P. 1
Pasoptismul - Studiu de Caz

Pasoptismul - Studiu de Caz

4.0

|Views: 4,588|Likes:
Published by Cristina Moraru

More info:

Published by: Cristina Moraru on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

Prezentarea generală a epocii paşoptiste

Caracterizată prinr-o puternică manifestare a constiinţei naţionale în toate provinciile romaneşti, perioadă fixată cu aproximaţie între 1830-1860 delimitează o epocă distinctă în evoluţia istorică a literaturii romane, numită în mod curent epoca paşoptistă. Perioada paşoptistă este o epocă de afirmare a literaturii naţionale. Perioada se caracterizează printr-o orientare culturală şi literară cu trăsături specifice epocii de avânt revoluţionar, de emancipare socială şi naţională, de militare pentru realizarea Unirii. Este perioada în care se încearcă „arderea" unor etape care nu fuseseră parcurse de literatura noastră şi care se desfăşuraseră succesiv în literaturile occidentale, în decursul a mai bine de un secol şi jumătate.

Dezvoltarea Social-Politică A Munteniei,Moldovei şi Transilvaniei în Epoca Paşoptistă
Datorita apartenentei la formatiuni statale deosebite, reprezintand particularitati proprii de dezvoltare, situtatia tarilor roamne e diferita in aceasta perioada. In Muntenia si in Moldova, dupa miscarea lu Tudor Vladimirescu si pacea de la Adrianopol, care consfiteste libertatea comertului in Marea Neagra si limitarea monopolului turcesc, care are loc o accelerare de ritm a evolutiei istorice.In Transilvania, din cauza conditiilor de aspurire nationala si a inferioritatii de pozitie economica, romanii n-au posibilitatea sa profite decat in parte de propasirea materiala si intelectuala rezultand din miscarea impetuoasa a secolului. Dar ambele parti ale carpatilor, pe cai care raman specifice sensul desfasurarii istorice e aceeasi: “Poporul se elibereaza trepatat, desi incomplete si cu pretul unor eforturi grele de catusile servirii feudale, capata o constiinta tot mai clara a revendicarilor, fortei si unitaile Europei burgheze isi elaboreaza o cultura moderna care tinde spre originalitate” Dupa 1829 in Muntenia si Moldova se accentuaza atragerea gospodariei mosieresti in relatii de piata. Drept consecinta se intensifica schimbul i-au avant orasele se contureaza o clasa burgheza foramta din boiernasi, negustori, mici patroni, mestesugari, slujbasi ai administratiei.

În al doilea pătrar al veacului al XIX-lea, civilizaţia şi cultura din ţările romane încep să se orienteze spre Occident. Redirecţionarea are

1

două cauze importante: pe de o parte criza Imperiului Otoman, iar pe de altă parte, într-un context mai larg european, trezirea conştiinţei naţionale. Independenţa politică şi libertatea naţională devin coordonatele fundamentale ale acestei perioade. Epoca paşoptistă marchează începutul literaturii noastre moderne, iar prin opera scriitorilor se instaurează un nou climat literar si o nouă stare de spirit.

Zorii secolului al XIX-lea găseau lumea româneasca într-o dilemă ce va deveni cu timpul obsesivă, în oscilaţia ei perpetuă între Orient şi Occident, în tendinţele manifeste de modernizare şi de înlăturare a decalajelor faţă de societăţile moderne ale Europei. Câteva secole de dominaţie otomană, acutizată de peste o sută de ani de fanariotism, situau spiritul public românesc într-o inerţie balcanică şi feudală, de care cu greu se putea elibera. Titu Maiorescu considera că, pana la 1820, lumea românească era cufundată în “barbaria orientală”, fiind trezită ”din letargia ei” de ideile ‘’Revoluţiunii franceze ‘’ care iradiau în toată Europa şi orientată treptat către cultura şi civilizaţia occidentală. În literatura română se constată un efort de recuperare a unei întarzieri din ce în ce mai vizibile faţă de sensibilitatea europeană, ceea ce a adus la receptarea aproape simultană a influenţelor clasice, iluministe şi romantice, într-un sincretism constatat de multe ori în opera aceluiaşi scriitor. O direcţie clasică în literatura română cuprinde ultimile decenii ale secolului al XVIII-lea , pană către 1830, incluzând creaţia literară cea mai însemnată a Şcolii Ardelene, “Ţiganiada” lui Ion Budai Deleanu şi poeţi din Principate: Văcăreştii, Costache Conachi, Barbu Paris Mumuleanu, Dimachi, a căror creaţie se încadrează în ceea ce se mai numeşte şi “micul clasicism”expresie a recuperării influenţelor clasicismului în literatura română. Intelectualii vremii, îndeosebi cei din Transilvania, crescuţi în cultul pentru latinism, se orientează către literatura clasică latină, către poezia idilică, prin traduceri din Vergiliu –“Bucolicele”, „Georgicele”, „Eneida”, sau din „Metamorfozele” lui Ovidiu:

* Samuil Micu, V.Aron şi Ion Alexi traduc sau adaptează texte din anticii Esop si Xenofon sau din clasicii Marmontel, Klopstok, Mademoiselle de Scudery. * Poeţii din Molova şi din Ţara Romanească, Văcăreştii, Gheorghe Asachi, se orientează către literatura anacreontică, a fericirii rurale, citand şi din Ovidiu şi Vergiliu, dar şi din italienii Torquatto Tasso, Ariosto, Petrarca, Metastasio. * Văcăreştii, Mumuleanu, Conachi, scrie, astfel, poezie erotică inspirată din Anacreon şi neoanacreontici, ode şi imnuri patriotice cu motive din mitologie. * Primele spectacole teatrale în limba română abordează piese clasice cu temă pastorală, cum este “Mirtil şi Hloe”, de Gessner şi Florian, prezentată de Gheorghe Asachi şa Iaşi în anul 1816.
2

Principala trăsătură a literaturii paşoptiste constă în coexistenţa curentelor literare, nu numai în opera aceluiaşi scriitor, ci chiar şi în aceeaşi creaţie. Curentele literare (iluminism, preromantism, romantism, clasicism, realism incipient) sunt asimilate simultan. Funcţia literaturii nu mai rămane doar aceea de a răspandi cultura, de a “lumina”. Conceptul de literatură include acum noi valenţe: transmiterea emoţiilor estetice, trezirea sentimentului national, educaţia morală, mesianismul social. Paşoptismul cuprinde perioada literară care pentru literatura română înseamnă epoca de modernizare, de afirmare a romantismului şi de fundamentare a majorităţii speciilor.

3

Este o reacţie la imobilismul si schematismul clasicist. contestă divinitatea): G. Shelley. Lermontov. Multe din motivele frecvente ale romanticilor sunt preluate şi de scriitorii români: mitul strigoiului. dar mai ales religioase (are ca obiect ordinea instituită de Dumnezeu şi.I. P. presupunând o eliberare a minţii de “închisoarea vieţii”. Vasile Cârlova. ea este o literatură angajată. Byron.A fost o mişcare contra raţionalismului care marcase perioada neoclasică. cu oarecare întârziere. nopţile. ce se va pierde la apariţia spiritului romantic. promovând meditaţia. poeţi ce oscilează între romantism şi clasicism. epopeea sociogonică. Ion Heliade-Rădulescu. titanismul. nuvela şi romanul istoric. ierarhia divină. Romanticii timpurii sunt Andrei Mureşanu. ca o stare de spirit ce nu dispare niciodată. în ultimă instanţă. • 4 . în ţara noastră. Romantismul pătrunde în literatura română după 1830. natura. Demonul. Romantismul se traduce prin ironie. omul nemuritor. şi cuprinde destul de repede intreaga Europă. Prometeu dezlănţuit. Grigore Alexandrescu. care ridică literatura noastră de la încercările minore ale Văcăreştilor. Literatura romantica din perioada paşoptistă nu se pierde in zugravirea zbuciumului si a căutărilor intime.Romantismul Romantismul este o miscare artistica si filozofica aparuta in ultimele decenii ale secolului XVIII în Europa care a durat mare parte din secolul XIX. prin demonism. pusă în slujba idealului naţional. Romantismul. geniul. Hyperion. • Interesul pentru ipostazele excepţionale ale umanului: titanul: John Keats.G. evocarea trecutului istoric. în secolul douăzeci. demonul.B. cu un program bine definit. trecerea ireversibilă a timpului. prin satiră. este stimulatorul luptei pentru eliberare si al desteptarii constiintei nationale. M. prelungindu-şi însă influenţa până la Mihai Eminescu şi chiar mai târziu. la geniul universal al lui Eminescu. purtător al revoltei sociale (vizează starea de lucruri din societate). Cain. Romantismul românesc apare ca o mişcare unitară.

excepţional. artistul romantic are tendinţa de a se refugia într-o lume imaginară. dar şi locul de refugiu predilect al inadaptatului măcinat de “răul secolului". Sentimentul naturii .A. în acelaşi timp însă. Ulciorul de aur) sau planuri cosmice diferite (Alfred de Vigny. Motivul iubirii imposibile . Faust. Hoffmann.• geniul: Alfred de Vigny. atitudine cunoscută sub numele de ironie romantică. ilustrat de scriitori ca E.A. pe care îl va supune deriziunii şi bagatelizării. Luceafărul. indiferentă la suferinţele omeneşti (Alfred de Vigny.T. Din cauza faptului că intre bărbat şi femeie există o incompatibilitate de destin. specifică sufletului romantic. care definea ironia romantică drept o « alternanţă necontenită între autocreaţie şi autodestrucţie ».întruchipează aspiraţia spre absolut. pădurea. Moise. Mihai Eminescu. Luceafărul). Interesul pentru specificul naţional:din punct de vedere cronologic. lacul. reprezentant al Şcolii de la lena. Mihai Eminescu. cu Nopţile sale. care vor servi drept sursă de inspiraţie pentru Alexandru Macedonski. Ironia romantică se face prezentă în opera unor reprezentanţi de marcă ai romantismului: Jean-Paul. Eichendorf.A. În această ordine de idei. Gustul pentru fantastic. Exact în acest spirit sunt şi ideile expuse de Mihail Kogălniceanu în articolul-program al revistei Dacia literara. Lermontov. Poe. Hoffmann.A Hoffmann sau E. Eloa. Printre elementele de peisaj cele mai frecvente în poezia de natură a romanticilor se numără muntele. moartea). aduce o poezie lirică. Peisajul romantic stă sub semnul sublimului (sunt considerate sublime acele privelişti sau opere de artă care provoacă o admiraţie amestecată cu teamă). Casa pdstorului). fenomenul romantic a coincis cu cristalizarea conceptului modern de naţiune şi cu apariţia conştiinţei naţionale la popoarele europene. Ludwig Tieck. ea se manifestă cu o intensitate ieşită din comun şi poate duce la distrugerea unuia sau a ambilor parteneri. E. Nikolaus Lenau. neobişnuit. Eminescu). aspiră la grandios şi tinde să se deschidă la infinit. maternă (Lamartine. Unul dintre cei mai mari cântăreţi ai iubirii romantice a fost Alfred de Musset.natura constituie în romantism cadrul marilor experienţe umane (dragostea. ocupând o poziţie intermediară între scepticism şi entuziasm. Momentul paşoptist propriu-zis. În aproape toate situaţiile însă iubirea romantică este nefericită. care satisface aspiraţia romantismului pentru tot ce este straniu. militantă. Această iubire se poate naşte între parteneri care aparţin unor regnuri (E. el este prea lucid pentru a nu deveni conştient de inconsistenţa acestui univers. arătând că originalitatea unui autor sau a unei literaturi nu poate rezulta decât din valorificarea elementului naţional. Ironia romantică: dezgustat de real. valea. Mihai Eminescu.T. cu rădăcini adânci în bogatul filon 5 . marea. filosoful german Johann Gottfried Herder respingea imitarea modelelor antice preconizată de clasicism. Literatura romantică înfăţişează două ipostaze ale naturii: natura protectoare. patriotică şi vizionară. M.I. dar şi natura ostilă. Demonul. Principalul său teoretician a fost Friedrich Schlegel. de evocare istorică. Aşa se face că autorii romantici au cultivat cu insistenţă basmul filosofic sau nuvela şi romanul fantastic. produs al propriei lui fantezii.T.

în sânul epocii se depistează şi elementele realiste. menit a imprima o anumită culoare locală cadrului acţiunii şi personajelor zugrăvite. deşi curentul realist se va constitui în literatura română abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. la începutul secolului al XX-lea. Romantismul. „romantismul şi realismul aveau un punct de plecare comun: destrămarea orânduirii feudale…” Deosebirea dintre aceste două metode de creaţie constă în faptul că romanticii „vedeau în mediu mai mult un ornament. în cuprinsul literaturii paşoptiste predomină romantismul care va atinge apogeul abia cu M. în ţara noastră. Eminescu. o inimoasă dăruire şi slujire a poporului. coexistând cu elementele samanatoriste şi simboliste. tinând de rigoare. epistola. Kogălniceanu. Principalele caracteristici ale romantismului românesc paşoptist rămân patriotismul şi lupta pentru realizarea idealului naţional. Literatura romantică din perioada paşoptistă nu se pierde în zugrăvirea zbuciumului şi a căutărilor intime. aşa cum apare la scriitori ca Balcescu. anunşată de Dacia literară. pentru limba şi îmbogăţirea ei. normă. considerat ultimul mare romantic european. Grigore Alexandrescu. Bolintineanu. Orientarea spre înnoiri radicale. este stimulatorul luptei pentru eliberare şi al deşteptării conştiinţei naţionale. în pofida orientărilor moderniste ale epocii. Astfel. tendinţa de sincronizare la toate nivelurile cu ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi cultural constituie caracteristica principală a paşoptismului. Hrisoverghi. o conştiinţă militară cetăţenească. Corbu. care va promova o literatură inspirată din realităţile naţionale. Heliade-Rădulescu. însă. Dealtfel. în limitele acesteia se remarcă şi existenţa altor metode de creaţie. întrucât reflectarea problemelor sociale şi satirizarea viciilor orânduirii feudale. I. va fi preluată de revista Sămănătorul. romantismul nu constituie singura caracteristică fundamentala a perioadei paşoptiste. prin meditaţia istorică. este un scriitor clasic prin cultivarea unor specii literare aparţinând acestui curent. prin cultul trecutului. Romantismul românesc apare ca o mişcare unitară. Alexandrescu. elementele romantice se vor prelungi şi în epoca post-eminesciană. care ridică literatura noastra de la încercările minore ale Văcăreştilor. 6 . pusă în slujba idealului naţional. promovate de scriitorii perioadei. Ca orientare literară. tema trecerii timpului. prin elegie. solitudinea şi peisajul nocturn. Preocupările scriitorilor paşoptişti pentru istoria naţională. Faptul că literatura română a paşit pe calea „europenizării” cu întârziere a exercitat o influenţă vădită asupra ritmului de dezvoltare şi asupra căutarilor ei ideatico-artistice. V. de exemplu. Totodată. erau trăsături esenţiale. dar se vor altoi pe dimensiuni clasice indiscutabile. Russo. Aşadar. satira. În acest context. dar şi un scriitor romantic. Cârlova. ideea specificului naţional în cultura şi arta. cu un program bine definit.folcloric. realiştii consideră mediul ca unul din momentele determinante ale operei literare”. Dar elemente romantice sunt detectabile încă în poezia lui Al. În această ipostază romantismul se va îmbina cu iluminismul şi clasicismul. pentru educarea poporului sunt de atitudine romantică. adică în opera celor care au cultivat motivul ruinelor şi al mormintelor. limpezime. Alecsandri sau la ardeleanul Andrei Mureşanu. la geniul universal al lui Eminescu. ea este o literatură angajată. cum susţine academicianul H. fabula.

O dimineaţă de Caraiman. al creatoruluibard. Ideea naţională poate fi considerată nucleul tematic al poeziei paşoptiste. operele scriitorilor paşoptişti împletesc romantismul cu clasicismul. Ceea ce îi uneşte pe scriitorii paşoptişti este militantismul regăsit în creaţiile literare. Asachi. al revoluţiei etc. moartea etc. teme predilecte ale poeţilor. cu un limbaj adecvat înţelegerii de către marea masă de cititori.Bolliac. de unde a rezultat si o mare varietate de specii literare. grandilocventă. adaptată la momentul istoric si chiar politic.condamnând cu fermitate abuzurile si nedreptăţile manifestate în epocă. care devin acum. în ansamblu. două tendinţe de ordin cultural şi literar: deschiderea spre cultură şi literatura lumii. se completează cu mediţatia asupra locului omului în istorie. care se constituie în adevarate manifeste pentru împlinirea unităţii şi independenţii naţionale. Poezia paşoptista pune bazele liricii moderne româneşti. La introducerea limbii naţionale în publică învăţătură.al mormintelor. La patrie. într-un stil avântat. cu exprimare directă a ideilor şi sentimentelor. C. C. conformă cu idealurile de libertate şi unire ce animau sufletele românilor de pretutindeni.Bolliac. alături de revenirea spre valorile morale şi artistice ale spiritualităţii româneşti. Se dezvoltă astfel o poezie retorică. direcţiilor şi principiilor formulate de Mihail Kogălniceanu în articolul “Introducţie” din primul număr al revistei Dacia literară. Acum se afirma cu putere spiritul naţional. Asachi. în istoria. natura şi folclorul românesc. încrederea în valorile tradiţionale. Se manifestă. alături de evenimentele social-politice ale momentului.Literatura paşoptistă Perioada premergătoare revoluţiei de la 1848 a însemnat inceputul poeziei noastre romantice. nuanţată sub forma ataşamentului la valorile poporului. iluminismul cu preromantismul. declamativă. destinul. Ea răspunde. în general. populare. în care teme vechi precum iubirea. în sensul că este o poezie socială. cu motivul conştiinţei sociale. al luptei. a surselor tematice si de exprimare pe care le oferă folclorul şi istoria naţională. Din punct de vedere compoziţional. I. Zburătorul).ale pământului şi ale tradiţiilor româneşti (Gh. a elogiului realizărilor poporului (Gh. scriitorii ironizând cu severitate moravurile societăţii. La cea întâi 7 . Satirizarea viciilor orânduirii feudale şi evocarea realităţilor sociale constituie o altă caracteristică a literaturii paşoptiste. Scriitorii devin conştienţi că literatura şi cultura română pot intra în universalitate doar prin valorificarea specificului nostru naţional. pentru dreptate socială. al ruinelor. fericirea.Heliade-Rădulescu.

) sunt putţin valoroase din punct de vedere artistic. I. În unele opere se îmbină trăsături ale mai multor specii. Păstorul întristat. Alexandrescu. 8 . Observăm astfel că poezia paşoptistă cultivă specii lirice şi epice. Umbra lui Mircea. Asachi. Alexandrescu.corabie românească). Deparateanu. Ruinurile Tărgoviştii. O fată tânără pe patul morţii. Pelimon. o dramă istorică. V. prin “Iorgu de la Sadagura”. Gr.Heliade-Rădulescu. poate cea mai complexă specie a a momentului.Bolintineanu. Se afirmă artistul-cetăţean.Heliade-Rădulescu. Muma lui Ştefan cel Mare. I. Scopul omului). patetismul cu patriotismul şi cu valorile morale.Duhului meu. C. Alexandrescu.Legendele lui V. Bolintineanu etc. O noapte pe ruinele Târgoviştei). Cântarea dimineţii. Musca şi carul. dar şi cele ale lui N. Un loc aparte în valorificarea tematicii istorice îl ocupă balada. Gr. scriitorul ironizând tendinţa de a imita Occidentul în ciclul “Chiritelor”. Câinele şi căţelul. la baza căreia stau studierea şi valorificarea istoriei. a prezentării trecutului ca model pentru prezent (Gr. sub forma satirei ( Gh. sau prin “Despot-Vodă”. Dimitrie Bolintineanu. în care micul provincial este satirizat într-o manieră ce-l precede pe Caragiale.Heliade Rădulescu. idila (Vasile Alecsandri. Gh. Iau avânt lirica filozofică ( I. aşa cum se observă în poezia “Un răsunet” a lui Andrei Mureşanu sau “Anul 1840” a lui Gr. Al. D. Asachi. sintetizând. pentru a atrage atenţia asupra meleagurilor patriei. pe de altă parte. Bolintineanu. D. Un alt pilon tematic îl reprezintă critica societăţii contemporane. Al.Asachi. Al. Pasteluri). In general. Halepliu. încercările „dramatice” ale epocii (multe dintre ele rămase nepublicate.Heliade-Rădulescu. Istrati. Înserare. chiar şi cele ale lui D. Alexandrescu. Vasile Alecsandri. O fată tânără pe patul morţii).Dochia şi Traian). concomitent. poeţii devin cântăreţi ai trecutului glorios ( D. D. Candela) şi cea erotică ( Gh. şi pentru a prezenta aspectele fundamentale ale unei epoci pline de nelinişte. C. Gh. Legendele lui I. Aricescu. Maniu. Cumătria cioarei. Acesta se adreseaza generaţiei sale.Bolintineanu. lirice şi dramatice. Poezia lirică: pastelul (Vasile Cârlova. ca şi cele ale lui D. Alecsandri. Dumitrescu. exprimau în mod vădit sentimentul naţional şi. o împletire de elemente epice. când s-a numit privighetoare). Visul. poeţii şi-au ales drept modalitate de expresie artistică legenda – specie literară plină de patos şi de evocare.Bolintineanu. zbucium si măreţie.Gh. Russo inaugurează în literatura română poemul în proză. Satira. purtau pecetea unei creaţii artistice. Alexandrescu. exponent al conştiinţei colective. Asachi. Neculce (publicate în “O samă de cuvinte”). G. dar ele prezintă interes pentru istoria constituirii acestui gen în literatura română şi au meritul de a fi veritabile documente şi mărturii ale vremurilor trecute. cea religioasă ( I. pe de o parte. în care.si a folclorului. Pentru a comunica dinamismul istoriei. Soţie de modă) şi a fabulei (Gr. Baronzi. Alexandrescu. Dramaturgia este reprezentată de Vasile Alecsandri. I. reprezintă punctul de pornire a numeroaselor lucrări ce aparţin epocii şi tematicii paşoptiste.Aşteptarea. asociând frumuseţile naturii mărturiilor unei istorii străvechi. La Cozia. elegia (Vasile Cârlova. Rodica). Dorul.

Zburătorul). Traianida). au adoptat principiul împrumutului moderat. fabula (Alexandru Donici. Un răsunet). Dan. realism. legenda (Vasile Alecsandri. Anul 1848. Deşteptarea României. tendinţa de sincronizare la toate nivelurile cu ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi cultural constituie caracteristica principală a paşoptismului. Steluţa). specii. umanism. Visul. se formează un public cititor. literatura.Scriitorii de seamă au apărat principiul fonetic în ortografie şi. disponibilitatea de a aborda mai multe domenii. literatura paşoptistă s-a dovedit a fi democratică. teatrul. Dimitrie Bolintineanu. Dumbrava Roşie. Meditaţie. naţională. genuri. de a-l modela conform idealurilor social-politice ale momentului. Grigore Alexandrescu. educativă. Duhului meu.în limitele necesităţilor impuse de dinamica socială şi culturală. snoava în versuri (Anton Pann.se infiinţează o viaţă artistică specific românească.pronunţându-se în problema neologismelor. Faptul că literatura româna a păşit pe calea „europenizării” cu întârziere a exercitat o influenţă vădită asupra ritmului de dezvoltare şi asupra căutărilor ei ideatico-artistice.Iau fiinţă societăţi culturale şi ştiinţifice. Fabule). ecletic. Anatolida. mesianism utopic şi naţional. în descendenţa celui francez. poate de aceea. Muma lui Ştefan cel Mare. Vasile Alecsandri. Mihaida. Povestea vorbei). s-a dus bătălia pentru o limbă unitară. câta a fost. Umbra lui Mircea.Vasile Alecsandri.al cărţilor tipărite în tiraje mari. epopeea (Ion Heliade-Rădulescu. La Cozia. oda şi imnul (Vasile Cârlova. Paşoptismul literar s-a manifestat într-o juxtapunere de curente literare. meditaţia (Grigore Alexandrescu. coexistând laolaltă elemente iluminişte cu cele de neoclasicism. O noapte pe ruinele TărgoiHşteî). Hora Unirii. Orientarea spre înnoiri radicale. Poezia epică: balada de inspiraţie folclorică (Ion Heliade-Rădulescu. Epistolă generalului Florescu). Legenda rândunicăi). ce începuse deja a se afirma ca un curent literar modern. ştiinţele cunosc o dezvoltare fără precedent. Odă ostaşilor romani. satira şi epistola (Grigore Alexandrescu. Per ansamblu. Mircea şi solii). Fabule. toate in formele romantismului. ia amploare mişcarea de culturalizare a maselor. Vasile Alecsandri. În numele aceleiaşi specificităţi naţionale. Andrei Mureşanu.dar asta nu i-a impiedicat pe scriitori să aspire. bazată pe tradiţia populară. căpitan de plai).conform personalităţii 9 . Marşul oştirii romane. mai multe tipuri de scriitură. se organizează biblioteci de literatură beletristică. Invăţământul. presa. Ion Heliade-Rădulescu. directii estetice si stiluri. a avut un caracter hibrid. Satiră. Scriitorii paşoptişti au avut vocaţia începuturilor şi. . ea având şi dificila sarcină de a forma un public.creşte numărul revistelor şi al altor periodice. cu conştiinţă clară că existenţa acesteia e o condiţie pentru păstrarea identităţii naţionale. balada istorică (Dimitrie Bolintineanu. Doctrina literară. Legenda ciocârliei. poemul (Vasile Alecsandri.

In 1856 se infinteaza Facultatea si o scoala de medicina la Iasi. In genere. centru al romanismului. Dupa 1848. Se pun bazele invatamantului gratuit. erau marginite si modeste programele lor is nimeni n-a putut iesi un erudite. Tot la Brasov in 1850 incepe sa functioneze un gimnaziu. graditia ciclurilor extinderea. Trebuie mentionat ca in aceasta perioada numerosi tineri si-au facut studiile in strainatate centrul de atractie fiind Parisul. prin straduinta carturarilor iluministi. fost elev la Sava.fiecăruia. la totalitate şi determinare. care se cere descoperit prin cuvânt. In Tara Romaneasca "Colegiul Sfantul Sava". al istoriei si geografiei patriei. apar primele scoli specializate (Conservatorul). se infiinteaza scoli in sate si in provincii. 353 nemtesti. scolile romanesti dinainte de 184 n-au putut fu pepiniere de savanti dale le au crescut oamen icu dragoste de patrie si simtul valorilor autentice. condusa din 1836 de George Baritiu. "Colegiul Trei Ierarhi" si in Transilvania "Scoala Comerciala". le-a caracterizat just activitatea: “Era putina stiinta cata se invata in acele scoli. Odobescu. si inimile tuturor elevilor vechilor scoli romanesti erau pe atunci toate inflacarate de dorul tarii. In aceasta parte a tarii. Învăţământul Pe taramul invatamantului. care culmineaza cu infiintarea Universitatilor din Iasi (1860) si Bucuresti (1864). se infiinteaza la Brasov in 1834 o scoala comerciala. in care si Simion Varnutiu si o scoala de medicina la Bucuresti din initiative lui Carol Davil.la un frumos etern. In Transilvania pe langa scoliile de la Blaj. 10 . regulamentul organic enuntase o simpla declaratie de intenti. invatamantul romanesc cunoscuse o dezvoltare mai accentuata. Un articol don “gazeta de Transilvania” din 20 mai 1841 fata de 962 de scoli maghiare. amenintate sa ramana insa multa vreme o simpla declaratie de intentie: etatizarea scolii. un doct dupa bancile inteligente zareau orce lucire a stintei printr-un prism de nationalitate. cu 3 profesori. se numarau numai 298 de scoli romanesti. Reformele lui Cuza grabesc procesul de institutionalizare a invatamantului. cu convingerea că realitatea are un sens unic. dezvoltarea invatamantului se continua in toate directiile.

lăudaţi. agricultură şi noutăţi" .. Editează.Bucureşti. După ce a învăţat carte în casă cu învăţatul dascăl grec Neofit Duca. în care Bolliac publică "câteva satiri politice care îl aruncară de mai multe ori în închisoare" (I. În 1841 este surghiunit la schitul Poiana Mărului. paralelă cu cea literară. Activitatea politică. 1836). având ca profesor pe I. propaganda ideii cei mari. şi îşi încetează definitiv apariţia în ianuarie 1837. şi Zinca Kalamogdartis. declaraţi. poet liric protestatar. Mai târziu. domnilor poeţi! Veacu cere înaintare. ai frăţiei şi ai libertăţii". 25 februarie 1881) a fost unul dintre fruntaşii revoluţiei din 1848. Bucureşti . I. revista Curiosul ("gazetă de literatură. înfiinţată de Ioan Câmpineanu. 1859). 11 . promotor al studiilor arheologice şi gazetar român. (. industrie. Publicaţia este însă interzisă după numărul patru. care a avut grijă de creşterea şi educarea viitorului poet. şi robia cade. Rădulescu. Mai târziu. În anul 1830 se înrolează cu gradul de iuncher în miliţia pământeană. la bătrâneţe. inimă şi literatură articolul Către scriitorii noştri în care îi îndeamnă pe literaţii română la angajare civică: "A trecut vremea Petrarcilor.H. ezar Bolliac s-a născut la 23 martie 1813 la Bucureşti în căsătoria dintre doctorul Anton Bogliako (Bogliaco). şi domneavoastră veţi fi binecuvântaţi de generaţiile viitoare ca nişte adevăraţi apostoli ai misiei cereşti. Paris. pentru că îşi descoperă veleităţile literare.H. intră şi el în societatea secretă Frăţia (înfiinţată la 1843). având colegi pe Constantin Telegescu şi pe Marin Serghiescu Naţionalu. recăsătorită ulterior cu stolnicul Petrache Peretz. scriitorul se va auto-caracteriza: "Am lăsat şcoala pentru armată. "Biografia oamenilor mari scrisă de un om mic".G. împreună cu Constantin G. Valentineanu. În 1844 publică în Foaie pentru minte. viitori fruntaşi ai revoluţiei de la 1848. scriţi. a fost elev la Colegiul Sfântul Sava. Rădulescu şi C. de unde nu avea să fie eliberat decât în toamna acelui an. de origine (greco-)italiană.. Filipescu. propaganda şarităţei cei adevărate şi care ne lipseşte cu totul. Alexandrescu. satiraţi. am lăsat literele pentru publicistică". acesta îl va ajuta să publice în ziarele sale. de altfel.Cezar Bolliac Cezar Bolliac sau Cesar Bolliac (n. îl fac să fie anchetat şi închis cu ocazia conspiraţiei din 1840. cum făcuse şi cu Gr. am lăsat armata pentru litere. Din 1833 face parte din Societatea Filarmonică. puneţi în lucrare toate restorturile intelectuale şi morale.) Formaţi societăţi. 23 martie 1813. Aristia. Nu va rămâne mult în armată. căci e căzută pe jumătate.d.

vornic al capitalei. să meargă gloată la Palat şi să ceară sancţionarea Constituţiunii" (Ion Ghica. ce se clatină". După 1857. În 1857. După înfrângerea revoluţionarilor. este secretar al guvernului provizoriu. interdicţia de a veni în ţară îi este ridicată. fără a lipsi literatura. apare la Paris poemul Domnul Tudor. Hugo. inimă şi literatură apare articolul Poezie (1846) în care accentul se pune pe misiunea poeziei sociale.Cezar Bolliac moare la Bucureşti în anul 1881. membru în comisia pentru dezrobirea ţiganilor. poetul fiind şi un pasionat în domeniu. Trece prin Constantinopol şi ajunge la Paris spre sfârşitul anului 1850. ca să astup cu desăvârşire gura calomniei. şi pentru întărirea religiei. În 1858 întreprinde o nouă călătorie arheologică. se întoarce pe la mijlocul verii lui 1857 şi este propus candidat de Ilfov al Divanului ad-hoc muntean. Mă voi luptat totdeauna pentru întărirea proprietăţii. ia drumul exilului. Frăţie". "Scrisori"). Clăcaşul) şi de natură (O dimineaţă pe Caraiman.Tot în revista Foaie pentru minte. fiind unul din premergătorii acestei ştiinţe în România. precum mă voi lupta şi pentru întărirea familiei. continuare a Buciumului. acesta schimbându-şi radical tonalitatea şi tematica poeziilor. este însărcinat "să ridice tabacii şi mărginaţii şi tinerimea din Bucureşti. poetul fiind influenţat de ideile programatice ale lui V. Apare volumul de lirice sociale şi protestatare Poezii umanitare (1866). care are mai mult un caracter politic. În primăvara anului 1849 editează la Braşov ziarul politic Espatriatul. În toamna lui 1849 trebuie însă să părăsească Transilvania (deoarece împreună cu Bălcescu i-a susţinut pe revoluţionarii unguri). În 1869. Ocna. O dimineaţă pe malul lacului). 12 . Este unul dintre fruntaşii revoluţiei de la 1848. Apare volumul Poezii nouă (1847). ce s-a slăbit. Se stabileşte la Paris împreună cu majoritatea revoluţionarilor exilaţi. face o excursie arheologică. Apare Trompeta Carpaţilor (1865). Cu acestă ocazie publică în ziarul "Secolul" un fel de program politic rezumat: "De trebuie să mai spui şi aici ceea ce crez despre proprietate. Episode de la revolution roumaine de 1821 şi revista Buciumul. director fiind Cezar Bolliac. Volumul este scris în urma ideilor pe care le-a impus poetul în anii din urmă. Carnavalul. participând la toate acţiunile ei importante: este prezent la citirea proclamaţiei revoluţionare. mai întâi în Ardeal. În 1851 era unul din cei trei membrii ai comitetului Societăţii studenţilor români din Paris. cu problematică socială (Muncitorul. care are ca subtitlu "Dreptate. Sila. mărturisesc că am respectat şi voi respecta proprietatea în temeiul căreia mă propune candidat de deputat şi viu să cer voturile proprietarilor.

Are ca tovarăş de învăţătură pe viitorul poet Grigore Alexandrescu.Ia fiinţă miliţia naţională.A debutat cu o traducere după Hero şi Leandru a lui Musaios şi a poemului Zaire a lui Voltaire. 4 februarie 1809. la stăruinţa lui Ion Voinescu II va scrie poezii în limba română. 1827.Scrie „Ruinurile Târgoviştei”. care deşi a scris doar cinci poezii a intrat în Istoria literaturii române a lui George Călinescu şi a introdus în literatura română faimoasa temă a preromantismului european. publicată în „Curierul Românesc”. episcop de Buzău (trimis în misiuni diplomatice de Mihai Viteazul). 1816. căsătorită cu stolnicul Nicolae Hiotu. unde va servi cu gradul de sublocotenent. Craiova) a fost un poet şi ofiţer român.E al treizecişitreilea dintre voluntarii angajaţi în miliţia naţională.Scrie poezia „Rugăciune”. la 8 mai 1850.S-a născut la Buzău Vasile Cârlova. se trăgea din familia Lăcustenilor din Locusteni – Dolj. Buzău . după mamă. 18 septembrie 1831. fiu al medelnicerului Ioniţă Cârlova. 1828. 13 .Revista ieşeană „Albina românească” reproduce poezia „Ruinurile Târgoviştei”.d. cu o prezentare a lui Heliade Rădulescu. După încercări de versificare în greceşte. de Anton Pann). publicată postum (1839) de Heliade. poezie publicată în „Curierul Românesc” (la 8 mai 1830) de I. fost ispravnic de Buzău. la Craiova. descendent al unei familii de boiernaşi (Cârlomanii/Cârlovanii) având între înaintaşi pe Luca.După moartea timpurie a părinţilor. 30 mai 1830.Vasile Cârlova Vasile Cârlova (n.” 1828. 6 iulie 1830. poezie publicată în „Curierul Românesc” (la 8 mai 1830) de I. Scrie poezia „Înserarea”. de Anton Pann). este crescut de o soră a mamei. a învăţat limba greacă şi limba franceză. care îi menea un strălucit viitor literar: „geniul său cel poetic făgăduieşte mult pentru limba românească. tipărită la 20 martie 1830.Heliade Rădulescu (va fi pusă pe muzică. nucleu al oştirii române moderne. A scris ’’Păstorul întristat’’. 1827. 4 februarie 1809. cea atât de frumoasă subt pana lui. mai apoi mitropolit al Ungrovalahiei. la 29 iunie.Heliade Rădulescu (va fi pusă pe muzică. la 8 mai 1850.A scris ’’Păstorul întristat’’. 1830. în aceeaşi gazetă.

prim-ministru şi. gazetar şi scriitor român. Asta nu l-a împiedicat în niciun fel să facă studii strălucite în Franţa şi Germania. Sfetnic al domnitorului Al. Era urmaş al răzeşilor de pe Kogălnic.Scrie „Marşul românilor” sau „Odă oştirei române cu ocazia înălţării steagului naţional”.Cuza.I. apoi prim-ministru al României. Publicaţia a apărut în 1841. A fost istoric.Vasile Cârlova a murit la Craiova. A fost înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iaşi. văduva colonelului Iorgu Scorţescu. Ca ministru de externe al ţării în 1867 şi în perioada 1877–1878. în Franţa. redactează "Foaea sătească a prinţipatului Moldovei". Paris) a fost un om politic. În 1839. Mihail Kogălniceanu se situează în fruntea celor mai talentaţi reprezentanţi ai generaţiei paşoptiste. ministru de externe. dar sigure. Mihail Kogălniceanu. 6 septembrie 1817. La nouă ani de la Revoluţia din 1848. A jucat un rol important în Revoluţia de la 1848 şi în lupta pentru Unirea Principatelor Române. 20 iunie 1891. în 1839.1831. versuri ce au circulat tipărite pe foi volante (cenzura a făcut să nu poată fi tipărite decât postum. Mihai Kogălniceanu şi-a legat numele de actul proclamării independenţei de stat a României. ministru. în urma unei boli infecţioase. Mihail Kogalniceanu Mihail Kogălniceanu (n. A fost îngropat în curtea bisericii Madona Dudu. "N-aş schimba săraca Moldovă nici pentru întâiul tron din lume". Kogălniceanu participă ca deputat de Dorohoi la adunarea ad-hoc de la Iaşi unde este chemat să se pronunţe în privinţa Unirii. afirma la Luneville. ziarist. scriitor. mai tarziu. în perioada 1863 – 1865. cel care se considera. Personalitate fascinantă a epocii moderne. în „Curierul Românesc”). în acelaşi an a pregătit apariţia unei publicaţii de documentaţie istorică. publicaţie nevinovată cu efecte modeste. 18 septembrie 1831. spirit pasionat şi comprehensiv. intitulată „Arhiva românească”. Iaşi – d. pe bună dreptate. 14 .Mihail Kogălniceanu a fost căsătorit cu Ecaterina Jora (1827-1907). Kogălniceanu a avut un rol hotărâtor în adoptarea unor reforme cruciale. om politic. În mai 1840 a anunţat apariţia a 6 tomuri din Letopiseţele Valahiei şi Moldaviei şi. „un adevărat fiu al secolului al XIX lea”.

în urma căreia descoperă valoarea artistică a poeziei populare. 22 august 1890. În anul următor s-a întors în ţară şi a ocupat un post în administraţie până în 1846. 21 iulie 1821. academician român. împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Costache Negruzzi a luat conducerea teatrului din Iaşi şi şi-a început activitatea de dramaturg care i-a adus cele mai constante succese. judeţul Iaşi) a fost un poet.Vasile Alecsandri Date generale Vasile Alecsandri (n. împreună cu alţi tineri boieri moldoveni. a fost trimis la studii la Paris. Bacău — d. În noiembrie s-a jucat Farmazonul din Hârlău. care a devenit motiv de inspiraţie pentru nuvela romantică Buchetiera de la Florenţa. Din 1842 datează importanta sa călătorie în munţii Moldovei. Cuza şi pictorul Ion Negulici. Opera sa dramatică însumează circa 2000 de pagini. În 1840. rămânând cel mai rezistent compartiment al activităţii sale literare şi va constitui baza solidă pe care se va dezvolta dramaturgia românească în principalele sale direcţii tehnice: comedia străină şi drama istorică. Cinovnicul şi modista. Mirceşti. folclorist. Împreună cu Costache Negruzzi a făcut o călătorie în Italia. Serata. 15 . În 1837 s-a pregătit pentru un bacalaureat în ştiinţe. Scrie primele sale poezii în limba română pe care le va grupa mai târziu în ciclul Doine şi care sunt foarte strâns legate de modelul popular din care au luat naştere. Marie. În anul 1834. personalitate marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. unde şia dat bacalaureatul în anul 1835. Le petit rameau. creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România. om politic. printre care viitorul domn Al. iar în februarie 1841. În 1838 apar primele încercări literare în limba franceză: Zunarilla. ministru. dramaturg. urmând cursurile Facultăţii de Inginerie. I. pe care nu a terminat-o. ambele preluate după piese străine. membru fondator al Academiei Române. diplomat. Les brigands.

M. Cuza ministru al afacerilor externe. fiind înmormântat cu toate onorurile la conacul său de la Mirceşti. după o lungă suferinţă. în care poetul va publica versuri ce vor fi incluse în ciclul Doine şi lăcrimioare. devenită Academia Română. redactând împreună cu Kogălniceanu şi C. prima poezie care va face parte din ciclul Doine şi lăcrămioare. comedie de rezistenţă în dramaturgia scriitorului. va fi trimis în Franţa. Al. îi dedică poezia Steluţa şi apoi întreg ciclul de poezii Lăcrămioare. sora prietenului Costache Negri. Opera. În 1859 . iar în 11 ianuarie se reprezintă piesa Iorgu de la Sadagura.Apare sub conducerea sa România literară. dar şi muntenii Gr. intitulată mai târziu Deşteptarea României. Tot acum scrie poeziile Baba Cloanţa. Negri Dorinţele partidei naţionale din Moldova. Cu ocazia serbărilor de la Putna din 1871. în Albina Românească. În 1845 cu ocazia seratelor literare de la Mânjina o cunoaşte pe Elena. Doina. În 1848 scrie poezia Către români. Tatarul. În 1854 . Russo. I. Strunga. 16 . principalul manifest al revoluţionarilor moldoveni. Odobescu.Este numit de domnitorul Al. D. revistă la care au colaborat moldovenii C. Vasile Alecsandri s-a stins din viaţă la 22 august 1890. Bolintineanu. de care se îndrăgosteşte şi căreia. după moartea timpurie 1847. Activitate culturală A fost unul dintre fruntaşii mişcării revoluţionare din Moldova. Kogălniceanu. Alexandrescu. al cărui membru onorific a fost până la sfârşitul vieţii. Primeşte Premiul Academiei pentru Literatură în 1881. Evoluţie şi tendinţe În 1843 apare. Alecsandri şi Junimea În 1863 ia naştere la Iaşi societatea Junimea. poetul trimite două cântece care au însufleţit marea masă de oameni: Imn lui Ştefan cel Mare şi Imn religios cântat la serbarea junimei academice române. În anul 1867 este ales membru al Societăţii literare române. Hora. Crai nou. Negruzzi. Al.În 1844. împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Ion Ghica scoate săptămânalul Propăşirea. Anglia şi Piemont pentru a pleda în scopul recunoaşterii Unirii.

După 1840. mai ales) de a împăca elementele în <<sfadă>>. Adunate şi îndreptate de d. în gustul contrastelor tragice născute de interacţiunea dintre epoci. caracteristic literaturii române din perioada paşoptistă. Chiriţa în voiagiu (1864) şi Chiriţa în balon (1874). dar. cu o viziune în general romantică. de cele mai multe ori se prelungeşte prin unele texte până după Unire. Doine şi lăcrimioare) dar şi al unei necruţătoare critici a ridicolului social în piesa Iorgu de la Sadagura sau în ciclul "Chiriţelor". O a doua etapă.Cea de-a treia etapă îl face să revină spre teatru. iniţial. transfigurate în aşa zisele universuri compensative: revoltă. se poate observa începând cu prozele călătoriei în Africa şi terminând cu expresia artistică matură din pasteluri şi din unele legende. Aceasta va fi urmată de Chiriţa în provincie (1852).În 1852 apare volumul Poezii poporale. Pe de-o parte revolta şi idealurile. o coerenţă. La Teatrul Naţional se joacă Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă. Balade (Cântice bătrâneşti). revista lui Kogălniceanu. adică în încercarea de a obiectiva viziunea şi mijloacele artistice. mereu. în diverse numere ale Convorbirilor literare.Alecsandri începe să publice pasteluri în 1868. Alecsandri. Acest romantism tipic. Mihu Copilul. Vasile Alecsandri se întoarce în ţară. publică în revista Bucovina poeziile populare Toma Alimoş. Debutul său stă sub semnul unui romantism tipic. poezia Hora Unirii. Blestemul. iar mai apoi în luciditatea interogării lumii. de ruptura dintre ele. după o absenţă de aproape doi ani. Începe sa lucreze la ciclul Chiriţelor cu Chiriţa în Iaşi. În 1856 apare în Steaua Dunării. tipic romantice. 17 . are în literatura lui Alecsandri cea mai înaltă măsură în Balta albă şi în Deşteptarea României şi. un treaz sentiment al ordinei. în aceeaşi măsură.În 1850. aşa-zisă de limpezire. stă voinţă (la Grigore Alexandrescu. iar pe de altă parte tentaţia de a imprima acestei mişcări de emancipare o ordine. Lângă senzaţia de axfisie şi dorinţa de expansiune stă. suferă de teama de dezordine în lumea fizică şi morală. Heliade. când psihologia romantică pătrunde mai adânc. liric (Buchetiera de la Florenţa. erotică. sentimente ale individualului raportat la lume. de obiectivare a viziunii şi a mijloacelor artistice.. Mioara. care nu putea fi găsită decât în marile modele ale literaturii clasice. printr-o seninătate a înţelegerii care îl apropie de clasicism. Şerb sărac. entuziast. Victor Hugo etc). V. construite pe marile modele ale literaturii occidentale (Lamartine. viziune filtrată însă printr-un echilibru al sentimentelor. Haosul îi provoacă viziuni negre. poetul începe să sufere de ceea ce s-a numit <<sentimentul incomplenitudinii. Marile convulsii istorice modelate de marile modele culturale imprimă începuturilor poeziei româneşti o configuraţie dialogică.

superior si lui Heliade si tuturor celorlalti poeti.d. fiind coleg cu Ion Ghica. Ajuns la Bucuresti. care-i va publica prima poezie Miezul nopţii în Curierul Românesc. Face cunoştinţă cu Heliade. lăsându-ne vreo 40 de fabule. Boul şi viţelul. în care adevărul e mascat.a. În ultimii 25 de ani de viaţă a fost marcat de alienare mintală. S-a născut la Târgovişte. dar de mic e deştept. Învaţă greaca şi franceza. în anul 1810.25 noiembrie 1885 Bucureşti) a fost un poet şi fabulist român. Poezia sa a fost influenţată de ideile care au pregătit revoluţia din 1848. este elev la pensionul Sfântul Sava. dar a demisionat (1837). meditaţii romantice. Rămâne orfan şi sărac. fiind al patrulea copil al vistiernicului M. din cauza cenzurii autorităţilor (Câinele şi căţelul. cu prietenul Ion Ghica). Cea mai reuşită este Umbra lui Mircea la Cozia (făcuse o călătorie în Oltenia.). Poetul liric scrie. în mahalaua Lemnului. 22 februarie 1810 Târgovişte. urmată de elegia Adio la Târgovişte. Dreptatea leului. A debutat cu poezii publicate în „Curierul Românesc” condus de Ion Heliade Rădulescu. A murit sărac la Bucureşti în anul 1885.Grigore Alexandrescu Date generale Grigore Alexandrescu (n. Uimeşte pe toţi prin talentul său poetic. 18 . mai întâi. el va fi intunecat numai de stralucirea succesului lui Alecsandri si de energia si noutatea lui Eminescu. Din pricina unor scrieri (Anul 1840 şi Lebăda şi puii corbului) este întemniţat. Activitate literara Profunditatea cugetarilor si expunerea lor prin imagini noi si impresionante fac ca Alexandrescu sa fie in adevaratul sens al cuvantului cel mai mare poet din epoca dintre 1830-1848. Vulpea liberală s. A ocupat funcţii mărunte. Va sta şi acasă la Heliade. O vreme. Tonul este extraordinar de fantastic si umoristic. E ultimul fabulist autentic din literatura română. cu o memorie extraordinară. În 1848 e redactor al ziarului Poporul suveran. a fost ofiţer. sub influenţa lui Lamartine. Lixandrescu.

meditaţia şi satira.Lui Alexandrescu îi revine meritul de a fi consacrat în literatura română ca specii literare autonome epistola.. A tradus din Lamartine şi Byron.. Apreciere critică: . La manastirea Dealului Umbra lui Mircea.. Alexandrescu este incontenstabil cel mai de seamă fabulist al nostru. Popovici) -Poezii:Trecutul." ( D. Satira Duhului meu Razbunarea soarecilor sau moartea lui Sion -Fabule:Ciinele si catelul Ciinele si magarul Corbii si barza Cucul -Epigrame:Un osandit la moarte pentru o vina mare Celui ce scria ca poezia este o boala nelecuita Dlui *** Poezii populareCantec vechi Cantece de peste Olt Cantecul Jianului -Proza:Memorial de calatorie Cozia Bistrita 19 . La Tismana Anul 1840 Ucigasul fara voie -Epistole si satire: Epistola Dlui I. C. La Cozia Rasaritul lunii.

Bolintin-Vale — d. Orfan de ambii părinţi încă din 1831. Cooptat în Frăţia şi în Asociaţia literară. a adoptat rapid mentalitatea de carbonar. cu reşedinţa la Bolintin. Dimitrie. Dimitrie Bolintineanu era macedonean aromân de origine. un rol decisiv. Faptul că publicase în 1842 admirabila poemă "O fată tânără pe patul morţii". în 1843 . Caragiale. tânărul a fost crescut de rude mai avute. Printr-un misterios concurs de împrejurări. Bucureşti) a fost un poet român. o avere care să-l scutească de griji. şi a fost publicat în "Curierul de ambe sexe". prin slujbe funcţionăreşti. la rangul de pitar. Se susţine de timpuriu. a jucat. participant la Revoluţia de la 1848. Ienache Cosmad. În 1841 era copist la Secretariatul de Stat. Arendaş. acesta îşi făcu în Valahia o situaţie acceptabilă. mic proprietar. sat aproape de Bucureşti. I. e ridicat. tânărul nu se trudi prea mult să intre în graţiile principelui. Inima îl trăgea mai curând spre lumea care „va să vină". precum Grigore Alexandrescu. el nu apucă să-i lase celui de al doilea născut. părintele lui. prezentată elogios de Ion Heliade Rădulescu (şi invocată mai târziu de Mihai Eminescu în Epigonii). în 1844. diplomat. de André Chénier. probabil. La fel ca alţi paşoptişti. 1819 [sau 1825 după alte surse]. În puţini ani ai tatălui său. Poemul "O fată tânără pe patul morţii" era o imitaţie după "La jeune captive" ("Tânăra prizonieră"). sprijinită de fraţii Alexandru şi Ştefan Golescu care îl trimiseră pe la sfârşitul anului 1845 pe 20 .secretar la departamentul „pricinilor suditeşti". În acel timp se formase în Bucureşti Asociaţia literară. Mihai Eminescu. Ienache. apoi subprefect. a venit în ţară din Ohrida. 20 august 1872.Dimitrie Bolintineanu Dimitrie Bolintineanu (n. L. om politic.

imediat după izbândă. sunt înfiinţate primele şcoli la românii macedoneni. Siria. îl „mirosise" şi. A. Este înmormântat la Bolintinul din Vale. In prima jumătate a anului 1870.căzând revoluţia . acela de a stabili contacte cu revoluţionarii din Bucovina. Colaborează. Când aceasta izbucni la Paris.. cu o bursă din partea Asociaţiei literare. Aga poliţiei. Conjuraţii îi dădură un rol de prim-ordin. îl ameninţase cu un arest la „mănăstire". Ar fi avut. cu doar două coloane pe fiecare faţă. Pe la 1855 domnul Grigore Ghica i-a oferit o catedră de literatură română la Iaşi. Plecat la Paris în 1845. iar atunci a făcut călătorii prin Palestina. "Poporul suveran". ale lui Costache Negri şi ale lui V. în februarie 1848. dar redactorul şef avea proiecte mari. Şi la 1848 revoluţia a adus o explozie gazetărească. de patru pagini. Dacă C. Egipt. Urechia. e silit să-şi întrerupă munca. boala lui Bolintineanu se agravează. Rosetti scosese. 21 .A. Nu trăieşte decât pentru Revoluţia pe care o presimte. a. culte şi instrucţiune publică. reveni în ţară şi redactă împreună cu Nicolae Bălcescu. Poetul este sărac. Întorcându-se în ţară la 1859. "Pruncul român". pe potriva modelului francez . Dimitrie Bolintineanu călătoreşte la Paris. descriindu-le toate în publicaţiuni diverse. Ion Manu. I se reeditează câteva dintre biografiile istorice. o loterie cu obiecte personale ale lui Bolintineanu. Edgar Quinet şi Adam Mickiewicz. Prin stăruinţele lui. la Românul. din iniţiativa lui George Sion. în sfârşit. ceea ce poetul nu putu să facă. la Paris ca să-şi continue studiile întrerupte. În 1871. În aprilie este organizată.Le Peuple souverain. audiază şi el cursurile lui Jules Michelet. refuzându-i paşaportul pentru Moldova.a fost exilat şi se duse în Transilvania. A. Grav bolnav. dar Poarta nu i-a permis intrarea în ţară. care cuprind adesea pagini pline de interes şi scrise cu multă căldură. poate. Izbucnind revoluţia din 1848. până în aprile. Pensia pe care o primea intra în buzunarele creditorilor. Ar fi vrut să tipăreasca un „jurnal al intereselor democratice şi al progresului social". Oficialitatea refuză să-i acorde ajutor. dacă nu izbucnea revoluţia. lui C. dar . apoi la Constantinopol şi. Tipăreşte culegerea de satire Menadele şi volumul de poezii Plângerile României. intră în politică şi deveni ministru de externe. Macedonia. tinerii studioşi hotărâră să se întoarcă în ţară. parte de el. Bolintineanu conduce (de la 19 iulie la 11 septembrie) "Poporul suveran".Bolintineanu la Paris. Rosetti. Era o foaie mică. Cezar Bolliac ş..

o Scrie Studie naţionale. De pe acum.Alecu Russo Alecu Russo (*17 martie 1819. Fără a revendica vreodată explicit această operă.Tânărul Russo scrie poemele La mort d'Alibaud şi Epitaphe d'Alibaud în limba franceză.Se naşte Alecu Russo (numele vechi este Rusul sau Rusu). Majoritatea lucrărilor au fost scrise în limba franceză şi au apărut postum în traducerea lui Alecsandri. moşia lui C. a fost condamnat la moarte. Negri. prozator.Alecu Russo scrie piesele Băcălia ambiţioasă şi Jicnicerul Vadră sau Provincialul la Teatrul Naţional. memorialist şi critic literar român (originar din Basarabia). Este autorul volumului Cântarea României. Pe băncile institutului scrie primele sale încercări literare. • 1836 . Alecsandri. Louis Alibaud fusese un tânăr care a întreprins un atentat împotriva regelui Ludovic Filip. • 1839 . mai apoi. cu un deosebit simţ al dreptăţii şi al egalităţii. călătorii şi impresii. • 1845 . o La Mânjina. face cunoştinţă cu mai mulţi intelectuali progresişti munteni. Alecu Russo e trimis de parintele său la studii în Elveţia. După studiile din Elveţia. Prodăneştii Vechi. S-a născut în familia unui boier de viţă veche. ideologul mişcării revoluţionare de la 1848 din Moldova. • 1841 . printre care şi Nicolae Bălcescu. Împreună cu Alecsandri întreprind o călătorie în ţinuturile Neamţului.Se întoarce în Moldova. dar cu o situaţie socială relativ modestă. fiul lui Iancu Rusu. la Institutul lui François Naville de la Vernier. unde învaţă limbile franceză şi germană. intrând în contact cu frumuseţea folclorului.Se stabileşte la Iaşi. Acestea toate. Impresionat de locuri şi de locuitori. fiind. lucrare apărută postum sub îngrijirea lui V. în urma unor dezacorduri cu familia. a furnizat unul dintre cele mai cunoscute litigii de paternitate literară din istoria literaturii române. dar. îşi continuă studiile la Institutul lui Francois Naville din satul Vernier de lânga Geneva. • 1829 .†5 februarie 1859) a fost poet. • 22 . Pe la 1829 o cumplită epidemie de holeră i-a secerat familia. cu peisajul românesc. 17 martie 1819 . tipărit anonim. ideolog al generaţiei de la 1848. nereuşind. Russo se dovedeşte un revoltat. vor deveni material etnopsihologic pentru celebra Piatra Teiului. în ţinutul Bistriţei. eseist. în mijlocul ţăranilor. probabil la moşia de la Negrişoasa. Alecu Russo scrie Iaşii şi locuitorii lui la 1848 (în franceză). Chişinău . un liberal în gândire. Copilǎria şi-a petrecut-o la ţară. proprietar de pământuri într-un sat pe valea Bâcului. • 1840 . unde tatăl său arendase nişte pământuri.Este trimis de către tatăl său (mama îi murise în acest an în urma epidemiei de holeră) în Elveţia. în Basarabia. Odobescu.Rămas orfan de mamă.Domnitorul Mihail Sturdza îi încredinţează un post de funcţionar la Tribunalul districtual de la Piatra Neamţ.

ţinând seama de tradiţie: „Dacă este ca neamul român să aibă şi el o limbă şi o literatură. • 1847 . Poezia populară devine o operă fundamentală de cercetare a folclorului. unde sunt ascunse încă şi formele şi stilul.Se reprezintă la Iaşi Băcălia ambiţioasă şi. fără a fi potrivnic influenţelor apusene. şi de aş fi poet. + • 1851 . Cântarea României (versiune franceză): „Dar ceea ce ar ajunge a face din Russo unul dintre numele mari ale literaturii noastre e tânguirea intitulată «Cântarea României» . înverşunat critic al „restauratorilor“ limbii.Se întoarce în ţară. al latiniştilor şi al „ardelenismului“. în curgerea vremurilor. apoi.. publică în Zimbrul scrierea Studie moldoveană sub pseudonimul Terenţie Hora. pentru ca apoi să se stabilească la Paris. 23 .Participă la mişcarea revoluţionară din Moldova alături de V. O simţire tot atât de aleasă pe cât de puternică. aş străbate prin toate bordeiele să descopăr o amintire sau o rugină de armă. şi în acelaşi timp.Scrie articolele Poezia populară şi Decebal şi Ştefan cel Mare. «ţara cea dragă». E o scurtă ochire asupra trecutului ţării. de aş fi istoric. Alecu Russo vede evoluţia limbii şi a literaturii române cu o cumpănită gândire. o mare putere de a concretiza în icoane gândurile de păreri de rău sau de speranţe dau acestei scurte bucăţi o valoare pe care unii n-au atins-o şi n-o ating.Apare în România Viitoare. de aş fi gramatic. publicat postum de Al. Odobescu. Apare în Albina Românească articolul Critica criticii. Ziarul unui exilat politic la 1846. şi nimeni. aş culege mitologia română. revistă politică a românilor exilaţi la Paris. • 1850 . n-a mai găsit astfel de accente pentru a mângâia şi îmbărbăta maica în suferinţă. un studiu programatic în spiritul Introducţiunii de la Dacia literară. • 1848 .. aş călători pe toate malurile româneşti şi aş culege limba“. Russo pribegeşte mai întâi în Ardeal. în toată vitejia şi durerea ce cuprinde. Adept al unui conservatorism literar şi lingvistic. în urma eşecului acesteia. pentru întâia oară se caută în desfăşurarea venimentelor ce alcătuiesc istoria noastră un rost filosofic“ (Nicolae Iorga). scrie jurnalul Soveja. spiritul public va părăsi căile pedanţilor şi se va îndrepta la izvorul adevărat: la tradiţiile şi la obiceiurile pământului.După o absenţă mai lungă în publicistică.1846 . Alecsandri. Jicnicerul Vadră. + • 1855 . cu blesteme de profet fanatic împotriva ticăloşilor timpului de faţă şi cu perspective limpezi deschise asupra viitorului. o În urma reprezentării comediei Jicnicerul Vadră. Alecu Russo publică în România literară a lui Vasile Alecsandri Cugetări. Alecu Russo este surghiunit la Mănăstirea Soveja. • o Apare în România literară a lui Alecsandri Cântarea României (versiunea românească). o După încercarea lui Negruzzi din 1840. care-i frumoasă ca şi cea latină şi greacă. publicate postum în Foaia societăţii pentru literatură şi cultură română din Bucovina.

Radulescu Date generale Ion Heliade-Rădulescu (n. întemeietor al presei din Ţara Românească: Curierul Românesc (1829) şi Curierul de ambe sexe (1837). în Moldova).I. menită sa înzestreze cultura noastră cu toate capodoperele literare. oricât de ambiţioase. filolog şi om politic român. iar greceşte cu dascălul Alexe. poet la mare modă. 6 ianuarie 1802 – Se naşte la Târgovişte. 24 . poet. după retragerea acestuia. considerat cel mai important ctitor din cultura română prepaşoptistă.H. Este membru activ al asociaţilor culturale din epocă: "Societatea Literară" (din 1827). În 1846. 1815/1818 – Frecventează Şcoala grecească de la Schitu Măgureanu. În 1818. ce depăşea cu mult chiar puterile unei generaţii. prin 1814 însuşi Naum Râmniceanu ia fost dascăl.Sava". Ajuns la Bucureşti. critic. membru fondator al Academiei Române şi primul său preşedinte. Negruzzi. învaţă româneşte după cărţile populare. 1822/1829 – Devine succesorul lui Gh. După obiceiul şi în spiritul vremii. cunoaşte poezia lui Hristopulos. Lazăr la Colegiul Sfântul Sava. Ion Heliade Rădulescu învaţă limba greacă. tipograf. el devine elevul lui Gh. întreprindere uriaşă. fiul lui Ilie Rădulescu şi al Eufrosinei Danielopol. 6 ianuarie 1802. Bucureşti) a fost un scriitor. Heliade propune planul unei "biblioteci universale". prozator. căruia îi va urma la conducerea şcolii de la "Sf. editor. Târgovişte — d. filozofice ale tuturor timpurilor. pe care o şi traduce. 27 aprilie 1872. "Societatea Filarmonică" (din 1833). Lazăr. înainte de a învăţa să citească româneşte din lucrarea Istoria pentru începutul românilor în Dachia a lui Petru Maior (asemeni lui C. istorice.

. difuzate prin librăria românească a lui Iosif Romanov. Rădulescu. Domnul Sărsăilă autorul. Dante Aligheri. Ion Câmpineanu şi C. 1828 – Apare la Sibiu Gramatica Românească. 1836 – Îşi adună toate producţia literară în volumul Culegeri din scrierile lui I. satira şi fabula politică.1827 – Apare Societatea literară.m. La Fontaine. susţine simplificarea alfabetului chirilic. de Lamartine. Traduse şi alăturate cu alte bucăţi originale din D. în care autorul se dovedeşte un reformator la domeniul limbii. Muzeul Naţional. Muzeul naţional. capodopera sa literară. 1835 –Publică traducerea comediei Amfitrion de Molière. Este autor a numeroase traduceri. împrumutarea neologismelor din latină şi din limbile romanice. Proză cu conţinut satiric şi pamfletar.d. I. 1830 – Apare volumul Meditaţii poetice dintr-ale lui A. de declamaţie şi de literatură care avea rostul de a pregăti actori profesionişti. Aici. Aristia. etc.Fondator al Societăţii Filarmonice (1833). poeziile originale sunt: 1833 – Apare Societatea Filarmonică la iniţiativa lui I. 1829. membru în guvernul provizoriu. Conu Drăgan şi cuconiţa Drăgana. dar şi Gazeta Teatrului Naţional. a cultivat meditaţia cu motive preromantice. lamartiniene O noapte pe ruinele Târgoviştei. din iniţiativa sa şi a lui Dinicu Golescu. Eliad. elegia Dragele mele umbre. de traduceri şi de opere originale. fonetismul ortografic. care promova ideile iluministe: răspândirea şcolii româneşti. Heliade citeşte din traducerile sale din Lamartine.Apare Gazeta Teatrului Naţional. imitaţii şi prelucrări din clasici ai literaturii universale (Boileau. Eliad de proze şi de poezie.)Teoretician şi îndrumător literar în Regulile sau gramatica poeziei. publicarea de gazete. 8 aprilie – Apare Curierul românesc. înfiinţarea unui teatru naţional. 25 . Poet al viziunilor grandioase de tip hugolian a scris poemul eroic Anatolida sau Omul şi forţele. în maniera fiziologilor.Implicat în evenimentele de la 1848 (a participat la redactarea Proclamaţiei de la Islaz. mitul popular Sburătorul. primul ziar apărut în Ţara Românească. realizat fragmentar. Goethe.H.Apare. în subredacţia lui Heliade şi a lui Florian Aaron. 1834 – Este director al Şcolii de muzică vocală. Byron ş. prima gazetă în limba română din Principate. supliment săptămânal al Curierului românesc Activitate Fondator al unor reviste. printre care cea mai importantă este considerată a fi Curierul românesc de ambe sexe publicată începând cu 1829.a.

pareau de neinvins.abia ivindu-se si-a starnit in cap o droaie de dusmani. care se bucurau de success. Membru fondator al Societăţii Academice Române (Academia Română) şi primul preşedinte al acesteia (1867 . Asachi in Moldova si lui I. frumusel. 26 . la conducerea Teatrului National din Iasi au venit Vasile Alecsandri. Heliade-Radulescu in Tara Romaneasca. In plus concurenta trupelor straine. strajnici si puternici. care au pus bazele repertoriului dramatic original romanesc. Iancu Vacarescu a scris un Prolog in care sintetiza conceptia pasoptistilor despre teatru: "V-am dat teatrul/ Vi-l paziti ca pe-un lacas de muze/ Cu el curand veti fi vestiti/ Prin vesti departe duse/ In el naravuri indreptati/ Dati ascutimi la minte/ Podoabe limbii voastre dati/ Cu romanesti cuvinte. Primul spectacol are loc in inlimba romana la Iasi.” In ciuda imprejurarilor teatrul i-a totusi avant in perioada 1840-1860.1870). nevinovat si bolnav de strans… Si unde avea trebuinta de buna cautare de. dar un teatru romanesc pe baze profesionale n-a putut fi insa intemeiat in aceasta epoca(epoca sau perioada pasoptista). Preocupări de natură filosofică şi religioasă de inspiraţie gnostică (Biblicele. iar la Bucuresti in 1819. era un obstacol greu de trecut.A militat pentru unificarea limbii române literare (Gramatica românească). iar greutatile economice. Atmosfera era neprielnica. 1858. in 1816. Echilibru între antiteze). 1828). Costache Negruzzi scria in 1838 ca: “Sarmanul teatru. Teatrul Pasoptismul a acordat teatrului o imensa pretuire scotand-ul un mijloc dintre cele mai eficiente depromovare a valorilor positive de conduita si moralitate. Se dezvolta teatrul datorita activitatii lui Ghe. de educatie estetica si perfectionarea limbii." In anul 1840. Costache Negruzzi si Mihail Kogalniceanu. Cu prilejul spectacolului de la Bucuresti. el seamana cu pruncul mic.

Este prima gazetă românească cu periodicitate constantă şi cu apariţie îndelungată. gazetă care pune bazele presei româneşti. culturale.Curierul românesc Articolele programatice ale unui curent sau ale unei mişcări literare au avut întotdeauna o importanţă majoră. care a obţinut aprobarea apariţiei gazetei. comandantul armatelor ruseşti. revista in limba romana. În Principatele Române. El este fondatorul Curierului romanesc . începuse să pătrundă diferite ziare străine. ştiri politice. pentru că au cristalizat şi au dat coerenţă tendinţelor fundamentale ale epocii. Curierul românesc devine ecoul întregii mişcări literare din ţară. mai ales franceze. Revista a apărut cu sprijinul lui Dinicu Golescu.germane şi greceşti. încet. literare şi mai târziu să 27 . aparuta pe 8 aprilie 1829. îşi face o datorie să reproducă din confratele moldovean "Albina românească" a lui Asachi. Nevoia unui mijloc de a se răspândi mai repede ştirile despre întâmplările din ţară şi din străinătate se simţise de mult. pe la finele secolului XVIII şi în primii ani ai secolului XIX. Încet. Cel dintai care a schitat un program teoretic avand ca scop modernizarea literaturii romane a fost Ion Heliade Radulescu.

cum este "Foaia ştiinţifică şi literară de la Iaşi" şi "Magazin istoric" din Bucureşti. Prin Curierul romanesc.a. Ea se înfăţişează prin mici notiţe. Marea influenta pe care el a avut-o asupra scriitorilor epocii s-a exercitat mai ales prin articolele sale teoretice publicate in ziarul Curierul romanesc. Aceasta o spune în no. unii din ei rămaşi necunoscuţi. limba ei a crescut dimpreună cu cunoştinţele naţiei şi colecţia perioadelor sale poate fi cel mai îndestulător ajutor la istoria literaturii noastre". Genilie ş. Ion Voinescu. 93 din anul 1842: "Această foaie a fost înainte mergătoare şi ferice vestitoare a aşezămintelor celor noi şi progresive ce am dobândit. în care se apreciază valoarea scriitorilor şi a celor ce publică scrierile lor în diferite broşuri. El devine o personalitate şi în locul rolului modest ce socotea la început că are foaia sa. iar alţii ilustrându-se mai târziu prin lucrări de valoare. încet. K. Heliade se formează încet. Spiritul lui se îmbogăţeşte prin citiri variate şi o sumă de idei culturale şi literare se răspândesc în public. Ne face cunoscute foile literare ce apar în vremea aceasta.facă acelaşi lucru faţă de ziarele din Braşov ale lui Bariţiu: "Gazeta de Transilvania" şi "Foaia literară". Costache Aristia. I. Baronzi.inceputurile presei romanesti se datoreaza unei personalitati curioase. Curierul românesc ne ţine la curent cu tot ce se publică în limba română. el o vede acum cu un rol mare. Grigore Alexandrescu. Cezar Bolliac. În el se găsesc coloane deschise. precursor cu pusee de talent adevarat: Ion Heliade Radulescu. În Curier “urmărim progresul şcolilor prin dări de seamă la finele anului şi prin discursurile ţinute la diferite ocazii”. G. Asadar. Viişoreanu. În Curier se naşte critica literară în literatura română. prin 28 . Caragiale. după bătrânul Iancu Văcărescu. Ion Catina. pe lângă foile proprii ale lui Heliade: "Gazeta Teatrului" (1835) şi "Curierul de ambe sexe" (1836). Costache Bălăcescu. mai ales în Valahia. În el vedem naşterea şi primii paşi ai teatrului românesc.

Datorita insa atmosferei create de indemnurile sale a fost posibil debutul. Grigore Alexandrescu. intre 1830 si 1840 a unei intregi generatii. Dimitrie Bolintineanu. Cezar Bolliac. Dacia Literară 29 .care autorul a indemnat in primul rand la scris si mai putin la spirit critic. din care s-au remarcat Vasile Carlova.

Romanische oder Wallachische Sprahe und Literatur.1891) avea 23 de ani şi publicase trei lucrări istorice. inimă şi literatură un accent menit a-i preciza pe deplin conţinutul şi a-i determina pentru câteva decenii întreaga evoluţie. cu tipul său”. Kogălniceanu devine noul emul moldovean al lui Heliade Rădulescu. La data apariţiei periodicului.M. Cu toate că a apărut doar în trei numere. generează un fluviu. mai modern în concepţii decât Asachi. cu limba sa. pe care începe să-l eclipseze. o explicitează. însă nedeclarat. fieştecare cu ideile sale. bănăţeni. va conduce (împreună cu Alecsandri. Dacia literara ne apare astăzi asemenea unui izvor care. ca urmare. nu numai culturale. indiferent de calitate. de la studii (Luneville. almanahuri. Negruzzi. Berlin). semnată de “redactorul raspunzător". Dacia literară se voia o “foaie românească" şi. dar considera că acestea nu trebuiau să covârşească literatura originală. Din 1840 va dirija o seamă de alte publicaţii. Prin orientarea dată de el. “cele mai bune scrieri originale ce va găsi în deosebitele jurnaluri româneşti". M. Ideea conducătoare a programului Daciei literare e rezumată chiar în titlul revistei. Alăuta românească. Kogălniceanu nu respingea traducerile din principiu (a tradus el însuşi).11. în care va edita. Histoire de la Walachie. el preia în iulie. Esquisse sur I'histoire. bucovineni. prin semnalarea scrierilor de inspiraţie manifest patriotică editate înainte de 1840. Dacia literara i-a imprimat un caracter naţional explicit. alături de “compunerile originale a redacţiei şi conlucrătorilor săi". ardeleni. revista avea să devină “un repertoriu general al literaturii româneşti. era normal ca ea să cultive “duhul naţional". îndeosebi piese de teatru. în 1838. şi. tocmai creativitatea autohtonă era. însă nu în detrimentul creativităţii autohtone. de la Moldavie et des Valaques transdanubiens (apărute toate în 1837). P. 30 . nu trebuia tălmăcit orice. adunând pâraiele din jur. asupra căruia dobândeşte un tot mai vădit ascendent. Înapoiat. Din paginile ei porneşte aşa numitul de Ibrailea un “curent poporan şi istoric". Însuşindu-si romantismul cu implicaţii luministe inerent creaţiei promovate de publicaţiile anterior apărute. Kogălniceanu a formulat ceea ce toţi patrioţii gândeau şi simţeau.7. în afară de revistele sale. în acel moment. Declarându-se hotărâtă a depaşi regionalismul publicaţiilor de cultură existente. în orice caz. va întemeia tipografie. Inserând în cuprinsul ei. ca într-o oglindă. les moeurs et la langue des Cigains. Până la Kogălniceanu s-a scris în spirit naţional aşa cum se vorbeşte în proză (nu numai de către Monsieur Jourdain): fără conştientizarea faptului. acest periodic a dat mişcării literare impulsionate de Curierul românesc. “Ţălul" noii publicaţii fiind “realizaţia dorinţii ca românii să aibă o limbă şi o literatură pentru toţi". În concepţia lui era legitim a traduce şi adapta oricât. deschizându-şi cursul cu celebra lecţie în care înălţa un elogiu vibrant trecutului naţional eroic. calendare. în limbile germană şi franceză: Moldau und Wallachei. numai să fie bune".18172. În 1843 va începe să funcţioneze ca profesor de istorie la Academia Mihăileană.Apariţa în 1840 a revistei “Dacia literara” a înscris în istoria literaturii şi a întregii culturii româneşti un nou moment. munteni. Albina românească. Foaie pentru minte. în carele. mai ales. unul dintre principalele momente de referinţă. încercand s-o învioreze. Mai energic şi. se vor vedea scriitori moldoveni. Câmpeanu) Teatrul Naţional din laşi. tacit. Or. stimulând creaţia originală şi stăvilind “mania traducţiilor". MIHAIL KOGĂLNICEANU (6. Curentul acesta exista de fapt. şi Introducţia din primul număr. C. îşi propunea a se “îndeletnici cu producţiile româneşti fie din orice parte a Daciei. I-am şi menţionat unii dintre constituenţi.

şi încă şi acelea de-ar fi bune! Traducţiile însă nu fac o literatură"... 1840. Bălcescu şi August Treboniu Laurian pentru al lor Magazin istoric pentru Dacia(1845-1848. Tot atât de elocvent se declară spiritul călăuzitor al publicaţiei şi sub alte generice. Dar ce folos! Că sunt numai traducţii din alte limbi." Imediat dupa . Colaborează şi Alexandrescu (Anul 1840). “alegere din alte foi" (reproduceri din Curierul românesc. ca naţiune. “vedem acum curat că am avut şi avem toţi românii aceeaşi limbă"). Arhiva românească (3 vol. pe toţi scriitorii şi cărturarii de seamă. etc). Kogălniceanu. Apariţia Daciei literare a fost salutata cu entuziasm de Curierul românesc (specificându-se că. Foaie pentru minte. În fiecare număr al revistei. 1845). Cu un sentiment de mândrie naţională direct exprimat. atât din primul număr cât şi din cele următoare: Scene pitoreşti din obiceiurile poporului. nuvela Alexandru Lăpuşneanu a lui C. 1841. a unei noi publicaţii istorice. prin ea. Albina românească. trebuie să sporim în bine (.). în unire. expresie a caracterului naţional specific: “Istoria noastră are destule fapte eroice. ca şi de Albina românească şi de Foaia. după interzicerea Daciei literare. note la zi (Telegrafal Daciei). însuşirea cea mai preţioasă a unei literaturi". fără să avem pentru aceasta trebuinţa să ne împrumutăm la alte naţii. trebuie să ne ţinem.1851). De aceea: “Noi vom prigoni pe cât vom putea această manie ucigătoare a gustului original. Şi a ne menţine identitatea: “Vom avea încă zile frumoase pe pământ. Arhiva romdneasca a. obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris. trebuie să ne cunoaştem solia ce Dumnezeu nea dat.. materia e distribuită în patru compartimente: literatura originală inedită. în amintitul « Cuvânt » pentru deschiderea cursului de istorie naţională — îndrumatorul de conştiinţe reformulează repetat. prin înfiinţarea. în consonanţă cu cel dintr-un mai sus citat articol al lui Gh.. 1872-1874). în chip firesc. 31 .. sub care apar nuvele şi articole de Negruzzi.. Consecutiv. În . pentru că omoară în noi duhul naţional (. în acelaşi an. trebuie să fim vrednici de bunătăţile ce cerul ni-au dăruit în atâta îmbelşugare. lui Barium. pentru a le avea. Scene pitoreşti din obiceiurile Moldaviei.Introducţie” e tipărită. M. iar cinci ani mai târziu prin editarea unui corpus de cronici (Letopisiţile Ţării Moldovii. Promovarea spiritului naţional fiind crezul întregii sale vieţi. Negruzzi.. Alecsandri. ed. critică literară. au grupat. fost luata ca model de către N.introducţiile" la aceste publicaţii — şi. din toate provinciile româneşti.după opinia lui. Kogălnicenu şi l-a afirmat. semnificativ. frumoasele noastre ţări sunt destul de mari. tot atât de vibrant. Dar. Baritiu. ideea necesităţii de a ne cunoaşte pe noi înşine. ameninţată: “Dorul imitaţiei s-a facut la noi o manie primejdioasă. sub genericul Scene istorice din cronicele Moldaviei. Scene contimporane..) mai în toate zilele ies de sub teasc cărţi în limba românească. în continuarea aserţiunilor din articolul introductiv al « Daciei literare ». Kogălniceanu formulează memorabil necesitatea unei literaturi crescute din realităţile noastre. H: Cronicile României. Să ne ţinem de obiceiurile strămoşeşti — atât cât nu sunt împotriva dreptei cugetări".. 1845-1852. periodicele scoase de Kogălniceanu..

s-ar indeletnici numai cu literatura nationala. Kogalniceanu prezinta activitatea gazetelor romanesti aparute anterior. La inceputul articolului axat pe evidentierea necesitatii unei literaturi originale si rationale." • Afirmarea idealului de realizare a unitatii limbii si a literarurii romane: . O asemenea foaie ne vom sili ca sa fie Dacia literara [.Articolul . fara sa avem pentru aceasta trebuinta sa ne imprumutam de la alte natii. frumoasele noastre tari sunt destul de mari. zic.. facand abnegatie de loc. • Combaterea imitatiilor si a traducerilor mediocre: .. pentru ca omoara in noi duhul national..Istoria noastra are destule fapte eroice. vom critica cartea." 32 . iar nu persoana. redactat de Mihail Kogalniceanu. fata de care Dacia Literara urmareste sa aduca un suflu nou. Se respinge coloratura locala si amestecul politicului.O foaie dar. [...talul nostru este realizarea dorintii ca romanii sa aiba o limba si o literatura comuna pentru toti".Critica noastra va fi nepartinitoare. aceasta foaie.] Traductiile insa nu fac o literatura.Introducţie” Constituirea deplina a romantismului pasoptist a fost marcata de programul teoretic Introductie...." • Promovarea unei literaturi originale. parasind politica. obiceiurile noastre sunt destul de pitoresti si de poetice pentru ca sa putem gasi si la noi sujeturi de scris.. Asadar foaia noastra va fi un repertoriu general al literaturei romanesti" Cele patru puncte ale articolului-program sunt: • Intemeierea spiritului critic in literatura romana pe principiul estetic: . prin indicarea unor surse de inspirafie in conformitate cu specificul national si cu estetica romantica: .]. si prin urmare s-ar indeletnici cu productiile romanesti.Dorul imitatiei s-a facut la noi o manie primejdioasa. fie din orice parte a Daciei. sugerat si de titlul revistei. Publicat in primul numar al revistei. foaie care. articolul-program reprezinta manifestul literar al romantismului romanesc. ar implini o mare lipsa in literatura noastra. numai sa fie bune.. care. Aceasta manie este mai ales covarsitoare in literatura. ar fi numai o foaie romaneasca.. revista adresandu-se scriitorilor romani de pretutindeni pentru a publica scrieri originale: .

Bucovina). pe când în celelalte ţări a luat diferite forme. Un factor deosebit de important l-a constituit Revoluţia Franceză din februarie 1848 care a avut repercusiuni asupra întregii Europe. revoluţia de aici a avut un predominant caracter social. suzeranitatea Imperiului Otoman. Deoarece Franţa era un stat naţional unitar. Revoluţia Română de la 1848 s-a desfăşurat în condiţiile în care părţi din teritoriul naţional se aflau în stăpânirea imperiilor vecine (Transilvania. 33 . după necesităţile locale. Astfel că.Revoluţia Română de la 1848 Revoluţia Română de la 1848 a fost parte a revoluţiei europene din acelaşi an şi expresie a procesului de afirmare a naţiunii române şi a conştiinţei naţionale. în timp ce Moldova era constrânsă să accepte protectoratul Rusiei ţariste. iar Muntenia. principiul libertăţilor cetăţeneşti cerute de revoluţionarii francezi a evoluat şi s-a transformat în libertăţi naţionale pentru popoarele supuse. iar peste revendicările sociale s-a suprapus ideea de unitate naţională.

de unde au trecut în Bucovina. În august 1848 este redactat un program în 36 de puncte.circa 50 de fruntaşi ai tineretului revoluţionar moldovean. mai mult de ordin administrativ şi cultural. de catre Vasile Alecsandri.şi mai ales în Cernăuţi . Petiţia cuprindea 35 de puncte şi a fost redactată. printre altele: egalitate politică şi civilă. Negri. ajungând la Brăila. primul guvern provizoriu revoluţionar. au încercat traducerea ideilor în fapte. fiind împotriva Regulamentului organic şi a protectoratului ţarist. D. deoarece tinerii revoluţionari munteni. În vara lui 1848 se aflau în Bucovina . Aceştia urmau să fie trimişi în Turcia. Aceasta "petiţiune a boierilor şi notabililor moldoveni" avea un caracter moderat datorită atitudinii rezevate a principelui Sturza. care avusese un conflict cu fiul domnitorului. Russo. cu ştirea domnitorului Mihail Sturdza. C. În acest scop i-au atras în tabăra lor pe intelectualii mai de seamă din acea vreme. Al. care era presat de prezenta trupelor ruse la graniţă. însă au reuşit să-i cumpere pe cei care trebuiau să-i treacă Dunărea (una dintre persoanele care au jucat un rol definitoriu a fost Maria Rosetti. instrucţiune gratuită. în ilegalitate. domnitorul însuşi le-a cerut petiţia. care "mergea pe talvegul Dunării cu copilul în braţe şi cu pungile de galbeni" pentru a-i elibera pe cei căzuţi prizonieri). Cu toate că memoriul lor nu cuprindea decât reforme moderate. la o întrunire a tinerilor revoluţionari moldoveni care a avut loc la hotelul Petersburg din Iaşi. mişcarea revoluţionară a avut un caracter paşnic. Se cereau. Vasile Alecsandri. În Ţara Românească În Ţara Românească. Acest program se deosebea radical de petiţia din martie. în data de 27 martie. printre care: Alexandru Ioan Cuza. revoluţia s-a bucurat de mai mult succes decât în Moldova. ea mai fiind denumită în epocă şi revolta poeţilor şi s-a concretizat printr-o petiţie în martie 1848 şi printr-un program în august 1848. domnitorul l-a folosit ca pretext pentru arestarea capilor mişcării.În Moldova În Moldova. De aici au reuşit să plece în Transilvania. care a fost publicat de Kogălniceanu sub titlul "Dorinţele partidei naţionale din Moldova". 34 . precum şi o parte a administraţiei şi armatei. • 7 iunie 1848 Craiova: Gheorghe Magheru. Canta. împroprietărirea ţăranilor şi se încheia cu o dorinţă arzătoare: unirea Moldovei cu Muntenia. Simţind pericolul unei mişcări şi în Moldova. în conformitate cu Regulamentul Organic. Acestora li s-a adăugat şi Mihail Kogălniceanu. Nicolae Bălcescu şi Costache Romanescu alcătuiesc. sub influenţa celor de afară. spre deosebire de cei moldoveni.

cel purtat la Islaz de Popa Şapcă şi după care au fost întocmite toate celelalte steaguri paşoptiste. la Bucureşti proclamaţia de la Islaz care va deveni noua constituţie. înainte ca aceştia să ajungă la Bucureşti. în amintirea steagului purtat de Tudor Vladimirescu şi pentru ca primul steag al revoluţiei să poarte simbolul neprihănirii. Ion Heliade Rădulescu primeşte delegaţia contrarevoluţionarilor. a fost cusut doar de mâinile domniţei Maria Alexandrina. imediat după debarcare. pe Costache Romanescu. A doua zi. 13 iunie 1848: Craiova a fost ales ca loc de întrunire a guvernului provizoriu şi prima capitală a revoluţionarilor paşoptişti. o mare adunare populară la Islaz. • • 11 iunie 1848. Guvernul provizoriu revoluţionar se deplasează întâi la Craiova pentru a înlătura grupul care îl sprijinea pe Bibescu. partizanii contrarevoluţiei. Ioan Maiorescu a citit declaraţia de la Islaz în faţa unei mulţimi în delir. Dar Gheorghe Magheru. împresoară sediul guvernului revoluţionar şi arestează o parte a membrilor guvernului. Guvernul provizoriu format la Islaz îi cuprindea pe ofiţerii: Gheorghe Magheru şi Nicolae Pleşoianu. se strecoară. Iancu Obedeanu. Ioan Maiorescu şi ca secretar al guvernului provizoriu. 15 iunie 1848: Guvernul provizoriu se afla încă la Craiova. tricolorul revoluţionarilor. reacţiunea craioveană încearcă contralovitura. guvernul provizoriu revoluţionar pleacă spre Bucureşti.• 9 iunie 1848: De teama unor conflicte armate se hotărăşte citirea proclamaţiei revoluţionare la Islaz. cărora li se alătură numeroşi ţărani. Gheorghe Bibescu abdică. deghizaţi pe străzile aproape pustii la acea oră. soldaţii colonelui Ion Vlădoianu. • 35 . copila lui Gheorghe Magheru. Este vorba de Ioan Maiorescu (fusese numit prefectul judeţului) şi capitanul Nicolae Pleşoianu ai cărui dorobanţi primiseră ordin să se deplasase din Craiova la Islaz. Primul steag tricolor al paşoptiştilor. A doua zi. mobilizează locuitorii Craiovei şi înconjoară. Bucureşti: Ştiind că a pierdut sprijinul armatei. Însoţit de o oaste alcătuită din dorobanţii aflaţi sub comanda lui Nicolae Pleşoianu. În aceste condiţii. ruşii au protestat prin consulul lor şi au ameninţat că vor invada ţara. Nică Locusteanu şi Ioan Maiorescu adună în grabă dorobanţii. despresurând sediul guvernului provizoriu. Guvernul adoptă ca steag naţional. Bibescu semnează. pe preotul Radu Şapcă pe membrii clubului craiovean: Ştefan Golescu. când străzile oraşului erau amorţite iar craiovenii visau la idealurile revoluţiei. Bibescu ordonase paza tuturor porturilor pentru a aresta. un mic port la Dunăre din Romanaţi pentru că doi dintre cei mai importanţi membri ai clubului revoluţionar craiovean conduceau destinele în Romanaţi. cunoscut reacţionar. agitatori revoluţionari veniţi de la Paris. Acestora li s-au alăturat Ion Heliade Rădulescu şi Christian Tell. la rândul lor. Sub oblăduirea lui Ioan Maiorescu şi Nicolae Pleşoianu va fi organizată de către Popa Şapcă. alături de Grigore Bengescu. • 14 iunie 1848 Craiova. în zorii zilei.

Guvernul revoluţionar trimite o delegaţie la cartierul general al comandantului trupelor turce. 36 . găseşte revoluţiile române un bun prilej de reîncepere a ostilităţilor. se dau reprezentanţii în cinstea lui iar acesta recunoaşte locotenenţa domnească drept guvern legal. Gheorghe Magheru. Nicolae Bălcescu şi Ion C. Soliman Paşa asigurându-l de relaţiile cordiale ale guvernului revoluţionar faţă de turci.A. ruşii care urmăreau cucerirea strâmtorilor Bosfor şi Dardanele şi extinderea imperiului ţartist în Balcani. C. Bratianu. Soliman cere dizolvarea guvernului care îşi schimbă denumirea în locotenenţă domnească având în frunte pe Ion Heliade Rădulescu. Ruşii declară că nu vor tolera un focar revoluţionar la graniţa imperiului lor. omul măsurilor dure. Cristian Tell şi Nicolae Golescu. Gheorge Magheru primeşte conducerea armatei şi sarcina constituirii bazei armate a revoluţiei în Oltenia. Nicolae Golescu. ruşii vor invada Moldova iar turcii vor pătrunde în Ţara Românească. noua formulă păstra membrii guvernului dar punea în faţă trei persoane considerate moderate pentru adormirea vigilenţei turcilor. Urmare a înţelegerii ruso-turce. În timp ce turcii priveau cu neutralitate evenimentele din Ţara Românească. are loc o întrunire la vârf ruso-turcă la Istambul. Christian Tell. Ruşii reclamă mituirea lui Soliman şi incapacitatea acestuia de a pricepe ce se întâmplă în ţară şi cer sultanului înlocuirea lui Soliman cu Fuad paşa. Soliman este bine primit în Bucureşti. De teama represiunilor celor două imperii se retuşează guvernul provizoriu care va cuprinde nu numai aripa radicală a revoluţionarilor ci şi o aripă moderată. În fruntea apărătorilor guvernului se află Ana Ipătescu şi Nicolae Golescu. nu intră cu armata.În aceeaşi zi. Urmarea acestei recunoaşteri va fi recunoaşterea legalităţiui guvernului de către toate guvernele europene cu excepţia ruşilor. • Prima variantă a steagului revoluţionar • Varianta finală a steagului 19 iulie 1848 Giurgiu. Ştefan Golescu. Rosetti. • 16 iunie 1848 Bucureşti: Revoluţionarii ajung la Bucureşti în frunte cu membrii guvernului provizoriu. Sunt întâmpinaţi cu entuziasm de populaţia Bucureştiului. 19 iunie 1848 Bucureşti: Reacţionarii încearcă o contralovitura anihilată imediat de revoluţionari care cer sprijinul populaţiei. Noul guvern provizoriu va fi condus de mitropolitul Neofit şi va avea ca membri pe: Ion Heliade Rădulescu.

Dieta de la Cluj a avut în componenţa ei şi câţiva români. a căutat să-şi impună controlul asupra întregului Ardeal. Însuşi poetul Sandor Petöfi se ridicase împotriva hotarârii unirii Transilvaniei cu Ungaria. Rezultatul a fost din nou defavorabil românilor. un incident a dus la lupta din Dealul Spirii între turci şi Compania de Pompieri condusă de Pavel Zăgănescu. topoare şi coase. Ideea de libertate şi de unitate naţională era înţeleasă de burghezia maghiară în sensul formării unei naţiuni civice după modelul preconizat de Revoluţia franceză. Burgezia maghiară revoluţionară. neţinând seama de superioritatea numerică covârşitoare a acestora. suliţe. care a pus pe picioare o armată bine organizată. 30 noiembrie 1848: În ajunul intrării în Craiova a primei divizii otomane. argumentând că în Dieta care luase decizia se aflaseră din 300 reprezentanţi numai 3 români si 24 de saşi. care s-a terminat cu un rezultat defaforabil revoluţionarilor români. au întâmpinat trupele străine. unde intelectualitatea liberală maghiară dorea să impună stat naţional independent de Austria. În martie 1848 izbucnise revoluţia la Viena. sute de săteni din jurul Craiovei şi locuitori ai oraşului. Revoluţia fusese învinsă. mişcare care a pătruns mai apoi în Ungaria. adică neţinând seama de componenţa etnică eterogenă a ţării. inarmaţi cu puşti. iar apoi cea de la Debreţin ceva mai mulţi. • Revoluţia de la 1848 în Transilvania În Transilvania mişcarea românească a avut un caracter preponderent naţional. La 29 mai 1848 Dieta de la Cluj a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria. evaluată la 10 000 de ostaşi şi comandată de Hussein-Paşa. ba tocmai prin omogenizarea forţată a specificului diferitelor regiuni şi prin impunerea unei singure limbi oficiale. ale saşilor şi maghiarilor. Liderii românilor din Transilvania nu au împărtăşit ideea creării unui stat naţional maghiar şi au convocat o adunare proprie în care să discute 37 .• 13 septembrie 1848 Bucureşti: În cursul intrării trupelor otomane. fapt care a nemulţumit deopotrivă părţi importante ale românilor ardeleni. saşilor şi ungurilor rămaşi fideli Casei de Habsburg. O parte din români au aderat la revoluţia burgheză maghiară. În acest context au fost reprimate toate mişcările de împotrivire ale românilor.

Petrache Cazimir. Papiu-Ilarian spune că la interesul mare manifestat de munteni pentru Adunarea de la Blaj. Totuşi unii revoluţionari munteni au reuşit să ajungă la Blaj. Unii revoluţionari munteni ca Dumitru Brătianu au reuşit să ajungă la Blaj înainte ca autorităţile să impună măsuri restrictive. Ioan Dragoş. În lupta de la Şiria lângă Arad. La întrunirea organizată de revoluţionarii munteni pentru a discuta participarea lor la Adunarea de la Blaj. fiind cunoscută ca Adunarea de la Blaj. Gheorghe Sion. Ioan Sterca-Şuluţiu. Adunarea românilor transilvăneni a avut loc la Blaj pe 15 mai 1848.problemele care îi preocupau. Liderii mişcării din Transilvania: Avram Iancu. Petru Dobra. Costache Negri. Vasile Alecsandri. cei mai mulţi fruntaşi şi-au exprimat dorinţa de a participa la reuniunea programata de revoluţionarii români transilvăneni. iar Ungaria şi Ardealul vor fi predate de ruşi austriecilor potrivit prevederilor Sfintei Alianţe. Nicolae Bălcescu s-a dus chiar la Budapesta pentru a încerca aplanarea conflictului româno-maghiar dar Kossuth şi membrii nobilimii maghiare au refuzat să acorde drepturi egale românilor. Lascăr Rosetti. 38 . Lui Nicolae Bălcescu şi celor care au solicitat eliberarea unui paşaport li s-a refuzat acest lucru. Simion Bărnuţiu. Nicolae Ionescu. Ioan Axente Sever. Pe lângă români se ridicaseră şi croaţii dar nici ei nu doreau să facă parte din statul ungar. Timotei Cipariu. Al. Simion Balint. autorităţile au răspuns prin ridicarea unui zid poliţienesc. Mai favorizaţi de evenimente au fost românii moldoveni care au avut un număr mare de lideri la Blaj: Alexandru Ioan Cuza. Se formează în Munţii Apuseni o armată de voluntari români condusă de avocatul Avram Iancu. armatele ungureşti fură cu totul zdrobite de ruşi. Ioan Buteanu. David Urs de Margina. Aceştia reuşesc doua victorii importante împotriva armatelor maghiare la Abrud şi Mărişel. Alexandru Papiu Ilarian. Alecu Russo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->