Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

REFERAT ONG .  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci . de fapt. o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens.aventura’’.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor. 2 . cu sau fără păriţi.proprietate’’ sau . Exploataţi de familii. însă au abandonat total şcoala. neglijaţi afectiv sau consideraţi o . astfel: După timpul petrecut în stradă...  copiii proveniţi din familii destrămate.explorează’’ şi apoi se întorc acasă. Altfel spus .marfă de schimb’’ între părinţi. copiii străzii autentici. dar sunt vulnerabili. manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă..  ocazionali(circumstanţiali). pot fi:  permanenţi.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’. fără un climat familial..  copiii care pleacă de acasă pentru a. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale ..copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti. care păstrează sporadic legătura cu familia. situaţie asociată de regulă.copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani. În România. familie şi societate fiind foarte mare. .. ruptura dintre ei . aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut. în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie. După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . Se întorc periodic acasă.  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale. totul având un caracter episodic.. care trăiesc de mai mulţi ani în stradă.

copii proveniţi din mediul instituţional. Spitalul..copii proveniţi din familii naturale. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc.). . de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. Copiii străzii provin în special. dreptul la educaţie şi instruire. lipsa sau insuficiente venituri. agresiunilor şi exploatării sexuale etc. neglijat şi exploatat. respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. . 3 . dreptul de a se bucura de securitate. dreptul la protecţie împotriva abuzului. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat. numeroase. reorganizate (de obicei nelegitim). lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă.După modul de provenienţă: . De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ. consfinţite de legislaşia României. din familii dezorganizate. la care şi ţara noastră a aderat. Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice.  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. lipsa sau slaba calificare. De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. Tribunalul etc. Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. împotriva maltratării.

stigmatizarea copiilor străzii. Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii. soluţionarea cazurilor . la luarea deciziilor care îl privesc. - Principii: 1. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil. . ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. centre de zi. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate. excluderea. Prioritatea intereselor copilului.realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. dacă este cazul. c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.se vor realiza pliante. broşuri. fundaţii. reviste. Responsabilitatea părinţilor. centre de adăpost etc. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei .mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate. emisiuni radio. . la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin.pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. la şcoală. b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. Principilul nondiscriminării.Copiii străzii’’. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. la toate nivelurileîn familie.Intervenţia.. 3. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. 4 . 2. asociaţii. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. centre în regim de urgenţă. apelând . în colectivitate. rezultatul fiind marginalizarea. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. alte ONG-uri. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat.

Poliţia. ONG-urile de profil.  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber. Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.  medierea conflictelor. juridică. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă. informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.).. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC). Centrul de coordonare pentru copiii străzii.  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. adăposturi etc. Centrul de primire în regim de urgenţă. centre de zi.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală.  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. cantine sociale.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS). Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă. 5 . etc.

Bucureşti.Valentina Teclici.www. Bibliografie: 1... sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale.unicef.org 3.savethechildren. 1998 2. referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora.Vina de a fi copii ai străzii’’ .net 6 .www. Editura Oscar Print.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful