Sunteți pe pagina 1din 11

LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI

PROF. MIHAELA CIOCOIU

Planificare - Consiliere şi orientare

Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui


Profesor diriginte, Mihaela-Dumitriţa Ciocoiu
Clasa a - VI -a
Anul şcolar 2007-2008
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU

PLANIFICARE ANUALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU” VASLUI


Clasa a VI-a
An şcolar 2007-2008
Profesor consilier, MIHAELA CIOCOIU

NR. COMPONENTA SEMESTRUL I SEMESTRUL ANUAL


CRT. AL II-LEA
Nr. ore Nr. ore Nr. ore

1. Autocunoaştere şi dezvoltare 3 3 6
personală

2. Comunicare şi abilităţi sociale 4 3 7

3. Managementul informaţiilor şi al 4 3 7
învăţării

4. Planificarea carierei 3 3 6

5. Calitatea stilului de viaţă 4 5 9

6. Total/an 18 17 35
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

SEMESTRUL I

Nr. Componenta Obiective de Tema activităţii Modalităţi de realizare Colaborări Data Obs.
Crt. referinţă
Activităţi Metode Mijloace
didactice

Teste de
1. Autocunoaştere 1.1 Să Organizarea Exerciţii pentru autocunoaştere Colectivul S6
şi dezvoltare exemplifice clasei de elevi cunoaşterea chestionare de elevi
personală resurse ale ca grup creativ de sine Povestiri
formării de sine întâmplări

1.2 Să analizeze Proba de Exerciţii de Studiu de caz Benzi Colectivul S2


caracteristicile autocunoaştere intercunoaştere desenate de elevi
specifice grupei prin conversaţii
de dezvoltare : intermediul
preadolescenţa colegilor

Completare de Definiţii Jocuri de rol


Cine a greşit? chestionare personale Colectivul S11
Cine greşeşte? de elevi

Lucru pe grupe Exprimarea


2. Comunicare şi 2.1 Să dezvolte Cum ne văd Jocuri de rol verbală Colectivul S12
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
abilităţi sociale strategii pentru ceilalţi? de elevi
exprimarea
adecvată şi în Să renunţăm la concursuri Dialogul pliante Colectivul S7
siguranţă a cuvintele dure Conversaţia de elevi
emoţiilor simularea

2.2 Să evalueze Egocentrismul Ateliere de lucru problematizarea Afise Colectivul S13


comportamente şi spiritul de Pliante de elevi
de cooperare în echipă internet
grup
Dezacordul Ateliere de lucru problematizarea Conversaţii, Colectivul S10
dintre vorbă şi exemple de elevi
faptă sau omul
cu mască

3. Managementul 3.1 Să acceseze Regulamentul Proiecte discuţii Colectivul S1


informaţiilor şi diferite surse de nostru Programe de de elevi
al învăţării informaţiiprivind grup
activitatea de
învăţare-
acomodare în
clasa a V-a Aparenţe şi Crearea de Conversaţia Colectivul S8
realităţi scenarii Studiul de caz de elevi
3.2 Să analizeze
factorii Pliante
favorizanţi ai Să învăţăm Exerciţii de discuţii Broşuri Colectivul S3
învăţării cumm să identificare a Fişe de de elevi
învăţăm unor lucru
materialefolosite
în învăţare

Timpul nu Casete Colectivul S14


trebuie irosit Exerciţii de CD de elevi
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
identificare a
unor
materialefolosite
în învăţare

4.1 Să prezinte Am un model Colectivul S9


4. Planificarea sarcinile şi de urmat? de elevi
carierei responsabilităţile
asumate în Strategii de Conceperea de chestionare Colectivul S15
meseria preferată informare către elevi a de elevi
unui set de
4.2 Să compare întrebări despre
ocupaţii meseria
trdiţionale şi preferată
non-tradiţionale
Fiecare lucru Joc de rol conversaţia cărţi Colectivul S4
trebuie făcut la de elevi
vremea lui

Calitatea 5.1 Să analizeze Merită să te Discuţii de Fotografii Colectivul S5


5. stilului de viaţă diferite impplici în grup Afişe de elevi
modalităţi de a viaţa Casete
face faţă comunităţii? audio-video
presiunii
grupului în
situaţii de Probleme Studiu de caz pliante Colectivul S18
opţiuni actuale ale de elevi
educaţionale şi omenirii
de carieră

Ce ştim despre Completarea Pliante Colectivul S17


LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
catastrofele unor fişe de broşuri de elevi
naturale? lucru

Cine calcă şi Exerciţii de grup Proiect Colectivul S16


striveşte şi individuale individual de elevi
frunzele unei privind
5.2 Să analizeze
plant,e nu-i în consecinţele pe
consecinţele pe
stare să-I termen lung şi
termen scurt şi
iubească nici pe scurt a unor
lung ale unei
oameni decizii relevante
decizii
pentru elevi

Prof., MIHAELA CIOCOIU


LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ

SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Componenta Obiective de Tema activităţii Modalităţi de realizare Colaborări Data Obs.
Crt. referinţă
Activităţi Metode Mijloace
didactice

Teste de
1. Autocunoaştere 1.1 Să Nu colabora fără Exerciţii pentru autocunoaştere Colectivul S2
şi dezvoltare exemplifice buna cunoaştere a cunoaşterea chestionare de elevi
personală resurse ale partenerilor de sine Povestiri
formării de sine întâmplări

Binele sau răul ce-l Exerciţii de Studiu de caz Benzi Colectivul S6


1.2 Să analizeze facem împreună intercunoaştere desenate de elevi
caracteristicile conversaţii
specifice grupei Completare de Definiţii Jocuri de
de dezvoltare : Cum ne păstrăm chestionare personale rol Colectivul S11
preadolescenţa sănătatea şi igiena de elevi
personală?

2. Comunicare şi 2.1 Să dezvolte Ideea de dreptate Jocuri de rol Lucru pe grupe Exprimarea Colectivul S12
abilităţi sociale strategii pentru verbală de elevi
exprimarea
adecvată şi în Frumuseţea concursuri Dialogul pliante Colectivul S7
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
gestului mărunt Conversaţia de elevi
simularea

Dăruind vei Povestiri pliante Colectivul S3


dobândi întâmplări de elevi
siguranţă a
emoţiilor

2.2 Să evalueze
comportamente
3. Managementul 3.1 Să acceseze Clasa noastră, Proiecte discuţii Colectivul S1
informaţiilor şi diferite surse de familia noastră Programe de de elevi
al învăţării informaţiiprivind grup
activitatea de
învăţare-
acomodare în Discuţii Albume de Colectivul S13
clasa a V-a artă,, de elevi
Viaţa-i trecătoare, Pliante
3.2 Să analizeze arta este durabilă Lucrări
factorii muzicale,
favorizanţi ai Volume
învăţării De
literatură

Pliante
“Cauza relelor Crearea de Conversaţia Broşuri Colectivul S16
noastre: lipsa de scenarii Studiul de caz Fişe de de elevi
muncă”(Eminescu) Exerciţii de discuţii lucru
identificare a
unor
materialefolosite
în învăţare
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
Ce înseamnă să fii
4.1 Să prezinte un om cultivat? Colectivul
4. Planificarea sarcinile şi de elevi S9
carierei responsabilităţile Cum să ne
asumate în drămuim o zi Conceperea de chestionare Colectivul S15
meseria preferată către elevi a de elevi
unui set de
4.2 Să compare întrebări despre
ocupaţii meseria
trdiţionale şi preferată
non-tradiţionale Sportul între
necesitate, joc şi Joc de rol conversaţia cărţi Colectivul S4
performanţă de elevi
S.O.S. Natura în Discuţii de Fotografii
Calitatea 5.1 Să analizeze primejdie! grup Afişe Colectivul S5
5. stilului de viaţă diferite Casete de elevi
modalităţi de a audio-video
face faţă Ştim să
presiunii îndepărtăm Studiu de caz pliante Colectivul S10
grupului în factorii de risc? de elevi
situaţii de (sănătate)
opţiuni Moda- arta de a
educaţionale şi semăna cu tine Completarea Pliante Colectivul S14
de carieră însuţi unor fişe de broşuri de elevi
lucru
Exerciţii de grup
5.2 Să analizeze şi individuale Proiect Colectivul S17
consecinţele pe Pentru o oră, în privind individual de elevi
termen scurt şi viitor consecinţele pe
lung ale unei termen lung şi
decizii scurt a unor
decizii relevante
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
pentru elevi

De la mica Pliante
încăierare la broşuri Colectivul S8
violenţă drumul e de elevi
scurt

Diriginte, prof. MIHAELA CIOCOIU

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2007 - 2008

Sem. I 17 septembrie – 21 decembrie


7 ianuarie – 1 februarie
LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI
PROF. MIHAELA CIOCOIU
Sem. II 11 februarie –26 aprilie
5 mai – 13 iunie

Sem. I Sem II.


S1: 17sept. - 21 sept. S1(19): 11 feb. - 15 feb.
S2: 24 sept. - 28 sept. S2(20): 18 feb. - 22 feb.
S3: 1 oct. - 5 oct. S3(21): 25 feb. – 29 feb.
S4: 8 oct. - 12 oct. S4(22): 3 mar. - 7 mar.
S5: 15 oct. - 19 oct. S5(23): 10 mar. - 14 mar.
S6: 22 oct. - 26 oct. S6(24): 17 mar. - 21 mar.
S7: 29 oct. - 2 nov. S7(25): 24 mar. - 38 mar.
S8: 5 nov. - 9 nov. S8(26): 31 mar. - 4 apr.
S9: 13 nov. - 16 nov. S9(27): 7 apr. - 22 apr.
S10: 19 nov. - 23 nov. S10(28): 14 apr. - 18 apr.
S11: 26 nov. – 30 nov. S11(29): 21 apr. - 25 apr.
S12: 3 dec. - 7 dec. S12(30): 5 mai - 9 mai
S13: 10 dec. - 14 dec. S13(31): 12 mai - 16 mai
S14: 17 dec. - 21 dec. S14(32): 19 mai - 23 mai
S15: 7 ian. - 11 ian. S15(33): 26 mai – 30 mai
S16: 14 ian. - 18 ian. S16(34): 2 iun. - 6 iun.
S17: 21 ian. - 25 ian. S17(35): 9 iun. - 13 iun.
S18: 228 ian. - 1 feb.
Profesor, Mihaela Ciocoiu

S-ar putea să vă placă și