Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea activelor şi a pasivelor

ACTIVE PASIVE
1. ACTIVE IMOBILIZATE (IMOBILIZĂRI) 1. CAPITALURI PROPRII
1.1. Imobilizări necorporale 1.1. Capitaluri proprii ale activităţii
- Cheltuieli de constituire; - Capital;
- Cheltuieli de dezvoltare; - Prime legate de capital;
- Concesiuni brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi - Rezerve;
şi active similare;
- Fond comercial; - Rezerve din reevaluare;
- Alte imobilizări necorporale; - etc.
- Imobilizări necorporale în curs. 1.2. Capitaluri proprii cu destinaţie specială
1.2. Imobilizări corporale - Profitul reportat;
- Terenuri şi amenajări de terenuri;
- Construcţii;
- Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii; 2. Datorii
- Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a 2.1. Datorii în angajamente
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
- Imobilizări corporale în curs. - Furnizori;
1.3. Imobilizări financiare - Efecte de plătit;
- Acţiuni deţinute la entităţile afiliate - Furnizori de imobilizări;
- Interese de participare - Efecte de plătit pentru imobilizări;
Împrumuturi acordate pe termen lung - Furnizori - facturi nesosite;
- Alte titluri imobilizate; - Clienţi creditori;
- Creanţe imobilizate. - Personal-salarii datorate;
2. Active circulante - Personal-ajutoare materiale datorate;
2.1. Active circulante materiale (stocuri şi producţie în curs - Participarea personalului la profit;
de execuţie)
- Materii prime; - Drepturi de personal neridicate;
- Materiale consumabile; - Reţineri din salarii datorate terţilor;
- Materiale de natura obiectelor de inventar; - Dividende de plată;
- Produse în curs de execuţie; - Alte datorii în legătură cu personalul;
- Lucrări şi servicii în curs de execuţie; - Asigurări sociale;
- Semifabricate; Produse finite; - Ajutor de şomaj;
- Produse reziduale; - Alte datorii sociale;
- Produse aflate la terţi etc. - T.V.A. de plată;
- Animale aflate la terţi; - Impozitul pe profit (venit);
- Mărfuri aflate la terţi; - Impozitul pe venituri de natura salariilor;
- Ambalaje aflate la terţi; - Fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate;
- Mărfuri; - Creditori diverşi;
- Ambalaje; - etc.
2.2. Active circulante în decontare(creanţe) 2.2. Datorii în credite
- Clienţi; - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni;
- Efecte de primit de la clienţi; - Credite bancare pe termen lung;
- Clienţi facturi de întocmit; - Datorii ce privesc imobilizările financiare;
- Furnizori – debitori; - Alte împrumuturi şi datorii asimilate;
- Avansuri acordate personalului etc. - Decontări în cadrul grupului;
- Debitori diverşi, etc. - Decontări privind interesele de participare;
2.3. Active circulante de trezorerie - Sume datorate asociaţilor;
- Acţiuni; Obligaţiuni; - Credite bancare pe termen scurt;
- Alte investiţii financiare pe termen scurt şi creanţe asimilate; - etc.
- Valori de încasat;
- Conturi curente la bănci; Casa;
- etc.