Tema referatului Sunteti angajat intr-un ONG ,care are ca misune protectia copiilor, in general, dar mai ales

reintegrarea in familie si in societate a copiilor strazi. Doriti sa atrageti atentia asupra faptului ca primele probleme care afecteaza comportamentul deviant al copiilor in familie,deoarece multi dintre copiii care se afla pe strazi au fugit de acasa. Vi se cere din partea organizatiei pentru care lucrati : a) sa descoperiti care ar fi grupurile si institutile interesate de prevenire a problemelor de familie, astfel incat sa nu mai existe motive pentru copiii tentati sa-si abandoneze familiile . b) Sa identificati grupul suport, cel care este capabil sa influenteze opinia publica in favoarea cauzei promovate de dumneavoastra . Pentru a rezolva cerintele temei , puteti tine cont de urmatoarele : - retineti ca unul dintre este chiar organizatia pentru care lucrati - pentru a identifica grupul suport, ganditi-va la materialele publicitare privind drepturile si protectia copilului, pe care le-ati vazut in ultima vreme la TV sau afisate pe strada . În ce masura va produc acestea un sentiment de incredere si de siguranta ca problemele copiilor se vor rezolva ? Ganditi-va ce grup social sau institutie ar putea sa produca un astfel de sentiment de siguranta si incredere.

1

cu sau fără păriţi.  lucrătorii în stradă sunt copiii şi adolescenţii care prestează diferite munci . copiii străzii sunt clasificaţi după diferite criterii . fără un climat familial. aceşti copii nu merg la şcoală şi nu prezintă un aspect estetic plăcut. neglijaţi afectiv sau consideraţi o . manifestând o puternică tendinţă de a rămâne în stradă. Astfel fenomenul copiilor străzii a devenit vizibil şi a explodat la noi în România după 1990.  copiii care pleacă de acasă pentru a. .  copiii supuşi violenţei familiale sau abuzului sexual. 2 .copiii străzii O dată cu angajarea într-un ONG care are ca misiune protecţia copiilor şi în special reintegrarea în familie şi în societate a copiilor străzii trebuie să te familiarizezi şi să studiezi acest fenomen pentru a-ţi fixa scopul şi obiectivele pe care le urmăreşti.copilul străzii este orice fetiţă sau băiat care nu este suficient protejat. însă au abandonat total şcoala. copiii străzii autentici.marfă de schimb’’ între părinţi.  ocazionali(circumstanţiali). totul având un caracter episodic. astfel: După timpul petrecut în stradă. situaţie asociată de regulă....proprietate’’ sau . o parte dintre aceştia fiind trimişi de părinţi să cerşească prin valurile de trafic intens. controlat sau îndrumat de adulţi responsabili şi pentru care strada a devenit locuinţa obişnuită şi/sau mijlocul său de existenţă’’.copiii străzii permanenţi sau ocazionali sunt minorii între 3 şi 18 ani. de fapt. Exploataţi de familii.aventura’’.explorează’’ şi apoi se întorc acasă.atrage atenţia’’ părinţilor sau cunoscuţilor. pot fi:  permanenţi..  copiii proveniţi din familii destrămate. de stat sau privat şi care nu mai au legătuiri cu şcoala’’.. care păstrează sporadic legătura cu familia.. dar sunt vulnerabili. Se întorc periodic acasă. Altfel spus . În România.REFERAT ONG . care trăiesc de mai mulţi ani în stradă. cu alcoolismul părinţilor şi lipsurile materiale. ruptura dintre ei . După situaţia familială şi relaţiile lor cu părinţii:  copiii căutând . în semn de protest faţă de climatul negativ existent în familie. familie şi societate fiind foarte mare. După definiţia adoptată de diverse organisme neguvernamentale internaţionale ..

). de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.copii proveniţi din familii adoptive sau de plasament. Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului etc. dreptul la protecţie din partea părinţilor şi statului. Copiii stăzii nu beneficiază de cele mai elementare drepturi:dreptul la suprtavieţuire şi dezvoltare. 3 . Spitalul. Tribunalul etc. neglijat şi exploatat. Astfel se are în vedere legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului respectiv Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.copii proveniţi din familii naturale. . Copiii străzii provin în special. dreptul de a se bucura de securitate. din familii dezorganizate. De asemenea vor fi studiate Standardele Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii. împotriva maltratării. Standardele Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie respectiv Standardele Minime Obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat. De asemenea un punct important în realizarea scopului este fixarea obiectivelor ce trebuie duse la îndeplinire în funcţie de cerinţele existente. . dreptul la educaţie şi instruire. dreptul la protecţie împotriva abuzului. dreptul de protecţie împotriva violenţei fizice şi psihice. cu stasus social redus: lipsa sau grad redus de şcolarizare. consfinţite de legislaşia României.copii proveniţi din mediul instituţional.  Obiective: - realizarea unei baze de date cu posibilii beneficiari – în cadrul acestui obiectiv vor exista colaborări cu instituţiile care au ca specific protecţia copilului –Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul ONG-ului care are drept scop -reintegrarea în familie şi societate a copiilor străzii se ţine cont de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia copilului.. respectiv cu alte instituţii importante de la nivelul Municipilui Suceava (Poliţia. la care şi ţara noastră a aderat. lipsa sau insuficiente venituri. agresiunilor şi exploatării sexuale etc. lipsa sau slaba calificare.După modul de provenienţă: . De asemenea vor exista colaborări cu instituţiile de învăţământ. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. Nu în ultimul rând personalul specializat va lucra în teren în vederea contactării posibililor beneficiari care cerşesc în stradă. reorganizate (de obicei nelegitim). lipsa sau ocazional loc de muncă ocupat. numeroase.

.pentru o intervenţie eficientă se va ţine cont de anumite pricipii şi vor fi trasate anumite puncte importante necesare în soluţionarea cazurilor de copii ai străzii. reviste. Responsabilitatea părinţilor. la comunitate sau la instituţiile competente să acorde un astfel de sprijin. centre de zi. b) să asigure educaţia şcolară a tururor copiilor şi integrarea lor într-o activitate utilă. - Principii: 1.realizarea de parteneriate cu instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului – având la bază acest obiectiv se vor încheia parteneriate cu toate instituţiile care au ca obiect de activitate protecţia copilului. la luarea deciziilor care îl privesc. asociaţii. 4 . ca urmare comunitatea este neinformată şi reticientă la astfel de cazuri. Principilul nondiscriminării. soluţionarea cazurilor . dacă este cazul. c) să acorde copilului posibilitatea de a-şi exprima opinia ţi de a participa . excluderea. care permite tuturor copiilor sa se bucure de măsurile de protecţie prevăzute de lege şi prevenirea situaţiilor susceptibile sa pună copilul în dificultate. Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local. d) să considere copilul ca membru active al societăţii. apelând . 2. Aceste principii vor sta la baza aplicării măsurilor concrete de protecţie a dreptului copilului care: a) sa permită copilului sa crească într-un mediu familial favorabil dezvoltării depline şi armonioase a personalitaţii sale. fundaţii. 3. alte ONG-uri. centre în regim de urgenţă. Aceste parteneriate au la bază colaborarea în vederea soluţionării cazurilor copiilor străzii. broşuri. asupra oricăror altor considerente în luarea deciziilor care îl privesc pe copil.Intervenţia. în colectivitate. Aceste instituţii sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. la şcoală. Serviciul de Probaţiune din cadrul Tribunalului Suceava. conţinut prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen. stigmatizarea copiilor străzii. emisiuni radio. centre de adăpost etc. rezultatul fiind marginalizarea.Copiii străzii’’. la toate nivelurileîn familie.mediatizarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la acest fenomen . Acest fenomen a fost prea puţin mediatizat.se vor realiza pliante. Prioritatea intereselor copilului.. emisiuni televizate care vor avea un coţinut specific temei . care sunt primii chemaţi să asigure copilului exercitarea corespunzătoare şi realizarea deplină a drepturilor sale. . în mod corespunzător vârstei şi gradului său de maturitate.

Atribuţiile ONG-ului:  contactează şi identifică copiii care trăiesc nesupravegheaţi în stradă. juridică. Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPDC). informează copiii şi familiile aflate în stradă cu privire la riscurile vieţii în stradă şi a sprijinului pe care îl pot găsi în diverse le comunităţii (asistenţa medicală. etc. ONG-urile de profil. efectuează demersuri pentru procurarea actelor de identitate de către persoanele aflate pe stradă şi pentru înregistrarea tardivă a naşterii pentru copiii neidentificaţi..  asistarea pentru integrare şcolară sau professional. adăposturi etc. elaborează şi implementează planul de servicii şi planul individualizat de protecţie pentru copiii sau familiile aflate în sradă. cantine sociale. informează copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia. consiliază copiii care locuiesc nesupravegheaţi în stradă în vederea resocializării lor şi a refacerii legăturilor cu familia.  medierea conflictelor. centre de zi.). Serviciile oferite sunt:  consiliere psihosocială. contactează şi identifică familiile cu copii în stradă şi monitorizează situaţia acestora. Centrul de coordonare pentru copiii străzii.e) să creeze infrastucturile şi serviciile necesarew aplicării effective a măsurilor de protecţie a drepturilor copilului. Poliţia. colaborează cu Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS).  activităţi cultural-educative şi de petrecere a timpului liber.  asistarea pentru procurarea actelor de identitate. 5 . acţionează în cazul copiilor obligaţi să cerşească sau aflaţi într-o altă formă de exploatare economică în stradă prin luarea unor măsauri de protecţie în regim de urgenţă şi prin efectuarea unor campanii de informare având drept scop combaterea cerşetoriei. Având la bază aceste principii vor fi trasate serviciile oferite de către ONG şi atribuţiile care vor sta la baza rezolvării cazurilor de copii ai străzii.         Monitorizează situaţia lor şi asigurăpermisele necesare reintegrării lor în families au pentru luarea măsurilor de protecţie special. Centrul de primire în regim de urgenţă.

. Bucureşti. referă cazuri către Centrul de Zi pentru copiii stăzii si asigură managrementul de caz al acestora.Valentina Teclici.savethechildren. 1998 2.www.www. Bibliografie: 1.unicef. sociale şi psihologice să conlucreze astfel încât să fie atinse scopul şi obiectivele propuse.net 6 .org 3.. Pentru ca misiunea unui ONG să fie dusă la îndeplinire este necesar ca atât partea de management al serviciului cât şi resursele materiale. Editura Oscar Print.Vina de a fi copii ai străzii’’ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful