P. 1
Copiii strazii

Copiii strazii

|Views: 1,176|Likes:
Published by Cormos Cristina

More info:

Published by: Cormos Cristina on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

.aventura’’..REFERAT ONG .. care trăiesc de mai mulţi ani în stradă.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat. în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie.  copiii proveniţi din familii destrămate. familie şi societate fiind foarte mare. manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens. Se întorc periodic acasă.. dar sunt vulnerabili. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’. însă au abandonat total şcoala. aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut. În România. neglijaţi afectiv sau consideraţi o .explorează’’ şi apoi se întorc acasă. pot fi:  permanenţi.  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990. copiii străzii autentici. După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . situaţie asociată de regulă.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor. 2 . de fapt.marfă de schimb’’ între părinţi. fără un climat familial.copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti. copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . care păstrează sporadic legătura cu familia..  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci .copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani.proprietate’’ sau ..  copiii care pleacă de acasă pentru a. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale. cu sau fără păriţi. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale .. Altfel spus .. astfel: După timpul petrecut în stradă.  ocazionali(circumstanţiali). Exploataţi de familii. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’. ruptura dintre ei . totul având un caracter episodic.

Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat. la care şi ţara noastră a aderat. reorganizate (de obicei nelegitim). Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă. din familii dezorganizate. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. Tribunalul etc.  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. dreptul de a se bucura de securitate. agresiunilor şi exploatării sexuale etc.). Copiii străzii provin în special. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. lipsa sau insuficiente venituri. dreptul la educaţie şi instruire. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. consfinţite de legislaşia României.copii proveniţi din familii naturale.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. . numeroase. de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.copii proveniţi din mediul instituţional. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ. .. lipsa sau slaba calificare. De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice. 3 . Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. dreptul la protecţie împotriva abuzului. neglijat şi exploatat. împotriva maltratării. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare.După modul de provenienţă: . Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. Spitalul. lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat.

conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. 2. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. dacă este cazul. 3. emisiuni radio. alte ONG-uri. excluderea.se vor realiza pliante. la şcoală. centre de adăpost etc. - Principii: 1. care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale.Copiii străzii’’. la toate nivelurileîn familie. asociaţii. 4 .pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. soluţionarea cazurilor . rezultatul fiind marginalizarea. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat.realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului.Intervenţia.. ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. Principilul nondiscriminării.mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . broşuri. . Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. în colectivitate. centre în regim de urgenţă. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil. . Prioritatea intereselor copilului. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate. centre de zi. la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate. stigmatizarea copiilor străzii. fundaţii. apelând . Responsabilitatea părinţilor. Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii. c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . reviste. la luarea deciziilor care îl privesc. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei .

consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. cantine sociale. Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă.  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber. Centrul de coordonare pentru copiii străzii. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora.).  asistarea pentru procurarea actelor de identitate.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi. 5 .  medierea conflictelor. acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. adăposturi etc. Centrul de primire în regim de urgenţă. centre de zi. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC).  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. ONG-urile de profil. etc. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS). Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii. informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială. Poliţia.. juridică.

savethechildren.net 6 . 1998 2.Vina de a fi copii ai străzii’’ .org 3.www. Bibliografie: 1. sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale..www. Editura Oscar Print..Valentina Teclici.unicef. referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->