Sunteți pe pagina 1din 22

c

Tipuri de medii de viaţăc

Prin caracteristicile sale, mediul înconjurător poate oferi, sau nu, condiţii favorabile
desfăşurării activităţilor umane.c

Cele mai favorabile medii de viaţă sunt cele care se suprapun peste mediile temperate, de
tip mediteranean, temperat umed şi temperat uscat. Cu toate acestea mediul tropical umed
din Asia de Sud ± Est este foarte bine populat, aproximativ 2 miliarde de
oameni înfruntând musonul şi precipitaţiile bogate.c

Pentru a întelege mai bine distribuţia spaţială a diferitelor tipurii de medii, recomand
interpretarea hărţii de mai jos (Fig.1: Tipurii de medii pe Glob).c

Principalele tipurii de medii de viaţă şi caracteristicile lor sunt prezentate în tabelele


următoare:c
c MEDIILE INTERTROPICALEc
¦ 
 c 
  
 c

 
 c
Caracteristicic Lipsa anotimpurilor.c Există două Este caracteristic
anotimpuri: unul regiunilor deşertice şi
plois şu unul secetosc semideşertice.c
Temperaturi ridicate.c Apar concentrări Nu este favorabil
Precipitaţii bogate.c mari şi foarte mari desfăşurării activităţilor
Păduri ecuatoriale.c de populaţie.c umane.c
Râuri mari; ex: Amazonc
Soluri sărace.c
Este slab populat.c

cc c

cc MEDIILE TEMPERATEc
¦      
 c c  c  c 
 

 c
CaracteristicicCuprinde Cuprinde Apare în Estu Se întâlneşte în Se întâlneşte
spaţiul deşerturile şi Europei şi în vestul şi centrul în nordul
bazinului semideşerturile Asia Centrală.cc Europei, pe Europei,
Mării zonei temperate: coasta de est a Asiei
Mediterane.c Gobi, Takla-Makan Vegetaţia Americii de (Siberia) şi
etc.c caracteristică Nord şi a Asiei.c Amercii de
este stepa.c Nord.c
Însorit, cald, Prezintă mari Deficit de Diferenţele de Pădurea de
arid.c contraste termice umiditate.cc temperatură conifere.cc
între anotimpuri.c dintre iarnă şi
Diferenţe mari vară sunt mici.cc Ierni reci.c
de temperatură
între vară şi Precipitaţii Veri scurte.c
iarnă.c bogate.c
Mlaştini.c
Are două Populaţia este rară.cc Presiune Populaţie Nu oferă
anotimpuri: antropică mare.c numeroasă.cc condiţii
vara este Există păşuni care favorabile
secetoasă iar favorizează c desfăşurării
iarna ploiasă.ccreşterea animalelorc activităţilor
umane.cc

Slab populat.c

cc
c
cc MEDIILE RECIc
¦ 
 c  c
Caracteristicic În nordul Europei, Asiei şi Este situal la Nord de Cercul Polar de
Americii de Nord; la nord de Nord; în Groenlanda; în Antarctida.c
mediul forestier boreal.c
Precipitaţii reduse.cc Acoperit de calota glaciară.cc

Solul este permanent îngheţat.c Nu este favorabil activităţilor umane.c

Nu este favorabil activităţilor


umane.c
c

ccc 
 cc 
cc

Mediul geograficc cc cccccc


 c c c c c c c c c c c c !c
 c c c c c c c c c c c c
 c" c c#$c

cc

G GGG 
 
c

%c c c c c &''c c (''c c c c c c c
 cccc c $cc c cccc c
 c cc c c cc c cc c cc$c
c c  c c )c c c c c c "c
c c $c %c  c c c c c c * c c
 c$c

)c c c c +c !c !c c
 $c

c

c c,cccc

c !c c c c c c c c c
cc&',--'c ccc cc cc *ccccc c
c cc. ccc cc c ccc  c
 c c
c " c c c c c c c c c $c c c c c

 c c "c c c c c c c c /''c ,c 0$'''c 1c
 c* cccc cc*c"*cc ccc ccc
c c c $ccc
ccccc c cc
 c cc c cc c02202)234c"*cc c c
c ccc $c

% * c c  c c  c c "c c c c c
 c cc cc c cc
cc. cc"ccc$cc

 c c c c c c c c c c c c
 c cc ccc ccc)+c 5*c67cc
%$$
$cc&-,(''c cc
 cc%cccc&',-''c $c

Clima temperat-oceanica c  c c c c c c


c c c c .c ,c c 8 c .$c c .$c %c c
%$$
$c 5c9c: ccc ccc ccc
c$c cc"c c c $c  cccc c
c0',0-'c c ccc c c c# cc 0$'''c1cc c c
c c c c * c c c c "c c c c
$c

% c c !c !c c c c c c
 c c "c $c c c +c c c "c c c
c cccc#;c * cc"c c cc
*c # c c c " ! c c " ;c c c c c
c c c c c c "c c c c c c 8 $c
c
 c c c c c c c *c c c c * c $c 9c c
"cc c$$$$c* $ c


cc cc c c* ccccc c cc
 c $c cccc c cc cc
c !ccc c ccccc c) c
c cc c c,c cc.cc cc
 cc9 cc

$cc ccccc ccc


 cc%ccc9c
:$ccc c " c c c ccc cc *c* c
# c ccc c c c "cc cc c* cc
c$ccc

c c c c c c "c  c c c c c
" cc# $c


cc cc cc cccc ccc
c c* c c cc cc c $cc

ccc c c ccccc cc cccc


c#cc c* $c

c c c c c c c c c c )c c
c %c %$$
$c c $ c c c c c  c c c c
" c c5" c $c%c*cc cc c
"c cc cc $c

 
  


%c cc c cc cccc cc c


ccccccc c cccccc c
c6<cc c) c c c cc c c
c c$c
cccc*cc 8* c*c9$c c9$cc
c 5c
 c %$c c c c
 c c 9 c c c c
%$$
$c c c c c
 c c %c 
* $c c c  c c
 c c c c c c c c c c "c -''c
1 ccc ccc c c cc cccc
 cc ccc$cc

 c c c c c c c c c c c c  c c
 ;ccc cc$c ccc *c *c*5ccc
 cc cc ccc c c c c"cc
cccc c c c $c

c !cc c c c cc cc


 c c ) c c $c c c c c c c c c
 c c  c c c c 0-,2''c c c c c c c !
 c c c "c ''c $c c c c c c c c c
 c c3''cc-''c1$cc

% cc c+c ccc cccc c


cccc;c c cc c c ccc !c
cccccc ccc"*cc5$c

c *c c c c c " $c c c


c c c c c
 cccc ccc* c" *ccccc c c
 c c
c c
 c c 9 c c c c prerii, c c
 c c %c
ccc"cccpampas$
c *c c c c
ccc ccc"$c

=c c c c c c c c !c c $c c
 c cccccc c c cccc c
csilvostepa, c c " cc cc cc$cc

c c c c 5 *c c c c c 5c
 $ccc

c c c "c c c c c c c
 c !c *c c  c c " c c c c
* cc $cc

c c c c c c c c c c c ) c
c c c c ""c c  c c c c ) c
 ccccc c* $c
cc cccc
 cc ccc c)cc c$c

 
 

c !)cccc c c c 5cc


.c cc
c c> c>c>!> c*cc c8cc
%$$
$cc
 cc*c  cc ccc ccc cc
ccc c*ccc"*cc!c cc c
 c* $cc

c c c c c c  c *c c *c c c c
 c cc c cc c c"c0''c1 $cc

 cc*ccc "cc cc* cc cc*c


*cc" c$c

c c c*c c0!2cc ! cccc


c c ccc) c *c " cc)c"cc* cc
 c $c

c #c c c c c c c c c c c c c
 c c c c c c c c c c
*ccc " cc cc$cc


cc*c c c +cstepa cc
cpreriec
c
 c c9 cpampas c
 c c%cveld cc
 ctussock c9c
:$c)ccc c c$cc)cc c c
 " cc cccc "cc cc $c cc
c c "*c c c  c c c c c c *c
 " c ccc $c

c c c c !)c c c c 5c c c
 cccc$ccccccccc

c cc c cccc*c cc * c c c


ccc  cccc)c c"*cc"$cc

 c cc*cc"c c c cccc


c c c c c
 c c %c !c
 c c c ="c %c
cc c8* c9 c*c c .c c$$c c3'c
c &-'c c c c  c c c "c c c c c
c c *c c c c c c c c #$c %*c
 5 c c c c c c c c c c c c c c
 c c% c% ccccccccccc cc
 c cc ccc cc $c

 c c c c &''c c /''c 1c c c c c  c
 $cc

c# c c ccc cccc c


$c


* c c c "c c c c ,c 5c
 * c c c 5c ,c c c c $c c c c c
 c c $c c  c c c c c c c
c c c c *c  c c c "$c
c c c
c c cc " cc5ccc$c

 cc ccc ccc * c ccccc


 cc ;cc * c"c ccccc
c  c c c c c c c "c c c c c
cc cc$cc c cc c* * c c cc
 cc $c%c#*c cc cc#cccccc
c c c c c c c c c c c $c
c c
c ? c @c c ' adland-uri", c c c c c c c c
* cccc $c

c c c ccc +c cc &!(c cc c
 cc2',2-'c cc ccc c cc ccc&!-cc
ccc ccc c"c ccc ccc-''!
0$'''c 1 c c  c c c -,0''c c c c "c
c c c c  c c $c c c c
 cc cccc cccc cc
 ccc $ccccc cc c c
c c cmistralul c c ora c cc ccSanta Ana c 5 $cc

c c c !c c !" $c %c c c c
terra rossaccc c cc $c
.*c c c c " c c c ) c c c
  cc c# cc c# cc c cc
c c
c="cc"$c cccc#c* cc ccc c
 cc cc$cc
 cc ccc$c c
c c cc c ccc cc cccc c
cccc cc cmaquis cgarriga, cc cchaparral.
c c c c c c c " c c c c # c
 c"c*cc$cc

#c c # c c c c c c c c  c
 c c c *c $c
c c c c 5c c c c
*c c * c c "c $$ )c c c  c c
ccc ccc cccccccc
c c c ccc"$c

c c c c c c c c c c
 cc cc cc $c%!c * +c c"c
c  c c c  c  c c c c c c c * c
 ;c c c c c c c c c  c "c
 c c c c *c c c c ;c c c c c c
# c cccc ccc cc" cc c
 cc  cccc ccc $ c

GG GGG

 G cccc ccccc ccc
c c c $c c c c c c c "c
 c c c +c c  c c c c  c c
5ccccc ccc $c

 
   

%c c c c c c c c c c c c c c -'c c c c
)c"c c
 cc%c"c
cc< c c
c 8 c
 c "c c *c c c c c
* cc c<cccccc0$'''c$c

 c c c c "c c 2$'''c 1c c


 c c c c $c % c )c c "c c 8 c c
 ccc * ccA$'''c1$c9"cc c c
 c c c c c c c $c
c c c
 c c c) c cc* c cc$c

 c c c c c c c c c c c "*c c c
c c c ;c c c "*c c c c $c  c c c c
cc c"cccccccccc cc
)$+c c
c * c c"c  cc *c c cc *c
"*$cc

c c c c c c c c c  c  c
2-,3-'c c c c /-c B c c c  c 2$'''c !c &$'''c c c
*c c  $c
c c c c c c c c c )c c
"c
c
 c c "c c *c c c c

5*ccccc $cc

c c  c c c c c c " c
 c c c" c *c"cc" c c
 c  c  c "*c c )c c c *c c c c c
 * c c cc c5$c

.*c c c c c c c c )c c c "c

c selvasul , c "c c *c c 9* c c c c c c

5*ccc cc !c


 $cccc#c
c! c cccc " c#*cccc&',-'c$c.*c
 cc c cccA'Bccc)cc" cccc
 c c c c 5c c " c c c !c c
 ccc 5c5c5cc c *$c

c"cccc5<c"c$c cc c c


 " c c "c c c c "c " c c c " c c
c ccccc#c"c c " ccc*c
 " cc c5c""c5c $cc

c c  c!c c * c "ccccccc


ccccc c *c c ccc c cc
""c ccc"ccjungla$cc
c c c c c c c c c c c c c
$c c c c c c c c * c c c
""c c
 c *c c *"c c
c c %!c c c c *c
c ccccc½ c* c $c

c c c c c !c c 5" c c c c c c
 cccc c cccccc cccc c
c c c c c c c c c 5c c c $c
%5" c c c c c c *c c c c )c # c
 c c c c  c c c c *c  c  c c c c
)c $c

 cccccc) cc cc


 c c)c")c c cccc)cc
c<c,c
 cc%$c

 ccccccc!c *cc c !c c


c *c ! c c 8 c " c c $c $c *c 9* c $$ c
cc cc$$ $ccc c c!c)c c
* c"ccc " c cccccccs.a. , c
c c c !c c c c * c  c c  c
 c$cc

 
    

c  c c 5c c c c c c c c
cc cc"c c c-'cc2''cc
 c c
c 8 c c c c 5c 5c c %!c c
 c c c
 c cc
 c ccc cc* c c *cc
#*c c c 3''!3-' c !c *c c c )c
*c c
 $c c
c c *ccc c cccc ccc c
#ccc c cc c c "$c

9c5 *cc  cc ccc *c cc


"c c c c c  c c c c c c c "c c
 cc ccc$c c c c cc cc c
c c c c #c c *c c " * c
 cccc c cc cc)cc c $c c

c c  c c c c c c c c c $c
%cccc c cc2',2-'c c ccc0$'''!0$-''c
c c c c "*c c 4-c Bc c c c c c c
 cc0',2''c cc c c c"c cc $cc

Sezonul ploios c c c c c c c c c
 ccc!c
c c ccc cc cc02$'''c
c c
 c c sezonul secetos c c c c c c c
c
c c c$ c

% ccc*ccc $c


c" ccc c
 c5c c cc c cc  c*$cc
cc cc c"*cc)cc cccc c
cc ccc *c c* ccc c ccc
$c%ccccc *cc cccc cc ccc
cccferal-soluri$c

 c *c c c c c c c c c c c
 cc*c c$c%c  cc c 2!3c
cc cccc cccccc cc cc
c  c c c c  ;c c c *c c c  c
 ccc cccc cc c cc;c
c c c c 'padurile galerii", c c c *c  c c "c
"*cc cccc $ccc cc c c
*c c c c c c c c c c c c c
c $c

c"*cccc c* cc cccccc


c cc$cccc*cc"*cccc " cc
 "ccc cc cc cccc c*c3'!3-c;c c
cc c ccc cc"cC$c

c c c c c c * c c c c
 $c
 c "c c  c  c c c c
c $c

 c ) c c c c c c c c c
) c ) c   c ) c c c c  c c c
 c c ccccc ccc  c* cc
cc$c

cc

 
%c *c c c


*c c c 9"c %!c "c
 c c %c %!.c

"c %c %!.c c 9!c


 c c c c c c c
* c c.cc8 c 5$c

c
 c )c c c """c c c c c c c c c

 cc%c)ccc " ccc " c cc cc cc


c c c c c c c campos c 8 c llanos c
.c $c

% c c c c ) c c c c c c c
 c c " "c c c c c c c c  c !c c c c
c c  c  $c
c c c c c #*c c
c $cc

 c c c c c c c !* c c " c c
 cc ccc c $c

cc c c)cccc+cc cc


c c *c c ) c *c c c  c c c c
c c c cc c$c

% c cccc c $c

 c " c c c c """c c 5c * c c c
c c c c c c c c " c c c " c c
* c) ccc cc2!3cc "c $cc8 c*cc
c c c c campo-cerradoc c caatinga, c .c c llanos;
*cc cc cc) $cc*c  c ccc
paduri-galerii, c c c c c c c c c $ %c
 c c c c c c "c c c c c c c c c c
 c c !c *c c c 0''c c c c $c %c
 c
 c 5"c c " c c *c  c c "c "c
 c" c* cc$c ccc5 cc c* c5c
c$cc

c c  c c c c c c  c c c
 c c 5c c c c c +c *c c * c $$c c

 c c c  c c * $c c c c c c c
 * ccc cc
 ccc
 cc%cccc
 $c

 c cc c cccc *cccc cc


) c c  c c c c c #c $c c c
*ccc c!cc cc c "ccc c
c  c )c c c c c c c ! c c
$c c c c c c c c c c " c
  c c c c c c c "c c  c c c
2cc cc ccc ccc $c

 c c c c c )c c c c c c
%5c c c  c c 3''!-''c Cc c c c c  c c
 c c *c "c c c c 2''!(''c c c c c  c
 cc5 c $cc

cc  

c c)c c0-'cc3-'c$c

c c c c c c  c c c c deserturi
hiperaride c c "c -'c 1 c deserturi aride -'!0-'c 1 c c
semideserturi 0-'!2-'c 1 $c c c c  c c c
 c %5 c
>5 c 9" c
c c
"c c Cc 5 c c c c c c
c
 c
 cc9 cc)c#!% ccc
 cc
%c 
c 5 $c  c )c c c c * c c c c
 c #*c c c c -''c +c "c > !>c >!>c C!
Cc
 c c8c
 cc9 c$cc

 cc ccccccc c c c


c c c "c 2''c c c c "c $c c c c
*c c c c c c c c c c *c
 c c c c c c c c c c c c *c c
;c c *ccc c cc c  ccc
$ cccc) cc$c=ccc ccc ccc# c
 c ccc $cc

ccc cc c cccerg! c5 c


c cc chamade , cc c" cc"c cccc
* 5c  c c c $c . c c * c c c c
c c c cccc c cccC $c

 c !, c cc"c0-'c1ccccc


 c c c c c c c c c c c c c c c c c
ccccc cc cc $cc


 cc c cc cc c c c
 cc c"c cc* $c

 ccc cccc c# cc ccc


c c c c c c " c c c *c c c c c
c c  c c  ;c c c c c 9c %*c < c c
 cc *cc c"*cc c c cc cc"cc
#*cccccc $cc

ccccccc *ccc ccc*c3$-''!


&$'''c c c c $c  c c c c c 2-,3''c c c c
 * c c  c $c c c c c  c c c #*c c
-''c c cccc c cccc*$c cc cc
) c c *c c c c c c c c c c c *c
$c c %5 c c c ) c c c -c 1 c * !c c c c
c c $cc

cc  c *"cccc c cccc


cc) cc * c ccc cc c *$cc
 c c c c *c c c c c c c c c
*ccc cc ccccc $c

% cc c  cccc5c c*c cc


c c c c c c c c c c c c c c
 $c
c cc ccc "ccccc cc
 cc $c

c c c c c c c c c c c
ccccc c *c cc ccc c c c cc
 c)cc cccc c c$cc

c  c c c c c c *c c c
ccccc$c.*ccccc ccueduri cc
cccc c cc ccccc $c

 ccc*c c ccccc *cc$c% c)c


c%5 c c " c c) c cc c#c,c% c%!
.c% c cc cc" $c

c cc*cccc cc c c c


 c c +c c c c c c c c c c c
c c ;c )c c c c c *c c c c c
c "c " cc$cc5"cc c c*c!
cc ccc cc* cccc c5c
5c$c

 c c c ccc c cc$c c


 cc c%5 ccc;cc"ccccc
ccc"cc
cc$c c c>5 cc c
 c $c
  c c c )c c ) c c  c c c
 * c cc*$c
c cc cccccc
 cc $c c  cc *c c "cccc
 c c c c *"c c c c c c c c c c
 c ) c c  c c ) c c *c c  c
* c $cc c c cc(''cccccc
 c )c c c c c c  c c c c
c c *c c c C c c $c  c c c c c c c
c cc)c $cccc c* c *c
cc c*c""cc  $c cccc"c c
c c c "*c c c c 5 " c c %5 c c c c c
c
"c  c c c c
c  c c c c
 cc c ccc c9"c$$cc c c
 c c$c

 c * cc c ccc cc* c c


c c )c c c > Cc >5c C c #c %$$
$ c
% c) c%5 c="c
* c c cc
"c c
"c
c>7c
"c% $cc

   

%  c c c  c c c c *c c
cc *c" $c%c c cc c c *c
 c c %5 c c c c
 c  c 9"c c $c
 c c % c c

 cc9 cccc  cc


 cc%cc cc cc
) ccc c
 $cc


c c c c c c c 3''!3-'c 1 c c c c
c c c *c c c c c c *c c c c " c "c c
c c " c c c c c %5 c " c c c c )c
*c" c $c.ccc ccccccc* cc
 *c c )c c c $c .* c c c c c
c c $c c c "c c c c c c *c
c *c c c c c $c c c *c c c c
 c c c c c c c ;c c c c c
*c c $c " c c ) c c 5c c c c c c
"*cc $c
" ccc* c"$c

c c5cc$ c

 c c c c )c c ) c c  c c c
 * c cc*c * c $c

c cc cc"c c)cc $c

GGG 
 
 

c cc" c ccc# cc9 c c


cc
 c c # c ,c c c
Cc c c ) c c c
 c cccc%cc
 ccccc# $ c

%c *c c c c +c c " c c  c c c c
* $c

c " c c c ) c c c c


 c !ccccc c c c c"c,c3''c c
c c c c c c c c  c c c c c 0''c c
 !c c cc;c c c"c&''c cc c
c5" c $cc

c " c c c c c *c c c c )c c -'c c
'
4' ccc c c !c ccc c
cc) c
 c c *$c c c c c c c * c * c
 cc cc cc#cc,400'c cc%" $c. cc c
 c ccccccccc0''c cccc c
ccc*5ccc $c
ccc*5cccpermafrost ,
*5c*c ccc c c c c c
c c "cc  c  cc$c

.*c c ctaigaccc cc cc


c " c  c c " c c
c
 c c 9 c c
 c cccccc cc $c ccc cc !
 cc$c

c*cc ccc"c $c

undracccc cc*c ccc!c*c c c

c)!cc c%" cccc3$'''$'''ccC2cc c


 ccc
 cc9 $cc cc cc) ccc

 cc%cccc# cc $c

 cccc c cc cc *c" ccc


c c " c  c c  c c c *$c c c
c#cc ccc ccc cc c c
" cc c*5cccc cc3''c$c cc
cc cccc$ c

c c c  c c c *c c c c c  !c c c
 c c silvotundrac c c c c c c c c c c
 cc*c "$cc

ccc% c c c # c c c c c c c
 c c  $c c c$c

.*cc cc c cc5cc5c c


 "c ! c  c c c c $$ c c c c c
cc cc$$ $c
" ccc c c$$$$cc
c c c c c c 5 c c c  c $c c
 c c*cc c c"c"ccc
 cc9 c
c c cc"cccccc$c

 c c c c c *5!*5c c c c c
c c c * c  c c c c c c c $c
c c c  c  c c c c c  c
 c c$cc


 c c c c !c c c *c c c c "c
 c c
Cc "c c  c c  c c c c c #c c c
 c c c c  c $c c  c  c
c c c c c c c $c #c *c
c c ccccccccccccc) c
c *!c ) c c c +c "c "c c
*Cc c c c %" c c c "c c "c c %" c c c
c"ccc
Ccc%$$
$ c cc cc%" cc=c
cc=" c c%" c
C c$$cc

c c * c c c c c c c c
c c c

 cccc ccc$c  cc cc*c


 ccccc * ccc.Cc!//3' c cc
 ;c c
ccc cccc ccc cc"c c
c c c c  c  !c c *c c ?c @c c
c c c c c ) c c * $c c  c c c
c"c ccc c c cc cccc*5cc*c
c
 cc c* cccccc ccc2$'''c$c c
 c *5 c c c c c  c c c c c  c c c
cc cccccc5c5c$cc

c cccc * cc;c ccc" c


c c01-cc c $c%c)cc
 cc ccc
cc ccccc ;cc
c cccc
$c

%c cc c c c*5ccccccc c


c cc*5ccc c ccc ccfurtuni de
zapada$c

 cc c)cc *ccc c * cc


 cc *c ccc c c$c

cc cc ccccc c c c c


c c cc*cc
 $cc

c c c c 5c c  c c c c c * c
c c * c c c c c c Cc c c c "c
$c
= c c c c c c ) c c
 "c cc c
Cc $c
 ccccc c
c c c c
 c )c c c c c  c c
 cc%$$
$c
 c c8 $c#c c!c c c
 c c "c c c c  $c c c c c
 cc cc c *$cc

 

cc ccc ccccc


 c +c c c
c c c * c %c c c
c c
c
 c 9$c c %c 9 *c % c
c 
 c c %c ,c

*c8 c><c>< c># c c $cc

c c c *5c c c c c c c c )c c c ><c c
c cc># cc
 cc$cc

c c c c *c c c c  c c c c
 c$c c c cccC c ccc-,
0''c $c c c c c
 c c c c -c Cc c c c c c
c *5 c c c c c c *5$c c c c
c c %c c c c c c c c *5c c c c
 cc$c

ccc= c c c c c c c c c c c c
c c c c c c c "c c c c c "c
c c "c  $c  c  c c c c c c c c
 c "c c
Ccc $ c

 ccc cccccc cc $c

c c c *5c *c c c  c c c c c c c c
 $c % c c c #c c c c  c c c c
 c"ccccccc !ccc$ccc

c ccc!c ccc cc cccc


ccc ccc cc cc c cccc cc
$c c c c c c c "c c c c c c c
 cc cc cccccccc cc$cc

cc.*c c c c c c c c c c c c c c
#c$ccc3$2''cc cc*c cccc cc
 cc " $cc cc "c5cc5c c cc
5 ccc cccc cc cc c$cc

 c c !c c c c c  c  c c
 c !c c c c c $c %c c c
5 *c c  c c  c *c $c c c c
c "c c !c  c c $c %!c *c c c
 c c   c c c c c  c c  c c
 c c c c c  c c c c * c !c c
"cc5c$$ c cc c c
cccc"c c c c cc $c