: Parlamentul European. reprezintă probabil cea mai puternică temelie a unui sistem jurisdicţional împărţit între statutul de cetăţean european şi cel de individ. Uniunea Europeană şi cealaltă consacrată ca instituţie internaţională ocupând un loc demn de invidiat şi care a conferit individului importanţă la nivelul internaţional. Asupra Tratatului. Construcţia Europei cu cele două entităţi. 1993 49 . arta şi poezia sa. Le Traite de Maastricht.2. 96.‖ 95 Europa acestui secol pare să raspundă la interogaţia formulată de Chateaubriand de la sfârşitul Memoriilor de dincolo de mormânt. commentaires. 2006. una în formare şi consolidare. G. a Tratatului de la Maastricht privind instituirea unei Uniuni europene. precum şi asigurarea coerenţei.CLOOS. a eficacităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor sale. Consiliul Europei. obiceiurile. cu statut încă nedefinit.. Curtea de Conturi. Banca Centrală Europeană. Consiliul. Bruxelles.

Progresele în domeniul politicii europene de securitate şi apărare vor menţine unele modalităţi decizionale specifice, facilitând totodată o cooperare consolidată în cadrul unui grup mai mic de state membre. 97 2.4.1.Aspecte generale privind Consiliul Uniunii Europene Prin adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 28 februarie 200298 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate au fost stabilite reguli clare şi competenţele necesare pentru îmbunătăţirea cooperării judiciare între statele membre, în special lupta împotriva formelor grave de criminalitate; componenţe Eurojust; obiectivele şi funcţiunile acestuia; faptele de competenţă Eurojust, modul de obţinere a informaţiilor şi valorificarea lor; protecţia şi restricţii în privinţa datelor obţinute. Prin adoptarea unor acte normative, la iniţiativa unor state membre şi cu avizul Parlamentului European, esenţiale pentru stoparea activităţii infracţionale în spaţiul comunitar, Consiliul Uniunii Europene –în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, în special art. 31 şi articolului 34 alin.2 litera c)- a urmărit: îmbunătăţirea cooperării judiciare între statele membre, în special în lupta împotriva formelor grave de criminalitat, care sunt adesea fapte ale organizaţiilor transnaţionale; îmbunătăţirea efectivă a cooperării judiciare între statele membre. Se resimţea necesitatea adoptării urgente la nivelul Uniunii a unor măsuri structurale destinate să faciliteze coordonarea optimă a desfăşurării cercetărilor şi a urmăririi penale efectuate de către organele judiciare ale statelor membre, şi pe teritoriul altor state comunitare, cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor aflaţi sub urmărirea penală. Pentru a consolida lupta împotriva formelor grave de criminalitate organizată, Consiliul European de la Tampere, din 15 şi 16 octombrie 1999, la punctul ( 46) al concluziilor sale, a decis crearea unei unităţi ( Eurojust) formată din procurori, magistraţi sau ofiţeri de poliţie cu competenţe echivalente. Prin Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 , unitatea Eurojust este instituită ca organ al Uniunii cu personalitate juridică. S-a decis ca finanţarea sa să se realizeze din bugetul general al Uniunii Europene, cu excepţia salariilor şi onorariilor membrilor naţionali şi ale asistenţilor acestora, finanţare care a rămas în sarcina statelor lor membre de origine.

________________
97.

Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a EUROJUST în scopul consolidării luptei împotriva

formelor grave de criminalitate 98. Idem., www.europa.eu.int/

50

2.4.2. Rolul Comisiei 99 Comisia promovează interesul general al Uniunii şi ia iniţiativele corespunzătoare în acest scop. Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de instituţii în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Aceasta execută bugetul şi gestionează programele. Comisia exercită funcţii de coordonare, de executare şi de administrare, în conformitate cu condiţiile prevăzute în tratate. Cu excepţia politicii externe şi de securitate comune şi a altor cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Comisia adoptă iniţiativele de programare anuală şi multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituţionale. Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepţia cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru. Mandatul Comisiei este de cinci ani. Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza competenţei lor generale şi a angajamentului lor faţă de ideea europeană, dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă. 2.4.3. Rolul Parlamentului European Parlamentul European100 exercită, împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şi bugetară. Acesta exercită funcţii de control politic şi consultative, în conformitate cu condiţiile prevăzute în tratate. Parlamentul European alege preşedintele Comisiei. Parlamentul European este compus din reprezentanţii cetăţenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăşi şapte sute cincizeci, plus preşedintele. Reprezentarea cetăţenilor este asigurată în mod proporţional descrescător, cu un prag minim de şase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci şi şase de locuri. Consiliul European adoptă în unanimitate, la iniţiativa Parlamentului European şi cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenţei Parlamentului European, cu respectarea principiilor menţionate la primul paragraf. Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret, pentru un mandat de cinci ani. Parlamentul European îşi alege preşedintele şi biroul dintre membrii săi.‖

_________________________
99.www. europa.eu.int/ 100. Idem.

51

2.5. Aplicarea normelor de drept internaţional umanitar în activitatea organelor de ordine publică Până în secolul al XVIII-lea inclusiv, normele dreptului internaţional în vigoare şi competenţele forţelor de ordine în aceeaşi perioadă sunt o dovadă a faptului că, forţele de ordine nu au fost implicate instituţional în operaţiuni de război nici în interiorul şi, cu atât mai mult în afara graniţelor ţării până la mijlocul secolului al XIX-lea. Chiar dacă au intervenit în anumite operaţiuni sau faze ale războiului, cum ar fi evacuarea populaţiei civile din zonele de luptă, nu au făcut-o în baza unei norme de drept internaţional umanitar ci a unor reglementări interne. Obligaţia de a interveni la evacuarea populaţiei civile din obiectivele militare şi din zonele periculoase de conflict se naşte abia în 1977, în baza art. 58 din Protocolul Adiţional I care dispune : părţile la conflict se vor strădui să îndepărteze din vecinătatea obiectivelor militare populaţia civilă şi bunurile cu caracter civil . 101 În urma cercetărilor efectuate între anii 1900-1999 pe Terra au avut loc 893 de conflicte armate, la care au luat parte 151 de state. Până la începutul secolului al XX-lea, războaiele au avut un caracter limitat, sub raportul ariei geografice şi se desfăşurau în două medii- pe pământ şi pe mare. Apariţia avionului pe teatrele de operaţiuni a propus o revoluţie în tehnica războiului, desfiinţând tradiţionalul linie de demarcaţie între front şi spatele frontului. Rachetele cu rază lungă de acţiune, precum şi sateliţii militari şi tehnicile laser au extins războiul la cel de al treilea mediu- la mediul extraterestru. Mijloacele de distrugere în masă în special armele nucleare şi termonucleare au creat potenţiale ameninţări pentru existenţa vieţii pe Terra. 102 Totodată terorismul transnaţional creează pericole potenţiale echivalente cu ale armelor nucleare. Odată ratificate, convențiile de drept umanitar trebuie aplicate cu bună-credință de către statele contractante, iar valoarea lor universală ar trebui să asigure universalitatea respectării lor. De aceea receptând legile și obiceiurile războiului în legislația militară națională, statele ar trebui să-i determine pe combatanți și necombatanți să înțeleagă că încălcarea acestora constituie o infracțiune ce va fi pedepsită. Pe de altă parte, respectarea Dreptului la Haga103 și de la Geneva este cerută ________________
101.Nicolae Lupulescu, Drept umanitar, Editura C.H. Beck,București, 2009, p.198 102.Idem, p.140 103.Dreptul internațional umanitar al conflictelor armate se divide în două ramuri de bază: a) dreptul conflictelor armate (dreptul războiului propriu-zis) se mai numește și Dreptul de la Haga datorită faptului că, principalele reguli sunt cuprinse în Convenția adoptată la Conferința de pace de la Haga din 18.0ct.1907, b) dreptul internațional umanitar ( dreptul umanitar propriu-zis) denumit și Dreptul de la Geneva datorită adoptării principalelor izvoare ale acestuia în capitala Elveției respectiv cele patru convenții din 1949 și cele două protocoale adiționale din 1977.

52

107.Încă din timp de pace. Asociația Română de Drept Umanitar. dreptul internațional obligă statele să conceapă atât măsuri politico-strategice de prevenire a eventualelor conflicte armate ( ius contra bellum) 105. Asociația Română de Drept Internațional Umanitar. integrarea prevederilor tratatelor internaționale în actele normative interne și prin editarea și difuzarea de lucrări cu tematică specifică. 2000.Conference of the Rome Statute concluded in Kampale. Astfel în baza Hotărârii de Guvern nr. 106 La 15 mai 2007 a avut loc lansarea oficială a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. www. 106. 2010. 108.ro/smg/cdiu. care au devenit părți la ele încă din timp de pace. cât și măsuri de strategie militară privind asigurarea cunoașterii și respectării legilor și obiceiurilor războiului. În România Centrul de Drept Internațional Umanitar este o microstructură specializată în asigurarea instruirii Forțelor Armate Române în domeniul dreptul internațional umanitar prin generarea și difuzarea de informații specifice.a fost înființat la 6 decembrie 1993 prin aprobarea ministrului apărării naționale pe raportul nr. Ion Suceavă. La nivel național. Ionel Cloșcă.10. cu misiunea de a studia măsurile necesare pentru aplicarea efectivă la nivel național a Convențiilor de la Geneva și Protocoalelor lor Adiționale. 53 . Editura Sanșa SRL.DC 1466 din 22.php. Ionel Cloșcă. alegerea unui reprezentant în Comisia Internațională de Stabilire a Faptelor. Dreptul internațional umanitar al conflictelor armate. 105. defense. amendarea unor legi și regulamente naționale în spiritul cerințelor convențiilor umanitare.63. Ion Suceavă. București. Ele desfășoară o activitate extrem de utilă și inițiază o serie întreagă de activități concrete: crearea unei rețele de consilieri în dreptul războiului în forțele armate. 108 _________________________________ 104. pe perioada desfășurării conflictului armat și la încheierea ostilităților militare. Documente.CDIU. Tratat de Drept Internațional Umanitar. difuzarea normelor relevante de drept internațional umanitar.p. În ceea ce privește România. București. p.1993. în unele state au luat ființă Comisii Interdepartamentale de Drept umanitar. orice stat civilizat împărtășind și promovând doar valorile compatibile cu dreptul umanitar.de regulile unei minime conduite corecte și morale a actorilor raporturilor internaționale. iar în strânsă cooperare cu Centru de Drept Internațional Umanitar107 din Ploiești au fost elaborate documente și au fost organizate evenimente care au avut ca efect o creștere a vizibilității în plan extern a acțiunilor întreprinse de România în domeniul dreptului internațional umanitar. 420 din 29 martie 2006 a fost înființată Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar. ce sunt impuse statelor. pe plan intern au fost întreprinse acțiuni menite să reflecte preocupările statului român pentru promovarea. difuzarea dreptului umanitar. Uganda on June 11. 104 Implementarea normelor Dreptului umanitar implică însușirea și integrarea obligațiilor prevăzute de convențiile internaționale. 1992.324.

CAPITOLUL III. FORME DE MANIFESTARE A ÎNCĂLCĂRII ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ

3.1. ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ- PREOCUPĂRI ALE UNIUNII EUROPENE Într-o lume globalizată în evoluţie constantă, Europa secolului al XXI-lea trebuie să facă faţă unor noi provocări, respectiv, mondializarea economiei, evoluţia demografică, schimbările climatice, aprovizionarea cu energie sau noile ameninţări la adresa securităţii. Statele Membre nu mai sunt în măsură să facă faţă singure tuturor acestor probleme fără frontiere. Pentru a găsi soluţii şi a răspunde preocupărilor cetăţenilor, este necesar un efort colectiv la nivel european. 109 Europa trebuie să se modernizeze, să dispună de instrumente eficiente şi coerente, adaptate nu numai la funcţionarea unei Uniuni recent extinse de la 15 la 27 State Membre, ci şi la transformările rapide prin care trece lumea de astăzi. Dinamica acestor transformări este impusă pe de o parte, de fenomenul globalizării, care afectează întreaga planetă, toate statele, indiferent de nivelul de dezvoltare economică şi de regimul social-politic, şi, pe de altă parte, este vorba de tranziţia statelor, în care au funcţionat o bună perioadă de timp economii centralizate şi regimuri politice totalitare, spre un tip nou de economie şi societate. Ambele fenomene vizează deopotrivă performanţele economico-sociale, dependente hotărâtor de o gestiune corespunzătoare. Atât globalizarea, cât şi tranziţia fostelor state socialiste din Europa, dar şi a celorlalte state, se derulează în paralel cu un amplu proces de integrare, ilustrat smnificativ de Uniunea Europeană. Evoluţia României nu poate fi decât racordată evoluţiei comunităţii internaţionale şi mondiale.
110

Acest proces de extindere este generator de riscuri ţinând cont de situaţiile particulare ale statelor aderate şi în curs de aderare ( eterogenitatea economică şi politică) şi de provocările instituţionale, economice, politice şi juridice ale momentului.) _______________________
109.

Cornel Darmasco –Dincă, opera cit. p.83

110.Alexandru Dumitru, Corvin Nedelcu, Valentin Petre,Sistemul de securitate al Uniunii Europene,Editura Moroșan,București, 2009, p.47.

54

3.1.1. Prioritatea dreptului comunitar faţă de legislaţiile naţionale După cum se ştie, Uniunea Europeană ( UE) ia decizii în trei domenii politice distincte, de asemenea cunoscute în limbajul comunitar drept trei „ piloni „ ai Uniunii Europene. Primul pilon: domeniul comunitare care cuprinde majoritatea politicilor comune, în care deciziile se ia prin „ Metoda comunitară‖ ( adică, metoda uzuală de luare a deciziilor în UE în care Comisia face propunere Consiliului şi Parlamentului, pe care o discută, propun amendări şi o adoptă în final ca legislaţie a UE. În Proces se consultă adesea şi alte instanţe cum ar fi Comisia Economică şi Socială a Regiunilor, cu participarea Comisiei, a Parlamentului şi a Consiliului). În primul pilon, totuşi, Comisia beneficiază de un drept de iniţiativă exclusiv în materie legislativă. 111 Al doilea pilon: politica externă şi securitate comună, în care deciziile Consiliului. Al treilea pilon: poliţia şi cooperarea judiciară în materie penală, în care deciziile revin fundamental Consiliului. Domeniul propriu al celui de-al treilea stâlp este circumscris în acest mod în cadrul Titlului VI din Tratatul Uniunii Europene, în care nivelul de integrare europeană este mai mic decât în Dreptul comunitar( Statele membre de asemenea dispun de un drept de iniţiativă comun cu Comisia, Consiliul ia decizii prin unanimitate, Parlamentul European deţine o funcţie pur consultativă şi Tribunalul de Justiţie exercită un control limitat). Statele membre care au decis liber să se integreze ca şi colectiv în cadrul unui proiect comun european, sunt conştiente de existenţa problemelor comune care reclamă soluţii de asemenea comune, cel puţin în cadrul teritoriului comunitar european ( de ex. criminalitatea legată de imigraţia clandestină, corupţia internaţională sau noile forme de delicvenţă cibernetică) . Pe de altă parte, nu ar avea sens să afirmăm intrarea în vigoare a unei serii de principii comune în toată uniunea Europeană ( principii în care, în mod sigur, s-a bazat crearea sa) dacă în acelaşi timp nu se dotează cu protecţia necesară şi cu apărarea principiilor menţionate în fiecare dintre State membre din cadrul Comunităţii. Astfel se explică motivul pentru care dispoziţiile juridice ale Uniunii Europene şi în general instituţiile comunitare influenţează în mod din ce în ce mai mare dreptul propriu al statelor membre, şi motivul pentru care această influenţă poate avea efecte atât depenalizatoare cât şi penalizatoare în domeniul legislaţiilor naţionale. ______________
111. Ion Suceavă, Coman Florian,Criminalitatea și organizațiile internaționale, Editura Romcartexim, București, 2007, pag.29

revin exclusiv

55

3.1.2. Activitatea de relaţii internaţionale a României în domeniul ordinii şi siguranţei publice Evoluţiile înregistrate pe plan intern sau internaţional, datorită preocupării de a se menţine abordarea dinamică, proactivă, în promovarea şi apărarea intereselor şi a imaginii României în exterior necesită eforturi conjugate, depuse pe multiple planuri. Astfel au pornit de la realitatea că obţinerea credibilităţii şi mai ales menţinerea acesteia pe plan extern reclamă acţiuni concrete, eficiente şi permanent coordonate, în cadrul unor mecanisme flexibile, adaptate la standardele europene, de natură să confere fiabilitate şi predictibilitate relaţiilor întreţinute cu partenerii din străinătate şi să asigure plusul de consistenţă scontat. Realizate pe cinci mari direcţii de muncă: integrare europeană şi parteneriat euroatlantic, relaţii internaţionale, reprezentare externă şi misiuni internaţionale, programe de asistenţă şi activităţi de reprezentare şi protocol, activităţile desfăşurate au fost caracterizate de un volum şi o frecvenţă ridicată ale operaţiunilor efectuate, cu un nivel ridicat de complexitate şi implicând coordonarea cu numeroşi participanţi, atât din structurile MAI, cât şi din alte instituţii guvernamentale naţionale şi străine. 112

3.2. Aspecte privind domeniile de interes care pot afecta ordinea și siguranța publică 3.2.1. Contextul terorismului în Uniunea Europeană Terorismul 113– internaţional reprezintă una dintre cele mai dezbătute probleme din ultimele decenii dar şi dintre cele mai diferite domenii- sociologi, politologi, economişti au căutat să identifice esenţa fenomenului terorist studiindu-l cauzele, formele de manifestare şi definind trăsăturile care îl individualizează.

_________________
112. Conferinţa Internaţională 22-23 mai 2008, Justiţie şi Integrare Comunitară, Ed. Univ. Braşov, 2008, p.72. 113. Jean Callaghan, Frenz Kernic, Securitatea internațională și forțele armate, Editura Tritonic, București, 2005, p.39

56

Aspecte generale şi noi influenţe contemporane Un număr mare de organizaţii teroriste au o prezenţă activă. cel internaţional nu poate fi combătut decât prin cooperare între state.p. Însumate. Totodată. documente şi evidenţe electronice. fac diferenţierea între terorismul internaţional şi terorismul naţional. reflectă anumite probleme legale ale statelor membre care au de-a face cu cauze ce au ca obiect acte de terorism. Ion Suceavă. 498 de atacuri teroriste au fost comise în 2006. Atacul terorist din Germania. Toma Gheorghe. atât în ceea ce priveşte pe procurorii cât şi a organelor de cercetare penală.3. care.3. o participare intensă în cadrul Uniunii Europene.Hr. de a evalua ţi de a pune cap la cap cantităţi mari de informaţii. sau chiar state terţe care însă reprezintă interes ridicat pentru statele membre ale UE. Unele dintre aceste organizaţii au drept ţintă state membre ale UE. în Lex Apelia au incriminat Crimen Majestatis. Hedesiu Emil.Federazione Anarchia Informale 57 . întrucât aşa cum am mai arătat una dintre marile probleme ar fi lipsa capacităţii.un aspect foarte important este faptul că. p. respectiv cel naţional poate fi combătut de instituţiile unui stat atunci când acestea sunt suficient de puternice. Este de menţionat faptul că o cincime dintre arestările făcute au avut ca subiecţi femei.578 115. eşuat.. numărul mic de arestări făcute pentru propaganda terorismului indică lipsa unei baze legale care să permită asemenea arestări precum şi dificultăţile cu care se confruntă investigatorii în acest sens. ________________ 114. Dacă cel din urmă. în anul 103 î. în timp ce aproape toate arestările făcute asupra unor suspecţi din afara UE au avut ca subiecţi bărbaţi. 115 3. 2007. Interpol la inceput de mileniu. Mare parte dintre acestea au avut drept urmări pagube materiale reduse şi nu au avut ca scop asasinate şi crime. demonstrează că teroriştii islamişti au drept ţintă masa populaţiei.36 116. București. aşa cum se poate observa şi din numărul mare de arestări făcute. 116 Totodată numărul mare de achitări arătate mai sus. 2009. 114 Rapoartele şi statisticile despre terorism în general. Contracararea crimei organizate. Editura UNAP. respectiv orice acțiune internă sau externă îndreptată împotriva integrității statului. București. şi cât mai multe victime. cât şi cele privitoare la Europa în special.2 Forme de terorism care acţionează în Europa Prima tentativă de a defini și reglementa terorismul aparține legiuitorilor romani. Editura Meronia.2.2. Cercetările demarate referitoare la terorismul islamist reprezintă o prioritate pentru statele membre UE.

4. a Deciziei adoptate de către Consiliul Uniunii Europene privind aderarea României şi Bulgariei la EUROPOL.2. Cu ajutorul acestui mecanism bine pus la punct Europol ar putea acorda un mai mare ajutor şi sprijin statelor membre în lupta lor împotriva terorismului. totodată ajungând la concluzia că . 117 3.2 şi sarcinile acestei instituţii Înfiinţarea Oficiului EUROPOL. Tratatul privind Uniunea Europeană.08. la data de 01.4 Prevenirea şi combaterea terorismului prin înfiinţarea Oficiului European de Poliţie ( EUROPOL) . oficial. care face parte integrantă din Tratatul de aderare.5. în acest caz Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie şi a Protocoalelor la aceasta. publicat în J. ratificat prin Legea nr. Idem. odată cu adoptarea. statele membre s-au convenit asupra faptului că este este necesar să se înregistreze progrese în solidaritatea şi cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene. K. astfel de progrese ar permite o mai bună apărare a ordinii publice şi a securităţii au înfiinţat Oficiului European de Poliţie (Europol).2.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană -(Convenţia Europol) Având în vedere problemele stringente care decurg din existenţa actelor de terorism. Fact sheet on Europol. 118.2007. ca urmare. traficul ilegal de droguri. precum şi din alte forme grave de criminalitate internaţională.Pentru aceste motive consider că este foarte important ca în anul 2010 cât şi în cele următoare. 58 . şi. România a aderat. 118 . (3) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană.1. la convenţiile şi protocoalele enumerate în anexa I. 2. 3.O C 321 E din 29 decembrie 2006 119. România a luat măsurile necesare pentru asigurarea implementării convenţiilor şi protocoalelor la care este parte. 5 şi 6. 120 _______________ 117. Înfiinţarea Oficiului Europol sub Titlul I art. 157/2005. prin Tratatul privind Uniunea Europeană din 7 februarie 1992. atribuţiile şi obiectivele acesteia sunt prevăzute în Convenţie119 Europol Official Site. în special prin îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti dintre statele membre. 3. Conform art. 1. să avem un organism unic care să aibă ca scop nu numai combaterea terorismului dar şi prevenirea acestui fenomen în UE. 3. respectiv publicarea în Buletinul Oficial al UE. 4.08. la data de 01. 120. Aderarea României la EUROPOL Intrarea în vigoare a Convenţiei EUROPOL. Convenția EUROPOL a fost ratificată de toate statele membre și a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998. 3 alin. denumit în continuare Act de aderare.2007. în temeiul art.2.

S-au stabilit.3. totodată. Acţiune comună 98/733/JAI a Consiliului UNIUNII EUROPENE 59 .traficul de persoane .terorismul .extorcarea precum şi alte acte de violenţă împotriva vieţii. au fost stabilite noi reguli cu caracter obligatoriu pentru statele membre. măsuri privind consolidarea cooperării între statele membre ale Uniunii Europene. ____________________ 121. dacă au fost folosite pentru săvârşirea infracţiunilor menţionate în Acţiunea comună.adoptată de Consiliul Uniunii Europene privind incriminarea participării la o organizaţie criminală în statele membre ale Uniunii Europene. S-a stabilit şi obligaţia statelor membre de a trage la răspundere penală orice persoană care desfăşoară activităţi de complicitate sau favorizare a făptuitorului. Aspecte ale cooperării în domeniul formelor grave de ciminalitate Prin Acţiunea comună din 21 decembrie 1998 121 . a integrităţii fizice sau a libertăţii persoanei sau care creează un pericol colectiv pentru persoane.criminalitatea economică gravă . dar şi persoanele juridice.6.spălarea banilor .2. având în vedere gravitatea şi aploarea pe care a luat-o anumite forme de criminalitate organizată.traficul cu opere de artă . în special cu privire la următoarele genuri de infracţiuni: -traficul de stupefiante .

hub123 Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010 aprobată prin Hotărârea nr. http://anitp. Siria în perioada 7-9 iunie 2010. Mohamed Naji Outri. Pe perioada desfăşurării Conferinţei.php 123.gift. DL. organizaţiilor neguvernamentale. -necesitatea ca în lupta antitrafic să se ia în considerare şi anumite măsuri specifice de abordare a „cererii‖ de servicii furnizate de victimele traficului de fiinţe umane (demand side).gov. din cadrul agenţiilor de aplicare a legii. Lucrările au fost deschise de Primul Ministru al Siriei Dl.mai.hub 60 . domnul subcomisar de poliţie Romulus Nicolae Ungureanu a participat la prima Conferinţă Globală pe tema traficului de fiinţe umane ce s-a desfăşurat în Damasc.un. -precizări tehnice pe linia traficului de organe şi a traficului de persoane în scopul prelevării de organe. Conferinţa a reunit peste 120 de participanţi din peste 50 de state. 122 Urmare a invitaţiei adresată Ministerului Administraţiei şi Internelor de către INTERPOL.www.gift. _______________________________ 122.3.ro/legislație/legislație.un. şeful ANITP. în sensul prevederilor internaţionale.1654 din 22 noiembrie 2006 și Planul național de acțiune pentru implementarea acesteia îndeplinesc un rol deosebit în dezvoltarea unui sistem eficient de acțiune împotriva traficului de persoane.7. -posibilitatea de a încărca pe site-ul www. Ministru de interne general maior Saeed Samoor şi preşedintele INTERPOL Dl. după cum urmează: -precizări cu privire la Convenţiile internaţionale şi Tratatul de la New York care conţin prevederi clare pe linia cooperării internaţionale în acest domeniu şi anumite recomandări.2. Khoo Boon Hui. România a avut mai multe intervenţii. Trafic de persoane Participarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane la prima Conferință Globală pe tema traficului de ființe umane organizate de INTERPOL. organizaţiilor internaţionale şi experţi în acest domeniu.

3. asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru cetăţeni şi abordarea de o manieră echilibrată şi integrată a problemei drogurilor. fiecare pe o perioadă de patru ani. ulterior. pe droguri ( 2005-2012) 126 În data de 17/18 iunie 2004. privind substanțele psihotrope. preluate chiar și de convenția următoare. cea din 1971. protejarea sănătăţii publice.8. să consimtă la o Nouă Strategie Europeană pe Droguri pentru perioada 2005 . care au devenit. libertatea.Strategia Uniunii Europene pe droguri 2005-2012.org/library 126. Strategia U. reguli generale în materie.02. Cadrul general şi priorităţile stabilite prin noua Strategie vor servi ca bază pentru următoarele două Planuri Europene de Acţiune pe Droguri. au fost codificate noțiunile de bază ale sistemului de control internațional. Strategia are ca scop protejarea şi îmbunătăţirea nivelului de bunăstare al societăţii şi al individului. _____________________________ .gov. solidaritatea. Trafic de stupefiante Tratamentul juridic aplicabil acestor produse și substanțe constituie un capitol însemnat în teoria drogului. Această nouă Strategie pe Droguri este bazată în primul rând pe principiile fundamentale ale legislaţiei Uniunii Europene şi sprijină în toate privinţele valorile fondatoare ale Uniunii: respectul pentru demnitatea umană. egalitatea.1971.Convenția asupra substanțelor psihotrope. http://ana. drugtext. democraţia. adoptată la Viena la 21. 124.2012 .2. 125.E. 125 Nu se poate vorbi însă de o uniformizare în ceea ce privește legislația privind drogurile în țările Uniunii Europene. statul de drept şi respectarea drepturilor omului.ro/str_ue0. Consiliul European a invitat Consiliul ca până în decembrie 2004.htm 61 . numită unică124 . îndeosebi pentru faptul că prin Convenția din 1961.www.

în conformitate cu art.traficul ilegal cu bunuri de patrimoniu.3. în conformitate cu obiectivele Oficiului Europol prevăzute la art. 2 alin. (2). privarea ilegală de libertate şi luarea de ostatici – rasismul şi xenofobia Infracţiuni împotriva patrimoniului sau a bunurilor de proprietate publică. vătămarea gravă a integrităţii corporale . 2 alin. integrităţii corporale sau libertăţii personale: – omuciderea. 62 .Alte forme de infracţionalitate gravă care pot intra în sfera de competenţă a Oficiului Europol Pe lângă cele prevăzute deja în art. (1)din Convenţie următoarele infracţiuni intră în sfera competenţei Europol: Infracţiuni împotriva vieţii. (2).9. muniţii şi materiale explozibile – traficul ilegal cu specii rare de animale – traficul ilegal cu specii şi varietăţi rare de plante – infracţiunile împotriva mediului – traficul ilegal cu substanţe hormonale şi alţi factori de creştere De asemenea.2. inclusiv frauda: – jaful organizat . inclusiv antichităţi şi opere de artă – înşelăciunea şi frauda – activităţi mafiote (“racketeering”) şi extorcarea – falsificarea şi piratarea produselor – falsul şi uzul de fals legat de documente administrative – falsificarea banilor şi a altor mijloace de plată – criminalitatea informatică – corupţia Comerţul ilicit şi acţiuni dăunătoare pentru mediu: – traficul ilegal cu arme. 2 alin.comerţul ilicit cu organe şi ţesuturi umane – răpirea. dispoziţia ca Europol să abordeze una dintre formele de infracţionalitate enumerate anterior implică şi competenţa Oficiului de a se ocupa de activităţi de spălare de bani şi infracţiunile conexe acestora.

o societate umană plină de transformări și într-o continuă căutare de soluții pentru asigurarea unui climat de pace și stabilitate pe întreg mapamondul. care să își pună amprenta asupra tuturor statelor și naţiunilor lumii. 63 . dar și o profundă derută. manifestată în special în rândul micilor actori ai ecuației de putere. deocamdată neintegrați și nealiniaţi. concepută ca o necesitate de prim ordin a societății globale.CAPITOLUL IV ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND MĂSURILE LUATE DE STATE PENTRU MENȚINEREA ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ Începutul mileniului al treilea a adus în prim planul atenției analiștilor politici și experților în domeniu. scoate în evidenţă nu numai amplele cântăriri pentru identificarea celor mai potrivite căi de realizare a unei păci și securități durabile. O radiografiere profundă și atentă a societății actuale a mediului global de securitate. capabil să menține pe traiectorie procesul de edificare a noii arhitecturi de securitate.

Situația politico-militară actuală are drept caracteristică principală un amplu proces de realizare a noii arhitecturi de securitate.Fizionomia mediului de securitate în epoca globalizării și impactul său asupra dinamicii structurilor de ordine publică 4.1.1. integrarea în structurile europene și euro-atlantice fiind două procese majore derulate cu repeziciune și emblematice în acest sens. indiferent de nivelurile la care aceasta are loc se constituie ca un domeniu în care interesul comun este în măsură să determine statele și grupurile de state să adopte soluții rapide și veridice. 2009.4. Sistemul de securitate al Uniunii Europene. Într-o analiză atentă a ceea ce se întâmplă în prezent în Europa. Beneficiile securității în cazul unei apărări comune în cadrul unei alianțe includ o posibilitate mai redusă de a fi atacat (efectul de descurajare). Abordarea problematicii securității militare europene. cât și prevenirea posibilității unora dintre aliați de a încheia alianțe cu adversarul (efectul de excludere)" 127. Aspecte generale referitoare la evoluția mediului de securitate Prezentarea succintă a unor aspecte referitoare la evoluțiile probabile ale mediului de securitate la nivel global și regional. Facând față unor pericole comune. în condițiile în care raporturile dintre state și grupurile de state sunt stabilite plecând de la alte baze și pe alte criterii decât cele ce erau proprii Războiului Rece. dar mai ales convergente. cât și o analiză pluridisciplinară. „Beneficiarul principal al alianțelor este în primul rând și în mod evident o securitate sporită. statele au motive îndreptățite pentru a se alia. Editura Moroșan.119 64 . ___________________ 127. așa cum este cea de față.1. Valentin Petre. acest demers necesitând atât o atenție deosebită și permanentă. nu poate surprinde întreaga cornplexitate a proceselor care au loc. p. nu putem să nu scoatem în evidență dorința statelor de asigurare a securității pe continent. Corvin Nedelcu. o capacitate mai mare de ripostă în cazul unei agresiuni (apărare). Alexandru Dumitru.

Europa caută să găsească răspunsuri la întrebări și soluții la multiple probleme legate pe de-o parte de dorința de unificare a statelor continentului iar pe de altă parte de amploarea riscurilor. care au multiplicat forța și au diminuat importanța timpului și spațiului în ecuația de putere. 4.2.1. politice și nu în ultimul rând cele de securitate tind să devină probleme globale iar rezolvarea acestora trebuie să angreneze toate statele lumii într-o concepție unanim acceptată și recunoscută.3. În acest fel. Începutul mileniului al treilea găsește omenirea într-un amplu și complex proces de transformare a societății sub toate aspectele. Starea de haos este perioada cea mai propice pentru disiparea și proliferarea confruntării.1. epoca modernă a mileniului trei. este de neconceput fără informații. fără circulația acestora. Caracteristicile mediului de securitate Organizarea umană în general a evoluat de la societatea bazată pe energie la cea informațională. 4. poate o putere mai mare ca cea asigurată cu bani. Mediul de securitate va fi identificat și definit de reuniunea și intersecția acestor poli de putere. find condiționat complex. fenomen ce a pus la dispoziția omului facilități deosebite. fenomen care. Aceste evoluții au provocat ceea ce în literatura de specialitate se numește revoluția informațională. anticipând schimbări de proporții în afirmarea și consacrarea noilor actori de putere pe scena mondială în care problemele economice. Mediul european de securitate Mediul european de securitate este actualmente dominat de fenomenul integrarii aproape a tuturor statelor continentului în Uniunea Europeană. sociale. pe cât este de complex. atât capacități cât și vulnerabilități noi. pentru războiul asimetric și disproporționat. 4.4. puternic fragmentat și greu de gestionat și echilibrat.1. apreciată deseori ca societatea informațională. mai ales în contextul globalizării.1. În procesul de elaborare a unei strategii solide de securitate. datorită componenței sale caracteristice care este informația.4. care dobândește. societatea modernă. ceea ce oferă putere. Obiectivele strategice și direcţiile securităţii europene 65 .4. are implicații majore asupra modului de organizare şi conducere la nivelul continentului şi al statelor naționale. Dacă această integrare va reuşi. Uniunea Europeană și mediul internaţional de securitate Nivelul global al mediului de securitate releva mai multe tendințe ce au influență în planul securității. Globalizarea constituie cea mai previzibilă evoluție a mediului de securitate internațional.1. amenințărilor și a pericolelor care au drept țintă Europa. ea poate servi drept model al construirii societății globale.

multe țări au ratificat Protocolul ONU privind prevenirea. Aspecte de drept comparat specifice statelor membre ale Uniunii Europene În capitolul II am făcut o analiză privind domeniile de interes care pot afecta ordinea și siguranța publică. dezvoltarea bogăției culturale europene.2.2. promulgând legi speciale anti-trafic în conformitate cu acesta.2. păstrarea drepturilor și libertăților. Reglementările legislative referitoare la traficul de persoane diferă de la o țară la alta. în special al femeilor și copiilor. astfel urmează ca în prezentul capitol să fac referire la câteva aspecte de drept comparat privind reglementările legislative din câteva state. Astfel. altele sunt înca în faza preliminară. adițional la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate. ANALIZA ELEMENTELOR DE DREPT COMPARAT PRIVIND MĂSURILE LUATE DE STATE PENTRU MENȚINEREA ORDINII PUBLICE ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 4. reprimarea și pedepsirea traficului de persoane. afirmarea identității europene în lume.1.Strategia de securitate europeană se axează pe patru domenii majore: promovarea dezvoltarii durabile și a coeziunii economice și sociale. Unele țări aplică legile și construiesc mecanisme specifice de coordonare pentru a rezolva problema. în timp ce alte țări sunt în procesul de elaborare și implementare a unor astfel de măsuri.2. 4. Legislatia statelor noncomunitare 66 . 4.

67 . Obiectivul său este acela de a îmbunătăţi eficacitatea şi cooperarea autorităţilor competente din statele membre. p. 2007.1. Europol-ul are misiunea de a-şi aduce o contribuţie semnificativă la acţiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate şi a terorismului. din 7 februarie 1992. Europol a început să-şi desfăşoare activitatea pe 3 ianuarie 1994.STRUCTURI POLIŢIENEASCĂ EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE DE COOPERARE 5.1. Interpol la început de mileniu. în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea formelor grave de crimă internaţională organizată şi de terorism.1. Editura Meronia.1. Având sediul la Haga. București. în Olanda. în cadrul Uniunii Europene şi care operează cu informaţiile referitoare la criminalitate. acţiunile sale fiind limitate la lupta împotriva drogurilor. sub denumirea de Unitatea Droguri Europol (EDU).Europol 5. s-au adăugat şi alte domenii importante de criminalitate.1. concentrându-şi eforturile asupra organizaţiilor criminale.Misiune şi istoric Europol este organizaţia care se ocupă de aplicarea legii. Oficiul European de Poliţie . Treptat. Ion Suceavă.CAPITOLUL V MANAGEMENTUL COOPERĂRII INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 5. Înfiinţarea organizaţiei Europol a fost convenită prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană.1. 128 _______________________ 128.

1.Sistemul computerizat al Europol-ului (TECS) 130 În Convenţia Europol se stipulează că Europol-ul va înfiinţa şi păstra un sistem computerizat. Convenţia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor şi a datelor. Din Consiliul de Miniştri fac parte reprezentanţi ai tuturor statelor membre.5. _____________________ 129.1. accesul şi analizarea datelor. www. pentru a permite introducerea. îndreptate în special împotriva:  traficului ilegal de droguri. supravegherea şi siguranţa acestora din urmă.int/ 130. p.  falsificării banilor (falsificarea monedei euro) şi a altor mijloace de plată.Managementul şi controlul Europolului Europol-ul răspunde în faţa Consiliului Miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne. precum şi controlul. 129 5.  reţelelor ilegale de imigraţie.1. un sistem de index. 2007. Ion Suceavă.4. 5.  terorismului. Editura Meronia. Organismul Comun de Supraveghere.2.eu.  spălării banilor. Interpol la început de mileniu. monitorizează conţinutul şi modul de utilizare a tuturor datelor personale deţinute de Europol.Rolul Europol Europol-ul sprijină activităţile de aplicare a legii desfăşurate de statele membre. Consiliul răspunde de îndrumarea şi controlul Europol-ului. El numeşte Directorul şi Directorii adjuncţi şi aprobă bugetul. iar cerinţa ca deciziile să se ia în unanimitate ajută la asigurarea unui control democratic asupra Europol-ului.europa.1.1. București.  traficului cu fiinţe umane inclusiv pornografia infantilă.569 68 . Sistemul computerizat al Europol-ului (TECS) va avea trei componente principale: un sistem informaţional.1. din care fac parte doi experţi în protecţia datelor din fiecare stat membru. un sistem de analiză.3. Consiliul de Administraţie al Europol-ului include câte un reprezentant din fiecare stat membru şi are sarcina principală de a supraveghea activităţile organizaţiei.  traficului ilegal cu vehicule.

în octombrie 2004. Luxemburg si Olanda au semnat Acordul Schengen (Schengen fiind o localitate din Luxemburg) cu privire la abolirea treptata a controlului vamal comun acestor țări care doreau să stabilească o zonă fără restricţii privind circulaţia persoanelor şi a mărfurilor. Republica Federala Germania. Franţa.5. iar ca sediu a fost ales oraşul Varşovia. Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Graniţele Externe ale Statelor Membre. va coordona toate activităţile forţelor naţionale de frontieră la graniţele externe ale Uniunii Europene lărgite.2. Agenţia a fost înfiinţată pe baza unui regulament şi după multe discuţii.1.Cooperarea Schengen La 14 iunie 1985. în aprilie 2005. cooperarea Schengen a fost incorporată în cooperarea UE şi include în prezent toate statele membre ale Uniunii Europene.. mai puţin Irlanda şi Marea Britanie. 69 . în care controalele la frontieră dintre ţările participante să fie eliminate şi să existe o cooperare mai strânsă în vederea combaterii criminalităţii transnaţionale. __________________ 131. Belgia.3. Frontex – Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe ale Statelor Membre FRONTEX 131 . 5. European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States. Ulterior.1.

Colegiul European de Poliţie – CEPOL Colegiul European de Poliţie (CEPOL) este o Academie pentru pregătirea ofiţerilor de poliţie superiori şi de rang mediu din Uniunea Europeană. Misiunea sa este de a ajuta forţele de poliţie naţionale în lupta lor împotriva criminalităţii. În activitatea sa. Structura Interpolului a evoluat pe parcursul anilor. în problemele cu caracter politic. Rolul lui constă în asigurarea şi dezvoltarea cooperării poliţieneşti internaţionale. 2007.1. interguvernamentală care.4.P.organizaţie internaţională. cum ar fi combaterea terorismului. _________________ 132. Interpolul132 reuneşte în prezent 181 state-membre şi o echipă de poliţişti din toată lumea lucrează la sediul lui. migraţia ilegală şi controlul frontierelor sau traficul cu fiinţe umane. referitor la instrumentele şi mecanismele de cooperare ale UE. activitatea sa având drept scop apărarea şi respectarea drepturilor omului. Interpol este un intermediar în colaborarea practică a poliţiei criminale a diferitor ţări şi activează ca un centru mondial unic de elaborare a unei strategii şi tactici poliţieneşti comune de combatere a criminalităţii internaţionale. militar.398 70 . a oferit cursuri ofiţerilor superiori din cadrul Statelor Membre cu scopul de a creşte cunoştinţele acestora în domeniul sistemelor naţionale de poliţie.Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale – INTERPOL (O.5. p. asigură şi dezvoltă asistenţa reciprocă între autorităţile de poliţie ale ţărilor membre. cât şi referitor la o largă categorie de subiecte specifice. in prevenirea şi reprimarea criminalităţii de drept comun în cadrul legilor existente în fiecare ţară şi în spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Colegiul European de Poliţie (CEPOL).5. în special împotriva criminalităţii trans-frontaliere. Interpol respectă principiile de neamestec în afacerile interne ale statelor membre. – INTERPOL) Rolul Interpolului INTERPOL . Interpol la început de mileniu. care uneşte instituţiile naţionale de pregătire poliţienească ale Statelor Membre. București. Începând cu anul 2001.1. conform Statutului.C. 5.Ion Suceavă. Editura Meronia. religios sau rasial. încurajarea creării serviciilor menite să contribuie la prevenirea şi reprimarea infracţiunilor.I.

STRUCTURI DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ LA NIVEL INTERN 5. Dat fiind faptul că activităţile din sfera crimei organizate nu se opresc la graniţele naţionale. Centrul SECI. care asigură legăturile operative dintre autorităţile competente române şi ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură ai M. Turcia. inclusiv Oficiul European Anti-Fraudă (OLAF).Cooperarea cu Europol prin intermediul Unităţii Naţionale Europol Europol este organizaţia care se ocupă de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene şi care operează cu informaţiile referitoare la criminalitate. prin celelalte canale de cooperare poliţieneşti: Interpol. acreditaţi în alte state sau la organizaţii/organisme internaţionale. Europol-ul are misiunea de a-şi aduce o contribuţie semnificativă la acţiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate şi a terorismului. Norvegia. INTERFERENŢA COOPERĂRII INTERNAŢIONALE POLIŢIENEŞTI CU CEA NAŢIONALĂ 5. Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri.2. Europol şi-a îmbunătăţit modalităţile de cooperare privind aplicarea legii internaţionale prin negocierea de acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state şi organizaţii internaţionale.R.I.Organizarea şi competenţele Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională este direcţia generală în subordinea M. Statele Unite ale Americii. precum şi gestionarea fluxului informaţional de interes operativ aferent cooperării internaţionale derulată de structurile specializate ale M. Elveţia. Comisia Europeană.5.R.A.I.. 5.2. SIRENE. Eurojust.A.A. după cum urmează: Bulgaria. Banca Centrală Europeană. Islanda.3.I.3. Obiectivul său este acela de a îmbunătăţi cooperarea autorităţilor competente din statele membre în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea formelor grave de crimă internaţională organizată şi de terorism.1. dintre ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură străini acreditaţi la Bucureşti şi autorităţile române competente.1. Europol. Columbia.R. concentrându-şi eforturile asupra organizaţiilor criminale. Interpol. 71 .

România şi Rusia. Este important. Organizaţia Mondială a Vămilor.eu/ 72 . perfecționarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și adaptarea activității la standardele de performanță .www. __________________ 133.Biroul ONU privind Drogurile şi Criminalitatea. 133 Se impune asigurarea convergenței acțiunilor tuturor instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul securității prin armonizarea reglementărilor interne cu cele comunitare.europa. totodată dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor cu serviciile omologe din statele membre precum și asigurarea necesităților pe linia resurselor umane și continuarea procesului de pregătire și perfecționarea profesională.

concluzionăm și noi că.CAPITOLUL VI CONCLUZII PERFECȚIONĂRII ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA JURIDICE ȘI A ÎN MATERIA STRUCTURILOR REGLEMENTĂRILOR ORGANIZATORICE DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ În mod evident. Fără a avea pretenția epuizării tuturor aspectelor propuse spre analiză. de ordine și siguranță publică reprezintă o prioritate. În consecință. rămân multe de făcut pentru a ne îmbogăți cunoștințele privind ordinea publică și siguranța națională și modul în care să ne folosim de ele pentru a crea reguli sociale. care să răspundă transformărilor și obiectivelor preconizate în plan structural și funcțional. Gheorghe Popa și alții. Ion Suceavă. să stânjenește progresul social și național ― sau așa cum au afirmat și reputați autori din zilele noastre precum prof. univ. dintre care amintim pe figura luminoasă a unuia dintre cei mai străluciți conducători pe care Poliția Română i-a avut: dr. prin asigurarea resurselor umane și financiare necesare materializării acestora. am încercat să realizăm în cadrul primului capitol o delimitare a celor mai importante etape ale evoluției conceptului cooperării politienești internaționale respectiv în cooperarea polițienească în cadrul Uniunii Europene prezentând în 73 .dilemele securității adânc înrădăcinate în condiția umană. dr. în prefața lucrării : ― acolo unde nu este ordine și pace. întrucât doar într-un asemenea cadru viața își poate urma un curs firesc. să oprește evoluția civilizației. pe baza materialului bibliografic studiat și a propriilor aprecieri. instituții și organizații care să atenueze temporar-dacă nu să rezolve. asigurarea climatului de normalitate civică. iar toate activitățile sociale și economice se pot desfășura în condiții de siguranță. norme principii. ce se multiplică și se complică din cauza apariției unei societăți mondiale pentru prima dată în evoluția unei specii înarmate și tot pentru prima dată având cunoștințele și mijloacele necesare pentru a se autodistruge. cel care printre altele ne-a lăsat moștenire și cele zece porunci ale polițistului român. Eugen Bianu. pentru societatea românească. Așa cum au arătat numeroase autori în lucrări de specialitate. necesitatea armonizării și compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu cele din statele Uniunii Europene a generat căutări permanente pentru realizarea unui cadru juridic și acțional eficient.

la nivelul de detaliu se pot constata progrese. securitate și justiție. cu NATO și cu alte organizații internaționale specializate creșterea cooperării bilaterale. în general. Lipsa unei culturi organizaționale comune. Unul dintre obiectivele comunitare majore. Uniunea Europeană nu a ajuns.instituțională în aplicarea legii colaborarea cu mediul privat în dezvoltarea politicii de prevenire și pentru transferul de cunoștințe de specialitate în domenii foarte specializate ( sisteme informaționale geografice. în special cu statele vecine pentru sprijinirea misiunilor operative cooperarea inter.) În cadrul capitolului III am prezentat pe scurt forme de manifestare a încălcării ordinii publice și siguranța națională. În cuprinsul capitolului II am abordat problematica concepției Uniunii Europene privind funcționarea organizațiilor și organismelor de ordine publică și siguranța națională. a încrederii reciproce între autoritățile polițienești și a disponibilității de a face schimb de informații în cadrul Uniunii Europene. dezvoltarea parteneriatelor trebuie axate pe patru dimensiuni: extinderea și dezvoltarea relațiilor de cooperare în domeniul afacerilor interne cu Uniunea Europeană. la o abordare comună în acest domeniu și astfel cooperarea polițienească în cadrul Uniunii Europene a fost criticată întrucât actual nu asigură protecția perfectă a drepturilor fundamentale neexistând garanții comune privind protecția principiilor constituționale. Analizând aceste aspecte. Astfel considerăm necesară: continuarea dezvoltării componenței de cooperare la Marea Neagră. astfel cum se exprimă la articolele 29 și 30 ale Tratatului privind Uniunea Europeană. conchidem că. în special în privința combaterii criminalității organizate 74 . analizând și activitatea de relații internațională a României în domeniul ordinii publice și siguranța națională.În acest context apare ca esențială cooperarea polițienească.paralel și concepția privind funcționarea organizațiilor și organismelor de ordine publică și siguranța națională. este asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a cetățenilor într-un spațiu de libertate. tehnologia informației etc. respectiv multitudinea de structuri în domeniul cooperării polițienești generează necesitatea asigurării complementarității și coordonării de către un organism nou creat la nivelul Consiliului în vederea evitării riscului suprapunerii de competențe. Cu toate că. prin dezvoltarea de acțiuni comune în domeniul ordinii publice și siguranța națională în cadrul statelor membre.

alimentare. normelor și procedurilor. financiar) respectiv descentralizarea mecanismelor decizionale și asigurarea unui management consultativ ce are la bază comunicarea internă și cunoașterea problemelor personalului pentru creșterea capacității și calității serviciilor oferite cetățenilor . UE sau altor organisme internaționale îmbunătățirea cadrului legislativ pentru susținerea și dezvoltarea echipelor mixte ( de tip task-force) pe baza experienței acumulate și bunelor practici dezvoltate la nivel european.- susținerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru frontierele externe estice. 6. prevenirea și contracararea efectelor pandemiilor. rezolvarea stărilor de criză și gestiunea consecințelor crizelor provocate de acțiuni teroriste 2. prevenirea. restabilirea activității normale în caz de întrerupere a fluxurilor vitale-energetice. de comunicații etc. înlăturarea consecințelor și restabilirea activității normale în caz de atac cu arme de distrugere în masă sau de accidente implicând substanțe radioactive. Totodată se impune utilizarea tehnologiei informației prin eficientizarea și debirocratizarea sistemului informațional din structurile administrative ( resurse umane. Considerăm că. forțelor și mijloacelor specifice acestui domeniu. dezvoltarea unor instituții responsabile. în acord cu propriile exigențe. În cuprinsul capitolului V am prezentat unele aspecte privind managementul cooperării internaționale în materie de ordine publică și siguranța națională. în conformitate cu principiul solidarității continuarea participării la misiuni internaționale organizate sub egida ONU. perfecționarea mecanismelor. dar și cu așteptările pertenerilor europeni. înlăturarea efectelor și restabilirea funcționării sistemelor economico-sociale în caz de cutremur major 5. prevenirea. ca și dezvoltarea structurilor. - - - Capitolul IV a fost consacrat analizei elementelor de drept comparat privind măsurile luate de state pentru menținerea ordinii publice și siguranța națională. medicale. capabile să gestioneze într-o manieră unitară și coerentă. logistică. chimice sau biologice 3. înlăturarea urmărilor accidentelor industriale 7. prevenirea și înlăturarea efectelor inundațiilor și a altor consecințe provocate de schimbările climatice majore 4. vizând cu prioritate : 1. 75 . limitarea efectelor. este indispensabilă. politicile și prioritățile europene în materie.

apărare.În acest sens. Eforturile vor viza consolidarea și profesionalizarea controlului civil asupra forțelor care au responsabilități în domeniul securității naționale și se vor focaliza asupra structurilor. În condițiile noului mediu de securitate.VI). Aceste neajunsuri m-au determinat la elaborarea unui Proiect de Convenție privind cooperarea în spațiul european a organelor de ordine publică și siguranța națională în cadrul prezentului capitol ( cap. contrainformații și securitate. misiunilor. instruirii și resurselor sistemului. reforma sectorului de securitate impune transformarea profundă a instituțiilor. Totodată acțiunile vor fi focalizate asupra transformării în următoarele domenii: politică externă. profundă și cuprinzătoare. cu strictă respectare a principiilor democrației. eficienței. relațiilor. creșterea calității actului de conducere. Ca urmare. activitatea de informații. transparenței și non-partizanatului politic. imperativul evoluției democratice și profesionale a acestora are nevoie de o nouă abordare-sistemică. considerăm că ar fi util implementarea unui sistem de management al calității în instituțiile din domeniul siguranței și ordinii publice respectiv reevaluarea sistemului de formare și pregătire profesională a personalului și reașezarea acestuia pe principiul asimilării de competențe profesionale( aptitudini. cunoștințe și atitudini) ce alcătuiesc standardele ocupaționale. în condițiile în care toate aceste instituții trebuie să acționeze într-un regim de coordonare profesionistă și eficientă. având drept scop: a) unificarea legislației europene în domeniu și implementarea acesteia în legislațiile internaționale b) crearea unui organism la nivelul Consiliului european cu filiale în toate cele 27 de state membre care să coordoneze activitatea în domeniu c) prezentarea anuală a unui raport din partea acestui organism către Consiliul și Parlamentul European d) crearea unui fond european special privind problema ordinii publice și siguranța națională 76 . o mai bună cordonare națională a acestora și asigurarea integrării lor funcționale în sistemele de securitate din care România este parte. normelor.

state membre ale Uniunii . traficul ilegal de droguri. ÎNTRUCÂT după înființarea Oficiului European de Poliție ( EUROPOL) prin Tratatul privind Uniunea Europeană din 7 februarie 1992 s-au înregistrat progrese semnificative în domeniul cooperării FIIND CONȘTIENTE de obiectivul comun de îmbunătățire și perfecționare a cooperării polițienești în combaterea terorismului. în cadrul Uniunii Europene. confidențial și intensiv de informații între EUROPOL și unitățile naționale ale statelor membre. ca formele de cooperare prevăzute în prezenta Convenție să nu afecteze celelalte forme de cooperarea bilaterală sau multilaterală deja stabilite prin alte documente DIN CONVINGEREA că în domeniul cooperării organelor de ordine publică și siguranța națională trebuie acordată o atenție sporită apărării drepturilor fundamentale ale persoanelor și în special protecției datelor personale ale acestora ÎNTRUCÂT în urma activității Oficiului Europol desfășurate în acest domeniu s-au înregistrat realizări importante iar activitățile efectuate în domeniul cooperării organelor de ordine publică și siguranța națională nu aduc atingere prerogativelor Comunităților Europene. precum și din alte forme grave de criminalitate internațională.Proiect de Convenție privind cooperarea în spațiul european a organelor de ordine publică și siguranța națională ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE la prezenta Europene. în special privind cooperarea organelor de ordine publică și siguranța națională în spațiul european. întrucât Europol și Comunitățile Europene au un interes reciproc. CONVIN URMĂTOARELE Articolul 1 Unificarea legislației europene în domeniu și implementarea acesteia în legislațiile internaționale Articolul 2 77 Convenție. ÎN TEMEIUL Actului Consiliului FIIND CONȘTIENTE de problemele stringente care decurg din existența actelor de terorism. ÎNTRUCÂT este imperios necesar să se înregistreze progrese semnificative în solidaritatea și cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene. ÎNTRUCÂT astfel de progrese ar permite o mai bună apărare a ordinii publice și a securității. PE BAZA ÎNȚELEGERII. a traficului ilegal de droguri și a altor forme grave de criminalitate internațională printr-un schimb constant. să stabilească tipurile de cooperare care să permită fiecăreia dintre ele să-și îndeplinească sarcinile într-un mod cât mai eficient posibil.

deși determinarea și condiționarea cooperării la nivel național de cea impusă la nivel european este necesară și utilă. indiferent de tipul acestora. Astfel considerăm ar fi utilă ca. Prezenta Convenție intră în vigoare odată cu ratificarea a cel puțin 2/3 din totalul celor 27 de state membre. autoritățile vamale. În vederea combaterii eficientă a terorismului și a criminalității organizate în Uniunea Europeană. sens în care. ceea ce poate constitui un impediment de ordin operațional în calea combaterii terorismului și a criminalității organizate în Uniunea Europeană. poliția de frontieră și alte autorități specializate competente din statele membre trebuie să fie extinsă. cooperarea operațională dintre autoritățile polițienești.Crearea unui organism la nivelul Consiliului European cu filiale în toate cele 27 state membre care să coordoneze activitatea în domeniu Articolul 3 Prezentarea anuală a unui raport din partea acestui organism către Consiliul și Parlamentul European. Astfel se impune propunerea de modernizare a structurilor care au responsabilități în domeniul securității naționale și cooperarea acestora cu societatea civilă. Securitatea cetățenilor este legat intrinsec de modul în care legislația permite serviciilor să acționeze eficient pentru prevenirea și contracararea riscurilor și amenințărilor actuale. Articolul 4 Crearea unui fond european exclusiv pe problema ordinii publice și siguranța națională. Managementul întrebuinţării organelor de ordine publică și siguranța națională constituie o preocupare constantă de unire a eforturilor în scopul lichidării conflictelor la nivelul statelor europene. O ultimă remarcă desprinsă din concluziile de mai sus vizează necesitatea influențării nivelului strategic de către cel operațional. trebuie valorificate soluțiile identificate de sistemul organelor polițienești naționale și de alte organe 78 . în special. o abordare complexă a situațiilor care le generează. având în vedere faptul că. actual există un singur ofițer de legătură. cu accent deosebit pe modalitățile concrete de soluționare a crizei. considerăm că. la nivelul statelor europene să existe ofițeri de legătură în următoarele domenii: traficul de persoane traficul și consumul de stupefiante și substanțe psihotrope traficul de armament traficul de obiecte de patrimoniu criminalitatea ecologică.

Așa cum statuează și Viziunea Strategică 2007-2010 a SRI ( aprobată în iunie 2007 de CSAT). Majoritatea instituțiilor cu atribuții în securitate națională și-au modificat deja cadrul normativ. al contextului strategic și economic. al dinamicii geopolitice. 154/2001 și 98/2004 nu oferă un cadru legislativ corespunzător pentru măsurile de adaptare la practica serviciilor de informații din comunitatea europeană și euroatlantică.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe actualizată și modificată prin O.G. sub aspect legal. care solicită produse intelligence consistente și variate. Legea 51/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. precum și alinierea la standardele din spațiul european. Legea nr. eficiența procesului decizional național și. adaptare și modernizare a tuturor participanților cu atribuții în domeniul siguranței naționale având în vedere faptul că. descentralizării actului decizional de la nivel central la nivelul polițiilor municipale și orășenești. iar garantarea ei se face în comun. Această nouă abordare a impus reformarea forțelor din structura Poliției Române. în vederea apropierii poliției de comunitate. a vizat delimitarea mai clară a competențelor și atribuțiilor instituțiilor implicate. instituțional și operațional . Unele atribuții ale serviciului au fost preluate fie din Legea nr. Pachetul aflat în dezbaterea Parlamentului conține legi care structurează organizarea SRI. depinde preponderent de identificarea anticipată.U. reducerea timpului de răspuns la evenimentele semnalate. fiind depășite în prezent. mai nou. prin prisma conectării României la dinamica acestor două organizații. precum și prin realizarea unui management flexibil. în care securitatea este indivizibilă.preocupate de asigurarea ordinii publice și securității de stat.sporirea și diversificarea beneficiarilor legali. 51/1991 privind siguranța națională a României fie din alte acte normative. fundamentează nevoia de transformare. eficientizării activității de menținere a ordinii publice prin creșterea numărului de polițiști în dispozitivele de siguranță publică. a nivelului de pregătire a acestora. chiar înainte de prima Constituție a României după 1989. iar Constituția a fost deja modificată în anul 2003. În asemenea condiții rezultă fără echivoc că. majoritatea normelor în vigoare din acest act normativ au căzut în desuetitudine. 79 . comunitar și aliat. 163 din 8 iulie 1991.E. Apartenența UE și NATO implică asumarea unor noi responsabilități și adaptarea conceptuală și funcțională a instituțiilor din sectorul de securitate. a contrainformațiilor și Statutul ofițerului de informații. fiind adoptate acte normative absolut necesare. SIE. Este nevoie de creșterea puterii intelectuale și operaționale a organelor de ordine publică și siguranța națională pentru a putea răspunde provocărilor unei lumi profund schimbate din punct de vedere al securității. nr. după ce România a devenit membră NATO și U. analizarea și înțelegerea provocărilor și oportunităților strategice. Procesul de elaborare și adaptare a cadrului legislativ și dispozițional în acest scop..

Proiectul de Lege privind Statutul ofițerilor de informații. Articolul 16 se va modifica și va avea următorul cuprins: Cadrele Serviciului de Informații Externe care sunt învestite cu exercițiul autorității publice au toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici cu INTELLIGENCE – statut special reglementat de Statutul ofițerilor de informații. Contracararea actualelor amenințări complexe presupune adoptarea unei maniere integrate de răspuns. conferit de obligațiile profesionale specifice. se impune demilitarizarea datorită faptului că. lucrul într-un registru militar îngrădește activitatea ofițerului de informații. implicând elemente politice. sociale. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Art. nr. . Demilitarizarea reprezenta un pas profesional înainte pentru un serviciu de informații. alin. se modifică și completează după cum urmează: 1. Deși Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe aduce numeroase îmbunătățiri în acest domeniu până la intrarea ei în vigoare considerăm imperios necesar introducerea acestor modificări . precum și de riscurile la care se expun în procesul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. totodată se impune conjugarea forțelor în cadrul mecanismelor de cooperare internațională. militare și de altă natură. 2. I. În baza concluziilor mai sus prezentate am permis formularea unor propuneri de lege ferenda astfel: a)Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. – Legea nr. Partea I. cu următorul cuprins: Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării precum și în temeiul acordurilor bilaterale Serviciul de Informații Externe poate coopera în vederea procurării unor date sau documente necesare îndeplinirii atribuțiilor sale cu organisme similare din spațiul european sau internațional. în prezent în dezbatere la Comisiile permanente ale Camerei Deputaților. adoptat de Senat. drepturile și obligațiile ofițerilor de informații. publicată în Monitorul Oficial al României. arătând că. După alineatul 1 al articolului 11 se introduce un nou alineat. cu modificările și completările ulterioare. extrem de importantă în prezent. urmează să reglementeze cariera profesională. informaționale. diplomatice. diferită de cea militară. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe. acela de a crea acel corp al ofițerului de informații care are o activitate specifică.2. care necesită: 80 . Totodată noile legi vor asigura ajustări suplimentare pentru îmbunătățirea cooperării organelor de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale cu societatea civilă.

fără o flexibilizare legislativă .( International Conference on Intelligence and Security Informatics.2010 va avea loc cea de-a XVI –a Sesiune de Comunicări Științifice cu participare internațională următoarele secțiuni: Secțiunea 1: Modelarea comunităților de intelligence într-o lume în continuă schimbare Secțiunea 2: Limitele cunoașterii și capacitatea de anticipare și acțiune strategică Secțiunea 3: OSINT: tendințe și implicații Secțiunea 4: Etica. organizațională. dezvoltarea cooperării cu mediul universitar în derularea în comun a unor proiecte de cercetare academică în zona securității naționale și îmbunătățirea în cooperare cu mediul academic a programelor proprii de formare profesională în domeniul informațiilor și intelligence. 2008. În data de 12.) Începând cu 1 iulie 2008 a intrat în vigoare noua schemă de organizare a Serviciului Român de Informații. responsabilizare și comunicare în cultura intelligence . Noua structură a SRI reprezintă un reper important destinat debirocratizării și eficientizării activității de intelligence. - În esență.- intensificarea relaționării cu beneficiarii informațiilor de securitate națională amplificarea cooperării între structurile specializate din domeniul securității naționale deschiderea unor canale de comunicare și cooperarea între analiștii de securitate și specialiști din mediul academic sau centre de cercetare crearea unui mediu organizațional de stimulare a analizei și asigurare a unei pregătiri în analiza de INTELLIGENCE. metodologică și tehnologică.11.signals intelligence 81 având ca tematica : INTELLIGENCE PENTRU SECOLUL XXI: ANALIZĂ ȘI DECIZIE STRATEGICĂ ÎNTR-UN MEDIU DE SECURITATE COMPLEX cu . agențiile de securitate vor fi în situația de a nu putea să monitorizeze și să reacționeze prompt la amenințarea reprezentată de transferul extremismului din lumea virtuală. aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în data de 25 martie 2008. Reorganizarea aduce ca principale elemente de noutate trei aspecte fundamentale: creșterea capacității operaționale printr-un management modern al activității de informații dinamica activității SRI și adaptarea la noile riscuri de securitate o nouă orientare și deschidere spre dezvoltarea cooperării cu societatea civilă. OSINT constituie o componentă vitală a arhitecturii procesului de intelligence( alături de cele 6 laturi: SIGINT. În acest sens se impune crearea unei Direcții Programe de Comunicare cu responsabilități pe dezvoltarea comunicării active cu media și promovarea culturii de securitate.

MASINT.05. regional și internațional.2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. a metodelor și mijloacelor de muncă. pregătirea superioară a personalului și realizarea sprijinului reciproc în lupta împotriva criminalității pe spațiul european și internațional. analiza informațiilor are rolul de a proteja decizia de pericolul paralizant al suprainformării. ordinea publică și securitatea în plan național. counter intelligence și technical intelligence. Informațiile obținute din surse deschise reprezintă fundamentul cooperării dintre civili și militari și cadrul împărtășirii bilaterale de informații clasificate provenind de la serviciile secrete. Colaborarea pe plan extern în domeniul ordinii publice și siguranța națională va urmări perfecționarea propriilor structuri organizatorice. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale acordă o atenție sporită intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale.human intelligence. în baza acordurilor și tratatelor încheiate de Guvernul României cu alte state și în cadrul organismelor și instituțiilor cu caracter regional și subregional. în special în rândul instituțiilor abilitate cu apărarea. 276 din 04. În concepția contemporană. 82 . În mod asemănător proiectul de lege nr. Astfel succesele obținute prin exploatarea la adevărata lor valoare și trăsăturile specifice au determinat creșterea interesului față de OSINT. Totodată are ca scop dezvoltarea relațiilor de colaborare cu structuri similare din străinătate.measurement and signature intelligence IMINT – imagery intelligence HUMINT.

6. 33 din 3 martie 1992. 44 din 28 octombrie 1998 privind constituirea. 11.BIBLIOGRAFIE I.conform Anexa 1 B.Hotărârea Parlamentului României nr. în „Monitorul Oficial‖. nr. 133 din 23 iunie 1993. 7. nr. nr. nr.Legea nr. Instrumente juridice internaționale. 30 din 23 iunie 1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI. 191 din 4 mai 2000.Legea 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe.Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României. 10. 45/1994 privind apărarea naţională a României.Hotărârea Parlamentului României nr. în „Monitorul Oficial‖. nr. 17 din 18 ianuarie 2000. nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. în „Monitorul Oficial‖. organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare pentru controlul Serviciului de Informaţii externe.ACTE NORMATIVE A. în „Monitorul Oficial‖. republicată. 12.Legea 366/2002 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 2.Constituţia României. 163 din 7 august 1991. 402 din 22 octombrie 1998. în „Monitorul Oficial‖. 83 . în „Monitorul Oficial‖. în „Monitorul Oficial‖. nr. 3. în „Monitorul Oficial‖. 318 din 20 aprilie 2000 pentru aprobarea Strategiei militare a României.Legea 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază.Hotărârea nr. Acte juridice interne 1. nr. 9. 14 din 13 ianuarie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interdepartamentale pentru integrarea României în NATO. nr.Legea nr. 5.Hotărârea nr.169 din 30 iulie 1996. 154/2001 pentru modificarea şi completarea Legii 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe. în „Monitorul Oficial‖. 8. 7 din 12 ianuarie 1998. 417 din 5 noiembrie 1998. 4.Legea 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.

769 din 3 decembrie 2001. nr. 36 din 5 aprilie 2002 privind Strategia naţională de prevenire şi combatere a terorismului. 36 din 18 decembrie 2001 privind adoptarea Strategie de securitate naţională a României. 20. în „Monitorul Oficial‖. 65 din 7 februarie 2001. 18. 328 din 22 martie 2001 privind înfiinţarea Comisiei Naţionale pentru integrarea României în NATO.Regulament din 20 decembrie 2000 privind aplicarea dispoziţiilor Legii 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 17. 318/200 pentru aprobarea Strategiei militare a României. în „Monitorul Oficial‖. nr. 495 din 10 octombrie 2000. 23. 691 din 31 octombrie 2001.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 151 din 28 martie 2001. 159 din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar bancar în scopul finanţării de acte de terorism. nr. 728 din 11 noiembrie 2001. 46 din 29 ianuarie 2001. 15. 14. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.Hotărârea Guvernului României nr. în „Monitorul Oficial‖.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Romîniei nr. în „Monitorul Oficial‖. 19. nr. în „Monitorul Oficial‖. 153 din 21 noiembrie 2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr.Hotăreârea CSAT nr. 84 . 864 din 28 septembrie 2000 privind înfiinţarea.Hotărârea Guvernului României nr. nr. organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate. nr. 22. nr. în „Monitorul Oficial‖.Hotărârea Guvernului României nr.Hotărârea Guvernului României nr. 191 din 4 mai 2000. 769 din 3 decembrie 2001. 24. 21.Hotărârea Parlamentului României nr.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 1373 din 2001 privind combaterea terorismului internaţional. în „Monitorul Oficial‖. 802 din 14 decembrie 2001. 16. nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate al ONU privind combaterea terorismului internaţional. 822 din 20 decembrie 2001. nr. în „Monitorul Oficial‖. în „Monitorul Oficial‖.Rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. nr.13. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism. 14 din 26 ianuarie 2001. nr. în „Monitorul Oficial‖. în „Monitorul Oficial‖. 1065 din 2001 privind aprobarea Programului naţional de prevenire a corupţiei şi a Planului naţional de acţiune împotriva corupţiei.

Norme metodologice din 17 mai 2002 de aplicarea a Legii nr. 315 din 13 mai 2002. în „Monitorul Oficial‖. nr. 27.Legea nr. organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Acreditare de Securitate. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.Hotărârea nr.Hotărârea nr.Legea nr. nr. în „Monitorul Oficial‖. nr. Agenţiei de Securitate pentru Informatică şi Agenţiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic. în „Monitorul Oficial‖. 485 din 5 iulie 2002. 141 din 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice. în „Monitorul Oficial‖. în „Monitorul Oficial‖. 524 din 18 iulie 2002. 276 din 29 mai 2002. 30. 31. 85 . în „Monitorul Oficial‖. în „Monitorul Oficial‖. 32. 123/2001 privind regimul străinilor din România. nr.Hotărârea nr. în „Monitorul Oficial‖. 440 din 24 iunie 2002. 845 din 31 iulie 2002. 409 din 13 iunie 2002. 4 din 8 ianuarie 2003. nr.Legea nr. 33. 35. 494 din 10 octombrie 2002. 360/2002 privind statutul poliţistului. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 34.Hotărârea Guvernului României nr. 354 din 15 aprilie 2002 privind înfiinţarea.25. 26. nr. 36. nr. în „Monitorul Oficial‖. nr. privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. în „Monitorul Oficial‖.Hotărârea nr. nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordinanţelor de Urgenţă a Guvernului României nr. nr.Legea nr.Legea 415 din 10 iulie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 29. nr.Legea nr. 315 din 13 mai 2002. 1508 din 18 decembrie 2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană. 3000 din 17 mai 2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. 248 din 12 aprilie 2002. în „Monitorul Oficial‖. 28. 353 din 15 aprilie 2002 pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale organizaiţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România. 303 din 9 mai 2002.

Nicolae Purdă. Editura Pro Universitaria. 1995 26. Dan Vătăman. București. 1998. De la securitatea individuală la securitatea colectivă. Editura Pro Universitaria. K. Buc. București. Bucureşti. Strategic Management: Concepts and Applications. 28. Chișinău. Stefania-Georgeta Ungureanu. Dan Vătăman. Ediția a VI-a revăzută și adăugită. Bălăceanu I. Organizații europene și euroatlantice. 4.. București. Ion David. La criminalite du comportement collectif.. Editura Șansa SRL. Editura Universitaria Craiova. 2008. Valentin Petre. 1992. troisieme edition. 2007 24.TRATATE. . C.Editura Pro Universitaria. Apostol Gh.. Adriana Camelia Voicu. Certo şi J. București. 1999. 16. Managementul crizelor și conflictelor regionale. 1996 86 . 1998. 2003. Editura Moroșan. 2003 22. București. Bușe Dorel. 1999 5. Ed. 17. Costică Voicu – Spălarea banilor murdari. structurilor armatei și a celor de informații în gestionarea crizelor din mediul de securitate intern și internațional. Oradea. violență și suveranitate. Toma Gh. 18. Tiedemann. Polipress. Editura Era. Practici. Popoarele. 15. Litec. Bianca Selejan-Guțan. București. București. Editura Ministerului Administrației și Internelor. Gilbert Parleani. 12. Managementul organizațional al poliției. București. Droit des affaires de L Union Europeene. 27. București. analiză psihologică. 13. editura Economică. Alexandru Dumitru. Crăciun Claudiu. 2008. 2009.. 19. București. Contabilitate financiară și fiscalitate.Provocări. Peter. București. 2009. Christian Gavalda. București 2003. 25. Editura Tritonic. Editura Bioterra. București. 29. 9. statele și teama. Cearpin T. București. Chiriac Mircea-Dănuț.2004. Editura Romfel.S. Costică Voicu. Homotescu G. 11.H. Editura Cartier. Ștefan Eugen Prună.Ed. 2009 3. Drept comunitar european. Terorismul internațional. Drept polițienesc. 2008. România și Uniunea Europeană. Ed. Protecția juridică a drepturilor omului. Drept comunitar european. 23. Adrian Iacob. Coman Florian. Anghel Andreescu. MAI. Cristina Voinic. Reforme. Revoluția tehnologică contemporană și impactul ei asupra potențialului de război. Construcția securității naționale a României prin angajarea forțelor de ordine publică. București. Brebu Vasile. București. Editura Sitech.. Florian Coman. Editura UNAp. Editura Antet. 30. Introducere în drept polițienesc român unificat. Bucureşti. flagel al lumii contemporane. Băloi Aurel Mihail. CURSURI. Kluwer. Editura Fundației.II. Austin press. 2008. 1992. Coman Florian. De Doelder. 2007. 20. Coman Florian. ARTICOLE 1. Editura C. 1999 14. Stat. București. 2006. Ciprian Constantin. Suceavă I. București. Editura Universul Juridic. Craiova. 2008.M.Editura Mediauno. Editura Timpers. Stefania. Bughea Raluca Contanu. România și relațiile internaționale. 2003 6.. Florian Coman. Constantin Drăghici.. Cornel Darmasco-Dincă.Investigarea criminalităţii financiar-bancare. Cloșcă I. București. 10. Beck. 1999 21. Instituții de cooperare polițienească-Noțiuni introductive. Chicago. 7. Politici și strategii de securitate la începutul secolului XXI. Corvin Nedelcu. Sistemul de securitate al Uniunii Europene. Terorismul. 8. Editura Lumina Lex.2009. Andre Hutington. Sylvi. Ed. Ciocnirea civilizațiilor și refacerii ordinii mondiale. MONOGRAFII. Andreescu A. Dan Vătăman. 2000. Anghel Andreescu. Buzan Barry. Drept umanitar.Georgeta Ungureanu. Drept internațional penal.I. 2008 2. Corciu Eugen. Costică Voicu. Editura Pro Universitaria. Spațiul european al drepturilor omului.A. Paris . Ed. 2007. Costică Voicu.

dr. Crizele internaționale. Iași. editura C. 48. 35. Anghel Andreescu. INTERPOL. Tratat de drepturile omului. -Poliţiile naţionale şi unificarea Europeană. ed. Editura Coresi S. Eugen Bianu. Dumitru Zamfir. Editura Romcartexim 1997 55. 2005. -Drept instituţional comunitar european. 2008. Hurdubaie I. Anghel Andreescu. București. București. Dufour. Pele. Iași. Maricel Antipa. Gheorghe Toma. instituții. 32. „INTERPOL şi criminalitatea internaţională‖ Editura Secmi. Gheorghe Toma..S. Ion Suceavă. 43.. București. Editura MAI.A. report 2001. București.La început de mileniu. Gh. Radu Timofte. Iamandi Luca. Editura UNAp. Ed. Statutul juridic al profesiei de polițist. 45. 2002. 50. a V-a . Project Ploughshares. Editura Corint. Kolodziej. București. București. Criminalitatea şi Organizaţiile Internaţionale. 2001 41. Editura Timpolis. Actami. Editura Amprit. 2002. Gabriel –Florin Moisescu. Secretul managementului. 44. Corneliu Baltă. Bucureşti. Îndreptar profesional în știința polițienească. Respectarea drepturilor omului în activitatea serviciilor de informații. Ioan Hurdubaie. Ioan Dascălu şi colaboratorii. Editura Balcanii și Europa. 52. Economică. Univ. 2002. Ordinea obștească. Print. București. București.integrare și securitate. București. Editura Meronia. București. Totul despre spionaj. Anghel Andreescu. Cooperarea polițienească europeană. Johns. Gheorghe Toma.A. 2003. București. București. Constantin Onișor. Grafoanaytis. Cooperarea judiciară europeană. Edward A. Editura UNAp. Ernie Regher. 36. Beck. Ion Suceavă. 2006 38. 2003 53. Eugen Bianu.2008. 2006. Introduction in Armed Conflicts. 33. Emilia Mihai. România. Editura Coresi S. Ion Suceavă. Ploieşti. București. 2007 56. Terorismul –amenințare majoră asupra democrației sec. Augustin Fuerea . 2009 87 . Francois Rene de Chateaubriand ( 1768-1848) Memorii de dincolo de mormânt. Jean-Louis. Gabriel Oprea. București. 2000. Ionel Cloșcă.H. Politica de securitate națională. 2007. Waterloo. Editura Polirom. Conflictele sfîrșitului de mileniu. Editura V. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor 2003 54. 2008. Concepția de asigurare a ordinii publice în România. Dr.I. Editura Polirom. 40. Carol I.XXI. 47. Ion Suceavă. Ontario. 2004 39. Securitatea și relațiile internaționale. Ediția a II-a. Gerard Desmaretz. 49. Concepte. 37. Abilitatea conducerii. Anii tinereții. Cornel Ciocoiu. Ed. 2007 51. 2007 34. Zulean Marian. Filipescu. 2000. Ion P. Ed. Gheorghe Popa. procese. Strategia apărării totale. Lucrare tipărită sub egida Asociației Române de Drept Umanitar sub îngrijirea prof. Un om pentru istoria poliției.Iași. 2007.31. Bucureşti. Ioan Hurdubaie. Editura Trei . 1999 46. Gary. Ion Suceava. 42. Ajutoare de stat și politici publice europene. Editura RAO International Publishing Company. Ghica Luciana-Alexandra. Editura Pro Universitaria București. Florian Coman. Editura Polirom. Editura Ceres. Mara Ion. Comportamentul organizaţional. 2001. 1983. Lucrare distinsă de Academia Romînă cu premiul NICOLAE TITULESCU.

2001.. Beck. Editura Romfel. Bușe Dorel. Politica europeană de securitate și apărareelement de influențare a acțiunilor României în domeniul politicii de securitate și apărare. Onișor Constantin. Ion Suceavă. Weihrich. Fundația Agora. Editura AISM. Vasile Pușcaș.. Teza de doctorat. H. Maxwell.Arma supremă a conspirației. Ed. Vasile Troneci. 2001 59. Editura Ministerului de 88 . 2001 71. Editura Tritonic. București. 58. 69. Vasile Galiceanu. 2010 63. Antet. Centrul Român de Studii Regionale. 62. 2008. Koontz. vol. Nicolae Ion . Managementul resurselor umane în domeniul ordinii publice. 2002 75. 60. 2006 80. Curs de doctrine politico-militare. Liviu Aron Deac. editura All Beck. Mureșan Liviu. Editura AISM. Drept umanitar. H. Nicolae. Frenz Kernic. Combaterea Crimei organizate –istoric. ediţia a 9 – a.. Regina din Arcadia. Management. Tofller. Rolul dreptului internațional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalității economice. 66. București. Bonciu Florin. 83. Criminalitatea transfrontalieră la granița dintre prezent și viitor. București. Managementul schimbării în Ministerul de Interne. Editura Sincron. București. 2005.Centru Euroregional de Prevenire și Combatere a Criminalității transfrontaliere. Iancu Nicolaie. Descoperă liderul din tine. Relații internaționale/ transnaționale.57. Securitate și insecuritate în Balcanii de Vestconflictul interetnic din noua Federație Iugoslavă ( 1995-2005). Dragoș Maria. Stoica M-Gh. Ioan Hurdubaie – „România în Interpol‖. București. Securitatea internațională și forțele armate. Editura Daksa. Mihai-Ștefan Dinu. 84. 79. 61. 72. John. Teoria strategiei militare. Haarp. Editura Institutului European din România. 2007. 81. Academia de Științe a Moldovei. Bucureşti. 1993. Ion Irimia. Ed. Mureșan Doina. 2001 67. Ivan S. București. Neagu. MAI. Predescu Ovidiu. 2005. MI. Cooperarea poliţienească internaţională în România. Cătuţi C. Editura Printech. Ștefan M. evoluţie. 2009 74. Ed. Editura Universitas. Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I‖. Ioniță Tudor. 73. 2007. A. Legislație specifică poliției de ordine publică. Mihuț Elena-Ana. caracteristici. 1988. Smith. Securitatea mediului și mediul de securitate.2 (60)2008. 76. Studii de securitate. Miclea Damian.Drept polițienesc. Ion Sultănescu. Petre Duțu. Ionel Nicu Sava. 2005. Oradea. 2005. 2009. Ed. Miclea Damian. Pop Adrian. Editura C. Pigmalion. București. Mediul de securitate global și euroatlantic. București. Chișinău. nr. Ploieşti. Cluj. Hăţişurile crimei organizate. Ed. 78. Mânzala Traian. și colab. Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei. 1998 82. Ed.. 2004. Petrescu Stan. 68. Jean Callaghan. 2000. 1. București. Vulcanul Kosovo a erupt. 77. Şocul viitorului. Strategia Uniunii Europene privind lupta împotriva drogurilor pentru perioada 2007-2012. 65. Bucureşti. București.Revista Română de Drept Umanitar. Nicolae Lupulescu. București. Amaltea. 64. McGraw-Hill Brook Company. Jerry E. Tudor Cearpin. Politica europeană de securitate și apărare-Cadrul de manifestare și dezvoltare a intereselor de securitate națională. 2004 70. 2008. Editura Militară. București. București.. H. 1999. București.

91. 1996. Mihaela. Voicu Costică.I-II. Ed.roinfocentre.Acţiunile terorist. C. Prună Şt. Polirom.1.ro/    Departamentul pentru Afaceri Europene . Teora.Living with China. Editura Euro Standard.org/ Centrul Român de Informare de la Bruxelles . Iasi. Ed. HVG-ORAC Publishing House.eu. Leadership şi conducere. C. Ed. 2005.diversioniste şi implicaţiile acestora asupra securităţii naţionale a României.int/youreurope/ Centrul de Informare al Comisiei Europene în România . Ioana Burduf. 94.http://www.I. MAI. 2010 86.. Managementul poliţiei. Mielu. Washington. Bucureşti 85. 2001. Managementul organizațional al poliţiei.europa.I. Budapest.București 90. Tratat de psihologie managerială. 2006 88. Wolfgang Schuster.http://www. directive și regulamente comunitare Link-uri utile    UE online . 2001 92. The Center for Strategic and International Studies Press. Zoltan Horvath.http://www. București. 2007. Prună Şt.http://www. Ed.roumisue. Handbook on the European Union. C. Mielu. Bucureşti. Teora. 2006 89.be 89 . Noi instrumente comunitare în domeniul cooperării judiciare. DC.ro/ Misiunea României pe lângă UE . M. Editura Universul Juridic. The Geostrategie Triad. decizii. Voicu Costică. Voicu.http://europa.infoeuropa. Zlate. ANEXA I LISTA cuprinzând acordurile interministeriale încheiate de minister cu parteneri externi. Bucureşti 95. Vlăsceanu... Zlate. vol. Voicu. ed. vol. Teoria generală a dreptului. 93. 2004. 2003. Zbigniew Brzezinski. The CSIS Press. Sandu Florin şi colectiv-Managementul organizaţiilor în domeniul ordinii publice . cu precizarea actului normativ prin care acestea au fost aprobate ANEXA II Comunicări.Interne. Voicu.eu/ Portalul "Your Europe" . M..http://www. Viviana Onaca. Mediauno. Ed. europe and Russia. 1994. 2004 87.. Organizaţii şi Comportament organizaţional. București.gov.dae. inclusiv colaborările ministerului în cadrul unor acorduri interguvernamentale.

globalpolicy.http://www.http://www.com/ EUexpans .http://www.es/    EUpolitix .europa.int  Politica Europeană de Vecinătate-http://ec.eupolitix.eu/world/enp/welcome_en.   Euro Info Center RO 828 .http://www.org Ministerul Afacerilor Externe-http://www.unap.ro/ Institutul European din România .lu/    Centru de Studii Strategice de Apărare și securitate.ro Global Policy Forum.cssas.eu.http://www.europa.euroinfo.euexpans.htm 90 .com/ EurActiv .ro/ Preşedinţia în exerciţiu a UE .eu2010.ro Uniunea Europeană.cvce.http://www.mae.http://www.ier.http://www.ccivl.com/   Centrul Virtual de Cunoştinţe despre Europa .euractiv.http://www.http://www.

91 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->