Sunteți pe pagina 1din 12

Descarcator de supratensiune

Protectia retelei la supratensiune


O protectie completa a retelei electrice se face folosindu-se Aceste 3 nivele se deosebesc in principal prin capacitate si prin
unconcept de protectie in trei etape. Masurile necesare pentru delimitarea necesara a tensiunii.
protectia alimentarii cu curent la supratensiune a instalatiilor si Aceasta tensiune reziduala trebuie sa fie ≤ cu rezistenta la supra-
aparatelor se impart in trei nivele: tensiune a pieselor instalatiei.
Nivelele trebuie sa fie corelate intre ele, conductorii de curent
Nivelul 1: trebuie sa fie decuplati unul de celalalt.
Descarcatoare pentru protectia alimentarii centrale la retea
sunt clasificate conform DIN VDE 0675, partea 6, in clasa de
cerinte B.

Nivelul 2:
Descarcatoarele de supratensiune (protectie medie) se utilizeaza
in general in distributia secundara si sunt clasificate conform DIN
VDE 0675, partea 6 (proiect 11.89), in clasa de cerinte C.

Nivelul 3:
Descarcatoarele de supratensiune ca protectie a aparatelor (pro-
tectie fina) din clasa de cerinte D se utilizeaza in general in distri-
butia secundara.

Descar- Distributie principala Distributie secundara Aparat final


cator
IB

IB
- Protectie la
Descarcator supraten- Protectia
(protectie siune aparatelor
pentru (protectie (Protectie
curentii tari) medie) fina)
B ≤ 4 kV C ≤1,5 kV
C

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

6 kV
4 kV
1,5 kV

Domeniu Rezistenta minima la supratensiune a izolatiei


EVU

156 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare


Descarcator de supratensiune

Selectarea conductorilor de curent: Pentru selectarea conductorilor trebuie avuti in vedere


In tabelul urmator, conductorii se impart in trei clase: 2 parametrii:
• Descarcatoare ➞ tip B • Pozitia afectata de trasnet a cladirii;
(protectie pentru curentii tari) • Sensibilitatea consumatorului, respectiv a aparatului final;
• Descarcatoare de supratensiune ➞ tip C
(protectie medie) La selectare trebuie sa tineti seama intotdeauna de faptul, ca pe
• Protectia aparatelor ➞ tip D langa cheltuielile directe (distrugerea firelor, a aparatelor, etc.),
(protectie fina) apar si cheltuieli indirecte (indisponibilitatea unei instalatii).

Tabel de selectare a conductorilor Pozitia afectata de trasnet a cladirii


foarte afectata mediu foarte putin
• Regiuni montane; • asezari; • impamantare racorduri
• patii in aer liber • cladiri cu racord in locuinte;
(spre exemplu locatii conducte;
agricole);
• Cladiri:
- cu instalatie de
protectie la trasnete;
- cu racord conducte;
- in apropierea unei
constructii inalte (spre
exemplu biserica);
- in apropierea firelor de
inalta tensiune;
Sensibilitatea redusa B + C C C
consumatorului,
respectiv a aparatului
final

medie B + C C C

ridicata B + C + D C + D C + D

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 157


Descarcator de supratensiune

Instalarea descarcatoarelor de supratensiune • Intre conductori sunt necesare anumite lungimi ale firelor:
Instalarea trebuie sa se realizeze numai de catre un specialist Firele intre diferitele nivele produc inductivitatea decuplarii. In
autorizat. Prevederile de securitate importante si directivele de general pentru decuplare, intre paratrasnete si descarcatoarele
instalare trebuie sa fie respectate. Trebuie sa aveti in vedere, ca de supratensiune (protectie medie) este suficienta o lungime a
tensiunea de functionare a instalatiei sa nu depaseasca tensiun- firului de 15 m, la conductoarele combinate acest lucru nu este
ea de masurare a conductorului, respectiv a stecherului de pro- necesar. Daca nu se respecta aceasta lungime minima reco-
tectie. mandata, se aplica "inductivitatea artificiala” SP936 / SP937
Indicatii importante de instalare: (a se consulta 164).
• Pentru un grad ridicat de eficienta a protectiei o constituie
echilibrarea potentialului si un sistem de impamantare cu impe- • Descarcatoare ➞ tip B

danta redusa. (protectie pentru curentii tari)


• Pentru evitarea caderilor suplimentare de tensiune la fire, lega- • Descarcatoare de supratensiune ➞ tip C

turile (de la firele active la conductoare si de la conductor la (protectie medie)


echilibrarea potentialului) trebuie sa fie cat mai scurte posibil. • Protectia aparatelor ➞ tip D

• Descarcatoarele se instaleaza in apropierea alimentarii princi- (protectie fina)


pale cu tensiune joasa. La distributiile secundare conectate
ulterior sunt prevazute descarcatoare de supratensiune (protec-
tie medie).

Exemple de instalare:

Combinatie Distributie Distributie Distributie Aparat final Lungime fir Lungime fir
conductoare principala secundara 1 secundara 2 L1 L2

Descarcatoar (protec- L1 15 m
B C D TV
tie pentru curentii tari)
B
HIFI
+ L1 L2 15 m arbitrar
Descarcatoare de B C D PC
supratensiune
(protectie medie) Masina de
C
L1 spalat arbitrar
B El* C D
+
Protectie aparate Uscator de
(protectie fina) rufe
B El* C D
D
Congelator
Descarcatoar (protec- 15 m
tie pentru curentii tari) L1 …
B C
B
+
Descarcatoare de
supratensiune
B El* C
(protectie medie)
C

Descarcatoare de L1
C D arbitrar
supratensiune
(protectie medie)
C C D
+
L2
Protectie aparate C D arbitrar
(protectie fina)
D
C D

Descarcatoare de
C
supratensiune
(protectie medie)
C C

Descarcator L1 L2
B C C D C D arbitrar arbitrar
combinat

Rezistenta minima
la supratensiune a 6 kV
izolatiei 4 kV
1,5 kV

EI = Inductivitate decuplare. (pag. 161)

158 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare


Descarcatoare combinate

Utilizare in forma de retea TN-C


Racord in serie
L1¬
F
L2¬
gL/gG
L3¬

PEN
F
≤ 125A
F4 F5 F6 F 
HAK
S2 S2
OK
S2

F
L1 L1¬ L2 L2¬ L3 L3¬
F1-F3 > 125A
H1 H2 H3

SP 800

TNC
parallel

PE
SP810
1 2 3 4

F1- F3 S2 S3
S3 A mm2 mm2
L1 L2 L3 PEN PAS
trifazat
25 10 16
Siguranta F4-F6 poate fi de maxim 125 A. 35 10 16
40 10 16
50 10 16
63 10 16
80 16 16
100 25 16
125 35 16

Racord paralel
F1 - F2
L1´ gL/gG
L2´
F1
L3´
> 315A
PEN
F 
F2
F4 F5 F6
= 315A
HAK
S2 S2 S2
F1
F1–F3 L1 L1´ L2 L2´ L3 L3´ ≤ 315A
SP 800 H1 H2 H3 
F2

PE
SP810
1 2 3 4 F1 S2 S3 F2
A mm2 mm2 A
S3
L1 L2 L3 PEN PAS 25 10 16 -
trifazat
35 10 16 -
Siguranta F4-F6 poate fi de maxim 315 A. 40 10 16 -
50 10 16 -
63 10 16 -
80 10 16 -
100 16 16 -
125 16 16 -
160 25 25 -
200 35 35 -
250 35 35 -
315 50 50 -
>315 50 50 315

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 159


Combinatii de descarcatoare

Descarcatoare SP800 pentru retele TN-C Descarcatoare SP801 si SP802 pentru retele TN-S, respectiv TT.


L3¬
N
L3
L3¬
L2¬ L3
H3
L2 L2¬
L1 ¬ L2
H3
H2 B

L1 B L1 ¬
H2
L1
H1
SP
800 H1
801
SP 01 1
8
566

)
0Hz) A (L
V~(5 kA 315 (L-L¬) )
230 : 100 A 0Hz) A (L )
125
V~(5 kA 315 (L-L¬
limp: 1,5 kV~ A
Up : 255 V 230 : 100 125
Uc limp: 1,5 kV~
TNS Up : 255 V
Uc
TNS

4
3 4
2 3
1 2
1

Referinta produs SP800 SP801 SP802 SP810


Norme E DIN VDE 0675-6:1989-11 si -6/A1:1996-03 DIN 43880
Forma constructie Aparat modular

PLE 6 8 8 1,5
Forma retea TNC TNS TT -
Tensiune masurare (tensiune 255 V / 50 Hz
maxim admisa de functionare)
Capacitate oprire curent 25 kAeff
la tensiunea de masurare
Imax (10/350) µs 75 kA 100 kA
Nivel de protectie ≤ 1,5 kV
Siguranta
Conectare In serie 125 A
Conectare in paralel 315 A
Rezistenta la scurtcircuit 25 kAeff
Tip protectie IP 20
Temperatura de functionare 40°C bis 60°C
Racord flexibil 10 … 35 mm2 0,5 mm2 - 4 mm2
rigid 10 … 35 mm2 0,5 mm2 - 4 mm2
Timp ≤ 100 ns
Contact conectare 1 schimbator + 1 racord
unde de lumina

160 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare


Descarcator de supratensiune

Utilizare in diferite forme de retea


Sisteme TN-C si TN-C-S

TN-C-System TN-C-S-System
F1

L1

L2

L3

PEN
N

PE
F2

 
 paratrasnet cu 3 poli SP320

L1 L2 L3 L1 L2 L3 N  sau SP415N
SP120 SP120 SP120 >15 m SP315N SP 115N

PA S P AS

Siguranta F2 nu mai intra in discutie, daca siguranta racordului la


retea este ≤ 160.

Plan circuit curent, exemplu de sistem TN-C

EVU Distributie principala Distributie secundara1 Distributie secundara2


L1

L2

L3
F1 F3 PEN
max. max.
25 mm2 25 mm2

F2 F4

> 15 m

min. min.
16 mm2 6 mm 2

PAS PAS

Indicatie:
Daca siguranta F3 este mai mare de 125A, la conductoare trebu-
ie sa fie conectata o siguranta suplimentara F4 = 125A.

Sistemul TN-S
La acest sistem este necesar in plus pe firul N un aparat de pro-
tectie GROB si medie.

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 161


Descarcator de supratensiune

Sistem TT
Concept de protectie cu doua nivele in sistemul TT. Se utilizeaza
paratrasnetul SP150.

Distributie principala Distributie secundara1


L1

L2
FI
L3

FI

 

L1 L2 L3 L1 L2 L3
SP120 SP120 SP120 SP150 >15m SP418N

PAS ➀ paratrasnet cu 3 poli SP320


➁ sau 3xSP115N + 1 SP118N

EVU Distributie principala Distributie secundara1 Distributie secundara2


L1
L2
L3
F1 F3
Siguranta

max. max.
25mm2 25mm2

F2 F4 Indicatie:
Daca siguranta F3 este mai
mare de 125A, la conductoare
trebuie sa fie conectata o
>15m siguranta suplimentara F4 =
125A.
N

SP150 SP118N

PE

PAS PAS

Plan de circuit curent, retea TT cu intrerupator de protectie FI ca


instalatie de protectie.

Atentie:
Daca se utilizeaza protectia pentru curentii tari si protectia
medie intr-o distributie, trebuie sa se utilizeze inductivitatea
de decuplare.

162 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare


Descarcator de supratensiune

Descarcatoare de supratensiune din clasa de cerinte B care directivei VDEW "Directiva pentru utilizarea instalatiilor de
nu evacueaza protectie la supratensiune din clasa de cerinte B in sistemele de
Descarcatoarele noastre de supratensiune din clasa B pot stapa- alimentare cu curent”.
ni curentii bogati in energie conform IEC 1024-1. Datorita formei Descarcatoarele de supratensiune SP120 si SP320 nu trebuie sa
constructive ingenioase folosite in cazul acestor descarcatoare fie asigurate separat la instalatiile cu sigurante mai mici de 160A.
este posibila montarea prin sistemele cu racord de curent in La instalatiile cu sigurante mai mari, conductorii trebuie sa fie
spatiul inferior de racord al locului de contorizare. protejati cu sigurante de 160A (a se consulta schitele de racord
Descarcatoarele de supratensiune pot fi utilizate conform din paginile precedente).

Descarcator de supratensiune SP120 Descarcator de supratensiune SP320 Descarcator de supratensiune SP150

120 150
SP SP

320
SP

Referinta produs SP120 SP320 SP150*


Norme E DIN VDE 0675-6:1989-11 si -6/A1:1996-03 E DIN VDE 0675-6:1989-11 si -
6/A1:1996-03 si – 6/A2:1996-10

Forma constructie Aparat modular


Dimensiuni / PLE 2 4 2
Tensiune masurare (tensiune 255 V / 50 Hz
maxim admisa de functionare)
Capacitate oprire curent 1,5 kAeff 100 Aeff
la tensiunea de masurare
Imax (10/350) µs 50 kA (1 pol) 100 kA (3 poli) 50 kA (1 pol)
Nivel de protectie ≤ 4 kV
Siguranta ≤ 160 A gL/gG -

Rezistenta la scurtcircuit 50 kA / 50 Hz -

Tip protectie IP 20
Mediu
Temperatura de depozitare -40°C bis +80°C
Temperatura de functionare -40°C bis +80°C
Rezistenta ≥ 103 MΩ
Racord flexibil 10 … 35 mm2
masiv 10 … 50 mm2
Timp ≤ 100 ns

* special pentru utilizarea in sistemul TT la conectarea "3+1”


conform E DIN VDE 0100 – 534/A1:1996-10 intre firul neutru N
si firul de protectie PE / echilibrare potential.

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 163


Descarcator de supratensiune

Inductivitatea de decuplare (EI) SP936 35A Inductivitatea de decuplare (EI) SP937 63A
Racord prin 2 cleme bi-connect Racord prin 2 cleme bi-connect (sus)

936
SP

937
SP

Inductivitatea de decuplare (EI) este inductivitatea "artificiala”, Principiul de racord al inductivitatii de decuplare (EI)
care se utilizeaza intre paratrasnet si descarcatoarele de supra- F1
tensiune (protectie medie). L1 L1
Daca nu este suficienta inductivitatea naturala intre aparate –
recomandare ≥ 15 m, in functie de curent se interconecteaza o
inductivitate de decuplare.
B EI C
Indicatii de instalare:
Instalarea SP936 / 937 trebuie sa se realizeze numai de catre un
specialist autorizat. Trebuie sa aveti in vedere, ca nu trebuie sa
fie depasite datele de inductivitate.
PAS

B: Descarcatoare SP120
C: Descarcator de supratensiune, spre exemplu SP115N sau
SP117N;
EI: Inductivitatea de decuplare;
Siguranta
In principiu, inductivitatea de decuplare SP936 trebuie sa fie asi-
gurata cu maxim 35 A gL si SP937 cu maxim 63 A gL. La N nu
este necesara nici o siguranta.
Referinta produs SP936 SP937
Forma constructie Modular Modular
Dimensiuni / PLE 2 4
Tensiune masurare 500 V~ max. 60 Hz.
Curent masurare 35 A 63 A
Inductivitate 15 µH ± 20% 15 µH ± 20%
Tip protectie IP 20
Capacitate pierdere 5W 8W
Rezistenta la scurtcircuit 50 kA / 50 Hz 50 kA / 50 Hz
(la siguranta maxima)) 35 A gL / gG 63 A gL / gG
Rezistenta curentului continuu ca. 4 mΩ ca. 2 mΩ
Mediu
Temperatura de depozitare -40°C bis +80°C -40°C bis +80°C
Temperatura de functionare -40°C bis +40°C -40°C bis +40°C
Racord flexibil 1,5 … 25 mm 2
10 … 35 mm2
masiv 1,5 … 35 mm2 10 … 50 mm2
mai multe fire 1,5 … 35 mm2 10 … 50 mm2
Norma de testare IEC 85 (VDE 301 T1) / DIN VDE 0532 T1 / EN 60950

164 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare


Descarcator de supratensiune

Protectia la supratensiune (protectie medie) simpla de separare pentru masurarea izolatiei. Toti descarcatorii
Aceste aparate pot conduce curenti in forma de unde 8/20 µs din tehnica Varistor sunt disponibili atat cu, cat si fara schimba-
pana la 15 kA. Tensiunea reziduala la 15 kA este de 1,5 kV. Pe tori fara potential. Prin acest contact se poate indica functia, res-
baza directivelor tehnice actuale, aceste descarcatoare de tensi- pectiv defectul protectiei medii. La executiile cu mai multi poli
une sunt dotate cu un dispozitiv termic de separare. Acesta este disponibil un contact, care indica functia tuturor conductori-
separa elementul de protectie – un varistor cu putere ridicata – lor, respectiv defectul a cel putin un conductor Varistor.
de retea, in cazul suprasarcinii din cauza tensiunilor extrem de Descarcatorii sunt echipati cu cleme bi-connect, prin intermediul
frecvente sau bogate in energie. Un afisaj defect pe latura fron- carora este posibila conectarea simpla prin racordurile de faze cu
tala semnalizeaza separarea elementului de protectie. Prin separ- intrerupatoare diferentiale.
area in elementul de racord si piesa de introducere exista atat o
modalitate simpla de schimb in caz de eroare, cat si o modalitate

Descarcator cu Descarcator Descarcator Descarcator


1 pol SP117N cu 3 poli SP317N cu 4 poli SP417N (4+0) cu 4 poli SP417N (3+1)

SP115N ca si SP117N fara SP315N ca si SP317N fara SP415N ca si SP417N fara SP419N ca si SP418N fara
contact telecomunicatii contact telecomunicatii contact telecomunicatii contact telecomunicatii

Indicatii de racord:
• Pentru exemple de conectare, consultati paginile precedente.
• Descarcatoarele de supratensiune trebuie sa fie asigurate cu
maxim 125A.
• Firul de echilibrare a potentialului trebuie sa fie masurat con-
form DIN VDE 0185T-100 si IEC 1024-1. Sectiunea minima este
de 6 mm2.
• Descarcatoarele de supratensiune trebuie sa fie impamantate
pe o cale cat mai scurta posibil.

Racordul contactului de telecomunicatii la descarcatoarele


de supratensiune SP117N, SP317N, SP417N, SP419N.

I mini 250 V CA / 0,5 A


250 V CC / 0,1 A
I maxi 125 V CC / 0,2 A
75 V CC / 0,5 A
12 14 11

Mini 0,25 mm2 0,25 mm2


Maxi 1,5 mm 2
1,5 mm2

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 165


Descarcator de supratensiune

Date tehnice Descarcatoare de supratensiune module de introducere clasa de cerinte C


(protectie medie)
Referinta produs SP013N SP015N SP018N
Norme E DIN VDE 0675 T6 IEC 61643-1
Latime 1 PLE
Tensiune nominala 400 V~ 230 V~ 230 V~
Tensiune masurare Uc 440 V~ 275 V~ 255 V~
Putere In (8/20 µs) 15 kA 15 kA 20 kA
Putere Imax (8/20 µs) 40 kA 40 kA 30 kA
Nivel protectie Up ≤ 2,25 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV
Siguranta maxima 125 A gL / gG 125 A gL / gG –
Modul stecher pentru SP113N, SP513N, SP115N, SP117N, SP118N, SP418N,
SP517N SP315N, SP317N, SP419N
SP415N, SP417N,
SP418N, SP418N
Temperatura mediu
Depozitare -40°C bis 80°C
Functionare -40°C bis 80°C

Descarcatoare de supratensiune clasa de cerinte C


(protectie medie)

Referinta Produs SP113N SP115N SP117N SP118N SP315N SP317N SP513N SP517N SP415N SP417N SP418N SP419N

Livrat cu 1x 1x 1x 1x 3x 3x 3x 3x 4x 4x 3x 3x
SP013N SP015N SP018N SP018N SP015N SP015N SP013N SP013N SP015N SP015N SP015N SP015N
1x 1x
SP018N SP018N

Nr. poli 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4

Temperatura -40°C bis 80°C


mediu

Tip protectie IP 20

Contact telecomu
nicatii ✓ – ✓ – – ✓ – ✓ – ✓ – ✓

Schimba tor putere


conectare250 V CA 0,5 A – 0,5 A – – 0,5 A – 0,5 A – 0,5 A – 0,5 A

250 V CC 0,1 A – 0,1 A – – 0,1 A – 0,1 A – 0,1 A – 0,1 A

125 V CC 0,2 A – 0,2 A – – 0,2 A – 0,2 A – 0,2 A – 0,2 A

75 V CC 0,5 A – 0,5 A – – 0,5 A – 0,5 A – 0,5 A – 0,5 A

Racord schimba
tor
flexibil 0,25 mm2 – 0,25 mm2 – – 0,25 mm2 – 0,25 mm2 – 0,25 mm2 – 0,25 mm2
masiv 1,5 mm2 – 1,5 mm2 – – 1,5 mm2 – 1,5 mm2 – 1,5 mm2 – 1,5 mm2

Racord
flexibil 1,5 mm2 … 2,5 mm2
masiv 1,5 mm2 … 2,5 mm2

166 Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare


Descarcator de supratensiune

Protectie la supratensiune (protectie medie) / Descarcator D Din acest motiv acest aparat are sarcina de a reduce nivelul de
Pentru a garanta o cat mai buna protectie la supratensiune, pen- tensiune la o valoare suportabila pentru aparatul final. Protectia
tru circuitele de curent cu aparate finale, ca spre exemplu HiFi fina trebuie sa fie plasata cat mai aproape de utilizatorul final.
(sau si produse tebis) trebuie sa se instaleze in plus o protectie a SP202N se poate monta direct langa protectia noastra medie.
aparatelor (SP202N) pentru protectia medie. Protectia aparatelor Protectia fina este dotata cu un schimbator, care indica functio-
este ultimul nivel al unui concept de protectie la supratensiune. narea aparatului (mecanism de deschidere).
Afisajul functionarii exista direct la aparat.

Descarcator de tensiune cu 1 pol SP202N Schema de racord

L
N

N N L L
hager
SP202N
368823

230 V ~ 50/60
er
hag2N
In: 3/5 kA
Uoc: 6/10 kV
0
SP2 23 Up: 1,25 kV
8
368
Uc: 256 V ~
/60
50
V~
230 kA
3/5 kV
In:
: 6 /10
Uoc
5 kV
1,2
Up:
Uc:
256
V~ PE

PE

Date tehnice Descarcator de tensiune


clasa de cerinte D
(protectia aparatelor / protectie
fina)
Referinta produs SP202N
Norme E DIN VDE 0675 T6 IEC 61643-1
Latime 2 PLE
Tensiune nominala 230 V~
Tensiune masurare Uc 250 V~
Putere L(N) / PE, L / N = 3 kA
In (8/20 µs) L + N / PE = 5 kA
Uoc L(N) / PE, L / N = 6 kV
L + N / PE = 10 kV
Nivel protectie Up L ➔ N ≤ 1,25 kV
L(N) ➔ PE ≤ 1,5 kV
Siguranta 16 A gL/gG oder C 16 A
(necesara, numai daca nu
exista deja in retea).
Temperatura mediu
Depozitare -40°C bis 80°C
Functionare -40°C bis 80°C
Racord
flexibil 1 mm2 … 6 mm2
masiv 1,5 mm2 … 10 mm2
Tip protectie IP 20
Mecanism deschidere
Putere conectare
250 V CA 0,5 A
250 V CC 0,1 A
125 V CC 0,2 A
75 V CC 0,5 A
Racord contact telecomunicatii
flexibil 1 mm2 … 2,5 mm2
masiv 1,5 mm2 … 2,5 mm2

Sub rezerva modificarilor tehnice ulterioare 167