Studiu de Caz-CP

ALTE DOCUMENTE Stocuri Contabilitatea financiara MONOGRAFIE CONTABILA PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA CONTABILITATEA CA SISTEM

INFORMATIONAL Deontologia expertului contabil GRILA BAZELE CONTABILITATII Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar IESIRI EGALITATI CONTABILE Contabilitatea capitalului social

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

þÿ

Cautare

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto. Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei. Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor. Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura: • • • • • • întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii; înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului; întocmirea bilantului contabil; controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale; Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate: 1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor; 2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

). documente de sinteza si raportare contabila si financiar. furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii. bon. prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor. etc. • • documente de evidenta si prelucrare contabila. documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare. materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral. se utilizeaza: • • documentele primare întocmite în unitatile de desfacere. sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli. Din categoria documentelor justificative. În legatura cu contabilitatea interna de gestiune. sunt utilizate trei categorii de documente contabile: • documentele justificative. aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate. Ca elemente generale. se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana. compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul. cuprind: • denumirea documentului (factura.În cadrul societatii comerciale. În cadrul societatii comerciale. chitanta. contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor. contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric. se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate: • • • • • • contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte. documentele primare întocmite de societate. se pot determina lunar. pe destinatii si de calculatie a costurilor.fiscale. distinct pe fiecare operatiune. . contabilitatea clientilor.

Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative. În cazul operatiunilor multiple. În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica. • pentru mijloacele banesti si decontari. si dupa caz. felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice. Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de . semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii. potrivit legii. societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal. are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate. dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator. Societatea comerciala. ordine de deplasare (tipizate). potrivit posturilor din bilantul contabil. de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate. chitante. data si locul întocmirii. semnatura persoanelor implicate. În registrul-inventar. Între documentele justificative principale utilizate mentionam: • notele de receptie si constatare de diferente (tipizate). • pentru salarii si alte drepturi de personal.• • • • • numarul de ordine. state de salarii. facturi (tipizate). • avizele de însotire a marfurilor (tipizate). grupate dupa natura lor. • bonurile de cosum (tipizate). inventariate. liste de avans chenzinal. aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate. registrul-inventar si registrul Cartea Mare. chitante fiscale. se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv.

inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant. se utilizeaza inregistrarile contabile în forma „maestru-sah”. In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal. a 1.800 lei. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare.200 parti sociale.800 lei divizat în 11.1. 4. fiind dezvoltata pe conturi corespondente.2.Operatii privind capitalul social 4. Este utilizat registrulinventar tipizat. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4.5 lei/ parte sociala.2.800 .2. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4. atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic. pentru care s-au acordat 3. În cadrul societatii comerciale. Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului.1.200 parti sociale. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 „Decontari cu asociatii Privind capitalul” nevarsat” = 1011 „Capital subscris 16.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4.1. asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare.

Majorarea capitalului social A.1.2.200 212 „Constructii” 4.2. .800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 12.000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 „Conturi la banci în lei”= 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 4.800 4. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.000 5121 „Conturi la banci în lei” 7.b) varsarea capitalului: % = 456 „ Decontari cu asociatii privind capitalul” 12.800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 4.

500 456„Decontari cu asociatii = 1011„Capital subscris nevarsat” 7.5 lei. a) subscrierea partilor sociale: 5.500 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 ”Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 7. a) subscrierea aportului în natura: 456 ”Decontari cu asociatii = 1011 „Capital subscris nevarsat” 2.000 privind capitalul” . care se vor achita ulterior în numerar.Administratorul societatii. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura.000 lei.000 parti sociale cu valoare nominala de 1.000 * 1.5 = 7.500 B.500 privind capitalul” b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 ”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 7. Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.

352 4.3.1. Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151. 117 „Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris varsat” 151.000 D. . Diminuarea capitalului social A.000 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 ”Capital subscris varsat” 2. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1. 105 „Rezerve din reevaluare”= 1012 „Capital subscris varsat” 1.2.b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 „Mijloace de transport” = 456 “Decontari cu asociatii 2.000 lei. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi.000 C. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului.352 lei.

a) rascumpararea partilor sociale: 502 ”Actiuni proprii” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 6.000 parti sociale cu pretul de 1. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social. care ulterior vor fi anulate. 1012 „Capital subscris varsat” = 117 ”Rezultatul reportat” 178. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale.8 lei bucata.5 lei. În vederea reducerii capitalului social.500 .750 768 “Alte venituri financiare” C.500 parti sociale cu pretul de 4. ulterior le anuleaza. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei. pe care.5 lei bucata.750 b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 „Capital subscris varsat” = % 502 “Actiuni proprii” 6.602 B. societatea rascumpara cu numerar 1.Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178. pe care ulterior le anuleaza. a) achizitionarea partilor sociale: 750 7.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. societatea rascumpara cu numerar 1.

800 b) anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 „Actiuni proprii” 1012 „Capital subscris varsat” 1. a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 2.2.800 4.000 b) înregistrarea diminuarii capitalului social.2. Primele de emisiune .2.500 668 „Alte cheltuieli financiare” D.1. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2. Operatii privind primele legate de capital 4. dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 „Capital subscris varsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 2.502 “Actiuni proprii” = 5311 “Conturi la banci în lei” 1.2.000 lei.000 500 1.

000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1. Primele de fuziune În urma fuziunii. a) emisiunea partilor sociale: 456”Decontari cu asociatii = % privind capitalul” 1.2. societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.2.100 1041 “Prime de emisiune” b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 1.3 lei si valoarea nominala de 1.Se emit 1.300 4.1 lei.2.100 d) încorporarea primei în capitalul social: 1041” Prime de emisiune” = 1012 ”Capital subscris varsat” 200 200 1011 “Capital subscris nevarsat” 1. care se încaseaza în numerar. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.000 lei si . Ulterior.300 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 ”Capital subsris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 1.

2.3. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4.000 privind capitalul” c) regularizarea capitalului: 1011 = 1012 4.000 lei.500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4.disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.000 2.500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 „Decontari cu asociatii = 4.2. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.000 500 % 1011 ”Capital subscris nevarsat” 5.500 1042 „Prime de emisiune” b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 2131 5121 5. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5.000 3. Primele de aport .000 – 4.500 lei prime de fuziune: 5.

000 = 6.000 – 2. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.000 lei.000 – 6.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 9. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.500 lei.000 . a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 8.3. a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2. care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare.000 = 3. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.000 de lei.2. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8. În exercitiul financiar 2007.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2.000 lei 2131 = 105 3.000 lei.000 200 1011 1.000 lei.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9.000 lei. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.

000 lei).2.100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.500 = .000 lei 2131 = 2813 1.10.4.100 4.000 – 7. Operatii privind rezervele .500) = 6.500 lei.000 * (9. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.000 * (9.000) = 3.400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 12000 – (3000 + 1500) = 7.000/ 7.2.000 – 2.000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.000 * (4.000) = 12.000/ 6.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.000/ 6.500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 4.600 3.500 * (4.500) = 2.000 lei): % 105 6588 2813 = 2131 5. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.000 = 1. 2006 (3.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.000 500 2.500 = .000/ 7.400 – 4.3.

în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142. cheltuieli efectuate: 1. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale.109 4.1. venituri obtinute: 1.042 lei.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent.306.2. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2.4.5 lei/ parte social.2.4. b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7. În exercitiul urmator. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1.448.000 lei 502 = 5311 1. rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: .217 lei.4.800 lei. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.175 lei.2.109 lei. Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16. la pretul de 2 lei/ parte sociala.

000 4. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1.4.3.250 250 502 1. Rezerve statutare sau contractuale Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei: 129 = 1063 100 b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei: 117 = 1063 200 c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1063 = 121 400 d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1063 = 121 500 e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei: 1063 = 1012 600 446 = 5121 30 .5311 = % 7642 1.000 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii.2.

Operatii privind rezultatul reportat 4.2.1.4. Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei: 129 = 1068 100 b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei: 117 = 1068 200 c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.4.000 lei: 1041 = 1068 1.2.6.6.000 d) Se încorporeaza în alte rezerve.2. rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei: 105 = 1068 500 e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1068 = 121 400 f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1068 = 121 500 g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei: 1068 = 1012 600 4.4. Pierderea reportata .

200 lei : 121 = 117 1.000 lei plus TVA. Operatii privind subventiile pentru investitii SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3.6.2.2.a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei: 129 = 117 100 b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei: 1061 = 117 80 c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5. Profitul reportat Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei: 117 = 1012 500 4.2. .000 lei pentru procurarea unui utilaj. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.7. se achita factura prin banca.200 d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei: 117 = 121 50 e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei: 117 = 1063 300 4. care nu a fost înca repartizat de 1.

000/ 60 luni = 83 6811 = 2813 83 f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50 131 = 7584 50 .000 950 d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari: 404 = 5121 5.000 b) Primirea subventiei: 5121 = 445 3.000 c) Achizitionarea utilajului: % 2131 4426 = 404 5.a) Înregistrarea subventiei de primit: 445 = 131 3.950 5.950 e) Amortizarea lunara a utilajului: 5.

„Contabilitatea financiara în noul sistem contabil”( vol I). maririi si micsorarii capitalurilor. 3.BIBLIOGRAFIE 1. Babaita V. a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii.„Manalul expertului contabil” Editura Agora. Propuneri Concluzii Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei.. . . A. Petrut.. E. împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile.„Contabilitatea finaciara” ... Feleaga. V. N. Rotila. 1996 2. . Epuran. I. 2000 Concluzii generale. Editura de Vest. Ionascu. Drehuta. M..

asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. aport în numerar. • caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL. . a aportului la capitalul social pe titulari – persoane fizice sau juridice aportatoare. protectia si cresterea marimii capitalului social. societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt: • • • • • dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale. • forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata). valorificarea capitalului prin plasamente rentabile. În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici: • tipul de societate (comerciala). dubla crestere simultana de capital).Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental. delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale. Propuneri M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful