Sunteți pe pagina 1din 2

Ce spune Biblia despre homosexualitate? Este homosexualitatea păcat?

Întrebare: Ce s
pune Biblia despre homosexualitate? Este homosexualitatea păcat? Răspuns: Biblia spu
ne în mod constant că activităţile homosexuale reprezintă un păcat (Geneza 19:1-13; Levitic
18:22; Romani 1:26-27; 1 Corinteni 6:9). Romani 1:26-27 ne învaţă în mod specific faptul
că homosexualitatea este rezultatul respingerii şi a nesupunerii faţă de Dumnezeu. Când a
numite persoane îşi continuă viaţa în păcat şi necredinţă, Biblia ne spune că Dumnezeu “îi
entru a săvârşi păcate şi mai mari, cu scopul de a le arăta inutilitatea şi lipsa de speran
departe de Dumnezeu. 1 Corinteni 6:9 proclamă faptul că homosexualii nu vor moşteni împără
lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat oamenii cu dorinţe homosexuale. Biblia ne spune
că oamenii devin homosexuali din cauza păcatelor (Romani 1:24-27), dar şi în ultimă insta
nţă ca urmare a propriei lor alegeri în această privinţă. Pot exista persoane care se nasc
u o înclinaţie mai crescută pentru a deveni homosexuali, după cum există oameni care se na
sc cu o înclinaţie către violenţă sau către alte păcate. Însă aceasta nu scuză cu nimic o p
e alege să păcătuiască lăsându-se în voia propriilor dorinţe sau înclinaţii. Dacă o persoan
înclinaţie mai crescută către furie, îi dă asta dreptul să se dedice furiei şi să practice
viaţa sa? Cu siguranţă că nu! Acelaşi lucru este perfect valabil şi în cazul homosexualită
ebuie spus că Biblia nu descrie homosexualitatea ca fiind un păcat “mai mare” decât toate
celelalte. Toate păcatele sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Homosexualitatea est
e numai unul dintre lucrurile păcătoase prezentate în 1 Corinteni 6:9-10 care îi separă pe
oameni de împărăţia lui Dumnezeu. Conform Bibliei, iertarea păcatelor de către Dumnezeu es
e disponibilă în mod egal pentru un homosexual, la fel ca şi pentru unul care săvârşeşte ad
er, sau ca pentru un închinător la idoli, un ucigaş, un hoţ etc. Dumnezeu promite de ase
menea că oferă tărie pentru biruinţa asupra păcatelor, inclusiv asupra homosexualităţii, pe
u toţi cei care se încred în Iisus Hristos pentru mântuirea lor (1 Corinteni 6:11; 2 Cor
inteni 5:17).