P. 1
Cum Faci Un Referat

Cum Faci Un Referat

|Views: 30,226|Likes:

More info:

Published by: Stefan Elena-georgiana on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

INSTITUTUL de ARHITECTURA „ION MINCU”- Bucuresti

Cum se realizează şi redactează un referat ştiinţific
(Cerinţe minimale pentru realizarea unui referat la.......)

Prof arh. Mihaela Radulescu
.......vezi exemple mai jos..........

-ideile şi organizarea lor îi aparţin autorului (referentului). Cuprinsul -reprezintă baza referatului (3-7 pagini) unde se argumentează logic. bibliografie). -arată motivaţia alegerii temei (care este importanţa temei aşa cum este văzută de către referent). ştiinţific ideile referentului. două pagini). introducere. cuprins. -argumentaţia este logică şi inteligibilă. ideile apărute în urma cercetării temei. dar pentru argumentaţie se recomandă apelul la studii şi cercetări ştiinţifice consacrate cu condiţia de a fi specificată sursa. cuprins. -are o desfăşurare logică (abstract. Încheierea -prezintă (în 1-2 pagini) descoperirile. unele dintre lucrări nu au fost citate sau aduse în discuţie în textul referatului. personală care: -abordează o temă (dată de titlul referatului). prin citarea unor cercetări sau studii în domeniu). Ce conţine un referat Referatul este compus din: abstract. -conţine: a) o ipoteză (o idee pe care referentul o expune şi pe care o va argumenta). Abstractul -urmează după titlu şi nu are mai mult de 5. 6 rînduri. d) recomandări (modalităţi de ameliorare a situaţiei care se degajă în urma demonstraţiei şi din concluzii). c) concluzii (ideile care se degajă în urma demonstraţiei realizate). -reflecţii ştiinţifice personale Bibliografia -lista completă cu lucrările ştiinţifice consultate pentru realizarea referatului chiar dacă. . -prezintă succint ideile principale ale referatului. Introducerea -prezintă succint tema aleasă (în una.Ce este un referat Referatul este o lucrare ştiinţifică. încheiere. b) demonstraţia ipotezei (ideea expusă este susţinută prin observaţii personale argumentate ştiinţific. -constată punctele „forte” şi slabe ale investigării. -arată posibile căi de continuare şi investigare a subiectului. introducere. încheiere şi bibliografie.

Plagiatul poate fi evitat prin citare şi prin specificarea autorului. sunt prezentate fără specificarea sursei (autorului. unde. Să se abuzeze de: -argumentul autorităţii (dacă X este specialist în domeniu. Scopul poate fi acela de a convinge. a unor argumente selectate subiectiv pentru a demonstra veridicitatea unei idei. personală. ortoepice sau de punctuaţie. Nu este suficientă existenţa bibliografiei. -apar incoerenţe logice şi afirmaţii nesusţinute. se poate considera intenţie de îndoctrinare sau reclamă mascată. . -argumente emoţionale sau argumente statistice (e necesară o ponderare a lor).Cum NU trebuie să fie un referat Referatul este o lucrare ştiinţifică. -limbaj de lemn (formule tipice. lipsită de onestitate ştiinţifică. publicate sau nu. Plagiat Plagiatul este furt ce contravine legii dreptului de autor. autorul trebuie specificat şi în text acolo unde apar ideile lor chiar dacă citarea nu se face cu acurateţe şi între ghilimele. -greşeli ortografice. Este plagiat atunci cînd ideile altora. Manipulare ideologică Manipularea ideologică reprezintă o prezentare. locului şi timpului prezentării ideii). -se demonstrează un alt aspect decît cel tratat. -greşeli de tehnoredactare. Lipsa de rigoare logică apărută atunci cînd: -subiectul tratat nu corespunde cu tema aleasă. ci utilizate pentru a oferi impresia de ştiinţific). în forma lor originală sau modificată. -apar contradicţii în argumentaţie. -se fac generalizări („cercetătorii consideră” – fără a se specifica cine. de a impune un punct de vedere personal sau al unei instituţii. -argumentaţia sare peste paşi în explicaţie sau nu ajunge la final. -se amestecă tipurile de criterii. Ce trebuie evitat în scrierea unui referat Lipsa de rigoare ştiinţifică apărută atunci cînd: -datele prezentate nu sunt exacte. -se porneşte de la premise false or lipsite de generalitate. asta nu scuteşte referentul de o demonstraţie personală). cînd). Atenţie. Lipsa de rigoare a prezentării: -prezentare neîngrijită. uzitate în limbajul de specialitate. deci nu este: Compilaţie Compilaţia este o lucrare constituită din îmbinarea citatelor cu ideile şi demonstraţiile altor autori (aceştia se află specificaţi în textul referatului). dar care nu sunt înţelese pe deplin. care nu ţine seama de rigorile unui referat.

.fiecare paragraf începe cu alineat (anexa 2). în mare parte.prima pagină reia titlul referatului. ca punctuaţie. iar autori se trec în ordine alfabetică (anexa 4). în cartea sa „Critica raţiunii pure” spunea…. doar forma contează. -dacă se doreşte scurtarea textului citat se vor folosi următoarele: […]. consecutive din aceeaşi publicaţie şi acelaşi autor.nu se folosesc abrevieri (prescurtări) în text. în nota de subsol sau în paranteză se poate trece doar idem. locul şi anul de apariţie. fie este urmat de o paranteză cu aceleaşi date.textul se scrie folosind un program cu diacritice (se poate alege grafia cu „î” sau „â”.. . . Times New Roman 12). lect.„Pedagogie comparată”.Cum redactăm un referat Referatul conţine: . De exemplu: note de curs. la conferinţa de „Pedagogie comparată” spunea…. numele referentului.Ioniţă . editura. se verifică textul dacă este scris corect gramatical. disciplina pentru care este realizat. Nu se amestecă tipurile de numerotări. publicaţia. Scriere şi tehnoredactare: . Atenţie! Anexele sunt exemple.I. fictive.bibliografia este la sfîrşit. . . conţinutul este realizat cu date. Kant. De pildă: I. deci nu identic. la un rînd şi jumătate. -dacă ideea unui alt autor este prezentată din memorie. anul.Ion.o pagină de „gardă” sau „coperta” cu titlul referatului. dar să fie folosită aceeaşi grafie pe tot parcursul referatului). numele referentului şi abstractul (anexa2). dar este specificat autorul şi locul unde apare ideea. se specifică doar autorul şi contextul în care a fost auzită.dr.conţinutul referatului este scris cu un corp de literă clasic. . După închiderea ghilimelelor. . De exemplu: E.în parte de jos sau de sus a paginii se inserează număr de pagină. nu se pun ghilimele. -dacă ideea aparţine unei sinteze de curs atunci se specifică autorul şi cursul.textul este aliniat stînga-dreapta. Citările -citarea cu ghilimele presupune preluarea identică a unui text aşa cum se găseşte el într-o publicaţie. suficient de mare pentru a putea fi citit (ex. . -dacă apar mai multe citări. -dacă ideea unui autor nu a fost publicată. .înainte de tipărire. cu margini suficiente pentru prindere şi corectură. ca numerotare şi aliniere. instituţia şi data (anexa 1). . profesorul coordonator.numerotarea capitolelor şi subcapitolelor se realizează consecvent şi atent de la general către particular (anexa 3). citatul este fie marcat cu un număr pentru trimiterea la nota de subsol ce specifică autorul.

.. specializarea ARHITECTURA an(clasa XI ..N. 2010 .Socolescu” Referat (Titlu) LOCUINTA DUPLEX CUPLAT Elev (. semestrul .Anexa 1 Colegiul de Arhitectura si Lucrari Publice „I..Atelier de specialitate) Prof....Ion Ion . disciplina..) .. Mihaela Radulescu Bucureşti. Arh.

Anexa 2 Locuinta duplex Cuplat Elev (. idei principale.. idei principale. Cluj). Idei principale. idei principale.text text text text. . Ion Ion .text text text text text text.text text text text text text text text text text. . citat citat citat citat citat citat citat citat citat” (idem). idei principale.. semestrul II Idei principale. 1904. idei principale. idei principale. Idei principale. text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text: . „Introducere în Pedagogie”. Text. specializarea Arhitectura clasa XI..Popescu... Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. idei principale. idei principale. . Editura Cerc. idei principale Idei principale. idei principale Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text: „Citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat citat” (M.

2.1.II. Subdiviziune a subcapitolului II.3.1. Subdiviziune a subcapitolului II.Anexa 3 Model de numerotare 1 1.3.2.II.1. Subcapitol 2.C. Subdiviziune a subcapitolului 1.II. Subdiviziune a subcapitolului II.II. Subcapitol II. Subdiviziune a subcapitolului 2.I.1.A.B. Capitol 1. Subdiviziune a subcapitolului I.2. Subdiviziune a subcapitolului II. Capitol II.A.1.2.B.I.1. Subdiviziune a subcapitolului Atenţie nu se mixează cele două modele de numerotare! .C.II.1.2.A.A.1.II. Subdiviziune a subcapitolului I.I. Subdiviziune a subcapitolului Model de numerotare 2 I. Subcapitol I. Subcapitol I. Subdiviziune a subcapitolului 2. Subdiviziune a subcapitolului 2.1. Capitol 2.1. Subdiviziune a subcapitolului 2.C. Subdiviziune a subcapitolului II.II.2. Subdiviziune a subcapitolului 2.II.2.1.2.B.2.I. Subdiviziune a subcapitolului I.C. Subdiviziune a subcapitolului 1. Subcapitol 1.2. Subdiviziune a subcapitolului II. Subdiviziune a subcapitolului 1.1.2.2. Subdiviziune a subcapitolului I. Subdiviziune a subcapitolului 2. Subdiviziune a subcapitolului 1.I.3. Subcapitol 1.B. Subcapitol 2.I. Capitol I.I. Subdiviziune a subcapitolului 1.I. Subcapitol II.3. Subdiviziune a subcapitolului I.

Cerghit.Editura Didactică şi Pedagogică. E. – „Fundamentele educaţiei permanente” . Condiţiile învăţării. G.Editura Polirom.L. Bucureşti 1970 I.. Editura Viaţa Românească. Bucureşti 1995 Thorndike. I. 2001 Ctin. Orientarea şi dezvoltarea carierei la elev. I. Cucoş – „Pedagogie” . Psihologia desenului la copil. Evaluare continuă.. Editura Didactică şi Pedagogică. Didactica.T. Piteşti. Psihologia vîrstelor.Neacşu. Asa cum eu am trecut pentru un alt referat Bibliografia folosita de mine la un subiect de Pedagogie) J. Bucureşti.. Învăţare şi dezvoltare.„Fundamente pentru o ştiinţă a educaţiei” – E. Bucureşti. P.Bucureşti S. I. Editura Militară Bucureşti. Bruner – „Pentru o teorie a instruirii” -Editura Didactică şi Pedagogică.C. Bucureşti. Dewey ...Dave coord.P. E. Editura Trei.. Instruirea şcolară. Bucureşti 1985 Iucu.Editura Trei. Demersuri creative în predare şi învăţare. Iaşi. Farca – „Psihanaliza şi cele patru dimensiuni ale psihicului uman” .. G.Editura Didactică şi Pedagogică. Buc. 2002 R.. Bucureşti 1975 Golu. .Editura Polirom. Bucureşti.G. I.Editura Didactică şi Pedagogică. 1997. 1991 J. Teorii şi metode” . 2006 Stanciu. Bucureşti. Editura Paralela 45.Pănişoară – „Prelegeri pedagogice” . J.O.. Editura Didactică şi Pedagogică.D. 2001 Landsheere. 1995 Wallon şi colaboratorii. I. Metode şi tehnici moderne de învăţare eficientă.Negreţ-Dobridor. Editura Polirom. 2002 C.. Bucureşti 1983 Tomşa. Bucureşti. Presa Universitară Clujeană 2000 Neacşu. Abric – „Psihologia comunicării. Bucureşti.. 2003 sau Gagne. I.exemplu ( aici treceti Bibliografia folosita de Dvs... 1995 J. Bîrzea – „Arta şi ştiinţa educaţiei” .XX. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 1999 Şchiopu V. I. Verzea. 2007 .H.. Editura Didactică şi Pedagogică. Învăţarea umană.. 1975 Miron. Şcoala şi doctrinele pedagogice în sec.Anexa 4 Bibliografie. Examene. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.. Radu. R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->