Sunteți pe pagina 1din 1

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

SARCINI PENTRU EXAMEN

!. 4 fşe pe probleme din manual ( cu ideile autorului şi cu contribuţia ta:


idei preluate din alte surse, experienţe
personale interpretate in lumina celor
citite)

2 puncte

2. 6 aplicaţii ( câte 2 din fiecare parte a manualului) 3 puncte

3. 1 participare la discuţii în curs 1 punct


(şi bonificaţii
pentru mai
multe
participari)
..
4.Jurnal de seminar ( pentru cel putin 9 seminarii ) 2 puncte

5. Lucrare examen scris 2 puncte

ATENŢIE:

La fiecare sarcină se pot obţine bonificaţii ( maximum 1 punct, cu excepţia

sarcinii 3., unde se pot obţine maximum 3


daca ai participat mai mult )