Sunteți pe pagina 1din 2

Isus, Salvatorul

Pentru cine a avut loc toată acea suferinţă pe care Isus a îndurat-o la Calvar? Pentru cine i-
au fost mâinile şi picioarele bătute în cuie? Pentru cine i-a fost străpunsă coasta cu suliţa?
Pentru cine a curs sângele preţios? Pentru cine s-au întâmplat toate acestea? Pentru tine!
Pentru toţi cei păcătoşi! Au fost făcute în mod liber, voluntar – nu prin forţă – din dragoste
pentru păcătoşi, pentru a le ispăşi păcatul. Deci dacă Cristos a murit pentru cei nelegiuiţi,
putem afirma cu siguranţă că oricine poate fi mântuit.

Mai mult, oricine poate fi mântuit pentru că Cristos trăieşte. Acelaşi Isus care a murit odată
pentru păcătoşi trăieşte la dreapta lui Dumnezeu pentru a continua lucrarea de mântuire
pentru care a venit din cer. Trăieşte pentru a-i primi pe toţi cei care vin la Dumnezeu prin El
şi pentru a le da putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Trăieşte pentru a auzi mărturisirile
fiecărei conştiinţe vinovate şi să garanteze, ca Mare Preot Atotputernic, o iertare perfectă.

Trăieşte pentru a fi singurul Mediator între om şi Dumnezeu, Mijlocitorul neobosit, bunul


Păstor, Fratele mai mare, Avocatul apărării, Preotul şi Prietenul nedezminţit al tuturor celor
care vin la Dumnezeu prin El. El trăieşte pentru a fi înţelepciune, dreptate, sfinţenie şi
răscumpărare pentru toţi oamenii Lui – pentru a-i ţine în viaţă, pentru a-i sprijini în moarte
şi pentru a-i duce în final la o glorie eternă.

Pentru cine stă Isus la dreapta lui Dumnezeu? Pentru fiecare din noi. Ridicat în ceruri,
înconjurat de o nespusă glorie, Lui încă îi pasă de acea lucrare minunată pe care a început-
o când s-a născut în staulul din Betleem. El nu
s-a schimbat nici măcar un pic, El are întotdeauna aceeaşi părere. El este acelaşi ca atunci
când se plimba pe malurile mării Galileei.

El este acelaşi care l-a iertat pe fariseul Pavel şi l-a trimis să predice credinţa pe care odată
o distrugea. El este acelaşi care a primit-o pe Maria Magdalena, l-a chemat pe vameşul
Matei, care l-a coborât pe Zacheu din copac, şi i-a făcut exemple ale puterii harului Său. Şi
EL nu s-a schimbat. El este acelaşi ieri, azi şi în veci. Cu siguranţă, pot spune că oricine
poate fi mântuit, pentru că Isus trăieşte.

„Veniţi la Mine”, spune Mântuitorul, „toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”
(Matei 11:28) „Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică” (Ioan 3:36); „Oricine crede în El, nu
este judecat” (Ioan 3:18); „şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37); „Voia
Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică” (Ioan 6:40).

A fi salvat înseamnă a fi eliberat în această viaţă de vina păcatului prin credinţa în Isus
Cristos, Mântuitorul. Înseamnă să fi iertat, justificat şi eliberat de orice plată a păcatului prin
credinţa în sângele şi mijlocirea lui Cristos. Oricine crede din toată inima lui în Domnul Isus
Cristos este un suflet salvat. Nu va pieri şi va avea viaţă veşnică.

A fi salvat înseamnă a fi eliberat în această viaţă de puterea păcatului prin naşterea din nou
şi curăţit de Duhul lui Cristos. Înseamnă să fi eliberat de controlul odios al păcatului, de
toate consecinţele groaznice ale păcatului. Înseamnă să fi declarat nevinovat, nepătat,
desăvârşit şi complet în Cristos, în timp ce alţii sunt găsiţi vinovaţi şi condamnaţi pentru
veşnicie. Înseamnă să auzi acele cuvinte liniştitoare: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui!” (Matei
25:34), în timp ce alţii aud înfricoşătoarele cuvinte „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor!”
(Matei 25:41).

Înseamnă să fii stăpânit şi mărturisit de Cristos, ca unul din dragii Lui copii şi slujitori, în
vreme ce alţii sunt renegaţi şi alungaţi pe vecie. Înseamnă să fii declarat liber de soarta
celui nelegiuit, viermele care nu moare niciodată, focul care nu se stinge, plânsul, bocetul şi
scrâşnirea dinţilor, care nu se termină niciodată.
Înseamnă să primeşti răsplata pregătită pentru cei drepţi la a doua venire a lui Cristos –
trupul glorios – împărăţia eternă – cununa care nu se veştejeşte – şi bucurii veşnice.
Aceasta e mântuirea pe care adevăraţii creştini trebuie să o caute şi să o dorească.

Pocăinţa de păcate şi credinţa în Domnul Isus Cristos sunt singurele lucruri cerute de la
mine şi de la tine pentru a avea păcatele iertate. Să venim prin credinţă la Isus ca nişte
păcătoşi care ne mărturisim păcatul, credem în El, ne bazăm pe EL, ne sprijinim pe El, ne
încredinţăm sufletele Lui şi uităm orice altă speranţă pentru a ne dedica doar Lui, asta e tot
ce ne cere Dumnezeu. Dacă faci asta vei fi mântuit. Păcatele tale vor fi complet iertate şi
fărădelegile tale luate în întregime.

Dr. J.C. Ryle

Preluat şi tradus de la
Revival Movement Association,
www.revivalmovement.org

Pentru alte detalii, sau dacă vreţi să ştiţi mai multe despre Domnul Isus Cristos, puteţi să ne
vizitaţi la Biserica Creştină Baptistă Nr. 5 “Betel”, pe str. Răvaşului nr. 4-6, şi pe
www.bisericabetel.com, ori să luaţi legătura cu noi la tel/fax: 0264.486879 şi online la
email: contact@bisericabetel.com
Dumnezeu să vă binecuvânteze!