P. 1
Studiu de Caz-CP

Studiu de Caz-CP

|Views: 77|Likes:
Published by Viorica Oprita

More info:

Published by: Viorica Oprita on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

ALTE DOCUMENTE Stocuri Contabilitatea financiara MONOGRAFIE CONTABILA PROIECT PENTRU OBTINEREA ATESTATULUI DE COMPETENTA PROFESIONALA CONTABILITATEA CA SISTEM

INFORMATIONAL Deontologia expertului contabil GRILA BAZELE CONTABILITATII Standardul International de Contabilitate 7 Situatiile fluxurilor de numerar IESIRI EGALITATI CONTABILE Contabilitatea capitalului social

Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii
4.1. Prezentarea generala a societatii
Societatea comerciala INEDIT TRANS AUTO S.R.L. are sediul în, B-dul Bucurestii Noi, nr. 40, Bl. PA, Ap. 3, sector 1, Bucuresti. Este constituita în forma juridica de societate cu raspundere limitata, cu capital social integral privat.

þÿ

Cautare

Societatea comerciala este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5468/2004. Are cuprinse în obiectul de activitate, conform actului constitutiv, activitati din domeniul productiei, comertului, prestari de servicii, însa obiectul principal de activitate îl constituie reparatiile auto. Capitalul social al societatii comerciale INEDIT TRANS AUTO S.R.L. este de 16.800 ron, respectiv 8400 parti sociale în valoare de 2 lei, detinute de un singur asociat care este si administrator. Administratorul aproba anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si hotaraste repartizarea profitului realizat anual. Societatea comerciala are un numar de 31 salariati cu contracte de munca cu durata nedeterminata.

Conform bilantului contabil pe anul 2007, societatea comerciala a realizat venituri totale de 212772,57 lei, venituri din exploatare de 212729,82 lei, venituri financiare de 42,75 lei, în conditiile în care, la capitolul cheltuieli s-a realizat 197038,46 lei. Compartimentul contabilitate are 4 salariati. Conform legii, în cadrul societatii comerciale, contabilitatea este condusa în partida dubla, se întocmeste bilantul contabil cu toate componentele dupa modelele elaborate de Ministerul Finantelor. Prin modul de organizare a contabilitatii, în cadrul societatii se asigura: • • • • • • întocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care afecteaza patrimoniul societatii; înregistrarea în contabilitate a operatiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului; întocmirea bilantului contabil; controlul tuturor operatiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor societatii comerciale; Organizarea contabila se realizeaza pe doua coordonate: 1. Contabilitatea generala sau financiara, care are drept obiectiv circuitul patrimonial al societatii luat în totalitate si structuralitatea sa ca entitate gestionara. Scopul sau este acela de a determina situatia patrimoniului sub forma echilibrului care trebuie asigurat, concomitent cu rezultatul global al exercitiului, bazat pe gruparea si apoi decontarea cheltuielilor si a veniturilor în functie de natura lor; 2. Contabilitatea de gestiune, care are drept obiectiv evidenta, calculul, analiza si controlul costurilor si al rezultatelor analitice prin prisma componentelor activitatilor consumatoare de resurse si producatoare de rezultate: pe feluri de produse, pe subdiviziuni organizatorice interne, componente ale societatii. Criteriul folosit pentru delimitarea cheltuielilor si rezultatelor este cel al destinatiei si functiei lor.

sunt utilizate atât conturi de venituri si rezultate analitice corespunzatoare cât si conturi de cheltuieli. compatibile cu cheltuielile pe care le-au generat de asa maniera încât rezultatele financiare si profitul.). documentele primare întocmite de societate. prin care se evidentiaza efectuarea ca atare a operatiunilor economice. cuprind: • denumirea documentului (factura. contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric. materialele de natura obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata se înregistreaza pe cheltuieli integral. se cuvine a fi subliniate urmatoarele aspecte constatate: • • • • • • contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta în parte.fiscale. contabilitatea clientilor.În cadrul societatii comerciale. sunt utilizate trei categorii de documente contabile: • documentele justificative. Din categoria documentelor justificative. se pot determina lunar. furnizorilor si a celorlalte creante si obligatii. pe destinatii si de calculatie a costurilor. Ca elemente generale. etc. aceste documente formând majoritatea în totalul documentelor utilizate. . • • documente de evidenta si prelucrare contabila. contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura lor. bon. În cadrul societatii comerciale. documentele centralizatoare întocmite pe baza documentelor primare. se tine pe categorii precum si pe fiecare persoana. În legatura cu contabilitatea interna de gestiune. contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura lor. se utilizeaza: • • documentele primare întocmite în unitatile de desfacere. chitanta. distinct pe fiecare operatiune. documente de sinteza si raportare contabila si financiar.

grupate dupa natura lor. chitante fiscale. semnatura persoanelor implicate. În registrul-jurnal sunt înregistrate operatiunile patrimoniale în ordinea lor cronologica. • avizele de însotire a marfurilor (tipizate). potrivit legii. state de salarii.• • • • • numarul de ordine. chitante. societatea comerciala utilizeaza urmatoarele registre contabile: registru-jurnal. ordine de deplasare (tipizate). • pentru mijloacele banesti si decontari. În cazul operatiunilor multiple. Între documentele justificative principale utilizate mentionam: • notele de receptie si constatare de diferente (tipizate). Societatea comerciala. facturi (tipizate). se înregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv. potrivit posturilor din bilantul contabil. felul operatiunii cu indicarea elementelor cantitative si valorice. aprobarea si confirmarea datelor de catre persoanele abilitate. operatiunile se recapituleaza si într-un document centralizator. inventariate. liste de avans chenzinal. • pentru salarii si alte drepturi de personal. Pentru prelucrarea informatiilor cuprinse in documentele justificative. registrul-inventar si registrul Cartea Mare. data si locul întocmirii. si dupa caz. • bonurile de cosum (tipizate). semnatura de autorizare prin control a legalitatii operatiunii. are organizata arhiva pentru pastrarea documetelor în limitele termenelor prevazute de lege astfel încât este asigurat oricând accesul retroactiv si controlul activitatii desfasurate. dupa data întocmirii documentelor sau intrarii lor în unitate. de aceeasi natura privind acelasi loc de activitate. În registrul-inventar. Elementele patrimoniale din registrul-inventar au la baza listele de .

Balanta de verificare serveste la întocmirea bilantului. se utilizeaza inregistrarile contabile în forma „maestru-sah”.800 .2.5 lei/ parte sociala. Studiu de caz privind contabilitatea capitalurilor proprii la SC Inedit Trans Auto SRL 4.800 lei.800 lei divizat în 11.800 parti sociale si s-au adus aporturi în natura sub forma unui depozit evaluat la suma de 4.inventariere ori alte documente ce stau la baza posturilor din bilant.2.Operatii privind capitalul social 4.1.200 parti sociale.1. În cadrul societatii comerciale. atât rulajul debitor cât si rulajul creditor al fiecarui cont sintetic.2. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 4. a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive: 456 „Decontari cu asociatii Privind capitalul” nevarsat” = 1011 „Capital subscris 16. asigurându-se controlul operativ încrucisat al operatiunilor contabile. In registrul Cartea Mare sunt înscrise lunar înregisrarile care s-au efectuat în registrul-jurnal. a 1.200 parti sociale. Restul capitalului s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare. pentru care s-au acordat 3. 4. Constituirea capitalului social SC Inedit Trans Auto SRL s-a constituit sub forma unei societati cu raspundere limitata cu un capital subscris de 16.1. fiind dezvoltata pe conturi corespondente. Registrul sta la baza întocmirii balantei de verificare lunare. Este utilizat registrulinventar tipizat.

800 e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 4. Majorarea capitalului social A.000 d) varsarea ulterioara a capitalului: 5121 „Conturi la banci în lei”= 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 4.800 4.2. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.000 5121 „Conturi la banci în lei” 7.200 212 „Constructii” 4.b) varsarea capitalului: % = 456 „ Decontari cu asociatii privind capitalul” 12.1.800 c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 12.2. .

500 privind capitalul” b) efectuarea varsamintelor de catre asociat: 5311 ”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 7. care este si asociat unic hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui pachet de 5.500 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat: 1011 ”Capital subscris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 7. Majorarea capitalului social prin aporturi în natura. a) subscrierea aportului în natura: 456 ”Decontari cu asociatii = 1011 „Capital subscris nevarsat” 2.000 privind capitalul” .5 lei. a) subscrierea partilor sociale: 5.Administratorul societatii.000 * 1.000 lei.000 parti sociale cu valoare nominala de 1. care se vor achita ulterior în numerar. Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui aport în natura concretizat într-un utilaj evaluat la 2.5 = 7.500 B.500 456„Decontari cu asociatii = 1011„Capital subscris nevarsat” 7.

Diminuarea capitalului social în vederea acoperirii unei pierderi.2. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului. 117 „Rezultatul reportat” = 1012 „Capital subscris varsat” 151. Administratorul hotaraste încorporarea profitului reportat în suma de 151. Diminuarea capitalului social A.352 4.000 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 „Capital subscris nevarsat” = 1012 ”Capital subscris varsat” 2.1.b) intrarea în patrimoniu a aportului subscris: 2133 „Mijloace de transport” = 456 “Decontari cu asociatii 2.000 C.352 lei. 105 „Rezerve din reevaluare”= 1012 „Capital subscris varsat” 1.000 lei. Majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve Administratorul hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve de 1.000 D.3. .

500 .500 parti sociale cu pretul de 4.Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 178.602 B. 1012 „Capital subscris varsat” = 117 ”Rezultatul reportat” 178. Valoarea nominala a partilor sociale este de 1.000 parti sociale cu pretul de 1.750 768 “Alte venituri financiare” C. societatea rascumpara cu numerar 1. a) rascumpararea partilor sociale: 502 ”Actiuni proprii” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 6.5 lei. ulterior le anuleaza. pe care.602 lei în vederea acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de partlori sociale. Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar: În vederea reducerii capitalului social. pe care ulterior le anuleaza. care ulterior vor fi anulate. a) achizitionarea partilor sociale: 750 7.5 lei bucata. În vederea reducerii capitalului social. Valoarea nominala a actiunilor este de 5 lei.8 lei bucata. societatea rascumpara cu numerar 1.750 b) anularea partilor sociale rascumparate: 1012 „Capital subscris varsat” = % 502 “Actiuni proprii” 6.

2.2.800 b) anularea partilor sociale rascumparate: % = 502 „Actiuni proprii” 1012 „Capital subscris varsat” 1.500 668 „Alte cheltuieli financiare” D. Operatii privind primele legate de capital 4.502 “Actiuni proprii” = 5311 “Conturi la banci în lei” 1. Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat: Un asociat se retrage din afacere si i se restituie contravaloarea aportului social în suma de 2. a) suma achitata asociatului care se retrage: 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” = 5311 ”Conturi la banci în lei” 2. Primele de emisiune .1.2. dupa finalizarea formalitatilor juridice privind diminuarea capitalului social: 1012 „Capital subscris varsat” = 456 “Decontari cu asociatii privind capitalul” 2.000 b) înregistrarea diminuarii capitalului social.800 4.000 500 1.000 lei.2.

000 lei si .100 1041 “Prime de emisiune” b) se încaseaza în numerar valoarea partilor sociale: 5311”Conturi la banci în lei” = 456 „Decontari cu asociatii 1.300 4. care se încaseaza în numerar.2.2. Primele de fuziune În urma fuziunii.000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 1. primele de emisiune se încorporeaza în capitalul social.1 lei.Se emit 1.100 d) încorporarea primei în capitalul social: 1041” Prime de emisiune” = 1012 ”Capital subscris varsat” 200 200 1011 “Capital subscris nevarsat” 1. societatea comerciala absorbanta SC Inedit Trans Auto SRL preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3. Ulterior.3 lei si valoarea nominala de 1. a) emisiunea partilor sociale: 456”Decontari cu asociatii = % privind capitalul” 1.300 privind capitalul” c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 1011 ”Capital subsris nevarsat” = 1012 „Capital subscris varsat” 1.2.

500 = 500 lei a) subscrierea capitalului: 456 „Decontari cu asociatii = 4.500 d) integrarea primelor în capitalul social: 1042 = 1012 500 4. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4500 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.000 lei valoarea nominala a partilor sociale: 4.000 privind capitalul” c) regularizarea capitalului: 1011 = 1012 4.2.000 lei. • • • valoarea contabila a activelor preluate: 5.000 3.000 2.500 1042 „Prime de emisiune” b) preluarea activelor aduse prin fuziune: % = 456 2131 5121 5.000 – 4.500 lei prime de fuziune: 5.3. Primele de aport .2.000 500 % 1011 ”Capital subscris nevarsat” 5.

Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 8.Societatea SC Inedit Trans Auto SRL hotaraste majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2. a) Înregistrari contabile în exercitiul 2006: • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 8. tinându-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.000 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 9. care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea a 100 lei fiecare.000 200 1011 1.000 de lei. amortizarea calculata între cele doua reevaluari fiind de 1.3.800 b) depunerea capitalului subscris: 2131 = 456 2.000 lei. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 4.000 lei.000 = 3.000 lei.000 lei. Operatii privind rezervele din reevaluare In exercitiul financiar 2006 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 9.000 – 6.000 lei 2131 = 105 3.000 = 6.000 c) încorporarea primelor la alte rezerve: 1043 = 1068 200 4.500 lei. iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale) este de 2.000 .2. a) subscrierea capitalului: 456 = % 1043 2. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezerve.000 – 2. În exercitiul financiar 2007.

500 = .500 lei rezerva din reevaluare = valoarea justa – valoarea contabila neta = 4.400 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2.000/ 6.000 = 1.100 4.000 lei diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.000/ 7.500 = .000/ 6.100 lei În acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.000 * (4. 2006 (3.000 * (9.000 lei).000 – 2.500 lei.000 * (9.000 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 2.400 – 4.500 * (4. iar diferenta ramasa neacoperita se înregistreaza ca o cheltuiala (5.000 lei): % 105 6588 2813 = 2131 5.000) = 12.500) = 2.400 lei amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 4.000/ 7.2.• • • valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 8.4.000 lei 2131 = 2813 1.500 lei valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 12.600 3.3. întrucât valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decât valoarea contabila neta cu 3.500) = 6.000 500 2.000 – 7. Operatii privind rezervele .10.2.000 b) Înregistrari contabile în exercitiul 2007: • • • • • valoarea contabila neta = valoarea contabila – amortizarea calculata = 12000 – (3000 + 1500) = 7. Acest minus din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare va fi acoperit partial din plusul din reevaluare stabilit la data de 31.000) = 3.

2. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.000 b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent. În exercitiul urmator. Rezerve legale SC Inedit Trans Auto SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evideta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar: • • • capital social: 16.4. a) Se calculeaza: • • profitul brut: 142.2.306.4. în suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 129 = 1062 1.1. partile sociale se revând în numerar la pretul de 2. la pretul de 2 lei/ parte sociala.217 lei. Rezerve pentru actiuni proprii Administratorul hotaraste rascumpararea a 500 parti sociale. cheltuieli efectuate: 1.2. a) Rascumpararea în numerar a partilor sociale: 500 * 2 = 1. rezervele legale repartizate din profitul brut: 7.5 lei/ parte social.109 lei.109 4. venituri obtinute: 1.042 lei.800 lei.175 lei. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor.000 c) Vânzarea în numerar a partilor sociale: .448. b) Formula contabila privind repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut: 129 = 1061 7.000 lei 502 = 5311 1.4.

000 d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii.3.000 4.5311 = % 7642 1.2. prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 1062 = 117 1.4. Rezerve statutare sau contractuale Se înregistreaza în contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare în suma de 100 lei: 129 = 1063 100 b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare în suma de 200 lei: 117 = 1063 200 c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1063 = 121 400 d) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1063 = 121 500 e) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în suma de 600 lei: 1063 = 1012 600 446 = 5121 30 .250 250 502 1.

2.6.6.1.2. rezerve din reevaluare în valoare de 500 lei: 105 = 1068 500 e) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent în suma de 400 lei: 1068 = 121 400 f) Se utilizeaza alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 500 lei: 1068 = 121 500 g) Se majoreaza capitalul social prin încorporarea altor rezerve în suma de 600 lei: 1068 = 1012 600 4.000 lei: 1041 = 1068 1. Pierderea reportata .2. Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve în suma de 100 lei: 129 = 1068 100 b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve în suma de 200 lei: 117 = 1068 200 c) Se transfera la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.4.4.4.000 d) Se încorporeaza în alte rezerve. Operatii privind rezultatul reportat 4.

200 lei : 121 = 117 1. care nu a fost înca repartizat de 1. Dupa achizitionarea utilajului în valoare de 5.6.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Operatii privind subventiile pentru investitii SC Inedit Trans Auto SRL primeste în contul bancar o subventie de 3.2.200 d) Se reporteaza pierderea contabila realizata în exercitiul precedent de 50 lei: 117 = 121 50 e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare în suma de 300 lei: 117 = 1063 300 4.a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent în suma de 100 lei: 129 = 117 100 b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta în suma de 80 lei: 1061 = 117 80 c) Se reporteaza profitul net realizat în exercitiul precedent.2.7. Profitul reportat Se încorporeaza în capital social o parte din profitul reportat în suma de 500 lei: 117 = 1012 500 4. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.2. . se achita factura prin banca.000 lei plus TVA.

000 b) Primirea subventiei: 5121 = 445 3.000 c) Achizitionarea utilajului: % 2131 4426 = 404 5.000/ 60 luni = 83 6811 = 2813 83 f) Trecerea lunara la venituri a unei parti din subventie: 3000/ 60 luni = 50 131 = 7584 50 .950 e) Amortizarea lunara a utilajului: 5.950 5.a) Înregistrarea subventiei de primit: 445 = 131 3.000 950 d) Plata datoriei fata de furnizorul de imobilizari: 404 = 5121 5.

Feleaga. maririi si micsorarii capitalurilor. I.. N. .. Propuneri Concluzii Contabilitatea capitalurilor asigura evidenta existentei. A. a subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli asimilate capitalurilor proprii. Rotila..„Contabilitatea financiara în noul sistem contabil”( vol I). Epuran. Drehuta. .„Contabilitatea finaciara” .. 1996 2.„Manalul expertului contabil” Editura Agora.BIBLIOGRAFIE 1. 2000 Concluzii generale.. Ionascu. împrumuturilor pe termen lung si alte surse cu durata de finantare mai mare de un an de zile. M. 3. V. . Editura de Vest. Babaita V. Petrut. E.

Propuneri M-am gandit sa propun utilizarea noilor situatii financiare prevazute în bilantul contabil care pun accentul pe defalcarea capitalurilor proprii si pe exemplificarea modalitatilor de calcul mult mai explicite necesare utilizatorilor de informatii contabile. societatea îsi asigura cu fermitate autonomia financiara prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii. protectia si cresterea marimii capitalului social. asigurarea autonomiei financiare a întreprinderii prin conservarea si dezvoltarea capitalurilor proprii.Pentru contabilitate evidenta marimii si micsorarii capitalurilor constituie un obiectiv fundamental. Dupa cum se poate observa pe baza studiului de caz efectuat la SC Inedit Trans Auto SRL. dubla crestere simultana de capital). a aportului la capitalul social pe titulari – persoane fizice sau juridice aportatoare. • forma de organizare juridica a unitatii patrimoniale si îndeosebi a societatii comerciale (cu raspundere limitata). delimitarea obligatiilor unitatii patrimoniale. aport în numerar. pe temeiul acestui obiectiv se desprind obiective operationale pentru organizarea contabilitatii cum sunt: • • • • • dimensionarea corecta a marimii capitalului social al unitatii patrimoniale. • caile si modalitatile de constituire a capitalului social (în natura. valorificarea capitalului prin plasamente rentabile. . În organizarea contabilitatii capitalurilor proprii s-a tinut seama de urmatorii factori specifici: • tipul de societate (comerciala).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->