P. 1
Copiii strazii

Copiii strazii

|Views: 1,152|Likes:
Published by Cormos Cristina

More info:

Published by: Cormos Cristina on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

neglijaţi afectiv sau consideraţi o .REFERAT ONG .  copiii care pleacă de acasă pentru a. însă au abandonat total şcoala. care trăiesc de mai mulţi ani în stradă. copiii străzii autentici. astfel: După timpul petrecut în stradă.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale. Altfel spus .explorează’’ şi apoi se întorc acasă..copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti. totul având un caracter episodic.. în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie. Exploataţi de familii.. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale . Se întorc periodic acasă. familie şi societate fiind foarte mare. copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . În România.. de fapt. pot fi:  permanenţi. situaţie asociată de regulă.proprietate’’ sau .marfă de schimb’’ între părinţi.copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani. .. cu sau fără păriţi.. ruptura dintre ei . După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’.  ocazionali(circumstanţiali).. fără un climat familial.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat. o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens. 2 . dar sunt vulnerabili.aventura’’.  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual. manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’.  copiii proveniţi din familii destrămate.  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci . aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut. care păstrează sporadic legătura cu familia.

Spitalul. 3 . Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare.copii proveniţi din familii naturale. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. la care şi ţara noastră a aderat. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare.copii proveniţi din mediul instituţional. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. neglijat şi exploatat. Copiii străzii provin în special..  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente.După modul de provenienţă: . agresiunilor şi exploatării sexuale etc. . Tribunalul etc. De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ.). lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. reorganizate (de obicei nelegitim). lipsa sau insuficiente venituri. numeroase. respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. din familii dezorganizate. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. . dreptul de a se bucura de securitate. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă. consfinţite de legislaşia României. dreptul la educaţie şi instruire. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat. împotriva maltratării.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. dreptul la protecţie împotriva abuzului. lipsa sau slaba calificare. Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. centre în regim de urgenţă.se vor realiza pliante. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. reviste. excluderea. în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate. stigmatizarea copiilor străzii. c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate. ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. broşuri. 4 . centre de zi. care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale. dacă este cazul.. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. la toate nivelurileîn familie. 3. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat.Intervenţia. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local.Copiii străzii’’.mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . 2. . fundaţii. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil. la şcoală. emisiuni radio. centre de adăpost etc. Responsabilitatea părinţilor.pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. soluţionarea cazurilor . - Principii: 1. în colectivitate. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei . la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. asociaţii. apelând . b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. la luarea deciziilor care îl privesc.realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. rezultatul fiind marginalizarea. Prioritatea intereselor copilului. Principilul nondiscriminării. alte ONG-uri. . Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii.

adăposturi etc. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială. centre de zi.  medierea conflictelor.. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC).e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului.  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber. cantine sociale. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi. Centrul de primire în regim de urgenţă. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă.  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală. Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii. Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă.). Poliţia.  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. juridică. ONG-urile de profil. etc. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS). informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. 5 . contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. Centrul de coordonare pentru copiii străzii.

sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse. 1998 2.org 3. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale.www. Bibliografie: 1.net 6 . referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora.Valentina Teclici.www... Editura Oscar Print.savethechildren.unicef.Vina de a fi copii ai străzii’’ . Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->