Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII Pietroasele

TEST DE EVALUARE
CLASA A VI-A

Se dă textul:
“Din parcul tăcut până nu de mult ajungeau la ea glasuri zglobii de copii. Fata
deschise fereastra. Afară, copacii înfloriţi păreau domnişoare gătite de bal. Iarna urâtă
rămăsese departe, iar fulgii de ieri deveniseră petalele de astăzi. Soarele se făcuse
strălucitor, de parcă ar fi întinerit.
- Acum putem merge la cules de toporaşi, îşi spuse fata zâmbind.”
1. Rescrie, din text, primele patru verbe la indicativ, precizând timpul, persoana şi
numărul. (8p)
2. Precizează valoarea morfologică a verbului “a fi” din text şi alcătuieşte apoi un
enunţ în care acest verb să aibă altă valoare morfologică.
(8p)
3. Transcrie, din text, patru verbe la moduri nepersonale diferite. Precizează-le!
(8p)
4. Trece verbul “a vedea” la persoana a III-a, numărul plural, la modurile şi timpurile
precizate: conjunctiv – prezent; indicativ – perfect simplu; indicativ – viitor popular;
condiţional-optativ – perfect; indicativ – mai mult la perfect; indicativ – viitor
anterior; conjunctiv – perfect. Găseşte apoi formele lui pentru: infinitiv perfect,
gerunziu - formă negativă, participiu – formă negativă; infinitivul lung; supin.
(24p)
5. Extrage, din textul de mai sus, trei verbe de conjugări diferite. Precizează-le!
(6p)
6. Conjugă verbul “a avea” la indicativ, mai mult ca perfect, toate persoanele.
(12p)
7. Identifică verbele la moduri nepersonale din enunţurile următoare, precizează
modul şi funcţiile sintactice ale acestora:
(14p)
a) Se obişnuise a merge repede.
b) Am foarte mult de citit.
c) Mi-a răspuns fără a gândi prea mult.
d) Mâine mergem la pescuit dacă vremea ţine cu noi.
e) Intrând, a înţeles că venise degeaba.
f) Dorinţa lui de a reuşi l-a determinat să înveţe mai mult.
g) E uşor de memorat această poezie.

Se acordă 20 de puncte din oficiu


Timp de lucru: 50 de minute