Sunteți pe pagina 1din 8

PLANIFICARE ANUALĂ

CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

Disciplina: Dirigenţie (1 oră / săptămână )


Clasa: a VI –a
Profesor(diriginte): ION FLORINA
An şcolar: 2010-2011

Nr. Anual
MODULUL SEMESTRUL I. SEMESTRUL
crt.
Al-II-lea

1. Autocunoaştere şi dezvoltare 3 - 3
personală
2. 4 - 4
Comunicare şi abilităţi sociale

3. Managementul informaţiilor şi al 7 2 9
învăţării
4. - 5 5
Planificarea carierei
5. Educaţie anteprenorială - 1 1
6. - 6 6
Calitatea stilului de viaţă
7. La dispoziţia dirigintelui 4 3 7
8. 18 18 36
Total/ an
Disciplina: Dirigenţie (1 oră / săptămână )
Clasa: a VI –a
Profesor(diriginte):ION FLORINA
An şcolar: 2010-2011

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


SEMESTRUL I – (18 săptămâni x 1 oră = 18 ore)

Modalităţi de realizare
Mijloace Săptă Data
Modulul Obiectiv Tema Metode
Didactice mâna
Ore la dispoziţia Stabilirea responsabilităţilor Organizarea clasei -conversaţia, observaţia Sticky notes, 1
dirigintelui pentru noul an şcolar flipchart, marker
Acceptarea ideilor elevilor Ce vreau să discutăm în - conversaţie. dezbatere chestionar 2
pentru o bună colaborare ora de dirigenţie? - lucru individual
Informarea elevilor cu privire Ce ştim despre virusuri? - conversaţia, Text informativ, 3
la efectele dezastruoase pe observaţia, dezbaterea prezentare power-
care aceasta le are la nivelul point
planetei
Conştientizarea aspectelor Cine sunt eu? Jocuri de cunoaştere/ Fişe de lucru 4
legate de propria identitate autocunoaştere; „Cine sunt eu”?
Autocunoaştere -conversaţia, observaţia
şi dezvoltare
personală Identificarea consecinţelor Comportamente şi Joc de rol, observaţia, Fişe de lucru 5
unor comportamente consecinţele lor conversaţia

Dezvoltarea abilităţilor de Despre colegul meu -lucrul individual Fişă de lucru 6


autocunoaştere şi - conversaţie
intercunoaştere - dezbatere
Comunicare şi Identificarea Cum pot arăta că ascult pe Conversaţia, lucru pe Fişă de lucru 7
relaţionare comportamentelor specifice cineva? grupe, dezbatere
interpersonală ascultării eficiente în procesul
de comunicare
Identificarea Reporteri pentru o zi Joc de rol, dialog, Caietul de notiţe 8
comportamentelor specifice conversaţia, observaţia,
unei ascultări eficiente / dezbaterea
deficitare şi a consecinţelor
acestora asupra comunicării
Identificarea situaţiilor Conflicte ca-n poveşti! Conversaţie, lucru Fişă de lucru 9
conflictuale şi a posibilelor individual, dezbarere
modalităţi de rezolvare a lor
Identificarea situaţiilor Semaforul conflictelor Conversaţie, lucru Fişă de lucru, 10
conflictuale şi a posibilelor individual, dezbarere flipchart, markere,
modalităţi de rezolvare a lor culorile semaforului
Managementul Identificarea şi utilizarea mai Colţul de documentare Discuţii de grup Fişă de lucru 11
informaţiei şi al multor surse de informare pe Lucru pe grupe Caietul de notiţe
învăţării o temă aleasă Surse diverse alese
de ei(internet, ziare,
reviste )
Stimularea creativităţii Să continuăm povestea! Expunere Fişă de lucru 12
elevilor conversaţie
Stimularea interesului de a Obiceiuri şi datini din Lectură, conversaţie, Prezenatare power 13
cunoaşte obiceiurile de iarnă Decembrie observaţie, point
din zona noastră cât şi din interpretarea unor Lectură
alte zone Colinde colinde Colinde 14

Dezvolatrea creativităţii ptin Soluţii creative Discuţii de grup Fişă de lucru 15


utilizarea de întrebări Lucru pe grupe,
Expunere, conversaţie
Conştientizarea modului în Cum îmi utilizez timpul? Conversaţie, lucru Fişă de lucru 16
care este utilizat timpul individual, dezbarere
Identificarea de către elevi a De ce învăţ? Discuţii în perechi şi de Fişă de lucru - 17
stilului de învăţare dominant grup chestionar
Lucru pe grupe
Oră la dispoziţia Analizarea situaţiei şcolare şi Bilanţ la sfârşit de Conversaţia Tabla, creta albă şi 18
dirigintelui a obiectivelor realizate semestru colorată

Resp.com diriginţilor: Diriginte:


Disciplina: Dirigenţie (1 oră / săptămână )
Clasa: a VI –a
Profesor:ION FLORINA
An şcolar: 2010-2011

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


SEMESTRUL al II-lea– (18 săptămâni x 1 oră = 18 ore)

Modalităţi de realizare
Mijloace Săptă Data
Modulul Obiectiv Tema Metode
Didactice mâna
Oră la dispoziţia Identificarea dorinţelor exprimate de elvi Cu ce gânduri venim Lucru individual, Fişă de lucru 1
dirigintelui şi corelarea lor cu cele de la începutul în noul semestru? conversaţie chestionar
anului
Managementul Formarea unor deprinderi de luare a unor Test de supravieţuire Conversaţie, lucru Fişă de lucru 2
informaţiei şi al decizii individuale şi de grup individual,
învăţării dezbarere
Stimularea interesului faţă de obiceiurile Mărţişore – în Lucru individual şi Hartie colorată, 3
de primăvară aşteptarea primăverii pe echipe, creponată, aţă
conversaţie diverse culori,
cartoane,
nasturi, lipici
Planificarea Realizarea uui portofoliu personal care să O reclamă pentru Prezentarea lucrului Portofoliile 4
carierei ilustreze interesele elevului şi dezvoltarea mine realizat până acum elevilor
sa
Dezvoltarea abilităţii de formulare a Ce fac azi, ce fac Conversaţie, lucru Fişă de lucru 5
obiectivelor pe termen scurt şi pe termen mâine? individual,
lung dezbarere
Planificarea Familiarizarea elevilor cu diverse profesii Dicţionarul conversaţie Fişă de lucru, 6
carierei ocupaţiilor videoproiector,
prezentare
power point,
laptop
Pregătirea planului Lucru individual, Fişă de lucru 7
pentru „Ziua conversaţie
părinţilor”
„Ziua părinţilor” Conversaţie, dialog, Fişă de lucru 8
expunere
Educaţie Dezvoltarea abilităţilor de a identifica Afacerea noastră Joc de rol, Fişă de lucru, 9
anteprenorială surse de susţinere financiară a unei conversaţie, text de
afaceri expunere interpretat
Calitatea Înţelegerea de către elevi a complexităţii Ce este sănătatea? Lucru individual şi Fişă de lucru, 10
stilului de viaţă stării de sănătate pe echipe, tabla, cretă
conversaţie
Identificarea sarcinilor şi Responsabilităţi în Conversaţie tabla, cretă, 11
responsabilităţilor care pot fi distribuite familie caiet de notiţe
într-o familie
Identificarea drepturilor şi Roluri, drepturi, Lucru individual şi Fişă de lucru, 12
responsabilităţilor aferente unor roluri responsabilităţi pe echipe, tabla, cretă
sociale conversaţie
Voluntariatul este înţeles cel mai bine Să planificăm o conversaţie Plan de 13
atunci când este practicat. Oportunităţile acţiune de voluntariat voluntariat
de a fi implicaţi în aceste activiţăţi le
oferă elevilor posibilitatea de a învăţa
multe lucruri despre ei înşişi şi despre
anumite opţiuni de carieră
Conştientizarea principalelor surse de Cauzele violenţei Lucru individual şi Fişă de lucru, 14
violenţă în rândul tinerilor pe echipe, tabla, cretă,
conversaţie caiet de notiţe
Identificarea şi reducerea prejudecăţilor şi Tabără fără conversaţie Fişă de lucru, 15
stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilităţi prejudecăţi tabla, cretă
Ore la Analizarea situaţiei şcolare şi a Am avut un an şcolar Conversaţie, dialog, Fişă de lucru, 16
dispoziţia obiectivelor realizate reuşit / nereuşit? expunere tabla, cretă
Bilanţ la sfârşit de an 17
dirigintelui
Resp.com diriginţilor: Diriginte:

S-ar putea să vă placă și