Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

LUCRARI DE LICENTA 2011

Prof. Univ. Dr. Anca Dragu


1.Stereotipizare si creativitate in comportamentul didactic
2. Modalitati de prevenire si rezolvare a conflictelor in activitatea scolara
3. Relatia imaginii de sine cu motivatia invatarii scolare
4. Dimensiunea subiective a insuccesului scolar
5. Dezvoltarea inteligentei emotionale la elevi
6. Cultivarea constiintei de sine si influenta acesteia asupra relatiilor interpersonale in context scolar
7. Educatia rational-emotiva si comportamentala
8. Cultivarea capacitatilor creatoare ale elevilor (prin studiul unei discipline scolare)
9. Satisfactia scolara-indicator al calitatii vietii elevului
10. Strategii si stiluri de invatare la elevi
11. Implicatii ale teoriei autodeterminarii in practica scolara

Conferentiar Doctor Martin Nicolae


PSIHODIAGNOSTIC
1.Valenţele psihodiagnostice ale metodei experimentale
2. Verificarea valorii diagnostice şi prognostice a testelor de dezvoltare bazate pe desen
3. Baby-testele - instrumente de evaluare psihologică a sugarilor
4. Evaluarea stadiului psihogenetic prin testele piagetiene
5. Strategii de determinare a nivelului inteligenţei verbale
6. Descriptori ai personalităţii în vocabularul limbii române
7. Implicaţiile psihodiagnostice ale reacţiei faţă de culoare
8. Evaluarea psihologică din perspectiva tipologiilor constituţionale
9. Studiul relaţiei dintre vârstă şi accentuarea unor trăsături de personalitate cu ajutorul chestionarului
Smiescheck
10. Evaluarea conduitei sincere cu ajutorul chestionarului
11. Studiul validităţii subiective a testării psihologice în cultura dobrogeană
12. Adaptarea unui chestionar pe un esantion local
13. Studiul valorii psihodiagnostice a conduitei grafice în investigarea unor repere psihogenetice
14 Implicatii metodologice in evaluarea intereselor şi a potentialului intelectual la elevii de liceu

PSIHOLOGIE EXPERIMENTALA
1. Studiul experimental al memoriei prospective
2. Abordarea experimentală a curiozităţii perceptive
3. Studiul experimental al duratei de stocare în memoria de scurtă durată
4. Studiul experimental al codificării informaţiei în memoria semantică
5. Diferenţe între modalităţile senzoriale privind timpul de reacţie simplu
6. Studiul relaţiei dintre gândire şi limbaj prin metoda blocării articulării sunetelor

PSIHOLOGIA MUNCII
1. Utilizarea metodei biografice în selectia profesionala
2. Evaluarea periodică a personalului cu scale comportamentale
3. Exigenţe psihologice în elaborarea fişei postului
4. Perspective noi în studiul cauzelor accidentelor de munca
5. Studiul cauzelor oboselii în activităţi IT
Conf. Univ. Dr. Filaret Sintion

PSIHOLOGIE SOCIALA

PSIHOLOGIE MILITARA

PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA
1. Determinanti ai comportamentului de voluntariat in ONG-uri
2. Adaptabilitatea psihosociala si reusita profesionala
3. Conflictul psihosocial in cuplurile maritale
4. Climatul organizational in institutiile publice si in cele private
5. Stressul organizational in serviciile de urgenta
6. Integrarea psihosociala a persoanelor psihotraumatizate
7. Perceptia relatiilor romantice in organizatii
8. Identitate psihosociala si stima de sine in adolescenta
9. Climatul organizatiei militare. Determinanti si efecte
10. Factori de personalitate si comportamentul de autodezvaluire
11. Conformism si agresivitate in grupurile de adolescenti
12. Inteligenta emotionala si satisfactie maritala
13. Empatie si comportament prosocial
14. Comportamentul civic organizational in institutiile de administratie publica
15. Stressul la personalul din jandarmerie
16. Anxietatea sociala. Cauze si efecte in relatiile interpersonale
17. Efecte psihosociale ale somajului
18. Motivatii ale comportamentului de emigrare
19. Satisfactia profesionala in echipajele navelor de croaziera
20. Gen si promovabilitate in institutiile publice
21. Perceptii, atitudini si valori la militarii participanti la actiunile din Irak
22. Stima de sine si comportament interpersonal
23. Coeziunea de grup la trupele de pompieri
24. Factori psihosociali si consumul de plante etnobotanice
25. Dificultati de adaptare ale soldatilor gradati si voluntari la mediul militar
26. Perceptia riscului si atitudinea fata de risc la politisti
27. Motivatii in alegerea profesiunii de ofiter de marina
28. Agresivitate si dominanta la personalitatea cadrelor militare
29. Climatul de microgrup in organizatia militara
30. Solicitari psihologice la trupele speciale din M.Ap.N
Conf. Univ. Dr. Frunza Virgil

INTRODUCERE IN COMUNICAREA UMANA


1. Obstacole in comunicarea didactiva
2. Utilitatea comunicarii nonverbale in activitatea de industrie
3. Influenta factorilor de natura psihologica asupra comunicarii didactice
4. Analiza comunicarii didactice din perspectiva unor modele interactionale consacrate
5. Influenta factorilor de natura pedagogica asupra comunicarii didactice
6. Modalitai de utilizare a feed-back-ului in comunicarea didactiva
7. Ameliorarea comunicarii in cadrul relatiilor profesor-elev din perspectiva stilulilor didactice
8. Modalitati de realizare a comunicarii in domeniul afacerilor.Obstacole specifice acestui tip de
comunicare
9. Factori favorizanti si perturbatori ai comunicarii verbale
10. Modalitati de stimulare a comunicarii la copilul de varsta scolara mica
11. Particularitati si caracteristici ale comunicarii la copilul de varsta prescolara
12. Analiza obstacolelor aparute in procesul de comunicare la nivelul invatamantului primar
13. Caracteristici ale comunicarii in organizatiile de tip industrial
Conf. Univ. Dr. Giurgiu Laura

PSIHOLOGIA VARSTELOR
1. Influenta stilului parental asupra capacitatii de socializare si de comunicare la prescolari
2. Tipul temperamental si gradul de educabilitate la varsta scolaritatii mici
3. Rolul tatalui ca “persoana de referinta” in formarea atasamentului securizant la copii
4. Conflictul dintre lumea reala si realitatea virtuala la preadolescenti
5. Imaginea de sine si tulburarile alimentare la adolescenti
6. Modele culturale cu privire la parentalitate si influentele asupra dezvoltarii copiilor
7. Relatia dintre tipul de personalitate si vulnerabilitatea la imbolnavire a varstnicilor institutionalizati
8. Conduita afectiva a varstnicilor integrati in familie fata de cei institutionalizati; studiu comparativ

Lect. Univ. Dr. Mircea Marica

INTRODUCERE IN PROBLEMATICA DELINCVENTEI JUVENILE

1. Insuccesul şcolar şi delincvenţa juvenilă


2. Inteligenţa emoţională şi delincvenţa juvenilă
3. Tipul de autoritate parentală şi delincvenţa juvenilă
4. Tipul de autoritate parentală şi delincvenţa juvenilă
5. Imaginea de sine a delincventului
6. Agresivitate şi delincvenţă
7. Tendinţa spre delincvenţă şi sentimentul de religiozitate
8. Climatul familial şi delincvenţa juvenilă
9. Factori psihosociali ai delincvenţei juvenile
10. Instabilitatea afectivă şi delincvenţa juvenilă
11. Deprivarea afectivă şi comportamentul deviant
12. Predelincvenţa juvenilă şi migraţia părinţilor
13. Imaturitatea caracterială şi delincvenţa juvenilă
14. Rezistenţa la frustrare şi delincvenţă juvenilă
15. Destructurarea familiei şi devianţa comportamentală
16. Sistemul de valori al delincvenţilor juvenili
17. Factori de personalitate în devianţa juvenilă

Lect. Univ. Dr. Monica Moraru


CONSILIERE VOCATIONALA
1. Interesele profesionale – variabila importanta in orientarea carierei
2. Succesul scolar- factor determinant in alegerea unei cariere puternic valorizate social
PSIHOLOGIA FAMILIEI
1. Un profil psihologic al familiei monoparentale din Romania
2. Un profil psihologic al copiilor proveniti din familii sarace
3. Influenta familiei monoparentale asupra performantelor scolare

Lect. Univ. Dr. Mihai Mihai


1. Dereglarile constiintei de sine la tinerii consumatori de droguri
2. Influenta perioadei de detentie asupra imaginii de sine a infractorilor din penitenciare
3. Rolul deprinderilor de lucru la computer in recuperarea tinerilor aflati in detentia penitenciarului
4. Studiul agresivitatii infractorilor in raport cu perioada petrecuta in detentie
5. Studiul imaginii de sine a tinerilor cu condamnari penale repetate
Asistent Univ. Dr. Iulia Ciorbea
PSIHOLOGIA PERSONALITĂTII:

1. Studiu explorator asupra personalitătii vârstei a III-a.


2. Trăsături de personalitate ale bolnavilor de cancer.
3. Influenta trăsăturilor de personalitate asupra atractivitătii personale percepute.
4. Influenta personalitătii asupra satisfactiei percepute din cuplul marital.
5. Personalitate si adaptare maritală.
6. Influenta personalitătii si a dispozitiei afective asupra creativitătii.
7. Importanta personalitătii părintilor în formarea personalitătii copilului.
8. Trăsături de personalitate ale bolnavilor de cancer.
9. Simtul umorului si legăturile sale cu trăsăturile de personalitate.
10. Rolul moderator al personalitătii asupra stresului ocupational.
11. Trăsături de personalitate ale adolescentilor si adaptarea lor psihosocială.
12. Influente culturale asupra personalitătii.

DECAN, Șef catedră,


Prof.univ.dr. Anca DRAGU Conf.univ.dr. Filaret SÎNTION
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Catedra de psihopedagogie si Stiintele Educatiei

LISTA DE TEME PENTRU EXAMENUL DE LICENTA DIN 2011

Pedagogia invatamantului primar si prescolar


Anul III si Continuare studii
Tema si discipina Coordonator
Stiintele educatiei
Anul III Adaptarea la şcolaritate; abordare psihosociologică şi pedagogică
- Strategii didactice de individualizare şi diferenţiere în învăţare şi evaluare pentru
copii supradotaţi la clasele I-IV
- Parteneriatul grădiniţă-şcoală-familie
- Stilul didactic; specificitate la profesorul de pedagogie din invatamantul primar si
prescolar
- Curriculum pentru educatia timpurie, în conditiile functionarii clasei 0
- Educaţie interculturală în inv.preşcolar-primar; abordare socio-educaţională
- Grupa de copii ca grup social ; valenţele socio-educaţionale
- Educaţie preşcolară prin activităţi din domeniul socio-emoţional
Continuare studii
- Specificul evaluării în învăţământul preşcolar
- Dimensiuni socio-afective ale comunicării la preşcolari Conf.univ.dr.
- Socializarea prin joc la preşcolarul mare Mirela
- Specificul educaţiei moral-civice la vârsta preşcolară mare-studiu investigativ 5-6 Constandache
ani
- Elemente de management în instituţia preşcolară
- Adaptarea la activităţile educative în grupa de copii a preşcolarului mare
- Jocul de socializare la vârsta preşcolară
- Dinamica relaţiei educaţionale în grupa de copii preşcolari; reţele de comunicare
- Specificul comunicării didactice în învatamantul preşcolar
- Educaţia interculturală în învăţământul preşcolar

Fundamentele psihopegagogiei speciale; psihologie si pedagogie


Anul III si continuare studii
- Specificul procesului de comunicare didactică în şcoala specială
- Integrarea copiilor cu deficiente de auz si de vedere in scoala primara
- Integrarea copiilor cu tulburari de limbaj in scoala generala
- Instruirea diferentiata. Aplicatie la predarea simultana
- Aspecte ale educatiei incluzive in gradinita
- Dificultati de adaptare sociala a copilului prescolar la mediul institutional al
gradinitei
- Activitatile de expresie plastica - mijloace terapeutice si recuperatorii la elevii Conf. univ. dr.
cu CES din ciclul primar Vrasmas Traian
- Relatia dintre educatia parentala si sociabilitatea copilului prescolar
- Rolul parintilor in adaptarea scolara
- Memoria prospectiva la scolarul mic
Cunoasterea mediului si Stiinte ale naturii
(învătământ primar)
Anul III si continuare studii
- Abordarea în manieră integrată a lecțiilor de cunoașterea mediului Lector univ.dr.
- Dezvoltarea capacităților de investigare a viețuitoarelor din mediul apropiat, la Iulian
școlarul mic Trandafirescu
- Observarea și explorarea unor relații ale plantelor, animalelor, inclusiv ale omului
sub influența factorilor de mediu
- Promovarea educației ecologice prefigurate de programele școlare din
învățământul primar
- Dezvoltarea interesului și responsabilității față de educația pentru sănătate la
școlarul mic
Cunoasterea mediului si Stiinte ale naturii
(învătământ prescolar)
Anul III si continuare studii
- Proiectarea şi dezvoltarea demersului didactic în învățământul preșcolar, privind
integrarea omului în natură Lector univ.dr.
- Organizarea activităților didactice în cadrul domeniului experiențial ”Științe”, în Iulian
conformitate cu noul curriculum preșcolar Trandafirescu
- Promovarea strategiilor de tip interactiv în proiectarea și desfășurarea activităților
didactice din domeniul de cunoaștere ”Natura”
Limbă şi comunicare
Anul III
- Optimizarea activităţilor de educarea limbajului şi
comunicării în grădiniţa prin intermediul activităţilor liber alese (aplicaţii, la domeniul
Limbă şi comunicare)
- Eficienţa lucrului cu grupuri mici în activităţile de educare a limbajului din grădiniţă
- Instruirea diferenţiată diferenţiată prin valorificarea inteligenţelor multiple, la educarea
limbajului.
- Instruirea diferenţiată diferenţiată prin valorificarea inteligenţelor multiple, la limba şi Lector univ. dr.
literatura română
Larisa Casangiu
- Dezvoltarea capacităţii de emitere a mesajului scris prin realizarea compunerilor
gramaticale
- Dezvoltarea capacităţii elevilor de elaborare a textelor scrise nonliterare.
Continuare studii
- Dezvoltarea capacităţii de emitere a mesajului oral prin conceperea ludică a activităţilor
de limbă şi literatură română
- Dezvoltarea capacităţii de emitere a mesajului scris pe baza textelor-suport nonliterare
- Dezvoltarea capacităţii de emitere a mesajului scris prin elaborare de texte ritmate
- Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral prin intermediul audiţiilor şi
spectacolelor literare
- Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris prin lectură de opere beletristice
- Dezvoltarea limbajului preşcolarilor prin intermediul activităţilor liber alese (aplicaţii, la
domeniul Limbă şi comunicare)
- Dezvoltarea limbajului preşcolarilor prin interpretare de simboluri din opere beletristice
- Dezvoltarea limbajului preşcolarilor prin receptare de poezii
- Dezvoltarea limbajului preşcolarilor prin receptare-elaborare de ghicitori
- Dezvoltarea limbajului preşcolarilor prin receptare-interpretare de proverbe şi zicători
- Modalităţi de optimizare a utilizării textului literar în activităţile de educare a limbajului
din grădiniţă
- Deyvoltarea limbajului preşcolarilor prin receptare de texte dramatice- Cloşca.
Metodica activitatilor matematice
Invatamant prescolar Lector univ. dr.
- Strategii de evaluare a activităţilor cu conţinut matematic, în contextul noului Daniela Căprioară
curriculum pentru învăţământul preşcolar
- Abordarea integrată a activităţilor didactice specifice formării noţiunii de timp, la nivel
preşcolar
- Strategii didactice specifice formării noţiunii de mulţime, la nivel preşcolar
- Strategii de joc centrate pe formarea noţiunilor geometrice, la gradiniţă
- Jocuri centrate pe activităţi pre-numerice, pentru copiii de vârstă preşcolară
- Structurarea spaţiului prin activităţi cu conţinut matematic desfăşurate în manieră
integrată
- Erori specifice învăţării numeraţiei în preşcolaritate Lector univ. dr.
- Particularităţi ale formării limbajului matematic la copiii de vârstă preşcolară Daniela Căprioară
- Strategii de joc pentru formarea noţiunii de operaţie aritmetică, la nivel preşcolar
- Strategii de rezolvare a problemelor de numeraţie în preşcolaritate
Metodica predării matematicii
Invăţământ primar
- Strategii didactice specifice predării-învăţării noţiunii de fracţie la clasele I-IV.
- Strategii didactice specifice predării-învăţării elementelor de geometrie la clasele I-
IV.
- Strategii de evaluare formativă aplicate în desfăşurarea lecţiilor de matematică la
clasele I-IV.
--------------------------------------------------------------------------
Educaţie fizică şi metodică
Anul III
Invăţământ primar
- Alternative în sistemul de evaluare al performanţelor la obiectul educaţie fizică pentru
ciclul primar
- Contribuţii metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică la
ciclul primar
- Metode şi mijloace moderne de dezvoltare a calităţii motrice îndemânarea la clasa I sau Conf. univ. dr.
a II-a
Continuare studii Mariana Dumitru
- Aspecte ale creşterii eficienţei lecţiei de educaţie fizică la ciclul primar.
- Modalităţi de evaluare a performanţelor la obiectul educaţie fizică pentru ciclul primar.
- Contribuţii metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie fizică la
ciclul primar.
- Metode şi mijloace moderne de dezvoltare a calităţii motrice forţa la clasa a II-a sau a
III-a.
- Modalităţi moderne de dezvoltare a capacităţii motrice la clasa a III-a sau a IV-a.
Educatie psihomotrica
Continuare studii
- Contribuţii metodice la creşterea eficienţei activităţii de educaţie fizică la ciclul
preşcolar
- Contribuţii metodice privind valorificarea conţinuturilor programei de educaţie
fizica în dezvoltarea motricităţii preşcolarului de nivel II
- Proiectarea curriculară a complexelor de dezvoltare fizică printr-un curriculum
opţional la grupa mare.
- Metode şi mijloace de dezvoltare a calităţii motrice îndemânarea la grupa de
nivel I sau II
- Procedee metodice şi structuri de exerciţii pentru dezvoltarea capacităţii motrice
la preşcolarii din grupa de nivel I sau II
- Contribuţii metodice pentru dezvoltarea fizică şi armonioasă la preşcolari
Educaţie fizică
Anul III Lect. univ. dr.
Învăţământ primar Moroianu
-Jocuri de mişcare şi grupe de exerciţii pentru educarea preciziei mişcărilor şi a Miruna
execuţiilor şcolarilor mici
-Evaluarea şi educarea anumitor forme de manifestare a calităţii motrice viteză a elevilor
clasei a...
Învăţământ preşcolar
-Paşii de dans şi mişcările specifice- mijloace de educare a ritmicităţii preşcolarilor
-Modalităţi de promovare a cunoştinţelor de nutriţie şi sănătate la nivelul preşcolarităţii
Continuare studii
Învăţământ primar
- Elementele de gimnastică şi dans mijloace importante în lecţia de educaţie fizică a
şcolarilor
- Organizarea exerciţiilor de încheiere a lecţiei de educaţie fizică şi influenţa lor asupra
organismului după efort
- Educarea rezistenţei elevilor prin intermediul mijloacelor specifice sportului aerob
- Jocurile pregătitoare în formarea deprinderilor motrice specifice jocurilor sportive la
şcolari
Învăţământ preşcolar Lect. univ. dr.
- Valorificarea mijloacelor artistice la nivelul grupelor de preşcolari prin serbările şcolare Moroianu
- Echilibrul şi controlul postural în dezvoltarea motricităţii la preşcolarii de nivel I Miruna
- Categorii de acţiuni motrice necesare în formarea schemei corporale a preşcolarilor
- Repere esenţiale în alimentaţia corectă a preşcolarilor în concordanţă cu susţinerea
efortului fizic
Teoria şi metodica educaţiei muzicale
Anul III
- Rolul jocului muzical în formarea deprinderilor muzicale melodice – etapa prenotaţiei
- Specificul proiectǎrii, organizǎrii şi desfǎşurǎrii serbǎrilor şcolare în învǎţǎmântul
primar
- Modalităţi de valorificare a creaţiei muzicale folclorice româneşti prin intermediul
C.D.S.
Continuare studii
- Strategii didactice de formare a deprinderilor muzicale ritmice la vârsta preşcolară Lector univ. dr.
- Rolul audiţiei în dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii Mihaela
- Contribuţia jocului muzical la formarea capacităţii de exprimare prin muzicǎ Modoran
- Mijloace şi materiale didactice de formare a deprinderilor de diferenţiere a timbrului
muzical la vârsta preşcolară
- Valenţele formative ale folclorului muzical românesc în procesul formǎrii deprinderilor
ritmice la vârsta preşcolară
- Strategii didactice de formare a deprinderilor muzicale melodice la vârsta preşcolară
- Rolul formativ al instrumentelor şi jucăriilor muzicale în procesul formării deprinderilor
ritmice la preşcolari
- Rolul audiţiei în formarea capacitǎţii de identificare a elementelor de expresie muzicalǎ
- Activitǎţi de învǎţare specifice formǎrii deprinderilor de interpretare vocală cu
acompaniament instrumental
- Aportul jocului muzical la formarea capacitǎţii de a executa mişcǎri pe muzicǎ
Geografie
Invatamant prescolar
- Excursia în orizontul local şi posibilităţi de valorificare în activităţile educative
- Vizitarea Muzeului de Ştiinţe ale Naturii şi posibilitatea de valorificare în activităţile
educative
- Orientarea spaţio-temporală componentă de bază în educaţia timpurie
- Modalităţi de organizare a activităţii educative privind măsurarea timpului
- Interpretarea fenomenelor sinoptice la vârsta preşcolară
- Fenomenele meteorelogice şi interpretarea lor în activitatea cu preşcolarii
- Diversitatea etnică a populaţiei Dobrogei reflectată în educaţia timpurie Lector univ.dr.
- Consecinţele mişcărilor Terrei şi interpretarea lor în activităţile cu preşcolarii Nicoara Vasile
Invatamant primar
- Harta – principalul mijloc de învăţământ în studierea geografiei la clasa a IV-a
- Valorificarea monografiei localităţii în orele de geografie de la clasa a IV-a
Limba Romană

- Elemente de analiza stilistic in procesul formarii capacitatii


de receptare a mesajului scris in orele de limba romana din Lector univ.dr.
ciclul primar Bardu Nistor
- Prezenta neologismelor in exercitiile lexicale din orele de
limba romana si rolul lor in imbogatirea vocabularului elevilor din ciclul primar
- Aspecte ale formarii notiunilor gramaticale in orele de limba romana din ciclul primar
- Particularitati in predarea notiunilor de morfologie in invatamantul primar
Istorie si didactica istoriei
Anul III
- Metode şi mijloace moderne în predarea istoriei
- Familia şi comunitatea - factori complementari în predarea istoriei în ciclul primar
Continuare studii
- Predarea istoriei la clasele I-IV între tendinţe şi inovare didactică
- Tendinţe în predarea istoriei la începutul mileniului III
- Metode si tehnici de învăţare eficientă a lecţiilor de istorie Lector dr. Mihai
- Formarea noţiunilor fundamentale de istorie în învăţământul primar Lupu
- Monografia unei aşezări rurale şi valorificarea ei în predarea istoriei la clasa aIV-a
- Familiarizarea preşcolarilor cu activităţile cu conţinut istoric
- Cunoaşterea istorico-geografică a localităţii de către copii preşcolari
- Minorităţile din Dobrogea şi reflectarea lor în activităţile cu preşcolarii
Educatie plastica/abilitati practice
Invatamant prescolar
- Exerciții de descoperire și interpretare a semnificațiilor unor linii obținute prin
balansarea hârtiei, prin suflare și scurgere.
- Scurgerea prin linii a unor fenomene din natură (vânt, taifun, ploaie, viscol)
- Exerciții de reprezentare a unor forme din natură cu ajutorul liniilor urmărind redarea
conturului, structura, textura, ornamentația
- Exerciții-joc de trasare a liniilor folosind cele mai diverse tehnici,materiale și
insrumente
- Utilizarea transparenței reale a culorilor diluate și scurgerea ei cu ajutorul culorilor
opace
- Exerciții de realizare a unor expresivități plastice prin amestecul culorilor cu gri valoric Prof. Metodist
- Studii exerciții și compoziții cu subiect urmărind efectul termodinamic al culorilor gr.I
- Subdivizarea și întregul în organizarea echilibrului compozițional al formelor plane – Nita Manolescu
jocul Tangram
- Realizarea unor compoziții colective din forme origami
- Modalități de familiarizare a preșcolarului cu unele proprietăți ale materialelor utilizate
în cadrul activităților de educație plastică
Invatamant primar
- Importanţa cunoaşterii fazelor evoluţiei desenului la copii de către cadrele didactice
- Subdivizarea şi întregul în organizarea echilibrului compoziţional al volumelor

DECAN, ŞEF CATEDRĂ,


Prof.univ.dr.Anca Dragu Conf.univ.dr.Traian Vrasmas
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Catedra de psihopedagogie si Stiintele Educatiei

LISTA DE TEME PENTRU EXAMENUL DE LICENTA DIN 2011

Asistenta sociala
Tema si discipina Coordonator
- Comunicarea eficienta, o conditie fundamentala a relatiei profesionale
dintre asistentul social si client
- Parteneriatul asistent social – client, in cadrul managementului de caz
- Rolul asistentului social in promovarea egalitatii de sanse si combaterea
discriminarii (o forma de discriminare si un grup discriminat, la alegere)
- Traditiile si prejudecatile specifice societatii romanesti – suport sau Conf. univ.dr.
obstacol in practica asistentiala?
- Perceptia grupurilor minoritare cu privire la asistentul social, ca Giurgiu Laura
reprezentant al schimbarii sociale
- Caracteristicile personalitatii si profilul atitudinal al asistentului social
- Stresul generat de criza societatii romanesti si impactul asupra practicii
asistentiale
- Genograma si ecoharta, tehnici specifice de evaluare a suportului social in
asistenta sociala
- Cartea vietii, tehnica specifica de evaluare a dezvoltarii psihice a copilului
aflat in sistemul de protectie
Pedagogie sociala si Psihopedagogie speciala
- Psihopedagogia speciala si asistenta sociala. Aplicatie la copiii cu
dizabilitati
- Educatia copiilor institutionalizati Conf.univ.dr.
- Asistentul social in scoala speciala si in scoala generala Vrasmas Traian
- Rolul asistentului social in cadrul protectiei copilului cu dizabilitati
- Asistenta sociala si educatia persoanelor cu dizabilitati
Politici şi programe sociale
- Percepţia socială a eficienţei sistemului asigurărilor de pensii
- Percepţia socială a eficienţei sistemului asigurărilor de
Somaj
- Percepţia socială a eficienţei sistemului asigurărilor de sănătate
- Percepţia socială a eficienţei sistemului beneficiilor selective
Dezvoltare comunitară Lector univ.dr.
- Factori psihosociali ai participării comunitare Marica Mircea
-Dezvoltarea comunitară durabilă în localităţile Deltei Dunării
- Proiecte de dezvoltare socială rurală (în satul…, comuna…)
Deontologia profesiei de asistent social
- Cunoaşterea şi respectarea codului deontologic de către asistenţii sociali. Studiu
de caz în judeţul…
- Dileme etice ale practicii asistenţei sociale
Sociologie
- Inegalitate socială şi performanţă şcolară
-Percepţia socială a valorilor – dreptate-libertate. Studiu comparativ pe categorii
de vârstă (şi/sau profesionale)
- Percepţia socială a valorilor – solidaritate-competiţie. Studiu comparativ pe
categorii de vârstă (şi/sau profesionale)
Asistenţa socială a copilului şi familiei si Terapia şi consilierea familiei
- Rolul asistentului social în prevenirea abandonului copilului Lector. univ. dr.
- Programe de asistenţă socială pentru copii şi adolescenţi cu părinţi plecaţi la Rodica Enache
muncă în strainătate
- Rolul echipei multidisciplinare in asistenta batranilor la domiciliu
- Rolul asistentului social în consilierea mamelor singure cu copii minori
- Programe de asistenţă socială pentru prevenirea violenţei domestic
- Competente profesionale si socio-relationale ale asistentului maternal

DECAN,
Prof.univ.dr. Anca DRAGU Sef catedra,
Conf.univ.dr. Traian VRASMAS