Sunteți pe pagina 1din 2

Verbele copulative sunt: a fi, a deveni, a ieşi, a ajunge, a se face, a părea, a

însemna, a rămâne, a se naşte, a se numi, a se chema, a reprezenta, a se


simţi, a se arăta, a constitui, a se crede etc.
Dintre acestea, doar verbul a deveni este întotdeauna copulativ, iar celelalte pot avea
şi valoare predicativă şi valoare copulativă.
VERBE PREDICATIVE VERBE COPULATIVE
1. a fi –când este sinonim cu a exista, 1. a fi – când nu este sinonim cu niciunul
a se afla, a se găsi, a costa, a dintre verbele alăturate, este copulativ
proveni, a dura, a ţine, a trăi, a şi leagă numele predicativ de subiect.
merge, a se petrece, a se întâmpla
etc. Eg. Atmosfera era de-a dreptul apăsătoare.
Răspunsul tău este corect şi inteligent.
Problema de pe tablă ar fi pentru noi?
Eg. În acvariul meu sunt douăzeci de Viitorul va fi sigur dacă munceşti
peşti.(se află) neîncetat.
Dicţionarul a fost 100 de lei. (a Îmi doresc să fiţi foarte înţelegători.
costat) Fiţi cuminţi, dragii mei copii!
La papetărie nu erau caiete de Radu este cum au fost şi părinţii lui.
matematică.(nu se găseau) Cadourile acestea sunt pentru cei doi.
Bunicul nostru era din Ardeal.
(provenea)
Şedinţa va fi doar de două ore. ( a
dura)
Întâlnirea generală va fi mâine. (va
avea loc)

2. a deveni 2. a deveni- este întotdeauna verb


copulativ!
Nu poate fi niciodată verb predicativ!
Eg. De ceva timp, Andrei a devenit
interesat de artă.
Învaţă continuu ca să devină
avocat.
După acea întâmplare, băiatul
devenise de nerecunoscut.

3. a ieşi- când este sinonim cu a pleca, 3.a ieşi- când este sinonim cu a
a părăsi o incintă. deveni, a fi, a se face.

Eg. Voi ieşi afară după ce-mi termin Eg. Deşi ieşise jurist, nu practica
temele. meseria.
Matei a ieşit din clasă fără să Termină facultatea şi vei ieşi
salute. doctor.
La campionatul de şah, Dan a ieşit
învingător.

4. a ajunge- când este sinonim cu a 4. a ajunge- când este sinonim cu a


sosi, a veni, a intra, a fi sufficient. deveni, a fi, a se transforma în…

Eg. Trenul a ajuns cu o oră Eg. Anca s-a antrenat mult şi a ajuns
întârziere. balerină.
Te sun după ce ajung acasă. În ritmul acesta vei ajunge şomer.
Ajunge cât ai chiulit până acum! Prietenul meu a ajuns ca tatăl lui.
5. a (se) face- când este sinonim cu a 5.a (se) face- când este sinonim cu
crea, a fabrica, a realiza, a construi a deveni, a fi, a redeveni.
etc.
Eg. Doresc să mă fac doctoriţă.
Eg. Construcţia se va face în două Copilaşul Ioanei s-a făcut un
luni. năzdrăvan.
Nu face să rişti totul pentru aşa De la un timp, s-a făcut foarte
ceva. supărăcios.
Pot face şi schiţe în creion.
6. a părea- când nu are subiect; 6. a părea- când are subiect
= a se părea
Eg. Soarele părea o minge de aur.
Eg. Părea că poteca se pierde în Bătrânul părea şeful tuturor.
depărtare. Peisajul autumnal părea de poveste.
I se pare că glumesc mereu.
7. a însemna- când este sinonim cu a 7.a însemna- când este sinonim cu
scrie, a nota, a face a reprezenta, a constitui
semne/însemnări pe sau cu ceva, a
marca etc. Eg. Copiii înseamnă totul pentru
părinţi.
Eg. Nu şi-a însemnat tema pentru Ajutorul tău a însemnat enorm
acasă. pentru mine.
Animalele au fost însemnate cu Răspunsul tău calm însemna
vopsea. diplomaţie.
Profesorul îmi va însemna
greşelile cu roşu.

8. a rămâne- când este sinonim cu a 8.a rămâne – când este sinonim cu a fi, a
sta, a nu pleca, a nu părăsi o incintă, deveni.
a avea, a urma (să) etc.
Eg. Unchiul Nae a rămas uimit de evoluţia
Eg. Voi rămâne lângă tine până la mea.
sfârşit. Elevul rămasese repetent a doua oară
Nu-ţi rămâne decât să mă crezi. din cauza absenţelor.
Fetele au rămas pe banca de Bunica Elena a rămas neschimbată de
rezervă. ani buni.
Lucrurile au rămas la fel, nimic nu s-a
schimbat.

9. a (se) naşte- când este folosit cu 9.a se naşte- când este sinonim cu a fi, a
sens propriu de bază sau când este avea o calitate încă de la naştere.
sinonim cu a genera.
Eg. Românul s-a născut poet.
Eg. Femeia a născut tripleţi. Simona s-a născut pictoriţă.
Frăţiorul ei s-a născut ieri la ora
unu.
Propunerea a născut vii
controverse.