Sunteți pe pagina 1din 194

15.6.

2010 RO Proiect de buget 2011 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

PROIECT
de buget general
al Uniunii Europene
pentru exercițiul financiar 2011

INTRODUCERE GENERALĂ
2 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

INTRODUCERE GENERALĂ

Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția
cazului în care se indică altfel.

Orice venit menționat la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul financiar,


înscris la titlurile 5 şi 6 ale situației veniturilor, poate conduce la deschiderea de
credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate
cheltuielile inițiale care au dat naştere veniturilor corespondente.

Cifrele pentru execuție privesc toate creditele autorizate, inclusiv creditele


bugetare, creditele suplimentare şi veniturile corespunzătoare.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 3

PROIECT DE BUGET GENERAL


AL UNIUNII EUROPENE
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2011

CONȚINUT

Introducere generală

SITUAȚIA GENERALĂ A VENITURILOR

A. Introducere s,i finanțarea bugetului general


B. Situația generală a veniturilor pe linii bugetare
C. Schema de personal
D. Clădiri

SITUAȚIA VENITURILOR S,I CHELTUIELILOR PE SECȚIUNI

Volumul 1
Secțiunea I: Parlamentul

Volumul 2
Secțiunea II: Consiliul European s,i Consiliul

Volumul 3
Secțiunea III: Comisie

Volumul 4
Secțiunea IV: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Volumul 5
Secțiunea V: Curtea de Conturi

Volumul 6
Secțiunea VI: Comitetul Economic s,i Social European

Volumul 7
Secțiunea VII: Comitetul Regiunilor

Volumul 8
Secțiunea VIII: Ombudsmanul European

Volumul 9
Secțiunea IX: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 5

CUPRINS

DOCUMENT I — PREZENTARE POLITICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


1 Prioritățile bugetului UE 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 Cadrul financiar multianual s,i Proiectul de buget 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Principalele aspecte ale PB 2011 pe rubricile cadrului financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4 Aspecte orizontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5 Anexă — Cifre detaliate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

DOCUMENT II — PROGRAMAREA FINANCIARĂ 2012-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


1 Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2 Rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3 Rubrica 1b – Coeziune pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4 Rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
5 Rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6 Rubrica 3b – Cetățenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7 Rubrica 4 – UE ca actor global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8 Rubrica 5 – Administrație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
9 Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

DOCUMENT III — VENITURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 7

DOCUMENT I

PREZENTARE POLITICĂ
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 9

CONȚINUT

1. Prioritățile bugetului UE 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


1.1. Sprijinirea economiei UE în perioada postcriză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2. Adaptarea la noile cerințe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Cadrul financiar multianual s,i Proiectul de buget 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1. Plafoanele cadrului financiar multianual pentru bugetul 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2. Prezentarea proiectului de buget 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Principalele aspecte ale PB 2011 pe rubricile cadrului financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1. Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă: rubrica 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.2. Consolidarea cercetării s,i a dezvoltării tehnologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.3. Competitivitate s,i inovare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.4. Promovarea de rețele durabile de transport s,i energie în UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.5. Îmbunătățirea calității educației s,i formării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.6. O agendă a politicii sociale pentru a ajuta societatea europeană să anticipeze schimbările s,i să se adapteze la
acestea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.7. Serviciile financiare s,i supravegherea financiară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.8. Politica în domeniul comunicațiilor electronice s,i securitatea rețelelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.9. Statistici destinate să contribuie în mod esențial la elaborarea de politici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2. Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă: rubrica 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.2. Aspecte esențiale ale rubricii 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.3. Credite de angajament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2.4. Credite de plată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3. Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale: rubrica 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3.2. Cheltuieli agricole (cheltuieli de piațăs,i ajutoare directe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3.3. Transferurile de la cheltuieli agricole la dezvoltare rurală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.4. Dezvoltare rurală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.3.5. Afaceri maritime s,i pescuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.3.6. Mediu s,i schimbări climatice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4. Libertate, securitate s,i justiție: rubrica 3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4.2. Consolidarea UE ca spațiu de libertate, securitate s,i justiție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5. Cetățenie: rubrica 3b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.5.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.5.2. Asigurarea accesului la bunurile s,i serviciile de bază . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.5.3. Promovarea culturii s,i a diversității europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.6. UE ca actor mondial: rubrica 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.6.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.6.2. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.6.3. Instrumente cu finalitate politică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.6.3.1. Asistența acordatățărilor candidate s,i potențialelor țări candidate (IPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


3.6.3.2. Sprijinirea comunității turco-cipriote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.6.3.3. Colaborarea cu țările vecine (IEVP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.6.3.4. Lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.6.3.5. Instrument financiar pentru cooperarea cu țările s,i teritoriile industrializate s,i celelalte țări s,i teritorii cu venituri
ridicate (ITI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.6.3.6. Instrumentul European pentru Democrație s,i Drepturile Omului (IEDDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.6.4. Instrumente specifice de răspuns în situații de criză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.6.4.1. Instrumentul de stabilitate (IdS) s,i Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (INSC) . . . . 50
3.6.4.2. Instrumentul de ajutor umanitar s,i Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.6.4.3. Asistența macrofinanciară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.6.5. Politica externăs,i de securitate comună (PESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.6.6. Fondul de garantare pentru acțiuni externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.6.7. Rezerva pentru ajutoare de urgență . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.7. Administrație: rubrica 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.7.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.7.2. Caracteristici specifice rubricii 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.7.3. Principalii factori care explică evoluția rubricii 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.7.4. Resurse umane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.7.5. Resurse financiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4. Aspecte orizontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1. Organisme cu personalitate juridică înființate de Uniunea Europeană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.1. Agenții descentralizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1.2. Întreprinderi comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1.3. Institutul European de Inovare s,i Tehnologie (IET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1.4. Agenții executive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2. Cheltuieli administrative în afara rubricii 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.2.1. Tabel recapitulativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.2.2. Cheltuieli aferente asistenței tehnice s,i administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.2.3. Cheltuieli administrative în cadrul bugetului pentru cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.3. Regulamentul financiar s,i acțiunile fără temei juridic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.3.1. Programele, activitățile s,i agențiile descentralizate pentru care nu există încă un temei juridic . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.3.2. Proiecte-pilot s,i acțiuni pregătitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.3.3. Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5. Anexă – Cifre detaliate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.1. Anexa I – Cadrul financiar multianual 2007-2013, în prețuri curente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.2. Anexa II – proiectul de buget 2011 defalcat pe rubricile din cadrul financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.2.1. Proiectul de buget 2011 defalcat pe rubricile din cadrul financiar (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
5.2.2. Proiectul de buget 2011 defalcat pe rubricile din cadrul financiar (detaliat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.3. Anexa III – Proiectul de buget 2011 pe domenii de politică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.4. Anexa IV – Organisme cu personalitate juridică înființate de Uniunea Europeană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.4.1. Agenții descentralizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 11

5.4.1.1. Agenții descentralizate de la rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă 78
5.4.1.2. Agențiile descentralizate de la rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.4.1.3. Agențiile descentralizate de la rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
5.4.1.4. Agențiile descentralizate de la rubrica 3b – Cetățenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.4.1.5. Agenția descentralizată de la rubrica 4 – UE ca actor global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.4.1.6. Agenția descentralizată de la rubrica 5 – Administrație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.4.1.7. Total agenții descentralizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.4.2. Întreprinderi comune europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4.3. Institutul European de Inovare s,i Tehnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5.4.4. Agenții executive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.5. Anexa V – Al s,aptelea program-cadru pentru cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.5.1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.5.2. Tabel recapitulativ – Al s,aptelea program cadru de cercetare – Proiectul de buget 2011 pe domenii de politică 93
5.5.3. Tabel recapitulativ – Al s,aptelea program cadru de cercetare – Cheltuieli operaționale s,i administrative . . . . . . . . 94
5.6. Anexa VI – Program-cadru pentru competitivitate s,i inovare (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.6.1. Programul pentru spirit antreprenorial s,i inovare (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.6.2. Programul de sprijin pentru politica în domeniul tehnologiei informației s,i comunicațiilor (TIC-PSP) . . . . . . . . . . 96
5.6.3. Programul „Energie inteligentă – Europa II” (EIE II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.7. Anexa VII – Fonduri structurale s,i Fondul de coeziune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.7.1. Credite de angajament pentru proiectul de buget 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.7.2. Credite de plată pentru Proiectul de buget 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 13

1. PRIORITĂțILE BUGETULUI UE 2011

Se preconizează că 2011 va fi anul accelerării redresării economice datorită participării active s,i dinamice a sectorului
public s,i a celui privat. Pe baza prognozelor curente, se as,teaptă ca economia europeană să se redreseze în continuare
după o recesiune severă, prin rate de cres,tere economică pozitive începând cu al treilea trimestru al anului 2009 s,i ca
urmare a relansării economice preconizate pentru sfârs,itul anului 2010. În această perioadă postcriză persistă unele incer-
titudini s,i atât Uniunea, cât s,i statele membre se confruntă cu provocări majore, consecință a crizei economice s,i
financiare.

În acest context al unei redresări fragile care progresează, bugetul UE ar putea acționa ca un stimulent prin sprijinirea
unor inițiative pertinente, imediat sau pe termen lung. În 2011, obiectivul-cheie ar trebui să îl constituie sprijinirea deplină
acordată economiei europene în procesul de redresare a acesteia în urma recentei recesiuni, precum s,i cetățenilor UE,
prin consolidarea oportunităților de cres,tere economică s,i ocupare a forței de muncă. În acest sens, bugetul 2011 are în
vedere, de asemenea, obiectivele unei cres,teri inteligente, ecologice s,i favorabile incluziunii, astfel cum au fost identifi-
cate în strategia Europa 2020 (1). Pentru 2011, bugetul UE a stabilit următoarele priorități:

1.1. Sprijinirea economiei UE în perioada postcriză

Domeniile de politică Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă, cu 13,4 miliarde EUR, s,i
Coeziune pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă, pentru care s-au alocat 51,0 miliarde EUR, sprijină eco-
nomia UE prin consolidarea condițiilor pentru o viitoare cres,tere economică. Investițiile în cercetare, dezvoltare s,i ino-
vare, infrastructură s,i capital uman se află în centrul modernizării economice s,i sunt consolidate prin programe–cheie
relevante. Aceste acțiuni corespund domeniilor prioritare identificate în strategia Europa 2020.

În cadrul acestor domenii-cheie de politică, proiectul de buget 2011 prevede majorări semnificative ale creditelor de plată,
fapt care permite o implementare efectivă, pe teren. În special, cres,terea nivelului de plăți pentru activitățile din cadrul
domeniilor Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă (+ 6,8 %) s,i Coeziune pentru cres,tere
economică s,i ocuparea forței de muncă (+ 16,9 %) dovedesc faptul că aceste politici sunt puse cu vigurozitate în aplicare,
în vederea accelerării procesului de redresare. Însoțite de acțiuni în domenii precum educația, formarea s,i învățarea de-a
lungul vieții, Instrumentul european de microfinanțare s,i programele destinate tinerilor vor contribui la consolidarea
ies,irii din criză s,i la sprijinirea generațiilor tinere.

Nivelurile consolidate de plăți pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă se combină, în proiectul de
buget 2011, cu niveluri stabile de finanțare pentru cheltuielile de piață s,i ajutoarele directe în cadrul politicii agricole
comune (PAC), precum s,i pentru dezvoltarea rurală.

1.2. Adaptarea la noile cerințe

În domeniul serviciilor s,i supravegherii financiare, trei noi autorități vor acorda asistență autorităților naționale în apli-
carea normelor UE s,i vor conecta organismele naționale de supraveghere într-o rețea UE puternică. Autoritățile de supra-
veghere financiară vor face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF). În plus, finanțarea
Monitorizării globale pentru mediu s,i securitate (GMES) începe în 2011, prin alocarea a 10 milioane EUR. Această ini-
țiativă asigură o mai bună monitorizare s,i gestionare ecologică, precum s,i o securitate sporită.

Majorarea substanțială prevăzută pentru domeniul „Libertate, securitate s,i justiție” (rubrica 3a, + 12,8 % în credite de anga-
jament s,i 15,4 % în credite de plată) s,i, în special, pentru „Solidaritate s,i gestionarea fluxurilor de migrație”, reflectă impor-
tanța acordată punerii în aplicare a Programului de la Stockholm, adoptat recent, pentru care Comisia a propus un plan
de acțiune (2).

(1) COM(2010)2020, 3.3.2010.


(2) COM(2010)171, 20.4.2010.
14 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Alte noi inițiative sunt acțiunile pregătitoare privind „Integrarea politicilor climatice s,i adaptare” (rubrica 2), „Anul euro-
pean al voluntariatului” (rubrica 3b referitoare la cetățenie) s,i, în cadrul rubricii 4, noul „Corp voluntar european de aju-
tor umanitar”.

În final, nivelul susținut al creditelor de angajament pentru „UE ca actor mondial” (rubrica 4) îi va permite Uniunii, întărită
prin noul Serviciu european pentru acțiune externă, să continue să joace un rol pe scena mondială, inclusiv în domeniul
politicilor climatice (credite de angajament suplimentare care se ridică la 65 de milioane EUR) în urma Acordului de la
Copenhaga încheiat în decembrie 2009.

Noua procedură bugetară s,i pregătirea următorului cadru financiar multianual

În afara consolidării politicilor s,i a priorităților UE existente, 2011 va fi, de asemenea, un an de tranziție. Proiectul de
buget pentru 2011, astfel cum a fost prezentat de noua Comisie, marchează începutul primei proceduri bugetare com-
plete efectuate în temeiul dispozițiilor complet revizuite ale Tratatului de la Lisabona, în baza căreia o lectură unică rea-
lizată de către fiecare componentă a autorității bugetare va culmina cu o procedură de conciliere în toamnă.

Schimbările profunde aduse de punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, care include responsabilități crescute la
nivelul UE, vin într-un moment în care Comisia îs,i intensifică reflecțiile cu privire la forma actuală s,i viitoare a bugetului
UE. Alături de proiectul de buget 2011, Comisia prezintă un raport privind funcționarea acordului interinstituțional actu-
al (1). Pornind de la activitatea pentru revizuirea bugetară viitoare, acest proces va conduce la propunerile Comisiei pen-
tru următorul cadru financiar multianual, care va fi prezentat în primul semestru al anului 2011.

2. CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL s,I PROIECTUL DE BUGET 2011

2.1. Plafoanele cadrului financiar multianual pentru bugetul 2011

În cadrul financiar multianual, plafoanele creditelor de angajament pentru fiecare titlu de cheltuieli pe anul 2011 sunt
următoarele:

Denumirea rubricii milioane EUR, în prețuri curente

1. Cres,tere durabilă 63 974


1a Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă 12 987
1b Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă 50 987
2. Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale 60 338
din care: cheltuieli de piațăs,i plăți directe 47 617
3. Cetățenie, libertate, securitate s,i justiție 1 889
3a Libertate, securitate s,i justiție 1 206
3b Cetățenie 683
4. UE ca actor global 8 430
5. Administrație 8 334
TOTAL 142 965

În cadrul financiar multianual, plafonul general pentru creditele de angajament (142 965 milioane EUR) reprezintă
1,14 % din venitul național brut (VNB). Plafonul pentru creditele de plată este de 134 280 de milioane EUR, s,i anume
1,07 % din VNB.

(1) COM(2010)185, 27.4.2010.


15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 15

2.2. Prezentarea proiectului de buget 2011

Buget 2010 PB 2011 Diferență

Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de


angajament plată angajament plată angajament plată

1. Cres,tere durabilă 64 249,4 47 727,1 64 406,9 54 650,5 0,2 % 14,5 %


Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 62 269,4 46 669,7 64 406,9 53 575,7 3,4 % 14,7 %
redresării economice
Marjă (1) 67,0

— Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea 14 862,9 11 343,3 13 436,9 12 109,7 – 9,6 % 6,8 %
forței de muncă
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea redresării 12 882,9 10 315,8 13 436,9 11 034,9 4,4 % 7,0 %
economice
Marjă (1) 50,1

— Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de 49 386,6 36 383,9 50 970,1 42 540,8 3,2 % 16,9 %
muncă
Marjă 16,9

2. Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale 59 498,8 58 135,6 59 486,2 58 136,0 0,0 % 0,0 %
Marjă 851,8

3. Cetățenie, libertate, securitate s,i justiție 1 674,5 1 398,0 1 801,9 1 490,4 7,7 % 6,7 %
Marjă 87,1

— Libertate, securitate s,i justiție 1 006,5 738,6 1 135,3 852,4 12,8 % 15,4 %
Marjă 70,7

— Cetățenie 668,0 659,4 667,8 639,0 0,0 % – 3,1 %


Marjă 15,2

4. UE ca actor global 8 160,2 7 787,7 8 613,5 7 601,8 5,6 % – 2,4 %


Marjă ( )
2 70,3

5. Administrație 7 909,0 7 908,5 8 255,4 8 256,5 4,4 % 4,4 %


Marjă (3) 160,6

Total 141 491,9 122 956,9 142 565,2 130 136,0 0,8 % 5,8 %
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 139 511,9 121 929,4 142 565,2 129 061,2 2,2 % 5,8 %
redresării economice
Marjă 1 235,6 4 429,0
Creditele ca % din VNB 1,17 % 1,02 % 1,14 % 1,04 %

(1) Marja pentru rubrica 1a nu ia în considerare creditele aferente Fondului european de adaptare la globalizare (500 de milioane EUR).
(2) Marja pentru rubrica 4 nu ia în considerare creditele referitoare la Rezerva pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR).
(3) Pentru calcularea marjei sub plafonul de la rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru o sumă
de 82 de milioane EUR pentru contribuțiile personalului la sistemul de pensii.

În ceea ce prives,te creditele de angajament, totatul cheltuielilor solicitate în proiectul de buget (PB) 2011 este
de142 565,2 milioane EUR, corespunzând unui procent de 1,14 % din VNB (1), ceea ce reprezintă cu
1 073,3 milioane EUR mai mult decât în 2010. Aceasta lasă o marjă combinată de 1 235,6 milioane EUR sub plafon.

În ceea ce prives,te creditele de plată, valoarea totală a acestora este de 130 136,0 milioane EUR, reprezentând 1,04 % din
VNB. Se înregistrează astfel o cres,tere de 7 179,1 milioane EUR comparativ cu creditele de plată din bugetul 2010, ceea
ce lasă o marjă de 4 429,0 milioane EUR sub plafon.

(1) Proiectul de buget se bazează pe previziunile VNB din aprilie 2010. Se vor emite noi previziuni în urma reuniunii Comitetului con-
sultativ privind resursele proprii (ACOR), la 18 mai 2010.
16 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Ultima revizuire a cadrului financiar (1), menită să asigure un răspuns rapid la criza economicăs,i financiară, a consolidat
în mod semnificativ nivelul creditelor de angajament în bugetul 2010, în vederea unei finanțări suplimentare pentru
planul european de redresare economică. În cazul în care impactul proiectelor din domeniul energiei finanțate în cadrul
planului european de redresare economică (2,0 miliarde EUR în credite de angajament suplimentare) este exclus din buge-
tul 2010, cres,terea globală a nivelului creditelor de angajament în 2011 este de 2,2 % comparativ cu 2010.

Angajamentele pentru rubrica 1a, Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă, se ridică
la 13 436,9 milioane EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 9,6 % față de bugetul 2010. Prin urmare, rămâne o marjă
de 50,1 milioane EUR (2). Creditele de plată cresc cu 6,8 %, ajungând la 12 109,7 milioane EUR. Reducerea aparentă a
creditelor de angajament pentru această rubrică trebuie privită în contextul includerii în bugetul 2010 a celei de-a doua
trans,e de credite suplimentare pentru finanțarea proiectelor în domeniul energiei pentru sprijinirea redresării economice,
astfel cum s-a menționat anterior. Dacă se exclude acest element, creditele de angajament s,i creditele de plată cresc
cu 4,4 %, respectiv 7,0 %.

Pentru rubrica 1b, Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă, creditele de angajament cresc
cu 3,2 %, ajungând la suma de 50 970,1 milioane EUR, ceea ce lasă o marjă de 16,9 milioane EUR. Creditele de plată
cresc cu 16,9 %, ajungând la 42 540,8 milioane EUR. Cres,terea suplimentară a nivelului plăților demonstrează impulsul
dat de politica de coeziune pe teren pentru perioada 2007-2013, contribuind, astfel, la redresarea economică în Europa.
Odată cu instituirea sistemelor de gestiune s,i control s,i cu funcționarea programelor, se as,teaptă cres,teri suplimentare
semnificative a nevoilor de plăți anuale către sfârs,itul actualei perioade de programare.

Pentru rubrica 2, Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale, sunt propuse credite de angajament în valoare
de 59 486,2 milioane EUR. Nivelul de finanțare este stabil comparativ cu 2010 s,i rămâne o marjă de 851,8 milioane
EUR sub plafon. Creditele de plată se ridică la 58 136,7 milioane EUR, sumă care este, de asemenea, stabilă comparativ
cu 2010. La această rubrică, este prevăzută o sumă pentru cheltuieli privind piața s,i ajutoarele directe în valoare
de 43 747,4 milioane EUR în credite de angajament s,i 43 656,8 milioane EUR în credite de plată.

La rubrica 3a, Libertate, securitate s,i justiție, creditele de angajament cunosc o cres,tere importantă cu 12,8 %,
ajungând la 1 135,3 milioane EUR, marja fiind de 70,7 milioane EUR. Creditele de plată cresc, de asemenea, în mod sem-
nificativ, cu 15,4 %, ajungând la 852,4 milioane EUR.

La rubrica 3b Cetățenie, creditele de angajament se ridică la 667,8 milioane EUR, rămânând o marjă de
15,2 milioane EUR. Creditele de plată la această rubrică au scăzut cu 3,1 %, până la 639,0 milioane EUR. Plafonul anual
pentru această rubrică, ce sprijină diferite acțiuni în favoarea cetățenilor europeni rămâne, în linii mari, stabil în actualul
cadru financiar. Comisia a lăsat în mod intenționat o marjă pentru cheltuieli neprevăzute s,i pentru ajustări politice în
cursul procedurii bugetare; ca urmare, nivelul creditelor de angajament rămâne stabil comparativ cu bugetul 2010, unde
nu este disponibilă nicio marjă.

La rubrica 4 UE ca actor global, se înregistrează o cres,tere a creditelor de angajament cu 5,6 % până la 8 613,5 mil-
ioane EUR, cu o marjă de 70,3 milioane EUR disponibilă sub plafon (3). Creditele de plată scad cu 2,4 %, ajungând
la 7 601,8 milioane EUR. Suma totală a creditelor de plată este mai mică decât cea din 2010, având în vedere faptul că
angajamentele restante (as,a-numitele „RAL”, reste à liquider) pentru multe linii bugetare de finalizare pentru programele
precedente care ajung la termenul limită au scăzut în mod substanțial.

(1) JO L 347, 24.12.2009.


(2) Marja pentru rubrica 1a nu ia în considerare creditele referitoare la Fondul european de adaptare la globalizare (500 de milioane
EUR).
(3) Marja pentru rubrica 4 nu ia în considerare creditele referitoare la Rezerva pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR)
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 17

La rubrica 5, Cheltuieli administrative, creditele de angajament s,i de plată cresc cu 4,4 %, angajamentele ajungând la
8 255,4 milioane EUR, iar plățile, la 8 256,5 milioane EUR. Aceasta lasă o marjă de 160,6 milioane EUR (1). Comisia a
depus eforturi deosebite pentru a-s,i limita cheltuielile administrative, ceea ce a condus la o cres,tere de 2,9 %, care este
determinată, în parte, de o cres,tere a salariilor în 2009 mai mare decât cea prognozată. Această cres,tere moderată a chel-
tuielilor administrative se datorează s,i faptului că nu a fost solicitat niciun post suplimentar de către Comisie; Comisia
intenționează să îs,i îndeplinească prioritățile, inclusiv cele care rezultă din intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
printr-un efort important de reorganizare.

3. PRINCIPALELE ASPECTE ALE PB 2011 PE RUBRICILE CADRULUI FINANCIAR

3.1. Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă: rubrica 1a

Această rubrică este în centrul eforturilor de transformare a UE într-o economie inteligentă, ecologicăs,i favorabilă inclu-
ziunii, caracterizată de niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate s,i coeziune socială. Rubrica 1a reu-
nes,te numeroase inițiative emblematice prezentate în strategia Europa 2020, printre care se numără „O Uniunea a
inovării”, „Tineretul în mis,care”, „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor”, „Noi competențe s,i noi
locuri de muncă”s,i „O politică industrială adaptată erei globalizării”. Principalele programe cuprinse în această rubrică
sunt: cel de Al s,aptelea program-cadru pentru cercetare s,i dezvoltare tehnologică (PC7), Programul de învățare
de-a lungul vieții, Programul pentru competitivitate s,i inovare (PCI), Rețelele transeuropene (TENs),
GALILEO/EGNOS s,i Marco Polo II, precum s,i programul PROGRESS. Alte acțiuni care contribuie la îndeplinirea
obiectivelor asociate domeniilor prioritare ale strategiei Europa 2020 se referă la piața internă, statistici, servicii financi-
are s,i supraveghere financiară, luptă antifraudă, impozitare s,i uniune vamală.

3.1.1. Tabel recapitulativ


(milioane EUR, în prețuri curente)
Buget CF Proiect de buget Diferență
2010 2011 2011 2011 / 2010
Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de
angajament plată angajament angajament plată angajament plată
14 862,9 11 343,3 12 987 13 436,9 12 109,7 – 9,6 % 6,7 %
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea redresării economice 4,4 % 7,0 %
Marjă ( ) = 50,1
1

( ) Marja pentru rubrica 1 nu ia în considerare creditele referitoare la Fondul european de ajustare la globalizare (500 de milioane EUR).
1

Marja de la rubrica 1a este de 50,1 milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere față de marja prevăzută pentru 2011 în
actualizarea programării financiare efectuată în ianuarie 2010 (37,0 milioane EUR). Această cres,tere netă de 13,1 mil-
ioane EUR se datorează unei valori mai scăzute decât se prevăzuse inițial a creditelor pentru cheltuielile administrative s,i
de asistență tehnică („fostele linii BA” s,i cheltuielile administrative în domeniul cercetării; a se vedea, de asemenea, sec-
țiunile 4.2.2 s,i 4.2.3 de mai jos), precum s,i a creditelor pentru agențiile descentralizate s,i executive (a se vedea, de ase-
menea, secțiunile 4.1.1 s,i 4.1.4 de mai jos). În plus, se propun reduceri pentru programul Vama 2013 față de programarea
financiară (– 1,8 milioane EUR), în lumina execuției precedente s,i a nevoilor reale, precum s,i pentru Programul-cadru
pentru competitivitate s,i inovare – Programul pentru spirit antreprenorial (– 5,6 milioane EUR), astfel cum se explică în
cele ce urmează. Pe de altă parte, se preconizează o cres,tere de 5 milioane EUR față de programarea financiară din ianu-
arie 2010 pentru programul PROGRESS, în conformitate cu acordul la care s-a ajuns în ceea ce prives,te finanțarea Instru-
mentului de microfinanțare. În acelas,i timp, se propune o cres,tere de 2,85 milioane EUR pentru dimensiunea energetică
a Rețelelor transeuropene (TEN-E). În sfârs,it, se propune o concentrare a finanțării în perioada inițială în valoare
de 4,1 milioane EUR pentru Programul Safer Internet, din motivele prezentate în cele ce urmează.

(1) Pentru calcularea marjei sub plafonul rubricii 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013, cu 82 de
milioane EUR pentru contribuțiile personalului la sistemul de pensii. Nivelul cheltuielilor pentru 2011 luat în considerare pentru
celelalte instituții se bazează pe cele mai recente estimări disponibile.
18 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Proiect de buget
Rubrica 1a: Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă 2011
(credite de angajament)
EUR %

Consolidarea cercetării s,i dezvoltării tehnologice 8 586 667 000 63,9 %

Competitivitate s,i inovare 548 644 000 4,1 %

Promovarea de rețele durabile de transport s,i energie în UE 1 527 956 800 11,4 %

Dezafectare nucleară 258 000 000 1,9 %

Îmbunătățirea calității educației s,i a formării 1 135 635 000 8,5 %

O agendă a politicii sociale pentru a ajuta societatea europeană să anticipeze schimbările s,i să 191 330 000 1,4 %
se adapteze la acestea

Fondul european de ajustare la globalizare 500 000 000 3,7 %

Alte acțiuni s,i programe 450 475 000 3,3 %

Agenții descentralizate 237 994 470 1,8 %

Total 13 436 852 270 100,0 %

3.1.2. Consolidarea cercetării s,i a dezvoltării tehnologice

În cel de al cincilea an de existență, cel de Als,aptelea program-cadru CEs,i cel de Al s,aptelea program-cadru Euratom
vor contribui la inițiativa emblematică „O Uniunea a inovării”, prin consolidarea s,i dezvoltarea rolului lor fundamental
în ceea ce prives,te sprijinirea cercetării europene s,i stimularea cooperării atât în cadrul Uniunii, cât s,i între UE s,i țările
terțe. Punerea în aplicare a acestor programe va contribui la dezvoltarea, ca element fundamental al construirii Spațiului
european de cercetare în 2011, a unei agende strategice în domeniul cercetării, axate pe provocări precum securitatea
energetică, transporturile, schimbările climatice, eficiența utilizării energiei s,i a resurselor, s,i va rămâne o componentă-
cheie a eforturilor menite să asigure că ideile inovatoare pot fi transformate în produse s,i servicii generatoare de cres,tere
s,i locuri de muncă. Prin conținut, organizare, moduri de punere în aplicare s,i instrumente de gestionare, cel de Al s,apte-
lea program-cadru (PC7) este conceput ca o contribuție esențială la strategia Europa 2020. Creditele propuse pentru cel
de Al s,aptelea program-cadru (8 587 de milioane EUR) înregistrează o cres,tere cu 13,8 % în comparație cu bugetul 2010.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 19

Extinderea s,i aprofundarea agendei politice privind Spațiul european de cercetare (SEC) vor reprezenta un obiectiv
major în 2011, în conformitate cu strategia Europa 2020. Se va acorda sprijin suplimentar guvernanței SEC, inclusiv
punerii în aplicare a „Viziunii 2020 pentru SEC” s,i a unor activități suplimentare privind monitorizarea globală a SEC,
indicatorii acestuia s,i analiza economică privind nivelul, eficacitatea s,i eficiența progreselor înregistrate în UE în materie
de investiții în cercetare s,i dezvoltare (C-D), precum s,i contribuția globală a acestora la o economie bazată pe cunoas,tere.

Cercetarea s,i inovarea vor fi sprijinite de trei parteneriate importante între sectorul public s,i cel privat, s,i anume:

— Inițiativa europeană privind automobilele ecologice – în sectorul automobilelor, pentru a sprijini cercetarea în
domeniul unei game largi de tehnologii s,i al unor infrastructuri energetice inteligente, esențiale pentru a face pro-
grese semnificative în ceea ce prives,te utilizarea surselor regenerabile s,i nepoluante de energie, securitatea s,i fluidi-
tatea traficului;

— Inițiativa europeană privind clădirile eficiente din punct de vedere energetic – în sectorul construcțiilor, pen-
tru a promova tehnologiile ecologice s,i dezvoltarea unor sisteme s,i materiale eficiente din punct de vedere energetic
în clădirile noi s,i în cele renovate, în vederea reducerii radicale a consumului de energie s,i a emisiilor de CO2;

— Inițiativa privind fabricile viitorului – pentru a ajuta producătorii comunitari din diversele sectoare, în special
întreprinderile mici s,i mijlocii (IMM-urile), să se adapteze la presiunile concurenței mondiale, prin sporirea bazei teh-
nologice a producătorilor comunitari, prin dezvoltarea s,i integrarea tehnologiilor corespunzătoare ale viitorului, pre-
cum tehnologiile de inginerie pentru utilaje s,i procese industriale adaptabile, tehnologia informației s,i a
comunicațiilor (TIC) s,i materiale avansate.

Căutarea de soluții în cadrul strategiei Europa 2020 este axată pe energia curată, eficiența energeticăs,i independența ener-
getică. Activitățile de cercetare din acest domeniu urmăresc sprijinirea inițiativei emblematice „O Europă eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor”, în special cele incluse în Planul european strategic privind tehnologiile ener-
getice (Planul SET), prin activități de dezvoltare s,i demonstrative în sectoarele tehnologice selecționate (inclusiv pro-
grame demonstrative la scară largă) care ar trebui să ducă la îmbunătățiri semnificative în ceea ce prives,te potențiala cotă
de piață pentru energiile regenerabile (în special prin diminuarea costurilor s,i îmbunătățirea serviciilor), la reducerea emi-
siilor rezultate din producerea de energie (inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră), accentul fiind pus pe „cărbunele
curat” în vederea „producerii de electricitate fără emisii” folosind tehnologii de captare s,i stocare a CO2, precum s,i pe o
cres,tere a eficienței energetice s,i a economiei de energie, în vederea dezvoltării de rețele energetice inteligente.

În domeniul fuziunii s,i fisiunii nucleare, cercetarea va include asigurarea asocierii rapide a industriei de profil la pregăt-
irea acțiunilor demonstrative pentru fuziune, precum s,i lansarea unei inițiative industriale europene care să pregătească
demonstrarea unei noi generații (Gen-IV) de reactoare de fisiune pentru sporirea viabilității. În acest sens, planurile s,i
structura juridică pentru instalațiile demonstrative ar trebui pregătite înainte de 2012.

În cadrul PC7, vor fi întreprinse, de asemenea, acțiuni pentru ecologizarea sistemelor de transport europene, pentru dez-
voltarea s,i punerea în aplicare a bioeconomiei europene bazate pe cunoas,tere (BEBC), pentru sprijinirea educației s,tiin-
țifice s,i a eticii în cercetare, precum s,i pentru dezvoltarea s,i punerea în aplicare a unor concepte de construcție care, din
punct de vedere tehnic s,i socioeconomic, pot scădea în mod drastic consumul de energie s,i pot reduce emisiile de CO2.

Mai multe activități din cadrul temelor de cercetare ale PC7 contribuie la abordarea problemelor legate de schimbările
climatice s,i de energia electrică, fie prin dezvoltarea structurilor de cercetare în Europa, fie prin crearea de cunos,tințe noi
prin intermediul proiectelor de cercetare.

În 2011, se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită punerii în aplicare a cadrului de politică pentru colaborarea inter-
națională în domeniul s,tiinței s,i tehnologiei, cu scopul de a integra cooperarea internațională în întregul program-cadru
s,i de a permite totodată o focalizare tematicăs,i geografică, prin promovarea unor proiecte de colaborare adecvate.

Programul de cooperare al PC7 prevede sprijinirea parteneriatelor pe termen lung dintre sectorul public s,i cel privat sub
forma inițiativelor tehnologice comune (ITC). Aceste ITC-uri vor permite industriei, statelor membre s,i Comisiei să îs,i
pună în comun resursele în vederea unor programe de cercetare specifice. Mai multe informații privind cele s,ase ITC-uri
actuale sunt prezentate în anexa V, referitoare la cel de Al s,aptelea program-cadru, precum s,i în anexa IV.2 (Organisme
cu personalitate juridică înființate de Comunitate – Întreprinderi comune).
20 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.1.3. Competitivitate s,i inovare

Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare (PCI) cuprinde trei programe specifice: Programul pentru spirit
antreprenorial s,i inovare (PAI), Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informației s,i comunicațiilor
(TIC) s,i Programul „Energia inteligentă – Europa”. Mai multe detalii privind aceste programe sunt prezentate în anexa VI
(PCI). Des,i nivelul general al creditelor de angajament solicitate pentru 2011 este în cres,tere cu peste 4 % față de buge-
tul 2010, acesta este us,or inferior nivelului prevăzut în programarea financiară, din motivele prezentate în cele ce
urmează.

Instrumentele financiare din cadrul Programului pentru spirit antreprenorial s,i inovare (PAI) au ca obiectiv îmbunătăți-
rea accesului întreprinderilor mici s,i mijlocii (IMM) la finanțare, prin remedierea lacunelor persistente s,i recunoscute de
pe piață, s,i, în cazul IMM-urilor, a insuficienței nivelului de capital s,i a garanțiilor, prin crearea unui efect de levier pentru
instrumentele naționale. Sprijinirea IMM-urilor inovatoare care au o cres,tere puternică în ceea ce prives,te accesarea instru-
mentelor financiare potrivite reprezintă un obiectiv-cheie. Aceste instrumente financiare devin cu atât mai relevante în
contextul crizei economice s,i financiare, care expune toate întreprinderile, dar în special pe cele mici, la o criză a credi-
telor fără precedent. Cu toate acestea, în practică, situația cu care se confruntă în prezent IMM-urile în ceea ce prives,te
accesul restrâns la capital are un impact asupra nivelului efectiv al plăților pentru unele dintre instrumentele financiare
ale PAI, în special în ceea ce prives,te capitalurile de risc, ceea ce ilustrează gravitatea crizei financiare. Comisia propune,
în consecință, efectuarea unor ajustări ale nivelului creditelor de angajament destinate diverselor programe specifice
cuprinse în Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare. În plus, la marja de la rubrica 1a s-a adăugat o sumă supli-
mentară de 5,6 milioane EUR, ca rezultat net față de programarea financiară pentru 2011.

În 2011, în conformitate cu inițiativa emblematică „O agendă digitală pentru Europa”din cadrul Strategiei Europa 2020,
Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informației s,i comunicațiilor (TIC) va urmări în special opti-
mizarea s,i generalizarea folosirii TIC de către cetățenii, întreprinderile s,i administrațiile din Europa, precum s,i stimularea
competitivității s,i a inovării în contextul Programului-cadru pentru competitivitate s,i inovare. În plus, începând din 2009,
activitățile care vizează îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea conținutului digital (fostul program „eContent Plus”)
sunt puse în aplicare în cadrul programului de sprijinire a politicilor PCI/TIC.

Programul Energie inteligentă pentru Europa II va contribui la îndeplinea obiectivelor politicii energetice a UE s,i la atin-
gerea obiectivului unei energii curate s,i eficiente, înscris în strategia Europa 2020.

Inițiativa privind Monitorizarea globală pentru mediu s,i securitate (GMES) va continua trecerea treptată de la cercetare la
servicii operaționale, care a început în 2008. GMES răspunde unei cereri din ce în ce mai mari a cetățenilor europeni
privind îmbunătățirea monitorizării s,i gestionării mediului, precum s,i sporirea securității. Aceasta contribuie în mod
direct la competitivitate s,i inovare, prin furnizarea unei piețe instituționale pentru industria tehnologiilor de vârf s,i prin
stimularea creării unei piețe europene a serviciilor în aval. O parte a finanțării GMES va fi asigurată din realocare, iar o
altă parte din marja de la rubrica 1a. Nivelul finanțării propuse pentru 2011 este de 10 milioane EUR.

3.1.4. Promovarea de rețele durabile de transport s,i energie în UE

Politica în domeniul transporturilor va contribui la realizarea obiectivului prioritar de cres,tere durabilă al strategiei
Europa 2020. Crearea de rețele transeuropene foarte performante este esențială pentru mobilitatea durabilă a mărfurilor,
a cetățenilor s,i a energiei, oferind totodată un simbol tangibil al integrării europene.

În perioada 2007-2013, rețelele transeuropene (TEN) din domeniul transporturilor se vor concentra pe 30 de proiecte
prioritare, acordându-se o atenție deosebită finanțării secțiunilor transfrontaliere s,i a proiectelor care vizează eliminarea
blocajelor. În comparație cu 2010, creditele de angajament specifice (1 241 de milioane EUR) au crescut cu 14,3 %.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 21

Celelalte priorități ale finanțării UE în cadrul programului TEN-T vor fi următoarele: Sistemul european de gestionare a
traficului feroviar (ERTMS), serviciile de informații fluviale (RIS), sistemele de transport inteligente (STI), precum s,i un
instrument de garantare a împrumuturilor în domeniul TEN.

În domeniul transportului intern, aerian s,i maritim, Comisia îs,i va dezvolta acțiunile care au ca obiectiv mobilitatea
durabilă pe continentul european, s,i anume:

— continuarea programului Marco Polo pentru promovarea inovării în materie de logisticăs,i intermodalitate;

— consolidarea în continuare a nivelului de siguranță a transporturilor;

— consolidarea s,i extinderea activităților Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA), ale Agenției Europene pen-
tru Siguranță Maritimă (EMSA) s,i ale Agenției Europene a Căilor Ferate (AEF). Astfel cum s-a semnalat deja în pro-
gramarea financiară multianuală 2010-2013 care însoțea PPB 2010 (1), sunt necesare credite suplimentare, față de
contribuția UE prevăzută în programarea financiară indicativă pentru 2011, pentru a permite acestor trei agenții să
îs,i îndeplinească noile sarcini. Comisia propune finanțarea acestor nevoi suplimentare prin realocare, de exemplu de
la Activități de sprijinire a politicii europene în domeniul transporturilor s,i a drepturilor pasagerilor, precum s,i de la
diverse linii de sprijin administrativ („fostele linii BA”).

Punerea în aplicare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOSs,i Galileo) va aduce o contribuție
importantă la strategia Europa 2020 s,i, în special, la inițiativa emblematică „O politică industrială adaptată erei global-
izării”, urmărind în continuare realizarea unei politici eficace în domeniul spațial.

Politica energetică reprezintă un domeniu prioritar pentru Uniunea Europeană. În ceea ce prives,te sursele convențio-
nale s,i regenerabile de energie, ar trebui realizate obiectivele „20/20/20” în materie de climăs,i energie înscrise în strategia
Europa 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % (s,i cu până la 30 % în cazul în care condițiile sunt
favorabile), sporirea utilizării surselor de energie regenerabile la 20 % s,i îmbunătățirea cu 20 % a eficacității energetice în
vederea promovării unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice s,i mai com-
petitive. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), nou creată, va asigura
buna funcționare a pieței interne a energiei electrice s,i a gazelor. În acelas,i context al pieței unice a energiei, Comisia va
continua punerea în aplicare a rețelei transeuropene de energie (TEN-E), prin sprijinirea proiectelor de interes comun. În
comparație cu 2010, creditele de angajament propuse au crescut cu 15,3 %, ajungând la 24,75 milioane EUR.

În domeniul energiei nucleare, Comisia va acorda Lituaniei, Slovaciei s,i Bulgariei asistență tehnică suplimentară în ceea
ce prives,te dezafectarea reactoarelor nucleare. Această asistență cuprinde un nivel susținut de finanțare în vederea dezafec-
tării centralei nucleare de la Kozlodui (Bulgaria), astfel cum se prevede în propunerea Comisiei de Regulament al Consi-
liului privind extinderea asistenței financiare acordate Bulgariei în acest sens (75 de milioane EUR) (2).

3.1.5. Îmbunătățirea calității educației s,i formării

Educația s,i formarea de calitate sunt esențiale pentru asigurarea cres,terii economice s,i a prosperității.

Obiectivul Programului de învățare de-a lungul vieții este de a contribui la succesul inițiativei emblematice „Tineretul
în mis,care”, prin promovarea dezvoltării instituțiilor de învățământ superior din Europa s,i prin îmbunătățirea calității
globale a educației s,i a formării în UE, combinând excelența s,i echitatea cu dezvoltarea economică durabilă, cu crearea
de locuri de muncă mai numeroase s,i de mai bună calitate, precum s,i cu sporirea coeziunii sociale, în procesul de dez-
voltare a Uniunii Europene ca societate a cunoas,terii avansate. În acest program sunt integrate programe importante con-
sacrate unor sectoare specifice (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig s,i Jean Monnet), precum s,i un program
transversal în sprijinul unor activități-cheie specifice, cum ar fi învățarea limbilor străine. Programul va sprijini, de ase-
menea, activități de promovare a cooperării privind politicile din domeniul educației s,i al formării. În 2011, programul
Erasmus Mundus II va continua să finanțeze noi categorii de granturi individuale (pentru doctoranzi s,i pentru studenții
europeni înscris,i la un master Erasmus Mundus). În total, creditele de angajament se vor ridica, în 2011, la 1 036 mil-
ioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere cu 2,7 % față de 2010.

(1) SEC(2009) 610, 29.4.2009, p.8.


(2) COM(2009)581, 27.10.2009.
22 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Stimularea inovării este strâns legată de politicile în domeniul cercetării, al spiritului antreprenorial s,i al educației, iar un
exemplu specific al acestei legături îl constituie Institutul European de Inovare s,i Tehnologie (EIT) s,i comunitățile sale
de cunoas,tere s,i inovare, menționate în strategia Europa 2020 drept elemente importante în cadrul inițiativei emblem-
atice „O Uniune a inovării” pentru promovarea spiritului antreprenorial, prin sprijinirea întreprinderilor tinere inovatoare.

3.1.6. O agendă a politicii sociale pentru a ajuta societatea europeană să anticipeze schimbările s,i să se adapteze la acestea

Ocuparea forței de muncăs,i politica socială se vor concentra pe două domenii principale:

— programul integrat pentru ocuparea forței de muncăs,i solidaritate socială (PROGRESS), care sprijină punerea în apli-
care a agendei în domeniul politicii sociale;

— sprijinirea dialogului social, a liberei circulații a lucrătorilor, precum s,i a studiilor s,i a rapoartelor speciale în dome-
niul social.

În plus, un nou instrument european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncăs,i incluziune socială (Instru-
mentul de microfinanțare Progress) a fost creat în 2010 (1), pentru a ca lucrătorii care s,i-au pierdut sau care riscă să îs,i
piardă locul de muncă să poată obține mai us,or credite pentru a-s,i deschide propriile lor mici afaceri. Nivelul de finan-
țare propus pentru Instrumentul de microfinanțare în 2011 este de 25 de milioane EUR, din care 20 de milioane
EUR provin din realocarea în cadrul programului Progress, în locul celor 25 de milioane EUR prevăzute inițial în actua-
lizarea din ianuarie 2010 a programării financiare pentru 2011.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) are ca obiectiv oferirea unui sprijin suplimentar pentru lucrătorii
afectați de consecințele schimbărilor structurale majore din comerțul mondial s,i să le acorde asistență pentru reinte-
grarea pe piața muncii; în plus, acest sprijin va putea fi acordat până la sfârs,itul anului 2011 lucrătorilor afectați direct de
criza economicăs,i financiară mondială prin pierderea locului de muncă. După cum se prevede în Acordul interinstitu-
țional privind disciplina bugetarăs,i buna gestiune financiară (AI) din 17 mai 2006 (2), suma alocată anual acestui fond
nu poate să depăs,ească 500 de milioane EUR. Se propune înscrierea acestei sume în rezervă. În cazul în care sunt înde-
plinite condițiile pentru mobilizarea acestui fond, se vor iniția procedurile pentru mobilizare prevăzute în acordul inter-
instituțional. Pentru a fi în măsură să răspundă mai repede noilor cazuri, Comisia propune înscrierea în rezervăs,i a unei
sume de 50 de milioane EUR în credite de plată.

3.1.7. Serviciile financiare s,i supravegherea financiară

În sectorul serviciilor financiare, al raportării financiare s,i al auditului statutar, se acordă, printr-un nou program, sprijin
financiar destinat activităților desfăs,urate de anumite organisme, atât europene, cât s,i internaționale, pentru a asigura efi-
cacitatea politicilor UE în aceste domenii. Aceste contribuții asigură o finanțare stabilă, diversificată, solidăs,i adecvată pen-
tru a permite acestor organisme să îs,i îndeplinească misiunea într-un mod independent, eficient s,i satisfăcător.

Ca răspuns la criza financiară, Comisia a propus transformarea, începând cu 2011, a comitetelor europene de suprave-
ghere existente în trei noi autorități ale UE (3), care vor face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari
(ESFS). Criza economicăs,i financiară a subliniat necesitatea menținerii unui sistem financiar stabil s,i fiabil. Agențiile vor
avea misiunea de a acorda asistență autorităților naționale în vederea interpretării s,i a aplicării consecvente a normelor
UE s,i de a reuni autoritățile de supraveghere naționale în cadrul unei rețele solide la nivelul UE.

(1) JO L 87, 7.4.2010.


(2) JO C 139, 14.6.2006, punctul 28.
(3) Autoritatea bancară europeană (ABE), COM(2009)501, Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale (AEAPO),
COM(2009)502, s,i Autoritatea europeană pentru valori mobiliare s,i piețe (AEVMP), COM(2009)503, 23.9.2009.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 23

3.1.8. Politica în domeniul comunicațiilor electronice s,i securitatea rețelelor

Activitățile legate de politica în domeniul comunicațiilor electronice s,i securitatea rețelelor contribuie la inițiativa emblem-
atică „O agendă digitală pentru Europa”. Principalele obiective ale acesteia sunt: promovarea s,i monitorizarea cadrului
normativ aplicabil comunicațiilor electronice, promovarea unei politici UE eficace în domeniul spectrului radio s,i spri-
jinirea utilizării în siguranță a internetului, prevenirea problemelor legate de securitatea informațiilor, precum s,i guver-
nanța internetului.

Activitățile legate de „Programul Safer Internet” (2009-2013) privind protejarea copiilor care utilizează internetul s,i alte
tehnologii de comunicație, vor consolida, în 2011, securitatea rețelelor s,i a informațiilor prin combaterea conținutului
ilegal s,i dăunător difuzat pe internet s,i vor pune în aplicare noi tehnologii on-line în sprijinul acestor activități. În acest
sens, Comisia propune o concentrare limitată, în comparație cu programarea financiară indicativă, a finanțării în peri-
oada inițială, prin credite de angajament în valoare 4,1 milioane EUR, concentrare care urmează să fie compensată
în 2013.

3.1.9. Statistici destinate să contribuie în mod esențial la elaborarea de politici

În domeniul de politică Statistici, programul de statistică pe cinci ani (2008-2012) include producerea s,i furnizarea de
produse s,i servicii pentru utilizatori, îmbunătățirea calității statisticilor s,i continuarea dezvoltării Sistemului Statistic Euro-
pean (SSE).

Eforturile de modernizare s,i simplificare vor fi susținute de programul MEETS (Modernizarea statisticilor europene pri-
vind întreprinderile s,i comerțul). Acest program joacă un rol major în dezvoltarea tuturor statisticilor privind întreprin-
derile (pentru perioada 2009-2013) s,i va fi utilizat pentru elaborarea seriilor specifice de indicatori s,i pentru revizuirea
priorităților s,i reducerea sarcinii de răspuns, prin utilizarea unor metode mai eficiente de colectare a datelor.

Principalele domenii care ar trebui dezvoltate sunt statisticile economice, statisticile privind conturile naționale s,i pre-
țurile, statisticile privind comerțul exterior s,i migrația s,i statisticile sociale. În plus, statisticile privind energia s,i mediul –
s,i, în general, indicatorii de dezvoltare durabilă – vor rămâne prioritare pentru Comisie în 2011 s,i în anii care vor urma.

3.2. Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă: rubrica 1b

3.2.1. Tabel recapitulativ


(milioane EUR, în prețuri curente)

Buget CF Proiect de buget Diferență


2010 2011 2011 2011 / 2010
Denumire
Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de
angajament plată angajament angajament plată angajament plată

Fonduri structurale 39 196,3 29 528,9 39 891,5 34 788,0 1,8 % 17,8 %

Fondul de coeziune 10 190,3 6 855,0 11 078,6 7 752,8 8,7 % 13,1 %

Total 49 386,6 36 383,9 50 987 50 970,1 42 540,8 3,2 % 16,9 %

Marjă = 16,9
24 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Proiect de buget
Rubrica 1b: Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă 2011
(credite de angajament)
EUR %

Fonduri structurale 39 891 497 591 78,3 %

— Obiectivul „Convergență” 31 406 373 076 61,6 %

— Obiectivul „Competitivitate regionalăs,i ocuparea forței de muncă” 7 084 823 108 13,9 %

— Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” 1 312 201 407 2,6 %

— Asistență tehnicăs,i alte acțiuni s,i programe 88 100 000 0,2 %

Fondul de coeziune 11 078 596 193 21,7 %

— Obiectivul „Convergență” 11 055 206 106 21,7 %

— Asistență tehnică 23 390 087 0,05 %

Total 50 970 093 784 100,0 %

din care obiectivul „Convergență” 42 461 579 182 83,3 %

3.2.2. Aspecte esențiale ale rubricii 1b

Rubrica 1b din cadrul financiar include fondurile structurale, s,i anume Fondul european de dezvoltare regională
(FEDER) s,i Fondul social european (FSE), precum s,i Fondul de coeziune (FC).

Aceasta corespunde în special următoarelor domenii de politică:

— politica regională, pentru FEDER s,i Fondul de coeziune, s,i

— ocuparea forței de muncăs,i afaceri sociale, pentru FSE.


15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 25

Principalul obiectiv al fondurilor structurale s,i al Fondului de coeziune este consolidarea coeziunii economice, sociale s,i
teritoriale între regiunile s,i statele membre ale UE, prin furnizarea de resurse suplimentare regiunilor s,i țărilor rămase în
urmă din punct de vedere al dezvoltării economice. Fondurile structurale vizează, de asemenea, sporirea competitivității
s,i a atractivității regiunilor, precum s,i ocuparea forței de muncăs,i consolidarea cooperării transfrontaliere, transnaționale
s,i interregionale. Resursele disponibile sunt concentrate pe promovarea convergenței economice, în special pe cres,terea
economică durabilă, pe competitivitate s,i pe ocuparea forței de muncă în conformitate cu strategia Europa 2020. Astfel
cum se subliniază în comunicarea „Un plan european de redresare economică”s,i în comunicarea „Un angajament comun
pentru ocuparea forței de muncă” (1), aceste resurse reprezintă, de asemenea, instrumente esențiale de luptă împotriva
crizei financiare, economice s,i sociale, iar Comisia a propus măsuri practice, precum simplificarea gestiunii, suplimen-
tarea plăților în avans s,i instrumentul de reprogramare, în vederea folosirii optime a acestor instrumente.

Pentru a atinge aceste obiective, FEDER, FSE s,i Fondul de coeziune contribuie la realizarea a trei obiective în
perioada 2007-2013:

— obiectivul Convergență, care vizează accelerarea convergenței statelor membre s,i a regiunilor cel mai puțin dez-
voltate, în conformitate cu prioritățile definite în orientările strategice comunitare privind politica de coeziune 2007-
2013. Acest obiectiv se aplică, prin finanțare din FEDER s,i FSE, regiunilor al căror produs intern brut (PIB) pe cap de
locuitor este sub 75 % din media la nivelul UE, precum s,i regiunilor care ar fi fost eligibile dacă nu ar fi intervenit
efectul statistic al extinderii (regiunile în etapa de suspendare progresivă a ajutorului – „phasing-out regions”). Acest
obiectiv se aplică, de asemenea, prin finanțare din Fondul de coeziune, statelor membre al căror venit național brut
(VNB) este sub 90 % din media comunitară. Acest obiectiv constituie prioritatea fondurilor s,i reprezintă peste 80 %
din totalul resurselor;

— obiectivul Competitivitate regionalăs,i ocuparea forței de muncă vizează consolidarea competitivității s,i a atrac-
tivității regiunilor, precum s,i ocuparea forței de muncă, în conformitate cu prioritățile identificate în orientările stra-
tegice comunitare, în afara regiunilor cel mai puțin dezvoltate. În plus, regiunile care făceau obiectul fostului
obiectiv 1 s,i care, chiar în absența extinderii, ar fi depăs,it pragul de 75 % la nivelul UE-15 pentru finanțare în cadrul
obiectivului de convergență (as,a-numitele regiuni în etapa de instituire progresivă a ajutorului – „phasing-in regions”),
beneficiază de o finanțare tranzitorie s,i specifică în cadrul acestui obiectiv. Obiectivul este finanțat din FEDER s,i FSE;

— obiectivul Cooperare teritorială, în cadrul căruia fondurile sunt consacrate cooperării transfrontaliere, transnațio-
nale s,i interregionale pentru o serie de acțiuni legate de strategia Europa 2020. De asemenea, acest obiectiv oferă
sprijin pentru dezvoltarea rețelelor de cooperare s,i schimbul de experiență între regiuni s,i este finanțat exclusiv din
FEDER.

Prioritățile generale în ceea ce prives,te finanțarea fondurile structurale s,i din Fondul de coeziune sunt stabilite în regu-
lamentele privind fondurile structurale s,i Fondul de coeziune, precum s,i în orientările strategice comunitare, care regle-
mentează tipurile de intervenții eligibile pentru finanțare UE. Cu toate acestea, alocarea exactă a sumelor pentru diferite
priorități s,i proiecte depinde de programarea efectivă stabilită de statele membre, în cooperare cu Comisia.

Priorități pentru 2011

În 2011, activitățile se vor concentra în continuare pe punerea în aplicare în mod eficace s,i eficient a programelor pentru
perioada 2007-2013, care vor fi pe deplin operaționale. Impactul schimbărilor legislative intervenite în contextul pla-
nului european de redresare economică va continua, în 2011, să transforme fondurile structurale într-un instrument val-
oros pentru redresarea economiei europene. Se prefigurează că schimbările din cadrul celui de al doilea pachet legislativ,
inclusiv o nouă simplificarea a normelor care reglementează politica de coeziune s,i avansurile suplimentare pentru fon-
durile structurale, vor facilita gestionarea finanțărilor UE s,i vor accelera investițiile în statele membre s,i în regiuni. Prin
însăs,i natura lor, obiectivele politicii de coeziune contribuie la strategia Europa 2020 în ceea ce prives,te promovarea unei
cres,teri inteligente, ecologice s,i competitive a economiilor regionale, bazate pe cunoas,tere, inovarea s,i utilizarea eficientă
a resurselor. În sfârs,it, se as,teaptă ca activitățile de încheiere a programelor din perioada 2000-2006 să atingă punctul
culminant în 2011, în strictă conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.

(1) COM (2008) 800, 26.11.2008, s,i COM (2009) 257, 3.6.2009.
26 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Recapitularea creditelor

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al sumelor necesare în cadrul rubricii 1b în funcție de perioadă (2000-2006
s,i 2007-2013) s,i de fond, făcând o comparație între 2011 s,i 2010.

Buget 2010 Proiect de buget 2011 Diferență plăți


Perioada Fondul
Angajamente Plăți Angajamente Plăți 2010-2011

FEDER 2 416,2 2 402,1 – 0,6 %


FC 2 500,0 1 500,0 – 40,0 %
2000-2006 FSE 532,5 1 073,5 101,6 %
FS 2 948,7 3 475,6 17,9 %
Toate 5 448,7 4 975,6 – 8,7 %
FEDER 28 347,4 18 872,8 28 911,2 23 354,0 23,7 %
FC 10 190,2 4 355,0 11 078,6 6 252,8 43,6 %
2007-2013 FSE 10 844,5 7 700,4 10 980,3 7 950,4 3,2 %
FS 39 191,8 26 573,2 39 891,5 31 304,4 17,8 %
Toate 49 382,1 30 928,2 50 970,1 37 557,2 21,4 %
FEDER 28 347,4 21 289,0 28 911,2 25 756,1 21,0 %
FC 10 190,2 6 855,0 11 078,6 7 752,8 13,1 %
Total FSE 10 844,5 8 232,9 10 980,3 9 023,9 9,6 %
FS 39 191,8 29 521,9 39 891,5 34 780,0 17,8 %
Toate 49 382,1 36 376,9 50 970,1 42 532,8 16,9 %
Proiecte-pilot s,i acțiuni pregătitoare 5,5 8,0 0,0 8,0 0,0 %
Total rubrica 1b 49 387,6 36 384,9 50 970,1 42 540,8 16,9 %

În cele ce urmează, sunt prezentate principalele justificări privind creditele de angajament s,i creditele de plată. În anexa VII
– Fonduri structurale s,i Fondul de coeziune sunt prezentate explicații mai detaliate privind cifrele de mai sus.

3.2.3. Credite de angajament

Pentru 2011, valoarea totală a creditelor de angajament pentru rubrica 1b este de 50 970,1 milioane EUR, ceea ce repre-
zintă o cres,tere cu 3,2 % față de 2010. Din această sumă, 39 891,5 milioane EUR sunt destinate fondurilor structurale
(FEDER s,i FSE), ceea ce reprezintă o sumă similară cu pachetul financiar din 2010, iar 11 078,6 milioane EUR Fondului
de coeziune, ceea ce reprezintă o cres,tere cu 8,7 % față de 2010, rezultată în special din cres,terea alocărilor anuale pen-
tru statele membre UE-12, astfel cum s-a prevăzut inițial la începutul perioadei de programare.

Toate cifrele aferente fondurilor structurale s,i Fondului de coeziune sunt conforme cu pachetele financiare stabilite în
temeiul juridic s,i respectă pe deplin plafoanele indicate în cadrul financiar multianual, ținând seama de impactul punc-
tului 17 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetarăs,i buna gestiune financiară (1). Punc-
tul 17 din AI se referă la ajustarea sumelor alocate din fondurile care sprijină coeziunea în beneficiul statelor membre
care înregistrează diferențe între valoarea estimatăs,i valoarea reală a PIB-ului în perioada 2007-2009. Impactul acestui
punct este specificat în ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2011 (2)s,i presupune credite de angajament supli-
mentare a căror valoare totală se ridică, în 2011, la 335,7 milioane EUR.

În general, fondurile structurale s,i Fondul de coeziune consumă integral resursele puse la dispoziție de statele membre
pentru programare în cadrul rubricii, regulă care se adeveres,te s,i în cazul de față. Prin urmare, nu rămâne nicio marjă la
rubrica 1b, cu excepția sumei de aproximativ 17 milioane EUR, care corespunde în principal pachetului financiar pentru
asistență tehnică.

(1) JO C 139, 14.6.2006. Conținutul punctului 17 din AI se regăses,te, de asemenea, la punctul 10 din Anexa II la Regulamentul
1083/2006.
(2) COM(2010)160, 16.4.2010.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 27

3.2.4. Credite de plată

Pentru rubrica 1b, valoarea totală a creditelor de plată este de 42 540,8 milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere cu
aproximativ 16,9 % față de 2010. Această sumă cuprinde o componentă principală, legată de plățile intermediare pentru
programele 2007-2013, s,i o a doua componentă formată din rambursările menite să lichideze angajamentele restante
pentru programele s,i proiectele din perioada 2000-2006.

Programele din perioada 2007-2013

În ceea ce prives,te programele din perioada 2007-2013, creditele de plată destinate fondurilor structurale se ridică la
31 304,4 milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere cu 17,8 % față de bugetul 2010. Dacă se include s,i Fondul de coezi-
une, valoarea creditelor de plată se ridică la 37 557,2 milioane EUR. În bugetul 2010, suma corespunzătoare plăților este
de 30 928,2 milioane EUR.

Creditele de plată pentru programele din perioada 2007-2013, referitoare la FEDER, FSE s,i Fondul de coeziune, au fost
calculate pe baza ratelor de plată istorice în funcție de trans,ele de angajamente pentru perioada de programare 2000-
2006 (mai multe detalii sunt prezentate în anexa VII).

În cazul FEDER s,i al Fondului de coeziune, estimările rezultate inițial au fost ajustate pentru a ține seama de eventualul
impact al proiectelor majore. În cazul FSE, s-a aplicat, de asemenea, o ajustare, pe baza executării analizate începând
cu 2007.

Programele s,i proiectele din perioada 2000-2006

Pentru angajamentele restante din perioada 2000-2006, valoarea totală a creditelor de plată, care este de 4 975,6 mil-
ioane EUR, repartizată între FEDER (2 402,1 milioane EUR), FSE (1 073,5 milioane EUR) s,i Fondul de coeziune
(1 500,0 milioane EUR), reprezintă o reducere de 8,7 % față de bugetul 2010.

În cazul fondurilor structurale, creditele de plată s-au stabilit pe baza estimărilor actuale ale ratelor de încheiere preco-
nizate efectuate de departamentele responsabile cu cheltuielile. Suma rezervată pentru încheiere poate fi plătită numai
după ce statele membre trimit Comisiei documentele de încheiere pentru fiecare program.

Proiectele din cadrul Fondului de coeziune inițiate înainte de 2007 nu sunt supuse regulii „n + 2” (1) s,i, prin urmare, pro-
filul de plată al acestora nu este comparabil cu cel al fondurilor structurale. În plus, în cazul unui număr mare de astfel
de proiecte, termenul-limită de eligibilitate a fost extins până la sfârs,itul anului 2010. În cazul proiectelor adoptate
în 2004 s,i ulterior, Comisia intenționează să introducă, de asemenea, un anumit grad de flexibilitate. Prin urmare, este
posibil ca mai multe proiecte să fie prelungite până la sfârs,itul anului 2011 s,i ca unele proiecte de dimensiuni foarte mari,
pentru care asistența acordată din Fondul de coeziune este de cel puțin 100 de milioane EUR, să fie prelungite chiar până
la sfârs,itul anului 2012.

3.3. Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale: rubrica 2

Pentru proiectul de buget 2011, Comisia propune 59 486 de milioane EUR pentru rubrica 2. Față de bugetul 2010, cre-
ditele de angajament rămân practic neschimbate (– 13 milioane EUR), lăsând astfel o marjă de 852 de milioane EUR sub
plafonul stabilit pentru 2011 în cadrul financiar.

Cres,terea marjei în comparație cu 2010 (când era de 456 de milioane EUR) se datorează în cea mai mare parte unei scă-
deri a cheltuielilor pentru intervențiile pe piețele agricole, care este numai parțial compensată de cres,terea ajutoarelor
directe s,i de scăderea veniturilor alocate (922 de milioane EUR în 2010, față de 688 de milioane EUR în 2011). În acest
stadiu al procedurii bugetare, nu se preconizează nicio reportare a veniturilor alocate din 2010.

Continuarea introducerii progresive a ajutoarelor directe destinate UE-12 s,i îmbunătățirea situației pe piețele agricole
reprezintă principalii factori care justifică această evoluție, astfel cum se explică în detaliu în cele ce urmează.

(1) Pentru a evita repetarea, în fiecare an, a unei acumulări crescânde de angajamente restante, regula „n + 2” permite Comisiei să eli-
bereze resurse în cazul în care nu s-a primit nicio cerere de plată înainte de sfârs,itul celui de al doilea an calendaristic care urmează
după angajare. În perioada de programare 2007-2013, această regulă se aplicăs,i în cazul Fondului de coeziune.
28 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.3.1. Tabel recapitulativ


(milioane EUR, în prețuri curente)
Buget CF Proiect de buget Diferență
2010 2011 2011 2011 / 2010
Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de
angajament plată angajament angajament plată angajament plată
59 498,3 58 135,6 60 338 59 486,2 58 136,7 0,0 % 0,0 %
Marjă=851,8

Proiect de buget
Rubrica 2: Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale 2011
(credite de angajament)
EUR %
Cheltuieli de piațăs,i ajutoare directe 43 747 401 900 73,5 %
Dezvoltare rurală 14 436 116 552 24,3 %
Afaceri maritime s,i pescuit 920 460 042 1,5 %
Mediu s,i politici climatice 333 500 000 0,6 %
Alte acțiuni s,i programe (inclusiv agenții descentralizate) 48 769 895 0,1 %
Total 59 486 248 389 100,0 %
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 29

Tabelul următor prezintă un rezumat al principalelor modificări operate în cadrul rubricii 2:

2010 2011 Diferență


Venituri Solicitare Venituri
Buget Buget Nevoi %
alocate PB alocate
05 02 Susținerea pieței 4 395,3 222,0 3 491,1 100,0 – 904,2 – 1 026,2 – 20,6 %
05 03 Ajutoare directe 39 273,0 700,0 39 911,1 588,0 638,1 526,1 1,6 %
05 03 01 Ajutoare directe decuplate 32 272,0 700,0 36 489,0 588,0 3 217,0 3 105,0 9,7 %
Titlul 05 05 03 02 Alte ajutoare directe 5 995,0 3 422,0 – 2 573,0 2 573,0 – 42,9 %
05 04 Dezvoltare rurală 14 363,6 14 436,1 72,5 72,5 0,5 %
Altele – agricultura la rubrica 2 – 246,4 – 27,7 218,3 218,3 – 88,7 %
Total titlul 05 (Agriculturăs,i dezvoltare rurală) 57 785,5 922,0 57 810,6 688,0 25,1 – 208,9 0,0 %
Măsuri cu caracter veterinar s,i
17 04 371,9 342,9 – 29,0 – 29,0 – 7,8 %
fitosanitar
Titlul 17
17 Altele 2,0 0,0 – 2,0 – 2,0 – 100,0 %
Total titlul 17 (Sănătate s,i protecția consumatorilor) 373,9 342,9 – 31,0 – 31,0 – 8,3 %
11 02 Piețele produselor piscicole 30,5 30,0 – 0,5 – 0,5 – 1,6 %
Pescuitul inter-
11 03 Politica național s,i 173,9 154,8 – 19,1 – 19,1 – 11,0 %
comună în dreptul mării
domeniul pes- Conservare,
Altele – PCP cuitului (PCP) control s,i 103,6 107,4 3,8 3,8 3,6 %
Titlul 11 guvernare
Agenția Comunitară pentru
11 08 05 7,7 8,7 1,0 1,0 12,6 %
Controlul Pescuitului (ACCP)
11 09 Politica maritimă 5,6 0,0 – 5,6 – 5,6 – 100,0 %
11 06 + BA Fondul pentru pescuit 644,0 658,3 14,3 14,3 2,2 %
Total titlul 11 (Afaceri maritime s,i pescuit) 965,4 959,1 – 6,2 – 6,2 – 0,6 %
07 03 07 + BA Life + (Mediu) 293,1 314,1 21,0 21,0 7,2 %
07 12 01 + BA Life + (Politici climatice) 13,8 19,4 5,6 5,6 0,0 %
Agenția Europeană de Mediu
07 03 09 35,3 35,1 – 0,2 – 0,2 – 0,4 %
(AEM)
Titlul 07
Agenția Europeană pentru Pro-
07 03 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
duse Chimice (ECHA)
07 Altele 32,0 5,0 – 27,0 – 27,0 – 84,4 %
Total titlul 07 (Mediu s,i politici climatice) 366,6 373,6 7,0 7,0 1,9 %
Total rubrica 2 59 498,8 922,0 59 486,2 688,0 – 12,6 – 246,6 0,0 %
30 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.3.2. Cheltuieli agricole (cheltuieli de piațăs,i ajutoare directe)

Context

Actuala serie de reforme privind politica agricolă comună (PAC), care a început în 2003-2004 printr-o reorientare fun-
damentală către ajutoarele directe decuplate, a fost completată în 2008 prin reforme în sectorul fructelor s,i legumelor (s,i
prin programul de încurajare a consumului de fructe în s,coli), minipachetul privind laptele s,i reforma din sectorul viti-
vinicol. În 2008, s-a ajuns, de asemenea, la un acord politic privind „bilanțul de sănătate” al PAC, iar la 31 ianuarie 2009
au fost publicate textele legislative corespunzătoare. Bilanțul de sănătate va moderniza, simplifica s,i eficientiza PAC s,i va
îndepărta restricțiile impuse agricultorilor, ajutându-i astfel să răspundă mai bine semnalelor pieței s,i să facă față unor
noi provocări. Impactul financiar al „bilanțului de sănătate” este, pentru primul an, luat în considerare pe deplin în pro-
punerea pentru proiectul de buget 2011.

Reforma prevede eliminarea obligației de scoatere a terenurilor arabile din circuitul agricol, continuarea decuplării aju-
toarelor directe legate de producție, cres,terea progresivă a cotelor de lapte până la suprimarea acestora în 2015 s,i trans-
formarea intervenției pe piață într-o veritabilă plasă de siguranță. S-a stabilit, de asemenea, cres,terea modulării s,i
adăugarea unui element progresiv care să permită reducerea plăților directe în favoarea agricultorilor s,i transferarea
banilor către Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Acest lucru va permite un răspuns mai bun la
noile provocări cu care se confruntă agricultura europeană, inclusiv schimbările climatice, necesitatea unei mai bune ges-
tionări a apelor, protejarea biodiversității s,i producerea de „energie verde”. Statele membre vor putea sprijini, de aseme-
nea, producătorii de produse lactate din regiunile sensibile în vederea adaptării la noile condiții de piață.

Ca urmare a procesului de reformă a piețelor, s-a observat, în ultimii ani, o scădere continuă a cheltuielilor de piață.
Totus,i, în 2010, având în vedere condițiile de piață excepționale datorate crizei economice persistente, proporția chel-
tuielilor de piață a crescut la 7,4 % din cheltuielile agricole totale. Se preconizează că proporția cheltuielilor de piață va
scădea la 5,9 % în 2011. Aproximativ 91 % din totalul ajutoarelor directe acordate agricultorilor sunt decuplate de pro-
ducție, în comparație cu 85 % în 2010.

Credite s,i venituri alocate

Pentru proiectul de buget 2011, creditele propuse pentru cheltuieli cu piețele agricole s,i cu ajutoarele directe se ridică
la 43 747 de milioane EUR (1), ceea ce reprezintă o scădere foarte mică, de 73 de milioane EUR (– 0,2 %), față de buge-
tul 2010. Acesta este rezultatul net al mai multor factori cu efecte compensatorii. Pe de o parte, se continuă introducerea
progresivă a ajutoarelor directe pentru noile state membre, ceea ce duce la cheltuieli mai mari. În plus, astfel cum s-a
precizat anterior, veniturile alocate în proiectul de buget 2011 sunt mai scăzute decât cele din bugetul 2010. Pe de altă
parte, cheltuielile pentru intervențiile pe piețele agricole sunt reduse în mod semnificativ în comparație cu 2010. Atunci
când se adaugă sumele aferente măsurilor cu caracter veterinar s,i fitosanitar (343 de milioane EUR), precum s,i cheltuie-
lile cu piețele produselor pescăres,ti (30 de milioane EUR), rămâne o marjă de 719 milioane EUR sub plafonul de la
rubrica 2, destinată cheltuielilor de piațăs,i ajutoarelor directe. Prin urmare, în stadiul actual, Comisia consideră că nu va
fi necesară aplicarea mecanismului de disciplină financiară (2) în 2011.

Având în vedere existența veniturilor alocate, este important să se facă distincția între creditele bugetare solicitate s,i
nevoile reale. Conform regulamentului financiar (3) s,i regulamentului Consiliului privind finanțarea PAC, anumite opera-
țiuni (corecții de conformitate ale închiderii conturilor, nereguli s,i prelevări suplimentare aplicate producătorilor de lapte)
generează venituri alocate care sunt vărsate, în general, în Fondul european de garantare agricolă (FEGA) s,i care sunt folo-
site pentru a răspunde nevoilor corespunzătoare unor linii bugetare specifice (4).

(1) După transferarea sumelor rezultate din modulare (modulare obligatorie s,i modulare voluntară) s,i a altor sume specifice (bumbac,
vin s,i tutun) de la ajutoare directe la dezvoltare rurală.
(2) Articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Norme mai detaliate privind disciplina bugetară sunt prezentate în
titlul II capitolul II din Regulamentul (CE) 1290/2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune.
(3) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006.
(4) Mai mult, reforma organizării comune a pieței în sectorul zahărului a instituit un fond temporar pentru restructurarea industriei zahă-
rului, finanțat din venituri alocate ad-hoc, care urmează să fie plătite de deținătorii de cote de zahăr, nu din resursele comunitare
proprii. Această sumă specifică aferentă veniturilor alocate poate fi însă utilizată doar în cadrul fondului de restructurare privind sec-
torul zahărului.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 31

Creditele pentru PB 2011 sunt inferioare nevoilor estimate din cauza veniturilor de 688 de milioane EUR alocate pentru
FEGA. Veniturile alocate au fost atribuite capitolului 05 02 în Fondurile operaționale ale organizațiilor de producători
(100 de milioane EUR la postul 05 02 08 03) s,i capitolului 05 03 pentru Schema de plată unică (SPU) (588 de milioane
EUR la postul 05 03 01 01). Diferența dintre veniturile alocate s,i bugetul 2010 se datorează, în special, faptului că pro-
ducția de lapte în statele membre este inferioară cotelor stabilite, astfel încât nu se preconizează venituri din prelevări
suplimentare. Astfel cum s-a precizat anterior, în acest stadiu al procedurii bugetare, nu se preconizează nicio reportare
din 2010 în 2011 a veniturilor alocate.

Intervenții pe piață

Proiectul de buget 2011 înregistrează o scădere de aproximativ 900 de milioane EUR a creditelor pentru intervențiile
pe piețele agricole, în comparație cu bugetul 2010. Această scădere se datorează în mare parte îmbunătățirii situației s,i
a perspectivelor pieței, mai ales în sectorul produselor lactate, precum s,i transferului cheltuielilor de piață pentru vin către
schema de plată unică. De fapt, în timp ce procesul de reformă reduce cheltuielile de piață, schimbările radicale s,i foarte
rapide de pe piața cerealelor s,i, în special, a produselor lactate – datorate actualei crize economice – a dus la cheltuieli
suplimentare în 2010 comparativ cu bugetul 2009. Între timp, situația pe piață s-a îmbunătățit, iar creditele bugetare
solicitate pentru măsurile de intervenție au revenit la un nivel mai normal în comparație cu nevoile excepțional de mari
din bugetul 2010. O parte din aceste nevoi importante în 2010 s-au datorat unor măsuri de compensare specifice, adop-
tate ad-hoc, pentru produsele lactate, a căror valoare s-a ridicat la 300 de milioane EUR. Dat fiind că, în mare parte, situ-
ația pe piața produselor lactate a revenit la normal s,i că statele membre au la dispoziție măsuri adecvate de încurajare a
restructurării sectorului produselor lactate în cadrul dezvoltării rurale s,i al ajutoarelor directe (articolul 68 din Regula-
mentul 73/2009), Comisia nu propune continuarea acestei acțiuni punctuale.

Ajutoare directe s,i modulare

Cres,terea cu 638 de milioane EUR, comparativ cu bugetul 2010, a creditelor destinate ajutoarelor directe (cuplate
s,i decuplate)se datorează, în mare parte, continuării introducerii progresive a ajutoarelor directe în noile state membre (1),
precum s,i unei us,oare scăderi a veniturilor alocate disponibile în 2011 comparativ cu 2010.

Ajutoarele directe decuplate au crescut cu 3,2 miliarde EUR, în special datorită unei cres,teri a nevoilor pentru schema
de plată unică (SPU: 2 miliarde EUR) s,i pentru schema de plată unică pe suprafață (SPUS: 0,6 miliarde EUR). Nevoile pen-
tru SPU au crescut în mare parte datorită unui transfer de la ajutoarele directe cuplate. În 2011, plățile pe suprafață pen-
tru culturi, ajutorul pentru plantațiile de măslini, prima specială de calitate pentru grâul dur s,i ajutorul pe suprafață pentru
hamei au fost decuplate integral. Anumite state membre au ales să decupleze s,i alte ajutoare (de exemplu, primele pentru
ovine s,i caprine, plățile pentru carnea de vităs,i mânzat, prima pentru plantele proteaginoase, ajutorul pe suprafață pen-
tru fructele cu coajă, ajutorul special pentru orez, ajutorul pentru semințe).

În plus, bilanțul de sănătate a permis (2) statelor membre să utilizeze sumele care nu au fost cheltuite anterior pentru SPU,
ceea ce reprezenta în trecut o sursă de executare insuficientă, drept sursă suplimentară de finanțare a unor măsuri de spri-
jin specifice (fondurile mutuale s,i activitățile care generează beneficii suplimentare de agromediu), prin alocarea sumei de
486 de milioane EUR noului post bugetar 05 03 01 05.

Creditele pentru ajutoarele directe cuplate scad cu 2,6 miliarde EUR față de bugetul 2010. Scăderea nevoilor se dato-
rează în special decuplării s,i transferurilor către dezvoltarea rurală. Pe de altă parte, la noul post bugetar 05 03 02 44 au
fost înscrise nevoi suplimentare generate de punerea în aplicare a unui sprijin specific pentru măsurile cuplate (asemă-
nător sprijinului specific pentru măsurile decuplate, menționat anterior), în valoare de 806 de milioane EUR.

(1) Pentru anul calendaristic 2010, cu impact asupra exercițiului bugetar 2011, statele membre UE-10 ating 70 % din nivelul pentru
plăți directe al UE-15, în timp ce Bulgaria s,i România ating 40 %.
(2) Articolul 68 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
32 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Bugetul 2011 este cel de al s,aselea buget consecutiv în care se fac simțite efectele modulării. Pentru anul calendaris-
tic 2010, ajutoarele directe (1) acordate UE-15 vor fi reduse prin aplicarea unei rate de modulare obligatorie de 8 % (2)s,i
a unei modulări progresive pentru agricultorii care primesc mai mult de 300 000 EUR. În plus, modularea voluntară se
aplică în Regatul Unit, în timp ce Portugalia a decis, în final, să nu o aplice, în urma schimbărilor introduse de „bilanțul
de sănătate” al PAC în ceea ce prives,te modularea obligatorie. Prin urmare, pentru bugetul 2011, o sumă de 29 de mil-
ioane EUR, care fusese deja transferată către dezvoltarea rurală, trebuie transferată înapoi la FEGA. Proiectul de
buget 2011 anticipează viitoarea decizie a Comisiei în acest sens.

Măsuri cu caracter veterinar s,i fitosanitar

Creditele pentru măsurile cu caracter veterinar s,i fitosanitar (domeniul de politică 17 – Sănătate s,i protecția consu-
matorilor) înregistrează o scădere a angajamentelor de la 374 de milioane EUR în 2010 la 343 de milioane EUR propuse
pentru PB 2011. Această scădere este rezultatul expirării finanțării de la rubrica 2 a „Fondului comunitar pentru tutun”,
astfel cum se prevede în temeiul juridic al acestuia, precum s,i al unei scăderi a creditelor în domeniul eradicării bolilor
animalelor, care reflectă îmbunătățirea situației în materie de boli s,i, prin urmare, scăderea nevoilor de vaccinare, a numă-
rului de teste s,i a costurilor eradicării.

3.3.3. Transferurile de la cheltuieli agricole la dezvoltare rurală

În PB 2011, suma suplimentară disponibilă la Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR) se ridică în total
la 3 150 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere de aproximativ 782 de milioane EUR față de 2010.

Această sumă cuprinde modularea obligatorie (2 095 de milioane EUR, inclusiv 805 milioane EUR provenind din bilan-
țul de sănătate) (3), modularea voluntară pentru Regatul Unit (375 de milioane EUR) (4) s,i alte transferuri legate de reforma
sectorului bumbacului (22 de milioane EUR) (5), sectorului vitivinicol (123 de milioane EUR) (6), sectorului tutunului
(484 de milioane EUR) (7), precum s,i de ajutoarele directe neutilizate (52 de milioane EUR) (8).

3.3.4. Dezvoltare rurală

Sprijinul acordat prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) are o contribuție vitală în
dezvoltarea durabilă a mediului rural s,i ajută la menținerea unui echilibru între zonele urbane s,i cele rurale în cadrul unei
economii competitive, bazate pe cunoas,tere. Pentru a spori această contribuție, FEADR beneficiază în 2011 de credite
suplimentare provenite din modulare (în special modularea suplimentară menită să răspundă noilor provocări, as,a cum
se arată în „bilanțul de sănătate”) s,i din transferuri specifice, dintre care, pentru prima dată, 484 de milioane EUR sunt
destinate restructurării sectorului tutunului.

FEADR a beneficiat, de asemenea, de 1 020 de milioane EUR pentru perioada 2009-2010 în contextul Planului euro-
pean de redresare economică, preconizându-se ca jumătate din această sumă (510 de milioane EUR) să fie plătită în 2011.

Programele sunt în continuare structurate pe trei axe tematice, s,i anume: îmbunătățirea competitivității sectorului agri-
col s,i silvic, îmbunătățirea mediului s,i a spațiului rural, precum s,i îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale s,i încura-
jarea diversificării economiei rurale. La aceste axe tematice se adaugă o axă orizontală care oferă posibilitatea unor
abordări la nivel local, de jos în sus, în domeniul dezvoltării rurale.

(1 ) Cu excepția ajutoarelor acordate în regiunile ultraperiferice.


(2) Articolul 7 s,i articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
( 3) Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
(4) Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 378/2007 al Consiliului.
( 5) Articolul 134 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
( 6) Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1246/2008 al Consiliului.
(7) Articolul 135 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
(8) Articolul 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 33

Pentru 2011 sunt necesare credite de angajament în valoare de 14 436 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere
cu 0,5 % în comparație cu anul 2010. Comisia propune credite de plată în valoare de 13 404 de milioane EUR pentru
dezvoltarea rurală, din care 510 milioane EUR în cadrul planului european de redresare economică (față de creditele de
angajament din 2009 s,i 2010 în valoare de 1 020 de milioane EUR). Dacă se exclud plățile legate de planul european de
redresare economică din 2010 s,i 2011, suma de 12 894 de milioane EUR reprezintă o scădere cu 1,6 % față de 2010,
datorată, în special, stabilizării nivelului plăților pentru programele 2007-2013, care ar trebui să fi ajuns la viteza de croa-
zieră, precum s,i încheierii preconizate, în 2010, a instrumentului de tranziție pentru UE-10 (prin urmare, plățile pentru
perioada 2000-2006 scad cu 11,4 %). Această sumă cuprinde două componente principale:

— plățile intermediare pentru noile programe din perioada 2007-2013, cu credite de plată în valoare de 12 190 de mil-
ioane EUR (cu excepția asistenței tehnice, în valoare de 9 milioane EUR, s,i a planului european de redresare eco-
nomică, în valoare de 510 milioane EUR) prevăzute pentru plăți destinate în principal agromediului s,i zonelor
defavorizate;

— rambursări, în valoare de 690 de milioane EUR, pentru lichidarea angajamentelor restante pentru liniile bugetare care
făceau parte din programele fondurilor structurale 2000-2006 din cadrul secțiunii „Orientare” a Fondului european
de orientare s,i garantare agricolă (FEOGA). În contextul încheierii programelor din cadrul fostului obiectiv 1 s,i al
Leader+, se prefigurează că cea mai mare parte a angajamentelor restante vor fi plătite în 2011.

3.3.5. Afaceri maritime s,i pescuit

Instrumente

În afara unei sume relativ reduse de 30 de milioane EUR pentru piețele produselor pescăres,ti, care este cheltuită în cadrul
PAC, există două instrumente principale: (a) Fondul european pentru pescuit (FEP) s,i (b) as,a-numitul „al doilea instru-
ment”, care acoperă toate celelalte acțiuni referitoare la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), inclusiv acor-
durile privind pescuitul internațional s,i dreptul mării.

Fondul european pentru pescuit (FEP)

Pentru FEP, Comisia propune 658 de milioane EUR în credite de angajament s,i 488 de milioane EUR în credite de plată,
adică o cres,tere cu 2,2 % s,i, respectiv, cu 1,5 % față de bugetul 2010. Majorarea creditelor de angajament este pe deplin
conformă cu pachetul financiar alocat FEP stabilit în temeiul juridic.

Pentru PB 2011, creditele de plată propuse sunt destinate programelor FEP 2007-2013 s,i lichidării angajamentelor res-
tante („RAL”) de la liniile care făceau parte din programele fondurilor structurale 2000-2006 [finalizarea Instrumentului
Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP)].

În ceea ce prives,te perioada de programare 2007-2013 pentru FEP, se constată o us,oară cres,tere de 3,3 % a creditelor de
plată (de la 452 de milioane EUR în 2010 la 467 de milioane EUR în 2011). Abordarea pentru stabilirea creditelor de
plată pentru programele 2007-2013 este similară cu cea folosită pentru fondurile structurale (a se vede explicația din
secțiunea 3.2.4 de mai sus) s,i se bazează pe ratele de plată istorice în funcție de trans,ele de angajamente pentru perioada
de programare 2000-2006. Cu toate acestea, estimarea inițială rezultată pentru PB 2011 a fost us,or ajustată pentru a se
ține seama de faptul că punerea în aplicare a început într-un ritm mai lent în perioada 2007-2013.

În ceea ce prives,te IFOP pentru perioada 2000-2006, se preconizează că activitățile de încheiere vor continua în 2011,
cu o rată de încheiere a programelor de 30 %. Din acest motiv, se solicită credite de plată în valoare de 21,4 milioane EUR.
34 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Politica comună în domeniul pescuitului (PCP)

Pentru PCP, creditele propuse reprezintă în total 262 de milioane EUR pentru angajamente s,i 250 de milioane EUR pen-
tru plăți. În comparație cu 2010, aceste sume reprezintă o scădere de aproximativ 15 milioane EUR, adică 5,5 %, dato-
rată în cea mai mare parte scăderii creditelor pentru acordurile internaționale în domeniul pescuitului. În plus, se prevăd
8,7 milioane EUR pentru Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP).

Cheltuielile pentru activitățile internaționale (154,5 milioane EUR în credite de angajament s,i 159 de milioane EUR în
credite de plată) înregistrează o scădere în comparație cu 2010. Această scădere se datorează în special renegocierii s,i
ajustării sumelor pentru mai multe acorduri în domeniul pescuitului cu țări terțe s,i scăderii activități pregătitoare nece-
sare organizațiilor internaționale din domeniul pescuitului s,i a altor contribuții neobligatorii la organizații internațion-
ale. Majoritatea creditelor solicitate sunt destinate finanțării acordurilor în vigoare în domeniul pescuitului (93 de
milioane EUR). Se solicită 52 de milioane EUR din linia bugetară de rezervă pentru reînnoirea unor acorduri existente în
domeniul pescuitului care sunt pe punctul de a expira s,i pentru negocierea unor noi acorduri. Restul sumei este necesar
pentru a garanta participarea Comunității la un număr din ce în ce mai mare de organizații de pescuit internaționale s,i
regionale, precum s,i pentru activități pregătitoare conexe.

În ceea ce prives,te guvernanța PCP, conservarea, gestionarea s,i exploatarea resurselor, precum s,i controlul s,i punerea în
aplicare a PCP, Comisia propune aproximativ 98 de milioane EUR pentru angajamente s,i 83 de milioane EUR pentru
plăți, ceea ce reprezintă o relativă cres,tere față de 2010, în special pentru plățile care reflectă îmbunătățirea situației în
ceea ce prives,te executarea bugetară.

3.3.6. Mediu s,i schimbări climatice

În domeniul mediului, rubrica 2 din cadrul financiar 2007-2013 acoperă cheltuielile pentru instrumentul financiar LIFE +,
mai multe acțiuni pregătitoare s,i proiecte-pilot, precum s,i contribuția UE la Agenția Europeană de Mediu (AEM).

Politicile climatice reprezintă o prioritate-cheie pentru noua Comisie, astfel cum se precizează în strategia Europa 2020.
Acest lucru este demonstrat, de asemenea, de importanța acordată acțiunilor întreprinse ca urmare a Acordului de la
Copenhaga, de propunerea de consolidare a Life +, de propunerea unei acțiuni pregătitoare privind integrarea schimbă-
rilor climatice s,i adaptarea la acestea, precum s,i de reorganizarea serviciilor responsabile ale Comisiei.

La summit-ul de la Copenhaga, UE s-a oferit să îs,i mărească la 30 % nivelul de reducere a emisiilor până în 2020, în anu-
mite condiții, începând cu 2013, an în care va fi expirat prima perioadă de angajament prevăzută în Protocolul de la
Kyoto. Acordul de la Copenhaga, încheiat în decembrie 2009, reprezintă un pas înainte către un acord pe această temă,
iar acțiunile întreprinse ca urmare a acestei conferințe vor avea un impact atât asupra politicilor interne, cât s,i asupra
politicilor externe ale UE. Uniunea Europeană va juca în continuare un rol de prim plan în negocierile internaționale, atât
în 2011, cât s,i în anii următori, în vederea îndeplinirii obiectivelor mondiale în materie de schimbări climatice.

În ceea ce prives,te LIFE +, Comisia propune o majorare substanțială a creditelor de angajament, de la 306,9 milioane
EUR în 2010 la 333,5 milioane EUR în 2011. În comparație cu programarea financiară pentru exercițiul 2011, această
sumă reprezintă o cres,tere de 7,4 milioane EUR, care ține seama de importanța acestui instrument s,i care va permite
Comisiei să pună mai mult accentul pe acțiunile legate de schimbările climatice. Se propune confirmarea acestei cres,teri
pentru 2012 s,i 2013, ceea ce va duce la o cres,tere totală a pachetului financiar destinat LIFE + de 22,2 milioane EUR pe
o perioadă de trei ani. Creditele de plată pentru LIFE + vor cres,te semnificativ, de la 215,8 milioane EUR în 2010 la
268,2 milioane EUR în 2011. Pentru anii următori, va fi necesară o cres,tere progresivă a creditelor de plată, care vor
atinge punctul culminant la sfârs,itul perioadei de programare.

Cea mai mare parte din resursele LIFE + vor fi cheltuite pentru a finanța măsuri legate de protecția naturii s,i biodiversi-
tate, de mediu s,i sănătate publică, precum s,i de apăs,i gestionarea des,eurilor. Aceasta implică sprijinirea unor proiecte
inovatoare, cu caracter demonstrativ la nivel național, regional s,i local menite să reducă producerea de des,euri s,i emisiile
de gaze cu efect de seră, să crească eficiența utilizării resurselor, să dezvolte tehnologiile curate s,i să îmbunătățească ges-
tionarea calității aerului (în special în zonele urbane). De asemenea, LIFE + finanțează studiile s,i modelarea menite să
îmbunătățească baza de cunos,tințe care permite elaborarea unor politici de mediu eficace s,i analizarea impactului com-
plex al schimbărilor climatice, precum s,i măsurile de politică necesare pentru a face față acestor schimbări s,i mentenanța
s,i îmbunătățirea structurii informatice necesare pentru a implementa aspecte esențiale din punct de vedere politic, cum
ar fi de exemplu sistemul de comercializare a emisiilor (ETS).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 35

Amenințările care decurg din pierderea biodiversității devin din ce în ce mai clare, iar incapacitatea noastră de a atinge
obiectivele intermediare cu privire la biodiversitate nu mai poate continua. Trebuie recunoscută valoarea reală a ecosiste-
melor s,i trebuie valorificată la maximum legătura dintre prezervarea biodiversității s,i limitarea emisiilor de gaze cu efect
de seră. LIFE + va sprijini, prin intermediul proiectelor demonstrative s,i al studiilor, rezistența ecosistemelor s,i a resur-
selor de biodiversitate din Europa, precum s,i îmbunătățirea eficienței din punct de vedere al utilizării resurselor. Acest
program va sprijini, de asemenea, propunerile de valorificare a potențialului de utilizare a fluxurilor de des,euri drept
resurse, un plan de acțiune privind ecoinovarea s,i o foaie de parcurs către o economie eficientă din punct de vedere al
utilizării resurselor, durabilăs,i competitivă. Ecoinovarea va pune la dispoziție tehnologii, procese de afaceri s,i tehnici de
gestionare care să permită limitarea impactului acțiunilor noastre asupra mediului, contribuind în acelas,i timp la cres,terea
ecologică, la inovare, la utilizarea eficientă a resurselor s,i la crearea de noi locuri de muncă.

În plus față de acțiunile finanțate din LIFE +, va fi pusă în aplicare o acțiune pregătitoare privind integrarea politicilor
climatice s,i măsurile de adaptare, care va beneficia de credite de angajament în valoare de 5 milioane EUR. Aceste credite
sunt destinate satisfacerii nevoilor de continuare a dezvoltării politicii UE privind integrarea politicilor climatice s,i
adaptarea la schimbările climatice, care va sta la baza evaluărilor de impact s,i a pregătirii viitoarelor decizii de politică. În
plus, acțiunea pregătitoare va pregăti terenul pentru viitoarele propuneri legislative menite să asigure tranziția către o
economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, prin integrarea politicilor climatice s,i a măsurilor de adaptare în nume-
roase alte politici ale UE. Se vor realiza studii s,i se vor organiza activități pregătitoare în acest sens.

În contextul acordării unei importanțe mai mari schimbărilor climatice, Comisia a creat o nouă Direcție generală, numită
Politici climatice, care se va ocupa în mod specific de politicile s,i de legislația UE privind acțiunile din domeniul climei s,i
de promovarea inovării în acest sector, în special în ceea ce prives,te gazele cu efect de serăs,i emisiile. Această direcție
generală va prelua activitățile relevante de care se ocupa înainte DG Mediu, precum s,i activitățile legate de negocierile
internaționale în domeniul schimbărilor climatice s,i activitățile legate de schimbările climatice desfăs,urate în cadrul DG
Întreprinderi s,i Industrie.

Agenția Europeană pentru Produse Chimice va asigura controlul aplicării legislației privind produsele biocide, care se
as,tepta să fie pusă în aplicare începând cu 2012. Este posibil însă ca legislația din acest domeniu să fie deja adoptată până
la mijlocul anului 2011. Pentru a permite Agenției Europene pentru Produse Chimice să devină rapid operațională în
acest domeniu, au fost create două linii bugetare noi, cu o mențiune simbolică („p.m.”), pentru a permite transferul unei
sume limitate de credite destinate măsurilor pregătitoare în cursul anului 2011, în cazul în care această legislație este
adoptată mai devreme.

3.4. Libertate, securitate s,i justiție: rubrica 3a

3.4.1. Tabel recapitulativ


(milioane EUR, în prețuri curente)
Buget CF Proiect de buget Diferență
2010 2011 2011 2011 / 2010
Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de
angajament plată angajament angajament plată angajament plată
1 006,5 738,6 1 206 1 135,3 852,6 12,8 % 15,4 %
Marjă = 70,8

Marja de la rubrica 3a se ridică la 70,8 milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere față de marja prevăzută pentru 2011
în actualizarea programării financiare efectuată în ianuarie 2010 (19,7 milioane EUR). Această cres,tere netă de 51,1 mil-
ioane EUR provine, în cea mai mare parte, dintr-o valoare mai scăzută decât se prevăzuse inițial a creditelor pentru Sis-
temul de Informații privind Vizele (VIS) s,i pentru Sistemul de Informații Schengen (SIS), s,i anume credite în valoare de
60 de milioane EUR, care sunt utilizate parțial pentru finanțarea noii agenții propuse în vederea gestiunii operaționale a
sistemelor informatice de mari dimensiuni din acest domeniu (10,6 milioane EUR), astfel cum se explică în cele ce
urmează. În plus, cres,terea marjei se datorează faptului că valoarea cheltuielile administrative s,i de asistență tehnică („fos-
tele linii BA”, a se vedea, de asemenea, secțiunea 4.2.2 de mai jos) a fost mai scăzută decât se prevăzuse inițial.
36 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Proiect de buget
Rubrica 3a: Libertate, securitate s,i justiție 2011
(credite de angajament)
EUR %

Drepturi fundamentale s,i justiție 78 000 000 6,9 %

Securitate s,i protecția libertăților 133 000 000 11,7 %

Solidaritate s,i gestionarea fluxurilor de migrație 612 590 000 54,0 %

Alte acțiuni s,i programe 59 200 000 5,2 %

Agenții descentralizate 252 462 740 22,2 %

Total 1 135 252 740 100,0 %

3.4.2. Consolidarea UE ca spațiu de libertate, securitate s,i justiție

La cinci ani de la inițierea Programului de la Haga (2005-2009), este oportun ca Uniunea să îs,i revizuiască politicile pen-
tru a face față cu succes noilor provocări s,i pentru a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de Tratatul de la Lisabona.
În acest sens, Consiliul European a adoptat, în decembrie 2009, Programul de la Stockholm, care stabiles,te prioritățile
pentru dezvoltarea în continuare a spațiului european de libertate, securitate s,i justiție în următorii cinci ani (2010-2014).
Acesta va acorda cetățenilor un loc central în acțiunile UE s,i va aborda, printre altele, chestiuni legate de cetățenie, justiție
s,i securitate, precum s,i de azil, migrație s,i dimensiunea externă a justiției s,i a afacerilor interne.

Programul de la Stockholm va fi finanțat în cadrul plafonului de la rubrica 3a din actualul cadru financiar. O mare parte
din aceste măsuri s,i acțiuni vor fi puse în aplicare printr-o utilizare mai eficace a instrumentelor s,i a fondurilor existente.
Pentru 2011, în special, cres,terea creditelor prevăzute în programarea financiară pentru unele activități (frontiere externe,
returnare, politica în materie de vize s,i libera circulație a persoanelor, politica comună în domeniul imigrării s,i azilului,
securitatea s,i protecția libertăților) va permite finanțarea noilor inițiative ale Programului de la Stockholm.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 37

Comisia prezintă Consiliului s,i Parlamentului European un plan de acțiune (1) pentru punerea în aplicare a Programului
de la Stockholm, în vederea adoptării acestuia de către Consiliul European din iunie 2010, precum s,i o revizuire la
jumătatea perioadei înainte de iunie 2012.

Solidaritate s,i gestionarea migrației

Programul general Solidaritate s,i gestionarea fluxurilor de migrație cuprinde patru instrumente financiare distincte,
numite fonduri.

Creditele propuse pentru Fondul pentru frontierele externe (254 de milioane EUR) înregistrează o cres,tere cu 22 % în
comparație cu bugetul 2010. Acest fond este un mecanism de solidaritate destinat sprijinirii statelor membre care suportă
cheltuieli mari pe termen lung în domeniul politicii privind frontierele externe s,i vizele. Pe baza experienței anterioare,
previziunile pentru 2011 sunt legate în special de nevoia de a dezvolta sisteme informatice pentru noile instrumente juri-
dice ale UE. În această privință, Fondul pentru frontierele externe pune la dispoziție o contribuție limitată din partea UE
pentru dezvoltarea componentelor naționale ale sistemelor informatice. În ceea ce prives,te acțiunile de interes pentru UE,
această cres,tere substanțială ar trebui să promoveze aplicarea codului s,i a manualului privind vizele, precum s,i cooper-
area consulară între statele membre în țările terțe, inclusiv crearea unor centre comune de primire a cererilor de viză.

În domeniul migrației sunt prevăzute resurse sporite pentru Fondul european de returnare (114 milioane EUR, + 29 %),
menite să sprijine statele membre în aplicarea unei gestiuni integrate a returnărilor s,i să permită întreprinderea de acțiuni
comune de către statele membre, promovându-se astfel punerea în comun a resurselor s,i a expertizei în vederea obținerii
de beneficii comune prin cres,terea eficienței s,i prin schimbul de informații s,i de experiență. Pe baza experienței ante-
rioare, estimările pentru 2011 reflectă cres,terea preconizată a fluxurilor de imigranți ilegali din rândul resortisanților țări-
lor terțe.

Creditele pentru Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe (132 de milioane EUR) înregistrează o
cres,tere cu 19 % în comparație cu bugetul 2010, ceea ce reflectă importanța s,i provocările reprezentate de această nouă
formă de solidaritate între statele membre cu privire la imigranții cu drept de s,edere legală în UE. Fondul va contribui la
dezvoltarea s,i punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a resortisanților țărilor terțe în toate domeniile socie-
tății. În fiecare an se resimte din ce în ce mai mult nevoia de a dezvolta s,i de a pune în aplicare procesul de integrare.
Creditele pentru 2011 vor fi concentrate, în special, pe punerea în aplicare a principiilor de bază comune pentru politica
de integrare a imigranților. Este absolut necesar să fie organizate cursuri de formare s,i de orientare profesionalăs,i civică
pentru a facilita integrarea resortisanților țărilor terțe.

Fondul european pentru refugiați(FER) va sprijini în continuare următoarele activități: consolidarea, în general, a capa-
cităților sistemelor de azil din statele membre, eforturile voluntare întreprinse de statele membre pentru a asigura pe teri-
toriul lor o soluție durabilă pentru refugiații s,i persoanele strămutate identificate de către Înaltul Comisariat al Națiunilor
Unite pentru Refugiați (ICNUR) ca eligibile pentru restabilire s,i repartizarea voluntară a sarcinilor între statele membre în
ceea ce prives,te transferul persoanelor care beneficiază de protecție internațională dintr-un stat membru în altul. Pen-
tru 2011, se propune o sumă de 94 de milioane EUR, în conformitate cu programarea financiară.

În urma intrării în vigoare a Regulamentului privind Biroul European de Sprijin pentru Azil (BESA), preconizată pen-
tru jumătatea anului2010 (2), noua agenție ar trebui să devină pe deplin operațională în 2011. Obiectivul BESA va fi, în
special, sprijinirea cooperării transnaționale între statele membre în chestiunile legate de azil. Creditele pentru 2011 vor
fi majorate la 8 milioane EUR pentru a asigura funcționarea deplină a agenției s,i angajarea personalului suplimentar
necesar.

(1) COM(2010)171, 20.4.2010.


(2) COM(2009)66, 18.2.2009.
38 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

În ceea ce prives,te activitatea Frontiere externe, returnare, politica în materie de vize s,i libera circulație a persoa-
nelor, dezvoltarea Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) ar trebui să se încheie la jumătatea anului 2011, ceea ce
va duce la un nivel constant al creditelor pentru 2011. În ceea ce prives,te Sistemul de Informații Schengen (SIS II), situ-
ația depinde de rezultatele testelor s,i de deciziile de urmărire adoptate în 2010. În această privință, concluziile Consiliu-
lui Justiție s,i afaceri interne (JAI) din 4-5 iunie 2009 au confirmat sprijinul pentru continuarea programului pe baza
soluției SIS II, sub rezerva îndeplinirii celor două etape, ale căror rezultate vor face obiectul unor analize. Suma propusă
pentru SIS II în 2011 scade la 30 de milioane EUR. Creditele pentru agenția Frontex au fost majorate în mod conside-
rabil în bugetul 2010 (83 de milioane EUR), având în vedere cres,terea atribuțiilor sale în dezvoltarea gestionării integrate
a frontierelor. Se propune alocarea, în 2011, a sumei de 78 de milioane EUR, astfel cum este prevăzut în programarea
financiară. În plus față de această sumă, venituri alocate în valoare de 3 milioane EUR, provenite din recuperarea exce-
dentului înregistrat de agenție în 2009, vor fi puse la dispoziția Frontex (1), ceea ce va duce la un nivel total de finanțare
în 2011 de 81 de milioane EUR.

Noua Agenție pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni, în spațiul de liber-
tate, securitate s,i justiție ar trebui să fieinstituită legal în ianuarie 2011 (2). Până la adoptarea actului de bază, creditele
incluse în fis,a financiară legislativă (10,6 milioane EUR) sunt trecute în rezervă.

Drepturi fundamentale s,i justiție

Programul general se bazează pe cinci programe specifice.

Programul specific Drepturi fundamentale s,i cetățenie va promova dezvoltarea unei societăți europene bazate pe
respectul drepturilor prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a UE, pe consolidarea societății civile, precum s,i pe
combaterea rasismului, a xenofobiei s,i a antisemitismului. Pentru 2011, se propune menținerea aceluias,i nivel al credi-
telor (14,1 milioane EUR) ca s,i în 2010. Acest nivel creditelor îi permite Comisiei să îs,i îndeplinească obiectivele în acest
domeniu s,i corespunde nevoilor programului. În 2011, Comisia intenționează să îs,i concentreze acțiunile în domeniul
protecției datelor s,i al drepturilor copiilor.

Programul Combaterea violenței (Daphne III), care promovează acțiuni destinate prevenirii violenței împotriva feme-
ilor s,i a copiilor, prin sprijinirea ONG-urilor, a organismelor de cercetare s,i a autorităților locale, beneficiază de un buget
de 18 milioane EUR în 2011. Creditele alocate programului Prevenirea consumului de droguri s,i informarea opiniei
publice (3 milioane EUR) sunt destinate acțiunilor care vizează prevenirea s,i reducerea consumului de droguri s,i acțiu-
nilor de sensibilizare a opiniei publice.

Programele specifice Justiție civilă (16 milioane EUR) s,i Justiție penală (26,85 milioane EUR) au drept obiectiv pro-
movarea cooperării între diferitele sisteme juridice, îmbunătățirea contactelor dintre autoritățile judiciare s,i administra-
tive ale statelor membre, precum s,i formarea membrilor sistemului judiciar. Us,oara variație se datorează cres,terii
volumului de achiziții publice legate de progresele din domeniul e-justiției (continuarea dezvoltării portalului s,i îmbu-
nătățirile tehnice).

În plus, creditele pentru EUROJUST vor cres,te cu 5 %, pentru a permite acestei agenții să îs,i îndeplinească noile sarcini,
astfel cum sunt definite în Decizia Consiliului din 16 decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust (3). Noile sarcini au
ca scop consolidarea rolului de coordonare al agenției (de exemplu, crearea unui centru de contact disponibil 7 zile din
7, 24 de ore din 24) s,i a cooperării între statele membre (de exemplu, detas,area de magistrați de legătură în țările terțe).

(1) În cursul exercițiului financiar 2008, Frontex nu a avut de recuperat niciun excedent, ceea ce justifică înscrierea în bugetul 2010 a
contribuției integrale a UE pentru 2010, s,i anume 83 de milioane EUR, drept credite noi.
(2) COM(2009)293, 24.6.2009.
(3) JO L 138, 4.6.2009.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 39

Securitate s,i protecția libertăților

Există două programe specifice în cadrul acestei categorii.

Primul program, Prevenirea, capacitatea de reacție s,i gestionarea consecințelor în materie de terorism (23,4 mil-
ioane EUR, + 14 %), are drept obiectiv dezvoltarea s,i monitorizarea punerii în aplicare a instrumentelor s,i a politicilor
din domeniul combaterii terorismului, inclusiv reducerea amenințărilor de natură chimică, biologică, radiologicăs,i nucle-
ară (CBRN). În 2011, activitățile se vor concentra mai mult pe schimburile de experiențăs,i de bune practici între statele
membre s,i între diversele organizații sau organisme responsabile de protejarea infrastructurilor critice.

Cel de al doilea program, Prevenirea s,i combaterea criminalității (109,6 milioane EUR, + 27 %) vizează aplicarea legii,
cooperarea transfrontalieră, formarea s,i alte schimburi între autoritățile responsabile cu aplicarea legii, precum s,i pro-
tecția martorilor s,i a victimelor. Acțiunile care vor fi puse în aplicare în mod prioritar în 2011 sunt: lupta împotriva tra-
ficului de persoane, lupta împotriva pornografiei infantile, lupta împotriva criminalității cibernetice s,i a utilizării ilegale
a internetului.

În plus, Oficiul European de Poliție(EUROPOL) funcționează ca agenție a Uniunii din 2010 s,i are drept obiectiv să
ajute statele membre să coopereze mai strâns s,i mai eficace în pregătirea s,i combaterea formelor grave de criminalitate
internațională. Pentru 2011, se propune o contribuție de 82,9 milioane EUR, în conformitate cu programarea financiară.

3.5. Cetățenie: rubrica 3b

Această rubrică îs,i aduce contribuția la numeroase inițiative emblematice din strategia Europa 2020, printre care se
numără „Tineretul în mis,care”, „O agendă pentru noi competențe s,i noi locuri de muncă”, „Platforma europeană de com-
batere a sărăciei” s,i „O Uniunea a inovării”. Această rubrică vizează, în special, chestiuni care se află în centrul preocu-
părilor cetățenilor europeni, inclusiv sănătatea, protecția consumatorilor s,i protecția civilă. Misiunea esențială, care
constă în legătura cu cetățenii s,i comunicarea privind Europa, face parte, de asemenea, din această rubrică, prin finan-
țarea programelor culturale s,i a domeniului de politică Comunicare.

3.5.1. Tabel recapitulativ


(milioane EUR, în prețuri curente)

Buget CF Proiect de buget Diferență


2010 2011 2011 2011 / 2010

Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de


angajament plată angajament angajament plată angajament plată

668,0 659,4 683 667,8 639,0 0,0 % – 3,1 %

Marjă = 15,2

Marja de la rubrica 3b se ridică la 15,2 milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere față de marja prevăzută pentru 2011
în actualizarea programării financiare efectuată în ianuarie 2010 (9,3 milioane EUR). Această cres,tere netă de 5,9 mil-
ioane EUR se datorează faptului că valoarea creditelor pentru agențiile descentralizate din cadrul acestei rubrici (a se
vedea, de asemenea, secțiunea 4.1.1 de mai jos), precum s,i pentru cheltuielile administrative s,i de asistență tehnică („fos-
tele linii BA”; a se vedea, de asemenea, secțiunea 4.2.2 de mai jos) este mai scăzută decât se prevăzuse inițial. În plus, se
propune o reducere a creditelor de 1,6 milioane EUR față de programarea financiară pentru instrumentul financiar de
protecție civilă, în lumina executării anterioare s,i a nevoilor reale. Pe de altă parte, se propune o sumă suplimentară de
1,2 milioane EUR față de programarea financiară pe 2011 pentru activitățile de comunicare ale reprezentanțelor, pentru
a asigura în continuare conformitatea cu bugetul 2010. În sfârs,it, atât pentru Tineretul în acțiune, cât s,i pentru Anul euro-
pean al voluntariatului, se propun credite suplimentare în valoare de 2 milioane EUR, astfel cum se explică în cele ce
urmează.
40 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Proiect de buget
Rubrica 3b: Cetățenie 2011
(credite de angajament)
EUR %

Asigurarea accesului la bunurile s,i serviciile de bază 75 350 000 11,3 %


Promovarea culturii s,i a diversității europene 229 634 000 34,4 %
Instrumentul financiar de protecție civilă 18 350 000 2,8 %
Informarea privind politicile europene s,i îmbunătățirea relației cu cetățenii 93 685 000 14,0 %
Media 2007 110 035 000 16,5 %
Alte acțiuni s,i programe 15 660 000 2,3 %
Agenții descentralizate 125 103 000 18,7 %
Total 667 817 000 100,0 %

3.5.2. Asigurarea accesului la bunurile s,i serviciile de bază

O stare de sănătate bună este esențială pentru bunăstarea s,i calitatea vieții cetățenilor, precum s,i pentru cres,terea eco-
nomicăs,i dezvoltarea durabilă. Investițiile în promovarea sănătății populației s,i în activitățile de prevenire oferă reale ben-
eficii economice s,i sociale. De asemenea, acestea contribuie la o mai mare competitivitate a Europei, prin sporirea
productivității, a gradului de ocupare a forței de muncăs,i a cres,terii durabile.

În acest context, Programul privind sănătatea (care a beneficiat de credite de angajament în valoare de 51,37 milioane
EUR în 2010 s,i pentru care sunt propuse 52,6 milioane EUR în 2011, adică o cres,tere de 2,4 %) are drept obiectiv com-
pletarea politicilor naționale s,i încurajarea cooperării între statele membre, țările în curs de aderare s,i organizațiile inter-
naționale. Cele trei obiective principale ale acestui program sunt: îmbunătățirea securității sanitare a cetățenilor,
îmbunătățirea sănătății, precum s,i producerea s,i difuzarea de informații s,i cunos,tințe în domeniul sănătății.

În ceea ce prives,te sănătatea în mod special, accentul va fi pus pe informațiile privind sănătatea s,i pe securitatea sanitară,
în special pe pregătirea pentru noile amenințări la adresa sănătății s,i contracararea acestora. O altă prioritate constă în
preocuparea față de siguranța produselor, inclusiv siguranța produselor s,i a serviciilor alimentare, precum s,i în îmbună-
tățirea capacității de reacție s,i a continuității activităților în situații de criză. Se vor face în continuare eforturi în vederea
elaborării unei strategii în domeniul sănătății pentru Europa, care să includă aspecte privind sănătatea mintală.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 41

Obiectivul general al politicii de protecție a consumatorilor (care a beneficiat de credite de angajament în valoare de
21,92 milioane EUR în 2010 s,i pentru care sunt propuse 22,75 milioane EUR în 2011, s,i anume o cres,tere de 3,8 %)
este de a contribui la dezvoltarea unei piețe interne în care produsele s,i serviciile să fie sigure s,i în care consumatorii să
aibă acelas,i nivel ridicat de încredere în produsele, comercianții, tehnologiile s,i metodele de vânzare de pe toate piețele
UE, pe baza aceloras,i niveluri ridicate de protecție.

Consolidarea continuă a politicii de protecție a consumatorilor este esențială pentru obținerea încrederii consumatorilor
în piața internă. Punerea în aplicare a acestei politici s,i o mai bună aplicare a legislației în vigoare vor continua să aibă o
importanță capitală;în plus, va fi necesară asigurarea unei aplicări omogene, eficace s,i coerente în toate statele membre.

Obiectivele specifice ale politicii de protecție a consumatorilor sunt: o mai bună înțelegere a consumatorilor s,i a piețelor,
o mai bună reglementare în domeniul protecției consumatorilor, o mai bună punere în aplicare, monitorizarea s,i măsur-
ile compensatorii, precum s,i cres,terea nivelului de informare, educație s,i responsabilitate a consumatorilor. Aceste obiec-
tive ar trebui atinse prin dezvoltarea acțiunilor privind cunoas,terea s,i informarea, prin cooperarea în ceea ce prives,te
aplicarea, prin supravegherea piețelor s,i siguranța produselor, prin educarea consumatorilor s,i prin consolidarea capa-
cității organizațiilor de consumatori.

3.5.3. Promovarea culturii s,i a diversității europene

Promovarea înțelegerii reciproce s,i a unei identități europene comune este esențială într-o Uniune caracterizată de diver-
sitate socialăs,i culturală. Trei programe vizează sprijinirea acestor obiective, prin crearea unor legături în domeniile cul-
turii, tineretului s,i cetățeniei.

Programul Cultura 2007-2013 are trei obiective specifice: promovarea mobilității persoanelor care lucrează în sectorul
cultural, încurajarea circulației operelor de artăs,i dialogul intercultural. Programul este deschis, de asemenea, țărilor can-
didate s,i potențialelor țări candidate. Acțiunile în acest domeniu au ca scop atât sprijinirea modernizării politicii adop-
tate, cât s,i încurajarea stabilirii de contacte între participanți în vederea dezvoltării de abordări s,i tehnici inovatoare. În
acest context, ar trebui acordată o atenție specială rolului sectoarelor creatoare, ținându-se seama de contribuția acestora
la îndeplinirea obiectivelor culturale s,i la cres,terea economică. În 2011 sunt propuse 57 de milioane EUR, ceea ce repre-
zintă o cres,tere de 6,3 % în comparație cu 2010.

Programul Tineretul în acțiune are ca scop promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, în special în ceea ce pri-
ves,te calitatea de cetățean european. Acesta include Serviciul European de Voluntariat, care are drept obiectiv încurajarea
participării tinerilor la diverse forme de activități de voluntariat, precum s,i o bursă în beneficiul Forumului European al
Tineretului. Alte acțiuni vor încuraja stabilirea de contacte între lucrătorii tineri s,i ONG-uri.

La 11 iulie 2007, Comisia a adoptat Cartea albă privind sportul (1), care reprezintă primul document cuprinzător pri-
vind politica Comisiei în acest domeniu. În acest sens, în 2011, acțiunea pregătitoare în domeniul sportului va continua
pentru cel de al treilea an.

Două strategii principale contribuie la dialogul cu cetățenii UE s,i la promovarea participării civice – implicarea directă a
cetățenilor în activitatea instituțiilor UE prin stagii s,i vizite s,i cofinanțarea proiectelor de către societatea civilă prin cereri
de propuneri. Un loc central în cadrul obiectivului de promovare a cetățeniei europene îl ocupă noul program Europa
pentru cetățeni, care include sprijinul acordat societății civile s,i unei serii de organizații care promovează interesele euro-
pene, înfrățirii între oras,e s,i altor activități în care cetățenii sunt direct implicați, precum s,i sprijinul acordat diverselor
organizații din societatea civilă care promovează ideea europeanăs,i diverselor organisme s,i grupuri de reflecție europene.

Pe baza acțiunii pregătitoare întreprinse în 2010, Anul european al voluntariatului va fi lansat în 2011, cu un buget
solicitat de 8 milioane EUR. Acesta va crea un mediu propice voluntariatului s,i va promova o mai bună recunoas,tere a
valorii voluntariatului în Europa.

(1) COM(2007)391, 11.7.2007.


42 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Pe lângă aceste programe, programul Media 2007 (104 milioane EUR în 2011, adică o cres,tere de 2,6 % față de 2010)
are ca obiectiv conservarea s,i sporirea diversității culturale europene, precum s,i a patrimoniului său cinematografic s,i
audiovizual, prin garantarea accesului cetățenilor europeni la acest patrimoniu s,i promovarea dialogului intercultural, prin
intensificarea circulației operelor audiovizuale europene în cadrul s,i în afara Uniunii, precum s,i prin consolidarea com-
petitivității sectorului audiovizual european în cadrul unei piețe deschise s,i competitive.

3.6. UE ca actor mondial: rubrica 4

3.6.1. Tabel recapitulativ


(milioane EUR, în prețuri curente, inclusiv rezerva pentru ajutoare de urgență)
Buget CF Proiect de buget Diferență
2010 2011 2011 2011 / 2010
Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de Credite de
angajament plată angajament angajament plată angajament plată
8 160,2 7 787,7 8 430 8 613,5 7 601,8 5,6 % – 2,4 %
Marjă = 70,3

Marja de la rubrica 4 este de 70,3 milioane EUR (1), ceea ce reprezintă o scădere față de marja prevăzută pentru 2011 în
actualizarea programării financiare efectuată în ianuarie 2010 (128,1 milioane EUR). Motivele acestei scăderi nete de
57,8 milioane EUR sunt prezentate în secțiunea 3.6.2 de mai jos.

Creditele de angajament solicitate în cadrul PB 2011 sunt cu 5,6 % mai mari față de bugetul 2010. Valoarea totală a cre-
ditelor de plată solicitate este cu 2,4 % mai mică decât cea din 2010, având în vedere faptul că angajamentele restante
(as,a-numitele „RAL”, reste à liquider) pentru liniile bugetare de finalizare au scăzut în mod substanțial.

(1) Astfel cum se prevede în AI din mai 2006, marja de la rubrica 4 nu ia in considerare creditele aferente rezervei pentru ajutoare de
urgență (în 2011: 253,9 milioane EUR în prețuri curente).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 43

Proiect de buget
Rubrica 4: UE ca actor mondial 2011
(credite de angajament)
EUR %
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) 1 796 793 000 20,9 %
Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat (IEVP) 1 729 526 000 20,1 %
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) 2 613 762 240 30,3 %
Instrumentul pentru țările industrializate (ITI) 70 640 000 0,8 %
Democrație s,i drepturile omului (IEDDO) 163 113 000 1,9 %
Instrumentul de stabilitate 290 188 000 3,4 %
Instrumentul de cooperare în materie de securitate nucleară (INSC) 75 813 000 0,9 %
Ajutor umanitar 824 693 000 9,6 %
Asistența macrofinanciară 114 868 567 1,3 %
Politica externăs,i de securitate comună (PESC) 327 374 000 3,8 %
Rezerva pentru ajutoare de urgență 253 860 000 2,9 %
Alte acțiuni s,i programe (inclusiv agenții descentralizate) 352 898 570 4,1 %
Total 8 613 529 377 100,0 %

3.6.2. Introducere

Principalele instrumente legislative care se află la baza politicilor majore în materie de relații externe sunt: Instrumentul
de asistență pentru preaderare (IPA), Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat (IEVP), Instrumentul de cooper-
are pentru dezvoltare (ICD), Instrumentul pentru cooperare cu țările industrializate s,i cu alte țări cu venituri ridicate (ITI)
s,i Instrumentul european pentru democrație s,i drepturile omului (IEDDO). Aceste instrumente principale de finanțare
geografice s,i „cu finalitate politică” sunt completate de instrumente destinate să răspundă nevoilor specifice s,i, mai ales,
să furnizeze un răspuns în situații de criză: Instrumentul de stabilitate (IS), Instrumentul de cooperare pentru siguranță
nucleară (INSC), Instrumentul financiar pentru protecție civilă (IFPC), Ajutorul umanitar, Asistența macrofinanciară (AMF)
s,i Politica externăs,i de securitate comună (PESC).
44 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Recenta evaluare intermediară a instrumentelor de ajutor extern (1), realizată în 2009, confirmă faptul că reglementările
au oferit până acum un cadru juridic s,i politic fiabil s,i eficace pentru activitățile din cadrul priorității strategice „UE – actor
mondial”. Mecanismele inovatoare, precum cooperarea transfrontalieră, s,i-au dovedit, de asemenea, valoarea adăugată.
În 2011, se preconizează că punerea în aplicare a aproape tuturor programelor va continua la viteza de croazieră.

În conformitate cu cadrul financiar 2007-2013, PB 2011 respectă, în general, profilul pachetelor financiare multianuale
ale instrumentelor respective. Cu toate acestea, există o serie de abateri de la programarea financiară indicativă:

— 65 de milioane EUR sunt propuse în cadrul măsurilor întreprinse ca urmare a Acordului de la Copenhaga, încheiat
în decembrie 2009. Această sumă, care consolidează programul tematic „Mediul s,i gestionarea durabilă a resurselor
naturale” (ENRTP) din cadrul ICD, va permite finanțarea măsurilor de adaptare, limitare s,i transfer de tehnologie în
țările cel mai puțin dezvoltate s,i în economiile emergente;

— 43 de milioane EUR sunt propuse pentru finanțarea măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor în favoarea prin-
cipalelor țări ACP furnizoare de banane afectate de liberalizarea determinată de clauza națiunii celei mai favorizate
în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), ca urmare a propunerii de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1905/2006 privind ICD (2). Din această sumă, 25 de milioane EUR provin din marja de la rubrica 4,
13 milioane EUR din realocarea în cadrul programului ICD s,i 5 milioane EUR din realocarea în cadrul instrumen-
tului financiar de protecție civilă;

— 25 de milioane EUR sunt propuse pentru a continua sprijinul acordat comunității turco-cipriote;

— 20 de milioane EUR în credite de angajament suplimentare sunt propuse pentru a satisface nevoile continue ale
populației palestiniene, după majorările repetate din anii precedenți. Procesul de pace în Orientul Mijlociu, UNWRA
s,i dezvoltarea socioeconomică a Teritoriilor palestiniene ocupate vor beneficia în continuare de sprijinul acordat, de
asemenea, în cadrul altor instrumente de ajutor extern;

— 15 milioane EUR sunt propuse pentru a consolida contribuția Uniunii la Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA,
a tuberculozei s,i a malariei, în vederea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului;

— 5 milioane EUR sunt propuse pentru a continua „Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice”, în cadrul postului Poli-
tica europeană de vecinătate s,i parteneriat (PEVP) – Cooperarea financiară cu Europa de Est (postul buge-
tar 19 08 01 03). În plus față de această sumă, 6 milioane EUR din creditele pentru 2010 vor fi reportate de la postul
bugetar 19 08 02 03 („Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice”);

— pentru a începe pregătirile pentru instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar, astfel cum se prevede
la articolul 214 alineatul (5) din Tratatul de la Lisabona, se propune crearea unei noi linii bugetare în domeniul de
politică 23, Ajutor umanitar, la care să se înscrie suma de 1 milion EUR;

— se propune majorarea creditelor alocate Instrumentului pentru cooperarea cu țările industrializate (ITI) cu
1 milion EUR față de programarea financiară, în vederea intensificării cooperării bilaterale în domeniul recunoas,terii
reciproce a diplomelor s,i al mobilității cu țări precum Australia, Coreea de Sud s,i Japonia;

— pe de altă parte, provizionarea Fondului de garantare pentru acțiuni externe este stabilită la 138,9 milioane EUR,
ceea ce reprezintă o scădere față de previziunile inițiale ale programării financiare pentru 2011. Ca urmare a insti-
tuirii noului mecanism de provizionare s,i a aderării noilor state membre, Fondul de garantare a prezentat un exce-
dent excepțional la începutul perioadei 2007-2013. Cu toate acestea, nevoile bugetare pentru finanțarea Fondului
de garantare vor înregistra o cres,tere puternică în perioada rămasă până la sfârs,itul cadrului financiar actual, în spe-
cial din două motive: se preconizează că plățile nete ale BEI vor cres,te, iar criza economicăs,i financiară a produs o
cres,tere a cererilor de asistență macrofinanciară din partea țărilor terțe. De aceea, economiile observate în
perioada 2007-2011 nu pot fi extrapolate pentru următorii ani s,i nu este exclus ca, în 2012 sau 2013, creditele pre-
văzute (200 de milioane EUR/an) să fie insuficiente.

(1) COM(2009)196, 21.4.2009.


(2) COM(2010)102, 17.3.2010.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 45

3.6.3. Instrumente cu finalitate politică

Acțiunea-cheie prevăzută pentru exercițiul 2011 este continuarea procesului de intensificare a programelor bilaterale,
regionale s,i tematice pe baza Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), a Instrumentului european de
vecinătate s,i parteneriat (IEVP), a Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD), a Instrumentului de
cooperare cu țările industrializate s,i cu venituri ridicate (ITI) s,i a Instrumentului european pentru democrație s,i
drepturile omului (IEDDO). Depăs,irea provocărilor generate de schimbările climatice a fost identificată drept un
domeniu-cheie de intervenție în cadrul revizuirii la mijlocul perioadei a majorității instrumentelor de ajutor extern. Dat
fiind că acestea nu figurează explicit în nomenclatura bugetară, trebuie subliniat faptul că eforturile suplimentare de abor-
dare a cauzelor s,i a consecințelor schimbărilor climatice în țările terțe vor fi finanțate din ce în ce mai mult prin inter-
mediul fondurilor angajate în temeiul planurilor anuale de acțiune aferente instrumentelor geografice.

3.6.3.1. Asistența acordatățărilor candidate s,i potențialelor țări candidate (IPA)

Uniunea Europeană pregătes,te în continuare viitoare extinderi. În prezent, se desfăs,oară negocierile de aderare cu Croația
s,i Turcia, iar Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei are statut de țară candidată; alte țări din Balcanii de Vest sunt poten-
țiale țări candidate. În iulie 2009, Islanda s,i-a prezentat cererea de aderare la Uniunea Europeană. În februarie 2010, la
cererea Consiliului, Comisia a prezentat un aviz cu privire la candidatura Islandei. Avizul respectiv recomanda acordarea
statutului de țară candidatăs,i deschiderea negocierilor de aderare. Participarea Islandei la programul IPA va fi neutră din
punct de vedere bugetar, deoarece se va realiza printr-o realocare în cadrul pachetului financiar destinat IPA. În prezent,
Comisia pregătes,te un aviz privind cererile de aderare prezentate de Muntenegru s,i de Albania.

Printre principalele etape pentru anul 2011 se numără eventuala încheiere a negocierilor de aderare cu Croația, în cazul
în care acestea nu se încheie mai devreme. Alte etape principale sunt evoluțiile înregistrate în negocierile de aderare cu
Turcia s,i progresele înregistrate în cadrul eventualelor negocieri de aderare cu Islanda. Comisia a recomandat începerea
negocierilor de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În cazul în care vor fi lansate, negocierile de aderare
ar putea intra într-o fază pe deplin operațională în 2011. În ceea ce prives,te Turcia, negocierile de aderare vor continua
s,i ar putea cunoas,te un nou impuls în cazul găsirii unei soluții globale la problema cipriotă; o evoluție pozitivă ar per-
mite deschiderea mai multor capitole noi de negociere, precum s,i închiderea altor capitole, ceea ce va necesita o relan-
sare a reformelor.

În 2011, se as,teaptă ca țările din Balcanii de Vest să realizeze progrese suplimentare în ceea ce prives,te viitorul european
al regiunii. Acordurile de stabilizare s,i de asociere (ASA) cu țările din Balcanii de Vest sunt în stadii de ratificare s,i de
punere în aplicare diferite; pentru unele țări, acestea ar putea să se prelungească în 2011. Procesul de punere în aplicare
a acordurilor de stabilizare s,i de asociere este esențial pentru promovarea reformelor necesare în aceste țări s,i pentru pre-
gătirea acestora în vederea unei viitoare aderări. În acest context, Comisia va trebui să facă eforturi importante pentru a
furniza orientări politice s,i asistențăs,i pentru a colabora îndeaproape cu ceilalți actori internaționali. Consiliul ar putea
solicita Comisiei să prezinte, cel mai târziu în 2011, un aviz privind cererea Serbiei de aderare la UE. Comisia va conti-
nua să pună în aplicare măsuri de promovare a dezvoltării politice s,i socioeconomice a Kosovo. Aceste măsuri sunt o
continuare a eforturilor financiare depuse de UE, începând din 2008, prin acordarea de credite suplimentare în cadrul
IPA pentru Kosovo, în vederea garantării angajamentului UE față de Kosovo.

De la 1 ianuarie 2007, asistența pentru preaderare se acordă pe baza Instrumentului de asistență pentru preaderare
(IPA), care a înlocuit o serie de alte instrumente anterioare (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS, Instrumentul Turcia). În
cadrul IPA, asistența pentru preaderare se acordățărilor candidate s,i potențialelor țări candidate. Instrumentul răspunde
necesității unei abordări flexibile, care să permită luarea în considerare rapidă a noilor priorități. Acesta cuprinde asis-
tența pentru tranziție s,i consolidarea instituțiilor, cooperarea transfrontalieră, dezvoltarea regională, dezvoltarea resur-
selor umane s,i dezvoltarea rurală. Ultimele trei componente sunt accesibile numai țărilor candidate recunoscute, cu titlu
de pregătire pentru fondurile structurale s,i Fondul de coeziune, precum s,i pentru Fondul european agricol pentru dez-
voltare rurală. Aceste componente sunt înscrise în buget la domeniile de politică corespunzătoare: Extindere, Politică
regională, Ocuparea forței de muncăs,i afaceri sociale, precum s,i Agriculturăs,i dezvoltare rurală.

Diferitele componente din pachetul IPA au fost prevăzute în buget în funcție de cadrul financiar indicativ multianual
(CFIM), prezentat Parlamentului European s,i Consiliului în octombrie 2009, odată cu pachetul anual al Comisiei privind
extinderea, în conformitate cu articolul 5 din regulamentul IPA. CFIM va fi modificat în noiembrie 2010 pentru a ține
seama de probabilitatea ca Islanda să se numere printre țările care beneficiază de IPA.
46 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Tabel recapitulativ cu creditele de angajament pentru IPA în 2011 (milioane EUR, în prețuri curente):

Asistența pentru tranziție s,i dezvoltare instituțională 784


Cooperare regionalăs,i transfrontalieră (inclusiv FEDER) 70
Dezvoltare regională 391
Dezvoltarea resurselor umane 103
Dezvoltare rurală 215
Programe cu beneficiari multipli 182
Cheltuieli de sprijin, inclusiv subvenția acordată agenției executive EAC 52
TOTAL 1 797

3.6.3.2. Sprijinirea comunității turco-cipriote

Este necesar să se acorde în continuare sprijin comunității turco-cipriote pentru a o apropia de Uniunea Europeanăs,i pen-
tru a pregăti reunificarea insulei. Fondurile propuse în buget (25 de milioane EUR) vor fi folosite, în special, pentru pro-
grame de subvenționare destinate unei game largi de beneficiari din societatea civilă a comunității: ONG-uri, studenți s,i
profesori, s,coli, agricultori, sate mici, IMM-uri. Aceste activități sunt axate pe reunificare. Ar trebui să se acorde priori-
tate, în măsura posibilităților, proiectelor de reconciliere care creează punți între cele două comunități s,i care consolidează
încrederea. Aceste măsuri subliniază dorința puternicăs,i angajamentul UE în ceea ce prives,te soluționarea problemei
Ciprului s,i reunificarea.

3.6.3.3. Colaborarea cu țările vecine (IEVP)

În 2011, Comisia va depune în continuare eforturi pentru a crea un spațiu de pace, stabilitate s,i prosperitate între UE s,i
vecinii săi prin dezvoltarea parteneriatelor în contextul politicii europene de vecinătate (PEV). Activitățile din 2011 se
vor baza pe noile programe indicative multianuale ale IEVP pentru perioada 2011-2013. Relațiile dintre UE s,i Federația
Rusă nu sunt guvernate de politica europeană de vecinătate, ci fac obiectul unui amplu parteneriat strategic concretizat
în spații comune.

Asistența financiară se acordă prin Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat (IEVP), care se adreseazățăr-
ilor vizate prin politica europeană de vecinătate, s,i anume țărilor din sudul s,i estul Mediteranei, inclusiv Teritoriile pal-
estiniene ocupate, precum s,i Ucrainei, Republicii Moldova s,i Belarus s,i țărilor din sudul Caucazului. Acest instrument
sprijină, de asemenea, parteneriatul strategic cu Federația Rusă.

2011 va fi al doilea an complet de punere în aplicare a Parteneriatului estic consolidat (1), care va permite consolidarea
semnificativă a politicii UE în ceea ce prives,te partenerii săi estici, prin dorința de a crea condițiile necesare unei asocieri
politice s,i a unei aprofundări a integrării economice între Uniunea Europeanăs,i partenerii săi estici prin dezvoltarea unei
dimensiuni estice specifice a politicii europene de vecinătate. În acest scop, Parteneriatul estic urmăres,te sprijinirea
reformelor politice s,i socioeconomice, facilitând apropierea s,i convergența cu Uniunea Europeană. Vor continua activi-
tățile consacrate noilor acorduri de asociere s,i acordurilor de liber schimb aprofundate s,i cuprinzătoare. Inițiativa recentă
privind programul cuprinzător de dezvoltare instituțională (un cadru pe termen mediu de planificare s,i punere în apli-
care menit să promoveze dezvoltarea instituțională în țările vizate de Parteneriatul estic) s,i negocierile privind modali-
tățile contractuale care să permitățărilor partenere să participe la programele de cheltuieli ale UE reprezintă exemple
concrete ale acestor eforturi. În acelas,i sens, Parteneriatul estic va contribui la crearea unui climat de încredere s,i la con-
solidarea legăturilor existente între cei s,ase parteneri estici. În proiectul de buget 2011, Comisia propune majorarea cu
5 milioane EUR a fondurilor pentru cooperarea cu Europa de Est, în special în vederea „Strategiei pentru regiunea Mării
Baltice”, față de programarea financiară pentru 2011.

(1) Comunicarea Comisiei COM(2008)823 s,i Declarația Consiliului European din 20.3.2009.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 47

În ceea ce prives,te regiunea mediteraneeană, în afara PEV, UE îs,i urmăres,te obiectivele în cadrul general oferit de Uni-
unea pentru Mediterana, inițiativă lansată la Paris, la 13 iulie 2008. Păstrând acquis-ul procesului de la Barcelona, Uni-
unea pentru Mediterana vizează consolidarea parteneriatului deja bine stabilit, oferind o guvernanță mai echilibrată a
procesului, o mai mare vizibilitate, precum s,i o mai mare concentrare asupra proiectelor de promovare a cooperării
intraregionale s,i interregionale. În martie 2010, secretariatul permanent s,i-a început activitatea la Barcelona. Primul
proiect emblematic urmează să fie lansat în curând.

Asistența s,i cooperarea financiară cu țările vecine se acordă prin patru canale, respectiv: (i) programe specifice pentru
fiecare țară, (ii) programe interregionale s,i regionale, (iii) două instrumente tematice (Facilitatea de investiții pentru veci-
nătate s,i Facilitatea pentru guvernanță) s,i (iv) o componentă de cooperare transfrontalieră. Aceasta din urmă este o carac-
teristică specifică în cadrul IEVP, care va fi pusă în aplicare în cadrul unor programe comune care vor reuni regiuni din
statele membre s,i țările partenere care au o graniță comună. În urma negocierilor multilaterale complexe, programarea
s,i aplicarea cooperării transfrontaliere au atins viteza de croazieră în 2010. Țările IEVP vor beneficia, de asemenea, de
finanțare în cadrul programelor tematice guvernate de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD – a se vedea
mai jos) pentru care o parte din pachetele corespunzătoare sunt puse deoparte, în special în ceea ce prives,te programul
de migrație s,i azil.

La baza acțiunilor stau rapoartele de monitorizare sectoriale s,i de țară efectuate în mod regulat, care identifică domeniile
de politică unde cooperarea este promițătoare s,i încununată de succes, precum s,i domeniile în care eforturile UE trebuie
intensificate în continuare. Aspectele privind migrația, educația, energia s,i schimbările climatice, în special dezvoltarea
ulterioară a instrumentelor financiare, vor rămâne în centrul atenției.

Procesul de pace din Orientul Mijlociu (PPOM) va necesita în continuare resurse financiare semnificative. Prin interven-
țiile sale politice, în special prin participarea sa în Cvartet, UE va continua să depună eforturi în vederea găsirii unei soluții
globale la PPOM, valorificând pe deplin posibilitățile oferite de noua structură instituțională prevăzută de Tratatul de la
Lisabona. Asistența oferită de Comisie se va concentra în continuare pe crearea unui stat palestinian, pe acordarea de aju-
toare în Teritoriile palestiniene ocupate, precum s,i pe susținerea reconstrucției în Gaza. Cu toate acestea, nivelul excep-
țional de ridicat al alocărilor din anii precedenți nu poate fi menținut fără a pune în pericol fondurile destinate celorlalte
țări din regiune, într-un moment în care UE este pe cale de a-s,i consolida relațiile cu multe dintre aceste țări. Dacă bene-
ficiază, conform propunerilor pentru 2011, de un nivel mai sustenabil al finanțărilor, de 200 de milioane EUR, sumă
care include 20 de milioane EUR din marja de la rubrica 4, Teritoriile palestiniene ocupate vor rămâne cel mai mare bene-
ficiar al ajutorului acordat prin IEVP, calculat pe cap de locuitor. De asemenea, Comisia va depune eforturi pentru a con-
tribui la deblocarea accesului Autorității Naționale Palestiniene la alte surse de venituri, cum ar fi veniturile din taxele
vamale, care nu sunt disponibile în prezent din cauza blocadei israeliene. Sunt necesare progrese în acest sens, precum s,i
o cres,tere a contribuției din partea celorlalți donatori pentru a sprijini în mod corespunzător punerea în aplicare a pla-
nului național palestinian (2011-2013). Comisia va supraveghea îndeaproape evoluțiile în acest domeniu. În timp ce posi-
bilitățile bugetare de suplimentare a pachetului financiar IEVP devin din ce în ce mai reduse, trebuie subliniat faptul că
nevoile urgente pot s,i vor fi satisfăcute prin recurgerea la multe alte instrumente complementare de ajutor extern, pre-
cum s,i prin programe multinaționale s,i regionale.

Creditele de angajament destinate politicii europene de vecinătate s,i cooperării cu Rusia în 2011 se ridică la 1 730 de
milioane EUR, în total, sumă care include majorarea de 20 de milioane EUR propusă pentru „Procesul de pace din Ori-
entul Mijlociu” s,i cele 5 milioane EUR pentru „Strategia pentru regiunea Mării Baltice”.

Tabel recapitulativ cu creditele de angajament în funcție de componente s,i programe (milioane EUR, în prețuri curente):

Țările mediteraneene 843


Palestina s,i procesul de pace 200
Europa de Est 555
Cooperarea transfrontalieră (contribuție de la rubrica 4) 84
Cheltuieli de sprijin 48
TOTAL 1 730
48 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.6.3.4. Lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD)

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) beneficiază de cel mai important pachet financiar din domeniul Afa-
ceri externe.

Obiectivul global al acestui instrument este eradicarea sărăciei în țările s,i regiunile partenere în cadrul dezvoltării dura-
bile, inclusiv urmărirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (denumite în continuare „ODM”), precum s,i promova-
rea democrației, a bunei guvernări, a respectării drepturilor omului s,i a statului de drept.

ICD s-a dovedit a fi un instrument capabil să răspundă obiectivelor stabilite în ceea ce prives,te coerența, eficacitatea s,i
eficiența în domeniul cooperării pentru dezvoltare. ICD cuprinde programe geografice s,i tematice s,i este format din trei
componente principale, la care se propune adăugarea unei a patra componente.

Prima componentă est reprezentată de acordarea de asistență pentru Africa de Sud s,i 47 de țări în curs de dezvoltare din
America Latină, Asia, Asia Centralăs,i Orientul Mijlociu (Irak, Iran s,i Yemen). A doua componentă sprijină restructurarea
producției de zahăr în 18 țări ACP. Cea de a treia componentă constă în desfăs,urarea a cinci programe tematice: investiți
în resurse umane, mediu s,i gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv a energiei, actori nestatali s,i autorități locale
în dezvoltare, securitatea alimentară, precum s,i migrația s,i azilul. A patra componentă se referă la propunerea de modi-
ficare a măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor în favoarea principalelor țări ACP furnizoare de banane afectate
de liberalizarea determinată de clauza națiunii celei mai favorizate, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Cele cinci programe tematice sprijină acțiunile din toate țările în curs de dezvoltare, inclusiv pe cele care fac obiectul IEVP
s,i al Fondului european de dezvoltare (FED) s,i ar trebui să aducă o valoare adăugată distinctăs,i să completeze programele
de natură geografică, ce constituie principalul cadru pentru cooperarea UE cu țările terțe. Programele tematice corespund
unui domeniu de activitate specific care prezintă interes pentru un grup de țări partenere care nu au în comun un criteriu
geografic sau activități de cooperare orientate spre diverse regiuni sau grupuri de țări partenere sau o acțiune interna-
țională fără specific geografic.

Nivelul de asistență financiară solicitat pentru 2011 corespunde pachetelor stabilite prin codecizie, as,a cum se prevede
în regulament, în propunerea de modificare s,i în programarea financiară actualizată din ianuarie 2010.

Cres,terile propuse față de programarea financiară vizează „Finanțarea inițială rapidă pentru acțiunile în domeniul schim-
bărilor climatice”, „Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, a tuberculozei s,i a malariei” s,i „Măsurile de însoțire pen-
tru sectorul bananelor”, astfel cum se prezintă în cele ce urmează.

Comisia consideră schimbările climatice drept una dintre prioritățile sale s,i propune, în consecință, o majorare de 65 de
milioane EUR destinată acțiunilor întreprinse ca urmare a acordului încheiat la Copenhaga. Din această sumă, 50 de mil-
ioane EUR vizează angajamentele asumate de Consiliul European în decembrie 2009, dintre care jumătate vor fi utilizate
pentru a sprijini măsurile de adaptare la schimbările climatice (prin sprijinirea „Alianței mondiale de luptă împotriva
schimbărilor climatice”) s,i cealaltă jumătate pentru atenuarea schimbărilor climatice (de exemplu, strategiile de dezvoltare
cu emisii reduse; monitorizarea, raportarea s,i verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră; consolidarea capacităților în
vederea participării la mecanismele bazate pe piața dioxidului de carbon; cooperarea tehnologică; consolidarea capaci-
tăților în vederea reducerii emisiilor cauzate de despăduriri s,i de degradarea pădurilor – REDD). Dat fiind că acest anga-
jament de 50 de milioane EUR depăs,es,te nivelul prevăzut pentru linia destinată programului tematic ENRTP, majorarea
„finanțării inițiale rapide” oferă noi resurse suplimentare în comparație cu bugetul s,i cu programările privind ajutorul ofi-
cial pentru dezvoltare, în conformitate cu acordul încheiat la Copenhaga. De asemenea, în cadrul aceluias,i program se
propune o sumă suplimentară de 15 milioane EUR pentru consolidarea sprijinului acordat Alianței mondiale împotriva
schimbărilor climatice, în vederea sporirii capacității de rezistență a țărilor sărace s,i vulnerabile la schimbările climatice.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 49

În plus, Comisia propune o sumă de 43 de milioane EUR pentru finanțarea trans,ei din 2011 destinată măsurilor de înso-
țire pentru sectorul bananelor (25 de milioane EUR din marja de la rubrica 4, 13 milioane EUR din realocarea în cadrul
ICD s,i 5 milioane EUR din Instrumentul financiar de protecție civilă).

În sfârs,it, Comisia propune majorarea contribuției Uniunii la Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, a tuberculozei
s,i a malariei cu 15 milioane EUR, sumă care se adaugă celor 50 de milioane EUR prevăzute deja în programarea finan-
ciară pentru 2011.

Tabel recapitulativ cu creditele de angajament ICD în funcție de componente s,i programe (milioane EUR, în prețuri
curente):

America Latină 363


Asia 729
Asia Centrală 107
Cooperarea cu Irak, Iran s,i Yemen 39
Africa de Sud 138
Dezvoltarea capitalului uman s,i social 168
Mediul s,i gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia 199
Actori nestatali din domeniul dezvoltării 230
Securitate alimentară 242
Cooperarea cu țările terțe în materie de migrație s,i azil 54
Sprijin de adaptare pentru țările semnatare ale protocolului privind zahărul 197
1. Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor 43
Cheltuieli de sprijin 104
TOTAL 2 613

3.6.3.5. Instrument financiar pentru cooperarea cu țările s,i teritoriile industrializate s,i celelalte țări s,i teritorii cu venituri
ridicate (ITI)

Cooperarea cu aceste țări este un factor important în ceea ce prives,te întărirea rolului s,i a poziției Uniunii pe plan mon-
dial, consolidarea instituțiilor multilaterale s,i contribuția la o dezvoltare echilibrată a economiei mondiale. Obiectivele
generale pentru 2011 sunt gestionarea s,i dezvoltarea cadrelor existente pentru relațiile bilaterale cu principalii parteneri
industrializați ai UE s,i cu țările cu venituri ridicate, consolidarea intereselor economice ale UE prin cooperarea economi-
căs,i prin activități de promovare a mediului de afaceri, precum s,i promovarea intereselor UE cu privire la aspectele de
politică cheie, precum securitatea, energia s,i schimbările climatice. Instrumentul cuprinde, de asemenea, facilitarea schim-
burilor interpersonale prin contacte educaționale, s,tiințifice s,i academice. Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită
cooperării bilaterale în domeniul recunoas,terii reciproce a diplomelor s,i al mobilității cu țări precum Australia, Coreea
de Sud s,i Japonia. Pachetul financiar pentru 2011 este de 25,6 milioane EUR.

Evaluarea intermediară a instrumentelor financiare destinate acțiunilor externe a arătat un „deficit de eligibilitate” pentru
alte activități în afară de asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) în țările ICD care, în mod normal, ar trebui să facă
obiectul Instrumentului ITI. Prin urmare, Comisia a propus (1) extinderea domeniului de aplicare a Instrumentului ITI la
țările ICD pentru a putea da o urmare legislativă acțiunilor pregătitoare (schimburi comerciale s,i s,tiințifice cu India s,i
China s,i cooperarea cu țările cu venituri medii din Asia s,i din America Latină) s,i acțiunilor finanțate anterior din ICD sau
din acțiunile pregătitoare. Se preconizează că noul temei juridic va fi adoptat în 2010. Pachetul financiar legat de extin-
derea instrumentului ITI este de 45 de milioane EUR în 2011. Prin urmare, valoarea totală a creditelor de angajament
solicitată pentru 2011 este de 70,6 milioane EUR, inclusiv cheltuielile de sprijin.

(1) COM(2009)197, 22.4.2009.


50 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.6.3.6. Instrumentul European pentru Democrație s,i Drepturile Omului (IEDDO)

Asistența acordată în cadrul acestui instrument are menirea de a completa diverse alte instrumente pentru punerea în
aplicare a politicilor UE privind democrația s,i drepturile omului, care variază de la dialogul politic s,i eforturile diplo-
matice la diferitele instrumente de cooperare financiarăs,i tehnică, inclusiv programele geografice s,i tematice, precum s,i
intervențiile în situații de criză finanțate din Instrumentul de stabilitate. Acest instrument reflectă nivelul politic înalt s,i
dispozițiile specifice ale tratatului referitoare la dezvoltarea s,i consolidarea democrației, a statului de drept, a respectării
drepturilor omului s,i a libertăților fundamentale. Acesta abordează aspectele legate de drepturile omului s,i de democra-
tizare la nivel mondial, regional, național s,i local, în special în parteneriat cu societatea civilăs,i independent de consim-
țământul guvernelor s,i al altor autorități publice din țările terțe. Această independență facilitează cooperarea cu societatea
civilăs,i intervențiile la nivel internațional care nu sunt legate nici de o zonă geografică anume, nici de situațiile de crizăs,i
care necesită o abordare transnațională.

Finanțarea măsurilor în domeniul democrației s,i al drepturilor omului, inclusiv în cadrul acestei activități, va contribui la
realizarea a trei obiective de politică specifice, s,i anume:

1. promovarea democrației s,i a drepturilor omului prin sprijinirea societății civile s,i a victimelor încălcărilor drepturi-
lor omului;

2. promovarea democrației s,i a drepturilor omului prin sprijinirea acțiunilor multilaterale s,i a cadrelor internaționale
existente s,i

3. consolidarea încrederii în procesele electorale democratice s,i sporirea fiabilității s,i a transparenței acestora prin des-
făs,urarea de misiuni de observare electorală ale Uniunii Europene (UE MEO).

Nivelul creditelor de angajament solicitate în 2011 este de 163,1 milioane EUR.

3.6.4. Instrumente specifice de răspuns în situații de criză

3.6.4.1. Instrumentul de stabilitate (IdS) s,i Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (INSC)

Instrumentul de stabilitate (IdS) cuprinde două componente: prima componentă are ca scop furnizarea unui răspuns adec-
vat la situațiile de instabilitate s,i criză, iar a doua, rezolvarea unor probleme pe termen lung privind stabilitatea sau
securitatea.

În 2011, distribuirea geografică a ajutorului acordat prin IdS pentru situații de criză (prima parte a IdS) va rămâne pro-
babil asemănătoare celei din primii trei ani de punere în aplicare, pe parcursul cărora a fost mobilizată o sumă totală de
350 de milioane EUR pentru aproape 100 de acțiuni individuale în toată lumea. Cea mai mare parte a sprijinului a fost
acordată unor țări din Africa (în special Republica Democratică Congo, Republica Centrafricană, Ciad, Zimbabwe, Soma-
lia – aproximativ 25 %), urmată de acțiunile din Asia (în special Pakistan, Sri Lanka, Nepal – aproximativ 20 %), Orientul
Mijlociu (Liban, Palestina, refugiații din Siria – 18 %), Kosovo s,i Georgia. Pe lângă reacțiile în situații de criză, prima parte
din IdS va sprijini s,i măsurile care vizează îmbunătățirea pregătirii pentru situații de criză, as,a-numitul „parteneriat pen-
tru consolidarea păcii”. Comisia va continua, de asemenea, să joace un rol activ în procesul Kimberley, abordând pro-
blema resurselor mobilizate în cadrul conflictelor, cum ar fi diamantele.

După stabilizarea condițiilor, a doua parte a IdS va continua să finanțeze Facilitatea de susținere a experților (FSE) s,i să
sprijine lupta împotriva traficului cu arme de foc s,i cu arme de calibru mic, lupta împotriva traficului de droguri, a crimi-
nalității organizate s,i a terorismului. IdS va continua să susțină fos,tii oameni de s,tiințăs,i ingineri specialis,ti în armament
în găsirea unui nou loc de muncă, prin intermediul centrelor internaționale pentru s,tiințăs,i tehnologie de la Moscova,
Rusia (ISTC) s,i de la Kiev, Ucraina (STCU). Consolidarea capacităților civile s,i a schimbului de informații în contextul
luptei împotriva traficului ilegal de substanțe chimice, biologice, radiologice s,i nucleare (CBRN), precum s,i controlul
exportului de bunuri cu dublă utilizare vor fi menținute pe lista priorităților pe termen lung. În plus, se prevede institu-
irea unor centre de excelență CBRN în ASEAN s,i în regiunile din Orientul Mijlociu s,i, eventual, în Africa Subsahariană,
în funcție de evaluarea nevoilor.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 51

In 2011, promovarea unei veritabile culturi în materie de siguranță nucleară va rămâne în centrul intervențiilor Instru-
mentului pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (INSC). Sprijinul acordat organismelor de reglementare s,i
instituirii unei veritabile culturi a securității în cadrul operațiunilor nucleare, precum s,i prelucrarea s,i eliminarea în con-
diții de securitate a combustibilului nuclear uzat s,i a des,eurilor radioactive vor fi componentele-cheie ale acțiunii UE în
țările partenere (până acum, principalii parteneri au fost Rusia s,i Ucraina s,i, într-o măsură mai mică, Kazahstan s,i Arme-
nia). O altă activitate importantă va fi în continuare reprezentată de elaborarea s,i punerea în aplicare a unor strategii pen-
tru dezafectarea instalațiilor existente s,i reabilitarea fostelor amplasamente nucleare. În 2009, au fost organizate misiuni
de explorare în noi țări s,i regiuni (de exemplu, Brazilia, Argentina s,i Asia de Sud-Est), care ar putea duce la noi proiecte
în 2011. În afara acestor activități, aproximativ 30 % din creditele INSC vor fi alocate Fondului privind realizarea unei
structuri de protecție la Cernobâl (CSF). UE este un donator important pentru CSF, cu o contribuție de aproximativ 250 de
milioane EUR începând cu 1997. Ținând seama de cres,terea nevoilor în materie de continuitate, UE va trebui să îs,i asume
rolul în viitor, punând la dispoziție fonduri suplimentare superioare mediei anilor precedenți.

În 2011, finanțarea solicitată este de 290,2 milioane EUR pentru Instrumentul de stabilitate s,i de 75,8 milioane EUR pen-
tru Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară. Aceste sume sunt defalcate în funcție de compo-
nente s,i de programe, după cum urmează (milioane EUR, în prețuri curente):

Pregătirea s,i capacitatea de reacție în situații de criză 203


Acțiuni în domeniul neproliferării armelor de distrugere în masă 49
Acțiuni transregionale în domeniile criminalității organizate, traficului ilegal, protecției infrastructurilor critice,
30
amenințărilor la adresa sănătății publice s,i luptei împotriva terorismului
Asistență în domeniul nuclear 75
Cheltuieli de sprijin 9
TOTAL 366

3.6.4.2. Instrumentul de ajutor umanitar s,i Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC)

În 2011, activitățile de ajutor umanitar vor continua să finanțeze asistența în situații de criză uitate s,i complexe din țările
cele mai vulnerabile (mai ales în Africa), precum s,i sprijinul acordat regiunilor afectate de consecințele catastrofelor natu-
rale, precum cicloane sau uragane, secetă, cutremure, inundații sau frig extrem. Pe baza evaluărilor privind nevoile efec-
tuate de experți în domeniu s,i ținând seama de evaluarea globală a nevoilor, se preconizează alocarea a aproximativ 85 %
din fonduri în beneficiul regiunilor de înaltă prioritate (cum ar fi Sudan, Ciad s,i alte țări din Africa Centralăs,i din Cornul
Africii, precum s,i mai mule țări din Asia, America Latină, zona Pacificului s,i a Caraibilor). Un procent de aproximativ 12 %
va fi alocat, în mod tradițional, crizelor uitate, care nu beneficiază de suficientă atenție din partea media s,i a donatorilor
s,i pentru care UE rămâne cel mai important donator, dacă nu chiar singurul. O parte din buget va fi consacrată, în con-
tinuare, eforturilor din domeniul pregătirii pentru dezastre s,i al capacității de reacție în țările s,i regiunile vulnerabile la
catastrofe naturale precum inundații, alunecări de teren, secetă, cutremure, tsunami, cicloane s,i incendii forestiere. Garan-
tarea faptului că asistența alimentară umanitară este acordată în mod rapid, eficient s,i eficace va fi în continuare un ele-
ment esențial pentru salvarea s,i protejarea vieților omenes,ti în rândul populațiilor cel mai grav afectate, în special
deoarece consecințele crizei alimentare, care a atins punctul culminant în 2008, vor continua să afecteze aceste populații
timp de mai mulți ani. Numai în 2009, o sumă suplimentară de 95 de milioane EUR a trebuit mobilizată din rezerva
pentru ajutoare de urgență pentru a răspunde unor situații deosebit de grave în Cornul Africii s,i în Pakistan.

Nivelul propus pentru creditele de angajament în 2011 este de 824,7 milioane EUR.

Obiectivul Instrumentului financiar de protecție civilă (IFPC) este de a asista statele membre în vederea asigurării mobi-
lizării rapide, eficace din punct de vedere a costurilor s,i eficiente, a asistenței europene pentru protecția civilă în orice tip
de urgență majoră în țările terțe. În 2009, UE a acordat asistență pentru protecția civilă în 14 țări terțe, care au fost cel
mai grav afectate de catastrofe naturale (de exemplu, Fiji, Namibia, Tadjikistan, Benin, Indonezia). Cu toate acestea, în
comparație cu valoarea inițială a creditelor, rata de executare a rămas foarte scăzută (situație asemănătoare celei din ulti-
mii 2 ani). De aceea, Comisia propune adaptarea sumei prevăzute pentru 2011 la un nivel corespunzător ratei de exe-
cutare. Dacă este necesar, Comisia va încerca să identifice toate posibilitățile disponibile de finanțări suplimentare.

Nivelul propus pentru creditele de angajament în 2011 este de 4,0 milioane EUR.
52 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.6.4.3. Asistența macrofinanciară

Asistența macrofinanciară reprezintă un instrument de stabilizare economicăs,i un motor pentru reformele structurale
din țările terțe beneficiare. Accelerarea reformelor în țările învecinate, în conformitate cu politica de vecinătate, precum
s,i eforturile de ajustare s,i de reformă depuse de țările candidate s,i potențial candidate în perioada de preaderare vor avea
implicații financiare pentru aceste țări. Consecințele crizei economice s,i financiare mondiale vor continua, probabil, să
stimuleze cererile de asistență macrofinanciară din partea țărilor terțe, astfel cum a fost cazul s,i în 2009. În 2009, 35 de
milioane EUR au fost puse la dispoziția Armeniei s,i 46 de milioane EUR la dispoziția Georgiei, în cadrul componentei
„Ajutoare nerambursabile”.

Nivelul propus pentru creditele de angajament în 2011 este de 114,9 milioane EUR.

3.6.5. Politica externăs,i de securitate comună (PESC)

Activitățile din domeniul politicii externe s,i de securitate comună (PESC) vor continua cu un buget majorat, în con-
formitate cu cadrul financiar 2007-2013. Se estimează că cea mai mare parte a resurselor pentru 2011 va fi utilizată pen-
tru finanțarea misiunii EULEX din cadrul politicii europene de securitate s,i apărare (PESA) în Kosovo, care dispune în
prezent de aproximativ 3 000 de persoane s,i este pe deplin operațională. În conformitate cu prioritățile politice s,i de secu-
ritate ale UE, misiunea de poliție în Afghanistan (EUPOL) va avea drept obiectiv cres,terea efectivelor (de la 270 la 400),
pentru a continua să joace un rol activ în capitalăs,i în mai multe provincii (formarea s,i instruirea forțelor de poliție
afgane). Bugetul alocat acestei misiuni va trebui majorat proporțional cu cres,terea de personal (s,i anume la 48 de mil-
ioane EUR). Având în vedere că misiunea de monitorizare (EUMM) în Georgia s-a desfăs,urat cu succes, se prevede con-
tinuarea acesteia în condițiile actuale, suma alocată fiind comparabilă celei din 2010 (30 de milioane EUR). UE trebuie să
îs,i asigure în continuare rolul internațional în soluționarea conflictelor s,i în acțiunile de stabilizare din Orientul Mijlociu,
Africa s,i alte regiuni din lume aflate în dificultate s,i să joace un rol activ în domeniul neproliferării armelor de distrugere
în masăs,i a armelor ilicite de calibru mic s,i us,oare (SALW).

Nivelul creditelor de angajament propuse în 2011 este de 327,4 milioane EUR, ceea ce reprezintă o cres,tere cu aproape
46 de milioane EUR comparativ cu bugetul 2010, în conformitate cu programarea financiară.

3.6.6. Fondul de garantare pentru acțiuni externe

În noul cadru financiar, resursele pentru provizionarea Fondului de garantare pentru acțiuni externe sunt înscrise în buget
direct la rubrica 4, în conformitate cu procedura bugetară anuală obis,nuită. Ca urmare a adoptării noului mecanism de
provizionare, se solicită o provizionare de 138,9 milioane EUR în 2011.

3.6.7. Rezerva pentru ajutoare de urgență

Rezerva pentru ajutoare de urgență este finanțată în afara cadrului financiar multianual s,i va fi utilizată pentru a furniza
un răspuns rapid la cererile de ajutor specifice ale țărilor nemembre în urma evenimentelor imprevizibile, numai dacă
este necesar în cursul anului. Această rezervă va fi pusă la dispoziție în primul rând pentru acordarea de ajutor umanitar,
dar s,i pentru gestionarea crizelor civile s,i pentru protecție civilă, atunci când este necesar. În ultimii trei ani, solicitarea de
consolidare bugetară în scopuri umanitare s,i de gestionare a crizelor a fost, în medie, de aproximativ 125 de milioane EUR
pe an (cu excepția efectului Facilității pentru alimente). Cea mai mare parte a sumei mobilizate (272 de milioane EUR) a
fost utilizată pentru finanțarea ajutorului umanitar s,i alimentar în țările cel mai grav afectate de criza alimentară care a
început în 2008 s,i a continuat în 2009. O situație umanitară extrem de gravă care a apărut în urma cutremurului produs
în Haiti la începutul anului 2010 a necesitat un efort extraordinar (112 milioane EUR).

Nivelul creditelor de angajament propuse în 2011 pentru rezerva pentru ajutoare de urgență este de 253,9 milioane EUR.
Având în vedere caracterul imprevizibil al crizelor s,i pentru a asigura capacitatea Comisiei de a reacționa rapid la orice
situație de criză urgentă, trebuie asigurat un nivel suficient al creditelor de plată. Dat fiind că, în general, Comisia efec-
tuează o plată de prefinanțare de aproximativ 80 % la începutul operațiunilor umanitare, se propune stabilirea nivelului
creditelor de plată la 80 % din nivelul creditelor de angajament.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 53

3.7. Administrație: rubrica 5

3.7.1. Tabel recapitulativ

Totalul cheltuielilor pentru administrație este estimat la 8 255,4 milioane EUR în 2011 pentru toate instituțiile, cu o
marjă de 160,6 milioane EUR.
(milioane EUR, în prețuri curente)
Buget CF Proiect de buget Diferență
2010 2011 2011 2011-2010
Credite Credite Credite Credite %
Comisia 3 604,6 3 709,0 104,4 2,9 %
Alte instituții 2 957,4 3 097,9 140,5 4,8 %
Pensii (toate instituțiile) 1 192,8 1 275,0 82,2 6,9 %
S,colile europene 154,2 173,5 19,3 12,5 %
Total cheltuieli la rubrica 5 7 909,0 8 334 8 255,4 346,4 4,4 %
Marjă = 160,6

Calcularea marjei include o sumă de 82 de milioane EUR legată de contribuțiile personalului la sistemul de pensii (1).

Repartizarea cheltuielilor estimate este următoarea:

Proiect de buget
Rubrica 5: Administrație 2011
(credite de angajament)
EUR %
Comisia 3 709 015 000 44,9 %
Alte instituții 3 097 928 829 37,6 %
Pensii (toate instituțiile) 1 274 979 000 15,4 %
S,colile europene 173 514 000 2,1 %
Total 8 255 436 829 100,0 %

(1) La nota de subsol (1) din cadrul financiar multianual 2007-2013 prezentat în tabelul anexat la Acordul interinstituțional din 17 mai
2006 privind disciplina bugetarăs,i buna gestiune financiară, JO C 139, 14.6.2006, se precizează că: „Cheltuielile cu pensiile incluse în
plafonul rubricii 5 sunt calculate fără contribuțiile personalului la sistemul de pensii, în limita a 500 de milioane EUR la prețurile din 2004
pentru perioada 2007-2013”.
54 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

3.7.2. Caracteristici specifice rubricii 5

În rubrica 5 sunt incluse cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor. Nivelul total al creditelor solicitate
pentru 2011, calculate mai jos, se bazează pe totalul proiectelor de declarații estimative ale fiecărei instituții, astfel cum
se prezintă în stadiul actual (1). Proiectele individuale de estimare a bugetului iau în considerare nevoile suplimentare
legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în special în ceea ce prives,te Parlamentul European, Consiliul
European s,i Consiliul, Comitetul Economic s,i Social European s,i Comitetul Regiunilor. Nevoile suplimentare ale acestor
instituții pentru 2011 se bazează pe nevoile care au fost deja identificate pentru exercițiul financiar 2010 în scrisoarea
rectificativă 3/2010 (Consiliul European s,i Consiliul), în proiectul de buget rectificativ 1/2010 (Parlamentul), respectiv în
proiectul de buget rectificativ 2/2010 (Comitetul Economic s,i Social European s,i Comitetul Regiunilor).

Se estimează că marja rămasă sub plafon este suficientă să acopere nevoile prevăzute pentru 2011. Trebuie subliniat fap-
tul că este necesară o marjă corespunzătoare pentru a face față eventualelor variații ale adaptărilor anuale ale salariilor s,i
ale pensiilor, precum s,i eventualelor devieri față de deflatorul fix de 2 %, astfel cum se explică în detaliu în cele ce urmează.

Această secțiune prezintă cheltuielile solicitate pentru care Comisia este direct responsabilă (Comisie, oficii, pensii s,i S,coli
europene). Explicațiile privind solicitările celorlalte instituții sunt oferite direct de instituțiile în cauză, în proiectele lor
respective de declarații estimative.

Un element specific în acest moment este faptul că proiectul de buget al Comisiei a fost întocmit fără a aduce atingere
creării Serviciului european pentru acțiune externă (SEAE). Cu alte cuvinte, creditele s,i personalul Comisiei care vor face
parte din SEAE sunt incluse în solicitarea Comisiei. Într-un stadiu ulterior, după ce se va crea SEAE s,i secțiunea bugetară
aferentă acestuia, se as,teaptă ca posturile s,i creditele corespunzătoare să fie transferate din secțiunile Comisiei s,i ale Con-
siliului, printr-o scrisoare rectificativă la proiectul de buget 2011. Dat fiind că este posibil ca, din punct de vedere buge-
tar, crearea SEAE să nu fie pe deplin neutră, este necesară o marjă suficientă la această rubrică.

3.7.3. Principalii factori care explică evoluția rubricii 5

Principalii factori ai evoluției cheltuielilor administrative sunt numărul de posturi s,i ajustarea remunerațiilor s,i a pensiilor.

Astfel cum se explică în detaliu în secțiunea 3.7.4 de mai jos, pentru 2011 Comisia nu solicită posturi suplimentare. Acest
lucru înseamnă că toate nevoile Comisiei, inclusiv cele legate de noile priorități s,i de intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona, vor fi satisfăcute prin realocarea internă a resurselor umane existente.

În ceea ce prives,te ajustarea salariilor s,i a pensiilor, proiectul de buget 2011 se bazează pe cres,terea propusă de Comisie
în noiembrie 2009 pentru ajustarea din 2009 (3,7 %).

În decembrie 2009, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1296/2009 care a redus ajustarea remunerați-
ilor s,i a pensiilor la jumătate din rata propusă de Comisie, s,i anume la 1,85 %. Rata ajustării 2009 utilizată în proiectul
de buget 2011 (3,7 %) este cu 1,6 % mai mare decât rata utilizată atunci când s-a întocmit bugetul 2010 (2,1 %). Pro-
iectul de buget 2011 se bazează pe ajustarea preconizată a salariilor de 2,2 % la sfârs,itul anului 2010 s,i de 1,3 %
pentru 2011.

Unele cheltuieli suplimentare sunt legate de nivelul din ce în ce mai ridicat al cerințelor de securitate în delegații s,i la sediu.
În plus, anumite costuri, cum ar fi cres,terea prețului energiei s,i al întreținerii clădirilor, nu pot fi controlate de instituții.

Cu toate acestea, printr-o revizuire atentă a fiecărui post de cheltuieli s,i prin restabilirea priorităților, Comisia a limitat
cres,terea creditelor administrative la numai 2,9 %, cu excepția pensiilor s,i a S,colilor europene (care au un caracter
interinstituțional).

(1) La momentul redactării prezentului document, proiectele de estimare a bugetului ale Parlamentului s,i Consiliului nu erau încă apro-
bate în mod oficial, în conformitate cu procedurile interne ale respectivelor instituții.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 55

Mai multe detalii privind solicitarea de credite administrative formulată de Comisie, inclusiv pentru pensii s,i S,coli euro-
pene, sunt prezentate în secțiunea 3.7.5 de mai jos.

3.7.4. Resurse umane

Noua ambiție a Comisiei este de a face față provocărilor secolului 21, prin aplicarea noilor instrumente s,i proceduri ofe-
rite de Tratatul de la Lisabona, s,i de a realiza obiectivele Strategiei 2020 în ceea ce prives,te cres,terea inteligentă, eco-
logicăs,i favorabilă incluziunii, prin punerea în aplicare a celor s,apte inițiative emblematice identificate în această
strategie (1): această ambiție importantă necesită o reorganizare majoră a serviciilor Comisiei s,i realocarea a aproxima-
tiv 2 200 de membri ai personalului în vedereasatisfacerii nevoilor identificate.

Pe baza ipotezei de lucru a unui regim lingvistic stabil în 2011 s,i fără a aduce atingere creării SEAE, Comisia îs,i men-
ține, cu toate acestea, angajamentul de a răspunde tuturor nevoilor de personal identificate până în 2013 fără a
solicita noi posturi, astfel cum a anunțat în exercițiul de examinare a resurselor umane (2).

Nevoile identificate vor fi satisfăcute prin următoarele mecanisme:

— pentru a răspunde acestor priorități cu resurse constante, reorganizarea în curs a serviciilor Comisiei în vederea
adaptării la prioritățile politice (crearea de noi direcții generale, transferarea responsabilităților, reorganizarea porto-
foliilor, etc.) afectează aproximativ 1 730 de posturi;

— în plus, Comisia va redistribui aproape 150 de posturi între direcțiile generale (DG) pentru a consolida profil-
urile legate de elaborarea de politici (67 % din redistribuire) s,i de elaborarea de legislație (20 %);

— în sfârs,it, DG-urile intenționează să redistribuie intern aproape 300 de posturi în cursul anului 2011, pentru
a consolida activitățile operaționale, în special în ceea ce prives,te profilurile legate de elaborarea de politici, astfel
cum se prezintă în tabelul de mai jos.

Redistribuire internă în cadrul DG-urilor

Profiluri profesionale Profiluri profesionale


Posturi din schema de personal Rezultat net
afectate consolidate

Sprijin administrativ – 57 30 – 27

Coordonare generală – 14 10 –4

Gestiune bugetarăs,i antifraudă – 48 47 –1

Elaborarea de legislație, monitorizare s,i punere în aplicare – 22 24 2

Servicii lingvistice – 26 29 3

Gestionarea de programe – 67 59 –8

Elaborarea s,i coordonarea de politici – 48 91 43

Comunicare –9 1 –8

Total DG-uri – 291 291 0

(1) „O Uniune a inovării”, „Tineretul în mis,care”, „O agendă digitală pentru Europa”, „O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării
resurselor”, „O politică industrială adaptată erei globalizării”, „O agendă pentru noi competențe s,i noi locuri de muncă” s,i „O plat-
formă europeană de combatere a sărăciei”, astfel cum sunt prezentate în Comunicarea din 3.3.2010 „Europa 2020 – O strategie euro-
peană pentru o cres,tere inteligentă, ecologicăs,i favorabilă incluziunii” [COM(2010)2020].
(2) „Planificarea s,i optimizarea resurselor umane ale Comisiei pentru a răspunde priorităților UE”, [SEC(2007)530 din 24.4.2007], stabilită expli-
cit pornind de la scenariul de bază al unui cadrul financiar stabil, al unui regim lingvistic stabil s,i al competențelor stabile ale Comisiei.
56 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Aceste eforturi cumulate permit Comisiei să prezinte un proiect de buget 2011 care, pentru al doilea an consecu-
tiv, nu necesită posturi noi s,i menține un nivel stabil al posturilor din schema de personal. Acest rezultat provine din:
restituirea fostelor posturi D pe măsură ce acestea devin vacante (pentru a fi transformate în credite pentru agenți con-
tractuali, astfel cum s-a convenit în cadrul reformei statutului personalului), restituirea progresivă a posturilor convenite
la crearea oficiilor administrative (care urmează să fie, de asemenea transformate, în credite pentru agenți contractuali) s,i
o cerere de transformare a unui număr limitat de credite pentru agenți contractuali în posturi pentru a asigura stabilita-
tea necesară a personalului în oficiile de reprezentare, acțiunile de ajutor extern s,i de audit.

Mis,cări între Transformarea Transformarea


Buget de funcționare (rubrica 5)
schemele de personal posturilor în credite creditelor în posturi

Bugetul de funcționare al Comisiei +8 – 14 47

OPOCE

OLAF

EPSO (inclusiv EAS)

OIB (*) –1 – 19

OIL –2

PMO –8 – 15

Total –1 – 50 47

(*) 1 post AST este restituit schemei de personal a Consiliului (sfârs,itul perioadei de gestionarei de către OIB a cres,ei Consiliului)

Pe baza volumului existent de posturi din schema de personal, exercițiul de examinare din 2007 a arătat o potențială
disparitate între structura existentă a personalului s,i nevoile viitoare. În special, raportul de examinare a pus în evidență
faptul că este de dorit o scădere progresivă a sarcinilor de birou, ca urmare a evoluțiilor informatice, s,i o cres,tere a numă-
rului de administratori. Proiectul de buget 2011 continuă această tendință acceptată de autoritatea bugetară în ultimele
proceduri bugetare s,i solicită următoarea adaptare, neutră din punct de vedere bugetar, a schemelor de personal exis-
tente, pentru a permite Comisiei să îs,i îndeplinească prioritățile politice în condiții optime:

— transformarea a 186 posturi AST6 în 186 posturi AD5 în schema de personal a Comisiei;

— transformarea a 5 posturi AST6 în 5 posturi AD5 în schema de personal pentru cercetare;

— transformări limitate în schemele de personal ale oficiilor: 4 posturi AST6 transformate în 4 posturi AD5 pentru
OIB, 1 post AST6 transformat într-un post AD5 pentru OIL s,i 1 post AST6 transformat într-un post AD5 pentru
EPSO. În sfârs,it, se solicită o adaptarea limitată, neutră din punct de vedere bugetar, pentru OLAF (10 posturi) în
conformitate cu reechilibrarea convenită a schemei de personal a oficiului între personalul temporar s,i cel permanent.

Ca regulă generală, Comisia va continua alocarea temporară de personal pentru activități limitate în timp. Acest meca-
nism s-a dovedit a fi un mijloc dinamic s,i flexibil de a dispune de personalul necesar pentru a face față perioadelor cu un
volum de muncă ridicat s,i de a restitui posturile respective odată cu normalizarea volumului de muncă, contribuind la o
gestiune dinamică a resurselor umane în timp.

În plus, astfel cum s-a anunțat în raportul de examinare pentru 2007, Comisia continuă să valorifice s,i să încurajeze toate
metodele flexibile. Se recurge în continuare la mecanismul de punere în comun a expertizei pentru sarcini speci-
fice, limitate în timp, pentru a permite detas,area temporară a funcționarilor în cadrul serviciilor care se confruntă cu un
volum de muncă enorm s,i neprevăzut care se datorează crizei financiare (în special DG COMP, ECFIN s,i MARKT). Acest
mecanism este utilizat din ce în ce mai mult s,i în cadrul serviciilor individuale pentru a restabili temporar prioritățile s,i
pentru a se adapta în mod strict la cres,terile s,i la relativele scăderi ale volumului de muncă, valorificând astfel pe deplin
resursele existente.

Se obțin, de asemenea, economii de scară prin punerea în comun a infrastructurilor de sprijin între direcțiile generale
s,i prin crearea unor direcții de resurse comune în cazul celor două DG-uri nou create (o singură direcție de resurse pen-
tru DG Transport s,i DG Energie s,i o singură direcție de resurse pentru DG Mediu s,i DG Politici climatice).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 57

În fine, în ceea ce prives,te echilibrul geografic, Comisia s,i-a stabilit ca obiectiv recrutarea unui număr total de resorti-
sanți ai noilor state membre cel puțin echivalent cu numărul total de noi posturi acordate pentru extindere s,i, până în
prezent, a reus,it să atingă acest obiectiv. Comisia intenționează să continue procesul de monitorizare atentăs,i periodică
a recrutării de resortisanți ai noilor state membre pentru a asigura realizarea obiectivelor de recrutare s,i pentru asig-
urarea unei reprezentări echilibrate a cetățenilor UE-2 s,i UE-10 în cadrul fiecărei grupe de funcții.

3.7.5. Resurse financiare

Tabelul următor arată evoluția cheltuielilor administrative ale Comisiei în funcție de natura acestora:

Natura cheltuielilor Buget 2010 PB 2011 Difference 2011-2010

Membri (cu excepția pensiilor) 13 665 000 13 954 000 2,1 % 289 000
Membri
Membri (pensii) 9 209 000 8 096 000 – 12,1 % – 1 113 000

Remunerații s,i drepturi normale 2 149 807 000 2 257 461 000 5,0 % 107 654 000

Costuri aferente recrutării 38 395 000 34 396 000 – 10,4 % – 3 999 000

Personal Încetarea activității („dégagement”) 12 094 000 8 710 000 – 28,0 % – 3 384 000

Costuri de formare 31 186 000 31 536 000 1,1 % 350 000

Aspecte sociale 30 088 000 31 679 000 5,3 % 1 591 000

Personal extern (CEOS) 165 863 000 164 820 360 – 0,6 % – 1 042 640

Alte cheltuieli externe (END, personal agenții) 86 123 000 89 226 000 3,6 % 3 103 000
Personal extern
Servicii informatice 49 496 000 52 042 000 5,1 % 2 546 000

Personal lingvistic extern 41 796 000 39 303 000 – 6,0 % – 2 493 000

Chirii s,i achiziții 363 191 000 367 023 000 1,1 % 3 832 000
Chirii, achiziții s,i
cheltuieli legate de Cheltuieli legate de clădiri 113 268 000 120 548 000 6,4 % 7 280 000
clădiri
Securitate 88 069 000 91 609 000 4,0 % 3 540 000

Delegații s,i reprezentare 84 203 000 85 049 000 1,0 % 846 000
Activități de contact
Reuniuni, comitete, conferințe 53 563 000 52 839 000 – 1,4 % – 724 000

Jurnalul Oficial 13 520 000 12 178 000 – 9,9 % – 1 342 000

Publicații 21 331 000 19 665 000 – 7,9 % – 1 686 000


Informare
Obținerea de informații 6 731 000 6 541 000 – 2,8 % – 190 000

Studii s,i anchete 19 870 000 18 930 000 – 4,7 % – 940 000

Cheltuieli administrative Echipament general, vehicule, mobilier 26 775 000 25 625 000 – 4,3 % – 1 150 000

Echipamente informatice s,i sisteme de infor- 114 056 000 115 491 000 1,3 % 1 435 000
mații
generale
Alte cheltuieli administrative 69 213 000 58 960 000 – 14,8 % – 10 253 000

Mobilitate 3 110 000 3 202 000 3,0 % 92 000

S,coli europene 154 212 044 173 514 000 12,6 % 19 301 956
Cheltuieli specifice
Pensii personal 1 192 789 000 1 274 979 000 6,9 % 82 190 000

Total 4 951 623 044 5 157 508 360 4,2 % 205 885 316
58 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Astfel cum se explică în secțiunea 3.7.3 de mai sus, principalele elemente care influențează evoluția remunerării perso-
nalului s,i a personalului extern sunt evoluția salariului de bază în 2009 în conformitate cu propunerea Comisiei (s,i anume
3,7 %) s,i ajustarea preconizată a salariilor s,i a pensiilor la sfârs,itul anilor 2010 (2,2 %) s,i 2011 (1,3 %).

Ținând cont inclusiv de impactul mai mare decât se preconizase inițial al cres,terii salariale din 2009, cres,terea în 2011
a cheltuielilor este de 2,9 % față de bugetul 2010, cu excepția pensiilor s,i a S,colilor europene.

Pentru pensiile personalului, cres,terea creditelor (5,1 %, exceptând impactul cres,terii salariale din 2009), care este de ase-
menea rezultatul unui număr mai mare de pensionari, nu este mai mare decât în bugetul 2010.

Cres,terea generală relativ moderată pentru Comisie este rezultatul net al economiilor s,i al nevoilor suplimentare, astfel
cum se explică în cele ce urmează.

Sunt propuse reduceri substanțiale pentru costurile aferente recrutării, încetarea activității, personal lingvistic extern,
reuniunile comitetelor, Jurnalul Oficial, publicații, obținerea de informații, studii s,i anchete, echipament general, precum
s,i pentru alte cheltuieli administrative. Aceste economii sunt rezultatul unei revizuiri amănunțite a posturilor de chel-
tuieli, ținând seama, printre altele, de scăderea costurilor pentru anumite bunuri, de introducerea progresivă a contrac-
telor renegociate în condiții mai bune s,i de consecințele reorientărilor politicilor. În special, scăderea pensiilor membrilor
se datorează schimbării Comisiei în 2010.

Evoluția estimată a inflației (1,4 % în Bruxelles s,i 1,6 % în Luxemburg) are un impact asupra contractelor indexate. Cres,te-
rea costurilor cu energia s,i întreținerea clădirilor s,i lucrările la al doilea centru pentru îngrijirea copiilor sunt principalii
factori de evoluție a cheltuielilor pentru clădiri. Cu toate acestea, cheltuielile pentru chirii rămân sub nivelul inflației
datorită unei reduceri contractuale a cheltuielilor pentru clădirea Jean Monnet din Luxemburg, unei evoluții favorabile a
indexării în 2009 s,i suprimării locurilor de parcare închiriate în cadrul planului de mobilitate a personalului, pentru care
se menține nivelul creditelor coordonate între toate instituțiile.

Comisia trebuie să fie prezentă în zone importante din punct de vedere politic, dar cu un grad ridicat de risc. Aceasta
implică costuri ridicate pentru securitatea delegațiilor. Se iau măsuri de securitate s,i la sediu. În plus, cres,terea cheltuie-
lilor pentru serviciile informatice se explică prin dorința de a automatiza s,i raționaliza procedurile, în vederea realizării
cres,terilor de productivitate necesare pentru a permite redistribuirea personalului. Pe de altă parte, cheltuielile de del-
egație s,i reprezentare rămân la un nivel relativ stabil, în termeni reali.

Numărul din ce în ce mai mare de membri ai personalului extern în centrele de îngrijire a copiilor influențează, de ase-
menea, evoluția acestui tip de credite. Îndeplinirea planului de transformare a posturilor din schema de personal în per-
sonal extern în cadrul oficiilor administrative, ceea ce produce economii la nivelul remunerației, este repartizat pe o
perioadă suplimentară de patru ani, care ține seama de posibilitățile reale.

În afara adaptărilor normale, cres,terea creditelor pentru S,colile europene corespunde cres,terii as,teptate a numărului de
elevi, cres,terii proporției de elevi care nu plătesc taxe (as,a-numita „categorie I” de elevi, s,i anume copiii personalului statu-
tar al UE), evoluției salariilor personalului, care corespunde evoluției salariilor personalului, precum s,i noii contribuții la
s,colile naționale din statele membre care oferă secțiuni din programa de învățământ echivalente celor din S,colile euro-
pene (as,a-numitele S,coli europene de „tip 2”).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 59

Unele oficii europene sunt incluse în bugetul Comisiei. Evoluția bugetului pentru fiecare oficiu este următoarea:
(în EUR, în prețuri curente)
Din care pentru oficii Buget 2010 PB 2011 Diferență 2011-2010
OPOCE 84 082 000 85 330 000 1,5 % 1 248 000
OLAF 57 145 000 58 933 000 3,1 % 1 788 000
EPSO 30 993 000 26 973 000 – 13,0 % – 4 020 000
PMO 33 728 000 35 523 000 5,3 % 1 795 000
OIB 67 343 000 69 911 000 3,8 % 2 568 000
OIL 24 430 000 25 371 000 3,9 % 941 000
Total 297 721 000 302 054 000 1,5 % 4 333 000

În plus față de cres,terea salarială din 2009 mai mare decât se preconizase, cres,terea creditelor pentru oficiile Comisiei se
explică, de asemenea, printr-un număr mare de promovări ale personalului recrutat din noile state membre după extin-
dere s,i printr-o rată de ocupare mai ridicată în schemele de personal ale acestora.

În cazul OIB, recrutarea de personal extern pentru noile centre de îngrijire a copiilor explică, de asemenea, nivelul cre-
ditelor solicitate. Scăderea importantă a bugetului EPSO este legată de ocuparea prevăzută a unei noi clădiri, fără niciun
impact bugetar în 2011, s,i de un nivel mai scăzut al cheltuielilor pentru concursuri în urma noului sistem propus în
planul de dezvoltare EPS, adoptat în 2009.

Evoluția pentru delegații s,i reprezentanțe este următoarea:

(în EUR, în prețuri curente)


Din care Buget 2010 PB 2011 Diferență 2011-2010
Delegații (RELEX-SEU) 418 132 000 433 918 000 3,8 % 15 786 000
Birouri ale reprezentanțelor (personal extern + infra- 41 455 000 41 020 000 – 1,0 % – 435 000
structură)
Total 459 587 000 474 938 000 3,3 % 15 351 000

Scăderea limitată pentru birourile reprezentanțelor este rezultatul unui efort continuu de raționalizare. Pe de altă partea,
cres,terea creditelor pentru delegații se datorează, în special, impactului ajustărilor remunerațiilor, unei rate de ocupare
mai mari în schemele de personal ale acestora, cheltuielilor cu clădirile (începerea construcției delegației din Tokyo s,i
reconstruirea delegației din Haiti), precum s,i nevoilor în materie de securitate.

4. ASPECTE ORIZONTALE

Această secțiune prezintă câteva aspecte orizontale importante pentru proiectul de buget 2011:

— organisme cu personalitate juridică înființate de Uniunea Europeană: agenții descentralizate, întreprinderi comune,
EIT s,i agenții executive;

— cheltuieli administrative în afara rubricii 5: linii bugetare pentru asistență tehnică s,i administrativă, inclusiv as,a-
numitele „foste linii BA”, s,i cheltuieli administrative în cadrul bugetului pentru cercetare;

— regulamentul financiar s,i acțiunile fără temei juridic: este vorba în special de programe, activități s,i agenții descen-
tralizate pentru care nu există încă un temei juridic, proiecte-pilot s,i acțiuni pregătitoare, precum s,i acțiuni finanțate
în baza prerogativelor Comisiei.
60 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

4.1. Organisme cu personalitate juridică înființate de Uniunea Europeană

Principalele informații bugetare pentru toate organismele UE (agenții descentralizate, agenții executive, întreprinderi
comune s,i EIT) sunt furnizate în anexa IV. În plus, un document de lucru III specific, care însoțes,te proiectul de
buget 2011, prezintă informații foarte detaliate privind agențiile, pentru a răspunde coerent la solicitările repetate ale
autorității bugetare privind o mai bună informare s,i o mai mare transparență în ceea ce prives,te veniturile, cheltuielile s,i
personalul diferitelor organisme ale UE.

4.1.1. Agenții descentralizate

În proiectul de buget 2011, Comisia îs,i confirmă politica în materie de venituri alocate agențiilor descentralizate, care a
fost introdusă în PPB 2009: veniturile alocate provenite din recuperarea excedentelor agențiilor descentralizate
pentru 2009 au fost deduse din contribuția UE pentru 2011 acordată respectivelor agenții (1), pentru a reduce nevoile de
„credite proaspete” înscrise în proiectul de buget 2011. Prin urmare, nivelul creditelor care trebuie înscrise în buget este
inferior, ca de obicei, sumei prevăzute în programarea financiară pentru 2011.

În plus, în cadrul evaluării necesităților agenției descentralizate pentru exercițiul financiar 2011, Comisia a luat în con-
siderare relativa amploare a excedentului agenției pentru 2009 (comparativ cu veniturile agenției în 2009). În acest fel,
Comisia răspunde noilor cerințe din regulamentul financiar cadru, Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 (2), astfel
cum a fost revizuit în iulie 2008 (3).

As,a cum se arată în tabelul recapitulativ privind agențiile descentralizate (anexa IV.1), totalul contribuției UE prevăzute
în favoarea acestor agenții se ridică la 705,9 milioane EUR. Această sumă globală se compune din sumele înscrise în pro-
iectul de buget 2011 (679,2 milioane EUR) s,i din veniturile alocate provenite din recuperarea excedentului
din 2009 (26,6 milioane EUR).

Aceasta reprezintă o us,oară scădere a contribuției totale a UE de aproximativ 0,8 milioane EUR sau – 0,1 %, față de buge-
tul 2010. Această us,oară scădere rezultă, totus,i, din:

— necesarul suplimentar pentru finanțarea agențiilor care „urmează a fi înființate” (4) s,i a agențiilor în „faza de dema-
rare” (5), precum s,i din

— faptul că Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) se va autofinanța integral în 2011 (pe bază tempo-
rară) în ceea ce prives,te activitățile sale chimice de la rubrica 1a (6), ceea ce va însemna că nu va fi nevoie de nicio
contribuție din partea UE, spre deosebire de anul 2010, când se prevede ca 43,9 milioane EUR să fie pus,i la dispo-
ziția ECHA.

În ceea ce prives,te personalul agențiilor descentralizate, cres,terea cu 258 de posturi prevăzută pentru 2011 este legată,
în mare parte, de agențiile care „urmează a fi înființate” s,i de agențiile în „faza de demarare”, pentru care se solicită 231
de posturi.

Totalul numărului de posturi, după cum se arată în anexa IV.1, include atât posturi finanțate din contribuția UE acordată
agențiilor, cât s,i posturi finanțate din alte venituri ale agenției, cum ar fi taxele impuse industriei.

(1) Cu toate acestea, s-a luat în considerare necesitatea de a face, în 2010, ajustări tehnice în acest sens pentru Autoritatea de Supraveghere
a Galileo (GSA).
(2) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(3) JO L 181, 10.7.2008, p. 23.
(4) Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale (AEAPO), Autoritatea euro-
peană pentru valori mobiliare s,i piețe (AEVMP), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) s,i Agenția pentru gestionarea ope-
rațională a sistemelor IT de mari dimensiuni în domeniul libertății, securității s,i justiției.
(5) Institutul pentru egalitatea de s,anse între femei s,i bărbați, Agenția Europeană pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din
Domeniul Energiei (ACER) s,i Oficiul Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice
(OAREC).
(6) Pe lângă activitățile chimice ale ECHA, care în prezent sunt autofinanțate, Comisia propune extinderea mandatului acestei agenții la
activități în domeniul legislației privind produsele biocide, sub rubrica 2. Pentru 2011, în acest sens este prevăzută doar o mențiune
„pro memoria” (p.m.) (pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea 3.3.6 de mai sus).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 61

4.1.2. Întreprinderi comune

Anexa IV.2 prezintă un tabel recapitulativ pentru cele 7 întreprinderi comune existente.

Contribuția totală a UE în favoarea întreprinderilor comune, finanțată din programele-cadru de cercetare (CE, Euratom)
s,i din rețelele transeuropene (în special în cazul SESAR), cres,te cu 10 % față de bugetul 2010, ajungând la 1 010,3 mil-
ioane EUR. Cu toate acestea, personalul întreprinderilor comune rămâne în mare măsură stabil, cu o cres,tere prevăzută
de s,ase posturi, numărul total de posturi ajungând la 357 în 2011.

Contribuția reală a UE este mai mică decât programarea financiară pentru întreprinderea comună ARTEMIS (– 34,8 mil-
ioane EUR) s,i pentru întreprinderea comună ENIAC (– 44,5 milioane EUR), din cauza contribuției mai scăzute decât cea
preconizată din partea industriei. În plus, necesarul de cheltuieli administrative pentru întreprinderea comună „Pile de
combustie s,i hidrogen” (PCH) este de 2,2 milioane EUR, mai scăzut decât era prevăzut. Pe de altă parte, contribuția reală
a UE depăs,es,te cu 20,6 milioane EUR programarea financiară pentru întreprinderea comună Clean Sky, pentru a recu-
pera teren în ciclul general de evoluție a aeronavelor. Ajustările menționate anterior aduse programării financiare au fost
compensate prin modificările corespunzătoare aduse liniilor bugetare operaționale PC7 în cauză.

4.1.3. Institutul European de Inovare s,i Tehnologie (IET)

Anexa IV.3 prezintă un tabel recapitulativ pentru EIT. Având în vedere că IET este în faza de lansare s,i în conformitate cu
programarea financiară, contribuția prevăzută a UE în favoarea IET cres,te de la 30,2 milioane EUR la 62,8 milioane EUR,
numărul posturilor solicitate fiind de 28, în comparație cu cele 20 de posturi autorizate în cadrul bugetului 2010.

Cres,terea semnificativă a contribuției UE în favoarea EIT este în mare măsură determinată de consolidarea planificată a
cheltuielilor operaționale (Titlul 3), în principal prin intermediul comunităților cunoas,terii s,i inovării (CCI), care au ca
obiectiv promovarea s,i integrarea învățământului superior, a cercetării s,i a inovării la cele mai înalte standarde.

4.1.4. Agenții executive

În cadrul pregătirii PB 2011, Comisia a procedat din nou la o evaluare aprofundată a nevoilor agențiilor executive. Ca s,i
anul trecut, aceasta a dus la o reducere a creditelor destinate agențiilor executive comparativ cu suma prevăzută
pentru 2011 în fis,a financiară indicativă care însoțes,te crearea sau ultima prelungire a mandatului fiecărei agenții. Redu-
cerea creditelor în comparație cu programarea financiară se ridică la 21,0 milioane EUR.

Cres,terea contribuției generale a UE prevăzute în favoarea agențiilor executive (de la 143,1 milioane EUR în bugetul 2010
la 152,1 milioane EUR în PB 2011) este legată, în practică, de introducerea progresivă, în curs de desfăs,urare, a agențiilor
executive în domeniul cercetării (ERCEA s,i REA), s,i se datorează recrutării progresive de personal, astfel cum s-a prevă-
zut în momentul înființării agențiilor. Cres,terea contribuției pentru cele patru agenții executive cu „viteză de croazieră”
(EACI, EACEA, EAHC s,i TEN-T EA, de la 79,0 milioane EUR în bugetul 2010 la 79,3 milioane EUR în PB 2011) rămâne
mult sub nivelul corecției efectelor inflației.

În contextul acestui efort global de a continua consolidarea nevoilor bugetare ale agențiilor executive, Comisia propune
să se permită agențiilor executive din domeniul cercetării să recruteze, as,a cum era prevăzut în momentul înființării agen-
țiilor, agenții temporari s,i personalul extern de care este nevoie pentru gestionarea programelor delegate agențiilor. De
asemenea, Comisia propune să se permită EACI s,i EACEA să recruteze încă patru agenți contractuali. EAHC s,i TEN-T
EA, pe de altă parte, s,i-au atins deja nivelurile de personal prevăzute, care rămân stabile.

Anexa IV.4 prezintă o imagine de ansamblu a agențiilor executive, atât în ceea ce prives,te contribuția UE care decurge
din programele operaționale pe care le gestionează, cât s,i schemele de personal s,i personalul extern.
62 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

4.2. Cheltuieli administrative în afara rubricii 5

4.2.1. Tabel recapitulativ

Tabelul de mai jos prezintă un tabel recapitulativ care cuprinde cheltuielile administrative în afara rubricii 5.

Buget Proiect de buget Diferență


2010 (1) 2011 2011 / 2010
Linii bugetare pentru sprijin tehnic s,i administrativ (foste linii 341 672 500 363 863 200 6,5 %
BA)
Agenții executive (cu excepția agențiilor de cercetare) 78 972 500 79 398 000 0,5 %
Subtotal cheltuieli administrative, cu excepția cercetării s,i a 420 645 000 443 261 200 5,4 %
rubricii 5 (2)
Posturi din schema de personal pentru cercetare 379 315 000 385 213 000 1,6 %
Personal extern 94 423 000 90 155 000 – 4,5 %
Alte cheltuieli administrative 156 180 000 181 745 000 16,4 %
Agenții executive de cercetare 64 103 000 72 717 000 13,4 %
Subtotal cheltuieli administrative pentru cercetare directă s,i 694 021 000 729 830 000 5,2 %
indirectă (3)
TOTAL CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CU 1 114 666 000 1 173 091 200 5,2 %
EXCEPȚIA RUBRICII 5
(1) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
(2) XX 01 04, cu excepția cheltuielilor de gestiune administrativă privind agențiile executive din domeniul cercetării s,i ITER.
(3) Finanțate în cadrul plafonului administrativ al programelor-cadru de cercetare (XX 01 05, Centrul Comun de Cercetare s,i agenții executive din dome-
niul cercetării).

Secțiunea de mai jos explică obiectul cheltuielilor aferente asistenței tehnice s,i administrative direct legate de programele
operaționale pentru as,a-numitele „foste linii BA” (a se vedea secțiunea 4.2.2) s,i pentru cheltuielile administrative în dome-
niul cercetării (secțiunea 4.2.3).

În acest tabel (a se vedea secțiunea 4.1.4. de mai jos pentru mai multe detalii) figurează s,i agențiile executive, întrucât
acestea reprezintă o alternativă mai eficientă, din punct de vedere al costurilor, față de gestionarea internă de către ser-
viciile Comisiei, as,a cum reiese din analiza privind costurile s,i beneficiile realizată înainte ca gestionarea programului ope-
rațional să fie delegată (în parte) agenției executive în cauză. Acest lucru este valabil atât pentru agențiile executive pentru
cercetare [Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (AECEC) s,i REA], finanțate din bugetul pentru cer-
cetare, precum s,i cele finanțate din alte programe (EACI, EACEA, EAHC s,i TEN-T EA).

4.2.2. Cheltuieli aferente asistenței tehnice s,i administrative

Multe dintre programele UE multianuale prevăd sume pentru cheltuielile aferente asistenței tehnice s,i administrative direct
legate de punerea în aplicare a programelor operaționale s,i finanțate din pachetele bugetare prevăzute pentru programul
respectiv. Aceste cheltuieli aferente asistenței tehnice s,i administrative sunt clar definite în bugetul UE, la liniile bugetare
specifice (liniile XX 01 04, fără agenții executive, cunoscute s,i sub numele de „fostele linii BA”).

Creditele pentru sprijinul tehnic s,i administrativ sunt folosite pentru desfăs,urarea unor activități precum evaluarea cere-
rilor de oferte, studii, reuniuni ale experților s,i audituri, care sunt esențiale pentru a asigura o utilizare optimă a creditelor
s,i o bună gestiune financiară. În plus, în cadrul delegațiilor s,i al unui număr limitat de linii bugetare preidentificate, per-
sonalul de sprijin poate fi finanțat în limitele unui plafon definit în buget.

Des,i este adevărat că sumele cheltuite pentru sprijin administrativ, care sunt luate din pachetul financiar al programului,
nu pot fi utilizate pentru cheltuieli operaționale, este la fel de adevărat că buna punere în aplicare a programelor implică
un cost. Practica de a lua creditele de sprijin administrativ direct din programele operaționale oferă o mai mare transpa-
rență în ceea ce prives,te costurile de gestionare a acestor programe.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 63

Comisia a luat notă cu atenție de alegerile pe care autoritatea bugetară le-a făcut în cadrul procedurii bugetare 2010. În
consecință, Comisia a luat ca punct de referință pentru proiectul de buget 2011 creditele din bugetul 2010 pentru sprijin
administrativ. Pe această bază, Comisia a luat în calcul atât execuția 2009, cât s,i cres,terea programelor 2011 care urmează
să fie gestionate. Făcând acest lucru, Comisia a ajuns la o cres,tere de 1 % comparativ cu suma globală a PPB 2010, res-
pectiv o sumă globală preconizată pentru 2011 de 363,9 milioane EUR. Aceasta reprezintă o cres,tere semnificativă față
de sumele înscrise în buget pentru 2010. Cu toate acestea, suma globală rămâne mult inferioară programării financiare
multianuale pentru acest tip de cheltuieli, iar Comisia consideră că majorarea solicitată este necesară pentru a asigura o
punere adecvată în aplicare a programelor operaționale, după cum se explică în cele ce urmează.

Această cres,tere, comparată cu bugetul 2010, se concentrează în jurul liniilor de sprijin pentru un număr limitat de pro-
grame, în special în domeniul mediului s,i al politicilor climatice (rubrica 2, + 2,6 milioane EUR) s,i în domeniul relațiilor
externe (rubrica 4, + 16,2 milioane EUR).

În ceea ce prives,te mediul s,i politicile climate, cres,terea reflectă importanța acordată acestui domeniu de politică în urma
acordului de la Copenhaga, din decembrie 2009 (a se vedea s,i secțiunea 3.3.6 de mai sus). Cu toate acestea, cres,terea
rămâne sub nivelul creditelor preconizate pentru această linie bugetară, conform programării financiare pentru 2011. În
ceea ce prives,te rubrica „UE ca actor mondial”, cres,terea este determinată în special de costurile mai ridicate pentru asig-
urarea securității în delegații, în special în zonele considerate ca fiind de mare risc, precum s,i de cres,terea numărului de
agenți contractuali (față de agenții locali) pentru gestionarea acțiunilor de ajutor extern „deconcentrate” în delegații, în
cres,tere progresivă pentru perioada 2007-2013. Această posibilitate a reprezentat una dintre condițiile la care s-a anga-
jat Comisia în exercițiul din 2007 de examinare a resurselor umane (1) pentru a răspunde nevoilor de personal prin redis-
tribuire până în 2013. Continuarea „deconcentrării” acțiunii externe duce, în schimb, la reducerea activităților de
gestionare de la nivel central, ceea ce se reflectă, de exemplu, în scăderea plăților pentru angajamentele restante în cadrul
ajutorului de preaderare pentru România s,i Bulgaria, aceste programe ajungând, în prezent, în faza de finalizare.

Cres,terea prevăzută pentru 2011 pentru rubrica 4 se referă în principal la nivelul crescut de credite de angajament care
urmează să fie gestionate de delegații pentru instrumentele principale din domeniul Cooperării pentru dezvoltare [ICD, atât
pentru domeniul de politică 19 (relații externe), + 4,3 milioane EUR, cât s,i pentru domeniul de politică 21 (Dezvoltare s,i
relațiile cu statele din Africa, zona Caraibilor s,i Pacific (ACP), + 8,7 milioane EUR, care se datorează în mare măsură
numărului ridicat de subvenții de valoare scăzută implicate, în timp ce angajamentele restante pentru Facilitatea pentru
alimente sunt încă în curs de derulare)], se referă la Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA, + 5,1 milioane EUR,
datorită, de exemplu, absorbției unor activități ale Agenției Europene pentru Reconstrucție (AER), a cres,terii asistenței în
Kosovo s,i a nevoii de a consolida delegațiile din țările candidate), la Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat (IEVP,
+ 2,3 milioane EUR, datorită cres,terii semnificative a creditelor, precum s,i Parteneriatului estic), la Instrumentul de stabi-
litate (IdS, + 2,3 milioane EUR, idem) s,i la Instrumentul pentru democrație s,i drepturile omului (IEDDO, + 0,7 milioane EUR,
datorită numărului mare de organizații neguvernamentale implicate).

Informații detaliate privind cheltuielile administrative s,i asistența tehnică direct legată de gestionarea programelor EU sunt
oferite în cadrul documentului de lucru II (Resursele umane ale Comisiei s,i alte cheltuieli administrative) care însoțes,te
PB 2011.

4.2.3. Cheltuieli administrative în cadrul bugetului pentru cercetare

Astfel cum s-a arătat în tabelul recapitulativ 4.2.1, cheltuielile administrative finanțate în cadrul bugetului de cercetare
includ:

— cheltuieli de cercetare indirectă privind personalul (XX 01 05 01);

— cheltuieli de cercetare indirectă privind personalul extern (XX 01 05 02);

— alte cheltuieli de gestionare a cercetării indirecte (XX 01 05 03);

(1) „Planificarea s,i optimizarea resurselor umane ale Comisiei pentru a răspunde priorităților UE”, Raportul Comisiei [SEC(2007)530]
din 24.04.2007, nota de subsol 17.
64 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

— cercetare directă (Centrul Comun de Cercetare, 10 01 05);

— agenții executive în domeniul cercetării (ERCEA s,i REA).

În ceea ce prives,te cheltuielile de cercetare indirectă privind personalul (XX 01 05 01), informații detaliate privind pos-
turile din schema de personal finanțate din bugetul de cercetare sunt prezentate în documentul de lucru II (Resursele
umane ale Comisiei s,i alte cheltuieli administrative) care însoțes,te PB 2011. Astfel cum se explică în detaliu în secțiunea
3.7.4 de mai sus, Comisia nu solicită posturi suplimentare pentru 2011. Cu toate acestea, redistribuirea posturilor afec-
tează s,i alocarea posturilor din domeniul cercetării indirecte, iar Comisia mai solicită o adaptare, neutră din punct de
vedere al schemei de personal, similară celei cerute pentru schema de personal a Comisiei.

Pentru 2011, este prevăzută o cres,tere semnificativă a creditelor pentru cheltuielile de cercetare indirectă referitoare la
personalul extern (XX 01 05 02), care ar trebui, de asemenea, văzută în contextul dezvoltării progresive a agențiilor execu-
tive din domeniul cercetării, astfel cum se indică în secțiunea 4.1.4 de mai sus.

În ceea ce prives,te cercetarea directă, nu sunt prevăzute modificări semnificative pentru 2011 în ceea ce prives,te schema
de personal a JRC, în timp ce creditele JRC pentru personal extern rămân relativ stabile.

Creditele pentru alte cheltuieli de gestiune pentru cercetare au fost reduse în mod semnificativ în bugetul 2010 compa-
rativ atât cu nivelul propus în PB 2010, cât s,i cu execuția efectivă din 2009. Cres,terea semnificativă propusă pentru
PB 2011 ar trebui văzută, de asemenea, din acest punct de vedere, cât s,i din punct de vedere al unei cres,teri semnificative
a nivelului creditelor operaționale care urmează a fi gestionate în cadrul PC7 către sfârs,itul perioadei de programare. Nive-
lul creditelor propuse pentru 2011 rămâne mai redus decât programarea financiară s,i decât plafoanele prevăzute pentru
acest tip de cheltuieli în temeiurile juridice. În schimb, acest lucru a dus la o cres,tere a cheltuielilor operaționale compa-
rativ cu programarea financiară.

Creditele destinate altor cheltuieli operaționale sunt utilizate pentru finanțarea acelor acțiuni care sunt esențiale pentru o
bună punere în aplicare, precum audituri externe, seminarii de lucru, activități de comunicare, sisteme IT s,i evaluări ale
propunerilor în ansamblul programelor-cadru.

4.3. Regulamentul financiar s,i acțiunile fără temei juridic

Articolul 49 din Regulamentul financiar (1) prevede că „se impune adoptarea unui act de bază înaintea utilizării credite-
lor înscrise în buget pentru orice acțiune comunitară sau a Uniunii Europene”. Cu toate acestea, în Regulamentul finan-
ciar sunt prevăzute cinci excepții de la această regulă: 1) proiecte-pilot; 2) acțiuni pregătitoare; 3) măsurile pregătitoare
din domeniul Titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană (referitor la PESC), 4) acțiunile întreprinse în virtutea
prerogativelor la nivel instituțional s,i a competențelor specifice conferite Comisiei în temeiul tratatelor; s,i 5) funcțion-
area fiecărei instituții conform autonomiei sale administrative.

4.3.1. Programele, activitățile s,i agențiile descentralizate pentru care nu există încă un temei juridic

Astfel cum s-a indicat mai sus, creditele trebuie înscrise în rezervă până când autoritatea legislativă adoptă temeiul juri-
dic. În consecință, creditele de angajament s,i de plată pentru următoarele programe, activități s,i agenții descentralizate
au fost înscrise în rezervă pentru o sumă totală de 252,1 milioane EUR (în credite de angajament):

— Programul european pentru observarea Pământului (GMES), 10 milioane EUR;

— acorduri internaționale în domeniul pescuitului, 52 de milioane EUR;

— Autoritatea bancară europeană (ABE), 5,0 milioane EUR;

— Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale (AEAPO), 5,2 milioane EUR;

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom)
nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 390, 30.12.2006, p. 1.).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 65

— Autoritatea europeană pentru valori mobiliare s,i piețe (AEVMP), 5,7 milioane EUR;

— evaluarea Schengen, 0,6 milioane EUR;

— Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor IT de mari dimensiuni în domeniul libertate, securitate s,i jus-
tiție, 10,6 milioane EUR;

— activități de cooperare diferite de asistența oficială pentru dezvoltare (ITI+, America latină, Asia, Asia Centrală, Irak,
Iran s,i Yemen, Africa de Sud), 45 de milioane EUR;

— măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor (BAM), 43 de milioane EUR;

— siguranță nucleară – măsuri tranzitorii (dezafectarea centralei de la Kozlodui), 75 de milioane EUR.

Informații mai detaliate privind aceste noi inițiative sunt furnizate la rubricile corespunzătoare din cadrul financiar (a se
vedea secțiunea 3 – aspecte principale ale PB 2011, pe rubrici din cadrul financiar).

4.3.2. Proiecte-pilot s,i acțiuni pregătitoare

În PB 2011, Comisia a inclus următoarele propuneri pentru acțiunile pregătitoare, pentru o sumă totală de 18 milioane
EUR (în credite de angajament):

— acțiune pregătitoare – Erasmus pentru tineri antreprenori (al treilea an), 2 milioane EUR;

— acțiune pregătitoare privind monitorizarea ecologică a bazinului Mării Negre (al doilea an), 1 milion EUR;

— acțiune pregătitoare privind integrarea politicilor climatice s,i măsurile de adaptare (nouă), 5 milioane EUR;

— acțiune pregătitoare în domeniul sportului (al treilea an), 1 milion EUR;

— Anul european al voluntariatului (pe baza acțiunii pregătitoare întreprinse în 2010), 8 milioane EUR;

— acțiune pregătitoare pentru instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar (nouă), 1 milion EUR.

În plus, Comisia propune continuarea proiectului-pilot pentru acoperirea costurilor de studiu pentru studenții care pro-
vin din țările PEV, precum s,i pentru activitățile academice aferente, pentru o sumă de 1,5 milioane EUR (atât credite de
angajament, cât s,i de plată).

Informații detaliate privind proiectele-pilot s,i acțiunile pregătitoare sunt prezentate în documentul de lucru IV care înso-
țes,te PB 2011.

4.3.3. Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei

În proiectul de buget 2011, acțiunile finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei se ridică la 268,3 milioane EUR. Această
sumă globală reprezintă o scădere atât față de bugetul 2010 (276,8 milioane EUR), cât s,i față de programarea financiară
pentru 2011 care prevedea 273,3 milioane EUR, astfel cum a fost actualizată în ianuarie 2010. Comisia a făcut eforturi
semnificative pentru a ajunge la acest rezultat; reducerile corespunzătoare ale creditelor se axează în special pe liniile
bugetare din cadrul rubricii 1a (Competitivitate), 3b (Cetățenie) s,i 4 (UE ca actor mondial). Mai multe detalii privind acțiu-
nile finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei pot fi găsite în programarea financiară 2011-2013, tabelul 9.12.
66 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

5. ANEXĂ – CIFRE DETALIATE

5.1. Anexa I – Cadrul financiar multianual 2007-2013, în prețuri curente

(în milioane EUR, în prețuri curente)


Total
CREDITE DE ANGAJAMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007-2013
1. CRES,TERE ECONOMICĂ DURABILĂ 53 979 57 653 61 696 63 555 63 974 66 967 69 957 437 778
Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocupa- 8 918 10 386 13 269 14 167 12 987 14 203 15 433 89 363
rea forței de muncă
Coeziune pentru cres,tere economicăs,i ocuparea 45 061 47 267 48 427 49 388 50 987 52 761 54 524 348 415
forței de muncă
2. CONSERVAREA S,I GESTIONAREA 55 143 59 193 56 333 59 955 63 338 60 810 61 289 413 061
RESURSELOR NATURALE
din care: cheltuieli de piațăs,i plăți directe (1) 45 759 46 217 46 679 47 146 47 617 48 093 48 574 330 085
3. CETĂȚENIE, LIBERTATE, SECURITATE S,I 1 273 1 362 1 518 1 693 1 889 2 105 2 376 12 216
JUSTIȚIE
Libertate, securitate s,i justiție 637 747 867 1 025 1 206 1 406 1 661 7 549
Cetățenie 636 615 651 668 683 699 715 4 667
4. UE CA ACTOR GLOBAL 6 578 7 002 7 440 7 893 8 430 8 997 9 595 55 935
5. ADMINISTRAȚIE ( ) 2 7 039 7 380 7 525 7 882 8 334 8 670 9 095 55 925
6. COMPENSAȚII 445 207 210 862
TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT 124 457 132 797 134 722 140 978 142 965 147 546 152 312 975 777
ca procent din VNB ( ) 3 1,02 % 1,08 % 1,16 % 1,18 % 1,16 % 1,15 % 1,14 % 1,13 %
TOTAL CREDITE DE PLATĂ 122 190 129 681 120 445 134 289 134 280 141 360 143 331 925 576
ca procent din VNB (3) 1,00 % 1,05 % 1,04 % 1,12 % 1,09 % 1,10 % 1,07 % 1,07 %
Marjă disponibilă 0,24 % 0,19 % 0,20 % 0,11 % 0,14 % 0,13 % 0,16 % 0,16 %
Plafonul resurselor proprii ca procent din VNB 1,24 % 1,24 % 1,24 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %
( ) Această sumă nu ia în considerare modularea s,i alte transferuri la dezvoltarea rurală.
1

(2) Cheltuielile privind pensiile, incluse sub plafonul acestei rubrici, se calculează net din contribuțiile personalului la sistemul corespunzător, în limita a 500 de milioane EUR
în prețurile din 2004 pentru perioada 2007-2013.
(3) Cifrele se bazează pe ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2011 în funcție de evoluția VNB, adoptată de Comisie la 16 aprilie 2010 [COM(2010)160].
5.2. Anexa II – proiectul de buget 2011 defalcat pe rubricile din cadrul financiar
5.2.1. Proiectul de buget 2011 defalcat pe rubricile din cadrul financiar (total) 68
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010
(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)
EUR EUR EUR % EUR
CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP
RO

1. CRES,TERE ECONOMICĂ DURABILĂ (2) 64 249 445 345 47 727 155 803 63 974 000 000 64 406 946 054 54 650 510 910 0,2 % 14,5 % 157 500 709 6 923 355 107
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 3,4 % 14,7 %
redresării economice
Marjă 67 053 946
— Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocupa- 14 862 853 253 11 343 270 803 12 987 000 000 13 436 852 270 12 109 714 170 – 9,6 % 6,8 % – 1 426 000 983 766 443 367
rea forței de muncă (2)
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 4,4 % 7,0 %
redresării economice
Marjă 50 147 730
— Coeziune pentru cres,tere economică s,i ocuparea 49 386 592 092 36 383 885 000 50 987 000 000 50 970 093 784 42 540 796 740 3,2 % 16,9 % 1 583 501 692 6 156 911 740
forței de muncă
Marjă 16 906 216
2. CONSERVAREA S,I GESTIONAREA RESURSELOR 59 498 833 302 58 135 640 809 60 338 000 000 59 486 248 389 58 135 685 296 – 0,0 % 0,0 % – 12 584 913 44 487
NATURALE
din care: cheltuieli de piață s,i plăți directe 43 819 801 768 43 701 207 586 47 617 000 000 43 747 401 900 43 656 761 358 – 0,2 % – 0,1 % – 72 399 868 – 44 446 228
Marjă 851 751 611
din care: cheltuieli de piață s,i plăți directe (3) 719 188 100
3. CETĂȚENIE, LIBERTATE, SECURITATE S,I JUSTI- 1 674 487 370 1 397 957 870 1 889 000 000 1 803 069 740 1 491 552 740 7,7 % 6,7 % 128 582 370 93 594 870
ȚIE
Marjă 85 930 260
Proiect de buget 2011

— Libertate, securitate s,i justiție 1 006 487 370 738 570 370 1 206 000 000 1 135 252 740 852 573 740 12,8 % 15,4 % 128 765 370 114 003 370
Marjă 70 747 260
— Cetățenie 668 000 000 659 387 500 683 000 000 667 817 000 638 979 000 – 0,0 % – 3,1 % – 183 000 – 20 408 500
Marjă 15 183 000
4. UE CA ACTOR MONDIAL (4) 8 160 182 000 7 787 695 183 8 430 000 000 8 613 529 377 7 601 763 867 5,6 % – 2,4 % 453 347 377 – 185 931 316
Marjă 70 330 623
5. ADMINISTRAȚIE (5) 7 908 983 423 7 908 478 423 8 334 000 000 8 255 437 189 8 256 492 189 4,4 % 4,4 % 346 453 766 348 013 766
Marjă 160 562 811
Total 141 491 931 440 122 956 928 088 142 965 000 000 134 280 000 000 142 565 230 749 130 136 005 002 0,8 % 5,8 % 1 073 299 309 7 179 076 914
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 2,2 % 5,8 %
redresării economice
Marjă (6) (7) 1 235 629 251 4 428 994 998
Creditele ca % din VNB (8) 1,17 % 1,02 % 1,14 % 1,07 % 1,14 % 1,04 %
(1 )Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
(2 )Marja pentru rubrica 1a nu ia în considerare creditele aferente Fondului european de ajustare la globalizare (500 de milioane EUR).
(3 )După transferul de la modulare la dezvoltare rurală s,i de la bumbac s,i vin la restructurarea în regiunile respective (3 150,4 milioane EUR).
(4) Marja pentru rubrica 4 nu ia în considerare creditele referitoare la Rezerva pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR).
(5 )Pentru calcularea marjei sub plafonul de la rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru o sumă de 82 de milioane EUR pentru contribuțiile personalului la sistemul de pensii.
(6 )Marja globală pentru angajamente nu ia în considerare creditele pentru Fondul european de ajustare la globalizare (500 de milioane EUR), pentru Rezerva pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR) s,i pentru contribuția personalului la
sistemul de pensii (82 de milioane EUR).
(7) Marja globală pentru plăți nu ia în considerare creditele pentru Rezerva pentru ajutoare de urgență (203 milioane EUR) s,i pentru contribuția personalului la sistemul de pensii (82 de milioane EUR).
15.6.2010

(8) Proiectul de buget se bazează pe previziunile VNB din aprilie 2010. Se vor emite noi previziuni în urma reuniunii Comitetului consultativ privind resursele proprii (ACOR), la 18 mai 2010.
Cifre grupate pe rubricile din cadrul financiar, reprezentând credite de angajament (total)
15.6.2010
RO
Proiect de buget 2011
69
5.2.2. Proiectul de buget 2011 defalcat pe rubricile din cadrul financiar (detaliat)
70
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010
(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)
EUR EUR EUR % EUR
CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP
RO

1. CRES,TERE ECONOMICĂ DURABILĂ ( ) 2 64 249 445 345 47 727 155 803 63 974 000 000 64 406 946 054 54 650 510 910 0,2 % 14,5 % 157 500 709 6 923 355 107
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 3,4 % 14,7 %
redresării economice
Marjă 67 053 946
1a. Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocu- 14 862 853 253 11 343 270 803 12 987 000 000 13 436 852 270 12 109 714 170 – 9,6 % 6,8 % – 1 426 000 983 766 443 367
parea forței de muncă (2)
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 4,4 % 7,0 %
redresării economice
Marjă 50 147 730
— Al s,aptelea program-cadru pentru cercetare (inclu- 7 542 425 000 6 373 875 000 8 586 667 000 7 018 286 100 13,8 % 10,1 % 1 044 242 000 644 411 100
siv finalizarea celui de Al s,aselea program-cadru
pentru cercetare)
— 02 – Întreprinderi 476 333 008 376 078 662 540 939 000 426 155 000 13,6 % 13,3 % 64 605 992 50 076 338
— 06 – Mobilitate s,i transporturi 101 687 889 95 117 235 70 505 000 76 285 000 – 30,7 % – 19,8 % – 31 182 889 – 18 832 235
— 08 – Cercetare 4 595 576 000 3 840 460 000 5 322 258 000 4 294 252 000 15,8 % 11,8 % 726 682 000 453 792 000
— 09 – Societatea informațională s,i media 1 328 764 000 1 290 436 000 1 340 185 000 1 199 926 100 0,9 % – 7,0 % 11 421 000 – 90 509 900
— 10 – Cercetarea directă 356 421 000 358 547 000 368 708 000 369 638 000 3,4 % 3,1 % 12 287 000 11 091 000
Proiect de buget 2011

— 15 – Educație s,i cultură 536 202 000 286 012 000 757 407 000 503 000 000 41,3 % 75,9 % 221 205 000 216 988 000
— 32 – Energie 147 441 103 127 224 103 186 665 000 149 030 000 26,6 % 17,1 % 39 223 897 21 805 897
— Dezafectare (10 – Cercetare directă) 26 900 000 33 000 000 26 270 000 30 000 000 – 2,3 % – 9,1 % – 630 000 – 3 000 000
— Ten 1 083 900 000 931 794 000 1 266 150 000 935 300 000 16,8 % 0,4 % 182 250 000 3 506 000
— 06 – Mobilitate s,i transporturi 1 062 440 000 913 594 000 1 241 400 000 913 200 000 16,8 % – 0,0 % 178 960 000 – 394 000
— 32 – Energie 21 460 000 18 200 000 24 750 000 22 100 000 15,3 % 21,4 % 3 290 000 3 900 000
— Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării 1 980 000 000 1 027 482 000 p.m. 1 074 766 600 – 100,0 % 4,6 % – 1 980 000 000 47 284 600
economice (32 – Energie)
— EGNOS s,i Galileo (02 – Întreprinderi) 894 400 000 453 500 000 195 941 800 554 000 000 – 78,1 % 22,2 % – 698 458 200 100 500 000
— Marco Polo (06 – Mobilitate s,i transporturi) 63 940 000 36 675 000 65 865 000 33 665 000 3,0 % – 8,2 % 1 925 000 – 3 010 000
— Învățare de-a lungul vieții s,i Erasmus Mundus (15 1 107 288 500 1 075 812 000 1 135 635 000 1 076 240 000 2,6 % 0,0 % 28 346 500 428 000
– Educație s,i cultură)
— Program-cadru pentru competitivitate s,i inovare 525 708 000 359 685 500 548 644 000 319 770 000 4,4 % – 11,1 % 22 936 000 – 39 915 500
(PCI)
— PCI – Antreprenoriat s,i inovare 302 113 000 198 622 200 316 044 000 163 069 000 4,6 % – 17,9 % 13 931 000 – 35 553 200
— 01 – Afaceri economice s,i financiare 161 000 000 126 900 000 165 000 000 30 000 000 2,5 % – 76,4 % 4 000 000 – 96 900 000
— 02 – Întreprinderi 141 113 000 71 722 200 151 044 000 133 069 000 7,0 % 85,5 % 9 931 000 61 346 800
15.6.2010
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010
(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)
15.6.2010

EUR EUR EUR % EUR


CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP
— PCI – Sprijin pentru politica TIC (09 – Societa- 112 400 000 95 160 000 120 600 000 103 400 000 7,3 % 8,7 % 8 200 000 8 240 000
tea informațională s,i media)
RO

— PCI – Energie inteligentă (06 – Energie) 111 195 000 65 903 300 112 000 000 53 301 000 0,7 % – 19,1 % 805 000 – 12 602 300
— Agenda politicii sociale (04 – Ocuparea forței de 214 550 000 180 510 000 191 330 000 175 110 000 – 10,8 % – 3,0 % – 23 220 000 – 5 400 000
muncă s,i afaceri sociale)
— Vamă 2013 s,i Fiscalis 2013 (14 – Impozitare s,i 75 450 000 47 432 000 81 932 000 58 932 000 8,6 % 24,2 % 6 482 000 11 500 000
uniunea vamală)
— Dezafectare nucleară (32 – Energie) 255 000 000 220 000 000 258 000 000 200 000 000 1,2 % – 9,1 % 3 000 000 – 20 000 000
— Fondul european de ajustare la globalizare 500 000 000 p.m. 500 000 000 50 000 000 0,0 % 100,0 % 50 000 000
— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri p.m. p.m. p.m. 50 000 000 0,0 % 100,0 % 50 000 000
sociale
— 40 – Rezervă 500 000 000 p.m. 500 000 000 p.m. 0,0 % 0,0 %
— Alte acțiuni s,i programe 342 210 000 356 107 500 342 423 000 345 650 000 0,1 % – 2,9 % 213 000 – 10 457 500
— 01 – Afaceri economice s,i financiare 22 000 000 22 045 000 6 500 000 7 000 000 – 70,5 % – 68,2 % – 15 500 000 – 15 045 000
— 02 – Întreprinderi 58 040 000 56 770 000 57 160 000 55 520 000 – 1,5 % – 2,2 % – 880 000 – 1 250 000
— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri 7 500 000 8 400 000 0 5 450 000 – 100,0 % – 35,1 % – 7 500 000 – 2 950 000
sociale
— 06 – Mobilitate s,i transporturi 19 201 000 22 211 280 19 245 000 21 540 000 0,2 % – 3,0 % 44 000 – 671 280
— 08 – Cercetare p.m. 1 500 000 p.m. 500 000 0,0 % – 66,7 % – 1 000 000
Proiect de buget 2011

— 09 – Societatea informațională s,i media 13 970 000 46 387 000 18 060 000 31 190 000 29,3 % – 32,8 % 4 090 000 – 15 197 000
— 12 – Piața internă 15 500 000 14 300 000 16 850 000 16 850 000 8,7 % 17,8 % 1 350 000 2 550 000
— 13 – Politica regională 15 000 000 15 000 000 p.m. 15 000 000 – 100,0 % 0,0 % – 15 000 000
— 14 – Impozitare s,i uniunea vamală 2 600 000 2 600 000 3 120 000 2 620 000 20,0 % 0,8 % 520 000 20 000
— 15 – Educație s,i cultură 32 700 000 29 900 000 64 300 000 52 940 000 96,6 % 77,1 % 31 600 000 23 040 000
— 17 – Sănătate s,i protecția consumatorilor 1 000 000 1 600 000 p.m. 300 000 – 100,0 % – 81,2 % – 1 000 000 – 1 300 000
— 24 – Lupta antifraudă 20 500 000 16 200 000 21 200 000 18 100 000 3,4 % 11,7 % 700 000 1 900 000
— 26 – Administrația Comisiei 38 200 000 38 100 000 40 600 000 39 350 000 6,3 % 3,3 % 2 400 000 1 250 000
— 29 – Statistici 65 174 000 44 750 000 67 950 000 51 380 000 4,3 % 14,8 % 2 776 000 6 630 000
— 32 – Energie 30 825 000 36 344 220 27 438 000 27 910 000 – 11,0 % – 23,2 % – 3 387 000 – 8 434 220
— Agenții descentralizate 251 081 753 247 397 803 237 994 470 237 994 470 – 5,2 % – 3,8 % – 13 087 283 – 9 403 333
1b. Coeziune pentru cres,tere economică s,i ocuparea 49 386 592 092 36 383 885 000 50 987 000 000 50 970 093 784 42 540 796 740 3,2 % 16,9 % 1 583 501 692 6 156 911 740
forței de muncă
Marjă 16 906 216
— Fonduri structurale 39 191 847 212 29 521 935 000 39 891 497 591 34 780 000 000 1,8 % 17,8 % 699 650 379 5 258 065 000
— Obiectivul „Convergență” 30 255 996 999 22 519 800 000 31 406 373 076 25 831 400 000 3,8 % 14,7 % 1 150 376 077 3 311 600 000
71
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
72
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010
(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)
EUR EUR EUR % EUR
CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP
— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri 7 473 667 217 5 540 500 000 7 748 847 361 5 992 500 000 3,7 % 8,2 % 275 180 144 452 000 000
RO

sociale
— 13 – Politica regională 22 782 329 782 16 979 300 000 23 657 525 715 19 838 900 000 3,8 % 16,8 % 875 195 933 2 859 600 000
— Obiectivul „Competitivitate regională s,i ocuparea 7 604 832 146 6 095 900 000 7 084 823 108 7 835 400 000 – 6,8 % 28,5 % – 520 009 038 1 739 500 000
forței de muncă”
— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri 3 343 826 311 2 661 400 000 3 204 966 611 3 007 400 000 – 4,2 % 13,0 % – 138 859 700 346 000 000
sociale
— 13 – Politica regională 4 261 005 835 3 434 500 000 3 879 856 497 4 828 000 000 – 8,9 % 40,6 % – 381 149 338 1 393 500 000
— Obiectivul „Cooperare teritorială europeană” 1 242 911 613 818 200 000 1 312 201 407 1 040 300 000 5,6 % 27,1 % 69 289 794 222 100 000
— 13 – Politica regională 1 152 279 167 755 100 000 1 195 966 628 954 300 000 3,8 % 26,4 % 43 687 461 199 200 000
— 19 – Relații externe 90 632 446 63 100 000 116 234 779 86 000 000 28,2 % 36,3 % 25 602 333 22 900 000
— Asistență tehnică 88 106 454 88 035 000 88 100 000 72 900 000 – 0,0 % – 17,2 % – 6 454 – 15 135 000
— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri 26 971 454 31 000 000 26 500 000 24 000 000 – 1,7 % – 22,6 % – 471 454 – 7 000 000
sociale
— 13 – Politica regională 61 135 000 57 035 000 61 600 000 48 900 000 0,8 % – 14,3 % 465 000 – 8 135 000
— Alte acțiuni s,i programe (13 – Politica regională) 4 500 000 7 000 000 p.m. 8 046 740 – 100,0 % 15,0 % – 4 500 000 1 046 740
— Fondul de coeziune (13 – Politica regională) 10 190 244 880 6 854 950 000 11 078 596 193 7 752 750 000 8,7 % 13,1 % 888 351 313 897 800 000
Proiect de buget 2011

2. CONSERVAREA S,I GESTIONAREA RESURSELOR 59 498 833 302 58 135 640 809 60 338 000 000 59 486 248 389 58 135 685 296 – 0,0 % 0,0 % – 12 584 913 44 487
NATURALE
din care: cheltuieli de piață s,i plăți directe 43 819 801 768 43 701 207 586 47 617 000 000 43 747 401 900 43 656 761 358 – 0,2 % – 0,1 % – 72 399 868 – 44 446 228
Marjă 851 751 611
din care: cheltuieli de piață s,i plăți directe (3) 719 188 100

— Cheltuieli de piață s,i ajutoare directe 43 819 801 768 43 701 207 586 43 747 401 900 43 656 761 358 – 0,2 % – 0,1 % – 72 399 868 – 44 446 228
— Piețe agricole (05 – Agricultură s,i dezvoltare 43 417 420 000 43 416 522 586 43 374 505 132 43 376 461 358 – 0,1 % – 0,1 % – 42 914 868 – 40 061 228
rurală)
— Piața produselor piscicole (11 – Afaceri mari- 30 496 768 31 000 000 29 996 768 27 500 000 – 1,6 % – 11,3 % – 500 000 – 3 500 000
time s,i pescuit)
— Sănătatea animalelor s,i domeniul fitosanitar 371 885 000 253 685 000 342 900 000 252 800 000 – 7,8 % – 0,3 % – 28 985 000 – 885 000
(17 – Sănătate s,i protecția consumatorilor)
— Dezvoltare rurală (05 – Agricultură s,i dezvoltare 14 363 564 633 13 399 280 000 14 436 116 552 13 404 365 000 0,5 % 0,0 % 72 551 919 5 085 000
rurală)
— Fondul european pentru pescuit (11 – Afaceri 644 028 678 481 080 000 658 285 042 488 822 859 2,2 % 1,6 % 14 256 364 7 742 859
maritime s,i pescuit)
— Gestionarea domeniului piscicol s,i acorduri inter- 277 530 000 252 460 000 262 175 000 250 473 000 – 5,5 % – 0,8 % – 15 355 000 – 1 987 000
naționale (11 – Afaceri maritime s,i pescuit)
15.6.2010
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010
15.6.2010

(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)

EUR EUR EUR % EUR

CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP

— Life + (07 –Mediu s,i Politici climatice) 306 855 000 215 820 000 333 500 000 268 225 000 8,7 % 24,3 % 26 645 000 52 405 000
RO

— Alte acțiuni s,i programe 44 100 000 42 680 000 5 000 000 23 268 184 – 88,7 % – 45,5 % – 39 100 000 – 19 411 816

— 05 – Agricultură s,i dezvoltare rurală 4 500 000 4 500 000 p.m. p.m. – 100,0 % – 100,0 % – 4 500 000 – 4 500 000

— 07 – Mediu s,i Politici climatice 24 500 000 16 980 000 5 000 000 7 620 000 – 79,6 % – 55,1 % – 19 500 000 – 9 360 000

— 11 – Afaceri maritime s,i pescuit 5 600 000 11 200 000 p.m. 7 148 184 – 100,0 % – 36,2 % – 5 600 000 – 4 051 816

— 15 – Educație s,i cultură

— 17 – Sănătate s,i protecția consumatorilor 2 000 000 3 000 000 p.m. 3 500 000 – 100,0 % 16,7 % – 2 000 000 500 000

— 23 – Ajutor umanitar 7 500 000 7 000 000 p.m. 5 000 000 – 100,0 % – 28,6 % – 7 500 000 – 2 000 000

— Agenții descentralizate 42 953 223 43 113 223 43 769 895 43 769 895 1,9 % 1,5 % 816 672 656 672

3. CETĂȚENIE, LIBERTATE, SECURITATE S,I 1 674 487 370 1 397 957 870 1 889 000 000 1 803 069 740 1 491 552 740 7,7 % 6,7 % 128 582 370 93 594 870
JUSTIȚIE

Marjă 85 930 260

3a. Libertate, securitate s,i justiție 1 006 487 370 738 570 370 1 206 000 000 1 135 252 740 852 573 740 12,8 % 15,4 % 128 765 370 114 003 370

Marjă 70 747 260

— Solidaritate s,i gestionarea fluxurilor de migrație 517 150 000 349 290 000 612 590 000 431 110 000 18,5 % 23,4 % 95 440 000 81 820 000
Proiect de buget 2011

— Securitate s,i protecția libertăților 106 900 000 73 729 000 133 000 000 66 700 000 24,4 % – 9,5 % 26 100 000 – 7 029 000

— Drepturi fundamentale s,i justiție 77 500 000 58 690 000 78 000 000 64 920 000 0,6 % 10,6 % 500 000 6 230 000

— Alte acțiuni s,i programe 65 100 000 43 024 000 59 200 000 48 706 000 – 9,1 % 13,2 % – 5 900 000 5 682 000

— Agenții descentralizate 239 837 370 213 837 370 252 462 740 241 137 740 5,3 % 12,8 % 12 625 370 27 300 370

3b. Cetățenie 668 000 000 659 387 500 683 000 000 667 817 000 638 979 000 – 0,0 % – 3,1 % – 183 000 – 20 408 500

Marjă 15 183 000

— Programul privind sănătatea publică s,i protecția 73 290 000 63 300 000 75 350 000 73 850 000 2,8 % 16,7 % 2 060 000 10 550 000
consumatorilor (17 – Sănătate s,i protecția consu-
matorilor)

— Cultura 2007-2013 (15 – Educație s,i cultură) 54 165 000 44 529 000 57 572 000 49 550 000 6,3 % 11,3 % 3 407 000 5 021 000

— Tineretul în acțiune (15 – Educație s,i cultură) 124 886 000 122 380 000 126 888 000 118 280 000 1,6 % – 3,4 % 2 002 000 – 4 100 000

— Media 2007 (15 – Educație s,i cultură) 102 078 500 93 500 000 110 035 000 101 210 000 7,8 % 8,2 % 7 956 500 7 710 000

— Europa pentru cetățeni (16 – Comunicare) 32 505 000 23 365 000 28 530 000 21 700 000 – 12,2 % – 7,1 % – 3 975 000 – 1 665 000

— Instrumentul financiar de protecție civilă (23 – 18 450 000 12 450 000 18 350 000 18 350 000 – 0,5 % 47,4 % – 100 000 5 900 000
Ajutor umanitar)
73
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
74
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010

(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)

EUR EUR EUR % EUR

CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP

— Acțiuni de comunicare (16 – Comunicare) 95 280 000 86 540 000 93 685 000 86 400 000 – 1,7 % – 0,2 % – 1 595 000 – 140 000
RO

— Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (13 – p.m. p.m. p.m. p.m. 0,0 % 0,0 %
Politica regională)

— Alte acțiuni s,i programe 42 049 500 96 766 500 32 304 000 44 334 000 – 23,2 % – 54,2 % – 9 745 500 – 52 432 500

— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri p.m. 150 000 p.m. p.m. 0,0 % – 100,0 % – 150 000
sociale

— 09 – Societatea informațională s,i media 1 500 000 1 750 000 1 000 000 1 350 000 – 33,3 % – 22,9 % – 500 000 – 400 000

— 15 – Educație s,i cultură 28 639 500 30 549 500 16 644 000 21 134 000 – 41,9 % – 30,8 % – 11 995 500 – 9 415 500

— 16 – Comunicare 9 410 000 9 320 000 14 660 000 14 220 000 55,8 % 52,6 % 5 250 000 4 900 000

— 17 – Sănătate s,i protecția consumatorilor 1 000 000 1 347 000 p.m. 1 247 000 – 100,0 % – 7,4 % – 1 000 000 – 100 000

— 18 – Spațiul de libertate, securitate s,i justiție 1 500 000 1 500 000 p.m. p.m. – 100,0 % – 100,0 % – 1 500 000 – 1 500 000

— 22 – Extindere — 49 900 000 0 6 383 000 0,0 % – 87,2 % – 43 517 000

— 23 – Ajutor umanitar p.m. 2 250 000 p.m. p.m. 0,0 % – 100,0 % – 2 250 000

— Agenții descentralizate 125 296 000 116 557 000 125 103 000 125 305 000 – 0,2 % 7,5 % – 193 000 8 748 000

4. UE CA ACTOR MONDIAL (4) 8 160 182 000 7 787 695 183 8 430 000 000 8 613 529 377 7 601 763 867 5,6 % – 2,4 % 453 347 377 – 185 931 316
Proiect de buget 2011

Marjă 70 330 623

— Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) 1 587 100 000 1 782 174 400 1 796 793 000 1 513 666 157 13,2 % – 15,1 % 209 693 000 – 268 508 243

— 04 – Ocuparea forței de muncă s,i afaceri 88 475 000 30 810 000 103 798 000 64 398 000 17,3 % 109,0 % 15 323 000 33 588 000
sociale

— 05 – Agricultură s,i dezvoltare rurală 170 000 000 131 700 000 215 220 000 75 120 000 26,6 % – 43,0 % 45 220 000 – 56 580 000

— 13 – Politica regională 362 133 079 596 625 000 431 421 141 451 277 154 19,1 % 69 288 062 – 145 347 846

— 22 – Extindere 963 303 671 1 019 851 150 1 043 414 856 919 932 000 8,3 % – 9,8 % 80 111 185 – 99 919 150

— 32 – Energie 3 188 250 3 188 250 2 939 003 2 939 003 – 7,8 % – 7,8 % – 249 247 – 249 247

— Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat 1 672 867 627 1 359 833 000 1 726 993 000 1 348 092 600 3,2 % – 0,9 % 54 125 373 – 11 740 400
(IEVP) (19 – Relații externe)

— Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2 513 607 969 2 061 364 301 2 612 193 240 2 255 997 488 3,9 % 9,4 % 98 585 271 194 633 187
(ICD)

— 07 – Mediu s,i Politici climatice — 1 000 000 0 250 000 0,0 % – 75,0 % – 750 000

— 19 – Relații externe 1 316 983 500 1 170 439 871 1 351 832 240 1 215 145 500 2,6 % 3,8 % 34 848 740 44 705 629

— 21 – Dezvoltare s,i relațiile cu statele ACP 1 196 624 469 888 924 430 1 260 361 000 1 040 501 988 5,3 % 17,1 % 63 736 531 151 577 558

— 32 – Energie — 1 000 000 0 100 000 0,0 % – 90,0 % – 900 000


15.6.2010
Buget Cadrul financiar Proiect de buget Diferență Diferență
2010 (1) 2011 2011 2011 / 2010 2011-2010
15.6.2010

(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)

EUR EUR EUR % EUR

CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP
RO

— Instrumentul pentru țările industrializate (19 – 23 740 000 17 063 000 25 121 000 20 100 000 5,8 % 17,8 % 1 381 000 3 037 000
Relații externe)

— Instrumentul pentru țările industrializate 34 500 000 9 500 000 45 000 000 7 060 000 30,4 % – 25,7 % 10 500 000 – 2 440 000
(ICI+) (19 – Relații externe)

— Democrație s,i drepturile omului (19 – Relații 164 198 200 157 974 000 163 113 000 148 673 000 – 0,7 % – 5,9 % – 1 085 200 – 9 301 000
externe)

— Instrumentul pentru cooperarea în materie de 70 452 882 61 800 000 75 813 000 71 268 300 7,6 % 15,3 % 5 360 118 9 468 300
securitate nucleară (19 – Relații externe)

— Instrumentul de stabilitate (19 – Relații externe) 219 559 000 191 405 160 290 188 000 207 088 000 32,2 % 8,2 % 70 629 000 15 682 840

— Ajutor umanitar (23 – Ajutor umanitar) 800 518 000 800 518 000 824 693 000 824 693 000 3,0 % 3,0 % 24 175 000 24 175 000

— Asistență macroeconomică (01 – Afaceri econom- 98 985 000 90 000 000 114 868 567 103 500 000 16,0 % 15,0 % 15 883 567 13 500 000
ice s,i financiare)

— Politica externă s,i de securitate comună (PESC) (19 281 541 000 225 650 000 327 374 000 286 036 000 16,3 % 26,8 % 45 833 000 60 386 000
– Relații externe)

— Garanții comunitare pentru operațiuni de credit 93 810 000 93 810 000 138 880 000 138 880 000 48,0 % 48,0 % 45 070 000 45 070 000
(01 – Afaceri economice s,i financiare)
Proiect de buget 2011

— Rezerva pentru ajutoare de urgență (40 – Rezervă) 248 882 000 248 882 000 253 860 000 203 000 000 2,0 % – 18,4 % 4 978 000 – 45 882 000

— Alte acțiuni s,i programe 332 138 322 669 439 322 198 789 570 453 859 322 – 40,1 % – 32,2 % – 133 348 752 – 215 580 000

— 01 – Afaceri economice s,i financiare — — 34 460 570 4 308 000 100,0 % 100,0 % 34 460 570 4 308 000

— 05 – Agricultură s,i dezvoltare rurală 6 275 322 6 275 322 6 360 000 6 360 000 1,3 % 1,3 % 84 678 84 678

— 07 – Mediu s,i Politici climatice 3 800 000 6 355 000 4 300 000 4 800 000 13,2 % – 24,5 % 500 000 – 1 555 000

— 14 – Impozitare s,i uniunea vamală 2 000 000 2 000 000 1 300 000 1 300 000 – 35,0 % – 35,0 % – 700 000 – 700 000

— 15 – Educație s,i cultură 9 662 000 6 642 000 9 680 000 7 410 000 0,2 % 11,6 % 18 000 768 000

— 17 – Sănătate s,i protecția consumatorilor 400 000 400 000 200 000 200 000 – 50,0 % – 50,0 % – 200 000 – 200 000

— 19 – Relații externe 62 820 000 82 170 000 37 721 000 54 049 112 – 40,0 % – 34,2 % – 25 099 000 – 28 120 888

— 20 – Comerț 13 930 000 16 930 000 13 930 000 13 930 000 0,0 % – 17,7 % – 3 000 000

— 21 – Dezvoltare s,i relațiile cu statele ACP 215 001 000 457 726 000 55 838 000 271 523 710 – 74,0 % – 40,7 % – 159 163 000 – 186 202 290

— 22 – Extindere 10 250 000 84 941 000 30 000 000 85 478 500 192,7 % 0,6 % 19 750 000 537 500
75
Buget
2010 (1)
Cadrul financiar
2011
Proiect de buget
2011
Diferență
2011 / 2010
Diferență
2011-2010
76
(1) (2) (3) (3 / 1) (3-1)
EUR EUR EUR % EUR
CA CP CA CP CA CP CA CP CA CP
— 23 – Ajutor umanitar 8 000 000 6 000 000 5 000 000 4 500 000 – 37,5 % – 25,0 % – 3 000 000 – 1 500 000
— Agenții descentralizate 18 282 000 18 282 000 19 850 000 19 850 000 8,6 % 8,6 % 1 568 000 1 568 000
RO

5. ADMINISTRAȚIE (5) 7 908 983 423 7 908 478 423 8 334 000 000 8 255 437 189 8 256 492 189 4,4 % 4,4 % 346 453 766 348 013 766
Marjă 160 562 811
— Comisia 3 604 622 000 3 604 117 000 3 709 015 360 3 710 070 360 2,9 % 2,9 % 104 393 360 105 953 360
— Alte instituții 2 957 360 379 2 957 360 379 3 097 928 829 3 097 928 829 4,8 % 4,8 % 140 568 450 105 953 360
— Pensii (toate instituțiile) 1 192 789 000 1 192 789 000 1 274 979 000 1 274 979 000 6,9 % 6,9 % 82 190 000 82 190 000
— S,colile europene 154 212 044 154 212 044 173 514 000 173 514 000 12,5 % 12,5 % 19 301 956 19 301 956
Total 141 491 931 440 122 956 928 088 142 965 000 000 134 280 000 000 142 565 230 749 130 136 005 002 0,8 % 5,8 % 1 073 299 309 7 179 076 914
Cu excepția proiectelor energetice pentru sprijinirea 2,2 % 5,8 %
redresării economice
Marjă (6) (7) 1 235 629 251 4 428 994 998
Creditele ca % din VNB (8) 1,17 % 1,02 % 1,14 % 1,07 % 1,14 % 1,04 %
1
() Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
(2 )Marja pentru rubrica 1a nu ia în considerare creditele aferente Fondului european de ajustare la globalizare (500 de milioane EUR).
(3 )După transferul de la modulare la dezvoltare rurală s,i de la bumbac s,i vin la restructurarea în regiunilor respective (3 150,4 milioane EUR).
(4) Marja pentru rubrica 4 nu ia în considerare creditele referitoare la Rezerva pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR).
(5 )Pentru calcularea marjei sub plafonul de la rubrica 5, se ia în considerare nota de subsol (1) din cadrul financiar 2007-2013 pentru o sumă de 82 de milioane EUR pentru contribuțiile personalului la sistemul de pensii.
(6 )Marja globală pentru angajamente nu ia în considerare creditele pentru Fondul european de ajustare la globalizare (500 de milioane EUR), pentru Rezerva pentru ajutoare de urgență (253,9 milioane EUR) s,i pentru contribuția personalului la
sistemul de pensii (82 de milioane EUR).
Proiect de buget 2011

(7) Marja globală pentru plăți nu ia în considerare creditele pentru Rezerva pentru ajutoare de urgență (203 milioane EUR) s,i pentru contribuția personalului la sistemul de pensii (82 de milioane EUR).
(8) Proiectul de buget se bazează pe previziunile VNB din aprilie 2010. Se vor emite noi previziuni în urma reuniunii Comitetului consultativ privind resursele proprii (ACOR), la 18 mai 2010.
15.6.2010
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 77

5.3. Anexa III – Proiectul de buget 2011 pe domenii de politică


(Credite de angajament, milioane EUR, post s,i/sau persoană/an)

Buget Proiect de buget Diferență


2010 (1) 2011 2011-2010
Titlu Credite de Resurse Credite de Resurse Credite de Resurse
angajament umane (2) angajament umane (2) angajament umane (2)
1 2 3 4 3/1 4-2
01 Afaceri economice s,i financiare 448,67 612 533,97 610 19,01 % –2
02 Întreprinderi (6) 1 696,10 991 1 040,81 990 – 38,63 % –1
03 Concurență 90,81 907 95,06 896 4,68 % – 11
04 Ocuparea forței de muncăs,i afaceri sociale 11 273,75 856 11 398,81 855 1,11 % –1
05 Agriculturăs,i dezvoltare rurală 58 080,71 1 133 58 154,44 1 126 0,13 % –7
06 Mobilitate s,i transporturi 1 407,52 565 1 555,39 583 10,51 % 18
07 Mediu s,i politici climatice 445,41 703 454,14 712 1,96 % 9
08 Cercetare 4 605,88 1 972 5 332,93 1 826 15,79 % – 146
09 Societatea informaționalăs,i media 1 516,31 1 148 1 537,59 1 139 1,40 % –9
10 Cercetarea directă 383,32 2 725 394,98 2 720 3,04 % –5
11 Afaceri maritime s,i pescuit 1 001,19 370 996,50 371 – 0,47 % 1
12 Piața internă 73,98 605 93,09 606 25,83 % 1
13 Politica regională 38 895,65 757 40 373,47 748 3,80 % –9
14 Impozitare s,i uniunea vamală 135,18 539 142,64 535 5,52 % –4
15 Educație s,i cultură 2 104,85 643 2 388,70 644 13,49 % 1
16 Comunicare 259,59 1 065 268,24 1 075 3,33 % 10
17 Sănătate s,i protecția consumatorilor 707,95 939 684,69 948 – 3,28 % 9
18 Spațiul de libertate, securitate s,i justiție 1 067,61 631 1 200,61 634 12,46 % 3
19 Relații externe (3) 4 250,32 3 515 4 482,67 3 807 5,47 % 292
20 Comerț (3) 79,04 610 81,08 608 2,58 % –2
21 Dezvoltare s,i relațiile cu statele din Africa, 1 672,74 2 545 1 587,83 2 315 – 5,08 % – 230
zona Caraibilor s,i Pacific (ACP) (3) (4) (7)
22 Extindere (3) 1 022,42 954 1 124,40 959 9,97 % 5
23 Ajutor umanitar 854,36 271 873,52 273 2,24 % 2
24 Lupta antifraudă 77,64 431 80,13 435 3,20 % 4
25 Coordonarea politicilor Comisiei s,i consul- 187,90 1 576 195,01 1 576 3,79 %
tanță juridică
26 Administrația Comisiei 1 013,70 3 825 1 045,05 3 791 3,09 % – 34
27 Buget ( )5 68,25 478 75,27 517 10,29 % 39
28 Audit 10,62 109 11,59 111 9,16 % 2
29 Statistici 140,92 805 146,64 801 4,06 % –4
30 Pensii s,i cheltuieli conexe 1 214,09 0 1 291,78 0 6,40 %
31 Servicii lingvistice 388,92 3 940 399,08 3 925 2,61 % – 15
32 Energie (8) 2 610,30 592 673,32 576 – 74,21 % – 16
40 Rezerve 748,88 0 753,86 0 0,66 %
Total 138 534,57 36 812 139 467,30 36 712 0,67 % – 100
Alte instituții (cu excepția pensiilor) 2 957,36 3 097,93
Total general 141 491,93 36 812 142 565,23 36 712 0,76 % – 100
(1 )Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
(2 )Acoperă atât personalul statutar, cât s,i personalul de sprijin.
(3 )Include credite pentru personalul statutar care lucrează în delegațiile Comisiei Europene ce aparțin respectivului domeniu de politică.
(4 )Include personalul angajat în cadrul Fondului european de dezvoltare.
(5 )Cifrele privind resursele umane prevăzute pentru domeniul de politică 27 „Buget” includ efectivele (40 în 2011) care în prezent nu sunt alocate unui anumit domeniu de
politică, efectivele care as,teaptă să fie realocate s,i cele care au fost atribuite, din motive tehnice, domeniului de politică „Buget”.
(6) Reducerea, comparativ cu 2010, a creditelor de angajament pentru acest domeniu de politică se datorează, în principal, programului Galileo, având în vedere faptul că,
pentru acest program, consolidarea temporară (2008-2010, în contextul revizuirii cadrului financiar multianual din decembrie 2007) a creditelor de angajament a luat
sfârs,it.
(7) Reducerea, comparativ cu 2010, a creditelor de angajament pentru acest domeniu de politică se datorează, în principal, reducerii progresive a creditelor de angajament
pentru Facilitatea pentru alimente (2008-2010, în contextul revizuirii cadrului financiar multianual din decembrie 2008).
(8) Reducerea, comparativ cu 2010, a creditelor de angajament pentru acest domeniu de politică se datorează, în principal, faptului că nu mai sunt disponibile creditele de
angajament suplimentare destinate finanțării proiectelor din domeniul energiei în cadrul planului european de redresare economică (2009-2010, în contextul revizuirii
cadrului financiar multianual din decembrie 2009).
5.4. Anexa IV- Organisme cu personalitate juridică înființate de Uniunea Europeană
78
5.4.1. Agenții descentralizate

5.4.1.1. Agenții descentralizate de la rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economicăs,i ocuparea forței de muncă
(în milioane EUR)

Buget 2010 ( ) 1 2011 Variație


RO

Contribuția UE Contribuția prevăzută a UE


Anul înfiin- Din care Contribu- Clasificare PB
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu Venituri Venituri PB 2011/
țării cerere de ția UE 2011
totale ale Din care Din care estimate Din care Buget
Total con- contribuții Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate

Legislația privind produsele chi- 02 03 03 Helsinki 2006 86,482 43,917 35,150 8,767 226,200 p.m. p.m. p.m. – 100,0 % – 100,0 % Viteză de croa-
mice s,i Agenția pentru Produse zieră
Chimice (ECHA)

Schemă de personal autorizată 426 426 456 456 30

Autoritatea Europeană de Supra- 02 05 02 Bruxelles 2004 7,890 7,890 5,135 2,755 8,450 8,450 8,200 8,200 3,9 % 59,7 % Sarcini noi
veghere a GNSS (GSA)

Schemă de personal autorizată 28 28 31 29 1

Institutul pentru Egalitatea de 04 04 02 Vilnius 2006 6,940 6,940 6,940 7,530 7,530 7,530 7,530 8,5 % 8,5 % Faza de lan-
S,anse între Femei s,i Bărbați sare

Schemă de personal autorizată 25 25 27 27 2


Proiect de buget 2011

Fundația Europeană pentru 04 04 03 Dublin 1975 20,440 20,130 19,067 0,762 20,450 20,210 20,210 20,210 0,4 % 6,0 % Viteză de croa-
Îmbunătățirea Condițiilor de zieră
Viațăs,i de Muncă
(EUROFOUND)

Schemă de personal autorizată 101 101 101 101 0

Agenția Europeană pentru Sănă- 04 04 04 Bilbao 1994 14,790 14,250 13,743 0,506 14,666 14,540 14,540 14,315 0,224 2,0 % 4,2 % Viteză de croa-
tate s,i Securitate în Muncă zieră
(EU-OSHA)

Schemă de personal autorizată 44 44 44 44 0

Agenția Europeană de Siguranță 06 02 01 Köln 2002 126,503 34,195 32,879 1,316 132,314 37,060 34,400 33,316 1,083 0,6 % 1,3 % Viteză de croa-
a Aviației (AESA) zieră

Schemă de personal autorizată 570 570 574 574 0

Agenția Europeană pentru Sigu- 06 02 02 Lisabona 2002 53,791 52,449 52,449 56,598 55,311 54,936 50,696 4,240 4,7 % – 3,3 % Sarcini noi
ranța Maritimă (EMSA)

Dintre care măsuri împotriva poluării 06 02 02 03 20,500 20,500 23,000 23,000 23,000 23,000 12,2 % 12,2 %

Schemă de personal autorizată 200 200 208 208 8


15.6.2010
(în milioane EUR)

Buget 2010 (1) 2011 Variație


15.6.2010

Contribuția UE Contribuția prevăzută a UE


Anul înfiin- Din care Contribu- Clasificare PB
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu Venituri Venituri PB 2011/
țării cerere de ția UE 2011
totale ale Din care Din care estimate Buget
Total con- contribuții Total con- Din care PB Din care 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție a agenției venituri 2010
tribuție UE tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
RO

Agenția Europeană a Căilor 06 02 08 Lille Valen- 2004 24,147 23,474 23,260 0,214 27,747 26,976 25,303 24,374 0,929 7,8 % 4,8 % Sarcini noi
Ferate (AEF) ciennes

Schemă de personal autorizată 139 139 148 144 5

Agenția Europeană pentru Secu- 09 02 03 Heraklion 2004 7,928 7,928 7,288 0,640 8,113 7,932 7,932 7,188 0,684 0,0 % – 1,4 % Viteză de croa-
ritatea Rețelelor Informatice s,i a zieră
Datelor (ENISA)

Schemă de personal autorizată 44 44 44 44 0

Organismul autorităților euro- 09 02 04 — 2009 3,670 3,470 3,470 3,779 3,579 3,579 3,579 3,1 % 3,1 % Faza de lan-
pene de reglementare în dome- sare
niul comunicațiilor electronice
(OAREC) – oficiu

Schemă de personal autorizată 10 10 12 12 2

Oficiul pentru Armonizare în 12 03 01 Alicante 1993 347,031 166,273 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,0 % 0,0 % Viteză de croa-
cadrul Pieței Interne (OAPI) zieră

Schemă de personal autorizată 644 644 628 628 – 16


Proiect de buget 2011

Autoritatea europeană pentru 12 04 01 [Paris] 2010 14,159 5,664 5,664 5,664 100,0 % 100,0 % Urmează a fi
valori mobiliare s,i înființat
piețe (AEVMP)

Schemă de personal autorizată 43 43 43

Autoritatea bancară europeană 12 04 02 [London] 2010 12,543 5,017 5,017 5,017 100,0 % 100,0 % Urmează a fi
(ABE) înființat

Schemă de personal autorizată 40 40 40

Autoritatea europeană pentru 12 04 03 [Frankfurt] 2010 10,547 4,219 4,219 4,219 100,0 % 100,0 % Urmează a fi
asigurări s,i pensii ocupaționale înființat
(AEAPO)

Schemă de personal autorizată 40 40 40

Centrul European pentru Dez- 15 02 25 Salonic 1975 17,436 16,920 16,920 17,757 17,270 17,270 15,742 1,528 2,1 % – 7,0 % Viteză de croa-
voltarea Formării Profesionale zieră
(CEDEFOP)

Schemă de personal autorizată 101 101 101 101 0


79
(în milioane EUR)
Buget 2010 ( ) 1 2011 Variație 80
Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-
Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare PB
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Total con- Din care Din care estimate Din care Buget 2011
Total con- Din care PB 2011/
agenției tribuție UE buget venituri alo- de agenție contribuții venituri 2010
a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
Agenția Europeană pentru Medi- 17 03 10 Londra 1993 198,187 37,112 32,780 4,332 218,934 47,056 38,420 32,943 5,477 3,5 % 0,5 % Viteză de croa-
RO

camente (EMA) zieră


Din care o contribuție specială pentru 17 03 10 03 4,500 4,500 7,000 4,901 4,901 8,9 % 8,9 %
medicamentele orfane
Schemă de personal autorizată 567 567 615 567 0
Agenția Europeană de Cooperare 32 04 10 Ljubljana 2009 2,000 2,000 2,000 5,126 5,000 5,000 5,000 150,0 % 150,0 % Faza de lan-
a Autorităților de Reglementare sare
în Domeniul Energiei
Schemă de personal autorizată 25 25 40 40 15
Total agenții descentralizate – 917,235 270,675 251,081 19,292 951,186 265,814 252,220 237,478 14,680 – 6,8 % – 5,2 %
rubrica 1a
Din care o contribuție specială pen- 25,000 25,000 30,000 27,901 27,901 11,6 % 11,6 %
tru medicamentele orfane s,i măsuri
împotriva poluării
Schemă de personal autorizată 2 924 2 924 3 152 3 098 174
1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
Proiect de buget 2011
15.6.2010
5.4.1.2. Agențiile descentralizate de la rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale
(în milioane EUR)
Buget 2010 (1) 2011 Variație
15.6.2010

Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-


Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Din care Din care estimate Din care Buget PB 2011
Total con- Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție contribuții venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
RO

Agenția Europeană de Mediu 07 03 09 Copenhaga 1990 50,486 35,258 35,258 41,285 35,957 35,957 35,105 0,852 2,0 % – 0,4 % Viteză de
(AEM) croazieră
Schemă de personal autorizată 133 133 134 134 1
Legislația privind produsele chi- 07 03 60 Helsinki 2011 0,0 % 0,0 % Urmează a
mice s,i Agenția pentru Produse fi înființat
Chimice (AEPC) – Activități pri-
vind biocidele
Schemă de personal autorizată 0
Agenția Comunitară pentru Con- 11 08 05 Vigo 2005 11,013 8,410 7,695 0,715 8,850 8,850 8,850 8,665 0,185 5,2 % 12,6 % Viteză de
trolul Pescuitului (ACCP) croazieră
Schemă de personal autorizată 53 53 53 53 0
Oficiul Comunitar pentru Soiuri 17 04 05 Angers 1994 13,037 12,671 0,0 % 0,0 % Viteză de
de Plante (OCSP) croazieră
Schemă de personal autorizată 46 46 46 46 0
Total agenții descentralizate – 74,536 43,668 42,953 0,715 62,806 44,807 44,807 43,770 1,037 2,6 % 1,9 %
rubrica 2
Schemă de personal autorizată 232 232 233 233 1
Proiect de buget 2011

1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
81
82
5.4.1.3. Agențiile descentralizate de la rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție
(în milioane EUR)
Buget 2010 (1) 2011 Variație
Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-
Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Din care Din care estimate Din care Buget PB 2011
Total con- Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție contribuții venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
Agenția Europeană pentru Ges- 18 02 03 2004 87,917 85,550 83,000 2,550 88,210 84,000 81,000 78,000 3,000 – 5,3 % – 6,0 % Viteză de
RO

Vars,ovia
tionarea Cooperării Operative la croazieră
Frontierele Externe ale Statelor
Membre ale Uniunii Europene
(FRONTEX)
Schemă de personal autorizată 143 143 170 143 0
Agenție pentru gestionarea ope- 18 02 11 — 2010 10,600 10,600 10,600 10,600 100,0 % 100,0 % Urmează a
rațională a sistemelor informatice fi înființat
de mari dimensiuni din domeniul
justiție, libertate s,i securitate
Schemă de personal autorizată 75 75 75
Biroul European de Sprijin pen- 18 03 14 Valetta 2010 5,250 5,250 5,250 8,000 8,000 8,000 8,000 52,4 % 52,4 % Urmează a
tru Azil (EASO) fi înființat
Schemă de personal autorizată 24 24 38 38 14
Agenția pentru Drepturi Funda- 18 04 05 Viena 2007 20,002 20,000 19,100 0,900 20,000 20,000 20,000 20,000 0,0 % 4,7 % Viteză de
mentale a Uniunii Europene croazieră
(FRA)
Schemă de personal autorizată 72 72 72 72 0
Oficiul European de Poliție 18 05 02 Haga 1995 80,068 79,724 79,724 83,659 82,917 82,917 82,917 4,0 % 4,0 % Viteză de
(EUROPOL) croazieră
Proiect de buget 2011

Schemă de personal autorizată 453 453 453 453 0


Colegiul European de Poliție 18 05 05 Bramshill 2005 7,800 7,800 7,800 28,000 8,800 8,341 8,000 0,341 6,9 % 2,6 % Viteză de
(CEPOL) croazieră
Schemă de personal autorizată 26 26 28 26 0
Eurojust 18 06 04 Haga 2002 30,163 30,163 30,163 31,733 31,733 31,733 29,775 1,958 5,2 % – 1,3 % Sarcini noi
Schemă de personal autorizată 185 185 191 187 2
Observatorul European pentru 18 07 01 Lisabona 1993 15,999 15,000 14,800 0,200 16,514 15,550 15,400 15,170 0,230 2,7 % 2,5 % Viteză de
Droguri s,i Toxicomanie (OEDT) croazieră
Schemă de personal autorizată 84 84 86 84 0
Total agenții descentralizate – 247,199 243,487 239,837 3,650 286,716 261,600 257,991 252,462 5,529 6,0 % 5,3 %
rubrica 3a
Schemă de personal autorizată 987 987 1 113 1 078 91
1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
15.6.2010
5.4.1.4. Agențiile descentralizate de la rubrica 3b – Cetățenie
(în milioane EUR)
Buget 2010 (1) 2011 Variație
15.6.2010

Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-


Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Din care Din care estimate Din care Buget PB 2011
Total con- Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție contribuții venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
RO

ntrul European de Prevenire s,i 17 03 03 Stockholm 2004 57,900 56,400 56,255 0,145 59,000 57,500 55,400 52,770 2,630 – 1,8 % – 6,2 % Viteză de
Control al Bolilor (ECDC) croazieră
Schemă de personal autorizată 200 200 200 200 0
Autoritatea Europeană pentru 17 03 07 Parma 2002 73,491 72,996 69,041 3,955 84,070 84,070 75,610 72,333 3,277 3,6 % 4,8 % Viteză de
Siguranța Alimentară (EFSA) croazieră
Schemă de personal autorizată 355 355 365 355 0
Total agenții descentralizate – 131,391 129,396 125,296 4,100 143,070 141,570 131,010 125,103 5,907 1,2 % – 0,2 %
rubrica 3b
Schemă de personal autorizată 555 555 565 555 0
(1) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
Proiect de buget 2011

5.4.1.5. Agenția descentralizată de la rubrica 4 – UE ca actor global


(în milioane EUR)
Buget 2010 (1) 2011 Variație
Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-
Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Din care Din care estimate Din care Buget PB 2011
Total con- Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție contribuții venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
Fundația Europeană de Formare 15 02 27 Torino 1990 19,460 19,460 18,282 1,178 20,928 20,928 19,850 19,850 2,0 % 8,6 % Viteză de
(ETF) croazieră
Schemă de personal autorizată 96 96 96 96 0
Total agenții descentralizate – 19,460 19,460 18,282 1,178 20,928 20,928 19,850 19,850 2,0 % 8,6 %
rubrica 4
Schemă de personal autorizată 96 96 96 96 0
1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
83
5.4.1.6. Agenția descentralizată de la rubrica 5 – Administrație
(în milioane EUR) 84
Buget 2010 (1) 2011 Variație
Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-
Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Din care Din care estimate de Din care Buget PB 2011
Total con- contribuții Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- agenție venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
RO

Centrul de Traduceri pentru 31 01 09 Luxemburg 1994 48,115 49,310 0,0 % 0,0 % Viteză de
Organismele Uniunii Euro- croazieră
pene
Schemă de personal autorizată 225 233 225 225 –8
Total agenții descentralizate – 48,115 49,310 0,0 % 0,0 %
rubrica 5
Schemă de personal autorizată 225 233 225 225 –8
1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
Proiect de buget 2011

5.4.1.7. Total agenții descentralizate


(în milioane EUR)
Budget 2010 (1) 2011 Variație
Contribuția UE Din care Contribuția prevăzută a UE Contribu-
Anul înfiin- Venituri Venituri PB 2011/ Clasificare
Denumirea agenției descentralizate Linie bugetară Sediu cerere de ția UE
țării totale ale Din care Din care estimate Din care Buget PB 2011
Total con- contribuții Total con- Din care PB 2011/
agenției buget venituri alo- de agenție venituri 2010
tribuție UE a agenției tribuție UE 2011 2010
2010 cate alocate
Total agenții descentralizate 1 437,936 706,686 677,449 28,935 1 514,016 734,719 705,878 679,178 26,639 – 0,1 % 0,3 %
Schemă de personal autorizată 5 019 5 027 5 384 5 285 258
Din care agenții descentral- 17,860 17,660 17,660 72,284 49,609 49,609 49,609 180,9 % 180,9 %
izate care „urmează a fi înfiin-
țate” s,i „în faza de lansare”
Schemă de personal autorizată 84 84 315 315 231
1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
15.6.2010
5.4.2. Întreprinderi comune europene
(în milioane EUR) 15.6.2010

Buget 2010 (1) 2011 Variație

Denumirea întreprinderii comune europene Linie bugetară Sediu Anul înființării Venituri Venituri (3) Din care cerere
totale (2) ale Din care estimate de de contribuții a Contribuția UE Contribuția UE
întreprinderii contribuția UE întreprinderea întreprinderii (PB 2011) 2011/2010
comune comună comune
RO

Întreprinderea Comună Europeană pentru ITER – Fuziune Barcelona 2007


pentru energie (F4E)

Întreprinderea Comună Europeană pentru ITER – Fuziune pen- 08 01 04 40 30,900 30,900 35,900 35,900 35,900 16,2 %
tru Energie (F4E) – Cheltuieli de gestiune administrativă

Euratom – Întreprinderea Comună Europeană pentru ITER – 08 20 02 413,240 343,340 446,360 351,760 351,760 2,5 %
Fuziune pentru Energie (F4E)

Total Întreprinderea Comună Europeană pentru ITER – 444,140 374,240 482,260 387,660 387,660 3,6 %
Fuziune pentru Energie (F4E)

Schemă de personal autorizată 234 234 239 239 5

Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medica- Bruxelles 2007


mentele inovatoare (IMI)

Cooperare – Sănătate – Întreprinderea comună a inițiativei pri- 08 02 02 98,645 96,220 159,316 155,400 155,400 61,5 %
vind medicamentele inovatoare (IMI)

Cooperare – Sănătate – Cheltuieli de sprijin pentru Întreprin- 08 02 03 8,506 4,200 9,316 4,600 4,600 9,5 %
Proiect de buget 2011

derea comună a inițiativei privind medicamentele inovatoare


(IMI)

Total Întreprinderea comună a inițiativei privind 107,151 100,420 168,632 160,000 160,000 59,3 %
medicamentele inovatoare (IMI)

Schemă de personal autorizată 29 29 29 29 0

Întreprinderea comună Clean Sky Bruxelles 2007

Cooperare – Transport – Întreprinderea comună Clean Sky 08 07 02 125,376 121,139 153,771 149,991 149,991 23,8 %

Cooperare – Transport – Cheltuieli de sprijin pentru Întreprin- 08 07 03 5,065 3,625 5,160 2,517 2,517 – 30,6 %
derea comună Clean Sky

Total Întreprinderea comună Clean Sky 130,441 124,764 158,931 152,508 152,508 22,2 %

Schemă de personal autorizată 17 17 18 18 1

Întreprinderea comună ARTEMIS Bruxelles 2007

Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Între- 09 04 01 02 55,199 53,816 44,084 43,000 43,000 – 20,1 %
prinderea comună ARTEMIS
85
(în milioane EUR)
86
Buget 2010 (1) 2011 Variație

Denumirea întreprinderii comune europene Linie bugetară Sediu Anul înființării Venituri Venituri (3) Din care cerere
totale (2) ale Din care estimate de de contribuții a Contribuția UE Contribuția UE
întreprinderii contribuția UE întreprinderea întreprinderii (PB 2011) 2011/2010
comune comună comune

Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Cheltu- 09 04 01 03 3,511 1,761 2,888 1,500 1,500 – 14,8 %
RO

ieli de sprijin pentru Întreprinderea comună ARTEMIS

Total Întreprinderea comună ARTEMIS 58,710 55,577 46,971 44,500 44,500 – 19,9 %

Schemă de personal autorizată 8 8 8 8 0

Întreprinderea comună ENIAC Bruxelles 2007

Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Între- 09 04 01 04 65,035 63,405 44,084 43,000 43,000 – 32,2 %
prinderea comună ENIAC

Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Cheltu- 09 04 01 05 2,272 1,272 2,834 1,496 1,496 17,6 %
ieli de sprijin pentru Întreprinderea comună ENIAC

Total Întreprinderea comună ENIAC 67,307 64,677 46,917 44,496 44,496 – 31,2 %

Schemă de personal autorizată 6 6 6 6 0

Întreprinderea comună „Pile de combustie s,i hidrogen” Bruxelles 2008


(PCH)

Cercetarea în domeniul transportului (inclusiv aeronautică) – 06 06 02 02 2,973 2,900 3,035 2,960 2,960 2,1 %
Întreprinderea comună „Pile de combustie s,i hidrogen” (PCH)
Proiect de buget 2011

Cooperare – Nanos,tiințe, nanotehnologii, materiale s,i noi tehno- 08 04 02 53,343 52,032 55,566 54,200 54,200 4,2 %
logii de producție – Întreprinderea comună „Pile de combustie s,i
hidrogen” (PCH)

Cooperare – Energie – Întreprinderea comună „Pile de combustie 08 05 02 4,356 3,400 3,300 2,000 2,000 – 41,2 %
s,i hidrogen” (PCH)

Cheltuieli de sprijin pentru Întreprinderea comună „Pile de com- 08 05 03 9,842 9,600 10,467 10,210 10,210 6,4 %
bustie s,i hidrogen” (PCH)

Cooperare – Mediu – Întreprinderea comună „Pile de combustie 08 06 02 3,486 3,400 4,024 3,925 3,925 15,4 %
s,i hidrogen” (PCH)

Cooperare – Transport – Întreprinderea comună „Pile de com- 08 07 04 4,921 4,800 15,081 14,710 14,710 206,5 %
bustie s,i hidrogen” (PCH)

Cercetarea în domeniul energiei – Întreprinderea comună „Pile 32 06 02 19,684 19,200 25,128 24,510 24,510 27,7 %
de combustie s,i hidrogen” (PCH)

Total Întreprinderea comună „Pile de combustie s,i hidro- 98,605 95,332 116,600 112,515 112,515 18,0 %
gen” (PCH)

Schemă de personal autorizată 18 18 18 18 0


15.6.2010
(în milioane EUR)
1
Buget 2010 ( ) 2011 Variație
Venituri Venituri (3) Din care cerere
15.6.2010

Denumirea întreprinderii comune europene Linie bugetară Sediu Anul înființării totale (2) ale Din care estimate de de contribuții a Contribuția UE Contribuția UE
întreprinderii contribuția UE întreprinderea întreprinderii (PB 2011) 2011/2010
comune comună comune
Întreprinderea comună SESAR Bruxelles 2007
RO

Întreprinderea comună SESAR – Sprijin financiar din proiectele 06 03 05 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,0 %
de interes comun în cadrul rețelei transeuropene de transport – TEN
Întreprinderea comună SESAR – Sprijin financiar din cercetarea 06 06 02 03 71,083 53,700 83,963 58,600 58,600 9,1 %
în domeniul transportului (inclusiv aeronautică) – PC 7
Total întreprinderea comună SESAR 121,083 103,700 133,963 108,600 108,600 4,7 %
Schemă de personal autorizată 39 39 39 39 0
Total întreprinderi comune europene 1 027,436 918,710 1 154,274 1 010,279 1 010,279 10,0 %
Schemă de personal autorizată 351 351 357 0 357 6

(1) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.


(2) Această sumă poate fi majorată prin contribuțiile terților, precum s,i prin contribuții din partea sectorului privat.
(3) Contribuția AELS inclusă pentru anul 2011 este calculată pe baza contribuției pe anul 2010, respectiv 2,52 %.
Proiect de buget 2011

5.4.3. Institutul European de Inovare s,i Tehnologie


(în milioane EUR)
Buget 2010 (1) 2011 Variație

Institutul European de Inovare s,i Tehnologie (IET) Linie bugetară Sediu Anul înființării Din care cerere
Venituri Din care Venituri Contribuția UE Contribuția UE
de contribuții a
totale ale IET contribuția UE estimate de IET (PB 2011) 2011/2010
IET
Institutul European de Inovare s,i Tehnologie 15 02 11 Budapesta 2008 30,961 30,200 64,382 62,800 62,800 107,9 %
Schemă de personal autorizată 20 20 28 28 8
Total Institutul European de Inovare s,i Tehnologie 30,961 30,200 64,382 62,800 62,800 107,9 %
Schemă de personal autorizată 20 20 28 28 8
1
( ) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
87
5.4.4. Agenții executive
(în milioane EUR) 88

Efectivele agenției executive


Contribuția UE pentru bugetul
de funcționare al agenției Variație în % Schemă de personal Experți naționali
Linie bugetară Anul Agenți contractuali (2) Total efective (2)
Denumirea agenției executive Sediu PB autorizată detas,ați (2)
operațională înființării
2011/2010
Buget Buget Buget Buget Buget
RO

PB 2011 PB 2011 PB 2011 PB 2011 PB 2011


2010 (1) 2010 (1) 2010 (1) 2010 (1) 2010 (1)

Agenția Executivă pentru Competitivi- Bruxelles 2004


tate s,i Inovare (EACI)

Contribuție din programul-cadru pentru 02 01 04 30 7,342 7,544 2,8 %


competitivitate s,i inovare – Programul pen-
tru spiritul antreprenorial s,i inovare

Contribuție din programul Marco Polo II 06 01 04 32 1,425 1,555 9,1 %

Contribuție din programul-cadru pentru 32 01 04 30 6,633 6,601 – 0,5 %


competitivitate s,i inovare – Programul Ener-
gie Inteligentă – Europa

Total EACI 15,400 15,700 1,9 % 37 37 115 119 0 0 152 156

Agenția Executivă pentru Educație, Bruxelles 2005


Audiovizual s,i Cultură (EACEA)

Contribuție din programele de la rubrica 1a 15 01 04 30 21,199 21,444 1,2 %


Proiect de buget 2011

Contribuție din programele de la rubrica 3b 15 01 04 31 15,839 15,644 – 1,2 %

Contribuție din programele de la rubrica 4 15 01 04 32 0,597 0,600 0,5 %

Contribuție din programele de la rubrica 3b 16 01 04 30 3,370 3,370 0,0 %

Contribuție din programele de relații externe 19 01 04 30 4,320 4,621 7,0 %

Contribuție din programele de la rubrica 4 22 01 04 30 1,343 1,219 – 9,2 %


în domeniul politicii de extindere

Total EACEA 46,668 46,898 0,5 % 102 102 310 314 0 0 412 416

Agenția Executivă pentru Sănătate s,i Luxemburg 2005


Consumatori (EAHC)

Contribuție din programele de la rubrica 3b 17 01 04 30 6,000 5,800 – 3,3 %

Contribuție din programele de la rubrica 2 17 01 04 31 1,100 1,100 0,0 %

Total EAHC 7,100 6,900 – 2,8 % 12 12 38 38 0 0 50 50


15.6.2010
(în milioane EUR)
Efectivele agenției executive
Contribuția UE pentru bugetul
de funcționare al agenției Variație în % Schemă de personal Experți naționali
Linie bugetară Anul Agenți contractuali (2) Total efective (2)
15.6.2010

Denumirea agenției executive Sediu PB autorizată detas,ați (2)


operațională înființării
2011/2010
Buget Buget Buget Buget Buget
PB 2011 PB 2011 PB 2011 PB 2011 PB 2011
2010 (1) 2010 (1) 2010 (1) 2010 (1) 2010 (1)
Agenția Executivă pentru Rețeaua Tran- 06 01 04 31 Bruxelles 2006 9,794 9,900 1,1 %
seuropeană de Transport (TEN-T EA)
RO

Total TEN-T EA 9,794 9,900 1,1 % 33 33 66 66 0 0 99 99


Agenția Executivă a Consiliului European 08 01 04 30 Bruxelles 2007 32,110 35,115 9,4 %
pentru Cercetare (AECEC)
Total AECEC 32,110 35,115 9,4 % 100 100 215 253 15 7 330 360
Agenția Executivă pentru Cercetare 08 01 04 31 Bruxelles 2007 31,993 37,602 17,5 %
(AEC)
Total AEC 31,993 37,602 17,5 % 106 117 318 351 0 0 424 468
Total Agenții executive 143,065 152,115 6,3 % 390 401 1 062 1 141 15 7 1 467 1 549
(1) Bugetul 2010 include proiectele de buget rectificativ 1-4.
(2) Estimări (echivalent normă întreagă) pe baza unor costuri medii.
Proiect de buget 2011
89
90 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

5.5. Anexa V – Al s,aptelea program-cadru pentru cercetare

5.5.1. Introducere

Scopul celui de al s,aptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehno-
logică s,i demonstrative (1), care acoperă perioada 2007-2013, este urmărirea atingerii obiectivelor prevăzute la artico-
lul 163 din Tratatul CE prin contribuția la dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoas,tere, în cadrul unui Spațiu european
de cercetare, s,i anume prin sprijinirea cooperării internaționale la toate nivelurile în cadrul UE, prin sporirea dinamismu-
lui, a creativității s,i a excelenței cercetării europene la frontierele cunoas,terii, prin consolidarea, din punct de vedere cali-
tativ s,i cantitativ, a potențialului uman în domeniul cercetării s,i al tehnologiilor în Europa, precum s,i a capacității de
cercetare s,i de inovare din Europa s,i prin garantarea utilizării optime a acestora.

Programul-cadru pentru cercetare al Comunității Europene este organizat în programe specifice, care corespund celor
patru obiective majore ale politicii europene în domeniul cercetării: cooperarea transnațională pe teme definite în raport
cu politicile (Cooperare), cercetarea propusă din inițiativă proprie de către cercetători (Idei), sprijinul pentru cercetătorii
individuali (Oameni) s,i sprijinul pentru capacitățile de cercetare (Capacități).

Cel de al s,aptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice pentru activități de cercetare s,i formare în
domeniul nuclear (2007-2011) (2) este organizat în două programe specifice:

— cercetarea în domeniul energiei de fuziune, al cărei obiectiv este dezvoltarea unei tehnologii pentru o energie sigură,
durabilă, responsabilă în ceea ce prives,te mediul s,i viabilă din punct de vedere economic;

— fisiunea nucleară s,i protecția împotriva radiațiilor, cu obiectivul de a spori în special performanțele în materie de sigu-
ranță, utilizarea eficientă a resurselor s,i rentabilitatea fisiunii nucleare, precum s,i alte utilizări ale radiațiilor în indus-
trie s,i medicină.

În ambele programe-cadru se prevăd acțiuni directe.

Aceste două programe-cadru sunt elaborate pe baza rezultatelor programelor anterioare în ceea ce prives,te crearea unui
Spațiu european de cercetare s,i le continuă pe acestea, cu obiectivul de a sprijini dezvoltarea în Europa a unei economii
s,i unei societăți bazate pe cunoas,tere.

În 2011, cel de al s,aptelea program-cadru al Comunității Europene va beneficia de un buget operațional de 7 332 de
milioane EUR pentru acțiuni indirecte s,i pentru punerea în aplicare a patru obiective, fiecare susținut de propriul program:

Cooperare (4 595 de milioane EUR)

Această parte a programului va cuprinde totalitatea activităților de cercetare realizate în cadrul cooperării transnaționale,
de la proiecte s,i rețele de colaborare până la coordonarea programelor naționale de cercetare. În 2011, bugetul solicitat
pentru această parte a programului va fi consacrat finanțării cercetării colaborative în domenii precum sănătatea, ali-
mentația, agricultura s,i biotehnologia, tehnologiile informației s,i comunicațiilor, nanos,tiințele, nanotehnologiile, mate-
rialele s,i noile tehnologii de producție, energia, mediul (inclusiv schimbările climatice), transporturile (inclusiv
aeronautica), precum s,i cercetării în domeniul s,tiințelor socio-economice s,i umaniste. În plus, vor fi puse în aplicare ini-
țiative s,i activități tehnologice privind spațiul s,i securitatea.

În special, activitățile de cercetare finanțate în cadrul domeniilor tematice precum mediul (inclusiv schimbările clima-
tice), alimentația, agricultura s,i pescuitul, precum s,i biotehnologia (inițiativa europeană pentru bioenergie) vor contribui
la găsirea unor soluții în vederea atenuării schimbărilor climatice sau adaptării la aceste schimbări. În plus, va fi abordată
chestiunea climatului ca amenințare la adresa securității prin combinarea aspectelor legate de socio-economie (în special
conflictele), de mediu s,i de relațiile externe.

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European s,i a Consiliului din 18 decembrie 2006 (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).
(2) Decizia nr. 2006/970/Euratom a Consiliului din 18 decembrie 2006 (JO L 400, 30.12.2006, p. 60).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 91

În domeniul transporturilor, inițiativele de cercetare au drept scop dezvoltarea de sisteme inovatoare pentru toate modu-
rile de transport de suprafață (căi ferate, drumuri s,i căi navigabile) care să respecte mediul s,i să fie competitive, urmărind
totodată o mai bună integrare a diferitelor moduri de transport. Printre priorități se numără sprijinirea industriei euro-
pene în domeniile aeronautic (tehnologii legate de punerea în aplicare a inițiativei „cerul unic”) s,i spațial (GALILEO: cer-
cetare s,i eforturi continue de demonstrare, în paralel cu programul Galileo care finanțează direct fazele de desfăs,urare).

În domeniul energiei, activitățile de cercetare urmăresc sprijinirea obiectivelor actuale ale politicii în domeniul energiei,
în special cele prevăzute în Planul strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET), prin activități de dez-
voltare s,i demonstrative în sectoarele tehnologice selecționate (inclusiv programe demonstrative pe scară largă) care ar
trebui să conducă la îmbunătățiri semnificative în ceea ce prives,te cota de piață potențială pentru energiile regenerabile
(în special prin reduceri ale costurilor s,i îmbunătățiri ale serviciilor), reducerea emisiilor rezultate din producerea de ener-
gie (inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră), cu o atenție deosebită acordată „cărbunelui curat” în vederea „producerii de
electricitate fără emisii” prin utilizarea tehnologiilor de captare s,i stocare a CO2, precum s,i cres,terea eficienței energetice
s,i a economiei de energie, în vederea dezvoltării de rețele energetice inteligente.

Programul de cooperare al PC7 prevede sprijinirea parteneriatelor pe termen lung dintre sectorul public s,i cel privat sub
forma inițiativelor tehnologice comune (ITC). ITC-urile vor acoperi domenii de interes public major la nivel european pe
teme identificate ca urmare a dialogului cu industria, în special cu platformele tehnologice europene. Ele vor combina
investițiile sectorului privat s,i fondurile publice naționale s,i europene, inclusiv finanțarea în cadrul programului-cadru.
Pentru prima dată, aceste ITC-uri vor permite industriei, statelor membre s,i Comisiei să îs,i pună în comun resursele în
cadrul unor programe de cercetare cu obiective clar definite. Acestea vor crea o masă critică pentru cercetarea s,i inovarea
europeană, vor consolida comunitatea de cercetare europeană în domenii strategice cheie s,i vor eficientiza finanțarea pro-
iectelor pentru ca rezultatele cercetării să poată fi exploatate mai rapid.

În 2007-2008, Comisia a propus crearea a 5 inițiative tehnologice comune (ITC) în temeiul articolului 171 din
Tratatul CE:

— inițiativa „Clean Sky” are ca scop sporirea competitivității în industria aeronautică europeană, atenuând, în acelas,i
timp, efectele transportului aerian asupra mediului, prin reducerea emisiilor s,i a zgomotului s,i prin reducerea con-
sumului de carburanți al aeronavelor;

— inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) are ca scop îmbunătățirea eficienței s,i eficacității procesului de dez-
voltare a produselor medicamentoase, pentru ca, pe termen lung, sectorul farmaceutic să producă medicamente ino-
vatoare mai eficace s,i mai sigure;

— inițiativa ARTEMIS (sisteme informatice integrate) are ca scop dezvoltarea de tehnologii importante pentru siste-
mele informatice integrate din diferite domenii de aplicare, pentru a consolida competitivitatea s,i dezvoltarea dura-
bilă la nivel european s,i pentru a permite apariția unor noi piețe s,i aplicații societale;

— inițiativa ENIAC (Platforma tehnologică europeană pentru nanoelectronică) îs,i propune dezvoltarea de competențe-
cheie pentru nanoelectronică în diferite domenii de aplicare, în scopul consolidării competitivității s,i dezvoltării dura-
bile la nivel european s,i al facilitării apariției unor noi piețe s,i aplicații societale;

— inițiativa „Pile de combustie s,i hidrogen” (PCH) are ca scop încurajarea dezvoltării comerciale a tehnologiilor de pile
de combustie s,i hidrogen s,i îs,i propune să plaseze Europa pe un loc fruntas, în cadrul acestor tehnologii la nivel mon-
dial, încurajând cres,terea investițiilor publice s,i private în cercetarea tehnologiilor de pile de combustie s,i hidrogen
în statele membre s,i țările asociate.

Inițiativele IMI, Clean Sky, ARTEMIS s,i ENIAC au fost adoptate de Consiliu în decembrie 2007, în timp ce propunerea
Comisiei de a crea inițiativa tehnologică comună PCH a fost adoptată în mai 2008. La sfârs,itul lui 2009, inițiativele teh-
nologice comune ARTEMIS, Clean Sky s,i IMI au devenit autonome. Se as,teaptă ca inițiativele tehnologice comune PCH
s,i ENIAC să devină autonome în aprilie 2010.

Întreprinderea comună SESAR, care a devenit un organism al Uniunii de la 1 ianuarie 2009, este responsabilă de faza de
dezvoltare a programului SESAR (cercetare privind gestionarea traficului aerian în cerul unic european) în vederea mod-
ernizării sistemului european de gestionare a traficului aerian prin raționalizarea s,i concentrarea eforturilor publice s,i pri-
vate în materie de cercetare s,i dezvoltare privind gestionarea traficului aerian în Uniunea Europeană.
92 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Idei (1 299 de milioane EUR)

Bugetul operațional solicitat de Comisie pentru această parte a programului va fi consacrat introducerii unei noi dinamici
în cercetare, privilegiind excelența prin concurență s,i atrăgând cele mai bune elemente.

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) va finanța proiecte propuse de cercetători în toate domeniile s,tiințifice s,i teh-
nologice, inclusiv ingineria, s,tiințele socio-economice s,i s,tiințele umaniste. Implementarea programului „Idei” se exter-
nalizează, fiind încredințată Agenției executive a Consiliului European pentru Cercetare, care va avea drept obiectiv
crearea s,i punerea în aplicare a unor metode de gestionare eficientă, eficace, transparentă s,i responsabilă a finanțărilor
CEC, pe baza bunelor practici existente s,i simplificându-le, dacă este cazul.

Oameni (754 de milioane EUR)

Această parte a programului are ca scop sprijinirea cercetătorilor s,i se concentrează pe aspectele-cheie ale dezvoltării de
competențe s,i evoluției carierei, îmbunătățind mobilitatea între mediul universitar s,i cel industrial s,i consolidând legă-
turile cu sistemele naționale.

Prin subcontractarea gestionării activităților desfăs,urate în cadrul programului „Oameni”, precum s,i a activităților pri-
vind IMM-urile din cadrul programului „Capacități” către Agenția executivă pentru cercetare, serviciile Comisiei se pot
concentra pe elaborarea de politici. Gestionarea programelor este încredințată unui serviciu special care se poate ocupa
cu dezvoltarea unei gestiuni specifice s,i a unor competențe tehnice necesare îmbunătățirii administrării programului-
cadru. De aici rezultă o implementare mai eficace s,i mai flexibilă a programelor, o simplificare a procedurilor utilizate s,i
o mai mare proximitate a acțiunii externalizate față de beneficiarii finali, prin oferirea de răspunsuri mai potrivite la orice
informație de care ar avea nevoie beneficiarii (potențiali).

Capacități (684 de milioane EUR)

Ca s,i în anii anteriori, bugetul operațional propus pentru 2011 va fi destinat asigurării utilizării optimale s,i a dezvoltării
unor infrastructuri de cercetare; sprijinirea grupurilor regionale de cercetare; implicarea întregului potențial existent în
regiunile de convergență s,i în regiunile ultraperiferice ale UE; sprijinirea cercetării în beneficiul IMM-urilor; întărirea legă-
turii dintre s,tiință s,i societate, precum s,i dezvoltarea s,i coordonarea unei politici internaționale de cooperare în dome-
niul s,tiinței s,i tehnologiei. Datorită efectului lor combinat, aceste programe vor permite crearea s,i dezvoltarea unor poli
de excelență europeni în diverse domenii.

Euratom (acțiuni indirecte)

Pentru 2011, sunt prevăzute 448 de milioane EUR pentru cheltuielile operaționale privind acțiunile indirecte finanțate
de cel de al s,aptelea program-cadru Euratom, dintre care 396 de milioane EUR pentru programul privind energia de
fuziune. Fuziunea oferă perspectiva unei surse aproape inepuizabile de energie nepoluantă; ITER este următorul pas
important în evoluția către acest obiectiv final.

Centrul Comun de Cercetare

Pe parcursul celui de al s,aptelea program-cadru pentru cercetare, Centrul Comun de Cercetare (CCC) va continua să
asigure un echilibru între activitatea de cercetare s,i cea de sprijin acordat politicilor Uniunii Europene. Anul 2011 va
însemna continuarea s,i consolidarea activităților inițiate în 2007 s,i implementate în perioada 2008-2010. În 2011, pen-
tru CCC este propusă suma totală de 368,7 milioane EUR.

Pentru activitățile nenucleare ale Comunității Europene (258,2 milioane EUR), CCC va continua să contribuie la înde-
plinirea obiectivelor de cres,tere, dezvoltare durabilă s,i securitate printr-o serie de acțiuni consacrate dezvoltării s,i acor-
dării de sprijin s,tiințific s,i tehnic politicilor respective. Pentru activitățile Euratom (110,5 milioane EUR), CCC va
continua să îs,i lărgească domeniul de activitate, în special în ceea ce prives,te: gestionarea des,eurilor nucleare s,i efectele
acestora asupra mediului, siguranța nucleară s,i securitatea nucleară.

Propunerile bugetare pentru 2011 privind temele s,i activitățile de cercetare specifice programelor sunt enumerate în tabe-
lul de mai jos:
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 93

5.5.2. Tabel recapitulativ – Al s,aptelea program cadru de cercetare – Proiectul de buget 2011 pe domenii de politică
(în milioane EUR, în prețuri curente)

Proiectul de buget 2011

Domeniul de politică
Rubrica Total
CCC RTD EAC INFSO MOVE ENER ENTR

Acțiuni directe CE 258,227 258,227


Acțiuni directe Euratom 110,481 110,481
Total acțiuni directe 368,708 368,708
Sănătate 830,789 ( )
* 830,789
Alimentație, agricultură s,i pescuit, biotehnologie 267,892 267,892
Tehnologia informației s,i a comunicării (TIC) 1 170,285 (*) 1 170,285
Nanos,tiințe, nanotehnologii, materiale s,i noi tehno- 452,444 (*) 452,444
logii de producție
Energie 157,410 (*) 182,155 (*) 339,565
Mediu (inclusiv schimbări climatice) 252,505 (*) 252,505
Transporturi (inclusiv aeronautică) 414,351 ( )
* 61,560 ( )
* 475,911
S,tiințe socio-economice s,i umaniste 84,366 84,366
Cercetare în domeniul spațiului 232,981 232,981
Cercetare în materie de securitate 225,698 225,698
Galileo 62,605 62,605
Mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor 200,000 200,000
Subtotal „Cooperare” 2 659,757 1 170,285 61,560 182,155 521,284 4 595,041
Subtotal „Idei” 1 298,731 1 298,731
Subtotal „Oameni” 754,407 754,407
Infrastructuri de cercetare 156,304 90,970 247,274
Cercetare în beneficiul IMM-urilor 221,099 221,099
Regiuni ale cunoas,terii 18,856 18,856
Potențial de cercetare 63,802 63,802
S,tiința în societate 44,798 44,798
Activități de cooperare internațională 28,265 28,265
Mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor 50,000 50,000
Sprijin pentru dezvoltarea coerentă a politicilor de 9,804 9,804
cercetare
Subtotal „Capacități” 592,928 90,970 683,898
Cheltuieli operaționale aferente acțiunilor indirecte CE 4 551,416 754,407 1 261,255 61,560 182,155 521,284 7 332,077
Cheltuieli administrative aferente acțiunilor indirecte CE 249,958 (**) 3,000 78,930 8,945 4,510 19,655 364,998
Total acțiuni indirecte CE 4 801,374 757,407 1 340,185 70,505 186,665 540,939 7 697,075
Energia de fuziune 44,330 44,330
Întreprinderea comună ITER 351,760 351,760
Fisiune nucleară s,i protecția împotriva radiațiilor 52,000 52,000
Cheltuieli operaționale aferente acțiunilor indirecte 448,090 448,090
Euratom
Cheltuieli administrative aferente acțiunilor indirecte 72,794 72,794
Euratom
Acțiuni indirecte Euratom 520,884 520,884
Total acțiuni indirecte 5 322,258 757,407 1 340,185 70,505 186,665 540,939 8 217,959
TOTAL GENERAL 368,708 5 322,258 757,407 1 340,185 70,505 186,665 540,939 8 586,667

(*) inclusiv întreprindere comună / inițiativă tehnologică comună


(**) inclusiv agenții executive
94
5.5.3. Tabel recapitulativ – Al s,aptelea program cadru de cercetare – Cheltuieli operaționale s,i administrative

Credite de angajament 2011 Credite de plată 2011


Rubrica
Cheltuieli Personal Personal Alte cheltuieli Alte cheltuieli Cheltuieli Personal Personal Alte cheltuieli Alte cheltuieli
Total Total
operaționale „Cercetare” extern de gestiune administrative operaționale „Cercetare” extern de gestiune administrative

Acțiuni directe

Program specific CE 31,226 136,906 31,396 58,699 258,227 32,000 136,906 31,396 58,699 259,001
RO

Program specific Euratom 9,544 55,407 10,202 35,328 110,481 9,500 55,407 10,202 35,328 110,437

Finalizarea acțiunilor anterioare 0,200 0,200

Acțiuni directe – Total 40,770 192,313 41,598 94,027 0,000 368,708 41,700 192,313 41,598 94,027 0,000 369,638

Acțiuni indirecte

Program CE

Program specific „Cooperare” 4 595,041 149,682 41,441 67,645 12,060 4 865,869 3 568,470 149,682 41,441 67,645 12,060 3 839,298

Program specific „Idei” 1 298,731 0,825 0,210 0,415 35,115 1 335,296 750,000 0,825 0,210 0,415 35,115 786,565

Program specific „Oameni” 754,407 4,713 1,403 1,737 19,143 781,403 500,000 4,713 1,403 1,737 19,143 526,996

Program specific „Capacități” 683,898 13,429 4,008 6,773 6,399 714,507 668,186 13,429 4,008 6,773 6,399 698,795

Program CE, acțiuni indirecte – Total 7 332,077 168,650 47,062 76,569 72,717 7 697,075 5 486,656 168,650 47,062 76,569 72,717 5 851,654

Program Euratom 448,090 24,250 1,495 11,149 35,900 520,884 272,400 24,250 1,495 11,149 35,900 345,194
Proiect de buget 2011

Finalizarea acțiunilor anterioare 452,300 452,300

Acțiuni indirecte – Total 7 780,167 192,900 48,557 87,718 108,617 8 217,959 6 211,356 192,900 48,557 87,718 108,617 6 649,148

Cercetare – Total general UE-27 7 820,937 385,213 90,155 181,745 108,617 8 586,667 6 253,056 385,213 90,155 181,745 108,617 7 018,786

Credite de angajament Credite de plată


Rubrica
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2007 2008 2009 2010 2011 + (1) 2012 2013 + Total
Acțiuni directe
Program specific CE
Credite pentru personal s,i resurse 196,183 203,481 207,714 218,882 227,001 235,416 244,114 1 532,791 196,183 203,481 207,714 218,882 227,001 235,416 244,114 1 532,791
Credite de funcționare 28,847 29,425 30,000 30,613 31,226 31,849 32,898 214,858 11,539 26,828 29,120 32,000 32,000 31,446 51,925 214,858
Program specific CE – Total 225,030 232,906 237,714 249,495 258,227 267,265 277,012 1 747,649 207,722 230,309 236,834 250,882 259,001 266,862 296,039 1 747,649
Program specific Euratom
Credite pentru personal s,i resurse 87,624 90,822 92,326 97,568 100,937 469,277 87,624 90,822 92,326 97,568 100,937 469,277
Credite de funcționare 8,818 8,994 8,200 9,358 9,544 44,914 4,409 8,924 9,060 9,300 13,221 44,914
Program specific Euratom – Total 96,442 99,816 100,526 106,926 2
110,481 114,543 ( ) 118,673 ( ) 2 514,191 92,033 99,746 101,386 106,868 114,158 514,191
Acțiuni directe – Total 321,472 332,722 338,240 356,421 368,708 267,265 277,012 2 261,840 299,755 330,055 338,220 357,750 373,159 266,862 296,039 2 261,840
15.6.2010
Credite de angajament Credite de plată
Rubrica
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 2007 2008 2009 2010 2011 + (1) 2012 2013 + Total
15.6.2010

Acțiuni indirecte

Program specific CE
RO

Credite administrative

Program specific „Cooperare” 194,211 203,514 233,598 241,646 270,828 293,817 304,940 1 742,553 194,211 203,514 233,598 241,646 270,828 293,817 304,940 1 742,553

Program specific „Idei” 39,479 30,703 29,744 39,258 36,565 47,374 48,059 271,182 39,479 30,703 29,744 39,258 36,565 47,374 48,059 271,182

Program specific „Oameni” 24,217 23,830 22,450 27,232 26,996 34,337 37,851 196,913 24,217 23,830 22,450 27,232 26,996 34,337 37,851 196,913

Program specific „Capacități” 23,884 22,986 30,419 32,307 30,609 29,838 31,487 201,529 23,884 22,986 30,419 32,307 30,609 29,838 31,487 201,529

Credite administrative – 281,791 281,033 316,211 340,443 364,998 405,365 422,336 2 412,177 281,791 281,033 316,211 340,443 364,998 405,365 422,336 2 412,177
Program specific CE – Subtotal

Credite operaționale

Program specific „Cooperare” 3 476,434 3 613,837 3 770,544 4 087,509 4 595,041 5 213,900 5 946,154 30 703,419 499,631 2 292,631 2 630,619 3 236,803 3 568,470 5 103,521 13 371,743 30 703,419

Program specific „Idei” 260,843 516,123 778,926 1 098,000 1 298,731 1 575,082 1 707,111 7 234,816 2,000 318,308 219,787 536,009 750,000 1 445,490 3 963,222 7 234,816

Program specific „Oameni” 430,179 471,887 503,034 534,190 754,407 900,644 964,252 4 558,593 6,000 232,731 393,004 284,000 500,000 811,679 2 331,179 4 558,593
Proiect de buget 2011

Program specific „Capacități” 407,730 478,490 546,164 623,301 683,898 549,692 608,152 3 897,427 99,697 340,860 488,020 383,959 668,186 637,713 1 278,991 3 897,427

Credite operaționale – 4 575,186 5 080,337 5 598,668 6 343,000 7 332,077 8 239,318 9 225,669 46 394,255 607,328 3 184,530 3 731,430 4 440,771 5 486,656 7 998,404 20 945,135 46 394,255
Program specific CE – Subtotal

Programe specifice CE – Total 4 856,977 5 361,370 5 914,879 6 683,443 7 697,075 8 644,683 9 648,005 48 806,432 889,119 3 465,563 4 047,641 4 781,214 5 851,654 8 403,769 21 367,471 48 806,432

Program Euratom

Credite administrative 44,870 69,510 70,621 68,028 72,794 325,823 44,870 69,510 70,621 68,028 72,794 325,823

Credite operaționale 262,881 326,660 428,143 434,533 448,090 1 900,307 78,000 271,000 266,500 253,935 1 030,872 1 900,307

Program Euratom – Total 307,751 396,170 498,764 502,561 520,884 507,433 (2) 519,621 (2) 2 226,130 122,870 340,510 337,121 321,963 1 103,666 2 226,130

Acțiuni indirecte – Total 5 164,728 5 757,540 6 413,643 7 186,004 8 217,959 8 644,683 9 648,005 51 032,562 1 011,989 3 806,073 4 384,762 5 103,177 6 955,320 8 403,769 21 367,471 51 032,562

Cercetare – Total general 5 486,200 6 090,262 6 751,883 7 542,425 8 586,667 8 911,948 9 925,017 53 294,402 1 311,744 4 136,128 4 722,982 5 460,927 7 328,479 8 670,631 21 663,510 53 294,402

(1) Pentru Euratom.


(2) Această sumă este indicată doar în scop informativ s,i nu este inclusă în suma totală.
95
96 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

5.6. Anexa VI – Program-cadru pentru competitivitate s,i inovare (PCI)


(milioane EUR, cifră rotunjită)
Tabel recapitulativ – Program-cadru pentru competitivitate s,i inovare (PCI)
Proiectul de buget pentru 2011
Domeniul de politică
Programe specifice PCI
ECFIN (1) ENTR (1) ENER INFSO Total
Programul pentru spirit antreprenorial s,i inovare 165,0 151,1 316,1
Programul de sprijin pentru politica în domeniul TIC 120,6 120,6
Programul „Energie inteligentă – Europa II” 112,0 112,0
Total 165,0 151,1 112,0 120,6 548,7
(1) inclusiv ecoinovarea (ENV)

Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare (PCI) (1) contribuie la sporirea competitivității s,i a capacității de ino-
vare în cadrul Uniunii Europene, la promovarea societății bazate pe cunoas,tere s,i a dezvoltării durabile bazate pe o
cres,tere economică echilibrată.

PCI dispune de un pachet de aproximativ 3,6 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013 s,i, în efortul său de a lua în con-
siderare cum se cuvine obiectivele sale multiple, este organizat în jurul a trei programe multianuale specifice:

1) Programul pentru spirit antreprenorial s,i inovare (PSAI);

2) Programul de sprijin pentru politica în domeniul tehnologiei informației s,i comunicațiilor (TIC-PSP);

3) Programul „Energie inteligentă – Europa II” (EIE II)

5.6.1. Programul pentru spirit antreprenorial s,i inovare (PSI)

Programul specific pentru spirit antreprenorial s,i inovare (PSAI) are ca obiectiv sprijinirea întreprinderilor, în special a
întreprinderilor mici s,i mijlocii, a inovării (inclusiv ecoinovarea) s,i a competitivității industriale.

PSAI facilitează accesul la finanțare pentru lansarea s,i cres,terea IMM-urilor s,i pentru investiții în activități inovatoare, fur-
nizează servicii corporative, cum ar fi informații privind legislația UE, sprijină un mediu adecvat pentru întreprinderi s,i
inovare prin promovarea schimbului de bune practici între statele membre s,i promovează optimizarea tehnologiilor
ecologice.

I s-au alocat aproximativ 60 % din pachetul total al programului (aproximativ 2,17 miliarde EUR), din care o cincime
(430 milioane EUR) este dedicată promovării ecoinovării.

5.6.2. Programul de sprijin pentru politica în domeniul tehnologiei informației s,i comunicațiilor (TIC-PSP)

Programul de sprijin pentru politica în domeniul tehnologiei informației s,i comunicațiilor (TIC-PSP) are ca obiectiv stimu-
larea inovării s,i a competitivității prin promovarea unei utilizări mai largi s,i mai eficiente a TIC de către populație, admin-
istrație s,i întreprinderi, în special IMM-uri.

(1) Creat prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European s,i a Consiliului din 24 octombrie 2006.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 97

Programului TIC-PSP i s-a alocat un buget total de 730 milioane EUR pentru perioada 2007-2013.

Programul contribuie la un mediu mai favorabil dezvoltării servicii bazate pe TIC s,i ajută la depăs,irea obstacolelor cum
ar fi absența interoperabilității s,i fragmentarea pieței.

Se pune accentul pe direcționarea acestei utilizări în domenii de interes public, în acelas,i timp abordându-se provocări cu
care se confruntă UE, cum ar fi tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon sau adaptarea la o societate care
îmbătrânes,te.

Programul TIC-PSP sprijină, printre altele:

— acțiuni pilot, care implică atât organizații publice, cât s,i private, pentru validarea, în situații reale, a unor servicii ino-
vatoare s,i interoperabile bazate pe TIC în domenii ca sănătatea, îmbătrânirea s,i incluziunea, biblioteci digitale, ser-
vicii publice îmbunătățite, eficiență energeticăs,i mobilitate inteligentă;

— publicare multilingvă pe internet s,i evoluția internetului;

— sunt sprijinite s,i acțiuni în rețea pentru împărtăs,irea experiențelor s,i pregătirea desfăs,urării unor soluții inovatoare
bazate pe TIC în astfel de domenii, precum s,i monitorizarea societății informaționale, prin evaluare comparativă,
analize s,i acțiuni de sensibilizare.

5.6.3. Programul „Energie inteligentă – Europa II” (EIE II)

Programul „Energie inteligentă – Europa II” contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii UE în domeniul energiei s,i a
obiectivului de energie curatăs,i eficientă.

Dispunând de fonduri în valoare de aproximativ 730 milioane EUR disponibile în perioada 2007-2013, Programul EIE
II sprijină îndeplinirea obiectivelor ambițioase în materie de schimbări climatice s,i energie pe care s,i le-a propus UE.

Uniunea Europeană s-a angajat să aplice inițiativa „20-20-20”, care constă în:

— reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (până la 30 % în cazul în care condițiile sunt favorabile),

— cres,terea până la 20 % a ponderii de surse regenerabile utilizate, precum s,i

— ameliorarea cu 20 % a eficienței energetice, toate acestea până în 2020.

Obiectivul programului este acela de a contribui la asigurarea unei aprovizionări energetice sigure, durabile s,i la prețuri
competitive, prin intermediul unor acțiuni menite să:

— încurajeze eficiența energeticăs,i utilizarea rațională a resurselor energetice;

— promoveze sursele de energie nouăs,i regenerabilăs,i să încurajeze diversitatea energetică;

— promoveze eficiența energeticăs,i utilizarea surselor de energie nouăs,i regenerabilă în transporturi.

De asemenea, programul sprijină punerea în aplicare a legislației specifice domeniului energiei.


98 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

5.7. Anexa VII – Fonduri structurale s,i Fondul de coeziune

5.7.1. Credite de angajament pentru proiectul de buget 2011


(în EUR)
Domeniul de politică EMPL REGIO AIDCO
TOTAL
Fond FSE FEDER FC FEDER
Obiectivul „Convergență” 7 748 847 361 23 657 525 715 11 055 206 106 42 461 579 182
Obiectivul „Competitivitate regională” 3 204 966 611 3 879 856 497 7 084 823 108
Obiectivul „Cooperare teritorială” 1 312 201 407
— Cooperare teritorială europeană 1 111 613 323
— Programul PEACE 32 737 542
— IPA – contribuția la CTF 51 615 763
— Contribuția IEVP 116 234 779
Asistență tehnică
— Asistență tehnică operațională 10 000 000 50 000 000 18 440 087 78 440 087
— Gestiune administrativă 16 500 000 11 600 000 4 950 000 33 050 000
Total 10 980 313 972 28 794 948 840 11 078 596 193 116 234 779 50 970 093 784
FSE – Fondul social european
FEDER – Fondul european de dezvoltare regională
FC – Fondul de coeziune
IPA – Instrumentul de asistență pentru preaderare
IEVP – Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat
CTF – Cooperarea transfrontalieră

Toate cifrele pentru fondurile structurale s,i Fondul de coeziune sunt conforme cu pachetele financiare stabilite în
temeiurile juridice s,i respectă pe deplin plafoanele fixate în cadrul Acordului interinstituțional (AI) din 17 mai 2006, luând
în considerare impactul punctului 17 din AI menționat.

Alocările anuale în prețuri curente pentru fondurile structurale s,i Fondul de coeziune sunt obținute prin indexarea sume-
lor exprimate în prețurile anului 2004 pe baza unui procent forfetar de 2 % pe an. Asistența tehnică reprezintă 0,25 %
din totalul general, prin deducere pro-rata din fiecare obiectiv.

Ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2011 (1) include ajustarea sumelor alocate din fonduri de susținere a poli-
ticii de coeziune pentru statele membre pentru care există o diferență între PIB-ul estimat s,i PIB-ul real pentru
perioada 2007-2009 (punctului 17 din AI). Această ajustare implică, în 2011, credite de angajament suplimentare în
valoare totală de 335,7 milioane EUR. Din această sumă, 332,9 milioane EUR sunt alocate obiectivului „Convergență”
(din care 121,6 milioane EUR din Fondul de coeziune), iar 2,8 milioane EUR obiectivului „Competitivitate regionalăs,i
ocuparea forței de muncă”.

În general, fondurile structurale s,i Fondul de coeziune epuizează toate resursele disponibile la rubrica respectivăs,i, prin
urmare, nu va exista nicio marjă disponibilă în cadrul subrubricii 1b, cu excepția unei sume de aproximativ
17 milioane EUR, destinată în special pachetului financiar care nu poate fi programat (asistența tehnică).

Fondul de coeziune nu dispune de o linie separată pentru asistența tehnică operațională. Suma înscrisă în tabelul de mai
sus se calculează pe baza pachetului financiar în valoare de 27,5 milioane EUR destinat asistenței tehnice în cadrul Fon-
dului de coeziune s,i ținând seama de cele 4,95 milioane EUR alocate pentru cheltuielile administrative. Suma destinată
asistenței tehnice operaționale se ridică la 18,44 milioane EUR, ceea ce lasă o marjă de 4,1 milioane EUR.

O singură linie bugetară de la rubrica 1b nu se înscrie în domeniile de politică denumite „Politică regională” s,i „Ocuparea
forței de muncăs,i afaceri sociale”, s,i anume linia bugetară destinată Instrumentului european de vecinătate s,i parteneriat
(IEVP), „Cooperarea transfrontalieră (CTF) – Contribuția de la rubrica 1b”, care face parte din domeniul de politică „Rela-
ții externe”.

(1) COM(2010)160, 16.4.2010.


15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 99

5.7.2. Credite de plată pentru Proiectul de buget 2011


(în milioane EUR)
Domeniul de politică EMPL REGIO AIDCO
TOTAL
Fond FSE FEDER FC FEDER
Perioada de programare 2007-2013
Obiectivul „Convergență” 5 430,0 18 000,5 6 247,8 29 678,3
Obiectivul „Competitivitate regională” 2 496,4 4 390,4 6 886,8
Obiectivul „Cooperare teritorială” 916,5
— Cooperare teritorială europeană 790,3
— Programul PEACE 27,2
— IPA – contribuția la CTF 13,0
— Contribuția IEVP 86,0
Asistență tehnică
— Asistență tehnică operațională 7,5 35,0 42,5
— Gestiune administrativă 16,5 11,6 5,0 33,1
Proiecte pilot / acțiuni pregătitoare 8,0 8,0
Subtotal (2007-2013) 7 950,4 23 276,0 6 252,8 86,0 37 565,2
Perioada de programare anterioară anului 2007
Fondul de coeziune 1 500,0 1 500,0
Obiectivul 1 2 398,9
— Programul principal 550,8 1 838,4
— Programul PEACE 9,7 0,0
Obiectivul 2 48,0 437,6 485,6
Obiectivul 3 387,0 387,0
Inițiative comunitare 195,8
— EQUAL 72,0
— URBAN 15,1
— INTERREG III 108,7
Asistență tehnică 0,0 2,3 2,3
Programele inițiate înainte de 2000 6,0 6,0
Subtotal (înainte de 2007) 1 073,5 2 402,1 1 500,0 0,0 4 975,6
Total general 9 023,9 25 678,1 7 752,8 86,0 42 540,8

Bugetul total aferent plăților se compune în special din două elemente:

— plăți intermediare pentru programele 2007-2013, care reprezintă cea mai mare componentă

— s,i rambursările menite să lichideze angajamentele restante pentru programele s,i proiectele 2000-2006.

Există, de asemenea, o sumă reziduală foarte mică destinată câtorva programe restante anterioare anului 2000.

Programele 2007-2013

Creditele de plată aferente fondurilor structurale (FEDER s,i FSE) au fost calculate pe baza ratelor de plată istorice în func-
ție de trans,ele de angajamente corespunzătoare din perioada de programare 2000-2006.Această metodă se bazează pe
ipoteză că partea unei trans,e de angajamente echivalente plătite într-un anumit an nu se modifică în mod semnificativ
între două perioade de programare.

Pentru FEDER s,i FSE, acest lucru implică examinarea ratelor de plată pentru trans,ele de angajamente 2000-2006 pentru
UE-15 (deoarece as,a se obțin cele mai lungi serii cronologice). Scăzând orice plăți anticipate efectuate în ambele peri-
oade, se poate obține o serie de procentaje care arată cum a fost plătită fiecare trans,ă de angajamente în cursul anilor
succesivi.
100 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

În general, datorită constrângerii de „n + 2”, aproape toate plățile efectuate se întind pe o perioadă de trei ani. De exem-
plu, trans,a de angajamente aferente FEDER în 2004 a fost plătită după cum urmează:

2004 (anul n): 5%


2005 (anul n + 1): 23 %
2006 (anul n + 2): 38 %
2007 (anul n + 3): 31 %

Datele aferente perioadei 2000-2006 pot fi apoi extrase s,i aplicate anului corespunzător datelor din perioada 2007-
2013.Astfel, pentru a prevedea plățile pentru 2011, se aplică o serie de procentaje trans,elor de angajamente din 2007,
2008, 2009, 2010 s,i 2011, aceste procentaje fiind legate de trans,ele de angajamente corespunzătoare din perioada ante-
rioară (2000 pentru 2007, 2001 pentru 2008 s,i as,a mai departe).

Pentru țările „n + 2”, înseamnă că se aplică următoarele procentaje pentru FEDER s,i FSE pentru a ajunge la plățile esti-
mate pentru 2011:

FSE FEDER
Trans,a CA (state membre n + 2) % de aplicat la trans,a CA % de aplicat la trans,a CA
2007 0% 0%
2008 12 % 14 %
2009 32 % 41 %
2010 29 % 28 %
2011 4% 5%

Pentru noua perioadă de programare, regula „n + 2” este înlocuită cu „n + 3” pentru mai multe state membre. Prin urmare,
sunt stabilite două modele pentru fiecare fond astfel încât să se țină cont de faptul că efectul cel mai probabil al anului
suplimentar va fi es,alonarea ratei plăților de-a lungul timpului. Acest aspect este integrat în model prin simpla extindere
a procentajelor utilizate pentru țările „n + 2” s,i prin distribuirea acestora în mod proporțional pentru a ține seama de
anul suplimentar.

FSE FEDER
Trans,a CA (state membre n + 3) % de aplicat la trans,a CA % de aplicat la trans,a CA
2007 8% 6%
2008 19 % 29 %
2009 26 % 25 %
2010 16 % 16 %
2011 4% 5%

Pentru trans,a de angajamente pentru 2011, procentajele de aplicat sunt identice pentru țările „n + 2” s,i „n + 3”, având în
vedere că regula „n + 3” se aplică numai trans,elor de angajamente pentru 2007-2010. Pentru trans,ele următoare, regula
„n + 2” se aplică tuturor statelor membre.

Pentru Fondul de coeziune, nu există date comparabile din perioada de programare anterioară deoarece regula
„n + 2” / „n + 3” reprezintă o nouă caracteristică a Fondului de coeziune în 2007-2013 (proiectele anterioare ale Fon-
dului de coeziune făceau obiectul unor reguli s,i reglementări separate). Prin urmare, pentru noua perioadă de progra-
mare, s-a decis să se aplice angajamentelor aferente Fondului de coeziune aceleas,i procentaje ca cele aplicate FEDER. Ca
s,i în cazul FEDER s,i FSE, s-a făcut, de asemenea, distincția între statele membre „n + 2” s,i „n + 3” pentru a ține seama de
faptul că Spania este singura țară care poate beneficia de Fondul de coeziune, dar care nu face parte din grupul „n + 3”.

Un alt factor de luat în considerare este suma care nu a fost plătită din cauza punerii în aplicare a noilor programe într-un
ritm mai lent decât s-a prevăzut, dată fiind necesitatea ca sistemele de gestiune s,i control să fie aprobate înainte de efec-
tuarea oricăror plăți intermediare. Prin urmare, dat fiind că anumite plăți prevăzute pentru 2008 s,i 2009 nu au fost exe-
cutate încă, modelul prezintă un deficit deoarece nu vor fi contabilizate complet plățile totale din perioada de programare.
Acest deficit este astfel distribuit în cursul anilor următori ca procent din plățile prevăzute pentru anii viitori.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 101

Cifrele au făcut obiectul unei ajustări finale prin care estimările inițiale au fost ajustate pentru a ține seama de impactul
potențial al proiectelor majore din FEDER s,i FC, de eventualul impact al acestora asupra plăților intermediare, precum s,i
de punerea în aplicare a programelor FSE într-un ritm mai lent decât s-a prevăzut. Pentru a ține seama de efectul pro-
iectelor majore, previziunile pentru FSE, FEDER s,i FC au fost reduse cu 5 %, 7,5 % s,i respectiv 10 %. Tabelul de mai jos
prezintă rezultatele pentru FEDER.

Procentaje Plățile Reducere


Suma inițială Suma minus Necesarul Deficitul
(pe baza estimate pentru
Anul angajamentelor (în milioane plățile de plăți pentru 2008
perioadei incluzând proiectele
EUR) anticipate estimat s,i 2009
2000-2006) deficitul majore
2007 N+2 11,963 5,854 0% 0
N+3 15,258 5,739 6% 344
2008 N+2 12,144 12,025 14 % 1,683
N+3 16,239 15,693 29 % 4,473
2009 N+2 12,057 12,057 41 % 4,944
N+3 16,192 16,192 25 % 4,008
2010 N+2 11,915 11,915 28 % 3,336
N+3 16,371 16,371 16 % 2,538
2011 N+2 11,783 11,783 5% 589 7,5 %
N+3 16,900 16,900 5% 845 7,5 %
Total N+2 59,862 53,633 10,552 1,676 12,228 11,311
N+3 80,960 70,895 12,207 669 12,876 11,910
Toate statele 22,759 2,345 25,104 23,221
membre

Atunci când se adaugă sumele aferente asistenței tehnice s,i contribuției la Cooperarea transfrontalieră IEVP se obțin
sumele totale aferente cheltuielilor FEDER pentru perioada 2007-2013, astfel cum reiese din tabelul de mai jos. O logică
asemănătoare celei prezentate anterior pentru FEDER a fost aplicată FSE s,i Fondului de coeziune.

FEDER
FEDER conform modelului 23,221
Gestiune administrativă 12
Asistență tehnică operațională 35
CTF IEVP 86
Total FEDER 23,354
Din care
AIDCO 86
REGIO 23,268

Programele 2000-2006

Dat fiind că majoritatea programelor se apropie de sfârs,it, previziunile nu se mai bazează pe modelul utilizat în anii pre-
cedenți s,i descris anterior, ci mai degrabă pe o examinare mai detaliată a angajamentelor restante s,i pe mecanismele de
încheiere prevăzute.

În cazul fondurilor structurale, pentru liniile bugetare principale, se presupune că programele 2000-2006 îs,i vor atinge
pragul de 95 % pentru plățile în avans s,i plățile intermediare până la începutul anului 2011. În ceea ce prives,te restul
de 5 %, plata soldului final nu poate fi efectuată decât după ce statele membre vor fi trimis Comisiei documentele de
încheiere solicitate pentru fiecare program s,i Comisia va fi efectuat evaluările s,i controalele de audit necesare. Astfel, plă-
țile pentru 2011 au fost estimate pe baza ratei de încheie a programelor de 40 %.

În ceea ce prives,te Fondul de coeziune, angajamentele restante la sfârs,itul anului 2010 au o valoare estimativă de
4,7 miliarde EUR. Ipoteza este că echivalentul a aproximativ o treime din angajamentele restante estimate va fi plătit în
2011, ceea ce reprezintă o sumă de aproape 1,5 miliarde EUR.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 103

DOCUMENT II

PROGRAMAREA FINANCIARĂ 2012-2013:


(Cifre provizorii)
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 105

CONȚINUT

1. Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2. Rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.1. Programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.1.1. Al s,aptelea program-cadru pentru cercetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.1.2. Safer Internet Plus s,i TIC – Cooperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.1.3. Programul pentru competitivitate s,i inovare (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.1.4. Instrumentul european de microfinanțare s,i programul Progress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.1.5. Vamă 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.1.6. Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.1.7. Sistemul de informații antifraudă (AFIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2.1.8. Programul statistic comunitar 2008-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3. Rubrica 1b – Coeziune pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4. Rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.1. Marjă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.2. Subplafonul „Cheltuieli de piață s,i plăți directe” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.3. Dezvoltare rurală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.4. Pescuit s,i afaceri maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.5. Programe adoptate prin codecizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5. Rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.1. Programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.1.1. SIS II, VIS, EURODAC (sisteme IT de mari dimensiuni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2. Agenții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.1. Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor IT de mari dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.2. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.3. Colegiul European de Poliție (CEPOL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.2.4. Eurojust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2.5. Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie (OEDT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6. Rubrica 3b – Cetățenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7. Rubrica 4 – UE ca actor global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.1. Programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.1.1. Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.1.2. Instrumentul pentru cooperare cu țările industrializate s,i alte țări s,i teritorii cu venituri ridicate (ITI) . . . . . . . . . . . . 117
7.1.3. Instrumentul financiar pentru protecție civilă (IFPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.1.4. Politica externă s,i de securitate comună (PESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.2. Prerogativele Comisiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.2.1. Prince – Strategia de informare s,i comunicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.2.2. Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar, acțiuni de urmărire s,i misiuni de audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.3. Acțiune pregătitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.3.1. Corpul voluntar european de ajutor umanitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
106 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

7.4. Alte evoluții . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


7.4.1. Cooperarea cu țările terțe în domeniul educației s,i formării profesionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8. Rubrica 5 – Administrație . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
9. Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9.1. Programarea financiară – rezumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9.2. Sinteză pentru fiecare program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
9.3. Rubrica 1a – Competitivitate pentru Cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
9.4. Rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
9.5. Rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
9.6. Rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9.7. Rubrica 3b – Cetățenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
9.8. Rubrica 4 – Uniunea Europeană ca actor mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
9.9. Agenții descentralizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
9.10. Proiecte-pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9.11. Acțiuni pregătitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
9.12. Acțiuni finanțate în cadrul prerogativelor Comisiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 107

1. INTRODUCERE
Conform punctului 46 din Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară s,i buna gestiune financiară (IIA) din
17 mai 2006 (1), programarea financiară a acțiunilor UE este stabilită la momentul adoptării proiectului de buget [pre-
liminar]. Această programare financiară acoperă perioada 2007-2013 a cadrului financiar multianual.
În urma adoptării bugetului pe 2010, tabelele cu programarea financiară transmise autorității bugetare în ianuarie 2010
au fost actualizate pentru a reflecta evoluțiile înregistrate de atunci, în special în vederea elaborării proiectului de buget
2011 (PB).
Programarea financiară asigură o orientare pentru anii viitori, îs,i păstrează caracterul indicativ s,i astfel nu afectează nicio
decizie pe care Comisia sau autoritatea bugetară ar putea-o lua în cadrul viitoarelor proceduri bugetare. Se atrage atenția
în acest sens asupra flexibilității de 5 % aplicate tuturor pachetelor financiare ale programelor multianuale adoptate prin
procedura de codecizie, astfel cum se prevede la punctul 37 din IIA. IIA defines,te circumstanțele în care sumele de refe-
rință pot fi depăs,ite cu peste 5 %, lăsând Comisiei s,i autorității bugetare un anumit grad de libertate pentru devieri în
limita de 5 %.
Aceasta a condus la elaborarea unei serii de norme comune care să fie aplicate de către Comisie în procesul de întocmire
a bugetului s,i de programare: ca regulă generală, modificările sunt sistematic compensate în următorii ani ai perioadei de
programare pentru a se respecta în continuare pachetele financiare ale temeiurilor juridice corespunzătoare. Excepțiile
de la această regulă generală pot fi avute în vedere în cazul în care Comisia găses,te argumente solide pentru a devia de la
pachetul financiar, fapt care va fi explicat în documentele de programare financiară transmise autorității bugetare. Întru-
cât pentru propunerile Comisiei se aplică regula generală, aceasta nu se aplică în cazul Consiliului sau al Parlamentului
European atunci când amendează propunerea de PB.
Merită notat faptul că programarea pentru cheltuielile de sprijin legate direct de implementarea programelor UE (inclusiv
fostele as,a numite „linii BA”) este prezentată separat de cheltuielile operaționale pentru aceleas,i programe, menținându-se
astfel distincția între cheltuielile administrative s,i cheltuielile operaționale.
Tabelele programării financiare pentru perioada 2007-2013 au fost adaptate conform abordării menționate anterior. În
plus față de suma de referință s,i de suma totală prevăzută în programarea financiară, tabelul „Sinteză pentru fiecare pro-
gram” permite o monitorizare mai us,oară a limitei de 5 % prevăzute la punctul 37 din IIA. Coloanele care corespund
bugetului pe 2010 s,i pe anii anteriori includ toate creditele autorizate s,i sunt prezentate în nomenclatura PB 2011. Pen-
tru 2010, cifrele corespund bugetului autorizat, inclusiv proiectele de bugete rectificative propuse de Comisie.
Programarea financiară pentru rubricile de cheltuieli 1a, 1b, 2, 3a, 3b s,i 4 ale cadrului financiar multianual pentru peri-
oada 2010-2013 este prezentată defalcat pe domenii de politică în tabelele 2-7 respectiv, anexate. Un tabel recapitulativ
nou (tabelul 1) prezintă situația marjelor pentru toate rubricile cadrului financiar.
Documentul se concentrează asupra principalelor modificări pentru exercițiile 2012 s,i 2013 comparativ cu versiunea
anterioară a programării financiare, as,a cum a fost transmisă în ianuarie 2010. Modificările pentru 2011 sunt prezentate
în detaliu în „Prezentarea politică a proiectului de buget 2011” s,i sunt menționate în acest document doar atunci când
determină adaptări la anii rămas,i ai programării financiare sau la suma totală programată.
Acolo unde este relevant, tabelele sunt furnizate pe rubrici care prezintă o sinteză a acestor modificări. Modificările se
clasifică în trei categorii principale:
1) programe multianuale de cheltuieli,
2) prerogative instituționale ale Comisiei s,i
3) agenții descentralizate
În ceea ce prives,te programele, modificările detaliate sunt prezentate atât pentru gestionarea administrativă (inclusiv agen-
țiile executive), cât s,i pentru liniile operaționale. Modificările sunt explicate în textul însoțitor. Toate cifrele se referă la
credite de angajament.

(1) JO C 139, 14.6.2006.


108 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

2. RUBRICA 1A – COMPETITIVITATE PENTRU CREs,TERE ECONOMICĂ s,I OCUPAREA FORțEI DE MUNCĂ


Modificări aduse programării financiare 2011-2013 comparativ cu luna ianuarie 2010, milioane EUR

Rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de


2011 2012 2013
muncă

Programe 0,879 1,448

Cel de al s,aptelea program-cadru pentru cercetare, dezvoltare tehno- – 4,000 – 0,002 3,998
logică s,i activități demonstrative

din care, cheltuieli operaționale 83,846 – 23,406 15,715

din care, linia de gestiune administrativă – 10,422 – 16,542 – 31,652

din care, întreprinderea comună – 59,881 39,946 19,935

din care, agenția executivă – 17,543

Promovarea utilizării în condiții de mai mare siguranță a internetului 4,000 – 4,000


s,i a noilor tehnologii online (Safer Internet Plus)

din care, cheltuieli operaționale 4,100 – 4,000

din care, linia de gestiune administrativă – 0,100

Program-cadru pentru competitivitate s,i inovare – 9,216 0,000 0,000

din care, cheltuieli operaționale – 5,651 0,215 – 0,135

din care, linia de gestiune administrativă – 2,798 – 0,100 – 0,100

din care, agenția executivă – 0,767 – 0,115 + 0,235

Programul pentru ocuparea forței de muncă s,i solidaritate socială 5,000 5,000 5,000
(Progress)

din care, cheltuieli operaționale 5,000 5,000 5,000

Instrumentul european de microfinanțare pentru ocuparea forței de – 0,250


muncă s,i incluziune socială

din care, cheltuieli operaționale – 0,250

Program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2013) – 1,768 – 2,000 – 3,000

din care, cheltuieli operaționale – 1,768 – 2,000 – 3,000

Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene – 0,600 – 0,600


(ISA)

din care, cheltuieli operaționale – 0,400 – 0,500

din care, linia de gestiune administrativă – 0,200 – 0,100

Sistemul de Informații Antifraudă (AFIS) – 0,500 – 0,700 – 0,300

din care, cheltuieli operaționale – 0,500 – 0,700 – 0,300

Programul statistic comunitar – 1,646 – 0,819

din care, linia de gestiune administrativă – 1,646 – 0,819

Alte modificări – 1,498 – 0,065

Total modificări – 0,619 1,383

Noua marjă 34,622 47,770

Astfel cum s-a arătat în ianuarie 2010, propunerile recente privind o serie de inițiative noi s,i importante – printre altele,
programul de monitorizare globală pentru mediu s,i securitate (GMES), continuarea asistenței pentru dezafectarea cen-
tralei nucleare de la Kozlodui din Bulgaria, instrumentul de microfinanțare Progress s,i noile autorități de supraveghere
din domeniul piețelor financiare – au redus considerabil marja disponibilă la această rubrică pentru ultimii trei ani din
cadrul financiar 2007-2013. Ca urmare a unei analize detaliate a cerințelor înscrise la această rubrică în contextul pre-
gătirii PB 2011, marja este acum semnificativ mai mare pentru 2011 (50,1 milioane EUR față 37,0 milioane EUR) s,i
rămâne practic neschimbată pentru 2012 (34,6 milioane EUR) s,i 2013 (47,8 milioane EUR).
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 109

2.1. Programe

2.1.1. Al s,aptelea program-cadru pentru cercetare

În cadrul pregătirii PB 2011, a fost efectuată o reevaluare a nevoilor de personal pentru programul-cadru de cercetare,
care a dus la economii de 58,6 milioane EUR pentru perioada 2011-2013 (10,4 milioane EUR în 2011,
16,5 milioane EUR în 2012 s,i 31,7 milioane EUR în 2013). Aceste sume au fost realocate de la liniile de sprijin admin-
istrativ către liniile operaționale.

Se propune, pentru 2011, reducerea cu 59,9 milioane EUR a finanțării întreprinderilor comune, întrucât contribuția din
partea sectorului privat va fi mai redusă decât se preconizase inițial pentru întreprinderile comune Artemis s,i ENIAC.
As,adar, sumele în cauză, respectiv 34,9 milioane EUR s,i 44,5 milioane EUR, sunt realocate către liniile operaționale cores-
punzătoare. În paralel, se propune cres,terea finanțării pentru Clean Sky cu 19,5 milioane EUR, care urmează să fie redis-
tribuită de la linia operațională principală Transport, astfel încât activitățile, care au demarat lent, să poată atinge viteza
de croazieră.

Aceste redistribuiri în 2011 urmează să fie compensate în 2012 s,i 2013, lăsând, astfel, neschimbată suma totală pro-
gramată pentru întreprinderile comune. În ceea ce prives,te ARTEMIS s,i ENIAC, programarea revizuită prevede o cres,tere
de 17,4 milioane EUR s,i, respectiv, de 22,5 milioane EUR în 2012. În 2013, se vor adăuga 17,4 milioane EUR, respectiv
22,0 milioane EUR care, împreună cu redistribuirea de la Clean Sky, de 19,5 milioane EUR, vor avea ca efect o cres,tere
totală de 19,9 milioane EUR în 2013 pentru întreprinderile comune.

2.1.2. Safer Internet Plus s,i TIC – Cooperare

Buna gestiune financiară a centrelor pentru utilizarea în condiții de mai mare siguranță a internetului necesită finanțarea
unor contracte de doi ani, astfel încât este nevoie de o sumă suplimentară de 4,1 milioane EUR în 2011. Această sumă
este parțial redistribuită din linia de sprijin administrativ (0,1 milioane EUR), precum s,i dintr-o alimentare anticipată din
programul din 2013 (4,0 milioane EUR).

2.1.3. Programul pentru competitivitate s,i inovare (PCI)

Având în vedere efectul crizei financiare asupra profilului plăților instrumentelor financiare, în special cele din domeniul
capitalului de risc, suma programată pentru PCI va fi redusă în perioada 2011-2013 cu un total de 9,3 milioane EUR,
dintre care cea mai mare parte va fi redusă în 2011. Această reducere se referă la liniile operaționale (5,7 milioane EUR),
la liniile de sprijin administrativ (2,8 milioane EUR) s,i la agenția executivă (0,8 milioane EUR) s,i nu va fi compensată în
anii rămas,i din perioada de programare. În cazul în care este necesară consolidarea acestor instrumente în următorii ani,
va fi analizată o posibilă cres,tere a alocărilor, ținându-se cont de constrângerile bugetare.

2.1.4. Instrumentul european de microfinanțare s,i programul Progress

Pentru perioada 2010-2013, contribuția financiară din bugetul Uniunii Europene la instrumentul de microfinanțare, care
a fost stabilită la 100 de milioane EUR, este finanțată parțial prin reducerea cu 60 de milioane EUR a programului
Progress. Inițial, Comisia a propus o redistribuire totală din programul Progress (100 de milioane EUR). În consecință,
programarea financiară a Progress necesită unele modificări (5 milioane EUR suplimentare în fiecare an în 2011, 2012
s,i 2013), astfel încât contribuția totală a Progress la noul instrument de microfinanțare să nu depăs,ească suma convenită
de 60 de milioane EUR (20 de milioane EUR în fiecare an, în loc de 25 de milioane EUR, cum se prevăzuse inițial).

2.1.5. Vamă 2013

În lumina nivelului de execuție din ultimii ani s,i pentru a lua în considerare nevoile financiare reale, creditele programu-
lui vor fi reduse cu 1,8 milioane EUR în 2011, cu 2,0 milioane EUR în 2012 s,i cu 3,0 milioane EUR în 2013. Reducerea
totală de 6,8 milioane EUR nu va fi compensată, des,i ar putea fi necesare în viitor unele corecții, ca urmare a execuției
programului.
110 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

2.1.6. Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA)


În 2011 s,i 2012, atât linia de sprijin administrativ, cât s,i linia operațională vor fi reduse ținându-se cont de execuția ante-
rioară. Reducerea totală este de 1,2 milioane EUR pentru această perioadă. În cazul în care nevoile programului o justi-
fică, se va lua în considerare o posibilă cres,tere a alocărilor în 2012 s,i 2013, sub rezerva constrângerilor bugetare.

2.1.7. Sistemul de informații antifraudă (AFIS)

Profilul programului a fost revizuit pentru a lua în considerare reducerea nevoilor de finanțare cu 1,5 milioane EUR, dis-
tribuită pe o perioadă de trei ani (2011-2013).

2.1.8. Programul statistic comunitar 2008-2012

Sumele prevăzute pentru liniile bugetare de sprijin administrativ vor fi reduse în 2011 s,i 2012, fără nicio compensație.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 111

3. RUBRICA 1B – COEZIUNE PENTRU CREs,TERE ECONOMICĂ s,I OCUPAREA FORțEI DE MUNCĂ

În urma reprogramării, în conformitate cu punctul 48 din Acordul interinstituțional (AI) din 17 mai 2006, a sumelor
prevăzute în cadrul rubricii 1b pentru anul 2008, a fost operată o a doua modificare a programării financiare pentru anii
2011-2013, în vederea respectării dispozițiilor de la punctul 17 din AI. Este vorba de ajustarea sumelor alocate, din fon-
duri care acordă sprijin politicii de coeziune, statelor membre care fac obiectul unei „plafonări” s,i al căror produs intern
brut (PIB) a variat cu mai mult de 5 % față de PIB-ul estimat pentru perioada 2007-2009.

Această ajustare (1) implică credite de angajament suplimentare în valoare de 335,7 milioane EUR pentru fiecare an din
perioada 2011-2013, după cum urmează:
(în EUR)
2011 2012 2013 TOTAL
Fonduri structurale 214 140 871 210 539 767 211 919 605 636 600 243
Fondul de coeziune 121 575 625 125 176 729 123 796 891 370 549 245
Total 335 716 496 335 716 496 335 716 496 1 007 149 488

(1) COM(2010)160, 16.4.2010.


112 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

4. RUBRICA 2 – CONSERVAREA s,I GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE


Modificări aduse programării financiare 2012-2013 comparativ cu luna ianuarie 2010, milioane EUR
Rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale 2012 2013
Subplafonul „Cheltuieli de piață s,i plăți directe” + 25,000 + 21,000
Dezvoltare rurală – 25,000 – 21,000
Pescuitul internațional s,i dreptul mării – 26,175 – 25,875
din care gestionare administrativă – 0,475 – 0,375
din care linie operațională – 25,700 – 25,500
Conservarea, gestionarea s,i exploatarea resurselor acvatice vii – 0,500 – 0,500
din care gestionare administrativă
din care linie operațională – 0,500 – 0,500
Agenția Europeană de Mediu (AEM) 0,000 0,000
din care contribuția la titlurile 1 s,i 2 + 0,834 + 0,876
din care contribuția la titlul 3 – 0,834 – 0,876
Programe adoptate prin codecizie
Life + + 7,405 + 7,405
din care gestionare administrativă – 1,560 – 2,000
din care linie operațională + 8,965 + 9,405
Total modificări – 19,270 –18.970
Marjă nouă 126,210 131,363
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 113

4.1. Marjă

Marja rubricii 2 cres,te cu aproximativ 19 milioane EUR pe an față de programarea financiară anterioară, des,i există unele
nevoi mai mari pentru Life + pentru a se sprijini, în special, acțiunile privind schimbările climatice. Această cres,tere netă
a marjei se datorează în principal ajustării, în sensul scăderii, a programării pentru principala acțiune finanțată în dome-
niul afacerilor maritime s,i pescuitului, care este de natură tehnică avându-se în vedere ratele de execuție recente s,i cre-
ditele bugetare propuse pentru PB 2011.

4.2. Subplafonul „Cheltuieli de piață s,i plăți directe”

În urma deciziei Portugaliei de a nu aplica modularea voluntară, sumele estimate anterior s,i transferate de la rubrica 2
subplafonul „Cheltuieli de piață s,i plăți directe”, – finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – la
„Dezvoltare rurală”, trebuie să fie transferate înapoi la as,a numitul primul pilon al Politicii agricole comune (PAC). Sunt
avute în vedere 29 de milioane EUR pentru PB 2011, 25 de milioane EUR pentru 2012 s,i 21 de milioane EUR pentru
2013. Comisia va actualiza corespunzător anexa la Decizia 2009/379/CE a Comisiei, care stabiles,te sumele făcute dis-
ponibile pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) s,i sumele disponibile pentru cheltuielile din
FEGA.

4.3. Dezvoltare rurală

Cifrele pentru măsurile de dezvoltare rurală se reduc cu exact aceeas,i sumă care reprezintă majorarea subplafonului
„Cheltuieli de piață s,i plăți directe”, ceea ce reprezintă astfel o corecție a sumelor de modulare transferate de la primul
pilon al PAC la măsurile de dezvoltare rurală.

4.4. Pescuit s,i afaceri maritime

Toate modificările comparate cu programarea financiară anterioară reflectă ajustări de natură tehnică a sumelor progra-
mate pentru 2012-2013 avându-se în vedere ratele de execuție din ultimii ani, mai scăzute decât se preconizase, precum
s,i nivelul creditelor propuse pentru PB 2011. În spatele acestei actualizări a programării financiare 2012-2013 nu există
nicio modificare de politică. Astfel de ajustări tehnice vor fi, de asemenea, posibile în sensul opus, conducând la majorări
modeste ale sumelor programate.

4.5. Programe adoptate prin codecizie

La fel ca s,i în 2011, se propune o consolidare a programului Life + în ceea ce prives,te programarea financiară anterioară,
în special în scopul intensificării activităților în domeniile schimbărilor climatice.

Majorarea propusă reprezintă 7405 milioane EUR pe an în plus pentru perioada 2011-2013, totalizând 22215 milioane
EUR, din care 3,6 milioane EUR se redistribuie de la linia privind sprijinul administrativ în 2011, 1,6 milioane EUR de la
linia privind sprijinul administrativ în 2012, iar 2,0 milioane EUR de la linia privind sprijinul administrativ în 2013.
114 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

5. RUBRICA 3A – LIBERTATE, SECURITATE s,I JUSTIțIE


Modificări aduseprogramării financiare 2012-2013 comparativ cu luna ianuarie 2010, milioane EUR
Rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție 2012 2013
Programe
SIS II, VIS, EURODAC (sisteme IT de mari dimensiuni) – 54,500 – 39,400
Agenții 54,500 42,850
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA – 1,000
Colegiul European de Poliție – CEPOL – 0,600 – 0,200
Eurojust 1,800 3,500
Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie – 0,200 0,150
Agenție nouă pentru gestionarea operațională a sistemelor IT de mari dimensiuni 54,500 39,400
în spațiul JLS
Total modificări 0,000 3,450
Noua marjă 26,490 52,940

5.1. Programe

Programarea financiară 2012-2013 pentru liniile de sprijin administrativ ale mai multor programe a fost redusă pentru
a se ține seama de ajustările, în sensul scăderii, din PB 2011. Reducerile de la aceste linii au fost compensate prin cres,teri
corespunzătoare la liniile operaționale pentru a se respecta pachetul financiar al programelor.

5.1.1. SIS II, VIS, EURODAC (sisteme IT de mari dimensiuni)

În urma transferului unor activități de la serviciile Comisiei către Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor
informatice de mari dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate s,i justiție, a cărei înființare a fost propusă recent, se pro-
pune pentru finanțarea agenției o redistribuire de 54,5 milioane EUR în 2012 s,i de 39,4 milioane EUR în 2013 de la
liniile, prevăzute pentru SIS II, VIS s,i EURODAC.

5.2. Agenții

5.2.1. Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor IT de mari dimensiuni

Înființarea unei agenții responsabile de gestionarea operațională pe termen lung a SIS II, VIS, EURODAC s,i a altor sisteme
IT de mari dimensiuni, care îs,i va dezvolta treptat expertiza pentru a deveni un centru de excelență pentru sistemele IT
în spațiul de libertate, securitate s,i justiție, a fost propusă de Comisie în iunie 2009 (1). Alocările necesare activităților
agenției sunt incluse în cadrul financiar actual la rubrica 3a s,i sunt realocate din creditele prevăzute anterior la liniile buge-
tare destinate sistemelor SIS II, VIS s,i EURODAC.

5.2.2. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Avându-se în vedere suma reprezentând contribuția convenită pentru 2011 (20 de milioane EUR) s,i suma programată
pentru 2013 (22 de milioane EUR), se propune reducerea sumei prevăzute inițial pentru 2012 s,i fixarea acesteia la un
nivel de 21 de milioane EUR.

5.2.3. Colegiul European de Poliție (CEPOL)

Avându-se în vedere contribuția redusă propusă pentru 2011 (8 milioane EUR, față de suma de 9,2 milioane EUR
prevăzută în programarea financiară), programarea financiară a fost adaptată în mod corespunzător pentru 2012
(– 0,6 milioane EUR) s,i pentru 2013 (– 0,2 milioane EUR).

(1) COM(2009) 293, 24.6.2009.


15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 115

5.2.4. Eurojust

În urma deciziei Consiliului din decembrie 2008 privind consolidarea Eurojust s,i de modificare a Deciziei 2002/187/JAI
de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate (1), Eurojust trebuie să înde-
plinească noi sarcini care presupun personal suplimentar. Noile sarcini vizează cres,terea rolului de coordonare al agen-
ției s,i cooperarea între statele membre. În acest scop, este în curs de instituire în cadrul Eurojust o coordonare permanentă
(On-call Coordination – OCC) pentru a se asigura un serviciu neîntrerupt s,i pentru a i se permite acestuia să intervină în
cazuri urgente. De aceea se propune o cres,tere de 1,8 milioane EUR în 2012 s,i 3,5 milioane EUR în 2013, care se ridică
la un nivel total de 33,3 milioane EUR în 2012 s,i 35 de milioane EUR în 2013.

5.2.5. Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie (OEDT)

În vederea adaptării, cât mai exacte posibil, a resurselor financiare la sarcinile administrative s,i operaționale, se propune
o us,oară ajustare a sumelor programate pentru 2012 (– 0,2 milioane EUR) s,i pentru 2013 (+ 0,15 milioane EUR).

(1) JO L 138, 4.6.2009.


116 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

6. RUBRICA 3B – CETĂțENIE
Modificări aduse programării financiare 2012-2013 comparativ cu luna ianuarie 2010, milioane EUR
Rubrica 3b – Cetățenie 2012 2013
Prerogativele Comisiei
Spațiile publice europene – 1,440 – 1,530
Alte modificări – 0,059 0,232
Total modificări – 1,499 – 1,298
Noua marjă 18,080 22,759

Ca s,i în bugetul 2010 s,i în PB 2011, acțiunea „Spațiile publice europene” este finanțată din rubrica 5, ceea ce implică o
us,oară cres,tere a marjei aferente rubricii 3b.

Ca urmare a reexaminării cererilor privind sprijinul administrativ acordat programelor s,i agențiilor executive, au fost
făcute economii în 2011. Economiile realizate în ceea ce prives,te programele Sănătate publică, Consumatori, Media 2007
s,i Media Mundus au fost realocate liniilor operaționale respective în 2013, sumele totale programate pentru perioada res-
pectivă rămânând, as,adar, neschimbate.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 117

7. RUBRICA 4 – UE CA ACTOR GLOBAL


Modificări aduse programării financiare 2011-2013 comparativ cu luna ianuarie 2010, milioane EUR

Rubrica 4 – UE ca actor global 2012 2013

Programe 1,000 1,000

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) 5,000 6,000

din care, cheltuieli operaționale 5,000 6,000

din care, linia de gestiune administrativă

Cooperarea cu țările industrializate s,i cu alte țări s,i teritorii cu venituri 1,000 1,000
mari (ITI)

din care, cheltuieli operaționale 1,000 1,000

din care, linia de gestiune administrativă

Instrument financiar de protecție civilă – 5,000 – 6,000

din care, cheltuieli operaționale – 5,000 – 6,000

Prerogativele Comisiei – 5,866 – 7,761

Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar, acțiuni de urmărire s,i misiuni de – 2,862 – 4,227
audit

Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar, acțiuni de urmărire s,i misiuni de – 1,204 – 1,534
audit

Prince – Informare s,i comunicare – 1,800 – 2,000

Acțiune pregătitoare 3,000 3,000

Corpul voluntar european de ajutor umanitar 3,000 3,000

Altele – 2,017 – 2,240

Cooperarea cu țările terțe în domeniul educației s,i formării profesionale – 2,017 – 2,240

Total modificări – 3,883 – 6,001

Noua marjă 132,252 134,597

7.1. Programe

7.1.1. Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor

Ca urmare a propunerii de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare
a cooperării pentru dezvoltare (1), pentru a se realiza finanțarea măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor, progra-
marea financiară din ianuarie 2010 a inclus o finanțare parțială de 25,0 milioane EUR pe an pentru perioada 2011-2013
din marja rubricii 4. Actuala programare financiară include realocarea către Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare
a 5 milioane EUR în 2012 s,i a 6 milioane EUR în 2013 de la Instrumentul financiar de protecție civilă, în vederea finan-
țării măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor. Restul finanțării pentru măsurile de însoțire pentru sectorul banane-
lor în 2012 s,i 2013 va fi acoperită prin realocarea a 11 milioane EUR în 2012 în cadrul pachetului financiar ICD.

7.1.2. Instrumentul pentru cooperare cu țările industrializate s,i alte țări s,i teritorii cu venituri ridicate (ITI)

La fel ca în 2011, se propune majorarea creditelor alocate ITI cu 1 milion EUR pe an pentru 2012 s,i 2013 față de pro-
gramarea financiară anterioară, în vederea intensificării cooperării bilaterale în domeniul recunoas,terii reciproce a diplo-
melor s,i al mobilității cu țări precum Australia, Coreea de Sud s,i Japonia. Această ajustare va fi neutră din punct de vedere
bugetar, întrucât este compensată de o reducere pentru „Cooperarea cu țările terțe în domeniul educației s,i formării pro-
fesionale” cu Statele Unite s,i Canada.

(1) COM(2010) 102, 17.3.2010.


118 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

7.1.3. Instrumentul financiar pentru protecție civilă (IFPC)

Având în vedere rata foarte scăzută execuție a acestui instrument în ultimii 3 ani (între 10 % s,i 20 % din creditele inițiale)
din cauza caracterului imprevizibil al acțiunilor, nivelul creditelor viitoare a fost adaptat. Comisia consideră că reducerea
nivelului angajamentelor la 4 milioane EUR în 2012 s,i la 5 milioane în 2013 nu pune în pericol capacitatea acestui instru-
ment de a răspunde cererilor de asistență în domeniul protecției civile din partea țărilor terțe. În cazul în care este nece-
sară o finanțare suplimentară, Comisia va analiza posibilitățile de realocare.

7.1.4. Politica externă s,i de securitate comună (PESC)

Nu se prevăd modificări în ceea ce prives,te bugetul global pentru PESC, însă este revizuită defalcarea între diverse linii
bugetare.

Datorită caracterului destul de imprevizibil al intervențiilor din domeniul PESC, programarea inițială a liniilor bugetare
corespunzătoare s-a făcut pe baza unor estimări foarte aproximative. Experiența ultimilor trei ani (2007-2009) a demon-
strat că sumele programate nu mai reflectă nevoile reale. Pentru a cres,te transparența s,i a evita transferuri interne inutile,
Comisia a propus o adaptare neutră din punct de vedere bugetar a sumelor pentru perioada 2011-2013. As,adar, pe baza
situației actuale s,i a ipotezei că majoritatea misiunilor vor continua în viitor, sumele au fost modificate în consecință:
linia bugetară 19 03 03 care finanțează EULEX Kosovo a fost majorată în mod substanțial, în timp ce toate celelalte linii
bugetare au fost reduse în consecință, lăsându-se, în acelas,i timp, suficiente credite pentru finanțarea celorlalte două misi-
uni majore, s,i anume EUPOL Afganistan (19 03 07) s,i EUMM Georgia (19 03 01) s,i păstrându-se o rezervă suficientă în
cadrul liniei bugetare 19 03 04 pentru măsuri de urgență s,i/sau finanțarea potențială a unor noi misiuni.

7.2. Prerogativele Comisiei

7.2.1. Prince – Strategia de informare s,i comunicare

În PB 2011, creditele aflate sub prerogativele Comisiei (Prince, linia bugetară 22 02 10 01) au fost reduse cu
1,6 milioane EUR comparativ cu programarea financiară. Sumele prevăzute pentru 2012 s,i 2013 au fost modificate în
consecință, eliberându-se 1,8 milioane EUR în 2012 s,i 2 milioane EUR în 2013.

7.2.2. Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar, acțiuni de urmărire s,i misiuni de audit

Creditele înscrise în PB 2011, la linia bugetară 19 11 01 (evaluări, audit) au fost reduse cu 1,645 milioane EUR compa-
rativ cu programarea financiară anterioară. Sumele prevăzute pentru 2012 s,i 2013 au fost modificate în consecință,
eliberându-se 2,862 milioane EUR în 2012 s,i 4,227 milioane EUR în 2013.

În ceea ce prives,te linia bugetară 21 08 01 (Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar s,i misiuni de audit), creditele pen-
tru 2011 au fost reduse cu 1,08 milioane EUR. Suma prevăzută pentru 2012 a fost redusă cu 1,204 milioane EUR, iar
cea pentru 2013, cu 1,534 milioane EUR.

7.3. Acțiune pregătitoare

7.3.1. Corpul voluntar european de ajutor umanitar

În legătură cu instituirea unui corp voluntar european de ajutor umanitar s,i dat fiind faptul că 2011 este Anul european
al voluntariatului, o sumă inițială de 1 milion EUR este prevăzută pentru 2011. Aceasta ar trebui să permită Comisiei să
înceapă activitatea de pregătire pentru elaborarea unei propuneri legislative, în special prin intermediul unor activități de
cercetare s,i analiză a actualelor sisteme de voluntariat, atât la nivelul UE, cât s,i la nivel național/local. Aceste activități de
inventariere vor permite Comisiei să aibă o imagine exhaustivă a situației actuale privind voluntariatul în UE (scenariu de
bază) s,i să formuleze propuneri de politici privind viitoarele evoluții în acest domeniu. Această activitate va trebui să con-
tinue s,i în următorii doi ani (2012-2013) s,i, prin urmare, o sumă de 3 milioane EUR este prevăzută a fi alocată în fiecare
an acestei linii bugetare.
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 119

7.4. Alte evoluții

7.4.1. Cooperarea cu țările terțe în domeniul educației s,i formării profesionale

Creditele pentru 2011 referitoare la acordurile de cooperare bilaterală dintre Uniune s,i Statele Unite ale Americii s,i Canada
(linia bugetară 15 02 03) se reduc cu 1,8 milioane EUR comparativ cu programarea financiară. Sumele prevăzute pentru
2012 s,i 2013 au fost, de asemenea, reduse cu 2 milioane EUR, respectiv cu 2,2 milioane EUR.
120 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

8. RUBRICA 5 – ADMINISTRAțIE
Rubrica 5 include cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor.
Pentru perioada 2012-2013, cerințele estimate au la bază o actualizare tehnică a celui de al s,aselea raport al secretarilor
generali cu privire la rubrica 5 (octombrie 2009), avându-se în vedere estimările de cheltuieli pentru 2011 acolo unde au
fost disponibile, precum s,i o cres,tere a plăților pe 2009, coerentă cu propunerea Comisiei, contrară celei a Consiliului, a
Curții de Justiție s,i a Ombudsman-ului European, care consideră că majorarea din 2009 a plăților ar trebui să fie coerentă
cu decizia Consiliului.
Cu toate acestea, bugetul 2010 s,i estimările pentru 2011 nu includ impactul potențial al plăților retroactive pentru 2009
s,i 2010 ale părții corespunzătoare majorării plăților care nu a fost adoptată de Consiliu în 2009.
Aceste previziuni constituie doar o estimare tehnică efectuată de administrațiile instituțiilor s,i nu iau în considerare extin-
derile viitoare, cu excepția cifrelor furnizate de către Consiliu, Parlamentul European s,i Curtea de Justiție, care includ o
estimare legată de impactul potențial al aderării Croației în 2012. Nevoile legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona sunt incluse pe baza proiectului de modificare a bugetelor privind cheltuielile suplimentare pentru Parlamentul
European (PBR 1/2010), pentru Comitetul Regiunilor s,i Comitetul Economic s,i Social (PBR 2/2010), precum s,i cheltuie-
lile suplimentare pentru Consiliu solicitate în scrisoarea rectificativă 3/2010.
Evoluția cheltuielilor pentru perioada 2007-2009 a fost puternic influențată de introducerea progresivă a unor noi pos-
turi legate de extindere. Cererea globală estimată a instituțiilor, altele decât Comisia, pentru cei trei ani 2011-2013 are la
bază un scenariu de 650 de posturi suplimentare (inclusiv cele legate de bugetele rectificative s,i scrisoarea rectificativă
menționate mai sus), în timp ce nu se prevede niciun post suplimentar pentru Comisie în perioada 2010-2013.
Dată fiind marja restrânsă în 2010, Parlamentul European, Consiliul s,i Comisia au adoptat declarația comună din
18 noiembrie 2009 potrivit căreia în utilizarea marjei disponibile de la rubrica 5 ar trebui să fie acordată prioritate finan-
țării cheltuielilor suplimentare necesare ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În această privință,
cele trei instituții vor urmări acoperirea tuturor nevoilor administrative legate de remunerarea personalului din creditele
prevăzute în secțiunile respective proprii din bugetul 2010. În această privință, Parlamentul European s,i Consiliul au soli-
citat celorlalte instituții întreprinderea tuturor eforturilor posibile în vederea finanțării nevoilor administrative legate de
remunerarea personalului propriu în limita creditelor prevăzute în secțiunile respective proprii din bugetul 2010.
Trebuie să fie reamintit faptul că la rubrica 5 se consideră a fi necesară o marjă echivalentă cu 1 % din cheltuielile cu sala-
riile s,i pensiile pentru a absorbi posibilele variații statistice ale majorărilor anuale ale plăților. De asemenea, întrucât pla-
fonul în prețuri curente are la bază un deflator fix de 2 %, o inflație mai ridicată ar reduce marja.
Prin urmare instituțiile ar trebui să coordoneze cu atenție orice nouă acțiune care necesită cheltuieli mari într-o perioadă
scurtă de timp.
Tabelul următor prezintă estimările curente ale cheltuielilor s,i marjele care rezultă:

Sume în milioane de euro la prețurile


2007 2008 2009 (*) 2010 2011 2012 2013
curente
Comisia 3 312,1 3 410,7 3 513,3 3 604,6 3 709,0 3 814,0 3 937,3
Alte instituții 2 576,9 2 673,5 2 805,7 2 957,4 3 097,9 3 266,7 3 427,4
Pensii (toate instituțiile) 959,6 1 050,8 1 130,0 1 192,8 1 275,0 1 370,6 1 473,4
S,colile europene 129,7 144,2 148,5 154,2 173,5 180,0 191,6
Total rubrica 5 ( )
* 6 978,3 7 279,2 7 597,4 7 909,0 8 255,4 8 631,3 9 029,7
Plafonul corespunzător rubricii 5 (inclu- 7 115,0 7 457,0 7 603,0 7 962,0 8 416,0 8 754,0 9 181,0
siv contribuția la sistemul de pensii)
Marja estimată a rubricii 5 (**) 136,7 177,8 0,0 53,0 160,6 122,7 151,3
(*) Diferențele între totaluri s,i sume se datorează rotunjirii.
(**) Plafonul de la rubrica 5 include contribuțiile personalului la sistemul de pensii.
Pentru 2009, suma de 5,8 prevăzută pentru IET este inclusă în rubrica 5 (dar în rubrica 1a înainte s,i după)
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 121

9. ANEXE

9.1. Programarea financiară – rezumat


(prețuri curente în milioane EUR)
RUBRICA 1A – COMPETITIVITATE PENTRU Buget Proiect de buget Programare financiară
CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI DE
MUNCĂ 2010 2011 2012 2013

Programe adoptate prin codecizie 13 469,288 12 093,800 12 802,246 13 931,435


Decizii ale Consiliului 885,887 896,365 891,276 912,994
Agenții descentralizate 230,582 214,994 231,515 241,291
Prerogative 60,566 62,445 66,570 63,586
Proiect-pilot s,i acțiuni pregătitoare 29,100 3,500
Altele 187,430 165,748 177,770 235,924
Total 14 862,853 13 436,852 14 169,378 15 385,230
Din care Fondul european de ajustare la globalizare 500,000 500,000
Din care Instrumentul de flexibilitate 195,000
Total net 14 167,853 12 936,852 14 169,378 15 385,230
Plafonul cadrului financiar 14 167,000 12 987,000 14 204,000 15 433,000
Marjă ( )
1 – 0,853 50,148 34,622 47,770
( ) Această marjă negativă se datorează faptului că proiectul-pilot 02 02 07, în valoare de 1 milion EUR, trece de la rubrica 1b la rubrica 1a în proiectul
1

de buget 2011.

RUBRICA 1B – COEZIUNE PENTRU CRES,TERE Buget Proiect de buget Programare financiară


ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 2010 2011 2012 2013
Programe adoptate prin codecizie 49 382,092 50 970,094 52 759,629 54 523,604
Proiect-pilot s,i acțiuni pregătitoare 4,500
Total 49 386,592 50 970,094 52 759,629 54 523,604
Plafonul cadrului financiar 49 388,000 50 987,000 52 761,000 54 524,000
Marjă 1,408 16,906 1,371 0,396

RUBRICA 2 – CONSERVAREA S,I GESTIONAREA Buget Proiect de buget Programare financiară


RESURSELOR NATURALE 2010 2011 2012 2013
Programe adoptate prin codecizie 306,855 333,500 354,755 377,141
Decizii ale Consiliului 59 104,936 59 103,978 60 282,035 60 731,028
Agenții descentralizate 42,953 43,770 47,000 49,468
Proiect-pilot s,i acțiuni pregătitoare 29,100 5,000
Total 59 498,844 59 486,248 60 683,790 61 157,637
Plafonul cadrului financiar 59 955,000 60 338,000 60 810,000 61 289,000
Marjă 456,156 851,752 126,210 131,363
122 RO Proiect de buget 2011 15.6.2010

Buget Proiect de buget Programare financiară


RUBRICA 3A – LIBERTATE, SECURITATE S,I JUSTIȚIE
2010 2011 2012 2013
Programe adoptate prin codecizie 403,850 446,280 545,580 725,630
Decizii ale Consiliului 348,200 421,450 511,050 567,000
Agenții descentralizate 239,837 252,463 307,350 299,700
Prerogative 6,100 6,500 6,800 7,000
Proiect-pilot s,i acțiuni pregătitoare 1,000
Altele 7,500 8,560 8,730 8,730
Total 1 006,487 1 135,253 1 379,510 1 608,060
Plafonul cadrului financiar 1 025,000 1 206,000 1 406,000 1 661,000
Marjă 18,513 70,747 26,490 52,940

Buget Proiect de buget Programare financiară


RUBRICA 3B – CETĂȚENIE
2010 2011 2012 2013
Programe adoptate prin codecizie 406,134 417,389 425,040 430,995
Decizii ale Consiliului 18,450 18,350 20,340 20,730
Agenții descentralizate 125,296 125,103 136,200 138,800
Prerogative 109,120 97,975 99,340 101,716
Proiect-pilot s,i acțiuni pregătitoare 9,000 1,000
Altele 8,000
Total 668,000 667,817 680,920 692,241
Plafonul cadrului financiar 668,000 683,000 699,000 715,000
Marjă 0,000 15,183 18,080 22,759

RUBRICA 4 – UNIUNEA EUROPEANĂ CA ACTOR Buget Proiect de buget Programare financiară


MONDIAL 2010 2011 2012 2013
Programe adoptate prin codecizie 5 810,699 5 920,142 6 209,525 6 648,792
Decizii ale Consiliului 2 192,137 2 512,041 2 759,876 2 906,160
Agenții descentralizate 18,282 19,850 19,918 20,317
Prerogative 76,877 77,122 83,091 85,274
Proiect-pilot s,i acțiuni pregătitoare 18,750 2,000 3,000 3,000
Altele 43,437 82,375 48,275 60,975
Total 8 160,182 8 613,529 9 123,685 9 724,518
Din care Rezerva pentru ajutoare de urgență 248,882 253,860 258,937 264,115
Din care Instrumentul de flexibilitate 18,300
Total net 7 893,000 8 359,669 8 864,748 9 460,403
Plafonul cadrului financiar 7 893,000 8 430,000 8 997,000 9 595,000
Marjă 0,000 70,331 132,252 134,597
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 123

Buget Proiect de buget Programare financiară


RUBRICA 5 – ADMINISTRAȚIE
2010 2011 2012 2013
Cheltuielile Comisiei, în afară de pensii s,i s,colile 3 604,622 3 709,015 3 814,019 3 937,319
europene
Cheltuielile celorlalte instituții, în afară de pensii 2 957,360 3 097,929 3 266,700 3 427,400
Pensii (toate instituțiile) 1 192,789 1 274,979 1 370,600 1 473,400
S,colile europene 154,212 173,514 180,000 191,600
Total 7 908,983 8 255,437 8 631,319 9 029,719
Plafonul cadrului financiar 7 882,000 8 334,000 8 670,000 9 095,000
Contribuția personalului la finanțarea sistemului de 80,000 82,000 84,000 86,000
pensii
Marjă 53,017 160,563 122,681 151,281

TOTAL GENERAL PENTRU FIECARE RUBRICĂ DIN Buget Proiect de buget Programare financiară
CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2010 2011 2012 2013
1A — Competitivitate pentru cres,tere eco- 14 862,853 13 436,852 14 169,378 15 385,230
nomică s,i ocuparea forței de muncă
1B — Coeziune pentru cres,tere economică s,i 49 386,592 50 970,094 52 759,629 54 523,604
ocuparea forței de muncă
2 — Conservarea s,i gestionarea resurselor 59 498,844 59 486,248 60 683,790 61 157,637
naturale
3A — Libertate, securitate s,i justiție 1 006,487 1 135,253 1 379,510 1 608,060
3B — Cetățenie 668,000 667,817 680,920 692,241
4 — Uniunea Europeană ca actor mondial 8 160,182 8 613,529 9 123,685 9 724,518
5 — Administrație 7 908,983 8 255,437 8 631,319 9 029,719
Total 141 491,942 142 565,230 147 428,231 152 121,008
9.2. Sinteză pentru fiecare program
(prețuri curente în milioane EUR) 124

Suma de Proiect de
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
referință buget
Rubrica
( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RUBRICA 1A – COMPETITIVITATE PENTRU 8 849,931 10 537,979 13 253,882 14 355,176 12 990,165 13 693,522 14 844,429
RO

CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI


DE MUNCĂ

Programe adoptate prin codecizie 8 170,988 9 771,493 12 378,092 13 469,288 12 093,800 12 802,246 13 931,435

Cel de al s,aptelea program-cadru pentru cercetare, dez- co (07-13) 50 521,000 50 554,082 5 082,007 5 594,278 6 152,592 6 932,938 7 955,302 8 911,948 9 925,017
voltare tehnologică s,i activități demonstrative

Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare co (07-13) 3 621,300 3 624,434 387,685 412,446 509,326 525,708 548,644 593,710 646,915
(CIP)

Programul pentru ocuparea forței de muncă s,i solidari- co (07-13) 683,250 682,752 81,900 95,720 102,580 109,570 93,630 96,960 102,391
tate socială (Progress)

Măsuri de combatere a poluării co (07-13) 154,000 153,546 25,000 18,000 18,446 20,500 23,000 23,000 25,600

Asistență pentru îmbunătățirea performanțelor de co (07-13) 450,000 432,856 56,000 39,080 64,971 63,940 65,865 70,000 73,000
mediu ale sistemului de transport de mărfuri (Marco
Polo II)

Programele europene de radionavigație prin satelit co (07-13) 3 005,000 3 004,000 910,000 829,658 894,400 195,942 172,000 2,000
(EGNOS s,i Galileo)
Proiect de buget 2011

Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) co (07-13) 8 013,000 8 037,815 930,968 969,425 934,582 1 062,440 1 241,400 1 357,000 1 542,000

Rețelele transeuropene de energie (TEN-E) co (07-13) 155,000 163,480 22,032 23,500 26,738 21,460 24,750 22,000 23,000

Protejarea copiilor care utilizează internetul s,i alte teh- co (06-08) 45,000 27,650 12,470 15,180
nologii de comunicații (Safer Internet)

Promovarea utilizării în condiții de mai mare siguranță co (09-13) 55,000 55,000 10,930 11,070 15,000 11,000 7,000
a internetului s,i a noilor tehnologii online (Safer Inter-
net Plus)

Program menit să asigure un grad mai mare de co (06-08) 149,000 90,700 47,530 43,170
accesibilitate, utilizare s,i exploatare a conținutului digi-
tal european (eContent Plus)

Program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă co (08-13) 323,800 317,032 43,000 49,500 51,450 54,132 58,700 60,250
2013)

Informatizarea sistemului de accize (EMCS) co (02-08) 35,000 12,800 7,300 5,500

Fiscalis 2003-2007 co (03-07) 67,250 16,500 16,500

Program pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor co (08-13) 156,900 156,900 20,600 22,100 24,000 27,800 30,400 32,000
de impozitare pe piața internă (Fiscalis 2013)
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Suma de Proiect de
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
referință buget
15.6.2010

Rubrica

( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Program pentru învățământul superior s,i înțelegerea co (04-08) 230,000 154,500 59,200 95,300
RO

interculturală cu țări terțe (Erasmus Mundus)

Program pentru învățământul superior s,i înțelegerea co (09-13) 493,690 493,465 75,573 97,988 98,836 109,168 111,900
interculturală cu țări terțe (Erasmus Mundus 2)

Institutul European de Inovare s,i Tehnologie (EIIT) co (08-13) 308,700 308,700 2,900 5,800 30,200 62,800 80,000 127,000

Program de acțiune în domeniul învățării de-a lungul co (07-13) 6 970,000 6 978,370 847,571 898,978 984,120 1 009,300 1 036,799 1 084,170 1 117,432
vieții

Acțiuni în domeniul protecției intereselor financiare co (07-13) 98,525 98,525 13,725 13,800 14,000 14,100 14,200 14,350 14,350
ale Comunității (Hercule II)

Furnizarea de servicii paneuropene de guvernare elec- co (05-09) 148,700 71,400 30,000 21,800 19,600
tronică administrațiilor publice, întreprinderilor s,i cetă-
țenilor (IDAbc)

Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile co (10-13) 103,500 102,300 23,800 25,400 26,200 26,900
publice europene (ISA)
Proiect de buget 2011

Producerea de informații statistice co (03-07) 220,600 51,100 51,100

Programul statistic comunitar 2008-2012 co (08-12) 274,200 271,735 48,816 52,120 54,519 56,900 59,380

Modernizarea statisticilor europene referitoare la între- co (09-13) 42,500 42,200 5,455 10,655 11,050 8,760 6,280
prinderi s,i comerț (MEETS)

Sprijinirea serviciilor financiare s,i a auditului pc (10-13) 38,700 28,500 6,000 7,350 7,500 7,650

Redresarea economică: Asistență financiară comunitară co 09-10 3 980,000 3 980,000 2 000,000 1 980,000
pentru proiecte în domeniul energiei

Instrumentul european de microfinanțare pentru ocu- pc (10-13) 100,000 100,000 25,250 25,000 25,000 24,750
parea forței de muncă s,i incluziune socială

Programul european pentru observarea Pământului pc (11-13) 107,000 107,000 10,000 41,000 56,000
(Monitorizare globală pentru mediu s,i securitate –
GMES)
125
(prețuri curente în milioane EUR)
126
Suma de Proiect de
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
referință buget
Rubrica
( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) co (07-13) 2 500,000 18,611 49,036 52,349 500,000 500,000
RO

Decizii ale Consiliului 678,943 766,486 875,790 885,887 896,365 891,276 912,994

Cel de Al s,aptelea program-cadru pentru activități de dc (07-11) 2 751,000 2 740,321 404,193 495,986 599,290 609,487 631,365
cercetare s,i formare în domeniul nuclear (PC7 –
Euratom)

Program-cadru pentru activități de cercetare s,i formare (12-13) 1 260,270 621,976 638,294
în domeniul nuclear (Euratom 2012)

Exploatarea reactorului cu flux ridicat (HFR) pd (09-11)

Siguranță nucleară – măsuri tranzitorii (dezafectarea dc (07-13) 423,000 423,000 57,000 58,000 59,000 60,000 62,000 62,000 65,000
centralei de la Bohunice)

Siguranță nucleară – măsuri tranzitorii (dezafectarea dc (07-13) 837,000 839,000 113,000 114,000 119,000 120,000 121,000 125,000 127,000
centralei de la Ignalina)

Siguranță nucleară – măsuri tranzitorii (dezafectarea dc (10-13) 300,000 527,000 74,000 76,000 77,000 75,000 75,000 75,000 75,000
centralei de la Kozloduy)

Anul European al Egalității de S,anse pentru Toți dc (06-07) 11,000 9,000 9,000
(2007) – „Spre o societate justă”
Proiect de buget 2011

Program pentru protejarea monedei euro împotriva dc (07-13) 7,000 6,900 1,000 1,000 1,000 0,900 1,000 1,000 1,000
falsificării (Pericles)

Finalizarea sistemului de informații antifraudă (AFIS) dc (00-07) 5,750 5,750

Sistemul de Informații Antifraudă (AFIS) dc (08-13) 44,750 36,500 6,500 5,500 5,500 6,000 6,300 6,700

Contribuții financiare la Fondul internațional pentru dc (07-10) 60,000 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Irlanda

RUBRICA 1B – COEZIUNE PENTRU CRES,TERE 45 060,972 47 255,949 48 413,884 49 382,092 50 970,094 52 759,629 54 523,604
ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI DE
MUNCĂ

Programe adoptate prin codecizie 45 060,972 47 255,949 48 413,884 49 382,092 50 970,094 52 759,629 54 523,604

Total fonduri structurale co (07-13) 278 256,287 37 941,406 39 100,897 39 117,250 39 191,847 39 891,498 40 904,978 42 108,412

Total Fondul de Coeziune co (07-13) 70 109,936 7 119,566 8 155,052 9 296,634 10 190,245 11 078,596 11 854,650 12 415,192

(1) Pentru rubrica 1b, unele sume înscrise în bugetele 2007, 2008 s,i 2009 au fost ajustate pentru a ține seama de reprogramarea efectuată în temeiul punctului 48 din Acordul Interinstituțional.
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Suma de Proiect de
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
referință buget
15.6.2010

Rubrica
( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RUBRICA 2 – CONSERVAREA S,I GESTIONAREA 54 203,840 55 505,594 56 261,871 59 411,791 59 437,478 60 636,790 61 108,169
RESURSELOR NATURALE
RO

Programe adoptate prin codecizie 239,620 265,944 317,150 306,855 333,500 354,755 377,141

Instrumentul financiar pentru mediu (Life +) co (07-13) 2 143,409 2 194,965 239,620 265,944 317,150 306,855 333,500 354,755 377,141

Anchete privind structura exploatațiilor agricole (inclu- co (08-13) 58,850 58,850 8,000 15,400 15,100 0,550 19,250 0,550
siv „Cheltuieli de piață s,i ajutoare directe”)

Decizii ale Consiliului 53 964,220 55 239,650 55 944,721 59 104,936 59 103,978 60 282,035 60 731,028

Cheltuieli de piață s,i ajutoare directe (după transferul dc (07-13) 301 578,741 42 310,161 41 006,490 41 045,696 43 819,812 43 747,402 44 710,190 44 938,990
către dezvoltarea rurală)

Dezvoltare Rurală Dc (07-13) 96 443,828 10 905,793 13 303,109 14 001,779 14 363,565 14 436,117 14 616,899 14 816,566

Politica comună în domeniul pescuitului s,i în dome- dc (07-13) 2 008,483 316,095 317,573 265,545 277,530 262,175 282,220 287,345
niul dreptului mării

Fondul european pentru pescuit dc (07-13) 4 339,517 432,171 612,478 631,701 644,029 658,285 672,726 688,127

(1) Pentru rubrica 2, unele sume înscrise în bugetele 2007, 2008 s,i 2009 (Dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, plafonul general pentru rubrica 2) au fost ajustate pentru a ține seama de reprogramarea efectuată
în temeiul punctului 48 din Acordul Interinstituțional.
Proiect de buget 2011

RUBRICA 3A – LIBERTATE, SECURITATE S,I 488,834 577,000 708,525 752,050 867,730 1 056,630 1 292,630
JUSTIȚIE

Programe adoptate prin codecizie 245,184 323,450 404,645 403,850 446,280 545,580 725,630

Fondul european pentru refugiați co (08-13) 628,000 623,330 82,000 107,790 102,650 104,030 104,030 122,830

Fondul pentru frontierele externe co (07-13) 1 820,000 1 819,600 170,300 170,000 186,000 208,000 254,000 349,600 481,700

Combaterea violenței (Daphne) co (07-13) 116,850 119,080 14,200 14,700 17,530 18,350 18,000 17,900 18,400

Justiția civilă co (07-13) 109,300 109,750 14,400 14,700 15,300 15,800 16,000 16,500 17,050

Prevenirea consumului de droguri s,i informarea opin- co (07-13) 21,350 21,350 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050 3,050
iei publice

Sistemul de informații Schengen (SIS II) co (07-13) 123,280 19,000 39,280 35,000 30,000

Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) co (07-13) 278,229 43,234 20,000 35,695 21,000 21,200 54,500 82,600

Decizii ale Consiliului 243,650 253,550 303,880 348,200 421,450 511,050 567,000
127
(prețuri curente în milioane EUR)
128
Suma de Proiect de
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
referință buget
Rubrica
( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fondul european de integrare a resortisanților țărilor dc (07-13) 825,000 830,000 65,000 78,000 98,000 111,000 132,000 163,000 183,000
terțe
RO

Drepturi fundamentale s,i cetățenie dc (07-13) 96,500 97,400 10,900 12,300 14,400 14,000 14,100 15,700 16,000

Justiția penală dc (07-13) 199,000 199,300 29,450 30,250 31,100 26,300 26,850 27,350 28,000

Prevenirea, pregătirea s,i gestionarea consecințelor ter- dc (07-13) 139,400 141,170 12,840 15,380 19,770 20,520 23,400 23,680 25,580
orismului

Prevenirea s,i combaterea criminalității dc (07-13) 605,600 606,110 45,160 53,620 71,610 86,380 109,600 118,320 121,420

Fondul european pentru refugiați dc (05-07) 176,390 78,300 78,300

Fondul european de returnare dc (08-13) 676,000 681,000 56,000 67,000 88,000 114,000 163,000 193,000

Compararea amprentelor digitale în scopul aplicării dc (07-13) 15,500 2,000 8,000 2,000 2,000 1,500
eficiente a Convenției de la Dublin (EURODAC)

(1) Programarea indicată pentru programul VIS cuprinde s,i programele SIS II s,i EURODAC

RUBRICA 3B – CETĂȚENIE 312,255 398,533 442,967 424,584 435,739 445,380 451,725

Programe adoptate prin codecizie 296,855 377,833 425,377 406,134 417,389 425,040 430,995
Proiect de buget 2011

Sănătate publică co (08-13) 321,500 321,500 50,700 56,554 51,370 52,600 54,200 56,076

Acțiunea comunitară în domeniul politicii de protecție co (07-13) 156,800 176,480 19,500 20,100 43,142 21,920 22,750 24,000 25,068
a consumatorilor

Cultură co (07-13) 400,000 400,410 47,800 48,793 56,093 58,164 61,514 63,345 64,701

Tineretul în acțiune co (07-13) 885,000 891,330 119,700 124,900 127,730 127,800 129,700 130,200 131,300

Sprijinirea sectorului audiovizual european (Media co (07-13) 754,950 755,325 84,935 103,180 107,315 111,005 113,925 116,295 118,670
2007)

Europa pentru cetățeni co (07-13) 215,000 219,578 24,920 30,160 34,543 35,875 31,900 32,000 30,180

Sprijinirea sectorului audiovizual european prin coop- pc (11-13) 15,000 15,000 5,000 5,000 5,000
erarea cu țări terțe (Media Mundus)

Decizii ale Consiliului 15,400 20,700 17,590 18,450 18,350 20,340 20,730

Instrument financiar pentru protecția civilă dc (07-13) 133,800 131,560 15,400 20,700 17,590 18,450 18,350 20,340 20,730

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene


15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Suma de Proiect de
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
referință buget
15.6.2010

Rubrica
( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RUBRICA 4 – UNIUNEA EUROPEANĂ CA 6 466,146 7 378,753 7 880,370 7 753,954 8 178,323 8 710,464 9 290,837
ACTOR MONDIAL (în afară de Rezerva pentru
RO

ajutoare de urgență)

Programe adoptate prin codecizie (în afară de Rezerva pentru ajutoare de 4 843,701 5 446,431 5 811,451 5 561,817 5 666,282 5 950,588 6 384,677
urgență)

Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat co (07-13) 11 181,000 12 356,475 1 653,020 1 675,319 1 616,938 1 675,359 1 729,526 1 917,051 2 089,263
(IEVP)

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) co (07-13) 16 897,000 17 297,930 2 178,876 2 249,534 2 381,629 2 515,083 2 613,762 2 604,885 2 754,161

Instrumentul European pentru Democrație s,i Dreptu- co (07-13) 1 104,000 1 116,872 140,591 147,211 157,361 164,198 163,113 168,719 175,679
rile Omului (IEDDO)

Instrumentul de stabilitate (IdS) co (07-13) 2 062,000 1 820,351 139,054 181,096 186,303 219,559 290,188 362,334 441,817

Ajutor umanitar co (07-13) 5 614,000 5 900,549 732,160 931,271 887,051 800,518 824,693 849,599 875,257

Cooperarea cu țările industrializate s,i cu celelalte țări s,i pc (10-13) 176,000 34,500 45,000 48,000 48,500
teritorii cu venituri ridicate (ICI+)

Mecanismul de reacție rapidă la cres,terea prețurilor la co (08-10) 1 000,000 996,770 262,000 582,170 152,600
Proiect de buget 2011

produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare

Decizii ale Consiliului 1 622,445 1 932,322 2 068,919 2 192,137 2 512,041 2 759,876 2 906,160

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) dc (07-13) 11 468,000 11 621,967 1 263,090 1 497,233 1 518,103 1 587,100 1 796,793 1 935,722 2 023,926

Instrumentul pentru cooperarea în materie de securi- dc (07-13) 524,000 519,008 70,040 72,523 73,973 70,453 75,813 77,330 78,876
tate nucleară

Asistență macrofinanciară dc (07-13) 753,000 633,115 58,201 19,000 81,600 98,985 114,869 123,024 137,436

Politica externă s,i de securitate comună dc (07-13) 1 980,000 2 065,881 159,270 285,250 242,900 281,541 327,374 363,214 406,332

Fondul de garantare pentru acțiuni externe dc (07-13) 1 400,000 743,150 18,000 92,460 93,810 138,880 200,000 200,000

Cooperarea cu țările industrializate s,i cu celelalte țări s,i dc (07-13) 172,000 181,303 22,200 28,055 29,306 24,094 25,640 27,295 24,713
teritorii cu venituri ridicate (ICI)

Instrumentul financiar pentru protecția civilă dc (07-13) 56,000 32,314 5,114 3,200 3,000 8,000 4,000 4,000 5,000

Cooperarea cu Groenlanda dc 07-13 175,000 197,162 26,530 27,061 27,577 28,154 28,672 29,291 29,877
129
(prețuri curente în milioane EUR)
Suma de Proiect de 130
Tip Perioadă Total sumă Buget final Buget Programare financiară
Rubrica referință buget
( *) (**) (***) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RUBRICA 5 – ADMINISTRAȚIE 6 977,863 7 279,525 7 597,446 7 908,983 8 255,437 8 631,319 9 029,719
Programe adoptate prin codecizie 6 977,863 7 279,525 7 597,446 7 908,983 8 255,437 8 631,319 9 029,719
dc (07-13) 25 300,353 3 311,378 3 410,705 3 513,295 3 604,622 3 709,015 3 814,019 3 937,319
RO

Cheltuielile Comisiei, în afară de pensii s,i s,colile euro-


pene
Cheltuielile celorlalte instituții, în afară de pensii dc (07-13) 20 806,073 2 577,189 2 673,841 2 805,654 2 957,360 3 097,929 3 266,700 3 427,400
Pensii (toate instituțiile) dc (07-13) 8 452,122 959,630 1 050,769 1 129,955 1 192,789 1 274,979 1 370,600 1 473,400
S,colile europene dc (07-13) 1 121,744 129,666 144,210 148,542 154,212 173,514 180,000 191,600
RUBRICA 6 – COMPENSAȚII 444,646 206,636 209,113
Programe adoptate prin codecizie 444,646 206,636 209,113
Compensații dc (07-13) 860,395 444,646 206,636 209,113
(*) Legenda pentru tipul temeiului juridic: co = codecizie, dc = decizie, pc = propunere de codecizie, pd = propunere de decizie
(**) Pentru programele adoptate prin codecizie – suma de referință menționată în temeiul juridic; pentru actele de bază care nu sunt adoptate prin codecizie – suma menționată în fis,a financiară.
(***) Suma totală ia în considerare numai perioada corespunzătoare programului respectiv.
Proiect de buget 2011
15.6.2010
9.3. Rubrica 1a – Competitivitate pentru Cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă
(prețuri curente în milioane EUR) 15.6.2010

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

TOTAL RUBRICA 1A – COMPETITIVITATE PENTRU CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 14 862,853 13 436,852 14 169,378 15 385,230
RO

01 AFACERI ECONOMICE S,I FINANCIARE 183,000 171,500 180,010 197,000

01 02 Uniunea economică s,i monetară 7,500 6,500 7,000 7,000

01 02 04 Prince – Comunicarea privind Uniunea economică s,i monetară, inclusiv Tp 7,500 6,500 7,000 7,000
moneda euro

01 04 Operațiuni s,i instrumente financiare 175,500 165,000 173,010 190,000

01 04 04 Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul pentru CIP co (07-13) 161,000 165,000 173,010 190,000
spirit antreprenorial s,i inovare

01 04 09 Fondul european de investiții 14,500

01 04 09 01 Fondul european de investiții – Punerea la dispoziție de acțiuni integral văr- dc 14,500


sate din capitalul subscris

02 ÎNTREPRINDERI 1 610,171 953,285 1 049,105 1 048,581

02 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Întreprinderi 34,931 38,859 44,905 42,384

02 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Întreprin- 16,502 19,204 24,900 22,400
Proiect de buget 2011

deri

02 01 04 01 Funcționarea s,i dezvoltarea pieței interne, în special în domeniile notificării, Tp 1,000 1,000 1,400 1,500
certificării s,i apropierii sectoriale – Cheltuieli de gestiune administrativă

02 01 04 02 Standardizare s,i apropierea legislațiilor – Cheltuieli de gestiune administra- dc 0,160 0,160 0,300 0,400
tivă

02 01 04 04 Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul pentru CIP co (07-13) 4,500 5,500 8,053 8,258
spirit antreprenorial s,i inovare – Cheltuieli de gestiune administrativă

02 01 04 05 Programele europene de radionavigație prin satelit (EGNOS s,i Galileo) – GAL co (07-13) 3,500 4,000 5,000 2,000
Cheltuieli de gestiune administrativă

02 01 04 06 Programul european pentru observarea Pământului (GMES) – Cheltuieli de GMES pc (11-13) 1,000 2,000 2,000
gestiune administrativă

02 01 04 30 Agenția Executivă pentru Competitivitate s,i Inovare – Contribuția CIP co (07-13) 7,342 7,544 8,147 8,242
Programului-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul pentru
spirit antreprenorial s,i inovare

02 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru activitățile de cercetare din domeniul de 18,429 19,655 20,005 19,984
politică Întreprinderi
131
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


132
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

02 02 Competitivitate, politică industrială, inovare s,i spirit antreprenorial 147,021 151,450 180,800 200,800

02 02 01 Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul pentru CIP co (07-13) 129,271 138,000 138,600 143,600
spirit antreprenorial s,i inovare
RO

02 02 02 Completarea lucrărilor privind competitivitatea, inovarea s,i spiritul 2,150 2,450 3,200 3,200
antreprenorial

02 02 02 01 Sprijin acordat Centrului de cooperare industrială UE-Japonia s,i pentru par- dc 2,150 2,450 3,200 3,200
ticiparea la grupuri de studiu internaționale

02 02 03 Îmbunătățirea mediului de afaceri pentru întreprinderi mici s,i mijlocii 5,000 2,000
(IMM-uri)

02 02 03 05 Acțiune pregătitoare – Erasmus pentru tineri antreprenori pa 5,000 2,000

02 02 07 Proiect-pilot – Acțiuni legate de sectorul textil s,i de cel al încălțămintei pp 1,000

02 02 08 Acțiune privind turismul 4,600

02 02 08 01 Acțiune pregătitoare – Destinații europene de excelență pa 3,000

02 02 08 02 Acțiune pregătitoare – Turism durabil pa 0,600

02 02 08 03 Acțiune pregătitoare – Turismul social în Europa pa 1,000

02 02 11 Acțiune pregătitoare – Serviciile operaționale GMES pa 5,000

02 02 15 Programul european pentru observarea Pământului (GMES) GMES pc (11-13) 9,000 39,000 54,000
Proiect de buget 2011

02 03 Piața internă a bunurilor s,i politicile sectoriale 74,280 41,550 42,300 42,800

02 03 01 Funcționarea s,i dezvoltarea pieței interne, în special în domeniile notifică- Tp 16,130 18,550 18,800 19,300
rii, certificării s,i apropierii sectoriale

02 03 03 Legislația privind produsele chimice s,i Agenția Europeană pentru Pro- 35,150
duse Chimice

02 03 03 01 Legislația privind produsele chimice s,i Agenția Europeană pentru Produse ECHA ag 22,369
Chimice – Contribuție la titlurile 1 s,i 2

02 03 03 02 Legislația privind produsele chimice s,i Agenția Europeană pentru Produse ECHA ag 12,781
Chimice – Contribuție la titlul 3

02 03 04 Standardizare s,i apropierea legislațiilor dc 23,000 23,000 23,500 23,500

02 04 Cooperare – Spațiu s,i securitate 457,904 521,284 604,500 751,097

02 04 01 Cercetarea în domeniul securității s,i al spațiului 457,904 521,284 604,500 751,097

02 04 01 01 Cercetarea în domeniul spațiului FP7CE co (07-13) 212,853 232,981 253,800 312,710

02 04 01 02 Cercetarea în domeniul securității FP7CE co (07-13) 215,053 225,698 245,400 300,730

02 04 01 03 Cercetarea în domeniul transporturilor (Galileo) FP7CE co (07-13) 29,998 62,605 105,300 137,657
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
15.6.2010

Program
2010 2011 2012 2013

02 05 Programele europene de radionavigație prin satelit (EGNOS s,i Galileo) 896,035 200,142 176,600 11,500

02 05 01 Programele europene de radionavigație prin satelit (EGNOS s,i Galileo) GAL co (07-13) 890,900 191,942 167,000
RO

02 05 02 Autoritatea de Supraveghere a GNSS European (GSA) 5,135 8,200 9,600 11,500

02 05 02 01 Autoritatea de Supraveghere a GNSS European – Contribuție la titlurile GSA ag 2,635 5,621 9,600 11,500
1 s,i 2

02 05 02 02 Autoritatea de Supraveghere a GNSS European – Contribuție la titlul 3 GSA ag 2,500 2,579

04 OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ S,I AFACERI SOCIALE 261,801 233,386 239,800 247,301

04 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Ocuparea forței de 5,610 5,860 6,230 6,230
muncă s,i afaceri sociale

04 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiuni în domeniul de politică Ocuparea for- 5,610 5,860 6,230 6,230
ței de muncă s,i probleme sociale

04 01 04 02 Relații industriale s,i dialog social – Cheltuieli de gestiune administrativă Tp 0,260 0,260 0,500 0,500

04 01 04 04 EURES (Servicii europene pentru ocuparea forței de muncă) – Cheltuieli de dc 0,470 0,470 0,500 0,500
gestiune administrativă
Proiect de buget 2011

04 01 04 06 Analiză s,i studii privind situația socială, datele demografice s,i familia – dc 0,100 0,100 0,200 0,200
Cheltuieli de gestiune administrativă

04 01 04 08 Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială dc 0,400 0,400 0,400 0,400
s,i măsuri în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor migranți
din țări terțe – Cheltuieli de gestiune administrativă

04 01 04 10 Programul Progress – Cheltuieli de gestiune administrativă PRO co (07-13) 4,130 4,380 4,380 4,380

04 01 04 11 Instrumentul european de microfinanțare – Cheltuieli administrative EMF pc (10-13) 0,250 0,250 0,250 0,250

04 03 A lucra în Europa – Dialog social s,i mobilitate 72,500 71,470 73,000 74,230

04 03 02 Costul reuniunilor consultative preliminare cu reprezentanți ai sindicatelor Tp 0,450 0,450 0,550 0,550

04 03 03 Dialog social s,i spațiul social european 39,700 40,390 43,050 43,480

04 03 03 01 Relații industriale s,i dialog social Ts 16,000 16,390 17,100 17,200

04 03 03 02 Activități de informare s,i formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor Ts 16,400 16,700 17,750 17,980

04 03 03 03 Informarea, consultarea s,i participarea reprezentanților întreprinderilor Ts 7,300 7,300 8,200 8,300
133
(prețuri curente în milioane EUR)
134
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

04 03 04 EURES (Servicii europene pentru ocuparea forței de muncă) dc 19,100 19,500 20,400 20,800

04 03 05 Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate dc 4,874 6,270 4,700 5,000
socială s,i măsuri în favoarea lucrătorilor migranți, inclusiv a lucrătorilor
RO

migranți din țări terțe

04 03 07 Analiză s,i studii privind situația socială, datele demografice s,i familia dc 3,876 4,860 4,300 4,400

04 03 09 Proiect-pilot – Condițiile de muncă s,i de viață ale lucrătorilor detas,ați pp 1,000

04 03 10 Proiect-pilot – Măsuri pentru menținerea locurilor de muncă pp 1,000

04 03 11 Proiect-pilot – Intensificarea mobilității s,i a integrării lucrătorilor în pp 1,000


cadrul UE

04 03 12 Proiect-pilot – Cooperare globală între autoritățile publice, întreprinderile pp 1,500


comerciale s,i întreprinderile nonprofit privind integrarea persoanelor în
societate s,i ocuparea forței de muncă

04 04 Ocuparea forței de muncă, solidaritate socială s,i egalitate de s,anse 183,691 156,056 160,570 166,841
între femei s,i bărbați

04 04 01 Programul Progress 105,440 89,250 92,580 98,011

04 04 01 01 Ocuparea forței de muncă PRO co (07-13) 23,400 19,788 20,558 22,283

04 04 01 02 Protecție s,i incluziune socială PRO co (07-13) 32,450 27,755 28,485 30,219
Proiect de buget 2011

04 04 01 03 Condiții de lucru PRO co (07-13) 10,320 8,425 8,525 8,673

04 04 01 04 Nediscriminare s,i diversitate PRO co (07-13) 24,050 20,138 21,138 22,283

04 04 01 05 Egalitatea de s,anse între femei s,i bărbați PRO co (07-13) 13,470 11,790 12,520 12,938

04 04 01 06 Sprijin pentru punerea în aplicare PRO co (07-13) 1,750 1,355 1,355 1,615

04 04 02 Institutul pentru Egalitatea de S,anse între Femei s,i Bărbați 6,940 7,530 7,820 8,100

04 04 02 01 Institutul pentru Egalitatea de S,anse între Femei s,i Bărbați – Contribuție la GENDER ag 3,440 3,390 4,190 4,270
titlurile 1 s,i 2

04 04 02 02 Institutul pentru Egalitatea de S,anse între Femei s,i Bărbați – Contribuție la GENDER ag 3,500 4,140 3,630 3,830
titlul 3

04 04 03 Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață s,i de 19,067 20,210 20,590 21,070
Muncă

04 04 03 01 Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață s,i de Muncă EUROFOUND ag 12,900 13,040 13,400 13,700
– Contribuție la titlurile 1 s,i 2

04 04 03 02 Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață s,i de Muncă EUROFOUND ag 6,167 7,170 7,190 7,370
– Contribuție la titlul 3
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

04 04 04 Agenția Europeană pentru Sănătate s,i Securitate în Muncă 13,743 14,316 14,830 15,160

04 04 04 02 Agenția Europeană pentru Sănătate s,i Securitate în Muncă – Contribuție la EUOSHA ag 6,750 6,900 7,050 7,200
titlurile 1 s,i 2
RO

04 04 04 03 Agenția Europeană pentru Sănătate s,i Securitate în Muncă – Contribuție la EUOSHA ag 6,993 7,416 7,780 7,960
titlul 3

04 04 08 Proiect-pilot – Stimularea transformării muncii precare în muncă cu pp 1,000


drepturi

04 04 11 Proiect-pilot – Prevenirea abuzurilor asupra persoanelor în vârstă pp 1,000

04 04 12 Anul European de luptă împotriva Sărăciei s,i a Excluziunii Sociale EXC co (09-10) 10,500
(2010)

04 04 13 Proiect-pilot – Ocuparea persoanelor autiste pp 1,000

04 04 15 Instrumentul european de microfinanțare EMF pc (10-13) 25,000 24,750 24,750 24,500

06 MOBILITATE S,I TRANSPORTURI 1 355,857 1 505,402 1 622,840 1 810,784

06 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Mobilitate s,i trans- 25,820 25,120 25,970 26,828
porturi

06 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Mobilitate 16,794 16,175 16,825 17,465
s,i transporturi
Proiect de buget 2011

06 01 04 01 Programul Marco Polo II – Cheltuieli de gestiune administrativă MP2 co (07-13) 0,250 0,110 0,150 0,200

06 01 04 02 Transport – Cheltuieli de gestiune administrativă Tp 0,900 0,800 0,900 1,000

06 01 04 04 Sprijin financiar pentru proiecte de interes comun ale rețelei transeuropene RTT co (07-13) 3,800 3,300 3,500 3,700
de transport – Cheltuieli de gestiune administrativă

06 01 04 07 Siguranța s,i protecția utilizatorilor de transporturi – Cheltuieli de gestiune Tp 0,025 0,010 0,025 0,040
administrativă

06 01 04 09 Informare s,i comunicare – Cheltuieli de gestiune administrativă Tp 0,600 0,500 0,500 0,500

06 01 04 31 Rețele transeuropene de transport – Agenție executivă RTT co (07-13) 9,794 9,900 10,100 10,300

06 01 04 32 Agenția Executivă pentru Competitivitate s,i Inovare – Contribuția Progra- MP2 co (07-13) 1,425 1,555 1,650 1,725
mului Marco Polo II

06 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru activitățile de cercetare din domeniul de 9,026 8,945 9,145 9,363
politică Mobilitate s,i transporturi

06 02 Transportul intern, aerian s,i maritim 188,529 190,522 191,970 194,556

06 02 01 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației 32,879 33,316 30,990 31,560


135
(prețuri curente în milioane EUR)
136
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

06 02 01 01 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EASA ag 25,595 26,282 23,990 24,560

06 02 01 02 Agenția Europeană de Siguranță a Aviației – Contribuție la titlul 3 EASA ag 7,284 7,033 7,000 7,000
RO

06 02 02 Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă 52,449 50,696 53,170 56,250

06 02 02 01 Agenția Europeană de Siguranță Maritimă – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EMSA ag 21,449 21,734 24,170 24,650

06 02 02 02 Agenția Europeană de Siguranță Maritimă – Contribuție la titlul 3 EMSA ag 10,500 5,962 6,000 6,000

06 02 02 03 Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă – Măsuri împotriva poluării APM co (07-13) 20,500 23,000 23,000 25,600

06 02 03 Activități de sprijinire a politicii europene în domeniul transporturilor s,i Tp 15,176 15,735 16,770 12,460
al drepturilor pasagerilor

06 02 06 Programul Marco Polo II MP2 co (07-13) 62,265 64,200 68,200 71,075

06 02 08 Agenția Europeană a Căilor Ferate 23,260 24,375 20,315 20,701

06 02 08 01 Agenția Europeană a Căilor Ferate – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 ERA ag 15,967 16,537 13,715 14,001

06 02 08 02 Agenția Europeană a Căilor Ferate – Contribuție la titlul 3 ERA ag 7,293 7,838 6,600 6,700

06 02 11 Securitatea transporturilor Tp 2,500 2,200 2,525 2,510

06 03 Rețele transeuropene 1 048,846 1 228,200 1 343,400 1 528,000


Proiect de buget 2011

06 03 03 Sprijin financiar pentru proiectele de interes comun în cadrul rețelei RTT co (07-13) 998,846 1 178,200 1 293,400 1 528,000
transeuropene de transport

06 03 05 Întreprinderea comună SESAR RTT co (07-13) 50,000 50,000 50,000

06 06 Cercetarea în domeniul transporturilor 92,662 61,560 61,500 61,400

06 06 02 Cercetarea în domeniul transporturilor (inclusiv aeronautică) 92,662 61,560 61,500 61,400

06 06 02 01 Cercetarea în domeniul transporturilor (inclusiv aeronautică) FP7CE co (07-13) 36,062

06 06 02 02 Cercetarea în domeniul transporturilor (inclusiv aeronautică) – Întreprin- FP7CE co (07-13) 2,900 2,960 2,900 2,800
derea comună Pile de combustie s,i hidrogen (PCH)

06 06 02 03 Întreprinderea comună SESAR FP7CE co (07-13) 53,700 58,600 58,600 58,600

08 CERCETARE 4 595,576 5 322,258 5 879,482 6 436,323

08 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Cercetare 296,619 322,752 285,795 300,498

08 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Cercetare 95,003 108,617 99,506 106,001

08 01 04 30 Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (AECEC) FP7CE co (07-13) 32,110 35,115 46,457 47,385
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

08 01 04 31 Agenția Executivă pentru Cercetare (AEC) FP7CE co (07-13) 31,993 37,602 53,049 58,616

08 01 04 40 Întreprinderea Comună pentru ITER – Fuziune pentru Energie (F4E) – Chel- EURAT dc (07-11) 30,900 35,900
RO

tuieli de gestiune administrativă

08 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Cercetare 201,616 214,135 186,289 194,497

08 02 Cooperare – Sănătate 766,304 830,789 946,816 1 043,326

08 02 01 Cooperare – Sănătate FP7CE co (07-13) 665,884 670,789 646,816 808,326

08 02 02 Cooperare – Sănătate – Întreprinderea comună pentru inițiativa privind FP7CE co (07-13) 96,220 155,400 294,300 229,000
medicamentele inovatoare (IMI)

08 02 03 Cooperare – Sănătate – Cheltuieli de sprijin pentru Întreprinderea FP7CE co (07-13) 4,200 4,600 5,700 6,000
comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)

08 03 Cooperare – Alimentație, agricultură s,i pescuit s,i biotehnologie 213,848 267,892 317,090 375,392

08 03 01 Cooperare – Alimentație, agricultură s,i pescuit s,i biotehnologie FP7CE co (07-13) 213,848 267,892 317,090 375,392

08 04 Cooperare – Nanos,tiințe, nanotehnologii, materiale s,i noi tehnologii 413,278 452,444 517,417 633,438
de producție

08 04 01 Cooperare – Nanos,tiințe, nanotehnologii, materiale s,i noi tehnologii de FP7CE co (07-13) 403,678 442,234 507,817 623,938
Proiect de buget 2011

producție

08 04 02 Cooperare – Nanos,tiințe, nanotehnologii, materiale s,i noi tehnologii de FP7CE co (07-13) 9,600 10,210 9,600 9,500
producție – Întreprinderea comună Pile de combustie s,i hidrogen (PCH)

08 05 Cooperare – Energie 150,436 157,410 182,705 216,908

08 05 01 Cooperare – Energie FP7CE co (07-13) 95,004 101,210 169,400 201,803

08 05 02 Cooperare – Energie – Întreprinderea comună Pile de combustie s,i hidro- FP7CE co (07-13) 52,032 54,200 9,600 11,000
gen (PCH)

08 05 03 Cheltuieli de sprijin pentru Întreprinderea comună Pile de combustie s,i FP7CE co (07-13) 3,400 2,000 3,705 4,105
hidrogen (PCH)

08 06 Cooperare – Mediu (inclusiv schimbări climatice) 224,506 252,505 288,984 336,154

08 06 01 Cooperare – Mediu (inclusiv schimbări climatice) FP7CE co (07-13) 221,106 248,580 284,684 331,454

08 06 02 Cooperare – Mediu – Întreprinderea comună Pile de combustie s,i hidro- FP7CE co (07-13) 3,400 3,925 4,300 4,700
gen (PCH)

08 07 Cooperare – Transport (inclusiv aeronautică) 358,780 414,351 486,465 581,337


137
(prețuri curente în milioane EUR)
138
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

08 07 01 Cooperare – Transport (inclusiv aeronautică) FP7CE co (07-13) 229,216 247,133 327,465 309,845

08 07 02 Cooperare – Transport – Întreprinderea comună Clean Sky FP7CE co (07-13) 121,139 149,991 136,375 243,867
RO

08 07 03 Cooperare – Transport – Cheltuieli de sprijin pentru Întreprinderea FP7CE co (07-13) 3,625 2,517 3,625 3,625
comună Clean Sky

08 07 04 Cooperare – Transport – Întreprinderea comună Pile de combustie s,i FP7CE co (07-13) 4,800 14,710 19,000 24,000
hidrogen (PCH)

08 08 Cooperare – S,tiințe socioeconomice s,i s,tiințe umane 74,444 84,366 93,668 111,789

08 08 01 Cooperare – S,tiințe socioeconomice s,i s,tiințe umane FP7CE co (07-13) 74,444 84,366 93,668 111,789

08 09 Cooperare – Mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor (BEI) 50,000 200,000 160,000 40,000

08 09 01 Cooperare – Mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF) FP7CE co (07-13) 50,000 200,000 160,000 40,000

08 10 Idei 1 098,000 1 298,731 1 575,082 1 707,111

08 10 01 Idei FP7CE co (07-13) 1 098,000 1 298,731 1 575,082 1 707,111

08 12 Capacități – Infrastructuri de cercetare 212,392 156,304 54,355 70,786

08 12 01 Capacități – Infrastructuri de cercetare FP7CE co (07-13) 212,392 156,304 54,355 70,786


Proiect de buget 2011

08 13 Capacități – Cercetare în beneficiul întreprinderilor mici s,i mijlocii 153,354 221,099 242,975 270,406
(IMM)

08 13 01 Capacități – Cercetare în beneficiul întreprinderilor mici s,i mijlocii FP7CE co (07-13) 153,354 221,099 242,975 270,406
(IMM)

08 14 Capacități – Regiuni ale cunoas,terii 16,957 18,856 20,340 26,391

08 14 01 Capacități – Regiuni ale cunoas,terii FP7CE co (07-13) 16,957 18,856 20,340 26,391

08 15 Capacități – Potențial de cercetare 31,287 63,802 67,487 73,646

08 15 01 Capacități – Potențial de cercetare FP7CE co (07-13) 31,287 63,802 67,487 73,646

08 16 Capacități – S,tiința în societate 50,203 44,798 50,545 63,125

08 16 01 Capacități – S,tiința în societate FP7CE co (07-13) 50,203 44,798 50,545 63,125

08 17 Capacități – Activități de cooperare internațională 18,035 28,265 32,521 39,526

08 17 01 Capacități – Activități de cooperare internațională FP7CE co (07-13) 18,035 28,265 32,521 39,526
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

08 18 Capacități – Mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor (BEI) 30,000 50,000 40,000 10,000

08 18 01 Capacități – Mecanism de finanțare cu partajarea riscurilor (RSFF) FP7CE co (07-13) 30,000 50,000 40,000 10,000
RO

08 19 Capacități – Sprijin pentru o dezvoltare coerentă a politicilor de 2,600 9,804 9,804 16,869
cercetare

08 19 01 Capacități – Sprijin pentru o dezvoltare coerentă a politicilor de cercetare FP7CE co (07-13) 2,600 9,804 9,804 16,869

08 20 Euratom – Energia prin fuziune 384,274 396,090 449,313 459,496

08 20 01 Euratom – Energia prin fuziune EURAT dc (07-11) 40,934 44,330

08 20 01 Euratom – Energia prin fuziune EURAT2012 pd (12-13) 449,313 459,496

08 20 02 Euratom – Întreprinderea comună europeană pentru ITER – Fuziune pen- EURAT dc (07-11) 343,340 351,760
tru energie (F4E)

08 21 Euratom – Fisiune nucleară s,i protecția împotriva radiațiilor 50,259 52,000 58,120 60,125

08 21 01 Euratom – Fisiune nucleară s,i protecția împotriva radiațiilor EURAT dc (07-11) 50,259 52,000

08 21 01 Euratom – Fisiune nucleară s,i protecția împotriva radiațiilor EURAT2012 pd (12-13) 58,120 60,125

09 Societatea informațională s,i media 1 465,892 1 489,611 1 652,750 1 876,280

09 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Societatea informa- 79,636 81,300 85,755 87,831
țională s,i media
Proiect de buget 2011

09 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Societatea 2,200 2,370 2,945 3,060
informațională s,i media

09 01 04 01 Definirea s,i punerea în aplicare a politicii UE în domeniul comunicațiilor Tp 0,550 0,690 0,795 0,810
electronice – Cheltuieli de gestiune administrativă

09 01 04 03 Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Sprijin pentru politica CIP co (07-13) 1,400 1,480 1,850 1,950
în domeniul tehnologiei informației s,i a comunicațiilor – Cheltuieli de gesti-
une administrativă

09 01 04 04 Programul Safer internet – Cheltuieli de gestiune administrativă SIP2 co (09-13) 0,250 0,200 0,300 0,300

09 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru activitățile de cercetare din domeniul de 77,436 78,930 82,810 84,771
politică Societatea informațională s,i media

09 02 Cadru de reglementare pentru Agenda digitală 23,928 27,936 26,995 23,246

09 02 01 Definirea s,i punerea în aplicare a politicii UE în domeniul comunicațiilor Tp 2,350 2,370 2,405 2,466
electronice

09 02 02 Promovarea utilizării în condiții de mai mare siguranță a internetului s,i a 10,820 14,800 10,700 6,700
noilor tehnologii online

09 02 02 01 Programul „Safer Internet” SIP2 co (09-13) 10,820 14,800 10,700 6,700


139
(prețuri curente în milioane EUR)
140
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

09 02 03 Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice s,i a Datelor 7,288 7,188 8,420 8,590

09 02 03 01 Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice s,i a Datelor – ENISA ag 5,666 5,259 8,420 8,590
RO

Contribuție la titlurile 1 s,i 2

09 02 03 02 Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice s,i a Datelor – ENISA ag 1,622 1,929
Contribuție la titlul 3

09 02 04 Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comuni- 3,470 3,579 5,470 5,490
cațiilor electronice (OAREC) – Oficiu

09 02 04 01 Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comuni- BEREC ag 2,570 3,029 5,470 5,490
cațiilor electronice (OAREC) – Oficiu – Contribuție la titlurile 1 s,i 2

09 02 04 02 Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comuni- BEREC ag 0,900 0,550


cațiilor electronice (OAREC) – Oficiu – Contribuție la titlul 3

09 03 Adoptarea TIC 111,000 119,120 132,850 144,265

09 03 01 Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul de sprijin CIP co (07-13) 111,000 119,120 132,850 144,265
pentru politica în domeniul tehnologiei informației s,i comunicațiilor (TIC
PSP)

09 04 Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor (TIC) 1 142,855 1 170,285 1 375,485 1 583,535
Proiect de buget 2011

09 04 01 Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare în domeniul tehnologi- 1 142,855 1 170,285 1 375,485 1 583,535
ilor informației s,i comunicațiilor (TIC – Cooperare)

09 04 01 01 Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare în domeniul tehnologiilor FP7CE co (07-13) 1 022,601 1 081,289 1 126,486 1 334,529
informației s,i comunicațiilor (TIC – Cooperare)

09 04 01 02 Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Întreprinderea FP7CE co (07-13) 53,816 43,000 117,425 117,430
comună ARTEMIS

09 04 01 03 Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Cheltuieli de spri- FP7CE co (07-13) 1,761 1,500 1,862 1,862
jin pentru Întreprinderea comună ARTEMIS

09 04 01 04 Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Întreprinderea FP7CE co (07-13) 63,405 43,000 127,188 127,190
comună ENIAC

09 04 01 05 Cooperare – Tehnologiile informației s,i comunicațiilor – Cheltuieli de spri- FP7CE co (07-13) 1,272 1,496 2,524 2,524
jin pentru întreprinderea comună ENIAC

09 05 Capacități – Infrastructuri de cercetare 108,473 90,970 31,665 37,403

09 05 01 Capacități – Infrastructuri de cercetare FP7CE co (07-13) 108,473 90,970 31,665 37,403


15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

10 CERCETARE DIRECTĂ 383,321 394,978 414,528 426,585

10 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Cercetare directă 316,450 327,938 235,416 244,114
RO

10 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Cercetare 316,450 327,938 235,416 244,114
directă

10 02 Credite operaționale pentru cercetarea finanțată direct – al s,aptelea 30,613 31,226 31,849 32,898
Program-cadru (2007-2013) – CE

10 02 01 Acțiuni nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare (CCC) FP7CE co (07-13) 30,613 31,226 31,849 32,898

10 03 Credite operaționale pentru cercetarea finanțată direct – al s,aptelea 9,358 9,544 114,543 118,673
Program-cadru (2007-2011) – Euratom

10 03 01 Acțiuni în domeniul nuclear ale Centrului Comun de Cercetare (CCC) EURAT dc (07-11) 9,358 9,544

10 03 01 Acțiuni în domeniul nuclear ale Centrului Comun de Cercetare (CCC) EURAT2012 pd (12-13) 114,543 118,673

10 05 Obligații istorice care rezultă din activitățile nucleare desfăs,urate de 26,900 26,270 32,720 30,900
către Centrul Comun de Cercetare în cadrul Tratatului Euratom

10 05 01 Dezafectarea instalațiilor nucleare s,i gestionarea des,eurilor dc 26,900 26,270 32,720 30,900

12 PIAȚA INTERNĂ 15,500 31,750 37,510 41,910


Proiect de buget 2011

12 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Piață internă 0,800 0,700 1,000 1,000

12 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Piață 0,800 0,700 1,000 1,000
internă

12 01 04 01 Realizarea s,i dezvoltarea pieței interne – Cheltuieli de gestiune administra- Tp 0,800 0,700 1,000 1,000
tivă

12 02 Politica privind piața unică 8,700 8,800 8,500 9,000

12 02 01 Realizarea s,i dezvoltarea pieței interne Tp 8,700 8,800 8,500 9,000

12 04 Libera circulație a capitalurilor, dreptul societăților comerciale s,i guv- 6,000 22,250 28,010 31,910
ernanța întreprinderilor

12 04 01 Activități specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării finan- FINSER pc (10-13) 6,000 7,350 7,500 7,650
ciare s,i al auditului

12 04 02 Autoritatea bancară europeană 5,017 7,360 8,970

12 04 02 01 Autoritatea bancară europeană – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EBA ag 3,825 7,360 8,970

12 04 02 02 Autoritatea bancară europeană – Contribuție la titlul 3 EBA ag 1,192


141
(prețuri curente în milioane EUR)
142
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

12 04 03 Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale 4,219 5,950 6,800

12 04 03 01 Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale– Contribuție EIOPA ag 2,771 5,950 6,800
RO

la titlurile 1 s,i 2

12 04 03 02 Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale– Contribuție EIOPA ag 1,448
la titlul 3

12 04 04 Autoritatea europeană pentru valori mobiliare s,i piețe 5,664 7,200 8,490

12 04 04 01 Autoritatea europeană pentru valori mobiliare s,i piețe – Contribuție la ESMA ag 4,172 7,200 8,490
titlurile 1 s,i 2

12 04 04 02 Autoritatea europeană pentru valori mobiliare s,i piețe – Contribuție la ESMA ag 1,492
titlul 3

13 POLITICĂ REGIONALĂ 15,000

13 03 Fondul european de dezvoltare regională s,i alte intervenții la nivel 15,000


regional

13 03 12 Contribuția Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda INTFUNDIRL dc (07-10) 15,000

14 IMPOZITARE S,I UNIUNEA VAMALĂ 78,050 85,052 92,800 95,950


Proiect de buget 2011

14 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Impozitare s,i uni- 1,232 1,252 1,332 1,332
unea vamală

14 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Impozitare 1,232 1,252 1,332 1,332
s,i uniunea vamală

14 01 04 01 Realizarea s,i dezvoltarea pieței interne – Cheltuieli de gestiune administra- Tp 0,100 0,120 0,200 0,200
tivă

14 01 04 02 Vamă 2013 s,i Fiscalis 2013 – Cheltuieli de gestiune administrativă CUS co (08-13) 1,132 1,132 1,132 1,132

14 02 Strategia politică s,i coordonarea Direcției Generale Impozitare s,i uni- 2,500 3,000 3,500 3,500
unea vamală

14 02 01 Realizarea s,i dezvoltarea pieței interne Tp 2,500 3,000 3,500 3,500

14 04 Politică vamală 50,318 53,000 57,568 59,118

14 04 02 Vamă 2013 CUS co (08-13) 50,318 53,000 57,568 59,118

14 05 Politică fiscală 24,000 27,800 30,400 32,000

14 05 03 Fiscalis 2013 FIS co (08-13) 24,000 27,800 30,400 32,000


15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013
15.6.2010

15 EDUCAȚIE S,I CULTURĂ 1 693,210 1 973,084 2 194,592 2 341,544

15 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Educație s,i cultură 32,924 34,440 36,229 37,200
RO

15 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Educație s,i 30,812 31,440 33,229 34,200
cultură

15 01 04 14 Erasmus Mundus – Cheltuieli de gestiune administrativă MUN2 co (09-13) 0,770 0,996 0,961 0,914

15 01 04 22 Învățare de-a lungul vieții – Cheltuieli de gestiune administrativă LLL co (07-13) 8,843 9,000 9,384 9,751

15 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția LLL co (07-13) 18,144 18,144 19,255 19,640
programelor de la rubrica 1a

15 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția MUN2 co (09-13) 3,055 3,300 3,629 3,895
programelor de la rubrica 1a

15 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru activitățile de cercetare din domeniul de 2,112 3,000 3,000 3,000
politică Educație s,i cultură

15 02 Învățare de-a lungul vieții, inclusiv multilingvism 1 126,096 1 184,237 1 257,719 1 340,092

15 02 02 Erasmus Mundus MUN2 co (09-13) 94,163 94,540 104,578 107,091

15 02 11 Institutul European de Inovare s,i Tehnologie 30,200 62,800 80,000 127,000

15 02 11 01 Institutul European de Inovare s,i Tehnologie – Structura de conducere EIT co (07-13) 4,500 6,200 8,700 8,700

15 02 11 02 Institutul European de Inovare s,i Tehnologie – Comunități ale cunoas,terii s,i EIT co (07-13) 25,700 56,600 71,300 118,300
Proiect de buget 2011

inovării (CCI)

15 02 22 Programul Învățare de-a lungul vieții LLL co (07-13) 982,314 1 009,655 1 055,531 1 088,041

15 02 25 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 16,920 15,742 17,610 17,960

15 02 25 01 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale – Contribuție la CEDEFOP ag 12,265 12,850 17,610 17,960
titlurile 1 s,i 2

15 02 25 02 Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale – Contribuție la CEDEFOP ag 4,655 2,892
titlul 3

15 02 31 Proiect-pilot pentru acoperirea costurilor de studiu pentru studenții care pp 1,500 1,500
provin din țările PEV, precum s,i pentru activitățile academice aferente

15 02 32 Proiect-pilot – Politica europeană de vecinătate – Consolidarea educației pp 1,000


prin burse s,i schimburi

15 07 Oameni – Program pentru mobilitatea cercetătorilor 534,190 754,407 900,644 964,252

15 07 77 Oameni FP7CE co (07-13) 534,190 754,407 900,644 964,252

17 SĂNĂTATE S,I PROTECȚIA CONSUMATORILOR 33,780 32,943 39,190 40,050

17 02 Politica de protecție a consumatorilor 1,000


143
(prețuri curente în milioane EUR)
144
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

17 02 04 Proiect-pilot – Transparență s,i stabilitate pe piețele financiare pp 1,000

17 03 Sănătate publică 32,780 32,943 39,190 40,050


RO

17 03 10 Agenția Europeană pentru Medicamente 32,780 32,943 39,190 40,050

17 03 10 01 Agenția Europeană pentru Medicamente – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EMEA ag 9,347 9,347 39,190 40,050

17 03 10 02 Agenția Europeană pentru Medicamente – Contribuție la titlul 3 EMEA ag 18,932 18,695

17 03 10 03 Contribuție specială în favoarea produselor medicamentoase orfane EMEA ag 4,500 4,901

24 LUPTA ANTIFRAUDĂ 20,500 21,200 21,650 22,050

24 02 Lupta antifraudă 20,500 21,200 21,650 22,050

24 02 01 Programe operaționale în cadrul luptei antifraudă HER co (07-13) 14,100 14,200 14,350 14,350

24 02 02 Pericles PER dc (07-13) 0,900 1,000 1,000 1,000

24 02 03 Sistemul de informații antifraudă (AFIS) AFIS dc (08-13) 5,500 6,000 6,300 6,700

26 ADMINISTRAȚIA COMISIEI 38,200 40,600 42,700 43,900

26 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Administrația 0,700 0,600 0,700 0,800


Comisiei

26 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Adminis- 0,700 0,600 0,700 0,800
Proiect de buget 2011

trația Comisiei

26 01 04 01 Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) – ISA co (10-13) 0,700 0,600 0,700 0,800
Cheltuieli de gestiune administrativă

26 02 Producții multimedia 14,400 15,200 16,500 17,000

26 02 01 Proceduri de atribuire s,i promovare a contractelor de achiziții publice de dc 14,400 15,200 16,500 17,000
produse, de lucrări s,i de prestări servicii

26 03 Servicii destinate administrațiilor publice, întreprinderilor s,i cetățenilor 23,100 24,800 25,500 26,100

26 03 01 Rețele pentru schimbul de date între administrații 23,100 24,800 25,500 26,100

26 03 01 01 Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene (ISA) ISA co (10-13) 23,100 24,800 25,500 26,100

29 STATISTICI 65,174 67,950 68,140 64,424

29 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Statistici 3,750 3,380 3,955 4,624

29 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Statistici 3,750 3,380 3,955 4,624

29 01 04 01 Programul statistic al UE pentru perioada 2008-2012 – Cheltuieli de gesti- EST co (08-12) (*) 3,300 2,900 3,500 4,344
une administrativă
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

29 01 04 04 Modernizarea statisticilor privind întreprinderile s,i comerțul din Europa MTS co (08-13) 0,450 0,480 0,455 0,280
(MEETS) – Cheltuieli de gestiune administrativă

29 02 Producerea de informații statistice 61,424 64,570 64,185 59,800


RO

29 02 03 Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 EST co (08-12) (*) 51,219 54,000 55,880 53,800

29 02 04 Modernizarea statisticilor privind întreprinderile s,i comerțul din Europa MTS co (08-13) 10,205 10,570 8,305 6,000
(MEETS)

32 ENERGIE 2 547,921 613,853 634,280 692,548

32 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Energie 15,307 14,221 14,960 15,660

32 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Energie 10,358 9,711 10,350 10,940

32 01 04 01 Energie convențională – Cheltuieli de gestiune administrativă dc 0,500 0,900 1,000 1,000

32 01 04 02 Sprijin financiar pentru proiecte de interes comun ale rețelei transeuropene RTE co (07-13) 0,700 0,600 0,700 0,800
de energie – Cheltuieli de gestiune administrativă

32 01 04 03 Energie nucleară – Cheltuieli de gestiune administrativă Ts 0,300 0,200 0,225 0,250

32 01 04 04 Siguranța s,i protecția utilizatorilor de energie – Cheltuieli de gestiune admi- Tp 0,025 0,010 0,025 0,040
nistrativă

32 01 04 05 Informare s,i comunicare – Cheltuieli de gestiune administrativă Tp 0,600 0,500 0,500 0,500

32 01 04 06 CIP co (07-13) 1,000 0,900 1,000 1,100


Proiect de buget 2011

Programul-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul „Energie


inteligentă – Europa” – Cheltuieli de gestiune administrativă

32 01 04 07 Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice – Cheltuieli de EEPR co (09-13) 0,600
gestiune administrativă

32 01 04 30 Agenția Executivă pentru Competitivitate s,i Inovare – Contribuția CIP co (07-13) 6,633 6,601 6,900 7,250
Programului-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul „Energie
inteligentă – Europa”

32 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru activitățile de cercetare din domeniul de 4,949 4,510 4,610 4,720
politică Energie

32 03 Rețele transeuropene 20,760 24,150 21,300 22,200

32 03 02 Sprijin financiar pentru proiectele de interes comun din cadrul rețelei RTE co (07-13) 20,760 24,150 21,300 22,200
transeuropene de energie

32 04 Surse convenționale s,i regenerabile de energie 2 091,862 112,749 133,975 153,160

32 04 03 Activități de sprijinire a politicii energetice europene s,i a pieței interne a dc 4,000 3,000 4,000 4,000
energiei

32 04 06 Program-cadru pentru competitivitate s,i inovare – Programul „Energie CIP co (07-13) 103,562 104,499 123,300 142,250
inteligentă – Europa”
145
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


146
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

32 04 08 Proiect-pilot – Portplus – Plan de energie durabilăpentru porturi pp 1,500

32 04 10 Agenția Europeană de Cooperare a Autorităților de Reglementare în 2,000 5,000 6,000 6,200


Domeniul Energiei
RO

32 04 10 01 Agenția Europeană de Cooperare a Autorităților de Reglementare în Dome- ACER ag 2,000 4,017 6,000 6,200
niul Energiei – Contribuție la titlurile 1 s,i 2

32 04 10 02 Agenția Europeană de Cooperare a Autorităților de Reglementare în Dome- ACER ag 0,983


niul Energiei – Contribuție la titlul 3

32 04 14 Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice 1 979,400

32 04 14 01 Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice – Rețele energe- EEPR co (09-13) 1 175,300
tice

32 04 14 02 Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice – Captarea s,i EEPR Co (09-13) 523,200
stocarea carbonului (CSC)

32 04 14 03 Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice – Rețeaua euro- EEPR co (09-13) 280,900
peană de energie eoliană offshore

32 04 15 Proiecte-pilot în domeniul recuperării des,eurilor s,i al valorificării lor pen- Pp 1,000


tru energie nepoluantă

32 04 16 Securitatea instalațiilor s,i a infrastructurilor energetice Tp 0,400 0,250 0,675 0,710

32 05 Energie nucleară 277,500 280,578 284,775 289,750


Proiect de buget 2011

32 05 01 Controlul securității nucleare Ts 20,500 20,378 20,575 20,550

32 05 02 Securitate nucleară s,i protecție împotriva radiațiilor dc 2,000 2,200 2,200 2,200

32 05 03 Securitate nucleară – Măsuri tranzitorii (dezafectare) NDB dc (07-13) 60,000 62,000 62,000 65,000

32 05 03 Securitate nucleară – Măsuri tranzitorii (dezafectare) NDI dc (07-13) 120,000 121,000 125,000 127,000

32 05 03 Securitate nucleară – Măsuri tranzitorii (dezafectare) NDK dc (07-13) 75,000 75,000 75,000 75,000

32 06 Cercetarea în domeniul energiei 142,492 182,155 179,270 211,778

32 06 01 Cercetarea în domeniul energiei FP7CE co (07-13) 123,292 157,645 150,870 182,878

32 06 02 Cercetarea în domeniul energiei – Întreprinderea comună Pile de combus- FP7CE co (07-13) 19,200 24,510 28,400 28,900
tie s,i hidrogen (PCH)

40 REZERVE 500,000 500,000

40 02 Rezerve pentru intervenții financiare 500,000 500,000

40 02 43 Rezervă pentru Fondul european de ajustare la globalizare EGF co (07-13) 500,000 500,000

co = codecizie, dc = decizie, pc = propunere codecizie, pd = propunere decizie, pp = proiecte-pilot, pa = acțiune pregătitoare


ag = agenții, tp = prerogative ale Comisiei, Ts = competențe specifice, Ta = autonomie administrativă
(*) Suma pentru 2013 este indicativă, întrucât temeiul juridic al acestui program expiră în 2012.
15.6.2010
15.6.2010 RO Proiect de buget 2011 147

9.4. Rubrica 1a – Competitivitate pentru cres,tere economică s,i ocuparea forței de muncă
(prețuri curente în milioane EUR)
Buget Proiect de buget Programare financiară
Rubrica
2010 2011 2012 2013
TOTAL RUBRICA 1B – COEZIUNE PENTRU 49 386,592 50 970,094 52 759,629 54 523,604
CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA
FORȚEI DE MUNCĂ
Fonduri structurale 39 191,847 39 891,498 40 904,978 42 108,412
Fondul de coeziune 10 190,245 11 078,596 11 854,650 12 415,192
Altele 4,500
9.5. Rubrica 2 – Conservarea s,i gestionarea resurselor naturale
(prețuri curente în milioane EUR) 148

Proiect de
Buget Programare financiară
Instrument buget
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013
RO

TOTAL RUBRICA 2 – CONSERVAREA S,I GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE 59 498,844 59 486,248 60 683,790 61 157,637

05 AGRICULTURĂ S,I DEZVOLTARE RURALĂ 58 186,767 58 182,418 59 325,919 59 754,366

(Liniile bugetare pentru Cheltuieli de piață s,i ajutoare directe (înainte de transferul către AGR dc (07-13) 45 731,855 46 897,812 48 093,000 48 574,000
domeniile de politică Dezvoltare rurală)
05, 11 s,i 17)

Transferul către Dezvoltare rurală (Modulare, Bumbac, Tutun) 1 912,044 3 150,410 3 382,810 3 635,010

(Liniile bugetare pentru Cheltuieli de piață s,i ajutoare directe (după transferul către Dezvol- dc (07-13) 43 819,812 43 747,402 44 710,190 44 938,990
domeniile de politică tare rurală), inclusiv următorul program adoptat în codeci-
05, 11 s,i 17) zie: Anchete privind structura exploatațiilor agricole

05 01 04 04 Dezvoltare rurală RDP dc (07-13) 14 363,565 14 436,117 14 616,899 14 816,566


05 04 05 07

05 02 Intervenții pe piețele agricole 4,500

05 02 17 Sprijin pentru agricultori 4,500


Proiect de buget 2011

05 02 17 01 Sprijin pentru cooperative agricole pp 1,500

05 02 17 02 Observatorul european al prețurilor s,i al adaosurilor comerciale în pp 1,500


domeniul agricol

05 02 17 03 Sprijin pentru inițiative ale agricultorilor s,i ale consumatorilor privind pp 1,500
reducerea emisiilor de carbon s,i a consumului de energie s,i de comercia-
lizare pe plan local a producției de alimente

07 MEDIU S,I POLITICI CLIMATICE 366,613 373,605 392,445 416,829

07 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Mediu s,i politici 15,000 17,600 19,200 20,900
climatice

07 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Mediu s,i 15,000 17,600 19,200 20,900
politici climatice

07 01 04 01 LIFE + (Instrument financiar pentru mediu – 2007-2013) – Cheltuieli de LIFE co (07-13) 13,800 15,800 17,200 18,700
gestiune administrativă

07 01 04 05 Punerea în aplicare a politicii s,i a legislației UE în domeniul politicilor LIFE co (07-13) 1,200 1,800 2,000 2,200
climatice – Cheltuieli de gestiune administrativă
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Proiect de
Instrument Buget Programare financiară
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă buget
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

07 03 Dezvoltarea s,i punerea în aplicare a legislației s,i a politicii UE din 325,643 333,405 353,945 374,429
domeniul mediului
07 03 07 LIFE + (Instrument financiar pentru mediu – 2007-2013) LIFE co (07-13) 280,885 298,300 316,255 334,741
RO

07 03 09 Contribuție la Agenția Europeană de Mediu 35,258 35,105 36,667 37,408


07 03 09 01 Contribuție la Agenția Europeană de Mediu – Contribuție la titlurile 1 EEA ag 20,394 21,557 21,983 22,427
s,i 2
07 03 09 02 Contribuție la Agenția Europeană de Mediu – Contribuție la titlul 3 EEA ag 14,864 13,548 14,684 14,981
07 03 16 Proiect-pilot – Desfăs,urarea unor activități de prevenire pentru a stopa pp 1,500
des,ertificarea în Europa
07 03 17 Acțiuni pregătitoare – Clima din Bazinul Carpatic pa 2,000
07 03 18 Proiect-pilot – Recuperarea navelor vechi care nu sunt utilizate pentru pp 1,000
pescuitul profesionist
07 03 19 Proiect-pilot – Pierderea economică cauzată de cantitățile mari de apă pp 1,000
nefacturate din oras,e
07 03 21 Proiect-pilot – Certificarea practicilor agricole cu emisii reduse de car- pp 1,000
bon
07 03 22 Proiect-pilot – Cercetare complexă privind metodele de controlare a pp 1,500
răspândirii alergiilor la ambrozie s,i la polen
Proiect de buget 2011

07 03 24 Proiect-pilot – Un sistem european de rambursare a cutiilor din alumi- pp 1,500


niu pentru băuturi
07 03 60 Agenția Europeană pentru Produse Chimice – Activități în domeniul 1,023 2,280
legislației privind produsele biocide – Contribuția programelor de la
rubrica 2
07 03 60 01 Agenția Europeană pentru Produse Chimice – Activități în domeniul ECHA ag 0,704 1,000
legislației privind produsele biocide – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 de la
rubrica 2
07 03 60 02 Agenția Europeană pentru Produse Chimice – Activități în domeniul ECHA ag 0,319 1,280
legislației privind produsele biocide – Contribuție la titlul 3 de la rubrica
2
07 12 Punerea în aplicare a politicii s,i a legislației UE în domeniul politici- 10,970 17,600 19,300 21,500
lor climatice
07 12 01 Punerea în aplicare a politicii s,i a legislației UE în domeniul politicilor LIFE co (07-13) 10,970 17,600 19,300 21,500
climatice
07 13 Integrarea aspectelor legate de climă s,i inovare 15,000 5,000
07 13 02 Program de acțiune al UE pentru combaterea schimbărilor climatice LIFE co (07-13) 15,000
07 13 03 Integrarea politicilor climatice s,i adaptare pa 5,000
149
(prețuri curente în milioane EUR)
150
Proiect de
Buget Programare financiară
Instrument buget
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

11 AFACERI MARITIME S,I PESCUIT 934,854 929,125 964,256 985,252

11 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Afaceri maritime 2,500 2,575 2,890 3,115
RO

s,i pescuit

11 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiuni în domeniul de politică Afaceri 2,500 2,575 2,890 3,115
maritime s,i pescuit

11 01 04 01 Fondul european pentru pescuit EFF dc (07-13) 644,029 658,285 672,726 688,127

11 06

11 01 04 02 Dialog mai strâns cu industria pescuitului s,i cu părțile interesate de CFP dc (07-13) 0,200 0,200 0,250 0,275
politica comună în domeniul pescuitului – Cheltuieli de gestiune admi-
nistrativă

11 01 04 03 Sprijin pentru gestionarea resurselor halieutice (culegerea de date de bază CFP dc (07-13) 0,300 0,425 0,540 0,590
s,i îmbunătățirea consilierii s,tiințifice) – Cheltuieli de gestiune administra-
tivă

11 01 04 04 Acorduri internaționale în domeniul pescuitului – Cheltuieli de gestiune CFP dc (07-13) 1,600 1,600 1,700 1,800
administrativă

11 01 04 05 Contribuții pentru organizații internaționale – Cheltuieli de gestiune CFP dc (07-13) 0,400 0,350 0,400 0,450
administrativă

11 03 173,900 154,770 170,300 171,000


Proiect de buget 2011

Pescuitul internațional s,i dreptul mării

11 03 01 Acorduri internaționale în domeniul pescuitului CFP dc (07-13) 160,000 145,000 160,000 160,000

11 03 02 Contribuții către organizațiile internaționale CFP dc (07-13) 4,130 4,400 4,600 4,800

11 03 03 Acțiuni de pregătire a noilor organizații de pescuit internaționale s,i CFP dc (07-13) 9,570 5,170 5,500 6,000
alte contribuții neobligatorii către organizațiile internaționale

11 03 04 Contribuția financiară a Uniunii Europene către organismele instituite CFP dc (07-13) 0,200 0,200 0,200 0,200
de Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării din
1982

11 04 Guvernarea politicii comune în domeniul pescuitului 6,200 6,400 6,600 6,800

11 04 01 Dialog mai strâns cu industria pescuitului s,i cu părțile interesate de CFP dc (07-13) 6,200 6,400 6,600 6,800
politica comună în domeniul pescuitului

11 07 Conservarea, gestionarea s,i exploatarea resurselor acvatice 49,000 50,500 52,500 54,500

11 07 01 Sprijin pentru gestionarea resurselor halieutice (culegerea de date de CFP dc (07-13) 44,000 46,000 47,500 49,000
bază)

11 07 02 Sprijin pentru gestionarea resurselor halieutice (îmbunătățirea consil- CFP dc (07-13) 5,000 4,500 5,000 5,500
ierii s,tiințifice)
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)
Proiect de
Instrument Buget Programare financiară
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă buget
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013


11 08 Controlul s,i consolidarea politicii comune în domeniul pescuitului 53,625 56,595 59,240 61,710
11 08 01 Contribuție financiară la cheltuielile suportate de statele membre în CFP dc (07-13) 43,600 45,630 47,430 49,330
materie de control
RO

11 08 02 Controlul s,i supravegherea activităților în domeniul pescuitului în CFP dc (07-13) 2,330 2,300 2,500 2,600
apele Uniunii s,i în afara acestora
11 08 05 Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP) 7,695 8,665 9,310 9,780
11 08 05 01 Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP) – Contribuție CFCA ag 6,929 7,163 7,580 7,890
la titlurile 1 s,i 2
11 08 05 02 Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP) – Contribuție CFCA ag 0,766 1,501 1,730 1,890
la titlul 3
11 09 Politica maritimă 5,600
11 09 01 Acțiune pregătitoare – Politica maritimă pa 4,100
11 09 03 Proiect-pilot – Promovarea înlocuirii navelor din flota comercială euro- pp 1,500
peană cu nave cu impact redus asupra mediului
17 SĂNĂTATE S,I PROTECȚIA CONSUMATORILOR 3,110 1,100 1,170 1,190
17 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Sănătate s,i protec- 1,110 1,100 1,170 1,190
ția consumatorilor
17 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Sănătate 1,110 1,100 1,170 1,190
s,i protecția consumatorilor
Proiect de buget 2011

17 01 04 31 Agenția Executivă pentru Sănătate s,i Consumatori – Contribuția progra- AGR dc (07-13) 1,110 1,100 1,170 1,190
melor de la rubrica 2
17 04 Siguranța alimentelor s,i a hranei pentru animale, sănătatea s,i bună- 2,000
starea animalelor s,i domeniul fitosanitar
17 04 03 Fonduri de urgență veterinară, precum s,i pentru alte contaminări ani- 2,000
male care constituie un risc pentru sănătatea publică
17 04 03 03 Acțiune pregătitoare – Posturi de control (puncte de odihnă) pentru pa 2,000
transporturile de animale
23 AJUTOR UMANITAR 7,500
23 03 Instrumentul financiar de protecție civilă 7,500
23 03 05 Acțiune pregătitoare – Capacitatea de reacție rapidă a UE pa 7,500
co = codecizie, dc = decizie, pc = propunere de codecizie, pd = propunere de decizie, pp = proiecte-pilot, pa = acțiune pregătitoare
ag = agenții, tp = prerogative ale Comisiei, Ts = competențe specifice, Ta = autonomie administrativă
151
9.6. Rubrica 3a – Libertate, securitate s,i justiție
(prețuri curente în milioane EUR) 152

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

TOTAL RUBRICA 3A – LIBERTATE, SECURITATE S,I JUSTIȚIE 1 006,487 1 135,253 1 379,510 1 608,060
RO

18 SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE S,I JUSTIȚIE 1 006,487 1 135,253 1 379,510 1 608,060

18 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Spațiul de libertate, 3,900 4,400 5,000 5,500
securitate s,i justiție

18 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru activitățile din domeniul de politică Spațiul de 3,900 4,400 5,000 5,500
libertate, securitate s,i justiție

18 01 04 02 Fondul european pentru refugiați – Cheltuieli de gestiune administrativă ERF3 co (08-13) 0,400 0,500 0,500 0,500

18 01 04 03 Măsuri de urgență în caz de aflux masiv de refugiați – Cheltuieli de gestiune ERF3 co (08-13) 0,200 0,150 0,200 0,200
administrativă

18 01 04 08 Fondul pentru frontierele externe – Cheltuieli de gestiune administrativă FFE co (07-13) 0,500 0,500 0,500 0,500

18 01 04 09 Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe – Cheltuieli de FPT dc (07-13) 0,500 0,500 0,500 0,500
gestiune administrativă

18 01 04 10 Fondul european de returnare – Cheltuieli de gestiune administrativă FER dc (08-13) 0,500 0,500 0,500 0,500

18 01 04 11 Drepturi fundamentale s,i cetățenie – Cheltuieli de gestiune administrativă CDF dc (07-13) 0,200 0,300 0,400 0,500

18 01 04 12 Măsuri pentru combaterea violenței (Daphne) – Cheltuieli de gestiune admi- DAP co (07-13) 0,350 0,350 0,400 0,400
nistrativă
Proiect de buget 2011

18 01 04 13 Justiția în materie penală – Cheltuieli de gestiune administrativă JCR dc (07-13) 0,300 0,350 0,400 0,500

18 01 04 14 Justiția în materie civilă – Cheltuieli de gestiune administrativă JCI co (07-13) 0,300 0,300 0,400 0,500

18 01 04 15 Prevenirea consumului de droguri s,i informarea opiniei publice – Cheltuieli DPI co (07-13) 0,050 0,050 0,050 0,050
de gestiune administrativă

18 01 04 16 Prevenirea, capacitatea de reacție s,i gestionarea consecințelor în materie de TER dc (07-13) 0,100 0,300 0,400 0,500
terorism – Cheltuieli de gestiune administrativă

18 01 04 17 Prevenirea s,i lupta împotriva criminalității – Cheltuieli de gestiune adminis- CRI dc (07-13) 0,500 0,600 0,750 0,850
trativă

18 02 Solidaritate – frontiere externe, returnare, politica în materie de vize 434,000 507,360 699,330 874,430
s,i libera circulație a persoanelor

18 02 03 Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontie- 83,000 78,000 78,000 78,000
rele Externe

18 02 03 01 Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele FRONTEX ag 23,633 21,000 78,000 78,000
Externe – Contribuție la titlurile 1 s,i 2

18 02 03 02 Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele FRONTEX ag 59,367 57,000
Externe – Contribuție la titlul 3
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

18 02 04 Sistemul de informații Schengen 35,000 30,000

18 02 04 01 Sistemul de informații Schengen (SIS II) SIS2 co (07-13) 35,000 30,000


RO

18 02 05 Sistemul de Informații privind Vizele (VIS) VIS co (07-13) 21,000 21,200 54,500 82,600

18 02 06 Fondul pentru frontierele externe FFE co (07-13) 207,500 253,500 349,100 481,200

18 02 07 Evaluarea Schengen dc 0,560 0,730 0,730

18 02 09 Fondul european de returnare FER dc (08-13) 87,500 113,500 162,500 192,500

18 02 11 Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari 10,600 54,500 39,400
dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate s,i justiție

18 02 11 01 Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari IT_JLS ag 10,300 54,500 39,400
dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate s,i justiție – Contribuție la
titlurile 1 s,i 2

18 02 11 02 Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari IT_JLS ag 0,300


dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate s,i justiție – Contribuție la tit-
lul 3

18 03 Fluxuri de migrație – Politica comună în domeniul imigrării s,i azilului 227,300 252,380 285,830 327,630

18 03 03 Fondul european pentru refugiați ERF3 co (08-13) 92,250 93,530 93,530 112,330
Proiect de buget 2011

18 03 04 Măsuri de urgență în caz de aflux masiv de refugiați ERF3 co (08-13) 9,800 9,850 9,800 9,800

18 03 05 Rețeaua Europeană privind Migrația dc 7,500 8,000 8,000 8,000

18 03 09 Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe FPT dc (07-13) 110,500 131,500 162,500 182,500

18 03 11 Eurodac EUDAC dc (07-13) 2,000 1,500

18 03 14 Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 5,250 8,000 12,000 15,000

18 03 14 01 Biroul European de Sprijin pentru Azil – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EASO ag 3,820 5,565 12,000 15,000

18 03 14 02 Birou European de Sprijin pentru Azil – Contribuție la titlul 3 EASO ag 1,430 2,435

18 04 Drepturi fundamentale s,i cetățenie 50,900 51,450 53,800 55,500

18 04 05 Agenția pentru Drepturi Fundamentalea Uniunii Europene 19,100 20,000 21,000 22,000

18 04 05 03 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – Contribuție la FRA ag 13,830 14,045 21,000 22,000
titlurile 1 s,i 2

18 04 05 04 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – Contribuție la FRA ag 5,270 5,955
titlul 3
153
(prețuri curente în milioane EUR)
Buget Proiect de buget Programare financiară 154
Instrument
Nomenclatura Rubrica Tip Perioadă
Program 2010 2011 2012 2013
18 04 06 Drepturi fundamentale s,i cetățenie CDF dc (07-13) 13,800 13,800 15,300 15,500
18 04 07 Combaterea violenței (Daphne) DAP co (07-13) 18,000 17,650 17,500 18,000
18 05 Securitate s,i protecția libertăților 193,824 223,017 233,650 239,850
RO

18 05 02 Oficiul European de Poliție (Europol) 79,724 82,917 84,000 85,000


18 05 02 01 Oficiul European de Poliție – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EUROPOL ag 59,989 63,312 84,000 85,000
18 05 02 02 Oficiul European de Poliție – Contribuție la titlul 3 EUROPOL ag 19,735 19,605
18 05 05 Colegiul European de Poliție 7,800 8,000 8,800 9,200
18 05 05 01 Colegiul European de Poliție – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 CEPOL ag 4,000 3,927 8,800 9,200
18 05 05 02 Colegiul European de Poliție – Contribuție la titlul 3 CEPOL ag 3,800 4,073
18 05 08 Prevenirea, capacitatea de reacție s,i gestionarea consecințelor în materie TER dc (07-13) 20,420 23,100 23,280 25,080
de terorism
18 05 09 Prevenirea s,i combaterea criminalității CRI dc (07-13) 85,880 109,000 117,570 120,570
18 06 Justiția în materie penală s,i civilă 72,663 71,976 76,350 79,050
18 06 04 Eurojust 30,163 29,776 33,300 35,000
18 06 04 01 Eurojust – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 EUROJUST ag 21,870 21,999 33,300 35,000
18 06 04 02 Eurojust – Contribuție la titlul 3 EUROJUST ag 8,294 7,777
18 06 06 Justiția în materie penală JCR dc (07-13) 26,000 26,500 26,950 27,500
18 06 07 Justiția în materie civilă JCI co (07-13) 15,500 15,700 16,100 16,550
Proiect de buget 2011

18 06 09 Proiect-pilot – Evaluarea de impact a măsurilor legislative în materie de pp 1,000


drept contractual
18 07 Prevenirea consumului de droguri s,i informarea opiniei publice 17,800 18,170 18,750 19,100
18 07 01 Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie 14,800 15,170 15,750 16,100
18 07 01 01 Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie – Contribuție la EMCDDA ag 10,803 10,921 15,750 16,100
titlurile 1 s,i 2
18 07 01 02 Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie – Contribuție la EMCDDA ag 3,997 4,249
titlul 3
18 07 03 Prevenirea consumului de droguri s,i informarea cu privire la droguri DPI co (07-13) 3,000 3,000 3,000 3,000
18 08 Strategie politică s,i coordonare 6,100 6,500 6,800 7,000
18 08 01 Prince – Spațiu de libertate, securitate s,i justiție Tp 5,200 5,400 5,600 5,800
18 08 05 Evaluare s,i studiu de impact Tp 0,900 1,100 1,200 1,200
co = codecizie, dc = decizie, pc = propunere de codecizie, pd = propunere de decizie, pp = proiect-pilot, pa = acțiune pregătitoare
ag = agenții, tp = prerogative ale Comisiei, Ts = competențe specifice, Ta = autonomie administrativă
15.6.2010
9.7. Rubrica 3b – Cetățenie
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programarea financiară


15.6.2010

Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

TOTAL RUBRICA 3B – CETĂȚENIE 668,000 667,817 680,920 692,241


RO

09 SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ S,I MEDIA 1,500 1,000 1,000 1,000

09 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Societatea informa- 0,050 0,050 0,050 0,050
țională s,i media

09 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Societatea 0,050 0,050 0,050 0,050
informațională s,i media

09 01 04 06 Alte măsuri în sectorul audiovizual s,i media – Cheltuieli de gestiune admi- Tp 0,050 0,050 0,050 0,050
nistrativă

09 02 Cadru de reglementare pentru Agenda digitală 1,450 0,950 0,950 0,950

09 02 05 Alte acțiuni din sectorul audiovizual s,i media Tp 0,950 0,950 0,950 0,950

09 02 06 Acțiune pregătitoare – Erasmus pentru jurnalis,ti pa 0,500

15 EDUCAȚIE S,I CULTURĂ 309,769 311,139 314,840 319,671

15 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Educație s,i cultură 17,548 17,874 20,243 20,756

15 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Educație s,i 17,548 17,874 20,243 20,756
cultură
Proiect de buget 2011

15 01 04 31 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția CLT co (07-13) 3,999 3,942 4,373 4,677
programelor de la rubrica 3b

15 01 04 31 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția YTH co (07-13) 2,914 2,812 3,177 3,241
programelor de la rubrica 3b

15 01 04 31 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția ME7 co (07-13) 8,926 8,890 9,570 9,761
programelor de la rubrica 3b

15 01 04 44 Programul Cultura (2007-2013) – Cheltuieli de gestiune administrativă CLT co (07-13) 0,529 0,550 0,736 0,668

15 01 04 55 Tineretul în acțiune – Cheltuieli de gestiune administrativă YTH co (07-13) 0,780 0,780 1,087 1,109

15 01 04 60 MEDIA 2007 – Program de sprijin pentru sectorul audiovizual european – ME7 co (07-13) 0,400 0,725 0,800 0,800
Cheltuieli de gestiune administrativă

15 01 04 68 MEDIA MUNDUS – Cheltuieli de gestiune administrativă MEDMUN pc (10-13) 0,175 0,500 0,500

15 04 Dezvoltarea cooperării culturale s,i în domeniulaudiovizual în Europa 155,314 166,157 168,661 171,965

15 04 44 Programul Cultura (2007-2013) CLT co (07-13) 53,636 57,022 58,236 59,356

15 04 66 MEDIA 2007 – Program de sprijin pentru sectorul audiovizual european 101,678 104,310 105,925 108,109
155
(prețuri curente în milioane EUR)
156
Buget Proiect de buget Programarea financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

15 04 66 01 MEDIA 2007 – Program de sprijin pentru sectorul audiovizual european ME7 co (07-13) 101,678 104,310 105,925 108,109

15 04 68 MEDIA MUNDUS MEDMUN pc (10-13) 4,825 4,500 4,500


RO

15 05 Încurajarea s,i promovarea cooperării în domeniul tineretului s,i spor- 136,906 127,108 125,936 126,950
turilor

15 05 06 Evenimente anuale speciale Tp 9,800

15 05 11 Acțiune pregătitoare în domeniul sportului pa 3,000 1,000

15 05 55 Tineretul în acțiune YTH co (07-13) 124,106 126,108 125,936 126,950

16 COMUNICARE 137,195 136,875 130,340 130,896

16 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Comunicare 7,470 7,470 8,170 8,430

16 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Comunicare 7,470 7,470 8,170 8,430

16 01 04 01 Acțiuni de comunicare – Cheltuieli de gestiune administrativă Tp 3,200 3,200 3,500 3,560

16 01 04 02 Vizite la Comisie – Cheltuieli de gestiune administrativă Tp 0,650 0,650 0,890 1,020

16 01 04 03 Europa pentru cetățeni – Cheltuieli de gestiune administrativă CIT co (07-13) 0,250 0,250 0,250 0,250

16 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură CIT co (07-13) 3,370 3,370 3,530 3,600
Proiect de buget 2011

16 02 Comunicare s,i media 36,750 36,460 37,410 38,380

16 02 02 Acțiuni multimedia Tp 30,750 31,600 32,460 33,330

16 02 03 Informații pentru media Tp 6,000 4,860 4,950 5,050

16 03 Comunicare la nivel local 33,730 33,885 33,040 33,426

16 03 01 Centre de informare Tp 12,400 12,600 12,750 12,900

16 03 02 Activități de comunicare ale reprezentanțelor 8,200 8,285 7,190 7,326

16 03 02 01 Activități de comunicare ale reprezentanțelor Tp 8,200 8,285 7,190 7,326

16 03 04 Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa Tp 13,130 13,000 13,100 13,200

16 04 Metode de cercetare s,i comunicare 21,600 20,140 20,530 20,920

16 04 01 Cercetarea opiniei publice Tp 6,800 6,030 6,150 6,260

16 04 02 Instrumente de informare s,i comunicare on-line s,i în scris 14,800 14,110 14,380 14,660

16 04 02 01 Instrumente de informare s,i comunicare on-line s,i în scris Tp 14,800 14,110 14,380 14,660
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programarea financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

16 05 Promovarea cetățeniei europene 37,645 38,920 31,190 29,740

16 05 01 Europa pentru cetățeni CIT co (07-13) 32,255 28,280 28,220 26,330


RO

16 05 02 Vizite la Comisie Tp 2,390 2,640 2,970 3,410

16 05 03 Anul european al voluntariatului 2011 3,000 8,000

16 05 03 01 Acțiune pregătitoare – Anul european al voluntariatului 2011 pa 3,000

16 05 03 02 Anul european al voluntariatului 2011 dc 8,000

17 SĂNĂTATE S,I PROTECȚIA CONSUMATORILOR 199,586 200,453 214,400 219,944

17 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Sănătate s,i protecția 8,300 8,150 8,910 9,150
consumatorilor

17 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Sănătate s,i 8,300 8,150 8,910 9,150
protecția consumatorilor

17 01 04 02 Program de acțiune a UE în domeniul sănătății – Cheltuieli de gestiune PHP co (07-13) 1,400 1,400 1,500 1,600
administrativă

17 01 04 03 Program de acțiune a UE în domeniul politicii de protecție a consumatori- CPP co (07-13) 0,900 0,950 1,100 1,100
lor – Cheltuieli de gestiune administrativă
Proiect de buget 2011

17 01 04 30 Agenția Executivă pentru Sănătate s,i Consumatori – Contribuția programe- CPP co (07-13) 1,730 1,660 1,810 1,850
lor de la rubrica 3b

17 01 04 30 Agenția Executivă pentru Sănătate s,i Consumatori – Contribuția programe- PHP co (07-13) 4,270 4,140 4,500 4,600
lor de la rubrica 3b

17 02 Politica de protecție a consumatorilor 20,290 20,140 21,090 22,118

17 02 02 Acțiunea UE în domeniul politicii de protecție a consumatorilor CPP co (07-13) 19,290 20,140 21,090 22,118

17 02 03 Acțiune pregătitoare – Măsuri de monitorizare în domeniul politicii de pa 1,000


protecție a consumatorilor

17 03 Sănătate publică 170,996 172,163 184,400 188,676

17 03 03 Centrul European de Prevenire s,i Control al Bolilor 56,255 52,770 58,700 59,800

17 03 03 01 Centrul European de Prevenire s,i Control al Bolilor – Contribuție la titlurile ECDC ag 33,360 32,430 58,700 59,800
1 s,i 2

17 03 03 02 Centrul European de Prevenire s,i Control al Bolilor – Contribuție la titlul 3 ECDC ag 22,895 20,340
157
(prețuri curente în milioane EUR)
Buget Proiect de buget Programarea financiară 158
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program 2010 2011 2012 2013
17 03 06 Acțiunea UE în domeniul sănătății PHP co (07-13) 45,700 47,060 48,200 49,876
17 03 07 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 69,041 72,333 77,500 79,000
17 03 07 01 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – Contribuție la titlurile EFSA ag 47,047 49,845 77,500 79,000
RO

1 s,i 2
17 03 07 02 Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară – Contribuție la titlul 3 EFSA ag 21,994 22,488
18 SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE S,I JUSTIȚIE 1,500
18 05 Securitate s,i protecția libertăților 1,500
18 05 10 Proiect-pilot – Rețeaua de alertă rapidă privind patrimoniul cultural pp 1,500
23 AJUTOR UMANITAR 18,450 18,350 20,340 20,730
23 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Ajutor umanitar 0,450 0,350 0,820 0,830
23 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Ajutor 0,450 0,350 0,820 0,830
umanitar
23 01 04 02 Protecția civilă – Cheltuieli de gestiune administrativă CPFI3 dc (07-13) 0,450 0,350 0,820 0,830
23 03 Instrumentul financiar de protecție civilă 18,000 18,000 19,520 19,900
23 03 01 Protecția civilă în Uniunea Europeană CPFI3 dc (07-13) 18,000 18,000 19,520 19,900
co = codecizie, dc = decizie, pc = propunere de codecizie, pd = propunere de decizie, pp = proiect-pilot, pa = acțiune pregătitoare
ag = agenții, tp = prerogative ale Comisiei, Ts = competențe specifice, Ta = autonomie administrativă
Proiect de buget 2011
15.6.2010
9.8. Rubrica 4 – Uniunea Europeană ca actor mondial
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


15.6.2010

Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

TOTAL RUBRICA 4 – UE CA ACTOR MONDIAL 8 160,182 8 613,529 9 123,685 9 724,518


RO

01 AFACERI ECONOMICE S,I FINANCIARE 192,795 288,209 346,457 373,289

01 03 Afaceri economice s,i financiare internaționale 98,985 149,329 146,457 173,289

01 03 01 Participarea la capitalul instituțiilor financiare internaționale 34,461 23,433 35,853

01 03 01 01 Banca Europeană pentru Reconstrucție s,i Dezvoltare – Punerea la dispoziție dc 34,461 23,433 35,853
de acțiuni integral vărsate din capitalul subscris

01 03 02 Asistență macroeconomică MACRO dc (07-13) 98,985 114,869 123,024 137,436

01 04 Operațiuni s,i instrumente financiare 93,810 138,880 200,000 200,000

01 04 01 Garanțiile Uniunii Europene pentru operațiunile de credit 93,810 138,880 200,000 200,000

01 04 01 14 Provizionarea Fondului de garantare LOAN dc (07-13) 93,810 138,880 200,000 200,000

04 OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ S,I AFACERI SOCIALE 88,475 103,798 116,550

04 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Ocuparea forței de 0,975 1,398


muncă s,i afaceri sociale

04 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Ocuparea 0,975 1,398
forței de muncă s,i afaceri sociale
Proiect de buget 2011

04 01 04 13 Instrumentul pentru asistența de preaderare (IPA) – Componenta Resurse IPA dc (07-13) 0,975 1,398 ( *) (*)
umane – Cheltuieli de gestiune administrativă

04 06 Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) – Dezvoltarea 87,500 102,400 116,550


resurselor umane

04 06 01 Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) – Dezvoltarea resurse- IPA dc (07-13) 87,500 102,400 116,550
lor umane

05 Agricultură s,i dezvoltare rurală 176,275 221,580 249,116 7,171

05 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Agricultură s,i dez- 0,200 0,220


voltare rurală

05 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Agricultură 0,200 0,220
s,i dezvoltare rurală

05 01 04 03 Preaderare în domeniul agriculturii s,i dezvoltării rurale (IPARD) – Cheltuieli IPA dc (07-13) 0,200 0,220 ( *) (*)
de gestiune administrativă

05 05 Măsuri de preaderare în domeniul agriculturii s,i dezvoltării rurale 169,800 215,000 242,086

05 05 02 Instrumentul de Preaderare pentru Dezvoltare Rurală (IPARD) IPA dc (07-13) 169,800 215,000 242,086
159
(prețuri curente în milioane EUR)
160
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

05 06 Aspecte internaționale ale domeniului de politică Agricultură s,i dez- 6,275 6,360 7,030 7,171
voltare rurală

05 06 01 Acorduri internaționale privind agricultura dc 6,275 6,360 7,030 7,171


RO

07 Mediu s,i politici climatice 3,800 4,300 5,858 5,975

07 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Mediu s,i politici cli- 0,300 0,300 0,300 0,300
matice

07 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Mediu s,i 0,300 0,300 0,300 0,300
politici climatice

07 01 04 04 Contribuția la activitățile internaționale în materie de mediu s,i politici cli- Tp 0,300 0,300 0,300 0,300
matice – Cheltuieli de gestiune administrativă

07 02 Aspecte internaționale în materie de mediu 2,800 3,150 4,658 4,775

07 02 01 Contribuția la activitățile multilaterale s,i internaționale în materie de Tp 2,300 2,150 4,658 4,775
mediu

07 02 04 Acțiune pregătitoare – Monitorizarea ecologică a bazinului Mării Negre pa 0,500 1,000


s,i un Program-cadru european comun pentru dezvoltarea regiunii Mării
Negre

07 11 Afaceri internaționale în domeniul politicilor climatice 0,700 0,850 0,900 0,900

07 11 01 Contribuția la activitățile multilaterale s,i internaționale în materie de Tp 0,700 0,850 0,900 0,900
Proiect de buget 2011

climă

13 Politica regională 362,133 431,421 486,288

13 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Politica regională 2,525 4,507

13 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Politica 2,525 4,507
regională

13 01 04 02 Instrument de asistență pentru preaderare (IPA) – Componenta Dezvoltare IPA dc (07-13) 2,525 4,507 (*) (*)
regională – Cheltuieli de gestiune administrativă

13 05 Intervenții de preaderare legate de politicile structurale 359,608 426,914 486,288

13 05 02 Instrument pentru asistență de preaderare (IPA) – Componenta Dezvol- IPA dc (07-13) 324,300 390,900 449,553
tare regională

13 05 03 Instrument pentru asistență de preaderare (IPA) – Componenta Coope- 35,308 36,014 36,735
rare transfrontalieră (CTF)

13 05 03 02 Cooperarea transfrontalieră (CTF) – Contribuția rubricii 4 IPA dc (07-13) 35,308 36,014 36,735

14 Impozitare s,i uniunea vamală 2,000 1,300 1,200 1,200

14 03 Aspecte internaționale în materie de impozitare s,i vamă 2,000 1,300 1,200 1,200
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

14 03 03 Participarea la organizațiile internaționale din domeniul vamal s,i fiscal dc 2,000 1,300 1,200 1,200

14 03 04 Buna guvernanță în domeniul fiscal


RO

15 Educație s,i cultură 27,944 29,530 29,618 30,027

15 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Educație s,i cultură 0,662 0,680 0,700 0,710

15 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Educație s,i 0,662 0,680 0,700 0,710
cultură

15 01 04 17 Cooperarea cu țările terțe în domeniul educației s,i formării profesionale – dc 0,065 0,080 0,300 0,310
Cheltuieli de gestiune administrativă

15 01 04 32 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția dc 0,597 0,600 0,400 0,400
programelor de la rubrica 4

15 02 Învățare de-a lungul vieții, inclusiv multilingvism 26,282 28,850 28,918 29,317

15 02 03 Cooperarea cu țările terțe în domeniul educației s,i formării profesionale dc 8,000 9,000 9,000 9,000

15 02 27 Fundația Europeană de Formare 18,282 19,850 19,918 20,317

15 02 27 01 Fundația Europeană de Formare – Contribuție la titlurile 1 s,i 2 ETF ag 15,000 14,328 14,618 14,917
Proiect de buget 2011

15 02 27 02 Fundația Europeană de Formare – Contribuție la titlul 3 ETF ag 3,282 5,522 5,300 5,400

15 04 Dezvoltarea cooperării culturale s,i în domeniul audiovizual în Europa 1,000

15 04 66 MEDIA 2007 – Program de sprijin pentru sectorul audiovizual european 1,000

15 04 66 02 Acțiune pregătitoare – Punerea în aplicare a programelor MEDIA 2007 în pa 1,000


țări terțe

17 Sănătate s,i protecția consumatorilor 0,400 0,200 0,468 0,468

17 03 Sănătate publică 0,200 0,192 0,192

17 03 05 Acorduri internaționale s,i aderarea la organizații internaționale în dome- co 0,200 0,192 0,192
niul sănătății publice s,i al controlului tutunului

17 04 Siguranța alimentelor s,i a hranei pentru animale, sănătatea s,i bună- 0,200 0,200 0,276 0,276
starea animalelor s,i domeniul fitosanitar

17 04 09 Acorduri internaționale s,i aderarea la organizații internaționale în dome- dc 0,200 0,200 0,276 0,276
niul siguranței alimentare, al sănătății s,i al bunăstării animalelor s,i în
domeniul fitosanitar
161
(prețuri curente în milioane EUR)
162
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

19 Relații externe 3 846,662 4 042,155 4 403,043 4 794,469

19 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Relații externe 122,536 132,538 138,832 149,196
RO

19 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Relații 122,536 132,538 138,832 149,196
externe

19 01 04 01 Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) – Cheltuieli de gestiune DCI co (07-13) 55,858 60,146 59,559 59,559
administrativă

19 01 04 02 Instrumentul european de vecinătate s,i parteneriat (IEVP) – Cheltuieli de IEVP: co (07-13) 42,833 45,093 54,484 59,399
gestiune administrativă

19 01 04 03 Instrumentul de stabilitate – Cheltuieli de gestiune administrativă IFS co (07-13) 6,000 8,288 9,500 14,521

19 01 04 04 Politica externă s,i de securitate comună (PESC) – Cheltuieli de gestiune CFSP dc (07-13) 0,650 0,750
administrativă

19 01 04 05 Evaluarea rezultatelor ajutorului UE, acțiuni de urmărire s,i misiuni de audit Tp 1,500 1,600 1,600 1,600
– Cheltuieli de gestiune administrativă

19 01 04 06 Instrumentul de cooperare pentru securitatea nucleară (ICSN) – Cheltuieli INSC dc (07-13) 1,300 1,268 1,400 1,400
de gestiune administrativă
Proiect de buget 2011

19 01 04 07 Instrumentul european pentru democrație s,i drepturile omului (IEDDO) – EIDHR co (07-13) 9,974 10,673 11,719 12,147
Cheltuieli de gestiune administrativă

19 01 04 08 Instrumentul pentru țările industrializate (ITI) – Cheltuieli de gestiune admi- ICI dc (07-13) 0,100 0,100 0,300 0,300
nistrativă

19 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția DCI co (07-13) 1,475 1,569 0,092 0,092
programelor din domeniul relațiilor externe

19 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția ENPI co (07-13) 2,491 2,533 0,154 0,154
programelor din domeniul relațiilor externe

19 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuția ICI dc (07-13) 0,354 0,519 0,024 0,024
programelor din domeniul relațiilor externe

19 02 Cooperarea cu țările terțe în materie de migrație s,i azil 52,959 54,000 57,671 62,526

19 02 01 Cooperarea cu țările terțe în materie de migrație s,i azil DCI co (07-13) 52,959 54,000 57,671 62,526

19 03 Politica externă s,i de securitate comună (PESC) 280,891 326,624 363,214 406,332

19 03 01 Monitorizarea s,i punerea în aplicare a proceselor de pace s,i securitate CFSP dc (07-13) 38,000 35,000 38,000 40,000
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

19 03 02 Neproliferarea s,i dezarmarea CFSP dc (07-13) 15,000 15,000 20,000 20,000

19 03 03 Soluționarea conflictelor s,i alte măsuri de stabilizare CFSP dc (07-13) 137,000 163,424 180,000 190,000
RO

19 03 04 Măsuri de urgență CFSP dc (07-13) 5,000 30,550 35,000 45,000

19 03 05 Măsuri pregătitoare s,i de urmărire CFSP dc (07-13) 4,850 6,550 10,214 11,332

19 03 06 Reprezentanții speciali ai Uniunii Europene CFSP dc (07-13) 19,948

19 03 07 Misiuni de poliție CFSP dc (07-13) 61,093 76,100 80,000 100,000

19 04 Instrumentul european pentru democrație s,i drepturile omului 154,224 152,440 157,000 163,532
(IEDDO)

19 04 01 Instrumentul European pentru democrație s,i drepturile omului (IEDDO) EIDHR co (07-13) 116,500 118,310 121,906 127,111

19 04 03 Misiuni electorale s,i de observare ale UE EIDHR co (07-13) 37,724 34,130 35,094 36,421

19 05 Relațiile s,i cooperarea cu țări terțe industrializate 23,640 25,021 26,971 24,389

19 05 01 Cooperarea cu țările terțe industrializate ICI dc (07-13) 23,640 25,021 26,971 24,389

19 06 Gestionarea crizelor s,i amenințări mondiale la adresa securității 285,212 356,445 428,764 504,772
Proiect de buget 2011

19 06 01 Pregătirea s,i capacitatea de reacție în situații de criză 151,559 202,900 284,834 345,817

19 06 01 01 Pregătirea s,i capacitatea de reacție în situații de criză (Instrumentul de stabi- IFS co (07-13) 151,559 202,900 284,834 345,817
litate)

19 06 02 Acțiuni de protecție a țărilor s,i a populațiilor lor împotriva amenințărilor 41,000 49,000 46,000 50,000
tehnologice importante

19 06 02 01 Acțiuni în domeniul pregătirii s,i a reducerii riscului în legătură cu materiale IFS co (07-13) 41,000 49,000 46,000 50,000
s,i agenți chimici, nucleari s,i biologici (Instrumentul de stabilitate)

19 06 03 Acțiuni transregionale în domeniile crimei organizate, luptei împotriva IFS co (07-13) 21,000 30,000 22,000 31,479
traficului, protecției infrastructurii importante s,i a amenințărilor la
adresa sănătății publice s,i a luptei împotriva terorismului (Instrumentul
de stabilitate)

19 06 04 Asistență în domeniul nuclear 69,153 74,545 75,930 77,476

19 06 04 01 Asistență în domeniul nuclear INSC dc (07-13) 54,153 49,545 75,930 77,476

19 06 04 02 Contribuția Uniunii la Banca Europeană pentru Reconstrucție s,i Dezvoltare INSC dc (07-13) 15,000 25,000
în vederea constituirii unui fond privind realizarea unei structuri de protec-
ție la Cernobâl („Chernobyl Shelter Fund”)
163
(prețuri curente în milioane EUR)
164
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

19 06 07 Proiect-pilot – Sprijin pentru măsurile de supraveghere s,i protecție a pp 1,000


navelor Uniunii care navighează în zone în care pirateria constituie o
amenințare
RO

19 06 08 Răspuns de urgență la criza financiară s,i economică în țările în curs de pa 0,500


dezvoltare

19 06 09 Proiect-pilot – Program de sprijinire a activităților de consolidare a păcii pp 1,000


desfăs,urate de ONG-uri

19 08 Politica europeană de vecinătate s,i relațiile cu Rusia 1 652,035 1 681,900 1 862,413 2 029,710

19 08 01 Politica europeană de vecinătate s,i parteneriat (PEVP) – Cooperare finan- 1 553,708 1 598,371 1 862,413 2 029,710
ciară

19 08 01 01 Politica europeană de vecinătate s,i parteneriat (PEVP) – Cooperarea financi- ENPI co (07-13) 790,605 842,950 1 227,582 1 312,356
ară cu țările mediteraneene

19 08 01 02 Politica europeană de vecinătate s,i parteneriat (PEVP) – Asistență financiară ENPI co (07-13) 295,000 200,000
acordată Palestinei, procesului de pace s,i UNRWA

19 08 01 03 Politica europeană de vecinătate s,i parteneriat (PEVP) – Cooperarea financi- ENPI co (07-13) 466,103 555,421 634,831 717,354
ară cu Europa de Est
Proiect de buget 2011

19 08 01 05 Minoritățile în Rusia – Dezvoltarea culturii, a mass-mediei s,i a societății pa 2,000


civile

19 08 02 Cooperarea transfrontalieră (CTF) – Instrumentul european de vecinătate 98,327 83,529


s,i parteneriat (IEVP)

19 08 02 01 Cooperarea transfrontalieră (CTF) – Contribuția de la rubrica 4 ENPI co (07-13) 78,327 83,529

19 08 02 03 Strategia UE pentru Marea Baltică 20,000

19 09 Relațiile cu America Latină 366,768 378,786 393,141 417,818

19 09 01 Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din America Latină DCI co (07-13) 355,268 362,786 377,141 401,818

19 09 03 Activități de cooperare diferite de asistența oficială pentru dezvoltare ICI+ pc (10-13) 11,500 16,000 16,000 16,000
(America Latină)

19 10 Relațiile cu Asia, Asia Centrală s,i Orientul Mijlociu (Irak, Iran, Yemen) 876,898 902,901 943,537 1 004,694

19 10 01 Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din Asia 682,450 728,768 756,032 811,099

19 10 01 01 Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din Asia DCI co (07-13) 521,450 528,768 756,032 811,099
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

19 10 01 02 Ajutor pentru reabilitarea s,i reconstrucția Afganistanului DCI co (07-13) 160,000 200,000

19 10 01 06 Acțiune pregătitoare – UE-Asia – Integrarea politicii s,i a punerii în aplicare pa 1,000


a acesteia
RO

19 10 02 Cooperarea cu țările în curs de dezvoltare din Asia Centrală DCI co (07-13) 124,478 107,186 105,808 110,196

19 10 03 Cooperarea cu Irak, Iran s,i Yemen DCI co (07-13) 46,970 38,947 52,697 53,899

19 10 04 Activități de cooperare diferite de asistența oficială pentru dezvoltare ICI+ pc (10-13) 23,000 28,000 29,000 29,500
(Asia, Asia Centrală, Irak, Iran s,i Yemen)

19 11 Strategia politică s,i coordonarea domeniului de politică Relații 31,500 31,500 31,500 31,500
externe

19 11 01 Evaluarea rezultatelor ajutorului oferit de Uniune, acțiuni de urmărire s,i Tp 14,000 14,000 14,000 14,000
misiuni de audit

19 11 02 Programe de informare pentru țările terțe Tp 12,500 12,500 12,500 12,500

19 11 03 Uniunea Europeană în lume Tp 5,000 5,000 5,000 5,000

20 Comerț 13,930 13,930 16,403 17,926

20 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Comerț 0,430 0,430 0,450 0,460

20 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Comerț 0,430 0,430 0,450 0,460
Proiect de buget 2011

20 01 04 01 Relații comerciale externe, inclusiv accesul pe piețele din țările terțe – Chel- Tp 0,430 0,430 0,450 0,460
tuieli de gestiune administrativă

20 02 Politica comercială 13,500 13,500 15,953 17,466

20 02 01 Relațiile comerciale externe, inclusiv accesul pe piețele țărilor terțe Tp 9,000 9,000 11,453 12,966

20 02 03 Ajutor pentru comerț – Inițiative multilaterale Tp 4,500 4,500 4,500 4,500

21 Dezvoltare s,i relații cu statele din Africa, zona Caraibilor s,i Pacific 1 411,625 1 317,199 1 257,350 1 317,695
(ACP)

21 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Dezvoltare s,i relații 45,702 47,113 42,224 44,283
cu statele ACP

21 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Dezvoltare 45,702 47,113 42,224 44,283
s,i relații cu statele ACP

21 01 04 01 Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) – Cheltuieli de gestiune DCI co (07-13) 35,853 44,568 39,851 41,863
administrativă

21 01 04 03 Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar, acțiuni de urmărire s,i misiuni Tp 2,070 2,111 2,153 2,196
de audit – Cheltuieli de gestiune administrativă
165
(prețuri curente în milioane EUR)
166
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

21 01 04 04 Coordonare s,i sensibilizare în materie de dezvoltare – Cheltuieli de gestiune Tp 0,204 0,204 0,220 0,224
administrativă
RO

21 01 04 05 Mecanism de reacție rapidă la cres,terea prețurilor la produsele alimentare în FF co (08-10) 7,300


țările în curs de dezvoltare – Cheltuieli de gestiune administrativă

21 01 04 20 Cheltuieli administrative de sprijin pentru domeniul de politică Dezvoltare GRLD dc (07-13) 0,275 0,230
s,i relațiile cu statele ACP

21 02 Siguranța alimentară 384,066 241,806 248,982 258,629

21 02 01 Siguranța alimentară DCI co (07-13) 237,766 241,806 248,982 258,629

21 02 03 Mecanismul de reacție rapidă la cres,terea prețurilor la produsele alimen- FF co (08-10) 145,300


tare în țările în curs de dezvoltare

21 02 04 Proiect-pilot – Finanțare pentru producție agricolă pp 1,000

21 03 Actorii nestatali din domeniul dezvoltării 218,264 229,954 232,543 239,695

21 03 01 Actorii nestatali din domeniul dezvoltării DCI co (07-13) 182,664 192,725 232,543 239,695

21 03 02 Autorități locale implicate în dezvoltare DCI co (07-13) 35,600 37,229

21 04 Mediul s,i gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia 203,345 199,172 148,868 169,014
Proiect de buget 2011

21 04 01 Mediul s,i gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia DCI co (07-13) 200,345 199,172 148,868 169,014

21 04 06 Acțiune pregătitoare – Gestionarea apei în țările în curs de dezvoltare pa 3,000

21 05 Dezvoltarea capitalului uman s,i social 152,111 167,558 160,190 185,692

21 05 01 Dezvoltarea capitalului uman s,i social 102,111 102,558 160,190 185,692

21 05 01 01 Sănătate DCI co (07-13) 44,885 30,558 160,190 185,692

21 05 01 02 Educație DCI co (07-13) 15,000 35,000

21 05 01 03 Alte aspecte ale dezvoltării capitalului uman s,i social DCI co (07-13) 33,226

21 05 01 04 Egalitatea de s,anse între femei s,i bărbați DCI co (07-13) 3,500 37,000

21 05 01 07 Acțiune pregătitoare pentru cercetare s,i dezvoltare în domeniul bolilor aso- pa 3,000
ciate sărăciei, al celor tropicale s,i al celor neglijate

21 05 01 08 Proiect-pilot – Îmbunătățirea serviciilor medicale pentru victimele actelor de pp 2,500


violență sexuală din Republica Democratică Congo (RDC)
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

21 05 02 Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, a tuberculozei s,i a malariei DCI co (07-13) 50,000 65,000
(FGSTM)
RO

21 06 Cooperarea geografică cu statele din Africa, zona Caraibilor s,i Pacific 357,785 378,303 368,451 363,079
(ACP)

21 06 02 Relațiile cu Africa de Sud DCI co (07-13) 131,352 137,632 137,884 139,526

21 06 03 Sprijin de adaptare pentru țările semnatare ale protocolului privind zahă- DCI co (07-13) 151,432 196,671 186,567 189,553
rul

21 06 06 Activități de cooperare diferite de asistența oficială pentru dezvoltare ICI+ pc (10-13) 1,000 3,000 3,000
(Africa de Sud)

21 06 07 Măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor DCI co (07-13) 75,000 43,000 41,000 31,000

21 07 Acțiuni de cooperare pentru dezvoltare s,i programe ad-hoc 30,979 33,816 35,735 36,450

21 07 02 Cooperarea cu Groenlanda GRLD dc (07-13) 27,879 28,442 29,291 29,877

21 07 03 Acord cu Organizația pentru Alimentație s,i Agricultură (FAO) s,i alte dc 0,300 0,574 0,586 0,598
organisme ale Organizației Națiunilor Unite

21 07 04 Acorduri privind produsele de bază dc 2,800 4,800 5,858 5,975

21 08 Strategia politică s,i coordonarea pentru domeniul de politică Dezvol- 19,373 19,477 20,357 20,853
Proiect de buget 2011

tare s,i relații cu statele ACP

21 08 01 Evaluarea rezultatelor ajutorului comunitar/al UE, acțiuni de urmărire s,i Tp 9,577 9,577 9,577 9,577
misiuni de audit

21 08 02 Coordonare s,i sensibilizare în materie de dezvoltare Tp 9,796 9,900 10,780 11,276

22 Extindere 973,554 1 073,415 1 095,798 2 028,926

22 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Extindere 43,693 46,059 80,255 84,000

22 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Extindere 43,693 46,059 80,255 84,000

22 01 04 01 Asistență de preaderare – Cheltuieli de gestiune administrativă IPA dc (07-13) 38,050 40,800 80,255 84,000

22 01 04 02 Eliminarea treptată a asistenței de aderare pentru noile state membre – IPA dc (07-13) 1,300 1,040 ( *) (*)
Cheltuieli de gestiune administrativă

22 01 04 04 Activitatea Oficiului de asistență tehnică s,i de schimb de informații (TAIEX) IPA dc (07-13) 3,000 3,000 ( *) (*)
în cadrul facilității de preaderare – Cheltuieli de gestiune administrativă

22 01 04 30 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual s,i Cultură – Contribuții din IPA dc (07-13) 1,343 1,219 ( *) (*)
programele de la rubrica 4 în cadrul domeniului de politică Extindere
167
(prețuri curente în milioane EUR)
168
Buget Proiect de buget Programare financiară
Instrument
Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program
2010 2011 2012 2013

22 02 Procesul s,i strategia de extindere 929,861 1 027,356 1 015,543 1 944,926

22 02 01 Asistență de tranziție s,i consolidare instituțională pentru țările candidate IPA dc (07-13) 287,113 297,383 324,752 1 930,926
RO

22 02 02 Asistență de tranziție s,i consolidare instituțională pentru potențialele țări IPA dc (07-13) 463,330 486,612 482,007
candidate

22 02 04 Cooperare transfrontalieră s,i regională 32,049 34,030 33,343

22 02 04 01 Cooperarea transfrontalieră (CTF) între țările beneficiare IPA s,i participarea IPA dc (07-13) 25,057 26,898 26,069
la programele transnaționale sau interregionale din cadrul FEDER s,i la pro-
gramele din cadrul IEVP pentru bazinele maritime

22 02 04 02 Cooperare transfrontalieră (CTF) cu statele membre IPA dc (07-13) 6,992 7,132 7,274

22 02 06 Activitatea Oficiului de asistență tehnică s,i de schimb de informații IPA dc (07-13) 9,000 12,000 ( *) (*)
(TAIEX) în cadrul facilității de preaderare

22 02 07 Programe regionale, orizontale s,i ad hoc 121,119 181,330 170,441 9,000

22 02 07 01 Programe regionale s,i orizontale IPA dc (07-13) 114,119 151,883 170,441 9,000

22 02 07 02 Evaluarea rezultatelor ajutorului oferit de Uniune, acțiuni de urmărire s,i IPA dc (07-13) 4,000 4,447 ( *) (*)
misiuni de audit
Proiect de buget 2011

22 02 07 03 Asistență financiară pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității dc 3,000 25,000


turco-cipriote

22 02 09 Acțiune pregătitoare pentru conservarea s,i restaurarea patrimoniului pa 2,250


cultural din zonele de conflict

22 02 10 Informare s,i comunicare 15,000 16,000 5,000 5,000

22 02 10 01 Prince – Informare s,i comunicare Tp 5,000 5,000 5,000 5,000

22 02 10 02 Informare s,i comunicare pentru țările terțe IPA dc (07-13) 10,000 11,000 ( *) (*)

23 Ajutor umanitar 808,518 829,693 856,599 883,257

23 01 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Ajutor umanitar 9,200 9,400 11,000 11,300

23 01 04 Cheltuieli de sprijin pentru acțiunile din domeniul de politică Ajutor 9,200 9,400 11,000 11,300
umanitar

23 01 04 01 Ajutor umanitar – Cheltuieli de gestiune administrativă HUMA co (07-13) 9,200 9,400 11,000 11,300

23 02 Ajutor umanitar, inclusiv ajutorul pentru persoanele dezrădăcinate, aju- 791,318 816,293 841,599 866,957
torul alimentar s,i pregătirea pentru apărarea împotriva catastrofelor
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Instrument Buget Proiect de buget Programare financiară


Nomenclatură Rubrică Tip Perioadă
Program 2010 2011 2012 2013
15.6.2010

23 02 01 Ajutor umanitar HUMA co (07-13) 521,018 536,708 551,861 568,851


23 02 02 Ajutor alimentar HUMA co (07-13) 237,005 244,168 251,580 259,187
23 02 03 Pregătirea pentru apărarea împotriva catastrofelor HUMA co (07-13) 33,295 34,417 35,158 35,919
RO

23 02 04 Corpul voluntar european de ajutor umanitar pa 1,000 3,000 3,000


23 03 Instrumentul financiar de protecție civilă 8,000 4,000 4,000 5,000
23 03 06 Intervențiile de protecție civilă în țările terțe CPFI4 dc (07-13) 8,000 4,000 4,000 5,000
32 Energie 3,188 2,939
32 04 Surse convenționale s,i regenerabile de energie 3,188 2,939
32 04 11 Comunitatea energiei IPA dc (07-13) 3,188 2,939 (**) (**)
40 Rezerve 248,882 253,860 258,937 264,115
40 02 Rezerve pentru intervenții financiare 248,882 253,860 258,937 264,115
40 02 42 Rezervă pentru ajutorul de urgență EAR co (07-13) 248,882 253,860 258,937 264,115
co = codecizie, dc = decizie, pc = propunere de codecizie, pd = propunere de decizie, pp = proiect-pilot, pa = acțiune pregătitoare
ag = agenții, tp = prerogative ale Comisiei, Ts = competențe specifice, Ta = autonomie administrativă
(*) Programarea detaliată pentru exercițiul 2012 va fi disponibilă după ce va fi adoptat, în noiembrie 2010, cadrul financiar indicativ multianual (CFIM). Acelas,i lucru este valabil s,i pentru exercițiul 2013 după ce va fi adoptat CFIM 2011, în
noiembrie 2011.
(**) Creditele pentru exercițiile financiare 2012 s,i 2013 sunt incluse în linia bugetară 22 02 07 01 (Extindere – Programe regionale s,i orizontale)
Proiect de buget 2011
169
9.9. Agenții descentralizate
(prețuri curente în milioane EUR) 170

Proiect de buget Programare financiară


Linie bugetară Rubrică Sediu
2011 2012 2013

TOTAL GENERAL 656,180 741,983 749,576

214,994 231,515 241,291


RO

RUBRICA 1A – COMPETITIVITATE PENTRU CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

02 03 03 ECHA Legislația privind produsele chimice s,i Agenția Europeană Helsinki (Finlanda)
pentru Produse Chimice

02 05 02 GSA Autoritatea de Supraveghere a Sistemului Global de Navigație Bruxelles (Belgia) 8,200 9,600 11,500
prin Satelit European

04 04 02 GENDER Institutul European pentru Egalitatea de S,anse între Femei s,i Vilnius (Lituania) 7,530 7,820 8,100
Bărbați

04 04 03 EUROFOUND Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Dublin (Irlanda) 20,210 20,590 21,070
Viață s,i de Muncă

04 04 04 EUOSHA Agenția Europeană pentru Sănătate s,i Securitate în Muncă Bilbao (Spania) 14,316 14,830 15,160

06 02 01 EASA Agenția Europeană de Siguranță a Aviației Köln (Germania) 33,316 30,990 31,560

06 02 02 EMSA Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă Lisabona (Portugalia) 27,696 30,170 30,650

06 02 08 ERA Agenția Europeană a Căilor Ferate Valenciennes – Lille (Franța) 24,375 20,315 20,701

09 02 03 ENISA Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice s,i Heraklion (Grecia) 7,188 8,420 8,590
a Datelor
Proiect de buget 2011

09 02 04 BEREC Organismul autorităților europene de reglementare în dome- Urmează să fie stabilit 3,579 5,470 5,490
niul comunicațiilor electronice – Oficiu

12 03 01 OHIM Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne Alicante (Spania)

12 04 02 EBA Autoritatea bancară europeană Londra (Regatul Unit) 5,017 7,360 8,970

12 04 03 EIOPA Autoritatea europeană pentru asigurări s,i pensii ocupaționale Frankfurt (Germania) 4,219 5,950 6,800

12 04 04 ESMA Autoritatea europeană pentru valori mobiliare s,i piețe Paris (Franța) 5,664 7,200 8,490

15 02 25 CEDEFOP Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale Salonic (Grecia) 15,742 17,610 17,960

17 03 10 EMEA Agenția Europeană pentru Medicamente Londra (Regatul Unit) 32,943 39,190 40,050

32 04 10 ACER Agenția Europeană de Cooperare a Autorităților de Regle- Ljubljana 5,000 6,000 6,200
mentare în Domeniul Energiei

RUBRICA 2 – CONSERVAREA S,I GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE 43,770 47,000 49,468

07 03 09 EEA Agenția Europeană de Mediu Copenhaga (Danemarca) 35,105 36,667 37,408

07 03 60 ECHA Agenția Europeană pentru Produse Chimice Helsinki (Finlanda) 1,023 2,280

11 08 05 CFCA Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului Vigo (Spania) 8,665 9,310 9,780
15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)
Proiect de buget Programare financiară
Linie bugetară Rubrică Sediu
2011 2012 2013
15.6.2010

17 04 05 CPVO Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante Angers (Franța)


RUBRICA 3A – LIBERTATE, SECURITATE S,I JUSTIȚIE 252,463 307,350 299,700
18 02 03 FRONTEX Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative Vars,ovia (Polonia) 78,000 78,000 78,000
RO

la Frontierele Externe
18 02 11 Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor infor- Urmează să fie stabilit 10,600 54,500 39,400
matice de mari dimensiuni, în spațiul de libertate, securitate
s,i justiție
18 03 14 EASO Biroul European de Sprijin pentru Azil Valetta (Malta) 8,000 12,000 15,000
18 04 05 FRA Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene Viena (Austria) 20,000 21,000 22,000
18 05 02 EUROPOL Europol Haga (Țările de Jos) 82,917 84,000 85,000
18 05 05 CEPOL Colegiul European de Poliție Bramshill (Regatul Unit) 8,000 8,800 9,200
18 06 04 EUROJUST Eurojust Haga (Țările de Jos) 29,776 33,300 35,000
18 07 01 EMCDDA Observatorul European pentru Droguri s,i Toxicomanie Lisabona (Portugalia) 15,170 15,750 16,100
RUBRICA 3B – CETĂȚENIE 125,103 136,200 138,800
17 03 03 ECDC Centrul European de Prevenire s,i Control al Bolilor Stockholm (Suedia) 52,770 58,700 59,800
17 03 07 EFSA Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară Parma (Italia) 72,333 77,500 79,000
RUBRICA 4 – UE CA ACTOR MONDIAL 19,850 19,918 20,317
15 02 27 ETF Fundația Europeană de Formare Torino (Italia) 19,850 19,918 20,317
Proiect de buget 2011
171
9.10. Proiecte-pilot
(prețuri curente în milioane EUR) 172

Buget Proiect de buget Programare financiară


Linie bugetară Rubrică
2010 2011 2012 2013

TOTAL GENERAL 40,000 1,500


RO

RUBRICA 1A – COMPETITIVITATE PENTRU CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI 14,500 1,500
DE MUNCĂ

02 02 03 01 Consolidarea pieței interne – Proiect-pilot Cooperare s,i constituire de grupuri de


întreprinderi mici s,i mijlocii (IMM-uri)

02 02 03 03 Proiect-pilot – Transfer de competențe prin îndrumare în cadrul întreprinderilor mici


s,i mijlocii (IMM-uri)

02 02 03 04 Erasmus pentru tineri antreprenori

02 02 05 01 Programul de extindere pentru întreprinderi mici s,i mijlocii (IMM-uri)

02 02 05 05 Proiect-pilot – Măsuri de promovare a cooperării s,i a parteneriatelor între microîn-


treprinderi s,i întreprinderile mici s,i mijlocii

02 02 06 Proiect-pilot – Regiuni ale cunoas,terii

02 02 07 Proiect-pilot – Acțiuni legate de sectorul textil s,i de cel al încălțămintei 1,000

02 02 12 Proiect-pilot – Facilitarea accesului la asigurări pentru persoanele care desfăs,oară


activități independente în domeniul construcțiilor s,i micile întreprinderi din acest
Proiect de buget 2011

domeniu, în scopul stimulării inovării s,i a promovării tehnologiilor ecologice în Uni-


unea Europeană

04 03 09 Proiect-pilot – Condițiile de muncă s,i de viață ale lucrătorilor detas,ați 1,000

04 03 10 Proiect-pilot – Măsuri pentru menținerea locurilor de muncă 1,000

04 03 11 Proiect-pilot – Intensificarea mobilității s,i a integrării lucrătorilor în cadrul UE 1,000

04 03 12 Proiect-pilo – Cooperare globală între autoritățile publice, întreprinderile comerciale 1,500


s,i întreprinderile nonprofit privind integrarea persoanelor în societate s,i ocuparea
forței de muncă

04 04 05 Proiect-pilot – Integrarea acțiunilor în favoarea persoanelor cu handicap: o inițiativă


în continuarea Anului European al Persoanelor cu Handicap

04 04 08 Proiect-pilot – Stimularea transformării muncii precare în muncă cu drepturi 1,000

04 04 10 Proiect-pilot – Asistență pentru adaptarea lucrătorilor la transformările industriale

04 04 11 Proiect-pilot – Prevenirea abuzurilor asupra persoanelor în vârstă 1,000

04 04 13 Proiect-pilot – Ocuparea persoanelor autiste 1,000


15.6.2010
(prețuri curente în milioane EUR)

Buget Proiect de buget Programare financiară


Linie bugetară Rubrică
15.6.2010

2010 2011 2012 2013

06 02 12 Proiect-pilot – Securitatea în rețeaua rutieră transeuropeană


RO

15 02 29 Proiect-pilot – Cooperare între Institutele Europene de Tehnologie

15 02 30 Proiect-pilot – Politica europeană de vecinătate – Consolidarea educației prin burse s,i


schimburi

15 02 31 Proiect-pilot pentru acoperirea costurilor de studiu pentru studenții care provin din 1,500 1,500
țările PEV, precum s,i pentru activitățile academice aferente

15 02 32 Proiect-pilot – Politica europeană de vecinătate – Consolidarea educației prin burse s,i 1,000
schimburi

17 02 04 Proiect-pilot – Transparență s,i stabilitate pe piețele financiare 1,000

17 03 08 Proiect-pilot – Noua situație a ocupării forței de muncă în sectorul sănătății: Bune


practici pentru îmbunătățirea formării s,i a calificărilor profesionale ale lucrătorilor
din domeniul asistenței medicale s,i remunerarea acestora

32 04 07 Proiect-pilot – Securitatea energetică – Biocombustibili

32 04 08 Proiect-pilot – Portplus – Plan de energie durabilă pentru porturi 1,500


Proiect de buget 2011

32 04 12 Proiect-pilot – Programul-cadru european pentru dezvoltare s,i schimb de experiență


privind dezvoltarea urbană durabilă

32 04 15 Proiecte-pilot în domeniul recuperării des,eurilor s,i al valorificării lor pentru energie 1,000
nepoluantă

RUBRICA 1B – COEZIUNE PENTRU CRES,TERE ECONOMICĂ S,I OCUPAREA FORȚEI DE 1,500


MUNCĂ

13 03 21 Proiect-pilot – Coordonare la nivel european a metodelor de integrare a rromilor

13 03 22 Proiect-pilot – Erasmus pentru ales,ii locali s,i regionali

13 03 23 Proiect-pilot – Intensificarea cooperării regionale s,i locale prin promovarea politicii 1,500
regionale a UE la scară mondială

RUBRICA 2 – CONSERVAREA S,I GESTIONAREA RESURSELOR NATURALE 13,500

05 02 17 01 Sprijin pentru cooperative agricole 1,500

05 02 17 02 Observatorul european al prețurilor s,i al adaosurilor comerciale în domeniul agricol 1,500


173
(prețuri curente în milioane EUR)