Sunteți pe pagina 1din 13

STANDARD

INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE
n

Aprobat
Director general EMOD
Ing. Catalin Dragoi

STANDARD
INSTALATII DE JOASA TENSIUNE

Nr. 10858 din 18.12.2007


Se aplica incepind cu: 1 ianuarie 2008

intocmit avizat

Ing. Nicolae Bruma Ing. Ferenc Csulak


Centru de Competenta Distributie Director general adjunct EMOD

STANDARD INSTALATII DE JOASA TENSIUNE

1
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

1. Linii electrice de joasa tensiune


Domeniu de aplicare

-constructia de instalatii noi

-modernizari instalatii existente

Tipuri constructive

-urban ( municipii si orase):

-instalatii noi:

- liniile de joasa tensiune nou construite vor fi, de regula,in cablu subteran.

-prin exceptie ,pentru fiecare oras sau municipiu DGR va supune avizarii CTE
EMOD zonele in care liniile de JT nou construite vor fi de tip aerian

-modernizari:

-de regula ,cu ocazia lucrarilor de modernizare liniile de joasa tensiune aeriene
se vor trece in cablu.
Circuitele de iluminat public si comanda aprinderii ramin pe stilpii existenti.
Neutrul utilizat în comun de ciruitul de iluminat şi cel de energie va rămâne
aerian, ca parte a circuitului de iluminat.

- in zonele urbane stabilite sa se utilizeze linii de joasa tensiune aeriene, se vor


separa circuitele pentru iluminat public de restul circuitelor.( Se vor prevedea
conductoare PEN distincte, fascicole de conductoare torsadate separate, cu
implicaţiile pe care le atrag – cleme şi legături suplimentare.)

-rural:

-instalatii noi:

-liniile de joasa tensiune vor fi de tip aerian

-in situatii jusificate la iesiri din posturi ,subtraversari,se poate adopta solutia
cu cablu subteran

-modernizari:

2
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

-circuitele de iluminat public si comanda aprinderii se vor separa de restul


circuitelor.

1.1 Linii electrice aeriene de joasa tensiune

Trasee LEA

-liniile noi se amplaseaza ,de regula,pe domeniu public,numai cu acordul serviciilor de


sistematizare din cadrul administratiilor locale.

-traseul ales va permite accesul pentru exploatarea instalatiilor

-in cazul amplasarii instalatiilor pe domenii private se va obtine acceptul legalizat pentru
acces la interventie.

Configuratii

-urban:

-trifazata

-buclata cu functionare radiala ,sectionare prin separator de jt montat pe stilp.

-lugimea max recomandata pentru linii noi - 500 m.

-rural:

-trifazata

-radiala

-lungimea max recomandata pentru linii noi 1000m

Aceste lungimi se vor respecta si in cadrul lucrarilor de extinderi


reţele,modernizari,INT.

Solutii constuctive

-linii cu coductoare torsadate pe stilpi din beton

-in cazuri justificate de acces se pot utiliza si stilpi din lemn

Stilpi,fundatii

3
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

-de regula stilpi din beton vibrat precomprimat( SE 4, SE 10 iar SE 11 în situaţii justificate
prin calcul mecanic)

-in zone greu accesibile se pot utiliza stilpi din lemn (tipuri acceptate – SU10 intermediar de
branşament, SM 10 susţinere, SG10 – tracţiune)

-fundatii:
-burate,

-turnate,

-prefabricate

-forate

Conductoare de faza

-conductoare torsadate din AL cu izolatie in polietilena reticulata

-sectiuni: -urban : -axul 95 mmp


-dervatii 50 mmp

-rural : -ax 70 mmp


-derivatii 50 mmp

Conductor purtator

-OL-AL izolat cu polietilena reticulata si sectiunea de 50 mmp

- secţiunea conductoarelor de iluminat – (1-3)x16mmp

In situatia in care la lucrarile de modernizare ,sau reparatii reteaua existenta are si circuite de iluminat
public care sint in proprietatea EMOD se vor separa circuitele pentru iluminat de restul
retelei(Conductoare PEN distincte, fascicole de conductoare torsadate separate, cu implicaţiile pe
care le atrag – cleme şi legături suplimentare):

Cleme si armaturi

-armaturi preformate

-cleme si armaturi clasice


-OL zincat la cald

4
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

- mufe de înnădire a conductoarelor cu asigurarea contactului electric prin presare sau prin
prezoane(se utilizează aceeeaşi mufă pentru toate secţiunile); în cazul conductorului torsadat
se vor proteja înnădirile cu tuburi termocontractibile.

Legari la pamint

-prize de pamint conf standard STAS 12604/5-90


-electrozi verticali din OL-ZN cu diametrul de 2 ”
-banda OL-ZN cu sectiune 40x4 mmp

-legarea nulului la priza de pamint se va face astfel incit valoarea rezistentei prizei de pamint
echivalente a liniei sa asigure protectia impotriva atingerilor indirecte.

Protectie la STA

-cu descarcatoare de joasa tensiune conform instructiunii 1 LJ-I 85-03

Protectie la defecte

-pentru asigurarea selectivitatii protectiilor la defecte se vor monta cutii de sectionare echipate
cu sigurante fuzibile

-cutiile de sectionare se vor monta pe stilpii liniei la inaltimea de 2 m de la sol, în carcase


metalice cu intrarea conductoarelor prin partea inferiorară, gabaritul suporturilor
corespunzător SIST 201.

Linii de jt pe stilpi comuni cu MT

-linia de mt trebuie sa aiba izolatoare duble sau lanturi duble nestrapungibile


-conductoarele liiei de jt se vor intinde pentru incarcari normate cu o tractiune de max 40%
din rezistenta de rupere a conductorului

-se va prevedea deconectarea automata a liniei cu tensiunea peste 1000 v.

-armatura metalica a tuturor stilpilor se va lega la condutorul de nul.

-se vor respecta prevederil NTE 003/04/00

Linii de jt pe stilpi comuni cu LTc,Cablu tv,FO

-se va instala numai dupa studiu de coxistenta

1.2 Linii electrice subterane de joasa tensiune

Traseu

5
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

-pe domeniu public

Configuratie

-buclata cu functionare radiala

Solutii constructive

-cablu din AL cu sectiunea de 150 mmp cu izolatie in polietilena reticulata.

-subtraversarile de cai rutiere carosabile in tub PVC de protectie incastrat in pat de beton.

-incrucisatile cu alte retele utilitare, in tuburi de protectie din PVC.

Racodarea abonatilor la reteaua de cablu

-blocurile de locuinte se racordeaza prin intermediul firidelor principale (E1,E2.....) montate


in exterior la limita proprietatii,din care se racordeaza firidele de distributie si contorizare de
palier(FDCP)

-zonele de case se vor alimenta din reteaua de cablu prin FDCP montate la limita proprietatii.

-delimitarea instalatiilor si masura enrgiei in FDCP.

Nota
protecţie diferenţială la curenţi reziduali şi la supratensiune cu monitorizare neutru
incluse se va prevedea numai la cererea expresa a abonatilor la lucrarile de bransamente
noi pe tarif de racordare.La lucrarile de reparatii si modernizare retele nu se vor monta
aceste protectii.

1.3 Instalatiile de iluminat public


-Instalatiile de iluminat public care intrunesc conditiile de predare la primarii conform Legii
230/2006 nu vor fi cuprinse in programul de modernizare.

-in cadrul lucrarilor de modernizare a instalatiilor existente se vor cuprinde lucrari de separare
a instalatiilor de iluminat comune cu instalatiile OD de restul instalatiilor:

-in mediul rural:


- se va separa circuitul de iluminat public si se va racorda intr-o cutie montata
pe primul stilp de la post.

-cutia va fi alimentata de circuitul de IP din post .

-in cutie se vor monta masura il public si comanda aprinderii .

6
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

-reteaua pentru IP va fi realizata cu conductor torsadat cu izolatie din


polietilena reticulata de16 mmp.

-reteaua de il public se poate preda la primarie.

-in mediul urban:

-la lucrarile de modernizare in care LEA jt se modernizeaza prin trecere in


cablu,circuitele de il. public ramin pe stilpii existenti si se vor alimenta dintr-o
cutie de distributie ce se va monta in exteriorul postului .

-cutia se alimenteaza din TD al postului prin circuitele pentru il public.

-in cutie de distributie se vor monta masura energiei si comanda aprinderii il.
public.

-reteaua de il public se poate preda la primarie.

2. Bransamente de joasa tensiune


Solutii constructive

-urban:
-blocuri :
-firide principale de distributie montate la limita de proprietate si racordate in
cablu subteran intrare- iesire la reteaua de joasa tensiune publica

-firide de distributie si contori (FDCP) montate la parter sau pe paliere la


blocurile cu mai mult de 4 nivele racordate prin coloane montate in tuburi de
protectie ingropate, la firidele principale.

-cartiere de case(gen vila)

-FDCP montate la limita de proprietate racordate in cablu subteran intrare –


iesire la reteaua de joasa tensiune si plecari in cablu spre tabloul abonatilor.

-case individuale sau alte categorii de consumatori alim pe jt

-functie de reteaua stradala(cablu subteran sau aerian) se vor racorda prin


intermediul unei firide de bransament montate la limita de proprietate.

-pentru respectarea principiului,firida de bransament se va monta pe suport din


beton sau pe stilpii retelei de joasa tensiune stradale .

-rural:

7
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

-bransamente aeriene cu firide de bransament montate la limita de propritate si


plecare spre tabloul abonatului aerian sau in cablu.

-firida de bransament se va monta pe stilpii retelei de jt.

Tipuri de bransamente

Urban:

-blocuri :
-coloane din Cu intre firida principala si FDCP

-cartiere de case(gen vila)


-cablu subteran din AL cu izolatie din polietilena reticulata ,cu sectiunea de
150 mmp

-case individuale sau alte categorii de consumatori de jt


-bransament din conductor torsadat din AL cu izolatie din polietilena reticulata
intre retea si firida montata pe stilp :
-monofazat -16+25 mmp
-trifazat -rezulta din calcul

-bransament in cablu subteran din AL cu izolatie din polietilena reticulata intre


retea si firida de jt montata la sol, la limita de proprietate:
-monofazat -16+16 mmp
-trifazat -rezulta din calcul

Rural:

-bransament din conductor torsadat din AL cu izolatie din polietilena


reticulata, intre retea si firida de bransament montata pe stilp:
-monofazat -16+25 mmp
-trifazat -rezulta din calcul

În ambele cazuri traversările de drumuri se vor executa cu conductoare torsadate cu izolaţie din
polietilenă reticulată secţiuni 16+25 pentru branşamentele monofazate.

3. Firide de bransament

3.1 Firide principale de bransament

Domeniu de utilizare

-pentru racordarea blocurilor de locuinte sau altor categorii de consumatori

8
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

-se racordeaza la reteaua de joasa tensiune in bucla sistem intrare –iesire sau radial

Amplasament

-in exteriorul constructiei,la limita proprietatii

Solutii constructive

-carcasa , din policarbonat sau metal

-barele din cupru

-legatura la barele de cupru cu suruburi si piulite ingropate prin presare in bara care permit
interventia fara scoaterea de sub tensiune a firidei.

-suporti SIST fixati pe barele colectoare cu suruburi si piulite ingropate prin presare in bara de
Cu permitind demontarea unui element cu firida sub tensiune.

-suporti SIST izolati ,iar elementele cu mare putere de rupere actionate separat/independent
si protejate in carcase din material electroizolant transparent (prevazute cu miner pentru
actionare)

-amplasarea barelor din Cu, a suporţilor SIST şi a celorlalte elemente componente ale firidelor
de branşament de j.t la distanţe care să permită accesul usor şi sigur la intervenţii;

- pentru bara de nul se va asigura conditia ca, conductoarele de nul de pe cablurile de j.t.
( intrare / ieşire ) să fie fixate în două puncte de joncţiune ( unul cu bridă de conexiune, iar
celălalt cu clemă în ,,V˝, prevăzută cu şurub )

-sistem de securizare sigur al firidei care sa nu permita accesul persoanelor straine

3.2 Firida de palier (FDCP)


Domeniu de utilizare

- bransarea abonatilor din blocuri de locuinte

- bransarea abonatilor din cartiere de case gen vile


.
Loc de montare

-in blocuri, la parter in cazul blocurilor cu max.4 etaje,pe paliere in cazul


blocurilor cu mai mult de 4 etaje.

-in cazul zonelor de case ,pe stilpi retelei de jt sau pe postament de beton la limita de
proprietate.

9
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

Solutii constructive

-carcasa din policarbonat sau metal

-bare si legaturi interioare de Cu

-legatura la bare prin piulite ingropate in bare

-echipate cu sigurante(intrerupatoare ) automate

-sistem de securizare sigur al firidei care sa nu permita accesul persoanelor straine

Nota
protecţie diferenţială la curenţi reziduali şi la supratensiune cu monitorizare neutru se
va prevedea numai la cererea expresa a abonatilor la lucrarile de bransamente noi pe
tarif de racordare.La lucrarile de reparatii si modernizare retele nu se vor monta aceste
protectii.

3.3 Firide de bransament(M si T)

Domeniu de utilizare

- bransarea abonatilor individuali

Loc de montare

-pe stilpii retelei de jt

-la limita de proprietate ,pe suport de beton

Solutii constructive

-carcasa din metal sau policarbonat

-bare si legaturi interioare de Cu

-echipate cu sigurante(intrerupatoare) automate

Nota
-protecţie diferenţială la curenţi reziduali şi la supratensiune cu monitorizare neutru se
va prevedea numai la cererea expresa a abonatilor la lucrarile de bransamente noi pe
tarif de racordare.La lucrarile de reparatii si modernizare retele nu se vor monta aceste
protectii.

10
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

4. Tablouri de distributie pentru posturi in cabina -


TD

Domeniu de utilizare
-la posturi de transformare in cabina zidita sau in anvelopa noi
-modernizare PTZ existente

Loc de montare
-in interiorul postului

Solutii constructive
-cadre metalice din tabla de OL protejata anticoroziv si vopsita in cimp electrostatic

-masura pe general

-de regula ,cu 8 plecari de joasa tensiune

-pe general trafo echipare cu:


- intrerupator automat pentru tafo cu puteri > 630 kva
- sigurante pentru restul transformatorilor

-plecarile echipate cu sigurante MPR

-bare din cupru

-legatura la barele de cupru cu suruburi si piulite ingropate prin presare in bara care permit
interventia fara scoaterea de sub tensiune a firidei.

-suporti SIST fixati pe barele colectoare cu suruburi si piulite ingropate prin presare in bara de
Cu permitind demontarea unui element cu firida sub tensiune.

-suporti SIST izolati ,iar elementele cu mare putere de rupere actionate separat/independent
si protejate in carcase din material electroizolant transparent (prevazute cu miner pentru
actionare)

-amplasarea barelor din Cu, a suporţilor SIST şi a celorlalte elemente componente ale firidelor
de branşament de j.t la distanţe care să permită accesul usor şi sigur la intervenţii;

- pentru bara de nul se va asigura conditia ca, conductoarele de nul de pe cablurile de j.t.
( intrare / ieşire ) să fie fixate în două puncte de joncţiune ( unul cu bridă de conexiune, iar
celălalt cu clemă în ,,V˝, prevăzută cu şurub )

5. Cutii de distributie posturi de transformare aeriene


- CD

11
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

Domeniu de utilizare

-posturi de transformare aeriene


Loc de montare

-pe stilpul postului

Solutii constructive

-carcasa metalica din tabla de OL ,tratata anticoroziv si vopsita in cimp electrostatic

-masura pe general

-de regula cu maxim 4 plecari de joasa tensiune

-sigurante MPR pe general si plecari

-bare din cupru

-legatura la barele de cupru cu suruburi si piulite ingropate prin presare in bara care permit
interventia fara scoaterea de sub tensiune a firidei.

-suporti SIST fixati pe barele colectoare cu suruburi si piulite ingropate prin presare in bara de
Cu permitind demontarea unui element cu firida sub tensiune.

-suporti SIST izolati ,iar elementele cu mare putere de rupere actionate separat/independent
si protejate in carcase din material electroizolant transparent (prevazute cu miner pentru
actionare)

-amplasarea barelor din Cu, a suporţilor SIST şi a celorlalte elemente componente ale firidelor
de branşament de j.t la distanţe care să permită accesul usor şi sigur la intervenţii;

-pentru bara de nul se va asigura conditia ca, conductoarele de nul de pe cablurile de j.t.
( intrare / ieşire ) să fie fixate în două puncte de joncţiune ( unul cu bridă de conexiune, iar
celălalt cu clemă în ,,V˝, prevăzută cu şurub )

-sistem de securizare sigur al cutiei care sa nu permita accesul persoanelor straine.

Nota
Zonele rurale rezidentiale se vor trata similar zonelor
urbane.

12
STANDARD
INSTALATII DE JOASA
TENSIUNE

Intocmit
Ing. Nicolae Bruma

13