Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale.. situaţie asociată de regulă. Exploataţi de familii.explorează’’ şi apoi se întorc acasă. aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut. astfel: După timpul petrecut în stradă.REFERAT ONG .  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci .atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor. familie şi societate fiind foarte mare.  copiii proveniţi din familii destrămate. însă au abandonat total şcoala. pot fi:  permanenţi.copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti. Se întorc periodic acasă. ruptura dintre ei ..copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat.marfă de schimb’’ între părinţi. În România.. de fapt. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’. manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. .  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale . o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens.  copiii care pleacă de acasă pentru a. Altfel spus . totul având un caracter episodic. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990..  ocazionali(circumstanţiali). care trăiesc de mai mulţi ani în stradă.aventura’’. neglijaţi afectiv sau consideraţi o . fără un climat familial. După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . 2 . copiii străzii autentici. copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . dar sunt vulnerabili. cu sau fără păriţi.copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani.. în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie.. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’.proprietate’’ sau . care păstrează sporadic legătura cu familia.

Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. din familii dezorganizate.După modul de provenienţă: . dreptul la educaţie şi instruire. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. Tribunalul etc. numeroase. respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. lipsa sau insuficiente venituri.copii proveniţi din mediul instituţional. 3 . lipsa sau slaba calificare. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat.). De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. neglijat şi exploatat. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă. consfinţite de legislaşia României. lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. la care şi ţara noastră a aderat. . împotriva maltratării. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare. Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice. dreptul la protecţie împotriva abuzului. reorganizate (de obicei nelegitim). Spitalul..  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. . dreptul de a se bucura de securitate. Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.copii proveniţi din familii naturale. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. agresiunilor şi exploatării sexuale etc. De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ. Copiii străzii provin în special.

stigmatizarea copiilor străzii. Responsabilitatea părinţilor. apelând . - Principii: 1. reviste. Prioritatea intereselor copilului. Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat. asociaţii. . la toate nivelurileîn familie.Intervenţia.Copiii străzii’’. alte ONG-uri. centre de adăpost etc. 3. în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate. centre de zi. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei . . ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. broşuri. Principilul nondiscriminării.se vor realiza pliante. la luarea deciziilor care îl privesc.pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. soluţionarea cazurilor . c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale. dacă este cazul. la şcoală. excluderea. centre în regim de urgenţă. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil. 4 .realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. 2. rezultatul fiind marginalizarea. fundaţii. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă.mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . emisiuni radio.. în colectivitate. Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate.

colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS).  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC).  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. juridică. ONG-urile de profil. centre de zi. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului. Centrul de primire în regim de urgenţă. cantine sociale.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. adăposturi etc. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi.. etc. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. Poliţia. Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii.). acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală.  medierea conflictelor. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. 5 . informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. Centrul de coordonare pentru copiii străzii.  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă.

Editura Oscar Print..org 3.. referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora.www.Valentina Teclici.www.savethechildren. Bibliografie: 1. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale.net 6 . Bucureşti.unicef.Vina de a fi copii ai străzii’’ . 1998 2. sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse.