P. 1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

|Views: 3,082|Likes:
Published by iulia_la

More info:

Published by: iulia_la on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

A. Problematica psihopedagogiei speciale
Problematica terminologiei în literatura de specialitate. Clarificarea noţionalã şi operaţionalã a conceptului de “handicap” 1.maladia sau traumatismul iniţial, existente încã de la naştere sau dobândite; 2. deficienţa: pierderea sau alterarea unei structuri sau funcţii (leziune anatomicã, tulburare psihologicã rezultând în urma unei maladii, accident în evoluţia normalã, dar şi a unor carenţe psiho-afective (pierderea pãrinţilor sau neglijenţa pedagogicã). Deficienţe frecvente: auditive, vizuale, de limbaj, intelectuale, etc. 3. incapacitatea: reducerea parţialã sau totalã a posibilitãţii de a realiza o activitate (motricã sau cognitivã) sau un comportament. Exemple: incapacitate de comunicare, de igienã personalã, de locomoţie, etc. Incapacitatea depinde, dar nu obligatoriu, şi nu de o manierã univocã, de deficienţã. Atât deficienţele, cât şi incapacitãţile, pot fi vizibile sau invizibile, temporare sau permanente, progresive sau regresive; 4. handicap: dezavantaj social, rezultat în urma unei deficienţe sau incapacitãţi care limiteazã sau împiedicã îndeplinirea de cãtre individ a unui rol aşteptat de mediu. Categorii posibile: handicapuri de independenţã fizicã, orientare, autonomie economicã, integrarea socialã, etc. „Handicapul este o funcţie a raporturilor persoanelor deficiente cu mediul lor. El survine atunci când aceste persoane întâlnesc obstacole culturale, materiale, sociale, care le împiedicã sã acceadã la diversele sisteme ale societãţii, disponibile pentru ceilalţi cetãţeni. Astfel, handicapul rezultã din pierderea sau limitarea posibilitãţilor de participare pe picior de egalitate, cu ceilalţi indivizi, la viaţa comunitãţii“. Neputând fi determinate prin repere ferme şi rigide, stãrile de handicap

trebuie interpretate ca variabile dependente de situaţii sociale trãite de subiectul în cauzã. În concluzie, starea de handicap exprimã dezechilibrul apãrut în viaţa unui individ în tentativa sa de a-şi asuma şi îndeplini rolul social conferit de colectivitatea în care este integrat. Succesul sau insuccesul acşiunii sale va fi deci condişionat, pe de-o parte, de nivelul posibilitãşilor sale, iar pe de altã parte, de parametrii mediului în care se manifestã. Noi concepte şi schimbări de sensuri ale unor noţiuni din sfera ştiinţelor educaţiei, cu precădere în cadrul educaţiei speciale 1.Educaţia este o activitate continuă care urmăreşte dezvoltarea conştientă şi performantă a potenţialului individual în funcţie de cerinţele mediului social normat. 2.“Educaţia specială este o formă de educaţie adaptată la modul de dezvoltare al copilului, sub sau peste limita normalului. Educaţia specială pentru persoanele cu deficienţă / handicap şi a celor cu probleme de adaptare, dezvoltare, învăţare, implică un proces de intervenţie specifică concretizat în oferirea de servicii de reabilitare / recuperare de natură medicală, psihopedagogică, socioprofesională, precum şi programe care să conducă la nivele funcţionale fizice, psihice şi sociale corespunzătoare capacităţilor personale, la obţinerea unui grad mai mare de autonomie personală şi socială.” Educaţia specială răspunde unor nevoi (cerinţe) educaţionale speciale.

I. Obiectul , scopul şi sarcinile psihopedagogiei sociale.
Obiectul , scopul şi sarcinile psihopedagogiei sociale. 1.Conţinutul şi structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relaţiile cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe. “Psihopedagogia specială sau defectologia este o ştiinţa ce se ocupa de persoanele handicapate, de studiul particularitătilor psihice, de instructia si educatia lor, de evoluţia si dezvoltarea lor psihică, de modalitătile, corectiv-recuperative, pentru valorificarea potentialului uman existent si formarea personalitătii acestora, in vederea integrării

socio-profesionale cat mai adecvată”. Scopul psihopedagogiei speciale este elucidarea cauzelor si a formelor de manifestare a anomaliilor prezente in dezvoltarea persoanelor (considerate cu deficiente), stimularea proceselor compensatorii si fundamentarea interventiei educativ-terapeutice. Psihopedagogia specială ar fi, după unii autori, denumirea “imblanzi 21421f515v tă” a vechiului termen de “defectologie”. “Defectologia (lat. “defectus” = lipsă, defect, deficienta si grec. “logos” = stiintă, teorie) este o disciplină in sistemul stiintelor pedagogice, care se ocupă de legitătile dezvoltării persoanelor deficiente, in cadrul teoriei si practicii instruirii, educarii si integrarii sociale, respectiv al readaptării sociale si personale a deficientilor.” cPsihopedagogia speciala este o stiintă interdisciplinară la confluenta dintre psihologie, pedagogie, medicină si sociologie, care se ocupă de cunoasterea sistemului psihic al persoanelor considerate anormale sau neadaptate/inadaptate pentru a intreprinde actiuni cu caracter corectiv, formativ sau/si de reeducare pentru o insertie/reinsertie psihosociala eficientă. Prin extensie, psihopedagogia specială este stiinta cunoasterii si normalizării persoanelor cu nevoi speciale. Domenii vizate:psihopedagogia deficientilor mintal; psihopedagogia deficientilor auditiv; psihopedagogia deficientilor de văz; psihopedagogia deficientilor psihoneuromotori; psihopedagogia persoanelor cu tulburări psihice; psihopedagogia persoanelor cu tulburări socio-afective si de comportament; psihopedagogia elevilor cu tulburări de învătare; psihopedagogia diversitătilor etnice, culturale si lingvistice; psihopedagogia celor cu abilităti, talente si a creativilor (supradotati) 2.Problematica terminologiei în literatura de specialitate. Clarificarea noţionalã şi operaţionalã a conceptului de “handicap” 1.maladia sau traumatismul iniţial, existente încã de la naştere sau dobândite; 2. deficienţa: pierderea sau alterarea unei structuri sau funcţii (leziune anatomicã, tulburare psihologicã rezultând în urma unei maladii, accident în evoluţia normalã, dar şi a unor carenţe psiho-afective (pierderea pãrinţilor sau neglijenţa pedagogicã).

handicapul rezultã din pierderea sau limitarea posibilitãţilor de participare pe picior de egalitate. progresive sau regresive. incapacitatea: reducerea parţialã sau totalã a posibilitãţii de a realiza o activitate (motricã sau cognitivã) sau un comportament. temporare sau permanente. de igienã personalã. de nivelul posibilitãşilor sale. Categorii posibile: handicapuri de independenţã fizicã. autonomie economicã. etc. etc. orientare. de deficienţã. În concluzie.“Educaţia specială este o formă de educaţie adaptată la modul de dezvoltare al copilului. Educaţia specială pentru persoanele cu deficienţă / handicap şi a celor cu probleme de adaptare. pe de-o parte.Educaţia este o activitate continuă care urmăreşte dezvoltarea conştientă şi performantă a potenţialului individual în funcţie de cerinţele mediului social normat. de limbaj. dezvoltare. El survine atunci când aceste persoane întâlnesc obstacole culturale. „Handicapul este o funcţie a raporturilor persoanelor deficiente cu mediul lor. Incapacitatea depinde. disponibile pentru ceilalţi cetãţeni. Exemple: incapacitate de comunicare. 4. Atât deficienţele. etc. cu precădere în cadrul educaţiei speciale 1. de locomoţie. starea de handicap exprimã dezechilibrul apãrut în viaţa unui individ în tentativa sa de a-şi asuma şi îndeplini rolul social conferit de colectivitatea în care este integrat. stãrile de handicap trebuie interpretate ca variabile dependente de situaţii sociale trãite de subiectul în cauzã. care le împiedicã sã acceadã la diversele sisteme ale societãţii. pot fi vizibile sau invizibile. intelectuale. la viaţa comunitãţii“. integrarea socialã. învăţare. de parametrii mediului în care se manifestã.Deficienţe frecvente: auditive. materiale. dar nu obligatoriu. sub sau peste limita normalului. rezultat în urma unei deficienţe sau incapacitãţi care limiteazã sau împiedicã îndeplinirea de cãtre individ a unui rol aşteptat de mediu. cât şi incapacitãţile. Astfel. implică un proces de . Neputând fi determinate prin repere ferme şi rigide. sociale. cu ceilalţi indivizi. vizuale. şi nu de o manierã univocã. Noi concepte şi schimbări de sensuri ale unor noţiuni din sfera ştiinţelor educaţiei. Succesul sau insuccesul acşiunii sale va fi deci condişionat. handicap: dezavantaj social. 2. 3. iar pe de altã parte.

senzoriale. integrare individuală. profesor itinerant. Pentru a realiza integrarea şcolară s-au organizat diverse forme de şcoklarizare: clase speciale în şcoală obişnuită. psihice şi sociale corespunzătoare capacităţilor personale. 3. servicii de compensare-corectare specifice desfăşurate in cabinete şi centre din şcoală sau în afara şcolii obişnuite (logopedie. fizice. senzoriale. fără de care nu se poate vorbi de în mod efectiv de egalizarea şanselor de acces. Elevii cu CES beneficiază complementar de sericiile unui profesor de sprijin în clasă. pentru preşcolarii şi elevii cu deficienţe mintale. cu referire la un registru larg de tulburări care se întinde de la deficienţele profunde la tulburările uşoare de învăţare. de limbaj.Cerinţe educative speciale (CES) este un concept introdus în terminologia UNESCO în anii 1990. socio-afective şi de comportament. indiferent de severitatea acestora. fizice. sau cu deficienţe asociate. Pot fi cuprinşi în categoria copiilor cu CES şi unii copii ocrotiţi în instituţii rezidenţiale.” “Copiii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) sunt acei copii a căror cerinţe (nevoi) speciale sunt de natură educaţională şi derivă în principal din deficienţe mintale. Această sintagmă desemnează un continuum al problemelor speciale de educaţie. socioafective şi de comportament ori asociate.” 4. etc). psihopedagogică. al recuperării şi integrării lor sociale”.intervenţie specifică concretizat în oferirea de servicii de reabilitare / recuperare de natură medicală. Se asigură accesul la educaţie fie în structurile învăţământului special (segregat). “Ceriţele educative speciale (CES) exprimă trebuinţa fundamentală a unor copii de a li se acorda o atenţie şi o asistenţă educativă suplimentară. . precum şi programe care să conducă la nivele funcţionale fizice.“Învăţământul special se organizează de Ministerul Învăţământului. Expresia desemnează acele cerinţe ori nevoi faţă de educaţie derivate sau nu dintr-o deficienţă care sunt suplimentare dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil. participare şcolară şi socială. de limbaj. reeducare neuro-motorie. psihoterapie. precum şi anumiţi copii/elevi ce prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară. socioprofesională. grupe de elevi cu CES în clasă obişnuită. la obţinerea unui grad mai mare de autonomie personală şi socială. în funcţie de nevoi.” Educaţia specială răspunde unor nevoi (cerinţe) educaţionale speciale. fie în diversele forme de integrare şcolară (în grup sau individual). în scopul instruirii şi educării. în şcolile obişnuite.

5.“Normalizarea, după B. Nirje - 1969, reprezintă procesul prin care se asigură accesul la tiparele existenţiale şi la condiţiile de viaţă obişnuite, pentru toate categoriile de persoane”. După L. Kebon, 1982, normalizarea are patru nivele funcţionale: -Normalizarea fizică reprezintă posibilitatea de a avea acces la mijloacele fizice (obiectuale) pentru satisfacerea nevoilor fundamentale, primare. -Normalizarea funcţională constă în asigurarea accesului la serviciile publice ale societăţii. -Normalizarea socială se referă la posibilitatea de a avea contacte sociale spontane şi regulate, la dreptul de a se simţii şi a fi percepute ca făcând parte dintr-un context social. -Normalizarea societală se referă la nivelul util, productiv, în cadrul diferitelor organizaţii şi asociaţii, având responsabilităţi, influienţă şi beneficiind de încredere. 6.Integrarea semnifică faptul că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a integrităţii lor, a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă. Adică nu sunt priviţi exclusiv prin prisma deficienţelor dintre ei şi normali, atitudine ce duce la segregare şi handicapare, ci este necesară o atitudine, o privire asupra întregii personalităţi ce posedă şi calităţi şi posibilităţi compensatorii ce le pot oferi posibilitatea ducerii unei vieţi cât mai apropiată de cea a normalilor şi în interiorul comunităţii normalilor, dacă beneficiază de servicii şi facilităţi speciale. B. Nirje spunea că “integrarea înseamnă să ţi se permită să fi capabil să fii tu însuţi printre ceilalţi”. Integrarea se referă la relaţiile dintre individ şi societate. În învăţământ, integrarea se referă la asigurarea serviciilor de educaţie specială în cadrul şcolilor obişnuite. Alegerea dintre mai multe alternative de integrare posibile va ţine seama exclusiv de dorinţele şi nevoile celor implicaţi şi nu se va rezuma la o decizie arbitrară şi dureroasă de ordin administrativ. 7.“Educaţia integrată este o replică a sistemului de învăţământ clasic, bazat pe instituţiile tradiţionale, incapabile să satisfacă, prin modul de

organizare şi alte caracteristici, nevoile educaţionale ale tuturor copiilor cu CES. S-a impus ca necesitate abandonarea practicii izolării elevilor cu dizabilităţi în instituţii segregate , care formează indivizi insuficient adaptaţi pentru a face faţă exigenţelor societăţii.” La baza constituirii acestei forme de educaţie, care funcţionează peste tot în lumea occidentală şi S.U.A., stau: -respectarea “Drepturilor fundamentale ale copilului”; -principiul “educaţiei pentru toţi copiii” prin crearea de “şcoli incluzivive; -principiul “integrării” şi “normalizării”; -principiul “individualizării educaţiei” şi “egalizarării şanselor de acces la educaţie a tuturor copiilor” indiferent de CES, etc.; 8.“Incluziunea - după S.J. Pijl, 1969 - se referă la faptul că oricine, indiferent de deficienţa sa sau de deficienţele pe care le întâmpină în învăţare, trebuie tratat ca un membru al societăţii, iar diversele servicii speciale de care are nevoie trebuiesc furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaţionale, medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor comunităţii.” 9.Incapacitate (dizabilitate) desemnează un număr de limitări funcţionale cauzate de deficienţe intelectuale, fizice, senzoriale, de condiţii de sănătate ori de mediu. Limitările pot fi parţiale sau totale şi care nu permit ca o activitate să fie îndeplinită în limitele considerate normale pentru o fiinţă umană. 10.Reabilitarea se referă la un proces destinat, să dea posibilitatea persoanelor cu deficienţă să ajungă la niveluri funcţionale fizice, psihice şi sociale corespunzătoare, furnizându-le acestora instrumentele cu ajutorul cărora îşi pot schimba viaţa în direcţia obţinerii unui grad mai mare de independenţă. 11.Recuperare, termen uzitat în România, are în esenţă o semnificaţie echivalentă cu cel de reabilitare, având însă o încărcătură mai puternică medicală şi socială. 12.Există tendinţa de a utiliza în cuplu noţiunile de abilitare – reabilitare, prima referindu-se la acele funcţii care nu mai pot fi recuperate. În schimb prin mecanisme de compensare se pot forma abilităţi, capacităţi bazale pentru integrarea socială şi profesională.

13.Conceptul de şanse egale, reprezintă rezultatul prin care diferite sisteme ale societăţii şi mediului, precum serviciile, activităţile culturale, informarea şi documentarea, sunt puse la dispoziţia tuturor, în particular a persoanelor cu dizabilităţi. Termenul de egalizarea şanselor (crearea de şanse egale) este procesul prin care diferitele sisteme sociale şi de mediu (infrastructură, servicii, activităţi informative, documentare) devin accesibile fiecăruia şi în special persoanelor cu handicap. 14.Termenul servicii de sprijin, se referă la acele servicii care asigură atât independenţă în viaţa de zi cu zi a persoanei cu handicap cât şi exercitarea drepturilor ei (dispozitive de asistare, servicii de interpretare, asistent personal, servicii de îngrijire comunitară). 15.Pentru protecţie specială, s-a propus următoarea definiţie: “Protecţia specială cuprinde totalitatea acţiunilor întreprinse de societate în vederea diminuării sau chiar înlăturării consecinţelor pe care deficienţa cauzatoare de handicap (considerată factor de risc social) o are asupra nivelului de trai a persoanei cu handicap.” Se doreşte ca termenii de: invalid, irecuperabil, needucabil, inapt/incapabil de muncă să nu mai fie folosiţi în caracterizarea persoanelor cu dizabilităţi, deoarece ei nu reprezintă realitatea şi anulează personalitatea şi capacităţile persoanelor.

B. Conţinutul şi structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relaţiile cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe.
Obiectivul fundamental al serviciilor sociale este centrat pe menţinerea, refacereaşi dezvoltarea capacităţilor individuale necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situaţii dificile pe care persoana nu le poate soluţiona de una singură şi asigurarea unui suport pentru persoanele care nu au posibilitatea să îşi dezvolte propriile capacităţişi competenţe necesare pentru desfăşurarea unor activităţi socialmente utileşi care să favorizeze integrarea lor socială. Elementele fundamentale care orienteazăşi susţin activităţile din domeniul serviciilor sociale sunt: ▪ respectarea demnităţii umane - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberăşi deplină a personalităţii;

politologie. care analizeaza raporturile de informare si de formare realizabile in diferite contexte sociouma-ne prin rationalizarea actiunii in sens teleologic (prin raportare la scop) si tehnologic (prin interactiunea subiect-obiect ( Gleason. Jurgen. geografie. care studiaza comunitatea umana la nivel macrostructu-ral sau microstructural. H. ▪ subsidiaritatea . semiologie. psihologie.instituţiile publiceşi organizaţiile societăţii civile cooperează în vederea organizăriişi dezvoltării serviciilor sociale. plasata alaturi de sociologie. conform unor principii si legitati specifice care reglementeaza desfasurarea probabila a fenomenelor educationale. Statutul pedagogiei de stiinta a educatiei/despre educatie reflecta complexitatea obiectului de cercetare . psihologie sociala. istorie. .statul intervine atunci când iniţiativa locală nu a satisfăcut sau a satisfăcut insuficient nevoile persoanelor aflate în dificultateşi care au nevoie de servicii din domeniul social. antropologie. . social si de comunicare) plaseaza pedagogia la intersectia dintre stiintele umane. institutiile si relatiile rezultate in contextul acestora ( Freund. Pedagogia este stiinta care are ca obiect de studiu specific dimensiunea functio-nal-structurala a educatiei abordabila metodologic din perspectiva finalitatilor specifice care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii umane prin valorificarea corelatiei subiect/educatorobiect/educat. . .). antropologie sociala. ).▪ universalitatea . Perspectiva epistemologica evidentiaza calitatea pedagogiei de: a) stiinta umana. în condiţiile prevăzute de lege. ▪ parteneriatul . ▪ solidaritatea socială. Pedagogia actioneaza astfel la .comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale. lingvistica. stiintele cognitive. operele. la nivel de sistem si de proces.activitatea de formaredezvoltare permanenta a personalitatii umane . Julien. Abordarea sistemica a educatiei (ca fenomen uman. filosofie. etnologie. b) stiinta sociala. stiintele sociale. pentru menţinereaşi întărirea coeziunii sociale.analizat/analizabil din diferite perspective istorice si metodologice. etnologie. .fiecare persoană are dreptul la asistenţă psihopedagogicăşi socială. Habermas. c) stiinta a comunicarii. care au ca obiect de cercetare diversele activitati umane".A. alaturi de filologie.. filologie. plasata alaturi de "economie. demografie.

proiectarea curriculara). pluridisciplinar ( Barreau. Herve. transdisciplinar. specific sistemelor socioumane. Jose. pedagogul. Daniel. b) globalitate (integralitatea activitatii de educatie in calitatea sa de activitate de formaredezvoltare permanenta a personalitatii). Analiza termenului de pedagogie intretine o anumita conotatie restrictiva. de tip sistemic ( importanta corelatiei dintre teoria si practica pedagogica. domenii socioumane de mare complexitate care solicita numeroase cercetari fundamentale si aplicative. inlocuieste determinsmul cauzal. Ea dezvolta conceptele fundamentale. . b) delimitarea obiectului de studiu specific concentrat asupra nucleului functional-structural al activitatii de educatie (in timp ce celelalte stiinte socioumane inrudite cu pedagogia studiaza campul de influente psihosociale care inconjura nucleul activitatii/actiunii de educatie sau unele elemente ale nucleului . ). Prin abordarea sistemica a educatiei pedagogia poate raspunde provocarilor culturale si etice ale dezvoltarii tehnologice. autoreglare ( rolul conexiunii inverse pozitive in perfectionarea continua a actiunii educationale). Olivier. Luis. .-). Reinterpretarea termenului de pedagogie presupune: a) reconsiderarea sensului etimologic din perspectiva disponibilitatilor formative maxime ale personalitatii umane.nivelul unui sistem deschis care presupune intelegerea educatiei in contextul unor relatii permanente cu mediul. relatii care angajeaza valorificarea resurselor entropice. c) interactiune (intre elementele functional-structurale ale educatiei/ actiunea educationala. adaptandu-le la specificul activitatii de educatie: a) finalitate .specific naturii). e) modelare. exemplare in perioada copilariei dar inepuizabile pana la sfarsitul vietii (fapt demonstrat de cercetarile intreprinse in domeniul psihologiei varstelor si de experimentele sociale realizate la nivelul educatiei permanente) Garrido. comunicarii. sanatatii. . intradisciplinar. necesara pentru echilibrul societatii. intre elaborarea cognitiva a ipotezelor pedagogice si probarea operationala a acestora. interdisciplinar. paid = copil. d) autoorganizare. intre managementul informarii pedagogice si cel al deciziei pedagogiei. relatii de conexiune inversa interna pozitiva. ). . de ordin disciplinar. Ea poate fi plasata alaturi de alte stiinte angajate in studiul unor activitati din domeniul politicii. Garcia. paedagogus era "un sclav care avea sarcina de a conduce copilul la scoala"). confirmate in teoria sistemelor ( Durand. agoge = a conduce) si istoric (in traditia antica. Aceasta conotatie negativa este confirmata si la nivelul teoriei pedagogice acuzata uneori de promovarea unui discurs diluat sau dilatat de "clisee verbale" si de "sloganuri ideologice" extrapolate pana la "apropierea extremelor de orice fel" ( Reboul.orientare spre valori pedagogice (determinismul teleologic. in limba greaca. fiind angajata intr-o opera formativa deschisa. . evidenta in plan etimologic (paidagogia = a conduce copilul.

ca si deschiderea conceptelor operationale. modele si principii care vizeaza dinamica si armonizarea situatiei pedagogice" (la nivelul raporturilor dintre: actiunile-relatiile-continutulmediui educatiei) . c) promovarea unor metodologii specifice si a unor principii si legitati specifice.) dar si "mai modesta" (prin caracterul descriptiv si prescriptiv degajat) . . dinamica lor specifica studiata de stiintele pedagogice/educatiei ( Stiintele educatiei/pedagogice). Dictionary of Education. .La . o noua perspectiva de abordare. . .functional-structural. . filosofiei etc. . mai larga (prin integrarea diverselor branse ale psihologiei. evaluarea rezultatelor prin raportarea acestora la scopurile prevazute si la procesul de instruire realizat ( Foundation in education. psihologice. finalitati microstructurale. Lexique des sciences de l'education.. ). didactice etc. institutii de invatamant) Dictionar de pedagogie contemporana. permite intelegerea corespondentelor si a contradictiilor functionale care asigura evolutia structurilor educatiei."arta. . Dictionarele de specialitate evidentiaza deferite aspecte specifice pedagogiei. aplicative in diferite contexte sociale.disciplina "cu o noua legatura teoretica" exprimata sub genericul stiintele educatiei care "construiesc in jurul obiectului de cercetare mai vechi. ."stiinta a educatiei bazata pe un ansamblu de cunostinte" sistematizate la nivel teoretic (concepte. economiei. angajate in sensul optimizarii raporturilor dintre conceptele pedagogice fundamentale si conceptele pedagogice operationale. legi. invatamant. la nivel de: . . curriculum. sistem de educatie. practica sau profesie care vizeaza activitatea de instruire organizata in mod sistematic" in cadrul unui proiect bazat pe: alegerea scopurilor. Leandre.. sistem de invatamant."ansamblu de teorii" inspirate din stiintele socioumane si din experientele profesionale care asigura fundamentarea unei conceptii despre dirijarea logica a activitatii de educatie (Coudray. prin intermediul unor metode specifice care valorifica notiunile de baza ale domeniului (pedagogie.Dictionnaire actuel de l'education. abordate din perspectiva particulara).Drouin. . sociologiei. mobilitatea si echilibrul ace-tora. reforma educatiei/invatamantului). educatie. . pregatirea problemelor principale. Anne-Marie."stiinta a educatiei cu caracter normativ care elaboreaza teorii. istoriei. executarea programelor pentru atingerea performantelor principale. in mod explicit. Aceasta este definita. subiect si obiect al educatiei. finalitati macrostructurale. principii angajate in explicarea si interpretarea fenomenului educatiei) si practic (metode si tehnici de "indrumare a actiunilor concrete de formare a omului pe baza rezultatelor obtinute de cercetarile pedagogice") . . Stabilitatea epistemica a conceptelor fundamentale (educatie. cu statut academic care studiaza educatia ca proces de perfectionare a omului". mots . faptul educativ". . ) .Dictionar de pedagogie."stiinta sociala.). . proces de invatamant. .

). a) Etapa desprinderii pedagogiei de filosofie este marcata prin doua tendinte distincte: elaborarea unui discurs autonom in termeni de filosofie a educatiei ( elaborarea finalitatilor). c) Etapa extinderii cercetarilor interdisciplinare si transdisciplinare din perspectiva istorica (istoria pedagogiei). este marcata prin promovarea unui nou discurs specific stiintelor pedagogice/educatiei. Saltul de la pedagogie la stiintele educatiei presupune consolidarea epistemologica a urmatoarelor tipuri de discipline pedagogice: a) discipline de baza: teoria educatiei (studiaza conceptele pedagogice fundamentale)."ansamblul de referinte si de demersuri stiintifice considerate capabile sa clarifice educatia" la nivel macrostructural (raportarea educatiei la fenomenele demografice. operabile in domeniul stiintelor socioumane. d) Etapa aprofundarii discursului pedagogic este marcata de efortul inregistrat in planul elaborarii unor demersuri epistemologice proprii noilor stiinte ale educatiei. la nivel functional-structural-operational). stiintifizarea unui discurs autonom in termeni de experimentare a educatiei ( pedagogia experimentala dezvoltata prin extrapolarea metodelor de cercetare specifice stiintelor biologice). . . cunoasterii elevului. care stimuleaza o anumita stabilitate a conceptelor fundamentale dar si "o imprecizie notorie" a termenilor aplicabili in contexte si situatii particulare ( Dictionnaire actuel de l'education. cibernetica Apedagogia cibernetica). . Larousse. teoria curriculumului (studiaza proiectarea si dezvoltarea pedagogica la nivel de sistem si de proces).pedagogie. teoria instruirii/didactica generala (studiaza procesul de invatamant. tendinta sociologizanta (care absolutizeaza rolul factorului extern al formarii-dezvoltarii personalitatii). Paris. culturale. . manageriala Amanagementul educatiei) etc. Evolutia pedagogiei poate fi analizata la nivelul a patru etape distincte. psihologia educatiei (studiaza problematica: invatarii scolare.stiinta si arta de a instrui si de a forma individualitatile umane. . -): . b) discipline rezultate din diferite raporturi interdisciplinare: filosofla educatiei (studiaza problematica: finalitatilor educatiei. .. institutionale) si microstructural (raportarea educatiei la fenomenele psihologice si biologice si la situatiile didactice generale si speciale) Dictionnaire encyclopedique de l'education et de la formalion. semnificative la scara istorica si in contextul unor demersuri de tip interdisciplinar. ). . efici-entizarii comunicarii pedagogice/ logica invatarii). stabilitatii conceptelor pedagogice. economice. personalitatii . . . economica Aplanificarea invatamantului). .). politica Apolitica educatiei). "permitand fiecareia realizarea sa ca personalitate si ca inteligenta" ( Dictionnaire de la philoso-phie. b) Etapa raportarii pedagogiei la progresele inregistrate in stiintele socioumane este marcata prin doua tendinte opuse: tendinta psihologizanta (care absolutizeaza rolul factorului intern al formariidezvoltarii personalitatii).

A) Teoriile educatiei. ceea ce extrapoleaza importanta "mediului natural" in defavoarea "mediului social". e) Pedagogia creatoare (dupa ): finalitati determinate la nivelul modelului cultural al societatii postindustriale. informationale). d) Pedagogia globalista (anii -): finalitati determinate la nivelul modelului cultural al societatii industrializate care vizeaza formarea omului complex. ).profesorului. cu accente politice si politehnice inregistrate pana in anii . intre dezvoltarea psihologica si dezvoltarea pedagogica). contureaza mai multe modalitati de deschidere teleologica a activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii: a) Pedagogia traditionala (secolul XIX): finalitati determinate aproape exclusiv de autoritatea profesorului. organizatiei srolare. Glibert. b) Pedagogia noua (sfarsitul secolului XIX . materiale. B) Teoriile contemporane ale educatiei inregistreaza confruntarea . planificarea educatiei/invatamantului (studiaza procesul de oprimizare a raportului dintre dezvoltarea socioeconomica si dezvoltarea educatiei/invatamantului din perspectiva valorificarii depline a resurselor pedagogice/umane. c) discipline rezultate din raporturile angajate cu diferite metodologii/strategii de cercetare: pedagogia comparata (studiaza asemanarile si deosebirile existente la nivelul unor conceptii pedagogice si sisteme de educatie/invatamant. ceea ce intretine ruptura dintre "scoala si viata". la nivel macrostrucrural-microstructural. managementul educatiei (studiaza conducerea globala-optimastrategica a educatiei/invatamantului. de tip informatizat.inceputul secolului XX): finalitati determinate aproape exclusiv de "cerintele copilului". pedagogia experimentala (studiaza educatia/invatamantul cu mijloacele stiintelor pozitive. istoria pedagogiei (studiaza evolutia gandirii pedagogice si a institutiilor de invatamant intr-o perspectiva metodologica nationala-universala.De Landsheere. c) Pedagogia sociala (prima jumatate a secolului XX): finalitati determinate prioritar de "cerintele societatii". invatamantului. multilateral. care vizeaza formarea unei personalitati adaptabila la o lume aflata in schimbare rapida. ca un proces complex si contradictoriu care vizeaza identificarea mijloacelor optime de cercetare a realitatii educationale. la nivel de sistem si de proces). financiare. relatiilor de comunicare-cunoastere-creatie intre elev si profesor. factorilor sociali ai educatiei/invatamantului. planificarii educatiei/invatamantului). total. Modernizarea pedagogiei apare. sociologia educatiei (studiaza problematica sociala a: educatiei. ""eo-riile dezvoltate de-a lungul timpului angajeaza diferite circuite metodologice si operationale. constatativa-interpretativa. prin mijloace consta-tative si prospective). care pot fi clasificate in functie de gradul de deschidere teleologica asigurat ia nivelul proiectarii activitatii de educatie si de instruire. diacronica-sincronica). devenite clasice. mai ales in "tarile socialiste". astfel. aplicate in sens restrans/"studiul empiric cantitativ" si in sens larg/cercetare calitativa riguroasa .

b) Organizarea educatiei presupune "a conduce natura spre cultura". intre modelul pedagogic al societatii industrializate (cu resurse pe cale de epuizare) si modelul pedagogic al societatii postindustriale.centrate pe valorificarea la maximum a factorilor care asigura transformarea ascendenta a societatii. prin deschiderea spre educatie permanenta). prin actiune supusa normelor sociale/ Emile Durkheim. -. care asigura formarea generala.centrate pe transcendenta metafizica si religioasa a educatiei. Pedagogia contemporana valorifica acumularile istorice relevante la nivelul conceptiilor promovate in: antichitate ("educatia consta in ajutorul dat copilului pentru a deveni om"). f) Teoriile academice . c) Teoriile psihocognitive centrate pe stimularea la maximum a capacitatilor de invatare. angajarea tehnicilor de actiune/ Freinet. integrala . e) Teoriile socioculturale . prin "reintoarcere la surse. afirmata deplin in prima jumatate a secolului XX. Renastere (educatia revine la problematica omului.secolul XX. prin "asamblarea universalului si a individualului". anticipeaza dezvoltarea "educatiei noi".centrate pe valorificarea culturala a interactiunilor dintre factorii sociali ai educatiei. informatizate (pe cale de institutionalizare): a) Teoriile spiritualiste . "urmarind dezvoltarea sa completa. prin stiinte pozitive si umaniste. autodeterminare. prin "scoala muncii". adaptarea didacticii la psihologia copilului si la evolutia psihologica a copilului. d) Teoriile sociale .-): a) Scopurile educatiei angajeaza natura specifica a copilului valorificata/valorificabila in sensul dezvoltarii si a adaptarii sale la mediul social / John Dewey. a personalitatii umane ( Les Theories contemporaines de l'education. cu toata "posteritatea sa contradictorie". Jacques. prin "armonizarea finalitatilor sociale cu structurile individuale/ Jean Piaget. dezvoltarea metodelor educative considerate eficiente (noninterventie. b) Teoriile personaliste .ideologica. Pedagogia lui Jean-Jacques Rousseau. . .Ulman. fundamentala. valorificarea dinamicii grupului. care consta in ajutorul dat copilului sa-si asumae conditia umanitatii"). ). .centrate pe valorile clasice deschise. c) Stimularea invatarii devine conditia dezvoltarii personale realizabila prin: "eliberarea constrangerilor" in acord cu "determinarea valorilor fundamentale ale existentei". reflectata si la nivelul finalitatilor. nondirectivitate. . centrata asupra faptului ca educatia presupune respectarea naturii specifice copilului. relevata la granita dintre secolul XIX . Jacques. angajarea colectivitatii scolare . Evul Mediu (educatia devine opera bisericii avand ca vocatie "pregatirea salvarii omului prin respectarea si indeplinirea cuvantului lui Dumnezeu"). opera strategica realizabila in diferite variante strategice (prin "subordonare fata de viata spirituala". Semnificative sunt urmatoarele idei care marcheaza evolutia pedagogiei ( Ulman.centrate pe emergenta fortelor interne ale educatiei. societatea moderna ("educatia consta in capacitatea de a conduce fiinta umana de la natura sa concreta la natura sa ideala") .

b) nivelul caracteristicilor generale care vizeaza critica finalitatilor externe. de la dorintele si posibilitatile sale de exprimare". d) Dezvoltarea unor domenii ale cercetarii: istoria educatiei. psihologia invatarii. critica metodelor pedagogice (centrate pe transmiterea cunostintelor). care concepe educatia conform experientei naturale a copilului fara a conferi acesteia un scop exterior. critica profesorilor (care impun cunostintele). rolurile si functiile pedagogiei". ci ca "o parte mica" din evolutia omului. in esenta.Passeron). subiectul. definind. "punand in cauza institutiile. valorificarea ritmului sau de dezvoltare. . desfasurare libera a interesului. propriu copilariei si fiecarui copil in parte. "lent si manifest". sociologia educatiei. tehnicile. pedagogiei conflictelor. pedagogia dinamicii grupului) cat si "instantele experientei pedagogice contemporane" Aimperativele pedagogice /ritmul. pedagogiei interesului. idee lansata de Jean-Jacques Rousseau (-). artei teatrale. angajarea invatamantului programat). reorganizarea discursului educatiei/instruirii printr-o "deplasare institutionala" (cresterea rolului educatiei nonformale si informale). pedagogiei proiectului. . Sunt relevante trei niveluri critice: a) nivelul planurilor de referinta generala care vizeaza critica institutiei scolare (sursa de reproducere a societatii de consum si a inegalitatilor sociale/ I. pedagogia institutionala. anti-pedagogia. c) nivelul implicatiilor socioculturale care vizeaza critica reprezentarilor si a conceptiilor despre cunoastere.C. psihologia educatiei. Jean-Paul. pedagogiei prin obiective) . pedagogiei imaginarului. J.-). centrata pe munca manuala in grup. relatiile "ca motor al formarii".Bourdeau. psihodramei. analizelor de text etc. "Noile pedagogii" sintetizeaza contributia "educatiei noi".Illich: P. . "Anti-pedagogia" depaseste pragul pe care pedagogia negativa -a evitat. pedagogiei desteptarii. "Pedagogia negativa" valorifica ideea "libertatii negative". reonentarea obiectivelor educatiei de la "reproducerea culturii" la "producerea" acesteia in sensul unor exigente socio-profesionale viitoare (Resweber.Makarenko. Ele vizeaza: respectarea copilului ca "subiect epistemic": tratarea sa nu ca "un mic adult". functiile corpului. grupa. "Scoala de la Hamburg" (-) aplica tezele experimentate de Lev Tolstoi la Iasnaia Poliana (-) in termenii unei educatii bazate pe autogestiune. angajare intr-o viata comunitara. critica relatiilor pedagogice care blocheaza liberatatea de expresie a elevului.idem. "Pedagogia institutionala" propune o noua paradigma a educatiei care depaseste perimetrul institutiei scolare angajand resursele . Pe acest fond evolueaza atat "curentele pedagogice contemporane" Apedagogia negativa. pedagogia terapeutica. critica programelor unilaterale lipsite de practica sportului. "articuland cele doua niveluri". acele "teorii si practici pedagogice care in loc sa se impuna din exteriorul copilului se dezvolta plecand de la nevoile acestuia. strategiile pedagogice /tipice pedagogiei interactionale. educatiei corporale si verbale.

teoria curriculumului) la nivelul epistemic derivat (managementul educatiei. imaginare/ rolul grupei care opereaza intre rolul real si cel imaginar) si extrascolare (familie. b) dezvoltarea teoriilor specifice la niveluri de generalitate care evolueaza de la domeniul epistemic intern (teoria educatiei. Demersul propus angajeaza "grupa de pregati re"Itraining group. .).D. functia liderului. ). Pedagogia "dinamicii grupului" se afla la intersectia dintre "pedagogia intitutio-nala" si "pedagogia terapeutica".Moreno). "Pedagogia terapeutica". Pe de alta parte experienta pedagogica impune la nivelul tuturor curentelor "imperativul raportarii libertatii la institutie si a institutiei la politica" (idem. . Strategiile propuse deplaseaza relatia pedagogica profesor-elev in directia unor noi raporturi institutionale. Modelele avansate subliniaza: unitatea grupei. Strategiile propuse angajeaza diferite metode: nondirective ("centrate pe relatia cu clientul". agenti economici etc). comunitate. traditionale care pune accent pe cunostinte/savozr si capaci-tati/savo/r-faire) ci si provocarea acesteia (printr-o activitate de educatie care pune accent pe actiunea de invatare-formare/^avo/r-efre si de formare-dezvoltare&avo. miza politica reprezinta simultan si o miza culturala ("a da reperele culturale necesare in achizitionarea structurilor stiintei". -.Vasquez) si socioanalitic (M.Oury.psihosociale ale (micro)grupului. subiacenta pedagogiei institutionale. utilizata ca instrument de analiza psiho-socio-terapeutica (Rogers. ): a) aprofundarea obiectului de studiu pe fondul extinderii acestuia "de la domeniul material pana la domeniul epistemic cel mai meta-reflexiv si abstract". defineste o atitudine globala necesara in conditiile blocarii relatiei educationale/didactice. teoria instruirii.L.Winnicott).J. Noile stiinte ale educatiei avanseaza o paradigma a complexitatii si autonomiei care angajeaza. Ideea institutiei "articuleaza astfel un ansamblu de efecte" pe care grupa tinde sa le valorifice intr-o suprafata organizationala revendicata altfel aproape exclusiv de scoala. Lewin). interpretabile in sens psihanalitic (F. valorificabile in special in mediul scolar. dezvoltata in sensul autogestiunii sau in sensul "intalnirii afective". Georges. C. Rogers). A. resursele psihopedagogice rezultate din dinamica grupei. . idem. de dezvoltare afectiva (centrate pe surprinderea efectiva a seifului/sinelui . de cultivare a spontaneitatii (bazate pe tehmci de psihodrama . organizationala: simbolice/ dimensiunea inconstientului colectiv. scolare (reale/ dimensiunea materiala. "Noile pedagogii" angajeaza un asemenea model care vizeaza nu numai reproducerea culturii (modelul pedagogiilor clasice. c) esentializarea raporturilor dintre subiectul lemi\di\or si obiectul/receptor la nivelul unui model abstract care defineste corelatia necesara dintre subiect . planificarea educatiei). in cazul educatiei. Moreno.Lobrot).>-v/vre) idem. in mod special ( Lerbet.

este rezultatul abordarii problemelor importante ale educatiei nationale de marile personalitati ale epocii (Nicolae Balcescu. . Ion Heliade Radulescu. "care angajeaza dinamica interna a sistemului de educatie dar si toate relatiile acestuia cu mediul" (idem . Procesul de aparitie si de dezvoltare a pedagogiei in Romania este marcat de trei etape distincte dar complementare: A) etapa constituirii pedagogiei ca disciplina de studiu relativ distincta. ).Lay. E.A.Meumann). Dezvoltarea unei pedagogii experimentale presupune raportarea la modelele straine consacrate (A. seminar pedagogic. care tipareste un curs de pedagogie.Simion Barnutiu (-). istoriei. Titu Maiorescu etc). d) integrarea conceptelor pedagogice cumulate sau faramitate in/de diferite "modele polireferentiale" .Haretismul) pe baza unei conceptii democratice despre educatie si pe credinta in valorile scolii nationale. filosofiei. . ministrul invatamantului (-. Procesul de stiintifizare declansat consemneaza doua tendinte notabile: dezvoltarea unei pedagogii experimentale. cu influente semnificative prelungite pana in anii -.Stiintele pedagogice/educatiei. cultura formala. esteticii. Mihail Kogalniceanu. C) etapa evolutiei pedagogiei la nivelul unui discurs epistemic specific siintelor educatiei/pedagogice. volum elaborat de Stefan Barsanescu. .Spini Haret (-) .intrun cadru teoretic si metodologic.«//educator (care initiaza cunoasterea prin gestiunea informatieicomunicarii-creatiei pedagogice) si "subiectul" /educat (care dobandeste cunoasterea prin activitatea de receptare a mesajului si de prelucrare a acestuia in sensul logicii invatarii si a autoinstruirii/autoedu-catiei). -) considerat "ctitor al invatamantului modern romanesc" prin legile propuse care promoveaza reforma la nivel de sistem (liceu unitar.Constantin Dimitrescu-Iasi (-) . folosind o terminologie adecvata: pedagogie generala. b) Etapa definitivarii pedagogiei ca stiinta a educatiei poate fi delimitata la nivelul primei jumatati a secolului XX. program. Ion Ghica. B) etapa constituirii pedagogiei ca stiinta a educatiei ( Istoria stiintelor in Romania. -. instructiune. educatiune corporala.) .care are contributii esentiale in fundamentarea legislatiei haretiene si prin activitatea depusa ca intemeietor si conducator al "Revistei pedagogice". W. invatamant profesional flexibil. A) Etapa constituirii pedagogiei ca disciplina de studiu relativ distincta. delimitat cu rigurozitate si flexibilitate. Pedagogia. sustinut la Universitatea din Iasi.profesor de pedagogie la Universitatea din Iasi . realizata pe parcursul secolului al XlX-lea.Binet. realizabila . . cultura materiala. scoala rurala pentru adulti etc.profesor de matematica si de mecanica la Universitatea din Bucuresti. dezvoltarea unei pedagogii fundamentate pe studiul psihologiei dar si al eticii. in acest context pot fi evidentiate trei contributii specifice: .

Aprofundarea celor doua tendinte in perioada interbelica permite afirmarea a doua "scoli" de gandire pedagogica: . Pedagogia contemporana. profesor de pedagogie la Universitatea din Cluj.C.Stefanescu-Goanga (Selectiunea capacitatilor: Orientarea profesionala. realizat in diferite contexte doctrinare si metodologice. "bazandu-se pe cunoasterea naturii . sustinute de G. . ). N. de ordin filosofic si sociologic. . pedagogia experimentala/sinteze de aplicatii practice inclusiv in domeniul didacticii considerata "o aplicare a psihologiei la invatamant"). In "Introducere in pedologie si pedagogie experimentala () este sustinuta ideea trecerii de la pedagogia livresca la pedagogia experimentala (bazata pe metode active. c) istoria pedagogiei. profesor de pedagogie la Universitatea din Iasi (Curs de pedagogie generala. bazata pe studii de psihologie experimentala. )."Scoala de la Bucuresti". Semnificativa este contributia lui Vl.G. . Educatie si cultura. . I. a) G. . evidentiaza.I. . Dezwltarea unei pedagogii fundamentata pe studiul psihologiei dar si al eticii. . .Gabrea. Constantin Narly (Cernauti).Ga-vanescul (-). realizate sub conducerea profesorului F. Elemente de psihometrie. bazata pe studiul idealului pedagogic si al conditiilor necesare educatiei pentru adaptarea ei la specificul societatii romanesti.Rosea (Masurarea inteligentei si debilitatea mintala. -. D.reperele necesare pentru definirea corecta a pedagogiei. I. ). de interes practic.Ghibu (Cluj). dar si de reprezentanti ai altor centre universitare: Stefan Barsanescu (Iasi). ). profesor de pedagogie la Universitatea din Bucuresti. filosofiei. sustinerea unor excese pedocentriste). ). cu implicarea unor psihologi importanti: Al. Simion Mehedinti. Stiintifizarea pedagogiei presupune dezvoltarea acesteia in trei parti toate adunate in jurul unui obiect de studiu comun. educatia: a) pedagogia generala sau filosofica. Istoria pedagogiei. Todoran (Psihologia educatiei.ani") dar si cu limite teoretice si metodologice evidente (conceperea pedagogiei ca psihologie aplicata. neglijarea finalitatilor. Didactica generala. Pedagogia generala. .Margineanu (Psihologia invatarii. in special.Ghidionescul. ). Stanciu Stoian. stiinta normativa a educatiei care.Petrescu. O.G."Scoala de la Cluj". din stiintele biologice). b) pedagogia practica sau metodologia. cu propuneri avangardiste in epo-ca/"prelungirea invatamantului elementar pana la .Antonescu. cu semnale pozitive (o pedagogie practica. realista. Psihotehnica.prin studii de psihologia copilului (cu metode experimentale preluate. pedagogia filosofica/elaborarea normelor si a scopurilor educatiei. esteticii. Antonescu (-. adaptabile la natu a psihofizica a elevului) pe fondul dezvoltarii unor ramuri ale pedagogiei (pedagogia psihologica/fundamentarea educatiei pe cunoasterea copilului. Psihologia invatarii. reprezentat al pedagogiei filosofice. istoriei apare ca o tendinta reprezentativa in opera lui I.

reprezentant al . nationala. sociala. . in calitatea acesteia de fundament pe care se ridica personalitatea. plecand de la individualitate. Iar personalitatea reprezinta cea mai inalta insusire a "omului de vocatie" . . idee reluata si in studiul intitulat. organice pentru formarea-dezvoltarea organica.necesitatea "stiintifizarii pedagogiei".Gabrea (-. continutului. . studiul metodelor de educatie si invatamant.scopul specific fiecarui continut al educatiei: "maturiatatea de judecata" (in cazul educatiei intelectuale). formelor educatiei etc. b) I. . "trecerea de la convingere la actiune" (in cazul educatiei morale). principiul educatiei organiciste vizeaza respectarea cerintelor interne considerate vitale. a celui educat)'. profesor de pedagogie la Universitatea din Bucuresti. integrala. morala. in mod semnificativ. ). . . sectia de proanda si relatii. c) C. "Pedagogia ca stiinta si ca obiect de invatamant". profesor de pedagogie la Universitatea din Iasi. stabileste un sistem de principii. . indicate de insusi organismul caruia ne adresam" pentru reusita operei de formare spirituala in conditiile "scolii formativ-organiciste"'.problemele fundamentale ale pedagogiei (idealul educatiei. "Tehnologia didactica". continutul educatiei/intelectuala. globala. continuator al pedagogiei filosofice.personalitatea culturala (omul creator de valori culturale) si morala ("latura cea mai valoroasa a fiintei omenesti care este constiinta morala").importanta idealului. ). Personalismul energetic. "Pedagogia generala". dupa care se va indruma influenta intentionata a educatorului asupra celui educat". respectiv formarea acestuia. .Radulescu-Motru (-) poate fi incadrat in curentul pedagogiei filosofice prin ideile emise despre necesitatea elaborarii unui ideal al educatiei viabil in conditiile specifice societatii romanesti ( Vocatia. . activitate care il personalizeaza."o imbinare de factori sufletesti care mijlocesc o activitate libera dupa norme sociale si ideale".principiile educatiei formativ-organiciste Aprincipiul educatiei formative vizeaza cunoasterea si valorificarea resurselor interne ale celui educat. "Unitatea pedagogiei contemporane ca stiinta a educatiei". .omenesti si tinand seama de idealul catre care trebuie sa tinda omenirea. metodelor. "Didactica". "care trebuie sa se subordoneze unor conditiuni interne. biblioteca pedagogica. . continutul si metodele educatiei. serviciul statistic. oficiul de studii/cu trei sectii: studiul individualitatii copilului. Romanismul. . muzeul pedagogic. d) Stefan Barsanescu (-. ).sensul idealulului educatiei .l. Individualitate si personalitate". evidentiaza: .necesitatea organizarii unui centru national de documentare pedagogica functional prin institutiile proiectate. Acest ideal vizeaza "omul capabil de munca statornica".importanta elaborarii idealului pedagogic. "Scoala creiatoare.

reprezentant al pedagogiei filosofice. pe baza individualitatii dar si a socializarii'. pentru pregatirea practica a elevilor).Antonescu. metoda hermeneutica) angajate in stabilirea legilor specifice domeniului. . experimentul pedagogic. . care anticipeaza ideea educatiei permanente.resursele elaborarii unei pedagogii stiintifice. "Politica scolara si culturala a satului".dezvoltarea pedagogiei generale in contextul unui sistem al stiintelor educatiei care presupune promovarea unor noi ramuri si domenii de cercetare. munca productiva (economie si tehnologie).conceperea idealului pedagogic prin raportarea acestuia la valorile sociale cele mai relevante intr-o anumita societate determinata istoric. profesor de pedagogie la Universitatea din Cernauti si din Bucuresti. .elementele didactice necesare pentru elaborarea unor planuri de lectie-tip (introducere-tratare-incheiere). ). )."temei al culturii nationale" si al unei pedagogii realiste. bazata pe metode obiective (observatia sistematica. Pedagogia generala. elev al lui G. . frumos (estetica). . ). e) Constantin Narly (-. metoda comparata si istorica. care reprezinta "maximum de desavarsire intr-o fiinta umana".G. evidentiaza: . ordine (stiintele politice). educatiei intelectuale etc). Istoria pedagogiei. . . ("Politica culturii".reperele necesare pentru definirea educatiei ca actiune de influentare constienta care angajeaza un ansamblu de mijloace si dimensiuni specifice (educatiei fizice. "Regionalismul educativ". . reprezentant al pedagogiei sociale. educatiei vointei.Petrescu (-. pentru trairea valorilor culturale. care propun diferite tipuri de planuri de lectie (pentru asimilarea stiintei si culturii. personalitatea. dependente de o perspectiva sociologica. evidentiaza: .necesitatea definirii pedagogiei ca "stiinta a educatiei. care vizeaza "o multipla educatie a . considerate legi de ordin constatativ si determinist dar si de ordin probabilist. dreptate (stiintele juridice). f) I.dimensiunile idealului pedagogic. profesor la Universitatea din Bucuresti.dezvoltarea unei pedagogii a culturii care definitiveaza normele educatiei in functie de principalele valori sociale: adevar (stiinta). profesor de sociologie la Universitatea din Iasi si din Bucuresti. . .criteriile necesare pentru definirea idealului pedagogic. studiul Stiinta si pedagogia natiunii ().C. "Scoala si viata". evidentiaza: -fundamentele educatiei care angajeaza valorile specifice satului romanesc . necesara pentru formularea corecta a idealului educatiei care vizeaza integrarea omului intr-o societate reala (realizabila nu numai prin programe cu o baza prioritar psihologica). evidentiaza: . . bine (etica).promovarea studiilor de teoria instruirii.angajarea actiunii educatiei la nivelul unei opere ample de "pedagogizare a societatii".pedagogiei filosofice/de orientare culturala. g) Dimitrie Gusti (-.

: Cea dintai statistica a invatamantului din Romania intregita. . d) vointa de a realiza cu curaj si sacrificii scopurile sociale si nationale conform celor trei rosturi amintite anterior. in conditiile in care este nevoie de "o noua intelectualitate realista si romaneasca". raportabile la "satul romanesc privit ca totalitate/ "un tot de viata sociala". Prolegomene la o educatie romaneasca. Din problemele localismului educativ. adica actualizarea maximala a potentialului. ci adevarate "valori sociale". h) Stanciu Stoian (-. reprezentant al pedagogiei sociale. integrabile in tendinta pedagogiei sociale: a) o conceptie despre pedagogie care reprezinta. d) accenturea educatiei practice definita ca "scoala a muncii ". in comunitate cu lucrul cultural. c) o metodologie care valorifica intensiv si extensiv resursele pedagogice si sociale ale muncii. satul romanesc. proprie sociologiei. indispensabila insa in procesul de elaborare a unei politici educationale realiste. b) vointa de participare la viata sociala.care duc la infaptuirea natiunii. "potrivirea scolii dupa realitatea umana a unui timp si loc". . prin cercetarile sale despre educatie.rolul metodei monografice. . j) Onisifor Ghibu (-. Din istoria literaturii didactice romanesti. c) vointa de a crea in sanul natiunii valori sociale si culturale.caracteristicile dominante ale idealului personalitatii sociale: a) vointa de a fi ceea ce esti. Puncte cardinale pentru o conceptie romaneasca a educatiei. . Probleme de ieri si de azi ale pedagogie romanesti. relevante prin: "proiectarea unor "unitati de viata'Vcentre de interes adaptate comunitatii locale: activismul comunitar (adaptat localitatii). mari si mici . evidentiaza necesitatea fundamentarii reformelor scolare la nivelul unei politici a educatiei nationale angajata mai ales in "momentele istorice de cumpana" (organizarea scolii romanesti din Transilvania/-: . . reprezentant al pedagogiei sociale (pe filiera Durkheim. adaptarea scolii la mediul natural si social.posibilitatea conceperii pedagogiei ca "stiinta sociala care are ca obiect mai ales mentinerea si promovarea diferitelor unitati sau stari sociale prin conformarea omului la anumite valori izvorate din nevoile societatii insasi". . profesor de geografie ia Universitatea din Bucuresti. . i) Simion Mehedinti (-.necesitatea implicarii unor norme de politica a educatiei. . Gusti). evidentiaza.vointei pentru formarea personalitatii sociale". b) idealul educatiei orientat asupra dezvoltarii personalitatii in cadrul locului si timpului sau. Sociologia si pedagogia satului. evidentiaza: . b) o finalitate a educatiei care vizeaza necesitatea ca absolventii scolii sa reprezinte nu numai absolventi cu diplome. ). c) metodologia de lucru adaptata la activitatea proprie satului. ). Haret. Scoala poporului.necesitatea afirmarii unor principii care corespund acestei conceptii: a) actiunea pedagogica bazata pe cunoasterea satului. adica la structura si functia unitatii de baza a vietii sociale. . profesor de pedagogie la Universitatea din Bucuresti. . ). Alta crestere. profesor de pedagogie la Universitatea din Cluj. in sens larg "grija educativa pentru popor".

. Nicolae . . . . (coordonator). . A. Pelaghia. Teodor. angajata: a) la nivelul elaborarii unor sinteze: Todoran. Gh. Ionescu. . Potolea. Vlasceanu. loan. . coordonatori. . Adrian. Emilian. Barna. loan. Bazele psihologice ale formarii constiintei si conduitei morale a elevilor. Lucia. Ion. . .sociologia educatiei/pedagogie sociala: Paun. .istoria pedagogiei: Zaharian. coordonatori. . . .. . Miron. . . Didactica generala.Dascalescu. Studii de didactica experimentala. . Mitrofan. . . Elisabeta.Bunescu. Radu. . . sub redactie. Lazar. . Pavelcu. Stoian. . Eugen. .Chircev. Emil. Vlasceanu. VI. . . Contributii la orientarea scolara si profesionala).teoria evaluarii: Muster. . ). Vaideanu. Stelia-na. T. Neculau. R. Vladulescu. Mielu. Stanciulescu. . . . Oprescu. Dan. Adrian. .. D. Stanciu. . Dimitrie. coordonatori. . cercetare pedagogica). Pedagogia generala. . . Todoran. Petru. . Tircovnicu. Noveanu. Neculau.introducere in stiinta examenelor. b) la nivelul unor domenii ale stiintelor educatiei/pedagogice: . sub redactie. . . Paslaru. Radu. . . Popescu.Chircev. . . . . . in contextul unor contributii academice (universitare. . Vasile. Neculau. Crisan. . Golu. in cadrul careia "trebuie sa evitam greseala fatala de a ne o-cupa mai intai de forme si abia dupa aceea de fond". . ). Radu. Surdu. . C) Etapa evolutiei pedagogiei la nivelul unui discurs epistemic specific suntelor educatiei/pedagogice este realizata in anii -. Toma. V. ). Ioan. reorganizarea invatamantului din Transilvania/dupa ). Principii de docimologie . teoriei educatiei (George Vaideanu. coordonator. . Nicolae. Neacsu. . loan. loan. . Aculin. Ion.. Lazar. Ioan. -ga. Marin. Instruirea programata. T. Oprea. Miron. A. Verificarea progresului scolar prin teste docimologice. . . V. . -psihologia educatiei/pedagogie psihologica: Zlate. Ermona. . Nicolae. . Lisievici. Nicola. . . .fundamentarea invatamantului in limba romana din Basarabia/-. Popescu-Neveanu. Dimitrie.Bunescu. Dumitru. Surdu. Cerghit. T. . . Maria Giurgea. O. . Vasile. Cazacu. . Ion. Ion. . . Ion. Muresan Pavel. . Kulcsar. . teoriei instruirii si a evaluarii (V. . Stanciu. Strachinaru. Perioada . D. Todoran. Andrei... . Emil. D. . . Ion. . Bu-nescu. . .Muster. Cultura estetica scolara. Mircea. . Ionescu. C. loan. . coordonator. . . George. Negret. Radu. loan. istoriei pedagogiei (Stanciu Stoian. Bontas.poate fi evidentiata prin eforturile inregistate in domeniul pedagogiei generale (Stefan Barsanescu. Jinga.teoria proiectarii: Roman. Cozma. Emil.probleme fundamentale ale educatiei/teoria educatiei: Safran. . Mihai. Dimitriu. . . . loan. Neacsu. Din istoria pedagogiei romanesti. Chircev.C. . loan. Pavelcu. . Adrian. Calin.didactica generala/teoria instruirii: Cergit. . Victor. . A. Salade. Holbau. Radu.Salade. Tiberiu. . Alexandru. . Dumitru.. coordonatori. .

Viorel. Salade D. A. . . Nicolescu. George. etc. Vasile. . .managementul educatiei: Popescu. . Schifirnet.maladia sau traumatismul iniţial. Nicolescu. Lascus. . . Ozunu. dar şi a unor carenţe psiho-afective (pierderea pãrinţilor sau neglijenţa pedagogicã). Cretu.orientarea scolara si profesionala (Holban. . 3. coordonator.Dragu. .informatizarea invatamantului: Noveanu. Florica. Lazar. . . Problematica terminologiei în literatura de specialitate. . Andrei. de locomoţie. . Liviu.. Jinga. (coordonator). Nicolae. Eugen. . . -politica educatiei (Vlasceanu.. Constantin. Constantin. Tomsa. Petru. . . Carmen. Sacalis. . Gandirea pedagogica. Deficienţe frecvente: auditive. Exemple: incapacitate de comunicare. . . Dragos. . loan. Mihai. . coordonator.pedagogia prescolara: Popescu Eugenia. Dumitrescu. .C. . Strachinaru. Constantin. Problematica terminologiei în literatura de specialitate. . -pedagogia adultului: Bunescu.Educatia. de igienã personalã. Viorel. existente încã de la naştere sau dobândite. . Anca. . -pedagogia elevilor cu aptitudini speciale: Jigau. Cucos. . D. tulburare psihologicã rezultând în urma unei maladii. accident în evoluţia normalã.filosofia educatiei: Goian. intelectuale.pedagogia comparata: Iliescu. B. Dumitru. Dragan. . N. .. Dan. vizuale. . . . coordonator. Sovar. Teoria instruirii. . Matei. . Ion. incapacitatea: reducerea parţialã sau totalã a posibilitãţii de a realiza o activitate (motricã sau cognitivã) sau un comportament. Gheorge (coordonator). . Antonesei. Ion. . Gheorghe. . etc. . Gabriela. Ion. Cezar. Alecu. . . . Vaideanu. . Ghiviriga. Balasa. deficienţa: pierderea sau alterarea unei structuri sau funcţii (leziune anatomicã. Badea. . Verza Emil. . Mihai. Clarificarea noţionalã şi operaţionalã a conceptului de “handicap” 1. Noveanu. . de limbaj. Dima Silvia (coordonator). Salavastru. . Birzea. Voicu. Ion.. loan. C. Teoria educatiei. Gh. Rodica.pedagogia invatamantului special /psihopedagogie speciala: Paunescu. Vasile. Constantin. 2. Didactica generala. . Chircev. . Nicolae.

pot fi vizibile sau invizibile. Atât deficienţele.Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central. temporare sau permanente. . sociale. cu ceilalţi indivizi. Succesul sau insuccesul acşiunii sale va fi deci condişionat. handicapul rezultã din pierderea sau limitarea posibilitãţilor de participare pe picior de egalitate. stãrile de handicap trebuie interpretate ca variabile dependente de situaţii sociale trãite de subiectul în cauzã. progresive sau regresive. de deficienţã. orientare. şi nu de o manierã univocã. autonomie economicã.Incapacitatea depinde. Categorii posibile: handicapuri de independenţã fizicã. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe 1. iar pe de altã parte. la viaţa comunitãţii“. disponibile pentru ceilalţi cetãţeni. ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator. În concluzie. Rolul factorilor endogeni şi exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central. de nivelul posibilitãşilor sale. Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe 1. integrarea socialã. ale analizatorilor şi ale aparatului fonoarticulator. „Handicapul este o funcţie a raporturilor persoanelor deficiente cu mediul lor. cu precădere în cadrul educaţiei speciale II. care le împiedicã sã acceadã la diversele sisteme ale societãţii. Neputând fi determinate prin repere ferme şi rigide. Noi concepte şi schimbări de sensuri ale unor noţiuni din sfera ştiinţelor educaţiei. dar nu obligatoriu. El survine atunci când aceste persoane întâlnesc obstacole culturale. rezultat în urma unei deficienţe sau incapacitãţi care limiteazã sau împiedicã îndeplinirea de cãtre individ a unui rol aşteptat de mediu. Astfel. materiale. starea de handicap exprimã dezechilibrul apãrut în viaţa unui individ în tentativa sa de a-şi asuma şi îndeplini rolul social conferit de colectivitatea în care este integrat. 4. handicap: dezavantaj social. pe de-o parte. de parametrii mediului în care se manifestã. cât şi incapacitãţile. etc.

rezultă dezvoltarea obişnuită. şi psihoafectivi. proprie fiecărui tip de deficienţă.Din interacţiunea obişnuita. care poate da naştere unei deficienţe. adică o stare de handicap consecutiv deficienţei mintale. adică în condiţii defavorabile. Factorii cauzalise găsesc în trei domenii fundamentale: -zestrea genetică . adică perspectivele şi limitele dezvoltării sale. în diferite etape ale procesului de creştere şi maturizare. normală. direcţia. normală a marii majorităţi a indivizilor. complexă şi înlănţuită .ereditatea. mai ales. deficienţe specifice ale genelor: . ritmul şi intensitatea acestei dezvoltări. în totalitatea sa. precum şi o semnificativă diminuare a capacităţii de adaptare şi integrare socială. în condiţii aparte însă. între factorii genetici şi influenţele de mediu (inclusiv influenţele educative) are loc o interacţiune neobişnuită. adică ceea ce este dobândit. dar.a unor factori etiologici nocivi asupra organismului. disfuncţii endocrine etc. în această categorie intră: a) factorii genetici nespecifici (care dau naştere deficienţei mintale endogene). -evoluţia fiecărui individ cu deficienţe. se produce o accentuată scădere a eficienţei mintale. . Când factorii respectivi provoacă leziuni ale sistemului nervos central şi determină o stare de deficienţă mintală. deteminând: -tabloul etiologic sau constelaţia cauzală a deficienţei respective şi o anume simptomatologie. anormală. asupra sistemului nervos central. Etiologia stărilor de handicap consecutiv deficienţei mintale este deosebit de complexă şi variată. b) factorii genetici specifici (aberaţii cromozomiale. -mediul şi educaţia. *Prin acţiunea . această deficienţă este considerată exogenă. a factorilor cauzali. adică ceea ce este moştenit.disfuncţii metabolice.). perinatali.de regulă. în această categorie intrând factorii etiologici prenatali. *O clasificare a factorilor etiologici în cazul deficientelor senzoriale consta în: -factori predispozanţi a căror acţiune începe în primi 727w223h i ani de viata şi determină vulnerabilitatea persoanei faţă de agenţi etiologici care mai târziu vor însoţi apariţia bolii. postnatali.

după ce a fost provocata.a. carentele nutritive.A treia categorie o constituie cauzele care actioneaza dupa nastere. cum ar fi lovirea capului de oasele pelviene. diferite traume fizice.Dintre cauzele care pot actiona in timpul sarcinii. economică. In general .-factori precipitanţi care se produc cu puţin timp înainte de debutul unei tulburări pe care o induc. Aceste cauze se impart in functie de forma si perioada cand apar: 1. spaime. de pot fi incriminate in toate tulburarile de limbaj. -factori de stres. -al doilea nivel e reprezentat de factorii cauzali care determină afecţiunile analizatorilor. le mentionam pe urmatoarele: nasterile grele si prelungite. factorii cauzali acţionează în sisteme dinamice. traumele psihice suferite de gravida. in timpul nasterii sau dupa nastere. incompatibilitatea factorului Rh. accidente mecanice s. Unii autori identifica 3 nivele ale sistemului etiologic: -primul nivel e reprezentat de relaţia cauzală dintre deficienta şi diferitele lezări sau disfuncţii ale analizatorilor. care isi pun pecetea asupra dezvoltarii functionale a fatului. în lanţuri cauzale şi sunt favorizaţi în acţiunea lor de anumite condiţii. citam:diferite intoxicatii si infectii. psihologică. -factori de întreţinere care prelungesc cursul unei tulburări. . care pot provoca leziuni ale sistemului nervos central. *handicapurile de limbaj apar prin actiunea unor procese complexe in perioada intrauterina a dezvoltarii fatului. incepand cu neacceptarea psihica a sarcinii si terminand cu trairea unor stressuri. educaţională care condiţionează apariţia şi manifestarea cauzelor relevate la primele doua nivele. se adauga altele specifice unei categorii date.Din categoria cauzelor care actioneaza in perioada nasterii. La aceste cauze generale. -al treilea nivel este reprezentat de factorii de natură socială. 3. framantari interioare. 2. traumele mecanice care lezeaza fizic organismul fatului. bolile infectioase ale gravidei. asfixiile ce pot determina hemoragii la nivelul scoartei cerebrale.

ele alcatuiesc grupa cea mai mare. mscanismele neurofiziologice ale limbajului. la alienatii mintal. La o analiza mai atenta vom constata ca acestea au o frecventa relativ mare. la cei cu tulburari de memorie si de atentie. de nutritie la nivelul cortexului. Si unele boli ale primei copilarii. rujeola. slaba stimulare a vorbirii copilului in ontogeneza timpurie. scarlatina. O asemenea situatie are loc si in prognatism si progenie ca si in macroglosie sau microglosie. ca meningita. Din aceasta categorie fac parte unele metode gresite in educatie.Acestea pot fi impartite in trei categorii: a) Cauze organice Acestea pot fi de natura centrala sau periferica. medicamentoase. trairea unor stari conflictuale. Astfel. organic sau functional. ci si asupra intregii dezvoltari psihice a omului. b) Cauze functionale Aceste cauze pot produce tulburari ale limbajului care privesc atat sfera senzoriala. cu alcool. care favorizeaza oboseala . Exemplu: lezarea timpanului impiedica receptia corecta a limbajului si emiterea normala a sunetelor. aceste manifestari influentand negativ structurarea personalitatii si a limbajului. c) Cauze psihoneurologice Influenteaza mai cu seama pe acei subiecti care congenital au o constructie anatomo-fiziologica fragila sau cu tendinte patologice. putand incetini dezvoltarea sa sau pot crea dificultati in parcurgerea traseului normal al limbajului.a. ce duc la formarea unor obisnuinte deficitare. imitarea unor modele cu o vorbire incorecta in perioada constituirii limbajului. dislalie periferica. care pot afecta. suprasolicitarile. apar dereglari ale proceselor de excitatie si inhibitie. pojarul s. Din aceasta categorie fac parte si subiectii care se supraapreciazainfatuatii. insuficiente ale auzului fonematic. O anumita frecventa o au infectiile si intoxicatiile cu substante chimice. iar efactele lor negative impieteaza nu numai asupra dezvoltarii limbajului. cat si cea motorie. stressante. atat pe cale centrala. la cei cu tulburari ale reprezentarilor optice si acustice. cauzele psiho-sociale nu sunt lipsite de importanta. insuficiente functionale la nivelul sistemului nervos central. Asemenea cauze se intalnesc la subiectii cu handicap mintal. encefalita. pot determina tulburari de limbaj.Desi in literatura de specialitate se insista mai putin asupra lor. disartie. 4. cat si periferica. fonatie. incurajarea copilului mic in folosirea unei vorbiri incorecte pentru amuzamentul parintilor. articulatie. anomaliile dento-maxilo-faciale nu permit o participare sincronizata a tuturor elementelor necesare realizarii procesului vorbirii. Cauzele functionale pot afecta oricare din componentele pronuntarii: expiratie.

6% din totalul copiilor cu handicap. bilingvismuls. malnutriţie etc. *Frecvenţa surzilor în societate diferă în timp şi de la o zonă sociogeografică la alta în raport cu apariţia şi amploarea unor factori perturbatori: eredo-familiali. vedere parţială). 2.a. * Referitor la proporţia copiilor cu deficienţă mintală din ţara noastră. în spaţii geografice diferite. ci doar de aprecieri ale câtorva autori. procentul de dereglări ale aparatului auditiv se află în continuă creştere. în acelaşi timp. iradieri. Aceeaşi constatare se remarcă şi pentru acelaşi spaţiu. In şcolile speciale din România sunt înscrişi in acest an şcolar 1740 de elevi. surditatea la vârsta copilăriei e reprezentata de procentul de 1%o de locuitori. Consideraţii privind frecvenţa anumitor tipuri de deficienţe. encefalopatii. atât cauzalitatea cât şi frecvenţa surdităţii pot prezenta modificări esenţiale.. iar cei cu cecitate 2. traumatisme determinate de accidente. Astfel.. tratament medical inadecvat. In conformitate cu datele statistice autohtone şi mondiale. nu dispunem de cifre oficiale. Odată cu maturitatea. alcoolism. . Acesta din urmă face şi o interesantă apreciere comparativă: «. iar la adulţii de vârsta a treia disfuncţia auditivă se manifestă în proporţie de peste 50%. iar Ion Străchinaru (1994) pe cea de 5 %. epidemii. conflagraţii sociale.excesiva. nefuncţională) si cu invaliditate de gradul II – handicap accentuat (ambliopie. Petru Arcan şi Dumitru Ciumăgeanu (1980) şi mai târziu Ioan Druţu (1995) invocă cifra de 4 %.4%. Consideraţii privind frecvenţa anumitor tipuri de deficienţe. Astfel. In evidentele Asociaţiei Nevăzătorilor din România sunt 81000 de persoane cu „invaliditate oftalmologica” de gradul I – handicap grav (cecitate totala sau de vedere foarte slaba. dar în etape de timp diferite. la peste 10%. *După Daniel Marcelli (2003) copiii cu ambliopie ocupa cam 4.

sociali şi culturali. în ordinea acestora. sociali şi culturali. ei sunt. Ulterior. o parte din aceşti indivizi realizează o adaptare suficientă pentru a nu se mai diferenţia în mod vizibil de populaţia cu intelect normal» 3. De altfel. spre exemplu.2% din populaţia investigată la nivelul vârstei de 8 ani. Deficienţa mintală uşoară este decelată. Conform acestor date. să-şi facă simţită prezenţa şi cazurile de deficienţă moderată. reamintim datele procentuale prezentate de Mariana Roşea (1967). variau între 4. cu alte cuvinte. Individualizarea tipurilor de deficienţe în funcţie de factorii etiologici. pe marginea acestor date procentuale: «Este clar că această variaţie a frecvenţei este ecoul variaţiei dificultăţilor întâmpinate de copii în procesul şcolarizării. adică la trecerea din învăţământul primar spre treapta următoare de şcolarizare. de regulă. în primul an după debutul şcolar. .9% la nivelul vârstei de 11 ani. pe măsura măririi volumului de cunoştinţe ce trebuie însuşite şi a creşterii nivelului lor de abstractizare.numărul important prin care deficienţii mintal îşi anunţă prezenţa crescută arată că ei sunt primii handicapaţi de care pedagogia specială trebuie să se ocupe neîntârziat pentru a-i ridica la forme de viaţă social-utilă şi pentru a face ca rândul lor să nu fie îngroşat cu noi cazuri dintre copiii normali. de 15 ori mai numeroşi decât surdo-muţii şi de 35 de ori mai numeroşi decât nevăzătorii» Referindu-se la frecvenţa în populaţia infantilă a copiilor cu deficienţă mintală. ei nu atrag atenţia numai pentru că sunt circa 50% din totalul copiilor deficienţi. pentru ca. în timp ce cazurile de limită se reliefează mai adesea abia în momentul trecerii din ciclul primar spre prima clasă gimnazială. proporţia deficienţilor mintal. Pentru nuanţarea afirmaţiei cu privire la inegalitatea frecvenţei copiilor cu deficienţă mintală de-a lungul anilor de şcoală. literatura de specialitate evidenţiază şi faptul că această frecvenţă este inegal răspândită de-a lungul anilor de şcolarizare. Individualizarea tipurilor de deficienţe în funcţie de factorii etiologici. la debutul şcolar. la nivelul claselor primare. Iniţial. şi 15. ci şi pentru faptul că. fiind evidente doar cazurile de deficienţă profundă sau severă. mergând spre şcoli profesionale sau spre producţie. Baton (1962). împreună cu «cazurile îndoielnice». la nivelul vârstei preşcolare proporţia este redusă. Reproducem şi comentariul autoarei citate. după P. existând o anume dinamică ascendentă dinspre clasele mici spre clasele mari.

se adauga altele specifice unei categorii date. traumele mecanice care lezeaza fizic organismul fatului. carentele nutritive. 3. bolile infectioase ale gravidei. framantari interioare. 2. traumele psihice suferite de gravida. incepand cu neacceptarea psihica a sarcinii si terminand cu trairea unor stressuri. se impune o analiza globala a principalelor categorii de factori care pot influenta negativ dezvoltarea limbajului si care pot determina oricare disfunctie de limbaj. De aici rezulta necesitatea cunoasterii unor asemenea cauze.*Etiologia si clasificarea tulburarilor de limbaj Asupra individului uman actioneaza o multime de factori.Acestea pot fi impartite in trei categorii: a) Cauze organice Acestea pot fi de natura centrala sau periferica.Din categoria cauzelor care actioneaza in perioada nasterii. nu numai pentru a le preveni. le mentionam pe urmatoarele: nasterile grele si prelungite. La aceste cauze generale. incompatibilitatea factorului Rh. spaime. accidente mecanice s. dar organismul are o anumita rezistenta ce ii permite o evolutie normala si numai in anumite conditii de fragilitate generala sau partiala. Pentru aceasta. In cazul unor leziuni la nivelul sistemului nrevos . Aceste cauze se impart in functie de forma si perioada cand apar: 1. ele alcatuiesc grupa cea mai mare. dar si pentru doptarea unei metodologii stiintifice in stabilirea diagnosticului diferential si a modalitatilor de corectare a limbajului tulburat. Acestia pot influenta negativ dezvoltarea sa.A treia categorie o constituie cauzele care actioneaza dupa nastere. diferite traume fizice. Prin urmare.a. cauzele care au provocat o tulburare sau alta de limbaj. auzul si organele fonoarticulatorii. se afla un complex de cauze. citam:diferite intoxicatii si infectii. si ca de cele mai multe ori. handicapurile de limbaj apar prin actiunea unor procese ucomplexe in perioada intrauterina a dezvoltarii fatului. in timpul nasterii sau dupa nastere. Avem in vedere diferite traumatisme mecanice care influenteaza negativ dezvoltarea sistemului nervos central sau afecteaza nemijlcit.Dintre cauzele care pot actiona in timpul sarcinii. care pot provoca leziuni ale sistemului nervos central. care isi pun pecetea asupra dezvoltarii functionale a fatului. cum ar fi lovirea capului de oasele pelviene. In acelasi timp. acesti factori determina dereglari psihice. nu totdeauna se pot stabili cu exactitate. dintre care unii sunt nocivi. asfixiile ce pot determina hemoragii la nivelul scoartei cerebrale. la baza unei dereglari sau nedezvoltari normale. de pot fi incriminate in toate tulburarile de limbaj.

iar efactele lor negative impieteaza nu numai asupra dezvoltarii limbajului. Din aceasta categorie fac parte si subiectii care se supraapreciaza-infatuatii. ca meningita. Asemenea cauze se intalnesc la subiectii cu handicap mintal. pojarul s. rujeola. dislalie periferica. articulatie. insuficiente functionale la nivelul sistemului nervos central. cat si cea motorie. Cauzele functionale pot afecta oricare din componentele pronuntarii: expiratie. insuficiente ale auzului fonematic. atat pe cale centrala. organic sau functional. 4. pot determina tulburari de limbaj.central se pot produce. aceste manifestari influentand negativ structurarea personalitatii si a limbajului. Exemplu: lezarea timpanului impiedica receptia corecta a limbajului si emiterea normala a sunetelor. pentru ca.a. O anumita frecventa o au infectiile si intoxicatiile cu substante chimice. Desi in literatura de specialitate se insista mai putin asupra lor. encefalita. la alienatii mintal. fonatie. care pot afecta. scarlatina. Din aceasta . medicamentoase. c) Cauze psihoneurologice Influenteaza mai cu seama pe acei subiecti care congenital au o constructie anatomo-fiziologica fragila sau cu tendinte patologice. la cei cu tulburari ale reprezentarilor optice si acustice. printre alte tulburari. disartie. b) Cauze functionale Aceste cauze pot produce tulburari ale limbajului care privesc atat sfera senzoriala. apar dereglari ale proceselor de excitatie si inhibitie. O asemenea situatie are loc si in prognatism si progenie ca si in macroglosie sau microglosie. putand incetini dezvoltarea sa sau pot crea dificultati in parcurgerea traseului normal al limbajului. cauzele psiho-sociale nu sunt lipsite de importanta. cu alcool. la cei cu tulburari de memorie si de atentie. ci si asupra intregii dezvoltari psihice a omului. Si unele boli ale primei copilarii. ce au o mare varietate cu cat zona lezate este mai intinsa sau mai profunda. de cele mai multe ori sunt atinsi mai multi centri corticali implicati in realizarea diferitelor functii psihice. de nutritie la nivelul cortexului. La o analiza mai atenta vom constata ca acestea au o frecventa relativ mare. disfunctii ale limbajului. mscanismele neurofiziologice ale limbajului. cu cat tulburarile sunt mai ample si cu un inalt grad de complexitate. Astfel. cat si periferica. anomaliile dento-maxilo-faciale nu permit o participare sincronizata a tuturor elementelor necesare realizarii procesului vorbirii.

Raportul specific dintre acestea în cazul copiilor cu deficienţe.în mod diferit: fie «esenţială sau nediferenţiată». în general. şi «debilitate normală». bilingvismul. de altfel . nespecifice. de origine endogenă. evoluţia socio-umană a oricărui individ :zestrea genetică a individului (ereditatea).. stressante.Autorii «cadrului» mai numesc această debilitate. adică ceea ce el dobândeşte în interacţiunea multiplă dintre organismul propriu (posesor al zestrei genetice) şi condiţiile sale de existenţă biologică şi socială. Într-o clasificare pe care o realizează chiar M. Relaţia dintre factorii ereditari. trairea unor stari conflictuale. imitarea unor modele cu o vorbire incorecta in perioada constituirii limbajului. fie «aclinică sau subculturală. Repere psihogenetice ale dezvoltării 1. însă. care favorizeaza oboseala excesiva. care determină.».mediul şi influenţele educative. Factorii şi etapele dezvoltării copilului cu deficienţe 1.a.cadru pe care îl reproducem în continuarea acestui paragraf -prima subcategorie delimitată este cea a factorilor genetici sau ereditari nespecifici (poligenici).categorie fac parte unele metode gresite in educatie (iatrogeniilr si didactogeniile). factorii de mediu şi factorii educaţionali.Conceptul de dezvoltare psihică . ce duc la formarea unor obisnuinte deficitare. numită în literatura de specialitate .. *Etiologia complexă a deficeienţei de intelect şi a stării consecutive de handicap Factorii cauzali fundamentali se situează. în acele sectoare de bază. incurajarea copilului mic in folosirea unei vorbiri incorecte pentru amuzamentul parintilor . sau primară». fie endogenă şi care «se datorează unor cauze ce acţionează înaintea concepţiei. Ruttschmann. III. prezentând-o mai întâi într-un cadru general de referinţă . slaba stimulare a vorbirii copilului in ontogeneza timpurie.aşa cum am văzut. Chiva şi Y. adică ceea ce el a moştenit de la predecesori. suprasolicitarile. Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului. (obligarea copilului sa invete o limba straina inainte de a-si forma deprinderile necesare comunicarii in limba materna) s. adică determinată prin mecanisme genetice normale.

prin: -modificări în dimensiune reprezentate de aspectele cantitative ale dezvoltării psihice: lărgirea câmpului perceptiv. Maturizarea este un proces de modificări calitative şi. ci sunt rezultatul unor acumulări cantitative care determină noi forme de comportament şi cunoaştere ce înlocuiesc vechile forme. exprimate. dar aceste noi forme nu le anulează complet pe cele vechi ci le include. Fiecare nivel de dezvoltare exprimă atât un proces de creştere cât şi . de la simplu la complex. odată cu scurgerea timpului. din acest motiv. care se realizează ca o mişcare ascendentă. un fenomen superior creşterii. universal şi necesar. -apariţia unor forme noi: gândirea abstractă. aparent fără cauză. înlocuirea legică a vechiului prin nou. în esenţă. Toate aceste forme de schimbare nu apar brusc. restructurându-le într-o nouă calitate. cu regresul. între memoria mecanică şi memoria logică etc. creşterea volumului memoriei. îmbogăţirea vocabularului. realizându-se prin două fenomene majore: creşterea şi maturizarea. etc. între activitatea gândirii concrete şi a gândirii abstracte. prin trecerea de la o stare calitativă veche la o alta nouă. atenţia postvoluntară. Procesul dezvoltării implică progresul.Fenomene definitorii ale dezvoltării psihice Dezvoltarea este înţeleasă ca un proces obiectiv. de acumulare.etc. duc la atingerea proporţiilor medii ale adultului. orientarea într-o direcţie progresivă a tuturor schimbărilor psihice. Creşterea reprezintă totalitatea modificărilor şi amplificărilor cantitative care. O primă caracteristică a dezvoltării psihice este aspectul direcţional. imaginaţia creatoare. gândirea situaţională. continua reînnoire. -dispariţia unor forme vechi: limbajul infantil. sentimentele superioare. de la inferior la superior. Astfel schimbările. memoria voluntară. în opoziţie cu descompunerea. dezvoltarea este continuă şi are caracter progresiv. -schimbări în proporţii: schimbarea raportului între activitatea primului sistem de semnalizare şi al celui de-al doilea sistem de semnalizare. Creşterea este un fenomen determinat în mod hotărâtor de ereditate şi este în relativă independenţă faţă de mediu.

Ereditatea este rezultatul însumării influienţei condiţiilor de mediu de-a lungul generaţiilor şi reprezintă proprietatea organismelor vii de a transmite anumite caractere de la antecesori la succesori. conform acestei poziţii. teoriile biologiste apreciază că ereditatea este factorul esenţial şi exclusiv de influienţare a dezvoltării. astfel. între creştere şi maturizare stabilindu-se o relaţie de intercondiţionare. La om ereditare sunt două categorii de trăsături: conservatoare şi variabile. Creşterea are caracter permanent. chiar genii. . -poziţia care concepe că dezvoltarea psihică se datorează îndeosebi influienţei mediului. Factorii dezvoltării psihice Foarte disputată este încă controversa ştiintifică cu privire la stabilirea factorilor dezvoltării psihice şi a modului în care aceştia actionează asupra evoluţiei individului. ea devine bază pentru un nou proces de creştere. iar maturizarea este un proces neuniform. sub influienţa unui singur factor. în ansamblu. această conceptie explică performanţele dezvoltării psihice exclusiv pe baza mediului economic. secvenţial. mediul constituind o condiţie accesorie care facilitează sau nu manifestarea unor funcţii psihice preformate. după modul în care ea este concepută şi exercitată. procesele şi însuşirile psihice ale personalităţii ar fi transmise pe cale ereditară. care ia în considerare şi valorifică contribuţia specifică a acestora. periodic. capacităţi psihice deosebite. înscrise în „programul genetic”. astfel. social şi cultural în care s-a născut şi trăit copilul.un proces de maturizare. Tuturor acestor poziţii li se opune teoria psihologiei moderne care porneşte de la premisa că dezvoltarea psihică este un proces foarte complex care se realizează în cadrul unităţii organism-mediu. educaţia constituindu-se ca un factor conducător în raport cu ceilalţi. mediul ar decide în mod absolut asupra dezvoltării intelectuale şi morale a personalităţii. -poziţia care sustine că educaţia ar putea crea. ca o consecinţă a influienţelor active a condiţiilor externe prin intermediul condiţiilor interne (ereditatea). Pot fi diferenţiate câteva poziţii teoretice în acest sens: -poziţia care considera că dezvoltarea individului se face. este un rezultat al creşterii iar după ce s-a constituit maturizarea. în sensul că maturizarea este condiţionată de creştere.

printr-un personal pregătit în acest sens. o anumită structură a familiei etc. Raportul organism-mediu la om este foarte complex şi are caracteristici proprii faţă de celelate animale. haotic prin factori şi evenimente mai greu controlabile.Din prima categorie de trăsături fac parte trăsăturile speciei umane: structura şi conformaţia anatomică. un anumit tip de metabolism. de exercitare a influienţelor formative într-un cadru instituţionalizat. Trăsăturile variabile. având caracter activ. caracteristici ale dinamicii corticale etc. Mediul reprezintă totalitatea factorilor externi care acţionează asupra organismului. exprimat prin raportul om-societate. în esenţă. sistematic. predispoziţii la boli. un anumit nivel de trebuinţe ca produse ale existenţei omului în societate. particularităţi ale organelor de simt. fiind. individuale constituie specificul biologic ce garantează o anumită modalitate. solicitându-i acestuia un efort de adaptare. ca factor al dezvoltării. este un proces care. diferenţială de adaptare şi de reacţie. anumite reguli morale. determină o automişcare în care se crează mereu relaţii noi între forţele şi influienţele externe şi dimensiunile forţelor şi . planificat. structuri preoperaţionale etc. în interiorul acesteia dezvoltându-se anumite relaţii sociale. În mediu şi prin mediu se exprimă un anumit nivel de cerinţe şi. conţinutul şi calitatea ce urmează a fi cultivată potrivit acestor potenţe funcţionale fiind în funcţie de influienţele mediului şi de sensul acţiunii educative. Cea mai semnificativă influienţă asupra dezvoltării psihice se realizează prin sistemul cerinţelor sociale care se manifestă faţă de individul în dezvoltare. se află într-o continuă dinamică. Acestea. poziţia verticală. Dintre transmisiunile ereditare ce pot apărea la câteva generaţii amintim: dimensiuni ale taliei. în acelaşi timp. în psihologie au fost denumite predispoziţii. Mediul social. Educaţia este o componentă a mediului social dar se opune influienţelor întâmplătoare ale mediului prin caracterul conştient. Influienţa complexă asupra dezvoltării copilului poate fi exercitată de mediu atât în mod sistematic şi organizat prin institutiile sale dar şi întâmplător. determinând reacţiile acestuia şi influienţând dezvoltarea sa. Educaţia constituie pârghia cea mai de seamă în organizarea specificului multilateral al personalităţii. Predispoziţiile au caracter plastic şi polivalent. Ele sunt reprezentate de particularităţi morfofuncţionale ale sistemului nervos central şi ale analizatorilor.

diferite procese şi însuşiri psihice. fiind sociale prin originea lor. educaţia capătă rol de conducător în raport cu ceilalţi factori ai dezvoltării. una din manifestările acestei legi este compensaţia: dacă o funcţie psihică este mai slab dezvoltată. În acest mod. celelalte funcţii se potenţează energetic pentru a asigura adaptarea şi integrarea individului. oricât de unitară şi de armonioasă ar fi educaţia. în esenţă. cerinţele externe ale mediului în concordanţă cu posibilităţile interne ale copilului. vag către centralizare şi integrare. Legile dezvoltării psihice În sfera dezvoltării psihicului acţionează o serie de legi specifice: -legea dezvoltării inegale a psihicului care precizează că. în condiţiile cele mai favorabile de educaţie. cu atât mai puţin depinde de ereditate” ceea ce semnifică faptul că gruparea funcţiilor psihice după dependenţa lor ereditară este inversă în raport de gradul lor de complexitate. -legea centralizării semnifică faptul că sensul dezvoltării este de la difuz. Prin intermediul reperelor psihogenetice se controlează ordinea. iar pe de altă parte. direcţia şi. dirijând. 18518d324s potenţând posibilităţile ereditare ale individului şi aducându-le la nivelul cerintelor externe. specific umane. Teoria stadială a dezvoltării psihice Reperele psihogenetice sunt instrumente psihologice de tip operaţional al căror rol principal este de a localiza sau de a indica starea dezvoltării psihice la un anumit moment al evoluţiei. . faptul se explică atât prin prezenţa predispoziţiilor cât şi prin diferenţieri în experienţa nemijlocită a individului. -legea diferenţierii precizează că dezvoltarea psihică urmăreşte sensul de la nediferenţiat spre diferenţiat. -legea plasticităţii sistemului nervos condiţionează. ea nu poate anihila această diferenţiere ci doar reglează această inegalitate. conţinutul. între cerinţele societăţii faţă de individ şi posibilităţile şi cerinţele lui fată de societatea în care se dezvoltă.cerinţelor interne. acţiunea influienţelor instructiv-educative asupra psihicului. Zazzo (1960) în următoarea expresie: … „cu cât o funcţie este mai complexă. pe de o parte. precum şi trăsăturile psihice ale personalităţii nu se află la acelaşi nivel de dezvoltare. -legea socilizării crescânde a funcţiilor psihice pe măsura creşterii complexitătii lor a fost formulată de către psihologul R. procesele psihice superioare. totodată.

Principalele caracteristici ale reperelor psihogenetice şi psihodinamice sunt: -se exprimă în formaţiuni foarte complexe ce pot evidenţia normalitatea sau abaterea de la aceasta (întârzieri. Reperele psihogenetice se referă. Modalităţi de operare a criteriilor în definirea stadiilor . de ţară. nespecifică. la latura nespecifică şi mai puţin la cea specifică. În baza opţiunii psihologilor pentru o categorie sau alta de repere psihogenetice sau psihodinamice s-au promovat diferite teorii cu privire la dezvoltarea psihicã de tip stadial.normalitatea dezvoltării psihice a copilului. a reacţiilor semnificative ale persoanei. -întârzierile prelungite de apariţie a caracteristicilor considerate repere psihogenetice constituie indici de retard sau de debilitate psihică. cu precădere. . specifică legată de identitatea de neam. -întârzierile care apar după ce caracteristicile reperelor psihogenetice au fost identificate evidenţiază condiţii deficitare sau stresante de educaţie şi mediu de viaţă . -prin modul cum se ierarhizează. în cazuri concrete. latura dinamică cea mai pregnantă. universal umană (ex. prin felul lor de a se exprima. caracteristicile inteligenţei). de grup cultural. -latura particulară.latura generală. mai ales pentru anii copilăriei. Reperele psihogenetice sau psihodinamice (deoarece se referă la toate ciclurile vieţii) se manifestă prin conduite. social şi profesional. Ele au următoarele dimensiuni: -latura instrumentală care ajută la sesizarea momentelor de schimbare din ciclurile vieţii. precocitate). diferenţele sau distanţa psihologică faţă de caracteristicile considerate normale. caracteristici şi atitudini psihice care permit să se identifice. întrucât acestea se consideră că au cea mai relevantă valabilitate. reperele pot pune în evidenţă caracteristicile de maxim activism. -latura teoretică ce permite descrierea şi anticiparea dezvoltării.

Vârsta cronologică nu corespunde cu vârsta biologică şi nici cu cea psihică iar aceasta din urmă poate fi diferită pentru aspecte psihice diferite chiar dacă momentul cronologic este acelaşi. aspiraţii) ca şi contradicţiile dintre fiecare categorie şi posibilităţile societăţii de a le satisface. Stadiul de vârstă nu este identic şi nici nu se suprapune cu stadiile genetice ale diverselor procese psihice.ca stadii de vârstă sau psihodinamice. Un stadiu de vârstă poate cuprinde aspecte ce ţin de două stadii genetice diferite ale aceloraşi procesualităţi psihice.etc). Modul de operare a criteriilor în definirea stadiilor Stadiul sugarului: 0-1 an -activitatea fundamentală a individului: satisfacerea trebuintelor organice. Stadialitatea este prezentă atât în abordarea genetică (longitudinală) a vieţii psihice. însuşiri de personalitate. cât şi în perspectivele transversale ce urmăresc unitatea diverselor aspecte ale vieţii psihice într-o etapã anume. În precizarea reperelor psihogenetice. afectivitate-inteligenţă) ca şi dintre conştient şi inconştient. De aceea o caracteristică majoră a dezvoltării psihice este stadialitatea ei. interese). Schiopu propune trei criterii: -tipul fundamental de activitate: joc. ce se succed unele după altele. muncă-exprimă direcţionarea şi structurarea forţei energetice psihice pentru asimilarea de cunoştinţe. funcţionalitatea deprinderilor. pot exista decalaje între diverse stadii genetice ale proceselor psihice din cauza ritmurilor de dezvoltare diferite.Perioadele de vârstă în care tabloul psihocomportamental este relativ asemănător la toţi copiii au fost denumite stadii ale dezvoltării. abilităţilor cu tendinţa de a fi integrate în trăsături. idealuri. -relatiile sunt reprezentate de reflexele necondiţionate: de apărare. deci la nivelul procesualităţilor psihice (cognitive. -tipuri de contradicţii dintre cerinţele externe şi cerinţe subiective (dorinţe. Alte categorii de contradicţii sunt: opoziţia dintre structurile psihice vechi şi cele noi (sentimente. ca posibilităţi de explicare a dezvoltării psihice. U. exprimă structura evolutivă sub raportul adaptării şi integrării sociale. . -tipul de relaţii care pot fi obiectuale şi sociale. moral-sociale. dintre diferitele laturi şi caracteristici ale personalităţii (aspiraţii-posibilităţi. De asemenea. afective.ca stadii genetice. învăţare.

devine o persoană cu statut social. -tipul de contradicţii: gradul de dependenţă faţă de adult scade. Stadiul şcolarului mic6. -tipul de relaţii: stabileşte relaţii sociale. să se îmbrace. are obligaţii şi drepturi: să se trezească la anumite ore. se dezvoltă capacitatea de verbalizare şi deplasare independentă. dar lipseşte scopul conştient. -tipul de relaţii: se extind relaţiile sociale precum şi obligaţiile şi drepturile. are dreptul să meargă la grădinită. Stadiul preadolescenţei10-14 ani -activitate fundamentală: învătarea şi independenţă (îşi permite să nuşi facă toate temele. dirijată din exterior. -tipul de contradicţii: gradul de dependenţă este influenţat de formarea unei concepţii proprii despre realitatea înconjurătoare. care-i permit copilului să se adapteze la mediu.11 ani -activitatea fundamentală: învătarea impusă. -tipul de contradicţii: gradul de dependenţă scade datorită constituirii conştiintei de sine şi creşterii caracterului critic al gândirii. -relaţiile se diversifică depăşind pragul şcolii .7ani -activitate fundamentală: jocul-activitate specific umană pentru că este conştientă. igienic).7-10. se desfăşoară pe bază de reguli unanim acceptate. Stadiul antepreşcolar:1-3 ani -activitatea fundamentală: manipularea obiectelor. în joc copilul interpretează anumite roluri în conformitate cu care îşi alege comportamentul adecvat.alimentar. Stadiul preşcolar:3 – 6. -tipul de relaţii: începe elaborarea primelor reflexe condiţionate (alimentar. -tipul de contradictii: dependenţă totală faţă de adult. să absenteze de la ore fără motive speciale.

contradicţia între generaţii este necesară dar nu trebuie transformată în conflict. se coordonează. trece de la mersul normal la alergat. de elaborare a stereotipurilor dinamice. Creşterea şi dezvoltarea psihică a copilului antepreşcolar În perioada 1-3 ani creşterea fizică înregistrează un ritm intens atât în greutate cât şi în talie. Prin repetarea mişcărilor îşi . -tipul de contradicţii: relaţia este mai calmă. se dezvoltă conştiinţa de sine.20 ani -tipul de activitate: învătare şi muncă creatoare. preşcolară şi şcolară). mai ales în momentele de erupţii dentare. capătă precizie. 2. să mănânce singur. -tipul de relatii: se integrează ca o persoană activă.3 kg. se intensifică activitatea de analiză şi sintezã a scoarţei. Dezvoltarea motricităţii este atât de spectaculoasă încât s-a vorbit chiar de dominarea ei asupra tuturor celorlalte tipuri de conduite ale copilului.-tipul de contradicţii: este vârsta marilor contradicţii. cucerind o anumită poziţie în actuala ierarhică. reacţiile înnăscute încep să se condiţioneze (la 2ani şi jumătate apare controlul sfincterial). Predomină excitabilitatea asupra inhibiţiei şi. doreşte să-şi impună opiniile dar nu reuşeşte întotdeauna pentru că nu sunt bine conturate. Etapele dezvoltării ontogenetice şi caracterizarea lor în plan psihosomatic (vârsta antepreşcolară. La nivelul sistemului nervos. căţărat. de stări maladive sau în absenţa stimulatorie a mediului. sărit. La 20 de luni este stăpân pe sine. adolescentul şi adultul operează în aprecierea celuilalt cu criterii valorice. Stadiul adolescenţei14-18. Mişcările prehensiunii şi manipulării obiectelor se diferenţiază. La 2 ani începe să ia parte la propria echipare. din această cauză. iar talia de la 74 de cm se apropie de 94 cm. devine un nestăpânit în faţa oricărei situaţii care poate deveni un joc motric. Mersul se automatizează şi se stabilizează. are posibilitatea de aşi impune originalitatea. bazate pe formarea unor lanţuri de reflexe condiţionate. la 3 ani ajunge la 14 kg. vor apare reacţii de nervozitate şi instabilitate. Dacă la un an greutatea copilului este în medie de 9.

pară. însuşiri de formă culoare. . Gândirea antepreşcolarului se dezvoltă prin acţiunea cu obiectele şi acţiunea verbală.de ce’’ -urilor când copilul nu este obsedat de cauzalitate ci de înţelegerea relaţiilor dintre obiectele respective şi locul lor. Întrebările demonstrează că limbajul devine instrumentul gândirii. al reuşitei ceea ce conduce la dezvoltarea încrederii în sine.. se înscrie în stadiul inteligenţei preoperatorii care se prelungeşte pânã la 7-8 ani. intenţii. imaginilor. deci dobândeşte capacitatea de a opera în plan mental cu imaginile secundare furnizate de reprezentare: imagini care sunt simboluri ale obiectelor. Dezvoltarea proceselor de cunoaştere. La 3 ani debutează o altă etapă care continuă în stadiul următor anume etapa . Impresiile tactile sunt intercorelate cu senzaţiile vizuale şi cu cele chinestezice şi contribuie la constituirea unor criterii de diferenţiere: mic-mare. de denumirea verbală şi se integrează în experienţa activă. se descoperă pe sine ca agent al mişcării. Înţelegerea este avantajată şi de operaţiile generale ale gândirii (analiză. are loc un început al învăţării senzoriomotorii. concretizare) care are caracter implicit primar. prin recunoaşterea persoanelor. de exprimare a autonomiei. Fără acestea nu ar avea loc jocul simbolic-bazat pe simulările diferitelor acţiuni.ce este aceasta’’. Dezvoltarea memoriei este pusă în valoare de marea disponibilitate a copilului pentru fixarea experienţei de viaţă. alături de jocul simbolic. Cunoaşterea perceptivă sprijină înţelegerea însuşirilor permanente şi esenţiale ale obiectelor chiar dacă acestea sunt diferite (de ex. După J. animalele de pluş sunt considerate ca având dorinţe.Piaget este o gândire bazată pe acţiune. Motricitatea devine o cale importantă de afimare. sinteză. caldrece. pentru măr. obiectelor. Spre sfârşitul celui de-al doilea an de viaţă se face trecerea spre reprezentarea acţiunii înainte de executarea ei reală. imitaţie de tip precauzal care.. gestică.fixează experienţa perceptivă. sentimente. anume animismul infantil. Aceste imagini sunt utilizate în joc şi propune numeroase soluţii. comparaţie. La 2 ani începe interogaţia ca formă de exprimare a gândirii. Memoria este aceea care permite valorificarea experienţei perceptive într-o modalitate specifică de interpretare. a inteligenţei: . formă fundamentală de activitate în care reproduce realitatea şi încearcă să pătrundă în intimitatea ei. elementar. în baza căruia păpuşile. Percepţia de spaţiu este mult ajutată de deplasarea independentă. de investigare a realităţii. Este etapa numită de Rose Vincent marea identificare. mărime).

opusă ca sens cuvântului frază. individual şi general. magică (plânsul. ţipetele au pentru el o putere nelimitată şi astfel îşi va îndeplini toate dorinţele). a membrilor familiei. o trăire marcată mental: mama. pa-pa) şi asocierea lor cu persoane. deci acoperă prima jumătate a celui deal doilea an. -gramaticală. Copilul este avid de afecţiune. Se . -diferenţierii formelor gramaticale. obiecte.Alina merge’’. apare folosirea pronumelui personal de persoana întâi. coincidenţei dintre simbolurile personale de tip sonor şi cuvintele ce conţin aceleaşi sunete utilizate de persoanele din mediul său. animistă (consideră că tot ceea ce îl înconjoară este însufleţit). ce i s-a întâmplat. ordonate în funcţie de încărcătura afectivă. dorinţa de comunicare şi de a stabili contacte sociale. apa. În însuşirea limbajului este o perioadă marcată de tatonări continue din partea copilului în vederea stabilirii concomitenţei. Principalii factori sunt: imitaţia. Aceste caracteristici sunt susţinute şi marcate de achiziţia limbajului. se exprimă o judecată iar pe sine se exprimă la persoana a treia după modelul adulţilor: .. Gândirea este implicată în identificarea de sine. ele exprimă o stare afectivă. o dovadă a începutului conştiintei de sine. de a afla ce se petrece în jurul său şi. de a spune ce a văzut. acestea se află la jumătatea drumului între simbolul personal. indică mai curând acţiuni posibile decât obiecte. -preconceptelor-între 2-4 ani. de 2-3 cuvinte. Modul în care părinţii îşi ajusteazã limbajul pentru a corespunde nivelului de înţelegere al copilului joacă un rol deosebit în asimilarea acesteia. a domiciliului ceea ce este o deschidere spre învăţarea socială. preconceptele sunt un fel de prototipuri care nu au încă valoarea generală a unei clase dar nu sunt nici pe deplin individualizate ca elemente. -prefrazei. acţiuni iau naştere primele cuvinte utilizate de copil. de propriile sale dorinţe conferă gândirii sale alte caracteristici: este egocentrică. totodată. Din repetarea unor silabe (ma-ma.Incapacitatea copilului de a se detaşa de sine. -structurii sintactice: la începutul celui de-al treilea an au unele deformări care dau o notă de pitoresc limbajului. În antepreşcolaritate evoluţia limbajului traversează următoarele faze: -a cuvântului frază care debutează odată cu începutul celui de-al doilea an şi durează cam încă 6 luni. printre alte elemente ale aceleiaşi clase.

aproximativ la 1000 de cuvinte. pe efectuarea unor asociaţii. -reducerea şi înlocuirea articulărilor complexe cu articulări mai simple. pe formarea unor cuvinte. acţiunile verbale se detaşează de cele materiale. cu cei din jur. fixarea cuvintelor. urmăreşte şi învăţarea funcţiilor sociale ale limbajului. întrucât de la 1-3 ani copilul are o înţelegere globală. refuzuri care . Achiziţia limbajului nu se limitează la cunoaşterea structurilor. P. ele sunt chiar gesturi de o natură specială. spre sfârşitul perioadei.însuşesc foarte uşor cuvintele a căror formă se asociază cu o însuşire caracteristică puternică a obiectelor: ham. înţelegerea. mare sensibilitate faţă de restricţii. atmosfera cu care participă la jocurile vârstei sprijină pronunţia. Se apreciază că acestea. ham pentru câine. reacţii capricioase. Brunner (1983) vede în limbaj un produs secundar şi un vehicul al transmiterii culturii. imitaţia modelelor sonore este raportată nu numai la acţiunea materială ci şi la reprezentarea ei. într-o anume măsură. Însuşirea limbajului este condiţionată de: -componenta senzorio-motorie:în stadiul gânguritului deja se joacă cu vocea aşa cum se joacă cu mâinile. avantajează rostirea cuvintelor-propoziţii care servesc nu numai la denumirea obiectelor. cuvinte. verbele. se interiorizează şi poartă amprenta mentală. -componenta intelectuală: pe măsura repetării. a regulilor. reprezentative ca şi gesturile. cuvintele se raportează la acţiunile materiale şi devin educative. Se întâlnesc următoarele fenomene: -integrarea limbajului în rezonanţele psihice ale situaţiei (chiar dacă încearcă să povestească o poveste ştiută. fragilitate. sincretică a realităţii iar cuvintele rămân global simbolice. adjectivele. unde predomină substantivele. -componenta afectivă: încărcătura afectivă a relaţiilor cu mama. puţin diferenţiate. În procesul comunicării se exersează toate funcţiile limbajului dar cea mai expresivă este cea ludică. la îmbogăţirea vocabularului care spre sfârşitul perioadei ajunge. iar după luna a opta de viată. deci este situativ). ci exprimă intenţii. Conduita socio-afectivă se caracterizează prin: instabilitate. De la jocul vocal din perioada anterioară ajunge la jocul verbal bazat pe repetiţii de silabe. introduce cuvinte din mediul lor. Limbajul nu poate fi separat de contextul în care este utilizat. Osterrieth afirmă că sunetele obişnuite devin reprezentative ca şi gesturile. dorinţe. fiinţelor.

Copilul nu rămâne indiferent la efectele reacţiilor de opoziţie ci încearcă nelinişte. relaţiile dintre ei. educaţia trebuie să aibă în vedere că mersul. agitaţie ca modalităţi corective faţă de acestea. din partea învăţământului preşcolar. reprezintă cele mai favorabile modele în vederea unei educaţii şi dezvoltări psihice echilibrate a copilului. evitând retragerea iubirii în formule ameninţătoare .determină uneori apariţia reacţiilor de opoziţie. deşi reprezintă activitatea dominantă. antrenare. modul de comportare al adulţilor. un început de convenţionalizare a expresiilor emoţionale. spre cooperarea cu adultul. atmosfera cooperantă.. de puterea de înţelegere evoluează spre înţelegerea unor interdicţii. Cerinţe psihopedagogice: -îmbogăţirea mediului prin jucării pentru a satisface cerinţa de explorare şi de fixare a experienţei în mişcări. a celei psihice. Creşterea şi dezvoltarea psihică a copilului de vârstă preşcolară Preşcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice. conduitele afective influenţate de capacitatea de reţinere în memorie a experienţelor trăite. vorbirea şi simbolismul sunt conduitele ce cunosc o dezvoltare impetuoasă. ca şi toleranţa excesivă. -la nivelul conduitelor socio-afective. acţiuni ce presupun eforturi. al fiinţei ce ţopăie. Jocul. diferenţe ce presupun noi condiuite de adaptare. Totodată.dacă nu eşti ascultător. începe să se coreleze . mama nu te mai iubeşte’’. -crearea unui univers situaţional cât mai favorabil pentru implicarea directă şi independentă a copilului în acţiune. adultul trebuie să stimuleze încrederea. iar celelalte se formează în cadrul lor. -denumit stadiul înmuguririi verbale. în formarea deprinderilor de autoservire. Apar diferenţe de solicitări faţă de cele ale mediului familial. precum şi adâncirea contradicţiilor dintre solicitările externe şi posibilităţile interne ale copilului de a le satisface. cât şi în planul vieţii relaţionale. sistemică. -pentru că antepreşcolaritatea este perioada unei receptivităţi puternice fată de situaţii şi atitudini sociale.

Dacă antepreşcolaritatea a fost perioada expansiunii subiective. Astfel. nu numai fizic. dacă până acum el se confunda cu alte persoane. imagini. dacă există diferenţe de solicitări din partea grădiniţei şi a familiei poate apare dedublarea comportamentului. cu alţii. acum copilul descoperă că există o realitate externă care nu depinde de el şi de care trebuie să ţină cont dacă vrea să obtină ceea ce doreşte. acum începe să-i recunoască acesteia o individualitate proprie. Dacă această tendinţă îi este refuzată. în plan uman. Pe prim plan trece încărcătura psihologică a mişcării. modificat. Aspecte ale dezvoltării psihice Motricitatea Mişcările bruşte. de asemenea. mimică şi pantomimică. a realităţii fizice. „îl obligă” la diverse reguli de folosire a obiectelor.şi cu sarcini instructiv . Aceasta va conduce la complicarea şi adâncirea proceselor de cunoaştere. raportarea ei la obiecte. înlocuite de mişcări tot mai bine armonizate. Paul Osterrieth spunea „unei lumi în care e de ajuns să doreşti sau să mimezi pentru a fi satisfăcut îi urmează treptat o lume în care treabuie să respecţi regula jocului. intenţii. la schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător. umane şi. preşcolaritatea este vârsta descoperirii realităţii. în care trebuie să faci ce este necesar”. apar conduite de opoziţie sau de rivalitate. mai ales. mai ales cu mama sa. a autodescoperirii. să-şi exprime trăirile emoţionale prin gestică. Din acest . Realitatea îşi face apariţia pe toate planurile. după dorinţe adeseori. În acest sens. iar dobândirea unor diverse categorii de deprinderi sporeşte gradul de autonomie. Dacă în perioada anterioară trăia într-un univers instabil.educative. necoordonate de la 3 ani sunt. cu atitudinea mult mai realistă (învaţă să scrie). Se contureazã germenii conştiinţei morale. Preşcolarul simte o adevărată plăcere să imite adulţii. cu sinele constituie o premisă pentru dezvoltarea psihică pe toate planurile. mimarea unei acţiuni (se făcea că scrie la 3 ani) este înlocuită cu învăţarea. treptat. Extinderea cadrului relaţional cu obiectele. Adulţii îi „impun” un anumit mod de a se comporta.

stă la baza dezvoltării psihice. Desprinderea unor însuşiri mai importante ale obiectelor. de investigare este prezentă. Împreună cu motricitatea. stânga. plante) iar pe de alta. pe măsura implicării în diferite activităţi. preşcolaritatea a mai fost denumită şi vârsta graţiei. jos. organizată şi planificată. ci şi dezvoltarea personalităţii. Cu timpul. surprinzând caracteristicile reale. Graţia se dezvoltă şi pentru că preşcolarului îi place să fie în centrul atenţiei. a orientării în raport cu anumite repere: sus. sunt încărcate de însuşiri concrete şi situaţionale. culoare dar diferite ca mărime sunt diferenţiate nu atât după mărime cât după aşezarea lor spaţială. Are un rol imens în viaţa copilului. Deşi încărcate afectiv şi situaţional. mişcările duc la formarea deprinderilor. Este perioada în care prin stereotipizare. pentru că. trăită prin executarea mişcărilor. lovire.motiv. pe de o parte. ca modalităţi de susţinere a lor şi de control. Senzorialitatea Spaţiul în care se deplasează copilul se extinde considerabil. graţia începe se devină tot mai palidă. semne de circulaţie. diferite tipuri de activităţi. dintre care cea de cunoaştere. sprijină nu numai îmbogăţirea planului cognitiv. al străzilor parcurse pentru a ajunge la aceasta. senzaţiile vor fi integrate percepţiilor. Se dezvoltă mult auzul verbal şi cel muzical. să-şi . Nevoia de acţiune. Încep să apară şi forme ale percepţiei succesiunii timpului. întărirea lor prin cuvinte constituie premisa formării reprezentărilor care. acestea devenind principalele caracteristici ale moticităţii copilului. se recomandă lărgirea posibilităţilor de acţiune cu obiectele. etc. Prin sensibilitatea vizuală şi cea auditivă se captează cele mai multe informaţii. locul ei fiind luat de rigoare. se verifică numai astfel. să fie admirat şi lăudat. fapt care-i va da posibilitatea recunoaşterii obiectelor după sunetele provocate de atingere. de precizie. Sensibilitatea auditivă devine de două ori mai fină în această perioadă iar cea tactilă se subordonează văzului şi auzului. Percepţia mărimii obiectelor ca şi a constantei de mărime sunt deficitare. Percepţia distanţei. Apar noi forme de percepţie cum este observaţia ca percepţie orientată către scop. la îmbogăţirea conduitelor. Două cutii de aceeaşi formă. ea se corectează. dreapta se face treptat. acţiunea cu obiectele. percepţia se formează în cursul acţiunii cu obiectele. Încep să diferenţieze şi să denumească culorile. Se dezvoltă numeroase trebuinţe. la această vârstă. îl ajută să cunoască obiectele în absenţa lor (animale. dar şi pentu a se juca în faţa blocului. de unelte. de la interiorul casei la cel al grădiniţei. De aceea.

Gândirea preconceptuală şi intuitivă este o gândire egocentrică şi magică. trece la analiza mai obiectivă a realitţăii. Această caracteristică se explică prin caracterul inconsistent al reprezentărilor şi slaba dezvoltare a capacităţii de a raţiona. la fel de importantă. senzoriale. este conturarea primelor operaţii şi organizarea structurilor operative ale gândirii. bazată pe relaţionarea la întâmplare a însuşirilor obiectelor.reactualizeze experienţa şi s-o integreze. se ajunge la construirea claselor logice. rămâne la o gândire sincretică. prin compararea cu gândirea altuia. cuprinde procese şi activităţi psihice variate şi dificile precum: gândire. Treptat. Copilul gândeşte ceea ce vede. bază pentru apariţia noţiunilor empririce. Din egocentrism derivă o altă caracteristică şi anume artificialismul. Deşi încă în formare. limbaj. să depăşească exprienţa senzorială. nereuşind să facă distincţie între realitatea obiectivă şi cea personală. Încep să-şi dezvolte atât reprezentări bazate pe memorie cât şi pe imaginaţie (prezentarea personajelor din diferite basme). care este un simbol. Cu ajutorul cuvântului. atenţie care îl ajută să se desprindă de stimulul concret. este strâns legată de percepţii. raţionamentul lui are încă un curs aderent la sensul unic al percepţiei şi nu o organizare de ansamblu. începe să imită lucrurile reale. obiectelor. O altă caracteristică. convingerea că totul este fabricat de om. Copilului îi este greu să treacă peste aspectele de formă. înregistrează importante restructurări. Totuşi. Însuşirile perceptive sunt considerate ca absolute. culoare. gândirea începe să se desprindă de egocentrism. prin atribuirea de calităţi umane. nu sunt puse în relaţie unele cu altele. în periada preşcolară. să ţină cont de partenerul de joc. Caracteristicile intelectuale Intelectul. formaţiune psihică deosebit de complexă. treptat. cvasiconceptual. preşcolarul crezându-se centrul universului. J. Piaget consideră că este perioada preoperatorie a gândirii. Gândirea Copilul operează cu o serie de constructe care nu sunt nici noţiuni individualizate dar nici noţiuni generale. imaginaţie. Confuzia dintre Eu şi lume duce la caracterul animist al gândirii. de imagine. face confuzii între parte şi întreg. gândirea are un caracter intuitiv. preconceptele câştigă în generalitate şi precizie şi. nu surprinde relaţii privind . intelectul. rămâne tributară caracteristicilor concrete. generează egocentrismul. ceea ce înseamnă că are un caracter preconceptual. memorie. Totuşi.

Numărul erorilor scade treptat şi îşi însuşeşte morfologia şi sintaxa în practica vorbirii. 3000 la 5 ani. este legat de situaţiile particulare la care participă cei implicaţi. ajunge pânã la 3500 de cuvinte la 6 . abia între 7 şi 8 ani şi apoi între 11 şi 12 ani are loc desăvârşirea operaţiilor concrete. Cele două forme coexistă deşi. de asemenea. deşi semnificaţiile cuvintelor nu sunt precise. -privind structura gramaticală: în utilizarea verbelor cel mai bine se fixează timpul prezent. 800 . la începutul preşcolarităţii. limbajul interior care are un rol mare în ordonarea. Piaget consideră că preşcolaritatea este o perioadă de organizare şi pregătire a dezvoltării gândirii. vocabularul se îmbogăţeşte substanţial. ci cu operaţiile. acestea fiind coordonări generale ale acţiunilor. care se extinde şi asupra altor timpuri. Trepat. mai ales la începutul preşcolarităţii.permanenţa. ca o tendinţă generală. Treptat. dificultăţi în ceea ce priveşte aprecierea ordinii directe şi inverse. încă mai domină limbajul situativ din faza antepreşcolară care are caracter concret. O altă caracteristică este şi formarea independentă a cuvintelor. substituiri. De ce-urile copilului arată existenţa precauzalităţii intermediare între cauza eficientă şi cauza finală. Memoria . sunt posibile omisiuni. la 300 400 de cuvinte pronunţate la 2 ani. 1600-2000 de cuvinte la 4 ani. J. proiectarea şi reglarea acţiunilor. se face trecerea spre limbajul contextual. Limbajul Limbajul preşcolarului se deosebeşte de cel al adultului prin: -pronunţarea este imperfectă. precauzalitatea nu se mai asimilează cu acţiunile proprii. În ceea ce priveşte structura limbajului. inversiuni de sunete. trebuie semnalată diminuarea caracterului situativ odată cu intrarea în preşcolaritatea mare. Din limbajul monologat apare treptat. inventarea lor pe baza creşterii capacităţii de generalizare a unor relaţii gramaticale deja însuşite corespunzător formării simţului limbii.1000 de cuvinte pronunţate la 3 ani. invarianţa.7 ani. De la 5-10 cuvinte pronunţate de copil la un an. Preşcolarul întimpină. procesele fizice sunt asimilate la acţiunile proprii. Sub raport cantitativ. caută o relaţie.

în preşcolaritate. memoria preşcolarului progresează mult şi se caracterizează prin creşterea trăiniciei asociaţiilor. incoerentă. Atât în planul fixării. dacă afectivitatea este motorul activităţii copilului. Conţinutul memoriei este foarte bogat: mişcări.Dacă la vârsta antepreşcolară. şi una şi alta sunt opera imaginaţiei infantile. mijlocul. activitatea fundamentală a preşcolarului. bazată pe amănunte şi detalii. un cântec. Datorită dezvoltării progresive a limbajului. Condiţiile activităţii în general şi jocul. în orice moment. Confuzia şi nediferenţierea percepţiilor. din planul realităţii în cel al ficţiunii. în special. caracterizată de asociaţii de moment şi nu comparativ-analitice. Reproducerea este mult mai dezvoltată. creează atmosfera şi condiţiile în care se activează capacitatea de fixare. păstrare. metoda de realizare a ei. imaginaţia este calea. memoria copilului rămâne difuză. memoria începe să capete anumite caracteristici. Memoria este strâns legată de interesele copilului. Predomină memoria involuntară. recunoaşterii şi reproducerii acţiunilor (memorie motorie). memoria are un caracter spontan. a limbajului interior. creează necesitatea căutării şi utilizării unor procedee de reproducere a încercării active a preşcolarului de a-şi aminti. imagini. Imaginaţia este prezentă în activitatea creatoare regăsitã în joc. datorită dezvoltării gândirii şi. atunci când informaţiile au semnificaţie pentru copil şi în strânsă legătură cu sarcinile de joc. dar şi când reproduce o poezie. Totuşi. stări afective. Jocul. mai ales. în desen. alături de cea neintenţionată apare cea intenţionată. saturaţia emoţională îl fac pe . Imaginaţia Ceea ce ne impresionează este amploarea vieţii imaginative a copilului. nesistematizată. cuvinte. indeosebi prin contiguitate. idei. mai ales. păstrării. Se apreciază că. Este semnificativă creşterea intervalului de timp în care devine posibilă recunoaşterea unui material după o singură percepţie. În interpretarea realităţii copilul manifestă animism şi artificialism. uşurinţa cu care el trece. cât şi al impresiilor (memorie afectivă) şi al situaţiilor (amintirea). devenind o memorie pe bază verbală. recunoaştere şi reproducere. alături de memoria mecanică se dezvoltă memoria logică. Aceasta din urmă se dezvoltă. Fixarea şi păstrarea au un larg suport afectiv.

mai disciplinată. capacitatea de creaţie artistică la copil. focalizare şi concentrare asupra obiectelor şi fenomenelor în vederea reflectării lor adecvate. a unor preferinţe şi înclinaţii deosebite. Afectivitatea Cunoaşte expansiune. a curiozităţii. de aceea pot fi uşor distraşi de la sarcinile de îndeplinit. Orientarea şi investigaţia constituie elementele componente centrale ale atenţiei involuntare declanşată de o serie de însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor ca: intensitatea. ceea ce doreşte să aibă de ceea ce are. organizarea atenţiei voluntare. În preşcolaritate începe. Totuşi. sporeşte capacitatea de concentrare ca şi stabilitatea prin activitate.copil să nu diferenţieze precis planul realităţii de cel al închipuirii. Atenţia Atenţia este capacitatea de orientare. Perioada preşcolară este perioada în care se manifestă. se măreşte volumul atenţiei care capătă un caracter tot mai selectiv. în produsele activităţii. sub influenţa gândirii şi a limbajului. logic. activitatea de joc crează condiţii şi cerinţe pentru dezvoltarea atenţiei şi a insuşirilor acesteia: stabilitatea. pentru prima dată. modificări. durata. Imaginaţia creatoare cunoaşte o largă dezvoltare pe linia unui context tot mai larg. se manifestă şi forme de atenţie voluntară. Educarea atenţiei preşcolarului este necesar să urmărească dezvoltarea unei mobilităţi diferite de instabilitatea specifică atenţiei copilului mic. Ca urmare a dezvoltării trebuinţelor de cunoaştere. noutatea etc. De asemenea. se manifestă imaginaţia creatoare şi imaginaţia reproductivă implicată în procesul de inţelegere a ceea ce i se povesteşte. rezolvă contradicţia dintre dorinţele şi posibilităţile copilului. mai liberă decât a adultului care este mai controlată de realitate. Imaginaţia îndeplineşte la copil un rol de echilibrare sufletească. concentrarea. imaginaţia copilului este mai activă. De asemenea. Pe lângă imaginaţia pasivă. Se pun două probleme: atragerea atenţiei involuntare şi menţinerea atenţiei voluntare pentru o perioadă cât mai mare. semnificaţia. în preşcolaritate. predomină atenţia involuntară. volumul atenţiei. involuntară sub forma visului din timpul somnului. precum şi creşterea caracterului voluntar al atenţiei. reorganizări generate de: . mobilitatea.

-contradicţiile dintre dorinţele copilului de a-l satisface pe adult. mai ales la vârsta preşcolarã mică.-pătrunderea copilului într-un nou mediu instituţionalizat unde cunoaşte persoane noi. a sentimentelor superioare: morale. Organizarea şi relativa stabilizare a comportamentelor sunt posibile datorită modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. gesturi şi atribute urmărind modelul. fiind pentru el. acestea devenind mijloace de comunicare cu celelalte persoane. tovărăşie. Apar stări afective de vinovăţie (la 3 ani). copilul se străduişte să se identifice cu ambii. un substitut al mamei. se supun unui proces de ierarhizare. al colectivităţii. muzica. ca urmare a noului tip de relaţii. povestiri. Formarea şi dezvoltarea personalităţii preşcolarului Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii. Când cei doi părinţi sunt admiraţi. in raport cu restricţiile impuse. pe care-l iubeşte si tendinta de autonomie. Din categoria sentimentelor morale cel mai timpuriu este sentimentul de ruşine. Aceasta începe încă din antepreşcolaritate prin adoptarea unor conduite. de vârste diferite. Preşcolarul îşi dezvoltă şi capacitatea de a-şi dirija în mod conştient expresiile emoţionale. de prietenie. Copilul îşi transferă dragostea şi atenţia către educatoare cu care se şi identifică. Este perioada dezvoltării. din natură. Se produc fenomene de transfer afectiv şi de identificare afectivă. pentru o perioadă de timp. estetice. apoi sentimentul de mulţumire. Cele mai semnificative elemente ale activităţii care suportă modificări sunt motivele dar ele încă nu sunt conştientizate şi ierarhizate în motive esenţiale şi neesenţiale. a apariţiei primelor relaţii şi atitudini care constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice. de mândrie (la 4 ani) . Apar şi sentimentele estetice generate de contactul cu frumosul din obiecte. Din categoria sentimentelor intelectuale se structurează sentimentul de mulţumire ce apare în legătură cu satisfacerea trebuinţei de cunoaştere şi sentimentul de mirare declanşat de contactul cu diferite fenomene noi. intelectuale. mişcări. Treptat. Identificarea se realizează cu modelele umane cele mai apropiate. astfel el poate efectua .

relaţiile de cooperare bazate pe respect mutual. care promovează respectul unilateral. al doilea aspect se caracterizează printr-un început de conştiinţă a copilului care începe să sesizeze ce cer adulţii de la el. În constituirea conştiinţei morale. Cu privire la Eu. spiritului şi autonomia morală. J. Primele generează independenţa. pe confruntarea punctelor de vedere sunt superioare celor constrângătoare. dacă i se oferă jucăria dorită. care se întăresc reciproc. persoane. începuturile de reciprocitate îl ajută să înţeleagă părerile celorlalţi. creşte respectul faţă de sine prin dorinţa de a lucra singur. la fel şi în dezvoltarea conştiinţei morale există faza comportamentului egocentric şi faza realismului moral. Primul aspect este legat de apariţia simţului de proprietate. Dezvoltarea proceselor şi acapacităţilor psihice la vîrsta şcolară mică Caracteristici generale . -conduitele morale ale altora sunt mai apreciate decât cele proprii. -adeziunea la normele morale este mai mult afectivă decât cea raţională. -conduitele morale pozitive sunt mult mai apreciate decât cele negative. Desfãşurarea activităţii pe baza unor motive corelate. în preşcolaritate simţul corporal devine mai profund. Astfel. Se apreciază că la preşcolari întâlnim o conştiinţă morală primitivă marcată. aprecierile sunt dihotomice. consideră că îi aparţin foarte multe lucruri.chiar o activitate neinteresantă dacă i se cere. O altă dimensiune este conştiinţa morală care include unele elemente şi unele ceva mai complexe. Allport adaugă două aspecte importante care sporesc individualitatea copilului: existenţa Eu-lui şi imaginea Eu-lui. G. dacă în dezvoltarea gândirii există o perioadă de egocentism şi apoi de realism. de sentimente şi nu de sisteme de valori. mai ales. Piaget consideră că există un paralelism logic între constituirea conştiinţei logice şi cea a conştiinţei morale. ierarhizarea şi stabilizarea lor constituie condiţia esentială a formării personalităţii copilului. celelalte un egoism moral. Specific pentru conştiinţa morală sunt următoarele particularităţi: -are un caracter situativ.

al însuşirii cunoştinţelor noi. învăţarea este o activitate impusă din afară. prin dezvoltarea funcţiei coordonatoare a creierului. determinând un ansamblu de caracteristici noi. această activitate trebuie să se desfăşoare într-un anumit sens. pe linia complicării şi dezvoltării cunoaşterii.Odată cu intrarea copilului în şcoală încep să se manifeste cerinţe noi faţă de acesta. care se efectuează într-un ritm susţinut. care este o activitate liber acceptată ce produce satisfacţii imediate. cu rol semnificativ în dinamica vieţii psihice a elevului. Musculatura se dezvoltă sub aspectul creşterii volumului muşchilor. Spre deosebire de joc. Activitatea de bază a devenit procesul învăţării. solicită eforturi şi urmăreşte scopuri pe care copilul nu le înţelege de la început. altfel poate să apară sindromul „crampa scriitorului” (pareze ale mişcării mâinii). marcată prin modificarea masei cerebrale care atinge aproximativ 1200 g. devenind evident mai ales în unele părţi ale organismului: la nivel facial are loc schimbarea dentiţiei de lapte (20 de dinţi) prin înlocuirea cu dentiţia permanentă (32 de dinţi). să corespundă cerinţelor şcolii. Activitatea micului şcolar începe să fie apreciată obiectiv prin sistemul notării. chiar să întreacă băieţii. ceea ce face ca la sfârşitul perioadei. încep să se accentueze unele diferenţe de creştere: creşterea se accelerează la fete. precisă. să fie ordonată. faţă de calitatea relaţiilor cu cei din jur. prin intensificarea controlului reglator al scoarţei. Dezvoltarea proceselor senzoriale Perioada micii şcolarităţi se caracterizează printr-o remarcabilă . pe linia activităţilor corespunzătoare. Se modifică fundamental şi relaţiile copilului datorită faptului că situaţia de elev este legată de o serie de obligaţii şi drepturi din perspectiva vieţii pe care o începe. Acest proces are loc treptat iar copilul trebuie ferit de suprasolicitare. fetele să ajungă şi. a dezvoltării muşchilor mici ai mâinii ca urmare acţiunilor mai subtile efectuate prin scris şi desen. Particularităţile dezvoltării fizice Ritmul creşterii este mai atenuat în această perioadă. a claviculei. Sistemul nervos înregistrează o evidentă dezvoltare. solicitările devin mult mai variate. în regiunea toracelui. iar acesta constituie un motiv de orientare şi întărire în activitate. Procesul de osificare se intensifică. formulându-se noi cerinţe faţă de conduita de ansamblu. regiunile coloanei vertebrale se umplu cu cartilagii spaţiile dintre vertebre. prin creşterea lobilor frontali.

dezvoltare a sensibilităţii şi receptivităţii senzoriale. Sensibilitatea auditivă se dezvoltă îndeosebi sub influienţa însuşirii cititului. să asculte cu multă concentrare. în plan verbal (noţional). a diferenţierilor. pe care bază. legat de aceasta. ce va juca un semnificativ rol motivaţional în conducerea elevului spre cunoştinţe generale. Dezvoltarea celui de al doilea sistem de semnalizare fixează şi măreşte posibilităţile de diferenţiere. Copilul simte o „sete de impresii”. de a controla propriile emisiuni muzicale. abstracte. când se constituie o nouă bază analitico-sintetică a auzului fonematic şi a simţului limbii. această fineţe tactilă este influienţată şi de dezvoltarea limbajului care permite stabilirea. „curiozitatea epistemică”. în acelaşi timp. se dezvoltă şi sensibilitatea cromatică. perioada micii şcolarităţi fiind o perioadă de echilibru funcţional foarte activ al balanţei chimismului intern. Dezvoltarea mare a funcţiilor analitico-sintetice ale analizatorului vizual se exprimă în intensa dezvoltare a constantei de mărime. Sensibilitatea tactilă se dezvoltă în mod deosebit la nivelul mâinii. Sensibilitatea vizuală înregistrează o creştere progresivă a capacităţii de acomodare a ochilor la diferite distanţe. precizie şi analiză senzorială şi. Sensibilitatea auditivă înregistrează progres şi pe linia capacităţii de diferenţiere a sunetelor muzicale şi. Ulterior. cu proprietatea sa specifică de a sintetiza şi concentra . Activitatea şcolară crează multiple şi complicate situaţii în care micul şcolar trebuie să facă diferenţieri analitice fine. micul şcolar diferenţiind şi denumind adecvat culorile spectrului. Sensibilitatea proprioceptivă şi kinestezică este stimulată de dezvoltarea mişcărilor mici ale mâinii precum şi de la nivelul aparatului verbo-motor care încep să fie obiectul unei analize conştiente în perioada însuşirii citit. sesizând chiar nuanţe ale culorilor. mărimea obiectelor.scrisului. şcolarul mic strânge din ce în ce mai mult informaţii şi percepe detalii ale realităţii. dă senzaţiilor caracter conştient. să observe cu atenţie şi precizie. Percepţia Cuvântul. câmpul vizual se lărgeşte atât în ceea ce priveşte vederea centrală cât şi vederea periferică. de formă. apare şi setea de a cunoaşte. putând diferenţia fin forme. Senzaţiile interne diminuează mult în intensitate. manifestă o „curiozitate senzorială”.

prin subordonarea acestora sarcinilor şcolare. O altă caracteristică a percepţiei este dezvoltarea multilateralităţii ei calitative: pe lângă numeroasele însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor concrete sunt reflectate şi însuşirile artistice şi valoarea estetică a acestora. ea se dezvoltă în plasarea punctului în spaţiu (la geometrie). sistematizat al percepţiei. tocmai de aceea. în aceeaşi măsură. subordonată unor sarcini ideative complexe. în învăţarea scrierii. în intensitatea intuirii pe căi senzoriale. o astfel de percepţie o numim observaţie. abstractizare. este de durată şi.experienţa cognitivă. Deşi percepţia este doar punctul de plecare al oricărui proces de cunoaştere. O altă particularitate este creşterea caracterului organizat. Percepţia de timp este susţinută de formele de activitate de învăţare. specificul activităţii sale intelectuale constând. plan. este analitică şi sistematică. devenind o activitate dirijată şi cu sens. sunt create premise pentru orientarea mai largă în spaţiu pe bază de schemă. În procesul însuşirii citit-scrisului percepţia evoluează spre o percepţie analitică fină. bile etc) oferă câmp gândirii şi are rolul de a incita la analiză. de a înţelege. se formează o serie de priceperi si deprinderi senzoriale noi: de a vedea. traduce în plan sonor şi de articulare. De subliniat este şi creşterea caracterului intenţionat. planul percepţiei auditive fonetice se complică cu panul percepţiei grafemelor. de a executa transcrierea grafică a limbii vorbite. include în semnificaţie. influienţează dezvoltarea percepţiei delimitând. voluntar al actelor perceptive. ea având ca notă distinctă faptul că este subordonată unui scop. Percepţia de spaţiu este stimulată de necesitatea orientării într-un spaţiu abstract care devine o cerinţă a muncii şcolarului. subliniind şi organizând o relativă unitate în experienţa copilului. . cât şi în subordonarea intuiţiei actului de gândire. În prima etapă a învăţării cititului se dezvoltă auzul şi vorbirea fonematică. în ultima clasă a micii şcolarităţi se crează o nouă perspectivă pe linia reflectării spaţiului tridimensional. Cea mai importantă caracteristică a percepţiei în această perioadă constă în subordonarea ei mecanismului şi rolului cognitiv al gândirii. generalizare. Treptat. ca origine pentru mărimi în numeraţie de la dreapta sau la stânga punctului. perceperea materialului intuitiv (beţisoare. hartă geografică. şcolarul mic nu se poate lipsi de aceasta decât foarte greu. al stabilirii unor relaţii între excitaţiile care vin pe cale auditivă cu excitaţiile care vin pe cale vizuală şi cu cele care se produc la nivelul aparatului fonator: copilul cuprinde cu ochii.

În perioada micii şcolarităţi se formează acele însuşiri ale reprezentărilor care fac din ele fenomene reflectorico-sintetice mai bogate decât treapta senzorială. Înţelegerea a numeroase fenomene din natură se realizează prin mijlocirea reprezentărilor. pe perceptibil. Dar. Elevii se sprijină. ceea ce a impresionat profund. operaţia de raportare a oricărui fenomen la reprezentări clare se realizează printr-un proces analitico-sintetic complex. Sub influienţa activităţii de învăţare. mai ales. ceea ce face ca fixarea şi păstrarea cunoştintelor să se facă mai uşor prin apelul la concretul senzorial. a anotimpurilor. începe să aibă şi o percepere subiectivă a timpului. mai abstracte. are caracter spontan. Memoria păstrează. procesul instructiv educativ se caracterizează prin transmiterea de noi informaţii. pe acele reprezentări care s-au format în contactul lor direct şi permanent cu realitatea. înainte de toate. Reprezentările Reprezentările şi noţiunile. de fapt succesiunea evenimentelor capătă o anumită extensiune în raport cu semnificaţia lor. imaginaţiei şi memoriei ca procese şi capacităţi fundamentale ale proceselor psihice cognitive. motivate. studierea structurii anului calendaristic. realizând trecerea spre treapta logică abstractă. universal valabilă. în înţelegerea profundă a fenomenelor. predominant involuntar. alături de percepţii şi senzaţii. apoi. ca şi cunoaşterea unor evenimente de actualitate. . conştiente. intelegerea a ceea ce are caracter de lege generală. ideal. de experienţe cognitive social-istorice. aceste reprezentări dau posibilitatea de a se elabora generalizări logice. constituie materia primă a gândirii. de dependenţă. precizăm că se întâlnesc particularităţi ce se prelungesc din perioada anterioară: se sprijină pe concret. acestea se concentrează în cunoştinte care se materializează în reprezentări noi. ceea ce subliniază încărcătură afectivă a acestui proces. Referindu-ne la caracteristicile memoriei. Aceste reprezentări se constituie într-un teren de raportare sau „acceptor” a cunoştinţelor. fenomenele observate devin ele înşile mijloc de explicare a altor fenomene mai complexe. o fiinţă receptivă şi mai puţin creatoare. evenimente istorice.durata lor. Memoria În perioada micii şcolarităţi copilul este. de atitudinea învăţătorului şi modul în care este apreciat de acesta. faţă de care copilul nu se raportează indiferent ci este afectat de succesul sau insuccesul şcolar. orarul şcolar. să se ridice la înţelegerea mai atentă a relaţiilor de cauzalitate.

centrul de greutate în fixare şi păstrare se mută de pe detaliile şi aspectele concrete. treptat. conştient. impune micului şcolar o foarte mare disciplinare a conduitei . teama de insucces trezesc stări emoţionale negative care scad receptivitatea. al memoriei: pe măsură ce răspunde sarcinilor activităţii şcolare. În legătură cu activitatea şcolară se dezvoltă caracterul voluntar al memoriei. implicit. conştiinţa necesităţii de a reţine ceea ce este necesar. pe ceea ce este esenţial. prielnică pentru a memora. creşte electivitatea şi natura sistematizatoare a memoriei. se dezvoltă şi caracterul logic al memorării. de a repeta ceea ce s-a fixat. descriptive. Se dezvoltă în mod evident o serie de calităţi ale memoriei: trăinicia păstrării. în opoziţie cu memoria mecanică. păstrarea. Activitatea şcolară stimulează formarea şi dezvoltarea unor deprinderi complexe şi multiple de muncă intelectuală. păstrarea este durabilă. reproducerea capătă fidelitate deosebită. -conştiinţa clară a scopului urmărit care acţionează reflexiv asupra tuturor proceselor memoriei: fixarea se realizează în termen scurt. -ambianţa în care are loc memorarea. memoria devine mai organizată. Atenţia Regimul muncii şcolare. Concomitent. Funcţionarea proceselor memoriei este condiţionată de o serie de legi psihologice a căror aplicabilitate este dependentă de particularităţile fiecărui individ: -plasticitatea sistemului nervos care influienţează receptivitatea generală sau receptivitatea de moment.Odată cu activitatea de învăţare se intensifică caracterul activ al proceselor de cunoaştere şi. de învăţare. prin sarcinile multiple şi complexe ce le instituie. adică se cultivă în mod activ. promtitudinea şi rapiditatea reactualizării. bazată pe reproducerea textuală. -potrivit curbei uitării a lui Ebbinghauss. -elevul trebuie să înţeleagă că învăţarea eficientă se poate realiza prin antrenarea multiplelor procese psihice. dimpotrivă. -starea emoţională a elevului. timpul optim pentru repetiţii este perioada imediat următoare memorării. volumul memoriei. o atitudine optimistă şi înţelegătoare faţă de elevi creează o bază emoţională pozitivă. de memorare. frica de învăţător sau părinţi. imitativă. recunoaşterea şi reproducerea. exactitatea reproducerii.

ceea ce asigură înţelegerea. capacitatea de concentrare este încă redusă. ca şi volumul atenţiei. este instrumentul prin care micului şcolar i se crează primele aspiraţii în cadrul realului şi posibilului. Începe să se organizeze mijloacele tehnice de realizare a actului creator. atenţia postvoluntară. impune dezvoltarea uneia dintre cele mai importante însuşiri ale atenţiei. La începutul micii şcolarităţi. Activitatea de citit şi scris crează condiţii de distribuţie şi. ce face posibilă mobilizarea rapidă. într-o oarecare măsură. . în fabulaţie şi.generale şi o permanentă solicitare a atenţiei. volumul şi flexibilitatea atenţiei se dezvoltă. de mare volum şi adâncime a cunoştintelor. Imaginaţia Imaginaţia este una din cele mai importante supape ale înţelegerii şi intuirii. putând opera în termeni şi împrejurări din ce în ce mai variate. Posibilitatea de distribuire. vie de prezentare a materialului. mai bogat. apare şi se dezvoltă „clişeul”. declanşată şi susţinută prin modalitatea inedită. astfel încât să declanşeze spontan orientarea elevului şi să susţină concentrarea acestuia fără un consum energetic suplimentar. subordonarea motivelor de lucru unor idei centrale. o tematică cu dimensiuni logice conturate. Dezvoltarea intereselor de cunoaştere şi a deprinderilor de muncă intelectuală vor contribui la dezvoltarea. Condiţiile muncii şcolare determină creşterea treptată a volumului atenţiei. evident chiar din primul an de şcoală. În perioada micii şcolarităţi apare şi se impune cultivarea unei noi forme de atenţie. Pentru creaţia literară se stabileşte un subiect. atrăgătoare. a capacităţii ideative şi de creaţie. îndeosebi. alături de atenţia involuntară. însă. Caracteristică este cultivarea amănuntului semnificativ în contextul fiecărui element al produsului artistic. corectă a realităţii prin caracterul său mai complex. în acelaşi timp. Imaginaţia reproductivă devine un instrument de reflectare adecvată. ceea ce constituie un indicator pentru modificarea activităţii vieţii psihice în ansamblu. apariţia a numeroase elemente originale au la bază preluarea unor impresii personale. în joc. Imaginaţia creatoare se manifestă în produsele activităţii creatoare. a atenţiei voluntare. pentru dezvoltarea unor mijloace de orientare şi concentrare extensivă. concentrarea. prezent. în creaţia plastică.

Piaget. pasul spre logicitate este fãcut şi prin extinderea capacităţii de conservare a invarianţilor. copiii încearcă să înteleagă. -în baza operationalităţii crescânde a gândirii. Pornind de la consideraţia că parametrii gândirii trebuie să se refere la nivelul de generalizare. analiză şi sinteză ca şi la nivelul de materializare concretă a operaţiilor mentale. -ceea ce diferentiază acest prim stadiu logic de următorul este faptul că operaţiile mentale rămân dependente şi limitate de conţinutul pe care îl pot prelucra: materialul concret. în stadiul următor se va completa şi desăvârşi procesualitatea cognitivă prin apariţia formelor categorial-abstracte (conceptele). -astfel se explică şi caracterul categorial-concret (noţional) al gândirii şcolarului mic. incluziune.Gândirea În concepţia lui J. -creşterea caracterului activ şi relaţional al gândirii pe baze asociative . abstractizare. randamentul acesteia crescând de 3-4 ori de clasa a II-a la clasa a IV-a. această achiziţie permite saltul de la gândirea de tip funcţional la cea de tip categorial. subordonare. sistematizării în procesul de însuşire a cunoştintelor şi de gândire. dezvoltarea potenţialului de activitate intelectuală se exprimă în calitatea şi timpul de lucru în diferite procese de gândire. faptul se datorează cristalizării operaţiilor mentale care au la bază achiziţia reversibilităţii: copilul poate concepe că fiecărei acţiuni îi corespunde o acţiune inversă care permite revenirea la starea anterioară. cauzalitate. -se dezvoltă operaţiile de clasificare. -dezvoltarea organizării. prin verbalizare şi activitate. -se dezvoltă raţionamentul cauzal. dezvoltarea gândirii în stadiul operaţiilor concrete prezintă următoarele caracterisitici: -mobilitatea crescută a structurilor mentale permite copilului luarea în considerare a diversităţii punctelor de vedere. seriere. considerăm că putem reţine cele mai semnificative transformări ale gândirii micului şcolar: -modificarea potenţialului de activitate ideativ-intelectuală. să examineze lucrurile în termeni cauzali.

. fără verbalizări. În procesul scrierii gramaticale şi ortografice se dezvoltă şi capacitatea de a se exprima corect gramatical. Un fenomen senificativ este şi creşterea capacităţii de înţelegere şi folosire a sensului figurat al cuvintelor.noi. artistic. Limbajul Cel mai semnificativ fenomen în dezvoltarea limbajului şcolarului mic constă în însuşirea limbajului scris. manifestată prin promta şi precisă adaptare la situaţii inedite. se dezvoltă formele înţelegerii neintuitive. -subordonarea analizei perceptive sarcinilor ideative. determinând unele particularitati: -eliziunile în grafeme: . prin noţiuni cu caracter explicit.. -dezvoltarea caracterului critic al gândirii odată cu creşterea experienţei intuitive şi verbale. -sunete supraadaugate: . Prin dezvoltarea capacităţii de a citi. Dificultăţi de diferenţiere corectă a fonemelor (componentele sonore ale cuvintelor) se repercutează în scriere. specifice pentru domeniile aritmeticii.deminineaţă’’ pentru dimineaţă etc. şcolarul mic începe să ia contact tot mai intens cu limba literară care îi va îmbogăţi vocabularul dar şi posibilitatea de a se exprima frumos. implicite. . Afectivitatea .îtuneric’’ pentru întuneric. . dintre care 1500-1600 reprezintă vocabular activ. creşte volumul cuvintelor tehnice.. geografiei etc. dându-i mai multă consistenţă şi organizându-i topica. Limbajul scris are o structură gramaticală mai exigentă decât limbajul oral. În perioada micii şcolarităţi copilul reflectă realitatea prin mijloacele înţelegerii intuitive. impune un vocabular mai critic şi acţionează nemijlocit asupra limbajului oral. .. geometriei. Vocabularul atinge un număr de 4000-4500 de cuvinte. gramaticii.îtreabă’’ pentru întreabă..aritimetică’’ pentru aritmetică. precum şi deprinderea de a înţelege valoarea gramaticală a diferitelor părţi de propoziţie. mai ales în context. În acelaşi timp.viouară’’ pentru vioară. Treptat.

Activitatea şcolara. dezvoltarea intensă a sentimentelor şi stările afective legate de relaţiile şi aprecierea socială a acţiunii. Dezvoltarea sentimentelor are loc în contradicţiile ce se constituie între sensul năzuinţelor. al unor noi atitudini emotive. de multiplele relaţii complexe ce se stabilesc în noua formă de activitate. ca şi un intens proces de constituire a unor deprinderi şi priceperi noi (deprinderi intelectuale. frecvenţa relativă a stărilor afective mijlocite complexe creşte. Aspectul de intensitate alături de cel de durată şi calitate se modifică şi se complică. În acelaşi timp. de a-şi organiza activitatea. Deprinderi şi priceperi Datorită cerinţelor multilaterale ale activităţilor şcolare are loc un proces intern de perfecţionare a unor deprinderi deja constituite anterior (deprinderi de autoservire. se dezvoltă deprinderi estetice precum şi deprinderi de comportare civilizată. de a scrie în ritm rapid. dorinţelor şi aspiraţiilor proprii şi ale altora. De subliniat este creşterea sensului moral afectiv al conduitei generale a şcolarului. între cunoaştere şi activitate. programul activităţilor şcolare etc. ca aspecte la condiţiile vieţii cotidiene: regimul zilnic. de alimentare etc). . precum şi influienţa şi rezonanţa acestora. relaţiile generate de statutul de elev constituie izvorul fecund al unor noi stări de conştiinţă. apoi apare o orientare preferenţială pentru anumite activităţi (citit. deprinderi motorii): de a vorbi corect şi literar. de a memora. Interese Problema dezvoltării intereselor la micul şcolar trebuie privită în legătură şi determinată de procesul activităţii de învăţare. În acest contex se structurează tot mai clar sentimentele morale ca şi cele intelectuale şi estetice. socotit etc). scris. în sensul că la început se acordă un interes egal muncii şcolare. În intimitatea activităţii de învăţare. unele deprinderi se transformă în obişnuinţe. între emoţiile de moment şi sentimente. de a citi mult şi diversificat. cerinţele dictate de normele morale şi dinamica propriilor dorinţe şi aspiraţii. se dezvoltă memoria afectivă şi creşte retrospectiva afectivă. Dinamica intereselor şcolare străbate calea de la nediferenţiat la diferenţiat.

sistematică şi susţinută prin efort voluntar. să se dea un caracter de persistenţă interesului pentru învăţare. .. capacitatea concentrării mentale voluntare. Pe plan interior. colecţii. transformându-se în observaţie.. . ca mod de răspuns la aceste comenzi. Voinţa Una din trăsăturile specifice ale micii şcolarităţi o reprezintă impregnarea tot mai puternică a conduitei copilului cu o notă de intenţionalitate şi planificare. capacităţii de judecată şi raţionament se pun bazele concepţiei despre lume şi viaţă care modifică.este necesar’’. Tot acum se formează memoria şi atenţia voluntară. tehnică. În instituţia şcolară se urmăreşte lărgirea ariei şi volumului intereselor. a personalităţii. relaţiile dintre acestea. trecerea la o nouă formă de activitate şi la un nou mod de viaţă vor influenţa într-un mod determinant asupra formării. să se formeze interese stabile şi profunde. iradiază larg în cuprinsul personalităţii copilului punându-şi amprenta şi asupra altor compartimente ale vieţii psihice. Multe din conduitele copilului încep să se deruleze sub semnul lui . Statutul de şcolar cu noile lui solicitări.În primele clase se manifestă la elevi interesul empiric pentru aspectul exterior al faptelor şi fenomenelor. urmărind cauza fenomenelor. datorită dezvoltării gândirii logice. . sport. cerinţe. în continuare.nu trebuie’’. Încep să se structureze şi variate interese extraşcolare: pentru lectură. Percepţia devine intenţională. Intrarea în şcoală. Caracteristicile personalităţii Bazele personalităţii copilului se pun încă de la vârsta preşcolară când se schiţează unele trăsături mai stabile de temperament şi caracter.trebuie’’. justificarea schimbărilor în natură şi societate. Voinţa. etc. Noile împrejurări lasă o amprentă puternică asupra personalităţii lui atât în ceea ce priveşte organizarea ei interioară cât şi în ceea ce priveşte conduita sa externă. ei incep să manifeste un interes logic. de durată mai mare în rezolvarea unor probleme de gândire. paralele cu dezvoltarea gândirii şi acumularea cunoştintelor.. esenţial. sporeşte importanţa socială a ceea ce întreprinde şi realizează copilul la această vârstă. optica personalităţii şcolarului asupra realităţii înconjurătoare.

expansivi. întreaga conformaţie lăsând impresia unei fiinţe deşirate. ca şi în tot decursul acestei perioade. Preadolescenţa – caracterizare generală Aspectul exterior se caracterizează prin lipsa de armonie. printr-o mare dezvoltare a laturii cognitive. aptitudinilor şi concepţiei morale a copilului. meticulos. Se constată schimbări evidente la nivelul vieţii psihice.Ca personalitate. etc. intimă a concepţiei despre lume şi viaţă. morale. cedând locul unor particularităţi complexe şi foarte bogate. lenţi. la clasă şi în afara ei. nu atât latura exterioară a faptelor copilului cât. comunicativi şi copii retraşi. avem în faţa noastră dezvoltarea impetuoasă a unei personalităţi cu trăsături în plină formare. perioadă a dezvoltării.afective şi voliţionale a personalităţii. această perioadă se numeşte preadolescenţa sau pubertate. a unor conturări complicate a intereselor. Un rol important în reglarea activităţii şi relaţiilor şcolarului mic îl au atitudinile caracteriale. copiii se disting printr-o mare diversitate temperamentală. mai ales. fizice. Adolescenţa este o perioadă importantă a dezvoltării umane. Educatorul trebuie să cunoască diversitatea caracterelor copiilor. Adolescenţa cuprinde două faze : -una timpurie între 10-11/13-14 ani. Actele de . unor manifestări psihice individuale specifice. mâinile fiind mai lungi decât trunchiul. nasul disproporţionat în raport cu faţa. prin clarificarea şi intensificarea elaborării idealurilor omului. Există copii vioi. Contactul cu influenţele modelatoare ale procesului educaţional dă naştere la anumite compensaţii temperamentale. în care dispar trăsăturile copilăriei. Particularităţile psihice ale preadolescentului şi adolescentului La ieşirea din copilărie şi începutul adolescenţei. care a fost motivul faptei. perioadă de numeroase şi profunde schimbări biologice. perioadă a transformărilor profunde fizice şi fiziologice. În funcţie de această măsură educativă poate să meargă de la sancţionarea faptei exterioare până la restructurarea sistemului de relaţii care l-au determinat pe copil să se comporte astfel. psihice. -a doua perioadă 13-14/17-18 ani este cea a adolescenţei propriu-zise ce se caracterizează printr-o echilibrare puternică. observând atent.

Copilul se orientează mai mult către lumea externă.autoritate ale părinţilor sunt cu greu suportate. fiind supuse unui acut discernământ critic dacă nu sunt intemeiate şi necesare. Idealul preadolescentului este de a deveni un om util societăţii. în orice domeniu ar activa (ştiinţific. insuficienţele părinteşti nu mai trec neobservate. raportarea subiectului la sine însuşi. mai liniştită decât perioada anterioară. pentru a-şi da seama în ce măsură poate fi util celor din jur. preadolescentul fiind animat de dorinţa de a-şi cunoaşte propriile sale posibilităţi. Adolescenţa – caracterizare generală Adolescenţa se anunţă a fi o etapă mai calmă. Acum însă. prin conştiinţa că existenţa proprie se deosebeşte substanţial de a celorlalţi oameni. au fost suficiente pentru lămurirea diferitelor probleme din viaţa copilului iar capacitatea intelectuală a acestuia era încă puţin dezvoltată spre a-şi da seama de unele insuficienţe ale părinţilor. cu o înaltă conştiinţă a datoriei. tehnic. la propriile trăiri iar. Conştiinţa de sine este un proces complex care include. 18518d324s confruntarea acestora. La această vârstă se dezvoltă conştiinţa de sine. reprezentând o valoare care trebuie preţuită şi respectată. în majoritatea cazurilor. etc). pe de-o parte. Se mainfestă o schimbare în comportamentul copilului ce ar avea următoarea explicaţie: până în această perioadă cunoştinţele părinţilor. compararea lor cu lumea în . venind în contact cu cunoştinţe variate şi profunde iar gândirea dezvoltându-se la capacitatea realului. Zisulescu) : -dezvoltarea conştiinţei de sine -afirmarea propriei personalităţi -integrarea treptată în valorile vieţii Dezvoltarea conştiinţei de sine Adolescenţa se manifestă prin autoreflectare. Caracteristicile cele mai importante ale adolescenţei sunt (după Şt. literar. în cunoaşterea căreia tinde să se adâncească tot mai profund. pe de altă parte. în aspectele ei multiple dar îşi îndreaptă atenţia şi către propria-i viaţă psihică. tânărul adoptând acum o poziţie mai conştientă faţă de mediul social şi de problemele complexe ale acestuia. artistic.

mijlocul căreia trăieşte. Cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine este atins de elev atunci când el se poate privi ca subiect al activităţii sociale, ca membru al colectivului.Conştiinţa de sine este, în primul rând ,conştiinţa poziţiei sociale a omului. Factor de seamă al dezvoltării conştiinţei de sine îl constituie activitatea şcolară şi natura relaţiilor cu adulţii, aprecierile acestora faţă de calităţile şi munca adolescentului, precum şi aprecierea grupului din care face parte. O caracteristică a adolescenţei este şi proiectarea idealului în viitor; un aspect al acestei preocupări este interesul pentru profesia pe care o va îmbrăţişa, determinându-l la reflecţie asupra vieţii sale interioare; adolescentul se analizează spre a-şi cunoaşte calităţile, spre a se convinge de valoarea lor în raport cu profesia la care se va decide. Capacitatea de a se preocupa de propria persoană, de a medita, şi de a-şi analiza trăsăturile psihice, nu înseamnă fuga de societate. Caracteristica principală a adolescentului este un puternic impuls către acţiune, dorinţa de a participa la toate manifestările vieţii sociale. Acum dispar dorinţele vagi şi apar ţelurile bine conturate, visarea ia forme conştiente. Afirmarea de sine Dorind să atragă atenţia asupra sa, adolescentul se consideră punctul central în jurul căruia trebuie să se petreacă toate evenimentele. Forţele proprii sunt considerate superioare faţă de ale celorlalţi oameni, opinie care decurge dintr-o insuficientă cunoaştere de sine. El doreşte ca toate acţiunile sale să fie cunoscute şi apreciate de adult; lipsa de consideraţie este dureroasă şi chiar paralizantă pentru un adolescent. Un mijloc curent de afirmare îl constituie aspectul exterior, adolescenţii căutând să se evidenţieze prin fizicul bine conformat, îmbrăcămintea care diferenţiază, care scoate în relief propria persoană, prin maniere, eleganţa mişcărilor, limbajul (neologisme, arhaisme, argou), corespondenţa (conţinutul, plicuri, mărci, alfabet aparte), spiritul de contradicţie, faţă de faptele morale judecata lui nu admite concesii ci este radicală şi intransigenţă, din care cauză aprecierile sale sunt puternic dotate cu subiectivism. Adolescenţii manifestă tendinţa de a se afirma nu numai individual ci şi în grup: vor să activeze, să se distreze împreună. Membrii grupului au convingerea că aportul lor nu reprezintă acţiuni banale, lipsite de importanţă, ci creaţii care se impun prin vitalitate şi originalitate. Pe

adolescenţi îi atrage şi viaţa politică; în politică adolescentul vede o înaltă activitate socială. Integrarea socială Esenţa integrării sociale constă în ataşamentul din ce în ce mai conştient şi mai activ la grupul căruia aparţine şi a cărui sferă se extinde de la clasă, şcoală, până la marele organism social. Cu cât înaintează în vârstă, cu atât adolescentul este mai obiectiv în judecăţile sale, aprecierile efectuându-se în funcţie de criteriile sociale pe care şi le-a însuşit. Dorinţa de a cunoaşte valorile sociale şi culturale se manifestă riguros şi tenace. Integrarea adolescenţilor în valorile sociale şi culturale ale colectivităţii contribuie la formarea concepţiei despre lume şi viaţă; cei mai mulţi manifestă un interes deosebit pentru cuceririle ştiinţei contemporane şi pentru anumite ramuri ale ştiinţei: fizica, filosofia, biologia, matematica, chimia, istoria. Dezvoltarea fizică în preadolescenţă şi adolescenţă Înălţimea şi greutatea. În creşterea în înălţime şi greutate nu se constată paralelism ci alternanţă, creşterea uneia corespunzând cu stagnarea celeilalte. Creşterea în înălţime se produce cel mai intens între 14-15 ani, iar către 18 ani curba creşterii coboară. O mai intensă creştere se constată la membrele inferioare şi superioare, ceea ce va da, indeosebi puberului, un aspect special, adesea critic. Creştera în greutate urmează lent creşterea în lungime ; băieţii cresc intens în greutate după 14 ani, cam 6Kg/an, iar fetele după 11 ani, cam 3Kg/an. Sistemul osos. Progrese importante se observă la osificarea diverselor părţi ale craniului (mai ales ale temporalului). Se încheie procesul de osificare a oaselor mâinii, ceea ce va determina apariţia unor particularităţi ale mişcărilor fine, ale diferitelor dexterităţi manuale şi creşterea mare a vitezei de scriere. Sistemul muscular. Se dezvoltă musculatura spatelui, a centurii scapulare şi pelviene; creşte forţa musculară. După 15 ani se dezvoltă intens muşchii mici care ajută la precizia şi coordonarea mişcărilor fine, la perfecţionarea tehnicii mişcărilor, ceea ce înseamnă cheltuială redusă de energie. Sistemul cardio-vascular. Frecvenţa pulsului - 80 bătăi/min. Se constată o mare capacitate vitală a plămânilor între 14-17 ani. Respiraţia intercostală înlocuieşte respiraţia abdominală.

Sistemul nervos. Se definitivează relieful scoarţei cerebrale, se realizează o dezvoltare complexă a legăturilor dintre diferitele regiuni ale scoarţei, formându-se numeroase căi funcţionale între toate regiunile creierului. Deosebit de evidentă este dezvoltarea sistemului central de autoreglare, precum şi dezvoltarea mecanismelor de accelerare şi încetinire a dinamicii corticale, mecanisme ce constituie instrumente ale autoreglării superioare. Glandele cu secreţie internă. Se măreşte funcţional rolul tiroidei, ceea ce duce la intensificarea procesului creşterii osoase şi unele modificări ale metabolismului. Hipofiza stimuleaza intens producerea hormonilor glandelor sexuale, procesul de diferenţiere a ţesuturilor şi organelor, procesul de maturizare internă. Epifiza şi glandele suprarenale sunt angajate în dimorfismul sexual, în procesul maturizării; ele stimulează procesul dezvoltării organelor genitale, pigmentarea pielii, îngroşarea generală a corpului. Glandele sexuale îşi intensifică activitatea prin ajungere la maturizare între 12-13, 17-18 ani la băieţi; 10-11, 15-16 ani la fete. Se manifestă fenomenul maturizării prin creşterea pilozităţii în regiunea axială, modificarea vocii, apariţia poluţiei, apariţia senzaţiilor erotice şi a unor manifestări sexuale. Dezvoltarea vieţii psihice Sensibilitatea. Activitatea senzorială creşte, ceea ce determină modificări ale pragurilor minimal, maximal şi diferenţial ale analizatorilor, făcându-se posibilă reflectarea mai fină şi mai analitică a obiectelor şi fenomenelor realităţii. Senzaţiile vizuale. În perioada pubertăţii acuitatea vizuală creşte simţitor, convergenţa ochilor are o mare capacitate de acomodare. Distinge cu mai multă precizie obiectele la distanţă. Se constată o creştere a sensibilităţii şi fineţii cromatice. Se câştigă experienţa denumirii tuturor culorilor şi a nuanţelor acestora. Adolescentul operează într-un sistem comparativ bogat şi cu o capacitate de verbalizare relativ mare şi variată. Senzaţiile auditive. Se dezvoltă în direcţia capacităţii de diferenţiere şi reproducere a sunetelor muzicale, auzul tehnic, auzul fonematic-pe linia înţelegerii celor mai subtile nuanţe şi semnificaţii din vorbire, ca şi pe linia identificării obiectelor, fiinţelor, după anumite însuşiri perceptive şi auditive. Senzaţiile gustative şi olfactive. Capacitatea de a diferenţia, clasifica şi denumi substanţele după miros creşte foarte mult. Fetele au o mare sensibilitate pentru parfumuri. La băieţi, din dorinţa de a imita gusturile adulţilor (fumat, băuturi, mâncăruri picante) îşi modifică

o evidentă modificare a tonalităţii afective. etc. Funcţiile intensive ale atenţiei sunt deplin dezvoltate. Între 13-17 ani capacitatea de memorare ajunge la foarte mari performanţe.treptat. Acumularea cunoştinţelor diverse. este una din laturile cele mai solicitate ale activităţii intelectuale. Percepţiile şi spiritul de observaţie ale preadolescentului şi adolescentului devin foarte vii. capătă o mare adâncime. Preadolescenţa şi adolescenţa sunt perioade ale observaţiei analitice. Atenţia. o anumită ordine şi primordialitate a ceea ce trebuie să se păstreze în funcţie de criterii logice. Memoria operează cu reprezentări şi noţiuni care devin mai bogate. La preadolescenţi şi adolescenţi percepţiile sunt incluse într-o problematică mai largă. mai organizate. Preadolescenţii şi adolescenţii observă pentru a verifica. O serie de reprezentări se raţionalizează treptat. în adolescenţă are loc procesul de erotizare a sensibilităţii. ca şi datorită maturizării. La preadolescent. creşte capacitatea de concentrare: la preadolescenţi – două ore. chiar dacă la început nu face plăcere. organizează noi particularităţi ale atenţiei: natura începe să fie privită cu ochi de „naturalist ''. memoria foarte exactă a şcolarului mic începe să fie tot mai mult înlocuită cu memoria logică care păstrează ceea ce este esenţial. Memoria. Pe adolescent îl atrag unele aspecte specifice ale fenomenelor-ceea ce este original şi tipic. fiind o activitate complexă. Chiar atenţia involuntară şi cea postvoluntară îşi modifică aspectul. cu ochi de „fizician ”. La preadolescent vor interveni treptat elemente importante de ordine. mai complexe. având un potenţial sugestiv deosebit de marcant. fixarea se face încă sub forma unei reflectări relativ fidele a materialului ce urmează a fi memorat. dezvoltă spiritul de observaţie şi a diferitelor interese gnosice. implicit în organizarea şi reacţionarea numeroaselor legături asociative disponibile. altele capătă un caracter tipizat. pentru a surprinde ceea ce-i interesează. Se dezvoltă evident atenţia voluntară. operând cu scheme logice. la adolescenţi – 4 ore. Recunoaşterea operează mult cu asociaţii şi cu structuri de reprezentări. Cele mai evidente prefaceri apar în reproduceri: . însă. gusturile. sunt supuse sarcinilor gândirii. pentru a înţelege. devin mai eficiente. În această perioadă creşte mult caracterul activ şi voluntar al memoriei. Păstrarea ierarhizează. Memoria. multiple ale preadolescentului şi adolescentului. Datorită creşterii experienţei generale de viaţă.

apodictice. ipotetice. se dezvoltă.. adolescentul include. treptat apar transferări de operaţii între discipline. Pe măsură ce se dezvoltă sistemul informativ de cunoştinţe ale preadolescentului şi adolescentului se petrece o ierarhizare latentă a valorii celor cunoscute dar se manifestă şi preferinţe. În perioada preadolescenţei şi adolescenţei trecerea către formele extensive. intelectuale. scris sau oral. ceea ce dă originalitate reproducerii. verbale ale gândirii logice face necesară preluarea în termeni personali a cunoştinţelor. Structura generală a solicitărilor intelectuale tot mai largi. gândire fizică. gândire gramaticală. Judecăţile devin mai complexe – disjunctive. Păstrarea se sistematizează mult. Stilul muncii intelectuale constituie o aderare conştientă.preadolescentul structurează reproducerea verbală în stil propriu. În procesul însuşirii cunoştinţelor se constituie deprinderi specifice de a gândi. ceea ce oglindeşte aspectele caracteristice individuale ale felului cum constiinţa umană primeşte ceea ce-i vine din afară. când se procedează la restructurări care să facă mai sistematic şi mai inteligibil materialul de memorat. sublinieri. se întăresc sisteme de a observa. se dezvoltă posibilităţile determinării logice a relaţiilor dintre fenomene în cadrul unui sistem deductiv şi inductiv. comparaţii. Reflectarea se . Studiul diferitelor obiecte de învăţământ îl apropie tot mai mult pe preadolescent şi adolescent de însuşirea unei concepţii proprii despre lume şi viaţă. a dezvoltării posibilităţii de a analiza determinarea inclusă în fenomene. Pe această bază se dezvoltă formele operaţionale abstracte ale gândirii. etc. înţelege legăturile obiective ale dezvoltării naturii şi societăţii. Se generalizează algoritmi în cadrul aceleiaşi discipline. urgenţe. numeroase elemente de explicaţie. etc. se străduieşte să depăşească stilul nivelului verbal. Se dezvoltă spiritul critic al gândirii – ca urmare a logicii şi adâncirii acesteia. În reproducere. în relatările sale verbale. ca şi ale lărgirii intereselor teoretice şi practice şi este dictat de volumul şi calitatea cerinţelor activităţii şcolare. prelucrarea apare în însuşi procesul fixării. se determină criteriile logice ale clasificării. la adolescent. Gândirea. capacităţi operative. deci. mai complexe şi multilaterale duce la modificări profunde ale gândirii şi la dezvoltarea mare a cunoştintelor care conduce la dezvoltarea gândirii diferenţiate: gândire matematică. Recunoaşterea reconstituie materialul în aspecte detaliate analitice. prin coordonatele lui logice. precizia gândirii. logică la cerinţele sistematizării. se dezvoltă posibilitatea urmăririi logice a trăsăturilor şi diferenţieri între clase şi fenomene. asociaţii. stabileşte relaţia cauzală şi de finalitate a producerii diferitelor fenomene.

atitudini. îi inţelege pe cei din jur cu intenţiile. a capacităţilor ideative şi a capacităţilor creatoare practice. Prin creaţiile lor. anumite acţiuni umane. personificări. bucuria. reacţiile acestora. Afectivitatea Maturizarea organismului se manifestă. metafore. este visarea – ca proiectare mentală a personalităţii în situaţii viitoare. preadolescenţii şi adolescenţii îşi exprimă propriile judecăţi şi atitudini în legătură cu problemele ce-i frământa. datorită unei experienţe de viaţă mai ample şi datorită îmbogăţirii vocabularului. perspectivele profesiei. raportându-se la dorinţele lui legate de planurile de viitor. încep să înţeleagă şi să redea mai adecvat şi cu mai multă siguranţă procese psihice complexe. aspiră. mai ales. a cărei material ce o alimentează preadolescenţa şi adolescenţa îl găseşte în realitatea în care trăieşte. adolescentul admiră. iubeşte. Datorită lecturii diversificate. şi sistemul de cunoştinţe ale adolescentului. O caracteristică a preadolescenţei şi adolescenţei este dezvoltarea mare a forţei de creaţie. O formă specială a imaginaţiei. de profesie. preadolescenţii şi adolescenţii reuşesc să-şi formeze un stil propriu de vorbire orală şi scrisă. ştie să dorească. are idealuri afective. amploarea şi valoarea emoţiilor sunt dependente de . Viaţa afectivă se complică şi se diversifică. cu o evidentă maturizare intelectuală şi afectivă a copilului. precum şi interesul pentru utilizarea figurilor de stil în limbajul scris: epitete. precum şi prin surprinderea sensurilor variate ale cuvintelor. diverse amintiri în legătură cu propria persoană. comparaţii. se dezvoltă tot mai sensibil imaginaţia creatoare. trecutul istoric. defecte. În repertoriul creaţiei artistice se exprimă exuberanţa. preadolescentul şi. Visarea este un proces strâns legat de realitate. Începând cu adolescenţa creşte grija pentru exprimarea corectă a ideilor. afirmâdu-se din ce în ce mai pregnant ca individualităţi distincte. La sfârşitul adolescenţei. de poziţie socială generate de interesele. visează. Imaginaţia. sentimentul de dragoste care începe să se manifeste.petrece în mod activ şi selectiv. În afară de imaginaţia reproductivă care ajută în însuşirea sistemului de cunoştinţe transmise în procesul instructiv. sentimentul de iubire. aptitudinile. Limbajul se deosebeşte la preadolescent şi adolescent de perioadele anterioare prin bogaţia şi varietatea lexicului. de obicei. simte. Intensitatea. dragostea de viaţă. strâns legată de vârsta adolescenţei. Lexicul preadolescentului conţine numeroase cuvinte legate de factorul senzorial dar este sărac şi imprecis în analiza proceselor interioare.

timpul este mai îndelungat. legate de idealul profesional. Sfera intereselor se lărgeşte ca urmare a creşterii orizontului cultural şi a îmbogătirii experienţei de viaţă. fiind legate de domenii mai cunoscute sau spre care se manifestă aptitudini evidente.însemnătatea pe care o au pentru adolescent diverse fenomene. Pe această perseverenţă se dezvoltă calităţile voinţei: iniţiativa. persoane. deoarece el reflectă mai temeinic asupra mijloacelor realizării acţiunii precum şi a consecinţelor ce decurg din aceasta. pentru sport. Primul aspect este legat de viaţa şi relaţiile sociale. Interesele devin mai conştiente. Interesele preadolescentului nu gravitează doar în jurul activităţii şcolare ci se extind şi la alte domenii ale ştiinţei. În execuţia hotărârii preadolescentul nu trece totdeauna imediat la execuţia ei ci adesea amână îndeplinirea celor propuse. când între motivele acţiunilor sa ajuns la o ierarhizare care este în strânsă legătură cu experienţa în domeniul în care urmează să se acţioneze. ele fiind urmărite cu tenacitate în vederea unui scop anumit. perseverenţa. generând motivele care-i determină pe adolescenţi să se orienteze şi să-şi aleagă o anumită profesiune: aptitudinile pentru . Aceste interese sunt. tehnicii. Adolescentul dă dovadă de mai multă perseverenţă. Se dezvoltă sentimente superioare – morale. Interesele preadolescentului şi adolescentului. scopurile acţiunilor sale având o motivaţie mai puternică. devenind deosebit de bogat momentul deliberativ al actului volitiv. Două direcţii apar mai importante în dezvoltarea generală a vieţii afective : -creşterea autonomiei morale şi a concepţiei morale a adolescentului -erotizarea vieţii afective. cel de-al doilea se referă la aspectele individuale ale dezvoltării afectivităţii. pentru lectură. principialitatea scopului. pentru muncă etc. politico-sociale. În luarea hotărârii. mai ales la vârsta adolescenţei. estetice. Este perioada în care se modifică. Interesele devin mai stabile. obiecte. preadolescentul este prompt dar la adolescent. pentru tehnică. artei. intelectuale – baza lor reprezentând-o lărgirea cunoaşterii . Voinţa. etc. capătă caracter selectiv şi de eficienţă iar sub aspectul conţinutului este de remarcat marea diversitate: cognitive.

comportamentală şi socio – afectivă. Fenomenul dezvoltării psihice este o latură fundamentală a procesului dezvoltării generale. Specificul dezvoltării psihofizice la diferite categorii de deficienţi 1. Caracteristici ale evoluţiei psihice şi fizice la deficienţa mintală. orientate corectiv-formativ sau terapeutic. senzorială. deoarece activităţile organizate de învăţare. adică în condiţiile de mediere. dorinţa de a fi util societăţii şi a răspunde unei comenzi sociale. posibilităţi de câştig. tema ocupă un important loc mai ales sub aspectele sale aplicative şi în didactica învăţământului pentru şcolarii cu handicap deoarece mecanismele dezvoltării compensatorii la . proces complex. De asemenea. mai ales în plan biomorfologic. bazat pe creştere. generatoare a unei inadaptări stabile. motorie. şansele de reuşită în învăţământul superior. şi pe socializare. pe care elevii le desfăşoară. 1.profesia respectivă. 2. Nu este greu de observat. condiţii de muncă avantajoase. că în această accepţie. modificarea şi ajustarea unor atribute şi instrumente ale personalităţii la condiţiile mediului. pe maturizare. sub conducerea personalului didactic educativ. motorie. Dezvoltarea la om înseamnă. IV. Raportul dintre dezvoltarea psihică şi activităţile de învăţare. evoluţia. conceptul de „tulburări ale dezvoltării la deficienţi” se suprapune de fapt. Tulburările de dezvoltare sunt inerente oricărei deficienţe sau incapacităţi cu caracter complex.Caracteristici ale evoluţiei psihice şi fizice la deficienţa mintală. posibilităţi de afirmare. de sprijin sistematic şi dirijare constituie în psihologia şcolară modernă şi pentru învăţământul special o temă principală de studiu. adică a unei stări de handicap.Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare. în planul adaptării la condiţiile mediului de apartenenţă. neabordat la timpul oportun într-un proces corectiv-formativ adecvat. comportamentală şi socio-afectivă. mai ales în plan psihofuncţional. consecutive unui factor nociv primar. formarea treptată a individului ca personalitate. reprezintă principala pârghie de declanşare şi susţinere a dezvoltării compensatorii. care se caracterizează prin achiziţionarea. senzorială. adaptare. cu ceea ce numim afecţiuni derivate secundare sau terţiale. dar numai atunci când nu sun 15415u2024p t iniţiate foarte de timpuriu programe corectiv formative cu caracter personalizat. integrare şcolară şi socială a copiilor.

adaptat particularităţilor dezvoltării la elevii în cauză. în special din categoria celor distincte intervenţiei timpurii. modul de aplicare a unor programe de recuperare. -insuficientă în ceea ce priveşte strategiile învăţare. -dificultăţi de citire şi de scriere. Radu şi D. despre întârzieri în dezvoltare. . Popovici arătau că „o tulburare de dezvoltare este o deficienţă cronică severă. -tulburări ale comportamentului social. autonomia economică suficientă. datorită cărora elevii nu se pot concentra asupra lecţiei. sunt însoţite de numeroase şi variate tulburări sau dificultăţi de învăţare. cu alte cuvinte. recepţia şi emisia limbajului. calitatea mediului. Putem afirma că înţelegerea raportului specific dintre dezvoltarea psihică şi învăţare.aceştia pot fi susţinute eficient. de regulă. capacitatea de autoconducere. -reflectă necesităţile persoanei pentru îngrijirea planificată. -dificultăţi în stabilirea unor relaţii interpersonale. mobilitatea. -dificultăţi de motricitate generală şi fină şi de coordonare spaţială. substanţial. concretizată în nivelul îngrijirii acordate în structura relaţiilor sociale între copil şi ceilalţi membrii ai comunităţii din care fac parte. învăţarea. -dificultăţi în însuşirea simbolurilor matematice a calculului matematic şi a noţiunilor spatio-temporale. dar. determinată de un handicap mintal sau fizic. despre fenomene determinante de următorii factori cauzali: gradul de extindere a disfuncţiei la copil. se vorbeşte. În 1998 G. tulburările şi întârzierile procesului dezvoltării la elev. Pentru a cuprinde şi cazurile mai puţin grave. -dificultăţi în prelucrarea informaţiilor perceptive. decât pentru scurt timp. la elevii cu handicap. În activitatea practică. mai auditive şi vizuale în strânsă legătură cu insuficienţe ale memoriei de scurtă durată. în acelaşi timp mult mai frecvente. funcţionarea în trei sau mai multe domenii majore de activităţi esenţiale: autoîngrijirea. reprezintă un element important în pregătirea celor care doresc să lucreze cu această categorie de elevi. V. adesea. care se manifestă înaintea vârstei de 22 de ani şi se întinde. dintre care amintim: -dificultăţi de atenţie. tratament sau alte servicii pentru perioade îndelungate sau chiar pentru întreaga viaţă. abilitatea de a trăi independent. când activitatea de învăţare se sprijină pe un demers metodologic. pe o perioadă nedefinită de timp…” şi care: -limitează.

-în perspectiva recuperării acestora. Datorită caracterului lor. O primă asemenea cauză constă în faptul că la toţi copii cu deficienţe. de regulă anatomofiziologic afecţiunile primare sunt mult mai rezistente la intervenţia terapeutic-compensatorie şi se tratează. ei se vor afla sub influenţa negativă a unor factori comuni. secundar sau terţial. . Tulburările specifice ale procesului dezvoltării au lor în diferite paliere ale structurii personalităţii.Este evident că în această enumerare sunt incluse nu numai tulburări propriu-zise de învăţare. Ei întâmpină mari dificultăţi în a se antrena în activităţile specifice etapelor de vârstă. Dereglările derivate reprezintă de fapt tulburări dobândite în condiţii specifice ale dezvoltării adică în prezenţa unor factori perturbatori ai acesteia. funcţiile psihice complexe. iniţiat cât mai de timpuriu posibil. proprie fiecărui individ cu o deficienţă sau alta sau cu un cumul de deficienţe. compensate sau chiar prevenite prin măsuri psihologice adecvate. din interacţiunea factorilor biofuncţionali şi socioculturali. mai ale la cei neglijaţi educativ în copilăria timpurie. ca rezultat nemijlocit al lezării organismului şi al afectării funcţiilor sale de bază. independent de categoria deficienţei. precum şi a capacităţii de prelucrare şi de transmitere a acesteia.prezentând şi o anumită constelaţie de tulburări derivate. Independent însă. Una dintre ideile importante. unele dintre ele având un caracter primar. sub o formă sau alta o limitare. orice deficienţă. limbajul. În schimb afecţiunile derivate sunt puţin stabile în sensul că se agravează treptat. adică imediat după apariţia ori depistarea afecţiunilor respective.denumită după palierul în care se află defectul primar. cum sunt psihomotricitatea. Tulburările procesului dezvoltării la persoanele cu handicap sunt diferite de la o situaţie la alta. inclusiv structurarea şi dinamica personalităţii lor. care influenţează dezvoltarea. autocontrolul. aceste diferenţe rezultând. iar altele un caracter derivat. Un alt factor comun. ca rezultat al interacţiunii dintre organismul lezat şi condiţiile unui mediu precar. mai mult sau mai puţin accentuată a procesului de informaţie. de această constelaţie. când indivizii cu deficienţe nu sunt cuprinşi de timpuriu într-un proces organizat de modelare compensatorie. care influenţează dezvoltarea tuturor copiilor cu deficienţe constă în activismul lor limitat. a unor cauze asemănătoare în esenţa lor care acţionează similar. inclusiv la cei cu handicap mintal.se referă la faptul – că diverse tulburări sau afecţiuni. mai mult sau mai puţin accentuate şi afectând mai ales. îndeosebi. îndeosebi printr-un proces de învăţare compensatorie. din constelaţia acestora. ci şi unele dintre cauzele mai frecvente ale acestora. autoreglajul conştient. care pun într-o anumită lumină relaţia dintre procesul dezvoltări şi activităţile de învăţare la şcolarii cu handicap. mai ales pe cale medicală. incapacitatea redusă de automobilizare la activitate. are loc. dacă sunt neglijate dar pot să fie corectate. se plasează într-o anumită ierarhie. ce se adaugă ulterior.

. sub randamentul obişnuit. a manifestărilor de întârziere şi inegalitate a dezvoltării.determinate de afecţiuni grave ale analizatorilor. reprezintă o primă asemenea manifestare. cu un randament ce depăşeşte valorile medii. uneori. a procesului socializării. Se înţelege de la sine că aceşti factori comuni care acţionează asupra dezvoltării tuturor copiilor cu deficienţe. ale limbajului.Un alt factor comun. pentru toţi copiii cu deficienţe şi un prim dezavantaj care-i face pe aceştia să fie handicapaţi în raporturile lor cu persoanele din jur. funcţional.caracterizate prin dereglări globale sau totale ale structurii personalităţii.V. ale aparatului locomotor.caracterizate printr-un ritm încetinit de formare a diferitelor paliere ale personalităţii.caracterizate printr-un complex de tulburări şi dezechilibre emoţional-afective. precum şi de maladii somatice cronice individuale. care se stabileşte în procesul dezvoltării între afecţiunea primară şi tulburările secundare V. care influenţează negativ dezvoltarea copiilor cu deficienţe îl reprezintă limitarea. Inegalităţile dezvoltării la unul şi acelaşi individ sub diferite aspecte. sub diferite aspecte. motorii. sunt strâns legaţi între ei şi se agravează reciproc. De exemplu la copii cu deficienţe senzoriale. în timp ce palierele lezate întârzie sau chiar stagnează în dezvoltare. sau logopaţi. -Stări de dezvoltare întârziată. situându-se. Întârzierea dezvoltării. Analizând raportul complex şi variat. De asemenea. Lebedinski (1985) propune următoarele modalităţi de clasificare a stărilor dizontogenetice: -Stări stabile de nedezvoltare. -Stări de dezvoltare deteriorată.îndeosebi a celui cognitiv şi a celui emoţional-afectiv şi de cantonare temporală a acestora la nivelul unor etape de vârstă depăşite. prin insuficienţe ale controlului voluntar şi ale stăpânirii pornirilor instinctuale. până la un punct. În că o manifestare asemănătoare prezentă la copii cu deficienţe o constituie afectarea. alte paliere – se maturizează printr-un ritm normal sau chiar accelerat şi funcţionează. îngustarea relaţiilor interpersonale şi de grup prin izolare şi autoizolare. în planul adaptării. prin forme de regres intelectual şi comportamental etc. -Stări de dezvoltare deficitare. acesta reprezentând o reflectare. este clar că acţiunea unor astfel de cauze comune asupra progresului dezvoltării va determina o serie de manifestări asemănătoare la toate categoriile de copii cu deficienţe.. comună. mai mult sau mai puţin accentuată.

-Stări de dezvoltare dizarmonică. de întârzieri. ce se manifestă. inegalităţi în structurarea personalităţii şi dificultăţi în procesul de socializare. procesul stabilirii unei comuniuni sau identităţi de reflecţii. atitudini. . prin coborârea sub nivelul cerinţelor minime ale adaptării sociale. Definiţia comunicării. prin asocierea fenomenelor de retardare. Structura personalităţii copilului cu deficienţe. se produce o limitare a accesului la informaţie. prin asocierea unora dintre caracteristicile proprii stărilor de nedezvoltare a personalităţii. Wilburg Schram înţelege prin comunicare. Forme ale comunicării. toate acestea generând întârzieri în dezvoltare. deteriorări etc. raporta sau de a stabili legături între ele.-Stări de dezvoltare distorsionată. la toate categoriile de copii cu deficienţe.determinate de maladii ereditare cu caracter progresiv şi caracterizate. de a le asocia. de o abordare adecvată. idei. 2. O consecinţă şi mai generală o reprezintă scăderea şanselor de integrare şcolară şi socială a tuturor persoanelor cu deficienţe. Personalitatea copilului cu deficienţe 1. frecvent. drept urmare a interacţiunii dintre diferiţi factori.. Sintetizând ideile de mai sus. o diminuare şi îngustare a activismului operaţional şi o tendinţă de izolare şi autoizolare. Condiţii ale unei bune comunicări Comunicarea semnifică încercarea de a pune în comun informaţii.determinate ereditar sau prin condiţii educative precare. cu dezvoltarea în ritm obişnuit sau chiar accelerat a altor paliere. Comunicarea şi limbajului copilului cu deficienţe 1. putem spune că. V. idei. Forme de manifestare a personalităţii copilului cu deficienţe. la timpul oportun. concepţii între emiţătorul mesajului şi receptorul acestuia prin intermediul unui canal de comunicaţie. Factori care conduc la decompensarea personalităţii. în cazul în care nu beneficiază. la nivelul palierului emoţional-afectiv. VI. de regulă.

ea implică o interacţiune (reală sau virtuală). deja validate în cadrul altor discipline: -Teoria informaţiei. Comunicarea umană este considerată drept mod fundamental de interacţiune psihosocială a persoanelor. energetic şi/sau informaţional. energie. între două sau mai multe sisteme.Este un concept de bază. de tip comunicaţional. elaborată de Claude Shannon şi Norbert Wiener. Informaţia este o categorie de maximă generalitate. cu toate elementele lui. -Teoria sistemelor. -toate simbolurile împreună cu mijloacele de propagare şi conservare a lor. elaborată de Ludwig von Bertallanffi. Comunicarea este un proces de schimb substanţial. informaţie). utilizat în diferite accepţiuni: -procesul prin care individualităţile observă stimulii şi reacţionează la perceperea lor. conform căreia un câmp comunicaţional. În teoria comunicării pot fi preluate şi aplicate o serie de teorii ştiinţifice. în vederea obţinerii ori a unor modificări de comportament individual sau la nivel de grup. semnificând unul dintre cele trei aspecte ale existenţei materiale (substanţă. preluată de sociologia opiniei publice şi care consideră orice comunicare o sumă de opinii. făcută cu un anumit scop. care îndeplineşte anumite funcţii. -Teoria opiniei. pe baza căruia se asigură reflectarea sistemului emiţător (reflectat) în sistemul receptor . ce intervine între o sursă emiţătoare şi un destinatar receptor. poate fi considerat un sistem. -mecanismul prin care relaţiile umane rezultă şi se dezvoltă. putem considera orice comunicare o structură de semne şi semnificaţii. de la care pornind. În general. -Teoria structural-funcţionalistă. exprimată prin capacitatea de a descifra sensul contactelor sociale realizate. realizat prin intermediul simbolurilor şi al semnificaţiilor social-generalizate ale realităţii. preluată din cibernetică şi pe baza căreia orice comunicare poate fi considerată o asociere de informaţii. Ea exprimă esenţa legăturilor umane.

. ci nonconcordanţa. postural. contextual. transpunerea unor informaţii în alt repertoriu. Totalitatea suporturilor constituie repertoriul. Condiţiile optimei comunicări sunt: consistenţa de conţinut a mesajului. ea reprezintă orice deplasare a unei cantităţi de infor 131m1214b maţie de la un element la altul. iar totalitatea semnificaţiilor. Mai multe persoane care comunică formează un lanţ sau o reţea de comunicare. Dar sursa dezvoltării psihice a oricărui individ nu este concordanţa permanentă. inteligibilitatea celor communicate.(reflectant). a sensurilor. tonal. Din punct de vedere cibernetic. acţional) este comunicare. în cadrul aceluiaşi sistem. Nu avem doar un repertoriu monofonic. alcătuieşte referenţialul. deci atunci când fac apel la acelaşi sistem de decodificare. ci un complex de registre: verbal. Suportul poate fi diferit. bidirecţional. sau de la un sistem la altul. Toţi factorii care concură la realizarea ei o pot influenţa în câmpul comunicaţional creat. O comunicare între două persoane este completă atunci când acestea înţeleg două semnale în acelaşi fel. rigurozitatea gândirii. expresivitatea comunicării. multidirecţional. Este necesar să existe concordanţa în repertoriu pentru comunicarea semnificaţiilor. gestual. Comunicarea este un proces complex ai cărui factori se intercondiţionează reciproc. Elementele componente ale comunicării sunt: -sursa care transmite mesajul (S) -aparatul de transmisie (At) -mesajul transmis (M) -aparatul de recepţie (Ar) -receptorul care primeşte mesajul (R) Informaţia transmisă este structurată din două elemente: suport şi semnificaţie. Comunicarea reprezintă un câmp al interdependenţelor. pentru a surprinde noul: introducerea non-concordanţei în referenţial. Pot fi imaginate trei modele ale comunicării: liniar. căci orice comportament (verbal. competitivitatea comunicaţională.

omul poate sta de vorbă şi fără cuvinte. telefon) -comunicare video-TV -comunicare scrisă (carte. individuală sau socială (interpersonală.perenitatea comunicării – verbală sau scrisă. în lipsa expresiei vizuale şi acustice a partenerilor. După canalul de comunicare care mijloceşte comunicarea. Aceasta nu presupune codificarea şi decodificarea mesajelor. găsesc aici terenul ideal de desfăşurare. poate spori posibilitatea de interpretare eronată a mesajului transmis. Cu sine însuşi. casete audio. întrucât el nu trebuie să străbată spaţiul fizic. de masă) d. CD-uri. Panoplia mijloacelor nonverbale şi armele infailibile ale magnetismului personal. de grup.sensul comunicării – unilaterală sau reciprocă c. atitudinile sau credinţele oamenilor. pe care îl purtăm cu noi înşine reprezintă un autentic proces de comunicare. şi anume: 1. în care emiţătorul şi receptorul sunt indiscernabili. Limbajul interior.Referindu-ne la clasificările comunicării ne raportăm la următoarele criterii: a. iar comunicarea scrisă. scrisori) -comunicare artistică (teatru. Aceasta are calitatea de a influenţa opiniile. Eric Buyssens considera că “gândirea există înaintea limbii şi câmpul ideilor noastre este mai vast decât al cuvintelor”. descoperirea lumii interioare. ci exclusiv unul mental. presă scrisă. 2.Comunicarea interpersonală diadică.mijlocirea comunicării: directă sau indirectă. abidimensional şi subiectiv. poate să existe: -comunicare audio (prin radio. stabilirea şi menţinerea de relaţii semnificative cu alţii. de . film. discuri. ea are ca obiective autocunoaşterea. Comunicarea verbală limitează distanţele spaţio-temporale. muzică. Pe lângă persuasiunea asupra interlocutorului. verbalizarea gândurilor nu e un fenomen foarte frecvent.numărul receptorilor – privată sau publică. interumană. În funcţie de numărul participanţilor şi de tipul de relaţie dintre ei. din nevoia de incluziune. arte plastice) b.Comunicare intrapersonală. ce presupune strict doi parteneri. există 5 tipuri de comunicare.

fiecare persoană îşi proiectează în exterior specificul său. “un sistem de semne mânuite după anumite reguli. în viziunea lui G.Limbaje specializate: verbale. Există şi câteva tipuri aparte de comunicare: -Comunicare empatică – comunicarea afectivă prin care cineva se identifică cu altcineva. nutrind ideea că succesul comunicării depinde exclusiv de abilitatea acestuia. ce presupune mai mult de doi participanţi. folclor).Comunicarea de masă. reprezentând. limbajul este. ajutorarea semenilor. jocul şi distracţia. luat ca entitate psihologică distinctă. obiceiuri.Comunicare de grup. în vederea prelucrării şi transmiterii de informaţii”. 4. fenomen de rezonanţă psihică. măsurându-şi sentimentele. dată fiind promptitudinea răspunsului. 5. Din punct de vedere semantic. produsă ca urmare a limitării accesului la informaţie.Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţă 3. nonverbale. sau a “ping-pongului”. Astfel. după cum afirma Rubinstein “limba în acţiune”. . Limbajul reprezintă folosirea limbii de către fiecare individ în parte. Teoria acţională. există tendinţa fragmentării în subgrupuri care. supranumită şi a “ţintei” absolutizează rolul emiţătorului. considerat un drept inalienabil şi fundamental al individului. 3. de comunicare afectivă cu altul. Când numărul membrilor este mai mare de zece. deoarece fiecare individ are propriul său mod de a se exprima în planul vorbirii. Recunoaşterea rolului interlocutorului a dat naştere teoriei interacţionale. în care alternarea replicilor presupune inversarea necontenită a rolurilor de emiţător şi receptor. 2. Enescu. -Comunicare impersonală şi anonimă – în care emiţătorul nu este clar precizat. prin folosirea limbajului. nici chiar receptorul (tradiţii. o trăsătură a acestui tip de comunicare este interacţiunea.Comunicarea publică. ce indică prezenţa unui emiţător unic şi a unei multitudini de receptori.control şi de afecţiune. se referă la un producător instituţionalizat de mesaje adresate unor destinatari necunoscuţi. deşi rămân interconectate. -Comunicare blocată. paraverbale etc. îngreunează schimbul de replici între oricare dintre participanţi.

făcând . limbajul reprezintă o localizare dinamică şi diferenţiată în lobul temporal – aria Vernicke. prin accent. limbajul oral fiind susceptibil de încă o disociere în limbajul monologat şi în limbajul dialogat. se distinge printr-o serie de particularităţi dintre care cele mai relevante sunt: a) dinamism ridicat în emiterea mesajelor ceea ce presupune schimbări frecvente de roluri între subiecţii comunicatori. iar J. în primul rând. ci şi pentru a găsi mijloacele necesare menite să susţină şi să dezvolte fiecare formă în parte strict corelat cu specificul sarcinilor didactice şi cu contextul în care se realizează instruirea. fiecare formă. pe de altă parte. Limbajul oral. Se poate întâmpla ca în cazul unor tulburări de limbaj localizarea să nu mai fie în zonele menţionate. astfel încât. nimeni să nu rămână numai emiţător sau numai receptor. arii din lobii occipitali şi frontal. Majoritatea zonelor lingvistice sunt localizate în emisfera dominantă. ceea ce denotă că se desfăşoară într-un context determinat (iar contextul inevitabil îl influenţează) cu referire expresă la anumite fapte. deoarece se face întâi distincţia între limbajul extern şi limbajul intern. care participă la organizarea şi realizarea tuturor comportamentelor umane. Tipologia formelor limbajului pare mai simplificată. de exemplu. Piaget arată că dezvoltarea psihică este imposibilă în absenţa sa. prin ritmul vorbirii. pentru emisie. ceea ce îi conferă o mai mare lejeritate şi o mai mare mobilitate. aflată în opoziţie cu tipul de lateralitate al fiecărui individ. în lobul frontal – aria Broka. Din punct de vedere neurofiziologic. realităţi sau persoane. cu mediul social. c) beneficiază de o expresivitate bogată realizată prin intensitatea vocii. d) este mai puţin restricţionat din punct de vedere gramatical.E. Fiecare formă în parte se distinge printr-o serie de caracteristici sau însuşiri pe de o parte şi. pentru scriere. Verza îl consideră ca fiind o conduită de tip superior. urmând ca cel extern să fie oral şi scris. b) caracterul situaţional şi adresativ. deoarece el reprezintă un sistem deschis. pentru citire şi arii motrice ale lobului frontal. Formele limbajului reprezintă un aspect important al comunicării verbale nu numai pentru a o explica mai bine. ce se constituie într-un flux continuu de schimburi cu mediul şi. prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje. pentru percepţie.

conferindu-le un grad mai înalt de eficienţă. primordial. în ideea compatibilizării mesajelor cu posibilităţile de decodificare şi de procesare a informaţiilor la nivelul celor care urmează să acorde semnificaţie mesajelor primite. tocmai datorită faptului că este după cum menţionează P. adăugiri.„mai elaborat şi mai sistematizat”. fiind condiţionate şi de anumite contexte de utilizare. monologul şi dialogul. alternarea frecventă a rolurilor între . nu numai o serie de caracteristici. În cadrul acestui plan. nuanţări şi explicitări suplimentare. monologul presupune şi anumite condiţii care trebuie îndeplinite pentru a se solda cu efectele vizate. în funcţie de caracteristicile publicului ţintă. A doua condiţie vizează. pe de o parte. Cele două forme de manifestare ale limbajului oral sunt. ambele prezentând. demersurile proprii ale emiţăţorului care. prin specificul lor. anvizajând o varietate de teme sau subiecte care reprezintă un potenţial interes pentru respectivul auditoriu. cu necesitate.posibile reveniri. efectiv. posibilităţile de receptare ale acestuia. Fiind o modalitate de exprimare verbală cu grad mai mare de dificultate comparativ cu dialogul. Popescu-Neveanu . trebuie să-şi elaboreze un plan pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate de susţinere. o reprezintă cunoaşterea auditorului sau a publicului în faţa căruia se va desfăşura monologul. ca modalitate de realizare a limbajului oral. se concretizează. interesele şi aşteptările sale iar. dar. Cea de-a două formă a limbajului oral este dialogul. este dezirabil ca în realizarea lui să se utilizeze o serie de procedee care. care reprezintă. lucru foarte important în ameliorarea întregului proces comunicaţional. Monologul. Deoarece monologul ca formă de exprimare a limbajului oral. de cele mai multe ori sub forma unor expuneri. a unui public ţintă. după cum am amintit anterior. vor fi vizate. sub aspectul ponderii. aspect care vizează. anticiparea unor întrebări din partea auditorului etc. pe care o sursă sau un emiţător le susţine în faţa unui auditoriu. principala modalitate de exprimare verbală şi care presupune. ideile cu relevanţă maximă. pot activiza metodele amintite. elementele ilustratoare de susţinere. pe de altă parte. concomitent. Prima dintre condiţii. e) beneficiază de un feed-back mai eficient. poate fi utilizat maximal în cadrul metodelor expozitive de instruire.

probleme. în primul rând. cu alte canale. -funcţionarea eficientă a feed-back-ului care permite corecţii şi ameliorări modului de desfăşurare a comunicării. o problemă. există şanse reale ca publicul respectiv . De asemenea. în cazul în care. Sub aspectul realizării. să-şi aducă o contribuţie prin ideile. ceea ce înseamnă impulsionarea însăşi a procesului de cunoaştere şi înscrierea acestuia pe o direcţie ascendentă. să se aplatizeze. În privinţa formelor sub care se poate manifesta. tema luată în dezbatere poate fi aprofundată. antevorbitori. ceea ce reiterează rolul acestei modalităţi de exprimare verbală în procesul mai larg al persuasiunii. cum ar fi: comunicarea prin distanţă. acest dialog structurat este focalizat pe probleme de maximă actualitate şi se desfăşoară în faţa unui auditoriu sub forma unei „discuţii panel”. Apoi. existau anterior dezacorduri. În cazul primei modalităţi. care înlătură unele bariere în comunicare şi care favorizează dimensiunea homofilică a acesteia. unele păreri care prezentau o disimilaritate accentuată. care face obiectul dezbaterilor. -facilităţi în elaborarea mesajelor care pot avea ca punct de pornire idei sau opinii exprimate anterior de către unii. dialogul structurat poate crea oportunităţi pentru ca partenerii să-şi formeze sau să-şi schimbe unele atitudini. Golu face disocierea între dialogul structurat şi dialogul liber-situaţional. dacă în legătură cu anumite subiecte. dialogul abordează o temă. Avantajele acestei forme de dialog sunt evidente. dacă acest deziderat nu este posibil în totalitate. părerile sau concepţiile exprimate. un subiect. Nu în ultimul rând. dialogul este în mare măsură facilitat de unele aspecte din rândul cărora mai relevante sunt: -similaritatea de statut a partenerilor. este posibil ca.emiţătorii şi receptorii care comunică într-un context bine determinat. în marea majoritate a cazurilor. creându-se astfel posibilitatea. controverse. să se ajungă la un consens sau. ca fiecare participant la dialog. prin dialogul structurat. pentru că. -cuplarea concomitentă a comunicării verbale. M. cel puţin. prin contactul privirii şi chiar prin atingere ceea ce facilitează întreaga desfăşurare a interacţiunii.

se deosebeşte de cealaltă. pe un evantai mai larg.să dobândească informaţii care corespund expectanţelor sale şi evident. utilizarea unor construcţii sintactice mai complicate. Revenind asupra limbajului scris. -subordonare mai accentuată faţă de rigorile gramaticale. Acest aspect este probat şi prin faptul că. întotdeauna. dialogul liber-situaţional se realizează într-o multitudine de împrejurări. ceea ce înseamnă că poate vehicula multe informaţii pe unitatea de timp. -expresivitate mai redusă. nefocalizându-se pe o singură problemă ci. Cea de-a doua formă de manifestare. fie că este vorba de conversaţii realizate cu membrii familiei. care intră în preocupările de moment ale interacţionarilor. ceea ce presupune că respectarea unor reguli gramaticale devine o necesitate imperativă. fie de cele realizate cu colegii la locul de muncă. deoarece. trebuie făcută precizarea. se impune luarea unor măsuri menite să determine funcţionarea optimă a acestuia. În altă ordine de idei. mijloacele ortografice nu pot suplini decât parţial lipsa unor componente ectosemantice. întrebuinţarea unor cuvinte cu grad mai mare de adecvare. ceea ce implică o organizare mai riguroasă. în special. prin utilizarea metodelor conversative sau dialogate de instruire motiv pentru care. ca formă fundamentală a limbajului oral este utilizat maximal în activitatea instructiv-educativă. că şi dialogul. prin faptul că se realizează în mod spontan. şi anume dialogul libersituaţional. numărul celor care scriu greşit este incomparabil mai mare decât al celor care se exprimă greşit. . pot fi enumerate: -grad mai mare de elaborare şi de structurare. fie de cele ocazionate de petrecerea timpului liber cu persoane mai mult sau mai puţin cunoscute. dintre caracteristicile ce-i sunt specifice. În ceea ce priveşte limbajul interior şi acestuia îi sunt specifice o serie de însuşiri din rândul cărora mai importante sunt: -viteză mare de operare. să-şi formeze anumite păreri. -combinatorică accentuată în sensul că permite reorganizări şi restructurări rapide în plan mental sau conceptual. În privinţa contextelor de manifestare. anumite convingeri sau atitudini referitoare la chestiunile care au făcut obiectul dezbaterii.

individualizează şi singularizează fiinţa umană comparativ . cu scopul de a asigura o mai bună structurare şi o mai mare coerenţă mesajelor de natură verbală. indubitabil. Limbaje specializate: verbale. la fel de importante sunt şi mijloacele de susţinere şi dezvoltare a acestora cu scopul de a îmbunătăţi şi perfecţiona procesul de comunicare surprins în totala sa funcţionalitate. Cunoaşterea caracteristicilor fiecărei forme de limbaj este un lucru necesar dar. analizate şi evaluate prin intermediul limbajului interior. menită să sporească încrederea în forţele proprii şi să diminueze stările de timiditate care pot genera blocajele în comunicare. -îmbogăţirea lexicului cu cuvinte care să acopere întreaga problematică a curriculum-ului şcolar. deoarece această achiziţie fundamentală. sunt riguros anticipate. din perspectivă strict pedagogică. nonverbale. a unor criterii care să vizeze şi modul de utilizare a limbajului la diversele discipline ale curriculum-ului şcolar. În această direcţie. -achiziţionarea unor cunoştinţe de ordin gramatical.-este suport al gândirii considerate ca proces psihic central. ceea ce înseamnă că toate demersurile acesteia. 2. -stimularea iniţiativei copilului în comunicare. Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţă 3. condiţionează ulterior toate progresele lingvistice ale copilului. *Comunicarea verbală este modalitatea cea mai reprezentativă care. -introducerea în activitatea de evaluare a elevilor. paraverbale etc. dintre mijloacele posibile care contribuie la dezvoltarea modalităţilor de comunicare verbală ar putea fi enumerate: -dezvoltarea bazei semantice a limbajului care trebuie făcută încă din primii ani ai copilăriei.

ies în evidenţă o serie de însuşiri. limbajul are diferite înţelesuri (semnificaţii). printre cele mai importante. Oprindu-se asupra caracteristicilor limbajului uman. pe de altă parte. motiv pentru care. de atitudini. limbajul este referenţial. omul foloseşte cel mai elaborat şi cel mai sofisticat mijloc de comunicare. care nu se regăsesc în repertoriul comunicaţional specific altor fiinţe. în pofida faptului că . de cele mai mute ori. limbajul este structurat. pot fi enumerate: limbajul este creativ. H. pentru că. Gleitman consideră că. că oferă posibilitatea creatorilor din domeniul artei şi culturii să exprime o varietate de idei. se explică prin faptul că. se poate aprecia că. trebuie înţeleasă în sensul că. în primul rând. pentru că. deşi operează la nivelul unui număr limitat de cuvinte pe care le conţine limba. caracteristicilor pe care le posedă limbajul uman şi a felului cum acesta este utilizat în cadrul interacţiunii umane. pe de altă parte. astfel încât. limbajul face posibile combinări nelimitate de cuvinte. Această afirmaţie. care nu ar putea fi exteriorizate şi obiectivate dacă limbajul nu ar poseda această însuşire fundamentală. de sentimente. cu o inteligentă normală. Această combinatorică nelimitată este foarte importantă pe de parte. susţin în mod explicit dezvoltarea limbajului. această achiziţie se realizează în cadrul unei „nişe de dezvoltare” destul de extinse (între 0-5 ani limbajul este format în structurile lui fundamentale) iar. Comparând limbajul uman cu modalităţile de comunicare aparţinând altor specii. de particularităţi. a unor autori reputaţi. Prima dintre caracteristici şi anume cea legată de creativitatea limbajului. R. Atkinson şi colaboratorii săi nota că „limbajul reprezintă principalul mod de a comunica gândurile. se dobândeşte ca urmare a interacţiunilor multiple pe care le realizează copilul cu alte fiinţe umane care. poate contribui la înfrumuseţarea exprimării verbale iar. acest lucru. nu trebuie să conducă însă la o simplificare a lucrurilor atunci când se pune problema dobândirii limbajului. dobândeşte limba maternă şi o foloseşte fără a depune nici un efort”. Încercând să-i surprindă specificitatea. se datorează. pe de o parte. 1. prin intermediul acestora. 2. limbajul este interpersonal. Cea de-a doua caracteristică a limbajului şi anume aceea de a fi structurat. să poată fi exprimate o multitudine de idei. această achiziţie fundamentală.L. e un mod universal: fiecare societate umană are o limbă şi fiecare fiinţă umană.cu alte specii iar. Mai mult decât atât.

lucruri. 3. ultima caracteristică a limbajului.K. limbajul este referenţial. De exemplu. pe de altă parte. Toate aceste canale sunt importante şi. J. de a oferi înţelesuri. ceea ce presupune că utilizatorii unei limbi ştiu nu numai să combine cuvintele pentru a forma propoziţii corecte din punct de vedere gramatical. cea nonverbală este continuă. nu se face la întâmplare. 5. 4. McCroskey. În sfârşit. *Comunicarea nonverbală. fiecare cuvânt are o semnificaţie de bază sau un sens denotativ şi. . ci şi faptul că există o relaţie directă între cuvântul pronunţat şi obiectul la care acesta se referă. fie că este vorba de utilizarea gesturilor. dacă o persoană relatează o întâmplare unei alte persoane. în comparaţie cu comunicarea de tip verbal. În virtutea celei de-a patra caracteristici. ţine cont de eventualele interese. curiozităţi. ceea ce înseamnă că utilizarea cuvintelor trimite automat la anumite obiecte. care începe şi se sfârşeşte o dată cu emiterea ultimului cuvânt.P. în virtutea căreia. Richmond. pot fi asociate şi altele.posibilităţile de combinare a cuvintelor sunt practic nelimitate. este aceea de a fi interpersonal ceea ce înseamnă că. această operaţie nu se face oricum. S. Payne (1987) le decelează astfel: 1) continuitatea ca dimensiune temporală ceea ce denotă că. 2) multitudinea canalelor utilizate comparativ cu cea verbală care foloseşte numai cuvintele. pe de o parte. de asemeni. face descrierea personalizând-o prin propriile-i păreri. de atingere sau de proximitate. întotdeauna. acest lucru implicând că însăşi tăcerea este plină de semnificaţii. mai bine spus cuprinde la rândul său o serie de modalităţi s-au canale. include sau. care sunt secundare şi care depind de mai mulţi determinanţi şi în primul rând de context. realizate prin intermediul limbajului. pe care le are destinatarul în legătură cu conţinutul celor relatate. în totalitatea lor determină câteva particularităţi fundamentale ale comunicării nonverbale pe care V. de asemenea. expectanţe. trebuie făcută precizarea că. de utilizarea privirii. are şi o valoare conotativă. Referitor la cea de-a treia caracteristică obiectivată în posibilitatea limbajului de a exprima semnificaţii. la semnificaţia de bază. schimburile informaţionale dintre indivizi. ci cu respectarea unor principii care sunt onorate de toţi vorbitorii care utilizează limba respectivă. convingeri şi. sunt marcate şi influenţate de subiectivitatea şi de particularităţile interacţionarilor.C. fenomene.

de cei care sugerează că lucrurile sunt în regulă . luaţi ca entităţi separate. Această modalitate de comunicare nonverbală este de o importanţă deosebită mai ales dacă. categoria de gesturi care însoţesc comunicarea verbală având rolul să ilustreze. o reprezintă faptul că ei nu au o semnificaţie aparte.Ilustratorii reprezintă. să demonstreze. prin aparenţa fizică. comunicarea prin atingere. încât ele să acopere o multitudine de necesităţi. . 4) lipsa unui control permanent asupra modului de desfăşurare. Cele mai productive modalităţi de comunicare nonverbală sunt: comunicarea gestuală. Existenţa mai multor canale nonverbale pune problema disocierii celor care au într-adevăr relevanţă.V. după părerea noastră.3) universalitatea unor mesaje care se decodifică la fel de toţi subiecţii comunicatori. ceea ce se afirmă prin intermediul cuvintelor. cum se întâmplă în cazul gesturilor efectuate de autostopişti sau. *Comunicarea gestuală. prin miros. cu siguranţă. Facem această precizare deoarece. să întărească. dacă se întrerupe sonorul televizorului. poate fi probat foarte uşor de exemplu. comunicarea prin proximitate. au un impact mai puţin semnificativ cum ar fi comunicarea prin timp. a celorlalte mişcări pe care le efectuează subiecţii comunicatori. Friesen care cuprinde diversitatea acestui canal de comunicare şi care include următoarele categorii de gesturi: 1. urmărindu-se comunicarea numai la nivelul mişcărilor gestuale şi eventual. 5) determinarea socio-culturală ceea ce denotă că modul ei de funcţionare este dependent de aspecte ce vizează tradiţiile şi specificul cultural al subiecţilor comunicatori. paleta gesturilor este bogată şi diversificată astfel. comunicarea vizuală. Caracteristica fundamentală a ilustratorilor. deci detaşaţi de cuvintele pe care le acompaniază. Lucrul acesta. 2. majoritatea lucrărilor de specialitate inventariază alături de canalele. Din multitudinea abordărilor taxonomice. Emblemele pot fi definite drept gesturi simbolice care substituie cuvintele şi care transmit un mesaj specific. să spunem tradiţionale şi pe unele care. Ekman şi W. cea mai cunoscută este cea elaborată de P.

adaptorii se pot structura şi automatiza în timp. pe de o parte. după aceea. o pârghie importantă care le sporeşte acestora randamentul şi eficacitatea. sau comportamentul vizual. atât la nivelul emiţătorului (locutorului).În sfârşit. să nu fie modificată în mod fundamental. devenind obişnuinţe integrate în paleta comportamentală a individului. ceea ce înseamnă că. pot. cu proxemica. inevitabil. ale genunchilor etc. Faptul că privirea are un rol esenţial în procesul de comunicare. Friesen. în cadrul cărora. pe de altă parte. mai întâi. gesturi prin care vorbitorul doreşte o inversare de rol cu ascultătorul şi gesturi prin care vorbitorul îşi manifestă dorinţa de a-şi continua discursul şi deci de a nu fi întrerupt. contribuind decisiv la schimbarea rolurilor dintre cei doi parteneri de interacţiune. stări de disconfort fizic sau psihic. în legătură cu diversele situaţii cu care se confruntă individul. pentru a înţelege cauzele care au determinat apariţia acestora iar. de exemplu cu atingerea.3. deoarece în coroborare cu alte modalităţi. comportamentul vizual. 4. Gesturile de reglaj. ele sunt identificabile. ca interacţiunea. cu gestualitatea. care este în curs de desfăşurare. devine un suport. este analizat în mod sistematic apelându-se la taxonomii. momente de plictiseală etc. cât şi prin consultarea unor lucrări de specialitate. pentru a lua măsurile necesare. să se disocieze în două categorii şi anume. ultima categorie o reprezintă adaptorii. În rândul modalităţilor de comunicare nonverbală contactul privirii. care trebuie luate în considerare de cei care comunică cu persoanele aflate într-o asemenea situaţie.Reglatorii sunt gesturi şi mişcări care au rolul de a sigura buna desfăşurare a comunicării. tremurături ale mâinilor. o exteriorizează. distingându-se de celelalte pentru că oferă indicii în legătură cu starea emoţională în care se găseşte individul şi pe care. la identificarea şi . Ekman şi W. poate fi verificat. care se pot cataloga drept mişcări care răspund unor necesităţi umane şi care au un profund caracter adaptativ. îndeplineşte o serie de funcţii care îi sunt specifice ca entitate separată iar. întâlnite la nivelul vorbitorului. la rândul lor. Din rândul celor mai frecvente manifestări afective pot fi amintite. atât la nivelul simţului comun. ocupă un loc cu totul special pentru că.. *Comunicarea vizuală. fie că este vorba de situaţii stresante.Manifestările afective reprezintă cea de-a patra categorie de mişcări corporale din tipologia elaborată de P. 5. cât şi la cel al ascultătorului. Ca şi în cazul altor categorii de gesturi.

şi-au individualizat personajele.pacient sau psihoterapeut şi pacient ori. „şi ochii tăi nemişcători”. pentru care comunicarea prin atingere este vitală. indiferent de planul de analiză avut în vedere iar. Un canal important al comunicării nonverbale îl reprezintă şi comunicarea prin atingere deşi. asigurând în primul rând integritatea fizică a persoanei care posedă o asemenea deficienţă senzorială. avantajele comunicării prin privire. prin intermediul acestui canal de comunicare. el nu face. mulţi educatori. nici obiectul unor analize mai amănunţite în tratatele sau manualele de pedagogie. avându-se în acest caz în vedere. elementul de prototipicalitate maximă reprezentându-l cazul persoanelor cu handicap vizual. fiind de asemenea ignorat şi la nivelul practicii educative deoarece. toate acestea sugerând că. şi multe din poeziile lui M. De asemeni. se pot transmite în exterior multe informaţii referitoare la „starea” şi la intenţiile individului comunicator. Eminescu. „şi focul din privire”. aceea care vizează efectele atingerii în cazul unor persoane care prezintă un singur handicap sau mai multe. în sfârşit. obiectivează comportamente ale privirii în versuri rămase. „privire rece. la nivelul simţului comun. multe din personajele lui M. privire ascuţită”. altă perspectivă. adică duioasă. de cele mai multe ori. poate fi circumscris chiar vieţii . De exemplu. poate fi vizată fie perspectiva ontogenetică. aici exemplul cel mai concludent reprezentându-l acela ce obiectivează interacţiunea medic . merită menţionat faptul că. într-o oarecare măsură. sunt consacrate expresii ca „privire în gol”. în această direcţie. „privire pironită”.analizarea funcţiilor. îi apreciază efectele ca fiind nesemnificative comparativ cu ale celorlalte canale care. *Comunicarea prin atingere. în mod prioritar. fie perspectiva contextelor în cadrul cărora efectele atingerii sunt peremptorii. glacială”. modul în care se realizează atingerea. De exemplu. de genul „Un mort frumos cu ochii vii”. „ochii reprezintă oglinda sufletului”. nu numai din perspectiva unor trăsături temperamentale sau caracteriale. încă din primele momente ale nou născutului. Luându-se în discuţie perspectiva ontogenetică. ci şi din perspectiva modului de utilizare a privirii. Dovezi ale importanţei atingerii există. melancolică. Sadoveanu au o privire „galeşă”. la stabilirea unor corelaţii între această modalitate şi altele etc. „Sub raza ochiului senin” etc. au fost valorificate maximal şi de unii creatori care. memorabile. beneficiază de o percepţie mult mai favorabilă. debutul funcţionării atingerii.

chiar din primele momente de când. simpatii sau antipatii de la o persoană la alta. atitudini. cât şi a influenţelor de natură instructiv-educativă atingerea. De-a lungul întregii ontogeneze. fie în cuplare cu altele (de exemplu cu văzul). între persoane şi lucruri. mai ales în momentele de alăptare şi de întreţinere a igienei corporale. 4) Comunicarea prin atingere este importantă. alte fiinţe decât cele umane cu consecinţe benefice în dezvoltarea ulterioară a personalităţii copilului. oferă primele informaţii referitoare la materialitatea şi la diversitatea lumii în care a descins copilul. astfel încât o importantă cantitate de informaţii referitoare la caracteristicile unor fiinţe sau lucruri provine tocmai prin intermediul acestui canal. între copil şi obiectele sau lucrurile pe care le manipulează în tentativa de a le surprinde specificitatea şi utilizările posibile care le justifică existenţa. convingeri. Dintre argumentele de relevanţă maximă care susţin această modalitate de comunicare ar putea fi menţionate următoarele: 1)Comunicarea prin atingere este implicată maximal în crearea sau structurarea ataşamentului ca relaţie afectivă fundamentală între persoane sau. 2)Comunicarea prin atingere reprezintă un canal fundamental în transmiterea unor sentimente. pe de o parte. ci şi din perspectiva implicaţiilor pe care le are în edificarea ataşamentului. acestea interacţionează nemijlocit. ca modalitate de comunicare. în funcţie de modul în care se realizează. nou . asigură rezolvarea unor sarcini profesionale sau îndeplinirea unor activităţi. pentru că. care au un grad mai mic . ca modalitate de comunicare nonverbală. pentru persoanele care manifestă o neputinţă sau. este importantă în primii ani ai ontogenezei nu numai din perspectiva funcţiilor specifice acestui canal de comunicare. resimt un anumit disconfort de natură fizică sau psihică. fătul recepţionează vibraţiile inimii mamei şi bineînţeles. între copil şi alte persoane cu care el interacţionează iar. pe de altă parte.intrauterine când. Atingerea.născutul se află într-un contact tactil permanent cu mama. ca relaţie afectivă profundă. obiecte. în cazul în care. se rafinează atât în planul funcţional cât şi în cel estetic. ca urmare a unor experienţe trăite în mod nemijlocit de copil. 3)Comunicarea prin atingere este importantă pentru că se constituie într-un suport. fie izolat. Se poate deci afirma că unul dintre canalele fundamentale de dezvoltare a senzorialităţii infantile îl reprezintă atingerea care.

Alături de celelalte modalităţi de comunicare nonverbală. pe de altă parte. argumente suficiente pe de o parte. stările de expectanţă prelungită. nu abundă tipologiile iar.T. oferind interacţionarilor posibilitatea să-şi regleze comportamentele şi să se adapteze mai bine sarcinile pe care urmează să le îndeplinească. este importantă. blocajele. evitându-se. la formarea sau eventual. cea propusă de E. între partenerii aflaţi în interacţiune prin compatibilizarea unor păreri a unor puncte de vedere. astfel. dintr-un motiv sau altul. ezitările.60m) şi zona publică (peste 4m). se aflau. 9)Comunicarea prin atingere îşi demonstrează importanţa şi în crearea unor momente de destindere. eventual. pentru că îşi aduce o contribuţie decisivă în procesul persuasiunii contribuind astfel. proximitatea joacă un rol de loc neglijabil. În cazul acestui canal. cât şi evoluţia ulterioară a personalităţii copilului. de relaxare în cadrul activităţii. pentru continuarea investigaţiilor (cercetărilor) care i-ar putea atribui noi semnificaţii şi ar putea oferi sugestii practicienilor referitor la contextele cele mai potrivite şi cele mai indicate pentru utilizarea raţională a ei. pentru valorificarea mai judicioasă a acestui canal de comunicare iar. care poate influenţa favorabil atât activitatea de instruire-învăţare. 7)Comunicarea prin atingere este implicată maximal în realizarea acordului. 8)Comunicarea prin atingere îndeplineşte şi un important rol reglator graţie căruia. a consensului. la schimbarea unor atitudini. a unor convingeri care. zona personală (45-125cm). Hall ajunge să delimiteze patru zone şi anume: zona intimă (0-45cm). la partenerii care se află în interacţiune. este citată de toate lucrările care abordează comunicarea nonverbală. în raporturi de disonanţă înainte de producerea comportamentului tactil.T. Există. toate cu consecinţe negative în desfăşurarea normală a întregului proces comunicaţional.sau mai mare de complexitate. aşadar. 6) Comunicarea prin atingere. zona socială (1. *Comunicarea prin spaţiu şi distanţă. Plecând de la ideea că spaţiul este divizibil. 5)Comunicarea prin atingere îşi justifică importanţa şi prin transmiterea unor mesaje specifice care. se asigură interacţiunii fluenţă şi productivitate. nu pot face obiectul altor canale de comunicare. .25-3. E. Hall în legătură cu zonarea spaţiului.

participarea la un spectacol etc. Nu ar trebui să se înţeleagă din analiza zonei sociale că acest tip de spaţiu ar fi oarecum neproductiv pentru că. Chiar dacă zona personală nu mai favorizează maximal multicanalitatea comunicării nonverbale. sau persoanele străine care interacţionează într-un scop profesional. pe de altă parte. Zona personală. comunicarea prin atingere. acest spaţiu este destinat interacţiunilor de tip profesional şi. marchează diferenţa de statut dintre interacţionari iar. surori. pe de o parte. accesul în acest perimetru nu este posibil decât în cazuri cu totul speciale. învăţătorul care-l învaţă pe copil să scrie etc. fraţi. sau datorită unor contexte speciale (aglomeraţiile din autobuz. când persoane străine violează acest spaţiu. soţii. La modul general. Pe de o parte. Exceptând aceste situaţii. pe de altă parte. (medicul care îşi consultă pacientul. pentru a se afirma că această zonă este destinată interacţiunii cu persoanele străine.1. aşa cum se întâmplă în cazul celei intime. Caracteristica fundamentală a zonei intime o reprezintă faptul că ea favorizează funcţionarea concomitentă a mai multor canale de comunicare nonverbală cum ar fi comunicarea prin contactul vizual. Zona intimă. în acest spaţiu nu acced decât persoanele care se află într-o relaţie afectivă foarte apropiată cu interacţionarul (părinţi. nu în ultimul rând. a comunicării paraverbale. oferă indivizilor şanse de a comunica atunci când sarcinile pe care le rezolvă sau activităţile pe care le îndeplinesc impun această necesitate. antrenorul care-l iniţiază pe sportiv în formarea unei deprinderi. prieteni foarte apropiaţi). ea se constituie într-un suport pentru funcţionarea optimă a comunicării gestuale. a comunicării prin contactul privirii şi. având un rol decisiv în realizarea optimă a anumitor sarcini sau activităţi şi de asemeni. comunicarea prin miros pe de o parte iar. pentru că . întâmplător. este perimetrul interacţiunilor profesionale pe de o parte şi al conversaţiilor obişnuite pe de altă parte.). individul îl apără cu mijloacele pe care le are la îndemână şi în primul rând prin evitarea contactului vizual. este spaţiul cel mai protejabil al individului. Zona socială este spaţiul care nu mai este marcat de o semnificaţie afectivă. comparativ cu cele două spaţii analizate anterior. un rol important în a oferi indicii referitoare la relaţia afectivă dintre partenerii aflaţi în interacţiune.). deoarece. un motiv în plus. metrou. 2. facilitează realizarea unui feed-back prompt şi eficient atât prin mijloace verbale cât şi prin mijloace nonverbale. 3. chiar dacă nu mai favorizează în aşa mare măsură comunicarea.

îşi prezintă ideile în faţa unui auditoriu cu scopul de a-l informa pe o anumită temă sau subiect şi bineînţeles.Zona publică este spaţiul care măreşte ecartul dintre interacţionari. în anumite contexte. zona publică este spaţiul care lateralizează comunicarea. cu scopul de a le forma participanţilor anumite atitudini referitor la natura celor prezentate. deoarece se comunică nu numai prin cuvinte. posibilitatea să comunice între ei în cazul în care se impune cooperarea şi realizarea unui anumit consens. Este spaţiul frecvent. în cazul în care. Alt element de distincţie al zonei publice. lucru datorat. auditoriul cuprinde sute sau mii de participanţi care beneficiază astfel de posibilităţi optime de receptare. . lacuna poate fi diminuată. pentru a ilustra şi susţine în mai mare măsură ideile conţinute în mesajele verbale. la ora actuală. neoferind sursei posibilitatea să obţină indicii evidente referitoare la ecoul mesajelor sale în rândul auditoriului. de asemeni. în cazul în care. în activitatea organizată la bandă şi chiar în unele activităţi cu caracter didactic). când. este facilitată şi de mijloacele moderne de amplificare. în timp ce limita superioară. de asemeni. depinzând de context şi de mărimea auditorului care urmează să primească mesajele sursei. *Comunicarea paraverbală este un canal important. În parte. îl reprezintă faptul că. ci şi prin felul în care sunt spuse aceste cuvinte. discursul emiţătorului este urmat de luări de cuvânt (intervenţii ale participanţilor) prin care aceştia pot să ofere informaţii referitoare la impactul discursului asupra publicului pe care îl reprezintă. 4. cu ajutorul unor mijloace ectosemantice. cel mai adesea. aspect valabil pentru zona intimă şi cea personală. această zonă poate deveni productivă pentru că oferă inrecţionarilor posibilitatea să se concentreze pe rezolvarea anumitor sarcini fără a fi deranjaţi de alte persoane şi. contextului şi scopului în care se realizează procesul de comunicare. faţă de zonele prezentate anterior. fluenţă accent) şi. în desfăşurarea anumitor tipuri de activităţi (de exemplu în cazul activităţii redacţionale.nu favorizează şi dimensiunea afectivă a procesului de comunicare. Nefavorizând funcţionarea optimă a feed-back-ului. un emiţător sau o sursă. Zona publică este tipul de spaţiu care-l constrânge pe emiţător să utilizeze maximal elementele comunicării paraverbale (intensitate. devine variabilă. numai limita inferioară rămâne imuabilă. Utilizarea acestei zone. să-şi amplifice gesturile.

efectele negative ale unei intensităţi prea mari a vocii se pot regăsi şi la nivelul procesului de schimbare a exprimării. un mijloc extrem de important în comunicarea verbală pentru că. Dimpotrivă. ritmul vorbirii. dar şi într-un element frenator. este importantă. b)Intonaţia utilizată este. mai concret. pentru a atribui mijloacelor ectosemantice semnificaţia necesară atunci când sunt utilizate în diferite contexte comunicaţionale. De exemplu. De asemeni. pentru a conferi vorbirii mai multă expresivitate. şi o intensitate redusă. mai întâi la nivelul receptării mesajelor şi apoi la nivelul decodificării acestora. după cum. în schimbarea rolurilor de emiţător şi receptor. de asemeni. configurează comportamentul vocal al individului. Pentru evitarea acestor urmări nefavorabile este recomandabil ca intensitatea vocii să fie reglată în funcţie de contextul în care se realizează comunicarea şi în funcţie de caracteristicile şi specificul spaţiului utilizat. când. poate crea probleme. pe de o parte. se pot accentua anumite cuvinte sau părţi ale enunţului care sunt considerate mai relevante şi care trebuie să-l preocupe în mai mare măsură pe destinatarul mesajelor. o intensitate prea mare a vocii emiţătorului. poate contribui la inexpresivitatea . Principalele mijloace prin care se realizează comunicarea paraverbală sunt: intensitatea vocii. atunci când mai multe persoane se află în situaţia de a comunica. intonaţia utilizată. aceştia nu-l pot informa pe emiţător în legătură cu ecoul mesajelor recepţionate. De asemenea.Cunoaşterea şi utilizarea acestor mijloace ectosemantice care. indubitabil. vocile solicitanţilor sunt acoperite şi când. a) Intensitatea vocii este un mijloc al paralimbajului care poate avea un rol ambivalent în funcţie de modul în care este utilizată. iar pe de altă parte. pe de parte. putându-se constitui atât într-un factor facilitator al comunicării. pe altă parte. la modul general. cu consecinţe negative asupra modului general de desfăşurare a procesului amintit şi. şi utilizarea pauzelor care pot apărea pe perioada emiterii mesajelor. neutilizarea intonaţiei. poate crea o stare de oboseală şi de disconfort la nivelul receptorului. pentru că. asupra eficacităţii acestuia. comportamentul vocal sau paralimbajul este important în reglarea interacţiunii dintre parteneri sau. prin intermediul ei se realizează maximal expresivitatea vorbirii iar.

într-o înţelegere defectuoasă a mesajelor primite. Consecinţele negative determinate de ritmul foarte alert se concretizează. într-o stare de disconfort şi de oboseală la nivelul receptorului care. (institutor).vorbirii emiţătorului şi la imposibilitatea de a transmite receptorului o multitudine de stări. dimpotrivă. există posibilitatea ca destinatarul să întâmpine dificultăţi serioase. un ritm lent şi un ritm alert. de asemeni. la nivelul receptării mesajelor (cercetări mai recente din domeniul psihologiei arată că limita maximă de receptare este de 250 cuvinte/minut) iar. vorbirea poate să se realizeze la trei nivele şi anume un ritm normal. În cazul în care tempoul este foarte rapid. în privinţa tempoului. apare un ecart . foarte lent. se constituie în pârghii foarte importante pentru ameliorarea intonaţiei elevilor în procesul general de comunicare. Dacă se are în vedere cultivarea acestui mijloc de comunicare paraverbală în cadrul procesului instructiv-educativ este evident că. în cazul în care tempoul este prea lent. în unele profesii. Intonaţia utilizată în vorbire este atât de importantă încât. după aceea. Deoarece ritmul normal nu creează probleme şi constituie o garanţie că procesul de comunicare se realizează corespunzător. să influenţeze modul de desfăşurare a procesului şi. lucru uşor explicabil. la nivelul procesului de decodificare a mesajelor. Altfel spus. o atenţie deosebită trebuie acordată cazurilor când tempoul este. fiecare având consecinţe vizibile asupra felului în care se realizează comunicarea. poate fi considerată drept un indicator al competenţei profesionale ce trebuie vizat în mod special în cadrul formării acestor categorii de specialişti. cum ar fi cea de actor. de sentimente pe care. dar nu le poate transmite într-un mod convenabil. de asemeni. deci fluenţa vorbirii este prea mare. c) Ritmul vorbirii este un element de comunicare paraverbală care poate. nivelul calitativ la care acesta se situează. ori foarte rapid ori. depune eforturi serioase în receptarea şi în decodificarea mesajelor. profesor. mai întâi. ca o consecinţă firească. unele activităţi. emiţătorul le posedă. prin faptul că primirea acestora s-a făcut într-un mod extrem de selectiv. totuşi. cât şi pe termen lung în ceea ce priveşte evoluţia cunoaşterii şi. cum ar fi dramatizările sau unele metode de învăţământ (de exemplu jocurile cu rol). Dimpotrivă. mai întâi. cu urmări negative atât pe termen scurt.

este mai indicat tempoul lent. atunci este recomandabil ca tempoul vorbirii să fie alert. tocmai în ideea de a-i oferi acestuia posibilitatea de a reflecta mai mult la natura conţinuturilor transmise. în primul rând. naturii conţinutului (conţinuturilor) care se transmit prin intermediul mesajelor transmise. tăcerea este sinonimă cu necomunicarea. un tempou lent. chiar dacă utilizează un ritm mai lent al vorbirii. completate cu unele sunete de genul „uf”. ş. apar ca întreruperi ale activităţii vocale pe perioada emiterii mesajelor iar pauzele umplute. între timpul afectat emiterii mesajelor şi cel afectat decodificării acestora.a. în timp ce. sunt întreruperi ale vorbirii. dacă prin mesaje se transmit informaţii ce concretizează acţiuni. bâlbâieli şi chiar unele repetiţii . nu trebuie trasă concluzia că tempoul alert al vorbirii reprezintă un indiciu cert al bunei pregătiri a elevilor. este un indiciu al unei pregătiri mai puţin satisfăcătoare sau mai puţin riguroase. la fel. tempoul vorbirii. descrieri.. Pauzele neumplute. atunci când mesajele concretizează explicaţii de un anumit fel. lucru care poate să-i distragă atenţia receptorului care are tendinţa de a utiliza intervalul de timp disponibil în direcţii colaterale scopului urmărit de comunicare.. filozof rămâneai”. şi multe lacune în timp ce alţii. De exemplu. ceea ce ar însemna că. „dacă tăceai. Acest lucru poate fi demonstrat când unii elevi prezintă într-un ritm foarte alert conţinuturi care cuprind multe inadvertenţe.prea mare. sfaturi sau recomandări oferite ascultătorului. fac o distincţie clară între pauzele neumplute şi pauzele umplute care apar în timpul vorbirii. „ah”. Faptul că se poate comunica şi prin tăcere se concretizează în existenţa multor butade care se utilizează deseori. expun conţinuturi mult mai riguroase şi mult mai bine structurate şi argumentate. trebuie adecvat nu numai contextului în care se realizează procesul de comunicare ci. numai aparent. Indubitabil. un mijloc important de realizare a comunicării paraverbale deoarece. întâmplări. de genul „tăcerea e de aur”. desfăşurări de evenimente etc. în activitatea de instruire-învăţare. prin tăcere nu s-ar comunica. după cum. Autorii care au abordat mai în detaliu problemele comunicării paraverbale. „of”. Deoarece tempoul vorbirii se află într-o corelaţie directă cu trăsăturile temperamentale individuale. care exprimă multe semnificaţii atribuite acestui comportament vocal. d) Utilizarea corectă a pauzelor în vorbire reprezintă.

bradifazia s. tulburarile polimorfe (afazia. Univ. bradilalia. aftongia. tumultus sermonis). rinolalia. de conditiile de educatie. disgrafia-agrafia). jargonofazia. dar si pentre diagnoza si prognoza tulburarilor de limbaj. 6. Exista si situatii cand apar dificiltati im stabilirea diagnosticului diferential si acestea au la baza lipsa de experienta a evaluatorului. lohonevroza. tulburari pe baza de coree.VII. clasificarea respectiva se rezuma la urmatoarele categorii de tulburari de limbaj: 1. de sex. 2. Tulburări ale limbajului oral şi scris. fonastenia. Dr. 1983 ) si s-a impus in literatura de specialitate romaneasca si straina. In activitatea de corectare. a fost descrisa in doua din lucr 111n1316b arile anterioare (1977. disartria). o examinare . disfonia. tine seama de mai multe criterii in acelasi timp: anatomo-fiziologic. retard sau intarziere in dezvoltarea generala a vorbirii.).a. electiv sau voluntar. ecolalia. 7. tahilalia. alalia). Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj şi terapia limbajului 1.) . tulburari de voce (afonia. tulburari de dezvoltare a limbajului (mutism psihogen. 3. Aceasta clasificare a fost realizata prin imbinarea criteriilor de mai sus. etiologic. 4. Clasificarea făcuta de Prof. tulburari de pronuntie (dislalia. tulburari de ritm si fluenta a vorbirii (balbaiala. Prognoza se realizeaza in raport cu diagnosticul diferential. de particularitatile psihice ale persoanei. Sintetic. Emil Verza. simptomatologic si psihologic. din sindroamele handicapului de intelect. diagnosticul diferential curect inlesneste stabilirea metodologiei de lucru si fixarea cadrului general de recuperare. tulburari ale limbajului bazat pe disfunctiile psihice (dislogia. lingvistic. tulburari ale limbajului citit-scris (dislexia-alexia. O asemenea clasificare este importanta nu numai pentru activitatea de cunoastere si terapie logopedica. de varsta cronologica si mintala. disfunctiile verbale din autismul infantil de tip Kanner. pseudofonastenia. 5.mutatia patologica). este o clasificare mult mai adecvata. etc.

corectarea defectelor neuromotorii. neluarea in considerare a tuturor manifestarilor si factorilor determinanti. cu lipsa de vorbire a surdomutilor. Acestea pe porţiuni nespecifice sunetului afectează pronunţia. pripita. ce iau parte la activitatea de respiraţie şi la motricitatea aparatului fonoarticulator. in manifestari relativ inconstante in raport de dispozitia subiectului la un moment dat. invastigatiile trebuie sa contina pe directia examenului psihologic. Dezvoltarea motricităţii generale şi a motricităţii aparatului fonoarticulator. cu vorbirea dizartricilor. Aceste exerciţii trebuie adaptate la particularităţile logopatilor: la cei hipochinetici. METODE ŞI PROCEDEE PENTRU CORECTAREA DISLALIEI Metode cu caracter general Acestea nu se adresează direct sunetului dar pregătesc organele fonoarticulatoare pentru aplicarea celor specifice. educaţia vizual-perceptivă. 2. Se referă la: a.mişcările motrice generale (săritul) . audiologia educaţională şi tehnologică.sumara. si alte explorari pe care le considera necesare speciajistul in logopedie. La copiii care prezintă neîndemânare motorie se realizează prin exerciţii fizice care au scopul de a facilita realizarea mişcărilor complexe ale diferitelor grupe de muşchi. -de exemplu: manifestarile alalicului pot fi confundate cu cele ale vorbirii unor handicapati de intelect sever. În pronunţie aparatul fonoarticulator adoptă poziţii fie de relaxare. orientarea spaţială şi mobilitatea. La aceste situatii se adauga si factori obiectivi. ceea ce poate duce la confundarea unor tulburari de limbaj cu altele. fie de încordare. Pentru a evita aceste confuzii. timbrul şi înălţimea vocii. demutizarea. 1. Terapii specifice de compensare şi învăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj. concretizati in asemanarile accentuate dintre tulburari. a afazicilor si a celor cu mutism psihogen. psihoterapia comportamentală.

Exemple de astfel de exerciţii: acoperirea alternativa a unei buze cu cealaltă. umflarea obrajilor şi reţinerea aerului. a mişcării lor. întinderea comisurilor buzelor şi strângerea cu putere. stânga/ dreapta cu opunerea rezistenţei. b. acestia din urma au o lipsă de sincronizare a buzelor. sprijinirea limbii pe gingia superioara astfel incat sa sa se realizeze indoituri succesive. vibrarea buzelor prin imitarea sforăitului. Exerciţii pentru motricitatea vălului palatin (pronunţie nazală) – umflarea obrajilor şi ţinerea aerului sau aruncarea lui afară. imitarea cascatului.sunt necesare la copii care prezintă pareze faciale sau asimetrii faciale: ridicarea si coborârea sprâncenelor.exerciţii de relaxare asociate cu pronunţia pentru a ameliora rigiditatea articulatorie. imitarea sărutului. Exerciţii pentru motricitatea mandibulară: ridicarea şi coborârea ritmică a maxilarelor. Aceste exercitii sunt necesare marii majoritati a dislalicilor. umflarea simultană şi alternativă a obrajilor. strângerea şi umflarea obrajilor şi suflarea aerului cu putere. sus/ jos. dilatându-se şi astfel luand diferite poziţii. masaj al vălului palatin. cu disglosii si la cei care au anomalii ale buzelor. închiderea ochilor Exerciţii pentru motricitatea labială – mişcarea buzelor exercită un rol important în pronunţie: închiderea şi deschiderea buzelor. ea contractându-se. ţinerea unui obiect pe buze. ridicarea limbii deasupra buzei superioare şi deplasarea ei stânga/ dreapta. Exerciţii pentru educarea respiraţiei. astfel la copiii . formarea unei palnii. Exerciţiile se desfasora in functie de varsta subiectului. in care rolul cel mai important in expir il are muschii abdominali si costali inferiori. Exemple de exerciţii: deschiderea gurii şi scoaterea ritmică şi rapidă a limbii. mersul locomotivei. formarea asa-zisei „cupe” cu limba.presiunea este mai accentuată la consoanele surde decât la cele sonore (p-b). La barbati se distinge o respiratie costo-abdominala. imitarea rumegatului animalelor. manifestata prin contractia si relaxarea preponderenta a cutiei toracice. Exerciţii pentru motricitatea facială. dar mai cu seama la cei cu dislalii audiogene. Exerciţii pentru motricitatea linguală – limba deţine cel mai activ rol. ţuguierea buzelor. apoi retragerea ei. la cei hiperchinetici. tremuratul. imitarea diferitelor fenomene ale naturii. imitarea râsului.asociate cu pronunţia normalizează tonusul musculaturii articulatorii. etc. ingerarea de lichide cu înghiţituri mici. iar la femei predomina respiratia de tip toracic.

spirometrul. doi timpi se inspiră apoi doi timpi expiră. dar se exersa inspir-expirul si pe baza apelarii la intelegere. instrumente muzicale pentru dezvoltarea atenţiei auditive. prin eliminarea jetului de aer alternativ. Pentru a fi corectate sunt necesare următoarele exerciţii: de tipul „ghicirea vocii care te-a strigat”. astfel când deprinderile motrice privind forţa. Dacă se fac exerciţii bazate exclusiv pe articulare fără dezvoltarea capacităţii de diferenţiere şi autocontrol auditiv. Pentru a deprinde asemenea conexiuni senzorial. Prin feed beak sunetul articulat şi efectul se integrează într-o unitate ce primeşte semnificaţia fonematică senzoriomotorie prin raportare la sistemul fonologic. se formează deprinderile motrice care nu au fost modelate sub autocontrolul auditiv şi se pot fixa ca deprinderi malformate. se fac exerciţii de analiză şi sinteză fonematică la copii mici care nu pot despărţi cuvintele în unităţi fonematice. La copiii mai mari se pot utiliza materiale didactice vizuale. precum şi a fiecărui sunet în parte ca o unitate distinctă în cuvânt. memorarea unor cifre. exerciţii de desprinderea sunetelor din cuvânt pe baza analizei auditive.motorii copilul are nevoie de o dezvoltare a organelor ce participă la respiraţie. c. exerciţii de diferenţiere a sunetelor fizice (zgomote) sau identificarea sursei şi direcţiei. „telefonul fără fir”. precizia articulării devansează procesele psihomotrice ce stau la baza capacităţii de percepere. controlul şi emiterea sunetelor presupune perceperea corectă a sunetelor emise de alţii precum şi autocontrolul auditiv. după care se ridică timpii de executare a exerciţiului. În perioada însuşirii vorbirii pot să apară neconcordanţe în realizarea acestui feed beak. precum şi de o capacitate de înţelegere a sensului structurii în ansamblul său. identificarea sunetelor fizice produse de diferite obiecte. suflarea într-un pahar cu apă improvizând o poveste. exerciţii pentru dezvoltarea memoriei auditiv verbale: reproducerea de serii de silabe fără sens. fonaţie. umflarea baloanelor. suflarea în diferite instrumente. acest exerciţiu se efectuează pentru întărirea musculaturii diafragmei. aceste exerciţii nu au efect pentru că logopatul nu îşi sesizează propriile mişcări şi . articulaţie. Pronunţia fiind un sistem senzorial motric. şi să formeze un cuvânt din sunete. aburirea unei oglinzi.mici ele se vor desfasura sub forma jocului in aer liber sau in camere bine aerisite. Pe canapeaua logopedică în poziţia de culcat cu greutăţi pe abdomen şi pe piept. Exerciţii pentru educarea auzului fonematic – se referă la capacitatea de diferenţiere şi identificare a sunetului. pe nas si pe gura. Se mai folosesc: expir-inspir pe baza unor pauze prestabilite. emisia şi recepţia se influenţează reciproc.

crearea convingerii că tulburarea nu presupune deficienţă intelectuală şi că tulburarea poate fi depăşită. -Derivării sunetului din sunetele pronunţate corect 2. Automatizarea pronuntiei corecte se face prin folosirea cuvintelor ce contin sunetul respectiv.din momentul începerii activităţii logopedice se urmăresc următoarele obiective: redarea încrederii în propriile posibilităţi.Etapa de diferenţiere –când sunetul s-a consolidat se exersează . 1. d. Exerciţii de educare a personalităţi. Metode si procedee cu caracter specific Aceste metode se adresează strict sunetului afectat. particularitatile personalitatii lui. este de preferat ca sunetul afectat să fie prezent de mai multe ori în cuvânt. şi să nu uite că atunci când pleacă de la cabinet are tendinţa să vorbească aşa cum este încurajat.obţinerea izolată a sunetului se face prin două procedee: -Procedeul demonstraţiei articulatorii. Rezultatele cele mai eficace si mai rapide. Scopul ei principal il constituie inlaturarea starilor psihice conflictuale. in corectarea tulburarilor de pronuntie. Etapa de impostare (emitere a sunetului). În această etapă nu este indicat să folosim sunetul cu care se confundă. 3. Logopedul trebuie să ştie că logopatul şi-a însuşit o parte din pronunţia corectă a sunetului. mediana si finala. se obtin prin emiterea corecta a sunetului afectat. In acest sens un rol important il constituie psihoterapia. înlăturarea negativismului. Acestea se realizează prin „trăirea succesului”. apoi să se exerseze în propoziţii din ce în ce mai grele. la mijloc şi la sfârşit. pentru care trebuie sa se aiba in vedere etiologia si simptomatologia tulburarii. Se realizează cu ajutorul cuvintelor pornind de la cele mai simple la cele mai complexe.semnificaţia sunetelor emise.Etapa de consolidare – exersarea sunetului în silabe fără sens în care sunetul se află la început. nivelul sau de cultura si de dezvoltare intelectuala. in pozitie initiala. prin înregistrarea vorbirii la început şi compararea ei cu cea ulterioara în vederea observării progreselor făcute pe parcurs. cuvinte care conţin sunetul respectiv. dar si varsta subiectului. si apoi introducerea sa in cuvant si propozitie.

4. -Exerciţii pentru educarea auzului fonematic.Etapa de automatizare – autocontrolul este minim şi poate emite sunetul cu uşurinţă. Se începe prin exersarea în silabe. deschisa. se fac exerciţii de emitere a sunetului similare cu cele de la dislalie. deoarece tulburarea se manifestă în continuare datorită automatizării.se realizează închiderea ermetică a buzelor cu suflarea aerului pe nas pronunţându-se „m” prelungit. Se diferenţiază de sunetul cu care îl confundă. După ce se obţine coordonarea organelor fonoarticulatoare şi a vălului palatin. exerciţii de respiraţie prin suflarea în obiecte. exerciţii prin astuparea unei nări cu solicitarea suflului. CORECTAREA RINOLALIEI DESCHISE Cele mai mari probleme apar la despicăturile palatine ale căror modele de corectare sunt mai variate. Un rol important îl au exerciţiile postoperatorii valabile pentru toate formele de rinolalie. -Exerciţii de respiraţie pentru dirijarea curentului de aer pe nas: se folosesc oglinzi. Exemple de exerciţii de corectare pentru toate formele de rinolalie (inchisa. -Exerciţii de emitere a sunetelor nazale. mixta): -Exerciţii pentru mobilitatea vălului palatin. Se consideră că sunetul a fost însuşit. CORECTAREA RINOLALIEI Corectarea rinolaliei se efectuează mai întâi prin operaţie chirurgicală (extragerea polipilor) apoi prin terapie logopedică. realizându-se o activare naturală a sfincterului nazofaringian. în cuvinte. pentru sesizarea narinelor care se mişcă la „m” şi „n” şi nu se mişcă la „p” şi „b”.dat fiind faptul că aerul sub presiune este un bun maseour al vălului palatin. exersarea vocalelor în ordinea uşurinţei d e închidere. mai întâi în şoaptă şi .pentru mobilitatea vălului palatin: masaj digital. apoi realizându-se fără astupare prin exerciţii de suflat prin strângerea nărilor şi pronunţarea de diferite cuvinte. eşalonarea sunetelor este în funcţie de exersarea închiderii. Se introduc cuvinte în care se află sunete cu care se aseamănă.sunetul alături de sunetele cu care se aseamănă în cuvânt şi silaba. exerciţii de deglutiţie a lichidelor în cantităţi mici cât mai frecvent. pentru „m”.mobilitate a vălului palatin şi emiterea corectă. Este necesară o activitate preoperatorie logopedică care urmăreşte formarea corectă a bazei de articulare prin strângerea nărilor. Exerciţii postoperatorii.

Terapia este indirectă. -Exerciţii pentru pronunţie. Dacă disartria este însoţită de debilitate mentală. Se pot realiza urmatoarele exercitii: -Exerciţii de chinetoterapie. iar mişcările voluntare nu se pot realiza.culcat pe canapeaua logopedică cu greutăţi pe torace. tulburările motorii impun o atitudine grijulie pentru că nu se pot concentra asupra mişcării. Forma primară.apoi mai tare.logopedul trebuie să ştie că mişcările fiziologice sunt realizate automat.corectarea trebuie să se realizeze de timpuriu. -Exerciţii de pronunţie.ansamblul mijloacelor de recăpătare a încrederii în sine. Pentru fiecare formă se realizează alt tip de exerciţiu. În fazele incipiente ale bâlbâielii se folosesc mijloace de terapie in care se are în vedere formarea vorbirii corecte. evitând conştientizarea tulburării. TERAPIA BÂLBÂIELII Terapia bâlbâielii este foarte complexă.după modelul de la dislalie. -Exerciţii de respiraţie. Atentie! Terapia este de durată şi necesită perseverenţă.prognosticul nu este optimist. Pentru înlăturarea „coup de glotte” se exersează în şoaptă şi apoi tare cu apăsarea laringelui până se elimină acest timbru rinofonic. dacă prezintă spasticitate.logopedul dă indicaţii asupra felului cum trebuie . exerciţiile trebuie să se realizeze cu foarte multe pauze deoarece aceştia obosesc uşor. cu tulburări de coordonare a muşchilor. Mijloacele de terapie se bazează pe abaterea atenţiei de la dificultate spre conţinutul şi elementele estetice ale comunicării. Pentru stimulare pot fi folosite mişcările păstrate: pentru dezvoltarea musculaturi buzelor. se bazează pe exerciţii combinate cu psihoterapie. ataxie. CORECTAREA DIARTRI Este foarte important să se stabilească tipul de paralizie.poate să reacţioneze când îi dai o bomboană iar dacă este solicitat să strângă buzele trebuie gâdilat.cei cu spasticitate efectuează exerciţii de relaxare şi de întărire a musculaturii.

evitânduse tonul ridicat. c) Exersarea vorbirii fluente cu întreţinerea situaţiilor ce stimulează siguranţă şi dorinţa de comunicare. .program de viaţă. prin conversaţii cu propoziţii simple. întrebări bruşte. evitând jocurile care trezesc agresivitatea. plin de afectivitate influenţarea copilului prin jocuri care dezvoltă curajul. activităţi sportive. Psihoterapia bâlbâielii in forma primara -În grădiniţă copilul trebuie inclus într-o colectivitate normală. . comportamentul copilului în familie şi la grădiniţă. b) Călirea psihofiziologică pentru a deveni mai rezistent la factorii stresanţi. în activităţi unde sunt implicaţi toţi copii.tratat acasă şi la grădiniţă. asigurarea meselor la ore regulate. Logopedul trebuie să cunoască modul de manifestare al bâlbâielii. conţinut accesibil. evitarea stărilor de agitaţie înainte de somn. dans. În familie psihoterapia urmăreşte: .Crearea unui climat relaxant. mişcări bine conturate. . .Călirea psihofizică. . muzică fără a se exagera evitându-se genurile de muzică care stârnesc agresivitatea.Exersarea vorbirii fluente fără a i se atrage atenţia. a cărţilor ilustrate. îmbogăţind astfel vocabularul copilului. -Relaţii armonioase între educatoare şi copil. excursii.Atunci când copilul întâmpină dificultăţi părinţii trebuie „să îi ia cuvântul din gură”. Bâlbâiala poate fi înlăturată cu adoptarea unor măsuri educative astfel: a) Reducerea intensităţii factorilor conflictuali ce întreţin bâlbâiala şi crearea condiţiilor favorabile. cu asigurarea orelor de somn liniştit.Eliminarea conflictelor şi a stărilor nervoase.Nu trebuie forţat să pronunţe propoziţii la care s-a tulburat pentru că este făcut atent inutil.Utilizarea poveştilor. . pentru ca el să îşi .

a observaţiilor. -Evitarea stărilor conflictuale. Psihoterapia formei secundare a balbaielii Are rolul de a îndepărta ideile preconcepute.Iacobson.după o perioadă ei ajung să se deconecteze. ce acţionează uşor în această formă. . implicarea în activităţi de modelaj. Să fie solicitaţi cu multă prudenţă în comunicările ce produc stări tensionate. a întrebărilor adresate în mod brusc. prin trăirea sentimentelor personajului respectiv astfel încât să-şi învingă timiditatea. de respiraţie în grup. Ea trebuie să sesizeze situaţiile care provoacă tulburări. subiecţii sunt solicitaţi să facă diferite mişcări până când se liniştesc. Se realizeaza prin exercitii şi se accentuează succesul.se bazează pe faptul că o situaţie conflictuală atrage după sine o stare de hipertensiune şi de acea subiectul trebuie învăţat să se relaxeze. stabilirea legăturilor de încredere între subiect şi logoped pentru a se putea realiza transferul afectiv. să fie lăudat.în zilele în care se bâlbâie. copilul trebuie învăţat să-şi controleze singur blocajele. suprasolicitatoare. -Se poate utiliza psihodrama. Relaxarea conştientă a unor muşchi. cu întreaga grupă. implicat în activităţi de dans şi cântec în cor. Procedeul se bazează pe psihoterapie. desen . -Exersarea vorbirii fluente. expunerea rezultatelor. exerciţii de gimnastică. -Menţinerea situaţiilor favorabile: comunicarea în formele memorate de acesta. -Să i se atribuie sarcini de răspundere adaptate. -Exersarea vorbirii fluente prin propoziţii scurte cu modificarea accentului şi cu lungirea vocalelor.exprime părerile şi cerinţele. La bâlbâiţi cu tendinţe agresive se recomandă descărcarea kinetică. pe restabilirea ritmului respirator şi restabilirea fluenţei verbale.interpretarea unor roluri. Psihoterapia de relaxare. Forma secundară Se acţionează în formele incipiente. Terapia se face în cabinete logopedice. a situaţiilor de comunicare în stare de oboseală intelectuală sau fizică.

În bâlbâială.au scopul de a adapta respiraţia la fonaţie şi invers. subiectul capătă încredere în sine. 1. tahilalie şi tumultus sermonis este singurul procedeu care trebuie folosit. Se foloseşte un metronom căruia i se imprimă un ritm iar subiectul trebuie să vorbească silabisit după bătăile metronomului. Respiraţia cea mai potrivită este cea diafragmală. Procedeul prelungirii sunetelor .presupune prelungirea primei vocale sau a tuturor vocalelor pentru a învăţa să vorbească pe scheletul vocalelor prelungite. 4.are rolul de a-l obişnui pe subiect să-şi creeze o stare pregătitoare de câte ori simte apariţia spasmului pentru a-şi pregăti respiraţia şi pentru a putea articula cuvântul corect. Exerciţii cu marcarea timpilor respiratori şi inspiratori cu pronunţarea vocalelor. odată cu agravarea bâlbâieli apare un efort suplimentar ce duce la contractarea gâtului iar aceste exerciţii au rol de relaxare. Exerciţii de respiraţie verbală. . Nu trebuie folosit mult pentru că ritmul obţinut nu corespunde ritmului normal al vorbirii. Procedeul coarticulaţiei sunetelor . 2. Se realizează până când el poate vorbi normal. Se recomandă în formele cuvintelor uşoare de care nu se teme pentru a dispărea frica de a greşi.presupune pronunţarea după scheletul vocalic pentru a relaxa musculatura şi pentru a preveni spasmele. 5. Copilul învaţă numai melodia propoziţiei cu accentul pus unde trebuie. 6. Întreruperea şi reluarea vorbiri „stop.schimbarea intonaţiei sau a accentului pe silabe.EXERCIŢII DE RESPIRAŢIE Au scopul de a regla ritmul respirator. Procedeul continuităţi tonului vocal . Nu poate fi folosit la vârstele mici. Practica negativă sau bâlbâiala voluntară . Pe canapea cu greutatea pe abdomen copilul este pus să inspire cu lărgirea cavităţii fără participarea toracelui. 3.se bazează pe ideea că pentru a destrăma un obiect trebuie să o faci deliberat. Procedeul silabisirii. articulator şi fonator.go”. EXERCIŢII PENTRU RESTABILIREA FLUENŢEI VERBALE Există mai multe procedee care au dat rezultate în diferite cazuri. Pentru folosirea procedeului adecvat logopedul trebuie să cunoască cât mai multe pentru a le putea folosi în raport cu personalitatea individului. Prin silabisire nu mai apar spasmele.este folosit în faza iniţială a terapiei şi are efect rapid asupra opririi repetiţiilor.

Froschels explică că vorbind sau mâncând participă aceleaşi organe sau muşchi. Procedeul asocierii pronunţiei cu scrisul . 1. Terapia simptomatică.Demostene . CORECTAREA INALŢIMII VOCII .are la bază intervenţia medicală. -Cea mai bună voce este cea care se produce cu minimum de efort.beack auditiv. se realizează prin masaj şi mijloace electromagnetice. 2.Se dă un text care nu creează probleme. Procedeul masticaţiei. Dacă el nu are dificultate mâncând nu ar trebui să se bâlbâie. CORECTAREA TULBURĂRILOR DE VOCE.se aplica în cazul disfoniei funcţionale. Terapie cauzală. caz in care se recomanda repaus vocal chiar complet pentru destinderea funcţiei laringelui şi pentru încetarea senzaţiei anormale.Se realizeaza prin exerciţii de lectură cu .Se foloseşte un aparat care face ca bâlbâiţi să-şi audă propria vorbire cu întârziere.educare a calităţilor sunetului prin psihoterapie. Variaţia efortului vocal potrivit cu nevoile intensităţii timbrului menţinând nivelul contracţiilor coardelor vocale la nivelul minim. Se poate exersa mai întâi respiraţia mută şi apoi pe vocale. Procedeul de citire sonoră . 10. hipotonie şi hipertonie. 8. ameliorând astfel disfluenţa. Logopedul trebuie sa aplice exerciţii de respiraţie şi exerciţii de corectare. să lungească vocalele. -Exerciţii de respiraţie. Terapia logopedica are scopul de a reda subiectului reprezentarea mişcărilor necesare pentru executarea corectă a vorbirii şi crearea unui nou automatism vocal. În citire sunt scutiţi de formulare şi se orientează după semnele de ortografie.cu braţele încrucişate la nivelul umerilor împiedicându-se contracţia gâtului.7. 9. 3. Intârzierea feed. TERAPIA VOCALĂ. Înlătură tendinţa de a pronunţa vocalele cu o durată mai scurtă decât la consoane. Exerciţiile de respiraţie sunt foarte utile datorită importanţei respiraţiei pentru fonaţie dar şi pentru faptul că la cei cu disfonie respiraţia este tulburată. caracteristici: tonus muscular redus. Efectul LI .Subiectului i se cere ca atunci când scrie să şi pronunţe.

În plan psihic subiecţii sunt timizi. iar la cele joase dirijarea spre alveolele incisivilor inferiori.Pentru obţinerea unei emisii sonore grave.Urcatul şi coborâtul gamei în surdină. pentru aşezarea vocii.Este dificilă datorită faptului că subiectul şi-a automatizat un mecanism acustico-vocal. iar cei care vorbesc tare au impresia că vorbesc încet. iar subiectul să nu dea nici o intonaţie suplimentara.Se realizează atunci când timbrul nu este adaptat corect la actul vocal.prin dirijarea curentului de aer spre alveolele incisivilor superiori la notele înalte. Cei care vorbesc încet au impresia că ţipă. se poate realiza şi prin imitaţie.Exerciţii pentru ameliorarea tensiunii laringelui.Este nevoie de foarte multă perseverenţă şi de exersarea la aceeaşi intensitate a anumitor lecturi şi nepermiterea subiectului să intensifice sunetul. de vorbit la metronom într-un ritm impus. . corespunzător anatomiei vocii logopedul exercită o presiune asupra cartilajului tiroid pentru a evita urcarea laringelui şi a hipercontracţiei faringelui. ba chiar consideră că este un lucru normal. CORECTAREA TIMBRULUI VOCII . . . apoi se exersează pe cuvânt menţinând nivelul laringelui. . .Exerciţii de aşezare a vocii. Se pot folosi şi instrumente muzicale. Exersarea se face cu bărbia în piept.Exerciţiile de cântat duc la îmbunătăţirea coordonări musculaturii. jenaţi si datorită acestor disconforturi psihice apar acele tulburări respiratorii. Se urmareste corectarea vocii eunucoidale prin urmatoarele exercitii: . închişi în sine. . murmurat.voce monotonă aleasă de terapeut. se poate apăsa .Jocuri de roluri cu diferenţierea vocală şi exerciţii de antrenament auditiv. CORECTAREA INTENSITĂŢII VOCII .Exerciţii pentru corectarea mişcării respiratorii în concordanţă cu fonaţia. CORECTAREA VOCII EUNUCOIDALE . şi din când în când se exersează cu o vocală care necesită o deplasare a laringelui. .Exerciţii de căscat. Cand notele sunt prea grave vocea trebuie adusă la o înălţime normală. ei nu sunt incomodaţi de acest lucru. S-a constatat că mulţi dintre copii vorbeau cu o intensitate scăzută deoarece urmau exemplul părinţilor (vocea normală-20-30 decibeli).

respective. întinderea corpului paralel cu podeaua şi sprijinirea pe mâini şi vârful picioarelor. pe o sticlă. Mişcarea degetelor prin imitarea cântatului la fluier sau la pian. METODE ŞI PROCEDEE DE CORECTARE A TULBURĂRILOR LEXICOGRAFICE Metode şi procedee cu caracter general Aceste metode pregătesc subiectul pentru aplicarea metodologiei specific logopedice şi facilitează efectele acţiunii metodelor din categoria celor specifice. în aer. Exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii degetelor şi a mâinii Au o importanţă deosebită pentru formarea mişcărilor fine ale degetelor şi mâinilor. se poate introduce jocul cu scopul de a stimula efectuarea ex. atârnat de o bară ori de o frânghie. timbrul nu se corectează odată cu emiterea sunetelor grave. Aceste exercitii se pot desfăşura în forme variate. Exerciţiile sunt îmbinate cu adoptarea poziţiei corecte a întregului corp. a.relaxare şi înlăturarea oboselii. menţinerea. În funcţie de vârsta copilului. ceea ce contribuie la o mai bună ţinere in mana a instrumentului de scris. Se mai pot utiliza exercitii din cele de mai jos: Închiderea şi deschiderea ritmică a degetelor. Trasarea cu degetul. astfel încât să se transmită vibraţia pe întreaga fibră musculară până la cele mai complexe forme ce se utilizează în terapia de relaxare. Multe din aceste metode şi procedee se pot efectua sub formă de joc în funcţie de vârsta subiectului sau li se pot imprima un caracter de distracţie. la evitarea oboselii şi la alunecarea facilă pe foaia de scris. Prinderea şi apucarea mingiei. creşterea vitezei acţiunii şi adoptarea unei scrieri „silenţioase”. Scrierea grafemelor după conturul model. pentru executarea flotărilor sunt câteva din exercitii care pot fi utilizate cu mare eficienţă. menită să stimuleze şi să dezvolte unele componente ale activităţii implicate în achiziţia corectă a scriscititului. iar ca efect. începând cu mişcări ritmice de întindere a braţelor şi scuturarea lor. a literelor. pe o perioadă de timp. Această metodă cu caracter general vine în sprijinul terapiei specifice şi dobândeşte o conotaţie aparte. Apropierea şi îndepărtarea alternativă şi ritmică a degetelor. a literelor. Trasarea cu degetul. . trasarea cu degetul a unor contururi precise într-o ladă cu nisip. Desenarea diferitelor figuri geometrice ori trasarea conturilor lor. Decuparea şi colorarea literelor. Strângerea ritmică a dinamometrului sau a unei mingii de cauciuc.limba cu o lingură în timp ce subiectul pronunţă.

vag-fag. se îmbunătăţesc. vata-fata. roateroade. goala-coala. dar şi la cel al discriminării literelor şi reprezentării lor în plan grafic. în emiterea lor. în special. Dezvoltarea auzului fonematic. spate-spade. var-far. în special pentru nevăzători. Folosirea cuvintelor paronime ( tus-dus.kinestezică în relief a grafemelor asemănătoare. alegerea şi diferenţierea sunetelor şi literelor asemănătoare acustico-optic din cuvinte. gogosi-cocosi. Pe măsura obţinerii unor rezultate pozitive. formarea de cuvinte din litere şi sunete ce pot fi confundate. Educarea şi dezvoltarea capacităţii de orientare şi structurare spaţială In formarea deprinderilor de scris-citit funcţionarea corectă a activităţii de orientare şi structurare spaţială devine o condiţie pentru trasarea semnelor grafice şi urmărirea succesiuni desfăşurării literelor în cuvinte. c. . în dezvoltarea auzului fonematic. tata-data. ca şi diferenţierea grafemelor ce au structuri optice apropiate. În acest scop se pot utiliza exercitii cu scopul de conştientizare a asemănărilor şi deosebirilor dintre literele de tipar şi reprezentarea lor grafică de mână. Dacă fenomenul este accentuat. b. pronunţarea unui sunet şi găsirea lui în text. Educarea şi dezvoltarea auzului fonematic Auzul fonematic priveşte capacitatea de a identifica şi diferenţia sunetele limbii. lama-rama. a succesiuni rândurilor şi repetarea spaţiilor între ele se constituie în faze ale procesului de achiziţie lexicografică. lac-rac. de a distinge între sunet şi literă. Existenţa tulburărilor auzului fonematic sau slaba dezvoltare a acestuia determină dificultăţi nu numai la nivelul emisiei. legerege. se poate face sub formă de joc. peste care nu se poate trece fără riscul de a crea unele dificultăţi. Se pot folosi şi exercitii de fixare a schemei corporale. la copii preşcolari şi la cei cu debilitate mintală. perceperea tactil.Modelajul în lut sau plastilină. gara-cara) este eficace la toate vârstele. prin recitarea cu intonaţie a unor poezioare scurte sau prin ghicirea vocii unor copii pe care nu-i vede. între sunet şi reprezentarea sa grafică. vina-fina. sublinierea literelor asemănătoare dintrun text. a cuvintelor în fraze. dificultăţile se extind la nivelul grupurilor de litere şi chiar al cuvintelor. Aceasta contribuie la diferenţierea sunetelor asemănătoare. cititul şi scrierea după dictare. analiza fonetică a cuvântului înaintea scrierii acestuia. ca pronunţie şi poziţie a aparatului fonoarticulator.

redarea încrederii în forţele proprii. accentuează starea de oboseală intelectuală şi fizică. Un loc important în psihoterapie îl ocupă jocul. ceea ce îl face pe subiect să trăiască momente stresante. în Braille. pot fi înlăturate prin procedee şi prin exercitii de formare a deprinderilor de reprezentare grafică a unor forme mai simple. a respectării distanţei egale dintre grafeme şi cuvintele în scris. a respectării constante a înclinaţiei scrisului sau a verticalităţii acestuia. ca urmare a neputinţei exprimării corecte prin comportamentul lexico-grafic. Se mai poate folosi desenul şi dramatizarea.disgrafia poate fi înlăturată şi că încrederea în forţele proprii devine o componentă a succesului.disgrafia. determină o stare de nelinişte şi teamă de insucces.Pentru înlăturarea acestor comportamente. cu efecte negative în dimensionarea şi plasarea defectuoasă a grafemelor în spaţiul paginii ori de percepere corectă a literelor şi a raporturilor dintre ele. Problemele abordate în discuţie trebuie să vizeze înlăturarea unor blocaje afective. Subiectul trebuie convins că dislexo. şi care trebuie să-şi însuşească in vocabular denumirile sau reprezentările respective.citit şi educarea personalităţii Ca orice altă tulburare de vorbire dixlexo. Tulburările de structurare spaţială. care perturbă relaţiile cu cei din jur şi închiderea în sine. Repetarea insuccesului şcolar. cel mai eficace procedeu este cel al psihoterapiei. Rămâne ca principală formă a psihoterapiei. la început. la care se manifestă dificultăţi majore pe această linie. Înlăturarea atitudinii negative faţă de scris. care permit pătrunderea în relaţiile complexe ce definesc personalitatea. de penibilitate şi de subapreciere. Se urmăreste să se înlăture sentimentul de inferioritate instalat. Principala preocupare a specialistului este aceea de a găsi soluţia necesară pentru încurajarea permanentă a logopatului. începând cu vârsta pubertăţii şi a adolescenţei. a uniformităţii literelor şi grafemelor. În cazul nevăzătorilor se dovedesc a fi eficiente activităţile de analiză a desfăşurării citit-scrisului de la stânga la dreapta şi a distincţiei dintre direcţia scrisului şi direcţia cititului. crearea unor condiţii stimulative şi tonifiante care să ducă la instalarea confortului psihic. din aceeaşi categorie. folosind beţişoare. . cu ajutorul desenului şi reproducerii figurilor geometrice. conştientizarea caracteristicilor liniei drepte şi ale liniilor paralele. d. odată instalată. izolarea de anturaj. discuţia liberă sau pe o temă dată.Ele sunt importante pentru deficienţii de intelect. pentru ca acesta să dobândească încredere în forţele proprii şi să depună un efort conştient în corectarea handicapului respectiv. Acestea imprimă personalităţii logopatului un aspect negativist. îndepărtarea fobiei şi a inerţiei.

disgrafia şi dislexia se corectează cu mai multă dificultate decât la logopatul cu intelect normal. întreaga activitate necesară manifestării comportamentului lexico-grafic şi astfel capătă posibilitatea de a evita erorile pe care le comitea în mod obişnuit. şi în primul rând gândirea şi atenţia.Se pot face o serie de exerciţii. şi apoi propoziţia. în plan mintal şi acţional. Întotdeauna atenţionarea subiectului asupra greşelii comise trebuie să fie însoţită şi de indicarea corectă a felului cum se citeşte sau cum se scrie. Ca urmare. pentru a da rezultate rapide. mai cu seamă la cei de auz. şi chiar la cei senzorial. Odată cu trecerea la citit-scris. subiectul va fi învăţat să efectueze descompunerea elementelor grafice şi lexice din care este format cuvântul.grafem. Ea trebuie combinată cu formarea deprinderilor de înţelegere şi respectare a regulilor gramaticale. asupra procesului de analiză şi sinteză a elementelor componente ale grafo.Dacă avem în vedere limitele procesului de analiză şi sinteză corticală la handicapaţii de intelect. ceea ce va contribui la dezvoltarea capacităţii de conştientizare a eventualelor erori. Formarea la logopat a capacităţii de conştientizare a erorilor tipice dislexo. mai cu seamă la subiecţii cu intelect normal şi la cei cu handicapuri senzoriale. Pentru realizarea legăturii dintre percepţia acustică şi forma sa opticokinestezică. Această metodă se aplică mai greu la deficienţii de intelect.lexiei.Dezvoltarea capacităţii de sesizare a relaţiei dintre fonem. atunci înţelegem că asemenea dificultăţi pot constitui condiţii de bază în manifestările dislexo. şi mai puţin la cei cu debilitate mintală sau la cei cu tulburări psihice.disgrafice. b. se va realiza diferenţierea fonemului de grafem şi reprezentarea acestora în plan acustic şi optic. c. totodată. deoarece.disgrafiei şi în împiedicarea achiziţiilor limbajului în general. Odată formată o asemenea capacitate. va trebui să realizeze unificarea lor pentru a le putea reda în mod unitar şi cursiv în citit şi scris. folosind un material variat chiar şi de tipul unor probe de atenţie. prin acţionarea frecventă asupra greşelilor tipice. . subiectul învaţă să-şi controleze. Obişnuirea logopatului să-şi concentreze activitatea psihică.Această metodă determină rezultate pozitive. percepţia devine suport şi catalizator pentru dezvoltarea proceselor superioare de cunoaştere. a. în general.METODE ŞI PROCEDEE CU CARACTER SPECIFIC LOGOPEDIC În cadrul metodelor şi procedeelor cu caracter specific logopedic se insistă pe acele metode care au fost verificate în practica logopedică.

logopatul îşi dezvoltă capacitatea de a sesiza legăturile dintre fonem-grafem. Rezultatele sunt mai bune dacă se folosesc. Avantajul acestui procedeu constă nu numai în stimularea conduitei verbale. relaţiile. folosirea procedeului de citire a unor litere. în cel al reprezentării şi al gândirii. se pot utiliza o serie de procedee. Procedeul este deosebit de eficace şi în cazul logopaţilor cu deficit de intelect sau de auz. în general. În corectarea dislexo-disgrafiei este indicată. adică erorile făcute. cuvinte mono. şi de câte ori este întâlnită litera sau literele afectate. iniţial.literă. La imaginile mai dificil de evocat. Dezvoltarea capacităţii de discriminare auditivă. Pentru dezvoltarea unei asemenea capacităţi. iar pe de altă parte. Ulterior le va reproduce în scris. logopatul citeşte singur textul. alcătuite dinainte. Pentru a fixa mai bine imaginea vizuală a despărţirii cuvintelor în silabe. vizuală şi kinestezic-motrică. de copiere a unor serii de cuvinte grupate pe principiul structurii gramaticale asemănătoare se dovedeşte a fi eficientă din acest punct de vedere. se poate folosi scrierea colorată. după principiul de la simplu la complex. în prima etapă. şi îşi subliniază literele sau cuvintele la care întâmpină dificultăţi. ca apoi să le transpună corect în scris. pe de o parte. Metoda lui S. La dislexo-disgrafici. iar pentru deficienţii de vedere se va utiliza imaginea în relief a diferitelor obiecte şi acţiuni. În a doua etapă. Prin toate aceste procedee. dar şi în faptul că se obţine o mai bună coordonare pe linia celor trei analizatori implicaţi în scriscitit: acustic. sunt subliniate într-un text dat sau pe cel realizat de subiect. optic şi kinestezic.grafem şi fonem.literă. subiectul urmează să le semnalizeze sau să le sublinieze. Prin antrenarea . apoi ele vor fi reproduse în scris. dintre cele acustic şi kinestezic. ca în final să se ajungă la cele polisilabice. de pe scheme-planşe. sub supravegherea logopedului. fie că sunt uitate adeseori. Borel-Maisonny. fie că sunt necunoscute.şi bisilabice. Procedeul este eficient şi când se recurge la un demers invers. fonem-literă şi literă-grafem în planul perceptiv. cu aceleaşi rezultate pozitive. Se citeşte de către logoped. în scris. d. un text. care să-i sugereze subiectului desfăşurarea unui comportament verbal mai complex. a grupurilor de litere şi cuvinte. se poate scrie începutul denumirii sau chiar rezultatul povestirii. fie că se confundă şi nu se pot realiza legăturile dintre planurile acustic şi optic. Această metodă se poate realiza prin folosirea unor procedee care să se situeze şi să faciliteze analiza şi sinteza fonetică a structurii cuvintelor şi propoziţiilor. cu una sau mai multe culori.

din punct de vedere auditiv.citit.dezvoltării motivaţiei competiţionale şi a satisfacţiei pentru succesul împlinit. scrie sub supravegherea nemijlocită a acestuia. rezultatele finale obţinute sunt pozitive pentru perfecţionarea abilităţilor lexico-grafice. când copilul începe activitatea organizată de instruire. învaţă să le diferenţieze de altele şi să depună eforturi pentru a le reproduce corect. fie a ambelor. Cele mai importante sunt următoarele: Citirea imaginilor izolate şi în suită . şi astfel învaţă să le elimine. litere şi grafeme. Citirea şi scrierea în pereche . ea are darul şi de a contribui şi la înlăturarea negativismului faţă de activitatea de scris-citit. subiectul învaţă să se auto-controleze şi să devină conştient în raport cu propria sa activitate. se realizează o mai bună fixare a greşelilor tipice. Există o serie de metode şi procedee care contribuie fie la dezvoltarea deprinderilor de citit. se pot folosi comparaţiile pentru distingerea asemănărilor şi deosebirilor dintre diferite grafeme şi litere asemănătoare. Procedeul poate fi extins la un grup mai mare de subiecţi. Astfel imită modelul şi fiecare greşeală este corectată pe loc.activă a subiectului la corectarea propriului scris.subiectul citeşte în acelaşi timp cu logopedul. Citit-scrisul selectiv . atenţia logopatului este centrată pe o anumită categorie de cuvinte. ca şi modelul corect. . în dezvoltarea capacităţii de discriminare. se realizează printrun efort şi îmbracă forma activităţii plăcut. a formării. în acelaşi timp. Multe dintre aceste metode îşi dovedesc eficienţa şi în etapa iniţială a învăţări scriscititului. fie a celor de scris. dar şi să aprecieze. Pentru logopaţi cu deficit de intelect este şi mai indicată o asemenea metodă. e. dar indiferent pe care cade accentul.Metoda determină rezultate pozitive şi datorită menţinerii situaţiei tensionale.ea dezvoltă gustul cititului şi poate fi apreciată ca etapă premergătoare procesului de instruire. ce conţine elemente de organizare a activităţii mintale.metodă care trezeşte interesul copilului şi-i stimulează motivaţia pentru desăvârşirea acţiunii.disgraficilor. Citirea simultană şi scrisul sub control . corectitudinea şi estetica scrisului. Dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de scris. Cu timpul. cu scopul contribuirii la fixarea şi întărirea legăturilor nervoase pentru consolidarea formelor corecte.distractive. vizual şi kinestezic. Cu bune rezultate. şi ca urmare dispare inhibiţia şi încordarea caracteristică dislexo. din punct de vedere valoric.

Corectarea tulburărilor de vorbire se face înainte sau concomitent cu terapia dislexo. Citirea şi scrierea pe sintagme .Citirea şi scrierea în ştafetă .este indicat ca textul să nu conţină cuvinte necunoscute. la scris. Se poate alcătui un grafic. dintr-un grup anumit. notându-se cu minus fiecare greşeală şi cu plus citirea sau scrierea unui text cât mai lung. .subiectul primeşte sarcina să scrie sau să citească până în momentul comiterii unei greşeli pe care colegii au datoria să o semnaleze. Citirea şi scrierea pe roluri . care se citeşte sau se scrie cu dificultăţi. evitarea suprapunerilor de rânduri. Se respectă principiul de la simplu la complex. legarea mai bună a grafemelor în cuvânt. cu atât este mai necesar să fie corectate înaintea începerea activităţii terapeutice pentru înlăturarea dislexiei şi disgrafiei. f. care să pună în evidenţă numărul punctelor obţinute de subiect. Copierea contribuie la realizarea deprinderilor motorii şi la obişnuirea cu forma grafemelor şi cu diferenţele dintre ele. Cu cât tulburările de pronunţie ori de ritm şi fluenţa vorbirii sunt mai accentuate şi mai persistente.devine eficientă când fiecare silabă. dezvoltarea capacităţii de discriminare dintre fonem-grafem.această metodă contribuie la formarea deprinderilor lexico. ce se scriu şi se citesc obişnuit.disgrafiei. iar acelea care sunt mai dificile să fie explicate în prealabil. el trebuie să indice un coleg care să continue acţiunea. Citirea şi scrierea cu caracter ortoepic .grafice. dictarea este mai dificilă pentru logopat decât copierea. înlăturarea agramatismelor. evitarea săririi rândurilor ori repetarea lor la citit. prin facilitarea vitezei. toţi partenerii trebuie să fie atenţi pentru a putea continua şi corecta pe cel ce greşeşte. Citirea şi scrierea în ştafeta greşelilor . Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.deosebit de important este că prin folosirea acestui procedeu se facilitează introducerea intonaţiei şi a ritmului de citire ca şi în învăţarea regulilor logico. dictare şi compunere. să citească ori să scrie una sau mai multe propoziţii. Exerciţii de copiere.spre deosebire de celelalte. este repetată de două ori. literă-grafem.gramaticale în activitatea lexico-grafică. fonem-literă. apoi.metoda presupune ca fiecare subiect.

c-g. care se produc din cauza analizatorului auditiv. În acest caz se vor folosi exerciţii care să urmărească formarea capacităţii de discriminare. progresele favorizează activitatea psihică atât prin solicitările şi stimulările permanente. Cu toate că achiziţiile limbajului sunt mai mari. handicapaţii capătă posibilităţi mai mari în exprimarea conţinutului activităţii mentale. h. Datorită evenimentelor nesemnificative pentru conţinutul comunicării se creează impresia că handicapatul este “bombardat” de impresii cu încărcătură emoţional-afectivă. în special la handicapaţii de intelect. a grafemelor şi literelor separate. g. dezvoltarea limbajului şi stimularea activităţii psihice. îmbracă forma prezentării globale a informaţiilor în cadrul textului laconic dobândeşte valenţe necesare unei depline receptări şi înţelegeri prin anticiparea de către auditor a subtextului. Cu toate acestea. . logopatul se convinge de faptul că tulburările limbajului sunt pasagere. Comunicarea. p-b. cum este normal. p-b. a-o.ceea ce facilitează obţinerea unor rezultate pozitive rapide şi ca atare. de grafemele şi literele afectate trebuie să varieze. t-d-n. Corectarea confuziilor de grafeme şi de litere este o condiţie de bază în terapia tulburărilor grafo-lexice. sunt: p-b-m. mai întâi. s-j. f-v. bisilabice şi trisilabice. cât şi prin achiziţia de cunoştinţe. în cuvinte. Ca atare. r-l. în funcţie de handicap şi de gravitatea acestuia. z-j. cantitativ. pentru a-l obişnui pe subiect cu toate situaţiile posibile. la debili mintal capacităţile de înţelegere şi comunicare înregistrează un progres mai lent. diferenţele sunt deosebit de importante de la un subiect la altul. iar apoi in combinaţii de cuvinte monosilabice. Deşi prin activitatea de antrenare verbală intensivă. Terapia dislexo. Ele pot fi marcate cu o culoare diferită de restul cuvântului. astfel câştigând încredere în forţele proprii şi în eficienţa activităţii logopedice. totuşi comunicarea rămâne impregnată de aspectele emoţional-afective ce se produc în detrimentul cogniţiei. ca urmare a explicării conceptelor şi textului cu care operează. u-n.Cele mai frecvente confuzii ale unor litere şi ale fonemelor lor. În dezvoltarea limbajului. faţă de grupa de control. pot fi citate: m-n. Poziţia ocupată. comunicarea este centrată pe sens nu pe semnificaţie. Exerciţiile pentru înlăturarea confuziilor dintre grafeme şi litere trebuie să se efectueze astfel încât să se respecte principiul de la simplu la complex.disgrafiei trebuie să vizeze în egală măsură. Odată cu corectarea disgrafiei şi dislexiei se poate realiza şi dezvoltare şi stimularea întregii activităţi psihice. s-ş. iar ca urmare a dificultăţilor analizatorului vizual.

în plan optic. ţe. cu şi fără sens. ale căror foneme se găsesc două câte două.evidenţiindu-se pregnant. cuvinte mono. componentele lui fonematice. chiar din clasa I. întâmplătoare. Această etapă se . Cele mai frecvente confuzii sunt cele de tipul: f-v. d. i. prin folosirea ei repetată. şi a fonemelor corespunzătoare acestor grafeme. Unii specialişti subliniază necesitatea începerii corectării dislexiei şi disgrafiei cât mai timpuriu. c. optice şi ca sens. legătura lor cu formele respective. a-ă. a majorităţii grafemelor: a. în opoziţie principală surd. O altă caracteristică se referă la incapacitatea dislexicilor şi disgraficilor de a desprinde dintr-un cuvânt. n. a primelor grafeme şi litere. c-g. la o memorare mai rapidă. de atenţie şi memorare. a propoziţiilor. ca şi pentru învăţarea deosebirilor şi asemănărilor dintre grafeme.şi bisilabice. Metoda expunerii scurte la tahistoscop a unor litere. negative în însuşirea cititscrisului. u-n. pentru dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză. Tot pe principiul asemănării acustice. Este semnificativă vârsta la care se începe activitatea de corectare. de către elevi. în scris. Pe linia educării şcolarilor dislexici şi disgrafici în a învăţa citit-scrisul se pot distinge trei etape principale: A Prima etapă-se caracterizează prin însuşirea. p. B A doua etapă-începe odată cu realizarea unor progrese în direcţia stabilirii legăturii dintre foneme şi respectivele grafeme şi litere. se înlătură dificultăţile de percepţie şi se dezvoltă obişnuinţa de reprezentare a întregului prin perceperea unor elemente. s-ş. b-p. ceea ce înseamnă că perceperea se realizează mai facil decât transpunerea într-un anumit timp sau spaţiu. Caracteristic pentru această etapă confuzia fără regulă. în unele cazuri foarte simple. pentru a preveni formarea şi dezvoltarea unor deprinderi greşite. În opoziţie asemănătoare se află şi m-n. d-t. Aceeaşi metodă este eficientă şi pentru formarea deprinderilor de citire rapidă. Sporirea vitezei de citire este şi un rezultat al dezvoltării câmpului vizual. din cauza asemănărilor optice. sunt: d-p-b. precum şi cuprinderea acestor elemente în cuvinte scurte mono. antrenat prin metoda expunerii tahistoscopice sau prin discriminarea unor figuri de tipuri diferite. stabilindu-se totodată. t-ţ şi invers. m-n. Confuziile cele mai frecvente se manifestă în timpul transcrierii grafemului sau al denumirii literei pe baza indicării unui anumit fonem. În citire literele se confundă cel mai frecvent. t. s-z. au loc confuzii şi înlocuiri de cuvinte.sonor. l-r. o.şi bisilabice. şi contribuind astfel.ce. m. u.

logice fără greşeli semnificative. atenţia. jos cu efectuarea mişcărilor). C A treia etapă. orientarea în spaţiu. de orientare simptomatică care au în vedere structurarea şi restructurarea limbajului.complexe. manipularea unei păpuşi prin indicarea părţilor corpului. jocuri de clasare. 1. imagini cu verbalizare. Metode centrate pe deficienţa observată. iar pentru a-l învăţa trebuie să-l . Subiectul reuşeşte să reţină sensul şi semnificaţia.Prin psihoterapie: Se are în vedere faptul că limbajul este un mijloc de comunicare şi o modalitate de a intra în relaţii. pronunţarea propoziţiilor simple. TRATAMENTUL LOGOPEDIC AL RETARDULUI SIMPLU ŞI RETARDULUI COMPLEX În vederea corectării retardului de limbaj se folosesc metode ortofonice. sus.încheie cu formarea capacităţii elevului de a citi şi scrie corect propoziţii şi fraze de o complexitate mai redusă. Copilul care nu vorbeşte sau vorbeşte defectuos ne adresează un mesaj. Se porneşte de la simplu la complex.se caracterizează prin eliminarea greşelilor şi apariţia posibilităţii de a parcurge şi de a înţelege texte complexe. Se profită de fiecare exerciţiu în funcţie de scop pentru a formaliza un model lingvistic complex. exerciţii de memorie auditivă şi vizuală pe bază de sunete. în activitatea de învăţare a limbajului. articularea corectă. De orientare logopedică: Sub formă de joc. 2. ceea ce face să crească posibilitatea de a reda cele citite. metode de orientare psihoterapeutică precum şi implicarea părinţilora mamei. pentru dezvoltarea lor şi pentru scutirea subiectului de un efort traumatizant. dar cu posibilităţi limitate în ceea ce priveşte compunerea şi lectura unui text cu cuvinte mai puţin cunoscute. Copilul trebuie să fie solicitat să reproducă atitudini corporale (cântece cu texte: înainte. îmbogăţirea vocabularului. efectuarea unor compuneri coerente. înapoi. îmbogăţirea morfosintactică.logopedul propune o serie de exerciţii sub o formă lurdică care sunt destinate să dezvolte: memoria. Deprinderile lexico-grafice formate trebuie supuse unui antrenament continuu. coordonarea motrică.

Terapia trebuie sa-i trezească dorinţa de a vorbi. Datorită nevoii permanente de ordine autistul intră în joc. astfel încât tendinţa de imuabilitate să fie utilizată pentru a-l învăţa să pronunţe şi să vorbească corect. încurajând la maxim toate modalităţile de exprimare ale copilului.Cooperarea sau participarea mamei: Unii autori arată că aşa cum limbajul se câştigă spontan la copilul normal. TERAPIA LIMBAJULUI LA AUTIŞTI Dat fiind faptul că lipsa de relaţii şi evitarea contactului sunt simptomele cele mai grave.ascultăm. de preferabil cei cu sindromul Down. În funcţie de vârstă şi de capacităţi se pot folosi jocuri: cu mingia.back necesar. Trebuie să se ştie că unele forme de interacţiune le dezvoltă iar altele le inhibă. Cei cu forme uşoare de autism pot merge în şcoli normale. dornici de contact şi nu sunt afectaţi de lipsa de afectivitate a autiştilor. terapia se îndreaptă spre învăţarea limbajului şi întrarea în comunicare. Se porneşte de la activităţi simple exersând pe lucrurile care îi stârnesc interesul. utilizând propoziţii scurte adaptate la nivelul copilului şi experienţa practică să-l înveţe să repete. la copilul cu tulburare trebuie să i se trezească plăcerea pentru comunicare. dar fără a-l forţa ci doar furnizându-i acel feed. Intrarea în comunicare şi ieşirea din izolare se realizează mai bine dacă în mediul terapeutic sunt introduşi copii cu diferite handicapuri. Tendinţa de a înfiinţa centre de autişti este deficitară deoarece împiedică . în relaţii. Autiştii observă că cei cu acest sindrom nu fac faţă jocului dar sunt optimişti. 3. Terapia prin muzică are o importanţă foarte mare deoarece cei care refuză să vorbească pot avea o voce plăcută. dansuri simple combinate cu muzică şi folosirea poeziilor iar cu timpul jocuri de echipă. Stereotipiile trebuie folosite în direcţia pe care o dorim: pentru a intra într-o relaţie comunicaţională. Activitatea terapeutică trebuie să se facă în condiţii neschimbate. Pentru trezirea dorinţei de a vorbi este importantă stabilirea unor solide legături afective cu copilul. Aceştia sunt afectuoşi. fără efort. Pentru ca mama să fie un bun model trebuie să articuleze.

logopedul se va implica într-o discuţie pe tema respectivă iar copilul va fi ignorat. astfel el va simţi nevoia să intervină pentru a-l corecta pe logoped. cooperarea cu părinţii explicarea acestora care sunt cauzele şi modul în care vor trebui să se comporte cu copilul.tulburarea este total ignorată şi este stimulată înţelegerea dinte logoped şi copil. atitudinea trebuie să fie adecvată nu excesiv de îngăduitoare.Evaluarea terapeutică.la început să i se dea numai roluri mute pentru stimularea comunicării mimico-gestuale. TERAPIA ALALIEI 1. eliminarea conflictelor şi a stărilor de încordare nervoasă. după o perioadă când copilul este mai bine dispus logopedul poate să îi adreseze o întrebare în şoaptă la ureche. Activităţi de dramatizări. excursii. Mutismul psihogen se poate instala şi la copii cu vârstă şcolară mică. Întărirea încrederii în forţele proprii. ce sunete poate . iar copilul poate să-îi răspundă fără să îşi dea seama. logopedul vorbeşte eronat ştiind că copilul îşi dă seama. activitatea se continuă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. animale. orientarea spre activităţi de genul: construcţii. pentru desfăşurarea activităţii în bune condiţii se are în vedere scoaterea copilului din mediul frustrant. pentru a se stabili încrederea în forţele proprii.evaluarea vocabularului. călirea psihogenă prin jocuri care dezvoltă încrederea în sine. Logopedul trebuie să speculeze orice pasiune în diferite domenii: muzică.ei trebuie să fie introduşi într-un grup primitiv iar grupul să nu fie atenţionat de dificultăţile acestuia. povestiri. jocuri la care copilul are capacităţi şi pe care le execută cu succes. La început logopedul îl stimulează în activităţile nonverbale.dezvoltarea acestuia. crearea unui climat stimulativ pentru vorbire. Includerea copiilor în grupe de copii cu deficienţe grave astfel încât să i se trezească dorinţa de a-i ajuta. evitarea comparaţiilor referitoare la performanţele altor copii. TERAPIA MUTISMULUI PSIHOGEN În vederea terapiei se urmăreşte crearea unui climat relaxant. relaţii de înţelegere empatice. apoi se aşteaptă o situaţie asemănătoare şi copilul se poate debloca.

Principii terapeutice în alalia senzorială: -este o terapie de lungă durată. logopedul trebuie să fie un model pentru el trezindu-i dorinţa pentru vorbire.Principii terapeutice în alalia motorie: -se urmăreşte întărirea sunetelor urmărite: onomatopee din repertoriu („să facă ca pisica”. mergi la uşă) cu mişcări bine conturate ale buzelor. exerciţii fizice cu folosirea muzicii. se porneşte de la imagini pe care el trebuie să le denumească iar după un timp imaginile i se prezintă în ordine aleatoare. a lateralităţii.dozarea progresivă a exigenţei în raport cu nivelul vorbirii.pot fi folosite procedee pentru demutizarea surdomuţilor. 4.emite. -nu trebuie forţat ci stimulat. să se „joace de-a trenul”). simultan cu exerciţii de dezvoltare a motricităţii. raporturile emoţionale.se explorează percepţia vizuală cu mişcări bine conturate astfel încât el trebuie să citească pe buze (labiolexie). -de la cuvintele pe care le pronunţă se formează şi altele noi apoi se trece la exersarea unor propoziţii scurte. la început cu ajutor gestual iar cu timpul el le suprimă.citit. TERAPIA AFAZIEI . atragerea în jocuri. de orientare spaţială. cât înţelege din cuvinte.este foarte important pentru că este influenţată nu numai vorbirea ci şi mişcarea şi afectivitatea deoarece copilul manifestă mai multă plăcere pentru melodie. comenzi (mergi la masă. 2. se urmăreşte necesitatea de exprimare verbală.Principii terapeutice generale. cerinţa de a solicita repetarea duce la aversiune faţă de vorbire. să formeze cuvinte din sunete şi asocierea lor cu imagini. -executarea de diferite gesturi. -progresele sunt lente iar în caz contrar el poate rămâne mut. se urmăreşte să distingă armonicile emise de diferite instrumente. cu timpul când începe să emită sunete acest lucru se realizează. la cei cu vârstă şcolară aceste exerciţii trebuie să fie însoţite de exerciţii de scris. 3. -exerciţii de educare a auzului după exerciţii de educare a hipoacuzicilor cu resturi auditive. procedee folosite pentru demutizare.

explică în „Inventar de evaluare”. 2. Obiective: ameliorarea capacităţii lingvistice legate de limbaj facilitatea abilităţii de comunicare trebuie să înceapă mai repede atunci când el este capabil. După un timp mai îndelungat dificultăţile sunt mai mari datorită stereotipiilor. -sprijinul pe lexie şi ieşirea din stereotipie.uşoară. propoziţii pe care să le citească. capacitatea de pronunţie şi înţelegerea. În funcţie de gravitate: dacă scorul este sub 20% atunci afazia este gravă. analiza funcţiilor de repetare. .Procedee în afazia motorie: -înţelegerea nu este afectată. cu mişcări bine conturate şi cu dicţie clară. -stereotipiile sunt bine fixate astfel el nu găseşte cuvântul potrivit. S-au elaborat mai multe baterii de exerciţii pentru afazici care permit evaluarea cu precizie a QI verbal. -discuţii cu propoziţii simple.În vederea alegerii celor mai adecvate metode este necesară o evaluare riguroasă sub toate aspectele: valoarea vocabularului. examinarea lexie.arătarea de imagini simple din acelaşi câmp semantic. scrierea sunt afectate. cuvinte scrise. =PROCEDEE= 1. Ion Voinescu şi Natalia Gheorghiţă. vorbirea. capacitatea de decodare. de denumire. exprimarea.Procedee în afazia senzorială: -tonalitatea relativ gravă cu amplitudinea vocii uşor superioară. când scorul este păstrat între 20-40% sau 40-60% afazia este mijlocie. valoarea de comunicare. -se începe de la imagini. Se realizează etalonarea în funcţie de cultură. -se introduc informaţii redundante.bazându-se pe cuvinte pe care copilul le ştie dar trebuie stimulat pentru a le folosi unde trebuie. Colaborarea cu familia este esenţială. de înţelegere. Principiul de bază este ca recuperarea să se bazeze pe funcţiile pe care le are limbajul. se arată imagini aleatoriu care nu sunt din acelaşi câmp semantic. litere. Prin aceasta se permite stabilirea formei clinice de afazie stabilindu-se gravitatea ei. când scorul este păstrat între 60-80% afazia este slabă. cu un debit lent.

Activitatea şcolară . De asemenea. ci si asupra modului de integrare in procesul muncii. Caracteristicile şi rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi şi deprinderi necesare profesionalizării. Astfel. Ar mai ramine de adaugat ca inertia in munca a deficientului coreleaza strins cu gradul de debilitate. nu arata interese profesionale certe. automatismele. in acelasi timp ei pastreaza tendinta clar exprimata de a inlocui actiunile dificile cu modalitatile de activitate mai simple si primitive. majoritatea debililor mintal manifesta in procesul muncii o anumita inertie si fixitate. debilul mintal manifesta o scazuta activitatii. -obţinerea uni sunet pe care el nu-l are. -recuperarea diftongilor şi pronunţiei din ruperea din alte cuvinte care se pot pronunţa. in stilul si capacitatea lor de munca. -ieşirea din stereotipie. intelegere a scopurilor . isi lasa amprenta nu numai asupra posibilitatilor de compensare si de recuperare a lor. de exemplu pentru sunetul „b” se folosesc cuvinte şi imagini care încep cu acest sunet. din scoala speciala. -la cei cu perifaze. Diferentieri existente in cadrul grupului de elevi. pentru a-i capta interesul şi a-i reda încrederea în sine.-se exersează vocabularul. -apar stereotipii verbale care trebuie rupte prin continuarea cu altceva.sprijin pe lexie.cadru de formare şi dezvoltare a abilităţilor deprinderilor şi capacităţilor în vederea integrării socio-profesionale 1. VIII. care le limiteaza posibilitatea actiunilor de substituire. -se pot forma cuvinte noi din cuvinte pe care le pot pronunţa. -datorită faptului că ei sunt succeptibili şi au stări depresive pot fi astfel stimulaţi pentru trăirea succesului. listă de cuvinte de la uşor la greu.

. Pregatirea teoretica trebuie sa preceada pregatirii profesionale. Pregatirea generala reprezinta atat o cerinta a progresului tehnic cat si o componenta de baza a unei bune pregatiri profesionale. De cele mai multe ori. care sa conduca la trairi afectiv-pozitive in legatura cu procesul si cu rezultatele muncii. Iar principala problema la elevii cu tulburari de comportament (de tipul psihopatiilor) este instalarea si manifestarea instabilitatii comportamentale si. intelectualist si la distanta de activitatea practico-productiva care la rindul ei este unilaterala si nestimulativa pentru elevii scolii ajutatoare. in procesul muncii. au pareri preformate despre meseria pe care o vor urma. . profesionala si atitudinea fata de viitoarea .elevii scolii speciale sint pusi in situatia de a-si forma aspiratii si interese profesionale in conditiile unei pronuntate izolari sociale care le perturba atit dezvoltarea normala cit si posibilitatile ulterioare de integrare ale activitatilor. . sugestia are un rol determinant. astfel : .instruirea deficientilor are inca un pronuntat caracter descriptiv. Ptr orice profesie cultura generala constituie un fundament necesar atat prin cunostintele si deprinderile pe care le da si pe care se vor sprijini cunostintele si deprinderile de specialitate. al activitatii practico-productive.comanda sociala. pe care le desfasoara in atelierele scolii. . stabile.majoritatea elevilor. consecutive unei carente de educatie familiala sau unor influente negative din mediul antescolar.La elevii scolii speciale. de care trebuie sa se tina cont si tin de modalitatea nestiintifica prin care elevii scolii speciale capata informatia profesie. Rolul important pe care il are pregatirea teoretica in formarea unui bun profesionist este explicat de psihologi prin larga capacitate de transfer a culturii generale. care prezinta normalitate psihica sau intelect de limita. cat si prin calitatile intelectuale pe care le formeaza si care largesc orizontul profesional al elevului. caile de afirmare sociala cele mai adecvate lor. Alte aspecte. reactiile negative fata de munca sint mai ales de origine exogena. nu le sint cunoscute deficientilor.nu se depune o activitate sistematica si unitara de formare la elevii scolii speciale a unor deprinderi de munca.

Cunostintele si deprinderile de cultura generala inlesnesc achizitia cunostintelor si habitudinilor din orice profesie, ele insele se pot modela si adapta la cerintele profesionale. Cunostintele insusite in scoala pot da tanarului o orientare generala in legatura cu productia sau o orientare ferma ptr anumita profesie. Cunostintele din obiectele de specialitate, pe care si le insusesc tinerii in licee de specialitate in scoli tehnice si postliceale, cu ajutorul carora ei cunosc temeinic problemele profesiei pe care si-au aleso, constituie baza teoretica a educatiei speciale. Cunostintele insusite de elevi sunt insotite de priceperi si deprinderi de a le utiliza in practica: a manui unelte si masini, a le regla si adapta procesului muncii, a le ingriji si repara etc. Persoana cu handicap mintal intimpina dificultati in formarea deprinderilor de munca atit in perioada scolarizarii, cit si in procesul muncii dupa integrarea in productie. Aceste dificultati sunt legate de organizarea propriei activitati, ritmul, viteza, calitatea lucrurilor efectuate. Diminuarea din punct de vedere cantitativ si calitativ al eficientei muncii produce dificultati in procesul integrarii socio-profesionale a persoanei cu handicap mintal. Invatamintul special are drept obiective valorificarea a potentialelor biologice si psihice, stimularea si corectarea dezvoltarii fizice si intelectuale a persoanei cu handicap mintal, pregatirea pentru viata de sine statatoare si pentru integrarea socio-profesionala. Prin valorificarea maxima a persoanei cu handicap mintal, in limitele dezvoltarii sale, intelegem formarea la persoane a tuturor treptelor cunoasterii, incepind cu cel motric si incheind cu cele afective, volitive si de personalitate in ansamblu.

2. Activităţi de preprofesionalizare.

Educatia tehnologica in scoala auxiliara ocupa unul din locurile prioritare in sistemul general instructiv-educativ si imbina rezolvarea obiectivelor inaintate invatamintului special.

Instruirea prin munca contine o gama enorma de posibilitati in procesul de corectie a neajunsurilor persoanelor cu handicap mintal. Existenta unor atare posibilitati este confirmata nu numai de practica scolara si lucrari psihopedagogice, dar si de investigatiile fiziologice, care au stabilit din punct de vedere experimental imbunatatirea functionala a proceselor nervoase corticale atit la copii cit si la maturi cu handicap mintal sub influenta activitatii de munca. O atitudine principial noua referitor la problema instruirii prin munca a persoanelor cu dificultati in dezvoltarea fizica si intelectuala a avut-o renumitul savant Vagotski care spunea ca excluderea acestor persoane din sfera de productie inseamna evidentierea si agravarea neajunsurilor in dezvoltare, iar pregatirea si inserarea copiilor anormali in munca obsteasca contribuie la compensarea acestor neajunsuri. Munca pentru acest tip de persoane indeplineste doua sarcini importante: b) in primul rind, este un mijloc de corectie si educatie de mare valoare in procesul infruntarii deficientelor in dezvoltare si formare a personalitatii c) in al doilea rind, este conditia de baza pentru pregatirea persoanelor cu handicap mintal in dezvoltarea psihofizica catre viata in societate. Activitatea de munca a persoanelor cu handicap mintal este un proces specific, de importanta enorma in dezvoltarea multilaterala a acestor categorii de persoane. Cunoasterea variabilitatii individual-tipologice a persoanelor cu handicap mintal, a particularitatilor de planificare, de organizare, de autocontrolul al muncii, pe de o parte, si a particularitatilor sistemului nervos, motoricii, capacitatii muncii, pe de alta parte, ne ofera posibilitatea crearii conditiilor favorabile de corectie si dezvoltare diferentiata, ce contribuie la sporirea eficientei educatiei tehnologice in scoala auxiliara. Toate acestea constituie o conditie optima in adaptarea si integrarea socio-profesionala a acestei categorii de persoane. Gimnaziul ofera posibilitati largi ptr formarea generala si politehnica a elevilor. Ei isi insusesc aici principiile de baza din disciplinele umaniste si realiste, isi formeaza deprinderi de a aplica in practica aceste cunostinte. Formarea profesionala se grefeaza pe fondul unei temeinice pregatiri generale si politehnice.

3. Activităţi de formare profesională prin Şcolile de Arte şi Meserii.
Scoala profesionala speciala ptr deficienti mintali are ca principal obiectiv inarmarea elevilor sai cu o temeinica pregatire practica – pe specific de meserii – si o pregatire de cultura generala s care sa-i permita absolventului sa se incadreze armonios in viata social-economica. Tinand seama de finalitatea procesului recuperarii – integrarea in viata sociala normala – stabilirea continutului invatamantului din scoala profesionala speciala implica in mod necesar raportarea la sarcinile actuale si de perspectiva care stau in fata tinerei generatii. Daca invatamantul profesional special este fondat pe etica muncii si pe criteriul valorii practice, ramane o problema deschisa conturarea unei metodologii adecvate acestor principii, care sa stabileasca mai concret, interpatrunderea armonioasa si sustinerea reciproca dintre munca fizica si cea intelectuala a adolescentului deficientului mintal. Educatia profesionala isi propune sa formeze pe tanar ptr profesia aleasa, sa faca din el un muncitor calificat intr-o anumita ramura de activitate. Educatia politehnica ii ajuta pe tineri sa isi insuseasca principiile teoretice fundamentale ale proceselor de productie si sa isi formeze deprinderi de a manui unelte si masini simple folosite in productie. E o pregatire de baza ptr productie, utila in insusirea oricarei profesii. Meseriile recomandate persoanelor cu deficiente fizice, sunt incluse in Nomenclatorul orientativ al meseriilor pentru scolile profesionale speciale. In acest nomenclator sunt recomandate 48 de meserii pentru persoanele cu deficiente fizice . 1. Un prim tip de meserii sunt cele din profilul mecanic. In cadrul acestui profil intra meseriile de lacatus de montaje si de intretinere, mecanic de mecanica fina, sculermatriler, modelier si prelucrator prin aschiere (strungar, frezor, rabotor, rectificator). Toate aceste meserii sunt caracteristice persoanelor de sex masculin. Folosind unele utilaje specifice si unele adaptari de mica importanta, aceste meserii pot fi practicate de

Practic. solicitarile energetice sunt medii sau mari. La alegerea locului de munca se va tine seama de atitudinea caracteristica in timpul lucrului. ce cuprinde meseriile de electrician de intretinere si reparatii instalatii electrice. In cadrul profilului de materiale de constructie se recomanda meseria de sticlar-ceramist. 6. pozitia este ortostatica. de gama posturala . dar cu diferite alle pozitii incomode (ghemuit. In aceste meserii. tapiterie. deoarece presupune un efort mediu. sculptura. dulgher si parchetar. 5. munca se desfasoara in pozitie sezanda sau ortostatica. Deci si aceste meserii sum recomandabile persoanelor cu deficiente usoare ale membrelor toracale sau pelvine. o pozitie ortostatica ce alterneaza cu cea sezanda. dar o gestualitate a membrului superior fina si larga. In aceste meserii. solicitarea energetica este medie. 4. catre acest profil pot fi orientate doar persoanele cu deficient usoare ale unui membru pelvin sau toracal. si aceasta meserie este recomandata doar pentru persoanele cu deficiente usoare. In nomenclator este inscris profilul constructii ca fiind recomandabil pentru persoanele cu deficiente fizice. uneori chiar mare. Pozitia in care se lucreaza este . flectat. in aceste meserii pot fi orientate persoanele in fotoliu rulant. Practic. la tablourile de comanda ale instalatiilor solicitarile sunt mici. Un alt profil recomandat este cel electrotehnic. in functie de specificul locului de munca. Astfel. 3. aceste meserii pot fi recomandate persoanelor care au membrele superioare sanatoase sau doar putin afectate 2. pozitia corporala este ortostatica sau sezanda. dar sunt solicitate frecvent manualitatea fina si coordonarea bimanuala. electronist si operator de telecomunicatii. solicitarea energetica este mica. Din pacate. Pentru profilul de chimie industriala. consumul energetic este redus. solicitarea depinde de locul de munca. dar care au membrele superioare sanatoase. iar prehensiunea trebuie sa fie larga si puternica. cu o pozitie ortostatica prelungita si solicitarea liniei prehensiuni fine. torsionat). In toate meseriile din cadrul acestui profil.persoanele cu deficienie fizice. de miscarile solicitate. dar este nevoie de o prehensiune fina. cel mult mediu. Meseriile permise medical din profilul de industrializare a lemnului sunt reprezentate de tamplarie. In aceste meserii. In concluzie.

zootehnist si horticultor. in care solicitarea energetica este medie. Profilul comercial presupune in special activitatea de lucrator comercial (vanzator). 9. Si aceste meserii sunt recomandabile doar persoanelor cu . larga si/sau forte. Din pacate. au o recomandare medicala mai larga. cu deplasare permanenta pentru supravegherea masinilor la meseriile de filator-tesator si sezantia sau ortostatica in rest. Postura este ortostatica. Apar aceleasi restrictii de orientare pentru persoanele cu deficiente medii. laptelui. cu deplasari pe teren si cu o prehensiune larga. postura ortosiatica. Solicitarea energetica este medie pentru meseriile de filator-tesator si redusa pentru celelalte meserii.ortostatica cu diverse variante. cu o pozitie ortostatica prelungita si o prehensiune larga digito-palmara. Alimentatia publica presupune meseriile de cofetar. solicitarea energeticsa este medie sau mare. Aceste meserii sunt recomandate pentru persoanele cu deficienta fizica usoara a unui membru pelvin sau a ambelor membre superioare 10. iar prehensiunea este fina. Este un profil recomandabil in special pentru persoanele cu afectiuni la nivelul unui singur-membru pelvin sau afectari usoare ale ambelor membre superioare si inferioare 11. flectal. In concluzie. Profilul de industrie usoara cuprinde meseriile de filator. torsionat. iar gestualitatea presupune prehensiune digito-palmara. confectioner imbracaminte si incaltaminte. Profilul agricol este foarte important pentru persoanele provenite din mediul rural si care doresc sa ramana in familie. 8. bucatar. In toate aceste meserii. Prehensiunea trebuie sa fie fina. aceste meserii sunt recomandabile persoanelor cu o afectare usoara a unui membru pelvin sau toracic. In cadrul acestui profil sunt recomandate meseriile de agronom. Profilul de industrie alimentara include meseriile de preparator in industria carnii. cum ar fi in genunchi. Munca se desfasoara in conditii de ortostatism. Pentru meseriile de filator si tesator este suficienta o prehensiune fina a unui singur membru superior. conservelor de legume si fructe. patisier. tesator. in consecinta. astfel ca ele sunt recomandate in special pentru persoanele cu deficiente la nivelul membrelor inferioare. 7. alternand cu pozitia sezand. in toate aceste meserii este nevoie de o prehensiune fina. in care solicitarea energetica este mare. larga si uneori puternica. Solicitarea energetica este medie. munca se desfasoara in ortostatism cu deplasari.

.postura ortostatica este necesara in numeroase meserii. . . . Din toate aceste meserii inscrise in nomenclator se pot formula cateva concluzii: . numarul optiunilor devine destul de redus. in toate aceste meserii sunt necesare abilitati manuale fine. in aceasta situatie.In aceste conditii. in anul 1995 existau urmatoarele posibilitati de scolarizare: * liceul economic * scoala profesionala cu urmatoarele meserii: .tricoter. putem spune ca exista inca suficiente probleme legate de orientarea profesionala a persoanelor cu deficiente fizice in mediul de munca obisnuit. daca nu chiar foarte redus pentru persoanele cu deficiente medii si grave. marochiner.tesator. cat dureaza programul de lucru .confectii imbracaminte. .in scolile speciale profesionale numarul de meserii este destul de redus.o alta dificultate este legata de orientarea profesionala in conditiile afectarii membrelor superioare .lista acestor meserii este destul de cuprinzatoare. dar persoanele cu afectari ale membrelor inferioare nu o pot mentine timp de 8 ore. blanar. dactilograf. La Grupul Scolar "Ion Holban" din lasi. . . astfel ca posibilitatile de alegere sunt reduse. restaurator covoare. Ultima categorie de meserii este reprezentata de cele din industria mica si prestari servicii.comerciant bucatar. . Din pacate.deficiente usoare 12.In cadrul acestor intreprinderi intra meseriile de tesator manual. acordor de instrumente muzicale.comerciant cofetar. atelierele protejate raman unica solutie pentru incadrarea in munca a persoanelor cu deficiente medii si grave.in final. . deci persoanele cu deficiente fizice ar trebui sa aiba suficiente oportunitati de alegere.lenjer-broder. lenjer-broder. restaurator covoare.

Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale trebuie sa depuna eforturi sustinute pentru diversificarea meseriilor din aceste scoli.. rezulta ca principalele dezavantaje ale acestei scoli sunt: . Intr-o ancheta efectuata in 1995 pe un esantion de 131 de eleve din clasele mari.dactilograf Toate aceste meserii sunt greu de practicat in conditii industriale de catre persoanele cu o afectare chiar unilaterala a membrelor superioare.neasigurarea unui loc de munca dupa absolvire. In situatia in care deficienta fizica este medie sau usoara. in scoala se regasesc doar 8 meserii.coafeza-manichiurista. Posibilitatile reduse de incadrare in munca sunt reflectate si in raspunsurile la Piramida motivationala. . . in primii ani baietii invata prelucrarea lemnului si a . Elevii din mediul urban efectueaza in special lucrari de atelier. Conform nomenclatorului de meserii. 48 pot fi practicate de tinerii cu deficiente motorii.izolarea fata de persoanele sanatoase. in functie de sex si de specificul local. aceasta problema are o valoare latenta sau nu este perceputa.meseria invatata nu este cea preferata. Autoafirmarea si autorealizarea ocupa primul loc in optiunile a 44.5% dintre fete. meseriile de bucatar si cofetar nu sunt recomandate. . capabil sa se adapteze intr-un timp scurt la noi profesii daca va fi nevoie. Pentru copiii ce prezinta afectarea membrelor inferioare. 4. deoarece ele presupun desfasurarea activitatii in conditii de ortostatism prelungit. Cu toate acestea. Pregatirea practica-productiva a elevilor se diferentiaza in functie de mediul social.distanta mare fata de familie . unde. . Scolile profesionale pregatesc muncitori cu un profil larg. Activităţi de formare a competenţelor necesare specializării în liceu.

. Conceptul de integrare.metalului. S-a impus ca necesitate abandonarea practicii izolării elevilor cu dizabilităţi în instituţii segregate . ptr productie. pentru pregatirea lui pentru viata. pentru integrarea lui socio-profesionala. “Educaţia integrată este o replică a sistemului de învăţământ clasic. Forme ale integrării existente în şcoala românească. IX. care formează indivizi insuficient adaptaţi pentru a face faţă exigenţelor societăţii. In liceul real umanist si liceele de specialitate se continua pregatirea elevilor ptr munca. etc. se pot califica in exercitarea unei profesii. Deficientul mintal este si va fi pus permanent in contexte critice la care va trebui sa se adapteze. In timpul studiilor liceale elevii isi insusesc si deprinderi de munca practica. De aceea in societatea contemporana exista o preocupare importanta pentru asistenta deficientului mintal. bazat pe instituţiile tradiţionale. Fiecare tip de liceu asigura elevilor atat o pregatire care sa le permita continuarea studiilor. -principiul “educaţiei pentru toţi copiii” prin crearea de “şcoli incluzivive. incapabile să satisfacă. stau: -respectarea “Drepturilor fundamentale ale copilului”. Integrarea copiilor cu deficienţe în şcoala publică 1. -principiul “integrării” şi “normalizării”. cu prioritate in productia materiala. care funcţionează peste tot în lumea occidentală şi S..” La baza constituirii acestei forme de educaţie. iar fetele lucrul de mana si gospodarie. prin modul de organizare şi alte caracteristici. nevoile educaţionale ale tuturor copiilor cu CES (…). In cadrul fiecarui tip de liceu sunt prevazute obiecte de invatamant care dau o instruire tehnica si care alaturi de practica productiva fac posibila specializarea necesara si integrarea cat mai rapida in munca.A. -principiul “individualizării educaţiei” şi “egalizarării şanselor de acces la educaţie a tuturor copiilor” indiferent de CES.U. cat si incadrarea intr-o activitate social utila. .

acestea au dreptul să fie privite ca oameni ce prezintă unele diferenţe faţă de alţii. a evitării segregării concomitent cu valorizarea diferenţelor.Integrarea în societate – se referă la asigurarea de drepturi egale şi respectarea autodeterminării fiecărui individ . copii) 5. principiul integrării şi normalizării. Referitor la persoanele cu dizabilităţi.Integrarea socială – se referă la ansamblul relaţiilor sociale dintre persoanele cu nevoi speciale şi normali în interiorul grupurilor de apartenenţă (relaţii cu vecinii.Integrarea fizică – permite persoanei cu dizabilităţi satisfacerea nevoilor de bază şi realizarea ritmurilor existenţei 2. Nirje consideră că “integrarea înseamnă să ţi se permită să fi capabil să fi tu însuţi printre ceilalţi”. principiul educaţiei pentru toţi.Integrarea personală – este legată de dezvoltarea relaţiilor cu persoane semnificative. B. PRINCIPIUL INTEGRĂRII Integrarea statuează dreptul fiecărui individ la recunoaşterea integrităţii lui şi a valorii pe care o are. menit să satisfacă necesităţile educaţionale speciale ale tuturor copiilor. 3. Nivelurile integrării: 1. principiul individualizării educaţiei şi egalizarea şanselor de acces la educaţie. în diverse perioade ale vieţii (relaţiile copilului cu părinţii. Ei posedă o serie de calităţi şi posibilităţi compensatorii ce le oferă posibilitatea ducerii unei vieţi cât mai apropiate de normalitate în interiorul comunităţii.A apărut chiar o ramură a psihopedagogiei speciale numită Psihopedagogia integrării şi normalizării. rudele prietenii. Integrarea se referă la relaţia care se instaurează între individ şi societate. Ea studiază sistemul de învăţământ bazat pe şcolile incluzive. prieteni. relaţiile adultului cu rude.Integrarea funcţională – asigurarea funcţionării persoanei în mediul înconjurător. La baza constituirii acestui model educaţional stau respectarea Drepturilor Fundamentale ale Omului. colegi de servici. alţi membri ai comunităţii) 4. soţ/soţie. şi nu trebuie priviţi numai prin prisma deficienţelor. principiul dezinstituţionalizării. dacă beneficiază de servicii şi facilităţi speciale. prin folosirea tuturor facilităţilor şi serviciilor pe care aceasta le oferă. adică modul cum societatea îl acceptă şi îl valorizează pe individ.

Şcoala specială poate oferi resurse suplimentare. Aceştia din urmă pot dobândi capacităţi de înţelegere faţă de copiii cu CES. pentru a putea beneficia de facilităţile lor. au dreptul legal de a învăţa alături de copiii normali. la cea totală. Profesorii de la şcoala specială îi vor ajuta pe copiii cu CES integraţi. Şcoala obişnuită angajează un profesor specialist pentru a răspunde de această clasă. acest model necesită o colaborare şi o pregătire minuţioasă. În multe ţări. 3.6.S. Modelul bazat pe folosirea unei camere de instruire şi resurse separate. . sau chiar predând alături de aceştia.Integrarea organizatorică – formele şi structurile organizatorice care sprijină integrarea. Copiii cu CES au acces la conţinuturi mult mai variate şi bogate şi la posibilitatea unor contacte sociale mai largi cu copii normali. în aceeaşi şcoală.E. s-a căzut de acord asupra faptului că elevii cu C. În momentul în care legăturile sunt bine stabilite copiii cu CES vor asista la o parte sau la toate orele de la cealaltă şcoală. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale pentru elevi cu CES în şcoala obişnuită Copiii cu dizabilităţi sunt înscrişi în această clasă specială şi profesorul specialist în CES răspunde de educarea acestora. Pentru a fi eficient. de la integrare parţială. Principalul avantaj al acestui model este că nu sunt necesare resurse şi capital suplimentar. dar are dezavantajul că oferă o integrare restrânsă. 2. În acest scop s-au creat o varietate de modele de integrare. dând sfaturi profesorilor din şcoala obişnuită. Modelul cooperării şcolii speciale cu şcoala obişnuită Şcoala specială va stabili legături cu cea mai apropiată şcoală obişnuită din vecinătate. O sală de clasă este pusă la dispoziţie pentru predare şi acordare de sprijin suplimentar copiilor cu CES. adaptând materialele la ore. Acest lucru înseamnă că serviciile publice trebuie să răspundă nevoilor tuturor indivizilor din societate. cât şi experienţa psihopedagogică a profesorilor pentru preîntâmpinarea dificultăţilor de învăţare a tuturor elevilor. Pentru început cooperarea constă în schimbul de vizite între copiii celor două şcoli. După Steve McCall (1990) modelele cele mai extinse în plan mondial sunt: 1. în cadrul şcolii obişnuite.

care sprijină profesorul clasei în timpul cursurilor şi în rezolvarea temelor. care deserveşte toţi copiii dintr-o anumită zonă. Acest model nu este viabil fără o bună funcţionare a mijloacelor de comunicaţie şi de deplasare. servicii de terapii specifice. Profesorul itinerant va lucra mai întâi cu părinţii sfătuindu-i cu privire la nevoile incipiente ale copilului. specialist în activitatea cu elevi cu CES care deserveşte şcoala obişnuită. Modelul comun. Pe parcursul şcolarizării. Acest model se poate completa cu profesori asistenţi psihopedagogi. În acest caz.Copilul cu CES este înscris într-o clasă obişnuită de care răspunde profesorul clasei (învăţător. Modelul bazat pe profesorul itinerant. Tot profesorul va facilita înscrierea copilului într-o grădiniţă şi apoi va ajuta la alegerea şcolii adecvate. În acea şcoală este creat un spaţiu separat unde un profesor specialist oferă copiilor cu CES consiliere. specialist în activitatea cu elevi cu CES. Frecvenţa vizitelor profesorului itinerant variază în funcţie de nevoile copilului de la 3-4/săptămână la 1/trimestru. Ca şi la primele modele nu este depăşit dezavantajul ca orice copil să înveţe în şcoala cea mai apropiată de domiciliul său. şi pe măsură ce copilul creşte îi învaţă pe părinţi să relaţioneze şi să comunice cu copilul astfel încât acesta să nu crească izolat. adaptează materialele didactice sau sunt depozitate protezele de care au nevoie copiii în activitatea educativă. În concluzie alegerea modelelor de integrare se face în funcţie de . dar se bazează şi pe responsabilitatea şi trăsăturile de personalitate ale profesorului itinerant. bazat pe profesorul itinerant. 5. Este un model care evită dezavantajul deplasărilor copiilor. elevul în timpul orelor. profesorul itinerant sprijină profesorul clasei. deoarece elevul cu CES este înscris la şcoala cea mai apropiată de domiciliu. Acest model îşi propune sprijinirea copilului şi familiei deîndată ce cazul a fost depistat. diriginte). dar şi în timpul unor activităţi de terapie specifică. acesta va oferi sfaturi şi sprijin educatorilor şi profesorilor. Profesorul clasei în care este înscris este sprijinit de un profesor itinerant specialist în CES angajat de către autorităţile locale de învăţământ. 4.

Manea. ca şi cu alte categorii de handicapaţi : clase diferenţiate. Cea de a treia accepţiune a termenului este de „nevoie exprimată”. A patra definiţie a termenului este ne „nevoie comparativă”. Pentru a fi eficiente. arată că ”în situaţiile concrete se întâmplă adesea ca semnificaţia acestui concept să nu fie suficient de clară. pot fi identificate patru definiţii ale termenului”. în calitate de expert. care. În principiu. incapacităţi nu se pot „integra” în comunitate prin propriile lor forţe. Limitele integrării şcolare. în vederea integrării acestora ca membri deplini ai societăţii. ca o măsură rezultând din studierea caracteristicilor persoanelor beneficiare ale unui serviciu. grupuri de câte 2-3 copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. clasificarea şi definirea trebuinţelor/nevoilor persoanelor cu handicap L. socio-economic al sistemului naţional de învăţământ şi necesită o proiectare minuţioasă a programului de intervenţie educaţional-compensator. De aceea societatea. intervenţie timpurie. corespunzând perspectivei specialistului. Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în şcoala publice prin: depistare precoce a deficienţei. datorită unor deficienţe. Handicapul. operează cu raportarea situaţiilor concrete la anumite standarde. În orice societate există anumite persoane care. integrate în structura şcolii obişnuite. 2. trebuie să urmărească şi satisfacerea nevoilor/trebuinţelor reale ale persoanelor cu dizabilităţi. O a doua modalitate de definire a conceptului este de a-l privi ca pe o „nevoie resimţită”. Livius Manea – Protecţia specială a . educaţie preşcolară. În ceea ce priveşte perceperea. modelele propuse trebuie să ia în considerare contextul geografic. cu handicapaţii mintal sunt practicate aceleaşi forme de integrare.nevoile copilului. În mod obişnuit. să le asigure respectarea deplină a intereselor acestora. adică nevoia resimţită transformată în acţiune. trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă.(cf. nu beneficiază de acelaşi serviciu se consideră că ele se află în situaţia de nevoie. problematica persoanelor cu dizabilităţi. având caracteristici similare. 3. Atunci când alte persoane. care este de fapt „cererea”. integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. O primă accepţiune este aceea de „nevoie normativă”. identificarea. prin diverse mecanisme şi pârghii. a demnităţii şi a drepturilor lor în orice împrejurare şi în raport cu orice sistem de referinţă. citându-l pe J. care apare ca reflectare a ceea ce doresc oamenii aflaţi într-o anumită situaţie. solicitarea unui serviciu. debut şcolar în şcoala publică.Bradshshaw. înainte de a fi probleme de ordin emoţional sunt probleme de ordin social.

sau în moduri de organizare cât mai apropiate de acestea. în art. Este de dorit să privim integrarea şcolară ca un proces continuu de adaptare la condiţiile mediului şcolar şi social caracterizat printr-o neîncetată schimbare. procesul integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale trebuie conceput ca o acţiune socială complexă. alături de copii obişnuiţi sau copiii din grupul de copii în care este cuprins. la reeducare. precum şi anumiţi copii/elevi din învăţământul obişnuit. pentru ca integrarea să însemne nu numai adaptare. incluzând dezvoltarea sa culturală şi spirituală”. Educaţia specială se doreşte o educaţie pentru toţi. Educaţia specială are în vedere un mod/fel de educaţie. ci corelarea ambilor factori. reducerea distanţei fizice dintre copii.R. Indiferent de modalitatea sub care definim „nevoia”. în Convenţia cu privire la drepturile copilului. a cărui esenţă constituie nu conformarea mecanică.integrarea funcţională. în Drepturile omului. la formare. Copiii cu deficienţe fac parte din categoriile de populaţie aflate în „nevoie”. materiale şi echipamente.Şansa S. în condiţii care să le garanteze autonomia şi să le faciliteze participarea lor activă la viaţa colectivităţii…să aibă efectiv acces la educaţie.23 se arată că „pentru copiii handicapaţi fizic şi mintal trebuie să se asigure o viaţă plină şi decentă. utilizarea împreună a unor spaţii fizice. Ca procesualitate Patrick Daunt distinge în interiorul integrării şcolare următoarele etape/niveluri/moduri ale integrării: . care prezintă cerinţe educative speciale manifestate prin tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau de adaptare şcolară. facilitarea intercunoaşterii şi familiarizării reciproce. urmărindu-se: d) să se extindă la toţi copii care întâmpină anumite dificultăţi sau probleme de învăţare (a se vedea copiii cu cerinţe speciale).L. pasivă a elevului la condiţiile mediului şcolar şi social. ci şi angajare. senzoriale.integrare fizică. semnifică participarea la un proces comun de învăţare. Mai mult. la îngrijirea sănătăţii. La acest nivel se urmăreşte prezenţa copiilor cu deficienţe alături de ceilalţi. socio-afective şi de comportament ori asociate. ISBN. crearea acelor condiţii optime. Integrarea şcolară este un proces complex şi de durată care face referire la cuprinderea copiilor (în cazul nostru a copiilor cu cerinţe speciale) în instituţii şcolare obişnuite.121) În domeniul educaţiei. p. crearea condiţiilor optime de participare efectivă a copilului/elevului la activitatea grupului precum şi comunicarea în cadrul acestuia. obiective şi subiective. Documentar pentru predarea cunoştinţelor din domeniul drepturilor omului în învăţământul preuniversitar. beneficiind de aceste servicii de o manieră corespunzătoare. 1995. convenţie adoptată în unanimitate de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989.16). prin „copii cu cerinţe speciale” sunt desemnaţi copiii a căror cerinţe/nevoi speciale educaţionale derivă în principal din deficienţe fizice. adaptată şi destinată persoanelor care nu reuşesc (sau este puţin probabil) să atingă în cadrul învăţământului obişnuit (temporar sau pe toată durata şcolarităţii) nivele educative şi sociale corespunzătoare vârstei. Se . care să asigure o integrare socială cât se poate de completă şi o dezvoltare individuală. de limbaj. e) să pregătească în ansamblu şcoala şi societatea pentru a primi şi a satisface participarea persoanelor cu handicap la medii şcolare şi sociale obişnuite. indiferent de severitatea acestora. ca elemente componente naturale ale diversităţii umane. (***Convenţia cu privire la drepturile copilului. p. .. Pot fi cuprinşi în categoria „cerinţe speciale” şi unii copii ocrotiţi în instituţii rezidenţiale. mediul schimbându-se în funcţie de cerinţele integrării individului. mintale. îşi formează abilităţi.2000. la pregătire pentru reangajare în muncă. la activităţi recreative. care se referă la cuprinderea copiilor cu cerinţe educative speciale într-o instituţie şcolară obişnuită sau/şi specială.persoanelor cu handicap. cu diferenţele ei specifice. în condiţiile în care şi copilul cu handicap asimilează anumite cunoştinţe.

(cf.etc. În funcţie de caracterul activ al individului şi de capacitatea de răspuns al mediului care integrează. Astfel.1996. definită prin absenţa marginalităţii şi prin convergenţa a doi termeni aflaţi. Integrarea funcţională poate fi iniţial limitată ca sferă de acţiune (ex. la concordanţa între norme şi conduite. valori şi atitudini. Smaranda Mezei – Dicţionar de sociologie.etc. la care copilul cu cerinţe speciale participă activ. . adaptare. consensului.integrarea societală apare atunci când copilul integrat în grupul de elevi dobândeşte sentimentul de apartenenţă şi participare deplină la comunitate. şcoală. iniţial.etc. concomitent cu exercitarea unor influenţe asupra partenerilor din contextele sale de viaţă. la interdependenţa funcţională a elementelor unui sistem/subsistem social. profesie. facilitează întărirea solidarităţii funcţionale a grupului.rezultatul unei serii de adaptări şi ajustări normative a individului la un câmp definit de relaţii de grup.17). într-o relaţie de tensiune. implicând.vorbeşte despre integrare funcţională a copilului cu cerinţe speciale atunci când acesta atinge un nivel relativ egal de participare la actul de învăţare şcolară cu semenii din grupă/clasă. controlului social care trebuie să caracterizeze orice societate. Conţinutul noţiunii „integrare socială” este dependent de aspectele stabilităţii. Patrick Daunt – Integrarea în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale. asimilând valori. presupune existenţa sentimentului de încredere în sine şi în ceilalţi. Ed. Integrarea socială a copiilor cu cerinţe speciale în comunitate face referire la coexistenţa şi consistenţa contactelor şi relaţiilor interpersonale în cadrul grupurilor sociale. se urmăreşte conformarea individului la necesităţile sociale şi la solicitările mediului organizaţional de referinţă (grup de egali. pe perioada respectivă de interacţiune şi pe domenii asemănătoare de conţinut pedagogic. Se stabilesc legături reciproce. atât la cele propriu-zise de învăţare cât şi la activităţile comune din pauze. Astfel.etc. convertită ulterior. . cu asumarea de roluri. alte activităţi cotidiene din viaţa şcolii. iar pe de altă parte persoanele şi comportamentele lor. într-o relaţie de armonie şi acţiune cooperantă. se disting mai multe faze ale procesului ale procesului: acomodare. Landecker identifică .1993. întărirea elementelor ei. rezultat care are drept consecinţă dorită eliminarea conflictelor şi stabilirea unor raporturi coezive şi participative.o stare de echilibru social. educaţie muzicală.Babel. de joc. p. .integrarea socială presupune stabilirea şi dezvoltarea de relaţii şi inter-relaţii în interiorul grupului de muncă. comune ale grupului. la educaţie fizică.304) Tipuri de integrare socială Considerându-se drept cele mai mici unităţi ale unui grup normele sociale pe de o parte. copilul cu cerinţe speciale este inclus în toate activităţile comune din viaţa şcolii. dobândind cunoştinţe.W.) şi cu timpul se poate extinde la alte discipline de învăţământ. prin intermediul interacţiunii dintre individ/grup şi mediul social specific/integral au loc modificări/adaptări atât la nivelul individului/grupului care se integrează cât şi la nivelul sistemului/subsistemului social care integrează. în condiţiile postulării echilibrului relativ. care odată internalizate şi externalizate de individ în comportamente explicite. relaţii de acceptare şi participare relativ egală la viaţa grupului şcolar. Ministerul Învăţământului&Reprezentanţa UNICEF în România. . participare şi integrare propriu-zisă care de multe ori poate fi o sinteză diferită în comparaţie cu componentele iniţiale.apartenenţa şi participarea neimpusă a individului la un set de norme. presupune ca. structural şi funcţional al acestei unităţi. În timpul acestui proces.(cf. mai mult sau mai puţin spontane.un proces social prin care se realizează o permanentă reînnoire a unei unităţi sociale. p. în mod necesar.) precum şi caracteristicile procesului prin care individul/grupul capătă aptitudine de a trăi într-un anumit mediu. Smaranda mezei arată că integrarea socială poate fi privită ca: . . internalizând norme. copilul cu cerinţe speciale să-şi asume unele responsabilităţi sociale în contextele sale particulare de viaţă. Integrarea societală presupune acceptarea deplină a copilului cu cerinţe speciale de către ceilalţi membri ai comunităţii şcolare. activităţi practice.

constând în schimbul de informaţii. h) Integrare comunicaţională. În plan general. în măsura în care diversele activităţi specializate sunt dependente una de alta. El formează baza pentru orice tip de acţiune socială şi facilitează transmiterea cunoaşterii cumulative. interdependenţa şi corelarea diferitelor funcţii cu rol instituţional contribuie la menţinerea şi continuitatea structurilor sociale. „normale” cu cât este mai susţinută integrarea individului în sistemul cultural. Ea mai este definită şi ca un mod eficient de articulare a modelelor normative cu procesul motivaţional. g) Integrarea normativă. Fiind concretizat în modul de distribuţie şi transmisie a modelelor normative între membrii sistemului social. ca proces în esenţa sa relaţional. Respectarea normelor grupului şi orientarea spre valori morale şi reglementări juridice comune întăreşte coeziunea între membri şi favorizează un grad ridicat de integrare socială a grupului respectiv. Cu cât reţeaua de comunicaţie interpersonală este mai slabă şi izolarea socială este mai mare. determinat de raportul între trăsăturile universale. astfel ca indivizii să acţioneze conform standardelor prescrise. integrarea funcţională desemnează interdependenţa elementelor sistemului de diviziune a muncii sau a schimburilor de servicii din cadrul unei societăţi. idei. adică atunci când indivizii aleg mai frecvent comportamente culturale care nu se abat prea mult de la modelele prescrise. În plan specific. este mai ridicat însă când proporţia ultimelor este mai coborâtă. manifestat prin prin gradul de participare a indivizilor şi grupurilor de indivizi din societate la creaţia spirituală. se poate fi identificată cu „integrarea între norme şi persoane” şi variază în funcţie de concordanţa între conduite şi norme. cu atât există un număr mai ridicat de persoane caracterizate de tulburări psihice. atitudini între membrii unui grup social. Ea sintetizează procesul prin care membrii unei societăţi acceptă. definitorii pentru concordanţa dintre conduite şi norme. ca şi realizarea procesului de socializare. Dezvoltarea comunicaţiilor şi a raporturilor interpersonale. Se consideră că o reţea de comunicaţii interpersonale mai densă este caracterizată printr-un procent mai scăzut de persoane izolate. În împrejurări obişnuite. Integrarea culturală trebuie privită atât ca proces de eliminare a conflictelor şi incompatibilităţilor între normele aceleaşi culturi cât şi ca un proces eminamente creativ. integrarea culturală constituie ă variabilă structurală care măsoară gradul şi limitele până la care o cultură (un sistem cultural) poate fi calificată ca integrată. dialogul între grupuri sociale distincte şi între subgrupuri din cadrul aceluiaşi grup social contribuie la participarea ridicată a indivizilor la viaţa socială şi implicit la un grad mai înalt de integrare socială. la îmbogăţirea patrimoniului de valori definitorii.patru tipuri de integrare socială f) integrare culturală.cea interpersonală în mod deosebit. Gradul de integrare culturală. Ca unităţi funcţionale. iar în plan particular se referă la diviziunea şi sincronizarea sarcinilor într-un grup. definită de obicei ca un proces de realizare a unei concordanţe sau compatibilităţi între normele uneia şi aceleiaşi culturi. în general. acest proces utilizează ca noţiune de bază comunicaţia. sistemele culturale furnizează standarde şi modele culturale care ghidează comportamentul şi-l fac predictibil. izolarea reprezentând un indice negativ al integrării comunicaţionale. în particular. i) Integrarea funcţională semnifică în plan general unitatea sau armonia din cadrul unui sistem social datorită interdependenţei membrilor părţilor sale specializate. Pentru Landecker conceptul . specializate şi alternative. definită şi ca integrare „consensuală” acest tip de integrare caracterizează un anumit sistem de relaţii. resping sau modifică itemuri care s-au difuzat din alte culturi. cu atât este mai eficace contribuţia lui la buna funcţionare a societăţii.

lume-viaţă. În acest cadru. ca realitate sui-generis care există independent de individ şi exercită asupra acestuia un sistem complex de constrângeri. Relaţiile interactive desfăşurate în arealul funcţional al imperativelor funcţionale. indicând o evoluţie de la teoriile funcţionaliste/structuraliste/sistemice la teoriile constructiviste. integrarea socială este studiată în funcţie de acţiunile şi rolurile sociale distribuite în cadrul grupului. j) Sociologii funcţionaliste În cadrul funcţionalismului specialiştii în istoria sociologiei au identificat numeroase variante: funcţionalismul organicist (Spencer). iar conţinutul dispoziţiilor şi motivaţiilor pe cele ale integrării informale. de la o generaţie la alta. De aceea . Pe măsură ce înaintăm în istoria sociologiei. controlul social. oferă soluţii problemei integrării membrilor săi. funcţionalismul „părinţilor fondatori” (Durkheim. prestigiu. imperativul funcţional cel mai important îl reprezintă transmiterea universului simbolic. prin sistemul de roluri şi funcţii/statusuri. determinându-i comportamentul. Ca urmare. Parsons şi R. observăm o evoluţie în planul explicativ al teoriilor asupra socialului. analiza funcţionalistă a fost fundamentată mai ales ce către lucrările sociologilor americani. determinat de structura de roluri sociale. Radcliffe-Brown) ea va lua o amplă dezvoltare în concepţia structuralismului funcţionalist american reprezentat de T. Merton. Teorii sociologice ale integrării sociale Urmărind modalităţile de definire a raportului dintre individ (actor social) şi societate (ordine instituţională. Pareto). socializarea prin adoptarea normelor şi valorilor comune. Cu premise în organicismul spencerian (analogia socialului cu biologicul).). Mecanismele principale ale integrării sunt: instituţionalizarea. neofuncţionalismul (Bacley. responsabilitate şi solidaritate. pentru a asigura continuitatea modelelor de socializare şi integrare în sistemul global. prin relaţiile de putere. Ca orientare teoretică circumscrisă unui mod tradiţional de abordare a fenomenelor sociale.etc. orice sistem social. de la tema integrării consistente a individului într-o realitate structurată în instituţii la cea a participării sale la „efortul colectiv” de structurare/instituţionalizare. care acţionează în sensul integrării tuturor forţelor în sistem. să-şi . individul ghidat în acţiunile lui de orientări motivaţionale şi valorice are o permanenţă existenţă adoptativă.de integrare funcţională este central în studiile de ecologie umană. extensia serviciilor. creat de valorile definitorii pentru sistem. Realitatea socială este tratată de diferitele variante ale sociologiei funcţionaliste ca datum.etc. sau parţială (Merton) a elementelor componente. teoriile asupra socialului îşi deplasează centrul de greutate de la tema ordinii sociale considerată ca datum la cea a unui „cosmos” social în curs de constituire. fiind nevoit ca prin participarea inevitabilă la viaţa de grup.Malinowski. facilitând o serie de criterii şi măsuri ale densităţii urbane (gradul de concentrare a populaţiei în diverse activităţi economice. instituţionalizat sau nu.) şi diferenţierii comunităţilor urbane de cele rurale. Lazarsfeld). prezentă la Pareto (care substituie analizei cauzale pe cea funcţională) şi fundamentată de antropologia socială engleză (B. îndeplinirea corectă a rolurilor definind caracteristicile integrării formale. pentru a putea funcţiona. definesc esenţa structurii sistemului social ca structură de roluri care se îndeplinesc prin prisma „aşteptărilor normative” generate de sistemul valorilor acceptate la nivel global. Autorii de istorii ale sociologiei surprind această mişcare. Funcţiile oricărui sistem şi/sau subsistem social asigură integrarea deplină (Parsons). În mod general.K. funcţionalismul structuralist/sistemic (Parsons). ce afirmă sau neagă rolul activ al celui dintâi şi caracterul construit a celei din urmă. internalizarea.etc. Fiecare componentă a sistemului social se structurează conform funcţiei pe care o îndeplineşte în sensul exigenţei celor două principii ale structuralismului funcţionalist: principiul teleologic şi principiul echilibrului. ordine interacţională. ale structurării.

Garfinkel. Actorii sociali sunt consideraţi capabili de reflexivitate. Integrarea socială presupune atât dobândirea unei poziţii în ierarhia socială cât şi statornicia unor relaţii de apropiere/colaborare cu membrii colectivului/grupului de referinţă. liberi să”opteze” pentru un comportament sau altul. Analizele de tip constructivist sunt realizate în termenii apropierii de către un individ capabil de discernământ în termenii reinterpretării. De aceea se poate spune că integrarea este şi o problemă de relaţie. respectiv ca o construcţie (în dubla accepţie a termenului. Pentru a analiza ordinea socială se pleacă de la intersubiectivitatea „oamenilor care construiesc o lume rezonabilă pentru a putea trăi în ea”. de pregătire a indivizilor pentru exercitarea unor roluri sociale (inclusiv a rolurilor profesionale). organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri viabili care se pot implica. să producă şi să comunice informaţii. individul care îl interesează pe sociolog. părinţi. Durkheim. condiţionate de mecanisme de apărare şi proiecţie a eu-lui. Mehan). ai producerii simultane ai Eu-lui total şi universului social. pe care acesta le recepţionează mai mult sau mai puţin exact. generic. în sensul că ei nu le reproduc. de alocare a status-urilor sociale .realitatea socială este înţeleasă ca realizare. al cărui comportament reproduce comportamentul colectivităţii. de produs/rezultat şi proces) înfăptuită în activitatea cotidiană. interiorizate. capabili să selecteze. întrucât sunt obligaţi să se supună unor constrângeri structurale sau interacţionale. aşa cum a observat É. determinant pentru realizarea succesului. un „idiot cultural”. fără a putea face întotdeauna ceea ce vor. Producerea acestui tip individual /socializarea) îndeplineşte o serie de funcţii sociale: de transmitere/acumulare culturală (care include transmitere/acumulare de cunoaştere). profesori. să prelucreze. Principalii factori implicaţi în procesul de integrare şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educative speciale Integrarea copiilor cu cerinţe speciale se poate realiza dacă există colaborarea permanentă între: elevi. fără ca aceasta să însemne că sunt întotdeauna conştienţi de ceea ce fac. simpli receptori ai mesajului. şcolar emite la adresa elevului cu cerinţe educative speciale anumite aprecieri. În viziune şcolii/educaţiei inclusive cooperarea constituie un element fundamental. nu le aplică exact.elaboreze un comportament conformist care se supune normelor şi valorilor dominante. Între o normă/regulă şi aplicarea lor de către oameni concreţi există o distanţă. consilieri. nu numai una de participare. despre constructivismul practic al etnometodologilor (Cicourel. negocierii şi reconstrucţiei rolurilor. Prin urmare socializarea individului constă în construirea identităţii lui sociale traversând jocul tranzacţiilor biografice şi relaţionale. deoarece pot să apară cazuri de perceperi deformate. ci pun în act o „metodologie profană” pentru „a da sens” acestor „modele”. k) Sociologii constructiviste Din perspectiva sociologiilor constructiviste – indiferent dacă este vorba despre constructivismul cognitiv al fenomenologilor (Berger şi Luckmann). despre cel structuralist (Bourdieu) sau despre cel al structurării (Giggens) . omul nu este un individ lipsit de reflexivitate. Grupul de muncă. Evaluările emise îi conferă un anumit statut concretizat . Chiar dacă Parsons explică stabilitatea sistemului social prin reproducerea ordinii (care depinde de gradul de interiorizare a normelor). în formă discursivă sau în formă practică şi nu simpli mesageri/transmiţători. Din perspectiva unei teorii a ordinii sociale înţelese ca datum. normal. succesul privit ca autonomie şi independenţă necesară inserţiei sociale post-şcolare sau/şi post-instituţionale. spune H. trecute sau prezente. de reproducere structurală sau/şi mobilitate socială. „Faptele sociale” nu se impun ca „realitate obiectivă”.etc. nu imită întocmai modele prestabilite. Ele implică teza potrivit căreia individul şi grupul în care urmează a se integra sunt în egală măsură áctori/agenţi ai acţiunii. este tipul mediu.

facilitează progresul fiecărui copil şi constituie o premisă a integrării sociale a copilului cu dizabilităţi. Dar pentru că un copil face parte. constituie o modalitate de integrare şcolară şi socială a acestora. catalitică (când caută să încurajeze copilul să înveţe şi să îsi dezvolte prin auto-direcţionare şi auto-descoperire relaţiile practician-client. din mai multe grupuri care se pot afla mai mult sau mai puţin în relaţie de interdependenţă. fiind pregătit să ofere în orice moment tipul de intervenţie corect. deşi puţin valorificată. de tip recuperare (când caută să direcţioneze comportamentul copilului prin sfaturi şi prin atitudini critice).Cuprinderea individuală sau în grup mic a copiilor cu cerinţe educative speciale în unităţi de învăţământ obişnuit. a unor servicii de reabilitare/recuperare necesare. Inserţia sa individuală sau în grup în şcoala. potenţialitatea de comuniune şi interacţiune a copiilor cu deficienţe. are deprinderi de specialist. includereea copiilor cu cerinţe speciale în şcoli speciale conduce la etichetare negativă. informare şi interpretare) şi confruntativă (cănd vizează direct atitudine. funcţionare. în funcţie de potenţialul acestora. componente ale educaţiei inclusive trebuie să se creeze condiţii astfel încât copilului ce cerinţe educative speciale să i se ofere serviciile educaţionale adaptate la nevoile sale. unitatea imaginii de sine se constituie din multiplicarea imaginilor sociale. Aducerea unor copii în situaţii sau medii sociale şi educaţionale noi. contribuie prea puţin la promovarea integrării.ca mod de organizare.). în asemenea contexte şi moduri de organizare şcolară. atunci când se poate realiza. în acelaşi timp. în care diversitatea este considerată ceva natural şi valorizată pozitiv. Înainte de a-şi însuşi evaluarea şi a o interioriza. formale (când caută să împărtăşească noi cunoştinţe şi informaţii clientului prin instructaj. trebuie încurajată şi susţinută. ca structură şi frecvenţă din partea copiilor cu cerinţe speciale – poate contribui substanţial la procesul real de integrare şcolară şi socială. convingerile şi comportamentul copilului prin provocare şi răspunsuri directe). Şcoala trebuie privită ca un sistem educaţional flexibil. Aceste forme de sprijin conturează în esenţă modalităţile prin care copii integraţi individual sau în grupe de 2-4 în clase obişnuite pot beneficia de ajutor din partea unor cadre calificate pentru educaţia specială. care pot să le pună mai bine în valoare capacităţile. care asigură o participare activă şi interactivă în relaţionarea cu ceilalţi copii şi la viaţa comunităţii locale. de eliberare (când caută să elibereze copilul de emoţii prin eliberarea tensiunilor şi încurajarea plânsului sau râsului. funcţionarea în şcolile obişnuite a unor unităţi speciale flexibile. la nivelul organizării sistemului de învăţământ. În schimb. experienţele din din România şi din alte ţări arată că funcţionarea unor clase speciale separate. Şcoala prin toate componentele sale participă l recuperarea/reabilitarea copiilor cu cerinţe speciale. aprecierile grupului se manifestă în contactele interpersonale. Clasa eterogenă ca mediu al actului de învăţare. în care copii îşi petrec toate orele din programul şcolar şi pe tot parcursul şcolii. Intervenţiile profesorului consultant (Heron) pot fi: l) de autoritate. Copilul cu deficienţe poate opta pentru o şcoală obişnuită. care oferă şi permite educaţie pentru toţi copii. Copiii integraţi astfel beneficiază de avantajele ambelor sisteme. Profesorul consultant/itinerant/de sprijin . ei nu . Aceasta implică reflecţie. stigmatizare şi marginalizare. Astfel. încurajarea rezolvării problemelor de unul singur ţi selectarea informaţiilor) şi de ajutor (când subliniază părţile bune ţi valoarea copilului prin aprobare. are înaltă calificare. Profesorul consultant este o persoană care are experienţă. La nivelul şcolii care desfăşoară acţiunii. De aceea este foarte importantă.într-o apreciere de un anumit nivel. cu o compoziţie fixă şi permanentă. alături de semenii lor de aceeaşi vârstă. De asemeni. confirmare şi validare).etc. m) intervenţii de sprijin. chiar dacă unele activităţi social culturale se realizează în comun cu ceilalţi copii. trebuie realizată prin diferite structuri sau forme de sprijin. în şcoli obişnuite.

Obiectul şi funcţiile didacticii Didactica se ocupă cu studiul sistematic al diferitelor aspecte. Nici astăzi nu există reglementări clare în privinţa orientărilor şcolare şi apoi a orientării profesionale şi sociale. specialişti.. În condiţiile economice şi sociale din România. Pentru a contracara astfel de situaţii este de dorit să i se asigure grupului familial sprijin financiar şi suport informativ. valorile şi atitudinile pe care le difuzează. să poată juca rolul de consultant. Prin mass-media modernă. chiar dacă aceasta este una specială. B. de a specializa cadrele didactice din învăţământul obişnuit pentru educaţia cerinţelor speciale numai după ce acestea au acumulat o experienţă şi o calificare corespunzătoare în învăţământ. ori o foarte periculoasă sursă de dezinformare. personalizate şi revizuibile periodic.N. Elemente de didactică generală şi metodica psihopedagogiei speciale XII. Fiindcă se evită acum să se mai discute acum despre o „societate de asistenţă”.-urile şi alte unităţi sociale (serviciile de asistenţă socială). Desigur că o politică preventivă – globală şi promoţională – ar evita „circuite închise”. O. creează „iluzia” omului anonim de participare directă la crearea istoriei. părinţi. Există tendinţa. în numeroase ţări din Europa. De aceea o mass-media bine deservită de profesionişti poate fi o sursă de informaţie infailibilă. Mass-media poate contribui la reducerea barierelor sociale prin tipurile. Legislaţia în această privinţă pare a fi neinteresată. în situaţii diverse. La nivelul conţinutului învăţământului este necesar să se elaboreze şi să se aplice programe de elaborare progresive. proprii . parţial sau integral. Rămân însă prea multe probleme nerezolvate în privinţa integrării lor după o perioadă de instituţionalizare. Este de dorit ca în selectarea cadrelor didactice în educaţia integrantă să se realizeze atât după calităţile profesionale cât şi pe principiul „atitudini pozitive”. accesul aproape instantaneu la evenimentele cele mai importante ale planetei. inclusiv integrare socio-profesională. Însă fenomenul există şi de aceea nu este de respins „solidaritatea comunitară”. Didactica – teorie generală a procesului de învăţământ 1.etc.G.sunt total rupţi de sprijinul specializat necesar – asigurat de către cadrele didactice cu experienţă şi calificare pentru educaţia specială – şi beneficiază de învăţare şi interacţiune socială în contextul şcolar obişnuit. se încearcă a se acredita ideea că orice legislaţie în domeniu ar putea cauza (conform teoriei etichetării). Se „evită” a se declara că există persoane care nu-şi neagă nici handicapul şi nici nu resping mâna întinsă a celorlalţi cetăţeni. intervenţia autorităţilor care sunt îndreptăţite cu inserţia şcolară şi integrarea lor socială. La nivelul cadrelor didactice este necesar ca acestea să-şi formeze şi să îşi dezvolte deprinderi individuale adecvate de relaţionare şi comunicare cu alţi profesori. într-o instituţie. pentru multe familii este o uşurare să ştie că fiul sau fiica are masa şi întreţinerea asigurată. pot constitui parteneri în procesul integrativ al copiilor cu cerinţe speciale. prin programele care le desfăşoară. fiindcă au nevoie de ajutorul colectivităţii. Familia are un rol important şi în majoritatea cazurilor hotărâtor în alegerea modalităţii de socializare şi integrare socială a copilului cu cerinţe educative speciale. Sectorul educaţiei specializate este şi trebuie să rămână sensibil la aspiraţiile copiilor cu cerinţe speciale.

o teorie a transformării de cunoştinţe. pe încercări şi erori.procesului de învăţământ. . implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. Este o ştiinţă cu precădere practică. Ea indică experienţele cele mai eficiente de organizare a învăţării şi predării. prin intermediul instruirii. de formare de deprinderi. de modelare a personalităţii copilului. de experienţă ştiinţifică. 2. sociologie. praxiologia etc. teoria conducerii procesului de predare-învăţare sau teoria instruirii. aplicativă. teoria conducerii activităţilor socio-umane. sugerează combinaţii optime de metode şi materiale didactice eficiente etc. didactica primind înţelesul de: ştiinţă sau teorie a procesului de învăţământ. În acest sens deosebindu-se de didactica empirică. acestea studiază practica desfăşurării predării şi învăţării fiecărei discipline de învăţământ. teoria comunicării. teoria informaţiei. Didactica generală şi didactica specială În afară de didactica generală. de noi conduite. determină succesiunea optimă de prezentare a materialului. Didactica este o teorie deoarece are ca scop elaborarea bazelor teoretice ale legităţilor organizării şi conducerii procesului de învăţământ.) şi să ofere o imagine de ansamblu asupra procesului de învăţământ în ceea ce priveşte natura obiectivelor şi obiectivele. Didacticile .). principiile şi conţinuturile. pe intuiţie. aspecte specifice. s-au dezvoltat şi didacticile speciale (metodicile: metodica predării psihologiei. Didactica ştiinţifică are menirea să sintetizeze toate datele proprii sau date cu semnificaţie pedagogică ale altor ştiinţe(psihologie. Treptat. mijloacele şi formele de organizare şi evaluare etc. bazată pe experienţe. metodica predării sociologiei etc. organizarea şi conducerea procesului de învăţământ a devenit o problemă de observaţie sistematică. aplicate. Ea porneşte de la o anumită concepţie psihologică. metodele. ştiinţă sau teorie a predării şi învăţării în toate formele şi pe toate treptele învăţământului. de competenţe. ritmului învăţării. cibernetică. adică o teorie a acţiunii transformatoare. însă. În semnificaţi 22522h719w a lui iniţială termenul de didactică avea înţelesul arta de a învăţa pe alţii. pe care le îmbracă teoria generală a procesului de învăţământ. arată cum trebui structurate cunoştinţele pentru a fi mai uşor reţinute şi structurate de către elevi. ea reprezentând una dintre principalele ramuri ale ştiinţelor educaţiei. ştiinţifică a învăţării.

extinsă pe întreg parcursul vieţii. Asemenea necesităţi au lărgit considerabil aria de preocupări şi aplicabilitate a didacticii. Obiectivele circumscriu domeniul unei activităţi de predare-învăţare din cadrul procesului de învăţământ şi tipul de schimbare ce se aşteaptă să se producă în conduita elevului la sfârşitul acestei activităţi (caracter finalist). autoinstruirea presupune un anumit grad de maturitate intelectuală. a făcut să sporească interesul pentru învăţarea prin sine însuşi. fără precedent. Este adevărat. cererea socială de educaţie permanentă. Direcţiile de dezvoltare a didacticii contemporane Ultimele decenii au făcut să crească. Orice obiectiv vizează o anumită schimbare în sistemul personalităţii elevului. încă din primii ani ai şcolarităţii copii trebuie învăţaţi să înveţe (ca atitudine generală) şi învăţaţi cum să înveţe (ca deprindere. ci. 3. cu munca independentă. Taxonomia didactică 5 Tipologia şi dinamica obiectivelor didactice Obiectivele didactice sunt enunţuri cu caracter finalist care dau expresie intenţiei de a produce o schimbare în personalitatea elevului ca urmare a implicării acestuia într-o activitate de predare-învăţare. ea devenind posibilă cu anii preadolescenţei şi adolescenţei.speciale nu sunt numai o aplicare a didacticii generale. 6 Finalităţile didactice şi funcţiile lor . de timpuriu. XIII. pentru autoinstruire. Obiectivele sunt formulate sub formă de enunţuri dacă indică orientarea intenţionată a procesului d 111r1718b e învăţământ spre realizarea de performanţe şi/sau competenţe de către elev ca subiect al învăţării. Nevoia unei învăţări continue. prin studiile specifice întreprinse. Dar. cu diferite tehnici eficiente de muncă intelectuala). ajută didactica generală să-şi aprofundeze cercetările şi să ajungă la noi generalizări pe un fond de date concrete.

ci şi o opţiune şi o aspiraţie care se conformează anumitor valori privitoare la devenirea personalităţii elevului şi la realizarea lui socială. Aceasta înseamnă că obiectivul este astfel formulat încât să fie rezonabil şi să poată deveni o normă în evaluarea rezultatelor elevilor la învăţătură. obiectivele răspund anumitor necesităţi sau cerinţe de funcţionare a acestuia şi au anumite consecinţe asupra celorlalte componente. obiectivele trebuie să fie astfel formulate încât să indice în termeni cât mai concreţi profilul elevului. cunoştinţele şi abilităţile intelectuale. obiectivele mobilizează într-o direcţie clară atât eforturile . conţinuturile sau practicile de evaluare didactică sunt şi trebuie să fie astfel alese de către profesor încât să conducă la realizarea obiectivelor propuse. Metodele. cunoaştere şi om. formularea capacităţilor intelectuale. nivelul de dezvoltare afectivă. consolidarea deprinderilor de comportamente civilizate). Aprecierea activităţii elevului presupune raportarea la anumite criterii. Funcţia de anticipare a rezultatelor şcolare. iar rezultatele evaluării au influenţă atât asupra activităţii profesorului cât şi a elevului. Conţinutul fiecărui obiectiv are o dimensiune valorică. între care obiectivele deţin ponderea cea mai importantă. Totodată nerealizarea unui obiectiv presupune analiza retrospectivă a modului de funcţionare a activităţii instructiv educative pentru introduce acele modificări sau a realiza acea reglare a sa care contribuie la creşterea eficienţei didactice. strategiile. În conţinutul oricărui obiectiv se prefigurează rezultatul ce se aşteaptă să se obţină al sfârşitul unei perioade de desfăşurare a activităţii instructiv-educative. Orice activitate didactică. planificare şi programare trebuie să debuteze cu formularea obiectivelor. Funcţia de reglare a procesului de învăţământ. Funcţia evaluativă. morală şi psihomotorie.În ipostaza de componente ale sistemului de organizare a procesului de învăţământ. Formularea unui obiectiv nu este doar un simplu exerciţiu didactic menit să conducă la creşterea gradului de organizare a procesului de învăţământ. Orice probă de evaluare este elaborată prin raportarea la obiectivele formulate. ceea ce înseamnă că îndeplinesc următoarele funcţii: Funcţia de orientare valorică a procesului de învăţământ. Anticipând rezultatele şcolare. Detaşându-se de formulările generale şi abstracte (transmitere de cunoştinţe sistematice. Schimbarea obiectivului solicită modificări în toate celelalte componente ale procesului de învăţământ. rezultată din concepţia despre societate.

a principiilor didactice generale: . în raport de particularităţile proceselor cognitive. intrinsecă. Componente şi variante ale instruirii şi învăţării Procesul de învăţământ este conceput. 7 Operaţionalizarea obiectivelor didactice ale psihopedagogiei special În ceea ce priveşte aplicarea adaptată şi în învăţământul special. comunicaţionale şi motivaţional-afective la copiii cu care se desfăşoară activitatea. desigur. .asigurarea calităţilor necesare mijloacelor de lucru utilizate. Totodată. folosind. Funcţiile pedagogice ale obiectivelor sunt complementare. dar cu antrenarea treptată a elevilor la exemplificări proprii.punerea accentului pe învăţare practică. obiectivele au o poziţie strategică în organizarea şi funcţionarea ca sistem a procesului de învăţământ. astfel. în sensul că nerealizarea uneia are consecinţe negative asupra îndeplinirii celorlalte şi implicit asupra funcţionării optime a întregului proces de învăţământ. . pe parcurs.combaterea verbalismului şi acordarea unei atenţii permanente îmbinării echilibrate şi dozate a mijloacelor intuitive. . mai ales în etapele iniţiale de şcolarizare a copiilor cu deficienţe mintale. Procesul de învăţământ 1. influenţând selecţia şi aplicarea celorlalte componente ale acestuia. la exerciţii de aplicare în situaţii concrete a cunoştinţelor însuşite etc. .accentuarea tratării diferenţiate a şcolarilor cu handicap şi ducerea acesteia până la individualizare şi „personalizare ". modalităţi adecvate vârstei şi nivelului atins). spre o motivaţie superioară.profesorului cât şi ale elevului. extinderea organizării intuitive a actului învăţării (inclusiv la clasele mari.opţiunea prioritară pentru demersul inductiv în învăţare. . ca o entitate omogenă . şi trecerea. verbale şi acţional-practice în învăţare. XIV.intensificarea orientării ludice.

Luate ca sistem procesele de învăţământ se situează la niveluri diferite de complexitate în funcţie de aria lor de cuprindere în ierarhia factorilor de responsabilitate. Acestea reprezintă începutul şi sfârşitul oricărui proces. . cu nimic mai puţin însă complex decât un sistem mai vast. Fiecare sistem este integrat şi deschis unui sistem superior. -principiile după care se desfăşoară activitatea didactică. -relaţii interumane. -resursele materiale.clasa de elevi.care are propriet 121h719b ăţi şi funcţii proprii.ocupă o poziţie cheie. a factorilor de decizie. -formele de organizare ale activităţii. Consecinţele procesului nu pot fi decât o emanaţie calitativă a acestui întreg. -evaluarea rezultatelor.profesor-elev. -subiecţii sau agenţii acţiunilor. Configuraţia sistemului fiind definită în funcţie de: -obiectivele instructiv-educative urmărite de fiecare dată. Orice dezapreciere a uneia dintre componente alterează rezultatele. mijloace de învăţământ etc. calitativ diferite de cele ale elementelor componente luate izolat. -metodele şi procedeele utilizate.instrumente de lucru. a funcţionalităţii acestui întreg. elevi-elevi.profesorul şi elevii. Procesul de predare-învăţare organizat de profesor la nivelul clasei de elevi.materialele didactice.cele care leagă între ele diferitele componente şi facilitează transformarea lor. ori la cel a unei discipline sau al unei lecţii etc. Modificarea unei componente se poate repercuta asupra întregului. ca intenţii exprimate ele dau sens şi raţiune acţiunilor de predare-învăţare. -timpul şcolar.. -mediul fizic şcolar. -conţinutul. -contextul. -procesele propriu-zise de predare şi învăţare. are de fapt caracterul unui microsistem.

această nouă orientare are în vedere accentuarea caracterului formativ-educativ al procesului de învăţământ. dimpotrivă. originală. simplei transmiteri şi asimilării de cunoştinţe. Procesul de învăţământ ca relaţie între predare-învăţareevaluare 3. care stimulează la alt nivel de profunzime dezvoltarea personalităţii. cât şi procesul învăţării conţin un valoros potenţial formativ-educativ. şi educaţie în acelaşi timp. Fără a nesocoti câtuşi de puţin importanţa cunoştinţelor. În primul rând pentru că învăţarea însăşi este multidimensională ea n u este o funcţie psihologică ce se realizează izolat. ea angajează. -retroacţiunea sau conexiunea inversă. reproducere. În accepţiunea didacticii actuale procesul de învăţământ este nu numai informaţie. al formării atitudinii şi comportamentului.). pe atât este posibilă întărirea caracterului formativ. al promovării dezvoltării personalităţii elevului. este şi instruire şi formaţie. ea caută să acorde prioritate educaţiei şi formaţiei asupra instrucţiei. Pe cât este de necesară. Caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ Spre deosebire de învăţământul tradiţional. pe distribuirea cunoştinţelor. obiectul învăţării(conţinuturile predate). În al doilea rând. Principala preocupare este acum de a face din funcţia cunoaşterii un element motor al dezvoltării gândirii. este de presupus că şi stimulează dezvoltarea acestora. . memorare. este informaţie+ gândire+ simţire+ voinţă. 2. Ea poate antrena procesele mentale inferioare (receptare.educativ al întregului proces de învăţământ.-rezultatele la învăţătură şi nivelul de educaţie. imitaţie) care acţionează superficial asupra dezvoltării personalităţii sau dimpotrivă poate pune în acţiune procese mentale superioare (gândirea divergentă. centrat pe cunoştinţe. creativă etc. În măsura în care solicită şi exersează anumite funcţii. în şcoala modernă procesul de învăţământ se ridică mult deasupra nivelului simplei cunoaşteri. de fiecare dată un complex de funcţii psihice şi uneori şi fizice.

-să asigure o intensivă participare a elevului. -să aleagă metodele şi din perspectiva obiectivelor formativ-educative nu numai a celor instructive. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe. Este de datoria lui să creeze situaţii de învăţare valoroase din punct de vedere formativ şi educativ. -să asigure o mai bună personalizare a învăţării şi predării. la motivaţia lor. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. la posibilităţile lor reale. la experienţa lor de viaţă. procesul de învăţământ nu-şi dezvăluie de la sine.. o exprimare în cuvinte proprii ori un transfer al acestora au altă valoare formativă şi educativă. Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surdocecitate. să dezvăluie cu grijă semnificaţiile umane şi sociale ale conţinuturilor ştiinţifice şi tehnice. Eficienţa educativă este condiţionată şi de prezenţa umană pe care profesorul este în stare să o demonstreze intensificând relaţiile sale cu elevii. Achiziţia pasivă a cunoştinţelor şi simpla lor reţinere în memorie nu sunt formative. dimpotrivă. o reorganizare sau structurare a acestora. pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. -să pună în valoare întreaga încărcătură etică. estetică etc. Numeraţia. Este nevoie de o intervenţie din partea profesorului în acest sens. Abilitatea manuală.Totuşi. Formarea conceptului de număr natural. o mai bună adaptare la -particularităţile elevilor. valoarea lui educativă şi formativă. socială. o prelucrare personală a cunoştinţelor. trebuie avut în vedere că o metodă de predare nu este niciodată o cale de transmitere a cunoştinţelor ci este şi un proces formativ-educativ în măsura în care supune mintea unui exerciţiu. Citit-scrisul în Braille. -să acorde atenţia cuvenită calităţii cunoştinţelor predate. . în mod automat. Operaţia cu numere naturale. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe. Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienţe. a conţinuturilor literar-artistice.

Citit-scrisul în Braille. Activitatea şcolară formativă în vederea achiziţionării şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe. Principiile prevăd anumite norme care caracterizează aplicarea lor în practică. 2. Operaţia cu numere naturale. esenţiale pentru existenţa lui şi în măsură să-l apropie de funcţionalitatea optimă. Împreună ele alcătuiesc ace normativitate specifică procesului de învăţământ. Este vorba numai de acele principii norme şi reguli care au o relevanţă directă pentru procesul de învăţământ.4. Principiile procesului de învăţământ 1. XVI. Abilitatea manuală. Ele servesc drept puncte de reper sau linii generale de orientare a modului în care urmează să se organizeze şi să se desfăşoare procesul de învăţământ în vedere asigurării. normele au un înţeles mai restrâns. Principiile didactice. în vederea atingerii o 15415h79p biectivelor prevăzute. specifcul aplicării acestora . sunt teze teoretico-practice fundamentale care jalonează cursul general al activităţii comune a învăţământului. Numeraţia. Sistemul principiilor didactice. care sunt intim legate de actul predării şi învăţării. pregrafia şi grafia – etape ale însuşirii scrisului. Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe.Formarea conceptului de număr natural. 5. „reguli” de conduită sau prescripţii şi instrucţiuni precise impuse actului de predare-învăţare. Particularităţi ale cititscrisului în cazul copiilor cu surdo-cecitate. Etapele însuşirii cititului la copilul cu deficienţe.noţiuni generale Principiile sunt idei de bază pe care se întemeiază structura procesului de învăţământ. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe.

-principiul asigurării conexiunii inverse în procesul de învăţământ. aşa cum ar fi următoarele dintre: -participarea activă şi însuşirea conştientă a cunoştinţelor.în învăţământul special Principiile exprimă legităţile structurării şi funcţionării procesului de învăţământ. sau putut constitui o serie de principii care au o sferă de aplicare mai mult sau mai puţin largă în teoria şi practica instruirii. -principiul învăţământului sistematic şi continuu. -principiul accesibilităţii şi individualizării învăţământului. -intuiţia concret senzorială şi abstracţie. -teorie şi practică. . -principiul caracterului intuitiv al învăţământului. -principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor. -principiul legării teoriei de practică. Principiile didactice specifice educaţiei speciale. -învăţare şi întărirea învăţării etc. Aceste sunt: -principiul participării conştiente şi active a elevului în procesul de învăţământ. În funcţie de aceste legături legice. Iar legea nu este altceva decât reflectarea unei legături esenţiale. 3. -caracterul ştiinţific al învăţării şi accesibilitate. pe care le reprezintă. necesare şi stabile. priceperilor şi deprinderilor. priceperilor şi deprinderilor. pe calea învăţării şi cele de consolidare în memorie. -procesele de progresare. între diferitele aspecte ale acestui proces.

P. .Într-o lucrare intitulată: „Instruirea copiilor cu tulburări ale dezvoltării intelectuale".instruirea asigură abordarea individualizată a copilului în contextul formelor colective de lucru: principiul individualizării în instruire.activităţile de instruire se structurează pe baza luării în considerare a particularităţii materialului de învăţat: principiul accesibilităţii în instruire.învăţământul special trebuie să aibă un caracter educativ: principiul instruirii formative.correcţionnaia specţialnaia şcola") trebuie să stimuleze multilateral dezvoltarea personalităţii fiecărui şcolar: principiul instituirii stimulative. .instruirea în „şcoala specială terapeutică" (în original: . care poate fi considerat principiu al acestui învăţământ. . B.toate informaţiile pe care şcoala le transmite elevilor săi trebuie să aibă un caracter strict ştiinţific: principiul caracterului ştiinţific al instruirii. pe lângă principiile didactice generale.întregul proces instructiv-educativ din şcoala specială se construieşte ţinând cont de particularităţile psihofizice ale elevilor: principiul abordării diferenţiate. . sunt.învăţământul trebuie să fie sistematic şi sistemic: principiul caracterului sistematic al activităţilor de instruire. în învăţământul special există un deziderat fundamental. Puzanov (2001) susţine o serie de idei. . de fapt. adaptări ale principiilor didactice clasice (pentru învăţământul obişnuit). adaptate. după părerea sa. Ne referim la orientarea corectivformativă sau terapeutic-compensatorie a tuturor activităţilor . . ţinând cont de particularităţile dezvoltării copiilor cu deficienţe. considerăm că. care. considerate de către autorul citat „principii didactice aparte".. priceperilor şi deprinderilor: principiul temeiniciei în însuşire. Chiar dacă toate aceste cerinţe. trebuie să-şi găsească aplicare în învăţământul special. în legătură cu care formulează zece „principii didactice". aplicarea lor atentă şi în învăţământul special pentru copii cu deficienţe nu poate fi decât benefică.instruirea trebuie să asigure temeinicia însuşirii cunoştinţelor. într-adevăr. . astfel . în ceea ce ne priveşte. care trebuie.

învăţarea şi adaptarea. a particularităţilor acestora particularităţi de vârstă. dirijează şi desfăşoară activităţile cu copiii. XVII. şi trecerea. modalităţi adecvate vârstei şi nivelului atins). În continuare amintim şi câteva dintre aspectele pe care le considerăm mai importante. mai mult sau mai puţin accentuate. individuale şi trăsături de specificitate concretizate în capacităţi de învăţare şi adaptare. a principiilor didactice generale: -accentuarea tratării diferenţiate a şcolarilor cu handicap şi ducerea acesteia până la individualizare şi personalizare . Curriculum şcolar .asigurarea calităţilor necesare mijloacelor de lucru utilizate. de pregătire pentru muncă. -combaterea verbalismului şi acordarea unei atenţii permanente îmbinării echilibrate şi dozate a mijloacelor intuitive. sub aceste două aspecte fundamentale ale existenţei lor . în raport de particularităţile proceselor cognitive. O foarte mare importanţă are şi înţelegerea cauzelor. folosind. la exerciţii de aplicare în situaţii concrete a cunoştinţelor însuşite etc. Aplicarea eficientă a acestui principiu este condiţionată de o cunoaştere temeinică. de odihnă şi loisir etc. intrinsecă. care stau la baza dificultăţilor întâmpinate. desigur. . extinderea organizării intuitive a actului învăţării (inclusiv la clasele mari. dar cu antrenarea treptată a elevilor la exemplificări proprii.opţiunea prioritară pentru demersul inductiv în învăţare. de către cei care organizează. Copiii înşişi trebuie ajutaţi să conştientizeze dificultăţile pe care le întâmpină şi să fie motivaţi pentru a depune efort în direcţia depăşirii lor. indiferent că sunt activităţi instructiv-educative. pe parcurs. mai mult sau mai puţin evidente. dar şi în dificultăţi. spre o motivaţie superioară. de autoservire şi gospodăreşti. mai ales în etapele iniţiale de şcolarizare a copiilor cu deficienţe mintale. în ceea ce priveşte aplicarea adaptată şi în învăţământul special. pe care ei le întâmpină. -intensificarea orientării ludice.desfăşurate cu copiii.punerea accentului pe învăţare practică. comunicaţionale şi motivaţional-afective la copiii cu care se desfăşoară activitatea. verbale şi acţional-practice în învăţare. .

fiind general obligatoriu pentru toate şcolile şi toţi elevii şi reprezintă segmentul prin care învăţământul public asigură egalitatea şanselor pentru toţi elevii. în afara şcolii sub îndrumarea şi asistenţa profesorilor. Conţinutul învăţământului-caracteristici. în vederea formării unei personalităţi armonioase.reprezintă grupaje de discipline. Curriculum la dispoziţia şcolii. domenii şi obiecte opţional înrudite.reprezintă segmentul opţional al disciplinelor obligatorii. în . Curriculum-ul nucleu. Ciclu curricular. ghiduri metodice ce conduc la realizarea obiectivelor corespunzătoare scopurilor educaţionale. conţinutul învăţământului este un ansamblu de cunoştinţe. modele atitudinale şi de comportare. manuale şcolare. abilităţi intelectuale. fiind delimitat de consiliul naţional pentru curriculum şi avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. care ţine seama de caracteristicile diferitelor stadii de dezvoltare psihopedagogice a elevilor. organizate sistematic şi etapizate pe cicluri şcolare. Concept şi evoluţie Curriculum.reprezintă trunchiul comun. surse. programe şcolare. maximă a dispoziţiilor şi intereselor. profesionale şi artistice. în cadrul căruia se va opta pentru numărul de ore la o disciplină.reprezintă un construct pedagogic. 2. factori şi criterii care determină conţinutul învăţământului În sensul cel mai cuprinzător.desemnează chiar conţinutul învăţământului. realizate de către elevi. Curriculum naţional. Arie curriculară.1. programul activităţii şcolare în integritatea şi funcţionalitatea sa.reprezintă ansamblu experienţelor de învăţare şi valorificare. marcat în programe prin asterisc* şi recomandat pentru situaţiile din planificarea şcolară.reprezintă sistemul experienţial de învăţare oferit de şcoală într-un sistem de învăţământ naţional. care se concretizează în plan de învăţământ. în materie de învăţare şi de dezvoltare personală. Extracurricular.

aritmetică. cunoştinţe şi atitudini politice şi ideologice. empiric şi teoretic. concepţii despre natură. conţinutul învăţământului poate fi organizat în trivium (logică. În epoca medievală. norme sau modele de comportare şi relaţionare socială. şi de o organizare diferenţiată pe cicluri şi tipuri de şcolarizare în funcţie de obiectivele educaţionale şi de modul însuşi de organizare a cunoaşterii umane. Identificarea surselor conţinutului învăţământului solicită de îndată formularea criteriilor de selecţie şi repartizare a conţinutului învăţământului. Produsele cunoaşterii sunt repartizate pe categorii sau discipline. Sursa fundamentală de constituire a conţinutului învăţământului este cunoaşterea umană. reguli. globală la nivelul întregului sistem de învăţământ. b)Componentele conţinutului învăţământului dispun de o organizare unitară. c)Conţinutul învăţământului se află în corespondenţă cu nivelul de dezvoltare a cunoaşterii umane dintr-o anumită epocă istorică. Aceasta nu se prezintă ca un tot nediferenţiat. ci şi: capacităţi mentale necesare asimilării analizei şi interpretării acestora. teorii etc. om şi societate. iar în interiorul fiecărei categorii şi ca urmare a interferenţelor dintre ele apar noi discipline. dar transmiterea sa pedagogică trebuie astfel realizată încât să asigure nu numai continuitate 818b116i cât şi progresul cunoaşterii pe noi trepte calitative şi cantitative. gramatică şi retorică) şi quadrivium (muzică. deprinderi de muncă sau de participare a unei profesii. în funcţie de finalităţile şi scopurile educaţiei şcolare. Principalele criterii macrosociale sunt următoarele: -concepţia moral-politică şi ideologică despre dezvoltarea actuală şi de perspectivă a societăţii. Astăzi spaţiul opţiunilor şi cerinţelor dezvoltării personalităţii sunt mult mai diverse pentru că însăţi produsele cunoaşterii sunt mult mai diferenţiate. adevăr şi frumos. prin însăşi forţa evidenţei între activitatea de cunoaştere şi produsele cunoaşterii. Din această accepţie rezultă: a)În conţinutul învăţământului sunt incluse nu numai date. În cadrul său se distinge. La rândul ei activitatea de cunoaştere este spontană sau sistematică. geometrie şi astronomie). produse de dezvoltarea cunoaşterii umane.concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale dezvoltării societăţii. informaţii. respectiv obiectivele strategice ale dezvoltării . iar aceasta din urmă este de tip observaţional. sunt de tip macrosocial şi psihopedagogic. despre bine.

Elementul principal de manifestare a diferenţierii este obiectul de învăţământ. Acesta este o uniate didactico-ştiinţifică de prezentare coerentă şi compactă a unui anumit ansamblu de cunoştinţe şi exerciţii aplicative. prezentarea cunoaşterii atât ca proces. Conţinutul învăţământului are un caracter diferenţiat. Strategii de organizare a conţinutului învăţământului Organizarea pedagogică a conţinutului învăţământului se realizează prin activităţi de: planificare. Obiectul de învăţământ. necesitatea concordanţei dintre conţinuturile transmise şcolar şi noile dezvoltări ale cercetării ştiinţifice. pe ce o parte. la stadialitatea dezvoltării ontogenetice a personalităţii umane. de nerespectarea condiţiilor de permanentizare a învăţării şi de cerinţele profesionalizării. 3.social-economice şi sectoriale şi sistemul dominant de valori. Planificarea se concretizează în: obiecte de învăţământ. Pe de altă parte conţinuturile trebuie selectate în funcţie de posibilităţile transmiterii şi realizării lor pedagogice. cât şi ca produs. cunoaşterii şi personalităţii ar fi totuşi insuficiente dacă nu sunt corelate cu criterii psihopedagogice. elaborare a manualului şi a altor materiale auxiliare. -concepţia despre cunoaştere şi dezvoltarea ei. pentru a conduce la formarea unei gândiri animate de voinţa analizezi şi sintezei. programare. analiza conţinutului manualului în vederea dirijării învăţării. menite să informeze şi să formeze . Criteriile derivate din concepţiile despre dezvoltarea societăţii. -concepţia despre personalitatea umană. moral-politică şi culturală cu pregătirea în şi pentru muncă. planuri de învăţământ şi orare şcolare. a integrării şi diferenţierii. Aceste se referă. de valoarea lor formativă şi informativă.constă în identificarea obiectelor de învăţământ şi ordonarea lor în timpul de şcolarizare în funcţie de obiective. particularităţi psihogenetice ale elevilor şi cerinţe ale normelor pedagogice. niveluri sau cicluri ale învăţământului. A opta pentru idealul de formare a unei personalităţi armonioase înseamnă a organiza astfel conţinuturile încât să se îmbine cultura generală cu specializarea. pregătirea ştiinţifică. Planificarea conţinutului învăţării. la particularităţile dezvoltării vieţii psihice în fiecare stadiu şi la condiţiile de apariţie a momentelor de maximă receptivitate pentru anumite conţinuturi. interese sau nevoi social-economice şi culturale. tehnologică.

Metode de învăţământ 1. Este instrumentul de alocare a timpului de instruire prin care spaţiul şcolar este pus la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice pentru a desfăşura activităţi de predare-învăţare repartizate pe lecţii. formarea de indicaţii metodice privitoare la strategiile de predareînvăţare-evaluare.învăţare în timpul de instruire alocat prin planul de învăţământ. Activitate de organizare a conţinuturilor. ordinea studierii lor. săptămânal şi anual alocat fiecărui obiect. planificarea activităţii de predare. ca cele de transmitere şi însuşire a unor cunoştinţe. Orarul şcolar. metoda se defineşte drept o cale de urmat în vederea atingerii unor obiective instructiv-educative dinainte stabilite. Este o altă activitate de organizare a conţinutului învăţământului care constă în: definirea obiectivelor specifice ale unui obiect de învăţământ. elaborarea structurii tematice a obiectului. Elaborarea manualului şi a altor materiale didactice auxiliare. În cadrul unei metode procedeele pot varia ca număr şi poziţie. presupune elaborarea planificării calendaristice a activităţilor de predare-învăţare. Aceasta rezultă din confruntarea timpului disponibil de instruire cu timpul necesar unei clase de elevi pentru a atinge anumite performanţe în învăţare. XVIII. Planul de învăţământ. în forme comportamentale etc.elevii într-un anumit domeniu. de formare a unor priceperi şi deprinderi etc. Pe scurt metoda este o cale eficientă de organizare şi dirijare a învăţării. Programarea. Este o altă etapă în organizarea pedagogică a conţinuturilor realizată în conformitate cu prevederile programei analitice. Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în activitatea didactică În practica şcolară. îşi pot . Programa. organizarea anului şcolar. numărul de ore. Este un document oficial care include: obiectele de învăţământ studiate într-un anumit nivel şi tip de învăţământ. un mod comun de a proceda al profesorului cu elevii săi. sau metoda desemnează o cale pe care profesorul o urmează pentru a ajuta elevii să găsească ei însuşi o cale proprie de parcurs în vederea aflării unor noi adevăruri consemnate în noi cunoştinţe.

graficilor. efectuarea de mici experimente.). machetelor etc. principiile şi regulile care stau la baza utilizării lor optimale.) La toate acestea se mai pateu adăuga o metodă complexă şi anume . dintre care unele pot fi: expozitive (povestirea. problematizarea).) b. metode de comunicare scrisă: lectura explicativă. fără să afecteze atingerea scopului urmărit. preocupare de racordare la cerinţele actuale ale învăţământului. Între metodă şi procedeu relaţiile sunt dinamice: metoda poate deveni ea însăşi un procedeu în cadrul altei metode. totodată natura. Ansamblul metodelor de predare-învăţare utilizate constituie ceea ce se numeşte metodologia procesului de învăţământ. lectura independentă. B)metode de explorare şi descoperire: a. Taxonomia metodelor de învăţământ A)metode de transmitere şi însuşirea cunoştinţelor: a. discuţia colectivă. Varietatea procedeelor face metoda mai atractivă. algoritmi operaţionali.metode de învăţare prin acţiune reală (exerciţii. Metodologia are un caracter dinamic.metode de comunicare orală.metode de explorare directă a obiectelor şi fenomenelor(observarea sistematică şi independentă. se distinge prin flexibilitate şi supleţe. permanentă deschidere la înnoire. descrierea. lucrări practice) b. b. un procedeu poate fi ridicat la rang de metodă. conversaţia euristică.) C)metode bazate pe acţiune: a. locul şi clasificarea metodelor. funcţiile.schimba locul. metode explorare indirectă prin intermediul substitutelor realităţii (demonstrarea cu ajutorul imaginilor. mai interesantă şi mai eficace. instructajul etc.metode de învăţare prin acţiune fictivă(jocuri didactice. studiul de caz etc. 2. Ea studiază. conversative (conversaţia. învăţare dramatizată.

hărţi etc. etc. *Mijloace de evaluare a rezultatelor învăţării: teste. minerale. desene la tablă.de tipul diferitelor specimene reţinute din mediul înconjurător în starea vie sau moartă: ierbare.instruirea programată. *Mijloace de exersare şi formare a deprinderilor: abacuri. XIX. Eficienţa metodelor de învăţare în formarea şi consolidarea competenţelor de bază ale elevilor cu deficienţe. aparate şi maşini din piese demontabile. instalaţii complexe de verificare a cunoştinţelor. Mijloacele de învăţământ-suport al activităţii didactice *Mijloace informativ-demonstrative. şabloane. etc. -materiale intuitive naturale. *Mijloace de raţionalizare a timpului în cadrul lecţiilor: hărţi de contur. că pot servi la transmiterea unei informaţii noi.reale sau originale. la exemplificarea sau ilustrarea noţiunilor. documente. -obiecte elaborate special în scopuri didactice: mulaje. machete. instrumente muzicale. aceste metode pot fi individuale. la concretizarea ideilor. -Reprezentări simbolice. 3. note muzicale etc. Valoarea psihopedagogică a mijloacelor de învăţământ . de grup sau colective. maşini de socotit. insectare. formule matematice. Mijloacele de învăţământ şi integrarea acestora în activitatea didactică 1. importante prin faptul că reprezintă surse de informaţie. ştampile didactice. de tipul diferitelor reprezentări grafice: desene pe tablă. Privite din punct de vedere al activităţii. ca şi învăţarea asistată de calculator. -Materiale sau reprezentări figurative care redau imaginea lucrurilor reale: ilustraţii. 2.

organizată şi întreprinsă sistematic. procesele . pentru realizarea unei activităţi didactice reuşite. Complexitatea sa deosebită. să impună desfăşurarea unui învăţământ activ şi concret. în primul rând. definindu-se scopurile. organizarea mijloacelor. Cu cât aceste materiale didactice şi mijloace de învăţământ vor fi mai deplin valorificate în activitatea de zi cu zi cu atât mai mult învăţământul va dispune de un suport mai sigur al optimizării şi perfecţionării activităţii didactice. orientată în direcţia atingerii unor finalităţipresupune o temeinică organizare a acţiunilor şi proceselor prin care se realizează. poate fi menţionată viziunea nouă asupra organizării activităţii instructiv-educative. în ansamblul actiunilor menite să asigure creşterea eficienţei procesului de instrucţie şi educaţie. Prin urmare. în ansamblul proceselor şi operaţiilor pe care le implică tehnologia didactică. cu atât mai uşor va reuşi să depăşească neajunsurile verbalismului şi formalismului. 3. aparatură şi utilajele indispensabile unui învăţământ de calitate. Forme de organizare şi proiectare didactică 1.În calitate de instrumente de acţiune sau purtătoare de informaţie mijloacele de învăţământ intervin direct în procesul de instruire. Ca urmare. Interesul deosebit manifestat de teoria pedagogică şi de educatori pentru proiectarea activităţii de instrucţie este stimulat. De aici necesitatea de a ne îngriji necontenit de buna înzestrare a şcolii cu mijloacele materiale didactice. sprijinind şi amplificând eforturile de predare ale profesorului şi cele de învăţare ale elevului. fac necesară programarea acestei activităţi. sunt confirmate de practica şcolară. Proiectarea didactică-condiţie a unei activităţi didactice de calitate Procesul de instrucţie şi educaţie-ca activitate conştientă. ca proces vizând proiectarea. Rolul şi valoarea operaţiilor pe care le implică. economice şi sociale a acestei activităţi. de cerinţa creşterii calităţii şi eficienţei pedagogice. multitudinea şi varietatea proceselor şi acţiunilor pe care le cuprinde. organizarea. pe care o promovează tehnologia didactică modernă. ca şi realizare treptată a scopurilor sale. tehnicilor şi formelor de desfăşurare în vederea realizării conţinuturilor obiectivelor stabilite. un loc distinct şi un rol important îl deţine prefigurarea cât mai precisă a demersului ce urmează a fi întreprins. pregătirea şi proiectarea desfăşurării acestui proces reprezintă o condiţie necesară. practic şi strâns legat de cerinţele vieţii. În legătură cu acest fapt. Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în şcolile speciale XX. dominantă în epoca noastră.

de gradul de precizie cu care sunt stabilite intenţiile urmărite. Orientarea ce se degajă din tehnologia didactică se conjugă cu concluziile desprinse de teoria pedagogică în urma analizei de sistem a actului didactic. Dacă proiectarea activităţii presupune o activitate precumpănitor teoretică. în desfăşurarea procesului didactic. o eficienţă sporită. iar procesele evaluative implică atitudini şi acţiuni teretico-analizatoare şi autoevaluatoare a procesului efectuat. organizarea şi desfăşurarea solicită capacităţi de acţiune şi de creaţie. Este o trăsătură generală a acţiunilor umane întreprinse deliberat şi cu finalitate. mijloacele folosite. inclusiv de recunoaştere a proiectului pe parcursul realizării lui. cu tot caracterul sau problematic oferă largi posibilităţi de desfăşurare ca activitate programată. După cum remarcă unii autori. Realizarea fiecărei grupe de acţiuni implică solicitări de competenţă de natură diferită. cunoştinţele şi viziunea educatorului privind desfăşurarea procesului didactic. prevenite fenomene cu efecte perturbatorii. Proiectarea activităţii didactice se constituie ca ansamblu de procese şi operaţii de anticipare a acesteia. a unor situaţii şi evenimente neprevăzute. raţional şi. asigurându-i un caracter mai sistematic. de a se desfăşura prin acţiuni şi demersuri cu funcţii de proiectare. anticipată. în măsură însemnată. Ca urmare. în consecinţă. se poate considera că activitatea didactică devine cu atât mai rodnică cu cât este mai temeinic şi minuţios pregătită. intelectuală. anticipate desfăşurarea procesului şi interacţiunea componentelor. precum şi punctele critice care se cer ameliorate în etapele următoare. Pornind de la aceste date. analiza acţiunilor şi operaţiilor pe care le includee activitatea de concentrare şi realizare a procesului instructiv-educativ permite ordonarea lor în trei etape. eliminate acţiunile inutile. din partea educatorului. de evaluare a rezultatelor obţinute şi a modului cum s-a derulat activitatea. în timp ce altele sunt mai puţin controlabile. în care se exprimă etosul pedagogic. . Rezultă ca activitatea instructiv-educativă. capacitatea de a sesiza ceea ce este izbutit.ce se vor desfăşura. Una din principalele constatări pune în evidenţă faptul că activitatea instructiv-educativă constă în interacţiunea mai multor componente. resurse şi restricţii. nivelul la care se realizează depinde. lăsând deschisă posibilitatea apariţiei. organizare şi realizare a activităţii. Cele mai multe din acestea pot fi pregătite. anticipate. determinate condiţiile de realizare şi prevăzută folosirea resurselor. se realizează cu participarea a numeroşi factori şi presupune anumite condiţii.

care definesc direcţiile principale de dezvoltare ale sistemului. Conţinutul şi nivelul proiectării didactice în învăţământul special Conţinutul procesului de învăţământ reprezintă ansamblul cunoştinţelor şi al capacităţilor proiectate la nivelul planului de învăţământ. la nivelul planului de învăţământ şi al programelor şcolare / universitare. al manualelor şcolare / cursurilor universitare. În sens larg. Aceste documente stabilesc finalităţile macrostructurale ale sistemului de educaţie şi învăţământ: idealul pedagogic. sociopedagogic.2. În sens restrâns. Concepţia despre cultură dezvoltată la nivel sociopedagogic concentrează criteriul axiologic de selecţionare a conţinuturilor situat . asumată în sens politic. conţinutul învăţământului reprezintă ansamblul atitudinilor şi al strategiilor cognitive care asigură stăpânirea şi valorificarea cunoştinţelor conform obiectivelor generale şi specifice stabilite pe criterii valorice explicite. Factorii care determină conţinutul procesului de învăţământ reflectă evoluţiile înregistrate în plan social la nivelul concepţiei despre educaţie. pedagogice şi sociale. scopurile pedagogice. cultură. învăţare. care defineşte tipul de personalitate necesar societăţii pe termen lung. conţinutul învăţământului reprezintă "ansamblul cunoştinţelor. delimitând structura de organizare necesară şi criteriile adecvate pentru elaborarea planului de învăţământ şi a programelor şcolare / universitare. Funcţiile proiectării didactice 3. Programul de dezvoltare a educaţiei pe termen mediu şi lung etc. Concepţia despre educaţie asumată la nivel politic / de politică a educaţiei este obiectivată în documente care constituie baza "curriculumului formal" sau a "curriculumului oficial": Legea învăţământului. Statutul cadrelor didactice. psihologic. al altor materiale care stimulează activitatea de învăţare. priceperilor şi deprinderilor" incluse în programele şi manualele şcolare fără raportarea acestora la obiective şi valori pedagogice asumate în mod explicit. al programelor şcolare / universitare.

programele şcolare / universitare. stabile din punct de vedere epistemologic şi etic. interdisciplinar. Criteriile de proiectare şi dezvoltare a planului de învăţământ evidenţiază trei tipuri de abordare confirmate la nivel de UNESCO: -abordarea sistemică. Această corelaţie funcţional-structurală presupune valorificarea cunoştinţelor fundamentale ale fiecărui domeniu. deschisă spre cultura de profil şi de specialitate pe orizontala şi verticala sistemului. alte materiale de învăţare destinate în special elevului / studentului dar şi profesorului. manuale şcolare / cursurile universitare. de structurii de organizare a sistemului de învăţământ. intradisciplinar. realizabil prin: "paşi mici". modular. Analiza noastră are în vedere documentele oficiale fundamentale. imagine. modele de raportare la mediu prin acţiune. care susţin aptitudinea de învăţare a elevuluiDocumentele oficiale care asigură proiectarea conţinutului procesului de învăţământ sunt cele care susţin: planul de învăţământ. rolul activităţii elevului. De remarcat importanţa ierarhizării lor pe criteriul gradului de generalitate care impune obligativitatea raportării permanente a manualelor şcolare la structura de funcţionare a programelor şcolare şi a programelor şcolare la structura de funcţionare a planului de învăţământ. la rândul său. -abordarea psihologică. Programele şcolare / universitare reprezintă documentele de politică şcolară / universitară proiectate conform obiectivelor generale stabilite . factori externi şi interni. condiţii de instruire. repartizarea resurselor de timp disponibile în cadrul calendarului şcolar/universitar şi al orarului şcolar/universitar–calendar dependent de structura anului şcolar/universitar. simbol. concentric. proiectate disciplinar. determinantă. valorifică teoriile care evidenţiază. Concepţia despre învăţare. succesiunea obiectelor de învăţământ. în mod special. transdisciplinar. proiectată liniar.la nivelul corelaţiei existente între core curriculum / trunchiul comun de pregătire generală şi formarea-dezvoltarea de bază a personalităţii. elaborată la nivel psihologic. în sens pedagogic şi social. operaţii. Planul de învăţământ reprezintă un document oficial de politică a educaţiei care stabileşte: obiectele de învăţământ. acţiuni materiale-externe-interne. -abordarea curriculară.

la nivelul planului de învăţământ. Aceste documente oficiale angajează realizarea unor obiective specifice care vizează valorile esenţiale selecţionate pentru formarea-dezvoltarea personalităţii şi tehnologiile pedagogice / didactice adecvate pentru stimularea succesului şcolar/universitar. Perspectiva curriculară impune următoarele cerinţe de proiectare a programelor şcolare/universitare: -raportarea la obiectivele specifice; -stabilirea structurii tematice; -asigurarea criteriilor de: relevanţă, secvenţialitate, deschidere a conţinutului instruirii; -elaborarea îndrumărilor metodologice; -definitivarea calendarului activităţilor educative/didactice pe baza unui model care vizează precizarea: obiectivelor pedagogice generale specifice - operaţionale; resurselor pedagogice – tehnici de evaluare – responsabilităţi şi termene concrete de îndeplinire a obiectivelor pedagogice operaţionale. Manualele şcolare/cursurile universitare reprezintă documentele de politică şcolară/universitară care asigură concretizarea programelor şcolare / universitare prin acţiunea de operaţionalizare a obiectivelor generale şi specifice, realizabilă, îndeosebi, din perspectiva elevului/studentului. Manualul şcolar / cursul universitar îndeplineşte funcţii de informareformare şi de antrenare în activitatea de instruire-autoinstruire a elevilor/studenţilor sub îndrumarea profesorului. Structura manualului şcolar permite concretizarea programei şcolare / universitare prin realizarea următoarelor operaţii pedagogice: a) identificarea unităţilor de conţinut; b) specificarea experienţelor de învăţare necesare pentru realizarea obiectivelor specifice programei; c) programarea unităţilor de instruire în secvenţe evaluabile în termeni de performanţe-competenţe; d) angajarea acţiunilor posibile de predare-învăţare-evaluare; e) îndrumarea proiectelor de "învăţare în clasă" şi de "învăţare acasă". Valoarea manualelor reflectă calitatea programelor şcolare şi a planului de învăţământ. În această perspectivă, creativitatea autorilor de manuale nu poate suplini limitele programelor şcolare, dependente

de structura planului de învăţământ care reflectă finalităţile sistemului educaţional, organizarea sa internă, pe niveluri şi trepte de instruire. Abordarea curriculară a manualelor şi a altor materiale de învăţare presupune respectarea unui imperativ de ordin metodologic asigurarea corespondenţei pedagogice depline între plan – programe – manuale. Elaborarea unui nou tip de manual solicită astfel un nou tip de programă şcolară, condiţionată, în situaţii reformatoare, de schimbările determinate macrostructural la nivelul planului de învăţământ.

XXI. Evaluarea în procesul de învăţământ 1. Evaluarea-componentă fundamentală a procesului de învăţământ
1.Evaluarea procesului de învăţământ reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socio-umane, în calitatea lor de sisteme deschise, care solicită raportarea rezultatelor obţinute într-o anumită activitate, la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. Conceptul pedagogic de evaluare defineşte o acţiune psihosocială complexă bazată pe operaţii de: măsurare / control cantitativ, apreciere / calitativă, decizie / comunicată în termeni de îndrumare metodologică orientativă cu scop de ameliorare continuă a activităţii proiectată la nivel de sistem şi de proces. Evaluarea de sistem urmăreşte gradul de realizare a finalităţilor macrostructurale prin: măsurarea şi aprecierea unor aspecte care vizează raporturile dintre învăţământ şi viaţa socioeconomică şi culturală; corelarea calităţii învăţământului cu "contribuţia sa la dezvoltarea socială (...) fără a ieşi însă din cadrul pedagogic chiar dacă sunt folosite date, tehnici, prognoze economice şi sociologice"; analiza managerială (sistemică-optimă-strategică) a activităţii de conducere a şcolii la nivel central (Ministerul Învăţământului), teritorial (inspectoratele şcolare) şi local (unitatea şcolară de bază), din perspectiva eficienţei sociale a procesului de învăţământ. Evaluarea de proces urmăreşte gradul de realizare a obiectivelor microstructurale, acţiune complexă determinată de: finalităţile macrostructurale (ideal pedagogic-scopuri pedagogice); corelaţiile profesor-elev; rezultate şcolare-metodologie folosită; corespondenţele pedagogice dintre elementele activităţii didactice: obiective – conţinuturi - metodologie (de predare-învăţare-evaluare); operaţiile de

măsurare şi apreciere, (auto)reglabile la începutul, în timpul sau la sfârşitul activităţii didactice; instrumentele oficiale instituţionalizate pentru consemnarea rezultatelor ca "punct final într-o succesiune de evenimente" Didactica postmodernă, curriculară, corelează cele două perspective de analiză a evaluării la nivel de sistem şi de proces. Evaluarea procesului de învăţământ devine astfel "o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor privind efectele directe ale relaţiei profesor-elev cu scopul de a eficientiza funcţionarea întregului sistem educaţional".

2. Obiectivele şi funcţiile evaluării şcolare

Funcţiile acţiunii de evaluare didactică au o dublă semnificaţie, socială şi pedagogică. A)Funcţiile sociale ale acţiunii de evaluare vizează calitatea învăţământului de subsistem angajat în realizarea unor obiective asumate în plan cultural şi economic, la nivel de politică a educaţiei: -funcţia de validare socială a produselor sistemului de învăţământ, la diferite niveluri de integrare şcolară şi profesională; -funcţia de orientare socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de decizie care angajează responsabilitatea tuturor factorilor educaţiei; -funcţia de selecţie socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de clasificare şi ierarhizare a rezultatelor activităţii didactice, de formare iniţială şi continuă, exprimate în termeni de proces şi de produs. B)Funcţiile pedagogice ale acţiunii de evaluare vizează declanşarea unor circuite de conexiune inversă externă şi chiar interne , necesare pentru verificarea calităţii activităţii didactice/educative pe coordonata corespondenţelor curriculare dintre obiectivele pedagogiceconţinuturile pedagogice-metodologia pedagogică: -funcţia de informare pedagogică, bazată pe verificarea rezultatelor şcolare la anumite intervale de timp, pe criterii prioritar constatative; -funcţia de diagnoză pedagogică, bazată pe verificarea şi interpretarea rezultatelor la diferite intervale de timp, pe criterii prioritar calitative;

probe standardizate. b)criteriul raportului dintre obiectivele specifice instituţionalizate la nivelul programelor . independente în raport cu instrumentele de măsură folosite în cadrul unei anumite metode sau strategii didactice / de învăţământ. pe de o parte.obiectivele concrete asumate şi realizate conform resurselor pedagogice existente la nivelul comunităţii educative locale. de stimulare a activităţii de învăţare la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare. organizaţiei şcolare. fiecărui elev. aprecierea valorifică. B)Aprecierea reprezintă operaţia de evaluare care implică interpretarea faptelor consemnate. de regulă. în funcţie de anumite criterii calitative. prin instrumente speciale de evaluare cantitativă a fenomenului studiat (chestionare. .). deschise interpretării pe termen scurt. mediu şi lung. tehnici statistice etc.. clasei de elevi. A)Măsurarea reprezintă operaţia de evaluare care asigură consemnarea "unor caracteristici observabile" exprimate în termeni cantitativi sau / şi prin descrieri concentrate asupra unor zone restrânse de manifestare. bazată pe decizii cu valoare anticipativă. consensul metodologic instituţionalizat la nivel managerial în legătură cu criteriile specifice de evaluare a rezultatelor măsurate anterior: a)criteriul raportului dintre calitatea resurselor existente la "intrare" calitatea procesului / activităţii didactice . d)criteriul raportului dintre nivelul de performanţă şi de competenţă atins de cadrul didactic şi de elevi la ultima acţiune de evaluare şi progresele / regresele pedagogice realizate între timp. c)criteriul raportului dintre obiectivele concrete stabilite la nivel minimmediu-maxim şi obiectivele concrete atinse la sfârşitul activităţii în termeni de performanţe şi de competenţe minime-medii-maxime. Această obiectivitate nu angajează însă emiterea unor judecăţi de valoare specific pedagogice.calitatea "produsului" / instituţie sau elev. la "ieşire". specific pedagogice. Măsurarea tinde spre o anumită obiectivitate constatativă. Ca operaţie specifică.funcţia de prognoză pedagogică. ghiduri. susţinută. Structura acţiunii de evaluare didactică include trei operaţii principale: măsurarea-aprecierea-decizia.

Această strategie / tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică . în termenii unei formule standardizate care descoperă calităţile şi slăbiciunile obiectului evaluat. la începutul activităţii de instruire. verificabilă managerial la diferite intervale de timp. b)ameliorarea permanentă a calităţii procesului de învăţământ. clasei.e)criteriul raportului dintre pregătirea cadrului didactic şi nivelul de exigenţă pedagogică asumat. c)transformarea diagnozei în prognoză cu funcţie de anticipare pozitivă a evoluţiei instituţiei. Această operaţie intră în categoria judecăţilor evaluative finale. recomandare etc. hotărâre. individual. Pe de altă parte. Strategii de evaluare a randamentului şcolar Strategiile de evaluare pedagogică reprezintă modalităţile sau tipurile specifice de integrare a operaţiilor de măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică/educativă: a) Evaluarea iniţială angajează operaţiile de măsurare-aprecieredecizie. operabilă la nivel de diagnoză pedagogică. interpretabile la nivel general. de o mare complexitate psihologică şi responsabilitate socială. cu valoare de prognoză pedagogică. particular. d) asigurarea comunicării pedagogice a deciziei în termeni manageriali de îndrumare metodologică a celui evaluat în cadrul unei acţiuni deschise în direcţia (auto)perfecţionării. valorificarea integrală a acestor criterii permite emiterea unei judecăţi de valoare. elevului. în general. exprimat în termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale. în mod special. în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic real al colectivului de elevi / elevului. caracterizare. a activităţii didactice/educative. care angajează respectarea următoarelor criterii pedagogice: a)valorificarea integrală a caracteristicilor specifice obiectului evaluat. C) Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară. 3. "localizând dificultăţile de învăţare în vederea remedierii lor".

Această strategie stimulează participarea întregului colectiv al clasei prin proiectarea unor sarcini de învăţare diferenţiate. c) Evaluarea permanentă / continuă angajează operaţiile de măsurare –apreciere – decizie pe tot parcursul activităţii de instruire/educaţie. evaluabile imediat în vederea adoptării unor măsuri corective.prioritar predictivă. realizate la intervale relativ mari de timp (aproximativ de două ori pe parcursul unui semestru şcolar). Evaluarea didactică permanentă îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar formativă. Evaluarea didactică permanentă răspunde cerinţelor proiectării curriculare fiind "parte componentă a procesului de învăţământ" care valorifică gradual "informaţiile pe care profesorul le culege despre efectele acţiunii sale". asigurând "comanda şi controlul" şi dacă este cazul intervenţia imediată prin măsuri ameliorative de maximă operativitate şi oportunitate pedagogică. b) Evaluarea sumativă angajează operaţiile de măsurare-aprecieredecizie în timpul sau la sfârşitul unei activităţi didactice/educative în vederea cunoaşterii nivelului real de stăpânire a materiei după parcurgerea anumitor perioade şi secvenţe de instruire. fără posibilităţi de intervenţie pedagogică imediată. Această strategie / tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar cumulativă. În mod analogic. "nota şcolară" nu are susţinere managerială la niveluri de diagnoză şi de prognoză. mai ales. testele de cunoştinţe elaborate şi aplicate special pentru măsurarea şi aprecierea nivelului iniţial de pregătire al elevilor sunt denumite teste predictive. capabil de (auto)perfecţionarea resurselor sale interne şi externe. stabilite de profesor şi la obiectivele pedagogice specifice care oferă instruirii un cadru de referinţă stimulativ. adaptate de profesor la condiţiile concrete ale clasei de elevi. care stimulează pe tot parcursul activităţii: . o motivare externă a învăţării pentru "note" obţinute prin sondaje orale sau prin lucrări scrise. proprii unui învăţământ prioritar formativ. cu resurse formative limitate la momentul desfăşurării activităţii didactice. în cele mai multe situaţii. ameliorative sau de ajustare structurală adecvate situaţiei constatate şi apreciate cu mijloace pedagogice eficiente. conform obiectivelor programelor şcolare. exprimată. În acest cadru tradiţional. la nivel de produs care presupune raportarea rezultatelor la obiectivele pedagogice concrete. Evaluarea didactică sumativă întreţine. Ea consemnează o realitate pedagogică.

valorificabil în sens prioritar formativ. -acţiunile de proiectare curriculară continuă a obiectivelor concrete. sancţiuni) angajate managerial la intervale relativ mici de timp (pe parcursul lecţiei sau în cadrul unui grup de maximum 4-5 lecţii). Conceptele operaţionale implicate în evaluarea randamentului şcolar permite abordarea curriculară a problematicii eficienţei pedagogice a activităţii de predare-învăţare-evaluare. Rolul şi importanţa evaluării Evaluarea randamentului şcolar are în vedere stabilirea nivelului de pregătire teoretică şi practică atins. prezentate sub forma unor secvenţe de instruire flexibile. la un anumit moment dat. În paralel sunt relevate şi atuurile doxologiei . cu posibilităţi de decizie (note. în special a sistemelor de notare şi a comportării examinatorilor şi a celor examinaţi". a)Evaluarea rezultatelor şcolare angajează procedeele clasice de notare şi examinare a elevilor care pun accent pe obiectivele de conţinut.-operaţiile de măsurare-apreciere continuă. Randamentul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică al activităţii didactice. hotărâri. evaluarea calităţii procesului de învăţământ. . care poate fi evaluat în cadrul raportului funcţional existent între resursele pedagogice investite în sistem şi efectele înregistrate în timp. În această accepţie. evaluarea succesului şcolar. de sistem. la nivel de proces şi de produs. caracterizări. adaptabile la ritmul individual al elevilor. şi finalităţile microstructurale. proiectată la nivelul interacţiunilor posibile şi necesare între finalităţile macrostructurale. de proces. evaluarea comportamentului elevului. în activitatea cu elevii şi a măsurilor corespunzătoare necesare pentru optimizarea acestei. randamentul şcolar reprezintă un concept integrator care subordonează mai multe noţiuni operaţionale implicate în acţiunea de evaluare: evaluarea nivelului de cunoştinţe al elevului.ştiinţă care asigură "studierea sistematică a rolului pe care îl are aprecierea calitativă în învăţământ". Didactica modernă şi postmodernă valorifică progresele docimologiei – "ştiinţă care are ca obiect studierea sistematică a examenelor. pe acumularea cantitativă a informaţiilor proiectate la nivelul programelor şcolare. 4.

prin intermediul unor indicatori statici: gradul de absenteism. rata şcolarizării. care predă la clasa respectivă. de inspiraţie behavioristă. prin intermediul unor indicatori mobili. c)Evaluarea succesului şcolar vizează totalitatea rezultatelor elevului privite din perspectivă informativă şi formativă. de calitatea corelaţiei subiect-obiect şi efectele înregistrate în timp. lansaţi şi întreţinuţi. în activitatea de instruire. de respiraţie curriculară. Această acţiune are un dublu sens: -un sens psihologic. b)Factorii de flux care exprimă calitatea procesului de învăţământ.Perspectiva curriculară presupune perfecţionarea continuă a sistemului de notare şi de examinare care poate include "orice procedeu pedagogic având ca obiect o apreciere a proceselor de învăţare a cunoştinţelor". în mod explicit şi implicit. şi prin resursele externe ale comisiilor formate de profesori din alte clase sau din alte şcoli. mai ales. obiectivate în nivelul de pregătire al elevului. structurate într-un anumit stil personal". În acest fel poate fi definit eşecul şcolar care reflectă "situaţia unui elev care nu mai progresează în raport cu el însuşi". d) Evaluarea calităţii procesului de învăţământ vizează două categorii de factori care intervin la nivelul structurii de funcţionare a sistemului: . în situaţii de . întrun anumit moment al evoluţiei acestuia. dependente. care reflectă: comportamentul "actorilor educaţiei". dintr-o perspectivă dinamică. apreciabil în funcţie de posibilităţile sale maxime. -un sens pedagogic. realizate în raport cu obiectivele formative ale activităţii de instruire. care orientează evaluarea comportamentului spre "un ansamblu de însuşiri formate elevilor în procesul de instruire şi educare. care limitează evaluarea comportamentului la constatarea "reacţiei elevului la diferiţi stimuli". b)Evaluarea comportamentului elevului include operaţii de măsurare – apreciere – decizie. proporţia reuşitei şcolare la examene parţiale / finale etc.factorii de stoc care exprimă calitatea procesului de învăţământ. Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică al activităţii didactice în cadrul raportului existent între resursele interne ale procesului de învăţământ.Această acţiune relevă şi limitele progresului şcolar care exprimă gradul de realizare a obiectivelor specifice la nivelul condiţiilor concrete de învăţare ale fiecărui elev şi colectiv de elevi. realizabilă prin resursele interne ale profesorului.

teste de cunoştinţe. Evaluarea randamentului şcolar vizează raportul managerial. între factorii angajaţi: a) la intrarea în sistem. lucrări practice. a)Evaluarea prin chestionare reprezintă un procedeu didactic integrabil. scări de apreciere. au valoarea unor procedee didactice integrabile în cadrul oricărei metode / strategii de instruire. în special. determinat la nivel de politică a educaţiei. lucrări scrise. c) la ieşirea din sistem. . aceste procedee stimulează perfecţionarea permanentă a activităţii de predare-învăţare-evaluare. Modalităţi de elaborare a probelor de evaluare şi a itemilor Tehnicile de evaluare. b) în realizarea activităţii didactice. în termeni de stoc şi de flux. -educarea capacităţii de autoapreciere -prevenirea eşecului şcolar -reorganizarea activităţii în şcolile speciale -dezvoltarea personalităţii elevilor 5. în cadrul metodei /strategiei conversaţiei euristice pentru verificarea cantităţii şi a calităţii cunoştinţelor şi a capacităţilor dobândite de elevi conform programelor de instruire. Evaluarea prin chestionare poate fi realizată într-o formă curentă sau finală. Prin mecanismele de conexiune inversă declanşate. examene. analizate dintr-o perspectivă curriculară. Avem în vedere tehnicile de evaluare prin: chestionare. standardele de reuşită şcolară atinse la anumite intervale de timp şi spaţiu.realizare sau de nerealizare a obiectivului propus.

atelier. de doctorat. în funcţie de experienţa cognitivă şi psihosocială a elevului/studentului – în această categorie intră şi lucrările de diplomă. aparate. universitare. lot.b) Evaluarea prin lucrări scrise reprezintă un procedeu cu valoare pedagogică intensivă care permite verificarea globală a unui colectiv şcolar. de disertaţie. o arie mai mare de cunoştinţe şi de capacităţi dobândite în conformitate cu programele de instruire. an. la sfârşit de capitol. experimente. postşcolare. ciclu de studii.. de licenţă. procesări de resurse materiale şi informaţionale etc. grafice. îndeosebi. circuite. prin compararea rezultatelor obţinute de elevi în condiţii de muncă independentă care valorifică. Acest procedeu. de reciclare etc. -lucrările scrise semestriale / tezele. postuniversitare. valorificabilă în mod creator. Acest procedeu verifică. angajate în contextul unor examene şcolare. d)Evaluarea prin scări de apreciere reprezintă un procedeu didactic "care oferă posibilitatea distribuirii rezultatelor sau a răspunsurilor" între diferite intervale valorice. cercetări. desene. sub forma unor referate sau teme de cercetare. care solicită parcurgerea unei bibliografii apreciabile. condiţii necesare pentru realizarea unor observaţii. aplicate în cadrul anumitor discipline şcolare pentru verificarea gradului de înţelegere şi de valorificare a unor cunoştinţe şi capacităţi dobândite pe parcursul unui grup de lecţii organizate corespunzător obiectivelor specifice unor subcapitole sau capitole. c) Evaluarea prin lucrări practice reprezintă un procedeu didactic integrabil. situate între o limită inferioară şi o . schiţe. în situaţii didactice care solicită realizarea unor obiecte. poate fi realizat în trei variante operaţionale: -lucrările scrise curente / extemporalele. Evaluarea prin lucrări practice implică proiectarea unor activităţi didactice în condiţii de laborator. aplicate. integrabil în oricare metodă / strategie didactică. în special. disecţii. capacitatea elevilor de a aplica adecvat cunoştinţele şi capacităţile dobândite conform programelor de instruire. de perfecţionare etc. de regulă. aplicate pe parcursul unei activităţi didactice pentru verificarea gradului de realizare a unor obiective pedagogice concrete. demonstraţii. compuneri etc. observaţii. de regulă. modelări. experimente. cabinet şcolar. -lucrările scrise de sinteză. în cadrul metodelor bazate prioritar pe cercetare şi pe acţiune.

condiţiilor de aplicare. e) Evaluarea prin teste de cunoştinţe reprezintă un procedeu integrabil în cadrul activităţii didactice în diferite momente ale desfăşurării acesteia. există teste biometrice. în general. Calitatea scării de apreciere depinde de două elemente esenţiale: modul de ordonare şi de gradare a intervalelor valorice (foarte bine – bine – mediu –suficient – insuficient. În ambele cazuri. obiectiv şi aplicabil. Funcţionalitatea pedagogică a unui test de cunoştinţe depinde de capacitatea acestuia de a fi simultan: valid. Testele de cunoştinţe. teste sociologice.limită superioară . Pentru realizarea unui obiectiv operaţional pot fi propuşi mai mulţi itemi sau poate fi propus un singur item. în general. Elaborarea testului de cunoştinţe evidenţiază importanţa itemilor care reprezintă cele mai mici unităţi de conţinut alese în concordanţă cu obiectivele operaţionale asumate conform programei şcolare. timpului necesar pentru administrarea. Aplicabilitatea testului de cunoştinţe reprezintă capacitatea acestuia de a putea fi administrat şi valorificat în diferite condiţii pedagogice şi sociale. criteriilor etalonate pentru evaluarea rezultatelor. Acest procedeu poate fi integrat relativ uşor în cadrul oricărei metode / strategii de predareînvăţare-evaluare. Testele de cunoştinţe aplicate în cazul examenelor şcolare dobândesc statut de teste docimologice. teste psihologice. care au un caracter psihopedagogic. cotarea şi interpretarea finală a testului. Acest procedeu valorifică un ansamblu de probe standardizate la nivelul: conţinutului. relevante atât la nivelul dimensiunii sale structurale cât şi la nivelul activităţii concrete de predare-învăţare-evaluare. testele de cunoştinţe asigură elaborarea unor decizii de ameliorare – ajustare – restructurare a procesului de învăţământ. raportului dintre conţinutul-forma testului şi vârsta elevilor. Din perspectiva obiectivelor acesteia. Această capacitate evidenţiază importanţa: informaţiei testate. Testele reprezintă. orientată spre cunoaşterea globală a personalităţii. fidel. Elaborarea lor presupune valorificarea . vizează măsurarea-aprecierea unor situaţii specifice procesului de învăţământ. a activităţii didactice. un instrument al metodei experimentale. în mod special. teste pedagogice sau şcolare. modul de raportare a intervalelor valorice la situaţiile de instruire concrete.

lăsând neexploatate nu numai aspectele cele mai importante ale inteligenţei. care asigură o selecţie şcolară implicită. Funcţia acestora devine una prioritar formativă.produsele obţinute la ieşirea din sistem. practica "examenelor cu caracter selectiv" inspirate din condiţiile culturale ale secolului XIX. evaluabilă în termenii managementului pedagogic la nivelul raportului dintre resursele investite la intrarea în sistem . Perspectiva proiectării curriculare solicită o nouă modalitate de organizare a examenelor. respectiv dintre adulţi (învăţători)şi elevi (copii).calitatea procesului de învăţământ . f) Evaluarea prin examene reprezintă o modalitate de apreciere a randamentului şcolar. Dinamica relaţiei profesor – elev în procesul de învăţăţământ 1. examen extern etc. care asigură comparabilitatea globală. mai ales. realizate şi finalizate pe criterii pedagogice unitare. instituţionalizată la nivelul sistemului de învăţământ. Această nouă funcţie determină înlocuirea examenelor de admitere cu examenele de absolvire. la scară teritorială sau naţională. examen de admitere cu funcţie de selecţie explicită. XXII. proiectate. . Această critică priveşte.obiectivelor specifice ale programei şcolare. an sau ciclu şcolar. examen intern. din perspectiva tipului de examen instituţionalizat: examen parţial. de evaluare pozitivă. după modelul exersat la nivelul culturii pedagogice anglo-saxone. Critica examenelor vizează faptul că acestea "se reduc deseori la o verificare a asimilării cunoştinţelor. examen de absolvire cu funcţie de selecţie implicită. examen global. ci şi aproape toate trăsăturile personalităţii pe care o educaţie bine înţeleasă trebuie să le cultive". dintre oameni formaţi şi copii în formare. legate de "dezvoltarea unei birocraţii foarte ierarhizate". Examenele de acest tip angajează responsabilitatea directă a fiecărui profesor. asumate la nivel de trimestru. ele primesc anumite particularităţi care le caracterizează şi anume: -sunt relaţii dintre generaţiile mai vârstnice şi cele foarte tinere. în condiţiile unei munci comune şi unitare. Caracteristicile şi semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor-elev deoarece realaţiile se stabilesc în cadrul procesului de învăţământ.

în sensul că este vorba de profesori. instituţionale. instituţie de educaţie publică. persoane cu puţină experienţă. de instruire şi de educare. Astfel după funcţiile pedagogice îndeplinite pot fi: de transmitere de informaţii. Relaţiile amintite sunt dinamice. de structurare. faţă de elevi. de autoritate. situaţiile concrete. Raporturile profesor-elev trebuie să fie apropiate. care au nevoie de orientare. Dacă sunt îndeplinite în mod cuvenit. raporturi oficiale. de cunoaşterea aprofundată. -conţinutul relaţiilor este influenţat de felul în care învăţătorul îşi îndeplineşte îndatoririle faţă de elevi şi invers. de îndrumare. ca şi de sistemul relaţiilor proprii clasei de elevi. solicitudinea. atunci raporturile capătă un caracter adecvat. măsurii. -se stabilesc în şcoală. climatul psiho-ocial. -sunt considerate de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. de răspuns al elevilor la solicitările . de tactul pedagogic. raporturile capătă un caracter necorespunzător şi de nedorit. ele se îmbogăţesc şi se adâncesc permanent. pregătirea. sunt aşadar. dragostea. adică de persoane care prin statutul. Relaţiile de comunicare sunt de mai multe feluri. increderea. creată şi controlată de stat. Tipuri de relaţii în învăţământul special. cât şi a elevului. simţul de dreptate. de solicitări. care se reflectă în mod nefavorabil în restul activităţii desfăşurate în comun de profesor cu elevii. în care învăţătorul şi elevul îşi au drepturile şi obligaţiile lor. Dacă obligaţiile nu sunt îndeplinite corect. dezvoltarea personalităţii sale.-sunt asimetrice. competenţa şi experienţa lor se situează într-o postură superioară. analiza interacţiunilor din clasă a scos în evidenţă mai multe tipuri de relaţii între învăţător şi elevi. interesul faţă de elevi. oficială. Astfel se stabileşte un echilibru relaţional al exigenţelor. 2. se diversifică şi se nuanţează în raport cu înaintarea copilului în vârstă. -sunt influenţate de trăsăturile de personalitate ale profesorului. şi atunci ele vor influenţa în mod corespunzător evoluţia elevilor. care la rândul lui influenţează pozitiv atât activitatea profesorului. principiale şi corecte.

interesul şi judecata elevilor în atingerea scopurilor urmărite. trezind la elevi sentimente de aversiune faţă de profesor. memorizare şi nu pe gândire. modificare. Accentul cade în acest caz pe dirijare şi ordine. BIBLIOGRAFIE 1. În consecinţă.1995 . dar şi în limitele acordării independenţei la elevi. Relaţii de conducerea activităţii clasei. EDP. Comportamentul profesorului este lipsit de flexibilitate. de răspuns al profesorului la solicitarea elevului. pe desfăşurarea la voia întâmplării a activităţii acestuia. 2000 2. preocupat doar de receptarea acestora. faţă de modalităţile de instruire şi educare.Alexei M. rigid. Bârzea C. Asemenea relaţii sunt unidirecţionale şi conflictuale. înăbuşirea spiritului de iniţiativă. Acestea se stabilesc în limitele dirijării cu rigurozitate. de apreciere de către profesor a răspunsurilor elevilor. Biblioteca Familia. considerându-se că orice intervenţie din afara lui este resimţită de acesta ca o ameninţare. pe impunere severă şi dojenirea elevilor. de acceptare. EDP. Oradea. nu ţine seamă de experienţa.-Taxonomia învăţării. de simpatie sau antipatie.profesorului. stimularea supunerii necondiţionate. însuşirea docilă a cunoştinţelor. Babanski I.afectivă-relaţiile sale cu clasa devin traumatizante pentru elevi. de independenţă.K. În general când profesorul apare în faţa clasei doar în calitate de simplu transmiţător de informaţii. ele pot fi: -relaţii de dominare din partea învăţătorului. de reacţie. de creativitate. Bucureşti 1974 3. de exprimare a unor stări afective. receptarea pasivă a acestora. de formare a personalităţii. -reţiile îngăduitoare pun accentul pe dezvoltarea liberă a elevilor. Bucureşti. reuşind să creeze un climat de autoritate. -relaţiile democratice-presupun o atitudine nouă faţă de elev. de respingere.-Arta şi ştiinţa educaţiei.-Optimizarea procesului de învăţământ. lărgire a ceea ce s-a spus anterior. şi mai ales dacă elevii sunt de vârste mici. lipsit de orice vibraţie emoţională. Relaţiile socio-afective ne atrag atenţia că între profesor şi elevi se pot manifesta spontan sentimente de atracţie sau de respingere.

Al. Preda.-Tratat de pedagogie şcolară. Jinga I.-Pentru o teorie a instruirii. EDP. EDP. Ed. 1995 8. Bucureşti 1996 37.-Eficienţa instruirii. EDP. Ed. Ed. Cluj. Jinga I. Cluj.-Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului. EDP. Edist. Ed. Bucureşti. şi colab. Cosmovici A.Bâlbâiala.1990 35.-L`evaluation. Tipografia Universităţii 38. EDP.Geissler E. I.-Metode de învăţământ. Palmade G. Polirom. Creţu C. Cucoş C. 1996 34. Andin. Iaşi. 1988 44. Cercetări fundamentale şi aplicative. Militară. 1997 13.Boici Gherghina . Joiţa E. EDP. Bucureşti 1975 39. Bucureşti. Bucureşti. Ştiinţifice şi Eciclopedice. 1974 32. V.Modalităţi de stimulare şi ameliorare a calităţii comunicării orale şi scrise la elevii din şcoala ajutătoare. Cluj. T. N. Polirom. UBB. Iaşi. Ed. Dacia. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti.Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. 1998 12.1970 7. Iaşi. Negreţ I.Metodologia procesului demutizării.Particularităţile explorării vizuale şi ale capacităţii de orientare şi . Ştiinţifică. Bucureşti. EDP. 1990 36.-Pedagogie şi axiologie. Bucureşti. Bucureşti.-Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Bucureşti. Ed.1975 20. prevenire şi tratament. .Explorarea vizuală. 2001 23. de Katele J. Ionescu M. 1999 28. Mihăiescu V. în E.Ghiduri de evaluare pe discipline. EDP. 1975 33. Polirom. EDP. Polirom. Planchard E-Introducere în pedagogie.-Învăţarea eficientă. ştiinţifice).-Curriculum diferenţiat şi personalizat. Neacşu I. Ed. 2001 22. 1999 45. E .1994 16. Neacşu I. Ionescu M. 1988 43.Psihopedagogia specială . Ed. Pro Humanitate.G. – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficienţe mintale.Cristea S. 1978 31. EDP. Bucureşti. 1995 29. V. Iaşi. Landsherre G-evaluarea continuă a elevilor şi examenele. 2000 42.PUC. Iaşi. Bucureşti.Psihologia şcolară.-Procesul instructiv-educativ.-Instruire şi învăţare. Bucureşti 1976 41. .-Previziune şi control în procesul didactic. 1998 30. 1997 21. EDP. Iaşi 2000 27. EDP. Bucureşti. 1983 9.-Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire. Dacia. EDP. EDP. Popovici D. Bucureşti. Iucu R-Managementul şi gestiunea clasei de elevi.-Dicţionar de termeni pedagogici. 1995 17. Nicola I. 1980 10. Universitatea Bucureşti. .Deficienţa senzorială. Ed. Caraman.-Metodele pedagogice. EDP. . 2000. Pro Humanitate. Gagne R. Bucureşti. Cerghit I. . Caraman. Bruxelles. Polirom. Radu.Defectologie. EDP. 1998 5. . Cristea S.-Teoria şi metodologia obiectivelor educaţionale în "Curs de pedagogie".4. Verza (coord. 1973 18.Învăţarea eficientă.-Condiţiile învăţării.M. Preda . Ed. Bucureşti. .Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării. Potolea D.G. . EDP. 1998 15.-Demersuri creative în predare şi învăţare. Landsheere V.Evaluarea procesului de învăţământ.V. Reşiţa. Creţu C.1979 26. 1983 6. Bucureşti. Bucureşti. de-Definirea obiectivelor educaţiei. 1968 40.Psihologia succesului . Preda V. Kulcsar. Bucureşti. L. 1986 19. Obrocea. 1996 14. Călin M. 1995 25. . Boscaiu . EDP. Ed. EDP. Colecţii . Polirom. Bucureşti. Pavelcu V-Principii de docimologie. MEC-SNEE. Bucureşti.Brunner J. Ionescu M. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei.-Didactica modernă. Damaschin D. 1997 11. Cluj. T. Bucureşti. 2000 24.-Mijloace de educaţie.Psihoterapie şi psihosomatică. . Timpul. Bucureşti.

Bucureşti. 1983 62. Verza: Elemente de psihopedagogia handicapaţilor.Compendiu logopedic şcolar . Tipografia Universităţii. 2002 72. Şora . Bucureşti. Bucureşti. Nicolae. 1999 66. Şchiopu U. Bucureşti.Revista de pedagogie” nr. EDP. – Psihologia vârstelor. Verza E.Date catamnestice privind integrarea socioprofesională a deficienţilor mintali. Pufan.Psihopedagogia specială . Fundaţiei Humanitas. Ghid pentru profesori. . Stănică I. Tipografia Universităţii Bucureşti. 1982. Verza E. Şora. 1977 70. Verza E. vol. EDP. compensatorii. . . Benescu C. . EDP. Bucureşti. Fundaţiei Humanitas. C. EDP. Editura de Vest. Polirom. Vrăşmaş E. Revista de psihologie. . Stănică C.Disgrafia şi terapia ei. Şchiopu U.-Reforma conţinuturilor învăţământului-cadru metodologic. Ed. 2003 72. Tomşa Gh . . 1981 56.Probleme de surdo-psihologie.Psihologia deficienţilor mintali .2001 64.F. Verza E. EDP.structurare spaţială la debilii mintali. nr. . Verza (coord.-Evaluarea şcolară. Iaşi. 1981 63.Verza (coord.Evaluarea psihologică a deficientului mintal . EDP. Verza E. Verza E. Implicaţiile lor în activitatea didactică şi corectivă. . ed.-Televiziunea în viaţa cotidiană. 1994 71. 1980 47. Pufan. Bucureşti. 1987 46. C.. Ed. Ed. Stoica A.Implicaţii ale afectivităţii în condiţionarea conduitei la deficientul mintal şi imbecili.F. Radu I.-Experienţa didactică şi creativitate. Stanciu M. Sima . EDP.. 1972. Prognosis. 1998 68.. I. 199 57. 1997 . Bucureşti. . Bucureşti.Dislalia şi terapia ei. 48. Ed. Dacia 52. Lungu . EDP. Prohumanitate. EDP. 1987 58. Bucureşti. . în E. . – Introducere în psihopedagogia specială şi asistenţă socială.-(coord.Copii cu dificultăţi de învăţare . Verza E. . Iaşi. Ştefan M. Ungar El. Universităţii . Bucureşti.Consilierea şi orientarea în şcoală . 1979 59..Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenţii logopedice. 1981 54. Radu Gh. . Polirom.)Evaluarea curentă şi examenele. Bucureşti. Bucureşti. Bucuresti. Radu I. E.Psihologia vârstelor. şi colab. Bucureşti. Tipografia Universităţii Bucureşti. 1999 50.Didactica modernă. Cluj.Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap. Timişoara 1999 65. Lungu . ştiinţifice) Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. 1990 49. – Tratat de logopedie.. Bucureşti. Dacia. Radu Gheorghe . Ed. Nicolae. Bucureşti. Bucureşti.Dicţionar enciclopedic de psihologie. EDP. în E. Bucureşti. Strungă C. Bucureşti. 2000 73. EDP. 1979 55. Şchiopu U. Roşca M. EDP. 1998 67. I. 1995 51. 6. vol. 1. 1999 61.Particularităţile conduitei la handicapul mintal pe fondul trăsăturilor sale de specificitate . Verza E. . Ungureanu D. Ed. ştiinţifice).Program de recuperare complexă a copiilor handicapaţi Program de recuperare complexă a copiilor handicapaţi 60. . II. Silverstone R. Ed.Probleme metodice de tehnica vorbirii şi labiolectura. Ungureanu D. 1967 53. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei. 1983 69. . EDP. Ed.-Psihologia vărstelor.Educarea copiilor cu vedere slabă. Viaţa Românească .

1990 *** . Bucureşti. Bucureşti.Elemente de psihopedagogia handicapaţilor (coord şt. MEN. 1979 xxx-Normative de dotare cu mijloace de învăţământ. 1987 *** . E Verza ) . Tipografia Universităţii Bucureşti. Spiru Haret.xxx-Dicţionar de pedagogie. 1988 *** . 1983 . EDP.Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei (coordonare ştiinţifică Verza E. EDP. ).Probleme de defectologie (coord şt.Probleme de defectologie. Tipografia Universităţii Bucureşti. E Verza ) . 1993 xxx-Psihopedagogie. Verza) Bucureşti. vol. Iaşi. Ed. 1995 *** . XI (coordonare ştiinţifică E. Tipografia Universităţii Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->