Sunteți pe pagina 1din 5

c 

Buna ziua! NumelemeuesteBugariu Maria si as dorisa-mi acordaticateva minute din


timpuldumneavoastrapentru a-mi putearaspunde la catevaintrebari legate de
cardurilebancare.Varogsaimiraspundetisincer la intrebari, datelefurmizate de catredumneavostrasunt
strict confidentialesi nu vor fi furnizatecatre o a treiaparte.Vamultumesc!

Q1 Suntetiutilizator al un card bancarpentrustudenti?

DA Multumitisicontinuatichestionarul
NU Multumitisitreceti la intrebarea Q17 ± Q 21

Q2 Care din urmatoarelecarduribancare de debit le utilizati?Marcati cu X in casutacarduluipe care


ilutilizati? Marcari cu X in casutacorespunzatoare.

BancaTransilvania ± Euro 26
BCR ± Visa electron student
BRD ± card 10
BRD card ISIc
ING ± card student
Otp Bank - VISA Electron Junior Max
Raiffeisen Bank - Studentocard
Altul- Care?

Q3 Cate carduribancaredetineti?Marcati cu X in dreptuloptiuniialeasa.

1.m Un card
2.m Douacarduri
3.m Treicarduri
4.m Partucarduri
5.m Mai multe ( cate)

Q4 Ce tip de card detineti? Marcati cu X tipului de cardpecareledetineti.

1.m Visa
2.m Visa electron
3.m Master Card
Q5Dincesursaatiaflat de ofertacarduluipe care ilfolositi? Marcati cu X indreptuloptiuniidorite.

1.m Mass media


2.m Internet
3.m Prieteni / Colegi
4.m Parinti
5.m Agent bancar
6.m Aletesurse (care )

Q6Care suntmotivele care v-au determinasa nu contractati o anumitabanca? Marcati cu X in


drepuloptiuniidorite. (raspunsmultiplu, insistati)

1.m Taxelemiciperceputepentruemiterea,utilizareasiintretinereacardului
2.m Comisioanelemiciperceputepetruretragerilesidepunerilenumerar
3.m Comisioanelemiciperceputepentrutanzactiilebancare
4.m Comisioanelemicipentruplatile la comerciant
5.m Comisioanelesitaxele fixe
6.m Altele ( care)

Q7 Dispuneti de serviciiconexe la carduldumneavoastra cum ar fi«.Marcati cu X in


dreptuloptiuniidorite. ( raspunsmultiplu, insistati)

1.m E- banking
2.m Mobile banking
3.m Asiguriari de viatapeperioadafolositiicardului
4.m Asigurari in caz de accident rutier
5.m Asistentamedicala de urgenta in tarasistrainatate
6.m Serviciul de asistentajuridica

Q8 Facilitatileoferitedumneavoastraca student au contribuit la alegereacardului? Care ar fi acestea?


(raspunsmultiplu, insistati).

««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««.

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««.

Q9 Dacaatischimbaceva la serviciulbancar de care dispuneti care ar fi acestlucru? (raspunsmultiplu,


insistati)

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««.

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««.
Q10 Cat de des folositicarduldumneavoastra. Marcati cu X indreptuloptiuniidorite.

1.m De 2, 3 oripezi
2.m O data pezi
3.m De 2, 3 oripesaptamana
4.m O data pesaptamana
5.m De 2, 3 oripeluna
6.m O data peluna
7.m Alta frecventa (care)

Q11Pentruce tip de tranzactiifolositicarduldumneavoastra. Marcati cu x casuta din


dreptulopinieidorite. (variante multiple, insistati )

1.m Retragerenumerar de la ATM-uri


2.m Retragerenumerar de la ghiseelebanci
3.m Plata facturilor online
4.m Plasearea de comenzipe internet
5.m Plata cumparaturilor in maganzin
6.m Alta ( care)

Q12Carduldumneavoastrapoate fi folositatat in tara cat si in strainatate? Marcati cu X optiuneadorita.

1.m Da
2.m Nu
3.m Nu stiu ( a nu se citi)

Q13Suntetimultumit de serviciulbancarpe care ilutilizati in prezent? Marcati cu X optiuneadorita.

1.m In foarte mare masura


2.m In mare masura
3.m Asasiasa
4.m In mica masura
5.m In foarte mica masura

Q14 Sunteti de acordcapiatabancaraestesuprasaturata de ofertebacarepentrucarduri de debit? Marcati


cu X optiuneadorita.

1.m Accord total


2.m Accord partial
3.m Indifernt
4.m Partial impotriva
5.m Cu totulimpotriva
Q15Sunteti de acordca tot timpulvorexistaofertemainoisimaibunepentrustudenti?Marcati cu
Xoptiuneadorita.

1.m Accord total


2.m Accord partial
3.m Indifernt
4.m Partial impotriva
5.m Cu totulimpotriva

Q16Dacaatigasi o ofertamaibuna a serviciuluibancar, v-atischimbafurnizorul actual de servicii?


Marcati cu X optiuneadorita.

1.m Da, dupace contractual actual arexpira


2.m Poate m-asi face un al doilea card de debit
3.m Depindedacaoferta mi s-arpotrivi
4.m Nu, suntfoartemultumit de cel actual
5.m Nu cred ca mi-asimai face niciodata un alt card de debit

Q17 Care estemotivulpentru care nu detineti un card bancarpentru student? (doardaca a raspuns NU la
Q1)

1.m Nu stiucaexistaacest tip de card


2.m Nu am nevoi de acest tip de card
3.m Nu am gasitcardul care saimisadisfacanevoile
4.m Nu cred casuntdiferite fata de altecarduri
5.m Refuzasafac un angajament fata de o banca
6.m Altul (care)

Q18 Care estevenituldumneavoastra lunar, fie casuntetiangajat fie caventuriledumneavoastrasunt din


alteparti. Marcati cu Xoptiuneadorita.

1.m Sub 400 de RON


2.m Intre 400 si 600 de RON
3.m Intre 600 si 800 de RON
4.m Intre 800 si 1000 de RON
5.m Intre 1000 si 1200 de RON
6.m Peste 1200 de ron

Q19 Care estevarstadumneavoastra in aniimpliniti.

««««ani.
Q20 Care esteprofesia/ ocupatiadumneavoastraactuala?

1.m Student al uneifacultatii la zi


2.m Stundetmasteral la zi
3.m Student cu loc de munca part time
4.m Student cu loc de munca full time
5.m Elevliceu
6.m Alta ( care )

Q21Incluzandu-vapedumneavoastacatimembrii are familiadumneavoastra? Marcati cu X


optiuneadorita.

1.m Un membru
2.m Doimembrii
3.m Trteimembrii
4.m Patrumemvrii
5.m Cincimembrii
6.m Alata (care0

Q22Care estemediuldumneavoastra de provenienta? Marcati cu X optiumeadorita.

1.m Rural
2.m Urban

Date de contact ( confidentiale )

*m Numesiprenume «««««««««««««««««
*m Adresa«««««««««««««««««««««..
*m Judetulsilocalitatea ««««««««««««««««
*m Numar de telefon«««««««««««««««««.

Multumescfrumospentrultimpulacordat!