Sunteți pe pagina 1din 4

V In general, comportamentul este un ansamblu de reacţii exterioare prin care

individul răspunde la stimuli. Din punct de vedere ‘  comportamentul


desemnează ceea ce este obiectiv observabil în reacţia globală a individului,
independent de ceea ce declară, de gândurile şi atitudinile sale psihologice. Din
punct de vedere  comportamentul este activitatea subiectului într-o
situaţie socială dată ( P. Mâlcomete coord. Dicţionar de marketing Ed. Junimea
Iaşi 1979 p.72 ).
V Psihologul american Harold Leavit precizează, că trei sunt elementele
esenţiale ce definesc comportamentul uman: 

 ce reprezintă cauza;
 care este dorinţa ce se poate înfăptui;  
care este scopul
acestuia. Cum nevoile se multiplică în proporţie exponenţială, datorită
progresului tehnico-ştiinţific ce conduce la inventarea altora, iar nevoia
satisfăcută duce la apariţia altora, evident comportamentul individului se
schimbă şi el.
V COMPORTAMENT

V
V ÷ilozofia marketingului se întemeiaza pe nevoile si dorintele oamenilor. Necesitatile umane
reprezinta cerinte ale unei persoane sau grup de persoane ce trebuie neaparat satisfacute,
întrucât le asigura existenta si dezvoltarea.Cea mai cunoscuta ierarhizare a necesitatilor umane
este realizata de Maslow.
V Nevoi economice
V nevoi exprimate, atunci când clientul îşi transformă
necesităţile în cerere pentru un anumit bun sau serviciu;
V - nevoi reale, care vizează necesităţile urmărite de
consumator a fi satisfăcute în mod ascuns, nedeclarat;
V - nevoi neexprimate, care includ trebuinţele urmărite de
consumator în mod implicit adică aşteptările acestuia
privind produsul achiziţionat;
V - nevoi de satisfacţie, sub forma necesităţilor unor
facilităţi, acordate de ofertant cu ocazia desfacerii
produsului;
V - nevoi secrete, care îşi propun să cuprindă cerinţele
indivizilor de a căpăta o anumită apreciere socială, de a fi
încadraţi într-un anume grup.
V