P. 1
Contract Individual de Munca

Contract Individual de Munca

|Views: 4,089|Likes:
Published by oliver_olivery

More info:

Published by: oliver_olivery on Nov 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2015

pdf

text

original

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. Definitia contractului individual de munca pe care o gasim in art. 10 din Codul Muncii este: „ contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei renumeratii denumite salariu”. Incheind contractul de munca,persoana dobandeste calitatea de angajat,revenindu-i drepturile si obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca si in contractul individual de munca. 1 Definitia data contractului individual de munca este incompleta, revenindu-i doctrinei sarcina de a o completa pornind de la adevaratul sau continut,adica de la elementele ce-l caracterizeaza. Definitia trebuie sa raspunda necesitatii de a evidentia ceea ce este specific acestui contract si care il diferentiaza de oricare alt contract in care este vorba de prestarea unei munci ( contract de mandat, contract de prestari serviciu). Elementele specifice contractului individual de munca sunt:

incheierea lui se face in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa,in limba romana; obligativitatea incheierii contractului de munca ii revine angajatorului ( „angajatorul este orice persoana fizica sau juridica ce poate,potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca” 2 ) ;

__________________________________________________________
1 – Gh. Filip si col. – „Dreptul Muncii ” , vol. I, Ed. „Junimea”, Iasi, 2005,pag.136 2 - art.14 (1) Codul Muncii 2003

referat.clopotel.ro

prestarea unei anumite munci, precum si retribuirea muncii prestate potrivit legii si concilierii partilor incheierea contractului de munca pe durata

nedeterminata, si prin exceptie pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege 3 ;

raporturile de subordonare juridica dintre angajat si angajator. 4

Pe baza elementele mai sus prezentate, putem defini contractul individual de munca ca fiind aceea conventie scrisa, prin care o persoana fizica,in realizarea dreptului la munca, se obliga sa puna la dispozitia celeilalte parti contractante forta sa de munca, pentru a presta o anumita activitate in cadrul unei anumite meserii, functii sau specialitati, intr-o anumita localitate sau raza teritoriala si sa respecte disciplina muncii, iar angajatorul, la randul sau, se obliga sa asigure conditiile necesare protectiei vietii si sanatatii si sa retribuie munca prestata in raport cu prevederile legale si potrivit negocierii partilor.5 Datorita importantei pe care o are, contractul individual de munca este unanim apreciat ca fiind una din cele mai importante institutii ale dreptului muncii si, in acelasi timp micul izvor al raportului juridic de munca. Contractul de munca fiind incheiat prin acordul partilor, prevederile lui trebuie respectate, realizandu-se astfel o stabilitate in munca. Orice modificare a prevederilor contractului, conform principiului simetriei juridice,trebuie sa aiba loc tot pe aceeasi cale, adica prin acordul acelorasi parti, iar incetarea contractului nu poate avea loc decat in cazu___________________________________________________________________________________________

3 - art.12 (1) si (2) Codul Muncii 4 - vezi S. Ghimpu, Al. Ticlea- „Dreptul Muncii”, E. „Sansa”, Bucuresti 2000, pag. 139- 140 5 – I.Tr. Stefanescu – „Tratat de dreptul muncii”, vol. I, Ed. „Junimea Lex”, Bucuresti 2003,pag.294; V.Dorneanu,Gh.Badica- „Dreptul Muncii”, Ed. „JunimeaLex”, Bucuresti 2002,pag.355

referat.clopotel.ro

rile prevazute si cu respectarea conditiilor si a procedurilor legale. In cadrul garantiilor juridice, care asigura infaptuirea dreptului la munca si stabilitatea in munca, se inscriu si dispozitiile legale care reglementeaza incetarea contractului de munca.6 Prin numeroase prevederi legale sunt reglementate modurile, motivele, conditiile, procedura si efectele incetarii contractului de munca, controlul respectarii acestor dispozitii legale si raspunderea in cazul incalcarii lor. Totodata aceasta reglementare contribuie la o mai mare stabilitate a personalului, al diminuarii fluctuatiei nejustificate de personal, precum si la ocrotirea intereselor salariatilor. Prezenta lucrare isi propune sa examineze incetarea contractului individual de munca in toate cazurile prevazute de Codul Muncii, procedura incetarii si efectele produse.

6 – pentru amanunte vezi D. Macovei, „Incetarea contractului individual de munca” Ed. „Junimea”Iasi 1981

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND INCETAREA
referat.clopotel.ro

alaturi de acest termen se foloseste termenul de „denuntare”. 55 si urmatoarele. precum si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. Ca o concluzie. de „desfacerea a contractului de munca” si de „denuntare” sau „demisie”. In literatura de specialitate. fara a exista o identitate deplina intre acesti termeni.7 In legislatia noastra. atunci cand initiativa acestei masuri apartine angajatorului. termenul de „incetare” a contractului de munca este folosit impreuna cu acela de „concediere”. Atunci cand initiativa apartine salariatului. In literatura de specialitate si in practica judiciara. rezulta ca termenul de „incetare” reprezinta genul. se foloseste termenul de demisie. CONSIDERATII GENERALE Incetarea contractului de munca poate avea loc numai in cazurile si cu respectarea conditiilor si a procedurilor stabilite de lege. Potrivit art. in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege. 55 din Codul Muncii.CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 1.ro . contractul de munca inceteaza de drept.clopotel. concedierea si desfacerea ne apar ca modalitati de incetare a contractului de munca. Din acest text rezulta ca termenul de concediere presupune incetarea contractului de munca din initiativa uneia din partile contractante. iar ceilalti termeni: concedierea referat. Prin urmare. in locul termenului de concediere se foloseste termenul de „desfacere a contractului”.vezi Codul Muncii. a muncii. ca urmare a incetarii prin acordul partilor. art. 7. care a fost consacrat pentru prima data in actualul Cod al Muncii.

37-40 executarea contractului. art. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. prin acte normative proprii de aplicatie speciala.clopotel. referat. 3. Art. Codul Muncii in Titlul I. la data convenita de acestea. 49-54 suspendarea unor efecte ale contractului si capitolul V. in capitolul II. evitandu-se astfel orice posibilitate de confuzie. capitolul IV art. modificarea contractului. acestia din urma termeni folosindu-se pentru a desemna o anumita modalitate de concretizare a incetarii. In art.ro . daca acesta antreneaza lichidarea afacerii. Astfel. si anume: 1. 2. art. 55 din Codul Muncii sunt reglementate modalitatile de incetare a contractului de munca. iar pentru anumite categorii de personal. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica. 10-36 reglementeaza incheierea contractului de munca. 56 din Codul Muncii stabileste incetarea de drept a contractului de munca in urmatoarele cazuri: a) la data decesului salariatului sau a angajatorului persoana fizica.41-48. art. sub toate aspectele..(desfacerea) si demisia (denuntarea) sunt specii. de la data la care persoana juridica isi inceteaza activitatea. 55-79 incetarea contractului. c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica. ca urmare a acordului partilor. 2. in principal. prin Codul Muncii. REGLEMENTAREA INCETARII CONTRACTULUI DE MUNCA Reglementarea contractului de munca. capitolul II art. in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege. este realizata. incetarea de drept. capitolul I.

potrivit legii. de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor. dupa caz. k) retragerea acordului partilor sau al reprezentantilor legali.clopotel.ro . j) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru executarea profesiei. h) de la data retragerii. ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. de la data emiterii mandatului de executare. i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii.. de le data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. referat. in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15-16 ani.d) de la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizatie pentru pensionare sau. data la care nulitatea absoluta a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate. g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca. e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca. la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a salariatului.

2 Codul muncii. referat. nu poate fi o alta persoana decat cea initiala. 2.clopotel.CAPITOLUL II INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCA 1.in acest caz.8 Legiuitorul reglementeaza distinct concedierea.are ca efect incetarea contractului de munca deoarece caracterul sau „intuitu personae” exclude posibilitatea prestarii muncii de catre o alta persoana decat cea care nu este parte in contract. Astfel. in raport de existenta sau inexistenta legaturii dintre aceasta masura si salariat. Decesul.al. 58. consecinta fireasca si necesara este incetarea contractului de munca. Consideratii preliminare Asa cum s-a aratat concedierea sau desfacerea contractului de munca reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. cazurile de incetare de drept a contractului de munca sunt urmatoarele: a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica Prin decesul salariatului sau angajatorului persoana fizica. concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Examinarea cazurilor de incetare de drept Dupa cum s-a aratat anterior. prin art. disparand una din partile contractante. iar angajatorul. Vom analiza mai intai cazurile de incetare de drept a contractului de munca. 56 din Codul Muncii. beneficiar al mun 8 – vezi art.58 din Codul Muncii cii prestate.ro . potrivit art.

16-21 din Decretul nr.ro . in cazul in care afacerea respectiva este preluata si continuata de succesorii sai sau chiar de o alta persoana. considerandu- se disparitia uneia dintre partile contractante. ata cum este un contract de munca in care este exclusa reprezentarea si. incetarea de drept a contractului de munca se datoreaza faptului ca una din partile contractante nu mai are capacitate juridica. c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica. de la data la care persoana juridica isi inceteaza activitatea 9 – Decretul nr. In cazul in care o parte a fost pusa sub interdictie prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. 31/1954 9 este similara mortii fizice. Cu alte cuvinte. contractul va inceta. in aceasta ipoteza. din acest motiv.3 din 1957 privind persoanele fizice si juridice referat.Prin urmare incetarea contractului de munca.deoarece sia pierdut discernamantul.in acest caz. contractul de munca inceteaza numai in situatia in care declararea judecatoreasca a mortii sau de punere sub interdictie a angajatorului persoana fizica este urmata de lichidarea afacerii. daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii Declararea judecatoreasca a mortii asa cum rezulta din dispozitiile art.142-150 din Codul Familiei. acea parte a contractului nu mai este capabila sa-si exercite drepturile si sa-si indeplineasca obligatiile prin acte juridice proprii. care nu pot fi transmisibile de catre niciuna din parti altei persoane. potrivit art. este o consecinta a caracterului strict personal al obligatiilor asumate. De mentionat este faptul ca. contractul de munca se va mentine si executarea lui va avea loc in continuare.clopotel. Prin urmare.

40 din Decretul nr. Drepturile si obligatiile unitatii dizolvate nu se transmit altei unitati. acest temei al incetarii contractului de munca avea un camp limitat de aplicare. in aceste conditii. ci se sting ca urmare si efect al dizolvarii.clopotel. pana in 1990. unitatea inceteaza de a mai fiinta in fapt si in drept. 31/1954 privind persoanele fizice si cele juridice.45 din Decretul 31/1954 avea in vedere numai organizatiile cooperatiste si obstesti.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. In celelalte cazuri de incetare a persoanelor juridice( comasare si divizare). dizolvarea poate opera silit.ro .In conformitate cu dispozitiile art. dizolvarea este reglementata si prin Legea 31/1990 privind societatile comerciale10 iar ca urmare a falimentului. deoarece art. Justificarea desfacerii contractului de munca ( concedierii) in cazul dizolvarii unitatii consta in faptul ca dispare unul din subiectele raportului juridic de munca si. Prin Legea 31/1990. De asemenea. deoarece aceasta presupune lichidarea completa a unitatii prin dizolvare. mixt sau privat si regiile autonome. incetarea persoanei juridice poate avea loc prin comasare. obiectul raportului ( prestarea si 10 – Legea 31/ 1990 a fost republicata in 1998 referat. trecand patrimoniul in totalitatea sa sau in parte altei (altor) unitati. pot face obiectul dizolvarii in temeiul Ordonantei Guvernului nr. nu si unitatile de stat. ori voluntar. In aceste cazuri. Dintre aceste modalitati de incetare a persoanelor juridice numai dizolvarea unitatii constituie temei legal al concedierii ( desfacerii contractului de munca). prin decizia conducerii persoanei juridice in cauza. societatile comerciale. indiferent daca sunt cu capital de stat. divizare sau dizolvare. In trecutul apropiat. ca sanctiune. aceasta (acestea) are (au) obligatia sa preia si personalul impreuna cu contractele de munca.

lit. op.clopotel. cu modificarile ulterioare. art. c din Codul Muncii.Ticlea – „Dreprul Muncii.nu si in cazul desfiintarii unor compartimente de munca ( sectii.lit. cand desfacerea contractului de munca va avea loc in alt temei juridic si anume.Ghimpu. incapacitatea. prin dizolvare.pag.56.pag. membrilor) . i din Codul Muncii. ori este altul decat cel declarat.ro . excluderea. contract sau statut. Aplicarea dispozitiilor art.cit.retribuirea muncii) nu se mai poate realiza. Ed. „All Beck”.11 Desfacerea contractului de munca in temeiul art. 56. ca temei juridic al concedierii poate avea loc in urmatoarele cazuri: - implinirea termenului pana la care s-a infiintat unitatea. Filip in col.266 referat. retragerea sau decesul unuia dintre asociati. - - - - falimentul unitatii potrivit Legii 64/1995. scopul persoanei juridice a devenit ilicit sau imoral. scaderea numarului de membrii sub limita minima prevazuta de lege. sau dupa dispozitiile dreptului comun.265 12 – S. ori mijloacele folosite pentru realizarea lui au devenit ilicite sau imorale.ateliere). Al. dupa caz. Bucuresti 2000. 61. . la cerea oricarui asociat pentru motive temeinice. hotararea organului de conducere colectiva ( al adunarii generale a actionarilor.c din Codul Muncii este posibila numai in cazul lichidarii totale a unitatii. hotararea instantei. precum neintelegeri grave dintre asociati. care impiedica functionarea societatii comerciale in conditiile prevazute de Legea nr.31/ 1990.alin.servicii. realizarea sau imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintata persoana juridica.12 - In practica judiciara s-a decis ca dizolvarea unitatii nu poate determina 11 – vezi G. pierderea capitalului social sau micsorarea lui sub limita minima legala.

Este posibil ca nu toate contractele de munca sa fie desfacute concomitent.13 Consideram corecta aceasta solutie. Potrivit prevederilor Legii nr.pe anul 1991. daca incadrarea in munca s-a realizat prin incheierea contractului individual de munca. iar stagiul minim de cotizare.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. in vederea pensionarii. stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati. Precizam ca prevederile de protectie stabilite in art. de exemplu. adica pana in 2015. in acelasi mod trebuie sa aiba loc si incetarea lui. varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. intr-un termen de 13 ani.1417/1991. potrivit legii. deoarece aplicand principiul simetriei juridice. referat. la incheierea operatiunilor de lichidare. a incapacitatii de munca.14 d) indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau. 60 din Codul Muncii. 13 – vezi Tribunalul municipiului Bucuresti. la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate.pag. trebuie realizat treptat. careia ii revine numai obligatia de a solicita sprijinul organelor abilitate de a lua in evidenta si repartiza personalul disponibilizat astfel. adica pentru fiecare angajat in parte.etc. altele pe parcurs. unele vor inceta la inceperea activitatii de lichidare.ro .o desfacere globala a contractelor de munca deoarece aceasta contravine normei de principiu potrivit careia contractul de munca se poate desface numai individual. iar restul lor. comun pentru femei si barbati este de 15 ani. dupa caz. in Culegere……. decizia nr. pe durata graviditatii. sectia a IV-a civila. sunt stabilite cazurile in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa. Aceste limite ale varstei standard si ale stagiului complet de cotizare.clopotel.60 din Codul Muncii nu sunt aplicabil in cazul concedierii pentru dizolvarea unitatii. precum si acordarea preavizului.145 14 – prin art.

pana la sfarsitul anului 2014 sa se ajunga la limitele aratate mai sus. 56. conditiile de pensionare sunt: - 57 ani si 5 luni = varsta standard de pensionare 25 ani si 6 luni = stagiul de cotizare 10 ani si 6 luni = stagiul minim de cotizare 62 ani si 6 luni = varsta standard de pensionare 30 ani si 6 luni = stagiul de cotizare 10 ani si 6 luni = stagiul minim de cotizare urmand ca in fiecare an.Conform Anexei 3 la Legea 19/2000. de exemplu in 2005. pentru barbati : - Pentru salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare. contractul de munca inceteaza de drept. 53-58 din Legea nr. varsta de pensionare si stagiul de cotizare sunt reduse in anumite limite. pentru salariatii care au desfasurat munca. fara a mai fi necesara indeplinirea altor formalitati. in conditii deosebite. aceste limite sa creasca cu doua luni si tot asa in fiecare an.cel in cauza cumuland salariul cu pensia asa cum rezulta din 15 – vezi art.ro . pentru femei si 55 de ani pentru barbati. 42 din aceeasi lege. In cazul pensionarii anticipate si cel al pensionarii pentru invaliditate15 incetarea contractului de munca are loc la data comunicarii deciziei de pensionare. D din Codul Muncii referat. pentru a intelege modalitatea de calcul. pentru ca.clopotel. pentru femei . In conformitate cu prevederile art. lit. vom prezenta urmatorul exemplu: • pentru perioada iulie – decembrie 2004.varsta standard de pensionare poate fi redusa la 50 de ani. in totalitate sau partial. Astfel.19/2000 16 – vezi art.16 Incetarea in acest mod a contractului de munca nu inlatura posibilitatea incheierii unui nou contract de munca cu acelasi sau cu alt angajator.

are drept rezultat imposibilitatea realizarii obiectului contractului de munca si in consecinta. ori din cauza unor boli profesionale sau a unor accidente in afara proceselor de munca ori a unor boli obisnuite. Pensionarul de gradul III are dreptul sa cumuleze pensia cu salariul corespunzator fractiunii de norma din postul pe care il ocupa. in conditiile legii de pensie de invaliditate de gradul III. beneficiaza.Vezi art.dispozitia art.in temeiul pe care il examinam. in „Pandectele Romane”. acesta va inceta de drept .19Potrivit art. cu posibilitatea invalidului de a se autoservi. nr.al. C din Legea nr.al. 17 – Al. Totodata.e din Legea nr.19/2000 19 – Idem art.94.Dima – Regimul juridic al raporturilor de munca in reglementarea noului Cod al Muncii. 54. lit. de autoconducere si de a se orienta in spatiu. Invaliditatea de gradul I sau II.225 18. Invaliditatea de gradul I se caracterizeaza prin pierderea totala a capacitatii de munca. 22.3 din Codul Muncii. Athanasiu. angajatorii au obligatia sa asigure trecerea pe locuri de munca corespunzatoare a celor pensionati pentru invaliditate de gradul III. a capacitatii de autoservire.lit. persoanele care tiau pierdut jumatate din capacitatea de munca si lucreaza jumatate din durata normala a programului de lucru. lit.19/2000. constand in pierderea totala sau in cea mai mare parte a capacitatii fizice de munca.urmeaza a fi pensionati pe timpul cat dureaza invaliditatea. L.2/2003.b referat.18 Invaliditatea de gradul II se caracterizeaza prin pierderea totala a capacitatii de munca.ro .1. si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca.clopotel.17 Salariatii care din cauza unor accidente de munca survenite in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu. din Legea 19/2000 si de art. invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane. daca munca prestata pana la data pensionarii este contraindicata medical.pag. de autoconducere sau de orientare spatiala.54. fara ajutorul altei persoane.54.

angajatorilor le revine obligatia de a-i incadra in postul detinut anterior sau in alt post corespunzator pregatirii lor profesionale.57 ca institutie a dreptului muncii. atrage dupa sine suspendarea platii pensiei.in functie de afectiune.1/1991.20 Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale.civ. incetarea calitatii de pensionar de invaliditate. atrage nulitatea acestuia.e.de la data in care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva.nr. Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea contractului de munca. Neprezentarea pentru motive imputabile pensionarilor la revizuirea medicala. Desi textul pe care-l examinam se refera numai la nulitatea absoluta care constituie un caz de incetare a contractului. la intervale de 6-12 luni.pag.ro . Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia.19/2000 referat. incadrarea in alt grad de invaliditate.21 e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului de munca. Dupa fiecare revizuire se emite o decizie. pana la implinirea varstei standard de pensionare. Actualul Cod al Muncii reglementeaza pentru prima oara nulitatea contractului de munca.In sfarsit.2 din Codul Muncii si Curtea Suprema de Justitie. ca un caz de incetare de drept a contractului de munca si in art.62 din Legea nr.ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.clopotel.comisia de expertiza a capacitatii de munca constata ca cei pensionati pentru invaliditate si-au recapatat capacitatea de munca.133.68-69 21 – Vezi art.nr.572/199.Dec.al. sec. 56.dupa caz: - mentinerea acelasi grad de invaliditate. consideram ca fiind necesare unele comen 20 – Vezi art.in revista”Dreptul”.lit. prin care se stabileste . in art. daca in urma revizuirii medicale.

Prin urmare.cauze si efecte diferite.clopotel.op. fiecare dintre aceste notiuni avand un caz de incetare a contractului de munca.. alaturi de alti autori ca reprezinta o lacuna evidenta. Filip si col. contractul acesteia inceteaza de drept.Al.nu ti cea relativa. a fost incadrata o alta persoana. pentru a fi integrata persoana care a obtinut hotararea definitiva si irevocabila in acest scop.tarii. faptul ca in text se prevede numai nulitatea absoluta.pag.Stefanescu.. Prin urmare.I.”Junimea Lex”. salariatul in cauza are dreptul de a introduce plangere la organul jurisdictional competent.379.Ticlea.op. reglementarea acestui caz de incetare de drept a contractului de munca reprezinta un act de dreptate ce i se face salariat 22 – Vezi Gh.Ed.487 referat.si anume:22 - din punct de vedere al efectelor pe care le produce nulitatea. in conditiile aratate.nulitatea nu trebuie considerata ca un caz de incetare a contractului de munca. in opinia noastra. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate.cit.fiecare reprezentand institutii juridice distincte.”Contractul individual de munca”.ro . investit cu plangerea salariatului.p.268 23.p.cit.Tr. Asa fiind. o va anula si va dispune reintegrarea in postul detinut anterior si plata despagubirii. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare Impotriva concedierii sale ilegale. 23 consideram - este necesar sa facem deosebirea dintre nulitatea contractului si incetarea acestuia. nu exista diferente intre nulitatea absoluta si cea relativa.Bucuresti2003. Acest organ. daca va constata ca masura concedierii este ilegala sau netemeinica. In cazul in care in postul ramas liber.fiecare dintre aceste notiuni avand un continut.

implicit.clopotel. 28 Persoanei care a fost concediata pe acest temei. nr. f din codul Muncii trebuie completate cu cele ale art.col. este existenta unei hotarari judecatoresti de anulare a fost concediat.Ticlea.R.p.p.p.Cimpianu.Ed. chiar de aceeasi natura sau similar cu cel detinut anterior.272 28 – Tribunalul Suprem. postul trebuie considerat ca nu a fost nici un moment vacant si.”27 Instanta poate dispune reintegrarea numai daca a fost ceruta de persoana in cauza si numai daca masura aceasta este posibila.I.cit.26 Dispozitiile art.op. intre timp. impunandu-se incetarea contractului de munca a persoanei incadrate intrun post devenit vacant printr-un act ilegal al unitatii. in acest caz.29 24. in cazul in care concedierea a fost efectuata netemeinic sau nelegal.Lavorschi.in R.pentru a opera incetarea de drept a contractului de munca.p.107-122 25.D.Haranga.24 Singura conditie ceruta in vederea aplicarii temeiului juridic pe care il examinam. in acelasi timp. la solicitarea salariatului.78 potrivit carora. in Analele Universitatii”Al. concedierea salariatului care il detine. instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatul la plata unei despagubiri. repunand partile in situatia anterioara concedierii.ului care si-a pierdut aceasta calitate printr-un act ilegal al unitatii.”Intelesul notiunii de reintegrare.Vezi I.pe 1967.19 27 – S.Ghimpu. Astfel nu este posibila dispunerea reintegrarii in cazul in care.56.”Dreptul Muncii”. ca si alte cazuri care nu presupun culpa.p. cat si ajutorul pentru incadrarea in alt post vacant.4/1975.decizia nr.537 29 – Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca referat.1964.Didactica si pedagocica”. Incetarea de drept a contractului pe acest temei isi gaseste justificarea in faptul ca pe acelasi post nu pot figura. Acest temei juridic apare ca „una din garantiile cele mai puternice ale dreptului la munca. postul a fost desfiintat si nici sa dispuna reintegrarea in alt post.I.Reintegrarea angajatilor in functe.2034/1967 in Repetoriu….Cuza”Iasi.193-194 26 – N.prin reintegrarea in postul detinut anterior.lit. deci nu putea fi ocupat de o alta persoana.in caz contrar sa fie ajutat pentru plasarea in munca prin organele abilitate.25 De asemenea s-a sustinut ca. dar ocupat si care presupune. cu acordul acestuia.civ.V. Al.ro .Bucuresti 1967. doua persoane. trebuie sa i se acorde preavizul legal.

61.Tr.fiind apreciat ca total necorespunzator din punct de vedere al modului in care este formulat.St.clopotel.ro .prin comasare sau divizare. nu se precizeaza daca acest caz de incetare de drept a contractului de munca opereaza in ambele situatii si anume. Astfel.104.unitatea care a preluat postul respectiv sa aiba obligatia de a duce la indeplinire reintegrarea salariatului in cauza. cand arestarea este dispusa in executarea unei pedepse penale cu inchisoarea. pentru munca depusa va primi o remuneratie intr-un anumit procent din salariul cuvenit postului indeplinit.Beligradeanu.b din Codul Muncii.p. nu se prevede care este temeiul legal al incetarii in cazul inchisorii32 sau al detentiunii pe viata. fara a sti care este temeiul legal al concedierii. de la data emiterii mandatului de executare Acest caz de incetare de drept a contractului de munca a determinat multe critici in literatura de specialitate31.56 32-Vezi art.p. aceasta nedumerire exista si in situatia concedierii stabilite de art.30 g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca. Daca se prevede ca incetarea contractului are loc cand pedeapsa consta in executarea ei la locul de munca. Angajatul condamnat cu executarea la locul de munca va executa munca in temeiul mandatului de executare emis de instanta penala. in cazul arestarii preventive a angajatului pentru o perioada mai mare de 60 de zile.56-58 din Codul Penal 33-Idem art. Persoana in cauza nu mai are statutul de salariat. I.Caracterul obligatoriu si opozabilitatea hotararii pronuntate de instanta judecatoreasca face ca.St.lit.Stefanescu.Beligradeanu-Codul Muncii. daca executarea pedepsei la locul de munca este dispusa in unitatea in care cel condamnat isi desfasoara activitatea si cea in care executarea pedepsei are loc in alta unitate.Legislatia muncii comentata.sau a unei pedepse contraventionale private de libertate. in cazul reorganizarii unitatii.54-55 referat. prin numeroase lacune si nedumeriri.33 De asemenea.prin urmare. in raport cu numarul membrilor de familie pe ca 31-Vezi srt.

ro . - - - - Neindeplinirea acestei conditii prealabile incheierii contractului de munca va avea ca rezultat nulitatea absoluta a contractului respectiv.in conformitate cu dispozitiile legale. In fine. autoriza 34 – Al. 56. gardienii publici si personalul din paza proprie pentru a fi incadrati este necesar avizul conform al organelor de politie. vom exemplifica unele cazuri: - medicii. pentru a putea exercita ecografii trebuie sa obtina un atestat in urma absolvirii unui examen.lit.clopotel.34 h) de la data retragerii. prin retragerea avizului.functii sau specialitati) este conditionata de obtinerea prealabila a unui aviz. de lege. dar.in anumite posturi(meserii. gaze. artificierii au nevoie de autorizarea Inspectoratului Teritorial de Munca. trebuie sa fie autorizati. Dintre multitudinea cazurilor existente. ca art. etc. autorizatie sau atestat. muncitorii calificati in meseriile de instalatori de retele electrice.precum si de unele masuri de protectia muncii.cit. nu numai celor cu executarea pedepsei la locul de munca si indiferent de unitatea in care sa dispus executarea. op.re ii are in intretinere. indiferent de cuantumul pedepsei. asistentii maternali profesionisti trebuie sa obtina atestarea de la Autoritatea pentru Protectia Copilului.401 referat. ci si celor cu executarea in penitenciar. Ticlea. tuturor salariatilor de condamnare penala. Aplicand principiul simetriei juridice.a avizelor..g sa fie aplicat prin analogie.s-a considerat. odata incheiat contractul cu respectarea acestei conditii.acordate de autoritatile sau organismele competente. ulterior.autoritatilor ori atestatelor necesare exercitarii profesiei Incadrarea in munca. de catre autoritatile sau organismele competente.pag.

36 Pedeapsa complementara poate consta in interzicerea de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.53 pct.etc.in timpul executarii contractului de munca. in realitate. interzicerea de a exercita de catre salariat o anumita meserie. de exemplu executarea unei instalatii cu incalcarea prescriptiilor tehnice.incetarea contractului pe acest temei este imputabila salariatului. gardianul care comite o abatere grava. care este inchisoa 35. ca masura de siguranta.Vezi art. Desi din redactarea textului se poate interpreta ca am fi in prezenta unei necorespunderi profesionale. ca pedeapsa complementara35 sau ca masura de siguranta .ro .115 din Codul Penal referat. precum si a dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii. prevazut de acelasi text este folosit atunci cand instanta penala dispune prin hotarare definitiva. nepregatirii sau altei cauze care il fac impropriu pentru ocuparea respectivei functii sau exercitarea profesiei sau meseriei ori alta ocupatie. Interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia Temeiul incetarii de drept a contractului de munca. consecinta va fi incetarea de drept acestuia. functie sau specialitate.clopotel.deoarece fapta penala savarsita presupune vinovatia acestuia. o meserie ori o alta ocupatie.64 si art. Retragerea avizelor.poate fi dispusa de instanta penala atunci cand salariatul a savarsit fapta din cauza incapacitatii.2 din Codul Penal 36 – Vezi art. autorizatiilor ori atestatelor are loc atunci cand nu mai sunt respectate conditiile de acordare a lor.tiei sau a atestatului. care a provocat sau era de natura sa provoace un pericol grav. i) ca urmare a interzicerii unei profesii sau a unei functii. ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara. Pedeapsa complementara poate fi dispusa pe langa pedeapsa principala aplicata.

daca se constata ca temeiurile pentru care s-a dispus luarea ei au incetat..S.alin. in temeiul textului pe care il examinam.AlTiclea.procedand la angajarea altei persoane.amnistiat).putand fi revocata la cerere.op.Ticlea.Gh. masura dispusa de instanta penala face ca sa nu se mai poata realiza obiectul raportului juridic de munca.i. intre calitatea de salariat si cea de condamnat la astfel de pedepse exista o incompatibilitate.Al.Ghimpu.ro .iar durat interdictiei poate fi de la 1 la 10 ani.clopotel.precum si ulterior executarii pedepsei poate sa se incadreze in munca.dupa trecerea unui termen de cel putin 1 an.op.pag.65 din Codul Penal 38.pag. sau dupa revocarea masurii de siguranta. functie sau specialitate decat cea in legatura cu care i s-a aplicat masura de siguranta sau pedeapsa complementara. Mocanu. Mai mult.rea de cel putin doi ani.cit. Este obligatorie aplicarea in cazurile expres prevazute de Codul Penal37. angajatorul va constata incetarea de drept a contractului de munca al salariatului in cauza. Deoarece. Dupa expirarea termenului pentru care s-a dispus o asemenea pedeapsa complementara.64.402 39 – S. Este necesar sa subliniem ca masura de siguranta se poate dispune fata de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala( de catre salariat) chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa penala principala.vezi art.cit. Masura de siguranta se dispune pe timp nelimitat. pentru bunul mers al unitatii.39 j) la data expirarii termenului contractului de munca incheiat pe durata determinata 37.Ghimpu. in ambele cazuri.salariatul daca nu se afla in executarea unei pedepse private de libertate ( a fost gratiat.b si c si art.desi cel in cauza redobandeste dreptul de a indreptatit sa revendice incadrarea la angajatorul la care a lucrat anterior condamnarii si la care a incetat de drept contractul de munca pe acest temei..114 referat.38 Dupa incetarea contractului de munca pe acest temei.op.lit.dar in alta meserie.cit 284-285.

nr. De specialitate si confirmat in practica judiciara. in aceleasi conditii.R.cit.4/1980.dec. deoarece aceasta constituie o modalitate de eludare a legii.112 referat. Ghimpu.Tribunalul jud. pana la incheierea sezonului.realizat in momentul incheierii lui.d..R. op. nr.. Bucuresti. ca urmare a acordului preexistent al partilor. Daca angajatul nu a sustinut examenul sau concursul. Contractul de munca pe durata determinata. are semnificatia incheierii unui nou contract de munca.sec.ro . dupa expirarea termenului are ca efect prelungirea contractului initial prin”tacita reconductiune”. pe durata nedeterminata.Ticlea. In cazul contractului pe durata determinata incheiat pentru o activitate cu caracter temporar sau sezonier.Botosani. nefiind necesara emiterea unei decizii in acest sens din partea angajatorului. nu poate ince 40 .40 La ajungerea la termenul pentru care a fost incheiat contractul de munca. continuarea prestarii muncii.D.208.p. dupa expirarea termenului pentru care sa incheiat contractul. Vezi S.v. Al. Implinirea termenului produce ca efect incetarea in mod automat a contractului . angajatorul va cere salariatului sa predea serviciul si va proceda la scoaterea din evidenta de personal. prin acordul partilor si numai daca. a sustinut examenul sau concursul cerut de lege. 12 din codul muncii.Potrivit art.311/1992. de aceasta data. Contractul de munca incheiat pe durara determinata va inceta de drept la expirarea duratei pentru care a fost incheiat. al incadrarii initiala. precum si la achitarea la zi a tuturor drepturilor banesti ce i se cuvin.clopotel.183-184.Acest p. care instituie obligativitatea verificarii in acest fel.p. in Culegere… 1992. Incetarea contractului in acest caz se produce prin simplu fapt al ajungerii la termen.Tribunalul mun.nr.civ. pe o durata ce nu poate depasi 18 luni. dar ulterior s-a pensionat. in cazul in care aceasta forma de verificare este obligatorie. contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata.p. cand incadrarea temporara s-a facut intr-un post al carui titular se afla in concediu de boala.290/1980. a fost sustinut in lit.iar prin exceptie se poate incheia pe durata determinata si anume. de exemplu.dec. Continuarea prestarii muncii. in principiu. incadrarea pe durata nedeterminata nu este legala.

clopotel. daca astfel nu sunt periclitate sanatatea. asa cum s-a sustinut in literatura de specialitate43 ar putea fi obligat sa plateasca despagubiri pentru prejudiciul cauzat angajatorului prin denuntarea intempestiva a contractului. aptitudinilor si cunostintelor lor.b. sec.65 din acelasi Cod.Bucuresti.a.Ticlea. Acestia pot incheia un contract de munca numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. inainte de expirarea duratei pentru care a fost incheiat.p. Astfel. daca inceteaza de drept la data ajungerii la termen. ca urmare a unor dificultati economice. consideram ca si salariatul poate denunta contractul de munca din initiativa sa. dar numai pentru motive temeinice care exclud culpa sa.42 De asemenea. dar numai pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica.civ. prin demisie.320 referat.in Tribuna Economica.in cazul desfiintarii unor posturi.44 k) retragerea acordului partilor sau a reprezentantilor legali in cazul salariatilor cu varsta intre 15 si 16 ani In conformitatea cu prevederile art. deoarece. cat si pentru motive care nu tin de persoana. Prin aliniatul 2 al acestui articol se stabileste capacitatea restransa pentru minorii care au implinit varsta de 15 ani. potrivit art. in temeiul art. Bucuresti 1995.79 din Codul Muncii.cit. concedierea ulterioara a salariatului constituie o masura lipsita de obiect. lit.Raporturi de munca.c si d din Codul Muncii 41 . de a pu 41.. dezvoltarea si pregatirea profesionala.256 44 – Tribunalul mun.transformari teh.este cazul concedierii disciplinare.op. in toate cazurile de concediere prevazute la art.13 din codul Muncii.61. persoana fizica dobandeste capacitate deplina la implinirea varstei de 16 ani.dec. inaptitudinea fizica si psihica si al necorespunderii profesionale 42.ro . decat in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.legiuitorul a stabilit posibilitatea. in caz contrar. pentru parinti sau reprezentantii lor legali.p. Ghimpu.ta prin vointa unilaterala a uneia dintre parti. Al. si al reorganizarii 43 – S.pentru arestarea salariatului.Ca masura de protectie a acestor tineri. Orice contract pe durata determinat.311/1992. IV. angajatorul va putea proceda la incetarea contractului de munca din initiativa sa.

tea retrage acordul dat la incadrare in cazul in care, in timpul executarii contractului, dezvoltarea sau sanatatea minorului sunt periclitate,ori a aparut, ulterior angajarii,posibilitatea de a urma o forma de pregatire profesionala. Retragerea acordului are ca efect incetarea de drept a contractului de munca,iar lipsa acordului dat de ocrotitorul legal al incheierii contractului,atrage nulitatea acestuia.
3. Incetarea contractului de munca prin acordul partilor

Temeiul legal al incetarii contractului de munca prin acordul partilor il constituie art. 55,lit. b din Codul muncii. Contractul de munca fiind un contract consensual, se incheie valabil prin realizarea acordului de vointa al partilor ( mutus consensus).Avand in vedere principiul simetriei juridice,legiuitorul a reglementat, dupa cum este si normal,posibilitatea incetarii lui,tot pe aceeasi cale,adica prin acordul acelorasi parti,indiferent de durata pentru care a fost incheiat ( mutus dissensus). Realizarea acordului de vointa, in vederea incetarii contractului de munca,se poate datora initiativa oricarei dintre cele doua parti. Acordul pentru incetarea contractului de munca este in concordanta si cu principiul consacrat in art.969 din Codul Civil:”Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Ele se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege.” Constituind unul dintre modurile de incetare a contractului de munca, acordul partilor trebuie sa se realizeze in timpul executarii contractului, deci ulterior incheierii lui.In acest sens, practica judiciara a stabilit ca orice clauza inserata in contractul de munca,prin care angajatorul si-ar rezerva dreptul de a denunta oricand contractul de munca, urmeaza a fi considerata ineficienta, deoarece este in contradictie cu principiile Codului Muncii, care nu cunoaste posibilitatea unui acord preexistent al partilor in vederea desfacerii contractului de munca.

referat.clopotel.ro

De asemenea, practica judiciara a stabilit ca pentru incetarea contractului de munca, acordul de vointa trebuie sa fie explicit si exprimat in asa fel,incat sa excluda orice echivoc45 , consimtamantul trebuie sa intruneasca cerintele stabilite in art. 948 din Codul Civil. Astfel, de exemplu, simpla absentare de la serviciu a unui salariat nu poate fi considerata ca intentie a acestuia de a denunta contractul de munca, pe cand neprezentarea la serviciu, dublata de incadrarea in alta unitate, poate fi considerata ca o manifestare a vointei de a inceta contractul de munca manifestata implicit si neechivoc.46 In primul caz, s-a constatat ca intre angajator si salariat nu a avut loc nici o discutie cu care ocazie sa se fi realizat consimtamantul partilor de incetare a contractului de munca prin acordul partilor.47 Acordul de vointa, privitor la incetarea contractului, se poate realiza printr-o intelegere scrisa sau verbala. Forma scrisa este preferabila, deoarece constituie un mijloc facil de proba in caz de litigiu. In principiu, prin acordul partilor poate inceta orice contract de munca, indiferent de durata pentru care a fost incheiat. Daca intre parti s-a incheiat o conventie de incetare a contractului de munca prin acordul partilor, fara obiectii, salariatul nu mai poate invoca vicierea consimtamantului sau prin violenta, de exemplu, angajatorul l-a amenintat cu concedierea disciplinara .In acest caz, amenintarea cu desfacerea contractului de munca pe motiv disciplinar nu poate fi retinuta, deoarece, potrivit art.956 din Codul Civil, amenintarea cu exercitarea unui drept , nu constituie viciu de consimtamant. Concedierea disciplinara este un drept al angajatorului prevazut de art.61 lit.a din codul muncii. Propunerea unei parti de incetare a contractului de munca poate fi revocata pana in momentul acceptarii ei de catre cealalta parte.
45- curtea de apel Pitesti,dec.civ.nr.227/1994, in Buletinul jurisprudentei…pag.58,Tribunalul Judetean Cluj Napoca, dec.civ.nr.233/1979,in R.D.R nr.8/1979,p.53,Tribunalul mun.Bucuresti,sec.IIciv. dec.nr.1240/1992 in culegere…; Tribunalul suprem,col.civ.dec.nr.233/1976, in culegere de decizii pe anul 1976,p.53 46 – V.I.Cimpianu,Dreptul Muncii,ed.”Didactica si pedagogica”,Bucuresti,1976 47- V.I.Cimpianu,op.cit.,p.173

referat.clopotel.ro

Daca initiativa incetarii contractului de munca, pe acest temei ( acordul partilor) apartine salariatului, indicarea motivelor care il determina sa ceara angajatoruluiacordul nu este obligatorie.48 Este necesar sa subliniem faptul ca, odata incetat contractul de munca prin acordul partilor, nu mai poate inceta ulterior pentru un alt motiv invocat de catre nici una din partile contractante,deoarece consimtamantul partilor produce efecte juridice din momentul realizarii lui, sau la un termen ulterior stabilit de parti.

48 – Vezi Gh.Filip si col.,op.cit.,pag.276

referat.clopotel.ro

CAPITOLUL III CONCEDIEREA SALARIATILOR 1.U. Initial s-a folosit termenul de concediere colectiva( pentru un grup de salariati). a fost introdusa prin O. se verifica unul din cazurile prevazute de lege.nr.U. Este ilegala concedierea in alte cazuri decat cele stabilite de lege.58 alin.U. codul muncii in art. De asemenea.ro .initial. ar actualul cod al muncii foloseste acest termen si pentru incetarea contractului individual de munca. Notiunea de concediere. de natura sa apere salariatii impotriva unor concedieri abuzive din partea angajatorului. cel de-al doilea grup de cazuri tin de situatia in care se afla persoana juridica angajatoare.G.98/1999 a fost modoficata prin Legea nr. din initiativa angajatorului pentru un singur salariat. 49 – O. cat si stabilirea prin intelegerea partilor ori referirea la unul din cazurile prevazute de lege fara ca acesta sa corespunda situatiei de fapt.clopotel.G. Obligatia angajatorului de a dispune concedierea numai atunci cand. nr.9/1997. in situatia concreta.98/1997 49 . constituie o importanta garantie juridica a realizarii dreptului la munca si a libertatii muncii. numai in ultima situatie concedierea poate fi individuala sau colectiva. In realitate. Precizam ca. nr.2 face o clasificare a cazurilor de concediere in grupul cazurilor care tin de persoana salariatului si altul pentru cazurile care tin de persoana acestuia.312/2001 care a fost ulterior modificata referat. aprobata ulterior prin O. Consideratii generale Concedierea salariatilor este o modalitate a incetarii contractului de munca atunci cand vointa apartine angajatorului si poate avea loc numai in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.G.

a din Codul Muncii.Dupa examinarea cazurilor de concediere individuala. Examinarea concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului Potrivit art. vom proceda la tratarea concedierii colective cu implicatiile si specificul ei. gradul de vinovatie.f si art. contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern.2/1973. Bucuresti 1975. 2.61 din Codul Muncii. Neindeplinirea de catre salariat a unor atributii prevazute de fisa postului.51 referat. fiind reglementata de art.a.Principiile fundamentale ale reglementarii in R. Disciplina muncii presupune indeplinirea de catre salariat a tuturor obligatiilor care-i revin potrivit contractului individual de munca si a celui colectiv de munca.Ghimpu.Stiinta si Enciclopedica.D. urmarile ab 50 – Tribunalul bucuresti. nr.Of..B.p. dec. Disciplina muncii in unitatile de stat.5/1973.Anca s.50 Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu. nr. regulamentului intern.Noul Cod al Muncii.clopotel.R.. ca sanctiune disciplinara Respectarea disciplinei muncii este o obligatie care revine tuturor salariatilor.p. nu constituie abatere disciplinara.264 lit. indiferent de functia pe care o detin.315/1973. Pl.S. sec aIII-a civ.61 lit. Desfacerea disciplinara a contractului de munca este sanctiunea cea mai severa ce se poate aplica salariatilor de catre angajator. cazurile in care se poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului sunt urmatoarele: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca.13011301/1998 51 – Vezi dec. De indrumare a Plenulului Tribunalului Suprem nr. imprejurarile si gravitatea abaterii comise.nr.51 In stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele. fisei postului si dispozitiilor sefului ierarhic. altor acte normative.ro .94. inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinara. tragand raspunderea disciplinara a subiectului in cauza. ed.

266 Codul Muncii.nr. cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. prin incalcarea repetata sau sistematica a obligatiilor de munca pentru care a fost sanctionat ori nesanctionat. in functie si de intregul complex de criterii prevazute de art.37 55. etc. 266 din codul muncii 53 – Tribunalul Suprem. fara a mai fi necesara dispozitia expresa care sa permita aplicarea acestei sanctiuni.buc. Din felul in care sunt redactate cele doua articole citate mai sus.p. actuala reglementare prevede posibilitatea concedierii disciplinare chiar numai pentru savarsirea unei singure abateri grave.52 Actuala reglementare a desfacerii disciplinare a contractului de munca constituie un progres in legislatie in raport cu cea anterioara. In aprecierea gradului de pericol social al abaterilor repetate. deoarece este cuprinsa nu numai in cazurile de concediere disciplinara. rezulta posibilitatea pentru angajator de a aplica sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului de munca in doua ipoteze: • salariatul a savarsit mai multe abateri disciplinare de acelasi fel sau diferite.p. ci si in sistemul sanctiunilor disciplinare. 266 din codul Muncii.37 54 – S. Politica. Garantii ale stabilitatii in munca.dec.. Desi Codul Muncii nu mai include expres in continutul abaterii disciplinare 52 – Vezi art.aterii. iar necesitatea intaririi disciplinei muncii impunea. sec. in cazul in care nu s-a ajuns la concluzia ca efortul de educare nu a dat nici un rezultat.ro . trebuie luata in considerare perseverenta culpabila a salariatului in savarsirea abaterilor.civ.54 Ceea ce intereseaza nu este numarul abaterilor disciplinare comise ci „vointa constanta a salariatului de a incalca obligatiile de serviciu” 55. in Repertoriu 1975-1980. daca faptuitorul a mai comis abateri disciplinare. ed. sa se dispuna concedierea disciplinara.pag.clopotel.Gh.108 referat.Ghimpu. in afara criteriilor stabilite prin art.S.25/1997. De asemenea. Ghimpu. Savarsirea unei noi abateri disciplinare va determina organul sanctionator.Mocanu. termenul de aplicare a sanctiunii nu a expirat sau a intervenit reabilitarea disciplinara53 .

58 Ne aflam in prezenta unei abateri grave.Trib. Macovei.precum si pentru incal 56. care sa aiba caracter deosebit de grav. cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. op. prin gravitatea si urmarile abaterilor disciplinare.si loc.p. in art.9/1978.Ghimpu. fapt ce rezulta din locul pe care-l ocupa concedierea disciplinara in sistemul sanctiunilor disciplinare. Din aceasta cauza.gravitatea abaterii disciplinare ramane o situatie de fapt.S.de indrumare si control din invatamant raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin. in Repertoriu. sec. in cazul in care fapta savarsita pericliteaza in mod vadit bunul mers al unitatii sau ordinea interioara din acea unitate. mentinerea salariatului a devenit imposibila.„incalcarea normelor de comportare” acestea fac parte implicita.auxiliar si cel de conducere. pe baza criteriilor indicate.nr. dupa parerea noastra enuntiativ si nu limitativ.dec. • cea de a doua ipoteza consta in savarsirea unei singure abateri disciplinare.sec.Bucuresti.115 alin. la care angajatorul va recurge numai atunci cand.in Repertoriu 1993-1997.37 60.Vezi si dec.1.37 59 – Trib. din Legea nr.r.dec.p. dispozitiile art.Vezi I.D. de exemplu. periclitand bunul mers al unitatii si ordinea interioara existenta.clopotel.9/1978.266 din codul muncii.51 si D. de exemplu.sec.57 Codul muncii nu precizeaza criteriile dupa care o abatere disciplinara poate fi apreciata de asa o gravitate incat sa atraga concedierea.Ghimpu. in Tribuna Economica nr.ro .p.Macovei.p.Ionovschi. Suprem.143 57–S.nr.p.p. Suprem.cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. civ. constituind obligatia de munca cu caracter general.724/1995.cit. ce urmeaza a fi apreciata de organul sanctionar.13/1996.In contractele colective de munca.cit.in statute si regulamente interne sunt prevazute abateri grave care atrag concedierea disciplinara. Prin urmare.1235/1995 a Curtii de Apel Ploiesti.147.56 Desfacerea contractului de munca constituie o masura extrema. incetarea normelor de comportare constituie abatere disciplinara care atrage raspunderea salariatului vinovat de nerespectarea lor.Dec.59 Pentru precizarea notiunii de abatere disciplinara grava ne putem folosi si de unele prevederi legale60.p.100.civ.135136.Trib.241 58.57 referat.in Repertoriu.128/1997 statuteaza: „Personalul didactic de predare. art.a IV-a civila.1975-1980. p.p.

art. de bunuri apartinand unitatii. Ghimpu. de natura a prejudicia buna desfasurare a activitatii. care pot fi sanctionate cu concedierea disciplinara.ro . savarsirea de fapte care au produs sau care puteau produce avarii sau deteriorari de echipamente cu consecinte grave in sistemul energetic national.vezi si S.276 referat.41 din statutul personalului din transporturi 65. si practica judiciara a contribuit la stabilirea unor abateri grave. dupa cum urmeaza64 : • prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice. sustragerea sub orice forma. precum si interventiile si staruintele pentru solutionarea unei cereri privind cadrul legal si imixtiunile in activitatea unui magistrat62 . refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire potrivit legii de conducatorul instantei sau a parchetului. savarsirea de fapte care au produs sau puteau produce accidentarea persoanelor sau incendii cu consecinte grave. Ticlea. • De asemenea. daca au fost condamnati definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala61 .c 63 – idem lit.p. care pot fi sanctionate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.carea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei”.65 61 – Vezi art.a i i 64 – in acest sens vezi si art.63 lit.303/2004 din Statutul magistratilor 62.48 sunt prevazute unele abateri grave. incalcarea unor prevederi legale referitoare la incompatibilitati in interdictii privind magistratii”63 In statutul pentru functionarea sistemului energetic.clopotel.sau in cazul magistratilor. op.96 lit. Al.idem art. • • • • lipsa nemotivata de la serviciu peste 3 zile consecutive ori cumulat in cursul unei luni. alte abateri de aceeasi gravitate.cit.t din Legea nr.

sec.nr.sec a IV-a civ.p.in revista „Dreptul”nr. a IV-a civ.a III-a civ.191 67.104 71 – Tribunalul mun.104 69. lovirea unor salariati.contencios administrativ.p.1982-1992 loc.1127/1998..R.70 De asemenea. care justifica desfacerea disciplinara a contractului de munca..507/1998 70– Curtea Suprema de Justitie.poate fi calificata ca o abatere disciplinara grava. sec. in R.71 66 – Curtea de Apel Ploiesti. dec. in Culegere pe anul 1992. • • • parasirea unui utilaj.69/1992 in Culegere pe anul 1992. a unei activitati identice cu cea a unitatii in care este incadrat. desfasurarea unei activitati identice cu cea a unitatii. in afara unitatii.69 Recent.clopotel.. Bucuresti.civ.dec.p. nu constituie abatere de la disciplina muncii ce poate atrage desfacerea contractului de munca.Tribunalul Bucuresti.practica judiciara a statuat corect ca desfasurarea de catre salariat s unei firme particulare.nr.191 68 – idem dec.67 consumarea de bauturi alcoolice in timpul serviciului sau chiar in afara orelor de program. cu conducerea unitatii.195-196 referat. fiind o concurenta neloiala..2/1985.cit.ro .Bucuresti.279/1997.nr. s-a decis ca atitudinea unui lider de sindicat. la actiunile salariatilor din subordine.nr.nr. ser. constituie o abatere grava care justifica concedierea disciplinara.2972/1984. dec. desfasurate in forta pentru schimbarea conducerii legal desemnate.sec.nr. dar in incinta unitatii. de interes pentru salariati. ceea ce a determinat condamnarea penala.3/1999.66 sustragerea si instrainarea de produse.dec.dec.D.Tribunalul mun.p. absenta nemotivata de la serviciu o perioada indelungata.in conditii de concurenta neloiala.intr-un loc fara paza asigurata.• neluarea unei masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care ar putea fi de natura a crea un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala.p. nr. • • • Fapta de participa in calitatea sa de sef de sectie. care a depasit limitele unei discutii calme si civilizate intr-o situatie conflictuala.

607/1997.pag.147 referat.pag.pag. sec. Al. daca fiecare in parte nu prezinta o garantie deosebita.in R.70. incalcarea sistematica presupune cel putin trei abateri 73.D.D. numai..Vezi Trib. aceasta rezulta din caracterul repetat.Ghimpu. actualul Cod al muncii nu mai prevede. Savarsirea unei abateri disciplinare pentru care s-a aplicat o sanctiune.cit. fiind suficienta si comiterea din neglijenta sau crearea sau posibilitatea crearii unui prejudiciu angajatorului.25-1977 in Repertoriu pe anul 1975-1980. Curtea de Apel Bucuresti. Filip.dec.S.22-29 76.camin).pag.77 In aprecierea gravitatii conduitei culpabile a angajatului trebuie sa avem in vedere atitudinea sa psihica fata de abaterea savarsita si de urmarile ei. cand repetarea abaterii prezinta o gravitate deosebita. atunci se va lua aceasta masura. Suprem sec. credem.Macovei. Caracterul si efectele reabilitarii disciplinare. Daca in legislatia anterioara se prevedea incalcarea sistematica a obligatiilor de munca.in Culegere.pag.nu este necesar ca abaterea grava sau incalcarea repetata72 a obligatiilor de munca sa fie savarsite cu intentie.ap.clopotel.Tirlea.ro .Tribunalul Suprem sec. in R. ele pot fi diferite.D. vezi Trib.R.nr. lipsa repetata si 72 – incalcarea repetata presupune comiterea a doua abateri. nu trebuie sa ne conduca la concluzia desfacerii obligatorii a contractului de munca ci.conflicte de munca si litigii de munca. civ. comiterea unei noi abateri nu mai are caracterul unei incalcari repetate a obligatiilor de munca.4/1972.D.D.78 Practica judiciara a stabilit ca intarzierea repetata de la program.pt.278 78.1523/2003.Pentru a proceda la desfacerea contractului de munca.884/1983.3/1984.nr.p.se considera ca incalcarea disciplinei muncii poate avea loc chiar in afara orelor de program si in toate incintele( club. daca lipsa este urmare a culpei celui in cauza.Suceava dec. dar a aparut reabilitarea75 sau nu a fost sanctionata. nr. Abaterile nu trebuie sa fie obligatoriu identice. absentele repetate de la serviciu justifica concedierea.190 77. nr. inclusiv a normelor de comportament in unitate. dar sa constituie incalcari ale obligatiilor de munca. dec.73 Practica judiciara a statuat ca.civ.de exemplu.jud.1977. ap.1/2004.nr. in cazul in care se comit doua sau mai multe abateri.p.cantina.R.nr.146 75 – Gh.nr.in R.cit.74 Savarsirea de abateri repetate. deoarece a operat prescriptia76 ( au trecut 30 de zile de cand cel in drept sa aplice sanctiunea a luat la cunostinta de comiterea abaterii si 6 luni de la savarsirea ei).170-171 74.dec.

care din cauza var stei nu poate fi lasat singur. sec.75-76 referat.aIII-a civ.40/1992 in Culgere pe anul 1992. de exemplu necesitatea ingrijirii copilului bolnav.607/1977.pag.civ. nu i se poate desface contractul de munca.clopotel. in cea de a doua.268 din Codul Muncii.dec. termenul de aplicare a sanctiunii. Daca s-a dispus desfacerea contractului de munca cu nesocotirea acestei masuri de protectie. atata timp cat se afla in concediu medical.80 Mai mult chiar. de o luna prevazut de art.2/1992. 60 din Codul Muncii.ro . chiar daca salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate.nemotivata de la serviciu. Astfel asa dupa cum s-a aratat.personalul didactic. sau care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale. Avand in vedere prevederile art.constituie abateri disciplinare si incalcarea normelor de comportare in afara unitatii. 79 – vezi Tribunalul Suprem.1365/1965 in culegerile de decizii din anii respectivi 80 – Tribunalul Bucuresti. in prima ipoteza a abaterii grave. la expirarea concediului medical. daca nu sunt determinate de cauze care exclud culpa.pag.220 si revista „Dreptul” nr. pot fi sanctionate cu concedierea disciplinara. sec.etc.nr.79 Precizam ca pentru magistrati. a ultimei abateri care justifica luarea acestei masuri. se suspenda.etc.302/1965. s-a decis ca interdictia concedierii opereaza si atunci cand concediul medical a fost acordat in ziua desfacerii contractului de munca. termenul continua sa curga de acolo de unde a fost suspendat. organul judiciar sesizat va dispune anularea deciziei de concediere si in acelasi timp.dec. refuzul de a executa o detasare sau o retrogradare. magistratii raspund disciplinar si pentru comportarile care dauneaza interesului serviciului sau prestigiului justitiei. dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei. Contractul de munca poate fi desfacut in termen de cel mult o luna de la constatarea de catre conducatorul unitatii a imprejurarii care constituie temeiul desfacerii. dupa revenirea la post a salariatului.nr. reintegrarea in post. Pe durata concediului medical.

nr.in R. Curtea Constitutionala.clopotel.82 Prin Decizia nr. in acest caz.192.nr. drept urmare.jud. sec.11/1970.D. nu este necesar ca.60 82 – D. in necesitatea de a preveni efectele prejudiciabile pe care le poate avea pentru un angajator absenta prelungita a angajatului.civ.cit.Sulica. In cazul in care unitatea a facut plangere penala sau angajatul in cauza a fost trimis in judecata pentru fapte incompatibile cu postul detinut. a statuat ca dispozitiile vizate de Codul Muncii „nu au ca ipoteza vinovatia angajatului pentru savarsirea unei infractiuni. Masura desfacerii contractului.R. Trib.Desfacerea contractului de munca ca urmare a arestarii angajatului.3/198.D. unitatea este obligata sa ia masura suspendarii din functie 81 – vezi Tribunalul Suprem. nu isi indeplineste obligatia contractuala de prestare a muncii”.ro . Repertoriu…. celui in cauza sa-i fie dovedita vinovatia pentru fapta pentru care a fost arestat si nici ca fapta sa fie in legatura cu munca sa. nici daca fapta are sau nu legatura cu munca salariatului.pag. ca arestarea sa dureze mai mult de 60 de zile si daca aceasta este o masura preventiva. este justificata de absenta indelungata de la serviciu a salariatului in cauza.in R.D.pe anii 1975-1980.dec. Prin urmare nu se conditioneaza desfacerea contractului de munca de solutionarea procesului sau de existenta unei sentinte definitive in materie penala sau contraventionala83 . nr. solutionand problema constitutionalitatii temeiului juridic pe care il examinam.Macovei.573/1981.op. ceea ce este de natura sa stanjeneasca buna desfasurare a activitatii. ratiunea desfacerii contractului de munca constand exclusiv.166-168 83.b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile in conditiile Codului de Procedura Penala Arestarea unui salariat mai mult de 60 de zile indreptateste angajatorul sa procedeze la desfacerea contractului de munca.Mihuta. I.Maramures dec. fiind suficient asa dupa cum s-a aratat.82.1403/1978. deoarece aceasta este singura conditie necesara pentru validarea concedierii.pag.5/2003. referat.81 Pentru a se lua aceasta masura.pag.nr.Legea nr. D.pag.61/1991 prevede posibilitatea aplicarii sanctiunii inchisorii contraventionale pentru savarsirea anumitor fapte.

84 Masura desfacerii contractului se poate lua incepand cu a 61-a zi de la arestare si numai cat timp cel in cauza este arestat. ia cel arestat a fost pus in libertate si s-a prezentat la post.c din codul Muncii 85. si dupa eliberarea sa.531 referat. Daca termenul de 60 de zile a fost depasit.504 si urmatoarele din Codul d 84. La implinirea celor 60 de zile de la arestare. fiind necesar ca unitatea sa dispuna expres aceasta masura. potrivit art. chiar daca a fost constatata nevinovatia ulterior desfacerii contractului de munca. persoana a fost pusa in libertate si si-a stabilit nevinovatia.52.va putea pretinde despagubiri pentru castigul de care a fost privat pe perioada arestarii.lit. in Repertoriu…. unitatea nu poate refuza primirea pe motiv ca urma sa i se desfaca contractul de munca. suspendarea va fi dispusa in temeiul art.85 In cazul in care desfacerea contractului de munca s-a facut cu respectarea termenului de 60 de zile.nr. unitatea ii va putea desface contractul numai disciplinar. unitatea nu este obligata sa procedeze la desfacerea contractului de munca.civ. unitatea nu va fi obligata la reintegrare si plata de despagubiri. dupa cum solutia data este de condamnare sau de achitare ori de incetare a urmaririi penale. Implinirea celor 60 de zile de la arestare nu duce la desfacerea de drept a contractului de munca.1278/1957. dar solutia isi mentine valabilitatea. fara ca unitatea sa desfaca contractul de munca. avand posibilitatea sa aprecieze daca este sau nu cazul sa ia aceasta masura in functie de situatia creata. Singura obligatie a salariatului este aceea de a se prezenta si solicita reluarea activitatii intr-un termen rezonabil de la eliberarea sa. asa cum s-a pronuntat practica judiciara mai veche.in cazul depasirii termenului rezonabil. unitatea nu poate fi obligata la reintegrarea persoanei pusa in libertate. Persoana in cauza in aceasta situatie. Desfacerea contractului de munca pe acest temei poate sa nu implice vinovatia salariatului. Daca desfacerea contractului de munca.clopotel.pag.Tribunalul Suprem.ro . cu respectarea termenului legal. col.dec.si sa nu procedeze la desfacerea contractului de munca. nu.

vezi dec.86 Sesizata cu controlul constitutionalitatii acestui temei de desfacere a contractului de munca pe motiv ca ar contraveni art.procedura penala. in activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sector alimentar. sectia a IV-a. Curtii Constitutionale nr. pub. toti salariatii sunt supusi examinarii medicale anuale.j din Codul Muncii anterior. iar la intervale chiar mai mici.256/2002 si nr. art.lit. cu alte cuvinte sa dispuna de aptitudinile fizice si psihice necesare constatate prin examen medical. in Culegere…. in M.pag.ro .clopotel.183/2000.b din actualul Cod al Muncii87 .9 din Conventia O.nr. In acest sens.se constata inaptitudinea fizica si/ sau psihica a salariatului.130. dec. ca urmare a unei boli. a unui accident sau a altor cauze.nr.Curtea Constitutionala.O.pe anul 1991.trebuie sa fie apta de a presta munca.27 si 28 din Codul Muncii. Bucuresti.61.11 din Constitutie.508/933/2002 al MMSSF. 286 din 13 oct. precum si ulterior.1996. nr.etc. pierder 86 – Vezi Tribunalul Mun.63/1999 si nr. cei care lucreaza in conditii de expunere. ce vrea sa se incadreze. In urma acestor examene medicale.cat si pentru a-si mentine calitatea de angajat dobandita. ceea ce este valabil si in cazul art.1057/1991.avem dispozitiile art.prin incalcarea prezumtiei de nevinovatie.aprovizionare cu apa potabila.23 alin. fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat. Pentru a se putea incheia un contract de munca. cu o anumita periodicitate.31 din CCM la nivel national.I.151 87. art.115/1996 a retinut legalitatea art. din punct de vedere medical.dec. prin Deciziile nr.Pentru amanunte. Acest examen medical este obligatoriu atat la incheierea contractului de munca.persoana fizica.1. in raport de specificul muncii prestate.Ordinul nr. c) in cazul in care prin decizia organelor competente de expertiza medicala. in transporturi.Astfel.5/2003 referat.alin.. la factori nocivi profesional . ulterior angajarii. este posibil sa se constate.M.lit. unitati sanitare.

un alt loc de munca corespunzator starii de sanatate si pregatirii sale profesionale. angajatorul constata ca un salariat nu corespunde. 64 din codul Muncii. Cu alte cuvinte.ro . ceea ce conduce la concedierea persoanei in cauza pe acest temei. Aceasta situatie este obligatoriu sa rezulte din certificatul medical in urma expertizei efectuate de comisia medicala. in temeiul art. dupa incheierea contractului de munca. Fiind un caz de concediere care exclude culpa angajatului s-a instituit obligatia angajatorului de a oferi.„Concedierea salariatilor”. fiind una din conditiile determinante pentru asigurarea bunului mers al activitatii. Potrivit art. Daca. in mod rezonabil. sub raport profesional. Incadrarea in munca se face pe baza verificarii aptitudinilor si pregatirii profesionale a fiecarui angajat. are obligatia de a cere ajutorul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca. in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca ocupat.30 si 31 89 – Raluca Dimitriu. Aceasta cerinta se impune si in timpul executarii contractului de munca. iar in 88 – Vezi Codul Muncii art. In literatura juridica89 . celui in cauza. e indrituit a le astepta de la salariat. prin examen sau concurs si perioada de proba88 si cu indeplinirea conditiilor generale si speciale cerute de lege pentru ocuparea fiecarui post.clopotel. in timpul executarii lui.1999.ea sau diminuarea aptitudinilor fizice si/sau psihice.192 referat.pag.Brasov.lit. „Drept roman si comparat”.Ed. fireste. in cazul in care angajatorul nu dispune de un asemenea post. postului in care a fost incadrat.d din Codul Muncii. d. daca este posibil.Omnia. va proceda la desfacerea contractului de munca.61. in fiecare post va fi incadrat acea persoana care face dovada ca are pregatirea si competenta profesionala necesara. care exclude culpa sa. necorespunderea sub raport profesional a fost definita ca fiind acea imprejurare de natura obiectiva sau subiectiva care conduce ori este apta sa conduca la obtinerea unor performante profesionale mai scazute decat cele pe care.

lit.ro . 20.D.constatandu-se insuficienta de redactare a art.20.Prin Legea nr.practica judiciara s-a considerat ca necorespunderea profesionala trebuie inteleasa ca o nerecunoastere sau o stapanire insuficienta a regulilor specifice unei functii. „…… art.20. dupa caz.D. a determinat unele discutii in literatura de specialitate si pronuntarea de solutii diferite de practica juridiciara. Prin urmare. 90 – Felul in care este reglementat acest caz de desfacere a contractului de munca.pentru care legea prevede expres desfacerea contractului de munca.lit.lit. de aceea.. a fost nevoita sa recurga la extinderea aplicarii art.sunt de neconciliat: cazul in care necorespunderea nu-si are suportul in vinovatia angajatului si cazul in care necorespunderea isi gaseste radacinile in acest element de vinovatie”. conflicte de munca si litigii de munca.pag. lit. Ulterior.e. sec.e din vechiul Cod al Muncii.61.R. nr.33 in ceea ce priveste practica judiciara referat.Astfel.20..pag.nr.practica judiciara.lit.d a devenit un articol cu dubla intrebuintare in doua cazuri care.e.deci cu vinovatie. Examinarea cu atentie a fiecarui caz in parte.4/1969. abrogandu-se art.prin art. va conduce unitatea la aprecierea si stabilirea corecta a temeiului juridic al desfacerii contractului de munca.518/2002. care nu presupune vinovatia salariatului) si in cazul in care acesta a comis o singura abatere grava.alin.initial.lit. care sa genereze carente profesionale. dar legea nu prevede posibilitatea concedierii. trebuie sa deosebim acest caz de desfacere a contractului de munca de cel in care desfacerea se datoreaza necorespunderii ca urmare a savarsirii unei abateri grave sau incalcari repetate a obligatiilor de munca.Vezi S.lit.e din codul Muncii. din codul Muncii din1950.clopotel.in baza art.Ghimpu.d.nr.lit.pag.in R.dec.M. teoretic.R.Necorespunderea sub aspect profesional nu implica culpa salariatului in cauza si.90 In acest ultim caz desfacerea contractului de munca se face in temeiul art.2/2002. nr.ori incalcarea sistematica a disciplinei muncii.1/1970.a din codul Muncii si este consecinta culpei salariatului in cauza.20.7/1970. si „Cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului de munca in lumina legii organizarii si disciplinei muncii in unitatile de stat”. dar legea nu o prevede ca un caz de desfacere disciplinara a contractului de munca.20.106.d din vechiul Cod al Muncii nu mai putea avea loc decat pentru motive neimputabile.D.d.d ( necorespunderea sub raport profesional. nu implica in nici un caz culpa salariatului. Din acest moment desfacerea contractului de munca in temeiul art.Unele aspecte teoretice si practice ale desfacerii contractului de munca .care reglementa desfacerea disciplinara a contractului de munca numai in doua cazuri: cand salariatul a comis o singura abatere disciplinara.20.20.Tribunalul Suprem a considerat ca aplicarea art. pentru necorespundere sub raport profesional sau ca masura disciplinara.d si in cazul in care s-a comis o singura abatere grava. trebuie sa recunoastem ca.20.R. desfacerea disciplinara se putea dispune chiar pentru savarsirea unei singure abateri grave. delimitanduse astfel atitudinea culpabila in indeplinirea atributiilor de serviciu (Curtea de Apel Bucuresti.103).a fost necesara extinderea aplicarii art.lit. in R.R.lit.

518/2002. In alte cazuri.pentru ocuparea acelui post. Astfel.91 Astfel.7/1983. 1282/1964. sec.D.spre deosebire de cazul in care contractul de munca a fost incheiat fara ca persoana ce se incadreaza sa indeplineasca conditiile prevazute de lege si cand contractul este nul. se stabilesc noi conditii de studii si vechime. Suceava.sectia pentru conflicte de munca si litigii munca. care presupun culpa salariatului93 . sau ca urmare a uneia sau a mai multor abateri savarsite cu vinovatie.in „Repertoriu de practica judiciara….este posibil ca.113-117 92 – Tribunalul jud. o lipsa in gestiune poate fi apreciata. prin derogare.Ticlea.civ.cit.clopotel.Suprem col. in raport de cauzele concrete care au determinat-o. S-a decis astfel ca indeplinirea de catre salariat a obligatiilor de munca __________________________________________________________________________________________ -vezi Trib.op. prin lege sa se stabileasca alte conditii. dec. necorespunderea poate fi determinata de pierderea de catre salariat a aptitudinilor profesionale necesare indeplinirii meseriei. Daca prin lege se prevede posibilitatea mentinerii. dar corespunde din punct de vedere profesional. D.103-104. Al. dupa incheierea contractului.Ghimpu.civ. Notiunea de necorespundere sub aspect profesional are un continut complex.pag.op.1952-1969.pag. de exemplu.dec.159. cele doua studii citate mai sus.Ghimpu. vezi si Curtea de Apel Bucuresti. ca fiind urmarea lipsei de experienta a gestionarului92 . nr.R.ro .nr.Criteriul de diferentiere dintre cele doua temeiuri de concediere il constituie culpa salariatului.pag.215 referat. desi nu indeplineste noile conditii cerute.57 93 – S.pag.1930/1967.pag. diminuandu-i salariul in anumite limite fata de cel prevazut in nomenclator pentru functia respectiva.functiei sau specialitatii pe care o detine. De exemplu.nr. de obicei superioare celor initiale. a salariatului in postul pe care-l ocupa.dec.832/1982. unitatea nu-i va desface contractul.523. putand imbraca numeroase si variate forme.pag. 91 – Vezi S.in „Culegerea de decizii pe anul 1964”. potrivit contractului de munca.nr. pe care salariatul in cauza nu le indeplineste.nr.cit.in R.Macovei.

prin comportament culpabil sau prin manifestarea unui dezinteres fata de obligatiile de munca.cauzarea angajatorului.in Dreptul nr.necorespunderea profesionala este determinata de pierderea increderii speciale pe care unitatea trebuie sa o aiba fata de anumiti salariati97.a IV-a civ.nr.Campianu.nr.nr.cit.dec.civ.in Repertoriu…….94 De asemenea.Tribunalul Bucuresti.I. pierderea increderii in directorii executivi ai societatilor comerciale.civ.in R.1967.62 100 .pag. Necorespunderea in munca poate fi datorata nivelului scazut al cunostintelor profesionale.clopotel.47 97.Vezi V.nr.pag..in I.reprezinta o conduita care se inscrie in notiunea de necorespundere profesionala ce trebuie apreciata in ansamblul conduitei de munca a salariatului si care se incadreaza in dispozitiile Codului Muncii. etc.pag.2356/1976.sec. Repertoriu….dec.pag..lipsa de fermitate in indeplinirea de functiei..dec.exploatarea curse fara unui a defectuoasa avea accident a autovehiculului.96 Alteori.nr.183 98 . este calificata necorespunderea profesionala atunci cand un muncitor produce sistematic rebuturi. Cluj. de exemplu.ii indreptatesc pe administratori sau Adunarea Generala a Actionarilor de a-i revoca din functii si de a le desface contractul pe acest temei. editura Academiei Romane.fara autovehiculului.99 din Legea nr. neindeplinirea normelor de lucru.intr-un mod defectuos. indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de serviciu95.Tribunalul Suprem.Manolovici si colab.87-88 99 .98 Vom aprecia tot ca necorespunzator sub raport neprofesional si cazul in care gestionarul nu a constituit sau completat garantiile stabilite potrivit art.876/1992.pag.Curtea Suprema de Justitie.293 95 .nr.pag.R..D.1972.dec. tehnica a anuntarea efectuarea verificarea rutier.etc. col.242/1993.22/196999.Regimul juridic al gestionarilor si al gestiunilor.pag.31/1990. potrivit art.Vezi si V.civ.523 96 .1975-1980.1/1978. 94 ..sec.489 referat.1069/1967. Bucuresti.op.dec.21 din Legea nr.in Culegere….Tribunalul Suprem.sec.Tribunalul jud.Mihuta.10/1992.225/1976.sec.atitudinea refractara fata de dispozitiile primite si desfasurarea activitatii numai dupa opiniile proprii100 .ro .civ. ca urmare a lipsei de preocupare pentru a fi la curent cu noile cunostinte din domeniul respectiv.

3 din Legea nr.10.58-61 din Legea nr.Tr.227 referat.40/1991 104 . Necorespunderea trebuie apreciata in raport de cerintele postului pe care-l ocupa salariatul in cauza si nu in general.pentru alti absolventi ai invatamantului superior.3 din Statutul personalului didactic (Legea nr. pentru personalul didactic sa reuseasca la examenul de definitivat102 pentru absolventii institutiilor de invatamant superior.31 din Legea nr.Bucuresti. 102 . ce urmeaza a fi dovedita de unitate prin orice mijloc legal de proba. contractul de munca poate fi desfacut pe temeiul pe care-l examinam. respectiv al necorespunderii din punct de vedere profesional.pag. in maxim o luna de la constatarea de catre conducatorul unitatii a imprejurarii care constituie temeiul desfacerii.62. Legea nr.alin. sa reuseasca la proba scrisa. nereprezentarea sau nereusita la examenul a carui promovare este o conditie pentru mentinerea in functie la atestarea pe post constituie un caz de necorespundere sub raport profesional. care prevede ca neprezentarea nejustificata la examenul de capacitate. nu exista o necorespundere profesionala in general. 101.Vezi art.Vezi art.303/2002 103.30/1990.53/1991(republicata in 1993).2000.23.92/1992 republicata. Neprezentarea ori nereusita la acest examen indreptatesc unitatea sa considere pe cei in cauza necorespunzatori functiei pe care o au potrivit contractului de munca.Dreptul Muncii. putem trage concluzia ca necorespunderea sub raport profesional trebuie determinata pe baza unor imprejurari concrete. fara examenul de licenta. pentru mentinerea in postul detinut. sau respingerea candidatului la doua sesiuni.Vezi art.In fine.4 din Legea nr.104 Cu alte cuvinte. vezi si art.Stefanescu.art. la prima sesiune. dupa incheierea stagiului.I. pentru fiecare etapa in raport de exigentele cerute in momentul incheierii contractului de munca. legea prevede obligativitatea pentru judecatorii si procurorii stagiari ca la sfarsitul perioadei de stagiu.editura "Lumina Lex". sa promoveze examenul de capacitate101 .In sensul celor de mai sus.alin. indubitabile. Alteori.103 Fata de cele mai sus.128/1997).1 si 2 din Codul Muncii. atrage pierderea calitatii de judecator sau procuror stagiar.ci in mod concret.alin.clopotel. sa promoveze acest examen.ro . etc. Potrivit art.

40 al Decretului nr. alin. masura concedierii se dispune in trei situatii distincte: reorganizarea unitatii. iar in sensul dreptului muncii.1.pag.rezulta urmatoarele diferente: a. nemaifiind necesare operatiunile selectionarii si ale redistribuirii salariatilor selectionati in posturile ramase in urma reorganizarii.pe cand in reglementarea anterioara concedierea putea avea loc numai dupa cazul reorganizarii unitatii.pe cand cel anterior se referea la „desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza.Prin urmare. masura desfiintarii vizand anumite posturi concrete. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului Potrivit art.Beligradeanu.lit.Tr. ca urmare a reorganizarii”.1. I. a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice. din Codul Muncii. aceasta concediere reprezinta incetarea contractului de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice.Stefanescu.a. textul nou prevede "desfiintarea locului de munca ocupat de salariat”. art.58 referat.65. Daca facem o comparatie a acestui temei al concedierii cu cel similar din Codul Muncii anterior. a unui compartiment.divizare.S.alin. Astfel. iar unii autori includ chiar si mutarea ei in alta localitate.130. urmeaza a fi concediati titularii acestora. b.absorbtie si desprinderea unei parti din patrimoniul ei. potrivit acestui articol. cat si transformarii tehnologice.Codul muncii….Legislatia muncii comentata.3.clopotel. Este necesar sa precizam ca notiunea de „reorganizare” in sensul dreptului muncii are o semnificatie mai cuprinzatoare decat cea care rezulta din art.reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin comasare.105 105 – S.Beligradeanu. in actuala reglementare. se includ si modificarile structurii interne. de exemplu. dificultati economice. in afara formelor de mai sus.ro .

pag. precizam ca. atunci cand el este suprimat organigrama angajatorului.1. pag.desfiintarea postului este efectiva.dec.dec.dec.in Repertoriu…pe anii 1952-1968.Pentru ca aceasta masura a concedierii sa fie legala.1773/1995.ori statul de functii sau 106 . asa cum s-a stabilit in practica judiciara107 si literatura de specialitate108 .ro . desfiintarea de posturi trebuie sa fie o masura legala. Prin urmare.Jurisprudenta….mun.nr..9/1963.pag.col.alin. el avand o cu totul alta semnificatie decat cea care rezulta din text. adica sa fie stabilita de organul competent.civ.110 De asemenea.adica dificultati economice.829/1964. Prin desfiintarea postului ocupat de salariatul care urmeaza a fi concediat. in Culegere de practica judiciara pe anul 1991.nr. in principiu. Astfel..Tribunalul Suprem.Tarcuti-Cu privire la desfacerea contractului de munca pentru reducere de personal.decizia nr.”Justitia noua” nr. Pentru a ilustra aceste aspecte cu spete din practica judiciara. in masura in care solutiile pronuntate sunt compatibile cu noua reglementare.in „Tribuna Economica”nr. conform art.35 109 – Trib.2000.. Curtea de Apel Ploiesti.1211/1998.2.186-187.517.Bucuresti.65.nr.Bucuresti. 107 – Tribunalul Suprem.Curtea de Apel Iasi dec civ. trebuie sa intelegem ca reducerea de posturi este efectiva si definitiva numai atunci cand aceasta masura corespunde unei nevoi reale109 si nu constituie un pretext pentru inlaturarea nejustificata a unor salariati.din Codul Muncii. de acelasi organ care are competenta de a aproba statele de functiuni ale unitatii si fondul destinat salarizarii muncii.2774/1998.Gh.96/1996. dintre cele prevazute de alin.R.pag.pag.36/1996. suntem nevoiti sa ne referim la practica judiciara anterioara.Bucuresti.in Culegere……1988 108. termenul adecvat fiind cel de post din schema de personal.civ..sec.desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.108 110. sec .60 referat.pe anul 1998.a IV-a civ.a III-a civ. Desfiintarea de posturi se stabileste.Casa de editura si presa „Sansa”S. de la intrarea in vigoare a actului Cad al Muncii.L.Editura „Lumina Lex”.nr.fiind foarte putine solutii publicate. pentru a fi inlocuiti cu altii.clopotel.transformari tehnologice sau reorganizarea activitatii. Folosirea de catre legiuitor a termenului de „loc de munca” nu ni se pare corecta.

a IV-a civ.in Culegere…pe anul 1992. sau nu accepta.etc.. nu ne aflam in prezenta unei reduceri efective a postului respectiv112.48/1997 privind stabilirea unor masuri de protectie a salaria 111.4/2001. cu alte cuvinte.Bucuresti sec. si atunci inceteaza. divizare.Idem.1552/1998 referat.518 113.nr.sec. Practica judiciara a statuat ca procesul de privatizare a unitatii si restructurare a intregii activitati de catre noul actionar..204-205 114.a IV-a civ.in „Pandectele Romane”nr. In cazul modificarii denumirii postului. in urma privatizarii. care nu are competenta de a le modifica 111 .ro . daca prin acestea nu are loc si o modificare a sferei de atributii sau a conditiilor de ocupare a postului. dar numai in limita posturilor prevazute in statutul propriu de functiuni.324/1967. nu justifica masura concedierii salariatilor daca prin contractul de vanzarecumparare de actiuni se mentioneaza obligatia cumparatorului de a mentine acelasi numar de locuri de munca pe o anumita perioada.numarul de posturi si structura compartimentelor functionale au fost hotarate de Adunarea Generala a Actionarilor.Daca postul se reduce la o fractiune de norma.283/R/2001.dec.nr..pag. dupa cum salariatul care-l ocupa accepta si deci se modifica contractul.sec.unitatile nou aparute vor prelua odata cu patrimoniul unitatilor desfiintate si contractele de munca ale personalului respectiv113 .155-156 112. In cazurile de reorganizare a unitatilor. unitatea dobanditoare preluand odata cu patrimoniu si personalul.aceste hotarari sunt obligatorii pentru consiliul de administratie.Tribunalul mun.1572/1992.dec.aIII-a civ. este determinata de dificultati economice. cand raspunde unei necesitati obiective.nr. unitatea de la care se face desprinderea poate proceda la concedierea pe acest temei juridic a celor disponibili.Bucuresti. O forma de restructurare este si cea reglementata prin Ordonanta Guvernului nr.114 Totusi in caz de divizare.nr.pag.pag. etc. contractul de munca se va mentine sau va inceta.Tribunalul mun. transformari tehnologice.. Desfiintarea de posturi are o cauza reala.dec. absorbtie. in Repertoriu…pe anii 1952-1969. prin comasare.Daca organigrama societatii comerciale.Idem dec.clopotel.

2772/1995. sec. in Culegere….742/2000..dec.presupune obligatoriu desfiintarea postului detinut de salariatul care urmeaza a fi concediat.civ.In fine.82-83 referat.nr.. dupa doua luni.ro . indiferent daca contractul de munca a fost incheiat pe durata nedeterminata sau determinata. nedepunerea acestei organigrame. a dificultatilor economice sau reorganizarii activitatii. intr-o alta cauza s-a apreciat culpa unitatii care nu a depus procesul verbal al adunarii generale a actionarilor prin care sa se hotarasca in cvorumul legal ce posturi s-au redus si natura acestora. dec.118 Prin Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national s-a stabilit ca atunci cand au loc desfiintari de posturi si.tilor in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale.Tribunalul Suprem. se vor aplica urmatoarele reguli: 115.116 De asemenea s-a decis ca incetarea contractului de munca al contestatorului nu a avut loc ca urmare a unei reduceri reale de posturi impusa de nevoile unitatii.avand in vedere ca sarcina probatiunii revine angajatorului. deci.233-234 117-Curtea de Apel Ploiesti.Ticlea-Dreptul muncii.pag.civ.pag.trei persoane au fost trecute din productie in functie de natura celei ocupate de contestator117. reduceri de personal.clopotel.1212/1993.39/1993. poate forma convingerea instantei in sensul nelegalitatii masurii.nr. s-a considerat ca desi a fost ceruta organigrama din care sa rezulte desfiintarea unor posturi.col.nr.pag.115 Referitor la temeiul juridic al acestei modalitati de concediere. cat si prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1335/1991 116Tribunalul mun. privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective. coroborata cu celelalte probe administrate in cauza. Bucuresti.sec. Precizam ca incetarea contractului de munca.dec.culegere de practica judiciara. Asupra concedierilor colective vom reveni in paragraful urmator.98/1999. idem. Nr. deoarece. ca urmare a tehnologizarii.235-236.citata mai sus 118 – Tribunalul Arad.a III-a civ.dec.nr.dec.in Culegere….civ. Astfel.Al. pe temeiul pe care-l analizam. redam unele solutii pronuntate de instantele judecatoresti.

vor fi depuse spre analiza si avizare consiliului de administratie sau adunarii generale. Desi art.72: angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de 12 luni. recalificare sau reconversie profesionala. b) justificarea.ro . impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului.alin. daca reducerea se datoreaza restrangerii de activitate.67: salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului. Aceste obligatii trebuie indeplinite in 90 de zile calendaristice inainte. referat. va proceda la comunicarea in scris a temeiului de preaviz. Aceasta concluzie rezulta din prevederile art. Inainte de a se trece de la aplicarea concediilor. daca i se ofera un alt post sau urmeaza a fi concediat.clopotel.56 lit. nu si pentru concedierea in cazul desfiintarii postului ocupat (art. art. dar salariatul in cauza refuza. ori exista sau se recomanda recalificare. angajatorul are obligatia de a comunica in scris fiecarui salariat. consideram ca este o lacuna si ca aceasta obligatie exisa si in acest caz.61. daca i se ofera un alt post sau va urma un curs de recalificare. care urmeaza a fi concediat. 64.c si d si art.a) patronul va informa sindicatul asupra justificarii tehnico-economice referitoare la posibilitatile de redistribuire a personalului.lit. dupa caz. si ulterior trecerea intr-un post corespunzator. organizarea cursurilor de calificare. Daca angajatorul nu dispune de posturi libere. modificarea programului de lucru.65).1 din Codul Muncii se instituie obligatia angajatorului de a oferi un alt post pentru salariatii ai caror contract de munca urmeaza a inceta in temeiul art. c) patronul va informa sindicatul cu privire la justificarea reducerii numarului de salariati si posibilitatea de redistribuire a acestora.f.in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate si cu 60 de zile inainte.

pag.12/1992.1.civ. 119 – Trib.civ. pe acest temei. 79 din Contractul Colectiv de Munca la nivel national. In litigiile de munca. daca a avut loc o reducere reala de posturi.lit. angajatorul este acela care trebuie sa faca dovada temeiniciei si legalitatii concedierii 121 . dec.Suprem.R.mun.pag.75 din Legea nr.ro .lit..dec.iar daca se reia activitatea.a.institutia judecatoreasca competenta (tribunalul) este in drept sa verifice.156/1997.Vezi art. daca angajatorului ii revine obligatia trecerii intr-un alt post corespunzator sau oferirea calificarii ori recalificarii. Legiuitorul impune obligatia oferirii unui alt post. 12/1983.D. precum si respectarea procedurii prevazute de lege.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca 122 – Trib. in litigiul ce ii este supus spre solutionare. daca in cazul necorespunderii profesionale ( art.Bucuresti.clopotel.85-86 121.61.Angajatorul nu se poate apara. concedierea este determinata in exclusivitate de un motiv care tine de unitate. art.in Dreptul nr.240 referat. sec. nr. n urma plangerii salariatului respectiv. Jud. la aplicarea concedierilor in cazul reducerii de personal se prevad anumite criterii.folosind orice mijloc legal de proba. in caz de litigiu. a IV-a civ.pag. constanta. Prin urmare.122 Potrivit art. numai daca nu are un asemenea post sau daca oferta a fost refuzata 119 .65 din codul Muncii).in R. asa cum era sub imperiul prevederilor Codului Muncii anterior. alin. in acest caz. la desfiintarea unor posturi.nr. sustinand ca a presupus ca salariatul in cauza nu ar fi acceptat trecerea in alt post sau urmarea unei alte forme de calificare si de aceea a trecut la concediere.203/1983.nr. Concluzia se impune si pentru faptul ca. sec. de catre organul care stabileste aceasta masura.95 120.417/1999. deoarece. fara a mai face oferta respectiva. salariatii concediati au dreptul de a fi reangajati in posturile pe care le-au ocupat anterior.130. care trebuie avute in vedere nu pentru selectionarea persoanelor.d din Codul Muncii). daca postul redus este cel ocupat de salariatul care contesta desfacerea contractului de munca120 . cu atat mai mult aceasta obligatie trebuie sa opereze in situatia desfiintarii locului de munca (art.nr. va putea trece la concedierea salariatului.Trib. dec. in Culegere…. ci pe cat posibil.

dec. dec. ceea ce apreciem ca fiind o lacuna legislativa.2000.95. masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere.203/1983. pag.iclea.dec.R. alin.clopotel. intr-un asemenea caz. salariatii care cumuleaza doua sau mai multe posturi.Al. anterior.7/1973. Curtea de Apel Iasi. precum si pe cei care cumuleaza functia cu pensia. editura „Lumina Lex”. 82 din Legea nr.1 din Codul Muncii.8/1982.R.. sunt stabilite situatiile in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa.123 De asemenea se vor avea in vedere la concediere si urmatoarele criterii: a.19/2000 privind sistemul public de pensii…. c. deoarece. vor opera masurile de protectie stabilite prin Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. va fi concediat sotul care are venitul cel mai mic.2 prevede ca de la regula prevazuta in alin. sec.pag. b.S. masura reducerii va afecta in ordine: a. modificarea si incetarea contractului de munca”.Trib. sec. Facem precizarea ca. masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii. pag.105. civ. deci nu si in cazul reducerii de posturi.nr.ro .pensionarea pentru limita de varsta este posibila numai la cererea salariatilor asigurati. 1 exista exceptiile.1447/1998.nr. in R. odata concediat salariatul pentru desfiintarea 123. care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cererea lor.si”Incheierea. precum si salariatii barbati sau femei. Prin art. b.265 referat.107 125. in jurisdictia Curtii de Apel Iasi.D.. Suprem.58.cit. fara ca prin aceasta sa poate fi concediata o alta persoana care ocupa un post neavizat de reducere.Prin art.Ghimpu.pag. pe barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii. 60.nr. salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.pag. si anume.D.. Beligradeanu. iar alin.pag.op.1571/1982.Bucurestti. cand pot avea loc concedieri.nr. S. in cazul reorganizarii judiciare si al falimentului angajatorului.nr.unici intretinatori de familie.146 din Codul Muncii. nu si la cererea angajatorului 124. asa cum s-a pronuntat practica judiciara124 si in literatura de specialitate 125 in aplicarea textului similar art.Astfel se prevede ca dupa reducerea posturilor vacante.„Incetarea contractului de munca….157-159.editia 2000. daca masura ar afecta doi soti care lucreaza la acelasi angajator. civ.in R.

care aduce unele modificari prevederilor OUG nr.2001.34-43. dupa cum urmeaza: 26.postului detinut ( art.nr.pag.1.98/1999. concedierea efectuata in decursul unei perioade de 30 de zile calendaristice a unui numar de salariati. fara a avea loc o desfiintare efectiva si reala de posturi.77-88.Beligradeanu„Legislatia muncii comentata”-pag.pag. se intelege disponibilizarea. angajatorul nu poate schimba ulterior temeiul juridic la concedieri.107.Mona-Lisa Belu Magdo-„Protectia persoanelor ale caror contracte de munca se desfac ca urmare a concedierii colective”. a regiilor autonome sau a altor unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale. a unui grup de salariati. de exemplu in necorespunderea profesionala.R. referat. a unitatilor finantate din fonduri bugetare si extrabugetare. in cazul operatiunilor de restructurare.in „Revista de drept comercial”nr.pag.Dimitriu-„Concedierea salariatilor”.R.68 din codul Muncii. este considerata concediere colectiva de personal.nr.Ticlea. reorganizare.Volonciu.110-146. 68 din Codul Muncii. prin concediere colectiva.idem –„Consideratii in legatura cu masurile de protectie reglementate prin O.Pentru amanunte vezi: Al. COCEDIEREA COLECTIVA126 Notiunea si reglementarea concedierii colective In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. este posibila concedierea colectiva.in „Raporturi de munca”nr.7-8/1997. inchidere operationala partiala sau totala a activitatii. pag.5/1997. societatilor nationale.G.11/1998.Dimitriu-„Reglementari privind concedierea colectiva. Concedierea colectiva . privatizare sau lichidare a societatilor comerciale.clopotel.editura „Lumina Lex. Potrivit art.alin. 9/1997. S.1. Potrivit art.65 din Codul Muncii).U. M. in conditiile prevazute de lege. in „Revosta de drept comercial”.98/1999. determinata de desfiintarea unor locuri de munca. transformarilor tehnologice sau a reorganizarii unitatii.ro .80-91.Bucuresti. urmare a dificultatilor economice. intr-o perioada de 30 de zile calendaristice. Concedierea colectiva este reglementata si de Codul Muncii. companiilor nationale. art.

in sensul acestei ordonante.3 din O. daca unitatea care disponibilizeaza are incadrati intre 20 si 100 de salariati. daca unitatea care disponibilizeaza are peste 300 de salariati.ro . Reglementarea concedierilor colective este realizata.Codul Muncii art. b. cel putin 5 salariati.98/1999 referat. aprobata prin Legea nr. se intelege acel personal caruia i s-a incetat contractul individual de munca in temeiul art.7/1998 privind unele masuri de protectie a personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei.1 din Codul Muncii 127.a.U.68-72 - Ordonanta de Urgenta nr.204/1997. nr.1/1999 - - Ordonanta de Urgenta nr. cel putin 10% din personal. c.prin: .65. Prin personal disponibilizat. privind infiintarea si functionarea Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului si a comitetelor judetene. respectiv ale municipiului nr. cel putin 30 de salariati.141/1998 Bucuresti. Masurile expuse mai sus nu se aplica salariatilor incadrati in aparatul propriu si in serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale.98/1999 si Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr.624/1999 Ordonanta de Urgenta nr.clopotel.daca unitatea care disponibilizeaza are incadrati intre 101 si 300 de salariati. modificata prin Hotararea Guvernului 127 – Vezi si art. alin.G. asa dupa cum rezulta din cele de mai sus.100/1999 tot in domeniul restructurarii armatei si Ordinul Ministerului Muncii si a Ministerului de Interne pentru aplicarea acestei ordonante de urgenta - Hotararea Guvernului nr.

numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere 4. angajatorului ii revin urmatoarele obligatii: a. au cazut in desuetudine. sa intocmeasca un plan de masuri sociale sau un alt tip prevazut de lege ori de contractele colective aplicabile. cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor b. Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva. in scopul punerii de acord. pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere referat. potrivit legii si/sau contractelor colective de munca. numarul total si categoriile de salariati 2. sa propuna salariatilor programe de formare profesionala sa puna la dispozitia sindicatului care are membri in unitate sau. angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului. c. sau. desi sunt abrogate prin actualul Cod al Muncii. consultari cu sindicatul.- Hotararea Guvernului nr. referitoare la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati afectati si de atenuarea consecintelor De asemenea. care trebuie sa cuprinda: 1.ro . sau dupa caz. In cazul concedierilor colective.98/1999 Mentionam ca toate aceste acte normative.nr. dupa caz. potrivit art.69 din Codul Muncii.U. motivele care determina concedierea 3. intentia de concediere colectiva. dupa caz.clopotel. sa initieze.G.624/1999 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. in timp util. cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. in vederea formularii propunerilor din partea acestora d. reprezentantilor salariatilor. reprezentatilor salariatilor toate informatiile relevante in legatura cu concedierea colectiva. cu reprezentatii salariatilor. criteriile avute in vedere.

71 din Codul Muncii. in termen de 10 zile de la primirea acestora. Angajatorul are obligatia de a raspunde in scris si motivat la propunerile formulate de sindicat.clopotel. reprezentatilor salariatilor128 .ro . la solicitarea oricareia dintre parti. s-a emis opinia ca dispozitiile Codului Muncii care le reglementeaza.125 din Constitutie prin care se proclama ca economia Romaniei este o economie de piata. termenul inlauntrul caruia sindicatul sau. reprezentatii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierii ori diminuarii numarului salariatilor ce urmeaza a fi concediati. pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati. aratate mai sus. dupa caz. bazata pe libera initiativa si concurenta. Inspectoratul Teritorial de Munca poate dispune prelungirea acestuia maxim 15 zile calendaristice. Potrivit art. masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor 6. referat. intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere. dupa caz. in legatura cu concedierile colective. nu sunt neconstitutionale deoarece ar fi de natura sa 128 – Vezi art. dupa caz. sindicatul sau. data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile 8. Referitor la atributiile sindicatelor. reprezentantilor salariatilor.70 din Codul Muncii 129 – Vezi art.5. In cazul in care aspectele legate de concedierea colectiva avuta in vedere nu pot fi solutionate in interiorul termenului de 45 de zile . masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza a fi acordate salariatilor supusi concedierii. Angajatorul are obligatia sa comunice proiectul de concediere Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca la aceeasi data la care a notificat sindicatul sau. conform dispozitiilor legale si contractul colectiv de munca aplicabil 7.

salariatii care au fost concediati au dreptul de a fi angajati in aceleasi posturi pe care le-au ocupat anterior. angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de 12 luni de la data concedierii acestora. Astfel. prin propunerea de solutii pentru evitarea sau diminuarea numarului de salariati concediati si infaptuirea dreptului la munca.cenzureze deciziile angajatorului. Daca nu solicita acest lucru. ceea ce ar contraveni principiilor economiei de piata129 .47 din Carta Sociala Europeana. referat. 9 din constitutie. 24/2003. in aceasta perioada.clopotel. potrivit carora reprezentantii lucratorilor au dreptul de a fi informati si consultati in cazul concedierilor colective. economice si sociale ale salariatilor. De asemenea . Curtea a statuat ca prevederile Codului Muncii in materie sunt in deplina concordanta si cu prevederile art. 41 din Constitutie.asa cum se prevede in art. potrivit carora ele contribuie la apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale.ro .72 din Codul Muncii. sunt in concordanta cu dispozitiile art. in locurile in care incetarea a condus la concedieri colective. in cazul concedierilor colective. ce nu poate fi ingradit. Potrivit art. Atributiile sindicatelor. angajatorul poate face noi angajari in posturile ramase vacante. prin Decizia nr. fara examen sau concurs. in care conducerea unitatii este un atribut exclusiv al angajatorului. ori perioada de proba. Daca se reia activitatea. Curtea Constitutionala a decis ca dispozitiile Codului Muncii nu limiteaza dreptul angajatorului in conducerea unitatii sale.

De la regula potrivit careia competenta incheierii si desfacerii contractului de munca revine aceluiasi organ.ro . administratorul. organul care a luat masura incetarii contractului de munca poarta intreaga raspundere pentru aplicarea corecta a legii.etc. iar pentru cei incadrati. Astfel. Procedura desfacerii contractului din initiativa unitatii Reglementarea prin lege a procedurii desfacerii contractului de munca. prin unele legi speciale sunt stabilite unele exceptii.303/2004. la apararea salariatilor impotriva unor masuri arbitrare sau abuzive din partea angajatorilor. contribuind. 61 si 65 din Codul Muncii. de regula. managerul. la propunerea Consiliului Suprem al Magistraturii. indepartarea din invatamant este de competenta unei comisii speciale. desfacerea contractului de munca este competenta acestor organe. indepartarea din magistratura ca sanctiune disciplinara se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei. Prin art.Capitolul IV PROCEDURA CONCEDIERII 1. Unitatea (patronul) poate proceda la desfacerea contractului de munca numai in cazurile limitativ reglementate in art. constituie o importanta garantie a dreptului la munca. de Adunarea a Actionarilor sau de organul administrativ ierarhic superior.).in acelasi timp.130 Indiferent de modul sesizarii. pentru personalul cu functii de executie competenta revine conducatorul unitatii( directorul.Potrivit art.59 din Codul Muncii se incheie concedierea: 130 – Potrivit prevederilor Legii nr. Pornind de la principiul simetriei juridice. dupa caz.clopotel.123 din Statutul personalului didactic. pentru salariatii cu functii de conducere incadrati prin hotararea organului de conducere colectiva ( consiliul de administratie) este necesara aprobarea acestui organ. organul competent sa desfaca contractul de munca este acelasi organ care a hotarat incheierea contractului. referat.

pe durata indeplinirii serviciului militar. d. sau. in cazul copilului cu handicap. asa cum se prevede in art. in masura in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere. pe criterii de sex. handicap. etnie.I. h. b. g.111/1958. pe durata incapacitatii temporare de munca.clopotel.M. pe durata concediului de maternitate. varsta. f. apartenenta nationala. religie. pentru afectiuni intercurente. potrivit art. in cazul copilului cu handicap.cu exceptia situatiei in care conducerea era dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau abateri disciplinare repetate savarsite de catre salariat.a. rasa. privind discriminarea in domeniul fortei de munca si exercitarii profesiei si nr. pana la implinirea varstei de 3 ani.1 din Codul Muncii.60 alin. orientare sexuala. pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau. caracteristici genetice. stabilita prin certificat medical. Totodata. optiune politica. apartenenta sau activitate sindicala. prevederi in concordanta cu Conventiile nr. concedierea nu poate fi dispusa in urmatoarele conditii: a. pe durata concediului pentru carantina. e.. situatie sau responsabilitate familiala. pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. pentru exercitarea dreptului la greva si activitate sindicala. origine sociala. pana la implinirea varstei de 18 ani. pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical. referat. culoare.117/1968 privind obiectivele politicii sociale ale O.75 din contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national.ro . c. b. pe durata in care femeia salariata este gravida.

cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii. De asemenea.clopotel.61 lit. art. poate dispune concedierea. prin alin.61. Prin urmare.d).30). avand in vedere obligatiile angajatorului in cazul concedierii pentru desfiintarea de posturi. De la aceste dispozitii. atunci cand concedierea este datorata inaptitudinii fizice sau psihice a salariatului ( art. tragem concluzia ca aceasta obligatie se mentine si in acest caz. Salariatul are la dispozitie 3 zile lucratoare de la oferta angajatorului pentru a-si manifesta expres consimtamantul cu privire la acceptarea postului propus. precum si incetarii de drept a contractului de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal( art.dupa caz. Daca salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului si daca nici Agentia de Ocupare a Fortei de Munca nu are posibilitatea redistribuirii. prin art.c si f) si de a notifica proiectul de concediere sindicatului si agentiei ( art.70. alin. Daca aceasta obligatie exista in cazul referat.60 se prevede acea exceptie. Dupa cum am vazut.64 nu include aceasta obligatie a angajatorului si in cazul concedierii individuale sau colective pentru desfiintarea locului de munca. in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a organizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. lit. deci cand interdictiile de mai sus nu mai opereaza. 70 lit. lit.c din Codul Muncii) sau pentru necorespunderea profesionala (art.In cazul in care nu dispune de locuri vacante.i. pe durata efectuarii concediului de odihna.ro . in conditiile legii. angajatorul are obligatia de a se solicita sprijinul Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului. ceea ce apreciem ca fiind o lacuna legislativa.f). compatibil cu pregatirea profesionala sau .56. 2 al art.64 se instituie obligatia angajatorului de a-i propune salariatului un alt post vacant in unitate. de a limita sau diminua numarul celor concediati ( art.

Curtea Constitutionala a constatat ca aceasta nu contravine legii fundamentale.clopotel. este sanctionata cu nulitatea deciziei de incetare a contractului de munca. obligatia de a instiinta Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca.pag.65 alin.Ticlea. in vederea luarii unor masuri pentru combaterea somajului. deci in cazuri determinate de situatii in care se afla salariatul. Nr. putem invoca prevederile art. dupa Al.2965/2003.cit.1 si 2.430 133 – Vezi Plenul Tribunalul Suprem. In sprijinul concluziei pe care o tragem.a VIII-a – Conflicte de munca si litigii de munca.Ticlea. cu atat mai mult obligatia trebuie sa opereze si atunci cand concedierea este determinata de o cauza care priveste in exclusivitate angajatorul. Nulitatea este remediabila daca angajatorul isi va indeplini aceasta obligatie.Pronuntandu-se asupra constitutionalitatii art. de a comunica fiecarui salariat daca i se ofera sau nu un loc de munca. in cazul cand disponibilizarile nu pot fi evitate. 133 Trecerea intr-o alta munca corespunzatoare.64. op. apreciind formularea limitativa a art.ro . in cadrul aceleiasi unitati. actiunea mentinandu-si capatul de cerere numai cu privire la plata despagubirilor pe perioada de la data aplicarii deciziei de concediere si pana la data reintegrarii efective. sent.76/2002.78 din Contractul de Munca Unic la nivel national.79 din Legea nr.1. In acelasi sens a statuat si practica judiciara.dec. alin.132 Prin urmare. a constatat ca aceasta masura de protectie trebuie luata si in cazul prevazut de art. op.1 din codul Muncii anterior. neindeplinirea obligatiei angajatorului de a oferi salariatului trecerea intr-un alt post corespunzator.64). iar prin art.133. deoarece relatiile de munca se bazeaza pe principiul bunei credintei si a garantarii dreptului de protectie impotriva somajului131 ..concedierii pentru lipsa aptitudinilor fizice si psihice sau al necorespunderii profesionale.430 132 – Al. civ. alin. care stabilesc obligatiile angajatorului.. text preluat aproape integral de noua reglementare (art. 9/1974 referat.pag. prin modificarea contractului 131 – Tribunalul Bucuresti sec.anterior concedierii. de incadrare nr.cit.

civ.54/2003 se stabileste ca reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor.D.9 din 1974. pe care legea le lasa fara aprecierea unitatii. loc.27 135 – Aceeasi solutie este valabila si in ceea ce priveste acordul maistrului. ai interdictiei de a ocupa functia etc. Mehedinti.9. Plenul Tribunalul Suprem.7/1980.clopotel.lit. in culegerea de decizii pe anul 1974. pag. din dispozitiile art. 11 din Legea 6/1977. nr. in cazul desfacerii contractului de munca unui muncitor din formatia de lucru.ro .1 din Legea nr. Avizul sindicatului este necesar numai in cazurile in care desfacerea contractului de munca presupune o apreciere din partea unitatii. 62. alin. cit.1 si art. Vezi Trib.61.40 si urm. 10 din Legea 54/2003 rezulta ca acordul trebuie dat in forma scrisa si are caracter obligatoriu. prevazut de art.268 din codul Muncii. se poate face numai cu acordul salariatului in cauza.D. nu si atunci cand desfacerea contractului de munca este impusa de cauze obiective.136 Avand in vedere necesitatea probarii existentei avizului in fata instantei judecatoresti. 136 – Vezi Plenul Tribunalului Suprem. alin. in caz de litigiu. in termen de 30 de zile de la constatarea. decizia de concediere poate fi emisa in temeiul art. precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie.9/1974. a imprejurarii care constituie temeiul desfacerii. In legatura cu natura juridica a acestui termen. de indr. Potrivit art.b-d137 . nr. parerile exprimate in literatura de specialitate sunt contradictorii. de catre conducatorul unitatii. al dizolvarii unitatii. 134 – Vezi art. 137 – Este cazul necorespunderii profesionale. in R. Prin art. dec. decizia de indrumare nr. 10. arestarii salariatului pentru perioade mai mari de 60 de zile si al constatarii inaptitudinii fizice si /sau psihice a salariatului. Daca avizul in regimul Codului Muncii anterior avea caracter consultativ pentru organul competent sa dispuna masura desfacerii contractului de munca si in cazul solutionarii litigiului. de exemplu in cazul condamnarii. decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului.125/1980 cu cele trei note.135 . comiterii de abateri disciplinare. pag. este necesara forma scrisa a acestui aviz. referat. dec.de munca. instanta de judecata putea cere ea insasi acest aviz134 .nr. in termen de 2 ani de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor.

se ridica problema ce se intampla daca din aceste motive se depaseste termenul de o luna pentru luarea masurii desfacerii contractului de munca.335 141. Suprem.cit. Al.D.40/1992.Trib.nr. in sensul imposibilitatii desfacerii disciplinare a contractului de munca in timpul concediului medical dovedit cu certificat medical. dec. pag.nr. deci atunci cand unitatea are un drept de apreciere in aceasta privinta. in afara termenului de o luna. adica.60 din codul Muncii.ro .12/1982. Dupa incetarea cauzei de suspendare.95. civ.2203/1995 Curtea de Apel Arges. ziua in care a fost inregistrat la registratura generala a unitatii actul prin care este incunostintat despre acest fapt.1/1976 in B. ca fiind un termen de prescriptie.Trib.clopotel. alaturi de alti autori intrerupt in cazurile prevazute de lege. pag. Mun. dec.pct.142Trebuie sa precizam ca in cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca.Ticlea. in „Tribuna Economica”nr. pag.31/1976 referat. sec.pag. dec. Pornind de la caracterul termenului de o luna. op.225 139 – Tribunalul Suprem. dec. partea a.de incadr.139 138 . si Nota redactiei la aceasta decizie.9/1974.203/1983.. citata mai sus.civ. in perioada ingrijirii copilului bolnav pana la 3 ani si in timpul cat sotul satisface serviciul militar. in perioada incapacitatii de munca. de incadr. dec.O. curgerea lui se suspenda pe toata perioada pe care salariatul se afla in una din aceste situatii.3 140. continua sa curga termenul de 30 de zile. Tribunalul Suprem a statuat ca in toate cazurile termenul nu incepe sa curga. nr.Buc. Suprem.39/1996. in R. dec. la care ne-am referit mai sus.Raporturi de munca 1955. iar daca a inceput sa curga.civ.9/1974.141 Momentul cand incepe sa curga termenul de o luna este acela cand conducatorul unitatii a constatat imprejurarea care constituie temeiul desfacerii.60 din Codul Muncii. vezi Trib. nr. consideram. ca efect al dispozitiilor art. organul care dispune aceasta masura 138 – Vezi S.In ceea ce ne priveste.D. nr..nr.. ca acest termen este un termen de prescriptie susceptibil de a fi suspendat sau Deoarece prin art. se interzice desfacerea contractului de munca in caz de necorespundere sub aspect profesional sau pentru incalcarea disciplinei muncii140 . in „Revista Economica”. nr.de incadr.50 142 – Idem.nr.Ghimpu. la care ne-am referit. in caz de graviditate si maternitate.III-a.

Mocanu.nerespectarea acestei conditii.si de asigurare a dreptului de aparare in cadrul actiunii disciplinare. Dispozitiile art.4/1998.144 Ca urmare. dupa caz. Ghimpu.S. va avea ca efect nulitatea absoluta a actului de sanctionare.312 referat. pag.clopotel.pag. Al.editia a III-A.15 144 – Mona-Lisa Belu Magda.R. unitatii ii revine obligatia de a lua aceasta masura numai dupa cercetarea prealabila a faptei ( abaterii comise). Ghimpu. Ticlea. potrivit art. Tot in cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca mai este necesar sa precizam ca.8/1980.40-41.in R.trebuie sa tina seama si de dispozitiile art.145 Practica instantei supreme a fost constanta in a considera ca neefectuarea formalitatilor prevazute de dispozitiile art. similar deci ca natura juridica cu termenul de prescriptie a raspunderii penale sau contraventionale143 . ci tot o prescriptie.D.„Modificari intervenite pe planul procedurii disciplinare”.267 din Codul Muncii au caracterul unor masuri de protectie a personalului salariat impotriva unor sanctiuni disciplinare. impusa imperativ de lege.NR. a abaterii grave.PAG.63-64 145.R. inclusiv desfacerea contractului de munca. dar „ de prescriptie a raspunderii disciplinare”. Nici acest termen nu este de decadere. sau a abaterilor. in R.„In legatiura cu natura juridica a unor termeni in dreptul muncii”. nejustificate.ro ..268 din Codul Muncii.7/1990. a apararilor salariatului in fata instantei 143 – S. ascultarea salariatului in cauza si verificarea sustinerilor facute in apararea de acesta..pag.cit.op.267 din Codul Muncii constituie o cauza de nulitate a desfacerii disciplinare a contractului de munca si ca acest viciu procedural nu se poate acoperi prin formularea pentru prima oara. GH. in Raporturi de munca nr.„Cateva aspecte ale desfacerii contractului de munca”.267 din codul Muncii. potrivit carora aplicarea sanctiunii este posibila cel mai tarziu in 6 luni de la data savarsirii.D. Redactarea in termeni imperativi a obligativitatii cercetarii prealabile a evidentiat intentia legiuitorului de a face din respectarea dreptului la aparare al salariatului o conditie de validitate a insusi actului de sanctionare.nr.1997.

tinute de obligatia efectuarii anchetei administrative. dec. iar prin art. in B.331 147. in general. 13.civ.pag. alin. Se retine din Decizia Curtii Constitutionale ca. 267 se stabileste obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile. 1/1970 a fost abrogata.3/1975. iar prin Legea nr.nr.13. avand aplicabilitate la regiile autonome si la institutiile publice ca organe ale statului. normelor constitutionale. nu si in cazul unitatilor cu capital privat. Mai mult.nr. Avand in vedere ca prin art. stabilind ca art.113/1994. ca in ceea ce priveste persoanele juridice. dec. indiferent daca unitatile lor sunt cu capital de stat.147 146 – Vezi Trib. acestor categorii de societati astfel infiintate sau reorganizate (privatizate in temeiul Legii nr.Monitorul Oficial nr.cu ocazia exercitarii contestatiei.ro .Bucuresti.5/1975. alin. 82/1997.3 din Legea nr.3 din Legea nr. Curtea de Apel Bucuresti.1/1970 nu contravine. Curtea Constitutionala.58/1991) nu li se mai aplica prevederile inscrise in art. in prealabil aplicarii sanctiunilor disciplinare. Suprem. ele putand avea numai caracter de recomandare.1975. mixt sau privat.clopotel. aceasta obligatie avand caracter de generalitate pentru toti angajatii. aceasta cerinta este obligatorie. Ca urmare.in „Tribuna Economica”-Raporturi de munca. totusi.din 29 noiembrie 1997. prin Decizia nr.partea I referat. decizia nr.333. in baza prevederilor Legii nr. Legea nr. 1/1970. asa cum rezulta si din numeroase acte normative aplicabile anumitor categorii de personal.care a instituit un sistem unitar de garantii ale dreptului de aparare146. inclusiv a desfacerii contractului individual de munca. constata. 298 din Codul Muncii.de indr.15/1990.31/1990 cu modificarile ulterioare au fost constituite societati comerciale cu capital privat.O. fostele unitati socialiste de stat s-au transformat in societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome. s-a restrans sfera. deoarece lipseste de eficienta textul de lege.82/1997 a Curtii Constitutionale nu mai are aplicabilitate.

prin Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national. prin contractul individual sau colectiv de munca. in lipsa unei comunicari exprese in vederea ascultarii.pag. de a se prezenta la audiere desi a fost instiintat in scris148 .128/1997 150.61. de a face declaratii149 .1995.art.120 din Legea nr.c si d) si pentru cauze care nu tin de persoana lor( art. proba ce cade in sarcina unitatii ce l-a angajat.O.303/2004 privind statutul magistratilor. cum ar fi sustragerea angajatului.Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. 125. in „Tribuna Buc. refuzul de a fi cercetat.74.Legea nr. durata preavizului este de 20 de zile lucratoare.Raporturi de munca- referat. termenul de preaviz va fi si el sus 148. evident mai mare.22/1992 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. instanta va respinge exceptia privitoare la incalcarea dispozitiilor art. art. necorespunderea profesionala ( art.alin. persoanele concediate pentru inaptitudine fizica sau psihica. deoarece masura a fost luata cu incalcarea dreptului la aparare al salariatului.4 din Legea nr.16/1998 privind personalul vamal.56/1994.lit.ro . Potrivit art.142/1997 151 – Curtea de Apel Ploiesti – Decizia nr.151 Incalcarea acestei obligatii atrage nulitatea desfacerii contractului de munca. etc. cum ar fi sustragerea angajatului. partile pot stabili o durata.clopotel. parasirea unitatii fara a se prezenta la data ce i s-a comunicat sau alte imprejurari imputabile salariatului. instanta va respinge exceptia privitoare la incalcarea art.65 si 66) beneficiaza de dreptul la preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare. 149. In cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita din cauza unor motive intemeiate. nr. 73 din Codul Muncii.267 din Codul Munci. In situatia in care in perioada de preaviz contractul de munca este suspendat.alin2. Prin urmare. Astfel. termenul de 15 zile este o durata minima. ceea ce inseamna ca. parasirea unitatii fara a se prezenta la data ce i s-a comunicat sau alte imprejurari imputabile salariatului.art.331-332 Economica”. 267 din Codul Muncii 150. de exemplu.In cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita din cauza unor motive intemeiate. Precizam ca absenta nemotivata a salariatului de la serviciu nu poate constitui prin ea insasi o cauza de sustragere imputabila salariatului.G.

desi a avut in vedere reglementarile din Codul Muncii anterior. ceea ce isi mentine valabilitate si pentru actuala reglementare in materie152.7/1999 referat.ro . si anume: - in Titlul II. ca urmare a luarii acestei masuri. ca urmeaza a fi concediat. Preavizul este un drept al salariatului si o obligatie legala a angajatorului. Curtea Constitutionala. 2. incetarea raportului de munca. V. De asemenea. ori sa determine in sine. d. dec.clopotel. Astfel s-a precizat ca incunostintarea prealabila a salariatului ca. preavizul nu constituie nici o ingradire a dreptului la munca. 61. a dreptului de a alege felul si locul muncii. a III –a – concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului. Decizia de concediere Reglementarea deciziei de concediere este realizata in diverse parti ale Codului Muncii. evidentiind importanta si necesitatea preavizului. urmeaza a fi concediat. sectiunea a VI-a – dreptul de preaviz.Curtea Constitutionala.art. la o data ulterioara. in vederea inlaturarii sau diminuarii consecintelor negative.pendat corespunzator. art.ca si a dreptului la protectie sociala. Cap.Sect. care se afla in perioada de proba.nr. - 152. Nu au dreptul la preaviz persoanele concediate in temeiul art. nu reprezinta o masura de natura sa modifice conditiile de incheiere sau de executare a contractului de munca.77. a constatat ca acestea sunt in concordanta cu prevederile constitutionale. art.62.74-75 sectiunea a VII-a – controlul si sanctionarea concedierilor nelegale. Preavizul consta in instiintarea prealabila a salariatului de catre angajator. lit.

d. decizia trebuie sa mai cuprinda in mod obligatoriu: 153 – Vezi Al. Prin urmare. trebuie sa aiba loc numai in forma scrisa.pag. art. daca incheierea contractului de munca poate avea loc sau nu in forma scrisa.alin.74.433 referat. aceasta prezentare rezulta o sistematizare criticabila a Din reglementarii deciziei de concediere.sub sanctiunea nulitatii absolute. Potrivit art.ro .Ticlea.clopotel.lit. d) lista tuturor locurilor de munca disponibile din unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant.153 Avand in vedere reglementarile enumerate mai sus. c) criteriile de stabilire a ordinii prioritare. fapt ce a fost subliniat in literatura de specialitate. aceasta fiind o cerinta de validitate a incetarii lui.cit. sub sanctiunea nulitatii absolute.1 se stabileste ca decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea. alin. trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta. decizia se emite in scris si. potrivit art.2 din codul Muncii. 62.268.70. in conditiile art.2.II – raspunderea disciplinara. conform art.op. ca urmare a concedierii. putem defini decizia de concediere ca fiind o modalitate de exprimare a vointei unilaterale a angajatorului prin care dispune incetarea contractului de munca al unui salariat in cazurile si cu respectarea conditiilor si procedurii prevazute de Codul Muncii. b) durata preavizului.268. incetarea contractului .alin.2. In acelasi timp prin art.- in Titlul XI – raspunderea judiciara. alin. In cazul concedierii disciplinarea.64. cap.

in sensul ca nu-si gasesc locul in decizia de concediere.2. In legatura cu mentiunile de la lit. cu precizarea ca la expirarea lui inceteaza contractul. iar in cazul persoanelor juridice.art. cat si temeiului juridic. in conditiile prevazute la art. precum si numele.1 si art. instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.alin. care au fost incalcate de salariat.268. deoarece acestea sunt complementare. e. deoarece referat. regulamentul intern sau contractul de munca aplicabil. temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica. temeiul in care sanctiunea poate fi contestata.alin 3.2. prenumele.267. consideram ca orice decizie de concediere trebuie sa prevada: a) denumirea si sediul( numele si prenumele) angajatorului. de prevederile art. b. functia si locul de munca al salariatului care va fi concediat. alin. Organul sanctionator trebuie sa tina seama la intocmirea deciziei de concediere.alin. b) motivarea deciziei in fapt si in drept cu precizarea detailata a motivelor si probelor care determina concedierea. nu a fost efectuata cercetarea. c si d. ne exprimam unele rezerve.ro . motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care.reprezentantul care a dispus concedierea.a. c) durata preavizului. d) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in cazul concedierilor colective. c. precizarea procedurilor din statutul de personal.74. f.62. d. In raport cu cele prezentate mai sus. descrierea faptei care constituie abatere disciplinara.clopotel.

b din Codul de Procedura Civila. efectele ei producandu-se de la data comunicarii.3 din Codul Muncii. Competenta teritoriala( ratione loce) revine tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul sau resedinta reclamantul.2 pct. iar criteriile de stabilire a ordinii concedierii au fost folosite anterior luarii masurii si privesc pe toti angajatii afectati. II2 din 31 martie 2003 155 – Vezi art.2 din Codul Muncii referat. in termen de 5 zile. semnatura organului competent si. Avand in vedere importanta pe care o prezinta forma scrisa a desfacerii contractului de munca. contractul de munca se modifica in mod corespunzator. in primul caz cu indicarea probelor care infirma apararile. vezi si Curtea Suprema de Justitie. iar decizia este un act individual si nu unul colectiv.284.74. art.1 din Codul Muncii. alin. se vor motiva aceste situatii. iar in al doilea caz.ro . consideram ca aceasta optiune trebuia realizata inainte de emiterea deciziei de concediere. instanta noastra suprema a stabilit ca ea constituie o conditie de validare a acestei 154 – Vezi art. Decizia de concediere se comunica in scris. tribunalul judetean)154 . respectiv.clopotel. stampila angajatorului.155 h) in decizie se va insera numarul si data inregistrarii. sau nu a fost efectuata cercetarea. si nu mai este cazul concedierii. g) termenul in care poate fi contestata decizia de concediere( 30 de zile de la comunicarea deciziei si indicarea instantei competente sa solutioneze contestatia.In acelasi sens.preavizul se stabileste in contractul colectiv sau cel individual de munca si trebuie acordat anterior concedierii. Si in acest caz.75 si 268 alin. asa cum prevad art. cu dovada instiintarii si refuzul salariatului de a se prezenta in faza cercetarii disciplinare prealabile. de catre unitate.sectiile unite.deoarece daca propunerea de trecere intr-un post vacant a fost acceptata.284.alin. daca este cazul. f) daca se inlatura apararile formulate de salariatul in cauza. decizia nr. e) lista locurilor de munca disponibile si termenul in care salariatii pot opta pentru ocuparea unui loc vacant.1 lit.

fara a se prevedea data comunicarii.349/1992.131 158 – Trib. 1995.pag.233. respingand exceptia de neconstitutionalitate la comunicarea deciziei. pentru a-si putea face apararea si pentru a putea contesta dispozitia considerata nelegala sau netemeinica”.cit.Idem dec.. in Culegere….205/2001 162 – Trib.193 referat.dec.civ.334/1969.185 159 – Tribunalul Bucuresti.masuri.pag. etc.233.a III-a civ. in R.sec.ro .Buc.. in Repertoriu…. in sensul obligativitatii dispozitiei scrise si a comunicarii.civ. nr. ci trebuie sa se arate in mod corect in ce consta necorespunderea.349/1992.in Culegere…pe anul 1972.349/1992.sec. in culegere…pag.nr.122/1969. col. Mun.pag.civ.nr.185-186 161.dec.in Culegere…pe anul 1992.Raporturi de munca. vezi Trib.pag. sau a comis abateri disciplinare.211/1983.nr. sec. nr.160 In acelasi sens. motivarea trebuie sa fie suficient de clara pentru a invedera imprejurarea care a determinat si care justifica desfacerea contractului de munca. 44/1972.dec. civ.civ.44/1972. Suprem.1648/1967. Suprem.3/1968. Curtea Constitutionala.dec.dec.civ. care nu pot fi verificate.nr.Trib.pag.pag.dec. cum ar fi de exemplu. nr. Asa cum a stabilit instanta suprema.537. in “Tribuna Economica”.. Suprem.sec.. a statuat ca „acele acte procedurale sunt necesare pentru aplicarea prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la munca trebuie sa cunoasca exact masura luata.pag.385/1993.1045/ 1965.nr.nr. nu poate fi inlocuita cu alte probe157 sau alte inscrisuri ale conducerii unitatii. care sunt faptele comise.234-235 160. nu poate inlocui dispozitia de a desface contractul de munca.pag. in Culegere…pe anii 1993-1997.nr. motivele si temeiurile de drept. urmarile.159 Tot astfel s-a statuat ca o comunicare a conducerii unitatii prin care se face cunoscuta concedierea. pag.R.156Comunicarea in scris reprezentand o garantie pentru protectia salariatilor.loc. in Culegere…pe 1969.nr.Bucuresti. Mun.Trib.191.D.dec.158 De asemenea nu este valabila comunicarea facuta prin adresa fara numar de inregistrare si nici cand pe decizia de concediere este semnatura salariatului.322 157 – Trib.. salariatul nu corespunde sub raport profesional.161 Motivarea in fapt nu poate fi limitata la afirmatii cu caracter general.162 156. Supreme dec. probele care le dovedesc.a III-a.clopotel.in Culegere…pe anul 1983.nr.

in Reperttoriu….R. elementele necesare identificarii acestui act care va fi comunicat salariatului in cauza o data cu dispozitia de desfacere a contractului de munca. schimbate sau inlocuite cu altele.Daca masura desfacerii contractului de munca a fost luata pe baza unui act de constatare a unui organ al unitatii ierarhic superioare sau din alt sistem. pag.164 Sesizat organul de jurisdictie a muncii.536 164.D.civ. Organul jurisdictional poate modifica numai incadrarea legala a desfacerii contractului165 . De asemenea. daca se dovedeste a fi temeinica legala.Idem dec.Suceava. solutionarea litigiului de munca va avea loc avandu-se in vedere motivele indicate in dispozitia de desfacere a contractului de munca. unitatea are obligatia de a motiva si in drept dispozitia de desfacere a contractului de munca.1985/1966.pag. nr.Trib. Prin urmare. Jud.pag.nr.. op.1647/1967.clopotel.215-227. ulterior nu mai pot fi modificate. prin indicarea textului de lege ( temeiul juridic) in baza caruia unitatea a luat aceasta masura.- referat.pe anul 1967. 163 – Idem dec. iar in ceea ce priveste motivele de fapt. nr.va putea numai constata daca ele corespund sau nu adevarului. existente la data emiterii dispozitiei de desfacere a contractului ori dupa emiterea acesteia. D. in dispozitia de desfacere se va indica continutul ei.in R.iar pentru amanunte. Comunicarea ulterioara a motivelor. precum si modificarea acestora de catre unitatea sau organul jurisdictional sunt admisibile. urmeaza sa confirme masura.62. nr.ro . dec.civ. in cazul in care constata ca este justificata. sau sa o anuleze.163 Odata stabilite motivele desfacerii contractului de munca si comunicate persoanei in cauza.6/1984..536 165. prin plangerea salariatului in cauza.cit. Motivarea in fapt si in drept a desfacerii contractului de munca constituie o obligatie a unitatii si un drept al salariatului in cauza. in Repertoriu…. Macovei.4/1984. instantele judecatoresti sesizate cu plangerea angajatului impotriva unei decizii de desfacere disciplinara a contractului de munca.pag.

nr.nr.R.7/1973.clopotel. din spirit de prevedere.208-210. cu toate ca in practica nu se respecta acest lucru.167 In practica s-au intalnit cazuri in care. instanta va solutiona litigiul pe temeiul cel mai avantajos pentru salariat.170 referat. in cazul in care unitatea a facut gresit incadrarea in drept. Asa cum am mai aratat. sec.2266/1972. Un asemenea procedeu este inadmisibil.8/1970.civ.pag.pag.alin. instanta investita cu solutionarea litigiului va cere unitatii sa precizeze un singur temei asupra caruia urmeaza sa poarte litigiul.1.Instantele judecatoresti nu sunt indreptatite sa adopte o alta solutie.civ. Intre motivele de fapt care au determinat desfacerea contractului de munca si temeiul de drept indicat in dispozitia unitatii. in „Tribuna Economica”. la care aceasta masura se poate ataca.325 si 326 167 – Tribunalul Suprem.in R.Neindicarea in dispozitia de desfacere a contractului de munca a termenului si organului de jurisdictie competent.1319/1992 si nr. 120. prin nulitatea absoluta a deciziei.nr.ro . trebuie sa existe o deplina concordanta.i din acelasi articol).lit. litigiul se va solutiona avand in vedere temeiul indicat. pe cand cel de-al doilea il presupune in mod obligatoriu. in caz contrar ( unitatea nu a raspuns).nr.D.sec. dec. prin stabilirea corecta a textului de lege. printre altele si pentru faptul ca primul temei exclude culpa salariatului. cu prilejul solutionarii litigiului.1995.Bucuresti. 1659/1992.R.D.dec. unitatea a indicat doua temeiuri juridice pentru desfacerea aceluiasi contract de munca si anume: necorespunderea sub raport profesional ( art. Intrun asemenea caz. aceasta greseala poate fi indreptata de organul de jurisdictie. spre exemplu aceea de a inlocui desfacerea disciplinara a contractului de munca cu o sanctiune mai usoara166 . Raporturi de munca.168 166 – In acest sens vezi Curtea Suprema de Justitie.c din Codul Muncii anterior) si desfacerea disciplinara( lit.in R.320/1970. Daca unitatea a precizat temeiul.nr. adica necorespunderea sub raport profesional. are drept consecinta afectarea valabilitatii masurii luate de unitate.pag.

in Repertoriu…. in Culegere de decizii pe anul 1965.clopotel.168 – Vezi art. Dispozitia de desfacere a contractului de munca produce efecte incepand cu data comunicarii ei in scris.ro .537 referat.nr.2 din Codul Muncii 2. prin luare de semnatura si cu indicarea datei. in termen de 5 zile de catre unitate.764/1963. intarzierea comunicarii( termenul de 5 zile este un termen de recomandare) nu duce la nulitatea masurii desfacerii contractului de munca. ci numai la intarzierea producerii efectelor ei. pag. prin intermediul condicii de expeditie a corespondentei. 169 – Vezi Tribunalul Suprem.in Repertoriu….Idem. chiar daca aceasta masura a fost dispusa la o data anterioara celei cand s-a facut comunicarea.537 170 – Idem dec.1 Comunicarea deciziei de concediere Dispozitia de desfacere a contractului de munca se comunica in scris.870/1967.nr. sau a fost numai aratata celui in cauza171 .pe anul 1963. cu confirmare de primire ori prin notificare. dec. a fost inmanata altei persoane din unitate pentru a i se transmite170 . col.1967. Comunicarea se poate face direct salariatului in cauza. De asemenea comunicarea verbala nu produce efecte juridice fata de salariatul in cauza.civ. salariatul respectiv va avea dreptul sa primeasca salariul ce i se cuvine pe aceasta perioada.158-160 171. iar in caz de refuz. prin intocmirea unui proces verbal in care se va consemna refuzul si se va lua semnatura martorilor prezenti169 sau prin expedierea ei recomandat.pag.dec. Comunicarea nu este valabila daca a fost afisata la locul de munca.294/1965.nr. salariatului in cauza. pag. 172 contractul de munca mentinandu-si existenta pana in momentul comunicarii deciziei de concediere. alin. Prin urmare. 62.

2000 8.. in R. Bucuresti.1969 4.Data desfacerii contractului de munca. Al.10/1969. Al. editura „Lumina Lex”. – Tratat de dreptul muncii.. Casa de editura „Sansa”. Ghimpu S. editura „Junimea" Iasi 1997 10.cursuri. Pentru amanunte vezi si N.6/1969. vol. Bucuresti.Bucuresti.1978 2. BIBLIOGRAFIE I. – contractul individual de munca .172 – Idem dec. 2001 11. 1967 5.nr. 2003 7. editura „All Beck”. Comerlynk G.studii 1. Paris.nr. Bucuresti.H.Ticle- Dreptul muncii. Ticlea – Dreptul muncii.R.I. nr.I si II. vol. Campineanu V. Dallas.Iasi.editura „Stiintifica si enciclopedica”. Ghimpu S. Si colectiv – Dreptul muncii. editura „Lumina Lex”.437/1969 in R. pag.I-II. D.I.I si II. 1997 6.ro .tratat. vol.R.167. – Dreptul muncii. si colectiv – „Dreptul muncii”.D. Gh.I 3. vol. – Dreptul muncii si securitatii sociale. Tratate. Colectiv – Tratat de drept civil. editura „Lumina Lex ”. – Legislatia muncii comentata. – Traite de droite du travail.10 si urm. vol. Bucuresti 2004 referat. IV..clopotel.editura „Junimea”. 2005 9.Bucuresti. Ticlea Al si colectiv – Dreptul muncii. Bucuresti. Filip. TicleaAl. Ghimpu S. editura „Rosetti”.Belingradeanu S.Perju. Stefanescu I. Bucuresti 2003 12. editura „Didactica si pedagocica”. pag. Firoiu D. vol.

Al. – Regimul juridic al raporturilor de munca in reglementarea noului cod al muncii.D. Ticlea. Athanasiu Al. Bucuresti 17. D. editura „Lumina Lex” . in analele Universitatii Al.128/1997 – Statutul personalului didactic 8.11/ 1970 18.1964 16. Legea nr. D – Incetarea contractului individual de munca. Bucuresti 2001 Acte normative 1. editura „Junimea” Iasi 1981 15.2/2003 14. – Reintegrarea angajatilor in functie . Legea nr. Sulica. – Concedierea colectiva.19/2000 privind pensiile de asigurari sociale si celelalte drepturi de asigurari 5. Macovei. editura „Omnia” Brasov 1999 19.84/1995 privind invatamantul 7. – Concedierea salariatilor in Dreptul roman si comparat.31/1954 privind persoanele fizice si juridice referat.304/2004 privind organizarea judiciara 6.R. Constitutia Romaniei 2.I.clopotel. Decretul nr. Codul civil 3. Jovoschi I.Cuza Iasi. Codul muncii 4.Dima L. – Cateva aspecte de desfacere disciplinara a contractului de munca. in Pandectele Romane. editura Politica. Legea nr. Legea nr. nr. Ghimpu S.13.92/1992 privind organizarea judecatoreasca modificata si Legea nr.ro . in R. – Desfacerea contractului de munca ca urmare a arestarii angajatului. Dumitru R. nr..

624/1999 referat. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.ro .98/1999.9. Contractul colectiv de munca la nivel national 2008-2010 11. Legea nr. privind concedierea colectiva si Normele Metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Legea nr.178/1999 privind solutionarea conflictelor de munca 10.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj 12.clopotel.

Reglementarea incetarii contractului de munca ………… 5 Capitolul II Incetarea de drept a contractului de munca 1. Procedura concedierii din initiativa unitatii …………………….. Examinarea concedierilor pentru motive care tin de persoana salariatului ……………………………………………………… 27 3.clopotel.ro . 54 2. 63 referat. Examinarea cazurilor de incetare de drept ………………. 49 Capitolul IV 1. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului ………………………………………………………. 42 4. Incetarea contractului prin acordul partilor ………………… 23 Capitolul III 1. Consideratii preliminare……………………………………… 7 2.. Decizia de concediere ……………………………………………. Concedierea colectiva …………………………………………. 7 3. Consideratii generale …………………………………………. 26 2. Consideratii generale ……………………………………… 4 2.PLANUL LUCRARII INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Consideratii introductive ……………………………………. 1 Capitolul I Notiuni generale privind incetarea contractului de munca 1.

1 Comunicarea deciziei de concediere …………………………… 70 Bibliografia………………………………………………………………71 referat.2.ro .clopotel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->