CONSIDERATII INTRODUCTIVE

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. Definitia contractului individual de munca pe care o gasim in art. 10 din Codul Muncii este: „ contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei renumeratii denumite salariu”. Incheind contractul de munca,persoana dobandeste calitatea de angajat,revenindu-i drepturile si obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca si in contractul individual de munca. 1 Definitia data contractului individual de munca este incompleta, revenindu-i doctrinei sarcina de a o completa pornind de la adevaratul sau continut,adica de la elementele ce-l caracterizeaza. Definitia trebuie sa raspunda necesitatii de a evidentia ceea ce este specific acestui contract si care il diferentiaza de oricare alt contract in care este vorba de prestarea unei munci ( contract de mandat, contract de prestari serviciu). Elementele specifice contractului individual de munca sunt:

incheierea lui se face in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa,in limba romana; obligativitatea incheierii contractului de munca ii revine angajatorului ( „angajatorul este orice persoana fizica sau juridica ce poate,potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca” 2 ) ;

__________________________________________________________
1 – Gh. Filip si col. – „Dreptul Muncii ” , vol. I, Ed. „Junimea”, Iasi, 2005,pag.136 2 - art.14 (1) Codul Muncii 2003

referat.clopotel.ro

prestarea unei anumite munci, precum si retribuirea muncii prestate potrivit legii si concilierii partilor incheierea contractului de munca pe durata

nedeterminata, si prin exceptie pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege 3 ;

raporturile de subordonare juridica dintre angajat si angajator. 4

Pe baza elementele mai sus prezentate, putem defini contractul individual de munca ca fiind aceea conventie scrisa, prin care o persoana fizica,in realizarea dreptului la munca, se obliga sa puna la dispozitia celeilalte parti contractante forta sa de munca, pentru a presta o anumita activitate in cadrul unei anumite meserii, functii sau specialitati, intr-o anumita localitate sau raza teritoriala si sa respecte disciplina muncii, iar angajatorul, la randul sau, se obliga sa asigure conditiile necesare protectiei vietii si sanatatii si sa retribuie munca prestata in raport cu prevederile legale si potrivit negocierii partilor.5 Datorita importantei pe care o are, contractul individual de munca este unanim apreciat ca fiind una din cele mai importante institutii ale dreptului muncii si, in acelasi timp micul izvor al raportului juridic de munca. Contractul de munca fiind incheiat prin acordul partilor, prevederile lui trebuie respectate, realizandu-se astfel o stabilitate in munca. Orice modificare a prevederilor contractului, conform principiului simetriei juridice,trebuie sa aiba loc tot pe aceeasi cale, adica prin acordul acelorasi parti, iar incetarea contractului nu poate avea loc decat in cazu___________________________________________________________________________________________

3 - art.12 (1) si (2) Codul Muncii 4 - vezi S. Ghimpu, Al. Ticlea- „Dreptul Muncii”, E. „Sansa”, Bucuresti 2000, pag. 139- 140 5 – I.Tr. Stefanescu – „Tratat de dreptul muncii”, vol. I, Ed. „Junimea Lex”, Bucuresti 2003,pag.294; V.Dorneanu,Gh.Badica- „Dreptul Muncii”, Ed. „JunimeaLex”, Bucuresti 2002,pag.355

referat.clopotel.ro

rile prevazute si cu respectarea conditiilor si a procedurilor legale. In cadrul garantiilor juridice, care asigura infaptuirea dreptului la munca si stabilitatea in munca, se inscriu si dispozitiile legale care reglementeaza incetarea contractului de munca.6 Prin numeroase prevederi legale sunt reglementate modurile, motivele, conditiile, procedura si efectele incetarii contractului de munca, controlul respectarii acestor dispozitii legale si raspunderea in cazul incalcarii lor. Totodata aceasta reglementare contribuie la o mai mare stabilitate a personalului, al diminuarii fluctuatiei nejustificate de personal, precum si la ocrotirea intereselor salariatilor. Prezenta lucrare isi propune sa examineze incetarea contractului individual de munca in toate cazurile prevazute de Codul Muncii, procedura incetarii si efectele produse.

6 – pentru amanunte vezi D. Macovei, „Incetarea contractului individual de munca” Ed. „Junimea”Iasi 1981

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND INCETAREA
referat.clopotel.ro

In literatura de specialitate si in practica judiciara. fara a exista o identitate deplina intre acesti termeni.vezi Codul Muncii. Din acest text rezulta ca termenul de concediere presupune incetarea contractului de munca din initiativa uneia din partile contractante. 55 si urmatoarele. Prin urmare. in locul termenului de concediere se foloseste termenul de „desfacere a contractului”. atunci cand initiativa acestei masuri apartine angajatorului. se foloseste termenul de demisie.clopotel.ro . a muncii. 7. art. contractul de munca inceteaza de drept. de „desfacerea a contractului de munca” si de „denuntare” sau „demisie”. 55 din Codul Muncii. termenul de „incetare” a contractului de munca este folosit impreuna cu acela de „concediere”. ca urmare a incetarii prin acordul partilor. in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege.CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA 1. precum si ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. iar ceilalti termeni: concedierea referat. In literatura de specialitate. Ca o concluzie. alaturi de acest termen se foloseste termenul de „denuntare”. CONSIDERATII GENERALE Incetarea contractului de munca poate avea loc numai in cazurile si cu respectarea conditiilor si a procedurilor stabilite de lege. care a fost consacrat pentru prima data in actualul Cod al Muncii. concedierea si desfacerea ne apar ca modalitati de incetare a contractului de munca. rezulta ca termenul de „incetare” reprezinta genul. Atunci cand initiativa apartine salariatului. Potrivit art.7 In legislatia noastra.

In art. c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica. 2. 3. Astfel. capitolul I. iar pentru anumite categorii de personal.clopotel. 55 din Codul Muncii sunt reglementate modalitatile de incetare a contractului de munca. 56 din Codul Muncii stabileste incetarea de drept a contractului de munca in urmatoarele cazuri: a) la data decesului salariatului sau a angajatorului persoana fizica. 2..(desfacerea) si demisia (denuntarea) sunt specii. sub toate aspectele.41-48. art. art. referat. la data convenita de acestea. capitolul IV art. incetarea de drept. evitandu-se astfel orice posibilitate de confuzie. daca acesta antreneaza lichidarea afacerii. Art. prin acte normative proprii de aplicatie speciala. acestia din urma termeni folosindu-se pentru a desemna o anumita modalitate de concretizare a incetarii. in capitolul II. 10-36 reglementeaza incheierea contractului de munca. este realizata. 49-54 suspendarea unor efecte ale contractului si capitolul V. prin Codul Muncii. capitolul II art. art. Codul Muncii in Titlul I. in principal. de la data la care persoana juridica isi inceteaza activitatea. ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti. 37-40 executarea contractului. ca urmare a acordului partilor. 55-79 incetarea contractului.ro . in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege. REGLEMENTAREA INCETARII CONTRACTULUI DE MUNCA Reglementarea contractului de munca. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica. modificarea contractului. si anume: 1.

ro . j) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. de la data emiterii mandatului de executare.d) de la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizatie pentru pensionare sau. dupa caz.clopotel. de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor. referat. de le data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare. autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru executarea profesiei. potrivit legii. k) retragerea acordului partilor sau al reprezentantilor legali. la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate a salariatului. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia. ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara. data la care nulitatea absoluta a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva. i) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii. e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca.. h) de la data retragerii. in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15-16 ani. g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate.

consecinta fireasca si necesara este incetarea contractului de munca. iar angajatorul. Vom analiza mai intai cazurile de incetare de drept a contractului de munca. disparand una din partile contractante. 2. concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Examinarea cazurilor de incetare de drept Dupa cum s-a aratat anterior. referat. potrivit art.clopotel.ro .CAPITOLUL II INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCA 1. Decesul.in acest caz.58 din Codul Muncii cii prestate. nu poate fi o alta persoana decat cea initiala. prin art. beneficiar al mun 8 – vezi art.are ca efect incetarea contractului de munca deoarece caracterul sau „intuitu personae” exclude posibilitatea prestarii muncii de catre o alta persoana decat cea care nu este parte in contract. in raport de existenta sau inexistenta legaturii dintre aceasta masura si salariat. Astfel.2 Codul muncii.al. cazurile de incetare de drept a contractului de munca sunt urmatoarele: a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoana fizica Prin decesul salariatului sau angajatorului persoana fizica. 58. Consideratii preliminare Asa cum s-a aratat concedierea sau desfacerea contractului de munca reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. 56 din Codul Muncii.8 Legiuitorul reglementeaza distinct concedierea.

in acest caz. potrivit art. In cazul in care o parte a fost pusa sub interdictie prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. care nu pot fi transmisibile de catre niciuna din parti altei persoane.3 din 1957 privind persoanele fizice si juridice referat. daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii Declararea judecatoreasca a mortii asa cum rezulta din dispozitiile art. de la data la care persoana juridica isi inceteaza activitatea 9 – Decretul nr. din acest motiv. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau punerii sub interdictie a salariatului ori a angajatorului persoana fizica. incetarea de drept a contractului de munca se datoreaza faptului ca una din partile contractante nu mai are capacitate juridica. contractul de munca inceteaza numai in situatia in care declararea judecatoreasca a mortii sau de punere sub interdictie a angajatorului persoana fizica este urmata de lichidarea afacerii. contractul de munca se va mentine si executarea lui va avea loc in continuare.142-150 din Codul Familiei. considerandu- se disparitia uneia dintre partile contractante. ata cum este un contract de munca in care este exclusa reprezentarea si.clopotel. 31/1954 9 este similara mortii fizice. Prin urmare. este o consecinta a caracterului strict personal al obligatiilor asumate.ro . acea parte a contractului nu mai este capabila sa-si exercite drepturile si sa-si indeplineasca obligatiile prin acte juridice proprii. 16-21 din Decretul nr. Cu alte cuvinte. c) ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica. in aceasta ipoteza. in cazul in care afacerea respectiva este preluata si continuata de succesorii sai sau chiar de o alta persoana.Prin urmare incetarea contractului de munca. De mentionat este faptul ca. contractul va inceta.deoarece sia pierdut discernamantul.

trecand patrimoniul in totalitatea sa sau in parte altei (altor) unitati. aceasta (acestea) are (au) obligatia sa preia si personalul impreuna cu contractele de munca. obiectul raportului ( prestarea si 10 – Legea 31/ 1990 a fost republicata in 1998 referat. In aceste cazuri. 40 din Decretul nr. mixt sau privat si regiile autonome. In celelalte cazuri de incetare a persoanelor juridice( comasare si divizare).45 din Decretul 31/1954 avea in vedere numai organizatiile cooperatiste si obstesti.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. acest temei al incetarii contractului de munca avea un camp limitat de aplicare. Drepturile si obligatiile unitatii dizolvate nu se transmit altei unitati. societatile comerciale. deoarece aceasta presupune lichidarea completa a unitatii prin dizolvare. dizolvarea este reglementata si prin Legea 31/1990 privind societatile comerciale10 iar ca urmare a falimentului. nu si unitatile de stat. unitatea inceteaza de a mai fiinta in fapt si in drept.ro . In trecutul apropiat. Justificarea desfacerii contractului de munca ( concedierii) in cazul dizolvarii unitatii consta in faptul ca dispare unul din subiectele raportului juridic de munca si. ca sanctiune. dizolvarea poate opera silit. De asemenea. pana in 1990.clopotel.In conformitate cu dispozitiile art. divizare sau dizolvare. ci se sting ca urmare si efect al dizolvarii. Prin Legea 31/1990. prin decizia conducerii persoanei juridice in cauza. Dintre aceste modalitati de incetare a persoanelor juridice numai dizolvarea unitatii constituie temei legal al concedierii ( desfacerii contractului de munca). ori voluntar. indiferent daca sunt cu capital de stat. incetarea persoanei juridice poate avea loc prin comasare. deoarece art. in aceste conditii. pot face obiectul dizolvarii in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si cele juridice.

precum neintelegeri grave dintre asociati. incapacitatea. art. „All Beck”. - - - - falimentul unitatii potrivit Legii 64/1995.c din Codul Muncii este posibila numai in cazul lichidarii totale a unitatii.31/ 1990. op.Ticlea – „Dreprul Muncii. ca temei juridic al concedierii poate avea loc in urmatoarele cazuri: - implinirea termenului pana la care s-a infiintat unitatea.servicii. realizarea sau imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintata persoana juridica. Filip in col.alin.12 - In practica judiciara s-a decis ca dizolvarea unitatii nu poate determina 11 – vezi G. cand desfacerea contractului de munca va avea loc in alt temei juridic si anume. . hotararea instantei.ro .clopotel. excluderea. ori mijloacele folosite pentru realizarea lui au devenit ilicite sau imorale.lit.11 Desfacerea contractului de munca in temeiul art. cu modificarile ulterioare.56. c din Codul Muncii. pierderea capitalului social sau micsorarea lui sub limita minima legala. Aplicarea dispozitiilor art. dupa caz. care impiedica functionarea societatii comerciale in conditiile prevazute de Legea nr.cit. ori este altul decat cel declarat. i din Codul Muncii. 56.ateliere). retragerea sau decesul unuia dintre asociati.nu si in cazul desfiintarii unor compartimente de munca ( sectii. Al. 61.266 referat.Ghimpu. membrilor) .retribuirea muncii) nu se mai poate realiza. hotararea organului de conducere colectiva ( al adunarii generale a actionarilor. sau dupa dispozitiile dreptului comun. contract sau statut. Bucuresti 2000.pag. scaderea numarului de membrii sub limita minima prevazuta de lege. Ed. prin dizolvare. scopul persoanei juridice a devenit ilicit sau imoral.lit.pag. la cerea oricarui asociat pentru motive temeinice.265 12 – S.

Aceste limite ale varstei standard si ale stagiului complet de cotizare. careia ii revine numai obligatia de a solicita sprijinul organelor abilitate de a lua in evidenta si repartiza personalul disponibilizat astfel. 13 – vezi Tribunalul municipiului Bucuresti. Potrivit prevederilor Legii nr. adica pana in 2015. in acelasi mod trebuie sa aiba loc si incetarea lui. trebuie realizat treptat. stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati. dupa caz. comun pentru femei si barbati este de 15 ani. referat.14 d) indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau.ro . daca incadrarea in munca s-a realizat prin incheierea contractului individual de munca. in Culegere……. precum si acordarea preavizului.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. intr-un termen de 13 ani. Precizam ca prevederile de protectie stabilite in art. iar stagiul minim de cotizare. a incapacitatii de munca. de exemplu. la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate. 60 din Codul Muncii.60 din Codul Muncii nu sunt aplicabil in cazul concedierii pentru dizolvarea unitatii. altele pe parcurs.pag.1417/1991. varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Este posibil ca nu toate contractele de munca sa fie desfacute concomitent.145 14 – prin art. in vederea pensionarii. adica pentru fiecare angajat in parte.pe anul 1991. pe durata graviditatii.o desfacere globala a contractelor de munca deoarece aceasta contravine normei de principiu potrivit careia contractul de munca se poate desface numai individual. deoarece aplicand principiul simetriei juridice.clopotel. decizia nr. sectia a IV-a civila. iar restul lor. potrivit legii. la incheierea operatiunilor de lichidare. unele vor inceta la inceperea activitatii de lichidare. sunt stabilite cazurile in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa.etc.13 Consideram corecta aceasta solutie.

53-58 din Legea nr. In cazul pensionarii anticipate si cel al pensionarii pentru invaliditate15 incetarea contractului de munca are loc la data comunicarii deciziei de pensionare.cel in cauza cumuland salariul cu pensia asa cum rezulta din 15 – vezi art. D din Codul Muncii referat. conditiile de pensionare sunt: - 57 ani si 5 luni = varsta standard de pensionare 25 ani si 6 luni = stagiul de cotizare 10 ani si 6 luni = stagiul minim de cotizare 62 ani si 6 luni = varsta standard de pensionare 30 ani si 6 luni = stagiul de cotizare 10 ani si 6 luni = stagiul minim de cotizare urmand ca in fiecare an. de exemplu in 2005. varsta de pensionare si stagiul de cotizare sunt reduse in anumite limite. in conditii deosebite. fara a mai fi necesara indeplinirea altor formalitati.19/2000 16 – vezi art.Conform Anexei 3 la Legea 19/2000. contractul de munca inceteaza de drept. Astfel. pentru ca. vom prezenta urmatorul exemplu: • pentru perioada iulie – decembrie 2004.16 Incetarea in acest mod a contractului de munca nu inlatura posibilitatea incheierii unui nou contract de munca cu acelasi sau cu alt angajator. in totalitate sau partial. 56. In conformitate cu prevederile art.ro . pentru a intelege modalitatea de calcul. 42 din aceeasi lege.clopotel. pentru barbati : - Pentru salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare. pana la sfarsitul anului 2014 sa se ajunga la limitele aratate mai sus. aceste limite sa creasca cu doua luni si tot asa in fiecare an. lit.varsta standard de pensionare poate fi redusa la 50 de ani. pentru femei . pentru salariatii care au desfasurat munca. pentru femei si 55 de ani pentru barbati.

Dima – Regimul juridic al raporturilor de munca in reglementarea noului Cod al Muncii. Invaliditatea de gradul I se caracterizeaza prin pierderea totala a capacitatii de munca.94. persoanele care tiau pierdut jumatate din capacitatea de munca si lucreaza jumatate din durata normala a programului de lucru.e din Legea nr.clopotel.b referat. angajatorii au obligatia sa asigure trecerea pe locuri de munca corespunzatoare a celor pensionati pentru invaliditate de gradul III.pag. Pensionarul de gradul III are dreptul sa cumuleze pensia cu salariul corespunzator fractiunii de norma din postul pe care il ocupa. Totodata.19/2000.dispozitia art.54.al. in conditiile legii de pensie de invaliditate de gradul III. a capacitatii de autoservire. C din Legea nr. Invaliditatea de gradul I sau II. ori din cauza unor boli profesionale sau a unor accidente in afara proceselor de munca ori a unor boli obisnuite. lit.1.17 Salariatii care din cauza unor accidente de munca survenite in timpul indeplinirii indatoririlor de serviciu. 17 – Al.19Potrivit art.19/2000 19 – Idem art. invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane.54. in „Pandectele Romane”.lit. constand in pierderea totala sau in cea mai mare parte a capacitatii fizice de munca. cu posibilitatea invalidului de a se autoservi. 54. si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca. are drept rezultat imposibilitatea realizarii obiectului contractului de munca si in consecinta.in temeiul pe care il examinam.18 Invaliditatea de gradul II se caracterizeaza prin pierderea totala a capacitatii de munca. 22. nr. din Legea 19/2000 si de art. fara ajutorul altei persoane.al. de autoconducere sau de orientare spatiala.Vezi art. acesta va inceta de drept . beneficiaza.2/2003. daca munca prestata pana la data pensionarii este contraindicata medical. L.ro .225 18. lit.urmeaza a fi pensionati pe timpul cat dureaza invaliditatea.3 din Codul Muncii. de autoconducere si de a se orienta in spatiu. Athanasiu.

Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea contractului de munca. 56.nr. Dupa fiecare revizuire se emite o decizie. Neprezentarea pentru motive imputabile pensionarilor la revizuirea medicala. la intervale de 6-12 luni.572/199.1/1991.civ.62 din Legea nr. Desi textul pe care-l examinam se refera numai la nulitatea absoluta care constituie un caz de incetare a contractului. consideram ca fiind necesare unele comen 20 – Vezi art.57 ca institutie a dreptului muncii.ro . angajatorilor le revine obligatia de a-i incadra in postul detinut anterior sau in alt post corespunzator pregatirii lor profesionale.In sfarsit. Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia. in art.al.68-69 21 – Vezi art. atrage dupa sine suspendarea platii pensiei. ca un caz de incetare de drept a contractului de munca si in art.de la data in care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva.pag.comisia de expertiza a capacitatii de munca constata ca cei pensionati pentru invaliditate si-au recapatat capacitatea de munca.21 e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului de munca.clopotel.ca urmare a redobandirii capacitatii de munca. atrage nulitatea acestuia. incetarea calitatii de pensionar de invaliditate.in revista”Dreptul”. Actualul Cod al Muncii reglementeaza pentru prima oara nulitatea contractului de munca.e. incadrarea in alt grad de invaliditate.133.19/2000 referat. daca in urma revizuirii medicale.lit.dupa caz: - mentinerea acelasi grad de invaliditate.2 din Codul Muncii si Curtea Suprema de Justitie.Dec. prin care se stabileste .20 Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale.in functie de afectiune. pana la implinirea varstei standard de pensionare. sec.nr.

salariatul in cauza are dreptul de a introduce plangere la organul jurisdictional competent.p.Tr.379.clopotel. 23 consideram - este necesar sa facem deosebirea dintre nulitatea contractului si incetarea acestuia. Acest organ.op. Asa fiind.fiecare dintre aceste notiuni avand un continut.p. reglementarea acestui caz de incetare de drept a contractului de munca reprezinta un act de dreptate ce i se face salariat 22 – Vezi Gh. f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate. investit cu plangerea salariatului.Ticlea. contractul acesteia inceteaza de drept.cit. Prin urmare.Bucuresti2003.. in conditiile aratate. In cazul in care in postul ramas liber.pag. daca va constata ca masura concedierii este ilegala sau netemeinica. a fost incadrata o alta persoana.Ed.nulitatea nu trebuie considerata ca un caz de incetare a contractului de munca.fiecare reprezentand institutii juridice distincte.”Contractul individual de munca”. fiecare dintre aceste notiuni avand un caz de incetare a contractului de munca.nu ti cea relativa. o va anula si va dispune reintegrarea in postul detinut anterior si plata despagubirii.Al.si anume:22 - din punct de vedere al efectelor pe care le produce nulitatea. pentru a fi integrata persoana care a obtinut hotararea definitiva si irevocabila in acest scop.268 23. faptul ca in text se prevede numai nulitatea absoluta.cit.cauze si efecte diferite. nu exista diferente intre nulitatea absoluta si cea relativa. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare Impotriva concedierii sale ilegale. in opinia noastra.op.Stefanescu. Prin urmare.ro .”Junimea Lex”. alaturi de alti autori ca reprezinta o lacuna evidenta.I.487 referat.. Filip si col.tarii.

clopotel.Ghimpu.in caz contrar sa fie ajutat pentru plasarea in munca prin organele abilitate. f din codul Muncii trebuie completate cu cele ale art. impunandu-se incetarea contractului de munca a persoanei incadrate intrun post devenit vacant printr-un act ilegal al unitatii. in Analele Universitatii”Al.Ed. trebuie sa i se acorde preavizul legal. chiar de aceeasi natura sau similar cu cel detinut anterior. nr.”27 Instanta poate dispune reintegrarea numai daca a fost ceruta de persoana in cauza si numai daca masura aceasta este posibila. intre timp.107-122 25.I.26 Dispozitiile art.24 Singura conditie ceruta in vederea aplicarii temeiului juridic pe care il examinam. cat si ajutorul pentru incadrarea in alt post vacant.Reintegrarea angajatilor in functe. postul a fost desfiintat si nici sa dispuna reintegrarea in alt post.Cuza”Iasi.4/1975.25 De asemenea s-a sustinut ca. concedierea salariatului care il detine.56.p. Incetarea de drept a contractului pe acest temei isi gaseste justificarea in faptul ca pe acelasi post nu pot figura.Didactica si pedagocica”. deci nu putea fi ocupat de o alta persoana.Cimpianu. ca si alte cazuri care nu presupun culpa.19 27 – S.ului care si-a pierdut aceasta calitate printr-un act ilegal al unitatii.lit.Bucuresti 1967. doua persoane.Vezi I.29 24.I.pentru a opera incetarea de drept a contractului de munca.537 29 – Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca referat. in cazul in care concedierea a fost efectuata netemeinic sau nelegal.ro .272 28 – Tribunalul Suprem. repunand partile in situatia anterioara concedierii.col.V.”Dreptul Muncii”.p.p. in acelasi timp. la solicitarea salariatului. in acest caz. 28 Persoanei care a fost concediata pe acest temei.”Intelesul notiunii de reintegrare. Al.cit.prin reintegrarea in postul detinut anterior.78 potrivit carora.Ticlea. postul trebuie considerat ca nu a fost nici un moment vacant si.in R. Acest temei juridic apare ca „una din garantiile cele mai puternice ale dreptului la munca. dar ocupat si care presupune.op.Haranga. instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatul la plata unei despagubiri.civ.Lavorschi. Astfel nu este posibila dispunerea reintegrarii in cazul in care.D.193-194 26 – N.R.decizia nr.p.2034/1967 in Repetoriu…. cu acordul acestuia. este existenta unei hotarari judecatoresti de anulare a fost concediat.1964.p. implicit.pe 1967.

in cazul arestarii preventive a angajatului pentru o perioada mai mare de 60 de zile.Legislatia muncii comentata. prin numeroase lacune si nedumeriri.ro .33 De asemenea. cand arestarea este dispusa in executarea unei pedepse penale cu inchisoarea.54-55 referat.56-58 din Codul Penal 33-Idem art. fara a sti care este temeiul legal al concedierii.sau a unei pedepse contraventionale private de libertate. daca executarea pedepsei la locul de munca este dispusa in unitatea in care cel condamnat isi desfasoara activitatea si cea in care executarea pedepsei are loc in alta unitate. Daca se prevede ca incetarea contractului are loc cand pedeapsa consta in executarea ei la locul de munca. Astfel.30 g) ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca.61.p.Beligradeanu-Codul Muncii.lit.b din Codul Muncii.104.p. Angajatul condamnat cu executarea la locul de munca va executa munca in temeiul mandatului de executare emis de instanta penala.Caracterul obligatoriu si opozabilitatea hotararii pronuntate de instanta judecatoreasca face ca. pentru munca depusa va primi o remuneratie intr-un anumit procent din salariul cuvenit postului indeplinit.St.Stefanescu. Persoana in cauza nu mai are statutul de salariat.unitatea care a preluat postul respectiv sa aiba obligatia de a duce la indeplinire reintegrarea salariatului in cauza.clopotel. nu se precizeaza daca acest caz de incetare de drept a contractului de munca opereaza in ambele situatii si anume. I. in raport cu numarul membrilor de familie pe ca 31-Vezi srt.prin comasare sau divizare.Beligradeanu. de la data emiterii mandatului de executare Acest caz de incetare de drept a contractului de munca a determinat multe critici in literatura de specialitate31. nu se prevede care este temeiul legal al incetarii in cazul inchisorii32 sau al detentiunii pe viata.St. in cazul reorganizarii unitatii.prin urmare.Tr.fiind apreciat ca total necorespunzator din punct de vedere al modului in care este formulat. aceasta nedumerire exista si in situatia concedierii stabilite de art.56 32-Vezi art.

pag. artificierii au nevoie de autorizarea Inspectoratului Teritorial de Munca.ro . Ticlea. prin retragerea avizului. indiferent de cuantumul pedepsei.s-a considerat. tuturor salariatilor de condamnare penala. ulterior.re ii are in intretinere. dar. In fine.autoritatilor ori atestatelor necesare exercitarii profesiei Incadrarea in munca. Dintre multitudinea cazurilor existente. etc. op.401 referat. Aplicand principiul simetriei juridice. 56.. muncitorii calificati in meseriile de instalatori de retele electrice.in conformitate cu dispozitiile legale. nu numai celor cu executarea pedepsei la locul de munca si indiferent de unitatea in care sa dispus executarea. ci si celor cu executarea in penitenciar. pentru a putea exercita ecografii trebuie sa obtina un atestat in urma absolvirii unui examen. asistentii maternali profesionisti trebuie sa obtina atestarea de la Autoritatea pentru Protectia Copilului.in anumite posturi(meserii.acordate de autoritatile sau organismele competente.cit. vom exemplifica unele cazuri: - medicii. trebuie sa fie autorizati.clopotel. de catre autoritatile sau organismele competente.lit. autoriza 34 – Al. ca art. autorizatie sau atestat.g sa fie aplicat prin analogie.34 h) de la data retragerii.functii sau specialitati) este conditionata de obtinerea prealabila a unui aviz. odata incheiat contractul cu respectarea acestei conditii. - - - - Neindeplinirea acestei conditii prealabile incheierii contractului de munca va avea ca rezultat nulitatea absoluta a contractului respectiv. gardienii publici si personalul din paza proprie pentru a fi incadrati este necesar avizul conform al organelor de politie.precum si de unele masuri de protectia muncii. gaze.a avizelor. de lege.

ca pedeapsa complementara35 sau ca masura de siguranta .etc. Pedeapsa complementara poate fi dispusa pe langa pedeapsa principala aplicata.clopotel. precum si a dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii. autorizatiilor ori atestatelor are loc atunci cand nu mai sunt respectate conditiile de acordare a lor.36 Pedeapsa complementara poate consta in interzicerea de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.poate fi dispusa de instanta penala atunci cand salariatul a savarsit fapta din cauza incapacitatii. prevazut de acelasi text este folosit atunci cand instanta penala dispune prin hotarare definitiva. care a provocat sau era de natura sa provoace un pericol grav. de exemplu executarea unei instalatii cu incalcarea prescriptiilor tehnice.115 din Codul Penal referat.tiei sau a atestatului. o meserie ori o alta ocupatie. interzicerea de a exercita de catre salariat o anumita meserie. gardianul care comite o abatere grava.53 pct.deoarece fapta penala savarsita presupune vinovatia acestuia. ca masura de siguranta. Desi din redactarea textului se poate interpreta ca am fi in prezenta unei necorespunderi profesionale.in timpul executarii contractului de munca.2 din Codul Penal 36 – Vezi art.Vezi art. i) ca urmare a interzicerii unei profesii sau a unei functii. Retragerea avizelor. consecinta va fi incetarea de drept acestuia.incetarea contractului pe acest temei este imputabila salariatului. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia Temeiul incetarii de drept a contractului de munca. ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara. nepregatirii sau altei cauze care il fac impropriu pentru ocuparea respectivei functii sau exercitarea profesiei sau meseriei ori alta ocupatie. functie sau specialitate. care este inchisoa 35. Interzicerea de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie.ro .64 si art. in realitate.

Gh.putand fi revocata la cerere. pentru bunul mers al unitatii.op.. Este necesar sa subliniem ca masura de siguranta se poate dispune fata de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala( de catre salariat) chiar daca faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa penala principala.39 j) la data expirarii termenului contractului de munca incheiat pe durata determinata 37.ro .clopotel.402 39 – S.38 Dupa incetarea contractului de munca pe acest temei.iar durat interdictiei poate fi de la 1 la 10 ani.dar in alta meserie.Ghimpu.65 din Codul Penal 38.Ticlea. Dupa expirarea termenului pentru care s-a dispus o asemenea pedeapsa complementara. Deoarece.AlTiclea. Mai mult.i.dupa trecerea unui termen de cel putin 1 an.cit.cit. daca se constata ca temeiurile pentru care s-a dispus luarea ei au incetat. in ambele cazuri.alin.op.b si c si art.Ghimpu.amnistiat).Al. sau dupa revocarea masurii de siguranta. intre calitatea de salariat si cea de condamnat la astfel de pedepse exista o incompatibilitate.desi cel in cauza redobandeste dreptul de a indreptatit sa revendice incadrarea la angajatorul la care a lucrat anterior condamnarii si la care a incetat de drept contractul de munca pe acest temei.S.114 referat.precum si ulterior executarii pedepsei poate sa se incadreze in munca. angajatorul va constata incetarea de drept a contractului de munca al salariatului in cauza.pag.lit. functie sau specialitate decat cea in legatura cu care i s-a aplicat masura de siguranta sau pedeapsa complementara.64.procedand la angajarea altei persoane.op. Mocanu.salariatul daca nu se afla in executarea unei pedepse private de libertate ( a fost gratiat. Este obligatorie aplicarea in cazurile expres prevazute de Codul Penal37..pag. Masura de siguranta se dispune pe timp nelimitat.cit 284-285.vezi art. masura dispusa de instanta penala face ca sa nu se mai poata realiza obiectul raportului juridic de munca.rea de cel putin doi ani. in temeiul textului pe care il examinam.

p.D. al incadrarii initiala. in aceleasi conditii.cit.Tribunalul mun.Potrivit art. angajatorul va cere salariatului sa predea serviciul si va proceda la scoaterea din evidenta de personal.R. a sustinut examenul sau concursul cerut de lege.ro . pe durata nedeterminata.realizat in momentul incheierii lui. Contractul de munca incheiat pe durara determinata va inceta de drept la expirarea duratei pentru care a fost incheiat.nr. pana la incheierea sezonului. dupa expirarea termenului are ca efect prelungirea contractului initial prin”tacita reconductiune”. 12 din codul muncii. op.Acest p. contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata. De specialitate si confirmat in practica judiciara.. Incetarea contractului in acest caz se produce prin simplu fapt al ajungerii la termen.112 referat. in principiu. nefiind necesara emiterea unei decizii in acest sens din partea angajatorului.d. In cazul contractului pe durata determinata incheiat pentru o activitate cu caracter temporar sau sezonier.civ. a fost sustinut in lit.311/1992. Daca angajatul nu a sustinut examenul sau concursul.p. in cazul in care aceasta forma de verificare este obligatorie. dupa expirarea termenului pentru care sa incheiat contractul.208.clopotel. Bucuresti. precum si la achitarea la zi a tuturor drepturilor banesti ce i se cuvin. care instituie obligativitatea verificarii in acest fel. Contractul de munca pe durata determinata.R.40 La ajungerea la termenul pentru care a fost incheiat contractul de munca. pe o durata ce nu poate depasi 18 luni. Implinirea termenului produce ca efect incetarea in mod automat a contractului .4/1980.Ticlea.v. de aceasta data.290/1980. deoarece aceasta constituie o modalitate de eludare a legii.p.Botosani. Vezi S.183-184. Ghimpu. incadrarea pe durata nedeterminata nu este legala. continuarea prestarii muncii. nr.dec. prin acordul partilor si numai daca.dec. in Culegere… 1992. de exemplu. dar ulterior s-a pensionat.Tribunalul jud.iar prin exceptie se poate incheia pe durata determinata si anume. Al. nu poate ince 40 . are semnificatia incheierii unui nou contract de munca. cand incadrarea temporara s-a facut intr-un post al carui titular se afla in concediu de boala. ca urmare a acordului preexistent al partilor.. Continuarea prestarii muncii.sec.nr.

p. Prin aliniatul 2 al acestui articol se stabileste capacitatea restransa pentru minorii care au implinit varsta de 15 ani. Bucuresti 1995..Bucuresti. si al reorganizarii 43 – S. Al.42 De asemenea.transformari teh. aptitudinilor si cunostintelor lor. inaptitudinea fizica si psihica si al necorespunderii profesionale 42. de a pu 41.cit.ta prin vointa unilaterala a uneia dintre parti.311/1992.legiuitorul a stabilit posibilitatea. consideram ca si salariatul poate denunta contractul de munca din initiativa sa. lit. persoana fizica dobandeste capacitate deplina la implinirea varstei de 16 ani. in temeiul art. in caz contrar. angajatorul va putea proceda la incetarea contractului de munca din initiativa sa.op. in toate cazurile de concediere prevazute la art. ca urmare a unor dificultati economice. Ghimpu. cat si pentru motive care nu tin de persoana.civ.65 din acelasi Cod. dar numai pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica. prin demisie. Acestia pot incheia un contract de munca numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.p.13 din codul Muncii.b. daca inceteaza de drept la data ajungerii la termen.clopotel.este cazul concedierii disciplinare. asa cum s-a sustinut in literatura de specialitate43 ar putea fi obligat sa plateasca despagubiri pentru prejudiciul cauzat angajatorului prin denuntarea intempestiva a contractului. Astfel.dec.Raporturi de munca. IV.79 din Codul Muncii.44 k) retragerea acordului partilor sau a reprezentantilor legali in cazul salariatilor cu varsta intre 15 si 16 ani In conformitatea cu prevederile art.in cazul desfiintarii unor posturi.in Tribuna Economica. concedierea ulterioara a salariatului constituie o masura lipsita de obiect. potrivit art. Orice contract pe durata determinat.320 referat.a.Ticlea. dar numai pentru motive temeinice care exclud culpa sa. pentru parinti sau reprezentantii lor legali. daca astfel nu sunt periclitate sanatatea. inainte de expirarea duratei pentru care a fost incheiat. deoarece.61. decat in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege. dezvoltarea si pregatirea profesionala. sec.256 44 – Tribunalul mun.c si d din Codul Muncii 41 .Ca masura de protectie a acestor tineri.pentru arestarea salariatului.ro .

tea retrage acordul dat la incadrare in cazul in care, in timpul executarii contractului, dezvoltarea sau sanatatea minorului sunt periclitate,ori a aparut, ulterior angajarii,posibilitatea de a urma o forma de pregatire profesionala. Retragerea acordului are ca efect incetarea de drept a contractului de munca,iar lipsa acordului dat de ocrotitorul legal al incheierii contractului,atrage nulitatea acestuia.
3. Incetarea contractului de munca prin acordul partilor

Temeiul legal al incetarii contractului de munca prin acordul partilor il constituie art. 55,lit. b din Codul muncii. Contractul de munca fiind un contract consensual, se incheie valabil prin realizarea acordului de vointa al partilor ( mutus consensus).Avand in vedere principiul simetriei juridice,legiuitorul a reglementat, dupa cum este si normal,posibilitatea incetarii lui,tot pe aceeasi cale,adica prin acordul acelorasi parti,indiferent de durata pentru care a fost incheiat ( mutus dissensus). Realizarea acordului de vointa, in vederea incetarii contractului de munca,se poate datora initiativa oricarei dintre cele doua parti. Acordul pentru incetarea contractului de munca este in concordanta si cu principiul consacrat in art.969 din Codul Civil:”Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. Ele se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege.” Constituind unul dintre modurile de incetare a contractului de munca, acordul partilor trebuie sa se realizeze in timpul executarii contractului, deci ulterior incheierii lui.In acest sens, practica judiciara a stabilit ca orice clauza inserata in contractul de munca,prin care angajatorul si-ar rezerva dreptul de a denunta oricand contractul de munca, urmeaza a fi considerata ineficienta, deoarece este in contradictie cu principiile Codului Muncii, care nu cunoaste posibilitatea unui acord preexistent al partilor in vederea desfacerii contractului de munca.

referat.clopotel.ro

De asemenea, practica judiciara a stabilit ca pentru incetarea contractului de munca, acordul de vointa trebuie sa fie explicit si exprimat in asa fel,incat sa excluda orice echivoc45 , consimtamantul trebuie sa intruneasca cerintele stabilite in art. 948 din Codul Civil. Astfel, de exemplu, simpla absentare de la serviciu a unui salariat nu poate fi considerata ca intentie a acestuia de a denunta contractul de munca, pe cand neprezentarea la serviciu, dublata de incadrarea in alta unitate, poate fi considerata ca o manifestare a vointei de a inceta contractul de munca manifestata implicit si neechivoc.46 In primul caz, s-a constatat ca intre angajator si salariat nu a avut loc nici o discutie cu care ocazie sa se fi realizat consimtamantul partilor de incetare a contractului de munca prin acordul partilor.47 Acordul de vointa, privitor la incetarea contractului, se poate realiza printr-o intelegere scrisa sau verbala. Forma scrisa este preferabila, deoarece constituie un mijloc facil de proba in caz de litigiu. In principiu, prin acordul partilor poate inceta orice contract de munca, indiferent de durata pentru care a fost incheiat. Daca intre parti s-a incheiat o conventie de incetare a contractului de munca prin acordul partilor, fara obiectii, salariatul nu mai poate invoca vicierea consimtamantului sau prin violenta, de exemplu, angajatorul l-a amenintat cu concedierea disciplinara .In acest caz, amenintarea cu desfacerea contractului de munca pe motiv disciplinar nu poate fi retinuta, deoarece, potrivit art.956 din Codul Civil, amenintarea cu exercitarea unui drept , nu constituie viciu de consimtamant. Concedierea disciplinara este un drept al angajatorului prevazut de art.61 lit.a din codul muncii. Propunerea unei parti de incetare a contractului de munca poate fi revocata pana in momentul acceptarii ei de catre cealalta parte.
45- curtea de apel Pitesti,dec.civ.nr.227/1994, in Buletinul jurisprudentei…pag.58,Tribunalul Judetean Cluj Napoca, dec.civ.nr.233/1979,in R.D.R nr.8/1979,p.53,Tribunalul mun.Bucuresti,sec.IIciv. dec.nr.1240/1992 in culegere…; Tribunalul suprem,col.civ.dec.nr.233/1976, in culegere de decizii pe anul 1976,p.53 46 – V.I.Cimpianu,Dreptul Muncii,ed.”Didactica si pedagogica”,Bucuresti,1976 47- V.I.Cimpianu,op.cit.,p.173

referat.clopotel.ro

Daca initiativa incetarii contractului de munca, pe acest temei ( acordul partilor) apartine salariatului, indicarea motivelor care il determina sa ceara angajatoruluiacordul nu este obligatorie.48 Este necesar sa subliniem faptul ca, odata incetat contractul de munca prin acordul partilor, nu mai poate inceta ulterior pentru un alt motiv invocat de catre nici una din partile contractante,deoarece consimtamantul partilor produce efecte juridice din momentul realizarii lui, sau la un termen ulterior stabilit de parti.

48 – Vezi Gh.Filip si col.,op.cit.,pag.276

referat.clopotel.ro

a fost introdusa prin O. Notiunea de concediere.U. numai in ultima situatie concedierea poate fi individuala sau colectiva.nr. Initial s-a folosit termenul de concediere colectiva( pentru un grup de salariati). In realitate. cel de-al doilea grup de cazuri tin de situatia in care se afla persoana juridica angajatoare. nr. constituie o importanta garantie juridica a realizarii dreptului la munca si a libertatii muncii. codul muncii in art.98/1999 a fost modoficata prin Legea nr.G.98/1997 49 .2 face o clasificare a cazurilor de concediere in grupul cazurilor care tin de persoana salariatului si altul pentru cazurile care tin de persoana acestuia.58 alin. nr.G.312/2001 care a fost ulterior modificata referat. cat si stabilirea prin intelegerea partilor ori referirea la unul din cazurile prevazute de lege fara ca acesta sa corespunda situatiei de fapt.ro .CAPITOLUL III CONCEDIEREA SALARIATILOR 1. de natura sa apere salariatii impotriva unor concedieri abuzive din partea angajatorului.clopotel.U.G. Precizam ca.U. Obligatia angajatorului de a dispune concedierea numai atunci cand. Consideratii generale Concedierea salariatilor este o modalitate a incetarii contractului de munca atunci cand vointa apartine angajatorului si poate avea loc numai in cazurile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.initial. De asemenea.9/1997. Este ilegala concedierea in alte cazuri decat cele stabilite de lege. in situatia concreta. ar actualul cod al muncii foloseste acest termen si pentru incetarea contractului individual de munca. se verifica unul din cazurile prevazute de lege. din initiativa angajatorului pentru un singur salariat. 49 – O. aprobata ulterior prin O.

nr.B.61 din Codul Muncii..ro .Noul Cod al Muncii. ed. nr.Principiile fundamentale ale reglementarii in R.2/1973. Examinarea concedierii pentru motive care tin de persoana salariatului Potrivit art. indiferent de functia pe care o detin.Anca s. cazurile in care se poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului sunt urmatoarele: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca.Dupa examinarea cazurilor de concediere individuala. Disciplina muncii in unitatile de stat.264 lit.f si art.a.R. urmarile ab 50 – Tribunalul bucuresti.50 Incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de serviciu. imprejurarile si gravitatea abaterii comise.Stiinta si Enciclopedica.nr.94.D. ca sanctiune disciplinara Respectarea disciplinei muncii este o obligatie care revine tuturor salariatilor.61 lit.51 referat. fisei postului si dispozitiilor sefului ierarhic. dec. a din Codul Muncii.Of.315/1973.p.p. sec aIII-a civ. 2.5/1973. Pl. Disciplina muncii presupune indeplinirea de catre salariat a tuturor obligatiilor care-i revin potrivit contractului individual de munca si a celui colectiv de munca. inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinara. contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern. altor acte normative. nu constituie abatere disciplinara. gradul de vinovatie.51 In stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele.clopotel.13011301/1998 51 – Vezi dec. Neindeplinirea de catre salariat a unor atributii prevazute de fisa postului..S. tragand raspunderea disciplinara a subiectului in cauza. Desfacerea disciplinara a contractului de munca este sanctiunea cea mai severa ce se poate aplica salariatilor de catre angajator. Bucuresti 1975. vom proceda la tratarea concedierii colective cu implicatiile si specificul ei. regulamentului intern. De indrumare a Plenulului Tribunalului Suprem nr.Ghimpu. fiind reglementata de art.

sec. in Repertoriu 1975-1980. in functie si de intregul complex de criterii prevazute de art. ci si in sistemul sanctiunilor disciplinare.nr.25/1997. Din felul in care sunt redactate cele doua articole citate mai sus.ro .54 Ceea ce intereseaza nu este numarul abaterilor disciplinare comise ci „vointa constanta a salariatului de a incalca obligatiile de serviciu” 55.52 Actuala reglementare a desfacerii disciplinare a contractului de munca constituie un progres in legislatie in raport cu cea anterioara. 266 din codul muncii 53 – Tribunalul Suprem. cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. trebuie luata in considerare perseverenta culpabila a salariatului in savarsirea abaterilor.37 55.pag. ed.civ.buc.p.108 referat. prin incalcarea repetata sau sistematica a obligatiilor de munca pentru care a fost sanctionat ori nesanctionat. fara a mai fi necesara dispozitia expresa care sa permita aplicarea acestei sanctiuni.p. De asemenea. actuala reglementare prevede posibilitatea concedierii disciplinare chiar numai pentru savarsirea unei singure abateri grave.aterii. in cazul in care nu s-a ajuns la concluzia ca efortul de educare nu a dat nici un rezultat.37 54 – S.. Politica. termenul de aplicare a sanctiunii nu a expirat sau a intervenit reabilitarea disciplinara53 . Savarsirea unei noi abateri disciplinare va determina organul sanctionator. deoarece este cuprinsa nu numai in cazurile de concediere disciplinara. iar necesitatea intaririi disciplinei muncii impunea.Ghimpu. Ghimpu. rezulta posibilitatea pentru angajator de a aplica sanctiunea desfacerii disciplinare a contractului de munca in doua ipoteze: • salariatul a savarsit mai multe abateri disciplinare de acelasi fel sau diferite.S. sa se dispuna concedierea disciplinara.clopotel. 266 Codul Muncii. Desi Codul Muncii nu mai include expres in continutul abaterii disciplinare 52 – Vezi art. in afara criteriilor stabilite prin art.Gh. etc. In aprecierea gradului de pericol social al abaterilor repetate.dec. 266 din codul Muncii. daca faptuitorul a mai comis abateri disciplinare. Garantii ale stabilitatii in munca.Mocanu.

p.100.p. op.Vezi si dec. ce urmeaza a fi apreciata de organul sanctionar.p.auxiliar si cel de conducere. in Tribuna Economica nr. la care angajatorul va recurge numai atunci cand. Suprem.cit.51 si D. p.cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. in art.1.si loc. art.724/1995.r.Ghimpu. constituind obligatia de munca cu caracter general.nr.Dec.Ghimpu. de exemplu.clopotel.in statute si regulamente interne sunt prevazute abateri grave care atrag concedierea disciplinara.„incalcarea normelor de comportare” acestea fac parte implicita. dispozitiile art.147. Din aceasta cauza. sec.115 alin. Prin urmare.9/1978.56 Desfacerea contractului de munca constituie o masura extrema. dupa parerea noastra enuntiativ si nu limitativ.1235/1995 a Curtii de Apel Ploiesti.58 Ne aflam in prezenta unei abateri grave.a IV-a civila.128/1997 statuteaza: „Personalul didactic de predare.57 referat. de exemplu.precum si pentru incal 56.sec.59 Pentru precizarea notiunii de abatere disciplinara grava ne putem folosi si de unele prevederi legale60.p. periclitand bunul mers al unitatii si ordinea interioara existenta.143 57–S. prin gravitatea si urmarile abaterilor disciplinare.Macovei.13/1996.Trib. fapt ce rezulta din locul pe care-l ocupa concedierea disciplinara in sistemul sanctiunilor disciplinare. Macovei.37 60. mentinerea salariatului a devenit imposibila.civ.Trib.266 din codul muncii.p. civ. pe baza criteriilor indicate.Ionovschi.Bucuresti.9/1978.p.dec.gravitatea abaterii disciplinare ramane o situatie de fapt.1975-1980.S. din Legea nr.p.de indrumare si control din invatamant raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin.p.dec.37 59 – Trib. Suprem.241 58.135136. • cea de a doua ipoteza consta in savarsirea unei singure abateri disciplinare. in Repertoriu. care sa aiba caracter deosebit de grav.nr. incetarea normelor de comportare constituie abatere disciplinara care atrage raspunderea salariatului vinovat de nerespectarea lor.sec.ro . cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului individual de munca. in cazul in care fapta savarsita pericliteaza in mod vadit bunul mers al unitatii sau ordinea interioara din acea unitate.cit.In contractele colective de munca.57 Codul muncii nu precizeaza criteriile dupa care o abatere disciplinara poate fi apreciata de asa o gravitate incat sa atraga concedierea.in Repertoriu 1993-1997.Vezi I.in Repertoriu.D.

incalcarea unor prevederi legale referitoare la incompatibilitati in interdictii privind magistratii”63 In statutul pentru functionarea sistemului energetic. • De asemenea.a i i 64 – in acest sens vezi si art. Ticlea.65 61 – Vezi art. care pot fi sanctionate cu concedierea disciplinara. Ghimpu.sau in cazul magistratilor. de natura a prejudicia buna desfasurare a activitatii. sustragerea sub orice forma.48 sunt prevazute unele abateri grave.303/2004 din Statutul magistratilor 62.clopotel.96 lit.c 63 – idem lit. care pot fi sanctionate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.t din Legea nr.cit.vezi si S. savarsirea de fapte care au produs sau care puteau produce avarii sau deteriorari de echipamente cu consecinte grave in sistemul energetic national. si practica judiciara a contribuit la stabilirea unor abateri grave.carea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei”. dupa cum urmeaza64 : • prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice. savarsirea de fapte care au produs sau puteau produce accidentarea persoanelor sau incendii cu consecinte grave. de bunuri apartinand unitatii. refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire potrivit legii de conducatorul instantei sau a parchetului. precum si interventiile si staruintele pentru solutionarea unei cereri privind cadrul legal si imixtiunile in activitatea unui magistrat62 .idem art.ro . alte abateri de aceeasi gravitate. daca au fost condamnati definitiv pentru o fapta prevazuta de legea penala61 .276 referat.63 lit.41 din statutul personalului din transporturi 65. • • • • lipsa nemotivata de la serviciu peste 3 zile consecutive ori cumulat in cursul unei luni. Al.p. op. art.

cu conducerea unitatii.104 69.nr.p.p.contencios administrativ. constituie o abatere grava care justifica concedierea disciplinara.1127/1998.191 67.Tribunalul Bucuresti.1982-1992 loc.intr-un loc fara paza asigurata. la actiunile salariatilor din subordine. s-a decis ca atitudinea unui lider de sindicat.71 66 – Curtea de Apel Ploiesti. Bucuresti.p.2972/1984. dec.sec.nr. de interes pentru salariati.dec.191 68 – idem dec.civ. • • • Fapta de participa in calitatea sa de sef de sectie. sec.dec.69 Recent.ro .clopotel. care a depasit limitele unei discutii calme si civilizate intr-o situatie conflictuala.104 71 – Tribunalul mun.R.507/1998 70– Curtea Suprema de Justitie. in afara unitatii.. a IV-a civ.67 consumarea de bauturi alcoolice in timpul serviciului sau chiar in afara orelor de program..• neluarea unei masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care ar putea fi de natura a crea un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala.70 De asemenea. fiind o concurenta neloiala.in revista „Dreptul”nr.Bucuresti. dar in incinta unitatii. sec.66 sustragerea si instrainarea de produse.3/1999. nr. desfasurate in forta pentru schimbarea conducerii legal desemnate.practica judiciara a statuat corect ca desfasurarea de catre salariat s unei firme particulare.2/1985.sec a IV-a civ. in R.a III-a civ.in conditii de concurenta neloiala. dec.nr.nr..nr. desfasurarea unei activitati identice cu cea a unitatii.cit. in Culegere pe anul 1992.p.nr. lovirea unor salariati.279/1997. ser.dec.Tribunalul mun.195-196 referat. • • • parasirea unui utilaj.69/1992 in Culegere pe anul 1992.. care justifica desfacerea disciplinara a contractului de munca. ceea ce a determinat condamnarea penala.poate fi calificata ca o abatere disciplinara grava. a unei activitati identice cu cea a unitatii in care este incadrat. nu constituie abatere de la disciplina muncii ce poate atrage desfacerea contractului de munca.p. absenta nemotivata de la serviciu o perioada indelungata.D.

daca fiecare in parte nu prezinta o garantie deosebita. fiind suficienta si comiterea din neglijenta sau crearea sau posibilitatea crearii unui prejudiciu angajatorului.nr.146 75 – Gh.Tribunalul Suprem sec.nr. sec.607/1997.190 77.Ghimpu.conflicte de munca si litigii de munca.147 referat. cand repetarea abaterii prezinta o gravitate deosebita.D.73 Practica judiciara a statuat ca.pt.nr.D. daca lipsa este urmare a culpei celui in cauza. Caracterul si efectele reabilitarii disciplinare. Al.Pentru a proceda la desfacerea contractului de munca. inclusiv a normelor de comportament in unitate.civ.ro . Filip. civ. vezi Trib.170-171 74.R. nu trebuie sa ne conduca la concluzia desfacerii obligatorii a contractului de munca ci.1977.R.Macovei.clopotel.Vezi Trib. numai.se considera ca incalcarea disciplinei muncii poate avea loc chiar in afara orelor de program si in toate incintele( club.pag. credem. nr.camin). ele pot fi diferite.in R. aceasta rezulta din caracterul repetat.22-29 76.1523/2003.884/1983.1/2004. deoarece a operat prescriptia76 ( au trecut 30 de zile de cand cel in drept sa aplice sanctiunea a luat la cunostinta de comiterea abaterii si 6 luni de la savarsirea ei).3/1984. ap.70. in cazul in care se comit doua sau mai multe abateri. atunci se va lua aceasta masura.p.D.4/1972.74 Savarsirea de abateri repetate. Curtea de Apel Bucuresti.25-1977 in Repertoriu pe anul 1975-1980.nu este necesar ca abaterea grava sau incalcarea repetata72 a obligatiilor de munca sa fie savarsite cu intentie.278 78. Savarsirea unei abateri disciplinare pentru care s-a aplicat o sanctiune.nr.cit.in R. comiterea unei noi abateri nu mai are caracterul unei incalcari repetate a obligatiilor de munca.cantina.dec.pag.Tirlea. incalcarea sistematica presupune cel putin trei abateri 73.pag.Suceava dec. Abaterile nu trebuie sa fie obligatoriu identice. absentele repetate de la serviciu justifica concedierea.78 Practica judiciara a stabilit ca intarzierea repetata de la program. dar sa constituie incalcari ale obligatiilor de munca.nr. dar a aparut reabilitarea75 sau nu a fost sanctionata.cit. Daca in legislatia anterioara se prevedea incalcarea sistematica a obligatiilor de munca.dec.. dec. lipsa repetata si 72 – incalcarea repetata presupune comiterea a doua abateri. nr.D.pag. actualul Cod al muncii nu mai prevede.de exemplu.p.77 In aprecierea gravitatii conduitei culpabile a angajatului trebuie sa avem in vedere atitudinea sa psihica fata de abaterea savarsita si de urmarile ei.in Culegere.pag.S.jud. in R.ap.D. Suprem sec.

se suspenda.40/1992 in Culgere pe anul 1992. termenul de aplicare a sanctiunii.268 din Codul Muncii. Daca s-a dispus desfacerea contractului de munca cu nesocotirea acestei masuri de protectie.79 Precizam ca pentru magistrati. in cea de a doua. a ultimei abateri care justifica luarea acestei masuri. de exemplu necesitatea ingrijirii copilului bolnav. chiar daca salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate.etc. pot fi sanctionate cu concedierea disciplinara.220 si revista „Dreptul” nr. sec. nu i se poate desface contractul de munca. care din cauza var stei nu poate fi lasat singur.75-76 referat. sec. in prima ipoteza a abaterii grave.nemotivata de la serviciu. organul judiciar sesizat va dispune anularea deciziei de concediere si in acelasi timp.etc.personalul didactic. la expirarea concediului medical. refuzul de a executa o detasare sau o retrogradare.607/1977.nr.80 Mai mult chiar. termenul continua sa curga de acolo de unde a fost suspendat.1365/1965 in culegerile de decizii din anii respectivi 80 – Tribunalul Bucuresti.ro .dec.clopotel. 60 din Codul Muncii.pag.constituie abateri disciplinare si incalcarea normelor de comportare in afara unitatii.pag.302/1965. dupa revenirea la post a salariatului. 79 – vezi Tribunalul Suprem. de o luna prevazut de art. Contractul de munca poate fi desfacut in termen de cel mult o luna de la constatarea de catre conducatorul unitatii a imprejurarii care constituie temeiul desfacerii. magistratii raspund disciplinar si pentru comportarile care dauneaza interesului serviciului sau prestigiului justitiei. sau care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale. Avand in vedere prevederile art. daca nu sunt determinate de cauze care exclud culpa. dar nu mai mult de 6 luni de la data savarsirii faptei.dec. s-a decis ca interdictia concedierii opereaza si atunci cand concediul medical a fost acordat in ziua desfacerii contractului de munca. Pe durata concediului medical. reintegrarea in post.civ.aIII-a civ. Astfel asa dupa cum s-a aratat.nr. atata timp cat se afla in concediu medical.2/1992.

D.nr. a statuat ca dispozitiile vizate de Codul Muncii „nu au ca ipoteza vinovatia angajatului pentru savarsirea unei infractiuni.in R. Prin urmare nu se conditioneaza desfacerea contractului de munca de solutionarea procesului sau de existenta unei sentinte definitive in materie penala sau contraventionala83 .ro . referat.573/1981. unitatea este obligata sa ia masura suspendarii din functie 81 – vezi Tribunalul Suprem.5/2003. Masura desfacerii contractului. ratiunea desfacerii contractului de munca constand exclusiv.pag.nr.op. deoarece aceasta este singura conditie necesara pentru validarea concedierii.Sulica. nu isi indeplineste obligatia contractuala de prestare a muncii”.pag. sec.Macovei. nici daca fapta are sau nu legatura cu munca salariatului.pe anii 1975-1980.in R.pag.82 Prin Decizia nr. Curtea Constitutionala.Mihuta. nu este necesar ca.jud. fiind suficient asa dupa cum s-a aratat.61/1991 prevede posibilitatea aplicarii sanctiunii inchisorii contraventionale pentru savarsirea anumitor fapte.166-168 83. solutionand problema constitutionalitatii temeiului juridic pe care il examinam.clopotel.3/198. celui in cauza sa-i fie dovedita vinovatia pentru fapta pentru care a fost arestat si nici ca fapta sa fie in legatura cu munca sa. in acest caz.dec.11/1970.D. I.Desfacerea contractului de munca ca urmare a arestarii angajatului. drept urmare.civ.cit.D.60 82 – D. In cazul in care unitatea a facut plangere penala sau angajatul in cauza a fost trimis in judecata pentru fapte incompatibile cu postul detinut.pag.nr. ca arestarea sa dureze mai mult de 60 de zile si daca aceasta este o masura preventiva.82. nr.D.Maramures dec. ceea ce este de natura sa stanjeneasca buna desfasurare a activitatii.Legea nr.R. in necesitatea de a preveni efectele prejudiciabile pe care le poate avea pentru un angajator absenta prelungita a angajatului. Repertoriu…. este justificata de absenta indelungata de la serviciu a salariatului in cauza.192. Trib.1403/1978.81 Pentru a se lua aceasta masura.b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile in conditiile Codului de Procedura Penala Arestarea unui salariat mai mult de 60 de zile indreptateste angajatorul sa procedeze la desfacerea contractului de munca.

suspendarea va fi dispusa in temeiul art. dar solutia isi mentine valabilitatea. unitatea ii va putea desface contractul numai disciplinar.nr.531 referat.84 Masura desfacerii contractului se poate lua incepand cu a 61-a zi de la arestare si numai cat timp cel in cauza este arestat. chiar daca a fost constatata nevinovatia ulterior desfacerii contractului de munca. unitatea nu este obligata sa procedeze la desfacerea contractului de munca. cu respectarea termenului legal. Daca desfacerea contractului de munca.in cazul depasirii termenului rezonabil. avand posibilitatea sa aprecieze daca este sau nu cazul sa ia aceasta masura in functie de situatia creata. si dupa eliberarea sa.Tribunalul Suprem.lit. Persoana in cauza in aceasta situatie.clopotel. ia cel arestat a fost pus in libertate si s-a prezentat la post.52.ro .pag.504 si urmatoarele din Codul d 84. unitatea nu poate fi obligata la reintegrarea persoanei pusa in libertate. asa cum s-a pronuntat practica judiciara mai veche. La implinirea celor 60 de zile de la arestare.va putea pretinde despagubiri pentru castigul de care a fost privat pe perioada arestarii. fiind necesar ca unitatea sa dispuna expres aceasta masura.dec. unitatea nu va fi obligata la reintegrare si plata de despagubiri. persoana a fost pusa in libertate si si-a stabilit nevinovatia. in Repertoriu…. nu. col.civ. Desfacerea contractului de munca pe acest temei poate sa nu implice vinovatia salariatului. Singura obligatie a salariatului este aceea de a se prezenta si solicita reluarea activitatii intr-un termen rezonabil de la eliberarea sa.c din codul Muncii 85.85 In cazul in care desfacerea contractului de munca s-a facut cu respectarea termenului de 60 de zile. Implinirea celor 60 de zile de la arestare nu duce la desfacerea de drept a contractului de munca.1278/1957. potrivit art. Daca termenul de 60 de zile a fost depasit. dupa cum solutia data este de condamnare sau de achitare ori de incetare a urmaririi penale.si sa nu procedeze la desfacerea contractului de munca. fara ca unitatea sa desfaca contractul de munca. unitatea nu poate refuza primirea pe motiv ca urma sa i se desfaca contractul de munca.

in Culegere….vezi dec.1057/1991.63/1999 si nr.151 87.j din Codul Muncii anterior.lit.115/1996 a retinut legalitatea art.M. cei care lucreaza in conditii de expunere.etc.61.23 alin.1. cu o anumita periodicitate.130.b din actualul Cod al Muncii87 . a unui accident sau a altor cauze. pierder 86 – Vezi Tribunalul Mun.9 din Conventia O.trebuie sa fie apta de a presta munca.508/933/2002 al MMSSF.I.11 din Constitutie. in M.256/2002 si nr. ulterior angajarii.procedura penala. nr.31 din CCM la nivel national. in raport de specificul muncii prestate. in activitati cu risc de transmitere a unor boli si care lucreaza in sector alimentar. art. ce vrea sa se incadreze. c) in cazul in care prin decizia organelor competente de expertiza medicala. Acest examen medical este obligatoriu atat la incheierea contractului de munca.O. cu alte cuvinte sa dispuna de aptitudinile fizice si psihice necesare constatate prin examen medical. sectia a IV-a. dec.nr.pag.dec.aprovizionare cu apa potabila.Astfel. pub. precum si ulterior.pe anul 1991.prin incalcarea prezumtiei de nevinovatie.avem dispozitiile art. Pentru a se putea incheia un contract de munca. In urma acestor examene medicale.Curtea Constitutionala..nr.se constata inaptitudinea fizica si/ sau psihica a salariatului. In acest sens. toti salariatii sunt supusi examinarii medicale anuale. ca urmare a unei boli. este posibil sa se constate. la factori nocivi profesional . unitati sanitare. 286 din 13 oct. fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.clopotel.alin. prin Deciziile nr. in transporturi.lit. Bucuresti.27 si 28 din Codul Muncii.ro . art. iar la intervale chiar mai mici.cat si pentru a-si mentine calitatea de angajat dobandita.1996. din punct de vedere medical.183/2000.Pentru amanunte.Ordinul nr.5/2003 referat. ceea ce este valabil si in cazul art.persoana fizica.86 Sesizata cu controlul constitutionalitatii acestui temei de desfacere a contractului de munca pe motiv ca ar contraveni art. Curtii Constitutionale nr.

Aceasta situatie este obligatoriu sa rezulte din certificatul medical in urma expertizei efectuate de comisia medicala. e indrituit a le astepta de la salariat. un alt loc de munca corespunzator starii de sanatate si pregatirii sale profesionale.Ed. in timpul executarii lui. sub raport profesional.ea sau diminuarea aptitudinilor fizice si/sau psihice. in mod rezonabil. iar in 88 – Vezi Codul Muncii art. celui in cauza. ceea ce conduce la concedierea persoanei in cauza pe acest temei. necorespunderea sub raport profesional a fost definita ca fiind acea imprejurare de natura obiectiva sau subiectiva care conduce ori este apta sa conduca la obtinerea unor performante profesionale mai scazute decat cele pe care. Incadrarea in munca se face pe baza verificarii aptitudinilor si pregatirii profesionale a fiecarui angajat. prin examen sau concurs si perioada de proba88 si cu indeplinirea conditiilor generale si speciale cerute de lege pentru ocuparea fiecarui post. „Drept roman si comparat”. in cazul in care angajatorul nu dispune de un asemenea post. Fiind un caz de concediere care exclude culpa angajatului s-a instituit obligatia angajatorului de a oferi.1999. in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca ocupat.61. fireste. In literatura juridica89 . d.192 referat.pag.„Concedierea salariatilor”.ro . Daca. Potrivit art. are obligatia de a cere ajutorul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca.d din Codul Muncii. 64 din codul Muncii.Omnia. angajatorul constata ca un salariat nu corespunde.lit. va proceda la desfacerea contractului de munca. postului in care a fost incadrat. Aceasta cerinta se impune si in timpul executarii contractului de munca. in fiecare post va fi incadrat acea persoana care face dovada ca are pregatirea si competenta profesionala necesara. dupa incheierea contractului de munca.Brasov. Cu alte cuvinte.30 si 31 89 – Raluca Dimitriu. care exclude culpa sa.clopotel. fiind una din conditiile determinante pentru asigurarea bunului mers al activitatii. daca este posibil. in temeiul art.

90 In acest ultim caz desfacerea contractului de munca se face in temeiul art.ori incalcarea sistematica a disciplinei muncii.d. nr. „…… art. Prin urmare.33 in ceea ce priveste practica judiciara referat..lit. nr.d.care reglementa desfacerea disciplinara a contractului de munca numai in doua cazuri: cand salariatul a comis o singura abatere disciplinara. in R.clopotel.20.a fost necesara extinderea aplicarii art.20.lit.20. desfacerea disciplinara se putea dispune chiar pentru savarsirea unei singure abateri grave.e.lit. delimitanduse astfel atitudinea culpabila in indeplinirea atributiilor de serviciu (Curtea de Apel Bucuresti.deci cu vinovatie. trebuie sa deosebim acest caz de desfacere a contractului de munca de cel in care desfacerea se datoreaza necorespunderii ca urmare a savarsirii unei abateri grave sau incalcari repetate a obligatiilor de munca.61.in R.7/1970.20.Astfel.prin art.dec.in baza art. va conduce unitatea la aprecierea si stabilirea corecta a temeiului juridic al desfacerii contractului de munca.nr.e din vechiul Cod al Muncii. dar legea nu o prevede ca un caz de desfacere disciplinara a contractului de munca.Prin Legea nr.pag. a determinat unele discutii in literatura de specialitate si pronuntarea de solutii diferite de practica juridiciara.initial.R.4/1969.Vezi S. care nu presupune vinovatia salariatului) si in cazul in care acesta a comis o singura abatere grava. dupa caz.alin. trebuie sa recunoastem ca. abrogandu-se art.106.M. de aceea..pag.nr.e din codul Muncii.lit. sec.20.D.D.D.d ( necorespunderea sub raport profesional.518/2002.constatandu-se insuficienta de redactare a art. teoretic.d si in cazul in care s-a comis o singura abatere grava.R.d din vechiul Cod al Muncii nu mai putea avea loc decat pentru motive neimputabile.R. conflicte de munca si litigii de munca. Examinarea cu atentie a fiecarui caz in parte.a din codul Muncii si este consecinta culpei salariatului in cauza.lit. pentru necorespundere sub raport profesional sau ca masura disciplinara. a fost nevoita sa recurga la extinderea aplicarii art.Ghimpu. nu implica in nici un caz culpa salariatului.Tribunalul Suprem a considerat ca aplicarea art.lit.lit.d a devenit un articol cu dubla intrebuintare in doua cazuri care.103).1/1970. din codul Muncii din1950.20.2/2002.20.sunt de neconciliat: cazul in care necorespunderea nu-si are suportul in vinovatia angajatului si cazul in care necorespunderea isi gaseste radacinile in acest element de vinovatie”. Din acest moment desfacerea contractului de munca in temeiul art.pag. lit.Unele aspecte teoretice si practice ale desfacerii contractului de munca .R.20.Necorespunderea sub aspect profesional nu implica culpa salariatului in cauza si. care sa genereze carente profesionale.practica judiciara.e. 20.practica judiciara s-a considerat ca necorespunderea profesionala trebuie inteleasa ca o nerecunoastere sau o stapanire insuficienta a regulilor specifice unei functii.ro .lit.pentru care legea prevede expres desfacerea contractului de munca. 90 – Felul in care este reglementat acest caz de desfacere a contractului de munca.lit. Ulterior. si „Cateva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului de munca in lumina legii organizarii si disciplinei muncii in unitatile de stat”. dar legea nu prevede posibilitatea concedierii.

215 referat. vezi si Curtea de Apel Bucuresti.cit.Ghimpu.Ticlea. 91 – Vezi S. nr.103-104. o lipsa in gestiune poate fi apreciata. D. dec. S-a decis astfel ca indeplinirea de catre salariat a obligatiilor de munca __________________________________________________________________________________________ -vezi Trib. desi nu indeplineste noile conditii cerute. In alte cazuri.pag. putand imbraca numeroase si variate forme.pag.nr.dec.1930/1967.Criteriul de diferentiere dintre cele doua temeiuri de concediere il constituie culpa salariatului.nr. sau ca urmare a uneia sau a mai multor abateri savarsite cu vinovatie.op. potrivit contractului de munca.113-117 92 – Tribunalul jud.nr.R. Al.civ.cit.Ghimpu.523. in raport de cauzele concrete care au determinat-o. unitatea nu-i va desface contractul.in R.7/1983.dec.pag.op.civ.518/2002. prin derogare.este posibil ca. diminuandu-i salariul in anumite limite fata de cel prevazut in nomenclator pentru functia respectiva. prin lege sa se stabileasca alte conditii. Suceava.D.57 93 – S.spre deosebire de cazul in care contractul de munca a fost incheiat fara ca persoana ce se incadreaza sa indeplineasca conditiile prevazute de lege si cand contractul este nul.pag.1952-1969.clopotel. Notiunea de necorespundere sub aspect profesional are un continut complex. de exemplu. se stabilesc noi conditii de studii si vechime. necorespunderea poate fi determinata de pierderea de catre salariat a aptitudinilor profesionale necesare indeplinirii meseriei.pentru ocuparea acelui post.832/1982. pe care salariatul in cauza nu le indeplineste.pag. dupa incheierea contractului. cele doua studii citate mai sus. Daca prin lege se prevede posibilitatea mentinerii.functiei sau specialitatii pe care o detine. de obicei superioare celor initiale. 1282/1964. ca fiind urmarea lipsei de experienta a gestionarului92 .in „Repertoriu de practica judiciara…. Astfel.Suprem col.in „Culegerea de decizii pe anul 1964”.pag.ro . sec. a salariatului in postul pe care-l ocupa.sectia pentru conflicte de munca si litigii munca. care presupun culpa salariatului93 .91 Astfel.Macovei. dar corespunde din punct de vedere profesional.159. De exemplu.nr.

. editura Academiei Romane.a IV-a civ.op.etc. prin comportament culpabil sau prin manifestarea unui dezinteres fata de obligatiile de munca.in Repertoriu…….225/1976. Repertoriu….489 referat.242/1993..293 95 .clopotel.31/1990.intr-un mod defectuos.dec.183 98 .in R.cit.sec. neindeplinirea normelor de lucru. indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de serviciu95. tehnica a anuntarea efectuarea verificarea rutier.pag. etc.Vezi V.in I.pag...cauzarea angajatorului.in Culegere….Campianu. col. de exemplu.pag.nr.pag.98 Vom aprecia tot ca necorespunzator sub raport neprofesional si cazul in care gestionarul nu a constituit sau completat garantiile stabilite potrivit art.22/196999.R.1967.pag.1/1978.Mihuta.21 din Legea nr.1972.96 Alteori. pierderea increderii in directorii executivi ai societatilor comerciale.sec.99 din Legea nr.civ. potrivit art.civ.civ.dec.94 De asemenea. este calificata necorespunderea profesionala atunci cand un muncitor produce sistematic rebuturi.2356/1976.dec. Bucuresti.nr.1069/1967.ro .Manolovici si colab.Curtea Suprema de Justitie.fara autovehiculului. Cluj.Tribunalul Suprem.876/1992.nr. 94 .pag.reprezinta o conduita care se inscrie in notiunea de necorespundere profesionala ce trebuie apreciata in ansamblul conduitei de munca a salariatului si care se incadreaza in dispozitiile Codului Muncii.dec.I.in Dreptul nr.D. Necorespunderea in munca poate fi datorata nivelului scazut al cunostintelor profesionale.nr.Regimul juridic al gestionarilor si al gestiunilor.47 97.sec.ii indreptatesc pe administratori sau Adunarea Generala a Actionarilor de a-i revoca din functii si de a le desface contractul pe acest temei.atitudinea refractara fata de dispozitiile primite si desfasurarea activitatii numai dupa opiniile proprii100 .lipsa de fermitate in indeplinirea de functiei.Tribunalul Bucuresti.1975-1980.civ.necorespunderea profesionala este determinata de pierderea increderii speciale pe care unitatea trebuie sa o aiba fata de anumiti salariati97.10/1992.exploatarea curse fara unui a defectuoasa avea accident a autovehiculului.62 100 .87-88 99 .sec.Tribunalul Suprem.523 96 .nr..Vezi si V.nr.pag. ca urmare a lipsei de preocupare pentru a fi la curent cu noile cunostinte din domeniul respectiv.dec.Tribunalul jud.

atrage pierderea calitatii de judecator sau procuror stagiar.alin. sau respingerea candidatului la doua sesiuni. sa reuseasca la proba scrisa. etc. Neprezentarea ori nereusita la acest examen indreptatesc unitatea sa considere pe cei in cauza necorespunzatori functiei pe care o au potrivit contractului de munca.103 Fata de cele mai sus. respectiv al necorespunderii din punct de vedere profesional. nereprezentarea sau nereusita la examenul a carui promovare este o conditie pentru mentinerea in functie la atestarea pe post constituie un caz de necorespundere sub raport profesional.104 Cu alte cuvinte. putem trage concluzia ca necorespunderea sub raport profesional trebuie determinata pe baza unor imprejurari concrete. fara examenul de licenta. care prevede ca neprezentarea nejustificata la examenul de capacitate.ro .1 si 2 din Codul Muncii.227 referat. contractul de munca poate fi desfacut pe temeiul pe care-l examinam. pentru fiecare etapa in raport de exigentele cerute in momentul incheierii contractului de munca. legea prevede obligativitatea pentru judecatorii si procurorii stagiari ca la sfarsitul perioadei de stagiu.62.Bucuresti.pag.Vezi art.53/1991(republicata in 1993). la prima sesiune.editura "Lumina Lex".Stefanescu.303/2002 103. in maxim o luna de la constatarea de catre conducatorul unitatii a imprejurarii care constituie temeiul desfacerii. 101.clopotel.2000.Tr.40/1991 104 . sa promoveze examenul de capacitate101 .alin. Potrivit art.3 din Statutul personalului didactic (Legea nr. Necorespunderea trebuie apreciata in raport de cerintele postului pe care-l ocupa salariatul in cauza si nu in general. nu exista o necorespundere profesionala in general.ci in mod concret. pentru personalul didactic sa reuseasca la examenul de definitivat102 pentru absolventii institutiilor de invatamant superior.58-61 din Legea nr. indubitabile. vezi si art.10. sa promoveze acest examen.pentru alti absolventi ai invatamantului superior.31 din Legea nr. Legea nr.In fine.I.128/1997).23.Dreptul Muncii. 102 .art. ce urmeaza a fi dovedita de unitate prin orice mijloc legal de proba.In sensul celor de mai sus. Alteori.4 din Legea nr. pentru mentinerea in postul detinut. dupa incheierea stagiului.3 din Legea nr.alin.30/1990.92/1992 republicata.Vezi art.Vezi art.

Prin urmare.pag.Beligradeanu.rezulta urmatoarele diferente: a.31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice.40 al Decretului nr.Tr. a unui compartiment. Astfel.105 105 – S.reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin comasare. de exemplu.Legislatia muncii comentata.ro .3.divizare.pe cand in reglementarea anterioara concedierea putea avea loc numai dupa cazul reorganizarii unitatii. cat si transformarii tehnologice.alin.Stefanescu. iar unii autori includ chiar si mutarea ei in alta localitate. aceasta concediere reprezinta incetarea contractului de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice. in afara formelor de mai sus. art. masura desfiintarii vizand anumite posturi concrete. masura concedierii se dispune in trei situatii distincte: reorganizarea unitatii. se includ si modificarile structurii interne. I.a. ca urmare a reorganizarii”.65. nemaifiind necesare operatiunile selectionarii si ale redistribuirii salariatilor selectionati in posturile ramase in urma reorganizarii. din Codul Muncii.absorbtie si desprinderea unei parti din patrimoniul ei.130. urmeaza a fi concediati titularii acestora.58 referat.pe cand cel anterior se referea la „desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza. iar in sensul dreptului muncii.Codul muncii….Beligradeanu.lit. potrivit acestui articol. a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii. Este necesar sa precizam ca notiunea de „reorganizare” in sensul dreptului muncii are o semnificatie mai cuprinzatoare decat cea care rezulta din art.S. b. dificultati economice. alin. in actuala reglementare.1.1.clopotel. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului Potrivit art. textul nou prevede "desfiintarea locului de munca ocupat de salariat”. Daca facem o comparatie a acestui temei al concedierii cu cel similar din Codul Muncii anterior.

civ. trebuie sa intelegem ca reducerea de posturi este efectiva si definitiva numai atunci cand aceasta masura corespunde unei nevoi reale109 si nu constituie un pretext pentru inlaturarea nejustificata a unor salariati.in Repertoriu…pe anii 1952-1968.Curtea de Apel Iasi dec civ.Gh. precizam ca. desfiintarea de posturi trebuie sa fie o masura legala.a IV-a civ. de la intrarea in vigoare a actului Cad al Muncii. asa cum s-a stabilit in practica judiciara107 si literatura de specialitate108 .nr.nr.108 110.Tarcuti-Cu privire la desfacerea contractului de munca pentru reducere de personal.36/1996.a III-a civ..clopotel.”Justitia noua” nr. de acelasi organ care are competenta de a aproba statele de functiuni ale unitatii si fondul destinat salarizarii muncii.65. sec .dec..R.Editura „Lumina Lex”.pag. Desfiintarea de posturi se stabileste. Pentru a ilustra aceste aspecte cu spete din practica judiciara.civ.2000.desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa. in Culegere de practica judiciara pe anul 1991.Bucuresti.pag.adica dificultati economice.L. pentru a fi inlocuiti cu altii.ro .9/1963.pe anul 1998. Prin urmare.Casa de editura si presa „Sansa”S.Jurisprudenta….mun.dec.2..517. in principiu. dintre cele prevazute de alin.Bucuresti.60 referat.sec.96/1996.2774/1998. adica sa fie stabilita de organul competent.col.desfiintarea postului este efectiva. Curtea de Apel Ploiesti.1773/1995. suntem nevoiti sa ne referim la practica judiciara anterioara.nr.1.ori statul de functii sau 106 .pag.186-187.alin. conform art.pag.110 De asemenea.decizia nr.35 109 – Trib.din Codul Muncii.dec. Astfel. atunci cand el este suprimat organigrama angajatorului.1211/1998.. pag. 107 – Tribunalul Suprem.fiind foarte putine solutii publicate. el avand o cu totul alta semnificatie decat cea care rezulta din text. Folosirea de catre legiuitor a termenului de „loc de munca” nu ni se pare corecta.829/1964.Pentru ca aceasta masura a concedierii sa fie legala.in Culegere……1988 108.Bucuresti.in „Tribuna Economica”nr.transformari tehnologice sau reorganizarea activitatii. termenul adecvat fiind cel de post din schema de personal. Prin desfiintarea postului ocupat de salariatul care urmeaza a fi concediat.nr. in masura in care solutiile pronuntate sunt compatibile cu noua reglementare.Tribunalul Suprem.

4/2001.sec.Idem dec. care nu are competenta de a le modifica 111 . absorbtie.nr.dec.nr.Bucuresti.Tribunalul mun.Idem. In cazul modificarii denumirii postului. dupa cum salariatul care-l ocupa accepta si deci se modifica contractul.numarul de posturi si structura compartimentelor functionale au fost hotarate de Adunarea Generala a Actionarilor. contractul de munca se va mentine sau va inceta. etc.pag.dec. cu alte cuvinte. unitatea dobanditoare preluand odata cu patrimoniu si personalul.Daca postul se reduce la o fractiune de norma.etc. prin comasare.sec.155-156 112.nr..518 113. este determinata de dificultati economice. transformari tehnologice.204-205 114..in Culegere…pe anul 1992.Tribunalul mun..pag. nu justifica masura concedierii salariatilor daca prin contractul de vanzarecumparare de actiuni se mentioneaza obligatia cumparatorului de a mentine acelasi numar de locuri de munca pe o anumita perioada.1552/1998 referat.1572/1992. in Repertoriu…pe anii 1952-1969. si atunci inceteaza.dec.114 Totusi in caz de divizare. sau nu accepta.48/1997 privind stabilirea unor masuri de protectie a salaria 111.324/1967.Bucuresti sec.unitatile nou aparute vor prelua odata cu patrimoniul unitatilor desfiintate si contractele de munca ale personalului respectiv113 .clopotel. Desfiintarea de posturi are o cauza reala. in urma privatizarii.a IV-a civ.nr.aIII-a civ..Daca organigrama societatii comerciale. nu ne aflam in prezenta unei reduceri efective a postului respectiv112. cand raspunde unei necesitati obiective. dar numai in limita posturilor prevazute in statutul propriu de functiuni.283/R/2001. O forma de restructurare este si cea reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. Practica judiciara a statuat ca procesul de privatizare a unitatii si restructurare a intregii activitati de catre noul actionar. daca prin acestea nu are loc si o modificare a sferei de atributii sau a conditiilor de ocupare a postului. In cazurile de reorganizare a unitatilor.a IV-a civ. unitatea de la care se face desprinderea poate proceda la concedierea pe acest temei juridic a celor disponibili.pag.ro .aceste hotarari sunt obligatorii pentru consiliul de administratie. divizare.in „Pandectele Romane”nr.

civ.116 De asemenea s-a decis ca incetarea contractului de munca al contestatorului nu a avut loc ca urmare a unei reduceri reale de posturi impusa de nevoile unitatii.clopotel. s-a considerat ca desi a fost ceruta organigrama din care sa rezulte desfiintarea unor posturi.nr..118 Prin Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national s-a stabilit ca atunci cand au loc desfiintari de posturi si.col.Ticlea-Dreptul muncii. a dificultatilor economice sau reorganizarii activitatii.trei persoane au fost trecute din productie in functie de natura celei ocupate de contestator117. Precizam ca incetarea contractului de munca. indiferent daca contractul de munca a fost incheiat pe durata nedeterminata sau determinata. Asupra concedierilor colective vom reveni in paragraful urmator.nr.nr. dupa doua luni. deoarece.pag. deci. Nr. dec.nr. pe temeiul pe care-l analizam.avand in vedere ca sarcina probatiunii revine angajatorului.civ. sec.a III-a civ.In fine. intr-o alta cauza s-a apreciat culpa unitatii care nu a depus procesul verbal al adunarii generale a actionarilor prin care sa se hotarasca in cvorumul legal ce posturi s-au redus si natura acestora.Al.sec.39/1993.citata mai sus 118 – Tribunalul Arad.presupune obligatoriu desfiintarea postului detinut de salariatul care urmeaza a fi concediat. privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective. redam unele solutii pronuntate de instantele judecatoresti.dec.2772/1995.742/2000.98/1999.233-234 117-Curtea de Apel Ploiesti.ro .culegere de practica judiciara. cat si prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. nedepunerea acestei organigrame.dec.dec.1335/1991 116Tribunalul mun.civ. ca urmare a tehnologizarii. coroborata cu celelalte probe administrate in cauza.pag. reduceri de personal.82-83 referat.pag. poate forma convingerea instantei in sensul nelegalitatii masurii. Astfel.. in Culegere….tilor in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale. idem. Bucuresti.Tribunalul Suprem. se vor aplica urmatoarele reguli: 115.dec.115 Referitor la temeiul juridic al acestei modalitati de concediere.1212/1993.235-236.in Culegere….

daca i se ofera un alt post sau urmeaza a fi concediat. vor fi depuse spre analiza si avizare consiliului de administratie sau adunarii generale. 64.c si d si art. organizarea cursurilor de calificare. Aceasta concluzie rezulta din prevederile art.a) patronul va informa sindicatul asupra justificarii tehnico-economice referitoare la posibilitatile de redistribuire a personalului. referat. si ulterior trecerea intr-un post corespunzator.alin. nu si pentru concedierea in cazul desfiintarii postului ocupat (art. angajatorul are obligatia de a comunica in scris fiecarui salariat. impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului. art. dar salariatul in cauza refuza. c) patronul va informa sindicatul cu privire la justificarea reducerii numarului de salariati si posibilitatea de redistribuire a acestora.in cazul schimbarii sediului unitatii in alta localitate si cu 60 de zile inainte.61. care urmeaza a fi concediat.1 din Codul Muncii se instituie obligatia angajatorului de a oferi un alt post pentru salariatii ai caror contract de munca urmeaza a inceta in temeiul art. Inainte de a se trece de la aplicarea concediilor.f.67: salariatii concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului. ori exista sau se recomanda recalificare. Daca angajatorul nu dispune de posturi libere.clopotel. Aceste obligatii trebuie indeplinite in 90 de zile calendaristice inainte. modificarea programului de lucru. Desi art. recalificare sau reconversie profesionala.lit.72: angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de 12 luni.ro .56 lit. consideram ca este o lacuna si ca aceasta obligatie exisa si in acest caz. b) justificarea. dupa caz. va proceda la comunicarea in scris a temeiului de preaviz. daca i se ofera un alt post sau va urma un curs de recalificare.65). daca reducerea se datoreaza restrangerii de activitate.

in litigiul ce ii este supus spre solutionare.Angajatorul nu se poate apara. dec..168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca 122 – Trib.61.civ. in Culegere…. daca postul redus este cel ocupat de salariatul care contesta desfacerea contractului de munca120 .dec. sustinand ca a presupus ca salariatul in cauza nu ar fi acceptat trecerea in alt post sau urmarea unei alte forme de calificare si de aceea a trecut la concediere.417/1999.civ.nr. deoarece. sec. sec.Trib.lit.in Dreptul nr. In litigiile de munca.130. concedierea este determinata in exclusivitate de un motiv care tine de unitate.1. precum si respectarea procedurii prevazute de lege.nr.65 din codul Muncii).Vezi art. daca angajatorului ii revine obligatia trecerii intr-un alt post corespunzator sau oferirea calificarii ori recalificarii.203/1983.in R.Bucuresti. n urma plangerii salariatului respectiv.12/1992. Prin urmare. dec.a.d din Codul Muncii). salariatii concediati au dreptul de a fi reangajati in posturile pe care le-au ocupat anterior. nr. Concluzia se impune si pentru faptul ca. art.85-86 121. daca a avut loc o reducere reala de posturi. cu atat mai mult aceasta obligatie trebuie sa opereze in situatia desfiintarii locului de munca (art.95 120. 12/1983. la aplicarea concedierilor in cazul reducerii de personal se prevad anumite criterii. constanta.mun.pag.lit.75 din Legea nr.Suprem. 119 – Trib.pag.122 Potrivit art.pag. de catre organul care stabileste aceasta masura.ro .240 referat.nr. fara a mai face oferta respectiva. a IV-a civ.clopotel. la desfiintarea unor posturi. 79 din Contractul Colectiv de Munca la nivel national. Jud. va putea trece la concedierea salariatului.R. asa cum era sub imperiul prevederilor Codului Muncii anterior. care trebuie avute in vedere nu pentru selectionarea persoanelor.D.institutia judecatoreasca competenta (tribunalul) este in drept sa verifice. in caz de litigiu. ci pe cat posibil. daca in cazul necorespunderii profesionale ( art. angajatorul este acela care trebuie sa faca dovada temeiniciei si legalitatii concedierii 121 .iar daca se reia activitatea. pe acest temei. alin. numai daca nu are un asemenea post sau daca oferta a fost refuzata 119 . Legiuitorul impune obligatia oferirii unui alt post. in acest caz.folosind orice mijloc legal de proba.156/1997.

1 exista exceptiile.Astfel se prevede ca dupa reducerea posturilor vacante.unici intretinatori de familie.pag. alin. Beligradeanu.iclea..cit. nu si la cererea angajatorului 124. deci nu si in cazul reducerii de posturi.nr.Trib. pag.si”Incheierea.ro . intr-un asemenea caz.nr. salariatii care cumuleaza doua sau mai multe posturi.D. va fi concediat sotul care are venitul cel mai mic. cand pot avea loc concedieri.S. precum si salariatii barbati sau femei.Prin art. care mai au cel mult 3 ani pana la pensionarea la cererea lor. sec.Al. modificarea si incetarea contractului de munca”.107 125.R.D.2000. 60.nr. sec. b. masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii.8/1982.265 referat. pag. civ. fara ca prin aceasta sa poate fi concediata o alta persoana care ocupa un post neavizat de reducere..editia 2000. masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere.1 din Codul Muncii. Facem precizarea ca.pag. si anume.Bucurestti. sunt stabilite situatiile in care concedierea salariatilor nu poate fi dispusa. in jurisdictia Curtii de Apel Iasi. odata concediat salariatul pentru desfiintarea 123. S. masura reducerii va afecta in ordine: a.19/2000 privind sistemul public de pensii….1571/1982. dec. in R.nr. 82 din Legea nr. precum si pe cei care cumuleaza functia cu pensia.95.dec. c. Suprem.105.7/1973.2 prevede ca de la regula prevazuta in alin. in cazul reorganizarii judiciare si al falimentului angajatorului. pe barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii. anterior. b. dec.157-159.146 din Codul Muncii.pensionarea pentru limita de varsta este posibila numai la cererea salariatilor asigurati.clopotel. Prin art. daca masura ar afecta doi soti care lucreaza la acelasi angajator. vor opera masurile de protectie stabilite prin Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. deoarece.123 De asemenea se vor avea in vedere la concediere si urmatoarele criterii: a.„Incetarea contractului de munca….pag.in R.pag. Curtea de Apel Iasi. salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor.1447/1998.203/1983.Ghimpu. ceea ce apreciem ca fiind o lacuna legislativa.R.op. asa cum s-a pronuntat practica judiciara124 si in literatura de specialitate 125 in aplicarea textului similar art.nr.58. editura „Lumina Lex”. civ.. iar alin.

11/1998.R.Bucuresti. S. 68 din Codul Muncii. in „Revosta de drept comercial”.98/1999. 9/1997.Pentru amanunte vezi: Al. este posibila concedierea colectiva. dupa cum urmeaza: 26.in „Revista de drept comercial”nr.Volonciu. de exemplu in necorespunderea profesionala.postului detinut ( art.Dimitriu-„Reglementari privind concedierea colectiva.Beligradeanu„Legislatia muncii comentata”-pag. in conditiile prevazute de lege.ro .G.65 din Codul Muncii).2001. in cazul operatiunilor de restructurare. care aduce unele modificari prevederilor OUG nr. inchidere operationala partiala sau totala a activitatii. Potrivit art.alin. companiilor nationale. privatizare sau lichidare a societatilor comerciale. urmare a dificultatilor economice.110-146.editura „Lumina Lex.1. pag.U. fara a avea loc o desfiintare efectiva si reala de posturi. angajatorul nu poate schimba ulterior temeiul juridic la concedieri.Ticlea. concedierea efectuata in decursul unei perioade de 30 de zile calendaristice a unui numar de salariati.idem –„Consideratii in legatura cu masurile de protectie reglementate prin O.in „Raporturi de munca”nr. transformarilor tehnologice sau a reorganizarii unitatii.pag. intr-o perioada de 30 de zile calendaristice.Dimitriu-„Concedierea salariatilor”. prin concediere colectiva. referat.clopotel.R. M. a unitatilor finantate din fonduri bugetare si extrabugetare.5/1997.pag.nr.68 din codul Muncii. art. determinata de desfiintarea unor locuri de munca. societatilor nationale. Potrivit art.98/1999.Mona-Lisa Belu Magdo-„Protectia persoanelor ale caror contracte de munca se desfac ca urmare a concedierii colective”.77-88. a regiilor autonome sau a altor unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale. COCEDIEREA COLECTIVA126 Notiunea si reglementarea concedierii colective In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Concedierea colectiva . este considerata concediere colectiva de personal.107. Concedierea colectiva este reglementata si de Codul Muncii.80-91.7-8/1997.34-43. reorganizare.1. se intelege disponibilizarea.pag.nr. a unui grup de salariati.

daca unitatea care disponibilizeaza are incadrati intre 20 si 100 de salariati. aprobata prin Legea nr.prin: .100/1999 tot in domeniul restructurarii armatei si Ordinul Ministerului Muncii si a Ministerului de Interne pentru aplicarea acestei ordonante de urgenta - Hotararea Guvernului nr.U.Codul Muncii art. asa dupa cum rezulta din cele de mai sus.98/1999 si Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. cel putin 10% din personal. Prin personal disponibilizat. se intelege acel personal caruia i s-a incetat contractul individual de munca in temeiul art. alin.ro .G. cel putin 30 de salariati. c.daca unitatea care disponibilizeaza are incadrati intre 101 si 300 de salariati.3 din O.7/1998 privind unele masuri de protectie a personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei. Masurile expuse mai sus nu se aplica salariatilor incadrati in aparatul propriu si in serviciile publice descentralizate ale administratiei publice centrale si locale.1/1999 - - Ordonanta de Urgenta nr.98/1999 referat.624/1999 Ordonanta de Urgenta nr.68-72 - Ordonanta de Urgenta nr. cel putin 5 salariati. b. daca unitatea care disponibilizeaza are peste 300 de salariati. in sensul acestei ordonante.141/1998 Bucuresti.clopotel.1 din Codul Muncii 127.a. Reglementarea concedierilor colective este realizata.204/1997. privind infiintarea si functionarea Comitetului National de Coordonare a Masurilor Active de Combatere a Somajului si a comitetelor judetene.65. respectiv ale municipiului nr. nr. modificata prin Hotararea Guvernului 127 – Vezi si art.

in scopul punerii de acord. sau. potrivit art. in vederea formularii propunerilor din partea acestora d. numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere 4. potrivit legii si/sau contractelor colective de munca. care trebuie sa cuprinda: 1. angajatorului ii revin urmatoarele obligatii: a. pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere referat.624/1999 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O. criteriile avute in vedere. desi sunt abrogate prin actualul Cod al Muncii. intentia de concediere colectiva.ro . reprezentatilor salariatilor toate informatiile relevante in legatura cu concedierea colectiva.clopotel. reprezentantilor salariatilor. au cazut in desuetudine. motivele care determina concedierea 3. c. angajatorul are obligatia sa notifice in scris sindicatului. sau dupa caz.98/1999 Mentionam ca toate aceste acte normative. sa propuna salariatilor programe de formare profesionala sa puna la dispozitia sindicatului care are membri in unitate sau. cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. dupa caz. cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor b.G. consultari cu sindicatul.- Hotararea Guvernului nr. in timp util. numarul total si categoriile de salariati 2. referitoare la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati afectati si de atenuarea consecintelor De asemenea.69 din Codul Muncii. sa intocmeasca un plan de masuri sociale sau un alt tip prevazut de lege ori de contractele colective aplicabile. dupa caz. In cazul concedierilor colective.U. Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva. cu reprezentatii salariatilor. sa initieze.nr.

dupa caz. reprezentatilor salariatilor128 . Angajatorul are obligatia de a raspunde in scris si motivat la propunerile formulate de sindicat. in termen de 10 zile de la primirea acestora. In cazul in care aspectele legate de concedierea colectiva avuta in vedere nu pot fi solutionate in interiorul termenului de 45 de zile . reprezentatii salariatilor pot propune angajatorului masuri in vederea evitarii concedierii ori diminuarii numarului salariatilor ce urmeaza a fi concediati.125 din Constitutie prin care se proclama ca economia Romaniei este o economie de piata.clopotel. nu sunt neconstitutionale deoarece ar fi de natura sa 128 – Vezi art. data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile 8.70 din Codul Muncii 129 – Vezi art. aratate mai sus. Angajatorul are obligatia sa comunice proiectul de concediere Inspectoratului Teritorial de Munca si Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca la aceeasi data la care a notificat sindicatul sau. dupa caz. dupa caz. conform dispozitiilor legale si contractul colectiv de munca aplicabil 7. la solicitarea oricareia dintre parti. s-a emis opinia ca dispozitiile Codului Muncii care le reglementeaza. sindicatul sau. referat.ro . Potrivit art.71 din Codul Muncii.5. bazata pe libera initiativa si concurenta. intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere. termenul inlauntrul caruia sindicatul sau. masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor 6. pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numarului salariatilor concediati. in legatura cu concedierile colective. Referitor la atributiile sindicatelor. Inspectoratul Teritorial de Munca poate dispune prelungirea acestuia maxim 15 zile calendaristice. masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza a fi acordate salariatilor supusi concedierii. reprezentantilor salariatilor.

De asemenea . Astfel.47 din Carta Sociala Europeana. Atributiile sindicatelor. Daca nu solicita acest lucru.asa cum se prevede in art. salariatii care au fost concediati au dreptul de a fi angajati in aceleasi posturi pe care le-au ocupat anterior. economice si sociale ale salariatilor. angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face angajari pe locurile de munca ale salariatilor concediati pe o perioada de 12 luni de la data concedierii acestora. ceea ce ar contraveni principiilor economiei de piata129 .cenzureze deciziile angajatorului. Curtea Constitutionala a decis ca dispozitiile Codului Muncii nu limiteaza dreptul angajatorului in conducerea unitatii sale. potrivit carora reprezentantii lucratorilor au dreptul de a fi informati si consultati in cazul concedierilor colective. Daca se reia activitatea. prin propunerea de solutii pentru evitarea sau diminuarea numarului de salariati concediati si infaptuirea dreptului la munca. angajatorul poate face noi angajari in posturile ramase vacante. 9 din constitutie. prin Decizia nr. potrivit carora ele contribuie la apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale. in locurile in care incetarea a condus la concedieri colective. in aceasta perioada. fara examen sau concurs. sunt in concordanta cu dispozitiile art. referat. ori perioada de proba.ro . 24/2003.72 din Codul Muncii. ce nu poate fi ingradit. in cazul concedierilor colective. Potrivit art. 41 din Constitutie. in care conducerea unitatii este un atribut exclusiv al angajatorului.clopotel. Curtea a statuat ca prevederile Codului Muncii in materie sunt in deplina concordanta si cu prevederile art.

Procedura desfacerii contractului din initiativa unitatii Reglementarea prin lege a procedurii desfacerii contractului de munca.303/2004.Potrivit art.ro . Astfel. contribuind. pentru salariatii cu functii de conducere incadrati prin hotararea organului de conducere colectiva ( consiliul de administratie) este necesara aprobarea acestui organ. indepartarea din magistratura ca sanctiune disciplinara se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei. managerul. prin unele legi speciale sunt stabilite unele exceptii. la propunerea Consiliului Suprem al Magistraturii. Unitatea (patronul) poate proceda la desfacerea contractului de munca numai in cazurile limitativ reglementate in art.123 din Statutul personalului didactic. iar pentru cei incadrati. Prin art. de regula. referat. organul competent sa desfaca contractul de munca este acelasi organ care a hotarat incheierea contractului. constituie o importanta garantie a dreptului la munca. pentru personalul cu functii de executie competenta revine conducatorul unitatii( directorul.59 din Codul Muncii se incheie concedierea: 130 – Potrivit prevederilor Legii nr. Pornind de la principiul simetriei juridice. administratorul. 61 si 65 din Codul Muncii. organul care a luat masura incetarii contractului de munca poarta intreaga raspundere pentru aplicarea corecta a legii.etc. dupa caz. la apararea salariatilor impotriva unor masuri arbitrare sau abuzive din partea angajatorilor.). indepartarea din invatamant este de competenta unei comisii speciale.Capitolul IV PROCEDURA CONCEDIERII 1.clopotel.130 Indiferent de modul sesizarii. desfacerea contractului de munca este competenta acestor organe.in acelasi timp. de Adunarea a Actionarilor sau de organul administrativ ierarhic superior. De la regula potrivit careia competenta incheierii si desfacerii contractului de munca revine aceluiasi organ.

sau. apartenenta sau activitate sindicala. situatie sau responsabilitate familiala. referat. concedierea nu poate fi dispusa in urmatoarele conditii: a. f.a. pe durata concediului pentru carantina. apartenenta nationala.1 din Codul Muncii. stabilita prin certificat medical.111/1958. caracteristici genetice. in cazul copilului cu handicap. g. orientare sexuala. pe durata incapacitatii temporare de munca. pe durata in care femeia salariata este gravida. h. culoare. religie. b. optiune politica.ro . prevederi in concordanta cu Conventiile nr.117/1968 privind obiectivele politicii sociale ale O. b. Totodata. c. varsta. pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau.60 alin. e. in masura in care angajatorul a luat la cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.cu exceptia situatiei in care conducerea era dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau abateri disciplinare repetate savarsite de catre salariat. origine sociala.clopotel.I. rasa.75 din contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national. handicap. d. pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical. etnie. in cazul copilului cu handicap. pe criterii de sex. pana la implinirea varstei de 18 ani. pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani. pe durata indeplinirii serviciului militar. pe durata concediului de maternitate. pentru afectiuni intercurente. pentru exercitarea dreptului la greva si activitate sindicala. privind discriminarea in domeniul fortei de munca si exercitarii profesiei si nr. asa cum se prevede in art. potrivit art.M.. pana la implinirea varstei de 3 ani.

in conditiile legii. poate dispune concedierea. alin. De la aceste dispozitii. art. precum si incetarii de drept a contractului de munca ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal( art.61.In cazul in care nu dispune de locuri vacante. Prin urmare. Dupa cum am vazut. De asemenea.c din Codul Muncii) sau pentru necorespunderea profesionala (art. Daca salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului si daca nici Agentia de Ocupare a Fortei de Munca nu are posibilitatea redistribuirii. avand in vedere obligatiile angajatorului in cazul concedierii pentru desfiintarea de posturi. 2 al art.f). 70 lit.61 lit. prin art. tragem concluzia ca aceasta obligatie se mentine si in acest caz.64 nu include aceasta obligatie a angajatorului si in cazul concedierii individuale sau colective pentru desfiintarea locului de munca.d). de a limita sau diminua numarul celor concediati ( art. prin alin.dupa caz. atunci cand concedierea este datorata inaptitudinii fizice sau psihice a salariatului ( art.64 se instituie obligatia angajatorului de a-i propune salariatului un alt post vacant in unitate.30). cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.i. compatibil cu pregatirea profesionala sau . in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a organizarii judiciare sau a falimentului angajatorului. deci cand interdictiile de mai sus nu mai opereaza.c si f) si de a notifica proiectul de concediere sindicatului si agentiei ( art. angajatorul are obligatia de a se solicita sprijinul Agentiei Teritoriale de Ocupare a Fortei de Munca in vederea redistribuirii salariatului.56.ro . Salariatul are la dispozitie 3 zile lucratoare de la oferta angajatorului pentru a-si manifesta expres consimtamantul cu privire la acceptarea postului propus. Daca aceasta obligatie exista in cazul referat.70.clopotel. ceea ce apreciem ca fiind o lacuna legislativa.60 se prevede acea exceptie. lit. pe durata efectuarii concediului de odihna. lit.

. cu atat mai mult obligatia trebuie sa opereze si atunci cand concedierea este determinata de o cauza care priveste in exclusivitate angajatorul. deci in cazuri determinate de situatii in care se afla salariatul.concedierii pentru lipsa aptitudinilor fizice si psihice sau al necorespunderii profesionale. op. de incadrare nr. prin modificarea contractului 131 – Tribunalul Bucuresti sec.dec.1 si 2. in cadrul aceleiasi unitati.1.anterior concedierii.1 din codul Muncii anterior. dupa Al. alin.a VIII-a – Conflicte de munca si litigii de munca. Nulitatea este remediabila daca angajatorul isi va indeplini aceasta obligatie.79 din Legea nr.133.Ticlea.pag.430 133 – Vezi Plenul Tribunalul Suprem.78 din Contractul de Munca Unic la nivel national. in vederea luarii unor masuri pentru combaterea somajului.pag. deoarece relatiile de munca se bazeaza pe principiul bunei credintei si a garantarii dreptului de protectie impotriva somajului131 . In acelasi sens a statuat si practica judiciara. 9/1974 referat.ro . op. a constatat ca aceasta masura de protectie trebuie luata si in cazul prevazut de art. alin. in cazul cand disponibilizarile nu pot fi evitate.64). text preluat aproape integral de noua reglementare (art.2965/2003.Ticlea. putem invoca prevederile art. Curtea Constitutionala a constatat ca aceasta nu contravine legii fundamentale. neindeplinirea obligatiei angajatorului de a oferi salariatului trecerea intr-un alt post corespunzator.cit.76/2002. sent. iar prin art. de a comunica fiecarui salariat daca i se ofera sau nu un loc de munca.64.clopotel.430 132 – Al. Nr. actiunea mentinandu-si capatul de cerere numai cu privire la plata despagubirilor pe perioada de la data aplicarii deciziei de concediere si pana la data reintegrarii efective.Pronuntandu-se asupra constitutionalitatii art.65 alin. civ. apreciind formularea limitativa a art..132 Prin urmare.cit. In sprijinul concluziei pe care o tragem. obligatia de a instiinta Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca. care stabilesc obligatiile angajatorului. este sanctionata cu nulitatea deciziei de incetare a contractului de munca. 133 Trecerea intr-o alta munca corespunzatoare.

in termen de 30 de zile de la constatarea. arestarii salariatului pentru perioade mai mari de 60 de zile si al constatarii inaptitudinii fizice si /sau psihice a salariatului. comiterii de abateri disciplinare. nr.civ.136 Avand in vedere necesitatea probarii existentei avizului in fata instantei judecatoresti. 10. prevazut de art. Avizul sindicatului este necesar numai in cazurile in care desfacerea contractului de munca presupune o apreciere din partea unitatii.125/1980 cu cele trei note. 10 din Legea 54/2003 rezulta ca acordul trebuie dat in forma scrisa si are caracter obligatoriu.clopotel. referat. 11 din Legea 6/1977. in culegerea de decizii pe anul 1974. pag. in cazul desfacerii contractului de munca unui muncitor din formatia de lucru.9. nu si atunci cand desfacerea contractului de munca este impusa de cauze obiective. al dizolvarii unitatii.b-d137 .9/1974.135 .D. este necesara forma scrisa a acestui aviz.nr. nr.D. in caz de litigiu. 62. decat cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al sindicatului. pe care legea le lasa fara aprecierea unitatii. Prin art. 137 – Este cazul necorespunderii profesionale. 136 – Vezi Plenul Tribunalului Suprem.ro . de catre conducatorul unitatii. ai interdictiei de a ocupa functia etc. alin.61. alin.lit. de indr. dec. pag.1 si art.de munca.1 din Legea nr. cit. Vezi Trib. de exemplu in cazul condamnarii.27 135 – Aceeasi solutie este valabila si in ceea ce priveste acordul maistrului.40 si urm. decizia de indrumare nr.9 din 1974. in R. din dispozitiile art. In legatura cu natura juridica a acestui termen. dec. precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie. loc. decizia de concediere poate fi emisa in temeiul art. Mehedinti. 134 – Vezi art. Potrivit art. instanta de judecata putea cere ea insasi acest aviz134 . a imprejurarii care constituie temeiul desfacerii. se poate face numai cu acordul salariatului in cauza. in termen de 2 ani de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor.54/2003 se stabileste ca reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor.7/1980. Daca avizul in regimul Codului Muncii anterior avea caracter consultativ pentru organul competent sa dispuna masura desfacerii contractului de munca si in cazul solutionarii litigiului. parerile exprimate in literatura de specialitate sunt contradictorii. Plenul Tribunalul Suprem.268 din codul Muncii.

ziua in care a fost inregistrat la registratura generala a unitatii actul prin care este incunostintat despre acest fapt. in „Tribuna Economica”nr. nr. dec.203/1983.pag.50 142 – Idem. ca fiind un termen de prescriptie. Dupa incetarea cauzei de suspendare.60 din codul Muncii.. ca acest termen este un termen de prescriptie susceptibil de a fi suspendat sau Deoarece prin art. si Nota redactiei la aceasta decizie.Ticlea. in sensul imposibilitatii desfacerii disciplinare a contractului de munca in timpul concediului medical dovedit cu certificat medical. ca efect al dispozitiilor art. citata mai sus. nr. deci atunci cand unitatea are un drept de apreciere in aceasta privinta.95.Raporturi de munca 1955.142Trebuie sa precizam ca in cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca.nr. partea a.civ. iar daca a inceput sa curga. Pornind de la caracterul termenului de o luna.9/1974. in perioada ingrijirii copilului bolnav pana la 3 ani si in timpul cat sotul satisface serviciul militar.335 141. alaturi de alti autori intrerupt in cazurile prevazute de lege. nr.III-a. in afara termenului de o luna.12/1982. pag. la care ne-am referit mai sus.2203/1995 Curtea de Apel Arges. in R. Al..225 139 – Tribunalul Suprem. Suprem.nr. nr.civ. dec.O. Tribunalul Suprem a statuat ca in toate cazurile termenul nu incepe sa curga. dec. Suprem.Trib. la care ne-am referit. in „Revista Economica”. adica. vezi Trib.9/1974. civ. dec.141 Momentul cand incepe sa curga termenul de o luna este acela cand conducatorul unitatii a constatat imprejurarea care constituie temeiul desfacerii.31/1976 referat.In ceea ce ne priveste.40/1992.139 138 . organul care dispune aceasta masura 138 – Vezi S.. in caz de graviditate si maternitate. continua sa curga termenul de 30 de zile.Trib. pag. curgerea lui se suspenda pe toata perioada pe care salariatul se afla in una din aceste situatii.39/1996.clopotel.Ghimpu.pct.nr. se interzice desfacerea contractului de munca in caz de necorespundere sub aspect profesional sau pentru incalcarea disciplinei muncii140 . dec.de incadr.D. se ridica problema ce se intampla daca din aceste motive se depaseste termenul de o luna pentru luarea masurii desfacerii contractului de munca.3 140.60 din Codul Muncii. dec. op.cit. consideram.de incadr. sec. in perioada incapacitatii de munca.Buc.ro .1/1976 in B. pag.D. de incadr.nr. Mun.

dar „ de prescriptie a raspunderii disciplinare”.15 144 – Mona-Lisa Belu Magda. va avea ca efect nulitatea absoluta a actului de sanctionare.in R.„Modificari intervenite pe planul procedurii disciplinare”.pag.ro .63-64 145. dupa caz. Ghimpu. GH.267 din Codul Muncii au caracterul unor masuri de protectie a personalului salariat impotriva unor sanctiuni disciplinare. in Raporturi de munca nr. Ticlea. a abaterii grave. ascultarea salariatului in cauza si verificarea sustinerilor facute in apararea de acesta.145 Practica instantei supreme a fost constanta in a considera ca neefectuarea formalitatilor prevazute de dispozitiile art.trebuie sa tina seama si de dispozitiile art. ci tot o prescriptie.267 din codul Muncii.editia a III-A. inclusiv desfacerea contractului de munca. potrivit art. Tot in cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca mai este necesar sa precizam ca.R. a apararilor salariatului in fata instantei 143 – S.PAG.„Cateva aspecte ale desfacerii contractului de munca”. unitatii ii revine obligatia de a lua aceasta masura numai dupa cercetarea prealabila a faptei ( abaterii comise).312 referat. Ghimpu.D.clopotel.7/1990.8/1980.NR.Mocanu. potrivit carora aplicarea sanctiunii este posibila cel mai tarziu in 6 luni de la data savarsirii.nerespectarea acestei conditii.S.pag.nr.268 din Codul Muncii. Redactarea in termeni imperativi a obligativitatii cercetarii prealabile a evidentiat intentia legiuitorului de a face din respectarea dreptului la aparare al salariatului o conditie de validitate a insusi actului de sanctionare.144 Ca urmare. sau a abaterilor. Nici acest termen nu este de decadere. Al..D.40-41.cit..si de asigurare a dreptului de aparare in cadrul actiunii disciplinare. nejustificate. pag.4/1998.R.„In legatiura cu natura juridica a unor termeni in dreptul muncii”. similar deci ca natura juridica cu termenul de prescriptie a raspunderii penale sau contraventionale143 . in R.1997. Dispozitiile art.267 din Codul Muncii constituie o cauza de nulitate a desfacerii disciplinare a contractului de munca si ca acest viciu procedural nu se poate acoperi prin formularea pentru prima oara. impusa imperativ de lege.op.

Curtea de Apel Bucuresti. tinute de obligatia efectuarii anchetei administrative. fostele unitati socialiste de stat s-au transformat in societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome.1/1970 nu contravine. ca in ceea ce priveste persoanele juridice. asa cum rezulta si din numeroase acte normative aplicabile anumitor categorii de personal. nu si in cazul unitatilor cu capital privat.31/1990 cu modificarile ulterioare au fost constituite societati comerciale cu capital privat.Bucuresti.din 29 noiembrie 1997.15/1990.nr. constata. aceasta cerinta este obligatorie. s-a restrans sfera. in general.13. 1/1970 a fost abrogata. Ca urmare. inclusiv a desfacerii contractului individual de munca. stabilind ca art.cu ocazia exercitarii contestatiei.de indr. Curtea Constitutionala. Suprem.3 din Legea nr. prin Decizia nr.3/1975. 13. indiferent daca unitatile lor sunt cu capital de stat. 82/1997.ro .clopotel. alin.civ. deoarece lipseste de eficienta textul de lege.113/1994. normelor constitutionale.O. Avand in vedere ca prin art.3 din Legea nr. dec. in baza prevederilor Legii nr.58/1991) nu li se mai aplica prevederile inscrise in art. aceasta obligatie avand caracter de generalitate pentru toti angajatii. avand aplicabilitate la regiile autonome si la institutiile publice ca organe ale statului. 298 din Codul Muncii. totusi. iar prin art. Se retine din Decizia Curtii Constitutionale ca.333. decizia nr. ele putand avea numai caracter de recomandare.147 146 – Vezi Trib. Legea nr. dec. in prealabil aplicarii sanctiunilor disciplinare.pag.partea I referat. 267 se stabileste obligativitatea cercetarii disciplinare prealabile. acestor categorii de societati astfel infiintate sau reorganizate (privatizate in temeiul Legii nr.in „Tribuna Economica”-Raporturi de munca.care a instituit un sistem unitar de garantii ale dreptului de aparare146. Mai mult. mixt sau privat. alin. 1/1970.5/1975.nr. iar prin Legea nr.82/1997 a Curtii Constitutionale nu mai are aplicabilitate.1975.331 147.Monitorul Oficial nr. in B.

c si d) si pentru cauze care nu tin de persoana lor( art.Legea nr. Astfel.16/1998 privind personalul vamal. proba ce cade in sarcina unitatii ce l-a angajat. termenul de 15 zile este o durata minima. In situatia in care in perioada de preaviz contractul de munca este suspendat.151 Incalcarea acestei obligatii atrage nulitatea desfacerii contractului de munca. in lipsa unei comunicari exprese in vederea ascultarii.art.In cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita din cauza unor motive intemeiate. 149. prin contractul individual sau colectiv de munca.267 din Codul Munci.alin2. parasirea unitatii fara a se prezenta la data ce i s-a comunicat sau alte imprejurari imputabile salariatului.Legea nr. Prin urmare. durata preavizului este de 20 de zile lucratoare.128/1997 150. prin Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national. termenul de preaviz va fi si el sus 148. Potrivit art. 125.142/1997 151 – Curtea de Apel Ploiesti – Decizia nr. partile pot stabili o durata. cum ar fi sustragerea angajatului. ceea ce inseamna ca. de a face declaratii149 . nr. etc.56/1994.Raporturi de munca- referat. art.128/1997 privind Statutul personalului didactic. in „Tribuna Buc.lit. refuzul de a fi cercetat.4 din Legea nr.O. 267 din Codul Muncii 150.alin. In cazul in care aceasta conditie legala nu a fost indeplinita din cauza unor motive intemeiate. evident mai mare. persoanele concediate pentru inaptitudine fizica sau psihica. parasirea unitatii fara a se prezenta la data ce i s-a comunicat sau alte imprejurari imputabile salariatului. Precizam ca absenta nemotivata a salariatului de la serviciu nu poate constitui prin ea insasi o cauza de sustragere imputabila salariatului.22/1992 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. instanta va respinge exceptia privitoare la incalcarea dispozitiilor art. cum ar fi sustragerea angajatului. necorespunderea profesionala ( art.art.G.clopotel.1995.120 din Legea nr. 73 din Codul Muncii.74. instanta va respinge exceptia privitoare la incalcarea art.pag.303/2004 privind statutul magistratilor. de exemplu. de a se prezenta la audiere desi a fost instiintat in scris148 . deoarece masura a fost luata cu incalcarea dreptului la aparare al salariatului.61.331-332 Economica”.ro .65 si 66) beneficiaza de dreptul la preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare.

Astfel s-a precizat ca incunostintarea prealabila a salariatului ca.ro . a III –a – concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului. Cap. evidentiind importanta si necesitatea preavizului.art.ca si a dreptului la protectie sociala.Curtea Constitutionala. V. lit.7/1999 referat. nu reprezinta o masura de natura sa modifice conditiile de incheiere sau de executare a contractului de munca. preavizul nu constituie nici o ingradire a dreptului la munca.pendat corespunzator.74-75 sectiunea a VII-a – controlul si sanctionarea concedierilor nelegale. a constatat ca acestea sunt in concordanta cu prevederile constitutionale. sectiunea a VI-a – dreptul de preaviz. incetarea raportului de munca. Nu au dreptul la preaviz persoanele concediate in temeiul art. 61. desi a avut in vedere reglementarile din Codul Muncii anterior. ori sa determine in sine. in vederea inlaturarii sau diminuarii consecintelor negative. art. si anume: - in Titlul II.77. ca urmare a luarii acestei masuri. art. - 152.62. ceea ce isi mentine valabilitate si pentru actuala reglementare in materie152. d. la o data ulterioara. 2. dec. a dreptului de a alege felul si locul muncii.Sect. Preavizul este un drept al salariatului si o obligatie legala a angajatorului. urmeaza a fi concediat. Curtea Constitutionala. De asemenea. Decizia de concediere Reglementarea deciziei de concediere este realizata in diverse parti ale Codului Muncii.clopotel. care se afla in perioada de proba.nr. ca urmeaza a fi concediat. Preavizul consta in instiintarea prealabila a salariatului de catre angajator.

70.268.153 Avand in vedere reglementarile enumerate mai sus. d) lista tuturor locurilor de munca disponibile din unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant. trebuie sa aiba loc numai in forma scrisa.lit.II – raspunderea disciplinara. potrivit art.2.Ticlea.sub sanctiunea nulitatii absolute. alin. alin. In cazul concedierii disciplinarea. In acelasi timp prin art.1 se stabileste ca decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea.2. decizia trebuie sa mai cuprinda in mod obligatoriu: 153 – Vezi Al. art. decizia se emite in scris si. aceasta prezentare rezulta o sistematizare criticabila a Din reglementarii deciziei de concediere. aceasta fiind o cerinta de validitate a incetarii lui. cap. in conditiile art. ca urmare a concedierii.- in Titlul XI – raspunderea judiciara.clopotel. Potrivit art.74.ro .d. fapt ce a fost subliniat in literatura de specialitate. trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.268. 62. sub sanctiunea nulitatii absolute. putem defini decizia de concediere ca fiind o modalitate de exprimare a vointei unilaterale a angajatorului prin care dispune incetarea contractului de munca al unui salariat in cazurile si cu respectarea conditiilor si procedurii prevazute de Codul Muncii.2 din codul Muncii. incetarea contractului . c) criteriile de stabilire a ordinii prioritare.433 referat.op.cit. b) durata preavizului. daca incheierea contractului de munca poate avea loc sau nu in forma scrisa.alin.pag. Prin urmare.alin.64. conform art.

c) durata preavizului.alin.alin 3.alin. deoarece acestea sunt complementare.268. cu precizarea ca la expirarea lui inceteaza contractul. precum si numele. c.reprezentantul care a dispus concedierea. deoarece referat.art. temeiul in care sanctiunea poate fi contestata. descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata. in conditiile prevazute la art. nu a fost efectuata cercetarea.267. d) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate in cazul concedierilor colective. prenumele. iar in cazul persoanelor juridice. de prevederile art. ne exprimam unele rezerve. regulamentul intern sau contractul de munca aplicabil. Organul sanctionator trebuie sa tina seama la intocmirea deciziei de concediere.74. d.clopotel. e. motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care. In legatura cu mentiunile de la lit.2.2. consideram ca orice decizie de concediere trebuie sa prevada: a) denumirea si sediul( numele si prenumele) angajatorului. c si d. in sensul ca nu-si gasesc locul in decizia de concediere.a. precizarea procedurilor din statutul de personal.ro . b) motivarea deciziei in fapt si in drept cu precizarea detailata a motivelor si probelor care determina concedierea. care au fost incalcate de salariat.1 si art. alin. b. temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica.62. In raport cu cele prezentate mai sus. f. cat si temeiului juridic. functia si locul de munca al salariatului care va fi concediat.

decizia nr. si nu mai este cazul concedierii. iar in al doilea caz. vezi si Curtea Suprema de Justitie. alin.3 din Codul Muncii. in primul caz cu indicarea probelor care infirma apararile. instanta noastra suprema a stabilit ca ea constituie o conditie de validare a acestei 154 – Vezi art. respectiv. iar criteriile de stabilire a ordinii concedierii au fost folosite anterior luarii masurii si privesc pe toti angajatii afectati. efectele ei producandu-se de la data comunicarii.284. e) lista locurilor de munca disponibile si termenul in care salariatii pot opta pentru ocuparea unui loc vacant.preavizul se stabileste in contractul colectiv sau cel individual de munca si trebuie acordat anterior concedierii. semnatura organului competent si. stampila angajatorului.75 si 268 alin. sau nu a fost efectuata cercetarea. f) daca se inlatura apararile formulate de salariatul in cauza.2 din Codul Muncii referat.155 h) in decizie se va insera numarul si data inregistrarii.74. se vor motiva aceste situatii. contractul de munca se modifica in mod corespunzator. Si in acest caz. tribunalul judetean)154 . consideram ca aceasta optiune trebuia realizata inainte de emiterea deciziei de concediere. art. iar decizia este un act individual si nu unul colectiv. daca este cazul.alin. Avand in vedere importanta pe care o prezinta forma scrisa a desfacerii contractului de munca. Competenta teritoriala( ratione loce) revine tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul sau resedinta reclamantul.ro .clopotel.284. Decizia de concediere se comunica in scris. cu dovada instiintarii si refuzul salariatului de a se prezenta in faza cercetarii disciplinare prealabile. II2 din 31 martie 2003 155 – Vezi art.1 lit. in termen de 5 zile. de catre unitate.sectiile unite. asa cum prevad art.1 din Codul Muncii.deoarece daca propunerea de trecere intr-un post vacant a fost acceptata.b din Codul de Procedura Civila.In acelasi sens.2 pct. g) termenul in care poate fi contestata decizia de concediere( 30 de zile de la comunicarea deciziei si indicarea instantei competente sa solutioneze contestatia.

in Repertoriu…. probele care le dovedesc. Mun. in sensul obligativitatii dispozitiei scrise si a comunicarii.349/1992.44/1972.in Culegere…pe anul 1983.pag. in R.159 Tot astfel s-a statuat ca o comunicare a conducerii unitatii prin care se face cunoscuta concedierea.dec.Raporturi de munca.234-235 160.349/1992.dec. pentru a-si putea face apararea si pentru a putea contesta dispozitia considerata nelegala sau netemeinica”. a statuat ca „acele acte procedurale sunt necesare pentru aplicarea prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la munca trebuie sa cunoasca exact masura luata. 1995.in Culegere…pe anul 1992.193 referat. 44/1972.185 159 – Tribunalul Bucuresti.nr.185-186 161.R.nr.nr.191.dec. civ.122/1969..pag.D.cit.211/1983.Bucuresti.349/1992.sec..dec.Trib.dec.dec.civ. in Culegere…pe 1969.pag. salariatul nu corespunde sub raport profesional. Curtea Constitutionala. Mun. Suprem. nu poate inlocui dispozitia de a desface contractul de munca.nr. pag.civ. Suprem. nr.162 156. Suprem.537. in Culegere…pe anii 1993-1997.. vezi Trib.160 In acelasi sens.1045/ 1965.161 Motivarea in fapt nu poate fi limitata la afirmatii cu caracter general.civ.loc. respingand exceptia de neconstitutionalitate la comunicarea deciziei. motivarea trebuie sa fie suficient de clara pentru a invedera imprejurarea care a determinat si care justifica desfacerea contractului de munca.a III-a civ.nr. care nu pot fi verificate.Buc.1648/1967.pag. Supreme dec.sec.131 158 – Trib.156Comunicarea in scris reprezentand o garantie pentru protectia salariatilor.clopotel. ci trebuie sa se arate in mod corect in ce consta necorespunderea.pag. etc.masuri.nr.pag.dec.205/2001 162 – Trib.pag.pag.Idem dec. Asa cum a stabilit instanta suprema. cum ar fi de exemplu.385/1993.ro .civ.civ. care sunt faptele comise.322 157 – Trib.in Culegere…pe anul 1972. fara a se prevedea data comunicarii. in “Tribuna Economica”..334/1969.3/1968. in culegere…pag.a III-a.158 De asemenea nu este valabila comunicarea facuta prin adresa fara numar de inregistrare si nici cand pe decizia de concediere este semnatura salariatului. nr. nu poate fi inlocuita cu alte probe157 sau alte inscrisuri ale conducerii unitatii.233.nr. motivele si temeiurile de drept.nr.. sau a comis abateri disciplinare.nr. in Culegere…. nr. urmarile.Trib.sec. sec.233. col.

clopotel.va putea numai constata daca ele corespund sau nu adevarului. 163 – Idem dec. in Reperttoriu…. precum si modificarea acestora de catre unitatea sau organul jurisdictional sunt admisibile. in cazul in care constata ca este justificata.536 164.62. in Repertoriu…. Comunicarea ulterioara a motivelor.Idem dec.536 165. urmeaza sa confirme masura.1985/1966.iar pentru amanunte. solutionarea litigiului de munca va avea loc avandu-se in vedere motivele indicate in dispozitia de desfacere a contractului de munca. nr. prin indicarea textului de lege ( temeiul juridic) in baza caruia unitatea a luat aceasta masura.pag. daca se dovedeste a fi temeinica legala. Prin urmare. ulterior nu mai pot fi modificate.pag.215-227. De asemenea.- referat.1647/1967. iar in ceea ce priveste motivele de fapt.164 Sesizat organul de jurisdictie a muncii. in dispozitia de desfacere se va indica continutul ei. dec.civ. D.pe anul 1967.4/1984. pag. Jud.Suceava. sau sa o anuleze. schimbate sau inlocuite cu altele.6/1984. elementele necesare identificarii acestui act care va fi comunicat salariatului in cauza o data cu dispozitia de desfacere a contractului de munca..D.civ. existente la data emiterii dispozitiei de desfacere a contractului ori dupa emiterea acesteia.ro . instantele judecatoresti sesizate cu plangerea angajatului impotriva unei decizii de desfacere disciplinara a contractului de munca. Motivarea in fapt si in drept a desfacerii contractului de munca constituie o obligatie a unitatii si un drept al salariatului in cauza. nr. nr.163 Odata stabilite motivele desfacerii contractului de munca si comunicate persoanei in cauza. Organul jurisdictional poate modifica numai incadrarea legala a desfacerii contractului165 .in R. Macovei.R.nr.pag.Daca masura desfacerii contractului de munca a fost luata pe baza unui act de constatare a unui organ al unitatii ierarhic superioare sau din alt sistem..cit.Trib. op. prin plangerea salariatului in cauza. unitatea are obligatia de a motiva si in drept dispozitia de desfacere a contractului de munca.

1319/1992 si nr.lit.nr.170 referat. Un asemenea procedeu este inadmisibil.nr.nr. dec. spre exemplu aceea de a inlocui desfacerea disciplinara a contractului de munca cu o sanctiune mai usoara166 .8/1970. din spirit de prevedere.Bucuresti.sec. instanta va solutiona litigiul pe temeiul cel mai avantajos pentru salariat. Asa cum am mai aratat.R.Instantele judecatoresti nu sunt indreptatite sa adopte o alta solutie.alin. la care aceasta masura se poate ataca.167 In practica s-au intalnit cazuri in care.pag.pag. unitatea a indicat doua temeiuri juridice pentru desfacerea aceluiasi contract de munca si anume: necorespunderea sub raport profesional ( art.civ.in R. in cazul in care unitatea a facut gresit incadrarea in drept.c din Codul Muncii anterior) si desfacerea disciplinara( lit.clopotel. aceasta greseala poate fi indreptata de organul de jurisdictie. trebuie sa existe o deplina concordanta. cu prilejul solutionarii litigiului. prin stabilirea corecta a textului de lege. are drept consecinta afectarea valabilitatii masurii luate de unitate.325 si 326 167 – Tribunalul Suprem.1.pag. Intre motivele de fapt care au determinat desfacerea contractului de munca si temeiul de drept indicat in dispozitia unitatii.Neindicarea in dispozitia de desfacere a contractului de munca a termenului si organului de jurisdictie competent.nr.1995. Raporturi de munca.ro .2266/1972. printre altele si pentru faptul ca primul temei exclude culpa salariatului. in „Tribuna Economica”.in R. in caz contrar ( unitatea nu a raspuns).dec. Daca unitatea a precizat temeiul.320/1970. prin nulitatea absoluta a deciziei. pe cand cel de-al doilea il presupune in mod obligatoriu. nr.R.168 166 – In acest sens vezi Curtea Suprema de Justitie.D.civ.7/1973.208-210. instanta investita cu solutionarea litigiului va cere unitatii sa precizeze un singur temei asupra caruia urmeaza sa poarte litigiul. 120. cu toate ca in practica nu se respecta acest lucru.i din acelasi articol). Intrun asemenea caz. 1659/1992. sec.D. litigiul se va solutiona avand in vedere temeiul indicat. adica necorespunderea sub raport profesional.

Prin urmare.in Repertoriu….168 – Vezi art. cu confirmare de primire ori prin notificare.dec.2 din Codul Muncii 2. intarzierea comunicarii( termenul de 5 zile este un termen de recomandare) nu duce la nulitatea masurii desfacerii contractului de munca. Dispozitia de desfacere a contractului de munca produce efecte incepand cu data comunicarii ei in scris. 172 contractul de munca mentinandu-si existenta pana in momentul comunicarii deciziei de concediere.pag. salariatului in cauza.537 referat.764/1963. Comunicarea se poate face direct salariatului in cauza.civ. ci numai la intarzierea producerii efectelor ei. in termen de 5 zile de catre unitate.nr.1967.870/1967.1 Comunicarea deciziei de concediere Dispozitia de desfacere a contractului de munca se comunica in scris.294/1965. prin intocmirea unui proces verbal in care se va consemna refuzul si se va lua semnatura martorilor prezenti169 sau prin expedierea ei recomandat.537 170 – Idem dec. alin.nr. iar in caz de refuz. prin luare de semnatura si cu indicarea datei. a fost inmanata altei persoane din unitate pentru a i se transmite170 . col. dec. Comunicarea nu este valabila daca a fost afisata la locul de munca. in Culegere de decizii pe anul 1965. sau a fost numai aratata celui in cauza171 . salariatul respectiv va avea dreptul sa primeasca salariul ce i se cuvine pe aceasta perioada. pag.ro .pe anul 1963. 169 – Vezi Tribunalul Suprem.158-160 171.in Repertoriu….clopotel. De asemenea comunicarea verbala nu produce efecte juridice fata de salariatul in cauza. 62. prin intermediul condicii de expeditie a corespondentei.Idem.nr. chiar daca aceasta masura a fost dispusa la o data anterioara celei cand s-a facut comunicarea. pag.

Bucuresti.Ticle- Dreptul muncii. – Traite de droite du travail.. editura „Lumina Lex”.I si II..1969 4. editura „All Beck”.10 si urm. nr. Bucuresti 2003 12.Bucuresti.R.I 3. Bucuresti. Pentru amanunte vezi si N. editura „Didactica si pedagocica”. – Dreptul muncii. Al. Bucuresti. vol. Ghimpu S. Stefanescu I. Gh. – contractul individual de munca . editura „Lumina Lex ”. in R. – Dreptul muncii si securitatii sociale.167. Campineanu V.studii 1. Firoiu D.clopotel.2000 8. IV. vol.D. Comerlynk G.I si II. vol. – Legislatia muncii comentata.Belingradeanu S. BIBLIOGRAFIE I.437/1969 in R.editura „Stiintifica si enciclopedica”.cursuri. 1997 6.editura „Junimea”.R. vol. 2005 9.I. Casa de editura „Sansa”.. Tratate. Colectiv – Tratat de drept civil. 2003 7.nr. editura „Lumina Lex”. D. Paris.ro . Bucuresti. Si colectiv – Dreptul muncii. vol.I-II.Bucuresti. TicleaAl.I.H. Ghimpu S. 1967 5. si colectiv – „Dreptul muncii”.10/1969.172 – Idem dec. Ticlea – Dreptul muncii.1978 2. editura „Rosetti”. Bucuresti 2004 referat. Filip. Al. pag.Data desfacerii contractului de munca.nr.6/1969. Dallas. editura „Junimea" Iasi 1997 10.tratat. vol. 2001 11. Ghimpu S. Ticlea Al si colectiv – Dreptul muncii.Perju. – Tratat de dreptul muncii. pag.Iasi.

Decretul nr.clopotel.D.84/1995 privind invatamantul 7.1964 16. Dumitru R. Bucuresti 17. Legea nr. Codul civil 3. Ticlea.2/2003 14. in R.92/1992 privind organizarea judecatoreasca modificata si Legea nr. editura „Junimea” Iasi 1981 15. Bucuresti 2001 Acte normative 1.R. – Cateva aspecte de desfacere disciplinara a contractului de munca.Dima L. editura Politica. Sulica. Legea nr.. – Concedierea colectiva. – Regimul juridic al raporturilor de munca in reglementarea noului cod al muncii.19/2000 privind pensiile de asigurari sociale si celelalte drepturi de asigurari 5. editura „Omnia” Brasov 1999 19. nr.ro . Legea nr. D – Incetarea contractului individual de munca. Macovei. Al. Constitutia Romaniei 2. Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara 6. Codul muncii 4. Ghimpu S. nr. – Reintegrarea angajatilor in functie .128/1997 – Statutul personalului didactic 8. D.11/ 1970 18.I. editura „Lumina Lex” . – Concedierea salariatilor in Dreptul roman si comparat. – Desfacerea contractului de munca ca urmare a arestarii angajatului. in Pandectele Romane. Athanasiu Al.Cuza Iasi. Jovoschi I.13.31/1954 privind persoanele fizice si juridice referat. in analele Universitatii Al.

ro .76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj 12.98/1999. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Contractul colectiv de munca la nivel national 2008-2010 11. Legea nr.178/1999 privind solutionarea conflictelor de munca 10.624/1999 referat. privind concedierea colectiva si Normele Metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Legea nr.9.clopotel.

63 referat.clopotel. Incetarea contractului prin acordul partilor ………………… 23 Capitolul III 1. Examinarea concedierilor pentru motive care tin de persoana salariatului ……………………………………………………… 27 3. 54 2.. 42 4. 26 2.ro . 7 3.PLANUL LUCRARII INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Consideratii introductive ……………………………………. 49 Capitolul IV 1. Examinarea cazurilor de incetare de drept ………………. Decizia de concediere ……………………………………………. Concedierea colectiva …………………………………………. Consideratii preliminare……………………………………… 7 2. Consideratii generale …………………………………………. Consideratii generale ……………………………………… 4 2. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului ……………………………………………………….. Procedura concedierii din initiativa unitatii ……………………. Reglementarea incetarii contractului de munca ………… 5 Capitolul II Incetarea de drept a contractului de munca 1. 1 Capitolul I Notiuni generale privind incetarea contractului de munca 1.

2.1 Comunicarea deciziei de concediere …………………………… 70 Bibliografia………………………………………………………………71 referat.ro .clopotel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful