Sunteți pe pagina 1din 32

This document contains text automatically extracted from a PDF or image file.

Formatting may have


been lost and not all text may have been recognized.
To remove this note, right-click and select "Delete table".
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
1
(( ))
FENOMENE FENOMENE PSIHOSOCIALE
PSIHOSOCIALE DE DE MASĂĂ
MAS ŞŞCOALA COALA DE DE VARĂ
VARĂ -- FOCUS FOCUS --
EDITURA
EDITURA INSTITUTUL INSTITUTUL DE
DE ECOLOGIE ECOLOGIE SOCIALĂ SOCIALĂ ŞŞII
PROTECŢŢIE PROTEC IE UMANĂ
UMANĂ -- FOCUS FOCUS --
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
EUSEBIU TIHAN (coord.)
FENOMENE PSIHOSOCIALE
DE MASĂ
ŞCOALA DE VARĂ
- FOCUS -
EDITURA
INSTITUTUL DE ECOLOGIE SOCIALĂ
ŞI PROTECŢIE UMANĂ
- FOCUS -
BUCUREŞTI
2002
2
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
EUSEBIU TIHAN (coord.)
©2002 - Editura INSTITUTUL DE ECOLOGIE SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIE UMANĂ - FOCUS –
FENOMENE PSIHOSOCIALE DE MASĂ
BUCUREŞTI, 2002
ISBN 973– 85557– 6-0
3
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
Motto:
,,În ziua de azi, nu se mai cuceresc teritorii pentru a stăpâni oamenii,
azi se cuceresc sufletele, se cucereşte psihicul.
Odată ca ai psihicul, ai omul. Iar când ai omul, teritoriul vine de la
sine.”
(Alexandre de Marenches)
,, Puterea spune întotdeauna că trebuie să fie informată.
Dar în fond, informaţia secretă o deranjează destul de des
căci ea ar putea s-o oblige să ia măsuri care ar costa-o
din punct de vedere politic sau economic sau
ar determina-o să-şi mărturisească neputinţa.
Deci, preferă deseori să nu ştie nimic”.
(Claude Silberzahri)
4
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
“Deschid sfânta carte unde se află înscrisă gloria României, ca să pun
înaintea ochilor fiilor ei câteva pagini din viaţa eroică a părinţilor
lor…
Moştenitori ai drepturilor pentru păstrarea cărora părinţii noştri au
luptat atâta în veacurile trecute, fie ca aducerea aminte a acelor
timpuri eroice să deştepte în voi sentimentul datorinţei ce avem d-a
păstra şi d-a mări pentru viitorime această preţioasă moştenire.”
N. Bălcescu - Românii Supt Mihai-Voievod Viteazul
5
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
6
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
CUPRINS:
CUVÂNT ÎNAINTE....................................................................................12
INTRODUCERE.........................................................................................13
CLIMAT SOCIAL ...............................................................................19
FAMILIA - INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ ........................25
FAMILIA DEZORGANIZATĂ ....................................................32
DISCRIMINAREA SEXUALĂ .....................................................35
INFLUENŢA CULTURII DE CARTIER ASUPRA
COMPORTAMENTULUI ADOLESCENŢILOR .................41
ŞOMERII PE TERMEN LUNG - ATITUDINI ŞI
REPREZENTĂRI -.....................................................................................45
GRUPAREA ŞI ASOCIEREA UMANĂ ...................................49
LIDERUL ŞI PROBLEMATICA LUI ......................................53
FUNCŢIILE LIDERULUI .....................................................................56
DREPTUL - INSTRUMENT DE REALIZARE A CONTROLULUI
SOCIAL........................................................................................................64
ROLUL DREPTULUI CA INSTRUMENT AL CONTROLULUI
SOCIAL ...................................................................................................65
CONTROLUL SOCIAL ÎN SOCIETĂŢILE DESCHISE
(DEMOCRATICE) ŞI ÎNCHISE (TOTALITARE) .............................66
CONTROLUL SOCIAL ....................................................................68
CONFORMITATE SI OBEDIENTA....................................................68
OBEDIENTA...........................................................................................70
7
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
CONTROLUL SOCIAL INFORMAL SI FORMAL ..........................71
ROLUL REACŢIEI SOCIALE ÎN PROMOVAREA
LEGILOR PENALE. ESTE INFRACŢIONALITATEA
DETERMINATĂ DE IMPUNEREA LEGILOR? ................73
INFLUENŢA SOCIALĂ ..................................................................80
A
TITUDINILE
.............................................................................................82
C
LASIFICAREA FORMELOR DE INFLUENTA
..............................................83
M
ECANISMELE PSIHOSOCIALE DE REALIZARE A INFLUENTEI
................84
CONDUITA RELIGIOASA ............................................................90
MASS MEDIA .......................................................................................94
PARTICULARITĂŢI MASS-MEDIA..................................................96
FUNCŢIILE MASS-MEDIA..................................................................97
UNELE CONSIDERAŢII ASUPRA PSIHOLOGIEI
MASELOR .............................................................................................102
INTRODUCERE...................................................................................102
MASS-MEDIA:INSTRUMENT DE INFORMARE SAU
DE MANIPULARE? .........................................................................110
CONSECINŢE SOCIALE ALE FUNCŢIONĂRII STRUCTURILOR MEDIATICE
.................................................................................................................111
I
NFORMAŢIA MISTIFICATĂ ŞI MANEVRAREA PSIHICULUI
.....................112
C
ONTROLAREA PROCESORILOR DE INFORMAŢII
..................................114
FOLOSIREA STRUCTURILOR MEDIATICE PENTRU DEZORGANIZAREA
STATELOR NAŢIONALE ...........................................................................117
PROCEDURI DE AGRESARE A NAŢIUNILOR ............................................118
C
ONTROLAREA INFORMATIILOR SOCIALE SI SECURITATEA NATIONALA
.................................................................................................................120
O SITUAŢIE NOUĂ PENTRU OAMENII POLITICI ......................................121
O NOUĂ SITUAŢIE PENTRU ORGANIZAŢIILE MILITARE .........................121
O
SITUATIE NOUA PENTRU OAMENII DIN PRESA
....................................122
COMUNICAREA. MASS-MEDIA ŞI ROLUL EI ÎN
SOCIETATE.........................................................................................123
TELEVIZIUNEA ..................................................................................127
MANIPULAREA, MAGIE A TELEVIZIUNII ..................134
8
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
I. MANIPULAREA. GENERALITĂŢI..............................................134
II. MANIPULAREA ÎN TELEVIZIUNE............................................146
DEZINFORMAREA ŞI SOCIETATEA
HIPERINFORMAŢIONALĂ .......................................................167
DEZINFORMAREA. ........................................................................173
DIVERSITATEA SUPORTURILOR
DEZINFORMĂRII ............................................................................173
D E Z I N F O R M A R E A.....................................................................177
1. CONSIDERATII PRELIMINARE ASUPRA INFORMAŢIEI...........177
2. PSIHOSOCIOLOGIE SI DEZINFORMARE ................................179
3. DEFINIREA DEZINFORMARII ....................................................181
4. PRACTICA DEZINFORMARII - EXEMPLIFICARE.......................182
5. CONCEPTE SPECIFICE DEZINFORMARII....................................184
6. NATURA PSIHOLOGICA A DEZINFORMARII .............................189
7. VALORI MORALE ............................................................................191
8. PROBLEME DE APĂRARE ..............................................................193
Z V O N U R I L E.....................................................................................195
MANIPULAREA ................................................................................199
RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL- GENERATIA
URMATOARE -........................................................................................205
O
SECURITATE NOUĂ ÎNTR
-
O LUME NOUĂ
.............................................207
A
DAPTAREA INFORMATICII
....................................................................207
RAZBOIUL INFORMATIONAL – PRIMA GENERATIE LA MATURITATE ....208
RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL – A DOUA GENERAŢIE ..............................210
RĂZBOIUL DIN AFGANISTAN. ATAC CU ARME
MEDIA - .................................................................................................213
MANIPULAREA MASELOR ELECTORALE ...................224
“SPĂLAREA CREIERULUI” .....................................................228
CONSIDERAŢII ASUPRA PROPAGANDEI NAZISTE
.....................................................................................................................236
9
- FO CU S –
ŞCOALADEVARĂ
DELINCVENŢA JUVENILĂ.......................................................248
FACTORII SPECIFICI DELINCVENŢEI JUVENILE....................251
DEFICIENŢELE INTELECTUALE ..................................................254
TULBURĂRILE DE AFECTIVITATE..............................................256
TULBURĂRILE CARACTERIALE...................................................258
C
ONCLUZII
..............................................................................................271
DELICVENŢA JUVENILĂ- O PROBLEMA PSIHOSOCIALA -
.....................................................................................................................275
TATUAJUL, LIMBAJ CORPORAL SAU ACESORIU
LA MODĂ? ...........................................................................................282
TOXICOMANIA.IMPLICATII SOCIALE.....................................285
ASPECTE SOCIALE............................................................................286
UZUL DE DROGURI ŞI, DELICTUL.LUPTA
ANTIDROG. .........................................................................................292
MEMORANDUM DE INTELEGERE INCHEIAT DE ONU ...........298
CU ORGANISME INTERGUVERNAMENTALE............................298
PROGRAME ŞI ORGANISME EUROPENE ANGRENATE..........299
IN LUPTA CONTRA DROGURILOR...............................................299
NEW AGE SAU PARADIGMA HOLISTĂ...........................303
SATANISMUL - DE LA TERIBILISM ŞI NONCONFORMISM, LA
CONSUM DE DROGURI SI INFRACŢIONALITATE........................306
PREZENTARE GENERALĂ A CULTULUI SATANIC. .................306
DOCTRINA. METODE DE RACOLARE......................................................307
F
ACTORII DE RISC
.F
ACTORI PRENATALI
.P
ERSOANE PREDISPUSE LA
DEVIANTA SI DELINCVENTA....................................................................309
PRIVAREA SOCIALA................................................................................311
GRUPUL DE SEMENI................................................................................311
FACTORI DE RISC IN SCOLI.....................................................................312
M
ASS

MEDIA
. ........................................................................................313
MIŞCAREA SATANISTĂ, FACTOR
DESTABILIZATOR PENTRU ORDINEA DE DREPT ŞI
SIGURANŢA NAŢIONALĂ .........................................................314
P
ROPAGAREA CURENTULUI SATANIST
...................................................314
10