P. 1
Iosif Buchman - Materiale de Constructii - Partea I

Iosif Buchman - Materiale de Constructii - Partea I

|Views: 2,234|Likes:
Published by tulvy

More info:

Published by: tulvy on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Colecţia "CONSTRUCŢII" ________________________________________________________________

MATERIALE DE CONSTRUCŢII Partea I

Industria materialelor de construcţii a cunoscut, în ultima perioadă, o dezvoltare tot mai accentuată. S-au extins domeniile de utilizare ale materialelor clasice, s-au produs materiale noi cu performanţe tehnicoeconomice superioare şi au apărut standarde româneşti aliniate la normele europene sau internaţionale. Cartea reprezintă un material bibliografic la zi care ţine seama de aceste schimbări. Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor, dar poate constitui şi o bază de informaţii utile pentru specialiştii constructori, care nu au acces direct la noile norme europene sau internaţionale. Referent ştiinţific: Prof.dr.ing. Corneliu BOB

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României BUCHMAN, IOSIF Materiale de construcţii / prof.dr.ing. Iosif Buchman Timişoara: Editura Politehnica, 2009 80 p. ; 24 cm. - (Construcţii) Vol. ISBN 978-973-625-888-6 Partea I. – 2009.-Bibliogr.- ISBN 978-973-625-890-9 691

Prof.dr.ing. Iosif BUCHMAN

MATERIALE DE CONSTRUCŢII Partea I
Colecţia “CONSTRUCŢII”

EDITURA POLITEHNICA TIMIŞOARA - 2009

Copyright © Editura Politehnica, 2009 Toate drepturile sunt rezervate editurii. Nici o parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă prin indiferent ce formă, fără acordul prealabil scris al Editurii Politehnica. EDITURA POLITEHNICA Bd. Republicii nr. 9 300159 Timişoara, România Tel. 0256/403.823 Fax 0256/403.823 E-mail: editura@edipol.upt.ro

Consilier editorial: Prof.dr.ing. Sabin IONEL Redactor: Claudia MIHALI

Bun de imprimat: 28.05.2009 Coli de tipar: 5 C.Z.U. 691 ISBN 978-973-625-888-6 ISBN Partea I 978-973-625-890-9

Tiparul executat sub comanda nr. 73 la Tipografia Universităţii "Politehnica" din Timişoara

pentru început. mortarelor şi betoanelor. pentru a putea fi asimilată cât mai uşor de către studenţi. Pe parcursul anilor. În plus. care trebuie cunoscute şi asimilate cât mai rapid de viitorii ingineri constructori. La ora actuală este cuprinsă în programul de studii în semestrul al 2-lea al anului I de licenţă. cursul include modificări impuse de materiale noi de construcţii care se utilizează sau se pot utiliza în prezent la noi în tară şi de standardele româneşti aliniate la standardele europene sau internaţionale. având alocate un număr de 35 ore de curs şi un număr de 35 ore de laborator. în concordanţă cu numărul orelor de curs alocate. În consecinţă. au fost editate cărţile: Controlul calităţii lianţilor. în anul 2008. Mortare cu lianţi anorganici (minerali). în domeniul materialelor de construcţii s-au produs o serie de schimbări. în anul 2003. care impun apariţia unor noi ediţii de cursuri. Faţă de ediţiile anterioare la care autorul a participat. Lucrarea este elaborată într-o formă concisă. ca şi în oricare alt domeniu.PREFAŢĂ Disciplina Materiale de Construcţii constituie una din primele discipline obligatorii din domeniul Inginerie Civilă. care se predă la Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Hidrotehnică din Universitatea Politehnica din Timişoara. forma de învăţământ de 4 ani. Materiale din piatră naturală. Având în vedere cele de mai sus. Controlul calităţii materialelor anorganice şi organice utilizate în construcţii. intrarea României în Comunitatea Europeană a determinat modificarea şi înlocuirea standardelor existente. Colectivul disciplinei de Materiale de Construcţii din domeniul Ingineriei Civile de la Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Hidrotehnică din Timişoara a considerat că. 5 . într-un timp cât mai scurt autorul să elaboreze şi cea de-a doua parte. precum şi apariţia unor standarde noi. Unele din noutăţile aduse sunt prezentate succint în continuare. Lianţi anorganici (minerali). În această parte sunt abordate capitolele: Caracteristici generale ale materialelor de construcţii. este necesară acoperirea cu bibliografie de specialitate a lucrărilor practice de laborator. Cursul de faţă acoperă prima parte din Syllabusul disciplinei de Materiale de Construcţii valabil la ora actuală la domeniul Inginerie Civilă din Universitatea Politehnica din Timişoara. urmând ca.

În ansamblu cel mai reformat capitol este capitolul 4. Timişoara. pentru care normele europene aduc modificări semnificative. Cursul se adresează în primul rând studenţilor. dar poate constitui şi o bază de informaţii la zi pentru specialiştii constructori. tipurile de varuri aeriene şi varuri hidraulice. care nu au acces direct la noile norme europene. aprilie 2009 Iosif Buchman . alegerea tipului de ciment. tipurile. Capitolul 2 prezintă zonele granulometrice pentru agregatele curente folosite la betoanele de masă volumică normală. tipurile. simbolurile şi compoziţiile cimenturilor portland unitare. simbolurile şi compoziţiile adaosurilor şi a cimenturilor portland cu adaosuri.În capitolul 1 sunt introduse noţiuni şi notaţii în concordanţă cu terminologia inclusă în normele europene. În cuprinsul capitolului 3 sunt prezentate date şi informaţii noi legate de: plăcile gips-carton.

2.. 2.........1.1..2.... 3..3.3.1...4.. 3.2..1.2............ 1...2......1... Tipuri………… 3... 1..... 1..... Lianţi nehidraulici……………………………………………………………........3.. Domeniile de utilizare ale ipsosului de construcţii….. Procesul de fabricaţie..3..2.. Protecţia pietrei naturale împotriva acţiunilor agresive…………………… 3........1....2...3.3. 3..2..3.... Caracteristici fizico-mecanice…………………………………………….... 3.3. Produsele de carieră……………………………………………….... Alţi lianţi pe bază de sulfat de calciu………………….... Caracteristici generale………………………………….... 3.. Varul aerian pentru construcţii……………………………………..2.... 1.. Caracteristici privind comportarea materialelor la acţiunea căldurii.......3. 3.CUPRINS Prefaţă.2......1...1... 1.2...... Lianţi anorganici (minerali)………………………………………………………..... Caracteristicile ipsosului de construcţii întărit………...4..............2. 1... Densitatea materialelor (masa volumică)………………………… 1.... Materiale de construcţii din piatră naturală………………………………… 2......3. Priza şi întărirea ipsosului de construcţii……………...3. Metode mecanice…………………………………………………… 1..... Cuprins……………………………………………………………………………….. Metode de stabilizare a argilelor……………………….2. Stingerea (hidratarea) varului aerian………………….5.2.... Argilele………. volumul de goluri (porozitatea intergranulară)………………………………………. 3. 2... 1...2... Caracteristici mecanice stabilite prin încercări distructive……………….... Caracteristici privind comportarea materialelor la acţiunea apei..2........... Metode acustice……………………………………………………..2... Materia primă.... Materia primă....2..2..2..... Extragerea pietrei naturale………………………………………………….………………….......... Definiţie... Clasificare…………………………………………………………..... Caracteristici generale ale materialelor de construcţii……………………… 1.... 2. Introducere…………………………………………………………………………..3...1...... 3.. 3......... Lianţi pe bază de sulfat de calciu (Ipsosuri)……………………… 3.....1. Caracteristici stabilite prin încercări dinamice...5.. 1.2.3....2.. Caracteristici stabilite prin încercări ciclice………………………....1... 1...1.4...2.1...2.... 3.....2.3..1.. 3. Compactitatea.. Minerale şi roci………………………………………………………………… 2......…………………………………………………….2.2.... 2. 3. 1.. Caracteristici fizico-mecanice stabilite prin metode nedistructive……….... Proces de fabricaţie…………………..2.....1. Produsele de balastieră……………………………………………...1....2....... Materiale din piatră naturală……………………………………………………… 2.. 1.... Metode atomice…………………………………………………….1..... Caracteristici stabilite prin încercări statice………………………. Caracteristici privind comportarea materialelor sub acţiunea încărcărilor…………………………………………………………… 1... 5 7 9 11 11 11 12 14 15 17 21 21 23 25 26 26 29 30 32 32 33 33 33 34 35 37 37 38 38 38 38 40 40 41 42 43 44 45 45 46 7 .. porozitatea.1....2.2.

Cimenturi cu căldura de hidratare limitată şi cu rezistenţă la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi.3.2. 4.3... Domeniile de utilizare ale varului aerian……………… 3...3.4.1...2. 4.. Compoziţiile mortarelor…………………………………………….1...2. Chimismul formării lianţilor hidraulici silicioşi……………………...3.1.4. 4.. Lianţi hidraulici unitari………………………………………………………… 3.3.. 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 53 56 57 58 58 59 59 61 62 63 63 64 64 64 65 65 65 66 67 68 68 68 68 68 70 70 72 73 74 77 8 .2...2.5...3...2.. 4..1..3. Cimenturi portland cu adaosuri…………………………………….3...... 3..1. 3... 4.....4.4.. Materialele componente…………………………………………….2.3. 3.. Cimentul portland…………………………………………………… 3.....4......3.3. Priza şi întărirea cimentului portland………………….4. Cimenturi portland unitare…………………………….4. 3.3.carton…………………………………………………………... 4.2...3. Alegerea tipului de ciment…………………………………………………… 4.... Caracteristicile fizico-mecanice şi chimice ale cimentului portland întărit………………………………... 3.... cu adaosuri…….2..... Anexa 3 Recomandări de utilizare a cimenturilor.. Compoziţie mineralogică…. Materialele componente……………………………………………..4.………… 3...1..3.6. Clasificarea mortarelor pentru tencuire sau gletuire……………. 4....4.. Mortare cu lianţi anorganici (minerali).…………………………………….3.2.2..1.2.3.2. Clasificarea mortarelor de zidărie…………………………………... Obţinere.. 3.... Întărirea varului aerian…………………………………..……………………………………… 3. Lianţi hidraulici micşti (amestecaţi)…. Varuri aeriene cu adaosuri…... Compoziţiile mortarelor……………………………………………. Adaosuri folosite la obţinerea cimenturilor cu adaosuri………… 3. Mortare pentru zidărie……………………………………………………….. 3....4. proprietăţile şi utilizarea varurilor hidraulice.. Caracteristicile mortarelor proaspete……………………………. 4... Tipuri de varuri hidraulice….1... Obţinere. 3.3.3.3.... Cimenturi portland albe şi colorate..2.6. 4. Caracteristicile mortarelor proaspete…………………………….... Caracteristicile mortarelor întărite………………………………… 4...3. 4. 3. 4... Varurile hidraulice………………………………………………….2. Cimenturi portland uzuale cu adaosuri………………...2.1.. 3. Bibliografie…………………………………………………………………………. Întărirea.. Materii prime.. Caracteristicile mortarelor întărite………………………………… Anexa 1 Plăci gips .2.. Materii prime.. 3.1.3.5.3.2. 3....1. Mortare pentru tencuire şi gletuire………………………………………….2...4. Soluţii de realizare a tencuielilor sau gleturilor………………….3..5.2.... Cimentul aluminos……………………………………….2.. 3. cu adaosuri……………………………………… 3. 4.... 4.4..1..3. Alegerea mortarului pentru zidărie………………………………..3. Anexa 2 Condiţii mecanice şi fizice pentru cimenturi………………………..1..1...

materialele ceramice. tehnologia de obţinere. materialele de construcţii organice ( materialele lemnoase. în general. lianţii minerali. betoanele. materialele pe bază de polimeri). protecţie şi finisaj (anorganice. S-au găsit noi utilizări pentru materialele clasice şi s-au realizat o serie de materiale noi cu performanţe tehnico-economice superioare. caracteristicile fizico-mecanice şi chimice. materialele din sticlă.INTRODUCERE Produsele naturale sau artificiale care se utilizează la realizarea construcţiilor sunt denumite. Pentru a acţiona în contextul necesităţilor enunţate. materiale de construcţii. Materialele de construcţii trebuie să asigure rezistenţa. 9 . Pe de altă parte. izolarea termică. organice sau mixte). siguranţa. Industria materialelor de construcţii cunoaşte în ultima perioadă o dezvoltare tot mai accentuată. materialele metalice). Cunoaşterea materialelor de construcţii reprezintă o necesitate pentru activitatea de cercetare. În acest context materialele de construcţii produse în prezent în ţara noastră au atins performanţele tehnice ale materialelor existente pe piaţa europeană. Totodată trebuie să corespundă din punct de vedere estetic şi să aibă preţuri accesibile. odată cu intrarea României în Uniunea Europeană s-a impus producerea şi verificarea materialelor în concordanţă cu noile standarde româneşti – aliniate la normele europene. Cursul prezintă caracteristicile generale ale materialelor şi metodele de determinare ale acestora. proiecare şi execuţie a construcţiilor. mortarele. cursul de Materiale de construcţii pune la dispoziţia viitorilor ingineri constructori date referitoare la materiile prime. şi materialele de izolaţie. durabilitatea şi domeniile de utilizare pentru majoritatea materialelor. materialele de construcţii anorganice (materialele din piatră naturală. acustică şi hidrofugă a construcţiilor în condiţii de durabilitate maximă. materialele bituminoase.

Cursul este redactat într-o formă sintetică. Cursul se adresează în primul rând studenţilor. forma de învăţământ de 4 ani. dar poate constitui şi o bază de informaţii la zi pentru specialiştii constructori. 10 . de la anul I Inginerie Civilă de la Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara. în concordanţă cu numărul orelor alocate pentru disciplina de Materiale de construcţii în programul de studii de licenţă. care nu au acces direct la noile norme europene.

1 Sticla de calitate superioară şi oţelul nu au pori. Densitatea materialelor (masa volumică) Densitatea este dată de raportul dintre masa şi volumul unui material. care constituie masa unităţii de volum aparent. pietriş ş. Densitatea în grămadă se referă la materialele granulare (nisip.1) unde m este masa în stare uscată.1. Caracteristici fizico-mecanice 1. 11 .1. Se calculează cu relaţia: ρ= m V ⎡ kg ⎤ ⎢ m3 ⎥ ⎣ ⎦ (1. Vp fiind volumul total al porilor (închişi şi deschişi) din material.1. CARACTERISTICI GENERALE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII 1.1.2). densitate aparentă (ρa).1.1. Densitatea (densitatea reală) reprezintă masa unităţii de volum real (volumul fazei solide dintr-un volum aparent). Reprezintă masa unităţii de volum în grămadă (fig. Se măsoară în kg/m3 şi se poate exprima sub mai multe forme: densitate (ρ).1. densitate în grămadă (ρg) şi densitate în stivă (ρs). Densitatea aparentă.2) în care Va = V + Vp. iar V volumul fără pori (fig.a). se stabileşte cu formula: ρa = m Va ⎡ kg ⎤ ⎢ m3 ⎥ ⎣ ⎦ (1.1) Fig.

materiale lemnoase ş.6).1. Compactitatea. Se notează cu C şi se calculează cu relaţia (1.4) în care masa ms este suma maselor elementelor stivei iar Vs volumul stivei stabilit pe baza dimensiunilor măsurate ale stivei.Fig.2. Densitatea în stivă se poate determina pentru materialele care se păstrează sau se transportă în stive (cărămizi. porozitatea.2 Este dată de relaţia: m Vg ρg = ⎡ kg ⎤ ⎢ m3 ⎥ ⎣ ⎦ (1. Se calculează cu relaţia (1. volumul de goluri (porozitatea intergranulară) Compactitatea unui material caracterizează gradul de umplere al volumului aparent cu fază solidă.5) 1. ms Vs ρs = ⎡ kg ⎤ ⎢ m3 ⎥ ⎣ ⎦ (1. ). Întrucât Vg > Va ≥ V rezultă: ρ ≥ ρa > ρg (1. Această densitate se notează cu ρga pentru starea afânată sau cu ρgî pentru starea îndesată a materialului granular.4).1.a. 12 .3) unde Vg = V + Va + Vgol . iar Vgol cuprinde volumul golurilor (spaţiilor) dintre granule.

au % C = 100.9) în care Pav este porozitatea aparentă funcţie de volum. gradul de impermeabilitate şi rezistenţa la îngheţdezgheţ ale materialelor au valori mai mari cậnd compactitatea este mai mare.6) Deoarece Va ≥ V rezultă că % C ≤ 100. Se exprimă în două moduri şi anume: V pd Va (1. Rezistenţa la compresiune.7) % Pt = 100 Întrucât % C + % Pt = 100 rezultă că C şi Pt sunt mărimi complementare. Porozitatea totala Pt are expresia: Vp Va (1.10) 13 .8) % Pav = V pd m 100 ⎡ m3 ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ kg ⎦ Pam = (1. Porozitatea aparentă caracterizează porii deschişi din unitatea de volum aparent (sau masă). Se poate exprima sub forma porozităţii totale sau sub forma porozităţii aparente (deschise). iar Pam este porozitatea aparentă funcţie de masă. Dacă se face raportul % Pav/ Pam se obţine : % Pav = ρaPam100 (1. Porozitatea arată gradul de neumplere al volumului aparent cu fază solidă.%C = ρ V 100 = a 100 Va ρ (1. la care Va = V. Sticla de calitate superioară şi oţelul.

11) Se poate determina pentru starea afânată sau îndesată a materialului granular.13) în care: msa este masa în stare saturată. Se determină prin saturarea materialului în diferite condiţii: la presiune normală.12) %a v = m sa − mus 100 ρ apaVa (1. Caracteristici privind comportarea materialelor la acţiunea apei Acţiunea apei asupra materialelor de construcţii se apreciază prin următoarele caracteristici: absorbţia de apă. Absorbţia de apă este proprietatea unui material de a absorbi şi a reţine apa în porii şi în capilarele sale. umiditatea. dar sunt bune izolatoare termic.Materialele cu porozitate mare au rezistenţe mecanice mici. Volumul de goluri (porozitatea intergranulară) este o caracteristică a materialelor granulare care arată totalitatea golurilor dintre granule din unitatea de volum în grămadă.14) 14 . Din raportul celor două moduri de exprimare se obţine: %av = %a m ρa ρ apa (1. 1.1. iar mus este masa în stare uscată.3. la presiune ridicată. Se exprimă funcţie de masă (am) sau funcţie de volum (av) cu ajutorul relaţiilor: m sa − mus 100 mus %a m = (1. saturare prin fierbere. la subpresiune. permeabilitatea şi rezistenţa la îngheţdezgheţ. Se calculează cu relaţia: %V gol = V g − Va Vg 100 = (1 − ρg Va )100 = (1 − )100 ρa Vg (1.

4. Se poate exprima în două moduri (umiditate relativă Ur sau umiditate absolută Ua). densitatea şi rezistenţa la îngheţ-dezgheţ. se descompun sau se aprind. Acesta reprezintă presiunea maximă a apei la care rezistă o epruvetă de beton un anumit timp prescris fără să prezinte infiltraţii de apă pe o adâncime mai mare decât limita admisă.Umiditatea caracterizează cantitatea de apă existentă într-un material la un moment dat. Caracteristici privind comportarea materialelor la acţiunea căldurii Creşterea temperaturii materialelor anorganice poate modifica unele caracteristici ale acestora printre care: porozitatea. Reducerea rezistenţelor şi pierderea de masă sunt rezultatul distrugerilor provocate de expansiunea apei care îngheaţă în porii materialului.1. starea de agregare. Materialele organice sub acţiunea căldurii se înmoaie. Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ (rezistenţa la gelivitate) se apreciază după numărul maxim de cicluri de îngheţ-dezgheţ pe care le poate suporta un material fără ca scăderea rezistenţelor mecanice şi pierderea de masă să depăşească anumite limite prescrise. 15 . calculându-se cu relaţiile: mum − mus 100 mum %U r = (1.15) %U a = mum − mus 100 mus (1.16) în care: mum este masa materialului în stare umedă iar mus este masa materialului în stare uscată. integritatea structurii. densitatea aparentă. 1. Permeabilitatea la apă a materialelor solide reprezintă proprietatea lor de a lăsa să treaca prin ele un volum oarecare de apă. rezistenţele mecanice. Absorbţia de apă şi umiditatea influenţează negativ rezistenţele mecanice. Pentru beton se determină în mod practic gradul de impermeabilitate faţă de apă.

Fig.Pentru exploatarea construcţiilor interesează următoarele caracteristici: dilatarea.4 16 .17) în care lo este lungimea iniţială a barei iar Δlo alungirea barei pentru creşterea temperaturii cu ΔT grade de temperatură.1.1.18) Propagarea căldurii este fenomenul de transmitere a căldurii din zonele mai calde ale materialelor la cele mai reci. prin conducţie (fig. Este dat de relaţia (1.17). Fig. Se poate demonstra că: γ = 3α (1.3 Δl 0 α= l 0 ΔT ⎡ mm ⎤ ⎢ mK ⎥ ⎦ ⎣ (1. Transmiterea căldurii prin materialele solide are loc.4). La elementele sub formă de bare (liniare) dilatarea este apreciată prin intermediul coeficientului de dilatare termică liniară α care reprezintă creşterea unităţii de lungime pentru un grad de temperatură (fig. Dilatarea constă în creşterea dimensiunilor materialelor sub acţiunea căldurii. Pentru elementele masive dilatarea se apreciază cu ajutorul coeficientului de dilatare cubică (volumică) γ.3). în principal. propagarea căldurii şi căldura specifică.1.1. care reprezintă creşterea unităţii de volum pentru un grad de temperatură.

acţiuni excepţionale (AE). Se măsoară în J/kg K. d . Caracteristici privind comportarea materialelor sub acţiunea încărcărilor Încărcările fac parte dintr-o categorie mai largă denumită acţiuni.suprafaţa prin care are loc transmisia în m2. presiunea pământului).grosimea materialului în m.20) 1. A . 17 . Acestea se pot clasifica după frecvenţa cu care acţionează la anumite intensităţi în: - acţiuni permanente (AP). vântul).T2) [J] (1. dacă diferenţa temperaturilor pe această distanţă este egală cu 1 grad.diferenţa de temperatura pe grosimea d în grade K. acţiuni temporare (AT).19) în care: λ . inundaţiile). Căldura specifică c este egală cu cantitatea de căldură necesară pentru ca temperatura unui material cu masa de 1 kg să varieze cu un grad de temperatură. zăpada.timpul de propagare în ore. care se aplică în mod continuu cu o intensitate practic constantă (greutatea elementelor.5. t . Coeficientul de conductibilitate (conductivitate) termică reprezintă cantitatea de căldură care străbate într-o oră aria de 1 m2 şi distanţa de 1 m.1.coeficientul de conductibilitate termică al materialului în W/mK. (T1-T2). a căror intensitate variază sensibil cu timpul şi care pot să lipsească un anumit timp (oamenii.Cantitatea de căldură care se propagă se calculează cu expresia: Q=λ A (T1 − T2 )t d [J ] (1. care apar foarte rar la intensităţi semnificative (cutremurele. Cantitatea de căldură Q consumată pentru a încălzi un material cu masa m de la temperatura T1 la T2 se calculează cu relaţia: Q = mc(T1 . Materialele poroase au λ mic şi în consecinţă izolează bine termic.

1.1.5b) şi ciclice (fig.6 În urma deformaţiilor în scheletul de rezistenţă apar forţe interioare denumite eforturi care transmit încărcările la fundaţii. dinamice (fig. Sub acţiunea încărcărilor şi a reacţiunilor scheletul de rezistenţă este în echilibru static într-o poziţie deformată. a) b) Fig.1.1. unde se dezvoltă reacţiunile terenului de fundaţie.1. Fig.6).5 c) Datorită încărcărilor exterioare scheletul de rezistenţă al unei construcţii se deformează.5a). adică prezintă variaţii de volum şi de formă (fig.După variaţia intensităţii (F) în timp acţiunile se clasifică în acţiuni statice (fig.1. 18 .5c).

Efortul unitar (tensiunea) este forţa interioară transmisă uniform distribuit pe unitatea de suprafaţă.forţa (încărcarea) în N.1.22) în care: Δl reprezintă modificarea lungimii elementului sub acţiunea încărcării.1. Poate fi normal (σ) sau tangenţial (τ). l .suprafaţa pe care se distribuie forţa în mm2. plastică. Din punct de vedere fenomenologic se disting 3 tipuri fizice de deformaţii: elasică.1.21) în care: F . dispare la descărcare (fig.lungimea iniţială a elementului în m. Deformaţia elastică este caracterizată prin unicitatea curbei σ-ε atât la încărcare cât şi la descărcare. deformaţia specifică unghiulară (lunecarea) γ care arată modificarea unghiurilor.6): ε= Δl l ⎡ mm ⎤ ⎢ m ⎥ ⎣ ⎦ (1. Aceste modificări constau în două efecte simple şi anume: - deformaţia specifică liniară ε care arată alungirea sau scurtarea unităţii de lungime sub efectul încărcărilor. deformaţia este reversibilă. care acţionează perpendicular pe secţiune. A .7). vâscoasă. 19 .6 efortul unitar normal. Deformaţia specifică liniară se calculează cu relaţia (fig. se calculează cu formula: σ= F A ⎡ N ⎤ ⎢ mm 2 ⎥ ⎣ ⎦ (1. în mm. Efortul unitar tangenţial acţionează în planul secţiunii transversale. Pentru exemplul din fig. Deformaţiile caracterizeaza cantitativ modificările volumului şi a formei unui element.

Cea mai simplă exprimare este legea liniară (fig. Fenomenul deformaţiei văscoase se modelează prin curgerea fluidelor vâscoase.23) în care E reprezintă modulul de elasticitate longitudinal (modulul lui Young).24) în care: τ .7 La principalele materiale de construcţii dependenţa σ-ε în domeniul elastic este liniară fiind valabilă legea lui Hooke cu expresia: σ = E⋅ε (1. 20 .8 Deformaţia vâscoasă trebuie analizată în raport cu timpul.deformaţia unghiulară.1.timpul. K .1.efortul unitar tangenţial.9) cu expresia: τ =K ∂γ ∂t (1. t .Fig. Curbele de încărcare-descărcare nu mai coincid (fig. Deformaţia plastică apare la atingerea efortului σc denumit limită de curgere.8). γ .1.1. Fig.coeficientul de vâscozitate al materialului.

2.1. Caracteristici stabilite prin încercări statice Prin încercări statice se stabilesc următoarele caracteristici: rezistenţa la compresiune. cu caracter permanent. elasto-vâscoplastice.10 21 . Încărcarea se aplică centric cu prese hidraulice.25): Fig.Fig. ireversibile. Tipurile fizice de deformaţii se suprapun. fiind prescrisă viteza de creştere a încărcării.a.1. rezistenţa la întindere centrică. rezistenţa la întindere din încovoiere.10.2. vâsco-elastice. Rezistenţa la compresiune se stabileşte pe epruvete cubice. Pentru calculul rezistenţei la compresiune fc se utilizează relaţia (1.1. deformaţia plastică apare într-un timp relativ scurt. Caracteristici mecanice stabilite prin încercări distructive 1. cilindrice sau prismatice. rezistenţa la răsucire ş. se cunosc deformaţii elasto-plastice.9 Deformaţiile plastice şi vâscoase sunt inelastice. cea vâscoasă se dezvoltă în timp îndelungat. 1. Schema de încărcare este arătată în fig. rezistenţa la forfecare.1.

beton).1. b .12 (a .lemn. Pentru o fixare mai uşoară şi pentru o centrare cât mai perfectă s-au conceput tipurile de epruvete prezentate în fig.26) în care: Fmax este forţa maximă pe care o suportă epruveta. Este prescrisă viteza de creştere a încărcării. c . A este aria secţiunii solicitate. Fig.oţel. Schema de încărcare este prezentată în fig.1.11.11 Rezistenţa la întindere centrică ft se calculează cu formula: ft = Fmax A ⎡ N ⎤ ⎢ mm 2 ⎥ ⎣ ⎦ (1. A este aria secţiunii solicitate. 22 . Rezistenţa la întindere centrică se poate determina cu maşini hidraulice pentru materialele cu rezistenţa ridicată (oţel) sau cu dispozitive mecanice pentru materialele cu rezistenţa mai mică ( piatră.1.fc = Fmax A ⎡ N ⎤ ⎢ mm 2 ⎥ ⎣ ⎦ (1.mortar).25) în care: Fmax este forţa maximă pe care o suportă epruveta. mortar.

13 (1-postament. 7-epruvetă). 1. 6-scară gradată.2.12 La materialele de tipul pietrei (beton) rezistenţa la întindere directă se realizează greu şi această rezistenţă se detemină prin încercarea de încovoiere.1.1. 23 . 5-indicator. Fig. Rezistenţa la compresiune prin şoc se stabileşte pe epruvete prismatice sau cilindrice. Rezistenţa la compresiune prin şoc fs se calculează cu relaţia (1. rezistenţa la încovoiere prin şoc şi duritatea.27).1. 2-bare de ghidare.13 Berbecul se lasă să cadă liber de la înălţimi hi ce cresc progresiv până la distrugerea epruvetei. 3-berbec.Fig.2. 4-scripeţi. Celelalte caracteristici care se pot stabili prin încercări statice vor fi abordate în cadrul altor capitole. Caracteristici stabilite prin încercări dinamice Încercările dinamice permit determinarea următoarelor caracteristici: rezistenţa la compresiune prin şoc. Schema de încărcare este prezentată în fig.

.

30) Datele experimentale se reprezintă într-o diagramă σ-n denumită curba Wőhler (fig.1. Cea mai defavorabilă situaţie o reprezintă ciclul alternant simetric. 1. când: Fmax = -Fmin . Pe baza lor se apreciază rezistenţa la oboseală a materialelor. Duritatea H se calculează cu relatia (1.29).16 25 .3. Fig.2. (σmax = -σmin) (1.15 b) Amprenta rezultată este mai mică atunci când materialul este mai dur.16).1. Intensitatea încărcării F variază în timp.1. H= F A ⎡ N ⎤ ⎢ mm 2 ⎥ ⎣ ⎦ (1.a) Fig. Caracteristici stabilite prin încercări ciclice Încercările ciclice se mai numesc şi încercări la oboseală.29) în care A este suprafaţa amprentei.

Metode acustice a). σ0 . Metode de rezonanţă. Caracteristici fizico-mecanice stabilite prin metode nedistructive Metodele nedistructive de determinare a caracteristicilor elementelor de construcţii prezintă avantajele: .valoarea maximă a efortului (nivelul maxim de încărcare). .31) 26 . rezistenţe. care în multe situaţii fac ca aceste metode să dea doar informaţii generale asupra caracteristicilor materialelor. . . Se măsoară frecvenţa la rezonanţă. atomice şi metoda combinată (metoda indicelui de recul + metoda cu ultrasunete).rezistenţa teoretică la oboseală.anumite caracteristici se pot determina numai cu aceste metode. Sunt în general metode de laborator. Prin această metodă modulul de elasticitate dinamic Ed se determină cu relaţia: Ed = 4 2 2 l fk ρa k2 (1. . proprietăţi elastice etc.în care: σmax . Prezintă dezavantajul că dau unele erori. mecanice. Se constată că σ0 < σst şi că numărul de cicluri de încărcare la care rezistă materialul creşte odată cu scăderea intensităţii încărcării.pe un element se pot determina mai multe caracteristici (densitate.3.rezistenţa la încărcare statică. iar prin variaţia frecvenţei vibraţiilor emise se ajunge la fenomenul de rezonanţă (frecvenţa vibraţiilor exterioare egală cu frecvenţa proprie de vibraţie).3. Furnizează informaţii asupra epruvetelor încercate prin punerea lor în vibraţie.1.unele metode permit determinarea directă pe construcţii.). n .numărul de cicluri de încărcare.sunt rapide şi economice. Cele mai folosite sunt metodele nedistructive acustice. 1. 1. În epruvete sunt excitate vibraţii. σst .elementele cercetate nu sunt distruse.

rezistenţa betonului.1. 27 . b). Se bazează pe transmiterea în elementele cercetate a unor oscilaţii mecanice amortizate. determinarea modulului de elasticitate dinamic.1. E şi R. Domeniul de frecvenţă al impusurilor (ultrasunetelor) pentru beton este cuprins între 20 şi 200 kHz. comportarea betonului la îngheţ-dezgheţ.frecvenţa la vibraţii longitudinale a epruvetei pentru armonica de ordinul k (se citeşte la aparat). poziţia şi dimensiunile golurilor şi alte defecte. Prin măsurarea la rezonanţă a frecvenţelor de vibraţie se pot determina proprietăţile elastice ale materialelor. Metode ultrasonice de impuls.17 (A-aparat cu ultrasunete. În defectoscopia betonului se determină adâncimile unor fisuri. La aceste metode interesează în principal timpul de propagare al ultrasunetelor prin materialul cercetat. denumite impulsuri. l . Sunt cele mai utilizate.lungimea epruvetei. ρa . grosimile elementelor. Schema instalaţiei metodei cu ultrasunete este prezentată în fig. C-cabluri.densitatea aparentă a materialului epruvetei.în care: fk .emiţător şi receptor de ultrasunete).17 Aplicaţii ale acestei metode pentru beton sunt: defectoscopia betonului. P-proba sau elementul testat. determinarea rezistenţei la compresiune a betonului. Fig. funcţie de care se determină caracteristicile urmărite.

Se poate utiliza pentru cercetarea unor structuri plane cu o singură suprafaţă liberă (plăci).Determinarea rezistenţei la compresiune a betonului se bazează pe legătura. între viteza de propagare a ultrasunetelor v şi rezistenţa betonului la compresiune fc. Fig.833⋅v2⋅ρa (1. Modulul de elasticitate dinamic se calculeaza cu relaţia: Ed = 0.1v) (1.1.33) c). proprietăţile elastice.32) a şi b fiind constante ce depind de compoziţia. stabilită în urma cercetărilor. La noi în ţară se utilizează relaţia: fc = a⋅ebv (fc = a⋅e1. vârsta şi condiţiile de păstrare ale betonului. Funcţie de caracteristicile măsurate se determină rezistenţa. Relaţia de legătură diferă de la ţară la ţară. Curba cu care se lucrează este prezentată calitativ în fig.34).1. grosimile. Metoda undelor de suprafaţă. Constă în aplicarea pe placă a unor surse de vibraţii continue sinusoidale. În această metodă modulul de elasticitate dinamic se calculează cu formula (1.18 Valorile rezistenţelor determinate de pe curbă se corectează prin înmulţire cu un coeficient de influenţă ct care ţine seama de factorii precizaţi mai sus. cărora li se măsoară caracteristicile.18. 28 .

viteza undelor de suprafaţă.1. Metode mecanice (1.19).3. 1. Pe baza indicelui mediu se poate stabili cu ajutorul unor diagrame (livrate odată cu aparatul) rezistenţa la compresiune medie fc a betonului (fig. Aparatul cel mai folosit este sclerometrul Schmidt pe bază de recul liniar. Rezistenţa la compresiune a betonului se poate stabili cu metoda reculului şi metoda amprentei. Fig. a). Rezistenţele obţinute pot fi corectate prin înmulţire cu un coeficient total de influenţă ct care ţine seama de o serie de date din biografia betonului. motiv pentru care reprezintă mijloace de control preliminar.1.Ed = 2.34) Se bazează pe legătura care există între rezistenţa betonului şi duritatea superficială a acestuia. Rezistenţa se stabileşte pe baza reculului măsurat al unei mase mobile care loveşte suprafaţa betonului.93⋅ρa⋅vs2 unde: vs .19 Diagramele sunt diferenţiate funcţie de unghiul α pe care îl face axa aparatului cu orizontala. Se obţin informaţii referitoare la un strat relativ subţire.2. unghi care influenţează valoarea indicelui de recul. 29 . La aparat se citeşte indicele de recul n. Metoda reculului. orientativ al calităţii materialului.

20).3.1. k . 30 . Defectele interne ale materialelor rezultă în urma atenuării diferenţiate a radiaţiilor în porţiunile cu şi fără defecte (intensităţi diferite pe un film). Fig. Densitatea aparentă a materialelor se calculează cu relaţia: ρa = μ k (1. Se folosesc sclerometre liniare cu resort.coeficient de atenuare liniară.b). funcţie de rezistenţa materialului). Metoda amprentei. Metode atomice a). Cu aceste metode se pot stabili defectele interne şi densitatea materialelor.1. Metoda cu radiaţii penetrante. Se bazează pe puterea de penetrare a radiaţiilor X şi γ. Constă în măsurarea diametrului urmei pe care o lasă pe suprafaţa materialului o bilă proiectată cu o anumită energie (mai mare 1/1 sau mai mică 1/2.35) unde: μ .20 1.coeficient de atenuare masică a radiaţiilor. Rezistenţa la compresiune fc se stabileşte funcţie de diametrul mediu al amprentei d. care este atenuată de materialul elementelor examinate. dintr-o diagramă existentă în cartea tehnică a aparatului (fig.3.

Fig.1.1./min) care rezultă în urma interacţiunii şi pe baza unor diagrame stabilite experimental se determină umiditatea materialelor sau cantitatea de bitum din betoanele asfaltice (fig.b). Se măsoară numărul de neutroni lenţi (imp. Utilizează neutroni rapizi.21 31 . Viteza acestora este încetinită de atomii de hidrogen prezenţi în materialul cercetat.21). Metode cu neutroni.

Rocile metamorfice sunt rezultatul transformării rocilor sedimentare şi magmatice datorită unor mişcări mari ale scoarţei pământului (metamorfism general) sau datorită unui contact dintre un corp magmatic cu roci sedimentare (metamorfism de contact). bazalte. Rocile sedimentare. sulfaţi). După geneză se clasifică în roci magmatice (eruptive).roci intrusive (de adâncime): granite. . diorite.roci de precipitaţie. marmurele. dolomit.roci filoniene (de mică adâncime): porfirul. . argint. silicaţi. 32 . sienite. diatomitul. loess. diamant) sau din diferite combinaţii ale elementelor (oxizi. tripoli (folosite ca agregate uşoare şi la lucrări de artă). în general solide.roci detritice. formate prin cristalizări şi depuneri din soluţii saturate: ghips. nisipuri. . Roci metamorfice utilizate în construcţii sunt: gnaisurile. cupru. Textura rocilor (modul de aranjare al mineralelor în spaţiu) poate fi: neorientată sau masivă. . stratificată (straturile fiind acătuite din acelaşi minerale). carbonaţi. Minerale şi roci Mineralele sunt substanţe naturale. Rocile reprezintă asociaţii naturale de minerale care alcătuiesc scoarţa terestră.1. şistoasă (cu straturi din minerale diferite). andezite. funcţie de modul de formare se clasifică în: . cuarţitele. travertin. roci sedimentare şi roci metamorfice.roci efuzive (de suprafaţă): riolite. rezultate din degradarea şi depunerea altor roci şi pot fi cimentate: gresii. sau necimentate: pietrişuri.2.roci organogene. MATERIALE DIN PIATRĂ NATURALĂ 2. hemicristalină (constituită parţial din minerale cristalizate şi parţial din minerale amorfe). calcare. Cele mai multe au o structură cristalină iar unele o structură amorfă. praf. formate în interiorul sau la suprafaţa scoarţei terestre. Rocile pot avea o structură: holocristalina (constituită din minerale complet cristalizate). Din punct de vedere chimic pot fi constituite din elemente naturale în stare necombinată (aur. constituite în urma depunerii de resturi organice: calcare cochilifere. argile. Rocile magmatice sunt rezultatul solidificării magmei şi pot fi: . amorfă (constituită din minerale amorfe).

Particulele fine de agregat sunt granulele care trec pe sita de 0. 31. Filerul reprezintă agregatul pentru care cea mai mare parte a granulelor (70-100%) trec pe sita de 0. cu granule în majoritatea lor mai mari de 4 mm. agregat grosier.2.1. cu granule de până la 4 mm.5 mm.063 mm şi care se adaugă materialelor de construcţii pentru a le conferi anumite proprietăţi. Extragerea pietrei naturale Piatra naturală se extrage din depozite stâncoase (cariere). 0. Produsele de balastieră Sunt materiale granulare naturale cunoscute în construcţii sub denumirea de agregate naturale de balastieră/râu sau de agregate curente.063 mm. 2. 2.2. mecanic (cu utilaje prevăzute cu dispozitive de tăiere sub formă de discuri sau cabluri din oţel dur). Prin amestec de agregat se înţelege agregatul compus din agregat grosier şi . 16. 2. poduri.250.063. 0. Pentru nisip se mai pot folosi sitele: 0.5. Extragerea din cariere se poate face: manual (cu pârghii sau ciocane de abataj). Clasele de granulozitate rezultă prin cernerea agregatelor pe site cu ochiuri pătrate. Se mai pot utiliza la lucrări de drumuri. 8.125. căi ferate ş. Fracţiunile granulare/clasele de granulozitate sunt agregatele (particulele) care trec pe sita mai mare dintre două site consecutive şi nu trec pe cea mică. Materiale de construcţii din piatră naturală Materialele din piatră naturală utilizate în construcţii se pot clasifica în: produse de balastieră şi produse de carieră. prin explozie. Au masa volumică (densitatea) reală mai mare de 2000 kg/m3. 4. 0. Extragerea din balastiere se face cu excavatoare sau hidromecanizat (când depozitele sunt sub nivelul apei). sau din depozite granulare (balastiere).3. 33 nisip. Dimensiunile sandardizate ale ochiurilor sitelor pentru seria de baza sunt: 1.3. Conform standardelor actuale se împart în două categorii mari şi anume: nisip. 63 mm. Se utilizează în principal la prepararea mortarelor şi a betoanelor.a.

3. Produsele de carieră Din această categorie fac parte: piatra brută. Se utilizează pentru ziduri de sprijin. piatra prelucrată (fasonată) şi agregatele naturale sfărâmate artificial.a.25 1122 511 818 38 817 28 815 28 714 27 % treceri (în vol.4 31.) pe site cu ochiuri pătrate (mm) 0.2.5 2639 1426 2034 820 1931 519 1829 618 1526 415 1 4257 2142 3249 1232 3045 930 2842 828 2439 824 2 5771 3657 4262 2142 3957 1739 3753 1437 3048 1130 4 7485 6174 5674 3656 5170 2851 4765 2347 3858 1938 8 100 100 7688 6076 6882 4768 6277 3862 5070 3050 16 22. fundaţii. Tabelul 2. socluri ş.1 Zone de granulozitate pentru agregate Dmax (mm) Utili8 Zona 0. 34 . Piatra brută este formată din bucăţi de formă neregulată aşa cum rezultă la extragerea din cariere.1.5 63 zabilă Favorabilă Utili- 100 100 8894 7888 8089 6280 6480 4664 16 zabilă Favorabilă Utili- 100 100 100 100 8090 6780 100 22 zabilă Favorabilă Utili- 32 zabilă Favorabilă Utili- 100 63 zabilă Favorabilă 2.Granulozitatea agregatelor care intră în compoziţia unui beton trebuie să se încadreze. conform Codului de practică pentru producerea betonului CP012/1-2007 în limitele prezentate în tabelul 2.

brâuri. autostrăzi. Agregatele naturale sfărâmate artificial sunt obţinute prin concasarea şi măcinarea rocilor. 16-25. faţa văzută poate fi şlefuită sau buciardată. calupuri (cubice). şosele. funcţie de gradul de prelucrare şi de destinaţie poate fi de mai multe tipuri. criblură cu granule de formă poliedrică cu dimensiuni 4…25 mm (4-8. piste de aeroporturi. elemente arhitecturale: blocuri pentru socluri. printre care: moloane. reprezentată de blocuri cu minimum 4 feţe prelucrate. Pot fi utilizate la betoane pentru construcţii civile. sau pentru lucrări de drumuri şi căi ferate. chimici sau biologici.4. borduri şi borne.. piatră spartă mare cu dimensiuni 40…80 mm (40-63 mm pentru fundaţia macadamului şi 63-80 mm pentru strat de fundaţie). cornişe. agregat grosier. 25-40 mm) pentru strat de fundaţie. split-piatră spartă cu dimensiuni 8…40 mm (8-16.a.. care se pot utiliza la zidăria construcţiilor monumentale. 8-16.Piatra prelucrată (fasonată). filer). 35 . 16-25 mm pentru mixturi bituminoase şi betoane). trepte pentru scări ş. piatra de talie.7 cm. sunt folosite la execuţia zidurilor masive. când funcţie de dimensiuni au denumiri similare cu cele prezentate la agregatele naturale de balastieră (nisip. obţinute prin tăierea blocurilor de piatră. Protecţia pietrei naturale împotriva acţiunilor agresive Piatra naturală poate fi deteriorată de agenţi distructivi fizici. savură cu dimensiuni 0…8(16) mm folosită pentru strat de fundaţie sau executarea macadamului (pavaj din mai multe straturi de piatră îndesată prin compactare mecanică şi impregnată cu un material de legătură).. care sunt blocuri de piatră prelucrate pe faţa aparentă şi pe feţele adiacente pe o adâncime de 3. plăci de piatră pentru pardoseli şi placaje. Agregatele naturale sfărâmate artificial utilizate la lucrări de drumuri şi căi ferate se clasifică astfel: nisip de concasare cu dimensiuni 0…4 mm. pietre prelucrate pentru drumuri: pavele (prismatice). 2.

Agenţii chimici sunt CO2 şi SO2 din atmosferă care în prezenţa umidităţii se transformă în acizi care atacă mai ales carbonatul de calciu din pietrele calcaroase.Agenţii fizici sunt variaţiile mari de temperatură. cu soluţie de BaCl2 rezultând BaSO4 insolubil care colmatează porii. în regiunile bogate în SO2.care dau cu piatra calcaroasă substanţe greu solubile ce colmatează porii pietrei. izolarea hidrofugă a fundaţiilor pentru a împiedeca absorbţia apei. tratarea pietrei. vopsirea cu uleiuri sicative pentru a stopa pătrunderea apei în porii pietrei. cu sau fără prezenţa apei. Mijloacele de protecţie pot fi de ordin constructiv sau tratamente de suprafaţă. rezultând săruri solubile care sunt spălate de precipitaţii. evitarea suprafeţelor orizontale sau slab înclinate pentru a nu permite staţionarea apelor agresive. Tratamentele ce pot fi utilizate sunt: 36 . Au loc reacţiile: CaCO3 + CO2 +H2O → Ca(HCO3)2 solubil CaCO3 + 2SO2 +2H2O → Ca(HSO3)2 + H2CO3 solubil (2. tratarea pietrelor calcaroase cu soluţii de fluaţi .1) (2.2) Agenţii biologici cum sunt microorganismele vegetale (algele) conduc la formare de acizi (humici) care atacă componenţii mineralogici ai pietrei transformându-i în săruri uşor solubile.săruri de Mg sau Al ale acidului silico-fluorhidric (H2SiF6) . Fenomenul de dilatare termică sau de expansiune a apei care îngheaţă în pori provoacă exfolieri ale pietrei. Mijloacele de ordin constructiv constau în: folosirea pietrei cu caracteristici corespunzătoare domeniului de utilizare. De asemenea soluţiile diferitelor săruri pot cristaliza în porii pietrei provocând expansiuni urmate de exfolieri.

1. LIANŢI ANORGANICI (MINERALI) 3. Clincherizaţi Cimentul aluminos Cimenturi portland cu adaosuri. transformându-se într-un material rigid cu aspect de piatră. Var aerian pentru construcţii Tabelul 3.3. Lianţii nehidraulici se întăresc numai în mediu uscat şi nu rezistă la acţiunea dizolvantă a apei. 37 .95% adaosuri. să se întărească într-un timp relativ scurt.1 Clasificarea lianţilor nehidraulici Lianţii anorganici nehidrauluici Naturali Artificiali Argilele Lianţi pe bază de sulfat de calciu (Ipsosuri). Definiţie.2 Clasificarea lianţilor hidraulici Lianţii anorganici hidraulici Unitari Micşti (amestecaţi) Varurile hidraulice Cimentul portland. iar după întărire să nu prezinte variaţii mari de volum care ar compromite stabilitatea elementelor de construcţii.. Lianţii hidraulici se întăresc şi în mediu umed sau chiar în apă şi după întărire rezistă la acţiunea dizolvantă a apei. Clasificările lianţilor nehidraulici şi hidraulici. Se utilizează pentru legarea materialelor granulare sau unitare în vederea obţinerii diferitelor elemente de construcţii. Lianţii micşti provin din lianţii unitari prin adăugarea a 6. După comportarea la acţiunea apei lianţii se clasifică în lianţi nehidraulici şi lianţi hidraulici. Clasificare Lianţii anorganici sunt materiale naturale sau artificiale (în general pulverulente) care în amestec cu apa sau cu soluţiile apoase ale unor săruri formează o pastă plastică ce se întăreşte în timp sub acţiunea unor procese fizico-chimice. Lianţii neclincherizaţi se obţin din materii prime care se ard la temperaturi inferioare formării topiturilor parţiale astfel că produsul arderii rămâne poros.1 şi 3. Tabelul 3. În acest scop trebuie să adere cât mai bine la materialele pe care le leagă. utilizaţi în construcţii sunt date în tabelele 3. Var aerian cu adaosuri active Neclincherizaţi Lianţii unitari se obţin prin măcinarea unui singur produs de bază cu maximum 5% adaosuri..2.

Lianţii nehidraulici 3. în care predomină mineralul denumit caolinit (Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O).3. .argile montmorillonitice. După compoziţia mineralogică se deosebesc: argile caolinitice. motiv pentru care îşi modifică mult volumul la variaţia umidităţii mediului în care se găsesc.1.Lianţii clincherizaţi rezultă din arderea la temperaturi mari a amestecurilor de materii prime. iar cele montmorillonitice sunt mai active din punct de vedere chimic şi sunt indicate ca lianţi. cu o porozitate sub 8%.1. Tabelul 3. 3.2. în care predomină mineralul denumit montmorillonit (Al2O3⋅4SiO2⋅H2O + nH2O).Caracteristici generale Argilele sunt compuse din hidrosilicaţi de aluminiu cu compoziţie chimică variabilă.2.2. ce permit formarea unor topituri parţiale care la răcire se solidifică în pori rezultând structuri compacte.Metode de stabilizare a argilelor Metodele de stabilizare a argilelor sunt prezentate în tabelul 3. având formula: mAl2O3⋅nSiO2⋅pH2O. Argilele caolinitice au plasticitate mai mică şi sunt folosite în industria ceramică.1.2. Sunt rezultatul dezagregării feldspaţilor (roci eruptive) sub acţiunea apelor carbonatate sau a precipitării soluţiilor coloidale de silice şi alumină din apele termale. denumite clinchere. Argilele 3.2. Structura argilelor este constituită din particule lamelare de maximum 5 μm cu un puternic caracter hidrofil. Pentru a micşora această sensibilitate şi pentru mărirea rezistenţelor mecanice se aplica diverse metode de stabilizare.3 Metode pentru stabilizarea argilelor Metode fizice Stabilizarea cu degresanţi Stabilizarea prin hidrofobizare Stabilizarea prin schimb ionic Stabilizarea cu ciment Stabilizarea cu silicat de sodiu Stabilizarea cu compuşi macromoleculari Metode chimice 38 . 3.1.

În masa argilelor se introduc materiale degresante: nisip. care reduc peliculele apoase ale masei argiloase. Fig.3.1) peliculă apoasă groasă 39 . cenuşa de termocentrală. Reacţia de schimb ionic care are loc este: ANa2 + Ca2+ → ACa + 2Na+ peliculă apoasă subţire (3.a. Argila posedă sarcină electrică negativă şi se comportă ca un macroanion care îşi neutralizează sarcina prin adsorbţie de cationi conform şirului selectiv: Mg2+>Ca2+>NH4+>K+>Na+ Grosimea peliculei de apă se reduce cu creşterea valenţei cationilor. care formează pe suprafaţa argilei o peliculă hidrofobă (fig. mortare de zidărie şi ziduri monolite.3.. cimentul portland. bitumuri (3-8%). Stabilizarea prin hidrofobizare.Stabilizarea cu degresanţi. paie tocate. ca de exemplu: CaCl2 (clorura de calciu). praf de şamotă. Ca(OH)2 (varul aerian).1). Rezultă că prin înlocuirea cationilor monovalenţi din complexul adsorbit cu cationi bi şi trivalenţi se reduc peliculele de apă adsorbită ceea ce duce la micşorarea plasticităţii argilelor şi implicit la scăderea contracţiei la uscare şi a tendinţei de fisurare.1 Argilele astfel stabilizate pot fi utilizate la executarea straturilor rutiere. în construcţii hidrotehnice şi la impermeabilizarea canalelor de irigaţii. Stabilizarea prin schimb ionic. datorită căreia argila devine mai puţin sensibilă la actiunea apei. Practic în masa argilei (A) se introduc substanţe care în apă pun în libertate ioni de calciu. Se realizează cu ajutorul unor substanţe tensioactive (cu molecule alungite având un capăt nepolar-hidrofob şi un capăt polarhidrofil) cum sunt: anumite răşini. Amestecate cu degresanţi argilele se folosesc la confecţionarea blocurilor de zidărie (cărămizi de chirpici). rumeguş ş. zgura.

rocă formată din CaSO4⋅2H2O. Se utilizează compuşi epoxidici. Compuşii obţinuţi la diferite temperaturi şi caracteristicile lor sunt prezentaţi în tabelul 3. consolidarea terenurilor de fundare. etc. Stabilizarea cu compuşi macromoleculari. 3. lucrărilor de drumuri.5H2O).4.2.2. Cimentul stabilizează argila prin întărire proprie. Stabilizate cu ciment argilele servesc la executarea şoselelor secundare. În prezenţa apei sticla solubilă formează un gel care reacţionează cu calcarul formând hidrosilicaţi de calciu care contribuie la creşterea rezistenţei argilei. Stabilizarea cu ciment. Unii compuşi stabilizează argila şi prin schimb ionic. Poate fi aplicată prin amestecarea argilei cu soluţie de Na2SiO3. Argila este tratată cu un monomer sau amestec de monomeri care policondensează sau polimerizează în masa acesteia formând un polimer rezistent şi hidrofob. Proces de fabricaţie Materia primă pentru producerea ipsosurilor este ghipsul. Argilele stabilizate cu var se pretează la executarea terasamentelor şi drumurilor de trafic redus. Cantitatea de ciment poate reprezenta 5-15% din masa argilei. iar la terenurile cu permeabilitate redusă prin electrosilicatizare.1.2.2. prin injectarea acesteia în teren. Materia primă. Argilele cu compuşi macromoleculari se folosesc la executarea digurilor. a fundaţiilor şoselelor de mare trafic. la executarea barajelor. În funcţie de temperatura de ardere a ghipsului se obţin lianţi diferiţi în care predomină un anumit compus. Metoda ajută la consolidarea terenului de fundaţie. compuşi ureo şi fenol formaldehidici. Se constată că ipsosul pentru construcţii se obţine prin dezhidratarea parţială a ghipsului la temperaturi ce nu depăşesc 300 0C. În compoziţie se 40 . barajelor. Lianţi pe bază de sulfat de calciu (Ipsosuri) 3. Metoda este adecvată argilelor marnoase care au în masa lor calcar în stare fină. prin formarea unor compuşi secundari de cimentare şi prin schimb ionic. Stabilizarea cu silicat de sodiu (sticlă solubilă). digurilor. la căptuşirea canalelor de irigaţii. Componentul de bază al ipsosului de construcţii este sulfatul de calciu semihidratat (CaSO4⋅0. latex de cauciuc.Frecvent se folosesc varul (4-8%) şi cimentul care au şi efect de mărire a rezistenţelor mecanice.

Priza şi întărirea ipsosului de construcţii După amestecarea cu apa ipsosul se hidratează conform reacţiei: CaSO4⋅0. ambalarea în saci.3. transportul.2) Dihidratul de sulfat de calciu obţinut are o solubilitate de cca 5 ori mai mică decât semihidratul..5H2O → CaSO4⋅2H2O (3. La început cristalele sunt foarte mici (10-7.5H2O + 1.1200 0C Procesul tehnologic de obţinere a ipsosului de construcţii cuprinde următoarele faze: extragerea materiei prime. Face priză numai cu activatori chimici Ipsos de pardoseala... amestecul fiind o pastă uşor lucrabilă cu o consistenţă plastică (fig.5H2O Semihidrat de sulfat de calciu CaSO4 Anhidrit solubil CaSO4 Anhidrit insolubil xCaSO4 + yCaO x>y Anhidrit insolubil şi oxid de calciu Caracteristici Componentul de bază ipsosului de construcţii. măcinarea.150 0C 150.300 0C 300..întâlnesc şi cantităţi reduse de anhidrit solubil (CaSO4) şi chiar de dihidrat (CaSO4⋅2H2O). CaO activează anhidritul 800.2a)... arderea (dezhidratarea). Tabelul 3.2.4 Compuşii obţinuţi la arderea ghipsului Temperatura de ardere 95.2. concasarea. funcţie de tipul cuptorului în care se realizează arderea.. sau se pot desfăşura concomitent.. Priză lentă. Priză rapidă al Priză rapidă Componentul de bază al cimentului de anhidrit. 3.2.800 0C Compuşii arderii CaSO4⋅0. rezultând foarte repede o soluţie suprasaturată din care dihidratul începe să cristalizeze. Arderea cu măcinarea se pot schimba între ele. 41 .10-5 cm) şi sunt înconjurate de pelicule de apă...

Pentru întârzierea prizei se pot folosi: laptele de var. Întărirea ipsosului constă în creşterea rezistenţelor mecanice în timp.2. fie prin tratamente superficiale de impermeabilizare.2b). care se determină în laborator cu aparatul Vicat. Are o bună rezistenţă la foc. Începutul nu trebuie să aibă loc înainte de 4(5) minute iar sfârşitul nu trebuie să depăşească 30 de minute. Amestecul devine o masă de cristale concrescute cu rezistenţe mecanice moderate (fig. care se produce datorită evaporării excesului de apă de amestecare. iar după întărire volumul rămâne practic constant. De aceea rezistenţa ipsosului după priză este mică. Priza se măsoară în minute şi se caracterizeaza printr-un început şi sfârşit de priză. Transformarea pastei plastice într-o masă solidă dar friabilă se numeşte priză. 3. La terminarea prizei amestecul este format dintr-o împâslire de cristale aciculare între care există o cantitate destul de mare de soluţie saturată de dihidrat care împiedică sudarea cristalelor între ele.3.2c). spirtul etc.3.3. boraxul (Na2B4O7). 42 . Ipsosul întărit are o porozitate de cca 50% fiind caracterizat de rezistenţe moderate şi bune proprietăţi de izolare termică şi fonică.3. cristalele aciculare cresc destul de repede şi se împâslesc ceea ce măreşte frecarea interioară şi pasta devine treptat rigidă (fig. Este un material solubil în apă. dizolvatul cristalizează şi sudează cristalele iniţiale între ele. Caracteristicile ipsosului de construcţii întărit La întărire ipsosul îşi măreşte volumul cu aproximativ 1%.a) b) Fig.2 c) Hidratarea semihidratului continuă.2. zahărul. dezavataj care impune protejarea fie prin folosirea unor adaosuri de micşorare a porozităţii şi solubilităţii.

Tratat corespunzător prezintă o rezistenţă sporită la apă sau foc. Domeniile de utilizare sunt prezentate în tabelul 3.3a). Fig.5 Domeniile de utilizare ale ipsosului de construcţii Domeniul Utilizarea Zidirea/monolitizarea elementelor prefabricate pentru pereţi interiori Mortare de ipsos pentru zidării şi Tencuirea/repararea pereţilor cu mortar de ipsos tencuieli sau de ipsos-var (obişnuit sau uşor) Tencuirea pânzei de rabiţ Protecţia elementelor din lemn împotriva focului Fixarea instalaţiilor electrice Elemente prefabricate pentru Blocuri şi plăci pline sau cu goluri. eventual armate cu fibre pereţi despărţitori neportanţi (cu sau fără agregate uşoare) Fâşii pline sau cu goluri Panouri cu structură fagure Plăci cu suprafeţe mari pentru placarea pereţilor sau a tavanelor (fig.3.3b) Plăci cu suprafeţe mici pentru realizarea tavanelor La ora actuală cea mai largă utilizare o au plăcile gips-carton (fig.4. alcătuite dintr-un miez de ipsos şi una sau două foi de carton lipite pe feţele mari.2. Domeniile de utilizare ale ipsosului de construcţii Întrucât este un liant nehidraulic ipsosul neprotejat se pretează la lucrări interioare cu o umiditate relativă ce nu depăşeşte 60%.5.3 43 .3.3. Tabelul 3.2. Se poate utiliza singur sau în amestec cu varul.3.3.3a) Plăci gips-carton pentru pereţi Panouri de pereţi despărţitori (cu şi fără interiori şi tavane termoizolaţie între plăcile cuplate) (fig.

Activatorii cresc solubilitatea şi capacitatea de hidratare a anhidritului. Ipsosul de mare rezistenţă. rezultând produse întărite mai compacte şi mai rezistente. La producerea lui are loc o dezhidratare parţială a ghipsului în autoclave (110-120 0C şi cca 1. permiţând realizarea unor forme capabile să elimine monotonia spaţiilor interioare. Asigură o bună izolare termică şi fonică şi un aspect estetic deosebit. plăci.Prezintă următoarele avantaje: .cele marcate cu roşu au o rezistenţă sporită la foc.asigură o suprafaţă netedă care poate fi zugrăvită direct. Rezultă prin arderea ghipsului la temperaturi ridicate (vezi tab. 3.3 at. Plăcile de dimensiuni mici utilizate pentru tavanele denumite şi casetate au pe faţa văzută diverse modele.7 ore. zinc. Din el se pot executa prefabricate ca: blocuri de zidărie.. iar cele marcate cu verde au o rezistenţă bună la umiditate. . mai poate fi utilizat la mortare pentru tencuieli sau producerea de elemente prefabricate. sau pe care se poate monta faianţă.2.4) cu adaos de activatori (sulfat acid de sodiu. panouri. Sfârşitul de priză se produce după 12. . sfârşitul de priză având loc după 4. Ipsosul de pardoseală. mortare şi blocuri de zidărie. Se obţin cristale de formă şi structură mai compactă care necesită o cantitate mai mică de apă de amestecare. Are priza lentă. Se obţine prin măcinarea anhidritului (CaSO4) natural sau artificial (vezi tab. cenuşă de termocentrală).pot fi tăiate uşor. .3. Priza poate fi accelerată prin măcinare fină sau prin adăugarea de acceleratori: sulfaţii de sodiu.2. . 44 . Pe lângă folosirea la pardoseli interioare.. Conţine anhidrit şi mici cantităţi de CaO.)..4) şi măcinarea produsului ars. cupru.realizează o bună izolare termică şi fonică. potasiu. Se poate utiliza la: pardoseli interioare.. Oxidul de calciu are rol de activator. var. Detalii suplimentare ale diferitelor tipuri de plăci gips-carton cu suprafeţe mari sunt arătate în Anexa 1 (SR EN 520:2005). Alţi lianţi pe bază de sulfat de calciu Cimentul de anhidrit.rezistenţa la întindere din încovoiere necesară la transport şi manipulare este asigurată de foile de carton.14 ore. sau clorura de magneziu.5.3.

temperatura în cuptor se ridică la 1100-1200 0C. În pasta de ipsos se introduc substanţe generatoare de gaze sau spumă. se macină.1. Ipsosul alaunat întărit este compact şi se poate lustrui. Materia primă. Este rezultatul amestecării ipsosului obişnuit cu o cantitate foarte mare de apă. Procesul de fabricaţie. Dacă temperatura este mai mare rezultă un var supraars care se hidratează lent producând defecte în tencuieli. fiind folosit ca material pentru izolaţii termice şi fonice.3. Tipuri Materia primă este calcarul (CaCO3) şi/sau dolomita (CaCO3⋅MgCO3). Este folosit la lucrări de finisaj şi elemente sculpturale sau arhitectonice. Ele sunt prezentate în tabelul 3. Are o structură foarte poroasă. 3. Varul aerian pentru construcţii 3. Pentru obţinerea varului aerian materia primă se arde având loc reacţiile de descompunere (decarbonatare): CaCO3 + Q → CaO + CO2 ↑ MgCO3 + Q’ → MgO + CO2 ↑ (3. produsul rezultat se amestecă cu soluţie de alaun [K⋅Al⋅(SO4)2] şi după întărire se arde din nou la 600 0C. Se obţine un material cu porozitate ridicată.2. Se produc două tipuri de var şi anume: var calcic şi var dolomitic. imitând marmura.6. Se obţine astfel: se arde ghipsul la 150-200 0C. bun izolator termic şi fonic. Ipsosul macroporos.2. de la bulgări până la pulberi fine. Varurile nestinse se prezintă în diferite granulaţii. Tabelul 3. 45 .Ipsosul alaunat.6 Tipuri de varuri aeriene pentru construcţii Tipul de var CL 90 Calcic CL 80 CL 70 DL 85 Dolomitic DL 80 %CaO + %MgO ≥90 ≥80 ≥70 ≥85 ≥80 %MgO ≤5 ≤5 ≤5 ≥30 >5 Când materia primă se arde sub formă de bulgări.3. Ipsosul celular.3) (3. iar dacă temperatura este mai mică rămâne materie primă nedescompusă care micşorează plasticitatea pastei de var.4) CaO şi MgO reprezintă componenţii varului nestins.

6) Fig. concasarea materiei prime. iar cele total hidratate sunt constituite în principal din hidroxid de calciu şi hidroxid de magneziu. Stingerea are loc cu degajare mare de căldură şi cu mărire de volum (de 2-3 ori) ceea ce determină pulverizarea varului.: CL 80 .: CL 90 . Stingerea în praf presupune o instalaţie de tipul celei prezentate în fig.2. notaţia S2 dacă sunt varuri dolomitice total hidratate. litera S dacă sunt hidratate (stinse) (ex. livrat în saci de hârtie sau în vrac. şlam (lapte de var). iar la stingerea în pastă cca 200% apă.: DL 85 . Funcţie de forma de livrare varurile aeriene au în simbol : litera Q dacă sunt nestinse (ex. notaţia S1 dacă sunt varuri dolomitice semi-hidratate (ex. care are loc după amestecarea varului nestins cu apa. 3. arderea. faţă de masa varului nestins. Stingerea constă în transformarea oxizilor de calciu şi de magneziu în hidroxizii de calciu şi de magneziu.3.5) (3. Stingerea (hidratarea) varului aerian Pentru o utilizare uşoară varul se stinge.3. Se menţionează că varurile dolomitice semi-hidratate conţin în principal hidroxid de calciu şi oxid de magneziu. var pastă. transportul. Au loc reacţiile de hidratare: CaO + H2O → Ca(OH)2 + Q1 MgO + H2O → Mg(OH)2 + Q2 Hidroxizii obţinuţi reprezintă componenţii principali ai varului stins. La stingerea în praf se utilizează cca 35% apă.S).S1).3. La ora actuală se utilizează frecvent varul stins sub formă de praf. Funcţie de cantitatea de apă folosită se obţine: var stins (hidratat) în praf (pulbere).Q).4. (3.Procesul de fabricaţie cuprinde următoarele etape: extragerea materiei prime.4 46 .2.

constă în pierderea apei prin absorbţie de către materialele poroase şi prin evaporare. varul hidratat sub formă de praf prezintă avantajele: . 3. Domeniile de utilizare ale varului aerian Varul nestins şi varul hidratat sau semi-hidratat se transportă cu mijloace de transport acoperite şi se depozitează în spaţii acoperite pentru a-l feri de umezeală.2.se transportă uşor.8) Carbonatarea creşte rezistenţa mecanică şi stabilitatea la apă a mortarului.4. producerea lianţilor hidraulici micşti. După aplicare începe întărirea mortarelor.3. Procesul fizic. Mortarul se rigidizează şi devine poros.2. se produce datorită CO2 din aer care pătrunde prin porii mortarului şi carbonatează hidroxizii de calciu şi de magneziu. Varul stins în pastă se poate transporta cu mijloace descoperite şi depozita în recipienţi etanşi. stabilizarea pământurilor argiloase. ca efect a două procese: fizic şi chimic. Întărirea varului aerian Varul aerian se utilizează în principal pentru prepararea mortarelor aplicate numai pe materiale poroase. de scurtă durată.3. Procesul chimic. de lungă durată.nu conţine resturi nestinse. 47 . 3. fabricarea betonului celular autoclavizat. conform reacţiilor: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O Mg(OH)2 + CO2 → MgCO3 + H2O (3. confecţionarea cărămizilor silico-calcare. .Faţă de varul pastă. Varul aerian se foloseşte pentru: mortare de zidărie şi tencuieli interioare şi exterioare.7) (3.elimină stingerea pe şantiere. .3.

3.3.3.. care leagă CaO în aluminaţi şi silicaţi de calciu.. A = Al2O3.. S = SiO2.500 0C 600 0C Eliminarea apei legate fizic şi eliminarea substanţelor volatile Argila pierde apa de cristalizare. 2CaO⋅Fe2O3 (C2F-feritul dicalcic) Aluminaţii şi feritul de calciu încep să se topească favorizând legarea chimică a noi cantităţi de CaO şi se formează.7. Chimismul formării lianţilor hidraulici silicioşi Lianţii hidraulici silicioşi neclincherizaţi (varurile hidraulice) sau clincherizaţi (cimentul portland) se obţin prin arderea unor amestecuri de calcar şi argilă. F = Fe2O3 48 . Primul component care se formează este: CaO⋅ Al2O3 (CA-aluminatul monocalcic) Au avut loc numai reacţii în fază solidă.1. 3CaO⋅Al2O3 (C3A-aluminatul tricalcic) şi 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3 (C4AF-ferit aluminatul tetracalcic-brownmillerit) S-au format compuşi specifici cimentului portland (liant clincherizat) 1450 0C 2CaO·SiO2 → 3CaO⋅ SiO2 (C3S-silicatul tricalcic).7 Chimismul formării lianţilor hidraulici silicioşi Materia primă: Calcarul (CaCO3) şi Argila (mAl2O3⋅nSiO2⋅pH2O + Fe2O3) Temperatura Transformări Precizări 110.1300 0C) >1300 0C Se formează: 2CaO·SiO2 (C2S-silicatul dicalcic). S-au format compuşi specifici varurilor hidraulice (lianţi neclincherizaţi) 900 0C până la zona de clincherizare (1250.250 0C 450. Tabelul 3. 5CaO⋅3Al2O3 (C5A3-trialuminatul pentacalcic). SiO2 şi Al2O3 devin activi chimic Începe decarbonatarea calcarului: CaCO3 → CaO + CO2 ↑.. Transformările care au loc la diferite temperaturi sunt prezentate în tabelul 3. mai ramâne şi 2CaO SiO2 (C2S) Prescurtări utilizate: C = CaO.. care este mult accelerată de SiO2 şi Al2O3 activi. Lianţii hidraulici unitari 3..

Varurile hidraulice 3. C5A3. Sunt transformate în pulbere prin stingere.3.2. Tipurile de varuri hidraulice şi caracteristicile lor sunt date în tabelul 3. C2F) care fac priză şi se întăresc în prezenţa apei şi un component nehidraulic (CaO) care se întăreşte în prezenţa dioxidului de carbon din atmosferă.5 ≥6 ≥3.varuri hidraulice naturale (NHL).varuri hidraulice (HL). .2.3.2. silicaţi şi aluminaţi de calciu şi sunt obţinute prin amestecarea componenţilor corespunzători.3. Gelurile recristalizează în timp şi contribuie la mărirea rezistenţei masei întărite.7). Materii prime. insolubili în apă.5 ≥9 ≥3.1.3.5 până la ≤10 HL 5 ≥3 ≥2 ≥5 până la ≤15 NHL 2 ≥15 ≥2 până la ≤7 Hidraulic NHL 3.3. 3.8 Tipuri de varuri hidraulice Rezistenţa la compresiune.Tipuri de varuri hidraulice Varurile hidraulice sunt lianţi hidraulici neclincherizaţi formaţi din componenţi hidraulici (C2S. Întărirea. Rezistenţa la compresiune se determină ca şi la cimentul portland. N/mm2 Tipul de var % Var liber la 7 zile la 28 zile HL 2 ≥8 ≥2 până la ≤7 Hidraulic HL 3. Conform standardelor actuale varurile hidraulice se clasifică astfel: . Varurile hidraulice sunt constituite în principal din hidroxid de calciu. proprietăţile şi utilizarea varurilor hidraulice Întărirea componentului nehidraulic (CaO) are loc conform celor arătate la varul aerian. 49 . Tabelul 3.2.tab. de natura gelică şi cristalină.8. C5A3. Varurile hidraulice naturale sunt obţinute prin arderea calcarelor mai mult sau mai puţin argiloase sau silicioase la temperaturi inferioare formării unor topituri parţiale (v. hidroaluminaţi şi hidroferiţi de calciu. cu sau fără măcinare. C2F) reacţionează cu apa rezultând hidrosilicaţi.5 până la ≤10 natural NHL 5 ≥3 ≥2 ≥5 până la ≤15 Notă: Varurile hidraulice naturale care au adaosuri puzzolanice până la 20% în masă au în simbolul lor şi litera Z. Obţinere. Componenţii hidraulici (C2S.

. betoane de clase (rezistenţe) inferioare pentru fundaţii slab solicitate. în compoziţia cimentului portland există proporţiile arătate în relaţiile (3. Celit II: 3CaO⋅Al2O3 (C3A)-aluminatul tricalcic. Prin măcinarea fină a clincherului cu un adaos de 3. Varurile hidraulice pot fi utilizate pentru: mortare de zidărie şi tencuieli pentru elemente care funcţionează în medii umede. În 1848 a fost realizată în Anglia prima fabrică de ciment. Componenţii mineralogi de bază ai cimentului portland sunt: Alitul: 3CaO⋅SiO2 (C3S)-silicatul tricalcic.3..3. Funcţie de modul de preparare al amestecului brut există 3 procedee de producere a cimentului portland: umed.Stabilitatea la apă şi rezistenţele mecanice sunt direct proporţionale cu conţinutul în componenţi mineralogici hidraulici. În clincherul de ciment se mai găsesc CaO şi MgO liberi în stare supraarsă care provoacă expansiunea cimentului întărit. Obţinere. Materii prime. Arderea amestecului de materii prime până la temperatura de 1450 0 C (vezi tab. blocuri de zidărie. Denumirea de portland provine de la asemănarea cimentului întărit cu o rocă dură din Portland.7) conduce la obţinerea unui produs compact denumit clincher de ciment. Celit I: 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3 (C4AF)-feritaluminatul tetracalcic. Compoziţie mineralogică Prototipul cimentului portland a fost realizat în 1845 de Isaac Johnson..25% argilă şi eventual adaosuri silicioase (diatomit). uscat şi combinat..10). 50 . Aceşti componenţi sunt legaţi cu o cantitate oarecare de fază sticloasă. feruginoase (cenuşă de pirită.. 3.5% ghips (pentru reglarea prizei) rezultă cimentul portland.9) şi (3. Datorită proprietăţilor superioare pe care le au silicaţii. minereu de fier). Belitul: 2CaO⋅SiO2 (C2S)-silicatul dicalcic. 23.3.3.77% calcar. Cimentul portland 3. motiv pentru care conţinutul lor este limitat. aluminoase (bauxită). În general pentru obţinerea cimentului portland se utilizează un amestec format din 75.3..1.

conform reacţiei (3. printre care reacţia hidroaluminatului tricalcic cu ghipsul introdus pentru reglarea prizei (eliminarea prizei rapide a C3A).11) Funcţie de proporţiile în care componenţii mineralogici intră în compoziţia cimentului portland.3. belitice ş.2.3.16). după cum urmează: 3CaO⋅SiO2 + mH2O → xCaO⋅SiO2⋅pH2O + (3-x)Ca(OH)2 gel cristale 2CaO⋅SiO2 + nH2O → xCaO⋅SiO2⋅pH2O + (2-x)Ca(OH)2 . 3.10) Dacă Al2O3 este insuficient în materia primă. apoi se întăreşte rezultând o piatră rezistentă. în locul lui C3A se formează C2F.10) devine: %C2F + %C4AF = 25% (3. conduc la formarea unor compuşi de natură gelică (hidrosilicaţi de calciu şi hidroxid feric) şi cristalină (hidroxid de calciu şi hidroaluminat tricalcic). Priza şi întărirea cimentului portland După amestecarea cimentului cu apa se formează o pastă plastică. compus cristalin ce provoacă o mărire de volum. iar relaţia (3.15) (3.12) (3. care în timp se rigidizează. 51 .13) În pasta de ciment se produc şi reacţii secundare. la formarea sulfataluminatului tricalcic hidratat. Principalele reacţii de hidratare şi hidroliză. gel cristale unde x≤2 şi 2. rezultă diferite tipuri de ciment portland: alitice. date de componenţii de bază.9) (3.4<p<4. 3CaO⋅Al2O3 + 6H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O (C3AH6) – cristale 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3 + nH2O → 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O + Ca(OH)2 + Fe2O3⋅(n-7)H2O cristale cristale gel (3.%C3S + %C2S = 75% %C3A + %C4AF = 25% (3. 7-15% C3A.14) (3. care conduce.a. Transformările au la bază reacţiile chimice şi fenomele fizice din amestecul ciment-apă. Cimentul portland normal se caracterizează prin: 37.5-60% C3S.

3CaO⋅Al2O3⋅6H2O + 3(CaSO4⋅2H2O) + 19H2O → 3CaO⋅Al2O3⋅3CaSO4⋅31H2O (3.16) Mărirea de volum nu este dăunătoare dacă se produce când cimentul nu a făcut încă priză. Ghipsul se limitează în funcţie de conţinutul în C3A. Dacă este prea mult poate provoca o priză rapidă a cimentului denumită priză falsă şi expansiuni în cimentul întărit. Alte reacţii secundare sunt date de CaO şi MgO liberi: CaO +H2O → Ca(OH)2 MgO +H2O → Mg(OH)2 (3.17) (3.18)

Întrucât aceşti oxizi sunt în stare supraarsă, reacţiile se produc lent, de abia în cimentul întărit provocând expansiuni; conţinutul lor se limitează. Hidrosilicaţii rezultaţi, cu o structură gelică, se caracterizează printr-o bună capacitate liantă şi o creştere semnificativă a rezistenţelor mecanice în timp. În schimb hidroaluminaţii au slabe proprietăţi liante şi rezistenţe mecanice mici. Reacţiile chimice sunt urmate de fenomene fizice. Fenomenele fizico-chimice care au loc în amestecul ciment-apă, urmărite la microscop evidenţiază fazele ce urmează (fig.3.5): în faza iniţială granulele de ciment sunt dispersate în apă (fig.3.5a).

Fig.3.5 - în urma reacţiilor de hidratare şi hidroliză în amestec rezultă mai întâi compuşii cristalini, în ordinea: sulfataluminatul tricalcic hidratat, hidroaluminatul de calciu şi hidroxidul de calciu, după care, datorită unei hidratări mai lente, compuşii gelici de hidrosilicat de calciu care formează pelicule în jurul granulelor de ciment (fig.3.5b).

52

- pe măsură ce hidratarea continuă, peliculele de geluri se îngroaşă, ajungând să adere una la alta, înglobând în masa lor compuşii cristalini (fig.3.5c); când se ajunge la această structură amestecul este rigidizat, adică priza este terminată. Priza se verifică în laborator cu aparatul Vicat, se măsoară în ore şi minute. În condiţii obişnuite (fără accelerator/întărzietor de priză), la cimenturile care se produc la ora actuală priza nu trebuie să înceapă mai repede de 45 de minute şi nu depăşeşte 10 ore. Hidratarea granulelor de ciment continuă şi după priză pe seama apei libere şi a apei absorbite din geluri, ceea ce determină contracţia şi fisurarea gelurilor. Prin fisuri apa ajunge din nou la ciment , asigurându-se prin acest mecanism continuitatea procesului de hidratare. Întărirea cimentului (creşterea rezistenţelor mecanice în timp) poate dura zeci de ani, producându-se în urma uscării gelurilor (prin pierderea apei spre interiorul granulelor de ciment care continuă să se hidrateze şi spre exterior prin evaporare) şi a îmbătrânirii, recristalizării lor treptate. Rezistenţa minimă la compresiune a cimentului, determinată în condiţii standardizate în N/mm2 la 28 de zile, defineşte clasa cimentului, la ora actuală cimentul producându-se în clasele: 32,5; 42,5; 52,5 (v. Anexa 2). S-a constatat experimental că granulele de ciment nu se hidratează complet niciodată, partea hidratată reprezentând numai 15...30% din volumul granulelor. În cimentul întărit există astfel pe lângă compuşii cristalini şi gelici rezultaţi în procesele de hidratare-hidroliză şi nuclee nehidratate de ciment, motiv pentru care cimentul întărit mai poate fi denumit şi microbeton. În cimentul întărit mai există: microfisuri datorită contracţiei gelurilor; pori de gel (15...20 Å) datorită absorbţiei apei de către nucleele nehidratate de ciment (25-28% din volumul total al gelurilor); pori capilari (0,1...30 µm) datorită evaporării excesului de apă de amestecare; pori sferici (50 µm...2 mm) obţinuţi din antrenarea aerului la amestecare. Priza şi întărirea pot fi accelerate sau încetinite folosind acceleratori sau întârzietori de priză de natură anorganică sau organică. 3.3.3.3. Caracteristicile fizico-mecanice şi chimice ale cimentului portland întărit Caracteristicile cimentului portland întărit depind de caracteristicile componenţilor mineralogici şi de proporţia pe care o au în compoziţia cimentului.
53

Caracteristicile care contează pentru alegerea tipului de ciment corespunzător condiţiilor de execuţie şi de exploatare sunt: viteza de hidratare, căldura de hidratare, rezistenţa la compresiune, rezistenţa la îngheţ-dezgheţ, contracţia, comportarea la tratamente termice, comportarea la acţiuni chimice agresive. Viteza de hidratare se apreciază prin cantitatea de apă legată chimic în timp. C3A şi C4AF se hidratează repede, C3S are o hidratare moderată iar C2S o hidratare foarte lentă. Căldura de hidratare este căldura degajată la hidratarea cimentului. Cea mai mare căldură o degajă C3A, urmat de C3S. Căldura degajată de componentul C4AF are o variaţie parabolică şi o creştere continuă chiar la durate mari de întărire. C2S are cea mai lentă şi mai mică degajare de căldură. La betonări masive (baraje), unde se cere o degajare mică de căldură sunt indicate cimenturile bogate în C2S şi C4AF. Rezistenţa la compresiune are variaţia prezentată în fig.3.6.

Fig.3.6 C3S are cea mai mare rezistenţă iniţială şi finală. C2S, deşi cu o rezistenţă iniţială mică, ajunge ca după 1 an să atingă rezistenţa componentului C3S. C4AF are o variaţie controversată. C3A are rezistenţă iniţială şi finală mică.

54

Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ are o variaţie asemănătoare cu rezistenţa la compresiune. Contracţia se manifestă în timpul întăririi, când elementele sunt păstrate în aer. Valorile contracţiei după 360 de zile sunt: C3S-0,0046 mm/m; C2S-0,0106 mm/m; C4AF-0,0168 mm/m; C3A-0,0322 mm/m. Comportarea la tratamente termice este importantă la producerea prefabricatelor din beton, unde, pentru o productivitate cât mai mare, este necesară o decofrare rapidă a elementelor din beton. Tratamentele termice grăbesc întărirea, iar cele mai utilizate sunt aburirea (vapori de apă la 70-90 0C, 4-10 ore) şi autoclavizarea (vapori de apă la 120-190 0C şi presiunea de 2-12 atmosfere). Cea mai bună comportare la tratament termic o are C2S iar cea mai slabă C3A. Din cauza rezistenţelor iniţiale reduse ale C2S în practică pentru tratamente termice se utilizează cimenturi bogate în C3S capabile să asigure rezistenţe mari într-un timp scurt de tratament termic. Comportarea la acţiuni chimice agresive (coroziunea cimentului) este una din cele mai importante caracteristici. Cimentul întărit este cu atât mai rezistent chimic cu cât are o structură mai compactă. Se disting 3 tipuri de coroziune simbolizate cu I, II şi III. Coroziunea de tipul I se caracterizează prin decalcifierea pietrei de ciment şi formarea de geluri care provin din componenţii mineralogici ai cimentului. După acest mecanism acţionează apele moi (lipsite de duritate, provenite din ploi, zăpezi), apele cu CO2, soluţiile sărurilor de amoniu, soluţiile de acizi ( cu excepţia acidului fosforic şi oxalic). Acţiunea de deteriorare se dezvoltă iniţial asupra Ca(OH)2 existent în piatra de ciment (din procesul de hidratare) rezultând săruri solubile de calciu (decalcifiere), iar apoi asupra celorlalţi compuşi formându-se noi cantităţi de Ca(OH)2 şi compuşi gelici de consistenţă moale. Coroziunea de tipul II se manifestă prin decalcifierea pietrei de ciment, concomitent cu precipitarea unor geluri rezultate în urma reacţiei agentului coroziv cu Ca(OH)2. Este provocată de săruri de magneziu, grăsimi şi soluţii de zahăr, care conduc la formarea de săruri solubile de calciu (decalcifiere) şi geluri şi compuşi de consistenţă moale care pot fi uşor îndepărtaţi prin frecare. Coroziunea de tipul III conduce la fenomene de expansiune în masa cimentului întărit datorită formării unor produşi cristalini cu mărire de volum. După acest mecanism acţionează sulfaţii, soluţia concentrată de CaCl2 şi unii esteri a căror acţiune se manifestă asupra hidroaluminatului tricalcic (C3AH6).
55

Tabelul 3. 40. stabilită în condiţii standardizate în N/mm2 la 28 de zile 56 . cimentul pentru drumuri şi piste de aeroporturi (tabelul 3.5 b I A 32.5 c I A 52.5 Hidrotehnice Au rezistenţe moderate la Cimenturi cu căldura H I 42. 3.5 b I A 52. a b. Au în simbol cifra I. Cimenturi portland unitare Sunt obţinute prin măcinarea clincherului de ciment cu maximum 5% componente auxiliare minore (de ex.5 sulfaţi intensă Denumire SR I 52.5 c I A 42. iar apa de mare toate tipurile de coroziune.5 şi cu rezistenţă la agresivitatea apelor Rezistă în medii cu SR I 32.5 reprezintă clasa cimentului.5 cu conţinut de sulfaţi Rezistente la agresivitate sulfatică SR I 42.3.5 R iniţială mare CEM I 52.5 I A 32.5 N N-simbolul pentru rezistenţa iniţială uzuală. cimenturi cu căldura de hidratare limitată şi cu rezistenţă la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi. concluzie de care se ţine seama la alegerea tipului de ciment pentru elementele expuse diferitelor medii agresive.5 a I A 32. Ele sunt: cimenturi portland uzuale.5 R H I 32.3.Se poate constata că în cimentul întărit compuşii cei mai puţin rezistenţi la acţiuni chimice agresive sunt Ca(OH)2 şi C3AH6. adică rezistenţa minimă la compresiune a cimentului.5.5 ape sulfatice de hidratare limitată H I 52.9).5 a I A 52.4. Tipurile de coroziune se pot suprapune. 52.5 N R-simbolul pentru rezistenţa CEM I 42. CEM I 32.5 N CEM I 52.5 c Cimenturi portland albe A-simbolul pentru alb. 42. cimenturi portland albe.9 Tipuri de cimenturi portland unitare Simbol Precizări CEM I 32.: ghips).5 R Cimenturi portland uzuale CEM I 42.5. Astfel sulfatul de amoniu provoacă coroziune de tipul I şi III.5 a I A 42.5 b I A 42. c –simboluri pentru gradul de alb Cimentul pentru drumuri şi piste de Îndeplineşte condiţiile care aeroporturi CD 40 se cer betoanelor rutiere Notă: 32.

gelului de alumină hidratată: Al2O3⋅nH2O. C2S ş.4... rezistenţă superioară la temperaturi ridicate (după întărire) şi rezistenţă chimică sporită în comparaţie cu cimentul portland. Cimenturile portland albe nu au în compoziţie C4AF. în primele 3 zile se atinge foarte mult din rezistenţa finală.5 R. Din acest motiv aceste temperaturi trebuie evitate în perioada de hidratare şi întărire. CEM I 32. Ca(OH)2 rezultat la hidratarea componentului C2S este transformat de Al2O3⋅nH2O în hidroaluminaţi de calciu rezultând o rezistenţă chimică sporită a cimentului aluminos.. Componenţii mineralogici de bază sunt aluminatul monocalcic (CA) pentru cimentul aluminos.Cimenturile portland CEM I care conţin simbolul N se utilizează pentru lucrări curente de beton armat şi beton precomprimat iar cele care conţin simbolul R pentru elemente prefabricate sau executate pe timp friguros. CEM I 42. În compoziţie există şi compuşi secundari: C5A3. Caracteristicile principale ale cimentului aluminos sunt: priză normală: 1. Reacţia principală care are loc după amestecarea cu apa conduce la formarea : hidroaluminatului dicalcic: C2AH8-compus cristalin (în sistemul hexagonal). 3. La temperaturi mai mari de 30 0C s-ar putea obţine compusul C3AH6 ceea ce ar conduce la o scădere accentuată de volum şi în consecinţă la fisurarea cimentului întărit.5 ore. Materia primă este constituită din calcar (CaCO3) şi bauxită (Al2O3⋅nH2O).5 N. căldură şi viteză de hidratare mai mari decât la cimentul portland.. 57 . stabil până la 30 0C.5 R. gresie sau piatră naturală.3. respectiv polialuminaţii de calciu (CA2. întărire mai rapidă faţă de cimentul portland.CA6) pentru cimenturile superaluminoase. Cimentul aluminos Cimentul aluminos este un liant hidraulic cu priză normală şi întărire rapidă. Sunt folosite pentru rostuiri la placaje din faianţă.a. pentru executarea tencuielilor decorative şi chiar pentru elemente de rezistenţă din beton aparent. Cimenturile hidrotehnice se folosesc la lucrări masive-hidrotehnice când se impune o rezistenţă moderată la ape sulfatice. Pentru execuţia betoanelor rutiere pe lângă cimentul CD 40 se pot folosi şi cimenturile: CEM I 42. Arderea se poate face până la clincherizare (1200-1300 0C) sau până la topire completă. Cimenturile rezistente la sulfaţi se folosesc cu precădere la lucrări exploatate în medii cu agresivitate sulfatică intensă.

calcar (L. iar puzzolanele naturale calcinate (Q) sunt materiale de origine vulcanică. Lianţii hidraulici micşti (amestecaţi) Lianţii hidraulici micşti se obţin dintr-un liant unitar şi unul sau mai multe adaosuri. 58 . producerea cimentului expansiv. Cenuşa zburătoare rezultă prin depunerea electrostatică sau mecanică a particulelor pulverulente conţinute în gazele de ardere de la focarele cazanelor alimentate cu praf de cărbune.Având în vedere caracteristicile pe care le are. 3. betoane pentru căptuşirea cuptoarelor industriale. are minimum 2/3 din masă zgură vitroasă şi prezintă proprietăţi hidraulice asemănătoare cimentului portland dacă este activată corespunzător. dar când sunt măcinate fin reacţionează în prezenţa apei cu Ca(OH)2 rezultând compuşi pe bază de silicat de calciu şi aluminat de calciu similari cu aceia care se formează la întărirea materialelor hidraulice. sau o combinaţie a acestora. Raportul masic (CaO+MgO)/(SiO2) trebuie să fie mai mare de 1.4. 3. liant folosit la reparaţii urgente. lucrări în medii agresive.1. Cel puţin 2/3 din masă trebuie să o reprezinte suma (CaO+MgO+SiO2). LL). şist calcinat (T). Puzzolanele naturale (P) sunt materiale de origine vulcanică sau roci sedimentare cu compoziţie adecvată. Zgura granulată de furnal (S) rezultă din răcirea bruscă a zgurii de furnal.4. în caz de avarii. argile. conţinutul de SiO2 reactiv trebuie să fie cel puţin 25% din masă. Adaosuri folosite la obţinerea cimenturilor cu adaosuri La fabricarea cimenturilor cu adaosuri se utilizează adaosuri ca: zgura granulată de furnal (S). dezvoltând rezistenţă. Poate fi de natură silicioasă sau calcică. materiale puzzolanice şi anume puzzolana naturală (P) sau puzzolana naturală calcinată (Q). Cenuşa zburătoare silicioasă (V) are în majoritate particule sferice şi proprietăţi puzzolanice. cimentul aluminos este recomandat pentru: betoane cu întărire rapidă puse în operă pe timp friguros. cenuşa zburătoare şi anume cenuşa zburătoare silicioasă (V) sau cenuşa zburătoare calcică (W). activate prin tratament termic. la construcţii subterane. Constau în principal din SiO2 şi Al2O3. şisturi sau roci sedimentare. Materialele puzzolanice sunt substanţe naturale de compoziţie silicioasă sau silico-aluminoasă. silice ultrafină (D). Nu se întăresc prin amestecarea cu apa.

Q. în special şistul bituminos calcinat. Proporţia de CaO reactiv trebuie să fie mai mică de 10%.Constă în principal din SiO2 reactiv şi Al2O3.0.20% (LL) sau 0. trebuie să conţină minimum 25% din masă SiO2 reactiv.50% (L). T). CEM IV : Ciment puzzolanic. 3.Cimenturi portland uzuale cu adaosuri Pot fi grupate în următoarele tipuri principale: CEM II : Ciment portland compozit. iar adaosurile P.4. Calcarul trebuie să îndeplinească condiţiile: conţinutul de CaCO3 să fie de minimum 75% din masă. Constă în principal din CaO reactiv. D au proprietăţi puzzolanice. există în fiecare grupă principală mai multe tipuri de cimenturi (tabelul 3.2. Conţine silicat dicalcic şi aluminat monocalcic şi în proporţii mari dioxid de siliciu cu reactivitate puzzolanică. T au proprietăţi hidraulice. SiO2 reactiv şi Al2O3. folosite la producerea siliciului şi aliajelor fier-siliciu şi constă din particule sferice foarte fine cu un conţinut de minimum 85% din masă de SiO2 amorf. Cenuşa zburătoare calcică (W) este o pulbere fină cu proprietăţi hidraulice şi/sau puzzolanice. 59 . se obţine într-un cuptor special la o temperatură de cca 800 0C.2 g/100 g. În consecinţă în stare fin măcinată are proprietăţi hidraulice asemănătoare cimentului portland şi în plus proprietăţi puzzolanice. CEM III : Ciment de furnal. Cimenturi portland cu adaosuri Se obţin din clincher de ciment portland şi unul sau mai multe adaosuri. adaosurile pot reprezenta 6-95% din masa totală a cimentului. Şistul calcinat (T).4. W.15% CaO reactiv. CEM V : Ciment compozit. În funcţie de adaosurile pe care le conţin şi de proporţia în care ele întervin în compoziţie. Clincherul de ciment porland trebuie să conţină minimum două treimi din masă silicaţi de calciu iar raportul masic între oxidul de calciu şi dioxidul de siliciu nu trebuie să fie mai mic de 2. Suprafaţa specifică trebuie să fie de minimum 15 m2/g. Conţinutul de oxid de magneziu nu trebuie să depăşească 5. conţinutul de argilă să nu depăşească 1.1. V. conţinutul de carbon organic să nu depăşească 0. Cenuşa zburătoare calcică cu un conţinut în masă de 10. Adaosurile S..10).. 3.0% din masă. eventual şi puzzolanice (W. Silicea ultrafină (D) provine de la reducerea cuarţului de puritate ridicată în cuptoarele cu arc electric.2.

puzzolană.10 Cimenturi portland uzuale cu adaosuri Compoziţie (% de masă) Simbol Componente principale Comp.5 N) 31-50 60 20-38 . cenuşă. Proporţia de silice ultrafină nu poate depăşi 10%.Denumire Ciment Portland cu zgură Ciment Portland cu silice ultrafină Ciment Portland cu puzzolană Ciment Portland cu cenuşă zburătoare Ciment Portland cu şist calcinat Ciment Portland cu calcar Ciment Portland compozit Ciment de furnal Ciment puzzolanic Tabelul 3.: CEM V/A-(S-V) 32. şist. puzzolană. cenuşă Notă: Pentru toate tipurile de ciment sunt definite toate clasele de rezistenţă. În cimenturile Portland compozite. cenuşă Zgură de furnal 0-5 0-5 0-5 CEM V/A Ciment compozit CEM V/B 40-64 18-30 31-50 0-5 0-5 Puzzolană. Adaos minore k CEM II/A-S 80-94 6-20 Zgură de furnal 0-5 CEM II/B-S 65-79 21-35 CEM II/A-D CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W CEM II/A-T CEM II/B-T CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL CEM II/A-M CEM II/B-M CEM III/A CEM III/B CEM III/C CEM IV/A CEM IV/B 90-94 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 35-64 20-34 5-19 65-89 45-64 6-10 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 36-65 66-80 81-95 11-35 36-55 18-30 Silice ultrafină Puzzolană naturală Puzzolană nat. puzzolană. silice. în cimenturile puzzolanice şi în cimenturile compozite adaosurile trebuie declarate în simbolul cimentului (ex. cenuşă Zgură de furnal Puzzolană. calcinată Cenuşă silicioasă Cenuşă calcică Şist calcinat Calcar L 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 Calcar LL Zgură. cenuşă Silice. auxiliare Clincher. calcar Zgură de furnal Silice.

5 H II/A-S 52.5 SR IIIA 52.5 H II/B-S 52.Se utilizează frecvent pentru elemente din beton sau beton armat.11 Cimenturi cu căldura de hidratare limitată şi cu rezistenţă la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi cu adaosuri Denumire Simbol H II/A-S 32.5 SR II/A-S 52.2.5 SR II/B-S 32. cu adaosuri Din această categorie fac parte.5 SR II/B-S 42.5 SR II/B-S 52.5 SR III/A 42. Sunt prezentate în tabelul 3.5 Cimenturi hidrotehnice Adaos % 6-20 Tip de adaos Zgură de furnal H II/B-S 32.5 H II/A-S 42. ca şi în cazul cimenturilor unitare.5 H III/A 32.11. Cimenturi cu căldura de hidratare limitată şi cu rezistenţă la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi.5 H II/B-S 42.5 H III/A 42.5 SR II/A-S 32.5 SR II/A-P 32. Tabelul 3. cimenturile hidrotehnice şi cimenturile rezistente la sulfaţi.5 SR II/A-P 52. 3.5 H III/A 52.5 SR III/A 32.2.5 6-20 Puzzolană naturală 21-35 Zgură de furnal 36-65 Zgură de furnal 61 .4.5 21-35 Zgură de furnal 36-65 Zgură de furnal 6-20 Zgură de furnal Cimenturi rezistente la sulfaţi SR II/A-P 42.5 SR II/A-S 42.

5 Pigment roşu max. Cimenturile hidrotehnice se folosesc la lucrări masive-hidrotehnice când se impune o rezistenţă moderată la ape sulfatice. Cimenturile rezistente la sulfaţi rezistă în medii cu agresivitate sulfatică intensă.Cimenturile hidrotehnice au rezistenţe moderate la ape sulfatice. R-roşu. Tabelul 3.5 c II A 42.5 c PR 32. 3. a.5 PR 52.2.5 c II A 32. 15 Calcar II A 32.5 PV 42.5 Pigment verde Pigment galben Notă: A-alb. G-galben.c-grad de alb. 15 Tip de adaos Calcar max.5 a II A 42. Cimenturi portland albe şi colorate Simbolizarea şi adaosurile acestor cimenturi sunt date în tabelul 3. V-verde 62 .5 a II A 22. 15 Calcar Cimenturi portland colorate PG 32.b. Cimenturile rezistente la sulfaţi se folosesc cu precădere la lucrări exploatate în medii cu agresivitate sulfatică intensă.4. 15 Calcar max.5 a II A 52.12 Cimenturi portland albe şi colorate Denumire Simbol II A 22.5 PR 42.5 b II A 52.5 PG 52.12.5 PV 32.5 c II A 52.3.5 PG 42.5 PV 52.5 b Cimenturi portland albe cu adaosuri Adaos % max.5 b II A 42.5 b II A 22.5 a II A 32.

Varuri aeriene cu adaosuri Varul aerian cu adaosuri formează lianţi micşti denumiţi funcţie de adaos astfel: tras-var. Componenţii reactivi din adaosuri (SiO2. tehnologia de execuţie a lucrării. 3. Unele recomandări privind utilizarea cimenturilor.5. dimensiuninile structurii (căldura degajată la hidratare). condiţiile de expunere a structurii (agresivitatea mediului înconjurător).: tratament termic).3. Adaosul poate reprezenta 70-85% din masa totală a liantului. Cele cu cenuşă se pot pulveriza în mediu uscat. reacţia alcalii-agregate. destinaţia finală a betonului. sunt prezentate în Anexa 3. Al2O3) reacţionează cu Ca(OH)2 şi dau hidrosilicaţi şi hidroaluminaţi de calciu asemănători cu cei rezultaţi la întărirea cimentului portland. 3. condiţiile de întărire ( ex. Rezistenţa la compresiune obţinută pe mortare standard poate avea valori de 10-20 N/mm2. cenuşă-var şi zgură-var (tras = adaos obţinut prin măcinarea tufului vulcanic).4. Varurile aeriene cu adaosuri au priza lentă. Se întăresc bine în mediu umed. Alegerea tipului de ciment La producerea betonului pentru alegerea tipului de ciment se ţine seama de următoarele. 63 .Cimenturile albe şi colorate sunt folosite pentru rostuiri la placaje şi tencuieli decorative şi chiar pentru elemente de rezistenţă din beton aparent. conform CP 012/1-2007. Se pot utiliza pentru betoane de fundaţii slab solicitate şi la mortare de zidărie în medii umede.

Mortare pentru zidărie Mortarele pentru zidărie sunt amestecuri realizate din unul sau mai mulţi lianţi minerali.: ciment) Dozat şi preparat pe şantier Caracteristicile şi/sau domeniul de utilizare Utilizat pentru zidării fără caracteristici speciale Mortar performant. mortarele se clasifică după mai multe criterii. Tabelul 4. MORTARE CU LIANŢI ANORGANICI (MINERALI) 4. sau repararea defectelor din zidăriile existente.1. agregate.1. Clasificarea mortarelor de zidărie În conformitate cu normele actuale. care conduc la diferite tipuri (denumiri) de mortare pentru zidărie arătate în tabelul 4.1. cu Mortar în strat subţire (T) dimensiunea maximă a agregatelor mai mică de 2 mm Mortar performant cu densitatea în Mortar uşor (L) stare uscată ≤ 1300 kg/m3 64 . utilizate pentru legarea elementelor de zidărie. rostuire.4. iar caracteristicile sunt în concordanţă cu proporţiile constituenţilor Livrat uscat Dozat şi amestecat în Livrat în stare fabrici de proaspătă mortare Componenţii sunt dozaţi în fabrici şi amestecaţi pe şantier Varul şi nisipul sunt dozaţi şi amestecaţi în fabrici şi livraţi pe şantier. eventual aditivi şi/sau adaosuri. unde pot fi adăugaţi şi alţi componenţi (ex.1.1 Tipuri de mortare pentru zidărie Criteriul de clasificare Denumirea mortarului Mortar performant Concepţia de realizare Mortar de reţetă Mortar industrial Mortar predozat Mortar semifabricat Mortar industrial preamestecat de var-nisip Mortar preparat pe şantier Mortar de uz general (G) Modul de obţinere (preparare) Caracteristici Compoziţia şi metoda de obţinere este aleasă de producător pentru asigurarea caracteristicilor specificate Compoziţia este rezultatul unor proporţii testate anterior. apă. 4.

1.1 % Cl faţă de masa mortarului uscat. 2/8 mm. care trebuie să declare proporţiile componenţilor în cazul mortarelor cu reţeta stabilită. 65 . 4. Trebuie să se încadreze în domeniul declarat. Pentru mortarele utilizate în straturi subţiri se verifică şi durata de lucrabilitate (timpul de punere în operă) care trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată. 2/4mm.1.4. Se utilizează în principal: ciment sau var de construcţii.2. Conţinutul de săruri se limitează sub forma: să nu se depăşească 0. Conţinutul de cloruri se stabileşte când este cazul. 0/8mm. Agregatele sunt materialele granulare care nu participă la reacţia de întărire a mortarului. Aditivii sunt materiale care se adaugă în cantităţi mici pentru a obţine anumite modificări specificate ale caracteristicilor. care se pot adăuga în mortar pentru îmbunătăţirea caracteristicilor sau pentru a obţine caracteristici speciale. Trebuie să se încadreze în standardele de produs. 0/4 mm.3.4. Compoziţiile mortarelor Compoziţiile se exprimă în volum sau în masă de către producător. Caracteristicile mortarelor proaspete Caracteristicile mortarelor proaspete se verifică în conformitate cu setul de standarde SR EN 1015. Suplimentar producătorul trebuie să declare rezistenţa la compresiune a mortarului.1. Sunt preferate clasele de granulozitate: 0/1mm. Lucrabilitatea se declară de producător. Trebuie să îndeplinească condiţiile standardului SR EN 13139:2003. Adaosurile sunt materaiale anorganice fine. Nu trebuie să fie mai mare decât valoarea declarată de producător. Materialele componente Liantul constituie componentul care asigură legarea particulelor solide (agregate şi/sau adaosuri) în vederea obţinerii unui amestec întărit. 4. pe baza unor documente care stabilesc relaţia dintre proporţiile amestetecului şi rezistenţa la compresiune. Ea nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată. altele decât agregatul sau liantul. Conţinutul de aer se stabileşte atunci când utilizarea prevăzută pentru mortar justifică acest lucru. 0/2mm.

Densitatea mortarului întărit trebuie să se încadreze în domeniul declarat de producător.1. Absorbţia nu trebuie să depăşească valoarea declarată. tab. expuse factorilor climatici. sub forma de rezistenţă caracteristică iniţială la forfecare.30 N/mm2 pentru mortarul în strat subţire.2.5 M5 M 10 M 15 M 20 Md Rezistenţa la compresiune 1 2. Caracteristicile mortarelor întărite Caracteristicile mortarelor întărite se verifică în conformitate cu standardele: SR EN 1015. N/mm2 d reprezintă rezistenţa la compresiune declarată de producător. de umiditate şi de calitatea execuţiei.2 Clase de rezistenţă pentru mortarele de zidărie Clasa M1 M 2. de elementul de zidărie. 4.5 5 10 15 20 d minimă. SR EN 1745. Pentru mortarele performante utilizate la zidării executate din elementele de zidărie de argilă arsă (SR EN 771-1:2003). În standardul SR EN 1745:2003 sunt indicate valorile coeficientului de difuzie a vaporilor de apă pentru mortar. Clasele de rezistenţă la compresiune pentru mortarele de zidărie sunt prezentate în tabelul 4. Aderenţa depinde de mortar.5. 0. Absorbţia de apă se determină pentru mortarele destinate construcţiilor exterioare. Tabelul 4. Densitatea mortarului uşor nu trebuie să depăşească 1300 kg/m3. SR EN 13501-1. Permeabilitatea la vapori de apă interesează pentru mortarele elementelor exterioare şi trebuie declarată de producător. Rezistenţa la compresiune pentru mortarele performante (v. valoarea declarată pentru rezistenţa caracteristică iniţială la forfecare este: 0. Aceasta nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată. mai mare de 25 N/mm2 Aderenţa la elementul de zidărie se verifică pentru mortarele performante utilizate la zidării structurale (portante).4.) trebuie să fie declarată de producător.15 N/mm2 pentru mortarul de uz general şi mortarul uşor.1. 66 .

3 Condiţii de expunere a zidăriilor Clasa de expunere Zidărie expusă la condiţii severe Zidărie expusă la condiţii moderate Zidărie expusă la condiţii pasive Condiţiile de expunere Zidărie sau elemente pentru zidărie neprotejate saturate cu apă (din ploi abundente sau ape subterane) expuse la frecvente cicluri de îngheţdezgheţ Zidărie sau elemente pentru zidărie expuse la umiditate şi cicluri de îngheţ-dezgheţ Zidărie sau elemente pentru zidărie care nu sunt expuse la umiditate sau condiţii de îngheţ 67 .6. clasificarea privind reacţia la foc se face în conformitate cu standardul SR EN 13501-1:2002. Alegerea mortarului adecvat trebuie să ţină seama de condiţiile de execuţie şi de expunere a elementelor de zidărie. în special pentru mortarele uşoare. eventual şi la prezenţa unor substanţe agresive. Alegerea mortarului pentru zidărie Mortarele industriale performante şi mortarele industriale de reţetă se utilizează. Standardele în vigoare arată că mortarele necombustibile cu un conţinut maxim de 1% (în masă sau în volum după valoarea cea mai critică) de materiale organice se pot considera în clasa A1 de reacţie la foc. fără încercări. stâlpilor sau pereţilor despărţitori. La mortarele cu un conţinut >1% de materiale organice. în principal. conform standardului SR EN 1745:2003.1.3 sunt prezentate condiţiile posibile de expunere a zidăriilor. Aceasta nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată. 4. În tabelul 4. Reacţia la foc trebuie declarată de producător. Durabilitatea mortarelor se apreciază prin rezistenţa la îngheţ-dezgheţ care trebuie evaluată şi declarată în conformitate cu prevederile în vigoare de la locul de utilizare a mortarului. pentru realizarea pereţilor.Conductivitatea termică se verifică pentru mortare utilizate în construcţii supuse condiţiilor termice. La ora actuală nu a fost încă elaborat un cod european privind utilizarea elementelor şi a mortarelor pentru zidărie în condiţiile garantării unei durabilităţi maxime. Condiţiile de expunere se referă la condiţiile de temperatură şi de umiditate. Tabelul 4.

4. Caracteristici specifice pot fi obţinute în funcţie de natura agregatelor. Caracteristicile mortarelor pentru tencuire şi gletuire sunt influenţate în principal de tipul sau tipurile de lianţi utilizaţi.4. sau cu prezenţa unor substanţe agresive se poate face după caz prin tratamente de impermeabilizare. Soluţii de realizare a tencuielilor sau gleturilor Sistemul de tencuire sau gletuire este constituit din ansamblul diferitelor straturi care se aplică pe pereţi portanţi.69). 4.2. cu sau fără o armare a tencuielii.2. 4. 4.1. Se menţioneză că dacă liantul pe bază de sulfat este liantul principal de legătură.4. Mortarele pentru tencuire/gletuire influenţează aspectul suprafeţei construcţiei. apă.tab.2. tavane. 4.2.2. stâlpi şi pereţi despărţitori.4-pag. agregate. straturi subţiri de tencuială. Mortare pentru tencuire şi gletuire Mortarele pentru tencuire (la exterior) sau gletuire (la interior) sunt alcătuite din unul sau mai mulţi lianţi minerali. Compoziţiile mortarelor Compoziţiile mortarelor sunt precizate de producător. 68 . mortarul este inclus în normativul SR EN 13279 şi nu face obiectul acestui capitol. eventual adaosuri şi/sau aditivi. combinate şi cu cicluri de îngheţ-dezgheţ. direct sau pe un strat suport (cu sau fără un tratament pregătitor al suportului).4-pag.3. acoperiri hidroizolatoare.Prevenirea efectelor distrugătoare ale saturării cu apă sau umidităţii. 69). Materialele componente Consideraţiile de ordin principial privind materialele componente prezentate la mortarele pentru zidărie sunt valabile şi pentru mortarele pentru tencuieli. Clasificarea mortarelor pentru tencuire sau gletuire Standardele în vigoare clasifică mortarele pentru tencuire/gletuire după criterii similare cu cele utilizate pentru mortarele de zidărie (tabelul 4. în conformitate cu tipul mortarului utilizat pentru tencuire sau gletuire (v. de adaosurile şi/sau aditivii utilizaţi.2.

cu aceleaşi funcţii ca un sistem multistrat (v. Tabelul 4. înainte ca la stratul anterior să înceapă întărirea. de obicei colorat. iar caracteristicile sunt în concordanţă cu proporţiile constituenţilor Livrat uscat Dozat şi amestecat în fabrici de mortare Livrat în stare proaspătă Componenţii dozaţi în fabrici şi amestecaţi pe şantier Varul şi nisipul dozaţi şi amestecaţi în fabrici şi livraţi pe şantier. La sistemul multistrat. folosit pe pereţi cu săruri solubile Mortar performant cu proprietăţi specifice de izolare termică Mortar semifabricat industrial Mortar predozat Mortar preamestecat de var-nisip Caracteristicile şi/sau domeniul de utilizare Mortar preparat pe şantier Mortar de uz general (GP) Mortar uşor (LW) Mortar colorat (CR) Mortar monostrat pentru exterior (OC) Mortar pentru renovare (R) Mortar pentru izolare termică (T) 69 .4).tab. realizat cu agregate obişnuite şi/sau uşoare Mortar performant cu porozitate şi permeabilitate la vapori de apă ridicate şi absorbţie de apă prin capilaritate redusă. fără caracteristici specifice Mortar cu densitatea aparentă în stare uscată ≤ 1300 kg/m3 Mortar pentru tencuire performant. ultimul strat este definit ca strat final şi poate avea sau nu un rol decorativ.Prin strat de tencuială/glet se înţelege stratul aplicat prin mai multe treceri ale aceluiaşi amestec. Tencuielile exterioare se pot realiza cu un mortar monostrat.4. unde pot fi adăugaţi şi alţi componenţi (de ex.: ciment) Dozat şi preparat pe şantier Mortar de reţetă sau mortar performant.4 Tipuri de mortare pentru tencuire sau gletuire Criteriul Denumirea Mortar performant Concepţia de realizare Mortar de reţetă Mortar industrial Modul de obţinere Caracteristici Compoziţia şi metoda de obţinere este aleasă de producător pentru asigurarea caracteristicilor specificate Compoziţia este rezultatul unor proporţii pretestate. colorat cu ajutorul pigmenţilor sau a agregatelor colorate Mortar de tencuire performant aplicat într-un singur strat cu aceleaşi funcţii ca un sistem multistrat.

coeficientul de permeabilitate la vapori de apă (pentru mortarele exterioare) ş. 70 . conform standardului SR EN 1745:2003.6. durabilitatea. conductivitatea termică (pentru mortarele supuse condiţiilor termice). în conformitate cu setul de standarde SR EN 1015. reacţia la foc (clasa) (pentru mortarele de izolare termică). mortar pentru renovare. cum este de exemplu cazul mortarului industrial livrat în stare proaspătă.5. care sunt prezentate în tabelul 4. aderenţa şi modul de rupere. Lucrabilitatea se determină numai pentru mortarele care conţin aditivi pentru controlul timpului de priză. absorbţia de apă prin capilaritate (pentru mortarele exterioare).5. Conţinutul de aer se stabileşte atunci când utilizarea prevăzută pentru mortar justifică acest lucru. rezistenţa la compresiune. conform SR EN 13501-1:2002. Caracteristicile mortarelor întărite La mortarele întărite se verifică următoarele caracteristici: densitatea aparentă în stare uscată.2. 4. Lucrabilitatea se declară de producător. Valorile obţinute trebuie să se încadreze în condiţiile impuse de standardul SR EN 998-1:2004. Trebuie să se încadreze în domeniul declarat. Aceasta nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată. Având în vedere varietatea domeniilor de utilizare (mortar de uz general. mortar monostrat pentru exterior.. Caracteristicile mortarelor proaspete Caracteristicile mortarelor proaspete se verifică în conformitate cu standardele SR EN 1015. conform SR EN 998-1:2004.2.a. mortar pentru izolare termică) unele caracteristici ale mortarelor de tencuire întărite se clasifică în diferite clase.4. permeabilitatea la apă.

5 ≥6 ≤ 0.Tabelul 4.5.. W/mK 71 .5 Conductivitatea termică.7.2.4.... kg/m2min0.2 Coeficientul de absorbţie de apă prin capilaritate.5 1.0 3. N/mm 2 Clase CS I CS II CS III CS IV W0 W1 W2 T1 T2 Condiţii de încadrare 0.5.1 ≤ 0..5.5 Clasificarea unor caracteristici ale mortare de tencuire întărite Caracteristica Rezistenţa la compresiune.20 ≤ 0..40 ≤ 0.

2000 16. 900. Long. max. 1200.5 625. 625. Pot fi perforate Pe o faţă se pot aplica tencuieli de ipsos şi decoraţiuni Pentru aplicaţii speciale.8 h 43 h 1250 9.5 625. 625. 1500.5 900. 1800. 900. 210 550 15 900. 1500.5 12.8 h 400 550 650 43 h 400 550 650 43 h 1200. 900. mm minimă la încovoiere***. Nu se aplică decoraţiuni Miezul de ipsos conţine fibre minerale şi/sau alte adaosuri. Pe o faţă se pot aplica tencuieli de ipsos şi decoraţiuni Cu performanţe îmbunătăţite. Pe o faţă se pot aplica tencuieli de ipsos şi decoraţiuni Absorbţia de apă totală: max. 160 400 12. 2000 1200 1200. 900. 1500. N h l L Transv. 210 550 12. 1800. 1200. 1800. 1500. 12. 12. 9.5 15 h 9. 1800. 1250 725 300 1200. pentru anumite aplicaţii) E (pentru izolaţii de pereţi exteriori) F (cu rezistenţă îmbunătăţită la temperaturi înalte) H (cu grad redus al absobţiei de apă) I (cu duritate superficială crescută) PLĂCI GIPS-CARTON Forţa de rupere Dimensiuni**. 1200. *** Forţa de rupere este în concordanţă cu grosimea plăcii 72 . 5% pentru H1. 1500.5 600. 1200.5 600. 25% pentru H3 600. 1500. 10% pentru H2 max.8 h 43 h 1250 * Se pot realiza şi plăci cu performanţe combinate.5 15 h 9.5 12.5 15 h Observaţii Pe o faţă se pot aplica tencuieli de ipsos şi decoraţiuni.5 12. 160 400 600. 165 235 1800. 2000 160 210 250 16.8 h 43 h h 1200. 625. 1800. 250 650 900. 15 625. 2000 16.5. 2000 16.5. 250 650 decoraţiuni h 1200. 870 360 1500. 1250 9. 1800. 210 550 625. ** Sunt posibile şi alte dimensiuni. 600. 160 400 9.8 h 160 210 250 16. 600. 58 h 24 h 1800. 250 650 h 1200. h 2000 1200. 210 550 tencuieli de ipsos şi 15 900. 1250 1200. 1250 9. 2000 1200.ANEXA 1 Tipul* P (de bază) A R (cu rezistenţă crescută) D (cu densitate controlată. 1200. 125 180 1500. Pe o faţă se pot aplica tencuieli de ipsos şi decoraţiuni Cu grad redus al absobţiei de apă şi permeabilitate minimă la vapori de apă. 2000 16.8 h 43 h 1200. 250 650 15. 1250 600. 160 400 Pe o faţă se pot aplica 12.5 600. 400.5.

N/mm2 2 zile 7 zile 28 zile 2 zile Rezistenţă la întindere prin încovoiere. minute ≥75 ≥60 ≥10 ≥10 ≥20 ≥20 ≥30 ≤52. ore Stabilitatea.5 N 42. N/mm2 Începutul Rezistenţă iniţială 7 zile ≥16 ≥52.5 ≥42. mm ≥ 15 ≥ 26 ≥ 40 ≥ 3.5 R 52.5 N 32.5 ≥ 5. N/mm2 7 zile 28 zile Început Sfârsit Priza.5 N 52.5 R 42.5 ≤62.5 ≥2 ≤ 10 ≤ 10 73 .clasă cu rezistenţă iniţială uzuală R .5 ≤10 N .5 R Rezistenţă la compresiune.clasă cu rezistenţă iniţială mare CONDIŢII MECANICE ŞI FIZICE PENTRU CIMENTUL CD 40 (NE 014-2002) Rezistenţă la compresiune.5 ≥45 Stabilitatea.5 de priză.ANEXA 2 CONDIŢII MECANICE ŞI FIZICE PENTRU CIMENTURILE UZUALE (SR EN 197-1:2002) Clasă de rezistenţă 2 zile 32. mm Rezistenţă standard 28 zile ≥32.0 ≥ 6.

La turnarea elementelor masive. Beton armat Beton. Beton armat Beton. Beton armat Betoane masive Beton. Betonare pe timp călduros CEM I 42.5 N sau R CEM II/A-S 42. se recomandă utilizarea cimenturilor cu degajare redusă de căldură 74 . cu grosimea egală sau mai mare de 80 cm. Beton armat Beton.5 N sau R CEM II/B 42.5 R * Insensibil Insensibil Insensibil Insensibil Puţin sensibil Puţin sensibil Puţin sensibil Sensibil Sensibil Foarte sensibil Ridicată Ridicată Redusă Redusă Redusă Medie Redusă Redusă Redusă Redusă . Beton armat.5R I A 52.5R Insensibil Degajarea de căldură Ridicată Utilizarea preferenţială* Elemente monolite şi prefabricate Betonare pe timp friguros Elemente monolite şi prefabricate Betonare pe timp friguros Elemente prefabricate Betoane rezistente la sulfaţi Betoane de drumuri Beton.se ţine seama şi de clasele de expunere .ANEXA 3 CARACTERISTICI ALE UNOR TIPURI DE CIMENTURI DIN ROMÂNIA (CP012/1-2007) Tipul de ciment Sensibilitatea la frig CEM I 52.5 N sau R HII/A-S CEM II/B 32.5c SR I CD 40 CEM II/A-S 32.5 N sau R CEM III/A 32.

5 N sau R Viteză foarte mare Viteză mare (beton de C25/30) clasă de peste clasă de peste clasă de peste RECOMANDĂRI DE UTILIZARE A CIMENTURILOR PENTRU TURNAREA BETONULUI PE TIMP FRIGUROS (< +50C) (CP012/1-2007) CEM I 32.5 N sau R recomandabil Foarte 52.5 N sau R Foarte 42.5 N sau R CEM II/A Viteză medie (beton de clasă până la C25/30) CEM II/B Viteză medie (beton de clasă până la C25/30) Viteză mare (beton de C25/30) CEM III/A Viteză medie (beton de clasă până la C25/30) Viteză mare 42.5 N sau R (beton de C25/30) 52.ANEXA 3 (continuare) INDICAREA TIPULUI DE CIMENT FUNCŢIE DE VITEZA DE ATINGERE A REZISTENŢEI LA 28 ZILE (CP 012/1-2007) CEM I 32.5 N sau R recomandabil CEM II/A Recomandabil CEM II/B Puţin recomandabil CEM III/A Puţin recomandabil Recomandabil Recomandabil 75 .

5 N sau R CEM II/A Recomandabil CEMII/B Foarte recomandabil Recomandabil CEM III/A Foarte recomandabil Puţin recomandabil Puţin recomandabil Recomandabil 76 .5 N sau R 52.5 N sau R 42.ANEXA 3 (continuare) RECOMANDĂRI DE UTILIZARE A CIMENTURILOR PENTRU TURNAREA BETONULUI PE TIMP CĂLDUROS (> + 250C) (CP012/1-2007) CEM I 32.

. Tehnică. Bob C. Materiale de construcţii.. 1975. 10.. 1964. Făcăoaru I. Ceres. Centrul de documentare şi publicaţii tehnice – M. Badea C. Orizonturi Universitare. Jebelean E. Tehnică.. Iureş Liana.Plăci de gips-carton. Bucureşti. Controlul calităţii lianţilor.II. Ed. Verificarea calităţii. Timişoara. Încercarea nedistructivă a betonului. 6.I şi vol. *** SR EN 520:2005 . Facla. Bob C. Definiţii.. Tehnică Bucureşti... Timişoara. Ed.. specificaţii şi metode de încercare 77 . Bucureşti. Orizonturi Universitare. Bucureşti.. 2003. Materiale de construcţii. 1974. 13. mortarelor şi betoanelor. Controlul calităţii materialelor anorganice şi organice utilizate în construcţii. Jebelean E. Ed. C 26-85.. 8. vol 1. 4. Bucureşti. 1974. Iureş Liana..T. 1972. Nicolescu L. *** Cod de practică pentru producerea betonului. Buchman I. Ed. 1983 şi 1984. 9. *** Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje simple şi glisante. Ed. Bazele tehnologiei lianţilor. Badea C. Buchman I. 2. Ed. 11. 1995... Ed. Ed. Ed. Timişoara. Materiale de construcţii. Roşu Maria. Roşu Constanţa.. Universităţii Tehnice Timişoara.. Teoreanu I. Argila în construcţia terasamentelor.BIBLIOGRAFIE 1.. vol. Steopoe A.. *** Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive. 7. Materiale de construcţii pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare şi construcţii agrozootehnice. Bob C.. 5. Bob C. Buchman I. 2008. 3... Tehnică. Voina N. NE 014-2002. 1989. 12.Tc. Jones R. Bucureşti. Jebelean E. siguranţei şi durabilităţii construcţiilor. CP 012/1-2007. Nicolescu L.

*** SR EN 459-1:2003 – Var pentru construcţii.Ciment pentru drumuri şi piste de aeroporturi *** SR EN 998-1:2004 .Specificaţie a mortarelor pentru zidărie.7:2001 . luarea probelor.cantitatea de aer) *** SR EN 1015-9:2002 .2. caracteristici şi criterii de conformitate (varuri aeriene. varuri hidraulice) *** SR EN 197-1:2002 . Partea 1: Definiţii. rezistenţa la încovoiere şi rezistenţa la compresiune) *** SR EN 1015-12:2001 .Metode de încercare a mortarelor proaspete de zidărie (distribuţia granulometrică.Metode de încercare a mortarelor întărite de zidărie (rezistenţa la aderenţă a mortarelor de tencuială) *** SR EN 1015-18:2003 .11:2002 – Metode de încercare a mortarelor întărite de zidărie (densitatea aparentă.Specificaţie a mortarelor pentru zidărie.Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1:Mortare pentru tencuire şi gletuire *** SR EN 998-2:2004 .Agregate pentru mortare *** SR EN 1015-1.Metode de încercare a mortarelor întărite de zidărie (absorbţia de apă) 78 . Partea 2:Mortare pentru zidărie *** SR EN 13139:2003 .Metode de încercare a mortarelor proaspete de zidărie (durata de lucrabilitate) *** SR EN 1015-10.Ciment portland alb *** STAS 10092-78 . specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturilor uzuale *** SR 3011:1996 .Cimenturi cu căldura de hidratare limitată şi cu rezistenţă la agresivitatea apelor cu conţinut de sulfaţi *** SR 7055:1996 . Partea 1:Mortare pentru tencuire şi gletuire *** SR EN 998-1/AC:2006 .Ciment: Compoziţie.

*** SR EN 1015-19:2003 .Clasificarea produselor pentru construcţii în funcţie de comportarea la foc (reacţia la foc) .Metode de încercare a mortarelor întărite de zidărie (permeabilitatea la vapori de apă a mortarelor pentru tencuială) *** SR EN 1745:2003 – Zidărie şi elemente de zidărie (valorile termice de calcul) *** SR EN 13501-1:2002 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->