Sunteți pe pagina 1din 2

ECHILIBRUL CHIMIC

BRANZA CRISTIAN

412 F

Scopul lucrării
1. Se aplică principiul lui Le Chatelier pentru a examina influenţa concentraţiei unei substanţe
participante la reacţie asupra echilibrului chimic.
2. Se calculează constanta de echilibru a reacţiei reversibile dintre clorura de fier şi sulfocianura
de potasiu care decurge în soluţie.
Introducere
Într-o reacţie chimică reversibilă la un moment dat, în condiţii determinate de temperatură şi
presiune se stabileşte starea de echilibru dinamic, caracterizată printr-o compoziţie invariabilă în timp.
Starea de echilibru se stabileşte când vitezele cu care se desfăşoară cele două reacţii opuse şi
simultane sunt egale.
Pentru reacţia chimică reversibilă de forma:
∑ ν i Ai
k1 ∑ ν' A' i
i =1
k
i =1
(3.37)
2

Viteza reacţiei directe este:


n
v1 = k1 ∏C νAii (3.38)
i =1

Viteza reacţiei inverse este:


n
v 2 = k 2 ∏C νAii (3.39)
i =1
n n
la echilibru v1 = v2, deci k1 ∏C νAii ,ech = k 2 ∏C νAii′′,ech (3.40)
i =1 i =1
n

k ∏ Cν i′
A′i ,ech

rezultă: Kc = 1 = i =1
n (3.41)
k2
∏ CνAi i ,ech
i =1

unde: k1 şi k2 reprezintă constanta de viteză pentru reacţia molară a reactantului (Ai) şi produsului de
reacţie (A’i); Kc, constanta de echilibru a reacţiei exprimată în unităţi de concentraţii molare.
Pentru reacţiile chimice care decurg în soluţii lichide există următoarele relaţii de legătură între
valorile constantei de echilibru exprimate prin activităţi termodinamice, K, prin număr de moli Kn, prin
fracţii molare Kx şi prin concentraţii molare Kc:
∆ν
∆ν  V
K = Kx = Kn∙n- = kc  (3.42)
n
S-a notat cu n, numărul total de moli la echilibru, V, volumul total al soluţiei, ∆ ν = Σ ν ’i - ν i
Relaţia (4) defineşte legea acţiunii maselor (Guldenbeg şi Waage), care stabileşte
interdependenţa dintre concentraţiile la echilibru ale substanţelor participante la reacţie, la temperatură şi
la presiune dată (pentru sistemele chimice care conţin substanţe gazoase).
Constanta de echilibru depinde de temperatură, presiune şi de concentraţia la echilibru a
reactanţilor şi produşilor de reacţie.
Conform principiului lui Le Chatelier, principiul deplasării echilibrului chimic, dacă se modifică
unul din factorii care influenţează echilibrul chimic, sistemul se deplasează spre o nouă poziţie de
echilibru, în sensul care se opune modificării produse.
Aceasta înseamnă că la creşterea concentraţiei unui reactant, prin adăugarea lui în sistemul
chimic, echilibrul se deplasează, în sensul consumării lui, deci a reacţiei directe.
Scăderea concentraţiei unui produs de reacţie, prin îndepărtarea lui din sistem deplasează
echilibrul în sensul formării lui, deci al reacţiei directe.
În această lucrare se studiază influenţa concentraţiei asupra echilibrului chimic efectuând
următoarea reacţie, care decurge în soluţie:
FeCl3 + 3 NH4SCN Fe(SCN)3 + 3 NH4Cl
galben incolor rosu intens incolor
roscat
Aparatură
Pahar Berzelius, eprubete, cilindru gradat, pipete, termometru.

Substanţe
Soluţii de clorură ferică, FeCl3, sulfocianură de amoniu, NH4SCN, clorură de amoniu, NH4Cl
solid.
Mod de lucru
Într-un pahar Berzelius se introduc 39 ml apă distilată măsuraţi cu un cilindru gradat, la care se adaugă
câte 0,5 ml soluţie de FeCl3 şi NH4SCN măsurate cu o pipetă gradată.
Se notează temperatura T a soluţiei.
Soluţia obţinută se toarnă în volume egale (10 ml) în patru eprubete.
Eprubeta 1 se păstrează ca etalon de comparaţie.
În eprubeta 2 se introduc 4-5 picături soluţie de FeCl3. Se agită conţinutul eprubetei şi se notează
observaţia referitoare la modificarea intensităţii culorii în comparaţie cu eprubeta etalon.
În eprubeta 3 introduc câte 4-5 picături soluţie NH4SCN şi un vârf de spatulă NH4Cl. Se procedează la
fel ca în primul caz, notându-se variaţia de culoare observată.
În eprubeta 4 se introduc câteva picături de soluţie de NH4Cl şi se procedează la fel.
Rezultate şi calcule
Se completează tabelul următor:

Nr. Culoare Se adaugă în exces Culoare Sensul de


eprubetă iniţială finală deplasare
(FeCl3)aq NH4SCN(aq) NH4Cl(s)
al echilibrului
chimic
1 Brun- - - - Brun- Acelasi
roscat roscat
2 Brun- 4-5 pic - - Brun- Spre
roscat roscat sulfocianura
aprins ferica
3 Brun- - 4-5 pic Un varf Brun- Spre
roscat roscat sulfocianura de
deschis potasiu
4 Brun- - - Un varf Galben Spre clorura
roscat ferica

Ţinând seama de modificările de culoare se discută deplasarea echilibrului chimic pentru cele 3 cazuri
studiate, pe baza principiului lui Le Chatelier.