Sunteți pe pagina 1din 5

În tabelele prezentate mai jos vor fi redaţi câţva parametrii de calitate a apelor

freatice din judeţul Sălaj, determinaţi la intervale diferite de timp.

A. DATA PRELEVARII: 04.03.2008

Tabel nr.1 PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI APELOR FREATICE.


(Sursa:DSP Zalau)
Nr.Crt. Proba pH EC (µS/cm) TDS (mg/l)
1. P1 8,2 2210 1105
2. P2 7,9 602 301
3. P3 7,84 811 405
4. P4 7,8 695 347
5. P5 8,0 751 375
6. P6 8,0 749 374
CMA 6.5 - 8.5 2500 500

B. DATA PRELEVARII:20.03.2009

Tabel nr.2 PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI APELOR FREATICE.


(Sursa:DSP Zalau)
Nr.Crt. Proba pH EC (µS/cm) TDS (mg/l)
1. P1 7,90 593 296
2. P2 8,32 2170 1085
3. P3 7,62 854 427
4. P4 7,94 691 345
5. P5 8,12 747 373
6. P6 8,22 745 372
CMA 6.5 - 8.5 2500 500

C. DATA PRELEVARII:19.11.2009

Tabel nr.3 PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI APELOR FREATICE


T ORP EC TDS Salinitate
Nr.Crt. Proba pH
(0C) (mV) (µS/cm) (mg/l) (‰)
1. P1 20,3 7,88 -51,4 2200 1098 1,0
2. P2 20,5 7,82 -47,6 616 308 0,0
3. P3 20,4 8,06 -33,1 922 461 0,2
4. P4 20,1 7,75 43,1 702 350 0,1
5. P5 20,2 7,57 34,3 754 377 0,1
6. P6 20,4 7,57 -33,1 762 381 0,1
CMA 6.5 - 8.5 2500 500 0.1
D. DATA PRELEVARII: 13.12.2009

Tabel nr.4 PARAMETRII FIZICO-CHIMICI AI APELOR FREATICE


T ORP EC TDS Salinitate
Nr.Crt. Proba 0 pH
( C) (mV) (µS/cm) (mg/l) (‰)
1. P1 16,7 8,80 -103,5 2180 1090 0,9
2. P2 17,0 9,05 -118,5 626 313 0,0
3. P3 17,4 8,70 -98,0 933 466 0,2
4. P4 17,6 9,01 -116,1 702 350 0,1
5. P5 16,5 7,86 -48,1 751 376 0,1
6. P6 18,1 8,32 -77,2 770 384 0,1
CMA 6.5 - 8.5 2500 500 0.1

Notă: P1-arteziana Sărmaş P4-arteziana Tip-Top


P2-arteziana Astralis P5-arteziana Ciresica
P3-arteziana PTTR P6-arteziana Republicii

Sunt reprezentaţi grafic principalii parametrii care au fost determinaţi din probele
de apa de freatică si se redă raportarea acestora la CMA.

1
8.2

8.1

7.9

pH
7.8

7.7

7.6
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Probe

Figura. 1. pH-ul probelor analizate în data de:04.03.2008


8.4

8.2

pH 7.8

7.6

7.4

7.2
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Probe

Figura.2.pH-ul probelor analizate in data de:20.03.2009

8.1
8

7.9

7.8

pH 7.7

7.6

7.5
7.4

7.3
P1 P2 P3 P4 P5 P6
probe

Figura.3.pH-ul probelor analizate in data de:19.11.2009


Figura.4.pH-ul probelor analizate in data de:13.12.2009,

In figura 4 observam ca in 4 din cele 6 probe valoarea pH-ului depaseste CMA.


CMA(concentratia maxima admisa de lege)

Fig. 5. TDS in funcţie de proba si perioada de prelevare

In figura 5 se observa cresterea valorii TDS peste concentratia maxima admisa in proba 1
din datele de 4.03 2008, 19.11.2009, 13.12.2009 , si in proba 2 din data de 20.03.2009.

EC 4.03.2008
2500 20.03.2009
19.11.2009
2000 13.12.2009

1500
µS/cm

1000

500

0
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Proba

Fig.6.EC in funcţie de proba si perioada de prelevare


Fig.7.Salinitatea in functie de proba si perioada de prelevare

In figura 7 se observa o crestere a valorii salinitatii peste valoarea maxima admisa in


probele 1 si 2 din datele 19.11.2009, 13.12.2010.

Figura 8. (de mai jos) indică corelarea dintre Salinitate şi TDS, aceasta arătând o
bună corelare a valorilor celor doi parametrii (R2 = 0.9976).

Salinitatea/TDS
1
0.9 y = 0.0012x - 0.3465
2
0.8 R = 0.9976
0.7
0.6
Salinitate

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 200 400 600 800 1000 1200
TDS

Fig.8. Salinitate in functie de TDS la probele de apa prelevate ¸in 19.11.2009 si


13.12.2009.