Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA EDUCAŢIE
TEHNOLOGICĂ

CLASA A IV-A

INSTITUTOR : NIŢU LIZICA- ELENA


Data: 12 martie 2010
Clasa: a IV-a
Unitatea de învăţământ: Şcoala Generală Bumbeşti- Piţic
Institutor: Niţu Lizica - Elena
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Educaţie tehnologică
Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale sintetice - hârtia
Tema: Primăvară
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Obiectiv fundamental:
- utilizarea materialelor şi tehnicilor de lucru învăţate pentru obţinerea
unor produse;
- dezvoltarea capacităţii elevilor de a combina tehnici şi materiale
diferite în scopul creării peisajului de primăvară.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice materialele şi ustensilele folosite;
O2 – să stabilească tehnica de lucru prin care poate obţine un produs finit;
O3 – să aplice tehnica de lucru necesară pentru fiecare etapă în parte sau
pentru fiecare produs realizat;
O5 – să asambleze părţi componente pentru a obţine produse finite;
O4 – să evalueze critic şi autocritic lucrările la sfârşitul orei;

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, munca
independentă;
Mijloace de învăţământ: planşă suport, hârtie colorată, hârtie de
scris, hârtie glace, foarfece, lipici, CD ;
Forme de organizare: frontal, pe echipe.

Resurse: umane – 19 elevi


temporale – 45 minute
Bibliografie:
• Faliboga Violeta, Ghercu Virginia, ,,Abilităţi practice –
clasele I-IV. Ghid metodic”, 2001, Editura Axa, Botoşani
ETAPELE CONŢINUTUL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECŢIEI INSTRUCTIV-EDUCATIV
Metode şi Mijloace de Forme
procedee învăţământ de
organiza
re
Capacitatea
1. Moment ♦ Se pregătesc materialele necesare desfăşurării Conversaţia Frontal de
organizatoric în bune condiţii a orei de educaţie tehnologică. concentrare a
♦ Elevii vor fi grupaţi în 3 grupe. atenţiei

♦ Am primit o planşă de la un expeditor anonim Capacitatea


2. Captarea şi o scrisoare .(Anexa 1) Conversaţia Frontal de receptare a
atenţiei ♦ Solicit un elev să deschidă scrisoarea şi să o mesajului
citească. Planşa cu scrisorii.
♦ Se va purta o discuţie despre anotimpul scrisoarea şi
Primăvara. materialele Capacitatea
- Ce anotimp a sosit la noi în ţară? de lucru de a intui
- Care sunt lunile primăverii? materialele de
- Care sunt semnele sosirii primăverii? lucru
- Ce se întâmplă în grădini?
- Care sunt activităţile oamenilor?
- Ce sărbătorim sunt în acest anotimp?”
- Vreţi să fiţi ajutoarele Zânei pentru a
pregăti ceea ce ne-a rugat?

3.Anunţarea ♦ Astăzi, la ora de educaţie tehnologică vom Capacitatea


temei şi a încerca să realizăm lucrări deosebite pentru a Conversaţia Frontal de înţelegere
obiectivelor sărbători sosirea Primăverii folosind diferite a obiectivelor
tehnici de prelucrare a hârtiei (decupaj, lipire,
pliere, mototolire).

Capacitatea
4. Desfăşurarea ♦ Voi împărţi materialele elevilor şi voi stabili Explicaţia de receptare a
activităţii numele fiecărei grupe în funcţie de sarcina pe care etapelor de
o au îmbinând tehnicile învăţate. lucru
1. Grupa „COPACI ÎNFLORIŢI”: vor realiza Foarfece
copaci înfloriţi Lipici
DRAGI PRIETENI,

Încep această mică scrisorică prin a propune o


ghicitoare:
De cum vine ea incoace
Ne dezbracă de cojoace
Pomii ii îmbracă-n floare
Ca o zi de sărbătoare
Eu o ştiu şi tu o ştii.
Cine este dragi copii?

Da, despre primăvară este vorba! De sosirea ei vroiam să vă


aduc aminte.
De îndată ce luna martie iese din cutia de anotimpuri, soarele
încălzeşte uşor trotuarul obosit, mugurii încep să dea la iveală culori
pastelate, strada miroase a ghiocei, iar păsărelele iubăreţe cântă pe crengile
copacilor. E primăvară. Şi pentru că toţi o simţim, vă recomand să participaţi
la crearea unei atmosfere primăvăratice prin realizarea unui peisaj de
primăvară.
Eu ştiu că voi sunteţi foarte talentaţi . V-am trimis o planşa suport pe
care să aşezaţi ce aţi învăţat astfel încât să realizaţi un peisaj de primăvară
foarte frumos.
Sunt sigură că veţi realiza lucrări deosebite.

Cu drag, a voastră prietenă,


Zâna Primăverii