Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

proprietate’’ sau . copiii străzii autentici. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’.copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani. însă au abandonat total şcoala. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990.marfă de schimb’’ între părinţi. cu sau fără păriţi. aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor. După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens. 2 ..aventura’’.  copiii care pleacă de acasă pentru a. dar sunt vulnerabili. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale ..REFERAT ONG . de fapt. Altfel spus . În România.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat. fără un climat familial..copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti. manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. neglijaţi afectiv sau consideraţi o . care păstrează sporadic legătura cu familia. astfel: După timpul petrecut în stradă. Exploataţi de familii... familie şi societate fiind foarte mare.  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci . situaţie asociată de regulă. ruptura dintre ei . copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii .explorează’’ şi apoi se întorc acasă. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’. Se întorc periodic acasă. care trăiesc de mai mulţi ani în stradă.  copiii proveniţi din familii destrămate. pot fi:  permanenţi. .  ocazionali(circumstanţiali). în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie..  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual.. totul având un caracter episodic.

De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. . Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului. Spitalul.copii proveniţi din mediul instituţional. lipsa sau slaba calificare. neglijat şi exploatat. împotriva maltratării.După modul de provenienţă: . din familii dezorganizate. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice. 3 .copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat. consfinţite de legislaşia României. dreptul la protecţie împotriva abuzului. dreptul la educaţie şi instruire.). reorganizate (de obicei nelegitim). De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ. numeroase. la care şi ţara noastră a aderat. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă.copii proveniţi din familii naturale. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. Copiii străzii provin în special. Tribunalul etc. agresiunilor şi exploatării sexuale etc. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. dreptul de a se bucura de securitate. lipsa sau insuficiente venituri.  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.. de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare. Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare. respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. . Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.

alte ONG-uri. soluţionarea cazurilor . d) să considere copilul ca membru active al societăţii. Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat. fundaţii. la şcoală. 2. care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale.mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. centre de adăpost etc. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. broşuri. Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. - Principii: 1. apelând . emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei . c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . 4 . dacă este cazul. Principilul nondiscriminării. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate. . 3. . Prioritatea intereselor copilului. rezultatul fiind marginalizarea.se vor realiza pliante. reviste.pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii.Copiii străzii’’. asociaţii.realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii. în colectivitate. centre de zi. emisiuni radio. la toate nivelurileîn familie. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. la luarea deciziilor care îl privesc. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil. centre în regim de urgenţă. la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. stigmatizarea copiilor străzii.Intervenţia. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. excluderea. b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. Responsabilitatea părinţilor. în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate.. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Centrul de primire în regim de urgenţă.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului.  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS).). juridică. Poliţia. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC).  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi. Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială.  medierea conflictelor.. ONG-urile de profil. Centrul de coordonare pentru copiii străzii.  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. centre de zi. cantine sociale. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă. Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă. informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală. etc. informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. 5 . adăposturi etc. Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii.

Editura Oscar Print.Valentina Teclici.www.Vina de a fi copii ai străzii’’ . 1998 2. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale..www. referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora. sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse..net 6 . Bibliografie: 1.unicef. Bucureşti.savethechildren.org 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful