Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

.marfă de schimb’’ între părinţi.aventura’’.. însă au abandonat total şcoala.  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual.  ocazionali(circumstanţiali). cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’.REFERAT ONG . manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . fără un climat familial. Se întorc periodic acasă. cu sau fără păriţi. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale . . de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’. situaţie asociată de regulă.proprietate’’ sau . de fapt..  copiii care pleacă de acasă pentru a.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat. Exploataţi de familii.. familie şi societate fiind foarte mare. ruptura dintre ei . 2 . totul având un caracter episodic. aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut.. pot fi:  permanenţi. o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens. În România.explorează’’ şi apoi se întorc acasă. care trăiesc de mai mulţi ani în stradă. în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie.. neglijaţi afectiv sau consideraţi o . Altfel spus . astfel: După timpul petrecut în stradă.  copiii proveniţi din familii destrămate. copiii străzii autentici. dar sunt vulnerabili.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor.copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990..copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti.  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci . care păstrează sporadic legătura cu familia.

lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. . lipsa sau insuficiente venituri. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului.copii proveniţi din familii naturale. Spitalul. De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice. Copiii străzii provin în special.  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. reorganizate (de obicei nelegitim). de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare. dreptul la educaţie şi instruire. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament.copii proveniţi din mediul instituţional. numeroase. Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare. Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. dreptul la protecţie împotriva abuzului. dreptul de a se bucura de securitate.). respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia.După modul de provenienţă: . Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ. Tribunalul etc. . 3 . Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. din familii dezorganizate. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. lipsa sau slaba calificare. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat. la care şi ţara noastră a aderat.. consfinţite de legislaşia României. agresiunilor şi exploatării sexuale etc. împotriva maltratării. neglijat şi exploatat.

Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii. reviste. centre de adăpost etc. Principilul nondiscriminării. dacă este cazul. centre de zi. care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale.se vor realiza pliante. centre în regim de urgenţă. 4 .mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen .pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate.Copiii străzii’’. .realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil. 3. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.Intervenţia. - Principii: 1. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. Responsabilitatea părinţilor. ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. alte ONG-uri. . c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . apelând . la toate nivelurileîn familie. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei .. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat. 2. broşuri. la şcoală. stigmatizarea copiilor străzii. rezultatul fiind marginalizarea. în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. asociaţii. soluţionarea cazurilor . b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. emisiuni radio. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. la luarea deciziilor care îl privesc. Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. în colectivitate. excluderea. Prioritatea intereselor copilului. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. fundaţii.

Centrul de coordonare pentru copiii străzii.  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. Poliţia. centre de zi. 5 . Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC).  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială. juridică.. Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă.  medierea conflictelor. adăposturi etc. acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.). informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS). etc. informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. cantine sociale. Centrul de primire în regim de urgenţă. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. ONG-urile de profil. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă.

net 6 . referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora.unicef...savethechildren.org 3.Valentina Teclici. Bucureşti. Editura Oscar Print. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale.www. sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse.Vina de a fi copii ai străzii’’ . 1998 2. Bibliografie: 1.www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful