Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

 copiii proveniţi din familii destrămate. neglijaţi afectiv sau consideraţi o . copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . care păstrează sporadic legătura cu familia. însă au abandonat total şcoala.  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual. După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . 2 . situaţie asociată de regulă.REFERAT ONG . dar sunt vulnerabili.aventura’’. În România. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990. Altfel spus . ruptura dintre ei . pot fi:  permanenţi.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat.  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci ...copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani... Exploataţi de familii. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’. aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut. care trăiesc de mai mulţi ani în stradă.  ocazionali(circumstanţiali). manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. cu sau fără păriţi. Se întorc periodic acasă.  copiii care pleacă de acasă pentru a. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale.. astfel: După timpul petrecut în stradă. copiii străzii autentici.explorează’’ şi apoi se întorc acasă. totul având un caracter episodic..proprietate’’ sau .copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor.marfă de schimb’’ între părinţi. de fapt. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale . . familie şi societate fiind foarte mare. în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie. fără un climat familial. o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’..

3 . consfinţite de legislaşia României. Copiii străzii provin în special. dreptul la protecţie împotriva abuzului. Tribunalul etc. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. numeroase. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare. împotriva maltratării.  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.). respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. . agresiunilor şi exploatării sexuale etc. . lipsa sau insuficiente venituri. De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare. neglijat şi exploatat.După modul de provenienţă: . Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice.. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat.copii proveniţi din mediul instituţional. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. dreptul de a se bucura de securitate. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. din familii dezorganizate. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă. Spitalul. lipsa sau slaba calificare. De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ.copii proveniţi din familii naturale. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. dreptul la educaţie şi instruire. reorganizate (de obicei nelegitim). la care şi ţara noastră a aderat.

Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. alte ONG-uri. la toate nivelurileîn familie. Principilul nondiscriminării. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. broşuri. dacă este cazul. 3.. centre în regim de urgenţă. - Principii: 1. Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii.Copiii străzii’’. în colectivitate. la luarea deciziilor care îl privesc. emisiuni radio. . ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat. centre de adăpost etc. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate. Prioritatea intereselor copilului. asociaţii. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil.se vor realiza pliante. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei . c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa .realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. rezultatul fiind marginalizarea. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. fundaţii. stigmatizarea copiilor străzii.Intervenţia. apelând . Responsabilitatea părinţilor. soluţionarea cazurilor . centre de zi.pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. la şcoală. reviste. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate. .mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . excluderea. care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale. 4 . b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. 2.

        Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special.  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. adăposturi etc. acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă. etc. informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală. 5 . Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC). Centrul de primire în regim de urgenţă. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială.. centre de zi. ONG-urile de profil. Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului. cantine sociale. Centrul de coordonare pentru copiii străzii.  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. juridică.  medierea conflictelor. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS). Poliţia.  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber. informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.).

Bucureşti.. Editura Oscar Print. Bibliografie: 1. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale.org 3.Valentina Teclici.savethechildren.net 6 . sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse. 1998 2.www.. referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora.Vina de a fi copii ai străzii’’ .unicef.www.