ALTE DOCUMENTE Stocuri Contabilitatea financiara MONOGRAFIE CONTABILA PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA CONTABILITATEA CA SISTEM

INFORMATIONAL Deontologia expertului contabil GRILA BAZELE CONTABILITATII Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar IESIRI EGALITATI CONTABILE Contabilitatea capitalului social

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

þÿ

Cautare

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto. Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei. Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor. Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura: • • • • • • întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii; înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului; întocmirea bilantului contabil; controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale; Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate: 1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor; 2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

distinct pe fiecare operatiune.fiscale. În legatura cu contabilitatea interna de gestiune. se utilizeaza: • • documentele primare întocmite în unitatile de desfacere. documentele primare întocmite de societate. furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii. se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana. bon. se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate: • • • • • • contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte. prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice. contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric. . Ca elemente generale. chitanta. Din categoria documentelor justificative.În cadrul societatii comerciale. etc. documente de sinteza si raportare contabila si financiar. În cadrul societatii comerciale. contabilitatea clientilor. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor. sunt utilizate trei categorii de documente contabile: • documentele justificative. documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare.). pe destinatii si de calculatie a costurilor. materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral. aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate. se pot determina lunar. • • documente de evidenta si prelucrare contabila. sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli. cuprind: • denumirea documentului (factura. compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul. contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor.

În cazul operatiunilor multiple. potrivit posturilor din bilantul contabil. aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate. inventariate. dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. • avizele de însotire a marfurilor (tipizate). registrul-inventar si registrul Cartea Mare.• • • • • numarul de ordine. Între documentele justificative principale utilizate mentionam: • notele de receptie si constatare de diferente (tipizate). semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii. • bonurile de cosum (tipizate). felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice. chitante. facturi (tipizate). Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de . are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate. semnatura persoanelor implicate. Societatea comerciala. potrivit legii. operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator. ordine de deplasare (tipizate). Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative. • pentru mijloacele banesti si decontari. În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica. state de salarii. societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal. chitante fiscale. • pentru salarii si alte drepturi de personal. grupate dupa natura lor. În registrul-inventar. si dupa caz. liste de avans chenzinal. se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv. data si locul întocmirii. de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate.

Este utilizat registrulinventar tipizat.800 .1.800 lei divizat în 11. pentru care s-au acordat 3.1. Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4.2. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare. asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile.inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant.1. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16.200 parti sociale. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 „Decontari cu asociatii Privind capitalul” nevarsat” = 1011 „Capital subscris 16. În cadrul societatii comerciale.2. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare.Operatii privind capitalul social 4.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4. In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal.2. a 1. 4.200 parti sociale. atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic.5 lei/ parte sociala. se utilizeaza inregistrarile contabile în forma „maestru-sah”. fiind dezvoltata pe conturi corespondente.800 lei.

2. Majorarea capitalului social A.800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 4.b) varsarea capitalului: % = 456 „ Decontari cu asociatii privind capitalul” 12.800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 12.2.800 4. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.1. .000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 „Conturi la banci în lei”= 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 4.200 212 „Constructii” 4.000 5121 „Conturi la banci în lei” 7.

Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.500 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 ”Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 7.5 lei. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura.000 lei. care se vor achita ulterior în numerar.000 parti sociale cu valoare nominala de 1.000 * 1.500 privind capitalul” b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 ”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 7. a) subscrierea partilor sociale: 5.500 456„Decontari cu asociatii = 1011„Capital subscris nevarsat” 7.500 B.000 privind capitalul” .Administratorul societatii. a) subscrierea aportului în natura: 456 ”Decontari cu asociatii = 1011 „Capital subscris nevarsat” 2.5 = 7. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.

105 „Rezerve din reevaluare”= 1012 „Capital subscris varsat” 1. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului.352 lei. .2. 117 „Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris varsat” 151. Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151.000 D.352 4.3.000 lei.000 C. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1. Diminuarea capitalului social A. Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi.b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 „Mijloace de transport” = 456 “Decontari cu asociatii 2.1.000 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 ”Capital subscris varsat” 2.

Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178. a) rascumpararea partilor sociale: 502 ”Actiuni proprii” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 6. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale.602 B.750 b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 „Capital subscris varsat” = % 502 “Actiuni proprii” 6.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. 1012 „Capital subscris varsat” = 117 ”Rezultatul reportat” 178.000 parti sociale cu pretul de 1. care ulterior vor fi anulate. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei.500 parti sociale cu pretul de 4. ulterior le anuleaza.500 . a) achizitionarea partilor sociale: 750 7. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1. În vederea reducerii capitalului social. societatea rascumpara cu numerar 1. pe care.5 lei.750 768 “Alte venituri financiare” C.8 lei bucata. societatea rascumpara cu numerar 1.5 lei bucata. pe care ulterior le anuleaza.

500 668 „Alte cheltuieli financiare” D.1. dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 „Capital subscris varsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 2.000 500 1.2.502 “Actiuni proprii” = 5311 “Conturi la banci în lei” 1.800 b) anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 „Actiuni proprii” 1012 „Capital subscris varsat” 1. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2.2. a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 2.000 b) înregistrarea diminuarii capitalului social.800 4. Operatii privind primele legate de capital 4.2.000 lei.2. Primele de emisiune .

societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.300 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 ”Capital subsris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 1.2. care se încaseaza în numerar. Primele de fuziune În urma fuziunii. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1.2.Se emit 1.1 lei.000 lei si . a) emisiunea partilor sociale: 456”Decontari cu asociatii = % privind capitalul” 1.100 d) încorporarea primei în capitalul social: 1041” Prime de emisiune” = 1012 ”Capital subscris varsat” 200 200 1011 “Capital subscris nevarsat” 1.100 1041 “Prime de emisiune” b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 1.300 4. Ulterior.2.3 lei si valoarea nominala de 1.

Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.500 lei prime de fuziune: 5.500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4. Primele de aport .000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.500 1042 „Prime de emisiune” b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 2131 5121 5.3.000 500 % 1011 ”Capital subscris nevarsat” 5.500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 „Decontari cu asociatii = 4.2.000 privind capitalul” c) regularizarea capitalului: 1011 = 1012 4.000 3. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5.000 2.000 lei.2.000 – 4.

3.000 lei. a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4.000 lei 2131 = 105 3.500 lei.000 – 2.000 = 3.000 = 6.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2.000 de lei. care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.2.000 lei.000 . a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 8.000 lei. În exercitiul financiar 2007. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 9. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9.000 – 6. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.000 200 1011 1. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.000 lei.

000) = 12. 2006 (3.000 * (9.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.000 * (9.400 – 4.500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 4.000/ 7.10.100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 12000 – (3000 + 1500) = 7.000 – 2.000 = 1.000/ 6.2.000 500 2.400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.2.000/ 7.000) = 3.000 lei 2131 = 2813 1.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.500 = .000 lei): % 105 6588 2813 = 2131 5.000 * (4.000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.000/ 6.400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5. Operatii privind rezervele .4.500 lei.3.500 = .500 * (4.000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.500) = 2.500) = 6. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.000 lei).000 – 7.600 3.100 4.

Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16. la pretul de 2 lei/ parte sociala. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.5 lei/ parte social.800 lei.175 lei.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent. în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.1. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142.217 lei.109 4.2.042 lei. În exercitiul urmator. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2. b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: .4.4.2.2. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale. cheltuieli efectuate: 1.000 lei 502 = 5311 1. venituri obtinute: 1. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.4.109 lei.448.306.

Rezerve statutare sau contractuale Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei: 129 = 1063 100 b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei: 117 = 1063 200 c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1063 = 121 400 d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1063 = 121 500 e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei: 1063 = 1012 600 446 = 5121 30 .4.000 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii.3.000 4.5311 = % 7642 1. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1.250 250 502 1.2.

2.1.4. Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei: 129 = 1068 100 b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei: 117 = 1068 200 c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.000 d) Se încorporeaza în alte rezerve.2.2.4. rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei: 105 = 1068 500 e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1068 = 121 400 f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1068 = 121 500 g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei: 1068 = 1012 600 4.4. Pierderea reportata . Operatii privind rezultatul reportat 4.6.000 lei: 1041 = 1068 1.6.

care nu a fost înca repartizat de 1.2. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5. Operatii privind subventiile pentru investitii SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.7.2.000 lei plus TVA. Profitul reportat Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei: 117 = 1012 500 4.a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei: 129 = 117 100 b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei: 1061 = 117 80 c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent.000 lei pentru procurarea unui utilaj. . se achita factura prin banca.200 d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei: 117 = 121 50 e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei: 117 = 1063 300 4.2.200 lei : 121 = 117 1.6.

000 950 d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari: 404 = 5121 5.a) Înregistrarea subventiei de primit: 445 = 131 3.000 c) Achizitionarea utilajului: % 2131 4426 = 404 5.950 e) Amortizarea lunara a utilajului: 5.000 b) Primirea subventiei: 5121 = 445 3.950 5.000/ 60 luni = 83 6811 = 2813 83 f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50 131 = 7584 50 .

.. 3. împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile. E. Rotila. Drehuta. Ionascu.„Contabilitatea financiara în noul sistem contabil”( vol I).. M. Epuran. 2000 Concluzii generale. Babaita V. . I. N. V. Editura de Vest. Propuneri Concluzii Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei... maririi si micsorarii capitalurilor.„Contabilitatea finaciara” .BIBLIOGRAFIE 1. Petrut. A. . 1996 2. Feleaga.„Manalul expertului contabil” Editura Agora. a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii. .

În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici: • tipul de societate (comerciala). dubla crestere simultana de capital). valorificarea capitalului prin plasamente rentabile. Propuneri M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile.Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental. societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt: • • • • • dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale. aport în numerar. a aportului la capitalul social pe titulari – persoane fizice sau juridice aportatoare. delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale. • forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata). . protectia si cresterea marimii capitalului social. • caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura. asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL.